Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID ESMA din 14 septembrie 2021  privind raportarea în conformitate cu articolele 4 şi 12 din Regulamentul (UE) 2015/2.365 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare şi transparenţa reutilizării şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID ESMA din 14 septembrie 2021 privind raportarea în conformitate cu articolele 4 şi 12 din Regulamentul (UE) 2015/2.365 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare şi transparenţa reutilizării şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 908 bis din 22 septembrie 2021
──────────
        Conţinut de NORMA nr. 27 din 14 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 908 din 22 septembrie 2021.
──────────
    1. Referinţe legislative, abrevieri şi definiţii
    Referinţe legislative
        DAFIA - Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative (AFIA)
        Directiva privind contractele de garanţie financiară - Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanţie financiară
        Directiva privind creditul de consum - Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului
        STPA privind raportarea - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/363 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formatul şi frecvenţa rapoartelor referitoare la detaliile operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare (SFT) transmise către registrele centrale de tranzacţii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei în ceea ce priveşte utilizarea codurilor de raportare în raportarea contractelor derivate
        EMIR - Regulamentul privind infrastructura pieţei europene - Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii
        MAR - Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piaţă (regulamentul privind abuzul de piaţă).
        MiFIR - Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
        MMSR - Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la pieţele monetare
        Directiva privind creditele ipotecare - Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidenţiale şi de modificare a Directivelor 2008/48/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010
        REMIT - Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie
        STR privind raportarea - Regulamentul delegat (UE) 2019/356 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru specificarea detaliilor privind operaţiunile de finanţare prin instrumente financiare (SFT) care trebuie raportate către registrele centrale de tranzacţii
        STR privind accesul la informaţii - Regulamentul delegat (UE) 2019/357 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la informaţii detaliate privind operaţiunile de finanţare prin instrumente financiare (securities financing transactions - SFT) stocate de registrele centrale de tranzacţii
        STR privind verificarea datelor - Regulamentul delegat (UE) 2019/358 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind colectarea, verificarea, agregarea, compararea şi publicarea datelor privind operaţiunile de finanţare prin instrumente financiare (SFT) de către registrele centrale de tranzacţii
        SFTR - Regulamentul (UE) nr. 2015/2365 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare şi transparenţa reutilizării şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
        ST - STR privind raportarea (Regulamentul delegat (UE) 2019/356 al Comisiei) şi STPA privind raportarea (Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/363 al Comisiei)
        OPCVM - Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)

    2. Domeniu de aplicare
        Cui i se aplică?
    1. Prezentul ghid se aplică contrapărţilor la SFT-uri, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) din SFTR, registrelor centrale de tranzacţii, definite la articolul 3 alineatul (1) din SFTR, şi autorităţilor competente.

        Ce se aplică?
    2. Prezentul ghid se aplică în legătură cu obligaţia de raportare a SFT-urilor, prevăzută la articolul 4 din SFTR, cu obligaţiile registrelor centrale de tranzacţii, prevăzute la articolul 5 alineatul (7) şi articolul 12 din SFTR, precum şi cu data de începere a raportării, astfel cum este stabilită la articolul 33 alineatul (2) din SFTR.

        Când se aplică?
    3. Prezentul ghid se aplică începând cu ziua următoare publicării lui pe site-ul ESMA sau de la data la care se aplică dispoziţiile relevante entităţilor, astfel cum se stabileşte la articolul 33 alineatul (2) din SFTR, oricare dintre aceste date survine mai târziu.
    4. Contrapărţile, entităţile responsabile de raportare şi entităţile care transmit raportul sunt încurajate să-l utilizeze din prima zi în care obligaţia de raportare relevantă devine aplicabilă, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) litera (a) din SFTR.


    3. Scop
    5. Prezentul ghid este elaborat în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul ESMA. Prezentul ghid urmăreşte să clarifice o serie de dispoziţii ale Regulamentului SFTR şi să ofere îndrumări practice cu privire la punerea în aplicare a unora dintre acestea. Ghidul va contribui la reducerea costurilor de-a lungul întregului lanţ de raportare - contrapărţile care raportează datele, registrele centrale de tranzacţii care au instituit procedurile de verificare a integralităţii şi corectitudinii datelor, precum şi autorităţile, definite la articolul 12 alineatul (2) din SFTR, care utilizează datele pentru a supraveghea riscurile pentru stabilitatea financiară. Ghidul clarifică următoarele aspecte:
    a) data de începere a raportării când aceasta cade într-o zi nelucrătoare;
    b) numărul de SFT-uri raportabile;
    c) completarea câmpurilor de raportare pentru diferite tipuri de SFT-uri;
    d) abordarea folosită pentru a asocia garanţiile SFT cu împrumuturile SFT;
    e) completarea câmpurilor de raportare în cazul datelor privind marja;
    f) completarea câmpurilor de raportare în cazul datelor privind reutilizarea, reinvestirea şi sursele finanţare;
    g) generarea de răspunsuri de către registrele centrale de tranzacţii şi gestionarea lor ulterioară de către contrapărţi, în special în cazul (i) respingerii datelor raportate şi (ii) al neconcordanţelor din înregistrările contabile; şi
    h) furnizarea accesului autorităţilor la date de către registrele centrale de tranzacţii.


    4. Principii generale
    4.1. Data de începere a raportării
    6. Obligaţia de raportare prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din SFTR se aplică în funcţie de data relevantă de aplicare specificată la articolul 33 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din SFTR. Prima etapă a obligaţiei intră în vigoare sâmbătă, 11 aprilie 2020. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din SFTR, contrapărţile trebuie să-şi respecte obligaţia de raportare până cel târziu în ziua lucrătoare următoare încheierii, modificării sau încetării tranzacţiei.
    7. Entităţile menţionate la articolul 33 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din SFTR, cu sediul în statele membre ale UE în care 13 aprilie nu este sărbătoare legală, adică este zi lucrătoare, trebuie să înceapă să raporteze până la 13 aprilie 2020 SFT-urile încheiate la 11 aprilie 2020 sau după această dată.
    8. Entităţile menţionate la articolul 33 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din SFTR, cu sediul în statele membre ale UE în care 13 aprilie este sărbătoare legală, adică zi nelucrătoare, trebuie să înceapă să raporteze până la 14 aprilie 2020 SFT-urile încheiate la 11 aprilie 2020 sau după această dată.
    9. Aceeaşi abordare trebuie utilizată şi pentru restul datelor de punere în aplicare a obligaţiei de raportare.

    4.2. Stabilirea numărului de SFT-uri raportabile
    10. În conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din STPA privind raportarea, contrapărţile trebuie să transmită rapoartele SFT într-un format electronic comun care poate fi citit de dispozitive electronice, utilizând un model XML comun, conform metodologiei ISO 20022. În acest sens, prezentul ghid include componenta XSD relevantă, aplicabilă în diferite cazuri de utilizare.
    4.2.1. Tranzacţiile de piaţă care nu se încadrează în definiţia unui SFT
    11. Următoarele tranzacţii nu se încadrează în definiţia unui SFT şi nu se raportează, în conformitate cu Regulamentul SFTR:
    a) împrumuturi ale clienţilor de retail reglementate de legislaţia privind creditul de consum;
    b) împrumuturi bancare private şi împrumuturi lombarde care nu au legătură cu finanţarea titlurilor;
    c) împrumuturi sindicalizate şi alte împrumuturi corporative în scopuri comerciale;
    d) facilităţi de tip descoperit de cont ale custozilor şi facilităţi de creditare pe parcursul zilei ale contrapărţilor centrale (CPC);
    e) credit/descoperit de cont pe parcursul zilei pentru remedierea cazurilor de neexecutare a decontării;
    f) autocolateralizare în bănci centrale;
    g) renunţări şi preluări în lanţul de executare şi compensare;
    h) tranzacţii cu mărfuri, încheiate în scopuri operaţionale şi/sau industriale;
    i) tranzacţii care implică certificate de emisii.


    4.2.2. Aspecte legate de toate tipurile de SFT
    12. O parte la un SFT, care acţionează în calitate de comitent, tranzacţionând în cont propriu, trebuie considerată contraparte la un SFT.
    13. O entitate care facilitează, planifică sau participă altfel decât în calitate de comitent sau în cont propriu la încheierea unui SFT, fie pe partea de împrumut, fie pe cea de garanţie, şi acţionează în numele unui client, nu trebuie definită drept contraparte, ci broker, agent creditor, agent tripartit sau participant CSD, după caz. O entitate ar putea avea mai multe roluri în cadrul unui SFT. Completarea specifică a datelor privind contrapărţile este detaliată în secţiunea 5.1.
    14. Prin urmare, obligaţia de a identifica tipul de SFT încheiat revine contrapărţilor. Tot astfel, aşa cum este detaliat în anexa 1 la STR privind raportarea şi în secţiunea 5.2 din acest document, nu toate câmpurile se aplică tuturor SFT-urilor, prin urmare, contrapărţile trebuie să convină în mod clar asupra tipului de SFT încheiat.
    15. Un SFT este raportabil atunci când există două contrapărţi sau când una dintre părţile la SFT nu este o întreprindere, iar cealaltă parte este o contraparte în sensul definiţiei din SFTR. La un SFT pot participa cel mult două contrapărţi. În cazul alocării de împrumuturi între doi sau mai mulţi beneficiari ai garanţiei şi doi sau mai mulţi furnizori ai garanţiei, un SFT este definit ca fiecare împrumut garantat de titluri de valoare, numerar sau mărfuri, între două contrapărţi.
    16. În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alineatul 12, fondurile de investiţii sunt considerate contrapărţi la un SFT, indiferent de statul lor juridic. Mai exact, în cazul subfondurilor, similar modului în care se procedează în conformitate cu EMIR, subfondurile au, de regulă, identificatori internaţionali ai entităţilor juridice (LEI). În acest caz, subfondul trebuie raportat drept contraparte de sine stătătoare. Informaţiile relevante cu privire la împrumuturi şi garanţii reale trebuie să se refere la SFT-urile încheiate de respectivul subfond. În cazul în care subfondul nu este parte la SFT, consultaţi secţiunea 4.17.
    17. În cazul SFT-urilor compensate, fiecare dintre SFT-urile dintre CPC, membrii săi compensatori şi clienţii acestora etc., constituie un SFT separat şi trebuie raportat cu un identificator unic de tranzacţie (UTI) diferit. În cazul în care SFT-ul este încheiat într-un loc de tranzacţionare şi compensat în aceeaşi zi, astfel cum se prevede la articolul 2 alineatul (2) din STR privind raportarea, acesta trebuie raportat după ce a fost compensat, mai exact renunţările şi preluările intermediare nu trebuie raportate. Pentru informaţii detaliate privind raportarea SFT-urilor compensate, consultaţi secţiunea 4.3.
    18. În plus, în cazul SFT-ului de remediere a cazurilor de neexecutare a decontării, CSD-ul trebuie să raporteze drept contrapărţi participanţii CSD relevanţi, şi nu clienţii acestora. Acest lucru este valabil şi atunci când SFT-ul este executat cu un cont omnibus.
    19. Prin urmare, cu excepţia tranzacţiilor incluse la articolul 2 alineatul (3) din SFTR şi a celor menţionate în secţiunea 4.2.1, toate celelalte SFT-uri trebuie raportate în detaliu în secţiunea următoare din prezentul ghid.
    20. Trebuie remarcat faptul că SFT-urile menţionate la articolul 2 alineatul (3) sunt raportabile în temeiul Regulamentului 600/2014.

    4.2.3. Aspecte legate de tranzacţiile repo
    21. În cazul împrumuturilor garantate în mai multe monede, acestea constituie SFT-uri separate şi trebuie raportate cu UTI-uri separate. Fiecare tranzacţie repo trebuie raportată în conformitate cu principiile generale de raportare a unei tranzacţii repo:
    a) Raportaţi valoarea principalului şi UTI-ul aplicabil, precum şi componentele individuale ale garanţiei, dacă există, pentru fiecare monedă în parte; şi
    b) Raportaţi garanţiile relevante pe baza expunerii nete, adică cele care acoperă tranzacţiile repo, dar care nu sunt alocate în mod specific niciuneia dintre ele, şi asiguraţi-vă că pot fi conectate prin câmpurile relevante.

    22. Atunci când preţul de răscumpărare este exprimat în altă monedă decât cea în care este exprimat preţul de achiziţie, dar când se referă totuşi la aceeaşi tranzacţie repo, atunci moneda de la data scadenţei contractului trebuie convertită în moneda de la data încheierii contractului, în scopul raportării informaţiilor relevante cu privire la preţ şi la valoarea principalului. Consultaţi orientările privind utilizarea cursurilor de schimb valutar atunci când raportaţi valorile de piaţă din secţiunea 4.13.1, pentru a vă asigura că este transmisă o cifră consecventă pentru acest câmp.
    23. În cazul în care garanţia tranzacţiei repo este transferată în alt mod, care este totuşi inclus în contractele de garanţie definite în conformitate cu Directiva privind garanţiile, contrapărţile trebuie să o raporteze totuşi ca tranzacţie repo. Tranzacţiile repo încheiate în conformitate cu normele altor jurisdicţii, cum ar fi tranzacţiile repo Gentan, trebuie raportate în consecinţă, furnizând detalii complete şi exacte, în conformitate cu ST privind raportarea.
    24. Tranzacţiile repo şi reverse repo încheiate de CPC-uri pentru a investi (i) active proprii în scopul menţinerii lichidităţii sau (ii) activele membrilor compensatori oferite ca marjă, fac obiectul obligaţiei de raportare, în conformitate cu articolul 4 din SFTR.
    25. Tranzacţiile repo şi reverse repo trebuie raportate folosind modelul XML ISO 20022 aplicabil tranzacţiei repo.

    4.2.4. Aspecte legate de tranzacţiile de cumpărare-revânzare (buy-sell back - BSB)/vânzare-recumpărare (sell-buy back - SBB)
    26. Anumite tranzacţii BSB/SBB sunt guvernate de acorduri bilaterale sau acorduri-cadru. Cu toate acestea, anexele specifice care acoperă aceste SFT-uri sunt diferite de cele referitoare la tranzacţiile repo şi reverse repo. Fără îndoială, tipul de SFT încheiat este BSB/SBB.
    27. În cazul în care tranzacţia BSB/SBB este reglementată printr-un acord bilateral sau acord-cadru sau o anexă la un acord-cadru, acest acord trebuie raportat în câmpurile relevante, respectiv în câmpurile 9-11 din tabelul 2 referitor la datele privind împrumuturile şi garanţiile reale.
    28. Contrapărţile trebuie să facă tot posibilul pentru a raporta acordurile-cadru care nu sunt incluse în STPA privind raportarea, exact în acelaşi mod. În ceea ce priveşte acordul-cadru, versiunea acordului-cadru din câmp trebuie raportată odată cu versiunea aplicabilă SFT-ului care se încheie.
    29. Atunci când contrapărţile constată că anumite tipuri de tranzacţii BSB/SBB sunt mai bine raportate cu modelul tranzacţiei repo, dacă ambele contrapărţi sunt de acord, acestea trebuie să utilizeze modelul tranzacţiei repo pentru a raporta SFT-urile respective.
    30. Tranzacţiile BSB/SBB trebuie raportate folosind modelul XML ISO 20022 aplicabil acestora.

    4.2.5. Aspecte legate de operaţiunile de dare şi de luare cu împrumut (SLB) de titluri de valoare
    31. Conform definiţiei, încheierea unei operaţiuni SLB este legată de transferul de titluri de valoare de la creditor la debitor. În cadrul unei operaţiuni SLB poate fi transferat cel mult un cod ISIN. Dacă în procesul de alocare prin entităţi terţe, cum ar fi agenţi creditori, există mai multe coduri ISIN care trebuie transferate între două contrapărţi, atunci pentru fiecare cod ISIN trebuie raportat un SFT diferit.
    32. Având în vedere că articolul 4 alineatul (1) din SFTR impune raportarea încheierii, modificării şi încetării SFT-urilor până cel târziu în ziua lucrătoare următoare, trebuie raportate toate SFT-urile care au fost încheiate. Aceasta include toate SFT-urile care au fost generate, chiar dacă s-ar putea ca acestea să nu fie decontate.
    33. Diferitele scenarii prezentate nu au luat în considerare unele tipuri de administratori de active. Printre acestea se numără fonduri care adună titluri de valoare într-un grup de active şi care le pot împrumuta. Aceste fonduri se tranzacţionează prin intermediul unui broker care va acţiona ca agent şi va împrumuta un titlu de valoare în schimbul unei anumite cantităţi din grupul de active al fondurilor. Se va confirma o tranzacţie directă între contraparte şi grup. La sfârşitul zilei se face alocarea finală şi se trimit confirmări individuale fiecărui fond care participă la grup. Detaliile sunt şi ele trimise contrapărţii, iar decontarea se realizează printr-un singur transfer de la depozitarul comun al tuturor fondurilor în cauză. În acest caz specific şi în conformitate cu principiul general prevăzut la alineatul 15, contrapărţile trebuie să raporteze un SFT separat pentru fiecare pereche de contrapărţi şi fiecare cod ISIN.
    34. În cazul dării cu împrumut de titluri de valoare într-o configuraţie CPC cu un grup de active, nu este posibilă raportarea activităţii din ciclul de viaţă pe parcursul zilei, activitate în care la sfârşitul zilei sunt alocate numai împrumuturi nete noi debitorului şi creditorului. Prin urmare, într-o configuraţie CPC, împrumuturile pe parcursul zilei trebuie raportate, deşi s-ar putea să nu fie necesară alocarea unei garanţii reale pentru acestea. Garanţiile reale trebuie raportate pentru toate celelalte operaţiuni SLB, în cazul în care câmpul (2.72) "Codul "SL" pentru împrumuturi de titluri de valoare negarantate" este completat cu "fals", iar împrumutul net nou decontat trebuie raportat în raportul de tranzacţie (la S+1).
    35. Operaţiunea SLB trebuie raportată folosind modelul XML ISO 20022 aplicabil operaţiunii SLB.
    36. Operaţiunile SLB bazate pe numerar, cunoscute şi sub denumirea de "împrumuturi de titluri de valoare acordate în cadrul operaţiunilor reverse repo", trebuie să fie raportate ca tranzacţii repo. În cazul în care o operaţiune SLB bazată pe numerar este raportată folosind câmpurile pentru tranzacţii repo, trebuie menţionat că tipul acordului-cadru trebuie să reflecte acordul subiacent relevant, de exemplu GMSLA.

    4.2.6. Aspecte legate de SFT-uri care implică mărfuri
    37. Executarea SFT-ului trebuie structurată astfel încât beneficiarul real să nu îşi piardă dreptul de proprietate economică asupra mărfurilor şi să nu îşi asume un nou risc de piaţă cu privire la mărfuri.
    38. Tranzacţiile repo/reverse repo care implică mărfuri sunt caracterizate prin prezenţa unui acord (de răscumpărare). Mărfurile pot fi transferate prin transfer direct de proprietate sau gaj.
    39. Cu toate acestea, atunci când se aderă la domeniul de aplicare al SFT-urilor care implică mărfuri, dacă vânzarea şi răscumpărarea nu se califică ca tranzacţii repo, trebuie să se califice, în schimb, ca tranzacţii BSB.
    40. În cadrul unei operaţiuni de dare şi de luare cu împrumut (SLB) de mărfuri, beneficiarul garanţiei este partea care ia cu împrumut mărfurile, iar furnizorul garanţiei este partea care dă cu împrumut mărfurile. Spre deosebire de tranzacţiile repo/reverse repo şi BSB/SBB, unde mărfurile sunt considerate garanţii reale.
    41. Atunci când raportează SFT-uri care implică mărfuri, în conformitate cu acordurile-cadru relevante, contrapărţile trebuie să evalueze măsura în care tipul de SFT care implică mărfuri pe care îl raportează s-ar putea încadra în câmpurile aplicabile acestui SFT. Evaluarea ar trebui să fie utilă în a determina dacă tranzacţia trebuie raportată ca operaţiune de dare sau de luare cu împrumut de mărfuri ori ca tranzacţie repo/SBB sau reverse repo/BSB garantată cu mărfuri.
    42. Mai mult, toate SFT-urile definite la articolele 3 alineatele (7) - (10) din SFTR, cu excepţia creditării în marjă, includ o trimitere la posibila utilizare a mărfurilor în cadrul SFT-ului. Tranzacţiile BSB/SBB limitează utilizarea mărfurilor la achiziţii şi vânzări ulterioare între cele două contrapărţi (fără intermediar pe piaţă), în timp ce operaţiunile de dare şi de luare cu împrumut de mărfuri şi tranzacţiile repo permit atât transferul de proprietate, cât şi contractele de gaj. Prin urmare, contrapărţile trebuie să completeze tipul de contract de garanţie în câmpul 2.20 "Metoda utilizată pentru a oferi garanţiile reale", după caz.
    43. SFT-urile care implică mărfuri pot face uneori parte din structuri mai complexe care pot include instrumente derivate, de exemplu futures şi opţiuni. Trebuie raportate numai părţile din structura generală care reprezintă SFT-ul. Instrumentele derivatele utilizate în astfel de structuri pot fi raportate în temeiul EMIR şi/sau MiFID şi/sau REMIT.
    44. În ceea ce priveşte semnificaţia mărfurilor echivalente şi a mărfurilor substituite, ESMA clarifică următoarele:
    a) mărfuri echivalente sunt mărfuri de acelaşi tip, cu caracteristici şi/sau specificaţii similare, care pot înlocui mărfurile iniţiale la întors, astfel cum s-a convenit prin contract;
    b) mărfuri substituite sunt mărfuri care sunt gajate drept garanţii reale pentru a înlocui mărfurile care au fost iniţial gajate drept garanţii reale în cadrul aceleiaşi tranzacţii.

    4.2.6.1. SFT-uri care implică energia
    45. O tranzacţie [de exemplu, de cumpărare-revânzare de gaz în zone cu obiective (alternative) de finanţare] poate fi o tranzacţie raportabilă conform REMIT, cu un termen de raportare T+30 şi, în acelaşi timp, un SFT raportat până la T+1.
    46. Prin urmare, atunci când aceste tipuri de tranzacţii sunt suficient de clare pentru a fi clasificate fără echivoc ca SFT-uri utilizate pentru finanţarea mărfurilor, acestea sunt raportate conform modelului de raportare relevant.


    4.2.7. Aspecte legate de creditarea în marjă
    47. Este de aşteptat ca, la un moment dat, să existe doar o singură tranzacţie de creditare în marjă între fiecare pereche de contrapărţi, cu excepţia cazului în care entităţile au convenit prin contract să aibă mai multe monede de bază, iar împrumuturile în marjă să fie determinate în raport cu fiecare dintre ele, caz în care trebuie să existe o tranzacţie de creditare în marjă pentru fiecare monedă de bază. Acest SFT va viza orice împrumut în marjă sau o valoare de piaţă a poziţiilor scurte în moneda de bază.
    48. UTI-urile pentru creditarea în marjă trebuie să fie generate numai atunci când facilitatea a fost utilizată cel puţin o dată. În cazul în care a fost semnat un contract de servicii cu un broker principal, dar facilitatea nu a fost încă utilizată, nu trebuie transmis niciunui raport, având în vedere că nu există încă un SFT.
    49. Dacă, la un moment dat, atât împrumut în marjă, cât şi valoarea de piaţă a poziţiilor scurte scad la zero, adică nu este extins niciun credit în numerar sau în titluri de valoare, garanţia clientului deţinută de brokerul principal nu mai garantează expunerea SFT. Aceasta este deţinută pentru alte pasive decât SFT-uri. Brokerul principal şi clientul trebuie (i) să nu mai raporteze garanţii până când nu există din nou un împrumut în marjă sau o expunere SMV sau (ii) să raporteze garanţia în numerar ca zero, pentru a indica faptul că nu există garanţii.
    50. Tranzacţia nu trebuie raportată cu tipul de acţiune "ETRM", ci cu tipul de acţiune "MODI". În acest caz, este de aşteptat să se primească şi un mesaj de actualizare a garanţiei în numerar (COLU) care indică valoarea zero pentru garanţiile în numerar, pentru a se evita orice prezentare eronată a garanţiei. Pentru raportarea de garanţii zero, consultaţi secţiunea 5.4.4.
    51. În cazul împrumuturilor în marjă, contrapărţile nu trebuie să raporteze alte componente ale garanţiei în afara titlurilor şi a numerarului.
    52. Raportarea valorii de piaţă a poziţiilor scurte a clientului nu trebuie să se bazeze pe recunoaşterea în contabilitate (respectiv, fie pe contabilitatea în funcţie de data tranzacţiei, fie pe contabilitatea în funcţie de data decontării) de către brokerul principal (IAS 39.38 Instrumente financiare: Recunoaştere şi măsurare). Valoarea de piaţă a poziţiilor scurte trebuie raportată în acelaşi mod în care este raportată decontarea creditelor şi a garanţiilor. Astfel, contrapărţile trebuie să calculeze valoarea de piaţă a poziţiilor scurte pe baza datei preconizate pentru decontare şi a titlurilor de valoare preconizate să fie furnizate.
    53. Mai mult, când portofoliul clientului societăţii principale de brokeraj nu implică tranzacţionarea de titluri de valoare, atunci raportarea extinderii creditului la aceşti clienţi nu are nicio valoare din perspectiva SFTR şi trebuie evitată, pentru a preveni colectarea unui volum mare de informaţii irelevante.


    4.3. Raportarea SFT-urilor compensate prin CPC
    54. Raportarea la nivel de poziţie se aplică SFT-urilor compensate prin CPC şi este opţională şi complementară raportării la nivel de tranzacţie. Rapoartele la nivel de poziţie pot fi transmise atunci când sunt îndeplinite anumite condiţii*1).
        *1) Consultaţi punctul 84 din documentul de consultare referitor la Ghidul privind raportarea în conformitate cu SFTR.
    a) Construcţia juridică este de aşa natură încât riscul este la nivel de poziţie, toate rapoartele de tranzacţie se referă la produse care sunt fungibile între ele, iar tranzacţiile individuale au fost înlocuite cu poziţia. Acesta este cazul atunci când novaţia are loc după compensarea tranzacţiilor individuale, când poziţia compensată are drept rezultat un nou contract şi când este generat un UTI nou. Această situaţie s-ar putea regăsi, de exemplu, între un membru compensator şi o CPC.
    b) Tranzacţiile iniţiale, adică la nivel de tranzacţie, au fost raportate corect. Nu este permisă doar raportarea poziţiilor.
    c) Celelalte evenimente care afectează câmpurile comune din raportul poziţiei sunt raportate separat.
    d) Rapoartele tranzacţiilor iniţiale [litera (b) de mai sus] şi, după caz, rapoartele referitoare la alte evenimente [litera (c) de mai sus] au ajuns la "sfârşitul vieţii". Aceasta ar trebui să se realizeze prin trimiterea de mesaje de încetare anticipată şi apoi prin raportarea poziţiei nete fie ca poziţie nouă, fie ca actualizare a poziţiei existente.
    e) Raportul poziţiei se realizează completând în mod corect toate câmpurile aplicabile din datele privind tranzacţia şi o anumită contraparte, şi, după caz, tabelul cu câmpuri pentru reutilizarea marjei şi a garanţiei reale.

    55. Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, atunci raportarea actualizărilor ulterioare, inclusiv a actualizărilor evaluării, a actualizărilor garanţiei reale şi a altor modificări şi evenimente din ciclul de viaţă pot fi aplicate raportului poziţiei (ca modificări etc., păstrând aceeaşi valoare pentru UTI pe poziţia compensată prin CPC), şi nu rapoartelor tranzacţiilor/evenimentelor iniţiale.
    56. Raportul la nivel de poziţie trebuie identificat cu propriul său UTI, care este un identificator permanent al poziţiei respective, mai precis nu se schimbă în urma modificării poziţiei.
    57. Se restabileşte că, pentru ca raportarea la nivel de poziţie să aibă loc, SFT-urile compensate trebuie să fie mai întâi raportate la nivel de tranzacţie cu tipul de acţiune "POSC" (chiar dacă sunt compensate în aceeaşi zi), pentru ca abia apoi evenimentele din ciclul de viaţă să poată fi raportate la nivel de poziţie. Consultaţi secţiunea 5.2.1 pentru scenariul care ilustrează paşii necesari în vederea raportării la nivel de poziţiei.

    4.4. Atribuirea responsabilităţii în temeiul articolului 4 alineatul (3) din SFTR
    4.4.1. Caz general
    58. Contrapartea nefinanciară trebuie să comunice cu partea financiară pentru a stabili dacă se califică sau nu drept contraparte nefinanciară, precum şi să pună contrapartea financiară la curent cu privire la eventualele modificări ale statutului lor.

    4.4.2. Ţară terţă-contraparte financiară
    59. Odată echivalenţa unei anumite ţări terţe declarată de CE, în cazul unui SFT încheiat între o ţară terţă-contraparte financiară, cu o sucursală în Uniune, şi o IMM-contraparte nefinanciară, dacă ţara terţă-contraparte financiară şi IMM-ul-contraparte nefinanciară au îndeplinit obligaţiile de raportare ale respectivei ţări terţe, nici ţara terţă-contraparte financiară şi nici IMM-ul-contraparte nefinanciară nu trebuie să raporteze SFT-ul în temeiul SFTR.
    60. În ceea ce priveşte SFT-urile încheiate între o ţară terţă-contraparte financiară în afara domeniului de aplicare al SFTR [adică nereglementat de articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din SFTR] şi o IMM-contraparte nefinanciară, acestea trebuie fie raportate direct de către IMM-ul-contraparte nefinanciară la registrul central de tranzacţii, fie trebuie să folosească în alt mod posibilitatea de delegare inclusă la articolul 4 alineatul (2).

    4.4.3. Fonduri
    61. În cazul în care atribuirea responsabilităţii, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din SFTR, nu se aplică AFIA, adică AFIA nu face obiectul SFTR, responsabilitatea de a raporta SFT-urile unui registru central de tranzacţii rămâne în sarcina fondului.


    4.5. Delegarea voluntară a raportării
    62. În cazul delegării raportării, contrapartea care deleagă (supusă obligaţiei de raportare) trebuie să furnizeze în timp util entităţii care transmite raportul toate detaliile SFT-ului, iar contrapartea este responsabilă să se asigure că aceste detalii sunt corecte. În acelaşi timp, entitatea care transmite raportul trebuie să se asigure că părţile care efectuează raportarea sunt informate cu privire la datele raportate în numele lor, cu privire la rezultatele relevante ale procesării datelor registrului central de tranzacţii şi cu privire la raportările relevante sau la problemele legate de calitatea datelor.

    4.6. Aplicarea obligaţiilor de raportare în temeiul SFTR în cazul SFT-urilor încheiate de sucursale
    4.6.1. Aplicarea obligaţiilor de raportare în temeiul SFTR în cazul SFT-urilor încheiate de entităţi din afara UE cu sucursale în UE
    63. În conformitate cu scopul SFTR şi în concordanţă cu EMIR, ESMA consideră că termenul "încheiere" trebuie înţeles ca referindu-se la contrapartea la tranzacţie, adică la contrapartea la care SFT-ul este înregistrat.

    4.6.2. Determinarea SFT-urilor raportabile atunci când sunt încheiate de sucursale
    64. Tabelul 1 explică ce trebuie raportat cu privire la sucursalele contrapărţilor care efectuează raportarea.
    65. Ultima coloană "Raportabil în temeiul SFTR" se referă la faptul că tranzacţia face obiectul obligaţiei de raportare în temeiul SFTR. Dacă nu este raportabilă, tranzacţia nu trebuie raportată, indiferent de locaţia contrapărţilor/sucursalelor. Rândurile de culoare roşie din Tabelul 1 sunt scenarii care nu sunt niciodată raportabile în temeiul SFTR.
    66. Este important să înţelegem că, în cazul anumitor scenarii, existenţa obligaţiei de raportare pentru contraparte nu înseamnă că SFT-ul trebuie raportat şi invers, aşa cum se explică în Tabelul 1. De exemplu, tranzacţiile încheiate între două sucursale ale aceleiaşi entităţi juridice, chiar şi atunci când contrapartea (identificată cu codul LEI 1) face obiectul obligaţiei de raportare, nu sunt raportabile, aşa cum se stabileşte în ultima coloană. Acest lucru se datorează faptului că nu există două contrapărţi, ci mai degrabă două extensii ale aceleiaşi entităţi.
    67. Chiar şi atunci când o sucursală are un cod LEI, câmpurile 1.3 "Contrapartea care efectuează raportarea" şi 1.11 "Cealaltă contraparte" trebuie completate cu codul LEI al sediului relevant, în timp ce informaţiile sucursalei relevante trebuie să fie raportate în câmpurile 1.17 "Sucursala contrapărţii care efectuează raportarea" şi 1.8 "Sucursala celeilalte contrapărţi". Câmpul 1.12 "Ţara celeilalte contrapărţi" trebuie completat cu codul de ţară al sediului, nu al sucursalei.
        Tabelul 1 - Raportare pe sucursale

┌─────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Country of │Country of │ │ │ │Country of │ │ │
│ │Reporting │the │the branch │Reporting │Other │Country of │the branch │Reporting │Reportable│
│ │Counterparty│reporting │of the │obligation│Counterparty│the other │of the other│obligation│under SFTR│
│ │ │counterparty│reporting │ │ │counterparty│counterparty│ │ │
│ │ │ │counterparty│ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT1 │LEI1 │EU │ │YES │LEI1 │EU │AT │YES │NO │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT2 │LEI1 │EU │ │YES │LEI1 │EU │US │YES │NO │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT3 │LEI1 │EU │BE │YES │LEI1 │EU │AT │YES │NO │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT4 │LEI1 │EU │BE │YES │LEI1 │EU │US │YES │NO │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT5 │LEI1 │EU │CH │YES │LEI1 │EU │US │YES │NO │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT6 │LEI1 │EU │ │YES │LEI2 │EU │ │YES │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT7 │LEI1 │EU │ │YES │LEI2 │EU │AT │YES │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT8 │LEI1 │EU │ │YES │LEI2 │EU │US │YES │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT9 │LEI1 │EU │BE │YES │LEI2 │EU │ │YES │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT10│LEI1 │EU │BE │YES │LEI2 │EU │AT │YES │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT11│LEI1 │EU │BE │YES │LEI2 │EU │US │YES │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT12│LEI1 │EU │US │YES │LEI2 │EU │ │YES │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT13│LEI1 │EU │US │YES │LEI2 │EU │AT │YES │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT14│LEI1 │EU │US │YES │LEI2 │EU │US │YES │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT15│LEI1 │EU │ │YES │LEI3 │US │ │NO │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT16│LEI1 │EU │ │YES │LEI3 │US │CH │NO │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT17│LEI1 │EU │ │YES │LEI3 │US │AT │YES │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT18│LEI1 │EU │BE │YES │LEI3 │US │ │NO │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT19│LEI1 │EU │BE │YES │LEI3 │US │CH │NO │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT20│LEI1 │EU │BE │YES │LEI3 │US │AT │YES │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT21│LEI1 │EU │US │YES │LEI3 │US │ │NO │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT22│LEI1 │EU │US │YES │LEI3 │US │CH │NO │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT23│LEI1 │EU │US │YES │LEI3 │US │AT │YES │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT24│LEI4 │US │ │NO │LEI3 │US │ │NO │NO │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT25│LEI4 │US │AT │YES │LEI3 │US │ │NO │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT26│LEI4 │US │CH │NO │LEI3 │US │ │NO │NO │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT27│LEI4 │US │ │NO │LEI3 │US │AT │YES │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT28│LEI4 │US │AT │YES │LEI3 │US │AT │YES │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT29│LEI4 │US │CH │NO │LEI3 │US │AT │YES │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT30│LEI4 │US │ │NO │LEI3 │US │CH │NO │NO │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT31│LEI4 │US │AT │YES │LEI3 │US │CH │NO │YES │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│SFT32│LEI4 │US │CH │NO │LEI3 │US │CH │NO │NO │
├─────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┤
│Note: AT and BE are ISO 3166-1 Alpha-2 codes for EU member states, US and CH │
│are ISO 3166-1 Alpha-2 codes for non-EU member states. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│All codes are included for illustrative purposes. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│If the country of the branch is not provided, it should be interpreted that the │
│SFT was concluded by the headquarters. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│The reporting of the data elements in italics might not be required. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    4.7. Raportarea de către o contraparte nefinanciară
    68. ESMA recunoaşte că este posibil ca în unele scenarii să nu fie disponibil codul LEI; acest scenariu nu se aplică însă contrapărţii nefinanciare, cu sediul în UE. Toate entităţile care fac obiectul SFTR trebuie să utilizeze un cod LEI, pentru identificarea entităţilor menţionate în câmpurile de date relevante.
    69. Când SFT-ul este încheiat între două contrapărţi nefinanciare, ambele trebuie să îl raporteze într-un registru central de tranzacţii, cu toate că se pot folosi de posibilitatea de a delega raportarea, în temeiul articolului 4 alineatul (2), uneia dintre ele sau unui terţ.

    4.8. Tipuri de acţiune
    4.8.1. Tipuri de acţiune aplicabile
    70. Contrapărţile la un SFT trebuie să raporteze încheierea, modificarea şi încetarea unui SFT. În cazul în care niciunul dintre detaliile SFT-ului, aşa cum sunt introduse în câmpurile de date, nu s-a schimbat, contrapărţile nu trebuie să raporteze din nou detaliile SFT-ului.
    71. Actualizările evaluării trebuie raportate numai atunci când există o modificare a valorii titlurilor de valoare acordate ca împrumut sau utilizate ca garanţie reală.
    72. În cazul raportării garanţiei reale, contrapărţile nu trebuie să raporteze nicio modificare pe termen lung a garanţiei, ci doar starea la sfârşitul zilei.
    73. Tipurile de acţiune se exclud reciproc. Raportarea cu fiecare tip de acţiune în parte conţine informaţii diferite pentru autorităţi, atât din perspectiva administrării afacerilor, cât şi a datelor. Prin urmare, contrapărţile trebuie să facă tot posibilul să raporteze tipul de acţiune corect.

    4.8.2. Instantanee complete sau raportare parţială a modificărilor la SFT-uri
    74. În cazul modificărilor referitoare la SFT-uri, atât evenimente din ciclul de viaţă, cât şi corecţii, contrapărţile trebuie să trimită mesaje care să conţină toate câmpurile aplicabile, inclusiv cele care nu s-au modificat, permiţând totuşi raportarea separată a datelor privind împrumuturile şi garanţiile reale.
    75. În plus, trebuie menţionat faptul că actualizările evaluării, garanţiei reale, marjei şi reutilizării sunt rapoarte zilnice instantanee, caz în care sunt obligatorii toate câmpurile relevante. În plus, având în vedere că raportarea se face zilnic, se aşteaptă ca fiecare dintre aceste rapoarte instantanee să reflecte starea la sfârşitul zilei, luând în considerare toate modificările relevante apărute în ziua respectivă. În consecinţă, şi având în vedere termenul de raportare T+1, nu este necesar ca o contraparte să prezinte un raport de corecţie pentru garanţia reală, evaluare, marjă sau reutilizare pentru ziua curentă sau ziua lucrătoare anterioară. Dimpotrivă, corecţiile garanţiei reale, evaluării, marjei sau ale reutilizării trebuie să fie transmise numai pentru datele istorice în cazul în care, după termenul de raportare, a fost identificată o eroare în informaţiile raportate.
    76. În cazul informaţiilor referitoare la partea de împrumut a tranzacţiei, fiecare modificare trebuie raportată ca atare şi separat de corecţiile datelor privind împrumuturile. În cazul mai multor modificări care au loc în aceeaşi zi, acestea pot fi raportate într-un singur raport, în măsura în care acest raport reflectă cu exactitate toate modificările.
    77. Câmpurile exacte care sunt necesare pentru fiecare tip de raport sunt specificate în regulile de validare.
    78. În ceea ce priveşte anumite câmpuri care nu ar trebui modificate (de exemplu, marca temporală a executării), nu este necesar ca registrele centrale de tranzacţii să verifice dacă conţinutul acestor câmpuri nu este modificat la raportarea cu tipul de acţiune "MODI", dacă nu se specifică altfel în regulile de validare pentru un anumit câmp.

    4.8.3. Ordinea tipurilor de acţiune pentru diferite tipuri de mesaje
    79. Tabelul 2, Tabelul 3 şi Tabelul 4 furnizează informaţii despre diferitele combinaţii în ordinea tipurilor de acţiune, care nu sunt interzise de regulile de validare*2). Informaţiile prezentate în Tabelul 2 sunt valabile pentru raportarea la nivel de tranzacţie şi la nivel de poziţie*3), în timp ce informaţiile din Tabelul 3 şi Tabelul 4 se referă în mod specific la raportarea marjelor pentru SFT-urile compensate prin CPC şi la raportarea reutilizării.
        *2) Modificările viitoare ale definiţiei regulilor de validare pot afecta conţinutul tabelului.
        *3) Componenta poziţiei nu se aplică în cazul raportării la nivel de poziţie.
        Tabelul 2 - Date privind contrapărţile, împrumuturile şi garanţiile reale

┌──────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Following Steps │
├──────────┼────────────┼───┬─────┬───────────┬────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┤
│ │ │New│Error│Termination│Modification│Valuation│Collateral│Correction│Position │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Component│
├──────────┼────────────┼───┼─────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │New │ │x │x │x │x │x │x │ │
│ ├────────────┼───┼─────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │Error │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───┼─────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │Termination │ │x │ │x │x │x │x │ │
│ ├────────────┼───┼─────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │Modification│ │x │x │x │x │x │x │ │
│Previsious├────────────┼───┼─────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│steps │Valuation │ │x │x │x │x │x │x │ │
│ ├────────────┼───┼─────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │Collateral │ │x │x │x │x │x │x │ │
│ ├────────────┼───┼─────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │Correction │ │x │x │x │x │x │x │ │
│ ├────────────┼───┼─────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │Position │ │x │ │ │ │ │x │ │
│ │Component │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴───┴─────┴───────────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┘


        Tabelul 3 - Actualizarea marjei

┌──────────┬──────────┬───────────────────────────┐
│ │ │Following Steps │
├──────────┼──────────┼───┬─────┬──────┬──────────┤
│ │ │New│Error│Margin│Correction│
│ │ │ │ │update│ │
├──────────┼──────────┼───┼─────┼──────┼──────────┤
│ │New │ │x │x │x │
│ ├──────────┼───┼─────┼──────┼──────────┤
│ │Error │ │ │ │ │
│Previsious├──────────┼───┼─────┼──────┼──────────┤
│steps │Margin │ │x │x │x │
│ │update │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───┼─────┼──────┼──────────┤
│ │Correction│ │x │x │x │
└──────────┴──────────┴───┴─────┴──────┴──────────┘


        Tabelul 4 - Date privind reutilizarea, reinvestirea numerarului şi sursele de finanţare

┌──────────┬──────────┬───────────────────────────┐
│ │ │Following Steps │
├──────────┼──────────┼───┬─────┬──────┬──────────┤
│ │ │New│Error│Reuse │Correction│
│ │ │ │ │update│ │
├──────────┼──────────┼───┼─────┼──────┼──────────┤
│ │New │ │x │x │x │
│ ├──────────┼───┼─────┼──────┼──────────┤
│ │Error │ │ │ │ │
│Previsious├──────────┼───┼─────┼──────┼──────────┤
│steps │Reuse │ │x │x │x │
│ │update │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───┼─────┼──────┼──────────┤
│ │Correction│ │x │x │x │
└──────────┴──────────┴───┴─────┴──────┴──────────┘    80. Atunci când aplicaţi Tabelul 2, Tabelul 3 şi Tabelul 4, este important să înţelegeţi că acestea reprezintă tipuri de acţiune care pot fi raportate în orice moment din timp, odată ce a fost transmis un alt tip de acţiune, în loc de pasul următor imediat admis. De exemplu, după trimiterea unui raport cu tipul de acţiune "Componentă a poziţiei", este permis să se trimită doar o "Corecţie" sau o "Eroare". Cu toate acestea, după trimiterea unei "Corecţii", este permis orice alt tip de raport. Dacă o entitate care a trimis un raport cu tipul de acţiune "Componentă a poziţiei" şi, ulterior, a trimis o "Corecţie" pentru acelaşi UTI, este posibil să apară întrebarea dacă entitatea poate să trimită în continuare rapoarte cu alte tipuri de acţiune. Răspunsul este nu. Tipul de acţiune "Corecţie" nu anulează/respinge restricţiile logice declanşate de raportul transmis anterior cu tipul de acţiune "Componentă a poziţiei". Prin urmare, entitatea respectivă poate trimite încă o "Eroare" sau o altă "Corecţie" pentru acelaşi tip de acţiune. În mod similar, nu este necesar să sistaţi SFT-ul cu tipul de acţiune "Încetare/Încetare anticipată", după ce aţi trimis o corecţie pentru un SFT sistat anterior (întrucât "Corecţia" nu afectează starea "executat" a tranzacţiei).
    81. Motivul pentru care "Eroarea" şi "Corecţia" sunt singurele tipuri de acţiune acceptate după raportarea cu tipul de acţiune "Componentă a poziţiei", este că, odată ce un SFT este inclus în poziţie, toate raportările ulterioare (inclusiv actualizările garanţiei) trebuie efectuate la nivel de poziţie. Prin urmare, rapoartele trebuie transmise cu un UTI diferit (cel al poziţiei), iar ordonarea corectă a acestor rapoarte pentru poziţia respectivă trebuie, de asemenea, validată.
    82. Rapoartele SFT trebuie trimise în ordinea cronologică în care au avut loc evenimentele, în conformitate cu cerinţele stabilite în STI. Cu toate acestea, se admite că, în cazul în care o entitate nu reuşeşte să raporteze la timp sau nu constată că a transmis informaţii incorecte în trecut, entitatea trebuie să trimită rapoartele cu datele evenimentelor trecute, nerespectând astfel ordinea cronologică.
    83. Cu toate acestea, registrele centrale de tranzacţii trebuie să revizuiască "data evenimentului" numai pentru a verifica dacă nu este o dată viitoare (acest lucru este reflectat în mod explicit în regulile de validare), iar:
    a) în cazul datelor evenimentelor "trecute" (adică anterioare datei raportării -1), aceste evenimente nu modifică tranzacţiile după scadenţa sau încetarea lor, mai precis data evenimentului raportat este anterioară datei scadenţei şi, dacă este completată, datei încetării (acest lucru este reflectat şi în regulile de validare). De asemenea, registrele centrale de tranzacţii trebuie să verifice dacă modificările trimise cu o dată a evenimentului trecut nu modifică data scadenţei raportată anterior. Mai mult, registrele centrale de tranzacţii nu trebuie să opereze modificarea raportată asupra raportului actual de stare a tranzacţiei (dacă tranzacţia este încă în curs) şi nici asupra raportului anterior de stare a tranzacţiei din data pentru care a fost raportat evenimentul.
    b) în cazul în care datele evenimentelor coincid cu data de raportare sau cu data anterioară datei de raportare, registrul central de tranzacţii trebuie să opereze modificări asupra raportului de stare a tranzacţiei în ordinea în care au fost transmise rapoartele.

    84. Registrele centrale de tranzacţii trebuie să furnizeze autorităţilor toate rapoartele de activitate acceptate ale tranzacţiilor, indiferent de data evenimentului.
    85. Registrele centrale de tranzacţii trebuie să valideze ordinea corectă a rapoartelor în funcţie de ordinea în care acestea au fost transmise, indiferent de conţinutul câmpului "Data evenimentului".
    86. Având în vedere că, pentru tranzacţiile care au ajuns la scadenţă sau care au fost sistate pot fi raportate unele evenimente trecute, este permis să se trimită "Modificare", "Actualizarea evaluării" sau "Actualizarea garanţiei reale" după "Încetare/Încetare anticipată" (atât timp cât data evenimentului este anterioară datei scadenţei/încetării), fapt reflectat în Tabelul 2.
    87. Trebuie menţionat că nu este necesar ca garanţiile reale înlocuite după încetare să fie raportate (cu excepţia cazului în care încetarea este anulată). Prin urmare, încetarea nu trebuie raportată înainte de data efectivă a încetării (consultaţi secţiunea 4.9.5 pentru mai multe detalii privind raportarea încetării).
    88. În cazul în care un registru central de tranzacţii a respins mai multe rapoarte transmise în trecut, contrapartea trebuie să le corecteze şi să le retrimită cât mai curând posibil, păstrând ordinea cronologică a evenimentelor. În cazul în care aceste rapoarte anterioare se referă la evenimente care au avut loc la data raportării sau cu o zi înainte şi, prin urmare, ar fi luate în considerare de către registrul central de tranzacţii în scopul furnizării raportului de stare a tranzacţiei (în conformitate cu alineatul 83 de mai sus), ar putea fi necesar ca şi contrapartea să retrimită ultimul (ultimele) raport (rapoarte), pentru a actualiza tranzacţia înregistrată la cea mai recentă stare.
    89. În ceea ce priveşte tipul de acţiune "Eroare", este important să reţineţi că, odată raportat, acesta nu poate fi anulat sau "reversat" în alt mod. Prin urmare, dacă una dintre cele două contrapărţi trimite din greşeală un raport cu acest tip de acţiune, contrapărţile trebuie să urmeze paşii de mai jos pentru continuitatea şi corectitudinea procesului de raportare:
    a) De asemenea, cealaltă contraparte trebuie să trimită un raport cu tipul de acţiune "Eroare" pentru acelaşi UTI. Acest UTI nu va putea fi utilizat din nou.
    b) Ambele contrapărţi trebuie să convină asupra unui nou UTI pentru această tranzacţie, să-l raporteze cu tipul de acţiune "Nou" şi cu noul UTI convenit şi să continue raportarea oricăror evenimente ulterioare din ciclul de viaţă, utilizând acest UTI.

    90. O situaţie excepţională în care transmiterea tipului de acţiune "Eroare" este posibil să nu necesite anularea tranzacţiei de către cealaltă contraparte ar putea fi scenariul în care una dintre contrapărţi raportează din greşeală tranzacţia de două ori către două registre centrale de tranzacţii diferite şi doreşte să anuleze doar o singură transmisie redundantă. În acest caz, contrapartea trebuie să transmită un raport cu tipul de acţiune "Eroare" unui registru central de tranzacţii, aceeaşi tranzacţie rămânând deschisă în celălalt registru central de tranzacţii, iar ambele contrapărţi pot continua să raporteze cu acelaşi UTI.
    91. De asemenea, trebuie menţionat că această restricţie nu se aplică raportării marjelor şi reutilizării. De exemplu, o contraparte poate raporta din greşeală reutilizarea (atunci când nu a avut loc nicio reutilizare), caz în care trebuie să transmită un raport de reutilizare cu tipul de acţiune "Eroare". Totuşi, acest lucru nu ar trebui să împiedice contrapartea respectivă să raporteze reutilizarea într-o etapă ulterioară, dacă este necesar.


    4.9. Raportarea la timp a încheierii, modificării şi încetării unui SFT
    4.9.1. Încheierea unui SFT
    92. Dacă un SFT încheiat este sistat ulterior (inclusiv atunci când este sistat din cauza neexecutării decontării), atunci contrapărţile, după raportarea acestuia cu tipul de acţiune "Nou", trebuie să îl raporteze cu tipul de acţiune "Încetare/Încetare anticipată). Dacă SFT-ul iniţial a fost raportat cu tipul de acţiune "Componentă a poziţiei" şi este sistat ulterior, contrapărţile nu trebuie să trimită un raport cu tipul de acţiune "Încetare/Încetare anticipată" pentru SFT-ul iniţial, totuşi, contrapărţile trebuie să trimită un raport cu tipul de acţiune "Modificare" pentru poziţia în care a fost inclus SFT-ul iniţial, pentru a-l elimina din poziţie.
    93. Tipul de acţiune "Eroare" trebuie utilizat doar pentru a anula tranzacţiile care nu s-au concretizat sau care nu intră în domeniul de aplicare al obligaţiei de raportare prevăzută în SFTR. În scenariul specific în care contrapărţile convin să încheie o tranzacţie condiţionată de înregistrarea la CPC, iar CPC respinge tranzacţia, contrapărţile trebuie să sisteze SFT-ul cu acţiunea "Eroare", deoarece condiţia convenită pentru ca tranzacţia să aibă loc nu a fost îndeplinită, prin urmare tranzacţia nu s-a concretizat.
    94. În plus, trebuie menţionat că un caz de neexecutare temporară a decontării, care nu duce la încetarea SFT-ului, nu trebuie raportat.
    95. În cazul specific al creditării în marjă, încheierea SFT-ului trebuie raportată atunci când există pentru prima dată o valoare de piaţă a poziţiilor scurte sau un sold debitor net (din perspectiva clientului), iar marca temporală a executării trebuie completată în consecinţă.

    4.9.2. Modificarea şi corectarea unui SFT
    96. O modificare a unui SFT conţine raportarea următoarelor tipuri de acţiuni: "Modificare" şi "Corecţie". Termenul pentru raportare este acelaşi ca pentru încheierea unei tranzacţii, ceea ce înseamnă că, din momentul în care o modificare intră în vigoare, aceasta devine raportabilă. Unde este cazul, de exemplu în cazul modificărilor pe partea de împrumut a SLB, acesta trebuie înţeles ca data preconizată pentru decontare.
    97. Contrapărţile trebuie să raporteze doar modificările care au avut loc, adică nu trebuie să raporteze modificările convenite, dar care vor intra în vigoare în viitor. De exemplu, dacă contrapărţile convin să reevalueze o tranzacţie repo la o dată viitoare, reevaluarea trebuie raportată numai după ce s-a ajuns la data convenită (data intrării în vigoare a reevaluării).
    98. Similar cu raportarea încheierilor, cazurile de neexecutare temporară a decontării nu sunt raportabile ca atare, cu excepţia cazului în care au drept rezultat o modificare a tranzacţiei, care trebuie apoi raportată în consecinţă cu tipul de acţiune "Modificare". De exemplu, dacă o returnare parţială a SFT-ului a fost raportată ca modificare şi, ulterior, este anulată din cauza neexecutării decontării, contrapărţile trebuie să raporteze o altă modificare pentru acest SFT, pentru a renunţa la modificările care decurg din returnarea parţială.
    99. În cazul modificărilor antedatate la un SFT (de exemplu, atunci când contrapărţile la un SFT sunt de comun acord să reevalueze o tranzacţie cu o dată de intrare în vigoare în trecut), nu este necesar ca contrapărţile să retransmită rapoartele pentru toate activităţile ulterioare de la data intrării în vigoare a modificării antedatate. Trebuie menţionat că raportul cu modificarea antedatată trebuie raportat cu data corectă a evenimentului trecut (care reflectă data intrării în vigoare a modificării). În acest caz, registrele centrale de tranzacţii nu trebuie să aplice datele modificate raportului de stare a tranzacţiei*4).
     *4) Consultaţi secţiunea 4.8.3 pentru detalii suplimentare privind impactul datei evenimentului asupra procesării rapoartelor de către registrul central de tranzacţii.

    100. În ceea ce priveşte corecţia, acestea trebuie raportate imediat ce sunt identificate datele raportate incorect. Nu este necesară trimiterea unui raport de corecţie dacă, în urma unei modificări a unui SFT, o contraparte a introdus informaţii incorecte numai în propriile sisteme interne - în astfel de cazuri, firma trebuie să trimită doar raportul de modificare cu datele finale corecte.

    4.9.3. Actualizările garanţiei reale
    101. Actualizarea garanţiei reale trebuie raportată în legătură cu data la care intră în vigoare, adică la data preconizată pentru decontare. Totuşi, contrapărţile ar putea conveni asupra unor actualizări, dar din motive ce pot fi atribuite contrapărţilor sau terţilor, cum ar fi CPC-urilor sau CSD-urilor, acestea s-ar putea să nu fie finalizate. Aceasta ar însemna că raportul de actualizare a garanţiei trebuie retransmis cu datele finale corecte. Cazurile de neexecutare temporară a decontării, care nu afectează garanţia convenită, nu trebuie raportate.
    102. În alte cazuri, entităţile ar fi fost deja de acord cu privire la unele modificări ale garanţiei, dar nu le-ar fi efectuat încă. Contrapărţile trebuie să raporteze doar actualizările garanţiei care au avut loc, în sensul că acestea nu trebuie să raporteze garanţiile care au data preconizată pentru decontare în viitor.
    103. Actualizările garanţiei sunt rapoarte zilnice de instantanee care trebuie să reflecte starea garanţiei la sfârşitul unei zile. Modificările garanţiei pe parcursul zilei nu trebuie raportate. În cazul specific al tranzacţiilor pe parcursul zilei pentru care garanţia este furnizată doar pe parcursul zilei şi ajunge la zero la sfârşitul zilei, contrapărţile trebuie să raporteze garanţii zero.
    104. În cazul tranzacţiilor compensate prin CPC efectuate în locul de tranzacţionare, care sunt incluse în poziţie şi raportate cu tipul de acţiune "Componentă a poziţiei", actualizările garanţiei trebuie trimise pentru poziţia în care aceste tranzacţii au fost incluse, şi nu pentru tranzacţiile iniţiale.
    105. În cele din urmă, trebuie menţionat că se aşteaptă ca ultima actualizare a garanţiei să fie transmisă pentru ultima zi în care SFT-ul (SFT-urile) corespunzător (corespunzătoare) este (sunt) în curs, şi trebuie transmisă până la sfârşitul zilei următoare. După ce se transmite un raport pentru SFT-ul (SFT-urile) cu tipul de acţiune "Încetare anticipată" sau după ce SFT-ul (SFT-urile) cu termen fix ajunge (ajung) la data scadenţei, pentru SFT-ul (SFT-urile) respectiv(e) nu trebuie transmise actualizările garanţiei (cu excepţia rapoartelor lipsă transmise cu întârziere).
    106. În cazul specific al creditării în marjă, actualizările garanţiei trebuie trimise numai acolo unde există o valoare de piaţă a poziţiilor scurte sau un sold debitor net (din perspectiva clientului). În cazul în care clientul nu a utilizat încă împrumutul în marjă, contrapărţile nu trebuie să raporteze nici o tranzacţie SFT şi nici garanţia corespunzătoare. De asemenea, pot exista situaţii în care clientul să utilizeze împrumutul în marjă (aşadar, tranzacţia de creditare în marjă şi garanţia corespunzătoare au fost raportate), însă ulterior, împrumutul să ajungă la zero. În aceste cazuri, dacă contrapărţile nu decid să închidă SFT-ul, acestea trebuie să transmită un raport de garanţie "zero" pentru prima zi în care valoarea împrumutului în marjă este zero. Odată ce clientul utilizează din nou împrumutul în marjă, pentru acest SFT trebuie raportate valorile reale ale garanţiei.

    4.9.4. Actualizările evaluării, marjei şi reutilizării
    107. În cazul actualizărilor evaluării, contrapărţile trebuie să trimită evaluări zilnice până la sfârşitul zilei lucrătoare următoare datei evaluării şi să completeze această dată în câmpul "Data evenimentului".
    108. Actualizările marjelor trebuie raportate la intrarea lor în vigoare, adică la data preconizată pentru decontare, fără a lua în considerare cazurile de neexecutare temporară a decontării.
    109. În cazul specific al marjelor plătite în avans unei CPC înaintea unui portofoliu de tranzacţii compensate, acestea trebuie raportate pe T+1 al primului SFT aplicabil din portofoliul aferent (conectat printr-un cod de portofoliu), în loc de ziua următoare datei la care a fost depus.
    110. În ceea ce priveşte raportarea reutilizării, aceasta depinde de decontare, ceea ce înseamnă că contrapărţile trebuie să raporteze numai valoarea garanţiei refolosite, decontate la sfârşitul unei anumite date. Această dată de decontare trebuie să fie raportată ca dată a evenimentului în rapoartele de reutilizare, care trebuie transmise până la sfârşitul zilei următoare (adică, până la data decontării + 1). Rapoartele de reutilizare sunt rapoarte instantanee la sfârşitul zilei, ceea ce înseamnă că trebuie să reprezinte garanţia reutilizată la sfârşitul zilei, şi nu o modificare a valorilor raportate anterior ("raport delta").

    4.9.5. Încetarea unui SFT
    111. Contrapărţile nu trebuie să trimită un raport cu tipul de acţiune "Încetare/Încetare anticipată" atunci când un SFT cu termen fix ajunge la data scadenţei şi, prin urmare, nu mai este în curs.
    112. Dacă contrapărţile sunt de acord să sisteze un SFT cu termen fix înainte de data scadenţei sau să sisteze SFT-ul cu termen deschis, acestea trebuie fie:
    a) să trimită un raport cu tipul de acţiune "Încetare/Încetare anticipată" în care decontarea preconizată pentru încetare să fie în aceeaşi zi cu preavizul de încetare, fie
    b) să trimită un raport cu tipul de acţiune "Modificare" în care decontarea preconizată pentru încetare să fie în a doua zi sau mai târziu. În acest caz, contrapărţile trebuie să modifice data scadenţei în consecinţă.

    113. Având în vedere că, în conformitate cu logica de raportare prevăzută în STR/STI din SFTR (şi în concordanţă cu logica de raportare actuală din EMIR), nu există posibilitatea de a "redeschide" o tranzacţie odată ce aceasta a fost sistată, contrapărţile nu trebuie să raporteze încetarea tranzacţiei dacă aceasta nu are loc din cauza neexecutării decontării.
    114. În practică, dacă în ziua următoare datei convenite pentru încetare anticipată, contrapărţile constată că tranzacţia sistată nu a fost decontată la data preconizată pentru decontare, acestea nu trebuie să trimită raportul cu tipul de acţiune "Încetare/Încetare anticipată" până când tranzacţia sistată nu este decontată. Dacă încetarea este anulată din cauza neexecutării decontării, contrapărţile nu trebuie să trimită raportul cu tipul de acţiune "Încetare/Încetare anticipată", deoarece SFT este în continuare în curs.
    115. În mod similar, în cazul SFT-urilor care se apropie de data scadenţei [fie de data scadenţei convenită iniţial prin contract (câmpul 2.14), fie de data scadenţei modificată pentru a raporta o încetare anticipată convenită în avans], dacă în ziua următoare datei scadenţei, contrapărţile constată că componenta de închidere a SFT-ului nu a fost decontată, acestea trebuie să trimită un raport de modificare, pentru a muta data scadenţei în ziua următoare sau într-o altă zi viitoare în care se preconizează că va fi decontat. Trebuie menţionat că o astfel de modificare a datei scadenţei ar fi posibilă numai până în ziua următoare datei scadenţei, deoarece de la această dată, SFT nu va mai fi în curs, iar "redeschiderea" acesteia va fi imposibilă. Atunci când returnarea se decontează cu succes, contrapărţile nu trebuie să trimită rapoarte suplimentare, întrucât SFT-ul va fi considerat ca executat începând cu ziua următoare datei scadenţei.

    4.9.6. Prezentare generală a termenelor de raportare pe tip de raport şi pe tip de acţiune
    116. Tabelul 5 specifică ceea ce trebuie raportat ca "Data evenimentului" pentru fiecare tip de raport şi tip de acţiune. Data evenimentului indică, prin definiţie, şi care este declanşatorul raportării, de exemplu data prevăzută pentru decontare în cazul actualizărilor garanţiei sau data evaluării în cazul actualizărilor evaluării. Rapoartele efective trebuie depuse până la sfârşitul zilei lucrătoare următoare datei evenimentului.
        Tabelul 5 - Data evenimentului

┌─────┬──────┬─────────────────────────┐
│Table│Action│Data evenimentului │
│ │type │ │
├─────┼──────┼─────────────────────────┤
│ │ │Data încheierii │
│1&2 │NEWT │contractului („data │
│ │ │tranzacţiei”) │
├─────┼──────┼─────────────────────────┤
│ │ │Data intrării în vigoare │
│1&2 │MODI │a modificării sau, după │
│ │ │caz, data preconizată │
│ │ │pentru decontare │
├─────┼──────┼─────────────────────────┤
│ │ │Data de la care trebuie │
│ │ │să se aplice corecţia (de│
│1&2 │CORR │obicei data pentru care │
│ │ │au fost raportate date │
│ │ │anterioare incorecte) │
├─────┼──────┼─────────────────────────┤
│1&2 │ETRM │Data preconizată pentru │
│ │ │decontare a încetării │
├─────┼──────┼─────────────────────────┤
│1&2 │EROR │NA │
├─────┼──────┼─────────────────────────┤
│1&2 │COLU │Data preconizată pentru │
│ │ │decontare │
├─────┼──────┼─────────────────────────┤
│1&2 │VALU │Data evaluării │
├─────┼──────┼─────────────────────────┤
│3 │NEWT │Data preconizată pentru │
│ │ │decontare │
├─────┼──────┼─────────────────────────┤
│3 │MARU │Data preconizată pentru │
│ │ │decontare │
├─────┼──────┼─────────────────────────┤
│ │ │Data de la care trebuie │
│ │ │să se aplice corecţia (de│
│3 │CORR │obicei data pentru care │
│ │ │au fost raportate date │
│ │ │anterioare incorecte) │
├─────┼──────┼─────────────────────────┤
│3 │EROR │NA │
├─────┼──────┼─────────────────────────┤
│4 │NEWT │Data efectivă a │
│ │ │decontării │
├─────┼──────┼─────────────────────────┤
│4 │REUU │Data efectivă a │
│ │ │decontării │
├─────┼──────┼─────────────────────────┤
│ │ │Data de la care trebuie │
│ │ │să se aplice corecţia (de│
│4 │CORR │obicei data pentru care │
│ │ │au fost raportate date │
│ │ │anterioare incorecte) │
├─────┼──────┼─────────────────────────┤
│4 │EROR │NA │
└─────┴──────┴─────────────────────────┘

    4.10. Punerea în corespondenţă a evenimentelor de operare pe tipuri şi niveluri de acţiune
    117. Tabelul 6 arată punerea în corespondenţă a evenimentelor de operare care au loc în ciclul de viaţă al unui SFT şi tipurile de acţiune care sunt definite în ST privind raportarea.
    118. În cazul în care contrapărţile convin să sisteze şi să înlocuiască un SFT, acest lucru trebuie raportat în consecinţă. În astfel de cazuri, contrapărţile trebuie să sisteze mai întâi SFT-ul iniţial (trimiţând fie "Încetare/Încetare anticipată", fie "Modificare" cu data scadenţei modificată) şi apoi să transmită raportul noii tranzacţii (cu tipul de acţiune "Nou").
    119. În mod similar, pentru a simplifica tabelul, toate evenimentele care au ca rezultat o încetare a unui SFT sunt puse în corespondenţă cu tipul de acţiune "Încetare/Încetare anticipată", cu excepţia evenimentului 44 care se referă în mod specific la raportarea tranzacţiilor sistate. Cu toate acestea, se admite că, în cazul în care încetarea unei tranzacţii este convenită pentru o altă dată în viitor, aceasta trebuie raportată, de regulă, ca modificare a datei scadenţei (cu tipul de acţiune "Modificare"), în timp ce încetarea în aceeaşi zi trebuie raportată cu tipul de acţiune "Încetare/Încetare anticipată".
    120. Niciun tip de acţiune suplimentară nu poate fi inclus în ST privind raportarea, prin urmare, tipurile incluse în ST trebuie utilizate de contrapărţi atunci când raportează SFT-uri şi evenimente de operare care se referă la acestea.
    121. Evenimentele de operare din ciclul de viaţă pentru diferitele tipuri de SFT trebuie raportate cu următoarele tipuri de acţiune (câmpul 2.98) şi niveluri relevante (câmpul 2.99)*5).
        *5) Lista evenimentelor de operare nu este exhaustivă.
        Tabelul 6 - Punerea în corespondenţă a evenimentelor de operare pe tipuri de acţiune şi niveluri

┌─────┬─────────────┬─────┬──────────┬──────┬─────┬───────────────────┐
│New │Business/ │Type │Applicable│Action│ │ │
│Event│Trade Event │of │XML │Type │Level│Comentarii/exemple │
│# │ │SFT │Message*6)│ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │Table 1 │ │TCTN/│ │
│1 │Backloading │All │and Table │NEWT │PSTN │ │
│ │ │ │2 │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Aceasta include │
│ │ │ │ │ │ │tranzacţiile în │
│ │ │ │ │ │ │bloc/comune/în masă│
│ │ │ │ │ │ │efectuate de către │
│ │ │ │ │ │ │agent pentru │
│ │ │ │ │ │ │alocare către │
│ │ │ │ │ │ │clienţi. │
│ │ │ │ │ │ │Aceasta include şi │
│ │ │ │ │ │ │orice tranzacţii │
│ │ │ │ │ │ │raportabile │
│ │ │ │ │ │ │încheiate în scopul│
│ │ │ │ │ │ │decontării │
│ │ │ │ │ │ │[autocolateralizare│
│ │ │ │ │ │ │prin (I) CSD, alte │
│ │ │ │ │ │ │facilităţi de │
│ │ │ │ │ │ │credit, │
│ │ │ │ │ │ │autoîmprumutare pe │
│ │ │ │Table 1 │NEWT │TCTN/│parcursul zilei de │
│2 │Conclusion │All │and Table │or │PSTN │titluri de valoare │
│ │ │ │2 │POSC │ │de la (I) CSD]. │
│ │ │ │ │ │ │Decontarea │
│ │ │ │ │ │ │componentei de │
│ │ │ │ │ │ │deschidere, │
│ │ │ │ │ │ │inclusiv decontarea│
│ │ │ │ │ │ │cu întârziere, care│
│ │ │ │ │ │ │nu are ca rezultat │
│ │ │ │ │ │ │încetarea sau │
│ │ │ │ │ │ │modificarea SFT- │
│ │ │ │ │ │ │ului, nu trebuie │
│ │ │ │ │ │ │raportată separat. │
│ │ │ │ │ │ │În cazul creditării│
│ │ │ │ │ │ │în marjă, │
│ │ │ │ │ │ │încheierea trebuie │
│ │ │ │ │ │ │raportată atunci │
│ │ │ │ │ │ │când creditul este │
│ │ │ │ │ │ │extins pentru prima│
│ │ │ │ │ │ │dată. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Roll-over │ │Table 1 │ │ │ │
│3 │into new │REPO │and Table │NEWT │TCTN │ │
│ │identical │ │2 │ │ │ │
│ │transaction │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Aceasta include, de│
│ │ │ │ │ │ │exemplu, extinderea│
│ │ │ │ │ │ │unei tranzacţii │
│ │ │ │ │ │ │repo care poate fi │
│ │ │ │ │ │ │extinsă, un acord │
│ │ │ │ │ │ │ad-hoc de │
│ │ │ │ │ │ │modificare a datei │
│ │ │REPO,│Table 1 │ │ │de răscumpărare a │
│4 │Extension │SLB │and Table │MODI │TCTN │tranzacţiei cu │
│ │ │ │2 │ │ │termen fix sau un │
│ │ │ │ │ │ │acord de amânare a │
│ │ │ │ │ │ │datei de │
│ │ │ │ │ │ │răscumpărare ca │
│ │ │ │ │ │ │parte a procesului │
│ │ │ │ │ │ │de gestionare a │
│ │ │ │ │ │ │cazurilor de │
│ │ │ │ │ │ │neexecutare. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Automatic │ │ │ │ │ │
│ │change of │ │ │ │ │ │
│ │purchase and │ │ │ │ │ │
│ │repurchase │ │ │ │ │ │
│ │dates of an │REPO,│Table 1 │ │ │ │
│5 │evergreen SFT│SLB │and Table │MODI │TCTN │ │
│ │at the end of│ │2 │ │ │ │
│ │each business│ │ │ │ │ │
│ │day until │ │ │ │ │ │
│ │termination │ │ │ │ │ │
│ │or maturity │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Cancellation │ │ │ │ │ │
│ │of disputed │ │Table 1 │ │ │ │
│6 │transaction │All │and Table │EROR │- │ │
│ │(after │ │2 │ │ │ │
│ │external │ │ │ │ │ │
│ │reporting) │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │De exemplu, │
│ │ │ │ │ │ │prezentarea de │
│ │ │ │ │ │ │către agent unei │
│ │New │ │Table 1 │ │ │alte părţi la o │
│7 │allocation of│All │and Table │NEWT │TCTN │tranzacţie repo │
│ │the SFTs │ │2 │ │ │„comună” a agenţiei│
│ │ │ │ │ │ │de informaţii │
│ │ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │ │principalul-suport │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Aceasta include şi │
│ │ │ │ │ │ │scenariul în care │
│ │Full │ │ │ │ │realocarea are loc │
│ │reallocation │ │Table 1 │ETRM +│ │înainte de │
│8 │with a new │All │and Table │NEWT │TCTN │decontarea │
│ │UTI │ │2 │ │ │componentei de │
│ │ │ │ │ │ │deschidere a │
│ │ │ │ │ │ │tranzacţiei │
│ │ │ │ │ │ │iniţiale. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Aceasta include şi │
│ │ │ │ │ │ │scenariul în care │
│ │Full │ │ │ │ │realocarea are loc │
│ │reallocation │ │Table 1 │ETRM +│ │înainte de │
│9 │to an │All │and Table │MODI │TCTN │decontarea │
│ │existing UTI │ │2 │ │ │componentei de │
│ │ │ │ │ │ │deschidere a │
│ │ │ │ │ │ │tranzacţiei │
│ │ │ │ │ │ │iniţiale. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Aceasta include şi │
│ │ │ │ │ │ │scenariul în care │
│ │ │ │ │ │ │realocarea are loc │
│ │Partial │ │Table 1 │MODI +│ │înainte de │
│10 │reallocation │All │and Table │NEWT │TCTN │decontarea │
│ │to a new UTI │ │2 │ │ │componentei de │
│ │ │ │ │ │ │deschidere a │
│ │ │ │ │ │ │tranzacţiei │
│ │ │ │ │ │ │iniţiale. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Aceasta include şi │
│ │ │ │ │ │ │scenariul în care │
│ │Partial │ │ │ │ │realocarea are loc │
│ │reallocation │ │Table 1 │MODI +│ │înainte de │
│11 │to an │All │and Table │MODI │TCTN │decontarea │
│ │existing UTI │ │2 │ │ │componentei de │
│ │ │ │ │ │ │deschidere a │
│ │ │ │ │ │ │tranzacţiei │
│ │ │ │ │ │ │iniţiale. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Increase or │ │ │ │ │ │
│ │reduce size │ │ │ │ │ │
│ │of a repo by │ │ │ │ │ │
│ │modifying the│ │Table 1 │ │ │ │
│12 │terms of the │REPO │and Table │MODI │TCTN │ │
│ │contract │ │2 │ │ │ │
│ │(same UTI, no│ │ │ │ │ │
│ │settlement │ │ │ │ │ │
│ │instructions │ │ │ │ │ │
│ │issued) │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Agreement to │ │ │ │ │ │
│ │accept the │ │ │ │ │ │
│ │partial │ │ │ │ │ │
│ │delivery of │ │ │ │ │ │
│ │the │ │Table 1 │ │ │ │
│13 │collateral as│REPO │and Table │MODI │TCTN │ │
│ │final │ │2 │ │ │ │
│ │implemented │ │ │ │ │ │
│ │by a change │ │ │ │ │ │
│ │in │ │ │ │ │ │
│ │contractual │ │ │ │ │ │
│ │terms │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Partial │REPO,│Table 1 │ │TCTN/│ │
│14 │termination │BSB, │and Table │MODI │PSTN │ │
│ │ │ML │2 │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Decontarea │
│ │ │ │ │ │ │returnării │
│ │ │ │ │ │ │parţiale, inclusiv │
│ │ │ │Table 1 │ │ │decontarea cu │
│15 │Partial │All │and Table │MODI │TCTN/│întârziere care nu │
│ │return │ │2 │ │PSTN │are ca rezultat │
│ │ │ │ │ │ │anularea returnării│
│ │ │ │ │ │ │parţiale, nu │
│ │ │ │ │ │ │trebuie raportată │
│ │ │ │ │ │ │separat. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Decontarea cu │
│ │Cancellation │ │Table 1 │ │ │întârziere care nu │
│16 │or failure of│SBL │and Table │MODI │TCTN/│are ca rezultat │
│ │the partial │ │2 │ │PSTN │anularea returnării│
│ │return │ │ │ │ │parţiale nu trebuie│
│ │ │ │ │ │ │raportată. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Re-rating │REPO,│Table 1 │ │ │ │
│17 │(fixed rate, │BSB, │and Table │MODI │TCTN │ │
│ │spread or │SLB │2 │ │ │ │
│ │rebate rate) │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Agreed │ │ │ │ │Dacă reevaluarea nu│
│ │cancellation │ │ │ │ │a fost convenită, │
│ │of the │ │ │ │ │dar, din greşeală, │
│ │re-rate, │REPO,│Table 1 │ │ │a fost raportată │
│18 │hence │BSB, │and Table │MODI │TCTN │unilateral, │
│ │reverting to │SLB │2 │ │ │modificarea ratei │
│ │the previous │ │ │ │ │anterioare trebuie │
│ │rate │ │ │ │ │raportată cu │
│ │ │ │ │ │ │„CORR”. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Change in │ │Table 1 │ │ │ │
│19 │floating repo│REPO │and Table │MODI │TCTN │ │
│ │rate │ │2 │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Scheduled │ │ │ │ │ │
│ │change in │ │ │ │ │Acest eveniment │
│ │rate on │ │ │ │ │s-ar reflecta în │
│ │floating-rate│ │Table 1 │ │ │raportul de │
│20 │collateral or│BSB │and Table │MODI │TCTN │modificare a │
│ │index on │ │2 │ │ │preţului de │
│ │index-linked │ │ │ │ │răscumpărare. │
│ │collateral in│ │ │ │ │ │
│ │a BSB │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │De exemplu, plata │
│ │ │ │ │ │ │de venituri din │
│ │ │ │ │ │ │garanţii │
│ │ │ │ │ │ │(tranzacţii repo, │
│ │ │ │ │ │ │BSB), plata │
│ │ │ │ │ │ │compensatorie │
│ │Events │ │Table 1 │ │ │(tranzacţii repo, │
│21 │impacting the│REPO,│and Table │COLU │- │BSB), modificarea │
│ │collateral │BSB │2 │ │ │programată a ratei │
│ │value │ │ │ │ │garanţiilor cu rată│
│ │ │ │ │ │ │variabilă sau a │
│ │ │ │ │ │ │indicelui │
│ │ │ │ │ │ │garanţiilor │
│ │ │ │ │ │ │indexate în orice │
│ │ │ │ │ │ │tip de tranzacţie │
│ │ │ │ │ │ │repo │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │Table 1 │ │TCTN/│ │
│22 │Cash mark │SBL │and Table │MODI │PSTN │ │
│ │ │ │2 │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │Table 1 │ │TCTN/│ │
│23 │Fee mark │SBL │and Table │MODI │PSTN │ │
│ │ │ │2 │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Valuation of │ │Table 1 │ │ │ │
│24 │securities on│SLB │and Table │VALU │- │ │
│ │loan │ │2 │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Flat margin │ │Table 1 │ │ │ │
│25 │loan and/or │ML │and Table │MODI │- │ │
│ │short market │ │2 │ │ │ │
│ │value │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Change in │ │ │ │ │ │
│ │outstanding │ │Table 1 │ │ │ │
│26 │margin loan │ML │and Table │MODI │- │ │
│ │or short │ │2 │ │ │ │
│ │market value │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Change of │ │Table 1 │ │ │ │
│27 │base currency│ML │and Table │MODI │- │ │
│ │used for │ │2 │ │ │ │
│ │margin loan │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Există o singură │
│ │ │ │ │ │ │monedă de bază │
│ │ │ │ │ │ │pentru fiecare │
│ │Additional │ │Table 1 │ │ │împrumut în marjă, │
│28 │base currency│ML │and Table │NEWT │- │de aceea moneda de │
│ │used for │ │2 │ │ │bază suplimentară │
│ │margin loan │ │ │ │ │trebuie raportată │
│ │ │ │ │ │ │ca împrumut în │
│ │ │ │ │ │ │marjă nou cu un UTI│
│ │ │ │ │ │ │nou. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Valuation of │ │Table 1 │ │ │ │
│29 │securities │All │and Table │COLU │- │ │
│ │used as │ │2 │ │ │ │
│ │collateral │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Tipul de acţiune │
│ │ │ │ │ │ │NEWT este utilizat │
│ │ │ │ │ │ │atunci când │
│ │ │ │ │ │ │detaliile garanţiei│
│ │ │ │ │ │ │sunt raportate cu │
│ │ │ │ │ │ │alte detalii SFT în│
│ │ │ │ │ │ │raportul unei │
│ │First │ │ │ │ │tranzacţii noi. │
│ │allocation of│ │Table 1 │NEWT │ │Acesta ar putea fi,│
│30 │collateral on│REPO │and Table │or │TCTN │de exemplu, cazul │
│ │the day of │ │2 │COLU │ │alocării de către │
│ │trade │ │ │ │ │vânzător a │
│ │ │ │ │ │ │garanţiei pentru un│
│ │ │ │ │ │ │nou acord repo de │
│ │ │ │ │ │ │garanţie generală │
│ │ │ │ │ │ │sau cazul primei │
│ │ │ │ │ │ │alocări de către un│
│ │ │ │ │ │ │agent tripartit a │
│ │ │ │ │ │ │garanţiei în ziua │
│ │ │ │ │ │ │tranzacţiei. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Acesta ar putea fi,│
│ │ │ │ │ │ │de exemplu, cazul │
│ │ │ │ │ │ │alocării de către │
│ │First │ │ │ │ │vânzător a │
│ │allocation of│ │Table 1 │ │ │garanţiei pentru un│
│31 │collateral │REPO │and Table │COLU │TCTN │nou acord repo de │
│ │after the day│ │2 │ │ │garanţie generală │
│ │of trade │ │ │ │ │sau cazul primei │
│ │ │ │ │ │ │alocări a garanţiei│
│ │ │ │ │ │ │de către un agent │
│ │ │ │ │ │ │tripartit, după │
│ │ │ │ │ │ │ziua tranzacţiei. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Aceasta include, de│
│ │ │ │ │ │ │exemplu, înlocuirea│
│ │ │ │ │ │ │temporară a │
│ │ │ │ │ │ │titlurilor de │
│ │ │ │ │ │ │valoare cu numerar │
│ │ │ │ │ │ │(de regulă, de │
│ │ │ │ │ │ │către agentul │
│ │ │ │ │ │ │tripartit) în cazul│
│ │ │ │ │ │ │în care în contul │
│ │ │ │ │ │ │vânzătorului nu │
│ │ │ │ │ │ │există garanţii │
│ │ │ │ │ │ │eligibile, │
│ │ │ │ │ │ │înlocuirea │
│ │ │ │ │ │ │garanţiilor │
│ │ │ │ │ │ │temporare în │
│ │ │ │ │ │ │numerar cu garanţii│
│ │Substitution │ │Table 1 │ │ │în titluri de │
│32 │of Collateral│All │and Table │COLU │- │valoare, │
│ │ │ │2 │ │ │colateralizarea │
│ │ │ │ │ │ │temporară cu │
│ │ │ │ │ │ │numerar a │
│ │ │ │ │ │ │întârzierii în │
│ │ │ │ │ │ │schimbul titlurilor│
│ │ │ │ │ │ │de valoare ca │
│ │ │ │ │ │ │răspuns la un apel │
│ │ │ │ │ │ │în marjă, în │
│ │ │ │ │ │ │temeiul articolului│
│ │ │ │ │ │ │6 litera (h) din │
│ │ │ │ │ │ │GMRA. Aceasta │
│ │ │ │ │ │ │include, de │
│ │ │ │ │ │ │asemenea, orice │
│ │ │ │ │ │ │modificare a │
│ │ │ │ │ │ │garanţiei din cauza│
│ │ │ │ │ │ │unor evenimente │
│ │ │ │ │ │ │corporative. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Change in │ │Table 1 │ │ │ │
│33 │collateral │All │and Table │COLU │- │ │
│ │quality │ │2 │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Change in │ │ │ │ │ │
│ │cash │REPO,│Table 1 │ │ │ │
│34 │collateral │SLB │and Table │COLU │- │ │
│ │amount or │ │2 │ │ │ │
│ │currency │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Buy-in where │ │ │ │ │ │
│ │required by │ │ │ │ │ │
│ │regulation │ │Table 1 │ │ │ │
│35 │(e.g. CSDR) │All │and Table │COLU │- │ │
│ │or market │ │2 │ │ │ │
│ │convention │ │ │ │ │ │
│ │(not under │ │ │ │ │ │
│ │GMRA) │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Cash │ │ │ │ │ │
│ │compensation │ │ │ │ │ │
│ │where │ │ │ │ │ │
│ │required by │ │Table 1 │ │ │ │
│36 │regulation │All │and Table │COLU │- │ │
│ │(e.g. CSDR) │ │2 │ │ │ │
│ │or market │ │ │ │ │ │
│ │convention │ │ │ │ │ │
│ │(not under │ │ │ │ │ │
│ │GMRA) │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ETRM trebuie │
│ │ │ │ │ │ │raportat numai │
│ │ │ │ │ │ │atunci când SFT │
│ │ │ │ │ │ │este sistat ca │
│ │Default of │ │ │COLU │ │urmare a │
│37 │the │All │ALL │or │TCTN/│neîndeplinirii │
│ │collateral │ │ │ETRM │PSTN │obligaţiilor de │
│ │issuer │ │ │ │ │către emitentul │
│ │ │ │ │ │ │garanţiei. În caz │
│ │ │ │ │ │ │contrar, înlocuirea│
│ │ │ │ │ │ │garanţiei trebuie │
│ │ │ │ │ │ │raportată cu COLU. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Variation │REPO,│Table 1 │ │ │Este un raport COLU│
│38 │margining │SLB, │and Table │COLU │- │separat pentru │
│ │ │BSB │2 │ │ │expunerea netă. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Change in │REPO,│Table 1 │ │TCTN/│ │
│39 │haircut or │SLB │and Table │COLU │PSTN │ │
│ │margins │ │2 │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Aceasta include │
│ │Clearing │ │Table 1 │ETRM +│TCTN/│tranzacţiile OTC │
│40 │off-venue │All │and Table │NEWT │PSTN │compensate în │
│ │ │ │2 │ │ │aceeaşi zi sau după│
│ │ │ │ │ │ │aceea. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Aceasta include │
│ │Post-trade │ │ │ │ │tranzacţiile │
│ │clearing of a│ │Table 1 │ETRM +│TCTN/│executate într-un │
│41 │transaction │All │and Table │NEWT │PSTN │loc de │
│ │executed on a│ │2 │ │ │tranzacţionare │
│ │trading venue│ │ │ │ │compensat după ziua│
│ │ │ │ │ │ │tranzacţiei. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Aceasta include │
│ │ │ │ │ │ │tranzacţiile │
│ │Same-day │ │ │ │ │executate într-un │
│ │clearing of a│ │Table 1 │ │ │loc de │
│42 │transaction │All │and Table │NEWT │TCTN/│tranzacţionare │
│ │executed on a│ │2 │ │PSTN │compensat prin │
│ │trading venue│ │ │ │ │modelul ofertei │
│ │ │ │ │ │ │deschise şi prin │
│ │ │ │ │ │ │novaţie în aceeaşi │
│ │ │ │ │ │ │zi. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │CCP rejects │ │ │ │ │ │
│ │transaction │ │ │ │ │ │
│ │which is │ │Table 1 │ │ │ │
│43 │conditional │All │and Table │EROR │- │ │
│ │upon │ │2 │ │ │ │
│ │registration │ │ │ │ │ │
│ │with the CCP │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ETRM trebuie │
│ │Termination │ │ │ │ │raportat în cazul │
│ │of an open │ │ │ │ │încetării în │
│ │SFT or │ │Table 1 │MODI │ │aceeaşi zi, în timp│
│44 │termination │REPO,│and Table │or │TCTN │ce MODI trebuie │
│ │of a term │SLB │2 │ETRM │ │utilizat pentru a │
│ │repo (by │ │ │ │ │raporta o încetare │
│ │agreement or │ │ │ │ │la o dată viitoare │
│ │unilaterally)│ │ │ │ │(prin modificarea │
│ │ │ │ │ │ │datei scadenţei). │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Termination │ │Table 1 │ │ │Aceasta include │
│45 │of an │REPO,│and Table │MODI │TCTN │eliminarea │
│ │evergreen or │SLB │2 │ │ │opţionalităţii de │
│ │puttable SFT │ │ │ │ │încetare. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Neexecutarea │
│ │ │ │Table 1 │ │ │temporară a │
│46 │Maturity/ │All │and Table │no │- │decontării SFT-ului│
│ │Expiration │ │2 │report│ │care expiră nu │
│ │ │ │ │ │ │trebuie raportată │
│ │ │ │ │ │ │separat. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Decontarea │
│ │ │ │ │ │ │returnării │
│ │Full return │ │ │ │ │complete, inclusiv │
│ │of a term SLB│ │Table 1 │ │ │decontarea cu │
│47 │prior to the │SBL │and Table │ETRM │- │întârziere care nu │
│ │maturity date│ │2 │ │ │are ca rezultat │
│ │or of an open│ │ │ │ │anularea returnării│
│ │term SLB │ │ │ │ │complete, nu │
│ │ │ │ │ │ │trebuie raportată │
│ │ │ │ │ │ │separat. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Returnarea completă│
│ │ │ │ │ │ │nu trebuie │
│ │ │ │ │ │ │raportată dacă nu │
│ │ │ │ │ │ │se decontează; prin│
│ │ │ │ │ │ │urmare, dacă │
│ │ │ │ │ │ │returnarea completă│
│ │ │ │ │ │ │este anulată, nu │
│ │ │ │ │ │ │este necesar niciun│
│ │Cancellation │ │ │no │ │raport suplimentar.│
│ │or failure of│ │Table 1 │report│ │Cu toate acestea, │
│4B │the full │SBL │and Table │or │TCTN │dacă returnarea │
│ │return │ │2 │NEWT │ │completă a fost │
│ │ │ │ │ │ │raportată ca ETRM │
│ │ │ │ │ │ │şi, ulterior, │
│ │ │ │ │ │ │returnarea completă│
│ │ │ │ │ │ │este anulată, │
│ │ │ │ │ │ │tranzacţia trebuie │
│ │ │ │ │ │ │raportată din nou │
│ │ │ │ │ │ │cu tipul de acţiune│
│ │ │ │ │ │ │NEWT şi cu noul │
│ │ │ │ │ │ │UTI. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Aceasta include, de│
│ │ │ │ │ │ │exemplu, punerea │
│ │ │ │ │ │ │contrapărţii în │
│ │ │ │ │ │ │situaţie de │
│ │ │ │ │ │ │neîndeplinire a │
│ │Closure of an│ │Table 1 │ │ │obligaţiilor, cu │
│49 │SFT due to │All │and Table │ETRM │- │condiţia ca această│
│ │counterparty │ │2 │ │ │opţiune implicită │
│ │default │ │ │ │ │să fi fost │
│ │ │ │ │ │ │convenită în │
│ │ │ │ │ │ │temeiul articolului│
│ │ │ │ │ │ │10 litera (a) │
│ │ │ │ │ │ │punctul (ii) din │
│ │ │ │ │ │ │GMRA. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Aceasta cuprinde: │
│ │ │ │ │ │ │Încetarea │
│ │ │ │ │ │ │tranzacţiei în │
│ │ │ │ │ │ │temeiul dispoziţiei│
│ │ │ │ │ │ │10 litera (g) din │
│ │ │ │ │ │ │GMRA (versiunea │
│ │ │ │ │ │ │2000) sau al │
│ │ │ │ │ │ │dispoziţiei 1o │
│ │ │ │ │ │ │litera (h) din GMRA│
│ │ │ │ │ │ │(versiunea 2011) │
│ │ │ │ │ │ │„Mini-închidere” în│
│ │Termination │ │ │ │ │temeiul dispoziţiei│
│ │of │ │Table 1 │ │ │10 litera (h) din │
│50 │transaction │REPO,│and Table │ETRM │- │GMRA (versiunea │
│ │under │BSB │2 │ │ │2000) sau al │
│ │specific GMRA│ │ │ │ │dispoziţiei 10 │
│ │provisions │ │ │ │ │litera (i) din GMRA│
│ │ │ │ │ │ │(versiunea 2011) │
│ │ │ │ │ │ │Înlocuirea sau │
│ │ │ │ │ │ │ajustarea în │
│ │ │ │ │ │ │temeiul dispoziţiei│
│ │ │ │ │ │ │4 literele (i)-(k) │
│ │ │ │ │ │ │din GMRA (versiunea│
│ │ │ │ │ │ │2000) sau al │
│ │ │ │ │ │ │dispoziţiei 4 │
│ │ │ │ │ │ │literele (j)-(l) │
│ │ │ │ │ │ │din GMRA (versiunea│
│ │ │ │ │ │ │2011) │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Terminating │ │ │ │ │ │
│ │the │ │Table 1 │ │ │ │
│51 │relationship │ML │and Table │ETRM │- │ │
│ │between prime│ │2 │ │ │ │
│ │broker and │ │ │ │ │ │
│ │the client │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contrapărţile │
│ │ │ │ │ │ │convin să modifice │
│ │ │ │ │ │ │un atribut al │
│ │Amend trade -│ │Table 1 │ │TCTN/│tranzacţiei. Acesta│
│52 │bilateral │All │and Table │MODI │PSTN │este un eveniment │
│ │ │ │2 │ │ │colector pentru │
│ │ │ │ │ │ │modificările care │
│ │ │ │ │ │ │nu sunt listate │
│ │ │ │ │ │ │separat. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │Table 1 │ │ │O contraparte │
│53 │Amend trade -│All │and Table │CORR │TCTN/│corectează un │
│ │unilateral │ │2 │ │PSTN │atribut al │
│ │ │ │ │ │ │tranzacţiei. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contrapărţile │
│ │ │ │ │ │ │convin să modifice │
│ │ │ │ │ │ │un atribut al │
│ │Amend │ │Table 1 │ │TCTN/│garanţiei. Acesta │
│54 │collateral - │All │and Table │COLU │PSTN │este un eveniment │
│ │bilateral │ │2 │ │ │colector pentru │
│ │ │ │ │ │ │orice modificări │
│ │ │ │ │ │ │care nu sunt │
│ │ │ │ │ │ │listate separat. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Amend │ │Table 1 │ │ │O contraparte │
│55 │collateral - │All │and Table │CORR │TCTN/│corectează un │
│ │unilateral │ │2 │ │PSTN │atribut al │
│ │ │ │ │ │ │garanţiei. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Nu este posibil să │
│ │ │ │ │ │ │corectaţi încetarea│
│ │ │ │ │ │ │anticipată │
│ │ │ │ │ │ │raportată greşit │
│ │ │ │ │ │ │sau eroarea. Odată │
│ │Lifecycle │ │ │ │ │ce a fost trimis un│
│ │event (e.g. │ │ │ │ │raport cu aceste │
│ │change in │ │Table 1 │ │ │tipuri de acţiuni, │
│56 │size or │All │and Table │CORR │TCTN/│nu există nicio │
│ │re-rating of │ │2 │ │PSTN │modalitate de a │
│ │open repo) │ │ │ │ │readuce tranzacţia │
│ │incorrectly │ │ │ │ │la starea „în curs”│
│ │reported │ │ │ │ │şi, prin urmare, │
│ │ │ │ │ │ │este necesar să │
│ │ │ │ │ │ │raportaţi din nou │
│ │ │ │ │ │ │tranzacţia cu tipul│
│ │ │ │ │ │ │de acţiune NEWT şi │
│ │ │ │ │ │ │cu noul UTI. │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Transaction │ │ │ │ │ │
│ │not executed │ │ │ │ │ │
│ │or out of │ │Table 1 │ │ │ │
│57 │scope of SFTR│All │and Table │EROR │- │ │
│ │but reported │ │2 │ │ │ │
│ │to TR by │ │ │ │ │ │
│ │mistake │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Initial │ │ │ │ │ │
│ │posting of │ │ │ │ │ │
│58 │margin to a │All │Table 3 │NEWT │- │ │
│ │CCP for │ │ │ │ │ │
│ │cleared SFTs │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Update of the│ │ │ │ │ │
│59 │initial │All │Table 3 │MARU │- │ │
│ │margin posted│ │ │ │ │ │
│ │at the CCP │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Posting │ │ │ │ │ │
│ │variation │ │ │ │ │ │
│60 │margin to a │All │Table 3 │MARU │- │ │
│ │CCP for │ │ │ │ │ │
│ │cleared SFTs │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Correction of│ │ │ │ │ │
│61 │a previous │All │Table 3 │CORR │- │ │
│ │submitted │ │ │ │ │ │
│ │margin report│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Cancellation │ │ │ │ │ │
│62 │of a wrongly │All │Table 3 │EROR │- │ │
│ │submitted │ │ │ │ │ │
│ │margin report│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │First report │ │ │ │ │ │
│ │of reuse of │ │ │ │ │ │
│63 │collateral or│All │Table 4 │NEWT │- │ │
│ │reinvestment │ │ │ │ │ │
│ │of cash │ │ │ │ │ │
│ │collateral │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Change in the│ │ │ │ │ │
│ │securities │ │ │ │ │ │
│ │reused or │ │ │ │ │ │
│ │update of the│ │ │ │ │ │
│64 │estimated │All │Table 4 │REUU │- │ │
│ │reuse or │ │ │ │ │ │
│ │value of │ │ │ │ │ │
│ │reused │ │ │ │ │ │
│ │collateral │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Change in │ │ │ │ │ │
│ │cash │ │ │ │ │ │
│65 │collateral │SLB │Table 4 │REUU │- │ │
│ │reinvestment │ │ │ │ │ │
│ │type, amount │ │ │ │ │ │
│ │or currency │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Correction of│ │ │ │ │ │
│ │a previously │ │ │ │ │ │
│ │submitted │ │ │ │ │ │
│66 │collateral │All │Table 4 │CORR │- │ │
│ │reuse report │ │ │ │ │ │
│ │with │ │ │ │ │ │
│ │incorrect │ │ │ │ │ │
│ │data │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼───────────────────┤
│ │Cancellation │ │ │ │ │ │
│ │of a wrongly │ │ │ │ │ │
│ │submitted │ │ │ │ │ │
│ │collateral │ │ │ │ │ │
│67 │reuse report │All │Table 4 │EROR │- │ │
│ │(e.g. for an │ │ │ │ │ │
│ │entity not │ │ │ │ │ │
│ │subject to │ │ │ │ │ │
│ │the reporting│ │ │ │ │ │
│ │obligation) │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────────┴─────┴──────────┴──────┴─────┴───────────────────┘

        *6) Trimiterile se referă la tabelele din STR şi STPA privind raportarea.    4.11. Identificarea unui participant CSD
    122. Cu excepţia cazului în care se raportează creditări în marjă sau când o tranzacţie implică mărfuri, contrapărţile trebuie să completeze întotdeauna câmpul "Participant al depozitarului central de titluri de valoare (CSD) sau participant indirect". Câmpul trebuie raportat chiar dacă SFT-ul se decontează în afara unui CSD. ESMA se aşteaptă ca acest câmp să fie completat de contrapartea care efectuează raportarea, urmând logica de mai jos:
    a) să raporteze propriul cod LEI dacă decontează direct la orice CSD, adică dacă este un participant al CSD;
    b) să raporteze propriul cod LEI dacă decontează titluri de valoare la oricare dintre cele două ICSD-uri, chiar dacă ICSD-ul nu este CSD-ul emitent, adică dacă contrapartea este un participant al ICSD;
    c) să raporteze codul LEI al băncii de custodie, indiferent dacă custodele utilizează sau nu un subcustode. Aceasta include scenarii în care o contraparte foloseşte un agent creditor.

    123. Contrapartea nu trebuie să raporteze în câmpul "Participant CSD" codul LEI al CSD-ului la care este fie participant direct, fie participant indirect.

    4.12. Determinarea calităţii contrapărţii
    4.12.1. Caz general
    124. În cazul tranzacţiilor repo sau BSB, cumpărătorul este beneficiarul garanţiei, iar vânzătorul este furnizorul garanţiei.
    125. În cazul operaţiunilor SLB sau SFT care implică mărfuri, creditorul este beneficiarul garanţiei, iar debitorul este furnizorul garanţiei.
    126. În cazul împrumuturilor în marjă, creditorul este beneficiarul garanţiei, iar debitorul este furnizorul garanţiei.

    4.12.2. SFT-urile compensate prin CPC
    127. În cazul SFT-urilor compensate prin CPC, CPC se interpune între cele două contrapărţi la SFT. Prin urmare, aceasta va fi cumpărător pentru vânzător, debitor pentru creditor, vânzător pentru cumpărător şi creditor pentru debitor.

    4.12.3. Raportarea operaţiunilor de dare/luare cu împrumut negarantat de titluri de valoare
    128. În cazul operaţiunilor de dare/luare cu împrumut negarantat de titluri de valoare, contrapartea care acordă cu împrumut titlurile de valoare trebuie să se raporteze ca beneficiarul garanţiei, iar contrapartea care ia cu împrumut titlurile de valoare trebuie să se raporteze în câmpul 1.9 ca furnizorul garanţiei.

    4.12.4. Raportarea calităţii contrapărţii în cazul colateralizării expunerii nete
    129. În cazul colateralizării expunerii nete, contrapărţile nu trebuie să raporteze în câmpul "Calitatea contrapărţii" garanţiile utilizate la constituirea marjei de variaţie. Cu toate acestea, după stabilirea calităţii de furnizori sau de beneficiari ai garanţiei nete, contrapărţile trebuie să raporteze garanţia legată de constituirea marjei de variaţie, aşa cum este detaliat în secţiunea 5.4.7.


    4.13. Câmpurile pentru preţ şi valoare
    4.13.1. Momentul evaluărilor
    130. Atunci când un SFT este compensat, trebuie utilizate informaţiile referitoare la evaluări, obţinute de la CPC, în vederea raportării în temeiul SFTR.
    131. Valoarea de piaţă a titlurilor de valoare trebuie să fie cea de la închiderea fiecărei zile lucrătoare şi trebuie raportată cel târziu la T+1, reflectând evaluarea utilizată în scopul gestionării garanţiilor, de exemplu pentru calcularea marjei de variaţie zilnice.
    132. Contrapărţile trebuie să raporteze valoarea de piaţă a SFT-urilor lor folosind preţurile de piaţă şi cursurile de schimb valutar pe care contrapărţile le-au folosit în cursul zilei lucrătoare respective în scopul gestionării expunerii. În cazul operaţiunilor de dare cu împrumut de titluri de valoare, aceasta ar însemna, de regulă, că valorile de piaţă raportate la închiderea oricărei zile ar fi preţurile de închidere ale titlurilor de valoare din ziua lucrătoare anterioară, raportate cel târziu la T+1.
    133. Dacă sunt furnizate evaluări pentru două zile diferite, contrapărţile trebuie să completeze câmpul 2.3 "Data evenimentului", în consecinţă, pentru fiecare zi diferită.

    4.13.2. Metoda de calculare a evaluărilor
    134. În cazul raportărilor în temeiul SFTR, contrapărţile trebuie să utilizeze valoarea pe care o folosesc pentru gestionarea garanţiilor şi pentru gestionarea expunerii.
    135. Când nu este disponibilă o valoare de piaţă, SFTR nu prevede nicio metodă specifică de calculare a acestor evaluări. Cu toate acestea, datele raportate în câmpurile 2.57 şi 2.88 sunt date reconciliabile, prin urmare, contrapărţile trebuie să cadă de acord şi să raporteze valori în limitele acceptate ale diferenţei de toleranţă, aşa cum este detaliat în anexa la STR privind colectarea datelor.
    136. Valoarea de piaţă a titlurilor de valoare trebuie să fie raportată la închiderea fiecărei zile lucrătoare, reflectând evaluarea utilizată în scopul gestionării garanţiilor, de exemplu pentru calcularea marjei de variaţie zilnice.
    137. În cazul în care nu este disponibil un preţ de piaţă pentru titlurile de valoare evaluate, contrapartea care efectuează raportarea trebuie să utilizeze cel mai recent preţ de piaţă disponibil ca opţiune alternativă.
    138. Contrapărţile trebuie să utilizeze, după caz, etichetele XML ale monedei pentru toate câmpurile de preţuri, în scopul identificării corecte a câmpurilor relevante de valori şi sume, mai ales, atunci când sunt într-o altă monedă. Consultaţi şi exemplul din secţiunea 5.2.1.8.
    139. Atunci când o contraparte trebuie să folosească un curs de schimb în scopul transmiterii unei evaluări exacte, trebuie să se folosească cursul BCE relevant. În cazul în care nu există un curs de schimb BCE pentru conversie, contrapărţile trebuie să se pună de acord cu privire la cursul de schimb care va fi utilizat în scopul evaluării şi raportării.


    4.14. Raportarea CFI pentru un titlu de valoare utilizat ca garanţie
    140. Când un titlu de valoare este utilizat ca garanţie, codul CFI al acestui titlu trebuie raportat în câmpurile 42 şi 79 din tabelul referitor la datele despre împrumuturi şi garanţii reale. Acest câmp nu se aplică mărfurilor.
    141. Contrapărţile trebuie să folosească întotdeauna codul CFI din surse oficiale. În acest scop, trebui utilizate datele emise de Agenţia Naţională de Numerotare (ANN) relevantă. Mai multe informaţii sunt furnizate de ANNA la următorul link http://www.anna-web.org/standards/about-identification-standards/sau de către ANN-ul relevant al titlului de valoare.
    142. Contrapărţile trebuie să raporteze numai codurile CFI valide. Dacă nu există codul CFI în sursele oficiale, atunci contrapărţile trebuie să cadă de acord asupra acestuia, întrucât codul CFI este un câmp reconciliabil.

    4.15. Reportarea
    143. Contrapărţile care decid să raporteze cu privire la un RSD precedent trebuie să raporteze detaliile complete şi exacte ale tranzacţiilor relevante reportate, inclusiv actualizarea zilnică a garanţiei, cu tipul de acţiune "COLU". Dacă raportează o parte a SFT-urile lor, trebuie să raporteze detaliile complete şi exacte ale datelor privind marja şi reutilizarea din tabelele 3 şi 4 din anexa la ST privind raportarea.
    144. În cazul în care ambele contrapărţi fac obiectul RSD-ului relevant, pentru a reduce la minimum întreruperile în reconciliere, acestea trebuie să cadă de acord asupra zile în care vor reporta SFT-urile. În orice caz, tranzacţiile reportate trebuie raportate prin RSD+190. Dacă o contraparte care efectuează raportarea, pentru care RSD-ul nu a început încă, decide să raporteze tranzacţii reportate, aceasta trebuie să se asigure că fiecare SFT este raportat conform alineatului 146.
    145. În cazul în care contrapărţile decid acest lucru, raportarea completă a SFT-urilor reportate, adică raportarea tuturor SFT-urilor deschise la un moment dat după primul RSD, înainte de termenul menţionat, rămâne posibilă şi în mod voluntar.
    146. Tranzacţia reportată trebuie raportată cu tipul de acţiune (câmpul 2.98) "NEWT". "Marca temporală a executării" (câmpul 2.12) trebuie completată cu marca temporală a executării iniţiale. "Data valutei (data de începere)" (câmpul 2.13) trebuie completată cu data valutei iniţiale, cu excepţia cazului în care a fost modificată din cauza neexecutării decontării cu privire la SFT. Restul câmpurilor de date trebuie să conţină starea la momentul raportării. Evenimentele anterioare din ciclul de viaţă nu trebuie raportate separat.

    4.16. Generarea şi structura UTI
    147. Organigrama de mai jos ilustrează procesul de generare a unui UTI. (a se vedea imaginea asociată)

    148. În cazul SFT-urilor compensate, fiecare dintre SFT-urile dintre CPC şi membrii săi compensatori şi dintre membrii compensatori şi clienţii acestora trebuie raportat cu UTI-uri diferite.
    149. Trebuie remarcat faptul că acordul dintre contrapărţi cu privire la UTI este, în practică, opţiunea alternativă conform cadrului prevăzut în standardele tehnice, deoarece majoritatea entităţilor se bazează pe cascada pentru generarea UTI-ului. Totuşi, părţile pot avea un astfel de acord, caz în care trebuie să îl respecte în toate situaţiile care fac obiectul acordului.
    150. În cazul SFT-urilor cu termen deschis, contrapărţile trebuie să păstreze UTI-ul generat iniţial pentru SFT-ul respectiv şi nu trebuie să genereze altul nou la fiecare reînnoire.
    151. Contrapărţile care nu îl generează trebuie să poată integra în sistemele lor sau în sistemele entităţii responsabile de raportare sau ale entităţii care transmite raportul UTI-ul comunicat de contrapartea care l-a generat.
    152. Contrapărţile trebuie să pună în aplicare acordurile tehnice relevante, corespunzătoare pentru volumul de date care urmează să fie schimbate, pentru a asigura comunicarea şi integrarea în timp util a UTI. În cazul în care există o problemă cu generarea sau comunicarea UTI, contrapărţile trebuie să asigure în timp util o soluţie pentru orice problemă legată de generarea şi comunicarea UTI şi să o raporteze până la termenul de raportare a SFT-ului.
    153. În cazul în care UTI-ul este greşit, tranzacţia trebuie anulată şi raportată ca fiind nouă cu UTI-ul corect.
    154. În formatul UTI, contrapărţile la un SFT ar putea lua în considerare utilizarea orientărilor CPMI-IOSCO care recomandă ca noile UTI-uri să fie structurate sub forma unei combinaţii concatenate între:
    a) codul LEI al entităţii generatoare valabil la momentul generării şi
    b) o valoare unică creată de entitatea respectivă (unde această valoare trebuie să fie unică doar în setul de valori generate de entitatea respectivă, având în vedere faptul că o combinaţie cu codul LEI va garanta unicitatea globală).


    4.17. Identificarea şi raportarea cu privire la beneficiari
    155. O situaţie obişnuită, cu toate că mai pot exista şi altele, o constituie structurile de tip umbrelă şi subfond, unde fondul umbrelă este contrapartea, iar subfondul sau subfondurile sunt beneficiarii.
    156. Pot exista şi situaţii în care beneficiarul este un grup închis; în astfel de situaţii, codul LEI trebuie utilizat pentru a identifica un astfel de grup închis*7).
        *7) Astfel cum se menţionează în Recomandarea nr. 8 din raportul CSF din 2012 "Un identificator internaţional al entităţii juridice pentru pieţele financiare", grupurile de active sau alte părţi separate ale unei entităţi juridice pot avea drepturi şi obligaţii separate la un nivel suficient de independenţă al persoanei juridice respective şi pot fi eligibile pentru un cod LEI. Acest lucru este în conformitate şi cu standardul ISO 17442: 2012 pentru un identificator legal.


    4.18. Identificarea emitentului şi a titlurilor de valoare
    157. Contrapărţile trebuie să raporteze codul LEI al emitentului (emitenţilor) de titluri de valoare date sau luate cu împrumut, codul LEI al emitentului (emitenţilor) de titluri de valoare utilizate ca garanţie, precum şi codurile ISIN ale titlurilor.
    158. Atunci când raportează aceste informaţii, contrapărţile trebuie să se asigure că există o corespondenţă între codul ISIN şi codul LEI al emitentului raportate în conformitate cu regulile de validare.

    4.19. Procedura prin care o contraparte face obiectul unei acţiuni corporative
    159. Entitatea cu noul cod LEI (de exemplu, entitatea absorbită sau entitatea absorbantă - denumită în continuare "entitatea nouă") trebuie să notifice registrul (registrele) central(e) de tranzacţii căruia (cărora) i-a (le-a) raportat SFT-urile cu privire la schimbare şi să solicite o actualizare a codului în SFT-urile în curs, conform alineatului de 162 mai jos. Dacă modificarea codului rezultă dintr-o fuziune sau achiziţie, entitatea absorbită sau entitatea absorbantă trebuie să actualizeze în mod corespunzător şi înregistrarea codului LEI a entităţii dobândite/absorbite. Dacă este cazul, contrapartea trebuie să furnizeze şi informaţii despre schimbarea ţării.
    160. În cazul evenimentelor de restructurare corporativă care afectează toate SFT-urile în curs, registrul central de tranzacţii trebuie să identifice toate SFT-urile în curs în cazul în care entitatea este identificată cu vechiul cod LEI în oricare dintre următoarele câmpuri: identificatorul contrapărţii care efectuează raportarea, identificatorul celeilalte contrapărţi şi să înlocuiască vechiul cod LEI cu cel nou.
    161. Alte evenimente de restructurare corporativă, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, achiziţii parţiale, spin-off-uri, pot afecta doar un subset de SFT-uri în curs, caz în care noua entitate trebuie să furnizeze deci registrului central de tranzacţii UTI-urile SFT-urilor afectate de respectivul eveniment.
    162. Aceasta se realizează prin următorul proces controlat:
    a) Noua entitate trebuie să transmită, în scris, documentaţia registrelor centrale de tranzacţii cărora le-a raportat SFT-urile şi să solicite modificarea codului LEI ca urmare a unui eveniment corporativ. În documentaţie trebuie prezentate în mod clar următoarele informaţii: (i) codul (codurile) LEI al (ale) entităţilor care participă la fuziune, achiziţie sau la alt eveniment corporativ, (ii) codul LEI al noii entităţi, (iii) data la care are loc modificarea şi (iv) UTI-urile SFT-urilor relevante în curs.
        În cazul unei fuziuni sau achiziţii, documentaţia trebuie să conţină dovezi sau probe că evenimentul corporativ a avut sau va avea loc şi trebuie să fie semnată în mod corespunzător. În măsura în care este posibil, entitatea trebuie să furnizeze informaţiile necesare în avans, astfel încât modificarea să nu se facă retroactiv, ci de la data specificată la punctul (iii). Trebuie menţionat faptul că neactualizarea la timp a noului cod LEI ar duce la respingerea rapoartelor transmise de entitate în cazul în care a fost identificată anterior cu vechiul cod LEI cu o stare corespunzătoare (mai precis, "Emisă", "Transfer în aşteptare" sau "Arhivare în aşteptare"), iar starea respectivă a fost schimbată ulterior în "Absorbită".

    b) Registrul central de tranzacţii trebuie să transmită aceste informaţii tuturor celelalte registre centrale sub forma unui fişier specific care să conţină (i) vechiul cod LEI, (ii) noul cod LEI şi (iii) data la care trebuie efectuată modificarea. În măsura în care este posibil, fişierul trebuie transmis în avans, astfel încât modificarea să nu se facă retroactiv, ci de la data specificată la punctul (iii).
    c) Fiecare dintre contrapărţile la SFT-uri, în cazul în care este identificată fiecare entitate absorbită, trebuie informată cu privire la modificare de către registrul central de tranzacţii căruia îi raportează.
    d) Registrul (registrele) central(e) de tranzacţii trebuie să notifice şi autorităţile de reglementare care au acces la datele privind SFT-uri care au fost actualizate.
    e) Dacă este cazul, registrul central de tranzacţii trebuie să actualizeze câmpul 1.12 "Ţara celeilalte contrapărţi".
    f) Modificările trebuie păstrate în jurnalul de raportare al fiecărui registru central de tranzacţii.

    163. Rapoartele ulterioare trebuie validate, ca de obicei, pe baza GLEIF şi respinse, în cazul în care nu se reuşeşte validarea.
    164. Prin urmare, nu este necesar ca o entitate să transmită un raport ca urmare a unui nou cod LEI.
    165. Procedura menţionată mai sus nu trebuie respectată atunci când contrapărţile se identifică greşit. În acest caz, acestea trebuie să transmită un raport SFT cu tipul de acţiune "EROR", să convină un nou UTI cu cealaltă contraparte şi să raporteze detaliile complete şi exacte ale SFT-ului.

    4.20. Raportarea în perioada de tranziţie
    166. Contrapărţile pentru care nu a început încă obligaţia de raportare trebuie să furnizeze contrapărţii pentru care a început obligaţia de raportare toate informaţiile relevante, în conformitate cu ST privind raportarea. Informaţiile care trebuie furnizate contrapărţii care efectuează raportarea conţin 2 câmpuri de date. Aceste câmpuri de date sunt: "Cealaltă contraparte", "Sucursala celeilalte contrapărţi" şi "Ţara celeilalte contrapărţi". În cazul acestor câmpuri de date, informaţiile trebuie să fie transmise în timp util contrapărţii care efectuează raportarea.
    167. În cazul în care contrapărţilor pentru care nu a început încă obligaţia de raportare le este mai uşor, acestea pot începe raportarea înainte de data relevantă de începere a raportării indicată la articolul 33 alineatul (2) litera (a) din SFTR. În cazul în care o contraparte pentru care nu a început încă obligaţia de raportare decide să raporteze tranzacţiile, aceasta trebuie să respecte alineatul 144 din secţiunea 4.15 din ghid.


    5. Tabele de câmpuri în temeiul SFRT
    168. Articolul 1 alineatul (1) din STR privind raportarea prevede că "Un raport întocmit în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2365 include detaliile complete şi corecte prevăzute în tabelele 1, 2, 3 şi 4 din anexă care se referă la SFT-ul în cauză." Cazurile de utilizare incluse în secţiunile 5.1-5.6 nu includ neapărat toate câmpurile care se referă la SFT-ul în cauză, ci se concentrează pe anumite secţiuni ale câmpurilor de date, pentru a oferi îndrumări mai granulare şi mai detaliate cu privire la raportare, fără repetiţii inutile sau includerea altor elemente ale datelor.
    169. Normele de validare conţin îndrumări complete privind câmpurile aplicabile pe tip de SFT, pe tip de acţiune şi pe nivel, precum şi dependenţele relevante.
    170. Secţiunile următoare includ diferite scenarii şi tabele corespunzătoare care clarifică modul în care trebuie raportate aceste scenarii. Fiecare tabel prezintă câmpurile de raportare conform standardelor tehnice din SFTR. În coloana "Câmp" este prezentat fiecare nume de câmp, iar în coloana "Exemplu" se oferă un exemplu de ceea ce ar conţine acel câmp. În ultima coloană intitulată "Mesaj XML" este prezentat formatul mesajului XML care trebuie transmis în raportul tranzacţiei.
    171. În cazul în care nu se specifică altfel în scenariul specific, următoarele informaţii de bază sunt valabile pentru toate scenariile prezentate în secţiunea 5:
        Contrapartea A este o contraparte financiară identificată cu LEI 12345678901234500000
        Contrapartea B este o contraparte financiară franceză identificată cu LEI ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
        Contrapartea C este o IMM-contraparte nefinanciară identificată cu LEI 123456789ABCDEFGHIJK
        Contrapartea D identificată cu LEI 11223344556677889900
        Brokerul E este identificat cu LEI 88888888888888888888
        Agentul creditor F este identificat cu LEI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
        Agentul tripartit G este identificat cu LEI 77777777777777777777
        Banca de custodie H este identificată cu LEI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
        Partea terţă I oferă servicii de raportare şi este identificată cu LEI 12345123451234512345
        Contrapartea J acţionează şi în calitate de membru compensator şi este identificată cu LEI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
        Fondul OPCVM K este identificat cu LEI UUUUUUUU1111111111, iar societatea de administrare a OPCVM L este identificată cu LEI UUUUUUUU2222222222
        FIA M este identificat cu LEI AAAAAAAAAAA1111111111, iar societatea de administrare a FIA N este identificată cu LEI AAAAAAAAAA2222222222
        CPC O este identificată cu LEI BBBBBBBBBB1111111111
        Emitentul de titluri de valoare germane este identificat cu LEI NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
        Emitentul de titluri de valoare spaniole este identificat cu LEI EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
        Emitentul de titluri de valoare franceze este identificat cu LEI FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
        Emitentul de titluri de valoare neerlandeze este identificat cu LEI DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
        Emitentul de titluri de valoare italiene este identificat cu LEI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
        Un emitent de titluri de valoare generale este identificat cu GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
        Emitentul de titluri de capital franceze incluse într-un indice principal este identificat cu LEI 529900S21EQ1BO4ESM68
        Locul de tranzacţionare P este identificat cu MIC XWAR
        Titlurile de valoare sunt identificate cu următoarele coduri ISIN:
    a) Obligaţiuni germane (clasice): DE0010877643
    b) Obligaţiuni perpetue spaniole: ES0010877643
    c) Obligaţiuni franceze: FR0010877643
    d) Obligaţiuni neerlandeze: NL0010877643
    e) Titluri de capital franceze incluse într-un indice principal: FR0000120271
    f) Alte titluri de valoare franceze: FR0010877000
    g) Coş de garanţii reale: GB00BH4HKS39
    h) Componenta garanţiei reale 1: IT00BH4HKS39
    i) Componenta garanţiei reale 2: FR00BH4HKS39

        Titlurile de valoare sunt clasificate cu următoarele coduri CFI:
    a) Obligaţiune de stat clasică: DBFTFR
    b) Obligaţiune de stat perpetuă: DBFTPR
    c) Titluri de capital: ESVUFN

        Câmpurile goale şi de culoare gri din tabele nu se aplică pentru aceste exemple specifice, dar sunt prezentate pentru a aduce clarificări.
        Este inclusă aplicabilitatea cazurilor de utilizare pentru diferitele tipuri de SFT. Este furnizată şi raportarea efectivă în conformitate cu modelele XML ISO 20022.

    5.1. Date privind contrapărţile
    172. Când este compensat un SFT, fiecare contraparte trebuie să-şi raporteze membrul compensator în câmpul pentru membrul compensator.
    173. Când există o delegare voluntară a raportării sau o atribuire a responsabilităţii, entitatea care transmite raportul sau entitatea responsabilă de raportare trebuie să transmită separat datele privind contrapartea şi datele privind împrumuturile şi garanţiile reale pentru fiecare dintre cele două părţi raportate.
    174. Când există cazuri de utilizare care acoperă cel puţin două dintre cazurile de utilizare de mai jos, contrapărţile care efectuează raportarea sau entităţile responsabile de raportare trebuie să includă toate detaliile relevante, bazându-se pe orientările de mai jos.
        Tabelul 7 - Cazuri de utilizare

┌─────────────┬───────┬───┬───────────┬───────┐
│ │Repo │BSB│Securities │ │
│ │and │/ │and │Margin │
│ │reverse│SBB│commodities│lending│
│ │repo │ │lending │ │
├─────────────┴───────┴───┴───────────┴───────┤
│ │
├─────────────┬───────┬───┬───────────┬───────┤
│Non-cleared │ │ │ │ │
│bilateral SFT│Y │Y │Y │Y │
│between │ │ │ │ │
│headquarters │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───┼───────────┼───────┤
│Non-cleared │ │ │ │ │
│bilateral SFT│Y │Y │Y │Y │
│between │ │ │ │ │
│branches │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───┼───────────┼───────┤
│Non-cleared │ │ │ │ │
│bilateral SFT│Y │Y │Y │N │
│with │ │ │ │ │
│beneficiaries│ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───┼───────────┼───────┤
│Non-cleared │ │ │ │ │
│SFT with │ │ │ │ │
│brokers, │Y │Y │Y │N │
│settled with │ │ │ │ │
│a custodian │ │ │ │ │
│bank │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───┼───────────┼───────┤
│Non-cleared │ │ │ │ │
│SFT with │ │ │ │ │
│broker, agent│Y │Y │Y │N │
│lender and │ │ │ │ │
│tri-party │ │ │ │ │
│agent │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───┼───────────┼───────┤
│Non-cleared │ │ │ │ │
│SFT with │ │ │ │ │
│broker, agent│ │ │ │ │
│lender and │ │ │ │ │
│tri-party │ │ │ │ │
│agent, │ │ │ │ │
│settled with │ │ │ │ │
│a CSD │Y │Y │Y │N │
│participant │ │ │ │ │
│different │ │ │ │ │
│from any of │ │ │ │ │
│the entities │ │ │ │ │
│and voluntary│ │ │ │ │
│delegation of│ │ │ │ │
│reporting to │ │ │ │ │
│a third party│ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───┼───────────┼───────┤
│Cleared SFT │ │ │ │ │
│with broker, │ │ │ │ │
│agent lender,│Y │Y │Y │N │
│tri-party │ │ │ │ │
│agent │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───┼───────────┼───────┤
│Cleared SFT │ │ │ │ │
│with broker, │ │ │ │ │
│agent lender,│ │ │ │ │
│tri-party │ │ │ │ │
│agent settled│ │ │ │ │
│with a CSD │ │ │ │ │
│participant │Y │Y │Y │N │
│different │ │ │ │ │
│from any of │ │ │ │ │
│the entities │ │ │ │ │
│and voluntary│ │ │ │ │
│delegation of│ │ │ │ │
│reporting to │ │ │ │ │
│a third party│ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───┼───────────┼───────┤
│Non-cleared │ │ │ │ │
│SFTs │Y │Y │Y │Y │
│concluded by │ │ │ │ │
│UCITS fund │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───┼───────────┼───────┤
│Non-cleared │ │ │ │ │
│SFTs │ │ │ │ │
│concluded by │ │ │ │ │
│UCITS fund, │ │ │ │ │
│and the UCITs│Y │Y │Y │Y │
│management │ │ │ │ │
│company │ │ │ │ │
│delegates │ │ │ │ │
│reporting to │ │ │ │ │
│a third party│ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───┼───────────┼───────┤
│Non-cleared │ │ │ │ │
│SFTs │Y │Y │Y │Y │
│concluded by │ │ │ │ │
│AIF │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───┼───────────┼───────┤
│Non-cleared │ │ │ │ │
│SFTs where │ │ │ │ │
│fund │Y │Y │Y │Y │
│portfolio │ │ │ │ │
│management is│ │ │ │ │
│outsourced │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴───┴───────────┴───────┘    5.1.1. SFT-uri bilaterale necompensate între sedii centrale
    175. Tabelul 8 prezintă tipurile de operaţiuni de finanţare prin instrumente financiare care pot fi realizate strict bilateral între două sedii centrale.
        Tabelul 8 - SFT-uri cărora li se aplică cazul de utilizare

┌───────┬─────────┬────────────┬───────┐
│Repo │Buy sell │Securities │ │
│and │back/sell│and │Margin │
│reverse│buy-back │commodities │lending│
│repo │ │lending │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────┤
│Y │Y │Y │Y │
└───────┴─────────┴────────────┴───────┘    176. Tabelul 9 ilustrează raportarea unei tranzacţii bilaterale în care contrapartea care efectuează raportarea (contrapartea A) îşi transmite şi rapoartele (mai precis, nu există o entitate separată care transmite raportul). Contrapartea A este şi beneficiarul acestei tranzacţii şi participantul CSD.
        Tabelul 9 - SFT-uri bilaterale necompensate între sedii centrale

┌──┬──────────────┬────────────┬────────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│1 │Reporting │2021-02- │<SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │timestamp │01T15:15:15Z│<TradData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Rpt> │
│ │Report │{LEI} of │<New> │
│2 │submitting │counterparty│… │
│ │entity │A │<CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<RptgDtTm>2020-01- │
│ │Reporting │{LEI} of │01T15:15:15Z</RptgDtTm> │
│3 │counterparty │counterparty│<RptSubmitgNtty> │
│ │ │A │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤12345678901234500000</ │
│ │Nature of the │ │LEI> │
│4 │reporting │F │</RptSubmitgNtty> │
│ │counterparty │ │<CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<RptgCtrPty> │
│ │Sector of the │ │<ld> │
│5 │reporting │CDTI │<LEI> │
│ │counterparty │ │12345678901234500000</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│ │Additional │ │</ld> │
│6 │sector │ │<Ntr> │
│ │classification│ │<FI> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Clssfctn>CDTI</ │
│ │Branch of the │ │Clssfctn> │
│7 │reporting │ │</FI> │
│ │counterparty │ │</Ntr> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Sd>GIVE</Sd> │
│ │Branch of the │ │</RptgCtrPty> │
│8 │other │ │<OthrCtrPty> │
│ │counterparty │ │<ld> │
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│9 │Counterparty │GIVE │ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ │
│ │side │ │LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</ld> │
│ │Entity │{LEI} of │<CtryCd>FR</CtryCd> │
│10│responsible │counterparty│</OthrCtrPty> │
│ │for the report│A │<NttyRspnsblForRpt> │
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│ │Other │{LEI} of │12345678901234500000</ │
│11│counterparty │counterparty│LEI> │
│ │ │B │</NttyRspnsblForRpt> │
├──┼──────────────┼────────────┤<OthrPtyData> │
│ │Country of the│ │<SttlmPties> │
│12│other │FR │<CntrlSctiesDpstryPtcpt>│
│ │Counterparty │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤12345678901234500000</ │
│13│Beneficiary │ │LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</ │
│14│Tri-party │ │CntrlSctiesDpstryPtcpt> │
│ │agent │ │</SttlmPties> │
├──┼──────────────┼────────────┤</OthrPtyData> │
│15│Broker │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤</CtrPtyData> │
│16│Clearing │ │<LnData> │
│ │member │ │… │
├──┼──────────────┼────────────┤</LnData> │
│ │Central │ │<CollData> │
│ │Securities │ │… │
│ │Depository │{LEI} of │</CollData> │
│17│(‘CSD’) │counterparty│… │
│ │participant or│A │</New> │
│ │indirect │ │</Rpt> │
│ │participant │ │</TradData> │
├──┼──────────────┼────────────┤</SctiesFincgRptgTxRpt> │
│18│Agent lender │ │ │
└──┴──────────────┴────────────┴────────────────────────┘
    5.1.2. SFT bilateral necompensat între sucursale
        Tabelul 10 - SFT-uri cărora li se aplică cazul de utilizare

┌───────┬─────────┬────────────┬───────┐
│Repo │Buy sell │Securities │ │
│and │back/sell│and │Margin │
│reverse│buy-back │commodities │lending│
│repo │ │lending │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────┤
│Y │Y │Y │Y │
└───────┴─────────┴────────────┴───────┘


    177. Tabelul 11 prezintă un exemplu de raportare a unei tranzacţii bilaterale încheiate între sucursalele a două contrapărţi. Persoanele juridice (sediile centrale) sunt identificate cu codurile lor LEI, iar ţările sucursalelor sunt identificate cu coduri de ţară ISO. Contrapartea A este şi participant CSD.
        Tabelul 11 - SFT bilateral necompensat între sucursale

┌──┬──────────────┬────────────┬────────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │Reporting │2020-01- │ │
│1 │timestamp │01T15:15:15Z│ │
│ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────────┤ │
│ │Report │{LEI} of │ │
│2 │submitting │counterparty│ │
│ │entity │A │<SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │<TradData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Rpt> │
│ │ │{LEI} of │<New> │
│3 │Reporting │counterparty│… │
│ │counterparty │A │<CtrPtyData> │
│ │ │ │<RptgDtTm>2020-01- │
├──┼──────────────┼────────────┤01T15:15:15Z</RptgDtTm> │
│ │Nature of the │ │<RptSubmitgNtty> │
│4 │reporting │F │<LEI> │
│ │counterparty │ │123456789012S4500000</ │
│ │ │ │LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</RptSubmitgNtty> │
│ │Sector of the │ │<CtrPtyData> │
│5 │reporting │CDTI │<RptgCtrPty> │
│ │counterparty │ │<ld> │
│ │ │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤12345678901234500000</ │
│ │Additional │ │LEI> │
│6 │sector │ │</ld> │
│ │classification│ │<Ntr> │
│ │ │ │<Fl> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Clssfctn>CDTI</ │
│ │Branch of the │ │Clssfctn> │
│7 │reporting │FR │</Fl> │
│ │counterparty │ │</Ntr> │
│ │ │ │<Brnch> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Ctry>FR</Ctry> │
│ │Branch of the │ │</Brnch> │
│8 │other │DE │<Sd>GIVE</Sd> │
│ │counterparty │ │</RptgCtrPty> │
│ │ │ │<OthrCtrPty> │
├──┼──────────────┼────────────┤<ld> │
│ │Counterparty │ │<LEI> │
│9 │side │GIVE │ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ │
│ │ │ │LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</ld> │
│ │Entity │{LEI} of │<Brnch> │
│10│responsible │counterparty│<Ctry>DE</Ctry> │
│ │for the report│A │</Brnch> │
│ │ │ │<CtryCd>FR</CtryCd> │
├──┼──────────────┼────────────┤</OthrCtrPty> │
│ │ │{LEI} of │<NttyRspnsblForRpt> │
│11│Other │counterparty│<LEI> │
│ │counterparty │B │12345678901234500000</ │
│ │ │ │LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</NttyRspnsblForRpt> │
│ │Country of the│ │<OthrPtyData> │
│12│other │FR │<SttlmPties> │
│ │Counterparty │ │<CntrlSctiesDpstryPtcpt>│
│ │ │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤12345678901234500000</ │
│13│Beneficiary │ │LEI> │
│ │ │ │</ │
├──┼──────────────┼────────────┤CntrlSctiesDpstryPtcpt> │
│ │Tri-party │ │</SttlmPties> │
│14│agent │ │</OthrPtyData> │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤</CtrPtyData> │
│15│Broker │ │<LnData> │
│ │ │ │… │
├──┼──────────────┼────────────┤</LnData> │
│ │Clearing │ │<CollData> │
│16│member │ │… │
│ │ │ │</CollData> │
├──┼──────────────┼────────────┤… │
│ │Central │ │</New> │
│ │Securities │ │</Rpt> │
│ │Depository │{LEI} of │</TradData> │
│17│(“CSD”) │counterparty│</SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │participant or│A │ │
│ │indirect │ │ │
│ │participant │ │ │
│ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────────┤ │
│18│Agent lender │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────────┴────────────────────────┘
    5.1.3. SFT bilateral necompensat cu beneficiari
        Tabelul 12 - SFT-uri cărora li se aplică cazul de utilizare

┌───────┬─────────┬────────────┬───────┐
│Repo │Buy sell │Securities │ │
│and │back/sell│and │Margin │
│reverse│buy-back │commodities │lending│
│repo │ │lending │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────┤
│Y │Y │Y │N │
└───────┴─────────┴────────────┴───────┘


    178. Tabelul 13 prezintă un exemplu de tranzacţie bilaterală necompensată în care contrapartea A nu este beneficiarul tranzacţiei. Beneficiarul este contrapartea D. Contrapartea A este şi participantul CSD.
        Tabelul 13 - SFT bilateral necompensat cu beneficiari

┌──┬──────────────┬────────────┬────────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │ │2020-01- │ │
│1 │Reporting │01T15:15:15 │ │
│ │timestamp │Z │ │
│ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────────┤ │
│ │Report │{LEI} of │ │
│2 │submitting │counterparty│ │
│ │entity │A │ │
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt> │
├──┼──────────────┼────────────┤<TradData> │
│ │ │{LEI} of │<Rpt> │
│3 │Reporting │counterparty│<New> │
│ │counterparty │A │… │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<RptgDtTm>2020-01- │
│ │Nature of the │ │01T15:15:15Z</RptgDtTm> │
│4 │reporting │F │<RptSubmitgNtty> │
│ │counterparty │ │<LEI> │
│ │ │ │12345678901234500000</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│ │Sector of the │ │</RptSubmitgNtty> │
│5 │reporting │CDTI │<CtrPtyData> │
│ │counterparty │ │<RptgCtrPty> │
│ │ │ │<ld> │
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│ │Additional │ │12345678901234500000</ │
│6 │sector │ │LEI> │
│ │classification│ │</ld> │
│ │ │ │<Ntr> │
├──┼──────────────┼────────────┤<FI> │
│ │Branch of the │ │<Clssfctn>CDTI</ │
│7 │reporting │ │Clssfctn> │
│ │counterparty │ │</Fl> │
│ │ │ │</Ntr> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Sd>GIVE</Sd> │
│ │Branch of the │ │</RptgCtrPty> │
│8 │other │ │<OthrCtrPty> │
│ │counterparty │ │<ld> │
│ │ │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ │
│ │Counterparty │ │LEI> │
│9 │side │GIVE │</ld> │
│ │ │ │<CtryCd>FR</CtryCd> │
├──┼──────────────┼────────────┤</OthrCtrPty> │
│ │Entity │{LEI} of │<NttyRspnsblForRpt> │
│10│responsible │counterparty│<LEI> │
│ │for the report│A │12345678901234500000</ │
│ │ │ │LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</NttyRspnsblForRpt> │
│ │ │{LEI} of │<OthrPtyData> │
│11│Other │counterparty│<Bnfcry> │
│ │counterparty │B │<LEI> │
│ │ │ │11223344556677889900</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│ │Country of the│ │</Bnfcry> │
│12│other │FR │<SttlmPties> │
│ │Counterparty │ │<CntrlSctiesDpstryPtcpt>│
│ │ │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤12345678901234500000</ │
│ │ │{LEI} of │LEI> │
│13│Beneficiary │counterparty│</ │
│ │ │D │CntrlSctiesDpstryPtcpt> │
│ │ │ │</SttlmPties> │
├──┼──────────────┼────────────┤</OthrPtyData> │
│ │Tri-party │ │</CtrPtyData> │
│14│agent │ │</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
├──┼──────────────┼────────────┤… │
│15│Broker │ │</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
├──┼──────────────┼────────────┤… │
│ │Clearing │ │</CollData> │
│16│member │ │… │
│ │ │ │</New> │
├──┼──────────────┼────────────┤</Rpt> │
│ │Central │ │</TradData> │
│ │Securities │ │</SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │Depository │{LEI} of │ │
│17│(‘CSD’) │counterparty│ │
│ │participant or│A │ │
│ │indirect │ │ │
│ │participant │ │ │
│ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────────┤ │
│18│Agent lender │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────────┴────────────────────────┘
    5.1.4. SFT necompensat cu brokeri, decontat la o bancă de custodie
        Tabelul 14 - SFT-uri cărora li se aplică cazul de utilizare

┌───────┬─────────┬────────────┬───────┐
│Repo │Buy sell │Securities │ │
│and │back/sell│and │Margin │
│reverse│buy-back │commodities │lending│
│repo │ │lending │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────┤
│Y │Y │Y │N │
└───────┴─────────┴────────────┴───────┘


    179. În scenariul ilustrat în Tabelul 15, contrapartea A încheie o tranzacţie cu contrapartea B. Contrapartea A foloseşte o bancă de custodie H, care este identificată astfel în câmpul 1.17. În plus, contrapartea A foloseşte serviciile brokerului E.
        Tabelul 15 - SFT necompensat cu brokeri, decontat la o bancă de custodie

┌──┬──────────────┬────────────┬────────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │Reporting │2020-01- │ │
│1 │timestamp │0115:15:15Z │ │
│ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────────┤ │
│ │Report │{LEI} of │ │
│2 │submitting │counterparty│ │
│ │entity │A │ │
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt> │
├──┼──────────────┼────────────┤<TradData> │
│ │ │{LEI} of │<Rpt> │
│3 │Reporting │counterparty│<New> │
│ │counterparty │A │… │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<RptgDtTm>2020-01- │
│ │Nature of the │ │01T15:15:15Z</RptgDtTm> │
│4 │reporting │F │<RptSubmitgNtty> │
│ │counterparty │ │<LEI> │
│ │ │ │12345678901234500000</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│ │Sector of the │ │</RptSubmitgNtty> │
│5 │reporting │CDTI │<CtrPtyData> │
│ │counterparty │ │<RptgCtrPty> │
│ │ │ │<ld> │
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│ │Additional │ │12345678901234500000</ │
│6 │sector │ │LEI> │
│ │classification│ │</ld> │
│ │ │ │<Ntr> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Fl> │
│ │Branch of the │ │<Clssfctn>CDTI</ │
│7 │reporting │ │Clssfctn> │
│ │counterparty │ │</Fl> │
│ │ │ │</Ntr> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Sd>GIVE</Sd> │
│ │Branch of the │ │</RptgCtrPty> │
│8 │other │ │<OthrCtrPty> │
│ │counterparty │ │<ld> │
│ │ │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ │
│ │Counterparty │ │LEI> │
│9 │side │GIVE │</ld> │
│ │ │ │<CtryCd>FR</CtryCd> │
├──┼──────────────┼────────────┤</OthrCtrPty> │
│ │Entity │{LEI} of │<NttyRspnsblForRpt> │
│10│responsible │counterparty│<LEI> │
│ │for the report│A │12345678901234500000</ │
│ │ │ │LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</NttyRspnsblForRpt> │
│ │ │{LEI} of │<OthrPtyData> │
│11│Other │counterparty│<Brkr> │
│ │counterparty │B │<LEI> │
│ │ │ │88888888888888888888</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│ │Country of the│ │</Brkr> │
│12│other │FR │<SttlmPties> │
│ │Counterparty │ │<CntrlSctiesDpstryPtcpt>│
│ │ │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</ │
│13│Beneficiary │ │LEI> │
│ │ │ │</ │
├──┼──────────────┼────────────┤CntrlSctiesDpstryPtcpt> │
│ │Tri-party │ │</SttlmPties> │
│14│agent │ │</OthrPtyData> │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤</CtrPtyData> │
│ │ │{LEI} of │<LnData> │
│15│Broker │broker E │… │
│ │ │ │</LnData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<CollData> │
│ │Clearing │ │… │
│16│member │ │</CollData> │
│ │ │ │… │
├──┼──────────────┼────────────┤</New> │
│ │Central │ │</Rpt> │
│ │Securities │ │</TradData> │
│ │Depository │{LEI} of │</SctiesFincgRptgTxRpt> │
│17│(‘CSD’) │custodian │ │
│ │participant or│bank H │ │
│ │indirect │ │ │
│ │participant │ │ │
│ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────────┤ │
│18│Agent lender │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────────┴────────────────────────┘
    5.1.5. SFT necompensat cu broker, agent creditor şi agent tripartit
        Tabelul 16 - SFT-uri cărora li se aplică cazul de utilizare

┌───────┬─────────┬────────────┬───────┐
│Repo │Buy sell │Securities │ │
│and │back/sell│and │Margin │
│reverse│buy-back │commodities │lending│
│repo │ │lending │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────┤
│Y │Y │Y │N │
└───────┴─────────┴────────────┴───────┘


    180. În scenariul ilustrat în Tabelul 17, contrapartea A încheie o tranzacţie cu contrapartea B. Contrapartea A foloseşte un agent creditor F şi un agent tripartit G. În plus, contrapartea A foloseşte serviciile brokerului E. Contrapartea A este participantul CSD.
        Tabelul 17 - SFT necompensat cu broker, agent creditor şi agent tripartit

┌──┬──────────────┬────────────┬────────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │ │2020-01- │ │
│1 │Reporting │01T15:15:15 │ │
│ │timestamp │Z │ │
│ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────────┤<SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │Report │{LEI} of │<TradData> │
│2 │submitting │counterparty│<Rpt> │
│ │entity │A │<New> │
│ │ │ │… │
├──┼──────────────┼────────────┤<CtrPtyData> │
│ │ │{LEI} of │<RptgDtTm>2020-01- │
│3 │Reporting │counterparty│01T15:15:15Z</RptgDtTm> │
│ │counterparty │A │<RptSubmitgNtty> │
│ │ │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤12345678901234500000</ │
│ │Nature of the │ │LEI> │
│4 │reporting │F │</RptSubmitgNtty> │
│ │counterparty │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │<RptgCtrPty> │
├──┼──────────────┼────────────┤<ld> │
│ │Sector of the │ │<LEI> │
│5 │reporting │CDTI │12345678901234500000</ │
│ │counterparty │ │LEI> │
│ │ │ │</ld> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Ntr> │
│ │Additional │ │<Fl> │
│6 │sector │ │<Clssfctn>CDTI</ │
│ │classification│ │Clssfctn> │
│ │ │ │</Fl> │
├──┼──────────────┼────────────┤</Ntr> │
│ │Branch of the │ │<Sd>GIVE</Sd> │
│7 │reporting │ │</RptgCtrPty> │
│ │counterparty │ │<OthrCtrPty> │
│ │ │ │<ld> │
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│ │Branch of the │ │ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ │
│8 │other │ │LEI> │
│ │counterparty │ │</ld> │
│ │ │ │<CtryCd>FR</CtryCd> │
├──┼──────────────┼────────────┤</OthrCtrPty> │
│ │Counterparty │ │<NttyRspnsblForRpt> │
│9 │side │GIVE │<LEI> │
│ │ │ │12345678901234500000</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│ │Entity │{LEI} of │</NttyRspnsblForRpt> │
│10│responsible │counterparty│<OthrPtyData> │
│ │for the report│A │<TrptyAgt> │
│ │ │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤77777777777777777777</ │
│ │ │{LEI} of │LEI> │
│11│Other │counterparty│</TrptyAgt> │
│ │counterparty │B │<Brkr> │
│ │ │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤88888888888888888888</ │
│ │Country of the│ │LEI> │
│12│other │FR │</Brkr> │
│ │counterparty │ │<SttlmPties> │
│ │ │ │<CntrlSctiesDpstryPtcpt>│
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│13│Beneficiary │ │12345678901234500000</ │
│ │ │ │LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</ │
│ │ │{LEI} of │CntrlSctiesDpstryPtcpt> │
│14│Tri-party │triparty │</SttlmPties> │
│ │agent │agent G │<AgtLndr> │
│ │ │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</ │
│ │ │{LEI} of │LEI> │
│15│Broker │broker E │</AgtLndr> │
│ │ │ │</OthrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤</CtrPtyData> │
│ │Clearing │ │</CtrPtyData> │
│16│member │ │<LnData> │
│ │ │ │… │
├──┼──────────────┼────────────┤</LnData> │
│ │Central │ │<CollData> │
│ │Securities │ │… │
│ │Depository │{LEI} of │</CollData> │
│17│(‘CSD’) │counterparty│… │
│ │participant or│A │</New> │
│ │indirect │ │</Rpt> │
│ │participant │ │</TradData> │
│ │ │ │</SctiesFincgRptgTxRpt> │
├──┼──────────────┼────────────┤ │
│ │ │{LEI} of │ │
│18│Agent lender │agent lender│ │
│ │ │F │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────────┴────────────────────────┘
    5.1.6. SFT necompensat cu broker, agent creditor şi agent tripartit, decontat la un participant al CSD, altul decât oricare dintre entităţi, şi delegarea voluntară a raportării unei terţe părţi.
        Tabelul 18 - SFT-uri cărora li se aplică cazul de utilizare

┌───────┬─────────┬────────────┬───────┐
│Repo │Buy sell │Securities │ │
│and │back/sell│and │Margin │
│reverse│buy-back │commodities │lending│
│repo │ │lending │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────┤
│Y │Y │Y │N │
└───────┴─────────┴────────────┴───────┘


    181. În scenariul ilustrat în Tabelul 19, contrapartea A încheie o tranzacţie cu contrapartea B. Contrapartea A foloseşte un agent creditor F şi un agent tripartit G. În plus, contrapartea A foloseşte serviciile brokerului E şi banca de custodie H. La final, contrapartea A deleagă raportarea unei terţe părţi I.
        Tabelul 19 - SFT necompensat cu broker, agent creditor şi agent tripartit, decontat la un participant al CSD, altul decât oricare dintre entităţi, şi delegarea voluntară a raportării unei terţe părţi

┌──┬──────────────┬────────────┬────────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │Reporting │2020-01- │ │
│1 │timestamp │0115:15:15Z │ │
│ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────────┤ │
│ │Report │{LEI} of │<SctiesFincgRptgTxRpt> │
│2 │submitting │third party │<TradData> │
│ │entity │I │<Rpt> │
│ │ │ │<New> │
├──┼──────────────┼────────────┤… │
│ │ │{LEI} of │<CtrPtyData> │
│3 │Reporting │counterparty│<RptgDtTm>2020-01- │
│ │counterparty │A │01T15:15:15Z</RptgDtTm> │
│ │ │ │<RptSubmitgNtty> │
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│ │Nature of the │ │12345123451234512345</ │
│4 │reporting │F │LEI> │
│ │counterparty │ │</RptSubmitgNtty> │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<RptgCtrPty> │
│ │Sector of the │ │<ld> │
│5 │reporting │CDTI │<LEI> │
│ │counterparty │ │12345678901234500000</ │
│ │ │ │LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</ld> │
│ │Additional │ │<Ntr> │
│6 │sector │ │<Fl> │
│ │classification│ │<Clssfctn>CDTI</ │
│ │ │ │Clssfctn> │
├──┼──────────────┼────────────┤</Fl> │
│ │Branch of the │ │</Ntr> │
│7 │reporting │ │<Sd>GIVE</Sd> │
│ │counterparty │ │</RptgCtrPty> │
│ │ │ │<OthrCtrPty> │
├──┼──────────────┼────────────┤<ld> │
│ │Branch of the │ │<LEI> │
│8 │other │ │ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ │
│ │counterparty │ │LEI> │
│ │ │ │</ld> │
├──┼──────────────┼────────────┤<CtryCd>FR</CtryCd> │
│ │Counterparty │ │</OthrCtrPty> │
│9 │side │GIVE │<NttyRspnsblForRpt> │
│ │ │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤12345678901234500000</ │
│ │Entity │{LEI} of │LEI> │
│10│responsible │counterparty│</NttyRspnsblForRpt> │
│ │for the report│A │<OthrPtyData> │
│ │ │ │<TrptyAgt> │
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│ │ │{LEI} of │77777777777777777777</ │
│11│Other │counterparty│LEI> │
│ │counterparty │B │</TrptyAgt> │
│ │ │ │<Brkr> │
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│ │Country of the│ │88888888888888888888</ │
│12│other │FR │LEI> │
│ │counterparty │ │</Brkr> │
│ │ │ │<SttlmPties> │
├──┼──────────────┼────────────┤<CntrlSctiesDpstryPtcpt>│
│13│Beneficiary │ │<LEI> │
│ │ │ │AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│ │ │{LEI} of │</ │
│14│Tri-party │triparty │CntrlSctiesDpstryPtcpt> │
│ │agent │agent G │</SttlmPties> │
│ │ │ │<AgtLndr> │
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│ │ │{LEI} of │BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB </ │
│15│Broker │Broker E │LEI> </AgtLndr> │
│ │ │ │</OthrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤</CtrPtyData> │
│ │Clearing │ │</CtrPtyData> │
│16│member │ │<LnData> │
│ │ │ │… │
├──┼──────────────┼────────────┤</LnData> │
│ │Central │ │<CollData> │
│ │Securities │ │… │
│ │Depository │{LEI} of │</CollData> │
│17│(‘CSD’) │custodian │... │
│ │participant or│bank H │</New> │
│ │indirect │ │</Rpt> │
│ │participant │ │</TradData> │
│ │ │ │</SctiesFincgRptgTxRpt> │
├──┼──────────────┼────────────┤ │
│ │ │{LEI} of │ │
│18│Agent lender │agent lender│ │
│ │ │F │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────────┴────────────────────────┘
    5.1.7. SFT compensat cu broker, agent creditor, agent tripartit
        Tabelul 20 - SFT-uri cărora li se aplică cazul de utilizare

┌───────┬─────────┬────────────┬───────┐
│Repo │Buy sell │Securities │ │
│and │back/sell│and │Margin │
│reverse│buy-back │commodities │lending│
│repo │ │lending │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────┤
│Y │Y │Y │N │
└───────┴─────────┴────────────┴───────┘


    182. Tabelul 21 ilustrează completarea câmpurilor de raportare în cazul unui SFT compensat. Completarea câmpurilor nu depinde de tipul de acces la CPC de care dispune contrapartea. Trebuie să identifice întotdeauna entitatea care acţionează în calitate de membru compensator.
    183. Contrapartea A accesează CPC prin intermediul membrului compensator J. Foloseşte şi serviciile brokerului E, ale agentului creditor F şi ale agentului tripartit G. Contrapartea A este şi participantul CSD.
    184. Trebuie menţionat că acest câmp referitor la CPC este inclus în tabelul 2 ("Date privind împrumuturile şi garanţiile reale") şi, prin urmare, completarea acestuia este prevăzută în secţiunea 5.2.
        Tabelul 21 - SFT compensat cu broker, agent creditor, agent tripartit

┌──┬──────────────┬────────────┬────────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │Reporting │2020-01- │ │
│1 │timestamp │01T15:15:15Z│ │
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt> │
├──┼──────────────┼────────────┤<TradData> │
│ │Report │{LEI} of │<Rpt> │
│2 │submitting │counterparty│<New> │
│ │entity │A │… │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<RptgDtTm>2020-01- │
│ │ │{LEI} of │01T15:15:15Z</RptgDtTm> │
│3 │Reporting │counterparty│<RptSubmitgNtty> │
│ │counterparty │A │<LEI> │
│ │ │ │12345678901234500000</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│ │Nature of the │ │</RptSubmitgNtty> │
│4 │reporting │F │<CtrPtyData> │
│ │counterparty │ │<RptgCtrPty> │
│ │ │ │<ld> │
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│ │Sector of the │ │12345678901234500000</ │
│5 │reporting │CDTI │LEI> │
│ │counterparty │ │</ld> │
│ │ │ │<Ntr> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Fl> │
│ │Additional │ │<Clssfctn>CDTI</ │
│6 │sector │ │Clssfctn> │
│ │classification│ │</Fl> │
│ │ │ │</Ntr> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Sd>GIVE</Sd> │
│ │Branch of the │ │</RptgCtrPty> │
│7 │reporting │ │<OthrCtrPty> │
│ │counterparty │ │<ld> │
│ │ │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ │
│ │Branch of the │ │LEI> │
│8 │other │ │</ld> │
│ │counterparty │ │<CtryCd>FR</CtryCd> │
│ │ │ │</OthrCtrPty> │
├──┼──────────────┼────────────┤<NttyRspnsblForRpt> │
│ │Counterparty │ │<LEI> │
│9 │side │GIVE │12345678901234500000</ │
│ │ │ │LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</NttyRspnsblForRpt> │
│ │Entity │{LEI} of │<OthrPtyData> │
│10│responsible │counterparty│<TrptyAgt> │
│ │for the report│A │<LEI> │
│ │ │ │77777777777777777777</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│ │ │{LEI} of │</TrptyAgt> │
│11│Other │counterparty│<Brkr> │
│ │counterparty │B │<LEI> │
│ │ │ │88888888888888888888</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│ │Country of the│ │</Brkr> │
│12│other │FR │<ClrMmb> │
│ │counterparty │ │<LEI> │
│ │ │ │CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│13│Beneficiary │ │</ClrMmb> │
│ │ │ │<SttlmPties> │
├──┼──────────────┼────────────┤<CntrlSctiesDpstryPtcpt>│
│ │ │{LEI} of │<LEI> │
│14│Tri-party │triparty │12345678901234512345</ │
│ │agent │agent G │LEI> │
│ │ │ │</ │
├──┼──────────────┼────────────┤CntrlSctiesDpstryPtcpt> │
│ │ │{LEI} of │</SttlmPties> │
│15│Broker │broker E │<AgtLndr> │
│ │ │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</ │
│ │ │{LEI} of │LEI> │
│16│Clearing │counterparty│</AgtLndr> │
│ │member │J │</OthrPtyData> │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤</CtrPtyData> │
│ │Central │ │<LnData> │
│ │Securities │ │… │
│ │Depository │{LEI} of │</LnData> │
│17│(“CSD”) │counterparty│<CollData> │
│ │participant or│A │... │
│ │indirect │ │</CollData> │
│ │participant │ │... │
│ │ │ │</New> │
├──┼──────────────┼────────────┤</Rpt> │
│ │ │{LEI} of │</TradData> │
│18│Agent lender │agent lender│</SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │F │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────────┴────────────────────────┘
    5.1.8. SFT compensat cu broker, agent creditor, agent tripartit, decontat la un participant al CSD, altul decât oricare dintre entităţi, şi delegarea voluntară a raportării unei terţe părţi
        Tabelul 22 - SFT-uri cărora li se aplică cazul de utilizare

┌───────┬─────────┬────────────┬───────┐
│Repo │Buy sell │Securities │ │
│and │back/sell│and │Margin │
│reverse│buy-back │commodities │lending│
│repo │ │lending │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────┤
│Y │Y │Y │N │
└───────┴─────────┴────────────┴───────┘


    185. La fel ca în exemplul precedent, Tabelul 23 ilustrează completarea câmpurilor de raportare în cazul unui SFT compensat şi în cazul în care contrapartea A accesează CPC prin intermediul membrului compensator J. Foloseşte şi serviciile brokerului E, ale agentului creditor F şi ale agentului tripartit G. În plus, în acest exemplu, tranzacţia este decontată la o entitate H alta decât oricare dintre contrapărţi, iar contrapartea care efectuează raportarea deleagă raportarea unei terţe părţi I.
    186. Trebuie menţionat că completarea câmpurilor nu depinde de tipul de acces la CPC de care dispune contrapartea. Trebuie să identifice întotdeauna entitatea care acţionează în calitate de membru compensator.
        Tabelul 23 - SFT compensat cu broker, agent creditor, agent tripartit, decontat la un participant al CSD, altul decât oricare dintre entităţi, şi delegarea voluntară a raportării

┌──┬──────────────┬────────────┬────────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │Reporting │2020-01- │ │
│1 │timestamp │0115:15:15Z │ │
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt> │
├──┼──────────────┼────────────┤<TradData> │
│ │Report │{LEI} of │<Rpt> │
│2 │submitting │third party │<New> │
│ │entity │I │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<RptgDtTm>2020-01- │
│ │ │{LEI} of │01T15:15:15Z</RptgDtTm> │
│3 │Reporting │counterparty│<RptSubmitgNtty> │
│ │counterparty │A │<LEI> │
│ │ │ │12345123451234512345</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│ │Nature of the │ │</RptSubmitgNtty> │
│4 │reporting │F │<CtrPtyData> │
│ │counterparty │ │<RptgCtrPty> │
│ │ │ │<ld> │
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│ │Sector of the │ │12345678901234500000</ │
│5 │reporting │CDTI │LEI> │
│ │counterparty │ │</ld> │
│ │ │ │<Ntr> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Fl> │
│ │Additional │ │<Clssfctn>CDTI</ │
│6 │sector │ │Clssfctn> │
│ │classification│ │</Fl> │
│ │ │ │</Ntr> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Sd>GIVE</Sd> │
│ │Branch of the │ │</RptgCtrPty> │
│7 │reporting │ │<OthrCtrPty> │
│ │counterparty │ │<ld> │
│ │ │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ │
│ │Branch of the │ │LEI> │
│8 │other │ │</ld> │
│ │counterparty │ │<CtryCd>FR</CtryCd> │
│ │ │ │</OthrCtrPty> │
├──┼──────────────┼────────────┤<NttyRspnsblForRpt> │
│ │Counterparty │ │<LEI> │
│9 │side │GIVE │12345678901234500000</ │
│ │ │ │LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</NttyRspnsblForRpt> │
│ │Entity │{LEI} of │<OthrPtyData> │
│10│responsible │counterparty│<TrptyAgt> │
│ │for the report│A │<LEI> │
│ │ │ │77777777777777777777</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│ │ │{LEI} of │</TrptyAgt> │
│11│Other │counterparty│<Brkr> │
│ │counterparty │B │<LEI> │
│ │ │ │88888888888888888888</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│ │Country of the│ │</Brkr> │
│12│other │FR │<ClrMmb> │
│ │counterparty │ │<LEI> │
│ │ │ │CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│13│Beneficiary │ │</ClrMmb> │
│ │ │ │<SttlmPties> │
├──┼──────────────┼────────────┤<CntrlSctiesDpstryPtcpt>│
│ │ │{LEI} of │<LEI> │
│14│Tri-party │triparty │AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</ │
│ │agent │agent G │LEI> │
│ │ │ │</ │
├──┼──────────────┼────────────┤CntrlSctiesDpstryPtcpt> │
│ │ │{LEI} of │</SttlmPties> │
│15│Broker │broker E │<AgtLndr> │
│ │ │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB </ │
│ │ │{LEI} of │LEI> │
│16│Clearing │counterparty│</AgtLndr> │
│ │member │J │</OthrPtyData> │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤</CtrPtyData> │
│ │Central │ │<LnData> │
│ │Securities │ │... │
│ │Depository │{LEI} of │</LnData> │
│17│(“CSD”) │custodian │<CollData> │
│ │participant or│bank H │... │
│ │indirect │ │</CollData> │
│ │participant │ │... │
│ │ │ │</New> │
├──┼──────────────┼────────────┤</Rpt> │
│ │ │{LEI} of │</TradData> │
│18│Agent lender │agent lender│</SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │F │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────────┴────────────────────────┘
    5.1.9. SFT-uri necompensate încheiate de fondul OPCVM
        Tabelul 24 - SFT-uri cărora li se aplică cazul de utilizare

┌───────┬─────────┬────────────┬───────┐
│Repo │Buy sell │Securities │ │
│and │back/sell│and │Margin │
│reverse│buy-back │commodities │lending│
│repo │ │lending │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────┤
│Y │Y │Y │Y │
└───────┴─────────┴────────────┴───────┘


    187. Tabelul 25 prezintă raportarea unui SFT încheiat de fondul OPCVM K. În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din SFTR, societatea de administrare a OPCVM L este responsabilă de raportare în numele OPCVM, prin urmare este identificată atât în câmpul 2.2 "Entitatea care transmite raportul", cât şi în câmpul 2.10 "Entitatea responsabilă de raportare". Tranzacţia este decontată la banca de custodie H.
        Tabelul 25 - SFT-uri necompensate încheiate de fondul OPCVM

┌──┬──────────────┬────────────┬────────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │Reporting │2020-01- │ │
│1 │timestamp │01T15:15:15 │<SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │Z │<TradData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Rpt> │
│ │Report │{LEI} of │<New> │
│2 │submitting │UCITS │... │
│ │entity │management │<CtrPtyData> │
│ │ │company L │<RptgDtTm>2020-01- │
├──┼──────────────┼────────────┤01T15:15:15Z</RptgDtTm> │
│3 │Reporting │{LEI} of │<RptSubmitgNtty> │
│ │counterparty │UCITS K │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤UUUUUUUUUU2222222222</ │
│ │Nature of the │ │LEI> │
│4 │reporting │F │</RptSubmitgNtty> │
│ │counterparty │ │<CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<RptgCtrPty> │
│ │Sector of the │ │<ld> │
│5 │reporting │UCIT │<LEI> │
│ │counterparty │ │UUUUUUUUUU1111111111</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│ │Additional │ │</ld> │
│6 │sector │ │<Ntr> │
│ │classification│ │<Fl> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Clssfctn>UCIT</ │
│ │Branch of the │ │Clssfctn> │
│7 │reporting │ │</Fl> │
│ │counterparty │ │</Ntr> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Sd>GIVE</Sd> │
│ │Branch of the │ │</RptgCtrPty> │
│8 │other │ │<OthrCtrPty> │
│ │counterparty │ │<ld> │
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│9 │Counterparty │GIVE │ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ │
│ │side │ │LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</ld> │
│ │Entity │{LEI} of │<CtryCd>FR</CtryCd> │
│10│responsible │UCITS │</OthrCtrPty> │
│ │for the report│management │<NttyRspnsblForRpt> │
│ │ │company L │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤UUUUUUUUUU2222222222</ │
│ │Other │{LEI} of │LEI> │
│11│counterparty │counterparty│</NttyRspnsblForRpt> │
│ │ │B │<OthrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<SttlmPties> │
│ │Country of the│ │<CntrlSctiesDpstryPtcpt>│
│12│other │FR │<LEI> │
│ │counterparty │ │AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│13│Beneficiary │ │</ │
├──┼──────────────┼────────────┤CntrlSctiesDpstryPtcpt> │
│14│Tri-party │ │</SttlmPties> │
│ │agent │ │</OthrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤</CtrPtyData> │
│15│Broker │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<LnData> │
│16│Clearing │ │... │
│ │member │ │</LnData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<CollData> │
│ │Central │ │... │
│ │Securities │ │</CollData> │
│ │Depository │{LEI} of │… │
│17│(“CSD”) │custodian │</New> │
│ │participant or│bank H │</Rpt> │
│ │indirect │ │</TradData> │
│ │participant │ │</SctiesFincgRptgTxRpt> │
├──┼──────────────┼────────────┤ │
│18│Agent lender │ │ │
└──┴──────────────┴────────────┴────────────────────────┘
    5.1.10. SFT-uri necompensate încheiate de fondul OPCVM şi societatea de administrare a OPCVM deleagă raportarea unei terţe părţi
        Tabelul 26 - SFT-uri cărora li se aplică cazul de utilizare

┌───────┬─────────┬────────────┬───────┐
│Repo │Buy sell │Securities │ │
│and │back/sell│and │Margin │
│reverse│buy-back │commodities │lending│
│repo │ │lending │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────┤
│Y │Y │Y │Y │
└───────┴─────────┴────────────┴───────┘


    188. Tabelul 27 prezintă raportarea unui SFT încheiat de fondul OPCVM K. În conformitate cu articolul 4.3 din SFTR, societatea de administrare a OPCVM L este responsabilă de raportare în numele OPCVM, prin urmare, este identificată în câmpul 2.10 "Entitatea responsabilă de raportare", însă decide să o delege terţei părţi I care apare în câmpul 2.2 "Entitatea care transmite raportul". Tranzacţia este decontată la banca de custodie H.
        Tabelul 27 - SFT-uri necompensate încheiate de fondul OPCVM

┌──┬──────────────┬────────────┬────────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │Reporting │2020-01- │ │
│1 │timestamp │01T15:15:15 │<SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │Z │<TradData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Rpt> │
│ │Report │{LEI} of │<New> │
│2 │submitting │third party │… │
│ │entity │I │<CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<RptgDtTm>2020-01- │
│3 │Reporting │{LEI} of │01T15:15:15Z</RptgDtTm> │
│ │counterparty │UCITS K │<RptSubmitgNtty> │
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│ │Nature of the │ │12345123451234512345</ │
│4 │reporting │F │LEI> │
│ │counterparty │ │</RptSubmitgNtty> │
├──┼──────────────┼────────────┤<CtrPtyData> │
│ │Sector of the │ │<RptgCtrPty> │
│5 │reporting │UCIT │<Id> │
│ │counterparty │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤UUUUUUUUUU1111111111</ │
│ │Additional │ │LEI> │
│6 │sector │ │</Id> │
│ │classification│ │<Ntr> │
├──┼──────────────┼────────────┤<FI> │
│ │Branch of the │ │<Clssfctn>UCIT</ │
│7 │reporting │ │Clssfctn> │
│ │counterparty │ │</FI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</Ntr> │
│ │Branch of the │ │<Sd>GIVE</Sd> │
│8 │other │ │</RptgCtrPty> │
│ │counterparty │ │<OthrCtrPty> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Id> │
│9 │Counterparty │GIVE │<LEI> │
│ │side │ │ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│ │Entity │{LEI} of │</Id> │
│10│responsible │UCITS │<CtryCd>FR</CtryCd> │
│ │for the report│management │</OthrCtrPty> │
│ │ │company L │<NttyRspnsblForRpt> │
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│ │Other │{LEI} of │UUUUUUUUUU2222222222</ │
│11│counterparty │counterparty│LEI> │
│ │ │B │</NttyRspnsblForRpt> │
├──┼──────────────┼────────────┤<OthrPtyData> │
│ │Country of the│ │<SttlmPties> │
│12│other │FR │<CntrlSctiesDpstryPtcpt>│
│ │counterparty │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</ │
│13│Beneficiary │ │LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</ │
│14│Tri-party │ │CntrlSctiesDpstryPtcpt> │
│ │agent │ │</SttlmPties> │
├──┼──────────────┼────────────┤</OthrPtyData> │
│15│Broker │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤</CtrPtyData> │
│16│Clearing │ │<LnData> │
│ │member │ │... │
├──┼──────────────┼────────────┤</LnData> │
│ │Central │ │<CollData> │
│ │Securities │ │... │
│ │Depository │{LEI} of │</CollData> │
│17│(‘CSD’) │custodian │... │
│ │participant or│bank H │</New> │
│ │indirect │ │</Rpt> │
│ │participant │ │</TradData> │
├──┼──────────────┼────────────┤</SctiesFincgRptgTxRpt> │
│18│Agent lender │ │ │
└──┴──────────────┴────────────┴────────────────────────┘
    5.1.11. SFT-uri necompensate încheiate de FIA
        Tabelul 28 - SFT-uri cărora li se aplică cazul de utilizare

┌───────┬─────────┬────────────┬───────┐
│Repo │Buy sell │Securities │ │
│and │back/sell│and │Margin │
│reverse│buy-back │commodities │lending│
│repo │ │lending │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────┤
│Y │Y │Y │Y │
└───────┴─────────┴────────────┴───────┘


    189. Tabelul 29 prezintă raportarea unui SFT încheiat de fondul FIA M. în conformitate cu articolul 4.3 din SFTR, societatea de administrare a FIA N este responsabilă de raportare în numele FIA, prin urmare este identificată atât în câmpul 2.2 "Entitatea care transmite raportul", cât şi în câmpul 2.10 "Entitatea responsabilă de raportare". Tranzacţia este decontată la banca de custodie H.
        Tabelul 29 - SFT-uri necompensate încheial

┌──┬──────────────┬────────────┬────────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│1 │Reporting │2020-01- │<SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │timestamp │01T15:15:15Z│<TradData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Rpt> │
│ │Report │{LEI} of AIF│<New> │
│2 │submitting │management │... │
│ │entity │company N │<CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<RptgDtTm>2020-01- │
│3 │Reporting │{LEI} of AIF│01T15:15:15Z</RptgDtTm> │
│ │counterparty │M │<RptSubmitgNtty> │
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│ │Nature of the │ │AAAAAAAAAA2222222222</ │
│4 │reporting │F │LEI> │
│ │counterparty │ │</RptSubmitgNtty> │
├──┼──────────────┼────────────┤<CtrPtyData> │
│ │Sector of the │ │<RptgCtrPty> │
│5 │reporting │AIFD │<Id> │
│ │counterparty │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤AAAAAAAAAA1111111111</ │
│ │Additional │ │LEI> │
│6 │sector │ │</Id> │
│ │classification│ │<Ntr> │
├──┼──────────────┼────────────┤<FI> │
│ │Branch of the │ │<Clssfctn>AIFD</ │
│7 │reporting │ │Clssfctn> │
│ │counterparty │ │</FI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</Ntr> │
│ │Branch of the │ │<Sd>GIVE</Sd> │
│8 │other │ │</RptgCtrPty> │
│ │counterparty │ │<OthrCtrPty> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Id> │
│9 │Counterparty │GIVE │<LEI> │
│ │side │ │ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│ │Entity │{LEI} of AIF│</Id> │
│10│responsible │management │<CtryCd>FR</CtryCd> │
│ │for the report│company N │</OthrCtrPty> │
├──┼──────────────┼────────────┤<NttyRspnsblForRpt> │
│ │Other │{LEI} of │<LEI> │
│11│counterparty │counterparty│AAAAAAAAAA2222222222</ │
│ │ │B │LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</NttyRspnsblForRpt> │
│ │Country of the│ │<OthrPtyData> │
│12│other │FR │<SttlmPties> │
│ │counterparty │ │<CntrlSctiesDpstryPtcpt>│
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│13│Beneficiary │ │AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│14│Tri-party │ │</ │
│ │agent │ │CntrlSctiesDpstryPtcpt> │
├──┼──────────────┼────────────┤</SttlmPties> │
│15│Broker │ │</OthrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤</CtrPtyData> │
│16│Clearing │ │</CtrPtyData> │
│ │member │ │<LnData> │
├──┼──────────────┼────────────┤... │
│ │Central │ │</LnData> │
│ │Securities │ │<CollData> │
│ │Depository │{LEI} of │... │
│17│(“CSD”) │custodian │</CollData> │
│ │participant or│bank H │... │
│ │indirect │ │</New> │
│ │participant │ │</Rpt> │
├──┼──────────────┼────────────┤</TradData> │
│18│Agent lender │ │</SctiesFincgRptgTxRpt> │
└──┴──────────────┴────────────┴────────────────────────┘
    5.1.12. SFT-uri necompensate în care administrarea portofoliului de fonduri este externalizată
    190. În cazul externalizării administrării portofoliului către o altă entitate decât societatea de administrare a fondurilor, entitatea respectivă trebuie raportată numai ca broker, în cazul în care acţionează în această calitate. În caz contrar, această entitate, la fel ca alte entităţi care ar putea participa direct sau indirect la SFT, nu trebuie raportată în niciun câmp.
    191. În scenariul ilustrat în Tabelul 31, administrarea portofoliului FIA M este delegată unei alte entităţi care nu acţionează în calitate de broker. Tranzacţia este decontată la banca de custodie H.
        Tabelul 30 - SFT-uri cărora li se aplică cazul de utilizare

┌───────┬─────────┬────────────┬───────┐
│Repo │Buy sell │Securities │ │
│and │back/sell│and │Margin │
│reverse│buy-back │commodities │lending│
│repo │ │lending │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────┤
│Y │Y │Y │Y │
└───────┴─────────┴────────────┴───────┘


        Tabelul 31 - SFT-uri necompensate în care administrarea portofoliului de fonduri este externalizată

┌──┬──────────────┬────────────┬────────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │ │2020-01- │ │
│1 │Reporting │01T15:15:15 │ │
│ │timestamp │Z │ │
│ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────────┤ │
│ │Report │{LEI} of AIF│ │
│2 │submitting │management │ │
│ │entity │company N │ │
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt> │
├──┼──────────────┼────────────┤<TradData> │
│ │Reporting │{LEI} of AIF│<Rpt> │
│3 │counterparty │M │<New> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────────┼────────────┤<CtrPtyData> │
│ │Nature of the │ │<RptgDtTm>2020-01 - │
│4 │reporting │F │01T15:15:15Z</RptgDtTm> │
│ │counterparty │ │<RptSubmitgNtty> │
│ │ │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤AAAAAAAAAA2222222222</ │
│ │Sector of the │ │LEI> │
│5 │reporting │AIFD │</RptSubmitgNtty> │
│ │counterparty │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │<RptgCtrPty> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Id> │
│ │Additional │ │<LEI> │
│6 │sector │ │AAAAAAAAAA1111111111</ │
│ │classification│ │LEI> │
│ │ │ │</Id> │
├──┼──────────────┼────────────┤<Ntr> │
│ │Branch of the │ │<FI> │
│7 │reporting │ │<Clssfctn>AIFD</ │
│ │counterparty │ │Clssfctn> │
│ │ │ │</FI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</Ntr> │
│ │Branch of the │ │<Sd>GIVE</Sd> │
│8 │other │ │</RptgCtrPty> │
│ │counterparty │ │<OthrCtrPty> │
│ │ │ │<Id> │
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│ │Counterparty │ │ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ │
│9 │side │GIVE │LEI> │
│ │ │ │</Id> │
├──┼──────────────┼────────────┤<CtryCd>FR</CtryCd> │
│ │Entity │{LEI} of AIF│</OthrCtrPty> │
│10│responsible │management │<NttyRspnsblForRpt> │
│ │for the report│company N │<LEI> │
│ │ │ │AAAAAAAAAA2222222222</ │
├──┼──────────────┼────────────┤LEI> │
│ │ │{LEI} of │</NttyRspnsblForRpt> │
│11│Other │counterparty│<OthrPtyData> │
│ │counterparty │B │<Brkr> │
│ │ │ │<LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤AAAAAAAAAA2222222222</ │
│ │Country of the│ │LEI> │
│12│other │FR │</Brkr> │
│ │counterparty │ │<SttlmPties> │
│ │ │ │<CntrlSctiesDpstryPtcpt>│
├──┼──────────────┼────────────┤<LEI> │
│13│Beneficiary │ │AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</ │
│ │ │ │LEI> │
├──┼──────────────┼────────────┤</ │
│ │Tri-party │ │CntrlSctiesDpstryPtcpt> │
│14│agent │ │</SttlmPties> │
│ │ │ │</OthrPtyData> │
├──┼──────────────┼────────────┤</CtrPtyData> │
│ │ │{LEI} of AIF│</CtrPtyData> │
│15│Broker │management │<LnData> │
│ │ │company N │... │
│ │ │ │</LnData> │
├──┼──────────────┼────────────┤<CollData> │
│ │Clearing │ │... │
│16│member │ │<CollData> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────────┼────────────┤</New> │
│ │Central │ │</Rpt> │
│ │Securities │ │</TradData> │
│ │Depository │{LEI} of │</SctiesFincgRptgTxRpt> │
│17│(‘CSD’) │custodian │ │
│ │participant or│bank H │ │
│ │indirect │ │ │
│ │participant │ │ │
│ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────────┤ │
│18│Agent lender │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────────┴────────────────────────┘

    5.2. Date privind împrumuturile şi garanţiile reale
    192. Completarea câmpurilor de date privind contrapărţile este urmată de completarea câmpurilor de împrumuturi şi garanţii reale pentru diferite cazuri de utilizare. Este furnizată şi raportarea în conformitate cu modelele XML ISO 20002. Acest lucru va facilita completarea câmpurilor de către contrapărţi.
    193. Fiecare subsecţiune va include o scurtă descriere a logicii de raportare pentru câmpurile care fac obiectul discuţiei.
    5.2.1. Raportarea tipurilor de acţiuni la nivel de tranzacţie şi la nivel de poziţie
    5.2.1.1. SFT bilateral nou la nivel de tranzacţie, care nu este compensat
    194. Tabelul 32 ilustrează completarea câmpurilor de raportare în cazul unui SFT nou, care nu este compensat. SFT-urile bilaterale la nivel de tranzacţie trebuie raportate în acest mod.
        Tabelul 32 - SFT nou la nivel de tranzacţie, care nu este compensat

┌──┬──────────┬───────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │Unique │ │<Rpt> │
│1 │Trade │UTI1 │<New> │
│ │Identifier│ │... │
│ │(UTI) │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────┼───────┤<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<UnqTradIdr>UTI1</ │
│5 │Cleared │false │UnqTradIdr> │
│ │ │ │<ClrSts> │
│ │ │ │<NonClrd>NORE</ │
├──┼──────────┼───────┤NonClrd> │
│ │ │ │</ClrSts> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│98│Action │NEWT │</LnData> │
│ │type │ │... │
│ │ │ │<CollData> │
│ │ │ │</CollData> │
├──┼──────────┼───────┤<LvlTp>TCTN</LvlTp> │
│ │ │ │</New> │
│ │ │ │</Rpt> │
│99│Level │TCTN │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
└──┴──────────┴───────┴──────────────────────┘
    5.2.1.2. SFT bilateral nou la nivel de tranzacţie, care este i) compensat în aceeaşi zi ii) sau după.
    195. Tabelul 33, Tabelul 34 şi Tabelul 35 ilustrează completarea câmpurilor de raportare de către o CP (nu o CPC) în cazul unui SFT nou, dacă tranzacţia este i) executată bilateral şi compensată ulterior în aceeaşi zi sau ii) compensată în ziua următoare încheierii sale într-un loc de tranzacţionare. Contrapărţile trebuie să transmită un raport SFT cu tipul de acţiune "ETRM", care nu permite completarea câmpului "Compensat", pentru a indica încetarea anticipată a tranzacţiei raportate ca necompensată. Ulterior, contrapartea trebuie să transmită un raport SFT cu tipul de acţiune "NEWT", pentru a indica faptul că respectivul SFT a fost compensat. Ordinea de trimitere este ilustrată în Tabelul 33, Tabelul 34 şi, respectiv, în Tabelul 35.
        Tabelul 33 - SFT bilateral nou la nivel de tranzacţie, care este compensat în aceeaşi zi sau după

┌──┬──────────┬───────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │Unique │ │<Rpt> │
│1 │Trade │UTI1 │<New> │
│ │Identifier│ │... │
│ │(UTI) │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────┼───────┤<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<UnqTradIdr>UTI1</ │
│5 │Cleared │false │UnqTradIdr> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│ │ │ │<ClrSts> │
├──┼──────────┼───────┤<NonClrd>NORE</ │
│ │ │ │NonClrd> │
│ │ │ │</ClrSts> │
│98│Action │NEWT │</LnData> │
│ │type │ │<CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
├──┼──────────┼───────┤<LvlTp>TCTN</LvlTp> │
│ │ │ │</New> │
│ │ │ │</Rpt> │
│99│Level │TCTN │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
└──┴──────────┴───────┴──────────────────────┘


        Tabelul 34 - Încetarea SFT-ului bilateral la nivel de tranzacţie, ca urmare a compensării în aceeaşi zi sau după

┌──┬──────────┬───────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │Unique │ │<Rpt> │
│1 │Trade │UTI1 │<EarlyTermntn> │
│ │Identifier│ │… │
│ │(UTI) │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │… │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────┼───────┤<LnData> │
│ │ │ │<UnqTradIdr>UTI1</ │
│ │ │ │UnqTradIdr> │
│98│Action │ETRM │</LnData> │
│ │type │ │<CollData> │
│ │ │ │… │
│ │ │ │</CollData> │
├──┼──────────┼───────┤… │
│ │ │ │</EarlyTermntn> │
│ │ │ │</Rpt> │
│99│Level │ │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
└──┴──────────┴───────┴──────────────────────┘


        Tabelul 35 - SFT nou compensat la nivel de tranzacţie, rezultat din compensarea unui SFT bilateral în aceeaşi zi sau după

┌──┬──────────┬───────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │Unique │ │<TradData> │
│ │Trade │ │<Rpt> │
│1 │Identifier│UTI2 │<New> │
│ │(UTI) │ │… │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │… │
├──┼──────────┼───────┤</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
│ │Report │ │<RpTrad> │
│2 │tracking │UTI1*8)│<UnqTradIdr>UTI2</ │
│ │number │ │UnqTradIdr> │
│ │ │ │<ClrSts> │
│ │ │ │<Clrd> │
├──┼──────────┼───────┤<RptTrckgNb>UTI1</ │
│ │ │ │RptTrckgNb> │
│5 │Cleared │true │</Clrd> │
│ │ │ │</ClrSts> │
│ │ │ │</RpTrad> │
├──┼──────────┼───────┤</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
│ │Action │ │… │
│98│type │NEWT │</CollData> │
│ │ │ │<LvlTp>TCTN</LvlTp> │
│ │ │ │</New> │
├──┼──────────┼───────┤</Rpt> │
│ │ │ │</TradData> │
│99│Level │TCTN │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴───────┴──────────────────────┘

        *8) Din perspectiva clientului CM, nu se aplică raportului CPC.


    196. Reţineţi că raportul din Tabelul 33 şi Tabelul 34 nu este necesar dacă tranzacţia este încheiată într-un loc de tranzacţionare de către contrapărţi care sunt şi membrii compensatori şi dacă este compensată de o contraparte centrală în aceeaşi zi; este necesar doar raportul din Tabelul 35. În plus, Tabelul 35 ilustrează raportarea în cazul în care un SFT compensat nu este inclus imediat într-o poziţie (caz în care va fi raportat cu tipul de acţiune POSC, aşa cum se explică în exemplele următoare).
    5.2.1.3. SFT nou raportat ca componentă a poziţiei

    197. Tabelul 36 şi Tabelul 37 ilustrează completarea câmpurilor de raportare în cazul în care un SFT*9) nou este raportat ca o componentă a poziţiei. Astfel pot fi raportate SFT-urile care sunt incluse într-o poziţie compensată prin CPC. Se observă că secvenţele prezentate în Tabelul 36 şi Tabelul 37 au fost elaborate ţinându-se seama de faptul că SFT-ul este încheiat într-un loc de tranzacţionare şi este compensat printr-o contraparte centrală în aceeaşi zi, prin urmare, va fi raportat doar SFT-ul în forma sa compensată. În cadrul exemplelor de SFT-uri compensate prin CPC, acestea sunt identificate cu identificator unic de tranzacţie (UTI) "PUTI1".
        *9) Scenariile de SFT-uri compensate sunt marcate ca fiind aplicabile tranzacţiilor repo, deşi, în practică, aceste scenarii nu sunt necesare. Nivelul poziţiei nu este posibil pentru creditarea în marjă.

    198. Din moment ce această opţiune reprezintă o raportare suplimentară la nivel de tranzacţie, rapoartele sunt după cum urmează. Contrapărţile nu trebuie să raporteze numărul de urmărire a raportării (câmpul 2.2) pentru SFT-uri compensate prin CPC:
        Tabelul 36 - SFT nou încheiat într-un loc de tranzacţionare şi compensat printr-o contraparte centrală în aceeaşi zi şi raportat cu componenta poziţiei la nivel de tranzacţie

┌──┬──────────┬────────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────┼────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │Unique │ │<TradData> │
│ │Trade │ │<Rpt> │
│1 │Identifier│UTI1 │<PosCmpnt> │
│ │(UTI) │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────┼────────┤<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<UnqTradIdr>UTI2</ │
│5 │Cleared │true │UnqTradIdr> │
│ │ │ │<ClrSts> │
│ │ │ │<Clrd> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────┼────────┤</Clrd> │
│ │ │ │</ClrSts> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│ │Action │ │</LnData> │
│98│type │POSC*10)│<CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
│ │ │ │<LvlTp>TCTN</LvlTp> │
├──┼──────────┼────────┤</PosCmpnt> │
│ │ │ │</Rpt> │
│ │ │ │</TradData> │
│99│Level │TCTN │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴────────┴──────────────────────┘

        *10) Reţineţi că tranzacţiile iniţiale la nivel de tranzacţie trebuie raportate cu componenta poziţiei ca tip de acţiune.

        Tabelul 37 - SFT nou compensat prin CPC, raportat la nivel de poziţie

┌──┬──────────┬────────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────┼────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │Unique │ │<TradData> │
│ │Trade │ │<Rpt> │
│1 │Identifier│PUTI1 │<New> │
│ │(UTI) │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────┼────────┤<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<UnqTradIdr>PUTI1</ │
│5 │Cleared │True*11)│UnqTradIdr> │
│ │ │ │<ClrSts> │
│ │ │ │<Clrd> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────┼────────┤</Clrd> │
│ │ │ │</ClrSts> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│ │Action │ │</LnData> │
│98│type │NEWT*12)│<CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
│ │ │ │<LvlTp>PSTN</LvlTp> │
├──┼──────────┼────────┤</New> │
│ │ │ │</Rpt> │
│ │ │ │</TradData> │
│99│Level │PSTN*13)│</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴────────┴──────────────────────┘

        *11) În pofida opţionalităţii, SFT-urile convenite bilateral nu pot fi înlocuite cu o singură tranzacţie, prin urmare, toate rapoartele efectuate la nivel de poziţie trebuie compensate.
        *12) În acest exemplu este creată o poziţie nouă. În cazul în care o tranzacţie compensată este inclusă într-o poziţie existentă, aceasta va fi raportată ca modificare a poziţiei respective (cu tipul de acţiune MODI).
        *13) Reţineţi că SFT-ul compensat rezultat trebuie raportat la nivel de poziţie, iar raportarea la nivel de poziţie poate fi utilizată doar ca o completare la raportarea la nivel de tranzacţie şi, prin urmare, este necesară raportarea tabelelor Tabelul 36 şi Tabelul 37.    5.2.1.4. Modificarea unui SFT la nivel de tranzacţie
    199. Tabelul 38 ilustrează completarea câmpurilor de raportare în cazul în care un SFT raportat anterior la nivel de tranzacţie este modificat.
        Tabelul 38 - Modificarea unui SFT la nivel de tranzacţie

┌──┬──────────┬───────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │Unique │ │<TradData> │
│ │Trade │ │<Rpt> │
│1 │Identifier│UTI1 │<Mod> │
│ │(UTI) │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────┼───────┤<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<UnqTradIdr>UTI1</ │
│ │Action │ │UnqTradIdr> │
│98│type │MODI │</RpTrad> │
│ │ │ │</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────┼───────┤</CollData> │
│ │ │ │<LvlTp>TCTN</LvlTp> │
│ │ │ │</Mod> │
│99│Level │TCTN │</Rpt> │
│ │ │ │</TradData> </ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴───────┴──────────────────────┘
    5.2.1.5. Modificarea unui SFT compensat prin CPC la nivel de poziţie
    200. Tabelul 39 ilustrează completarea câmpurilor de raportare în cazul unei modificări a unui SFT compensat prin CPC, raportat anterior la nivel de poziţie. Acesta este rezultatul includerii de SFT-uri suplimentare încheiate la nivel de tranzacţie şi compensate în aceeaşi zi sau în altă zi printr-o CPC. Nu există posibilitatea de a modifica raportul iniţial la nivel de tranzacţie odată ce tranzacţia este inclusă în poziţie, cu toate acestea, dacă informaţiile au fost raportate greşit, SFT ar putea fi corectată.
        Tabelul 39 - Modificarea unui SFT compensat prin CPC la nivel de poziţie

┌──┬──────────┬───────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │Unique │ │<Rpt> │
│1 │Trade │PUTI1 │<Mod> │
│ │Identifier│ │... │
│ │(UTI) │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────┼───────┤<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<UnqTradIdr>PUTI1</ │
│5 │Cleared │true │UnqTradIdr> │
│ │ │ │<ClrSts> │
│ │ │ │<Clrd> │
├──┼──────────┼───────┤... │
│ │ │ │</Clrd> │
│ │ │ │</ClrSts> │
│98│Action │MODI │</RpTrad> │
│ │type │ │</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────┼───────┤</CollData> │
│ │ │ │<LvlTp>PSTN</LvlTp> │
│ │ │ │</Mod> │
│99│Level │PSTN │</Rpt> │
│ │ │ │</TradData> </ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
└──┴──────────┴───────┴──────────────────────┘
    5.2.1.6. Corectarea unui SFT la nivel de tranzacţie
    201. Tabelul 40 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când există o corecţie a câmpurilor de date care au fost transmise greşit într-o raportare anterioară la nivel de tranzacţie a unui SFT.
        Tabelul 40 - Corectarea unui SFT la nivel de tranzacţie

┌──┬──────────┬───────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │Unique │ │<Rpt> │
│ │Trade │ │<Crrctn> │
│1 │Identifier│UTI1 │... │
│ │(UTI) │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
├──┼──────────┼───────┤<RpTrad> │
│ │ │ │<UnqTradIdr>UTI1</ │
│ │ │ │UnqTradIdr> │
│ │Action │ │</RpTrad> │
│98│type │CORR │</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
├──┼──────────┼───────┤<LvlTp>TCTN</LvlTp> │
│ │ │ │</Crrctn> │
│ │ │ │</Rpt> │
│99│Level │TCTN │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴───────┴──────────────────────┘
    5.2.1.7. Corectarea unui SFT compensat prin CPC la nivel de poziţie
    202. Tabelul 41 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când există o corecţie a câmpurilor de date care au fost trimise greşit într-o raportare anterioară la nivel de poziţie a unui SFT compensat prin CPC. Nu este necesară corectarea raportului iniţial la nivel de tranzacţie dacă acesta a fost raportat corect.
        Tabelul 41 - Corectarea unui SFT compensat prin CPC la nivel de poziţie

┌──┬──────────┬───────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │Unique │ │<TradData> │
│ │Trade │ │<Rpt> │
│1 │Identifier│PUTI1 │<Crrctn> │
│ │(UTI) │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────┼───────┤<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<UnqTradIdr>PUTI1</ │
│5 │Cleared │true │UnqTradIdr> │
│ │ │ │<ClrSts> │
│ │ │ │<Clrd> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────┼───────┤<Clrd> │
│ │ │ │<ClrSts> │
│ │ │ │<RpTrad> │
│ │Action │ │</LnData> │
│98│type │CORR │<CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
│ │ │ │<LvlTp>PSTN</LvlTp> │
├──┼──────────┼───────┤</Crrctn> │
│ │ │ │</Rpt> │
│ │ │ │</TradData> │
│99│Level │PSTN │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴───────┴──────────────────────┘
    5.2.1.8. Evaluarea SFT (numai pentru SLB)
    203. Tabelul 42 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când există o actualizare a evaluării titlurilor de valoare într-o tranzacţie SLB. Contrapartea evaluează titlurile de valoare acordate ca împrumut la 1 000 000 EUR, sumă care, în acest caz, coincide cu valoarea împrumutului (câmpul 2.56), care nu se aplică tipului de acţiune "VALU". În acest caz, contrapartea raportează evaluarea titlurilor de valoare acordate ca împrumut (câmpul 2.57) în moneda în care se face împrumutul. Moneda valorii de piaţă este indicată în eticheta xml.
        Tabelul 42 - Evaluarea SFT (numai pentru SLB)

┌──┬──────────┬───────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │Unique │ │<Rpt> │
│ │Trade │ │<ValtnUpd> │
│1 │Identifier│UTI1 │... │
│ │(UTI) │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
├──┼──────────┼───────┤<UnqTradIdr>UTI1</ │
│ │ │ │UnqTradIdr> │
│ │ │ │<MktVal │
│ │Market │ │Ccy="EUR">1000000</ │
│57│value │1000000│MktVal> │
│ │ │ │</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────┼───────┤</CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</ValtnUpd> │
│ │Action │ │</Rpt> │
│98│type │VALU │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴───────┴──────────────────────┘
    5.2.1.9. Raportarea actualizării garanţiei pentru SFT-uri garantate la nivel de tranzacţie
    204. Raportarea oricăror informaţii cu privire la garanţie trebuie efectuată numai cu tipul de acţiune COLU, iar în cazul SFT-urilor garantate la nivel de tranzacţie, trebuie raportat şi UTIul tranzacţiei garantate, aşa cum se arată în Tabelul 43. Elementele specifice ale raportării garanţiei sunt incluse în secţiunea 5.4.
    205. Acest exemplu poate fi aplicat şi raportării garanţiei pentru SFT-urile raportate la nivel de poziţie, în cazul în care garanţia este atribuită poziţiei.
        Tabelul 43 - Raportarea actualizării garanţiei în cazul SFT-urilor garantate la nivel de tranzacţie

┌──┬──────────┬───────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │Unique │ │<TradData> │
│ │Trade │ │<Rpt> │
│1 │Identifier│UTI1 │<CollUpd> │
│ │(UTI) │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────┼───────┤<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<UnqTradIdr>UTI1</ │
│ │Action │ │UnqTradIdr> │
│98│type │COLU │</RpTrad> │
│ │ │ │</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────┼───────┤</CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CollUpd> │
│99│Level │ │</Rpt> │
│ │ │ │</TradData> </ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴───────┴──────────────────────┘    206. În plus, odată ce un SFT este inclus într-o poziţie, orice actualizare a garanţiei trebuie raportată pentru respectiva poziţie, şi nu pentru un SFT iniţial.

    5.2.1.10. Raportarea actualizării garanţiei pentru SFT-uri garantate la nivel de expunere netă
    207. Raportarea oricăror informaţii cu privire la garanţie trebuie efectuată numai cu tipul de acţiune COLU, iar în cazul SFT-urilor garantate la nivel de expunere netă, nu este necesar niciun UTI, aşa cum se arată în Tabelul 44. Elementele specifice ale raportării garanţiei sunt incluse în secţiunea 5.4.
        Tabelul 44 - Raportarea actualizării garanţiei în cazul SFT-urilor garantate la nivel de expunere netă

┌──┬──────────┬───────┬─────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼─────────────────────┤
│ │ │ │< │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │Unique │ │<TradData> │
│1 │Trade │ │<CollUpd> │
│ │Identifier│ │... │
│ │(UTI) │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────┼───────┤<LnData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</LnData> │
│98│Action │COLU │<CollData> │
│ │type │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────┼───────┤</CollUpd> │
│ │ │ │</TradData> │
│ │ │ │... │
│99│Level │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴───────┴─────────────────────┘
    5.2.1.11. Încetarea anticipată a unui SFT
    208. Tabelul 45 ilustrează completarea câmpurilor de raportare atunci când intervine încetarea unui SFT cu termen deschis sau încetarea anticipată a unui SFT cu termen fix. Nivelul, adică tranzacţia sau poziţia, la care este raportat un SFT este irelevant pentru acest caz de utilizare, întrucât câmpul 2.99 "Nivel" nu se aplică acestui tip de acţiune.

┌──┬──────────┬───────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │Unique │ │<Rpt> │
│1 │Trade │UTI1 │<EarlyTermntn> │
│ │Identifier│ │... │
│ │(UTI) │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────┼───────┤<LnData> │
│ │ │ │<UnqTradIdr>UTI1</ │
│ │ │ │UnqTradIdr> │
│98│Action │ETRM │</LnData> │
│ │type │ │<CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
├──┼──────────┼───────┤... │
│ │ │ │</EarlyTermntn> │
│ │ │ │</Rpt> │
│99│Level │ │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
└──┴──────────┴───────┴──────────────────────┘    5.2.1.12. Neexecutarea unui SFT
    209. Tabelul 46 ilustrează completarea câmpurilor de raportare în cazul anulării unui întreg raport transmis greşit, în care SFT-ul nu s-a concretizat niciodată sau nu a făcut obiectul cerinţelor de raportare a SFT-urilor, dar care a fost raportat, din greşeală, unui registru central de tranzacţii. Nivelul, adică tranzacţia sau poziţia, la care este raportat un SFT este irelevant pentru acest caz de utilizare, întrucât câmpul 2.99 "Nivel" nu se aplică acestui tip de acţiune.
        Tabelul 46 - Neexecutarea SFT-urilor la nivel de tranzacţie

┌──┬──────────┬───────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │Unique │ │<Rpt> │
│1 │Trade │UTI1 │<Err> │
│ │Identifier│ │... │
│ │(UTI) │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────┼───────┤<LnData> │
│ │ │ │<UnqTradIdr>UTI1</ │
│ │ │ │UnqTradIdr> │
│98│Action │EROR │</LnData> │
│ │type │ │<CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
├──┼──────────┼───────┤... │
│ │ │ │</Err> │
│ │ │ │</Rpt> │
│99│Level │ │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
└──┴──────────┴───────┴──────────────────────┘


    5.3. Date privind împrumuturile
    210. Secţiunile următoare evidenţiază completarea unui anumit set de câmpuri care au aceleaşi caracteristici specifice cu partea de împrumut a unei tranzacţii. Aceasta va permite contrapărţilor care efectuează raportarea să evalueze direct informaţiile pe care trebuie să le raporteze pentru fiecare secţiune de date în parte, atunci când este cazul.
    211. Normele de validare conţin îndrumări complete privind câmpurile aplicabile pe tip de SFT, pe tip de acţiune şi pe nivel, precum şi dependenţele relevante.
    212. Toate exemplele şi cazurile de utilizare de mai jos conţin coduri generate aleatoriu; niciunul nu se referă la un titlu de valoare sau la o entitate.
    5.3.1. Raportarea datei evenimentului
    213. Contrapărţile trebuie să ţină seama de faptul că informaţiile raportate cu privire la o anumită dată a evenimentului trebuie să permită autorităţilor să aibă o imagine clară asupra expunerilor care decurg dintr-un anumit SFT sau dintr-un anumit set de SFT-uri la sfârşitul zilei la care se referă SFT-ul. Contrapărţile trebuie să raporteze data evenimentului în conformitate cu secţiunea 4.9.6.

    5.3.2. Raportarea unui SFT compensat/necompensat
    5.3.2.1. Oferta deschisă de SFT-uri compensate
    214. Atunci când o tranzacţie este compensată într-un model de ofertă deschisă, compensarea are loc la momentul încheierii SFT-ului.
    215. Tabelul 47 ilustrează completarea câmpurilor din situaţia menţionată mai sus, din perspectiva CPC O şi a clientului CM; la fel ca în acest caz, este identică.
    216. Trebuie raportat următorul grup de câmpuri:
    a. "Compensat" (câmpul 2.5) este completat cu "adevărat";
    b. "Marca temporală a compensării" (câmpul 2.6) este aceeaşi cu cea din câmpul 2.12 "Marca temporală a executării";
    c. "CPC" (câmpul 2.7) este completat cu codul LEI al CPC O.

        Tabelul 47 - Din perspectiva CPC şi CM

┌──┬─────────┬────────────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼─────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │Report │ │<TradData> │
│2 │tracking │ │<Rpt> │
│ │number │ │<New> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
├──┼─────────┼────────────┤... │
│ │ │ │<ICtrPtyData> │
│5 │Cleared │true │<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<ExctnDtTm>2020-04- │
├──┼─────────┼────────────┤22T16:41:07Z │
│ │ │ │<IExctnDtTm> │
│ │Clearing │2020-04- │<ClrSts> │
│6 │timestamp│22T16:41:07Z│<Clrd> │
│ │ │ │<CCP> │
│ │ │ │<LEI> │
├──┼─────────┼────────────┤BBBBBBBBBB1111111111 │
│ │ │ │<ILEI> │
│ │ │LEI} of CCP │<ICCP> │
│7 │CCP │O │<ClrDtTm>2020-04- │
│ │ │ │22T16:41:07Z<IClrDtTm>│
│ │ │ │<IClrd> │
├──┼─────────┼────────────┤<IClrSts> │
│ │ │ │<MstrAgrmt> │
│ │Master │ │<Tp> │
│9 │agreement│OTHR │<Tp>OTHR<ITp> │
│ │Type │ │<ITp> │
│ │ │ │<OthrMstrAgrmtDtls> │
│ │ │ │CCPClearingCondition │
├──┼─────────┼────────────┤s<IOthrMstrAgrmtDtls> │
│ │ │ │<IMstrAgrmt> │
│ │Other │ │<IRpTrad> │
│ │master │CCPClearing │<ILnData> │
│10│agreement│Conditions │<CollData> │
│ │type │ │… │
│ │ │ │</CollData> │
│ │ │ │... │
├──┼─────────┼────────────┤</New> │
│ │ │ │</Rpt> │
│ │Execution│2020-04- │</TradData> │
│12│timestamp│22T16:41:07Z│</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
└──┴─────────┴────────────┴──────────────────────┘    5.3.2.2. SFT compensat într-un model de novaţie
    217. Când o tranzacţie este compensată într-un model de novaţie, compensarea are loc după încheierea SFT-ului.
    218. Tabelul 48 şi Tabelul 49 ilustrează completarea câmpurilor, din perspectiva CPC O şi, respectiv, a CM, în cazul unui SFT compensat prin CPC O într-un model de novaţie.
    219. În acest sens, trebuie raportat următorul grup de câmpuri:
    a. "Numărul de urmărire a raportării" (câmpul 2.2) trebuie raportat cu UTI-ul anterior (cel al tranzacţiei bilaterale în cazul SFT-urilor compensate prin CPC), dar numai pentru a fi raportat prin CM şi clientul său (nu prin CPC);
    b. "Compensat" (câmpul 2.5) este completat cu "adevărat";
    c. "Marca temporală a compensării" (câmpul 2.6) este după câmpul 2.12 "Marca temporală a executării;
    d. "CPC" (câmpul 2.7) este completat cu codul LEI al CPC O.
        Tabelul 48 - SFT compensat într-un model de novatie din perspectiva CPC

┌──┬──────────┬────────────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │Unique │ │<TradData> │
│1 │Trade │UTI2 │<Rpt> │
│ │Identifier│ │<New> │
│ │(UTI) │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────┼────────────┤</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
│ │Report │ │<RpTrad> │
│2 │tracking │ │<UnqTradIdr>UTI2</ │
│ │number │ │UnqTradIdr> │
│ │ │ │<ExctnDtTm>2020-04- │
├──┼──────────┼────────────┤22T14:41:07Z</ │
│ │ │ │ExctnDtTm> │
│5 │Cleared │true │<ClrSts> │
│ │ │ │<Clrd> │
├──┼──────────┼────────────┤<CCP> │
│ │ │ │<LEI> │
│6 │Clearing │2020-04- │BBBBBBBBBB1111111111</│
│ │timestamp │22T16:41:07Z│LEI> │
│ │ │ │</CCP> │
├──┼──────────┼────────────┤<ClrDtTm>2020-04- │
│ │ │ │22T16:41:07Z</ClrDtTm>│
│7 │CCP │{LEI} of CCP│</Clrd> │
│ │ │O │</ClrSts> │
│ │ │ │<MstrAgrmt> │
├──┼──────────┼────────────┤<Tp> │
│ │ │ │<Tp>OTHR</Tp> │
│ │Master │ │</Tp> │
│9 │agreement │OTHR │<OthrMstrAgrmtDtls> │
│ │Type │ │CCPClearingCondition │
│ │ │ │s</OthrMstrAgrmtDtls> │
├──┼──────────┼────────────┤</MstrAgrmt> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│ │Other │ │</LnData> │
│10│master │CCPClearing │<CollData> │
│ │agreement │Conditions │... │
│ │type │ │</CollData> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────┼────────────┤</New> │
│ │ │ │</Rpt> │
│12│Execution │2020-04- │</TradData> │
│ │timestamp │22T14:41:07Z│</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
└──┴──────────┴────────────┴──────────────────────┘    220. Tabelul 49 prezintă exemplul din perspectiva CM. Câmpurile trebuie completate la fel pentru perspectiva clientului.
        Tabelul 49 - SFT compensat într-un model de novaţie din perspectiva CM

┌──┬──────────┬────────────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Unique │ │ │
│ │Trade │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│1 │Identifier│UTI2 │<TradData> │
│ │(UTI) │ │<Rpt> │
│ │ │ │<New> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────┼────────────┤CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │Report │ │</CtrPtyData> │
│2 │tracking │UTI1 │<LnData> │
│ │number │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<UnqTradIdr>UTI2</ │
│ │ │ │UnqTradIdr> │
├──┼──────────┼────────────┤<ExctnDtTm>2020-04- │
│ │ │ │22T14:41:07Z</ │
│5 │Cleared │true │ExctnDtTm> │
│ │ │ │<ClrSts> │
│ │ │ │<Clrd> │
├──┼──────────┼────────────┤<CCP> │
│ │ │ │<LEI> │
│ │Clearing │2020-04- │BBBBBBBBBB1111111111</│
│6 │timestamp │22T16:41:07Z│LEI> │
│ │ │ │</CCP> │
│ │ │ │<ClrDtTm>2020-04- │
├──┼──────────┼────────────┤22T16:41:07Z</ClrDtTm>│
│ │ │ │RptTrckgNb>UTI1</ │
│ │ │{LEI} of CCP│RptTrckgNb> │
│7 │CCP │O │</Clrd> │
│ │ │ │</ClrSts> │
│ │ │ │<MstrAgrmt> │
├──┼──────────┼────────────┤<Tp> │
│ │ │ │<Tp>OTHR</Tp> │
│ │Master │ │</Tp> │
│9 │agreement │OTHR │<OthrMstrAgrmtDtls> │
│ │Type │ │CCPClearingCondition │
│ │ │ │s</OthrMstrAgrmtDtls> │
│ │ │ │</MstrAgrmt> │
├──┼──────────┼────────────┤</RpTrad> │
│ │ │ │</LnData> │
│ │Other │ │<CollData> │
│ │master │CCPClearing │... │
│10│agreement │Conditions │</CollData> │
│ │type │ │... │
│ │ │ │</New> │
│ │ │ │</Rpt> │
├──┼──────────┼────────────┤</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │Execution │2020-04- │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│12│timestamp │22T14:41:07Z│ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴────────────┴──────────────────────┘
    5.3.2.3. SFT compensat prin CPC într-un model DBV
    221. Atunci când o tranzacţie este compensată în modelul DBV, compensarea are loc după încheierea SFT-ului.
    222. Câmpul 2.19 indică dacă tranzacţia a fost decontată folosind mecanismul "Delivery by Value" (DBV).
    223. Tabelul 50 ilustrează completarea câmpurilor din perspectiva CPC O. În acest sens, trebuie raportat următorul grup de câmpuri:
    a. "Compensat" (câmpul 2.5) este completat cu "adevărat";
    b. "Marca temporală a compensării" (câmpul 2.6) este după câmpul 2.12 "Marca temporală a executării;
    c. "CPC" (câmpul 2.7) este completat cu codul LEI al CPC O.
        Tabelul 50 - Perspectiva CPC

┌──┬──────────┬────────────┬─────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Unique │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
│1 │Trade │UTI2 │<TradData> │
│ │Identifier│ │<Rpt> │
│ │(UTI) │ │<New> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────┼────────────┤<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │Report │ │</CtrPtyData> │
│2 │tracking │ │<LnData> │
│ │number │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<UnqTradIdr>UTI2</ │
├──┼──────────┼────────────┤UnqTradIdr> │
│ │ │ │<ExctnDtTm>2020-04- │
│5 │Cleared │true │22T14:41:07Z</ │
│ │ │ │ExctnDtTm> │
├──┼──────────┼────────────┤<ClrSts> │
│ │ │ │<Clrd> │
│6 │Clearing │2020-04- │<CCP> │
│ │timestamp │22T16:41:07Z│<LEI> │
│ │ │ │BBBBBBBBBB1111111111 │
├──┼──────────┼────────────┤</LEI> │
│ │ │ │</CCP> │
│7 │CCP │LEI} of CCP │<ClrDtTm>2020-04- │
│ │ │O │22T16:41:07Z</ │
│ │ │ │ClrDtTm> │
├──┼──────────┼────────────┤</Clrd> │
│ │ │ │</ClrSts> │
│ │Master │ │<MstrAgrmt> │
│9 │agreement │OTHR │<Tp> │
│ │Type │ │<Tp>OTHR</Tp> │
│ │ │ │</Tp> │
├──┼──────────┼────────────┤<OthrMstrAgrmtDtls> │
│ │ │ │CCPClearingCondition │
│ │Other │ │s</OthrMstrAgrmtDtls>│
│10│master │CCPClearing │</MstrAgrmt> │
│ │agreement │Conditions │<DlvryByVal>true</ │
│ │type │ │DlvryByVal> │
│ │ │ │</RpTrad> │
├──┼──────────┼────────────┤</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
│12│Execution │2020-04- │... │
│ │timestamp │22T14:41:07Z│</CollData> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────┼────────────┤</New> │
│ │ │ │</Rpt> │
│ │Delivery │ │</TradData> │
│19│by Value │true │</ │
│ │(“DBV”) │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │indicator │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴────────────┴─────────────────────┘


        Tabelul 51 - Perspectiva CM

┌──┬──────────┬────────────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │Unique │ │ │
│1 │Trade │UTI2 │ │
│ │Identifier│ │ │
│ │(UTI) │ │ │
├──┼──────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Report │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│2 │tracking │UTI1 │<TradData> │
│ │number │ │<Rpt> │
│ │ │ │<New> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────┼────────────┤<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│5 │Cleared │true │</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad> │
├──┼──────────┼────────────┤<UnqTradIdr>UTI2</ │
│ │ │ │UnqTradIdr> │
│ │Clearing │2020-04- │<ExctnDtTm>2020-04- │
│6 │timestamp │22T16:41:07Z│22T14:41:07Z</ │
│ │ │ │ExctnDtTm> │
│ │ │ │<ClrSts> │
├──┼──────────┼────────────┤<Clrd> │
│ │ │ │<CCP> │
│ │ │{LEI} of CCP│<LEI> │
│7 │CCP │O │BBBBBBBBBB1111111111</│
│ │ │ │LEI> │
│ │ │ │</CCP> │
├──┼──────────┼────────────┤<ClrDtTm>2020-04- │
│ │ │ │22T16:41:07Z</ClrDtTm>│
│ │Master │ │<RptTrckgNb>UTI1</ │
│9 │agreement │OTHR │RptTrckgNb> │
│ │Type │ │</Clrd> │
│ │ │ │</ClrSts> │
│ │ │ │<MstrAgrmt> │
├──┼──────────┼────────────┤<Tp> │
│ │ │ │<Tp>OTHR</Tp> │
│ │Other │ │</Tp> │
│ │master │CCPClearing │<OthrMstrAgrmtDtls> │
│10│agreement │Conditions │CCPClearingCondition │
│ │type │ │s</OthrMstrAgrmtDtls> │
│ │ │ │</MstrAgrmt> │
│ │ │ │<DlvryByVal>true</ │
├──┼──────────┼────────────┤DlvryByVal> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│ │Execution │2020-04- │</LnData> │
│12│timestamp │22T14:41:07Z│<CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
├──┼──────────┼────────────┤... │
│ │ │ │</New> │
│ │Delivery │ │</Rpt> │
│ │by Value │ │</TradData> │
│19│(“DBV”) │true │</ │
│ │indicator │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴────────────┴──────────────────────┘
    5.3.2.4. SFT necompensat
    224. "Compensat" (câmpul 2.5) este completat cu "fals", aşa cum se arată în Tabelul 52. Restul câmpurilor care au legătură cu compensarea nu sunt completate. "Marca temporală a executării" este completat.
        Tabelul 52 - SFT necompensat

┌──┬──────────┬────────────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │Unique │ │ │
│1 │Trade │UTI1 │ │
│ │Identifier│ │ │
│ │(UTI) │ │ │
├──┼──────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Report │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│2 │tracking │ │<TradData> │
│ │number │ │<Rpt> │
│ │ │ │<New> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────┼────────────┤<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│5 │Cleared │false │</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad> │
├──┼──────────┼────────────┤<UnqTradIdr>UTI1</ │
│ │ │ │UnqTradIdr> │
│ │Clearing │ │<ExctnDtTm>2020-04- │
│6 │timestamp │ │22T14:41:07Z</ │
│ │ │ │ExctnDtTm> │
│ │ │ │</RpTrad> │
├──┼──────────┼────────────┤</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
│7 │CCP │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────┼────────────┤</New> │
│ │ │ │</Rpt> │
│ │Execution │2020-04- │</TradData> │
│12│timestamp │22T14:41:07Z│</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴────────────┴──────────────────────┘

    5.3.3. Loc de tranzacţionare
    225. Câmpul "Loc de tranzacţionare" (câmpul 2.8) trebuie să fie completat în conformitate cu tipul de încheiere a SFT-ului. Contrapărţile trebuie să utilizeze întotdeauna MIC pe segmente.
    226. În cazul în care un SFT este încheiat pe un sistem de tranzacţionare automat (ATS) sau pe o platformă de corelare a brokerilor, trebuie completat codul MIC al platformei. Acest câmp nu permite completarea codului LEI.

    5.3.4. Secţiunea privind acordul-cadru
    5.3.4.1. SFT documentat cu un acord-cadru din listă
    227. Când se foloseşte un acord-cadru, trebuie raportate următoarele câmpuri:
    a. "Tipul de acord-cadru" (câmpul 2.9);
    b. "Versiunea acordului-cadru" (câmpul 2.11), când câmpul 2.9 este completat cu altă valoare decât "BIAG". "CSDA" sau "OTHR".

    228. Dacă acordul-cadru (altul decât "BIAG", "CSDA" sau "OTHR") nu are o versiune, contrapărţile trebuie să completeze câmpul "Versiunea acordului-cadru" cu anul în care au semnat acordul.
    229. SFT-urile din cadrul programelor CSD de remediere a cazurilor de neexecutare a decontării trebuie să fie raportate cu un tip de contract-cadru "CSDA".
    230. Tabelul 53 ilustrează completarea câmpurilor în cazul în care SFT-ul este încheiat în temeiul acordului-cadru din GMRA (versiunea 2011).
        Tabelul 53 - SFT documentat cu un acord-cadru din listă

┌──┬─────────┬───────┬─────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼─────────┼───────┼─────────────────────┤
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │Master │ │<Rpt> │
│9 │agreement│GMRA │<New> │
│ │type │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼─────────┼───────┤<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<MstrAgrmt> │
│ │Other │ │<Tp> │
│ │master │ │<Tp>GMRA</Tp> │
│10│agreement│ │</Tp> │
│ │type │ │<Vrsn>2011</Vrsn> │
│ │ │ │</MstrAgrmt> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│ │ │ │</LnData> │
├──┼─────────┼───────┤<CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
│ │Master │ │... │
│11│agreement│2011 │</New> │
│ │version │ │</Rpt> │
│ │ │ │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
└──┴─────────┴───────┴─────────────────────┘
    5.3.4.2. SFT documentat cu un acord care nu figurează în listă
    231. Atunci când se foloseşte un acord-cadru care nu figurează în listă (de exemplu, condiţii de compensare prin CPC pentru tranzacţii novate sau contracte bilaterale de servicii cu un broker principal pentru creditare în marjă), trebuie raportate următoarele câmpuri:
    a. "Tipul de acord-cadru" (câmpul 2.9).
    b. "Alt tip de acord-cadru" (câmpul 2.10), când "OTHR" este raportat în câmpul 2.9.

    232. Tabelul 54 ilustrează completarea câmpurilor în cazul în care SFT-ul este încheiat în temeiul unui acord-cadru care nu figurează în listă şi se referă la cadrul de reglementare a tranzacţiilor repo al CPC O.
        Tabelul 54 - SFT documentat cu un acord care nu figurează în listă

┌──┬─────────┬────────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼─────────┼────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │ │ │<Rpt> │
│ │Master │ │<New> │
│9 │agreement│OTHR │<LnData> │
│ │type │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼─────────┼────────┤<RpTrad> │
│ │ │ │<MstrAgrmt> │
│ │ │ │<Tp> │
│ │ │ │<Tp>OTHR</Tp> │
│ │Other │CCP O │</Tp> │
│10│master │Repo │<OthrMstrAgrmtDtls>CCP│
│ │agreement│Rulebook│O Repo Rulebook</ │
│ │type │ │OthrMstrAgrmtDtls> </ │
│ │ │ │MstrAgrmt> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│ │ │ │</LnData> │
├──┼─────────┼────────┤<CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
│ │ │ │... │
│ │Master │ │</New> │
│11│agreement│ │</Rpt> │
│ │version │ │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
└──┴─────────┴────────┴──────────────────────┘
    5.3.4.3. SFT nedocumentat
    233. În cazul unui SFT nedocumentat, trebuie completate următoarele câmpuri (consultaţi Tabelul 55):
    a. "Tipul de acord-cadru" (câmpul 2.9), care trebuie completat cu "OTHR".
    b. "Alt tip de acord-cadru" (câmpul 2.10), care trebuie completat cu "Nedocumentat".
        Tabelul 55 - SFT nedocumentat

┌──┬─────────┬────────────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼─────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │ │ │<Rpt> │
│ │Master │ │<New> │
│9 │agreement│OTHR │... │
│ │type │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
├──┼─────────┼────────────┤<RpTrad> │
│ │ │ │<MstrAgrmt> │
│ │ │ │<Tp> │
│ │ │ │<Tp>OTHR</Tp> │
│ │Other │ │</Tp> │
│10│master │Undocumented│<OthrMstrAgrmtDtls> │
│ │agreement│ │Undocumented</Oth │
│ │type │ │rMstrAgrmtDtls> │
│ │ │ │</MstrAgrmt> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│ │ │ │</LnData> │
├──┼─────────┼────────────┤<CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
│ │ │ │... │
│ │Master │ │</New> │
│11│agreement│ │</Rpt> │
│ │version │ │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
└──┴─────────┴────────────┴──────────────────────┘

    5.3.5. Încheierea şi începerea tranzacţiei
    234. Următoarele două exemple ilustrează raportarea unei încheieri a SFT-ului (a) cu începere imediată şi (b) cu o dată a valutei la termen.
    235. Data valutei trebuie înţeleasă ca data de decontare convenită, în conformitate cu definiţia câmpului 2.13 din STR. Un caz de neexecutare temporară a decontării la data preconizată a valutei nu necesită niciun raport suplimentar (de exemplu, o "Modificare"), cu excepţia cazului în care contrapărţile acceptă să modifice sau să sisteze tranzacţia ca urmare a neexecutării decontării (caz în care modificarea sau evenimentul de încetare trebuie să fi raportat în consecinţă).
    5.3.5.1. Imediat
    236. Tabelul 56 ilustrează completarea câmpurilor în cazul în care tranzacţia este executată şi începe în două zile, adică ciclul de decontare în UE. Acesta este un SFT imediat.
        Tabelul 56 - Imediat

┌──┬─────────┬────────────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼─────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │ │ │<Rpt> │
│ │ │ │<New> │
│ │ │ │... │
│12│Execution│2020-04- │<CtrPtyData> │
│ │timestamp│22T16:41:07Z│... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<ExctnDtTm>2020-04- │
│ │ │ │22T16:41:07Z</ │
├──┼─────────┼────────────┤ExctnDtTm> │
│ │ │ │<ValDt>2020-04-24</ │
│ │ │ │ValDt> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│ │ │ │</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
│ │Value │ │... │
│13│date │2020-04-24 │</CollData> │
│ │(Start │ │... │
│ │date) │ │</New> │
│ │ │ │</Rpt> │
│ │ │ │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
└──┴─────────┴────────────┴──────────────────────┘
    5.3.5.2. La termen
    237. Tabelul 57 ilustrează completarea câmpurilor în cazul în care tranzacţia începe la o lună după ce este executată; ceea ce înseamnă că acesta este un SFT la termen.
        Tabelul 57 - La termen

┌──┬─────────┬────────────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼─────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │ │ │<Rpt> │
│ │ │ │<New> │
│ │ │ │... │
│12│Execution│2020-04- │<CtrPtyData> │
│ │timestamp│22T16:41:07Z│... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<ExctnDtTm>2020-04- │
│ │ │ │22T16:41:07Z</ │
├──┼─────────┼────────────┤ExctnDtTm> │
│ │ │ │<ValDt>2020-05-22</ │
│ │ │ │ValDt> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│ │ │ │</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
│ │Value │ │... │
│13│date │2020-05-22 │</CollData> │
│ │(Start │ │... │
│ │date) │ │</New> │
│ │ │ │</Rpt> │
│ │ │ │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
└──┴─────────┴────────────┴──────────────────────┘

    5.3.6. Termenul SFT-ului
    238. Atunci când raportează perioada minimă de preaviz (câmpul 2.16), contrapărţile trebuie să furnizeze informaţiile referitoare la zilele lucrătoare, în conformitate cu definiţia zilei lucrătoare din acordul-cadru relevant sau din acordul bilateral care reglementează SFT-ul.
    239. Atunci când acest câmp se aplică SFT-urilor a căror opţionalitate nu este inclusă în ST privind raportarea, cum ar fi tranzacţiile repo care pot fi lichidate înainte de scadenţă, contrapărţile trebuie să raporteze informaţiile cu privire la prima dată de rambursare anticipată (câmpul 2.17), dacă acestea sunt disponibile.
    240. Contrapărţile trebuie să raporteze perioada minimă de preaviz (câmpul 2.16) pentru tranzacţii repo cu termen deschis, adică câmpul 2.21 este completat cu "adevărat", precum şi pentru tranzacţii repo cu reînnoire automată şi cu posibilitate de prelungire, adică câmpul 2.22 este completat cu ETSB şi EGRN.
    241. Contrapărţile trebuie să completeze câmpul 2.17 "Prima dată de rambursare anticipată" pentru SFT-urile care au opţionalitate privind încetarea. Cu excepţia cazului în care contrapărţile au căzut de acord asupra unei prime date de rambursare anticipată noi, acestea trebuie să raporteze prima dată de rambursare anticipată iniţială aplicabilă SFT- ului.
    5.3.6.1. Termen deschis
    242. Tabelul 58 ilustrează completarea câmpurilor în cazul în care contrapărţile convin asupra unei tranzacţii cu termen deschis, cu o perioadă minimă de preaviz pentru încetarea tranzacţiei de o zi.
        Tabelul 58 - Termen deschis

┌──┬─────────┬───────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼─────────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │Maturity │ │<TradData> │
│14│date (End│ │<Rpt> │
│ │date) │ │<New> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
├──┼─────────┼───────┤... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
│ │Minimum │ │<RpTrad> │
│16│notice │1 │<MinNtcePrd>1</ │
│ │period │ │MinNtcePrd> │
│ │ │ │<Term> │
│ │ │ │<Opn>NOAP</Opn> │
├──┼─────────┼───────┤</Term> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│ │ │ │</LnData> │
│ │Earliest │ │<CollData> │
│17│call-back│ │... │
│ │date │ │</CollData> │
│ │ │ │… │
│ │ │ │</New> │
├──┼─────────┼───────┤</Rpt> │
│ │ │ │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│21│Open time│true │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴──────────────────────┘
    5.3.6.2. Termen fix
    243. Tabelul 59 ilustrează completarea câmpurilor în cazul în care contrapărţile au convenit să facă schimb de numerar, titluri de valoare sau mărfuri contra garanţii pentru componenta de închidere (componenta la termen) a SFT-ului la 22 mai 2020.
    244. Numărul minim de zile lucrătoare, din exemplu, în care una dintre contrapărţi trebuie să o informeze pe cealaltă cu privire la încetarea acestui SFT este de 5 zile.
    245. Data cea mai apropiată la care creditorul în numerar are dreptul de a retrage o parte din fonduri sau de a sista tranzacţia este 7 mai 2020. Deşi acest scenariu nu reprezintă o practică standard, este totuşi posibil să aibă loc.
        Tabelul 59 - Termen fix

┌──┬─────────┬───────┬─────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼─────────┼───────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │Maturity │ │<Rpt> │
│14│date (End│ │<New> │
│ │date) │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
├──┼─────────┼───────┤<RpTrad> │
│ │ │ │<MinNtcePrd>5</ │
│ │ │ │MinNtcePrd> │
│ │ │ │<EarlstCallBckDt> │
│ │Minimum │ │2020-05- │
│16│notice │5 │07</EarlstCallBckDt> │
│ │period │ │</RpTrad> │
│ │ │ │</LnData> │
│ │ │ │</New> │
│ │ │ │<Mod> │
│ │ │ │<LnData> │
├──┼─────────┼───────┤<RpTrad> │
│ │ │ │<Term> │
│ │ │ │<Fxd> │
│ │ │ │<MtrtyDt>2020-05-22</│
│ │Earliest │ │MtrtyDt> │
│17│call-back│ │</Fxd> │
│ │date │ │</Term> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│ │ │ │</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
│ │ │ │... │
├──┼─────────┼───────┤<CollData> │
│ │ │ │… │
│ │ │ │</Mod> │
│ │ │ │</Rpt> │
│21│Open term│false │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴─────────────────────┘

    5.3.7. Opţionalitate privind încetarea
    246. ESMA evidenţiază faptul că contrapărţile trebuie să raporteze în câmpul 2.22 una dintre următoarele valori: "EGRN", "ETSB" sau "NOAP". Câmpul 2.21 trebuie să conţină una dintre valorile: "adevărat" sau "fals". În cazul în care câmpul 2.22 "Opţionalitate privind încetarea" este completat cu "ETSB", acest câmp trebuie completat cu "fals".
    247. În cazul în care SFT-ul poate fi rambursat anticipat sau lichidat înainte de scadenţă, contrapărţile trebuie să raporteze aceste informaţii în "Prima dată de rambursare anticipată" (câmpul 2.17).

    5.3.8. Contracte de garanţie generală şi specifică
    248. Câmpul "Indicatorul garanţiilor generale" (câmpul 2.18) se aplică numai titlurilor de valoare furnizate ca garanţie, şi nu titlurilor acordate ca împrumut.
    249. În conformitate cu STR şi pentru a asigura consecvenţa cu instrucţiunile de raportare utilizate în MMSR, "GENE" trebuie raportat în toate cazurile în care furnizorul garanţiei poate alege titlul de valoare care se furnizează ca garanţie dintr-o gamă de titluri care îndeplinesc criteriile predefinite. Aceasta include, de asemenea, fără a se limita la facilităţile de garanţie generală furnizate de un sistem de tranzacţionare automat, cum ar fi cele administrate de CPC, şi tranzacţiile în care garanţiile sunt gestionate de un agent tripartit. "GENE" trebuie raportat implicit şi în majoritatea acordurilor SLB. "SPEC" trebuie raportat numai în cazul în care beneficiarul garanţiei solicită furnizarea unui anumit cod ISIN ca garanţie.
    250. Raportarea colateralizării pe baza expunerii nete (câmpul 2.73) este o chestiune separată, care nu are legătură directă cu tipul de contract de garanţie. Tranzacţiile care au loc pe o platformă de garanţie generală pot fi garantate fie pe baza unei singure tranzacţii, fie pe baza expunerii nete. Contrapărţile trebuie să le raporteze după caz. Raportarea coşurilor de garanţii reale este explicată în secţiunea 5.4.2 privind colateralizarea.
    251. Atunci când un SFT a fost încheiat iniţial ca garanţie generală, dar include anumite titluri de valoare alese de beneficiarul garanţiei, alocate după executare, acesta devine imediat tranzacţie cu garanţie specifică. Un SFT cu tipul de acţiune "MODI" trebuie raportat cu valoarea revizuită pentru câmpul 2.18, iar garanţia relevantă trebuie raportată cu tipul de acţiune "COLU".
    252. Cu excepţia cazului în care contrapărţile au convenit altfel, tranzacţiile repo tripartite trebuie raportate cu câmpul 2.18 "Indicatorul garanţiilor generale" completat cu "GENE".
    253. Tabelul 60, Tabelul 61 şi Tabelul 62 oferă trei exemple de completare a "Indicatorului de garanţie generală" (câmpul 2.18). Reţineţi că acestea nu pot acoperi toate cazurile existente.
    5.3.8.1. Garanţie specifică cu transfer de proprietate
    254. Tabelul 60 ilustrează completarea câmpurilor în cazul în care SFT-ul face obiectul unui contract de garanţie specifică (câmpul 2.18 completat cu SPEC), iar o astfel de garanţie face obiectul unui transfer de proprietate (câmpul 2.20 completat cu TTCA).
        Tabelul 60 - Garanţie specifică cu transfer de proprietate

┌──┬──────────┬───────┬─────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼─────────────────────┤
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │General │ │<Rpt> │
│18│collateral│SPEC │<New> │
│ │indicator │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────┼───────┤<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<GnlColl>SPEC</ │
│ │Delivery │ │GnlColl> │
│ │By Value │ │<DlvryByVal>false</ │
│19│(“DBV”) │false │DlvryByVal> │
│ │indicator │ │<CollDlvryMtd>TTCA</ │
│ │ │ │CollDlvryMtd> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│ │ │ │</LnData> │
├──┼──────────┼───────┤<CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
│ │Method │ │... │
│ │used to │ │</New> │
│20│provide │TTCA │</Rpt> │
│ │collateral│ │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴───────┴─────────────────────┘
    5.3.8.2. Garanţie generală cu gaj
    255. Tabelul 61 ilustrează completarea câmpurilor în cazul în care SFT-ul face obiectul unui contract de garanţie generală (câmpul 2.18 completat cu GENE), iar o astfel de garanţie face obiectul unui contract de garanţie financiară cu titluri de valoare (câmpul 2.20 completat cu SICA).
        Tabelul 61 - Garanţie generală cu gaj

┌──┬──────────┬───────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │General │ │<Rpt> │
│18│collateral│GENE │<New> │
│ │indicator │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────┼───────┤<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<GnlColl>GENE</ │
│ │Delivery │ │GnlColl> │
│ │By Value │ │<DlvryByVal>false</ │
│19│(“DBV”) │false │DlvryByVal> │
│ │indicator │ │<CollDlvryMtd>SICA</ │
│ │ │ │CollDlvryMtd> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│ │ │ │</LnData> │
├──┼──────────┼───────┤<CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
│ │Method │ │... │
│ │used to │ │</New> │
│20│provide │SICA │</Rpt> │
│ │collateral│ │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴───────┴──────────────────────┘
    5.3.8.3. Garanţie generală DBV cu transfer de proprietate
    256. Tabelul 62 ilustrează completarea câmpurilor în cazul în care SFT-ul face obiectul unui contract de garanţie generală (câmpul 2.18 completat cu GENE), iar o astfel de garanţie face obiectul unui transfer de proprietate (câmpul 2.20 completat cu TTCA). Tranzacţia este decontată folosind mecanismul DBV (câmpul 2.19 completat cu TRUE).
        Tabelul 62 - Garanţie generală DBV cu transfer de proprietate

┌──┬──────────┬───────┬─────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼─────────────────────┤
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │General │ │<Rpt> │
│18│collateral│GENE │<New> │
│ │indicator │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────┼───────┤<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<GnlColl>GENE</ │
│ │Delivery │ │GnlColl> │
│ │By Value │ │<DlvryByVal>true</ │
│19│(“DBV”) │true │DlvryByVal> │
│ │indicator │ │<CollDlvryMtd>TTCA</ │
│ │ │ │CollDlvryMtd> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│ │ │ │</LnData> │
├──┼──────────┼───────┤<CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
│ │Method │ │... │
│ │used to │ │</New> │
│20│provide │TTCA │</Rpt> │
│ │collateral│ │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴───────┴─────────────────────┘

    5.3.9. Rată fixă sau variabilă
    257. La încheierea de SFT-uri, contrapărţile ar putea accepta să utilizeze rata dobânzii fixe sau rata variabilă pentru partea de împrumut a SFT-ului. Sunt permise valori negative pentru "Rata fixă" (câmpul 2.23) şi "Rata variabilă ajustată" (câmpul 2.35).
    258. Atunci când raportează rate variabile, contrapărţile trebuie să indice rata relevantă şi marja aplicabilă. Contrapărţile trebuie să actualizeze aceste informaţii numai atunci când convin să modifice rata sau marja, dar nu zilnic.
    259. Anumite rate variabile, cum ar fi ESTER, SOFR etc., au fost stabilite după publicarea STR şi STPA privind raportarea. Acestea au un cod ISO. Contrapărţile trebuie să utilizeze codurile deja convenite, pentru a raporta informaţiile cu mai multă consecvenţă. Atunci când există alte rate variabile care nu au un cod ISO, contrapărţile trebuie să raporteze un cod alfanumeric consecvent.
    260. Contrapărţile trebuie să raporteze câmpurile 2.35 "Rata ajustată" şi 2.36 "Data de aplicare a ratei" numai în cazul modificării ratei viitoare convenite în prealabil, vizate ca parte a încheierii tranzacţiei. Celelalte modificări ale ratelor fixe sau variabile trebuie raportate în câmpul 2.23 şi, respectiv, 2.25.
    261. Contrapărţile nu trebuie să raporteze în câmpul 2.23 sau în câmpul 2.25 nicio rată legată de valoarea de piaţă a poziţiilor scurte (câmpul 2.71).
    5.3.9.1. Rata fixă - Raport iniţial
    262. Când contrapărţile încheie SFT-uri cu rate fixe, acestea trebuie să completeze câmpurile 2.23 şi 2.24, aşa cum se arată în Tabelul 63. În acest caz, rata anualizată a dobânzii este "0.23455", cu convenţia de numărare a zilelor ca Actual360 ("A004").
        Tabelul 63 - Rata fixă - Raport iniţial

┌──┬──────────┬────────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────┼────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│1 │UTI │UTI1 │<Rpt> │
│ │ │ │<New> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
├──┼──────────┼────────┤... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
│ │ │ │<UnqTradIdr>UTI1</ │
│23│Fixed rate│-0.23455│UnqTradIdr> │
│ │ │ │<RpTrad> │
│ │ │ │<IntrstRate> │
│ │ │ │<Fxd> │
├──┼──────────┼────────┤<Rate>-0.23455</Rate> │
│ │ │ │<DayCntBsis> │
│ │ │ │<Cd>A004</Cd> │
│ │ │ │</DayCntBsis> │
│24│Day count │A004 │</Fxd> │
│ │convention│ │</IntrstRate> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│ │ │ │</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
├──┼──────────┼────────┤... │
│ │ │ │</CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</New> │
│98│Action │NEWT │</Rpt> │
│ │type │ │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴────────┴──────────────────────┘
    5.3.9.2. Rata fixă - modificare
    263. Atunci când contrapărţile convin să modifice rata fixă, adică să reevalueze SFT-ul, acestea trebuie să raporteze modificările în câmpul 2.23 şi în câmpul 2.24, aşa cum se arată în Tabelul 64. În acest caz, noua rată anualizată a dobânzii este "0,12345", cu noua convenţie de numărare a zilelor ca Actual365Fixed ("A005").
        Tabelul 64 - Rata fixă - modificare

┌──┬──────────┬───────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│1 │UTI │UTI1 │<Rpt> │
│ │ │ │<Mod> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
├──┼──────────┼───────┤... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
│ │ │ │<RpTrad><UnqTradIdr> │
│23│Fixed rate│0.12345│UTI1</UnqTradIdr> │
│ │ │ │<IntrstRate> │
│ │ │ │<Fxd> │
│ │ │ │<Rate>0.12345</Rate> │
├──┼──────────┼───────┤<DayCntBsis> │
│ │ │ │<Cd>A005</Cd> │
│ │ │ │</DayCntBsis> │
│ │ │ │</Fxd> │
│24│Day count │A005 │</IntrstRate> │
│ │convention│ │</RpTrad> │
│ │ │ │</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────┼───────┤</CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</Mod> │
│ │ │ │</Rpt> │
│98│Action │MODI │</TradData> │
│ │type │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────┴───────┴──────────────────────┘
    5.3.9.3. Rata variabilă - Raport iniţial
    264. În Tabelul 65 este ilustrată completarea câmpurilor atunci când contrapărţile au încheiat un SFT alegând ca rată de referinţă EONIA (câmpul 25), cu o perioadă de referinţă pentru rata variabilă exprimată în zile (câmpul 2.26), cu un multiplicator întreg al perioadei de timp de 1 zi (câmpul 2.27).
    265. Contrapărţile au convenit şi asupra unei perioade de o săptămână în ceea ce priveşte frecvenţa de plată a ratei variabile (câmpul 2.28) cu un multiplicator întreg al perioadei de timp de 1 săptămână (câmpul 2.29), care descrie frecvenţa plăţilor între părţi.
    266. În acest caz, rata variabilă se va revizui cu o perioadă de timp în zile (câmpul 2.30), cu un multiplicator de o zi (câmpul 2.31).
    267. În acest caz, numărul de puncte de bază care urmează să fie adăugate (sau scăzute în cazul unei valori negative permise pentru acest câmp) ca marjă la rata variabilă a dobânzii pentru a determina rata dobânzii la împrumut este "5" (câmpul 2.32).
        Tabel 65 - Rata variabilă - Raport iniţial

┌──┬──────────┬───────┬─────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼─────────────────────┤
│25│Floating │EONA │ │
│ │rate │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
├──┼──────────┼───────┤<TradData> │
│ │Floating │ │<Rpt> │
│ │rate │ │<New> │
│26│reference │DAYS │... │
│ │period - │ │<CtrPtyData> │
│ │time │ │... │
│ │period │ │</CtrPtyData> │
├──┼──────────┼───────┤<LnData> │
│ │Floating │ │<RpTrad> │
│ │rate │ │<IntrstRate> │
│27│reference │1 │<Fltg> │
│ │period - │ │<RefRate> │
│ │multiplier│ │<Indx>EONA</Indx> │
├──┼──────────┼───────┤</RefRate> │
│ │Floating │ │<Term> │
│ │rate │ │<Unit>DAYS</Unit> │
│28│payment │WEEK │<Val>1</Val> │
│ │frequency │ │</Term> │
│ │- time │ │<PmtFrqcy> <Unit>WEEK│
│ │period │ │</Unit> <Val>1</Val> │
├──┼──────────┼───────┤</PmtFrqcy> │
│ │Floating │ │<RstFrqcy> │
│ │rate │ │<Unit>DAYS</Unit> │
│29│payment │1 │<Val>1</Val> │
│ │frequency │ │</RstFrqcy> │
│ │- │ │<BsisPtSprd>5</ │
│ │multiplier│ │BsisPtSprd> │
├──┼──────────┼───────┤</Fltg> │
│ │Floating │ │</IntrstRate> │
│ │rate reset│ │</RpTrad> │
│30│frequency │DAYS │</LnData> │
│ │- time │ │<CollData> │
│ │period │ │... │
├──┼──────────┼───────┤</CollData> │
│ │Floating │ │... │
│ │rate reset│ │</New> │
│31│frequency │1 │</Rpt> │
│ │- │ │</TradData> │
│ │multiplier│ │</ │
├──┼──────────┼───────┤SctiesFincgRptgTxRpt>│
│32│Spread │5 │ │
└──┴──────────┴───────┴─────────────────────┘
    5.3.9.4. Câmpuri de ajustare a ratei variabile
    268. Ajustarea ratelor variabile trebuie raportată aşa cum a fost convenită de contrapărţi. Sunt permise valori negative.


    5.3.10. Valoarea principalului pentru tranzacţiile repo şi BSB/SBB
    269. Tabelul 73 ilustrează completarea câmpurilor în cazul în care valoarea principalului la data valutei este de 10 162 756,90 EUR, iar valoarea principalului la data scadenţei este de 10 161 551,48 EUR.
    270. În cazul în care nu se cunoaşte încă valoarea principalului la data scadenţei (câmpul 2.38), regulile de validare permit ca acest câmp să rămână necompletat. Acest câmp trebuie să fie actualizat ulterior, când valoarea va fi cunoscută.
    271. În cazul elementelor de referinţă, valoarea principalului preconizată la data scadenţei trebuie raportată la momentul raportării şi actualizată odată ce se cunoaşte varianţa.
        Tabelul 66 - Valoarea principalului pentru tranzacţiile repo şi BSB/SBB

┌──┬─────────┬───────────┬─────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼─────────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │Principal│ │<Rpt> │
│ │amount on│ │<New> │
│37│the value│10162756.90│... │
│ │date │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
├──┼─────────┼───────────┤<RpTrad> │
│ │ │ │<PrncplAmt> │
│ │ │ │<ValDtAmt │
│ │Principal│ │Ccy="EUR">10162756.9 │
│ │amount on│ │</ValDtAmt> │
│38│the │10161551.48│<MtrtyDtAmt │
│ │maturity │ │Ccy="EUR">10161551.48│
│ │date │ │</MtrtyDtAmt> │
│ │ │ │</PrncplAmt> │
│ │ │ │</RpTrad> │
│ │ │ │</LnData> │
├──┼─────────┼───────────┤<CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
│ │Principal│ │... │
│39│amount │EUR │</New> │
│ │currency │ │</Rpt> │
│ │ │ │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
└──┴─────────┴───────────┴─────────────────────┘
    5.3.11. Partea de împrumut în operaţiunile de dare cu împrumut de titluri de valoare
    272. În operaţiunile SLB, partea de împrumut a tranzacţiei implică un titlu de valoare care trebuie evaluat în mod consecvent de către contrapărţile care efectuează raportarea. "Preţul titlului de valoare sau al mărfii" (câmpul 2.49) trebuie raportat în moneda în care este exprimat preţul titlului de valoare sau al mărfii. Această monedă trebuie specificată în "Moneda în care este exprimat preţul" (câmpul 2.50). În plus, preţul titlului de valoare nu trebuie să includă nicio cerinţă de constituire a marjei, nicio reducere, niciun adaos, nicio majorare etc., care trebuie raportate, în schimb, ca parte a valorii de piaţă a garanţiei reale (câmpul 2.88), chiar dacă sunt calculate pe baza părţii de împrumut a tranzacţiei.
    273. În ceea ce priveşte câmpul 2.46 "Cantitatea sau valoarea nominală", valoarea nominală trebuie raportată numai pentru obligaţiuni. Valoarea nominală trebuie raportată în moneda iniţială, specificată în "Moneda în care este exprimată valoarea nominală" (câmpul 2.48). Alte titluri de valoare trebuie raportate drept cantitate, caz în care trebuie completată "Unitatea de măsură" (câmpul 2.47), iar "Moneda în care este exprimată valoarea nominală" (câmpul 2.48) este lăsată necompletată.
    274. "Valoarea împrumutului" este calculată în moneda în care este exprimat titlul de valoare, conform formulei de mai jos, în loc de moneda în care cele două contrapărţi au încheiat o tranzacţie. "Valoarea de piaţă" reprezintă totuşi evaluarea titlurilor de valoare acordate ca împrumut de către contrapărţi. Această evaluare poate fi într-o altă monedă decât cea în care este exprimat titlul de valoare acordat ca împrumut. Consultaţi şi exemplul din secţiunea 5.2.1.8.
    275. Valoarea împrumutului este calculată astfel:
        Valoarea împrumutului (câmpul 2. 56) = Cantitatea sau valoarea nominală (câmpul 2.46) * Preţul titlului de valoare sau al mărfii (câmpul 2.49)

    276. Pot exista cazuri în care evaluarea titlurilor de valoare acordate ca împrumut (sau a titlurilor de valoare utilizate ca garanţie) să nu fie posibilă, ceea ce reflectă faptul că nu sunt disponibile informaţii despre preţuri. Acesta este, de exemplu, cazul acţiunilor suspendate sau al unor titluri cu venit fix de pe segmente de piaţă nelichidă. La încheierea SFT-urilor care implică utilizarea unor astfel de titluri de valoare, contrapărţile trebuie să raporteze evaluarea convenită prin contract. Dacă apar noi informaţii despre preţuri, ambele contrapărţi trebuie să raporteze actualizările evaluării în "Valoarea de piaţă" (câmpul 2.57).

    5.3.12. Titluri de valoare
    5.3.12.1. Calitatea titlului de valoare/garanţiei reale
    277. Câmpurile "Calitatea titlului de valoare" (câmpul 2.51) şi "Calitatea garanţiei reale" (câmpul 2.90) trebuie completate de către entităţile care efectuează raportarea, cu una dintre valorile specificate în STPA privind raportarea.
    278. Valoarea "NOAP" trebuie utilizată pentru următoarele tipuri de garanţii reale (câmpul 2.94): titluri de capital incluse într-un indice principal (MEQU), alte titluri de capital (OEQU) şi alte active (OTHR), pentru care nu se aplică ratingurile de credit în sensul Regulamentului (EC) nr. 1060/2009 (RCRA)*14). Valoarea "NOTR" trebuie utilizată doar pentru instrumente care pot fi evaluate, dar care nu au rating de credit.
        *14) În conformitate cu articolul 3 din RCRA, ""Rating de credit" înseamnă o opinie, acordată pe baza unui sistem de clasificare bine stabilit şi definit al categoriilor de rating, referitoare la bonitatea unei entităţi, a unei creanţe sau a unei obligaţii financiare, a unui titlu de creanţă sau a unei acţiuni preferenţiale şi altor instrumente financiare ori a unui emitent de astfel de creanţe sau obligaţii financiare, titluri de creanţă sau acţiuni preferenţiale şi alte instrumente financiare."

    279. Pentru a raporta aceste informaţii şi pentru a evita dependenţa automată de ratinguri, în conformitate cu articolul 5 litera (a) din Regulamentul CRA, contrapărţile trebuie să se bazeze pe evaluarea lor internă a calităţii creditului pentru titlurile de valoare, care poate include ratinguri externe de la unul sau mai multe agenţii de rating de credit (ARC).
    280. Valoarea raportată trebuie să reflecte cât mai exact posibil caracteristicile titlului de valoare. În cazul în care au fost utilizate ratinguri externe ca date de intrare pentru completarea câmpului 2.51, ideal ar fi ca contrapărţile să-şi bazeze evaluarea pe ratingul instrumentului, şi nu pe ratingul emitentului, dacă este disponibil. Valoarea nominală a monedei (moneda locală în raport cu moneda străină) şi scadenţa (pe termen scurt în raport cu scadenţa pe termen lung) trebuie să reflecte caracteristicile specifice ale titlului de valoare.
    281. Contrapărţile trebuie să raporteze informaţiile privind calitatea titlului de valoare cât mai consecvent, deoarece acestea vor fi utilizate pentru reconciliere. Cu toate acestea, ESMA a fost informată cu privire la posibilele limitări care ar putea împiedica entităţile să partajeze aceste informaţii, caz în care contrapărţile care efectuează raportarea trebuie să raporteze valoarea care reflectă cel mai bine evaluarea lor internă.

    5.3.12.2. Obligaţiuni
    282. Preţul în cazul obligaţiunilor trebuie raportat în procente, dar nu sub formă de fracţie zecimală de 1.
    283. Tabelul 67 ilustrează completarea câmpurilor în cazul SFT-ului care implică titluri de stat din categoria investment grade şi care este clasificat ca instrument de creanţă (obligaţiune) cu o valoare nominală de 100 000 000 EUR.
    284. Titlurile de valoare din acest exemplu au fost emise de un emitent german (câmpul 2.53) identificat cu codul său LEI (câmpul 2.54).
    285. Preţul titlului de valoare este exprimat în procente şi este de 99,5% (câmpul 2.49), moneda sa este euro (câmpul 2.50), iar data scadenţei titlurilor este 22 aprilie 2030 (câmpul 2.50).
    286. Valoarea împrumutului pentru SFT este de 99 500 000 EUR (câmpul 2.56), iar debitorul nu are acces exclusiv pentru a lua cu împrumut din portofoliul de titluri de valoare al creditorului (câmpul 2.68).
        Tabelul 67 - Obligaţiuni

┌──┬──────────────┬──────────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
│40│Type of asset │SECU │ │
│ │ │ │ │
├──┼──────────────┼──────────┤ │
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│41│Security │{ISIN} │<TradData> │
│ │identifier │ │<Rpt> │
│ │ │ │<New> │
├──┼──────────────┼──────────┤... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
│42│Classification│{CFI} │... │
│ │of a security │ │</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
├──┼──────────────┼──────────┤<SctiesLndg> │
│ │ │ │<AsstTp> │
│46│Quantity or │100000000 │<Scty> │
│ │nominal amount│ │<Id>DE0010877643</Id> │
│ │ │ │<ClssfctnTp>DBFTFR</ │
├──┼──────────────┼──────────┤ClssfctnTp> │
│ │ │ │<QtyOrNmnlVal> │
│48│Currency of │EUR │<NmnlVal> │
│ │nominal amount│ │<Amt │
│ │ │ │Ccy="EUR">100000000</ │
├──┼──────────────┼──────────┤Amt> │
│ │ │ │</NmnlVal> │
│ │Security or │ │</QtyOrNmnlVal> │
│49│commodity │99.5 │<UnitPric> │
│ │price │ │<Ptrg>99.5</Ptrg> │
│ │ │ │</UnitPric> │
├──┼──────────────┼──────────┤<Qlty>INVG</Qlty> │
│ │ │ │<Mtrty>2030-04-22</ │
│50│Price currency│ │Mtrty> │
│ │ │ │<Issr> │
├──┼──────────────┼──────────┤<Id> │
│ │ │ │<LEI> │
│51│Security │INVG │NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN │
│ │quality │ │</LEI> </Id> │
│ │ │ │<JursdctnCtry>DE</ │
├──┼──────────────┼──────────┤JursdctnCtry> │
│ │ │ │</Issr> │
│52│Maturity of │2030-04-22│<Tp> │
│ │the security │ │<Cd>GOVS</Cd> │
│ │ │ │</Tp> │
├──┼──────────────┼──────────┤<ExclsvArrgmnt>false</│
│ │ │ │ExclsvArrgmnt> │
│53│Jurisdiction │DE │</Scty> │
│ │of the issuer │ │</AsstTp> │
│ │ │ │<LnVal │
├──┼──────────────┼──────────┤Ccy=MEURM>99500000</ │
│ │ │ │LnVal> │
│54│LEI of the │{LEI} of │</SctiesLndg> │
│ │issuer │the issuer│</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
├──┼──────────────┼──────────┤... │
│ │ │ │</CollData> │
│55│Security type │GOVS │... │
│ │ │ │</New> │
├──┼──────────────┼──────────┤</Rpt> │
│ │ │ │</TradData> │
│56│Loan value │99500000 │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
├──┼──────────────┼──────────┤DBFTFR</ │
│ │ │ │ │
│68│Exclusive │FALSE │ │
│ │arrangements │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────────┴──────────┴──────────────────────┘
    5.3.12.3. Titluri de capital incluse într-un indice principal
    287. Tabelul 68 ilustrează completarea câmpurilor în cazul SFT-ului care implică un titlu de capital care este inclus într-un indice principal, adică titluri de capital incluse într-un indice principal (câmpul 2.55) cu o cantitate de 100 000 (câmpul 2.46). Câmpul 2.48 nu se aplică, deoarece câmpul 2.46 este completat cu o cantitate şi nu cu o valoare nominală.
    288. Contrapărţile trebuie să raporteze titlurile de capital ca MEQU, atunci când acestea sunt considerate astfel, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1646 al Comisiei.
    289. Tipul activului este, de asemenea, un titlu de valoare (câmpul 2.40) ca titlurile de capital (câmpul 2.42). Calitatea titlului de valoare nu se aplică acestui tip de titluri de valoare (câmpul 2.51).
    290. Titlurile de valoare, din acest exemplu, au fost emise de un emitent german (câmpul 2.53) identificat cu codul său LEI (câmpul 2.54).
    291. Preţul titlului de valoare este exprimat în unităţi şi este de 9,95 EUR (câmpurile 2.49 şi 2.50). Întrucât activul-suport este un titlu de capital, nu există o dată a scadenţei pentru titlurile de valoare, prin urmare, câmpul 2.52 trebuie completat cu standardul ISO 8601 "9999-12-31".
    292. Valoarea împrumutului pentru SFT este de 995.000 EUR (câmpul 2.56), iar debitorul nu are acces exclusiv pentru a lua cu împrumut din portofoliul de titluri de valoare al creditorului (câmpul 2.68).
        Tabelul 68 - Titluri de capital incluse într-un indice principal

┌──┬──────────────┬──────────┬─────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
│40│Type of asset │SECU │ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
├──┼──────────────┼──────────┤<TradData> │
│ │ │ │<Rpt> │
│41│Security │{ISIN} │<New> │
│ │identifier │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼──────────┤... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
│42│Classification│{CFI} │<LnData> │
│ │of a security │ │<SctiesLndg> │
│ │ │ │<AsstTp> │
├──┼──────────────┼──────────┤<Scty> │
│ │ │ │<Id>DE0010877643</Id>│
│46│Quantity or │100000 │<ClssfctnTp>ESVUFN</ │
│ │nominal amount│ │ClssfctnTp> │
│ │ │ │<QtyOrNmnlVal> │
├──┼──────────────┼──────────┤<Qty>100000</Qty> │
│ │ │ │</QtyOrNmnlVal> │
│ │Security or │ │<UnitPric> │
│49│commodity │9.95 │<MntryVal> │
│ │price │ │<Amt │
│ │ │ │Ccy="EUR">9.95</Amt> │
├──┼──────────────┼──────────┤</MntryVal> │
│ │ │ │</UnitPric> │
│50│Price currency│EUR │<Qlty>NOAP</Qlty> │
│ │ │ │<Mtrty>9999-12-31</ │
├──┼──────────────┼──────────┤Mtrty> │
│ │ │ │<Issr> │
│51│Security │NOAP │<Id> │
│ │quality │ │<LEI> │
│ │ │ │NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN │
├──┼──────────────┼──────────┤</LEI> </Id> │
│ │ │ │<JursdctnCtry>DE</ │
│52│Maturity of │9999-12-31│JursdctnCtry> │
│ │the security │ │</Issr> │
│ │ │ │<Tp> │
├──┼──────────────┼──────────┤<Cd>MEQU</Cd> │
│ │ │ │</Tp> │
│53│Jurisdiction │DE │<ExclsvArrgmnt>false │
│ │of the issuer │ │</ExclsvArrgmnt> │
│ │ │ │</Scty> │
├──┼──────────────┼──────────┤</AsstTp> │
│ │ │ │<LnVal │
│54│LEI of the │LEI} of │Ccy="EUR">995000</ │
│ │issuer │the issuer│LnVal> │
│ │ │ │</SctiesLndg> │
├──┼──────────────┼──────────┤</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
│55│Security type │MEQU │... │
│ │ │ │</CollData> │
├──┼──────────────┼──────────┤... │
│ │ │ │</New> │
│56│Loan value │995000 │</Rpt> │
│ │ │ │</TradData> │
├──┼──────────────┼──────────┤</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
│68│Exclusive │FALSE │ │
│ │arrangements │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────────┴──────────┴─────────────────────┘
    5.3.12.4. Alte titluri de valoare fără scadentă
    293. Tabelul 69 ilustrează completarea câmpurilor în cazul SFT-ului care implică titluri de valoare care nu se află în lista furnizată în câmpul 2.55 din anexa I la STI. În acest caz, câmpul 2.55 trebuie completat cu "alte active". Cantitatea titlurilor de valoare este de 100 000 (câmpul 2.46). Câmpul 2.48 nu se aplică, deoarece câmpul 2.46 este completat cu o cantitate şi nu cu o valoare nominală.
    294. Tipul activului este, de asemenea, un titlu de valoare (câmpul 2.40) clasificat ca ESVUFN (câmpul 2.42). Calitatea titlului de valoare nu se aplică acestui tip de titluri de valoare (câmpul 2.51).
    295. Titlurile de valoare din acest exemplu au fost emise de un emitent francez (câmpul 2.53) identificat cu codul său LEI (câmpul 2.54)
    296. Preţul titlului de valoare este exprimat în unităţi şi, în acest exemplu, este de 99,5 EUR (câmpurile 2.49 şi 2.50). Titlurile de valoare nu au dată de scadenţă; prin urmare, câmpul 2.52 trebuie completat cu standardul ISO 8601 "9999-12-31".
    297. Valoarea împrumutului pentru SFT este de 9 950 000 EUR (câmpul 2.56), iar debitorul nu are acces exclusiv pentru a lua cu împrumut din portofoliul de titluri de valoare al creditorului (câmpul 2.68).
        Tabelul 69 - Alte titluri de valoare fără scadentă

┌──┬──────────────┬──────────┬─────────────────────┐
│No│Field │Example │XML Message │
├──┼──────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
│40│Type of asset │SECU │ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
├──┼──────────────┼──────────┤<TradData> │
│ │ │ │<Rpt> │
│41│Security │{ISIN} │<New> │
│ │identifier │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
├──┼──────────────┼──────────┤... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
│42│Classification│{CFI} │<LnData> │
│ │of a security │ │<SctiesLndg> │
│ │ │ │<AsstTp> │
├──┼──────────────┼──────────┤<Scty> │
│ │ │ │<Id>FR0010877000</Id>│
│46│Quantity or │100000 │<ClssfctnTp> ESVUFN │
│ │nominal amount│ │</ClssfctnTp> │
│ │ │ │<QtyOrNmnlVal> │
├──┼──────────────┼──────────┤<Qty>100000</Qty> │
│ │ │ │</QtyOrNmnlVal> │
│ │Security or │ │<UnitPric> │
│49│commodity │99.5 │<MntryVal> │
│ │price │ │<Amt │
│ │ │ │Ccy="EUR">99.5</Amt> │
├──┼──────────────┼──────────┤</MntryVal> │
│ │ │ │</UnitPric> │
│50│Price currency│EUR │<Qlty>NOAP</Qlty> │
│ │ │ │<Mtrty>9999-12-31</ │
├──┼──────────────┼──────────┤Mtrty> │
│ │ │ │<Issr> │
│51│Security │NOAP │<Id> │
│ │quality │ │<LEI> │
│ │ │ │GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG │
├──┼──────────────┼──────────┤</LEI> │
│ │ │ │</Id> │
│52│Maturity of │9999-12-31│<JursdctnCtry>FR</ │
│ │the security │ │JursdctnCtry> │
│ │ │ │</Issr> │
├──┼──────────────┼──────────┤<Tp> │
│ │ │ │<Cd>OTHR</Cd> │
│53│Jurisdiction │FR │</Tp> │
│ │of the issuer │ │<ExclsvArrgmnt>false │
│ │ │ │</ExclsvArrgmnt> │
├──┼──────────────┼──────────┤</S5cty:> │
│ │ │ │</AsstTp> │
│54│LEI of the │{LEI} of │<LnVal │
│ │issuer │the issuer│Ccy="EUR">9950000</ │
│ │ │ │LnVal> │
├──┼──────────────┼──────────┤</SctiesLndg> │
│ │ │ │</LnData> │
│55│Security type │OTHR │<CollData> │
│ │ │ │... │
├──┼──────────────┼──────────┤</CollData> │
│ │ │ │... │
│56│Loan value │9950000 │</New> │
│ │ │ │</Rpt> │
├──┼──────────────┼──────────┤</TradData> </ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
│68│Exclusive │FALSE │ │
│ │arrangements │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴──────────────┴──────────┴─────────────────────┘

    5.3.13. SFT-uri care implică mărfuri - dare cu împrumut de mărfuri
    298. Tabelul 70 ilustrează completarea câmpurilor în cazul SFT-ului care implică mărfuri (câmpul 2.40) cu "energie" ca produs de bază (câmpul 2.43), "petrol" ca subprodus (câmpul 2.44) şi "petrol Brent" ca detalii subprodus (câmpul 2.45).
    299. În exemplu, cantitatea de 100 000 (câmpul 2.46) este măsurată în barili (câmpul 47) la un preţ pe BARL de 60 USD (câmpul 49 şi câmpul 50).
    300. Valoarea împrumutului este de 6 000 000 (câmpul 56).
        Tabelul 70 - SFT-uri care implică mărfuri

┌──┬───────────┬───────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼───────────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Type of │ │ │
│40│asset │COMM │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │TradData> │
│ │ │ │<Rpt> │
├──┼───────────┼───────┤<New> │
│ │ │ │... │
│ │Base │ │<CtrPtyData> │
│43│product │NRGY │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
├──┼───────────┼───────┤<SctiesLndg> │
│ │ │ │<AsstTp> │
│ │Sub - │ │<Cmmdty> │
│44│product │OIL │<Clssfctn> │
│ │ │ │<Nrgy> │
│ │ │ │<Oil> │
├──┼───────────┼───────┤<BasePdct>NRGY</Base │
│ │ │ │Pdct> │
│ │Further sub│ │<SubPdct>OILP</SubPdc │
│45│- product │BRNT │t> │
│ │ │ │AddtlSubPdct>BRNT</A │
│ │ │ │ddtlSubPdct> │
├──┼───────────┼───────┤</Oil> │
│ │ │ │</Nrgy> │
│ │Quantity or│ │</Clssfctn> │
│46│nominal │100000 │<Qty> │
│ │amount │ │<Val>100000</Val> │
│ │ │ │<UnitOfMeasr>BARL</ │
│ │ │ │UnitO │
├──┼───────────┼───────┤</Qty> │
│ │ │ │<UnitPric> │
│ │Unit of │ │<MntryVal> │
│47│measure │BARL │<Amt │
│ │ │ │Ccy=MUSDM>60</Amt> │
│ │ │ │</MntryVal> │
├──┼───────────┼───────┤</UnitPric> │
│ │ │ │</Cmmdty> │
│ │Securities │ │</AsstTp> │
│ │or │ │Ccy=MUSDM>6000000</ │
│49│commodities│60 │LnVal> │
│ │price │ │</SctiesLndg> │
│ │ │ │</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
├──┼───────────┼───────┤... │
│ │ │ │</CollData> │
│ │Price │ │… │
│50│currency │USD │</New> │
│ │ │ │</Rpt> │
│ │ │ │</TradData> │
├──┼───────────┼───────┤</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
│56│Loan value │6000000│ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴───────────┴───────┴──────────────────────┘
    5.3.14. SLB cu rebate de numerar
    301. Tabelul 71 ilustrează completarea câmpurilor în cazul în care contrapărţile convin asupra unei rate de rebate variabile bazată pe indicele EONIA (câmpul 2.59), cu o perioadă de referinţă pentru rata de rebate variabilă în zile (câmpul 2.60), cu un multiplicator întreg pentru perioada de timp de 1 zi (câmpul 2.61).
    302. Contrapărţile au convenit şi asupra unei frecvenţe de o săptămână pentru plata ratei de rebate variabile (câmpul 2.62) şi (câmpul 2.6S). Reţineţi că ambele câmpuri sunt opţionale, pentru a facilita tranzacţiile care nu definesc o frecvenţă pentru plata ratei de rebate variabile.
    303. Rata variabilă se va revizui cu o perioadă de timp în zile (câmpul 2.64), cu un multiplicator de 1 zi (câmpul 2.65)
    304. Numărul de puncte de bază care urmează să fie adăugate (sau scăzute în cazul unei valori negative permise pentru acest câmp), ca marjă la rata variabilă a dobânzii pentru a determina rata dobânzii la împrumut este "5" (câmpul 2.66).
        Tabelul 71 - SLB cu rebate de numerar

┌──┬──────────┬───────┬─────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼──────────┼───────┼─────────────────────┤
│ │Fixed │ │ │
│58│rebate │ │ │
│ │rate │ │ │
├──┼──────────┼───────┤ │
│ │Floating │ │ │
│59│rebate │EONA │ │
│ │rate │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
├──┼──────────┼───────┤<TradData> │
│ │Floating │ │<New> │
│ │rebate │ │... │
│ │rate │ │<CtrPtyData> │
│60│reference │DAYS │... │
│ │period - │ │</CtrPtyData> │
│ │time │ │<LnData> │
│ │period │ │... │
├──┼──────────┼───────┤<TxLnData> │
│ │Floating │ │<SctiesLndg> │
│ │rebate │ │<RbtRate> │
│61│rate │1 │<Fltg> │
│ │reference │ │<RefRate> │
│ │period - │ │<Indx>EONA</Indx> │
│ │multiplier│ │</RefRate> │
├──┼──────────┼───────┤<Term> │
│ │Floating │ │<Unit>DAYS</Unit> │
│ │rebate │ │<Val>1</Val> │
│ │rate │ │</Term> │
│62│payment │WEEK │<PmtFrqcy> │
│ │frequency │ │<Unit>WEEK</Unit> │
│ │- time │ │<Val>1</Val> │
│ │period │ │</PmtFrqcy> │
├──┼──────────┼───────┤<RstFrqcy> │
│ │Floating │ │<Unit>DAYS</Unit> │
│ │rebate │ │<Val>1</Val> │
│ │rate │ │</RstFrqcy> │
│6S│payment │1 │<BsisPtSprd>5</ │
│ │frequency │ │BsisPtSprd> │
│ │- │ │</Fltg> │
│ │multiplier│ │</RbtRate> │
├──┼──────────┼───────┤</SctiesLndg> │
│ │Floating │ │</TxLnData> │
│ │rebate │ │</LnData> │
│64│rate reset│DAYS │<CollData> │
│ │frequency │ │... │
│ │- time │ │</CollData> │
│ │period │ │... │
├──┼──────────┼───────┤</New> │
│ │Floating │ │</TradData> │
│ │rebate │ │... │
│65│rate reset│1 │</ │
│ │frequency │ │SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │- │ │ │
│ │multiplier│ │ │
├──┼──────────┼───────┤ │
│ │Spread of │ │ │
│66│the rebate│5 │ │
│ │rate │ │ │
└──┴──────────┴───────┴─────────────────────┘
    5.3.15. SLB pe bază de taxe: SLB cu garanţii care nu sunt în numerar, SLB cu fond comun de lichidităţi şi SLB negarantat
    305. SLB pe bază de taxe include trei tipuri de SLB-uri: SLB cu garanţii care nu sunt în numerar, SLB cu fond comun de lichidităţi şi SLB negarantat. Toate cele trei tipuri au aceeaşi logică de raportare.
    306. Tabelul 72 conţine valoarea care trebuie raportată de contrapărţi în câmpul 67 "Taxa de împrumut" atunci când acestea încheie un SLB cu garanţii care nu sunt în numerar, cu fond comun de lichidităţi sau negarantat (SLB fără rebate). Taxa de împrumut, în acest caz, este de 1,23456% şi este completată fără semnul de procent rezervat pentru etichetele xml.
        Tabelul 72 - Garanţii care nu sunt în numerar

┌──┬───────┬───────┬──────────────────────┐
│No│Field │Example│XML Message │
├──┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ │<SctiesFincgRptgTxRpt>│
│ │ │ │<TradData> │
│ │ │ │<Rpt> │
│ │ │ │<New> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │<CtrPtyData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CtrPtyData> │
│ │ │ │<LnData> │
│ │ │ │<SctiesLndg> │
│ │Lending│ │<LndgFee>1.23456</ │
│67│fee │1.23456│LndgFee> │
│ │ │ │</SctiesLndg> │
│ │ │ │</LnData> │
│ │ │ │<CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</CollData> │
│ │ │ │... │
│ │ │ │</New> │
│ │ │ │</Rpt> │
│ │ │ │</TradData> │
│ │ │ │</ │
│ │ │ │SctiesFincgRptgTxRpt> │
└──┴───────┴───────┴──────────────────────┘
    5.3.16. Valoarea împrumutului în marjă şi valoarea de piaţă a poziţiilor scurte
    307. Valoarea totală a împrumutului în marjă acordat (câmpul 2.69) trebuie raportată fie ca 0 (când clientul are un credit de numerar total/o poziţie lungă în numerar), fie ca valoare pozitivă (când clientul are un debit de numerar total/o poziţie scurtă în numerar în moneda de bază). Moneda de bază trebuie întotdeauna raportată, astfel cum se defineşte în acordul bilateral dintre un broker principal şi clientul său.
    308. Valoarea totală a împrumutului în marjă este calculată pe baza fiecărei componente a împrumutului în marjă, per monedă (câmpurile 2.33 şi 2.34). Aceste câmpuri trebuie repetate de câte ori este necesar, pentru a include toate monedele utilizate în cont. Acest lucru va permite autorităţilor să monitorizeze debitul în numerar al clientului (adică împrumuturile în marjă)