Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID din 21 septembrie 2021  de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 6    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID din 21 septembrie 2021 de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 6

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 934 din 30 septembrie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.169 din 21 septembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 934 din 30 septembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Informaţii generale
    Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanţelor pune la dispoziţia solicitanţilor, la adresa http://www.mfinante.gov.ro/, secţiunea Investitorul informat - Ajutor de stat, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluţionate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul acestui material şi pe site-ul Ministerului Finanţelor.
    Întreprinderile pot solicita în scris întâlniri tehnice în vederea clarificării aspectelor legate de cererea de plată a ajutorului de stat, conform precizărilor de pe site-ul Ministerului Finanţelor, http://www.mfinante.gov.ro/Investitorul informat.
    1. Ce etape se parcurg după obţinerea acordului pentru finanţare?
    În vederea plăţii ajutorului de stat întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să parcurgă următoarele etape:
    a) să demareze investiţia în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, cu respectarea calendarului asumat în documentaţia anexată cererii de acord pentru finanţare;
    b) să efectueze cheltuielile eligibile aferente investiţiei iniţiale, conform acordului pentru finanţare, având în vedere calendarul realizării investiţiei;
    ATENŢIE!
    Plata ajutorului de stat se realizează în conformitate cu cheltuielile eligibile stabilite pentru fiecare categorie de cost, conform acordului pentru finanţare.
    Sumele rămase neutilizate în cadrul unei categorii de cost nu se pot transfera în cadrul unei alte categorii de cost.


    c) să transmită la Ministerul Finanţelor cererea de plată a ajutorului de stat şi formularul de decont, însoţite de documente justificative menţionate în prezentul ghid de plată, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor.
    ATENŢIE!
    Nu se iau în considerare cereri depuse la o altă adresă decât adresa Ministerului Finanţelor.
    2. Care este termenul maxim de transmitere a cererii de plată?
    Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2028 întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.
    ATENŢIE!
    Cererile depuse după termenul legal se restituie întreprinderilor.
    În cazul în care la Ministerul Finanţelor există în analiză, concomitent, o cerere de plată a ajutorului de stat şi o solicitare privind modificarea calendarului de realizare a investiţiei, potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de plată va fi returnată până la soluţionarea modificării de calendar.
    În cazul în care la Ministerul Finanţelor există în analiză o cerere de plată a ajutorului de stat, o nouă cerere de plată va fi depusă doar după soluţionarea acesteia.    CAP. II
    Plata ajutorului de stat
    1. Ce etape se parcurg în vederea efectuării plăţii ajutorului de stat?
    ATENŢIE!
    Ministerul Finanţelor soluţionează cererea de plată a ajutorului de stat:
    a) după analizarea, la sediul ministerului, a conformităţii documentelor justificative anexate cererii de plată şi a eligibilităţii activelor pentru care se solicită plata ajutorului de stat; şi
    b) după verificarea la faţa locului a existenţei activelor şi a conformităţii declaraţiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere^1.
    ^1 Conform art. II din Hotărârea Guvernului nr. 760/2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b),alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, verificarea la faţa locului a existenţei activelor şi a conformităţii declaraţiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere nu se efectuează începând cu data de 15 iulie 2021 şi până la 31 decembrie 2021 inclusiv.    1.1. Înregistrarea cererii de plată a ajutorului de stat
    În vederea efectuării plăţii ajutorului de stat, întreprinderea beneficiară transmite la Ministerul Finanţelor o cerere de plată a ajutorului de stat, însoţită de documentele justificative.
    Transmiterea cererii de plată a ajutorului de stat, însoţită de documentele justificative, se poate face:
    - letric, prin poştă sau servicii de curierat;
    – electronic, prin depunere on line^2.
    ^2 Depunerea on-line şi instrucţiunile necesare se realizează conform informaţiilor publicate pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor, la secţiunea Investitorul informat.


    Cererea de plată a ajutorului de stat şi documentele justificative anexate acesteia formează dosarul cererii de plată a ajutorului de stat.
    ATENŢIE!
    Toate documentele emise de întreprinderea solicitantă, aferente dosarului cererii de plată a ajutorului de stat, trebuie să fie datate şi semnate de emitent.
    Conformitatea documentelor prezentate în copie este asumată de reprezentantul legal al întreprinderii prin declaraţia pe propria răspundere din cadrul cererii de plată.

    ATENŢIE!
    Întreprinderea beneficiară trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data plăţii ultimei tranşe de ajutor de stat toate documentele referitoare la ajutorul de stat.


    1.2. Ordinea îndosarierii documentelor din dosarul cererii de plată a ajutorului de stat
    Documentele cererii de plată a ajutorului de stat se îndosariată în ordinea următoare:

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Nr. dosar/│Documentele justificative │
│biblioraft│conţinute în dosar │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │- Cererea de plată a │
│ │ajutorului de stat │
│1 │- Formularul de decont │
│ │- Documentele generale │
│ │menţionate la pct. 1.3 lit.│
│ │A │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │- Nota privind procedura │
│ │internă de achiziţie şi │
│ │selecţie furnizori │
│ │- Situaţia privind selecţia│
│ │furnizorilor de active │
│ │corporale/necorporale, │
│ │prevăzută în anexa nr. 3 │
│ │care face parte integrantă │
│ │din prezentul ghid │
│ │- Declaraţie pe propria │
│ │răspundere a │
│ │reprezentantului legal care│
│ │certifică faptul că │
│ │achiziţionarea activelor │
│ │respectă principiile │
│ │achiziţiei în condiţii de │
│ │piaţă, respectiv: │
│ │nediscriminarea, │
│ │tratamentul egal, │
│ │recunoaşterea reciprocă, │
│ │transparenţa, │
│ │proporţionalitatea şi │
│ │eficienţa utilizării │
│ │fondurilor, întocmită │
│ │pentru fiecare cerere de │
│ │plată depusă la Ministerul │
│ │Finanţelor │
│ │- Declaraţie pe propria │
│ │răspundere a │
│ │reprezentantului legal că │
│ │achiziţia activelor din │
│ │cadrul grupului/terţilor │
│ │agreaţi respectă │
│2 │principiile achiziţiei în │
│ │condiţii de piaţă. │
│ │Declaraţia este transmisă │
│ │în cazul în care achiziţia │
│ │se realizează din cadrul │
│ │grupului/terţului agreat şi│
│ │prezintă cadrul legal │
│ │(procedura internă de │
│ │achiziţie/alte documente │
│ │aferente achiziţiei, precum│
│ │şi motivele care au stat la│
│ │baza acestui tip de │
│ │achiziţie (de exemplu: │
│ │brevet, licenţe de │
│ │fabricaţie tip secret │
│ │comercial, │
│ │incompatibilităţi de natură│
│ │tehnică etc.) │
│ │- Contracte/comenzi │
│ │aferente chiriilor, │
│ │activelor corporale şi │
│ │necorporale │
│ │În cazul în care │
│ │documentele justificative │
│ │sunt îndosariate în mai │
│ │multe bibliorafturi, │
│ │acestea se vor numerota │
│ │2.1, 2.2, 2.3 etc., în │
│ │ordinea cheltuielilor │
│ │eligibile aferente │
│ │activelor corporale/ │
│ │necorporale, chiriilor │
│ │prezentate în formularul de│
│ │decont. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │- Pentru fiecare activ │
│ │corporal/necorporal sau │
│ │cheltuială cu chiria se │
│ │ataşează: │
│ │- facturi de la furnizorii │
│ │declaraţi câştigători în │
│ │cadrul procedurii de │
│ │achiziţie în condiţii de │
│ │piaţă; │
│ │- extrase de cont; │
│ │- note contabile; │
│ │- situaţii de lucrări, după│
│ │caz; │
│ │- fotografii ale │
│3 │construcţiilor, │
│ │instalaţiilor tehnice, │
│ │maşinilor şi │
│ │echipamentelor, după caz. │
│ │- În cazul în care │
│ │documentele justificative │
│ │sunt îndosariate în mai │
│ │multe bibliorafturi, │
│ │acestea se vor numerota │
│ │3.1, 3.2, 3.3 etc., în │
│ │ordinea cheltuielilor │
│ │eligibile aferente │
│ │activelor corporale/ │
│ │necorporale, chiriilor │
│ │prezentate în formularul de│
│ │decont. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │- Declaraţie pe propria │
│ │răspundere privind activele│
│ │pentru care se solicită │
│ │plata ajutorului de stat │
│ │prevăzută în anexa nr. 5 │
│ │care face parte integrantă │
│ │din prezentul ghid, │
│ │întocmită pentru fiecare │
│ │cerere de plată depusă la │
│ │Ministerul Finanţelor │
│ │- Nota privind îndeplinirea│
│ │menţiunilor speciale │
│4 │prevăzute în acordul pentru│
│ │finanţare. Se prezintă doar│
│ │în cazul în care menţiunile│
│ │speciale condiţionează │
│ │plata ajutorului de stat. │
│ │- Declaraţie pe propria │
│ │răspundere privind gradul │
│ │de realizare a planului de │
│ │investiţii (anexa nr. 4 │
│ │care face parte integrantă │
│ │din prezentul ghid) │
│ │Se prezintă doar la ultima │
│ │cerere de plată. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Registrul mijloacelor fixe │
│5 │şi/sau al imobilizărilor în│
│ │curs - extras al activelor │
│ │eligibile │
├──────────┼───────────────────────────┤
│6 │Alte documente relevante │
└──────────┴───────────────────────────┘


    Conform art. III din Hotărârea Guvernului nr. 760/2021, prevederile art. II din această hotărâre se aplică şi pentru cererile de plată aflate în curs de soluţionare la data de 15 iulie 2021.
    ATENŢIE!
    Declaraţiile pe propria răspundere trebuie să conţină menţiunea „Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea aplicării art. 326 - Falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul document sunt exacte şi complete“.

    ATENŢIE!
    În cazul activelor înregistrate în contul „imobilizări corporale în curs de execuţie“ (la momentul depunerii cererii de plată) care ulterior trebuie înregistrate în categoria „mijloace fixe“, se constată că încadrarea acestora nu s-a realizat corect, valoarea minimă legală a mijloacelor fixe nu respectă pragul prevăzut în legislaţia în vigoare, răspunderea datelor/documentelor transmise eronat, aparţine persoanelor care au întocmit documentele justificative. În aceste condiţii, întreprinderea trebuie să transmită note justificative.


    1.3. Cerinţele din punctul de vedere al conformităţii şi al condiţiilor în baza cărora a fost emis acordul pentru finanţare privind documentele cuprinse în dosarul cererii de plată a ajutorului de stat
    Documentele necesare efectuării plăţii sunt:
    A. Documente generale emise sau validate de întreprindere sau de alte autorităţi publice
    A1. Condiţii de conformitate

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Document │Condiţii de │
│crt.│ │conformitate │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Situaţiile │
│ │ │financiare │
│ │ │anuale trebuie │
│ │ │să conţină: │
│ │ │- Situaţia │
│ │ │activelor, │
│ │ │datoriilor şi │
│ │ │capitalurilor │
│ │ │proprii - │
│ │ │Formularul 10; │
│ │Situaţii │- Contul de │
│ │financiare │profit şi │
│ │anuale aprobate,│pierdere - │
│ │corespunzătoare │Formularul 20; │
│1 │ultimului │- Date │
│ │exerciţiu │informative - │
│ │financiar │Formularul 30; │
│ │încheiat │- Situaţia │
│ │ │activelor │
│ │ │imobilizate - │
│ │ │Formularul 40; │
│ │ │- dovada │
│ │ │depunerii │
│ │ │acestora la │
│ │ │organele fiscale│
│ │ │abilitate; │
│ │ │- raportul │
│ │ │auditorului │
│ │ │independent. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- este prezentat│
│ │ │în original sau │
│ │ │eliberat sub │
│ │ │semnătură │
│ │ │electronică de │
│ │ │serviciile │
│ │ │on-line ale │
│ │ │Oficiului │
│ │ │Naţional al │
│ │ │Registrului │
│ │ │Comerţului; │
│ │ │- este eliberat │
│ │ │cu cel mult 10 │
│ │ │zile lucrătoare │
│ │ │înainte de data │
│ │ │înregistrării │
│ │Certificat │cererii de │
│ │constatator emis│plată; │
│ │de oficiul │- conţine cel │
│ │registrului │puţin │
│2 │comerţului de pe│următoarele │
│ │lângă tribunalul│informaţii: │
│ │judeţului unde │datele de │
│ │îşi are sediul │identificare, │
│ │întreprinderea │codul unic de │
│ │ │înregistrare, │
│ │ │asociaţii şi │
│ │ │reprezentanţii │
│ │ │legali ai │
│ │ │întreprinderii, │
│ │ │domeniul de │
│ │ │activitate │
│ │ │principal, toate│
│ │ │domeniile │
│ │ │secundare de │
│ │ │activitate, │
│ │ │inclusiv cel │
│ │ │pentru care se │
│ │ │acordă finanţare│
│ │ │şi punctele de │
│ │ │lucru ale │
│ │ │întreprinderii │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Copia CI/ │ │
│ │paşaport │Copia CI/ │
│ │reprezentant │paşaport │
│3 │legal/ │valabile la data│
│ │împuternicit al │depunerii │
│ │reprezentantului│cererii de plată│
│ │legal │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Confirmarea │
│ │ │scrisă de la │
│ │ │Agenţia │
│ │ │Naţională de │
│ │Confirmarea │Administrare │
│ │scrisă de la │Fiscală - │
│ │Agenţia │Activitatea de │
│ │Naţională de │Trezorerie şi │
│ │Administrare │Contabilitate │
│ │Fiscală │Publică în a │
│4 │referitoare la │cărei rază îşi │
│ │starea contului │are domiciliul │
│ │- cod IBAN 5070 │fiscal │
│ │„Disponibil din │întreprinderea │
│ │subvenţii şi │cu privire la │
│ │transferuri“ │deschiderea │
│ │ │contului şi │
│ │ │certificarea │
│ │ │faptului că │
│ │ │acest cont este │
│ │ │activ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Declaraţia pe │
│ │ │propria │
│ │ │răspundere │
│ │Declaraţie pe │presupune │
│ │propria │asumarea de │
│ │răspundere a │către │
│5 │reprezentantului│reprezentantul │
│ │legal (anexa nr.│legal a │
│ │5 la prezentul │informaţiilor │
│ │ghid) │prevăzute în │
│ │ │anexa nr. 5 │
│ │ │pentru activele │
│ │ │aferente cererii│
│ │ │de plată │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Opis cu │Menţionează │
│ │documentele │denumirea │
│6 │transmise în │fiecărui │
│ │vederea plăţii │document şi │
│ │ajutorului de │pagina la care │
│ │stat │este îndosariat.│
└────┴────────────────┴────────────────┘


    A2. Ce informaţii trebuie să conţină opisul?
    Numerotarea paginilor este obligatorie şi se va face în ordine crescătoare, după constituirea întregului dosar de plată, pagina numărul 1 fiind prima filă a cererii de plată a ajutorului de stat. Se numerotează şi documentele emise de alte autorităţi ale statului, astfel încât toate documentele care constituie dosarul cererii de plată să fie înregistrate şi menţionate în opis.
    ATENŢIE!
    Toate documentele se îndosariază, se numerotează pe fiecare pagină şi se opisează în ordinea prevăzută în prezentul ghid.    B. Documente specifice cheltuielilor eligibile decontate cu ajutor de stat
    B1. Cerere de plată a ajutorului de stat
    - Informaţiile se completează conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ghid.
    ATENŢIE!
    Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, cererea de plată a ajutorului de stat:


    – are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă modelul formularului din anexa nr. 1 la prezentul ghid, este datată şi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;
    – conţine informaţii corelate cu informaţiile din acordul pentru finanţare, certificatul constatator, actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.
    ATENŢIE!
    Pentru formatul letric: modelul cererii de plată a ajutorului de stat se regăseşte pe site-ul Ministerului Finanţelor (www.mfinante.ro - Investitorul informat).
    Pentru formatul on-line: modelul cererii de plată a ajutorului de stat se regăseşte pe site-ul Ministerului Finanţelor (www.mfinante.ro - Investitorul informat).    B2. Formularul de decont
    - Se structurează şi se completează în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ghid.
    ATENŢIE!
    Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, formularul de decont:


    – are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă modelul formularului din anexa nr. 2 la prezentul ghid;
    – este datat şi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
    ATENŢIE!
    Pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, formularul de decont conţine informaţii corelate cu: acordul pentru finanţare aprobat, facturi, extrase de cont, documente contabile.


    ATENŢIE!
    Pentru formatul letric: modelul formularului de decont se regăseşte pe site-ul Ministerului Finanţelor (www.mfinante.gov.ro - Investitorul informat).
    Formularul de decont trebuie să prezinte informaţiile într-un format lizibil, astfel se pot trimite pe suport letric tip: A3, A2, A1.
    Pentru formatul on-line: modelul formularului de decont se regăseşte pe site-ul Ministerului Finanţelor (www.mfinante.gov.ro - Investitorul informat).

    ATENŢIE!
    Formularul de decont din anexa nr. 2 la prezentul ghid şi documentele justificative se prezintă atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic scanat tip *.pdf, în cazul în care întreprinderea transmite cererea de plată însoţită de documentele justificative, în format letric.
    Formularul de decont din anexa nr. 2 la prezentul ghid se transmite şi în format tip .*excel pentru verificarea totalurilor valorii ajutorului solicitat la decontare de către societate.


    B3. Documentele prin care se demonstrează respectarea procedurii interne de achiziţie şi selecţie furnizori
    Activele/Lucrările de construcţii achiziţionate trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor proiectului de investiţii, cu respectarea calendarului realizării investiţiei şi a acordului pentru finanţare.
    DEFINIŢIE
    Calendarul realizării investiţiei - perioada de realizare a planului de investiţii de la data demarării investiţiei până la data de 31 decembrie a anului în care se finalizează investiţia.

    B.3.1. Nota privind procedura internă de achiziţie şi selecţie furnizori
    Întreprinderea trebuie să deţină sau să elaboreze, după caz, o procedură de atribuire aplicabilă inclusiv/exclusiv activelor/lucrărilor de construcţii aferente proiectului de investiţii, înainte de atribuirea contractelor.
    Procedura de atribuire a contractelor de achiziţionare a activelor/lucrărilor de construcţii aferente proiectului de investiţii trebuie să respecte principiile: nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterii reciproce, transparenţei, proporţionalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor, fapt care este asumat de reprezentantul legal în cadrul declaraţiilor pe propria răspundere de la pct. B.3.3.
    Nota privind procedura internă trebuie asumată de reprezentantul legal şi trebuie să conţină descrierea etapelor procesului de achiziţie, precum şi documentele care sunt utilizate în cadrul procedurii de achiziţie (de exemplu: cerere de oferte, oferte, documente finale de stabilire a câştigătorului, comunicări către participanţii la procesul de selecţie etc.).
    În cadrul notei trebuie să se precizeze numărul şi data procedurii în baza căreia a fost realizată selecţia.

    B.3.2. Situaţia privind selecţia furnizorilor de active
    Situaţia privind selecţia furnizorilor de active se va prezenta conform modelului din anexa nr. 3 la prezentul ghid şi va centraliza documentele privind selecţia furnizorilor, aşa cum sunt descrise în nota privind procedura internă. Documentul este semnat şi datat, fiind asumat prin declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal.
    ATENŢIE!
    Pentru toate documentele menţionate în Situaţia privind selecţia furnizorilor de active se verifică conformitatea la faţa locului.

    ATENŢIE!
    Pe perioada suspendării verificării la faţa locului, aceste documente se transmit pe suport memory stick, în format .pdf, la Ministerul Finanţelor.
    Documentele transmise sunt asumate de reprezentantul legal prin declaraţia pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie sunt conforme cu originalele.


    B.3.3. Declaraţii privind selecţia furnizorilor de active
    - Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal care certifică faptul că achiziţionarea activelor s-a efectuat cu respectarea principiilor achiziţiei în condiţii de piaţă, respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi eficienţa utilizării fondurilor, întocmită pentru fiecare cerere de plată depusă la Ministerul Finanţelor
    – Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal că achiziţia activelor din cadrul grupului/terţilor agreaţi respectă principiile achiziţiei în condiţii de piaţă
    Declaraţia este transmisă doar în cazul în care achiziţia se realizează din cadrul grupului/terţului agreat şi prezintă cadrul legal (procedura internă de achiziţie/alte documente aferente achiziţiei, precum şi motivele care au stat la baza acestui tip de achiziţie (de exemplu: brevete, licenţe de fabricaţie tip secret comercial, incompatibilităţi de natură tehnică etc.).
    ATENŢIE!
    Declaraţiile pe propria răspundere a reprezentantului legal se întocmesc pentru fiecare cerere de plată depusă la Ministerul Finanţelor.    B4. Documentele justificative privind achiziţia şi plata activelor corporale
    Pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate:
    B4.1. Activele corporale reprezintă:
    a) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii;
    ATENŢIE!
    În cazul construcţiilor se consideră eligibile doar cheltuielile regăsite în cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază - subcapitolul 4.1 - Construcţii şi instalaţii din Devizul pe obiect, aşa cum este prezentat în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    NU sunt eligibile:
    - achiziţia, modernizarea şi reabilitarea de construcţii;
    – costurile aferente chiriei care depăşesc valoarea de 22 lei/mp/lună.    b) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare;
    ATENŢIE!
    NU sunt eligibile:
    - achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care NU fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule etc.;
    – cheltuielile cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor etc.
    B4.2. Închirierea construcţiilor reprezintă cheltuielile cu chiria construcţiilor aferente investiţiei iniţiale înregistrate pe perioada realizării planului de investiţii.
    ATENŢIE!
    Valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună; valoarea chiriei care depăşeşte valoarea maximă eligibilă este neeligibilă şi este finanţată de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat din surse proprii.
    Sunt considerate eligibile cheltuielile cu chiria construcţiilor aferente investiţiei iniţiale, înregistrate pe perioada realizării planului de investiţii.
    Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puţin pe perioada realizării investiţiei iniţiale şi 5 ani după data finalizării acesteia, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii cu cel puţin 2 ani, şi trebuie să intre în vigoare la o dată ulterioară datei depunerii cererii de acord pentru finanţare.


    B4.3. Active necorporale reprezintă active amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
    B4.4.1. Lucrări de construcţie

┌────┬───────────────┬─────────────────┐
│ │ │Documentele │
│ │ │justificative │
│Nr. │Document │trebuie să │
│crt.│ │conţină cel puţin│
│ │ │următoarele │
│ │ │elemente: │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Contractele │
│ │ │trebuie să │
│ │ │asigure │
│ │ │posibilitatea │
│ │ │identificării │
│ │ │construcţiilor │
│ │ │eligibile ce fac │
│ │ │obiectul │
│ │ │proiectului de │
│ │ │investiţii │
│ │ │finanţat cu │
│ │ │ajutor de stat. │
│ │ │- În conţinutul │
│ │ │acestora trebuie │
│ │ │să se regăsească │
│ │ │devizele pe │
│ │ │fiecare │
│ │ │construcţie │
│ │ │aferentă │
│ │ │investiţiei şi │
│ │ │valoarea │
│ │Contracte de │defalcată pe │
│ │execuţie │cheltuieli │
│ │lucrări │eligibile şi │
│ │construcţii │neeligibile^3. │
│1 │încheiate cu │^3 În cazul │
│ │furnizorul │construcţiilor se│
│ │desemnat în │consideră │
│ │urma procesului│eligibile doar │
│ │de achiziţie │cheltuielile │
│ │ │regăsite în cap. │
│ │ │4 - Cheltuieli │
│ │ │pentru investiţia│
│ │ │de bază - subcap.│
│ │ │4.1 - Construcţii│
│ │ │şi instalaţii din│
│ │ │anexa nr. 8 la │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. │
│ │ │907/2016, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, │
│ │ │conform devizului│
│ │ │pe fiecare obiect│
│ │ │de investiţie. │
│ │ │- Se vor prezenta│
│ │ │anexele relevante│
│ │ │şi eventualele │
│ │ │acte adiţionale │
│ │ │la contracte, │
│ │ │după caz. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Situaţiile de │
│ │ │lucrări pentru │
│ │ │fiecare │
│ │ │construcţie │
│ │ │corespunzător │
│ │ │devizului, cu │
│ │ │defalcarea pe │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, care│
│ │ │prezintă număr şi│
│ │ │dată. În │
│ │ │cuprinsul lor se │
│ │ │menţionează │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │contractului de │
│ │ │execuţie lucrări │
│ │ │construcţii. │
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care în cuprinsul│
│ │ │situaţiilor de │
│ │ │lucrări sunt │
│ │ │incluse │
│ │ │cheltuielile │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, │
│ │ │trebuie │
│ │Situaţii de │prezentată o │
│2 │lucrări │declaraţie pe │
│ │ │propria │
│ │ │răspundere a │
│ │ │reprezentantului │
│ │ │legal în care │
│ │ │sunt menţionate │
│ │ │cheltuielile │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │separat │
│ │ │cheltuielile │
│ │ │neeligibile. │
│ │ │Valorile din │
│ │ │situaţiile de │
│ │ │lucrări exprimate│
│ │ │în valută vor │
│ │ │conţine o rubrică│
│ │ │cu echivalentul │
│ │ │în lei, corelat │
│ │ │cu suma din │
│ │ │factură. │
│ │ │- Situaţiile de │
│ │ │lucrări sunt │
│ │ │semnate de │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară, │
│ │ │executantul │
│ │ │lucrărilor şi │
│ │ │dirigintele de │
│ │ │şantier. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Facturile se │
│ │ │prezintă în │
│ │ │ordinea │
│ │ │înregistrării în │
│ │ │formularul de │
│ │ │decont. │
│ │ │- Facturile │
│ │ │trebuie să │
│ │ │conţină: │
│ │ │- număr, dată, │
│ │ │denumirea │
│ │ │furnizorului, │
│ │ │denumirea │
│ │ │beneficiarului şi│
│ │ │semnătura │
│ │ │furnizorului; │
│ │ │- numărul şi data│
│ │ │contractului în │
│ │Facturi │baza căruia s-a │
│ │aferente │emis factura sau │
│ │cheltuielilor │numărul şi data │
│ │eligibile │situaţiei de │
│3 │pentru care se │lucrări aferente,│
│ │solicită │după caz. │
│ │finanţare cu │- În cazul în │
│ │ajutor de stat │care în cuprinsul│
│ │ │facturilor sunt │
│ │ │incluse │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, se │
│ │ │întocmeşte o notă│
│ │ │explicativă, │
│ │ │asumată de │
│ │ │reprezentantul │
│ │ │legal, în care │
│ │ │sunt prezentate │
│ │ │distinct │
│ │ │cheltuielile │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, cu │
│ │ │indicarea │
│ │ │separată a │
│ │ │TVA-ului aferent │
│ │ │acestora. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- În extrasele de│
│ │ │cont trebuie să │
│ │ │se identifice şi │
│ │ │să se marcheze │
│ │ │numărul, data şi │
│ │ │valoarea facturii│
│ │ │eligibile. │
│ │ │Documentele │
│ │ │trebuie să │
│ │ │certifice │
│ │ │efectuarea │
│ │ │plăţilor de către│
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de │
│ │ │ajutor de stat. │
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care suma │
│ │ │achitată cuprinde│
│ │ │mai multe facturi│
│ │ │(eligibile şi │
│ │ │neeligibile sau │
│ │ │doar sume │
│ │ │eligibile) se va │
│ │ │întocmi o notă │
│ │ │justificativă │
│ │ │privind achitarea│
│ │ │facturilor pentru│
│ │ │identificarea │
│ │ │valorilor │
│ │ │eligibile din │
│ │ │factură/facturi, │
│ │ │asumată de │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată să │
│4 │Extrase de cont│reprezinte legal │
│ │ │întreprinderea. │
│ │ │Nota va conţine │
│ │ │un tabel │
│ │ │centralizator în │
│ │ │care se vor │
│ │ │menţiona distinct│
│ │ │numărul şi data │
│ │ │fiecărei facturi,│
│ │ │valoarea fiecărei│
│ │ │facturi şi │
│ │ │totalul plăţii cu│
│ │ │defalcarea plăţii│
│ │ │eligibile, │
│ │ │corelat cu │
│ │ │valorile din │
│ │ │extrasul de cont.│
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care în cuprinsul│
│ │ │documentelor de │
│ │ │plată apar erori │
│ │ │materiale se va │
│ │ │întocmi o │
│ │ │declaraţie pe │
│ │ │propria │
│ │ │răspundere a │
│ │ │persoanei │
│ │ │autorizate să │
│ │ │reprezinte │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prin care aceasta│
│ │ │va certifica │
│ │ │valoarea, numărul│
│ │ │şi data facturii │
│ │ │eligibile │
│ │ │corecte. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Se prezintă │
│ │ │notele contabile │
│ │ │de înregistrare a│
│ │ │activelor, în │
│ │ │contul de │
│ │ │mijloace fixe/ │
│ │ │imobilizări │
│ │ │corporale în curs│
│ │ │de execuţie al │
│ │ │construcţiilor, │
│ │ │în lei. │
│ │ │- În cuprinsul │
│ │ │acestora se vor │
│ │ │regăsi valoarea │
│ │ │şi denumirea │
│ │ │activului. │
│5 │Note contabile │- Notele │
│ │ │contabile vor fi │
│ │ │semnate de │
│ │ │persoana care │
│ │ │le-a întocmit şi │
│ │ │avizate de │
│ │ │directorul │
│ │ │financiar. │
│ │ │- Notele │
│ │ │contabile pentru │
│ │ │facturile emise │
│ │ │în valută vor │
│ │ │conţine şi cursul│
│ │ │de referinţă, │
│ │ │utilizat la │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │acestora în │
│ │ │contabilitate. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │La ultima tranşă │
│ │ │a ajutorului de │
│ │ │stat solicitat │
│ │ │pentru acest tip │
│ │ │de cheltuială se │
│ │ │vor ataşa │
│ │Fotografii ale │fotografii │
│ │construcţiilor │relevante, în │
│6 │corespunzătoare│care să se │
│ │situaţiilor de │identifice │
│ │lucrări │construcţia/ │
│ │ │construcţiile şi │
│ │ │numărul/numerele │
│ │ │de inventar │
│ │ │aferent/aferente │
│ │ │acestuia/ │
│ │ │acestora. │
├────┴───────────────┴─────────────────┤
│Documentele se prezintă în copie, cu │
│excepţia notelor explicative şi │
│declaraţiilor pe propria răspundere. │
└──────────────────────────────────────┘


    B4.4.2. Închiriere construcţii

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│ │ │Documentele │
│Nr. │Document │justificative trebuie│
│crt.│ │să conţină cel puţin │
│ │ │următoarele elemente:│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │- În conţinutul │
│ │ │acestora trebuie să │
│ │ │se regăsească cel │
│ │ │puţin următoarele │
│ │ │elemente: obiectul │
│ │ │contractului/ │
│ │ │obiectele │
│ │ │contractului (dacă │
│ │ │sunt mai multe), │
│ │ │precum şi o defalcare│
│ │ │pe obiect/obiecte │
│ │ │eligibil(e) (dacă │
│ │ │sunt şi obiecte │
│ │ │neeligibile │
│ │Contracte │închiriate), │
│ │de │suprafaţa închiriată │
│1 │închiriere │la obiectul eligibil,│
│ │construcţii│valoarea contractului│
│ │ │/valoarea │
│ │ │contractelor pentru │
│ │ │fiecare obiect (după │
│ │ │caz), cu defalcarea │
│ │ │chiriilor eligibile, │
│ │ │în cazul în care sunt│
│ │ │şi chirii │
│ │ │neeligibile. │
│ │ │- Se vor prezenta, │
│ │ │dacă este cazul, │
│ │ │toate anexele │
│ │ │relevante şi │
│ │ │eventualele acte │
│ │ │adiţionale la │
│ │ │contracte. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │- Facturile se │
│ │ │prezintă în ordinea │
│ │ │înregistrării în │
│ │ │formularul de decont.│
│ │ │- Facturile trebuie │
│ │ │să conţină: │
│ │ │- număr, dată, │
│ │ │denumirea │
│ │Facturi │furnizorului, │
│ │aferente │denumirea │
│ │chiriilor │beneficiarului şi │
│2 │pentru care│semnătura │
│ │se solicită│furnizorului; │
│ │finanţare │- numărul şi data │
│ │cu ajutor │contractului în baza │
│ │de stat │căruia s-a emis │
│ │ │factura; │
│ │ │- curs valutar pentru│
│ │ │facturile în valută; │
│ │ │- valoarea chiriei, │
│ │ │cu defalcarea valorii│
│ │ │eligibile (dacă sunt │
│ │ │şi chirii neeligibile│
│ │ │facturate). │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │- În extrasele de │
│ │ │cont trebuie să se │
│ │ │identifice şi să se │
│ │ │marcheze numărul, │
│ │ │data şi valoarea din │
│ │ │factură. Documentele │
│ │ │trebuie să certifice │
│ │ │efectuarea plăţilor │
│ │ │de către │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de ajutor│
│ │ │de stat. │
│ │ │- În cazul în care │
│ │ │suma achitată │
│ │ │cuprinde mai multe │
│ │ │facturi (eligibile şi│
│ │ │neeligibile sau doar │
│ │ │eligibile) se va │
│ │ │întocmi o notă │
│ │ │explicativă privind │
│ │ │achitarea facturilor,│
│ │ │asumată de persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal │
│ │Extrase de │întreprinderea. │
│3 │cont │Nota va conţine un │
│ │ │tabel centralizator │
│ │ │în care se vor │
│ │ │menţiona distinct │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │fiecărei facturi, │
│ │ │valoarea fiecărei │
│ │ │facturi şi totalul │
│ │ │plăţii acestora, │
│ │ │corelat cu extrasul │
│ │ │de cont. │
│ │ │- În cazul în care în│
│ │ │cuprinsul │
│ │ │documentelor de plată│
│ │ │apar erori materiale │
│ │ │se va întocmi o │
│ │ │declaraţie pe propria│
│ │ │răspundere a │
│ │ │persoanei autorizate │
│ │ │să reprezinte │
│ │ │întreprinderea, prin │
│ │ │care aceasta va │
│ │ │certifica valoarea, │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │facturii eligibile │
│ │ │corecte. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │- Se prezintă notele │
│ │ │contabile ale │
│ │ │contului „Cheltuieli │
│ │ │cu redevenţele, │
│ │ │locaţiile de gestiune│
│ │ │şi chiriile“ privind │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │cheltuielilor cu │
│ │ │chiria, în lei. │
│4 │Note │- Notele contabile │
│ │contabile │vor fi semnate de │
│ │ │persoana care le-a │
│ │ │întocmit şi avizate │
│ │ │de directorul │
│ │ │financiar. │
│ │ │În cuprinsul acestora│
│ │ │se vor regăsi numărul│
│ │ │şi data facturii │
│ │ │înregistrate şi │
│ │ │valoarea acesteia. │
├────┴───────────┴─────────────────────┤
│Documentele se prezintă în copie, cu │
│excepţia notelor explicative şi │
│declaraţiilor pe propria răspundere. │
└──────────────────────────────────────┘


    B4.4.3. Instalaţii tehnice, maşini şi echipamente

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │Documentele │
│ │ │justificative │
│Nr. │Document │trebuie să conţină│
│crt.│ │cel puţin │
│ │ │următoarele │
│ │ │elemente: │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- În conţinutul │
│ │ │acestora trebuie │
│ │ │să se regăsească │
│ │ │denumirea │
│ │ │activelor şi │
│ │ │valoarea acestora │
│ │ │(pentru fiecare │
│ │ │activ). │
│ │ │- Se vor prezenta,│
│ │ │dacă este cazul, │
│ │ │anexele relevante │
│ │ │şi eventualele │
│ │ │acte adiţionale la│
│ │ │contracte/comenzi,│
│ │ │din care să │
│ │ │rezulte denumirea │
│ │ │şi valoarea │
│ │Contracte de │acestor active. │
│ │achiziţie şi/ │- În cazul în care│
│ │sau comenzi │în conţinutul │
│ │către │contractelor/ │
│1 │furnizorii │comenzilor sunt │
│ │desemnaţi în │menţionate mai │
│ │urma │multe tipuri de │
│ │procesului de │maşini, utilaje │
│ │achiziţie │sau echipamente, │
│ │ │se vor prezenta │
│ │ │distinct denumirea│
│ │ │şi valoarea │
│ │ │aferentă acestora │
│ │ │(eligibile şi │
│ │ │neeligibile). │
│ │ │- În cazul în care│
│ │ │în contracte sunt │
│ │ │mai multe maşini, │
│ │ │utilaje sau │
│ │ │echipamente │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, se │
│ │ │vor prezenta note │
│ │ │explicative din │
│ │ │care să rezulte │
│ │ │activele │
│ │ │eligibile. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- Facturile se │
│ │ │prezintă în │
│ │ │ordinea │
│ │ │înregistrării în │
│ │ │formularul de │
│ │ │decont. │
│ │ │- Facturile │
│ │ │trebuie să │
│ │ │conţină: │
│ │ │- număr, dată, │
│ │ │denumirea │
│ │ │furnizorului, │
│ │ │denumirea │
│ │Facturi │beneficiarului şi │
│ │aferente │semnătura │
│ │cheltuielilor │furnizorului; │
│2 │eligibile │- denumirea │
│ │pentru care se│activului. │
│ │solicită │- În cazul în care│
│ │finanţare cu │în cuprinsul │
│ │ajutor de stat│facturilor nu sunt│
│ │ │prezentate │
│ │ │distinct │
│ │ │cheltuielile │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, se │
│ │ │întocmeşte o notă │
│ │ │explicativă în │
│ │ │care sunt │
│ │ │prezentate aceste │
│ │ │cheltuieli, cu │
│ │ │indicarea separată│
│ │ │a TVA-ului aferent│
│ │ │acestora. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- În extrasele de │
│ │ │cont trebuie să se│
│ │ │identifice şi să │
│ │ │se marcheze │
│ │ │numărul, data şi │
│ │ │valoarea facturii │
│ │ │cu echipamente │
│ │ │eligibile. │
│ │ │Documentele │
│ │ │trebuie să │
│ │ │certifice │
│ │ │efectuarea │
│ │ │plăţilor de către │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de │
│ │ │ajutor de stat. │
│ │ │- În cazul în care│
│ │ │suma achitată │
│ │ │cuprinde mai multe│
│ │ │facturi (eligibile│
│ │ │şi neeligibile sau│
│ │ │doar eligibile) se│
│ │ │va întocmi o notă │
│ │ │explicativă │
│ │ │privind achitarea │
│ │ │facturilor, │
│ │ │asumată de │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată să │
│3 │Extrase de │reprezinte legal │
│ │cont │întreprinderea. │
│ │ │Nota va conţine un│
│ │ │tabel │
│ │ │centralizator în │
│ │ │care se vor │
│ │ │menţiona distinct │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │fiecărei facturi, │
│ │ │valoarea fiecărei │
│ │ │facturi şi totalul│
│ │ │plăţii acestora, │
│ │ │corelat cu │
│ │ │extrasul de cont. │
│ │ │- În cazul în care│
│ │ │în cuprinsul │
│ │ │documentelor de │
│ │ │plată apar erori │
│ │ │materiale se va │
│ │ │întocmi o │
│ │ │declaraţie pe │
│ │ │propria răspundere│
│ │ │a persoanei │
│ │ │autorizate să │
│ │ │reprezinte │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prin care aceasta │
│ │ │va certifica │
│ │ │valoarea, numărul │
│ │ │şi data facturii │
│ │ │eligibile corecte.│
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- Se prezintă │
│ │ │notele contabile │
│ │ │de înregistrare a │
│ │ │activelor, în │
│ │ │contul de mijloace│
│ │ │fixe al activelor │
│ │ │corporale/al │
│ │ │imobilizărilor │
│ │ │corporale în curs │
│ │ │de execuţie, în │
│ │ │lei. │
│ │ │- În cuprinsul │
│ │ │acestora se vor │
│ │ │regăsi valoarea şi│
│ │ │denumirea │
│ │ │activului. │
│ │ │- Notele contabile│
│ │ │pentru activele │
│ │ │achiziţionate în │
│ │ │valută vor conţine│
│ │ │explicit cursul de│
│4 │Note contabile│referinţă utilizat│
│ │ │la înregistrarea │
│ │ │activelor în │
│ │ │contabilitate. │
│ │ │- Notele contabile│
│ │ │vor fi semnate de │
│ │ │persoana care le-a│
│ │ │întocmit şi │
│ │ │avizate de │
│ │ │directorul │
│ │ │financiar. │
│ │ │- În cuprinsul │
│ │ │acestora, în cont │
│ │ │se vor regăsi │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │facturii │
│ │ │înregistrate, │
│ │ │cursul valutar │
│ │ │utilizat, valoarea│
│ │ │acesteia în valută│
│ │ │şi în lei; toate │
│ │ │aceste informaţii │
│ │ │vor fi marcate. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │La ultima tranşă a│
│ │ │ajutorului de stat│
│ │Fotografii ale│solicitat pentru │
│ │echipamentelor│acest tip de │
│5 │prezentate în │cheltuială se vor │
│ │formularul de │ataşa fotografii │
│ │decont │în care să fie │
│ │ │vizibil numărul de│
│ │ │inventar atribuit │
│ │ │fiecărui activ. │
├────┴──────────────┴──────────────────┤
│Documentele se prezintă în copie, cu │
│excepţia notelor explicative şi │
│declaraţiilor pe propria răspundere. │
└──────────────────────────────────────┘
    B5. Documentele justificative privind activele necorporale

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │Documentele │
│ │ │justificative │
│Nr. │ │trebuie să │
│crt.│Document │conţină cel │
│ │ │puţin │
│ │ │următoarele │
│ │ │elemente: │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Documentul │
│ │ │specifică faptul│
│ │Declaraţie pe │că activele │
│ │propria │necorporale sunt│
│ │răspundere a │achiziţionate de│
│ │reprezentantului│la terţi care nu│
│ │legal al │au legături cu │
│ │întreprinderii │cumpărătorul, │
│1 │privind │respectiv │
│ │achiziţia │întreprinderea │
│ │activelor │beneficiară de │
│ │necorporale de │ajutor de stat. │
│ │la terţi care nu│Este datat şi │
│ │au legătură cu │semnat de │
│ │cumpărătorul │persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte │
│ │ │întreprinderea. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- În conţinutul │
│ │ │acestora trebuie│
│ │ │să se regăsească│
│ │ │denumirea │
│ │ │activelor şi │
│ │ │valoarea │
│ │ │acestora. │
│ │ │- Se vor │
│ │ │prezenta, dacă │
│ │ │este cazul, │
│ │ │anexele │
│ │ │relevante şi │
│ │ │eventualele acte│
│ │Contracte de │adiţionale la │
│ │achiziţie şi/sau│contracte/ │
│ │comenzi către │comenzi din care│
│2 │furnizorii │să rezulte │
│ │desemnaţi în │denumirea şi │
│ │urma procesului │valoarea. │
│ │de achiziţie │- În cazul în │
│ │ │care în │
│ │ │conţinutul │
│ │ │contractelor/ │
│ │ │comenzilor sunt │
│ │ │menţionate mai │
│ │ │multe tipuri de │
│ │ │active │
│ │ │necorporale, se │
│ │ │vor prezenta │
│ │ │distinct │
│ │ │denumirea şi │
│ │ │valoarea │
│ │ │aferentă │
│ │ │acestora. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- Facturile se │
│ │ │prezintă în │
│ │ │ordinea │
│ │ │înregistrării în│
│ │ │formularul de │
│ │ │decont. │
│ │ │- Facturile │
│ │ │trebuie să │
│ │ │conţină: │
│ │ │- număr, dată, │
│ │ │denumirea │
│ │ │furnizorului, │
│ │ │denumirea │
│ │ │beneficiarului │
│ │Facturi aferente│şi semnătura │
│ │cheltuielilor │furnizorului; │
│3 │eligibile pentru│- denumirea │
│ │care se solicită│activului │
│ │finanţare cu │necorporal. │
│ │ajutor de stat │- În cazul în │
│ │ │care în │
│ │ │cuprinsul │
│ │ │facturilor sunt │
│ │ │prezentate │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile, │
│ │ │acestea trebuie │
│ │ │prezentate │
│ │ │distinct, cu │
│ │ │indicarea │
│ │ │separată a │
│ │ │TVA-ului aferent│
│ │ │acestora. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- În extrasele │
│ │ │de cont trebuie │
│ │ │să se identifice│
│ │ │şi să se │
│ │ │marcheze │
│ │ │numărul, data şi│
│ │ │valoarea │
│ │ │facturii │
│ │ │eligibile. │
│ │ │Documentele │
│ │ │trebuie să │
│ │ │certifice │
│ │ │efectuarea │
│ │ │plăţilor de │
│ │ │către │
│ │ │întreprinderea │
│ │ │beneficiară de │
│ │ │ajutor de stat. │
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care suma │
│ │ │achitată │
│ │ │cuprinde mai │
│ │ │multe facturi │
│ │ │(eligibile şi │
│ │ │neeligibile/sau │
│ │ │doar eligibile) │
│ │ │se va întocmi o │
│ │ │notă explicativă│
│ │ │privind │
│ │ │achitarea │
│ │ │facturilor, │
│ │ │asumată de │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal│
│ │ │întreprinderea. │
│4 │Extrase de cont │Nota va conţine │
│ │ │un tabel │
│ │ │centralizator în│
│ │ │care se vor │
│ │ │menţiona │
│ │ │distinct numărul│
│ │ │şi data fiecărei│
│ │ │facturi, │
│ │ │valoarea │
│ │ │fiecărei facturi│
│ │ │şi totalul │
│ │ │plăţii acestora,│
│ │ │corelat cu │
│ │ │extrasul de │
│ │ │cont. │
│ │ │- În cazul în │
│ │ │care în │
│ │ │cuprinsul │
│ │ │documentelor de │
│ │ │plată apar erori│
│ │ │materiale se va │
│ │ │întocmi o │
│ │ │declaraţie pe │
│ │ │propria │
│ │ │răspundere a │
│ │ │persoanei │
│ │ │autorizate să │
│ │ │reprezinte │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prin care │
│ │ │aceasta va │
│ │ │certifica │
│ │ │valoarea, │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │facturii │
│ │ │eligibile │
│ │ │corecte. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- Se prezintă │
│ │ │notele contabile│
│ │ │de înregistrare │
│ │ │a activelor, în │
│ │ │contul de │
│ │ │mijloace fixe al│
│ │ │activelor │
│ │ │necorporale/a │
│ │ │imobilizărilor │
│ │ │necorporale în │
│ │ │curs de │
│ │ │execuţie, în │
│ │ │lei. │
│ │ │- În cuprinsul │
│ │ │acestora se vor │
│ │ │regăsi valoarea │
│ │ │şi denumirea │
│ │ │activului. │
│ │ │- Notele │
│ │ │contabile pentru│
│ │ │activele │
│ │ │achiziţionate în│
│ │ │valută vor │
│ │ │conţine explicit│
│ │ │cursul de │
│5 │Note contabile │referinţă │
│ │ │utilizat la │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │activelor în │
│ │ │contabilitate. │
│ │ │- Notele │
│ │ │contabile vor fi│
│ │ │semnate de │
│ │ │persoana care │
│ │ │le-a întocmit şi│
│ │ │vor fi avizate │
│ │ │de directorul │
│ │ │financiar. În │
│ │ │cuprinsul │
│ │ │acestora se vor │
│ │ │regăsi numărul │
│ │ │şi data facturii│
│ │ │înregistrate, │
│ │ │cursul valutar │
│ │ │utilizat, │
│ │ │valoarea │
│ │ │acesteia în │
│ │ │valută şi în │
│ │ │lei; toate │
│ │ │aceste │
│ │ │informaţii vor │
│ │ │fi marcate. │
├────┴────────────────┴────────────────┤
│Documentele se prezintă în copie, cu │
│excepţia notelor explicative şi │
│declaraţiilor pe propria răspundere. │
└──────────────────────────────────────┘

    DEFINIŢIE
    Terţi care nu au legături cu cumpărătorul - persoane fizice sau juridice care nu se regăsesc în cel puţin unul din următoarele cazuri:
    a) persoane fizice care au calitate de soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv ale personalului sau conducerii cumpărătorului;
    b) persoane fizice care au calitate de angajat al cumpărătorului;
    c) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi deţin o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;
    d) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi asupra cărora cumpărătorul deţine o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere.    B6. Alte documentele justificative

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │Documentele │
│ │ │justificative │
│Nr. │Document │trebuie să conţină│
│crt.│ │cel puţin │
│ │ │următoarele │
│ │ │elemente: │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- Declaraţia pe │
│ │Declaraţie pe │propria răspundere│
│ │propria │este datată şi │
│ │răspundere │semnată de │
│ │privind │persoana │
│ │activele │autorizată să │
│1 │pentru care se│reprezinte legal │
│ │solicită plata│întreprinderea. │
│ │ajutorului de │- Se prezintă la │
│ │stat (anexa │fiecare cerere de │
│ │nr. 5 la │plată, conform │
│ │prezentul │modelului din │
│ │ghid) │anexa nr. 5 la │
│ │ │prezentul ghid. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- Nota prezintă │
│ │ │gradul de │
│ │ │îndeplinire a │
│ │ │obligaţiilor │
│ │ │prevăzute în │
│ │ │menţiunile │
│ │ │speciale cuprinse │
│ │ │în acordul pentru │
│ │Notă privind │finanţare. │
│ │îndeplinirea │- Se prezintă doar│
│ │menţiunilor │în cazul în care │
│2 │speciale │menţiunile │
│ │prevăzute în │speciale │
│ │acordul pentru│condiţionează │
│ │finanţare │plata ajutorului │
│ │ │de stat. │
│ │ │- Nota este │
│ │ │semnată de │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată să │
│ │ │reprezinte legal │
│ │ │întreprinderea, │
│ │ │prezintă număr şi │
│ │ │dată. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │- Declaraţia │
│ │ │conţine gradul de │
│ │ │realizare a │
│ │ │planului de │
│ │ │investiţii │
│ │ │(cheltuieli │
│ │ │eligibile şi │
│ │ │neeligibile) la │
│ │ │ultima cerere de │
│ │ │plată şi │
│ │ │încadrarea în │
│ │ │valoarea de │
│ │ │minimum 4,5 │
│ │Declaraţie pe │milioane lei, în │
│ │propria │conformitate cu │
│ │răspundere │prevederile art. │
│ │privind gradul│18 lit. b) din │
│ │de realizare a│Hotărârea │
│3 │planului de │Guvernului nr. 807│
│ │investiţii │/2014, cu │
│ │(anexa nr. 4 │modificările şi │
│ │la prezentul │completările │
│ │ghid) │ulterioare. │
│ │ │- În situaţia în │
│ │ │care investiţia nu│
│ │ │este finalizată la│
│ │ │data ultimei │
│ │ │cereri de plată, │
│ │ │declaraţia conţine│
│ │ │motivaţia │
│ │ │nefinalizării, │
│ │ │precum şi data │
│ │ │estimată pentru │
│ │ │finalizarea │
│ │ │investiţiei, │
│ │ │conform acordului │
│ │ │pentru finanţare. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Registrul │
│ │ │mijloacelor fixe │
│ │ │şi/sau al │
│ │ │imobilizărilor în │
│ │ │curs - extras, │
│ │ │doar pentru │
│ │ │activele │
│ │ │eligibile, va fi │
│ │ │actualizat la │
│ │ │fiecare cerere de │
│ │ │plată depusă. │
│ │ │La fiecare cerere │
│ │ │de plată se vor │
│ │ │adăuga activele │
│ │ │cuprinse în │
│ │ │cererea de plată │
│ │ │curentă, dar şi │
│ │ │activele pentru │
│ │ │care s-a plătit │
│ │ │ajutor de stat în │
│ │ │cererea de plată │
│ │ │anterioară/ │
│ │Registrul │cererile de plată │
│ │mijloacelor │anterioare. │
│ │fixe şi/sau al│Astfel, la data │
│ │imobilizărilor│ultimei cereri de │
│4 │în curs, │plată, registrul │
│ │extras al │mijloacelor fixe │
│ │activelor │şi/sau al │
│ │eligibile, în │imobilizărilor în │
│ │copie │curs - extras │
│ │ │trebuie să conţină│
│ │ │toate activele │
│ │ │eligibile │
│ │ │solicitate la │
│ │ │plată în cadrul │
│ │ │tuturor cererilor │
│ │ │de plată depuse, │
│ │ │active aferente │
│ │ │proiectului de │
│ │ │investiţii pentru │
│ │ │care │
│ │ │întreprinderea a │
│ │ │primit acord │
│ │ │pentru finanţare. │
│ │ │Activele │
│ │ │eligibile: casate,│
│ │ │cedate, înlocuite,│
│ │ │subînchiriate se │
│ │ │vor menţiona în │
│ │ │cadrul declaraţiei│
│ │ │din anexa nr. 5 la│
│ │ │prezentul ghid. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Orice alte │
│ │ │documente în │
│ │ │vederea │
│ │Alte documente│clarificării unor │
│5 │relevante │aspecte specifice │
│ │ │aferente cererii │
│ │ │de plată a │
│ │ │ajutorului de │
│ │ │stat, după caz │
├────┴──────────────┴──────────────────┤
│Documentele sunt semnate de persoana │
│autorizată să reprezinte │
│întreprinderea, cu excepţia │
│documentelor emise de alte autorităţi │
│care se prezintă în copie. │
└──────────────────────────────────────┘

    ATENŢIE!
    Toate documentele transmise Ministerului Finanţelor de către întreprindere trebuie prezentate în limba română.
    În cazul documentelor depuse într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoţite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizaţi.

    ATENŢIE!
    În cazul în care în contract/comandă, respectiv factură/extras de cont se regăsesc mai multe active (atât active eligibile, cât şi active eligibile şi neeligibile) se vor prezenta note explicative asumate de reprezentantul legal al societăţii care vor certifica delimitarea cheltuielilor eligibile de cele neeligibile.

    ATENŢIE!
    Ministerul Finanţelor are dreptul de a solicita întreprinderii orice alte documente justificative în vederea soluţionării cererii de plată a ajutorului de stat.

    1.4. Termenele de evaluare a cererii de plată şi a documentelor justificative
    Ministerul Finanţelor verifică cererea de plată a ajutorului de stat în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanţelor.
    În situaţia în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, Ministerul Finanţelor solicită prin adresă documente şi informaţii suplimentare.
    Întreprinderea transmite la Ministerul Finanţelor documentele de clarificări în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    În situaţia în care întreprinderea nu confirmă primirea solicitării transmise sau nu respectă termenul de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării, Ministerul Finanţelor returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 15 zile lucrătoare, în vederea completării acesteia.
    ATENŢIE!
    În vederea calculării termenului de 15 zile lucrătoare pentru returnarea cererii de plată sunt necesare următoarele precizări:
    1. Situaţia în care întreprinderea nu confirmă primirea solicitării transmise:
    Atunci când solicitarea este returnată la Ministerul Finanţelor de către poştă:
    - se contactează întreprinderea şi se retransmite solicitarea la aceeaşi adresă/o nouă adresă comunicată de reprezentantul legal al întreprinderii pe e-mail.
    Dacă solicitarea este returnată a doua oară, întreaga documentaţie aferentă cererii de plată se returnează la adresa menţionată în cerere, în termen de 15 zile lucrătoare de la data returului poştei;

    – în cazul în care întreprinderea nu poate fi contactată, întreaga documentaţie aferentă cererii de plată se returnează la adresa menţionată în cerere, în termen de 15 zile lucrătoare de la data returului poştei.


    2. Situaţia în care întreprinderea nu respectă termenul de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării pentru transmiterea documentelor de clarificări:
    Atunci când răspunsul la solicitare nu este transmis de întreprindere în cele 30 de zile lucrătoare de la data la care societatea semnează confirmarea de primire (A.R.), întreaga documentaţie se returnează la adresa menţionată în cererea de plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data împlinirii celor 30 de zile lucrătoare.
    1.5. Solicitarea certificatelor de atestare fiscală şi verificarea la faţa locului a investiţiei
    După analiza tuturor documentelor, Ministerul Finanţelor transmite o adresă către întreprindere prin care:
    a) solicită certificatele de atestare fiscală pentru bugetele componente ale bugetului general consolidat.
    ATENŢIE!
    Plata ajutorului de stat se face doar dacă întreprinderea nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat. În acest sens întreprinderea transmite:
    - certificat de atestare fiscală pentru bugetul de stat emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    – certificate de atestare fiscală pentru bugetele locale pentru sediul social şi toate punctele de lucru menţionate în certificatul constatator transmis împreună cu cererea de plată.


    b) informează întreprinderea cu privire la perioada efectuării verificării.
    ATENŢIE!
    Verificarea la faţa locului este suspendată până la data de 31.12.2021.
    Verificarea are loc la locaţia/locaţiile^4 realizării investiţiei şi, după caz, la sediul social al întreprinderii.
    ^4 În cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

    Întreprinderea este obligată să desemneze, printr-o adresă transmisă prin fax/e-mail, persoanele care însoţesc reprezentanţii Ministerului Finanţelor la faţa locului, precum şi datele de contact ale acestora.
    Pe durata efectuării verificării la faţa locului, întreprinderea are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, în condiţiile legii, la activele aferente investiţiei iniţiale şi la toate documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    Întreprinderea este obligată să pună la dispoziţia reprezentanţilor Ministerului Finanţelor documentele solicitate, astfel:
    - Registrul mijloacelor fixe şi/sau al imobilizărilor în curs, extras al activelor eligibile, în copie;
    – toate documentele menţionate în Situaţia privind selecţia furnizorilor de active corporale/necorporale cuprinse în cererea de plată (anexa nr. 3 la prezentul ghid);
    – orice alt document justificativ care condiţionează soluţionarea cererii de plată a ajutorului de stat;
    – certificatele de atestare fiscală pentru bugetele componente ale bugetului general consolidat care se pot prelua de către reprezentanţii Ministerului Finanţelor în cadrul verificării la faţa locului sau se pot transmite de către întreprindere la Ministerul Finanţelor.

    ATENŢIE!
    Activele corporale şi necorporale care fac obiectul decontării cu ajutor de stat trebuie să existe fizic la locaţia realizării investiţiei/locaţiile^5 realizării investiţiei.
    ^5 În cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

    În cazul în care la faţa locului nu se pot identifica fizic (cu număr de inventar) în locaţia investiţiei/locaţiile^6 realizării investiţiei activele eligibile, acestea nu se vor deconta cu ajutor de stat.
    ^6 În cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

    Cheltuielile aferente activelor pot fi realizate parţial sau în totalitate de întreprindere, conform contractelor/comenzilor încheiate.
    În urma verificării la faţa locului reprezentanţii Ministerului Finanţelor întocmesc Nota de constatare unilaterală, în două exemplare, din care un exemplar se transmite întreprinderii.


    2. Soluţionarea cererii de plată a ajutorului de stat
    În cazul în care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă, reprezentanţii Ministerului Finanţelor întocmesc raportul de plată, document intern prin care se propune decontarea ajutorului de stat aferent cererii de plată.
    Cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă atunci când:
    - respectă toate cerinţele din punctul de vedere al conformităţii şi al condiţiilor în baza cărora a fost emis acordul pentru finanţare;
    – întreprinderea nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
    – s-a realizat verificarea la faţa locului a realizării investiţiei^7;
    ^7 Conform art. II din Hotărârea Guvernului nr. 760/2021, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, verificarea la faţa locului a existenţei activelor şi a conformităţii declaraţiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere nu se efectuează începând cu data de 15 iulie 2021 şi până la 31 decembrie 2021 inclusiv.

    – documentele menţionate în Situaţia privind selecţia furnizorilor de active corporale/necorporale cuprinse în cererea de plată (anexa nr. 3 la prezentul ghid) sunt conforme.


    3. Care este termenul de efectuare a plăţii ajutorului de stat?
    Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanţelor în contul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri“, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentului ghid şi a fost efectuată verificarea la faţa locului.
    ATENŢIE!
    Întreprinderile au obligaţia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanţelor în contul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri“. În situaţia în care se constată existenţa unei sume necuvenite, întreprinderile au obligaţia de a informa de îndată Ministerul Finanţelor în vederea restituirii acesteia.
    Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.
    Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanţelor percepe dobânzi şi penalităţi aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.


    ANEXA 1

    la ghid
    Data înregistrării ..............
    (Se menţionează data înregistrării din registrul de corespondenţă al întreprinderii.)

    Numărul înregistrării ......................
    (Se menţionează numărul din registrul de corespondenţă al întreprinderii.)

    CERERE DE PLATĂ A AJUTORULUI DE STAT
    Subscrisa, .............................. (Denumirea întreprinderii se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului.), având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ........................... (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preia din actul de identitate.), având calitatea de ..................... (administrator - se preia din certificatul constatator de la poziţia „Persoane împuternicite“ sau împuternicit, în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare), identificat/identificată cu cod numeric personal/număr de identificare fiscală ....................., solicit plata ajutorului de stat, în sumă de ................ (Valoarea se preia din formularul de decont.), în baza Acordului pentru finanţare nr. ................ din data de .................... (Informaţiile se preiau din căsuţa din partea dreapta sus a documentului emis de Ministerul Finanţelor.) şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, respectând intensitatea de .............................. (Se calculează prin raportarea valorii ajutorului de stat la valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute în acordul pentru finanţare aprobat.), conform acordului pentru finanţare.
    I. Datele de identificare a întreprinderii:
    Denumirea întreprinderii: ............................
    (Denumirea întreprinderii se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“.)

    Data înregistrării întreprinderii: .........................
    (Se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“.)

    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ......................
    (Se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“.)

    Codul de identificare fiscală: ......................
    (Se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“.)

    Adresa sediu: ........................
    (judeţ, localitate, sector, stradă, bloc, scară, etaj, apartament - se preiau din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“.)

    Adresa/Adresele^1 realizării investiţiei (sediu sau punctele de lucru): ...........................
    ^1 Se completează în cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN.
    (judeţ, localitate, sector, stradă, bloc, scară, etaj, apartament - se preiau din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“ sau „Sedii secundare/puncte de lucru“.)

    Telefon: ..................., fax: ....................., e-mail: ....................
    (Informaţiile se preiau din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“.)

    Obiect principal de activitate (cod CAEN):
    (Informaţiile se preiau din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Activitatea principală“.)

    Obiect^2 secundar de activitate pentru care se acordă finanţare (cod CAEN):
    ^2 Se completează în cazul în care ajutorul de stat s-a obţinut pentru o activitate secundară.
    (Informaţiile se preiau din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Activităţi la sediu“ în cadrul locaţiei realizării investiţiei.)

    Cod IBAN: ........................., deschis la Trezoreria ......................
    (Informaţia se preia din înştiinţarea de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - activitatea de trezorerie şi contabilitate publică în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea.)


    II. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................... (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.), identificat/identificată cu actul de identitate seria ............ nr. ................, eliberat de .............. la data de .................., cu domiciliul în localitatea ......................, str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ..................... (Informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal.), în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..................... (Denumirea întreprinderii se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului.), declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.
    Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
    [ ] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    [ ] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    [ ] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
    DEFINIŢIE
    Proiect unic de investiţii reprezintă orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ.


    [ ] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
    [ ] activele există fizic în locaţia/locaţiile^3 realizării investiţiei.
    ^3 În cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.


    ATENŢIE!
    Datele privind starea societăţii (dizolvare, lichidare, insolvenţă) se regăsesc la poziţia „Fapte aflate sub incidenţa art. 21. lit. e)-h) din Legea nr. 26/1990“ din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic.
    Celelalte date privind eligibilitatea societăţii se declară pe propria răspundere de către reprezentantul legal, având în vedere faptul că falsul în înscrisuri/declaraţii este o infracţiune prevăzută de art. 326 din Codul penal.


    Ministerul Finanţelor îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare care să susţină afirmaţiile reprezentantului legal.
    Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt exacte şi complete, sub sancţiunea aplicării art. 326 „Falsul în declaraţii“ din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Numele: ................................
    (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.)

    Funcţia: ...............................
    („administrator“ - se preia din certificatul constatator de la poziţia „Persoane împuternicite“ sau „împuternicit“, în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei împuterniciri notariale, în original.)

    Semnătura: ......................
    (Cererea este semnată de reprezentantul legal.)

    Data semnării: ....................
    (Data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea.)

    NOTĂ:
    Cererea de plată a ajutorului de stat este însoţită de documentele menţionate în Ghidul de plată prezentat pe site-ul Ministerului Finanţelor.


    ANEXA 2

    la ghid
    Întreprinderea: ..................
    FORMULAR DE DECONT*)
    *) În cazul în care proiectul de investiţii se realizează în mai multe locaţii, întreprinderea prezintă formularul de decont pentru fiecare locaţie.

┌──────────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Codul potrivit│ │ │ │ │ │ │ │Valoarea înregistrată în│ │ │ │
│încadrării în │ │ │ │Factura de achiziţie │Plata │ │ │contabilitate │ │ │ │
│Catalogul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │Activitatea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│clasificarea │1. │ │ ├────────┬────────┬────────┬──────────────────┼──────┬──────────────────┤ │ ├──────┬─────┬───────────┤ │ │ │
│şi duratele │realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│normale de │de │ │ │ │ │ │ │ │Valoare plătită │ │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţionare a │construcţii│ │ │ │ │ │Valoare lei/valută│ │lei/valută │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijloacelor │2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cursul │ │ │din care │Intensitate│ │ │
│fixe │închiriere │ │Denumirea│ │ │ │ │ │ │ │valutar │ │ │eligibilă │conform │Ajutor de│ │
│(Hotărârea │construcţii│Nr. de │activului│ │ │ ├────────┬─────────┤ ├────────┬─────────┤Valută │utilizat la │ │ │pentru care│acordului │stat │Observaţii│
│Guvernului nr.│3. │inventar│din │ │ │ │ │ │Extras│ │ │utilizată│înregistrarea│ │ │se solicită│pentru │solicitat│ │
│2.139/2004, cu│instalaţii │ │factură │ │ │ │ │din care │de │ │din care │ │în evidenţa │Total │Total│finanţare │finanţare %│1 lei- │ │
│modificările │tehnice, │ │ │Furnizor│Numărul │Data │Total: │eligibilă│cont │Total: │eligibilă│ │contabilă │valută│lei │ │ │ │ │
│ulterioare)/ │maşini │ │ │ │facturii│facturii│ │ │(nr., │ │ │ │ │fără │fără │ │ │ │ │
│Codul estimat │echipamente│ │ │ │ │ │ │ │data) │ │ │ │ │TVA │TVA │ │ │ │ │
│în cazul │4. active │ │ │ │ │ ├───┬────┼───┬─────┤ ├───┬────┼───┬─────┤ │ │ │ ├──────┬────┤ │ │ │
│imobilizărilor│necorporale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care urmează a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valută│Lei │ │ │ │
│deveni │ │ │ │ │ │ │cu │fără│cu │fără │ │cu │fără│cu │fără │ │ │ │ │fără │fără│ │ │ │
│mijloace fixe │ │ │ │ │ │ │TVA│TVA │TVA│TVA │ │TVA│TVA │TVA│TVA │ │ │ │ │TVA │TVA │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │
├──────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼─────┼──────┼───┼────┼───┼─────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┼────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴───┴────┴───┴─────┴──────┴───┴────┴───┴─────┴─────────┴─────────────┴──────┴─────┴──────┴────┴───────────┴─────────┴──────────┘


┌────────────────────────────────┬─────┐
│ │Lei │
│Valoare cheltuieli eligibile │fără │
│pentru care se solicită │TVA │
│finanţare, din care: │(col.│
│ │22) │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Construcţii, din care: │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│- realizate │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│- chirii │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Instalaţii tehnice, maşini şi │ │
│echipamente │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Active necorporale │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────┴─────┘


┌───────────────────────────────┬──────┐
│ │- lei │
│Valoare ajutor de stat │- │
│solicitat, din care: │(col. │
│ │24) │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Construcţii, din care: │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│- realizate │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│- chirii │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Instalaţii tehnice, maşini şi │ │
│echipamente │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Active necorporale │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│TOTAL │ │
└───────────────────────────────┴──────┘

    Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt exacte şi complete, sub sancţiunea aplicării art. 326 „Falsul în declaraţii“ din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Numele: ..........................
    (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.)

    Funcţia: ............................
    („administrator“ - se preia din certificatul constatator de la poziţia „Persoane împuternicite“ sau „împuternicit“, în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei împuterniciri notariale, în original.)

    Semnătura: ............................
    (Cererea este semnată de reprezentantul legal.)

    Data semnării: ..................
    (Data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea.)

    Formularul de decont cuprinde 25 de coloane şi modul de completare are în vedere următoarele:
    - coloana 1 - Codul potrivit încadrării în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare) - se completează cu codul de clasificare atribuit la încadrarea activului în mijloace fixe sau codul estimat în cazul activelor în categoria imobilizărilor în curs;
    – coloana 2 - Activitatea: construcţii/instalaţii/active necorporale - se completează denumirea corespunzătoare tipului de cheltuieli din acord, la care este încadrat activul eligibil;
    – coloana 3 - Nr. de inventar - se completează cu nr. de inventar, aşa cum este menţionat în registrul inventar al mijloacelor fixe/imobilizărilor;
    – coloana 4 - Denumirea activului din factură - se completează denumirea aşa cum se regăseşte în factură;
    – coloanele 5-9 - Factura de achiziţie se completează cu datele din facturi referitoare la denumire furnizor, nr./dată factură, valoare cu/fără TVA;
    – coloanele 10-11 se completează cu datele din factură doar pentru valoarea activului eligibil, în cazul în care sunt mai multe active eligibile şi neeligibile sau activul are şi cheltuieli/componente neeligibile (de exemplu, transport, instalare, componente neeligibile - trusa de scule etc.). Dacă se achită mai puţin decât valoarea facturată, urmând a se plăti ulterior, se va considera eligibilă suma efectiv achitată;
    – coloana 12 - Extras de cont - se completează cu nr. şi data documentului extras de cont;
    – coloanele 13-14 - Valoarea plătită - se completează cu valoarea plătită a facturii conform extrasului de cont;
    – coloanele 15-16 - Valoarea plătită, din care eligibilă - se completează cu valoarea plătită doar partea eligibilă din total sumă achitată potrivit extrasului de cont (care cuprinde suma eligibilă şi neeligibilă);
    – coloana 17 - Valuta utilizată - se completează cu denumirea monedei;
    – coloana 18 - Cursul valutar - se completează doar pentru facturile în valută, cursul de schimb valutar utilizat la înregistrarea în evidenţa contabilă în lei;
    – coloanele 19-20 - Valoarea înregistrată în contabilitate - se completează valoarea activului înregistrat în contabilitate (fără TVA) în valută (în cazul în care activul a fost achiziţionat în valută) şi în lei, potrivit notelor contabile;
    – coloanele 21-22 - Valoarea înregistrată în contabilitate eligibilă - se completează cu valoarea eligibilă aferentă activului/chiriei pentru care se solicită finanţare;
    Dacă valoarea achitată este mai mică decât valoarea facturată, urmând a se plăti ulterior diferenţa, se va considera valoarea eligibilă suma efectiv achitată, urmând ca ulterior să se solicite diferenţa în momentul achitării acesteia.
    Dacă în valoarea activului (înregistrată în contabilitate) există şi cheltuieli/componente neeligibile (de exemplu, transport, instalare, componente neeligibile - trusa de scule etc.) atunci valoarea eligibilă va exclude valorile acestor cheltuieli/componente neeligibile.

    – coloana 23 - Intensitatea conform acordului pentru finanţare - se completează cu valoarea obţinută prin raportarea valorii ajutorului de stat la valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute în acordul pentru finanţare aprobat (intensitatea aprobată conform acordului);
    – coloana 24 - Ajutor de stat solicitat - se completează cu valoarea ajutorului de stat solicitat la plată, respectiv cel obţinut prin aplicarea intensităţii la valoarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită plata ajutorului de stat;
    – coloana 25 - se completează cu informaţii suplimentare pentru clarificarea unor aspecte din cadrul documentelor/procedurilor derulate de societatea beneficiară, după caz.


    ANEXA 3

    la ghid
    Denumire societate: ...............................
    Denumire proiect de investiţii: ................................
    SITUAŢIA
    privind selecţia furnizorilor de active corporale/necorporale cuprinse în Cererea de plată a ajutorului de stat nr. .....
    – Declaraţie pe propria răspundere privind achiziţia în condiţii de piaţă ....................
    – Declaraţie/Declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului legal că achiziţia activelor din cadrul grupului/terţului agreat respectă principiile achiziţiei în condiţii de piaţă .....................
    – Nota privind procedura internă de achiziţie şi selecţie a furnizorilor de active .....................

┌────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │Invitaţii de │ │Documentul │ │Comunicarea │ │ │
│ │Denumirea │Metoda de │participare/ │Oferte de participare │final de │ │către │Contract/│ │
│Poziţie/ │activului │atribuire a │cereri de ofertă│ │stabilire a │Furnizorul│ofertanţi a │Comandă │Observaţii│
│Cod │achiziţionat │contractului/ ├──────┬─────────┼──────┬─────────┬────────┤furnizorului │selectat │ofertei │(nr./ │ │
│ │ │comenzii* │Nr./ │Societate│Nr./ │Societate│Denumire│selectat (nr./│ │câştigătoare │dată) │ │
│ │ │ │data │ │data │ │activ │data) │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │......│...... │......│...... │...... │ │ │............ │ │ │
│.......... │...... │...... ├──────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┤...... │...... ├─────────────┤...... │..........│
│ │ │ │......│...... │......│...... │...... │ │ │........... │ │ │
│ │ │ ├──────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┤ │ ├─────────────┤ │ │
├────────────┼──────────────┼──────────────┤......│...... │......│...... │...... ├──────────────┼──────────┤.............├─────────┼──────────┤
│............│..............│..............│ │ │ │ │ │..............│..........│ │.........│..........│
└────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┴─────────┴──────┴─────────┴────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴─────────┴──────────┘

    * De exemplu: selecţie de oferte, licitaţie deschisă etc.
    Subsemnatul/Subsemnata, .................... (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.), identificat/identificată cu actul de identitate seria ......... nr. ................., eliberat de .................. la data de ........................, cu domiciliul în localitatea ....................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul .................... (Informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal.), în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......................... (Denumirea întreprinderii se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului.), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea aplicării art. 326 „Falsul în declaraţii“ din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că toate documentele şi informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul document sunt exacte şi complete.
    ATENŢIE!
    Toate documentele trebuie să existe la sediul societăţii, în formă completă şi corectă.

    Numele: .........................
    (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.)

    Funcţia: .............................
    („administrator“ - se preia din certificatul constatator de la poziţia „Persoane împuternicite“ sau „împuternicit“, în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei împuterniciri notariale, în original.)

    Semnătura: .....................
    (Cererea este semnată de reprezentantul legal.)

    Data semnării: .......................
    (Data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea.)


    ANEXA 4

    la ghid
    Denumire societate: ....................
    Denumire proiect de investiţie: .........................
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    privind gradul de realizare a planului de investiţii
    Subsemnatul/Subsemnata, ..........................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ......... nr. ............, eliberat de ................ la data de .................., cu domiciliul în localitatea .................., str. ............ nr. ............, bl. ........., sc. .........., ap. ........., sectorul/judeţul .............., în calitate de reprezentant legal al ............., declar pe propria răspundere că:
    - până la data ultimei cereri de plată, ....... (nume beneficiar) a realizat o investiţie iniţială în valoare de ........ lei, care reprezintă ...% gradul de realizare a planului de investiţii (cheltuieli eligibile şi neeligibile), conform documentaţiei care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare. Diferenţa de ....% nu a fost realizată (Se prezintă motivul nerealizării.) ....., urmând a se realiza până la data de ........;
    – investiţia iniţială pentru care se solicită decontare se va încadra, la finalul calendarului de realizare a investiţiei, în valoarea de minimum 4,5 milioane lei, în conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare.

    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea aplicării art. 326 „Falsul în declaraţii“ din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că toate documentele şi informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul document sunt exacte şi complete.
    Numele: ...................
    (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.)

    Funcţia: ...................
    („administrator“ - se preia din certificatul constatator de la poziţia „Persoane împuternicite“ sau „împuternicit“, în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei împuterniciri notariale, în original.)

    Semnătura: .....................
    (Cererea este semnată de reprezentantul legal.)

    Data semnării: ...................
    (Data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea.)

    ATENŢIE!
    Valoarea totală a unei investiţii trebuie să fie de minimum 4,5 milioane lei.
    Valoarea totală a investiţiei = valoarea planului de investiţii aferent investiţiei iniţiale = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile – valoare TVA


    ANEXA 5

    la ghid
    Denumire societate: ....................
    Denumire proiect de investiţie: .....................
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    privind activele pentru care se solicită plata ajutorului de stat la Cererea nr. .............
    Subsemnatul/Subsemnata, .............................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ......., nr. ............., eliberat de ................ la data de .................., cu domiciliul în localitatea .................., str. ............nr. ............, bl. ........., sc. .........., ap. ........., sectorul/judeţul .............., în calitate de reprezentant legal al .........., declar pe propria răspundere că:
    1. activele pentru care se solicită plata ajutorului de stat în prezenta cerere de plată:
    [ ] sunt noi -;
    [ ] sunt exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară, în locaţia/locaţiile^1 investiţiei: ............................................ -;
    ^1 În cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

    [ ] fac parte din fluxul tehnologic aferent proiectului de investiţii, aprobat de Ministerul Finanţelor -;
    [ ] sunt utilizate în scopul atingerii obiectivelor proiectului de investiţii, aprobat de Ministerul Finanţelor -;

    2. activele decontate la cererile anterioare:
    [ ] nu sunt înlocuite, casate, cedate, subînchiriate;
    [ ] sunt înlocuite, casate, cedate, subînchiriate următoarele active:
    - ........................... .    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea aplicării art. 326 „Falsul în declaraţii“ din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că toate documentele şi informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul document sunt exacte şi complete.
    Numele: ......................
    (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.)

    Funcţia: .......................
    („administrator“ - se preia din certificatul constatator de la poziţia „Persoane împuternicite“ sau „împuternicit“, în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei împuterniciri notariale, în original.)

    Semnătura: ........................
    (Cererea este semnată de reprezentantul legal.)

    Data semnării: ...........................
    (Data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea.)


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016