Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL ESMA din 2 noiembrie 2021  privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL ESMA din 2 noiembrie 2021 privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1079 din 11 noiembrie 2021
──────────
    Pus în aplicare de NORMA nr. 31 din 2 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1079 din 11 noiembrie 2021.
──────────
    I. Domeniu de aplicare
    Cui i se aplică?
    1. Prezentul ghid se aplică autorităţilor competente.

    Ce se aplică?
    2. Prezentul ghid se aplică în legătură cu articolul 25 din DAFIA.

    Când se aplică?
    3. Ghidul se aplică după două luni de la data publicării lui pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE.


    II. Referinţe legislative, abrevieri şi definiţii
    Referinţe legislative

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Directiva 2011/61/UE a │
│ │Parlamentului European şi│
│ │a Consiliului din 8 iunie│
│ │2011 privind │
│ │administratorii │
│DAFIA │fondurilor de investiţii │
│ │alternative şi de │
│ │modificare a Directivelor│
│ │2003/41/CE şi 2009/65/CE │
│ │şi a Regulamentelor (CE) │
│ │nr. 1.060/2009 şi (UE) │
│ │nr. 1.095/2010^1 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Regulamentul delegat (UE)│
│ │nr. 231/2013 al Comisiei │
│ │din 19 decembrie 2012 de │
│ │completare a Directivei │
│ │2011/61/UE a │
│Regulamentul│Parlamentului European şi│
│DAFIA de │a Consiliului în ceea ce │
│nivelul 2 │priveşte derogările, │
│ │condiţiile generale de │
│ │operare, depozitarii, │
│ │efectul de levier, │
│ │transparenţa şi │
│ │supravegherea. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │
│ │1.095/2010 al │
│ │Parlamentului European şi│
│ │al Consiliului din 24 │
│ │noiembrie 2010 de │
│ │instituire a Autorităţii │
│Regulamentul│europene de supraveghere │
│ESMA │(Autoritatea europeană │
│ │pentru valori mobiliare │
│ │şi pieţe), de modificare │
│ │a Deciziei nr. 716/2009/ │
│ │CE şi de abrogare a │
│ │Deciziei 2009/77/CE a │
│ │Comisiei^2 │
├────────────┴─────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────┘


    ^1 JO L 174, 1.7.2011, p. 1.
    ^2 JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

┌─────────┬────────────────────────────┐
│Abrevieri│ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│FIA │Fond de investiţii │
│ │alternative │
├─────────┼────────────────────────────┤
│AFIA │Administrator de fonduri de │
│ │investiţii alternative │
├─────────┼────────────────────────────┤
│RSA │Raport statistic anual │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ABE │Autoritatea bancară │
│ │europeană │
├─────────┼────────────────────────────┤
│BCE │Banca Centrală Europeană │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Autoritatea Europeană de │
│EIOPA │Asigurări şi Pensii │
│ │Ocupaţionale │
└─────────┴────────────────────────────┘
    III. Scop
    4. Ghidul este elaborat în temeiul art. 16 alin. (1) din Regulamentul ESMA. Obiectivele prezentului ghid sunt de a stabili practici consecvente, eficiente şi eficace în materie de supraveghere în cadrul SESF şi de a garanta aplicarea comună, uniformă şi consecventă a art. 25 din DAFIA. În special, acestea se referă la evaluarea riscului sistemic legat de efectul de levier şi urmăresc să asigure că autorităţile competente adoptă o abordare consecventă când evaluează dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru impunerea măsurilor legate de efectul de levier.

    IV. Conformitate şi obligaţii de raportare
    Statutul ghidului
    5. În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autorităţile competente trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta prezentul ghid.
    6. Autorităţile competente cărora li se aplică ghidul ar trebui să se conformeze prin includerea sa în cadrele lor juridice şi/sau de supraveghere, după caz.

    Cerinţe de raportare
    7. În termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autorităţile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să informeze ESMA (i) dacă respectă ghidul, (ii) dacă nu respectă, dar intenţionează să respecte ghidul sau (iii) dacă nu respectă şi nu intenţionează să respecte ghidul.
    8. În caz de neconformitate, autorităţile competente trebuie, de asemenea, să informeze ESMA, în termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, cu privire la motivele de neconformare cu ghidul.
    9. Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare. Odată ce a fost completat, modelul va fi transmis la ESMA.


    V. Ghid privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE
    V.I. Ghid privind evaluarea riscului sistemic legat de efectul de levier
    10. Atunci când evaluează măsura în care utilizarea efectului de levier contribuie la acumularea riscului sistemic în sistemul financiar în conformitate cu art. 25 din DAFIA („evaluarea riscurilor“), autorităţile competente trebuie să ia în considerare o serie de informaţii cantitative şi calitative.
    11. Autorităţile competente trebuie să efectueze trimestrial evaluarea riscurilor.
    12. Evaluarea riscurilor trebuie să urmeze o abordare în două etape:
    a) etapa 1: nivelul, sursa şi diferitele utilizări ale efectului de levier (tabelul 1)
    b) etapa 2: riscul sistemic legat de efectul de levier (tabelul 2)

    13. În cadrul etapei 1, autorităţile competente trebuie să identifice FIA care sunt mai susceptibile să prezinte riscuri pentru sistemul financiar. Următoarele FIA sunt mai susceptibile să prezinte riscuri pentru sistemul financiar:
    a) FIA care utilizează în mod substanţial efectul de levier în temeiul art. 111 alin. (1) din Regulamentul DAFIA de nivelul 2;
    b) FIA care utilizează în mod nesubstanţial efectul de levier în temeiul art. 111 alin. (1) din Regulamentul DAFIA de nivelul 2 şi ale căror active administrate reglementate depăşesc valoarea de 500 de milioane EUR^3 la data raportării; şi
    ^3 Acest prag corespunde unei frecvenţe de raportare semestriale sau trimestriale, astfel cum se indică la articolul 110 alineatul (3) literele (a) şi (c) din Regulamentul (CE) nr. 231/2013 al Comisiei, pentru AFIA autorizaţi, în funcţie de caracteristicile administratorilor şi de FIA administrate. În ghidul ESMA privind obligaţiile de raportare sunt disponibile diagrame complete privind frecvenţele de raportare.

    c) FIA care utilizează efectul de levier, altele decât cele menţionate la lit. (a) şi (b), a căror utilizare neobişnuit de ridicată a efectului de levier, astfel cum este măsurată cu ajutorul indicatorilor din tabelul 1, pot prezenta riscuri pentru stabilitatea financiară.

    14. În sensul pct. 13 lit. (c), o „utilizare neobişnuit de mare a efectului de levier“ este o utilizare a efectului de levier care diferă în mod semnificativ (de exemplu, o percentilă mare în distribuţie) de cea a altor FIA stabilită prin compararea valorii efectului de levier al FIA cu:
    a) valoarea mediană sau medie a efectului de levier al FIA de acelaşi tip (de exemplu: fonduri speculative, fonduri de capital privat, fonduri imobiliare, fonduri de fonduri şi alte FIA); şi
    b) mediana istorică sau valoarea medie a efectului de levier al FIA.

    15. În cadrul etapei 2, autorităţile competente trebuie să evalueze potenţialele riscuri sistemice legate de efectul de levier pentru stabilitatea financiară a FIA identificate în etapa 1 şi să includă în evaluarea lor cel puţin următoarele riscuri:
    a) riscul de impact asupra pieţei;
    b) riscul de vânzări la preţuri de lichidare;
    c) riscul de propagare directă la nivelul instituţiilor financiare; şi
    d) riscul de întrerupere a intermedierii directe a creditului.

    16. Autorităţile competente trebuie să îşi bazeze evaluarea riscurilor pe datele DAFIA primite potrivit frecvenţei de raportare prevăzute la art. 110 din Regulamentul DAFIA de nivelul 2. Pe lângă datele DAFIA, autorităţile competente trebuie să utilizeze cele mai bune date disponibile pentru unii dintre indicatorii din tabelul 2, inclusiv datele naţionale de supraveghere şi/sau datele terţilor, după caz. Pentru a limita riscul de inconsecvenţe, autorităţile competente trebuie să facă trimitere la lista (neexhaustivă) a surselor de date incluse în anexa I.
    17. Autorităţile competente trebuie să comunice ESMA rezultatele evaluării riscurilor cel puţin o dată pe an şi oricând identifică un risc relevant pentru stabilitatea financiară. Autorităţile competente trebuie să informeze alte autorităţi competente din UE cu privire la situaţiile în care operaţiunile sau măsurile luate de AFIA din alte jurisdicţii ale UE pot prezenta riscuri relevante pentru stabilitatea financiară şi integritatea sistemului financiar.
    18. Autorităţile competente trebuie să îşi utilizeze evaluarea riscurilor, în combinaţie cu o evaluare calitativă, dacă este necesar, pentru a selecta FIA pentru care este adecvat să se stabilească o limită a efectului de levier, conform secţiunii V.II din ghid.
    Tabelul 1

┌────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬──────┐
│Risc │ │ │ │ │
│sistemic │ │ │Domeniu │Sursă │
│legat de │Indicator │Descriere │de │de │
│efectul de │ │ │aplicare│date^4│
│levier │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────┤
│ │ │Efectul de │ │ │
│ │ │levier al FIA │ │ │
│ │Efectul de │calculat prin │FIA unic│DAFIA:│
│ │levier brut │metoda bazată │ │294 │
│ │ │pe valoarea │ │ │
│ │ │brută │ │ │
│ ├────────────┼──────────────┼────────┼──────┤
│ │Efectul de │Efect de │ │ │
│ │levier │levier al FIA │ │ │
│Măsuri │calculat │calculat prin │FIA unic│DAFIA:│
│privind │prin metoda │metoda bazată │ │295 │
│efectul de │bazată pe │pe angajamente│ │ │
│levier │angajamente │ │ │ │
│Nivelul, ├────────────┼──────────────┼────────┼──────┤
│sursa şi │ │Expuneri brute│ │ │
│diferitele │ │(excluzând IRD│ │DAFIA:│
│utilizări │Efect de │şi FEX pentru │ │123, │
│ale │levier │acoperirea │FIA unic│124, │
│efectului de│ajustat^5 │riscurilor) ca│ │53 │
│levier │ │procent din │ │ │
│ │ │VAN │ │ │
│ ├────────────┼──────────────┼────────┼──────┤
│ │ │Valoarea │ │ │
│ │ │împrumuturilor│ │DAFIA:│
│ │Efectul de │de numerar sau│ │283, │
│ │levier │titluri de │FIA unic│286, │
│ │financiar │valoare ca │ │53 │
│ │ │procent din │ │ │
│ │ │VAN │ │ │
├────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────┤
│ │ │Valoarea în │ │ │
│ │ │moneda de │ │ │
│ │ │referinţă a │ │ │
│ │ │activelor │ │ │
│ │ │administrate │ │ │
│ │Active │pentru FIA, │ │ │
│Active │administrate│utilizând │FIA unic│DAFIA:│
│administrate│reglementate│metoda │ │48 │
│ │ │prevăzută la │ │ │
│ │ │articolele 2 │ │ │
│ │ │şi 10 din │ │ │
│ │ │Regulamentul │ │ │
│ │ │DAFIA de │ │ │
│ │ │nivelul 2 │ │ │
└────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴──────┘    Tabelul 2

┌──────────────┬──────────────┬───────────────────────────┬────────┬────────────┐
│Risc sistemic │ │ │Domeniu │ │
│legat de │Indicator │Descriere │de │Sursă de │
│efectul de │ │ │aplicare│date^6 │
│levier │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │VAN x efectul de levier │ │DAFIA: 53, │
│ │Expunere netă │calculat prin metoda │FIA unic│295 │
│ │ │angajamentului │ │ │
│ ├──────────────┼───────────────────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │DAFIA: 123, │
│ │ │ │ │124 │
│Impactul │ │Principalele categorii de │ │Dimensiunea │
│asupra pieţei │ │active în care a investit │ │pieţei │
│Dimensiunea │ │FIA în comparaţie cu │Grup de │subiacente │
│unui FIA sau a│ │dimensiunea pieţei │FIA │pe baza │
│unui grup de │ │subiacente │ │datelor │
│FIA este │ │ │ │externe │
│suficientă │Amprenta │ │ │(vezi anexa │
│pentru a │pieţei pe │ │ │II) │
│determina │piaţa ├───────────────────────────┼────────┼────────────┤
│variaţii ale │subiacentă │ │ │DAFIA: 126 │
│pieţei. │ │Volumul de tranzacţionare │ │Cifra de │
│ │ │pentru fiecare clasă de │ │afaceri a │
│ │ │active în lunile de │Grup de │pieţei │
│ │ │raportare în comparaţie cu │FIA │subiacente │
│ │ │cifra de afaceri a clasei │ │bazată pe │
│ │ │de active │ │date externe│
│ │ │ │ │(vezi anexa │
│ │ │ │ │II) │
├──────────────┼──────────────┼────────────┬──────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Procent din │ │ │
│ │ │ │capitalurile │ │ │
│ │ │ │proprii ale │ │ │
│ │Concentrarea │ │FIA care este │FIA unic│DAFIA: 118 │
│ │investitorilor│ │deţinut de │ │ │
│Riscul generat│ │ │cinci │ │ │
│de vânzări la │ │ │beneficiari │ │ │
│preţuri de │ │ │efectivi │ │ │
│lichidare ├──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│Activităţile │ │ │Diferenţa │ │ │
│unui AFIA ar │ │ │medie între │ │ │
│putea │ │ │tranşele de │ │ │
│contribui la │ │ │timp dintre │ │ │
│scăderea │ │ │cota din │ │DAFIA: 53, │
│bruscă a │Profilul de │ │portofoliile │ │57, │
│preţurilor │lichiditate │ │FIA care poate│FIA unic│178-184, │
│instrumentelor│ │ │fi lichidată │ │186-192 │
│financiare sau│ │ │şi capacitatea│ │ │
│ale altor │ │ │investitorilor│ │ │
│active într-un│ │ │de a primi │ │ │
│mod care │ │ │plăţi de │ │ │
│ameninţă │ │ │răscumpărare │ │ │
│viabilitatea ├──────────────┼────────────┴──────────────┼────────┼────────────┤
│acestor │ │Activele nelichide cuprind │ │ │
│instrumente │ │active fizice, acţiuni │ │ │
│financiare sau│ │necotate, obligaţiuni │ │ │
│a altor │Procentul de │corporative şi obligaţiuni │ │ │
│active. │active mai │convertibile categoria │FIA unic│DAFIA: 33, │
│ │puţin lichide │speculativă (noninvestment │ │123. │
│ │ │grade), precum şi │ │ │
│ │ │împrumuturi, exprimate ca │ │ │
│ │ │procent din activele │ │ │
│ │ │administrate. │ │ │
├──────────────┼──────────────┼────────────┬──────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Factorul delta│ │ │
│ │ │ │net al │ │ │
│ │ │ │capitalului │ │ │
│ │ │Măsuri │propriu (Net │FIA unic│DAFIA: 53, │
│ │ │împotriva │Equity Delta) │sau grup│139:142 │
│ │ │riscurilor ├──────────────┤de FIA │ │
│ │ │ │DV01 net │ │ │
│ │ │ ├──────────────┤ │ │
│ │Cerinţe │ │CS01 net │ │ │
│ │potenţiale de ├────────────┼──────────────┼────────┼────────────┤
│ │lichiditate ca│ │ │ │ │
│ │urmare a │Informaţii │VAR │ │ │
│ │şocului pe │suplimentare│ │ │ │
│ │piaţă (FIA │pe care ├──────────────┤ │ │
│ │unic: în % din│autorităţile│ │ │ │
│ │VAN; grup de │competente │Expunere vega │ │ │
│ │FIA: în moneda│ar putea │ │ │ │
│ │de referinţă) │solicita ├──────────────┤FIA unic│DAFIA: 53, │
│ │ │AFIA să le │ │sau grup│139, 145, │
│ │ │raporteze │Curs valutar │de FIA │302 │
│ │ │periodic în │net delta │ │ │
│ │ │conformitate│ │ │ │
│ │ │cu articolul├──────────────┤ │ │
│ │ │24 alineatul│ │ │ │
│ │ │(5) din │Produs de bază│ │ │
│ │ │DAFIA │net delta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┴──────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │Cereri potenţiale de │ │ │
│ │ │lichiditate în urma │ │ │
│ │ │cererilor de garanţii reale│ │DAFIA: 185, │
│ │ │(privind instrumentele │FIA unic│284-289, │
│ │Alte cereri │financiare derivate ale FIA│ │157-159 │
│ │potenţiale de │şi contractele repo) în │ │ │
│ │lichiditate │raport cu activele lichide │ │ │
│ │ │disponibile │ │ │
│ │ ├───────────────────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │Cereri potenţiale de │ │DAFIA: │
│ │ │lichiditate (în funcţie de │FIA unic│297-301 │
│ │ │sursă) │ │ │
├──────────────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │Valoarea de piaţă curentă a│ │DAFIA: 123 │
│ │ │investiţiilor în acţiuni │ │(titluri de │
│ │Legături cu │cotate şi obligaţiuni │Grup de │valoare │
│Risc de │instituţii │corporative emise de │FIA │emise de │
│propagare │financiare │instituţii financiare │ │instituţii │
│directă la │prin │ │ │financiare) │
│nivelul │intermediul ├───────────────────────────┼────────┼────────────┤
│instituţiilor │investiţiilor │Suma valorilor de piaţă │ │ │
│financiare │ │curente ale expunerilor la │Grup de │DAFIA: 53, │
│Expunerea unui│ │produse structurate şi │FIA │57, 123 │
│FIA sau a mai │ │securitizate │ │ │
│multor FIA ar ├──────────────┼───────────────────────────┼────────┼────────────┤
│putea │ │ │ │160-171 │
│constitui o │ │ │ │Dimensiunea │
│sursă │ │Expunerea netă la riscul de│ │contrapărţii│
│importantă de │Risc de │contraparte ca valoare de │FIA unic│FIA pe baza │
│risc de piaţă,│contraparte │piaţă^7 faţă de FIA │ │datelor │
│risc de │ │ │ │externe │
│lichiditate │ │ │ │(vezi anexa │
│sau risc de │ │ │ │II) │
│contraparte ├──────────────┼───────────────────────────┼────────┼────────────┤
│pentru o │Legături cu │ │ │ │
│instituţie │instituţii │ │ │ │
│financiară. │financiare │Instituţie financiară │Grup de │ │
│ │prin │expusă la risc de pierdere^│FIA │DAFIA: 209 │
│ │intermediul │8 │ │ │
│ │bazei de │ │ │ │
│ │investitori │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────┼────────────┤
│Risc de │ │ │ │ │
│întrerupere la│ │ │ │ │
│nivelul │ │ │ │ │
│intermedierii │Investiţiile │Suma valorilor de piaţă │ │ │
│directe a │FIA în │curente ale obligaţiunilor │ │ │
│creditului FIA│instrumente de│corporative şi ale │Grup de │ │
│care │credit ale │obligaţiunilor convertibile│FIA │DAFIA: 123 │
│contribuie la │instituţiilor │care nu sunt emise de │ │ │
│finanţarea │nefinanciare │instituţii financiare │ │ │
│reducerii │ │ │ │ │
│efectului de │ │ │ │ │
│levier în │ │ │ │ │
│economia reală│ │ │ │ │
│în timpul ├──────────────┼───────────────────────────┼────────┼────────────┤
│recesiunii │ │ │ │ │
│economice, │ │ │ │ │
│contribuind │ │ │ │ │
│astfel la │ │Suma împrumuturilor cu │ │ │
│caracterul │ │efect de levier şi a altor │Grup de │DAFIA: 123 │
│prociclic al │ │împrumuturi │FIA │ │
│ofertei │ │ │ │ │
│globale de │ │ │ │ │
│credite │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────────┴───────────────────────────┴────────┴────────────┘


    ^4 Cifrele se referă la câmpul corespunzător din raportarea DAFIA.
    ^5 Această măsură exclude instrumentele derivate pe rata dobânzii (IRD) din calculul efectului de levier, în conformitate cu abordarea utilizată în raportul RSA privind FIA din UE. Într-adevăr, utilizarea IRD tinde să amplifice indicatorii efectului de levier, întrucât IRD se măsoară folosind valoarea noţională (şi nu ajustate în funcţie de durată, cum este cazul în abordarea bazată pe angajamente).
    ^6 Cifrele se referă la câmpul corespunzător din raportarea DAFIA.
    ^7 Cererile de lichiditate care decurg din instrumentele financiare derivate reprezintă în special un risc de contraparte pentru contraparte
    8 Cu toate acestea, expunerea băncilor la entităţi bancare paralele este limitată de ghidul ABE. ABE este de opinie că numai FIA cu efect de levier limitat ar putea fi considerate în afara definiţiei „entităţilor bancare paralele“    V.II. Ghid privind limitele efectului de levier
    19. Atunci când decid să impună limite ale efectului de levier unui AFIA ce administrează FIA care prezintă riscuri pentru stabilitatea financiară, autorităţile competente trebuie să ia în considerare (după cum se ilustrează în studiile de caz din anexa II):
    a) riscurile prezentate de FIA în funcţie de tipul lor (fonduri speculative, fonduri cu capital privat, fonduri imobiliare, fonduri de fonduri sau alt tip relevant) şi de profilul de risc, aşa cum sunt definite în evaluarea riscurilor efectuată în conformitate cu pct. 12;
    b) riscurile prezentate de expunerile comune. În cazul în care autorităţile competente stabilesc că un grup de FIA de acelaşi tip şi cu profiluri de risc similare pot prezenta în mod colectiv riscuri sistemice legate de efectul de levier, acestea trebuie să aplice limite ale efectului de levier în mod similar sau identic tuturor FIA din grupul respectiv de FIA.

    20. Autorităţile competente trebuie să pună în aplicare cu atenţie limite ale efectului de levier, atât în ceea ce priveşte calendarul, cât şi introducerea şi eliminarea treptată:
    a) în cazul în care autorităţile competente impun limite continue ale efectului de levier unui FIA sau unui grup de FIA care reprezintă o ameninţare la adresa stabilităţii financiare, limitele trebuie menţinute cât timp riscurile prezentate de FIA sau de grupul de FIA nu scad;
    b) atunci când autorităţile competente impun limite temporare ale efectului de levier pentru a limita acumularea riscurilor, inclusiv orice comportament prociclic al unui FIA sau al unui grup de FIA, de exemplu, atunci când FIA contribuie la creşterea excesivă a creditului sau la formarea unor preţuri excesive ale activelor, limitele trebuie eliberate când modificarea condiţiilor de piaţă sau comportamentul FIA încetează să mai fie prociclic;
    c) autorităţile competente trebuie să pună în aplicare progresiv limitele efectului de levier („perioada de introducere treptată“) pentru a evita prociclicitatea, în special dacă impunerea de limite în mod prociclic poate declanşa riscul pe care intenţionează să îl atenueze; şi
    d) autorităţile competente trebuie să ia în considerare posibilitatea de a aplica limite ciclice pentru a atenua acumularea şi materializarea riscurilor în perioadele de expansiune şi de declin ale ciclului financiar.

    21. Când stabilesc nivelul adecvat al limitelor efectului de levier, autorităţile competente trebuie să ţină seama de eficacitatea lor în abordarea riscului de impact asupra pieţei, de vânzare la preţuri de lichidare, de propagare către contrapartidele financiare şi de perturbare a intermedierii creditului, pentru a se asigura că sectorul este în continuare în măsură să ofere economiei servicii valoroase. Autorităţile competente trebuie să ia în considerare următoarele:
    a) când riscurile sunt direct legate de dimensiunea efectului de levier, impunerea unor limite ale efectului de levier trebuie să vizeze reducerea mărimii riscurilor;
    b) când riscurile sunt legate parţial de dimensiune, dar impunerea de limite nu poate reduce riscurile în aceeaşi proporţie deoarece FIA îşi pot adapta strategia pentru a menţine acelaşi nivel de risc, autorităţile competente trebuie să ia în considerare impunerea altor restricţii asupra administrării FIA (de exemplu, restricţii privind politica de investiţii, politica de răscumpărare sau politica privind riscurile); şi
    c) când impunerea de limite poate duce temporar la creşterea riscurilor, de exemplu, prin vânzarea de către un AFIA a unor active cu risc mai mic pentru a îndeplini noile cerinţe, autorităţile competente trebuie să impună alte restricţii asupra administrării FIA, cel puţin până la sfârşitul perioadei de introducere progresivă. De exemplu, restricţiile pot include stabilirea de limite privind proporţia anumitor active în funcţie de contribuţia lor la profilul de risc al FIA, sensibilitatea lor la factorii de risc de piaţă, expunerea lor la riscul de contraparte sau lichiditatea lor în condiţii de criză a pieţei. De asemenea, pentru a remedia necorelările lichidităţilor, autorităţile competente pot solicita AFIA să aplice politici de răscumpărare şi să reducă frecvenţa răscumpărărilor oferite de un FIA sau să impună perioade de preaviz pentru aceste răscumpărări.

    22. Autorităţile competente trebuie să evalueze eficienţa limitelor efectului de levier în atenuarea efectului de levier excesiv luând în considerare următoarele:
    a) proporţionalitatea limitelor efectului de levier în ceea ce priveşte riscul sistemic prezentat de utilizarea efectului de levier de către AFIA;
    b) robusteţea limitelor efectului de levier în ceea ce priveşte tacticile strategice şi arbitrajul, în special:
    (i) în cazul în care autorităţile competente stabilesc că un FIA poate prezenta riscuri sistemice legate de efectul de levier, aceleaşi limite trebuie luate în considerare pentru diferite tipuri de FIA, dar cu profiluri de risc similare, astfel cum sunt definite în evaluarea riscurilor. Acest lucru este necesar în special pentru a evita situaţia în care un AFIA ar declara alt tip de FIA pentru a evita limitele efectului de levier; şi
    (ii) complexitatea calibrării.
    VI. Anexe
    Anexa I: Utilizarea datelor externe în scopul evaluării riscurilor
    1. Autorităţile competente pot compara FIA de pe piaţa lor cu datele agregate la nivelul UE: ESMA publică anual raportul său statistic privind fondurile de investiţii alternative ale UE9.
    2. Pentru evaluarea riscurilor sistemice legate de efectul de levier, pot fi necesare date externe pentru a măsura expunerea FIA în raport cu contrapartea sau cu piaţa pe care îşi desfăşoară activitatea. Acest lucru este valabil în special atunci când:
    a) autorităţile competente doresc să evalueze cota de piaţă a unui FIA sau a unui grup de FIA, caz în care ar avea nevoie de informaţii privind expunerea FIA şi dimensiunea pieţei subiacente;
    b) autorităţile competente doresc să măsoare riscul de contraparte, caz în care ar avea nevoie de informaţii privind contrapartea.

    3. Sursele de date indicate în tabelul 3 nu aduc atingere altor surse de date suplimentare pe care ESMA le-ar putea include în viitor pentru a îmbunătăţi exhaustivitatea, în special în ceea ce priveşte instrumentele şi zonele geografice.

┌──────────────┬─────────────┬──────────────┐
│Instrumente │ │ │
│tranzacţionate│Piaţa │Sursă │
│şi expunerile │subiacentă │ │
│individuale │ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│a) Titluri de │ │ │
│valoare │ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │BCE: │
│ │ │Statistici │
│ │ │selectate │
│Titluri de │ │pentru zona │
│capital │acţiuni │euro şi │
│tranzacţionate│cotate │defalcări │
│ │ │naţionale - │
│ │ │emisiuni de │
│ │ │titluri de │
│ │ │valoare │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │BCE: │
│ │titluri de │Statistici │
│Obligaţiuni │natura │selectate │
│corporative │datoriei │pentru zona │
│care nu au │exprimate în │euro şi │
│fost emise de │euro emise de│defalcări │
│instituţii │societăţi │naţionale - │
│financiare │nefinanciare │emisiuni de │
│ │ │titluri de │
│ │ │valoare │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │BCE: │
│ │titluri de │Statistici │
│Obligaţiuni │natura │selectate │
│corporative │datoriei │pentru zona │
│emise de │exprimate în │euro şi │
│instituţii │euro emise de│defalcări │
│financiare │instituţii │naţionale - │
│ │financiare │emisiuni de │
│ │non-IFM │titluri de │
│ │ │valoare │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │BCE: │
│ │titluri de │Statistici │
│ │natura │selectate │
│ │datoriei │pentru zona │
│Obligaţiuni │exprimate în │euro şi │
│suverane │euro emise de│defalcări │
│ │administraţia│naţionale - │
│ │centrală │emisiuni de │
│ │ │titluri de │
│ │ │valoare │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │BCE - │
│ │ │Statistici - │
│Produse │societăţi │Societăţi │
│structurate/ │vehicul │financiare - │
│securitizate │investiţional│Societăţi │
│ │ │vehicul │
│ │ │investiţional │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│b) Instrumente│ │ │
│financiare │ │ │
│derivate │ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ESMA: RSA │
│Instrumente │instrumente │privind │
│financiare │financiare │pieţele │
│derivate pe │derivate pe │instrumentelor│
│titluri de │titluri de │financiare │
│capital │capital │derivate ale │
│ │ │UE │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ESMA: RSA │
│Instrumente │instrumente │privind │
│financiare │financiare │pieţele │
│derivate pe │derivate pe │instrumentelor│
│titluri de │titluri de │financiare │
│capital │capital │derivate ale │
│ │ │UE │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ESMA: RSA │
│ │instrumente │privind │
│Swapuri pe │financiare │pieţele │
│riscul de │derivate de │instrumentelor│
│credit (CDS) │credit │financiare │
│ │ │derivate ale │
│ │ │UE │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ESMA: RSA │
│ │ │privind │
│ │instrumente │pieţele │
│Schimb valutar│derivate │instrumentelor│
│ │valutare │financiare │
│ │ │derivate ale │
│ │ │UE │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ESMA: RSA │
│Instrumente │instrumente │privind │
│financiare │financiare │pieţele │
│derivate pe │derivate pe │instrumentelor│
│rata dobânzii │rata dobânzii│financiare │
│ │ │derivate ale │
│ │ │UE │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ESMA: RSA │
│Instrumente │instrumente │privind │
│financiare │financiare │pieţele │
│derivate pe │derivate pe │instrumentelor│
│produse de │produse de │financiare │
│bază │bază │derivate ale │
│ │ │UE │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│c) Organisme │ │ │
│de plasament │ │ │
│colectiv │ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │BCE - │
│Fonduri de │bilanţurile │statistici - │
│piaţă monetară│fondurilor de│bani, credit │
│şi OPC de │piaţă │şi bănci - │
│administrare a│monetară din │instituţii de │
│lichidităţilor│zona euro │credit şi │
│ │ │fonduri de │
│ │ │piaţă monetară│
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │BCE - │
│ │bilanţurile │statistici - │
│Fonduri │fondurilor de│societăţi │
│tranzacţionate│investiţii │financiare - │
│la bursă (ETF)│din zona euro│bilanţurile │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │investiţii │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │BCE - │
│ │bilanţurile │statistici - │
│ │fondurilor de│societăţi │
│Alte OPC │investiţii │financiare - │
│ │din zona euro│bilanţurile │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │investiţii │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Cea mai mare │date privind │ │
│expunere la │contrapărţile│Sursă │
│contrapărţi │ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Exerciţiul de │
│Bănci │bilanţul │transparenţă │
│ │băncii │la nivelul UE │
│ │ │al ABE │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │bilanţul de │Statistici de │
│Asigurare │asigurare │asigurări │
│ │ │EIOPA │
└──────────────┴─────────────┴──────────────┘
    Anexa II: Studii de caz (cu titlu ilustrativ)
 (a se vedea imaginea asociată)
    1. FIA trebuie evaluate în funcţie de valoarea absolută a indicatorilor şi de valoarea relativă, în comparaţie cu FIA de acelaşi tip şi cu alte FIA. Exemplele de mai sus (FIA 1-5) se bazează pe cazuri reale. Toate FIA utilizează în mod substanţial efectul de levier (efectul de levier calculat prin metoda bazată pe angajamente > x3) şi, prin urmare, trebuie să facă obiectul evaluării riscurilor.
    2. O valoare absolută mare a unui indicator este indicată cu roşu în tabel. O valoare relativă mare în comparaţie cu FIA de acelaşi tip este indicată cu portocaliu. Verde indică o valoare mică sau medie. Pentru fiecare indicator, tabelul indică şi comparaţia cu statisticile descriptive relevante pentru FIA din aceeaşi categorie (de exemplu, comparaţie cu mediana, cuartila a treia sau percentila 90).
    3. FIA 1 are un efect de levier mare, atât în termeni absoluţi, cât şi în comparaţie cu FIA de acelaşi tip (fondurile fondurilor). Principalul său risc este legat de impactul său potenţial asupra pieţei, din cauza expunerii sale nete mari (2,3 miliarde EUR). Riscurile de vânzări la preţuri de lichidare şi de propagare directă la nivelul instituţiilor financiare par a fi mai limitate şi în concordanţă cu alte FIA din aceeaşi categorie. Prin urmare, autoritatea competentă trebuie să ia în considerare impunerea unor limite ale efectului de levier asupra acestui FIA, în cazul în care se aşteaptă ca acest FIA să aibă un impact potenţial asupra pieţei, în funcţie de adâncimea pieţei pe care este activ (şi anume capacitatea sa de a modifica preţurile pieţei când vinde active).
    4. FIA 2 are un efect de levier foarte ridicat, atât în termeni absoluţi, cât şi în comparaţie cu FIA de acelaşi tip. Principalul său risc este legat de impactul său potenţial asupra pieţei, din cauza expunerii nete foarte mari (50 de miliarde EUR). De asemenea, acesta deţine o pondere relativ mare de active mai puţin lichide (27% din VAN), are un profil mai puţin lichid decât FIA din aceeaşi categorie (0% comparativ cu 13%) şi este expus la instituţii financiare (41% din VAN). Prin urmare, autoritatea competentă trebuie să ia în considerare impunerea unor limite ale efectului de levier asupra acestui FIA, în special pentru a-i reduce impactul potenţial asupra pieţei.
    5. FIA 3 are un efect de levier mai mare decât FIA de acelaşi tip şi are o expunere netă relativ mare (1,5 miliarde EUR). Ca majoritatea fondurilor similare, FIA este investit în active nelichide (bunuri imobiliare). Această combinaţie poate duce la vânzări la preţuri de lichidare în cazul unui episod de rambursare semnificativ. Cu toate acestea, profilul de lichiditate al FIA nu prezintă necorelări ale lichidităţilor. Prin urmare, autoritatea competentă trebuie să ia în considerare impunerea de limite ale efectului de levier pe baza unei analize mai aprofundate a caracterului adecvat al politicii de rambursare a FIA.
    6. FIA 4 are un efect de levier mai mare decât FIA de acelaşi tip, cu o expunere netă relativ mare în comparaţie cu FIA similare, dar limitată în termeni absoluţi (170 de milioane EUR). Ca majoritatea fondurilor similare, FIA este investit în active nelichide (capital privat). Această combinaţie poate duce la vânzări la preţuri de lichidare în cazul unui episod de rambursare semnificativ. Cu toate acestea, profilul de lichiditate al FIA nu prezintă necorelări ale lichidităţilor. Prin urmare, autoritatea competentă trebuie să ia în considerare impunerea de limite ale efectului de levier pe baza unei analize mai aprofundate a caracterului adecvat al politicii de rambursare a FIA.
    7. FIA 5 aparţine „altei categorii“. Are un efect de levier mai mare decât alte FIA de acelaşi tip, cu o expunere netă relativ mare în comparaţie cu alte FIA, dar limitată în termeni absoluţi (230 de milioane EUR). FIA este puternic investit în active mai puţin lichide (capital privat), dar nu prezintă necorelări ale lichidităţilor. Având în vedere tipul acestui FIA („altul“), autoritatea competentă trebuie să ia în considerare impunerea de limite ale efectului de levier pe baza unei analize mai aprofundate a modelului de afaceri al acestui FIA, în special a caracterului adecvat al politicii sale de rambursare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016