Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 GHID DE FINANŢARE din 6 octombrie 2015 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE FINANŢARE din 6 octombrie 2015  a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic    Twitter Facebook
Cautare document

 GHID DE FINANŢARE din 6 octombrie 2015 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 13 octombrie 2015


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Rolul Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
    (1) Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, denumit în continuare program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului;
    b) cuantumul, condiţiile de acordare a ecotichetului şi modalitatea de utilizare;
    c) categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate;
    d) modalitatea de finanţare.
    ART. 2
    Definiţii şi acronime
    (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) autoturism - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M(1), conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;
    c) autoutilitară uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N(1), conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;
    d) autospecială/autospecializată uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M(1) ori N(1), destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;
    e) autovehicul pur electric - orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară propulsat/propulsată de un motor electric, cu alimentare de la o sursă electrică;
    f) autovehicul nou electric hibrid - orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară propulsat/propulsată de un motor electric, cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50g/km, care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată, achiziţionat de la un producător validat de către autoritate;
    g) beneficiar - solicitantul care a beneficiat de ecotichet;
    h) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către solicitantul persoană fizică, persoană juridică, operator economic fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în vederea acceptării în program, în condiţiile prevăzute în prezentul ghid;
    i) ecotichet - tichet cu valoare nominală, parte din preţul de achiziţie a unui autovehicul pur electric sau autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50g/km, aparţinând categoriilor de folosinţă M(1) şi N(1), astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) operator economic (întreprindere unică) - orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată, inclusiv persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfăşoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice entitate definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013;
    k) persoană eligibilă - persoana fizică, persoana juridică, operatorul economic fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care îndeplineşte criteriile de eligibilitate;
    l) persoana juridică - entităţile prevăzute de lege, precum şi orice alte organizaţii legal înfiinţate care, deşi nu sunt declarate de lege persoane juridice, au organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit şi moral, în acord cu interesul general;
    m) producător - persoană juridică română/persoană juridică constituită în condiţiile şi prin mecanismele prevăzute de reglementările europene, operator economic constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, de la care persoana fizică, persoana juridică, operatorul economic fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale a achiziţionat unul sau mai multe autovehicule electrice, în urma aprobării dosarului de acceptare de către Autoritate;
    n) solicitant - persoana fizică, persoana juridică, operatorul economic fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care intenţionează să achiziţioneze unul sau mai multe autovehicule electrice sub beneficiul ecotichetului şi depune actele necesare în acest sens;
    o) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată, în interiorul căreia solicitantul persoană fizică, persoană juridică, operator economic fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate depune la Autoritate dosarul de acceptare, în condiţiile prevăzute în prezentul ghid.
    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul de "zi" sau "zile" reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context;
    c) sintagma "autovehicul electric" reprezintă autovehicul pur electric şi/sau autovehicul nou electric hibrid, dacă nu se specifică altfel.
    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) A - autoturism;
    b) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    c) ASU - autospecială/autospecializată uşoară;
    d) AU - autoutilitară uşoară;
    e) TVA - taxa pe valoarea adăugată.
    ART. 3
    Obiectul, scopul şi obiectivele programului
    (1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma ecotichetului, pentru achiziţionarea autovehiculelor pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50g/km, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.
    (2) Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin achiziţionarea de autovehicule pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.
    (3) Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:
    a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament;
    b) diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la autovehiculele ce utilizează alte sisteme de propulsie decât cel electric, prin înlocuirea treptată a acestora cu autovehicule electrice.
    ART. 4
    Indicatorii de performanţă şi eficienţă a programului
    Indicatorii de performanţă şi eficienţă a programului îl reprezintă numărul de vehicule de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic achiziţionate prin program.
    ART. 5
    Caracterul programului şi aria geografică de aplicare
    Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.
    ART. 6
    Sursa de finanţare şi suma prevăzută pentru derularea programului
    (1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.
    (2) Programul se derulează în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
    ART. 7
    Ecotichetul
    (1) Ecotichetul, stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este în cuantum de:
    a) 20.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul pur electric;
    b) 5.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50 g/km.
    (2) Solicitantul beneficiază de un (1) ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul pur electric sau unui autovehicul nou electric hibrid (autoturism, autoutilitară uşoară, autospecială/autospecializată uşoară), sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi respectării termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.
    (3) Solicitantul poate achiziţiona mai multe autovehicule pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe ecotichete.
    (4) Ecotichetul se scade din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid, denumit în continuare preţ de comercializare, diferenţa fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar.
    (5) În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional şi doreşte să achiziţioneze un autovehicul pur electric sau un autovehicul nou electric hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare.
    (6) În cazul în care un solicitant din cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional doreşte să achiziţioneze un autovehicul nou electric hibrid, cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50 g/km, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, ecotichetul se poate cumula cu ecobonusul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 609/2015.
    (7) Cumulul ecotichetului cu prima de casare se poate efectua doar în cazul în care solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.
    (8) Prima de casare se poate obţine în condiţiile prevăzute de Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 609/2015.
    (9) Acordarea ecotichetului solicitantului operator economic, cu sau fără personalitate juridică, se face în baza schemei intitulate "Ajutor de minimis pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic", denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013.
    (10) Schema de minimis se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
    (11) În situaţia în care, în urma procesului de analiză, solicitantul prevăzut la alin. (9) este declarat eligibil şi este acceptat spre finanţare, Autoritatea, prin structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor, comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma ecotichetului şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013.
    (12) Solicitantul prevăzut la alin. (9) poate solicita prin cererea de finanţare cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere) la momentul depunerii dosarului de acceptare, în caz contrar solicitarea fiind nulă, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
    (13) În cadrul programului, solicitantul acceptat nu poate ceda dreptul său de beneficiu asupra ecotichetului.
    ART. 8
    Condiţii de acordare a ecotichetului
    Beneficiază de ecotichet orice persoană fizică, persoană juridică/operator economic fără personalitate juridică/organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) are domiciliul sau reşedinţa/sediul în România;
    b) a obţinut, din partea Autorităţii, aprobarea dosarului de acceptare;
    c) a achiziţionat autovehicul pur electric sau autovehicul nou electric hibrid.
    ART. 9
    Sesiunea de înscriere în vederea validării/acceptării în program
    (1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea acceptării solicitanţilor persoane fizice, persoane juridice, operator economic fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale.
    (2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea acceptării, după caz, precum şi sumele destinate finanţării în cadrul programului, pe categorii de solicitanţi eligibili, se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
    (3) Dispoziţia prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu maximum 5 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de înscriere.
    (4) Pe parcursul derulării programului, orice modificare a sumelor destinate finanţării pe categorii de solicitanţi eligibili se face prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

    CAP. II
    Categoriile de persoane eligibile, criteriile de eligibilitate şi participarea în cadrul programului

    SECŢIUNEA 1
    Solicitantul

    ART. 10
    Eligibilitate
    (1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate poate participa în cadrul programului orice persoană fizică domiciliată sau rezidentă în România.
    (2) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului următoarele categorii de persoane juridice române:
    a) unitatea administrativ-teritorială;
    b) unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată;
    c) instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
    d) organizaţia neguvernamentală;
    e) unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România;
    f) operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic;
    g) societăţi profesionale cu răspundere limitată, înfiinţate potrivit prevederilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare;
    h) unităţile medico-sanitare înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ-teritorială se înţelege şi subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului.
    (4) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate pot participa în cadrul programului următoarele categorii de operatori economici fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România:
    a) persoana fizică autorizată;
    b) întreprinderea individuală;
    c) întreprinderea familială.
    (5) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului organizaţiile profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispoziţiilor legale speciale.

    SUBSECŢIUNEA 1
    Persoana fizică

    ART. 11
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului persoana fizică ce îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) are domiciliul sau reşedinţa în România;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) depune dosarul de acceptare în nume propriu, fără a se interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;
    d) intenţionează să dobândească unul sau mai multe autovehicule pur electrice ori autovehicule noi electrice hibride.
    ART. 12
    Conţinutul dosarului de acceptare
    (1) Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 1, în original;
    b) actul care îi atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în copie certificată "conform cu originalul" ;
    c) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul" ;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, în original sau copie legalizată;
    f) declaraţia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, din care să rezulte modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare, în original;
    g) declaraţia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care solicitantul îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculul electric la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar, în original, dacă este cazul.
    (2) În cazul unor situaţii particulare, în afara documentelor prevăzute la alin. (1), solicitantul prezintă şi alte documente, după caz:
    a) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul solicitantului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea achiziţionării autovehiculului electric;
    b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite, în vederea achiziţionării autovehiculului electric.
    (3) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (1) şi, după caz, la alin. (2) sau prezentarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage respingerea dosarului de acceptare. În toate cazurile, documentul care atestă reprezentarea solicitantului de către o altă persoană (decizia sau împuternicirea) trebuie să facă referire la denumirea completă şi oficială a programului, anul în care acesta se desfăşoară, precum şi la titulatura completă, numărul actului normativ de instituire a acestuia şi numărul Monitorului Oficial al României, Partea I, în care a fost publicat.

    SUBSECŢIUNEA a 2-a
    Unitatea administrativ-teritorială

    ART. 13
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului unitatea administrativ-teritorială care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
    d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
    e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.
    ART. 14
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cererea de finanţare prevăzută în anexa nr. 2, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    g) hotărârea consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a subdiviziunilor, după caz, privind participarea la program, în original sau copie certificată pentru conformitate de către secretarul unităţii; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la achiziţionarea autovehiculului pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50g/km, cuantumul total al ecotichetului, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare.

    SUBSECŢIUNEA a 3-a
    Unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată

    ART. 15
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
    d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
    e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
    f) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform declaraţiei pe propria răspundere;
    g) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri;
    h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar.
    ART. 16
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 2, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";
    d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";
    e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    i) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ, în copie certificată "conform cu originalul";
    j) hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la achiziţionarea autovehiculului pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50g/km, cuantumul total al ecotichetului, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare;
    k) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 4 (aplicabil unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private);
    l) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind domeniul de activitate pentru care va utiliza autovehiculul electric ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN, dacă este aplicabil), în original (aplicabil unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private); formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 6;
    m) declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 3.

    SUBSECŢIUNEA a 4-a
    Instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

    ART. 17
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, ce îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
    d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
    e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.
    ART. 18
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 2, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    f) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituţiei publice, în copie certificată "conform cu originalul";
    g) hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original sau în copie certificată "conform cu originalul"; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la achiziţionarea autovehiculului pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50g/km, cuantumul total al ecotichetului, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare.

    SUBSECŢIUNEA a 5-a
    Organizaţia neguvernamentală

    ART. 19
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului organizaţia neguvernamentală care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu se află în stare de dizolvare, lichidare, radiere şi nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
    d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
    e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
    f) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform declaraţiei pe propria răspundere;
    g) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul din sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri;
    h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar.
    ART. 20
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 2, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";
    d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";
    e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    i) documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată "conform cu originalul";
    j) certificatul de grefă, în original/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor eliberat de către instanţa competentă, în copie certificată "conform cu originalul" de către emitent, care atestă că organizaţia nu a fost radiată din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare;
    k) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind domeniul de activitate pentru care va utiliza autovehiculul electric achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN, dacă este aplicabil), în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 6;
    l) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 4;
    m) declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 3;
    n) actul de înfiinţare, în copie certificată "conform cu originalul" (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească etc., după caz).

    SUBSECŢIUNEA a 6-a
    Unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România

    ART. 21
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România şi care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu se află în stare de desfiinţare, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute mai sus şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
    d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
    e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.
    ART. 22
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 2, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";
    d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";
    e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    h) actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/ dispoziţia, după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unităţii de cult, în copie certificată "conform cu originalul";
    i) hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la achiziţionarea autovehiculului pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50g/km, cuantumul total al ecotichetului, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare;
    j) hotărârea Guvernului pentru recunoaşterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I) şi actul de înfiinţare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în copie certificată "conform cu originalul".

    SUBSECŢIUNEA a 7-a
    Operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic

    ART. 23
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic, care îndeplineşte următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
    d) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
    e) desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României şi, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
    f) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
    g) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri;
    h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar;
    i) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
    j) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform criteriilor de analiză prevăzute în anexa nr. 5.
    ART. 24
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 2, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";
    d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";
    e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    i) certificatul de înregistrare în registrul comerţului, emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, în copie certificată "conform cu originalul";
    j) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
    k) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    l) declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 3;
    m) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind domeniul de activitate pentru care va utiliza autovehiculul electric achiziţionat în cadrul programului, cu menţionarea codului CAEN, principal şi/sau autorizat, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 6;
    n) copiile situaţiilor financiare anuale la încheierea ultimelor două exerciţii financiare, în copie certificată "conform cu originalul", vizate de către organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice (recipisa înregistrării electronice sau ştampila conţinând numărul şi data înregistrării).

    SUBSECŢIUNEA a 8-a
    Societatea profesională cu răspundere limitată

    ART. 25
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului societatea profesională cu răspundere limitată înfiinţată potrivit Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, care îndeplineşte următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
    d) desfăşoară activităţi pe teritoriul României şi, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
    e) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
    f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri;
    g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar;
    h) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
    i) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform declaraţiei pe propria răspundere.
    ART. 26
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 2, în original, semnată şi ştampilată de către minimum 2 asociaţi ai societăţii;
    b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";
    d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";
    e) decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societăţii, în copie certificată "conform cu originalul";
    f) certificat de înregistrare a societăţii profesionale de avocaţi cu răspundere limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societăţii, în copie certificată "conform cu originalul";
    g) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    h) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    j) declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 3;
    k) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind domeniul de activitate pentru care va utiliza autovehiculul electric achiziţionat în cadrul programului, cu menţionarea codului CAEN, principal şi/sau autorizat, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 6;
    l) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 4.

    SUBSECŢIUNEA a 9-a
    Unitatea medico-sanitară

    ART. 27
    Criterii de eligibilitate
    (1) Poate participa în cadrul programului unitatea medico-sanitară, înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Criteriile de eligibilitate, precum şi conţinutul dosarului de acceptare sunt cele prevăzute la art. 23 şi 24, aferente operatorului economic cu personalitate juridică.

    SUBSECŢIUNEA a 10-a
    Operatorul economic fără personalitate juridică

    ART. 28
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului operatorul economic fără personalitate juridică, respectiv persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;
    c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
    e) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    f) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
    g) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
    h) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri;
    i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere);
    j) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
    k) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
    l) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform declaraţiei pe propria răspundere.
    ART. 29
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 2, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";
    d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";
    e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    i) certificatul de înregistrare în registrul comerţului emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în copie certificată "conform cu originalul";
    j) certificatul constatator de bază emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
    k) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    l) declaraţia privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 3;
    m) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind domeniul de activitate pentru care va utiliza autovehiculele electrice achiziţionate în cadrul programului, cu menţionarea codul CAEN, principal şi/sau autorizat, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 6;
    n) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 4.

    SUBSECŢIUNEA a 11-a
    Organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale

    ART. 30
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale şi care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi pe teritoriul României;
    c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    e) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
    f) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
    g) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri;
    h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere);
    i) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
    j) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform declaraţiei pe propria răspundere.
    ART. 31
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 2, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";
    d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";
    e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
    h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
    i) actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia etc., după caz) prin care a fost înregistrată modalitatea de exercitare a profesiei, conform dispoziţiilor legale speciale, în copie certificată "conform cu originalul";
    j) adeverinţă eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a exercita profesia liberală, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, în original;
    k) declaraţia privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 3;
    l) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind domeniul de activitate pentru care va utiliza autovehiculele electrice achiziţionate în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN); formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 6;
    m) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 4;
    n) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind participarea la program, în original; declaraţia trebuie să cuprindă acordul cu privire la achiziţionarea autovehiculului electric, cuantumul total al ecotichetului, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului electric.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Acceptarea în program a solicitantului persoană fizică, persoană juridică/operator economic fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale

    ART. 32
    Depunerea dosarului de acceptare
    (1) Dosarul de acceptare se depune legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii.
    (2) Plicul conţinând dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.
    (3) Plicul conţinând dosarul de acceptare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
    a) denumirea completă a solicitantului şi adresa sediului;
    b) titlul: "Dosar de acceptare în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic" - solicitant - persoană fizică, persoană juridică/operator economic fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale;
    c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.
    (4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de acceptare, acesta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.
    (5) Nedepunerea dosarului în condiţiile prevăzute la alin. (1) determină respingerea dosarului de acceptare.
    ART. 33
    Acceptarea solicitantului
    (1) Acceptarea are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de acceptare, efectuată de către o comisie de acceptare.
    (2) Comisia de acceptare se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
    (3) Comisia de acceptare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate, completând, în funcţie de categoria solicitantului, grilele de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor, prevăzute în cuprinsul anexelor nr. 7, 8.1-8.8 şi 9.1-9.8.
    (4) Atrag respingerea dosarului de acceptare:
    a) cererea de acceptare, documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea;
    b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
    c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum şi constatarea existenţei unei situaţii care poate afecta realizarea obiectivului propus în cadrul programului.
    (5) Comisia de acceptare înaintează Comitetului director al Autorităţii centralizatoarele cuprinzând solicitanţii propuşi spre acceptare şi solicitanţii propuşi spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
    (6) Comitetul director avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii centralizatorul cuprinzând solicitanţii propuşi spre acceptare. Comitetul director analizează şi aprobă centralizatorul conţinând solicitanţii propuşi spre respingere.
    (7) Comitetul de avizare aprobă finanţarea solicitanţilor acceptaţi în baza propunerii Comitetului director.
    (8) Lista solicitanţilor acceptaţi se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
    (9) Lista solicitanţilor respinşi se publică pe pagina de internet a Autorităţii în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data aprobării de către Comitetul director.
    (10) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării de către Comitetul de avizare a finanţării solicitanţilor acceptaţi, comisia de acceptare elaborează şi transmite structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii lista solicitanţilor acceptaţi, cu atributele de identificare ale acestora, numele şi prenumele reprezentanţilor legali, codurile CAEN ale activităţilor principale şi codurile CAEN ale activităţilor pentru care au fost solicitate finanţările, precum şi cuantumul sumelor aprobate spre finanţare.
    (11) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii poate solicita comisiei de acceptare orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea solicitanţilor operatori economici în baza schemei de minimis.
    (12) În vederea perfectării contractelor de finanţare nerambursabilă, Autoritatea stabileşte programarea solicitanţilor acceptaţi pe judeţe şi municipiul Bucureşti.
    (13) Programarea prevăzută la alin. (12) se publică pe pagina de internet a Autorităţii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Achiziţionarea autovehiculului electric de către solicitantul persoană fizică, persoană juridică, operator economic fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale

    ART. 34
    Contractul de finanţare nerambursabilă
    (1) Contractul de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract, reprezintă actul juridic în temeiul căruia Autoritatea asigură solicitantului acceptat decontarea ecotichetelor acordate beneficiarilor în cadrul programului.
    (2) Prin contract se stabilesc:
    a) marca de autovehicul electric achiziţionat prin program;
    b) data depunerii documentelor necesare decontării;
    c) drepturile şi obligaţiile Autorităţii, precum şi drepturile şi obligaţiile solicitantului acceptat.
    (3) Modelul contractului este prevăzut în anexele nr. 10 şi 12, în funcţie de categoria solicitantului.
    (4) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.
    (5) Contractul se redactează şi se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
    (6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil maximum 12 luni.
    (7) Se consideră renunţare la calitatea de solicitant acceptat neprezentarea acestuia pentru semnarea contractului, la termenul stabilit conform dispoziţiilor art. 33 alin. (12).
    (8) Din partea solicitantului, contractul se semnează de către solicitant/reprezentant legal ori de către persoana mandatată în mod expres prin împuternicire notarială/împuternicire a reprezentantului legal, prezentată în original, în baza actului de identitate.
    ART. 35
    Achiziţionarea autovehiculului electric
    Solicitantul acceptat efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului electric în termen de maximum 12 luni de la încheierea contractului de finanţare.
    ART. 36
    Decontarea ecotichetului
    (1) Decontarea se efectuează în baza cererii de tragere, al cărei formular este prevăzut în anexele nr. 11 şi 13, în funcţie de categoria solicitantului, care se înregistrează şi se depune la Autoritate la data stipulată prin contract, însoţită de următoarele documente:
    a) contractul de vânzare-cumpărare a autovehiculului electric, în copie legalizată;
    b) cartea de identitate a autovehiculului electric, în copie legalizată;
    c) certificatul de înmatriculare a autovehiculului electric, în copie legalizată;
    d) certificatul de conformitate a autovehiculului electric, în original şi în copii;
    e) facturile emise beneficiarilor, aferente achiziţionării autovehiculelor electrice, în original şi în copii;
    f) documentele care atestă informaţii privind achiziţia autovehiculului electric (instrumentul de plată utilizat şi data efectuării plăţii), în original şi în copii;
    g) în situaţia finanţării solicitantului în baza unui contract de leasing financiar, se depune contractul de leasing financiar, în copie legalizată.
    (2) Documentele depuse în original şi în copii se restituie beneficiarilor după certificarea "conform cu originalul" de către personalul Autorităţii a exemplarelor prezentate.
    (3) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) sunt redactate într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată în original sau copie legalizată.
    (4) Decontarea ecotichetelor se efectuează în ordinea depunerii cererilor de tragere, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a programării decadale a plăţilor, pe categorii de proiecte şi programe finanţate de către Autoritate.
    (5) Autoritatea aprobă cererea de tragere numai în condiţiile în care cererea este complet şi corect întocmită şi documentele justificative aferente sunt complete, corect întocmite şi conforme cu prevederile legale în vigoare.
    (6) Cu excepţia documentelor prezentate în original, documentele depuse rămân în păstrarea Autorităţii.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    ART. 37
    Contestarea rezultatului
    (1) Solicitantul al cărui dosar de acceptare a fost respins poate introduce contestaţie la decizia Autorităţii.
    (2) Contestaţia, formulată în scris, se depune la registratura Autorităţii în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei solicitanţilor respinşi.
    (3) Contestaţia poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acesteia de către Autoritate în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).
    (4) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare.
    (5) Contestaţia trebuie să cuprindă:
    a) atributele de identificare a contestatarului;
    b) numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorităţii dosarului de acceptare;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază;
    e) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia, semnătura şi, în cazul persoanei juridice, operatorului economic fără personalitate juridică sau organizaţiei profesionale care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, ştampila.
    (6) Aprobarea componenţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
    (7) Soluţionarea contestaţiei se face în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la registratura Autorităţii.
    (8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor înaintează Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestaţiei. În situaţia admiterii contestaţiei de către Comitetul director, acesta înaintează Comitetului de avizare propunerea de validare sau de acceptare, după caz.
    ART. 38
    Păstrarea documentelor
    (1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) Documentele depuse de către solicitantul al cărui dosar de acceptare a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera solicitantului acceptat copii ale documentelor depuse.
    (3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui documentele depuse de către solicitantul al cărui dosar de acceptare a fost respins.
    ART. 39
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    Autoritatea răspunde pentru gestionarea, în condiţiile legii, a datelor cu caracter personal aparţinând solicitanţilor participanţi în cadrul programului.
    ART. 40
    Publicarea informaţiilor relevante
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic".
    (2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate şi/sau autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
    (3) Orice modificare, completare sau derogare de la prevederile prezentului ghid se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 41
    Raportul ghidului cu alte acte normative
    Unde prezentul ghid nu dispune se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.
    ART. 42
    Anexe
    Anexele nr. 1-7, 8.1-8.8, 9.1-9.8 şi 10-13 fac parte integrantă din prezentul ghid.


    ANEXA 1
    la ghid

    Nr. de înregistrare la solicitant Nr. de înregistrare la
         ...../............ Administraţia Fondului pentru Mediu
                                                    .../..............


                              CERERE DE FINANŢARE
                      pentru solicitanţii persoane fizice

    1. Date generale
    Subsemnatul, ............, cod numeric personal ............., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ...., seria .... nr. ........, eliberat de către ........, la data de .........., cu domiciliul în România, localitatea ................, str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ....., telefon (fix şi mobil) ........, fax ....., e-mail ............, cont nr. ..........., deschis la Trezoreria ..............,
    prin împuternicit domnul/doamna ..........., cod numeric personal .........., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria ... nr. ....., eliberat de către ......., la data de ........, având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ..........., str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ....., telefon (fix şi mobil) ..........., fax ..........., e-mail .......,/nu este cazul
    2. Finanţare solicitată
    2.1. Solicitantul ............., prin reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal ............, solicit acceptarea în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi o finanţare nerambursabilă în sumă de ........ lei (în cifre şi litere), reprezentând ecotichetul/ecotichetele corespunzător/corespunzătoare achiziţionării unui număr de ....... (în cifre şi litere) autovehicule electrice, după cum urmează:
    a) un număr de ..... autovehicule pur electrice;
    b) un număr de ..... autovehicule noi electrice hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50 g/km.
    2.2. Diferenţa până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculelor electrice va fi asigurată şi susţinută:
    a) din surse proprii: DA [] NU []
    b) prin credit bancar: DA [] NU []
    c) prin leasing financiar: DA [] NU []
    3. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, în calitate de solicitant/împuternicit al solicitantului ............, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) am domiciliul în România;
    b) am îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) intenţionez să achiziţionez autovehiculul electric menţionat la pct. 2.1;
    d) ne angajăm să asigurăm şi să susţinem diferenţa de preţ prin modalitatea prevăzută la pct. 2.2;
    e) am depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a ne interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;
    f) suntem de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu subsemnatul;
    g) am depus întreaga documentaţie, conform prevederilor ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.558/2015, şi în condiţiile stipulate prin acesta;
    h) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.
    Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    Subsemnatul, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de finanţare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic cu titlu de ecotichet.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.


               Numele, prenumele solicitantului/împuternicitului
                              ....................
                                   Semnătura
                                 .............
                                      L.S.


    ANEXA 2
    la ghid

    Nr. de înregistrare la solicitant Nr. de înregistrare la
          ...../............ Administraţia Fondului pentru Mediu
                                                    .../..............


                              CERERE DE FINANŢARE

    pentru solicitanţii persoane juridice, operatori economici fără personalitate juridică sau organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale

    1. Date generale
    Denumirea completă a solicitantului: ......................
    Forma juridică de organizare (de drept public şi de drept privat): ................
    Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului, ../.../........, cod de identificare fiscală .........., cont nr. .........., deschis la Trezoreria/Banca ..............
    Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea ..........., str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., cod poştal ......, telefon (fix şi mobil) ........., fax ......, e-mail ......., website: ............, reprezentat/reprezentată legal de către ........., în calitate de ...........,
    prin
    Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ......., cod numeric personal ........, posesor al actului de identitate tip ..., seria ..... nr. ....., eliberat de către ........ la data de ........, domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ..........., str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........, cod poştal ....., telefon (fix şi mobil) ........, fax ......., e-mail .......
    2. Finanţare solicitată
    2.1. Solicitantul .........., operator economic conform definiţiei de la art. 2 alin. (1) lit. j) din Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.558/2015 (dacă este cazul), prin reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal ........., solicit acceptarea în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi o finanţare nerambursabilă în sumă de ..... lei (în cifre şi litere), reprezentând ecotichetul/ecotichetele corespunzător/corespunzătoare achiziţionării unui număr de ..... (în cifre şi litere) autovehicule electrice, după cum urmează:
    a) un număr de ... autovehicule pur electrice;
    b) un număr de ... autovehicule noi electrice hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50 g/km.
    2.2. Diferenţa până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculelor electrice va fi asigurată şi susţinută:
    a) din surse proprii: DA [] NU []
    b) prin credit bancar: DA [] NU []
    c) prin leasing financiar: DA [] NU []
    3. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al ..........., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) avem personalitate juridică română/nu avem personalitate juridică, suntem legal constituiţi şi desfăşurăm activităţi economice pe teritoriul României/nu desfăşurăm activităţi economice;
    b) avem îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, şi nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
    c) nu ne aflăm în stare de insolvenţă sau faliment, nu ne aflăm în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu ne aflăm sub administrare specială, nu avem suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu ne aflăm într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    d) nu facem obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. c), precum şi pentru orice altă situaţie similară;
    e) nu am fost şi nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene/am fost subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a Deciziei Consiliului Concurenţei/Comisiei Europene nr. ... din ......, decizia fiind executată şi creanţa integral recuperată anterior depunerii dosarului de acceptare;
    f) autovehiculele electrice achiziţionate prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic nu urmează a fi utilizate pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    g) în cursul anului în curs, nu am obţinut şi nu suntem pe cale să obţinem finanţare pentru achiziţionarea unuia sau a mai multor autovehicule electrice noi şi/sau second-hand prin proiecte sau programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare;
    h) ne angajăm ca autovehiculul/autovehiculele electric(e) achiziţionat(e) prin program să fie utilizat(e) în activităţile derulate de către societatea noastră, fără să poată face obiectul comercializării ulterioare, inclusiv prin sistem leasing, indiferent de circumstanţe;
    i) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
    j) nu sponsorizăm activităţi cu efect negativ asupra mediului;
    k) ne angajăm să asigurăm şi să susţinem diferenţa de preţ prin modalitatea prevăzută la pct. 2;
    l) am depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a ne interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;
    m) suntem de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră;
    n) am depus întreaga documentaţie, conform prevederilor Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.558/2015, şi în condiţiile stipulate prin acesta;
    o) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.
    Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    Subsemnatul, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse, inclusiv documentele financiare, şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de finanţare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic cu titlu de ecotichet.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

                          Numele, prenumele şi funcţia
                    reprezentantului legal/împuternicitului
                                ................
                                   Semnătura
                                   .........
                                      L.S.


    ANEXA 3
    la ghid

                                   DECLARAŢIE
                         privind ajutoarele de minimis

    Subsemnatul, ..........., cod numeric personal ..........., posesor al actului de identitate tip ..., seria ... nr. ......, eliberat de către ....... la data de ......., având domiciliul/ reşedinţa la adresa ............., în calitate de reprezentant legal al ..............., operator economic conform definiţiei de la art. 2 alin. (1) lit. j) din Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.558/2015, înregistrat/înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ..../.../......, cod de identificare fiscală ......., cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    I. Nu am beneficiat/Am beneficiat de ajutor de minimis/finanţări nerambursabile/subvenţii în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia am depus dosarul de acceptare în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic pentru anul ....) de la Administraţia Fondului pentru Mediu şi/sau de la alt furnizor de ajutor de stat: NU [] DA [], după cum urmează:
    I.1. anul .....,
    tranşa 1 ..... lei (în cifre şi litere)
    data acordării ......,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .......;
    tranşa 2 ..... lei (în cifre şi litere)
    data acordării .......,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .......;
    tranşa "n" .... lei (în cifre şi litere)
    data acordării .......,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .......;
    I.2. anul .......,
    tranşa 1 ...... lei (în cifre şi litere)
    data acordării ........,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .......;
    tranşa 2 ....... lei (în cifre şi litere)
    data acordării .......,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .......;
    tranşa "n" ...... lei (în cifre şi litere)
    data acordării ......,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .......;
    I.3. anul .........
    tranşa 1 ...... lei (în cifre şi litere)
    data acordării ......,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .......;
    tranşa 2 ....... lei (în cifre şi litere)
    data acordării .......,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .......;
    tranşa "n" ...... lei (în cifre şi litere)
    data acordării ......,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .......,
    sub una ori mai multe dintre următoarele modalităţi:
    a) subvenţie [];
    b) subvenţie pentru export [];
    c) anularea de datorii: forma concretă a datoriei ......, perioada în care a fost înregistrată ......;
    d) preluarea pierderilor (perioada în care s-au înregistrat) ......;
    e) exceptări de la plata taxelor şi impozitelor (Se precizează fiecare taxă şi/sau impozit şi perioada de exceptare.) ..........;
    f) reduceri de la plata taxelor şi impozitelor (Se precizează fiecare taxă şi/sau impozit, se precizează în ce constă reducerea, precum şi perioada pentru care a fost acordată şi/sau se acordă reducerea.) ........;
    g) amânări de la plata taxelor şi a impozitelor (Se precizează fiecare taxă şi/sau impozit, precum şi durata şi perioada de acordare a amânării de la plata taxelor şi a impozitelor.) ......;
    h) obţinerea unor venituri de pe urma fondurilor publice prin:
    1. acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale (Se precizează suma care constituie ajutor de stat - diferenţa dintre dobânda medie anuală practicată de băncile comerciale pentru aceeaşi perioadă şi dobânda anuală cu care a fost obţinut împrumutul.) ..........;
    2. participări cu capital la investiţii în condiţii preferenţiale (Se precizează suma care constituie ajutor de stat - profitul anual la care fondul respectiv a renunţat prin efectuarea investiţiei respective.) ..........;
    i) garanţii acordate de către stat sau de către alte autorităţi publice; se cuantifică avantajele obţinute pe această cale ..........;
    j) reduceri de preţ la bunurile şi/sau la serviciile achiziţionate (Se precizează suma care constituie ajutor de stat: diferenţa dintre valoarea la preţul de piaţă şi valoarea acestora la preţurile la care au fost achiziţionate.) ..........;
    k) venituri obţinute din achiziţionarea sub preţul pieţei a unor terenuri aparţinând domeniului privat al statului (Precizaţi suma care constituie ajutor de stat: diferenţa dintre preţul pieţei şi preţul efectiv la care s-a realizat tranzacţia.) ..........;
    l) alte modalităţi prin care s-a acordat ajutorul de stat (Se precizează.) ..........
    II. Subsemnatul, reprezentant legal al .........., nu sunt înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală şi nu am fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale.
    III. Avem personalitate juridică română/Nu avem personalitate juridică. Suntem legal constituiţi şi desfăşurăm activităţi economice pe teritoriul României.
    IV. Avem îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, şi nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară.
    V. Nu am fost şi nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene/Am fost subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a Deciziei Consiliului Concurenţei/Comisiei Europene nr. ... din .........., decizia fiind executată şi creanţa integral recuperată anterior depunerii dosarului de acceptare.
    VI. Ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    VII. Nu ne aflăm în stare de insolvenţă sau faliment, nu ne aflăm în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, nu ne aflăm sub administrare specială, nu avem suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu ne aflăm într-o altă situaţie similară legal reglementată.
    VIII. Nu facem obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la pct. VII şi nici pentru orice altă situaţie similară.
    IX. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta declaraţie şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.


    Data ............

                               Reprezentant legal
                              Numele şi prenumele
                               ..................
                             Semnătura şi ştampila


    OBSERVAŢIE:
    Sumele primite în lei ca ajutor de minimis vor fi echivalate în euro la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data acordării lor, iar suma solicitată prin cererea de finanţare se va echivala în euro la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data depunerii dosarului de acceptare (data înregistrării la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare).


    ANEXA 4
    la ghid

                                   DECLARAŢIE

    privind situaţia economico-financiară a solicitantului - operator economic fără personalitate juridică, organizaţie neguvernamentală, institut de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic, precum şi unitate medico-sanitară, unitate sau instituţie de învăţământ privată, societate profesională cu răspundere limitată, organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale

    Subsemnatul, ..........., cod numeric personal ........., posesor al actului de identitate tip ..., seria ... nr. ......., eliberat de către ........ la data de ........, având domiciliul/reşedinţa la adresa ............., în calitate de reprezentant legal al ............, înregistrat/înregistrată în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. de ordine .../.../........, cod de identificare fiscală ........, cu sediul/sediul social/sediul profesional în ........, cunoscând dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, prevederile art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, declar pe propria răspundere următoarele:
    1. Nu mă aflu/Nu ne aflăm în dificultate economico-financiară, în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.
    2. În cazul în care se dovedeşte faptul că mă aflam/ne aflam în dificultate economico-financiară la data prezentei declaraţii, în sensul prevederilor menţionate la punctul anterior, pe lângă sancţiunile aplicabile falsului în declaraţii, mă angajez să restitui imediat şi integral ajutorul primit, la care se vor adăuga dobânzile legale aferente.
    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, prevăzute de Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta declaraţie şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Dau şi susţin prezenta declaraţie, aceasta fiindu-mi/fiindu-ne necesară la Administraţia Fondului pentru Mediu pentru acceptarea mea/noastră în cadrul Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic pentru anul ...... .

    Data .............

                               Reprezentant legal
                              Numele şi prenumele
                               .................
                             Semnătura şi ştampila
                               ..................


    ANEXA 5
    la ghid

                              CRITERII DE ANALIZĂ
              pentru stabilirea dificultăţii economico-financiare,
           în cazul solicitantului operator economic cu personalitate
           juridică ce îşi desfăşoară activitatea în regim economic,
       la care se constată pierderi în ultimele două exerciţii financiare

               (Oricare dintre aceste criterii este eliminatoriu.)

    Solicitantul nu este eligibil dacă*):
──────────
    *) Se iau în considerare valorile din primul şi din ultimul (al 3-lea) an de analiză.
──────────

    1. se constată pierderea a mai mult de 50% din capitalul social în ultimii 3 ani, iar mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; aceasta se stabileşte pe baza bilanţului, cap. J pct. 1 alin. 2 "Capital subscris vărsat", luându-se în considerare valorile din primul şi din ultimul (al 3-lea) an de analiză;
    2. nu se constată scăderea pierderilor cu mai mult de 50% în ultimii 3 ani; aceasta se stabileşte pe baza bilanţului, din "Contul de profit şi pierdere", pct. 20 "Rezultatul net al exerciţiului financiar", luându-se în considerare valorile din primul şi din ultimul (al 3-lea) an de analiză;
    3. se constată scăderea cifrei de afaceri cu mai mult de 50% în ultimii 3 ani; aceasta se stabileşte pe baza bilanţului, din "Contul de profit şi pierdere", pct. 1 "Cifra de afaceri netă", luându-se în considerare valorile din primul şi din ultimul (al 3-lea) an de analiză;
    4. se constată dispariţia activului net (activ net </= 0) sau scăderea acestuia cu mai mult de 50% în ultimii 3 ani; aceasta se stabileşte pe baza bilanţului, astfel:
    activ net = "Active imobilizate - total" + "Active circulante - total" + "Cheltuieli în avans"- "Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an" - "Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an".
    Grila de evaluare a criteriilor eliminatorii

┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│ Nr. │ Formula de calcul şi rezultatul (%) │
│criteriului│ │
├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │
├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │
├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │
├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │ │
├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │ │
└───────────┴───────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 6
    la ghid

                                   DECLARAŢIE
                     privind domeniul de activitate pentru
                 care se utilizează autovehiculul pur electric
                     sau autovehiculul nou electric hibrid

    Subsemnatul, ............, cod numeric personal ......., posesor al actului de identitate tip ..., seria .... nr. ......, eliberat de către ........ la data de ......., având domiciliul/reşedinţa la adresa ......., în calitate de reprezentant legal al ........, înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine .../...../......, cod de identificare fiscală ........, cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că autovehiculul ce urmează a fi achiziţionat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic va fi utilizat pentru activitatea ..........., cod CAEN .... .

    Data .........

                               Reprezentant legal
                             Semnătura şi ştampila,
                                  ............


    ANEXA 7
    la ghid

                                     GRILA
                  de evaluare a conformităţii documentelor şi
                 eligibilităţii solicitantului persoană fizică

    Denumirea solicitantului: ....................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de acceptare: ..............
    Suma solicitată prin cererea de finanţare: ............. lei.┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┐
│ Nr.│ │ │ │ │
│crt.│ I. Conformitatea documentelor │ Da │ Nu │ Comentarii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 1.│A depus dosarul de acceptare în cadrul sesiunii de înscriere organizată │ │ │ │
│ │de Administraţia Fondului pentru Mediu, în condiţiile prevăzute prin │ │ │ │
│ │Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu │ │ │ │
│ │efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport │ │ │ │
│ │rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat │ │ │ │
│ │prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.558/2015 │ │ │ │
│ │(ghid). │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 2.│A depus cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa │ │ │ │
│ │nr. 1 la ghid, semnată în original. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 3.│A depus împuternicirea notarială, pentru cazul în care cererea de │ │ │ │
│ │finanţare este semnată de către persoana împuternicită. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 4.│A depus actul care îi atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în │ │ │ │
│ │România, eliberat de către autorităţile române, în termen de │ │ │ │
│ │valabilitate, în copie certificată "conform cu originalul". │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 5.│A depus actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie │ │ │ │
│ │certificată "conform cu originalul". │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 6.│A depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele │ │ │ │
│ │locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea │ │ │ │
│ │publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, │ │ │ │
│ │în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în │ │ │ │
│ │original sau în copie legalizată. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 7.│A depus declaraţia pe propria răspundere, în formă autentificată de │ │ │ │
│ │notarul public, din care să rezulte modalitatea de asigurare şi susţinere│ │ │ │
│ │a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare, │ │ │ │
│ │în original. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 8.│A depus declaraţia pe propria răspundere, în formă autentificată de │ │ │ │
│ │notarul public, prin care solicitantul îşi exprimă în mod explicit │ │ │ │
│ │opţiunea de a achiziţiona autovehiculul electric la sfârşitul perioadei │ │ │ │
│ │de leasing, în cazul finanţării în baza unui contract de leasing │ │ │ │
│ │financiar, în original, dacă este cazul. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┴────┴─────────────┤
│ │ │ Îndeplinirea criteri- │
│ │ II. Eligibilitate │ ilor de eligibilitate │
│ │ ├────┬────┬─────────────┤
│ │ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 9.│Are domiciliul în România. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 10.│A depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a se interpune în │ │ │ │
│ │beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice, conform │ │ │ │
│ │declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 11.│Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi │ │ │ │
│ │contribuţiilor către bugetul local, conform prevederilor legale în │ │ │ │
│ │vigoare. │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare.
    2. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate" se bifează, după caz, "Da" sau
"Nu" pentru îndeplinirea/ neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu
comentariile de rigoare.
    3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
    4. Pct. 6 şi 11 sunt evaluate de către economist, celelalte puncte fiind evaluate de către
consilierul juridic.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Concluzii: │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI

┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS │ PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ Juridic │ Economic │
└─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

    Evaluator (juridic),
    ....................................

    Data ...............................
    Semnătura ..........................

    Evaluator (economic),
    ....................................

    Data ...............................
    Semnătura ..........................

    Preşedintele comisiei de analiză,
    ....................................

    Data ...............................
    Semnătura ..........................    ANEXA 8.1
    la ghid


                                     GRILA
            de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii
                documentelor şi eligibilităţii solicitantului
                      unitate administrativ-teritorială

    Denumirea solicitantului: ...............
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare: ............
    Suma solicitată prin cererea de finanţare: ......... lei

                           Grilă pentru analiza economică


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │Îndeplinirea criteriu- │
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ lui de eligibilitate │
│ ├────┬────┬─────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ I. CONFORMITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ │Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către │ │ │ │
│ │bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data │ │ │ │
│ │depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi │ │ │ │
│ │alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică │ │ │ │
│ │locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen│ │ │ │
│ │de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau│ │ │ │
│ │în copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, │ │ │ │
│ │eliberat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, în termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau │ │ │ │
│ │copie legalizată. │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ II. ELIGIBILITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ 5.│Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi│ │ │ │
│ │contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului │ │ │ │
│ │pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Nu figurează cu fapte înscrise în certificatul de cazier fiscal. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 7.│Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare nu a obţinut şi nu este pe │ │ │ │
│ │cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte │ │ │ │
│ │fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea │ │ │ │
│ │aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi │ │ │ │
│ │achiziţionat/ achiziţionate prin Programul privind reducerea emisiilor de│ │ │ │
│ │gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de │ │ │ │
│ │transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic │ │ │ │
│ │............ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da"
sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile
de rigoare.
    2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

                                 Rezultatul evaluării proiectului

    SELECTAT/NESELECTAT
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Referent de specialitate │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Grila este completată integral şi însuşită de evaluator. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ Preşedintele comisiei de acceptare │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘    ANEXA 8.2
    la ghid


                                     GRILA
          de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii
         documentelor şi eligibilităţii solicitantului unitate sau
                  instituţie de învăţământ de stat ori privată

    Denumirea solicitantului: ...............
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare: ...............
    Suma solicitată prin cererea de finanţare: .......... lei

                      Grilă pentru analiza economică


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │Îndeplinirea criteriu- │
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ lui de eligibilitate │
│ ├────┬────┬─────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ I. CONFORMITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ │Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către │ │ │ │
│ │bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data │ │ │ │
│ │depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi │ │ │ │
│ │alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică │ │ │ │
│ │locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen│ │ │ │
│ │de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original │ │ │ │
│ │sau în copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, │ │ │ │
│ │eliberat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, în termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, │ │ │ │
│ │respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia │ │ │ │
│ │solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la │ │ │ │
│ │obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul │ │ │ │
│ │legal, conform anexei nr. 3 la ghid, în original (aplicabil unităţilor │ │ │ │
│ │sau instituţiilor de învăţământ private) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind │ │ │ │
│ │domeniul de activitate pentru care va utiliza autovehiculul electric ce │ │ │ │
│ │urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (Se va menţiona inclusiv │ │ │ │
│ │codul CAEN.), conform anexei nr. 6 la ghid, în original (aplicabil │ │ │ │
│ │unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 7.│Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind │ │ │ │
│ │situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul │ │ │ │
│ │cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare │ │ │ │
│ │privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea │ │ │ │
│ │întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 4 la ghid, în │ │ │ │
│ │original (aplicabil unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private) │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ II. ELIGIBILITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ 8.│Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor │ │ │ │
│ │şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul │ │ │ │
│ │Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 9.│Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 10.│Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 3 la ghid, valoarea totală a │ │ │ │
│ │ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani │ │ │ │
│ │consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia │ │ │ │
│ │depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării │ │ │ │
│ │financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul│ │ │ │
│ │în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau │ │ │ │
│ │100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere). │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 11.│Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 6 la ghid, ajutorul de │ │ │ │
│ │minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru │ │ │ │
│ │desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în │ │ │ │
│ │cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din │ │ │ │
│ │18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul │ │ │ │
│ │privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum şi │ │ │ │
│ │pentru achiziţionarea autovehiculelor destinate transportului rutier de │ │ │ │
│ │mărfuri. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 12.│Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 4 la ghid nu se încadrează în│ │ │ │
│ │situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea │ │ │ │
│ │Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi│ │ │ │
│ │restructurarea întreprinderilor în dificultate. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 13.│Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare nu a obţinut şi nu este pe │ │ │ │
│ │cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte │ │ │ │
│ │fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea │ │ │ │
│ │aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi │ │ │ │
│ │achiziţionat/ achiziţionate prin Programul privind reducerea emisiilor de│ │ │ │
│ │gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de │ │ │ │
│ │transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic │ │ │ │
│ │pentru anul ............ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da"
sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile
de rigoare.
    2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

                                 Rezultatul evaluării proiectului

    SELECTAT/NESELECTAT
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Referent de specialitate │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Grila este completată integral şi însuşită de evaluator. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ Preşedintele comisiei de acceptare │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘    ANEXA 8.3
    la ghid


                                     GRILA
     de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor
              şi eligibilităţii solicitantului instituţie publică,
            inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca
           instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de
                 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

    Denumirea solicitantului: ....................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare: ................
    Suma solicitată prin cererea de finanţare: ........... lei

                       Grilă pentru analiza economică


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │Îndeplinirea criteriu- │
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ lui de eligibilitate │
│ ├────┬────┬─────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ I. CONFORMITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ │Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către │ │ │ │
│ │bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data │ │ │ │
│ │depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi │ │ │ │
│ │alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică │ │ │ │
│ │locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen│ │ │ │
│ │de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original │ │ │ │
│ │sau în copie legalizată │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ II. ELIGIBILITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ 4.│Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi│ │ │ │
│ │contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform │ │ │ │
│ │prevederilor legale în vigoare. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare nu a obţinut şi nu este pe │ │ │ │
│ │cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte │ │ │ │
│ │fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea │ │ │ │
│ │aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi │ │ │ │
│ │achiziţionat/ achiziţionate prin Programul privind reducerea emisiilor │ │ │ │
│ │de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de │ │ │ │
│ │transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic │ │ │ │
│ │pentru anul ............ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da"
sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile
de rigoare.
    2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

                                 Rezultatul evaluării proiectului

    SELECTAT/NESELECTAT
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Referent de specialitate │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Grila este completată integral şi însuşită de evaluator. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ Preşedintele comisiei de acceptare │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘    ANEXA 8.4
    la ghid


                                     GRILA
            de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii
                documentelor şi eligibilităţii solicitantului
                         organizaţie neguvernamentală

    Denumirea solicitantului: ....................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare: ....................
    Suma solicitată prin cererea de finanţare: .................... lei

                        Grilă pentru analiza economică


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │Îndeplinirea criteriu- │
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ lui de eligibilitate │
│ ├────┬────┬─────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ I. CONFORMITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ │Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către │ │ │ │
│ │bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data │ │ │ │
│ │depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi │ │ │ │
│ │alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică │ │ │ │
│ │locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen│ │ │ │
│ │de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original │ │ │ │
│ │sau în copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, │ │ │ │
│ │eliberat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, în termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, │ │ │ │
│ │respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia │ │ │ │
│ │solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la │ │ │ │
│ │obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul │ │ │ │
│ │legal, conform anexei nr. 3 la ghid, în original. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind │ │ │ │
│ │domeniu, de activitate pentru care va utiliza autovehiculul electric ce │ │ │ │
│ │urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (Se va menţiona inclusiv │ │ │ │
│ │codul CAEN.), conform anexei nr. 6 la ghid, în original. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 7.│Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind │ │ │ │
│ │situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul │ │ │ │
│ │cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare │ │ │ │
│ │privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea │ │ │ │
│ │întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 4 la ghid, în │ │ │ │
│ │original. │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ II. ELIGIBILITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ 8.│Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi│ │ │ │
│ │contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului │ │ │ │
│ │pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 9.│Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 10.│Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 3 la ghid, valoarea totală a │ │ │ │
│ │ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani │ │ │ │
│ │consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia │ │ │ │
│ │depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării │ │ │ │
│ │financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul│ │ │ │
│ │în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau │ │ │ │
│ │100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere). │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 11.│Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 6 la ghid, ajutorul de │ │ │ │
│ │minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru │ │ │ │
│ │desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în │ │ │ │
│ │cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din │ │ │ │
│ │18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul │ │ │ │
│ │privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum şi │ │ │ │
│ │pentru achiziţionarea autovehiculelor destinate transportului rutier de │ │ │ │
│ │mărfuri. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 12.│Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 4 la ghid nu se încadrează în│ │ │ │
│ │situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea │ │ │ │
│ │Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi│ │ │ │
│ │restructurarea întreprinderilor în dificultate. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 13.│Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare nu a obţinut şi nu este pe │ │ │ │
│ │cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte │ │ │ │
│ │fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea │ │ │ │
│ │aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi │ │ │ │
│ │achiziţionat/ achiziţionate prin Programul privind reducerea emisiilor de│ │ │ │
│ │gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de │ │ │ │
│ │transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic │ │ │ │
│ │pentru anul ............ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da"
sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile
de rigoare.
    2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

                                 Rezultatul evaluării proiectului

    SELECTAT/NESELECTAT
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Referent de specialitate │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Grila este completată integral şi însuşită de evaluator. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ Preşedintele comisiei de acceptare │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘    ANEXA 8.5
    la ghid


                                     GRILA
                    de evaluare din punct de vedere economic
                 a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
                   solicitantului unitate aparţinând unui
                     cult religios recunoscut în România

    Denumirea solicitantului: ................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare: ............
    Suma solicitată prin cererea de finanţare: ........... lei

                            Grilă pentru analiza economică


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │Îndeplinirea criteriu- │
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ lui de eligibilitate │
│ ├────┬────┬─────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ I. CONFORMITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ │Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către │ │ │ │
│ │bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data │ │ │ │
│ │depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi │ │ │ │
│ │alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică │ │ │ │
│ │locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen│ │ │ │
│ │de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original │ │ │ │
│ │sau în copie legalizată │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ II. ELIGIBILITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ 4.│Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi│ │ │ │
│ │contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform │ │ │ │
│ │prevederilor legale în vigoare. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare nu a obţinut şi nu este pe │ │ │ │
│ │cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte │ │ │ │
│ │fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea │ │ │ │
│ │aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi │ │ │ │
│ │achiziţionat/ achiziţionate prin Programul privind reducerea emisiilor de│ │ │ │
│ │gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de │ │ │ │
│ │transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic │ │ │ │
│ │pentru anul .......... │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da"
sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile
de rigoare.
    2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

                                 Rezultatul evaluării proiectului

    SELECTAT/NESELECTAT
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Referent de specialitate │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Grila este completată integral şi însuşită de evaluator. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ Preşedintele comisiei de acceptare │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘    ANEXA 8.6
    la ghid


                                     GRILA
            de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii
                 documentelor şi eligibilităţii solicitantului
                       operator economic cu personalitate
         juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi
        desfăşoară activitatea în regim economic/unitate medico-sanitară


    Denumirea solicitantului: ....................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare: ...........
    Suma solicitată prin cererea de finanţare: ............. lei

                           Grilă pentru analiza economică


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Îndeplinirea criteriu-│
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ lui de eligibilitate │
│ ├────┬────┬─────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ I. CONFORMITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ │Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către │ │ │ │
│ │bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data │ │ │ │
│ │depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi │ │ │ │
│ │alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică │ │ │ │
│ │locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen│ │ │ │
│ │de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original │ │ │ │
│ │sau în copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, │ │ │ │
│ │eliberat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, în termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, │ │ │ │
│ │respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia │ │ │ │
│ │solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la │ │ │ │
│ │obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul │ │ │ │
│ │legal, conform anexei nr. 3 la ghid, în original │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind │ │ │ │
│ │domeniu, de activitate pentru care va utiliza autovehiculul electric ce │ │ │ │
│ │urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (Se va menţiona inclusiv │ │ │ │
│ │codul CAEN principal şi/sau autorizat.), conform anexei nr. 6 la ghid, │ │ │ │
│ │în original │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 7.│Copiile situaţiilor financiare anuale la încheierea ultimelor două │ │ │ │
│ │exerciţii financiare, în copie certificată "conform cu originalul", │ │ │ │
│ │vizate de către organele teritoriale de specialitate ale Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor Publice (recipisa înregistrării electronice sau ştampila │ │ │ │
│ │conţinând numărul şi data înregistrării) │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ II. ELIGIBILITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ 8.│Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi│ │ │ │
│ │contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului │ │ │ │
│ │pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 9.│Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 10.│Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 3 la ghid, valoarea totală a │ │ │ │
│ │ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani │ │ │ │
│ │consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia │ │ │ │
│ │depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării │ │ │ │
│ │financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul│ │ │ │
│ │în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau │ │ │ │
│ │100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere). │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 11.│Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 6 la ghid, ajutorul de │ │ │ │
│ │minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru │ │ │ │
│ │desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în │ │ │ │
│ │cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din │ │ │ │
│ │18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul │ │ │ │
│ │privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum şi │ │ │ │
│ │pentru achiziţionarea autovehiculelor destinate transportului rutier de │ │ │ │
│ │mărfuri. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 12.│Conform criteriilor de analiză din anexa nr. 5 la ghid nu se încadrează │ │ │ │
│ │în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea│ │ │ │
│ │Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi│ │ │ │
│ │restructurarea întreprinderilor în dificultate. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 13.│Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare nu a obţinut şi nu este pe │ │ │ │
│ │cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte │ │ │ │
│ │fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea │ │ │ │
│ │aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi │ │ │ │
│ │achiziţionat/ achiziţionate prin Programul privind reducerea emisiilor de│ │ │ │
│ │gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de │ │ │ │
│ │transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic │ │ │ │
│ │pentru anul ............ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da"
sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile
de rigoare.
    2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

                                 Rezultatul evaluării proiectului

    SELECTAT/NESELECTAT
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Referent de specialitate │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Grila este completată integral şi însuşită de evaluator. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ Preşedintele comisiei de acceptare │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘
    ANEXA 8.7
    la ghid

                                     GRILA
            de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii
             documentelor şi eligibilităţii solicitantului operator
                economic fără personalitate juridică, precum şi
                 societate profesională cu răspundere limitată

    Denumirea solicitantului: ............
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare: ........
    Suma solicitată prin cererea de finanţare: .......... lei

                         Grilă pentru analiza economică


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Îndeplinirea │
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ criteriului de │
│ │ eligibilitate │
│ ├────┬────┬─────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ I. CONFORMITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ │Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către │ │ │ │
│ │bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data │ │ │ │
│ │depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi │ │ │ │
│ │alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică │ │ │ │
│ │locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen│ │ │ │
│ │de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau│ │ │ │
│ │în copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, │ │ │ │
│ │eliberat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, aflat în termen de│ │ │ │
│ │valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în │ │ │ │
│ │copie legalizată (aplicabil solicitantului operator economic fără │ │ │ │
│ │personalitate juridică) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, │ │ │ │
│ │respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia │ │ │ │
│ │solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la │ │ │ │
│ │obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul │ │ │ │
│ │legal, conform anexei nr. 3 la ghid, în original │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind │ │ │ │
│ │domeniul de activitate pentru care va utiliza autovehiculul electric ce │ │ │ │
│ │urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (Se va menţiona inclusiv │ │ │ │
│ │codul CAEN principal şi/sau autorizat), conform anexei nr. 6 la ghid, în │ │ │ │
│ │original │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 7.│Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind │ │ │ │
│ │situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul │ │ │ │
│ │cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare │ │ │ │
│ │privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea │ │ │ │
│ │întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 4 la ghid, în │ │ │ │
│ │original │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ II. ELIGIBILITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ 8.│Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor │ │ │ │
│ │şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul │ │ │ │
│ │Fondului pentru mediu (aplicabil solicitantului operator economic fără │ │ │ │
│ │personalitate juridică), conform prevederilor legale în vigoare. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 9.│Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 10.│Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 3 la ghid, valoarea totală a │ │ │ │
│ │ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani │ │ │ │
│ │consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia │ │ │ │
│ │depune dosar de acceptare în program) cumulată cu valoarea alocării │ │ │ │
│ │financiare acordate în baza schemei de minimis nu depăşeşte echivalentul │ │ │ │
│ │în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro │ │ │ │
│ │(sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere). │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 11.│Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 6 la ghid, ajutorul de │ │ │ │
│ │minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru │ │ │ │
│ │desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în │ │ │ │
│ │cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din │ │ │ │
│ │18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul │ │ │ │
│ │privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum şi │ │ │ │
│ │pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier │ │ │ │
│ │de mărfuri. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 12.│Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 4 la ghid nu se încadrează în│ │ │ │
│ │situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea │ │ │ │
│ │Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi│ │ │ │
│ │restructurarea întreprinderilor în dificultate. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 13.│Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare nu a obţinut şi nu este pe │ │ │ │
│ │cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte │ │ │ │
│ │fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea │ │ │ │
│ │aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi │ │ │ │
│ │achiziţionat/ achiziţionate prin Programul privind reducerea emisiilor de│ │ │ │
│ │gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de │ │ │ │
│ │transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic │ │ │ │
│ │pentru anul ............ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da"
sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile
de rigoare.
    2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

                        Rezultatul evaluării proiectului

    SELECTAT/NESELECTAT
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Referent de specialitate │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Grila este completată integral şi însuşită de evaluator. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ Preşedintele comisiei de acceptare │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘    ANEXA 8.8
    la ghid

                                     GRILA
           de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
               solicitantului organizaţie profesională care este
              organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una din
                   formele de exercitare a profesiei liberale

    Denumirea solicitantului: ..............
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare: .......
    Suma solicitată prin cererea de finanţare: ....... lei

                         Grilă pentru analiza economică


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Îndeplinirea │
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ criteriului de │
│ │ eligibilitate │
│ ├────┬────┬─────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ I. CONFORMITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ │Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către │ │ │ │
│ │bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data │ │ │ │
│ │depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 3.│Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi │ │ │ │
│ │alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică │ │ │ │
│ │locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen│ │ │ │
│ │de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau│ │ │ │
│ │în copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, │ │ │ │
│ │eliberat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, aflat în termen de│ │ │ │
│ │valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, │ │ │ │
│ │respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia │ │ │ │
│ │solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la │ │ │ │
│ │obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul │ │ │ │
│ │legal, conform anexei nr. 3 la ghid, în original │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind │ │ │ │
│ │domeniul de activitate pentru care va utiliza autovehiculul electric ce │ │ │ │
│ │urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (Se va menţiona inclusiv │ │ │ │
│ │codul CAEN.), conform anexei nr. 6 la ghid, în original │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 7.│Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind │ │ │ │
│ │situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul │ │ │ │
│ │cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare │ │ │ │
│ │privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea │ │ │ │
│ │întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 4 la ghid, în │ │ │ │
│ │original │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ II. ELIGIBILITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ 8.│Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi│ │ │ │
│ │contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului │ │ │ │
│ │pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 9.│Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 10.│Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 3 la ghid, valoarea totală a │ │ │ │
│ │ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani │ │ │ │
│ │consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia │ │ │ │
│ │depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării │ │ │ │
│ │financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul│ │ │ │
│ │în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro │ │ │ │
│ │(sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere). │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 11.│Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 6 la ghid, ajutorul de │ │ │ │
│ │minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru │ │ │ │
│ │desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în │ │ │ │
│ │cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din │ │ │ │
│ │18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul │ │ │ │
│ │privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum şi │ │ │ │
│ │pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier │ │ │ │
│ │de mărfuri. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 12.│Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 4 la ghid nu se încadrează în│ │ │ │
│ │situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea │ │ │ │
│ │Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi│ │ │ │
│ │restructurarea întreprinderilor în dificultate. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 13.│Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare nu a obţinut şi nu este pe │ │ │ │
│ │cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte │ │ │ │
│ │fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea │ │ │ │
│ │aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi │ │ │ │
│ │achiziţionat/ achiziţionate prin Programul privind reducerea emisiilor de│ │ │ │
│ │gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de │ │ │ │
│ │transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic │ │ │ │
│ │pentru anul ............ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da"
sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile
de rigoare.
    2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

                        Rezultatul evaluării proiectului

    SELECTAT/NESELECTAT
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Referent de specialitate │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Grila este completată integral şi însuşită de evaluator. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ Preşedintele comisiei de acceptare │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘    ANEXA 9.1
    la ghid

                                     GRILA
           de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
                solicitantului unitate administrativ-teritorială

    Denumirea solicitantului: .............
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare: .........

                         Grilă pentru analiza juridică


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Evaluator │
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ │
│ ├────┬────┬─────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │ I. CONFORMITATE │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere │ │ │ │
│ │organizate de Administraţia Fondului pentru Mediu, în condiţiile │ │ │ │
│ │prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea │ │ │ │
│ │emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea │ │ │ │
│ │vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de │ │ │ │
│ │vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi │ │ │ │
│ │pădurilor nr. 1.558/2015 (ghid). │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.1.│Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 la │ │ │ │
│ │ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal │ │ │ │
│ │sau de către împuternicitul acestuia, după caz │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.2.│Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în │ │ │ │
│ │original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către│ │ │ │
│ │o persoană împuternicită │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.3.│Hotărârea consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului General al│ │ │ │
│ │Municipiului Bucureşti sau a subdiviziunilor, după caz, privind │ │ │ │
│ │participarea la program, în original ori copie certificată pentru │ │ │ │
│ │conformitate de către secretarul unităţii; hotărârea trebuie să conţină │ │ │ │
│ │acordul cu privire la achiziţionarea autovehiculului pur electric sau │ │ │ │
│ │autovehiculului nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care │ │ │ │
│ │generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50g/km, cuantumul │ │ │ │
│ │total al ecotichetului, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere │ │ │ │
│ │a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare. │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ II. ELIGIBILITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ 3.│Solicitantul acţionează în nume propriu │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nu se│ │ │ │
│ │află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie│ │ │ │
│ │similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în │ │ │ │
│ │justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă │ │ │ │
│ │situaţie similară. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nu │ │ │ │
│ │sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului. │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. Lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa
din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor
prezentate atrag respingerea dosarului de finanţare.
    2. În cadrul rubricii "Evaluator" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/
neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
    3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
Rezultatul evaluării proiectului

    SELECTAT/NESELECTAT
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Consilier juridic │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ Preşedintele comisiei de acceptare │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘    ANEXA 9.2
    la ghid

                                     GRILA
           de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
             solicitantului unitate sau instituţie de învăţământ de
                                stat ori privată

    Denumirea solicitantului: ..........
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare: .......

                         Grilă pentru analiza juridică


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Evaluator │
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ │
│ ├────┬────┬─────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │ I. CONFORMITATE │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere │ │ │ │
│ │organizate de Administraţia Fondului pentru Mediu, în condiţiile │ │ │ │
│ │prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea │ │ │ │
│ │emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea │ │ │ │
│ │vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de │ │ │ │
│ │vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi │ │ │ │
│ │pădurilor nr. 1.558/2015 (ghid). │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.1.│Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 la │ │ │ │
│ │ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal │ │ │ │
│ │sau de către împuternicitul acestuia, după caz │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.2.│Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în │ │ │ │
│ │original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către│ │ │ │
│ │o persoană împuternicită │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.3.│Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.4.│Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.5.│Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a │ │ │ │
│ │fost numit/validat conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ, în │ │ │ │
│ │copie certificată "conform cu originalul" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.6.│Hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în │ │ │ │
│ │original; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la │ │ │ │
│ │achiziţionarea autovehiculului pur electric sau autovehiculului nou │ │ │ │
│ │electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o │ │ │ │
│ │cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50g/km, cuantumul total al │ │ │ │
│ │ecotichetului, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a │ │ │ │
│ │diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare. │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ II. ELIGIBILITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ 3.│Solicitantul acţionează în nume propriu. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare nu se află în stare de │ │ │ │
│ │insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal │ │ │ │
│ │reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru │ │ │ │
│ │situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie │ │ │ │
│ │similară. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nu │ │ │ │
│ │sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului. │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. Lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa
din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor
prezentate atrag respingerea dosarului de finanţare.
    2. În cadrul rubricii "Evaluator" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/
neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
    3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

    SELECTAT/NESELECTAT
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Consilier juridic │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ Preşedintele comisiei de acceptare │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘    ANEXA 9.3
    la ghid

                                     GRILA
           de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
           solicitantului instituţie publică, inclusiv institutul de
             cercetare dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică,
              precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine
                         publică şi siguranţă naţională

    Denumirea solicitantului: ...........
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare: .........

                         Grilă pentru analiza juridică


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Evaluator │
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ │
│ ├────┬────┬─────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │ I. CONFORMITATE │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere │ │ │ │
│ │organizate de Administraţia Fondului pentru Mediu, în condiţiile │ │ │ │
│ │prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea │ │ │ │
│ │emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea │ │ │ │
│ │vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de │ │ │ │
│ │vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi │ │ │ │
│ │pădurilor nr. 1.558/2015 (ghid). │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.1.│Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 la │ │ │ │
│ │ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal │ │ │ │
│ │sau de către împuternicitul acestuia, după caz │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.2.│Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în │ │ │ │
│ │original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către│ │ │ │
│ │o persoană împuternicită │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.3.│Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a │ │ │ │
│ │fost numit/validat conducătorul instituţiei publice, în copie certificată│ │ │ │
│ │"conform cu originalul". │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.4.│Hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în │ │ │ │
│ │original sau în copie certificată "conform cu originalul"; hotărârea │ │ │ │
│ │trebuie să conţină acordul cu privire la achiziţionarea autovehiculului │ │ │ │
│ │pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid cu sursă de │ │ │ │
│ │alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai │ │ │ │
│ │mică de 50g/km, cuantumul total al ecotichetului, precum şi modalitatea │ │ │ │
│ │de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a │ │ │ │
│ │preţului de achiziţionare a autovehiculului. │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ II. ELIGIBILITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ 3.│Solicitantul acţionează în nume propriu. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nu se│ │ │ │
│ │află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie│ │ │ │
│ │similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în │ │ │ │
│ │justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă │ │ │ │
│ │situaţie similară. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nu │ │ │ │
│ │sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului. │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. Lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa
din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor
prezentate atrag respingerea dosarului de finanţare.
    2. În cadrul rubricii "Evaluator" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/
neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
    3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

                        Rezultatul evaluării proiectului

    SELECTAT/NESELECTAT
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Consilier juridic │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ Preşedintele comisiei de acceptare │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘    ANEXA 9.4
    la ghid

                                     GRILA
           de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
                  solicitantului organizaţie neguvernamentală

    Denumirea solicitantului: ..............
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare: ...........

                         Grilă pentru analiza juridică


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Evaluator │
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ │
│ ├────┬────┬─────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │ I. CONFORMITATE │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere │ │ │ │
│ │organizate de Administraţia Fondului pentru Mediu, în condiţiile │ │ │ │
│ │prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea │ │ │ │
│ │emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea │ │ │ │
│ │vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de │ │ │ │
│ │vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi │ │ │ │
│ │pădurilor nr. 1.558/2015 (ghid). │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.1.│Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 la │ │ │ │
│ │ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal │ │ │ │
│ │sau de către împuternicitul acestuia, după caz │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.2.│Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în │ │ │ │
│ │original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către│ │ │ │
│ │o persoană împuternicită │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.3.│Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.4.│Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.5.│Documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie │ │ │ │
│ │certificată "conform cu originalul" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.6.│Certificatul de grefă, în original/extras din Registrul asociaţiilor şi │ │ │ │
│ │fundaţiilor eliberat de către instanţa competentă, în copie certificată │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" de către emitent, care atestă că organizaţia nu │ │ │ │
│ │a fost radiată din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în│ │ │ │
│ │procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data │ │ │ │
│ │depunerii dosarului de acceptare │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.7.│Actul de înfiinţare, în copie certificată "conform cu originalul" (lege/ │ │ │ │
│ │hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească etc., după caz) │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ II. ELIGIBILITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ 3.│Solicitantul acţionează în nume propriu. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare nu se află în stare de │ │ │ │
│ │insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal │ │ │ │
│ │reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru │ │ │ │
│ │situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie │ │ │ │
│ │similară. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nu │ │ │ │
│ │sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului. │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. Lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa
din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor
prezentate atrag respingerea dosarului de finanţare.
    2. În cadrul rubricii "Evaluator" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/
neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
    3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

                        Rezultatul evaluării proiectului

    SELECTAT/NESELECTAT
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Consilier juridic │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ Preşedintele comisiei de acceptare │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘    ANEXA 9.5
    la ghid

                                     GRILA
           de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
              solicitantului unitate aparţinând unui cult religios
                             recunoscut în România

    Denumirea solicitantului: ............
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare: .......

                         Grilă pentru analiza juridică


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Evaluator │
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ │
│ ├────┬────┬─────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │ I. CONFORMITATE │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere │ │ │ │
│ │organizate de Administraţia Fondului pentru Mediu, în condiţiile │ │ │ │
│ │prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea │ │ │ │
│ │emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea │ │ │ │
│ │vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de │ │ │ │
│ │vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi │ │ │ │
│ │pădurilor nr. 1.558/2015 (ghid). │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.1.│Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 la │ │ │ │
│ │ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal │ │ │ │
│ │sau de către împuternicitul acestuia, după caz │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.2.│Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în │ │ │ │
│ │original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către│ │ │ │
│ │o persoană împuternicită │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.3.│Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.4.│Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.5.│Actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia, după │ │ │ │
│ │caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unităţii de cult, în │ │ │ │
│ │copie certificată "conform cu originalul" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.6.│Hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în │ │ │ │
│ │original; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la │ │ │ │
│ │achiziţionarea autovehiculului pur electric sau autovehiculului nou │ │ │ │
│ │electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o │ │ │ │
│ │cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50 g/km, cuantumul total al │ │ │ │
│ │ecotichetului, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a │ │ │ │
│ │diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.7.│Hotărârea Guvernului pentru recunoaşterea cultului (extras din Monitorul │ │ │ │
│ │Oficial al României, Partea I) şi actul de înfiinţare/statutul sau alt │ │ │ │
│ │document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în │ │ │ │
│ │copie certificată "conform cu originalul". │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ II. ELIGIBILITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ 3.│Solicitantul acţionează în nume propriu. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare nu se află în stare de │ │ │ │
│ │desfiinţare, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată.│ │ │ │
│ │Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile │ │ │ │
│ │prevăzute mai sus şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei din cererea de finanţare. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nu │ │ │ │
│ │sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului. │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. Lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa
din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor
prezentate atrag respingerea dosarului de finanţare.
    2. În cadrul rubricii "Evaluator" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/
neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
    3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.


                        Rezultatul evaluării proiectului

    SELECTAT/NESELECTAT
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Consilier juridic │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ Preşedintele comisiei de acceptare │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘    ANEXA 9.6
    la ghid

                                     GRILA
           de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
          solicitantului operator economic cu personalitate juridică,
              inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi
           desfăşoară activitatea în regim economic/operator economic
              fără personalitate juridică/unitate medico-sanitară

    Denumirea solicitantului: ...........
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare: ...........

                         Grilă pentru analiza juridică


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Evaluator │
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate │ │
│ ├────┬────┬─────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │ I. CONFORMITATE │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere │ │ │ │
│ │organizate de Administraţia Fondului pentru Mediu, în condiţiile │ │ │ │
│ │prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea │ │ │ │
│ │emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea │ │ │ │
│ │vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de │ │ │ │
│ │vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi │ │ │ │
│ │pădurilor nr. 1.558/2015 (ghid). │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.1.│Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 la │ │ │ │
│ │ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal │ │ │ │
│ │sau de către împuternicitul acestuia, după caz │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.2.│Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în │ │ │ │
│ │original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către│ │ │ │
│ │o persoană împuternicită │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.3.│Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.4.│Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.5.│Certificatul de înregistrare în registrul comerţului emis de către │ │ │ │
│ │oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază │ │ │ │
│ │teritorială îşi are sediul social solicitantul, în copie certificată │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.6.│Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de │ │ │ │
│ │pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social │ │ │ │
│ │solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de │ │ │ │
│ │zile la data depunerii dosarului de acceptare │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.7.│Certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de │ │ │ │
│ │către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor │ │ │ │
│ │Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, în original sau în copie legalizată │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ II. ELIGIBILITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ 3.│Solicitantul acţionează în nume propriu. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare nu se află în stare de │ │ │ │
│ │insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare │ │ │ │
│ │judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv │ │ │ │
│ │închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are │ │ │ │
│ │suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu │ │ │ │
│ │se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face │ │ │ │
│ │obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus │ │ │ │
│ │menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nu │ │ │ │
│ │sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 6.│Reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia│ │ │ │
│ │penală. │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. Lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa
din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor
prezentate atrag respingerea dosarului de finanţare.
    2. În cadrul rubricii "Evaluator" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/
neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
    3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.


                        Rezultatul evaluării proiectului

    SELECTAT/NESELECTAT
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Consilier juridic │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ Preşedintele comisiei de acceptare │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘
    ANEXA 9.7
    la ghid


                                     GRILA
           de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
          solicitantului societate profesională cu răspundere limitată


    Denumirea solicitantului: ........
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare: ........┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Evaluator │
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate ├────┬────┬─────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │ I. CONFORMITATE │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere │ │ │ │
│ │organizate de Administraţia Fondului pentru Mediu, în condiţiile │ │ │ │
│ │prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea │ │ │ │
│ │emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea │ │ │ │
│ │vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de │ │ │ │
│ │vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi │ │ │ │
│ │pădurilor nr. 1.558/2015 (ghid) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.1.│Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 la │ │ │ │
│ │ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal │ │ │ │
│ │sau de către împuternicitul acestuia, după caz │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.2.│Împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de │ │ │ │
│ │finanţare este semnată de către o persoană împuternicită │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.3.│Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.4.│Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată │ │ │ │
│ │"conform cu originalul". │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.5.│Decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se │ │ │ │
│ │află sediul principal al societăţii, în copie certificată │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.6.│Certificat de înregistrare a societăţii profesionale de avocaţi cu │ │ │ │
│ │răspundere limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se │ │ │ │
│ │află sediul principal al societăţii, în copie certificată │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ II. ELIGIBILITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ 3.│Solicitantul acţionează în nume propriu. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare nu se află în stare de │ │ │ │
│ │insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare │ │ │ │
│ │judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv │ │ │ │
│ │închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are │ │ │ │
│ │suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu │ │ │ │
│ │se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face │ │ │ │
│ │obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus │ │ │ │
│ │menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nu │ │ │ │
│ │sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului. │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. Lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa
din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor
prezentate atrag respingerea dosarului de finanţare.
    2. În cadrul rubricii "Evaluator" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea
criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
    3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.


                                 Rezultatul evaluării proiectului

    SELECTAT/NESELECTAT

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Consilier juridic │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ Preşedintele comisiei de acceptare │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘
    ANEXA 9.8
    la ghid                                     GRILA
           de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
          solicitantului organizaţie profesională care este organizată
              şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele
                       de exercitare a profesiei liberale


    Denumirea solicitantului: ...........
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare: ........


                    Grilă pentru analiza juridică


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Evaluator │
│ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate ├────┬────┬─────────────┤
│ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │ I. CONFORMITATE │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 1.│Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere │ │ │ │
│ │organizate de Administraţia Fondului pentru Mediu, în condiţiile │ │ │ │
│ │prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea │ │ │ │
│ │emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea │ │ │ │
│ │vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de │ │ │ │
│ │vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi │ │ │ │
│ │pădurilor nr. 1.558/2015 (ghid). │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 2.│Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.1.│Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 la │ │ │ │
│ │ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal │ │ │ │
│ │sau de către împuternicitul acestuia, după caz │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.2.│Împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare │ │ │ │
│ │este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă │ │ │ │
│ │împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către │ │ │ │
│ │reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.3.│Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.4.│Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.5.│Actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia etc., după caz)│ │ │ │
│ │prin care a fost înregistrată modalitatea de exercitare a profesiei, │ │ │ │
│ │conform dispoziţiilor legale speciale, în copie certificată │ │ │ │
│ │"conform cu originalul" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.6.│Adeverinţă eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a│ │ │ │
│ │exercita profesia liberală, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de acceptare, în original │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│2.7.│Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind │ │ │ │
│ │participarea la program, în original; declaraţia trebuie să cuprindă │ │ │ │
│ │acordul cu privire la achiziţionarea autovehiculului electric, precum şi │ │ │ │
│ │modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea │ │ │ │
│ │integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului electric. │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┤
│ II. ELIGIBILITATE │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────┤
│ 3.│Solicitantul acţionează în nume propriu. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 4.│Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare nu se află în stare de │ │ │ │
│ │insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare │ │ │ │
│ │judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv │ │ │ │
│ │închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are │ │ │ │
│ │suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu │ │ │ │
│ │se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face │ │ │ │
│ │obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus │ │ │ │
│ │menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────┤
│ 5.│Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nu │ │ │ │
│ │sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului. │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. Lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa
din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor
prezentate atrag respingerea dosarului de finanţare.
    2. În cadrul rubricii "Evaluator" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea
criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
    3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.


                                 Rezultatul evaluării proiectului

    SELECTAT/NESELECTAT

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Consilier juridic │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ Preşedintele comisiei de acceptare │ │ │
│ (numele şi prenumele) │ Semnătura │ Data │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘    ANEXA 10
    la ghid

    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu


                      CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
                        a solicitantului persoană fizică

                          Nr. ........ din .........


    Între părţile contractante:
    Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. ................, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ............... - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,
    şi
    ......................, cod numeric personal .............., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ......., seria ....... nr. .........., eliberat de către ............ la data de .............., cu domiciliul în România, localitatea ............................., str. ........................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ..., ap. ....., judeţul/sectorul ........................, cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ........................, fax ............................, e-mail ......................, cont nr. ........................., deschis la Trezoreria ................................, denumit(ă) în continuare beneficiar,
    prin împuternicit domnul/doamna .................., cod numeric personal ................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ......., seria ....... nr. .........., eliberat de către ..................... la data de .................., având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ..................., str. ............... nr. .........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul .............., cod poştal ............., telefon (fix şi mobil) ........, fax ........, e-mail ..........,/nu este cazul,

    a intervenit următorul contract:

    ART. 1
    Obiectul contractului
    1.1. AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic pe anul ....., denumit în continuare program, sub forma decontării ecotichetului/ ecotichetelor obţinut/obţinute de către solicitant.
    1.2. Cuantumul unitar al ecotichetului este de ........ lei pentru achiziţionarea în cadrul programului a autovehiculului/autovehiculelor electric/electrice:
    a) un număr de ........ autovehicule pur electrice;
    b) un număr de ........ autovehicule noi electrice hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50 g/km.
    1.3. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.
    ART. 2
    Destinaţia finanţării
    Finanţarea este acordată pentru realizarea obiectului prevăzut la art. 1, beneficiarul obligându-se să o utilizeze numai pentru acest scop, conform cererii de finanţare.
    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil maximum 12 luni.
    ART. 4
    Modalitatea de finanţare
    4.1. Finanţarea se realizează în interiorul perioadei prevăzute la art. 3.
    4.2. Finanţarea se realizează pe măsura decontării ecotichetelor, prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe bază de cerere de tragere, în condiţiile în care cererea de tragere este complet şi corect întocmită şi documentele justificative aferente sunt complete, corect întocmite şi conforme cu prevederile legale în vigoare.
    4.3. Formularul cererii de tragere este prevăzut în anexa nr. 11 la Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.558/2015 (ghid).
    4.4. Virarea sumelor din contul AFM se face în ordinea depunerii cererilor de tragere, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de către AFM.
    4.5. Cererea de tragere se înregistrează şi se depune la AFM, la data de ............ a fiecărei luni.
    ART. 5
    Obligaţiile beneficiarului
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    1. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
    2. să asigure contribuţia proprie, conform cererii de finanţare;
    3. să furnizeze şi să transmită AFM orice altă informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
    4. să nu sponsorizeze/să nu finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a contractului;
    5. să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 7 zile în cazul în care apar modificări cu privire la actele de identitate şi/sau la informaţiile furnizate AFM cu ocazia prezentării cererii de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;
    6. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente.
    ART. 6
    Obligaţiile AFM
    AFM are următoarele obligaţii:
    1. să asigure finanţarea în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia;
    2. să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare.
    ART. 7
    Cazuri de culpă
    1. Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:
    a) dacă face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
    b) dacă comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    c) dacă situaţia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a contractului.
    3. AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, aceasta are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală, fără nicio altă formalitate prealabilă, a contractului, cu recuperarea sumelor virate către beneficiar.
    ART. 8
    Încetarea contractului
    1. Contractul încetează de drept:
    a) la data prevăzută în contract;
    b) în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;
    c) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    d) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.
    2. Contractul poate înceta prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:
    a) beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;
    b) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 pct. 2.
    3. Rezilierea contractului de finanţare din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, de către beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.
    4. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa ori la iniţiativa sa, inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare.
    5. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.
    6. În cazul nedepunerii cererii de tragere până la finalizarea contractului, acesta se reziliază fără alte notificări prealabile.
    ART. 9
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    1. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
    c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
    d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
    3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
    6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează ori se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.
    7. Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul fortuit.
    ART. 10
    Alte clauze
    1. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    2. În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării programului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    3. În cazul în care realizarea programului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.
    4. Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.
    5. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată, prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    6. AFM şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi a informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor la prezentul contract.
    7. Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate cu orice reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală, respectiv brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor, legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
    8. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    9. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de aceasta.
    10. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.
    ART. 11
    Jurisdicţie
    1. Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.
    ART. 12
    Notificări
    1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:
    Pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    Pentru beneficiar: .................... .
    2. În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris AFM.
    3. Notificările făcute beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
    4. Notificările se pot transmite şi pe fax, la numărul ............... pentru AFM, şi la numărul ............... pentru beneficiar, cu condiţia să fie confirmate ulterior.
    ART. 13
    Amendamente
    1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia pot fi modificate şi/sau completate numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.
    2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreşte să se opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către beneficiar.
    ART. 14
    Dispoziţii finale
    1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
    2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, împuterniciţii beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    3. Prezentul contract s-a semnat la data de ................ în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte,
    ...................

    Beneficiar,
    ..................
    (numele şi prenumele)

    Semnătura
    ....................

    NOTĂ:
    În contractul ce se încheie cu beneficiarul:
    - se vor completa toate rubricile rămase libere;
    - se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele şi paragrafele şi se vor face corelările corespunzătoare.


                                     Numele şi prenumele
                                   ......................

                                        Semnătura
                                      .............


    ANEXA 11
    la ghid


    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
    ......../................


                                CERERE DE TRAGERE
                            a beneficiarului persoană fizică

    Subsemnatul/a, ........................, cod numeric personal .............., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ......., seria ....... nr. .........., eliberat de către .............. la data de .............., cu domiciliul în România, localitatea ......................., str. ...................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ..., ap. ....., judeţul/sectorul ................., cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ...................., fax ............................, e-mail ......................, cont nr. .........................., deschis la Trezoreria ................................, denumit(ă) în continuare beneficiar,
    prin împuternicit domnul/doamna .............., cod numeric personal .............., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ......., seria ....... nr. .........., eliberat de către ............... la data de .............., având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ..............., str. ............... nr. .........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ............., cod poştal ............., telefon (fix şi mobil) ........, fax ........, e-mail ..........,/nu este cazul,
    în baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ........../......./............, vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de tragere pentru suma de ....................... lei (în cifre şi litere).
    Prezenta cerere este însoţită de:
    a) contractul de vânzare-cumpărare a autovehiculului electric, în copie legalizată;
    b) cartea de identitate a autovehiculului electric, în copie legalizată;
    c) certificatul de înmatriculare a autovehiculului electric, în copie legalizată;
    d) certificatul de conformitate a autovehiculului electric, în original şi în copii;
    e) facturile emise beneficiarilor, aferente achiziţionării autovehiculelor electrice, în original şi în copii;
    f) documentele care atestă informaţii privind achiziţia autovehiculului electric (instrumentul de plată utilizat şi data efectuării plăţii), în original şi în copii;
    g) în situaţia finanţării solicitantului în baza unui contract de leasing financiar se depune contractul de leasing financiar, în copie legalizată.
    Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.558/2015.
    Îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de tragere şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.


    Numele şi prenumele beneficiar/împuternicit .............
    Semnătura ...........
    Data ................
    L.S.


    Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu:
    Preşedinte
    Numele şi prenumele................
    Semnătura................
    L.S.

    Director Direcţia economică
    Numele şi prenumele................
    Semnătura...............

    Director general Direcţia generală proiecte
    Numele şi prenumele.......................
    Semnătura.................

    Director Direcţia implementare proiecte
    Numele şi prenumele........................
    Semnătura..................

    Şef Serviciu implementare
    Numele şi prenumele.................
    Semnătura..................

    Referent de specialitate
    Numele şi prenumele.................
    Semnătura................    ANEXA 12
    la ghid

    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
    ......../................                      CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
             a solicitantului persoană juridică, operator economic
           fără personalitate juridică sau organizaţie profesională
          care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una
             dintre formele de exercitare a profesiei liberale

                     Nr. ..... din .............


    Între părţile contractante:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. .........., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ............. - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,
    şi
    Denumirea completă a proprietarului: ...................
    Forma juridică de organizare: ..........................
    Forma de proprietate .....(publică/privată)............
    Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului/Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz, ...../.../..., cod de identificare fiscală ..................., cont nr. ...................., deschis la Trezoreria/Banca ..............
    Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea .........................., str. .................... nr. ...., bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., cod poştal ............, telefon (fix şi mobil) ..............., fax ................, e-mail .................., website .................., reprezentat/reprezentată legal de către ...................., în calitate de ......................., prin ....................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ..........................., cod numeric personal ....................., posesor al actului de identitate tip ..............., seria .................... nr. .............., eliberat de către ................. la data de ........................, domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ..............., str. .......................... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .............., cod poştal ............., telefon (fix şi mobil) ..............., fax .................., e-mail ...................

    ART. 1
    Obiectul contractului
    1.1. AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic pe anul ....., denumit în continuare program, sub forma decontării ecotichetului/ecotichetelor obţinut/obţinute de către solicitant.
    1.2. Cuantumul unitar al ecotichetului este de ........... lei pentru achiziţionarea în cadrul programului a autovehiculului/autovehiculelor electric/electrice:
    a) un număr de ........ autovehicule pur electrice;
    b) un număr de ........ autovehicule noi electrice hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50 g/km.
    1.3. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.
    ART. 2
    Destinaţia finanţării
    Finanţarea este acordată pentru realizarea obiectului prevăzut la art. 1, beneficiarul obligându-se să o utilizeze numai pentru acest scop, conform cererii de finanţare.
    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil maximum 12 luni.
    ART. 4
    Modalitatea de finanţare
    4.1. Finanţarea se face în interiorul perioadei prevăzute la art. 3.
    4.2. Finanţarea se realizează pe măsura decontării ecotichetelor, prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe bază de cerere de tragere, în condiţiile în care cererea de tragere este complet şi corect întocmită şi documentele justificative aferente sunt complete, corect întocmite şi conforme cu prevederile legale în vigoare.
    4.3. Formularul cererii de tragere este prevăzut în anexa nr. 13 la Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.558/2015 (ghid).
    4.4. Virarea sumelor din contul AFM se face în ordinea depunerii cererilor de tragere, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de către AFM.
    4.5. Cererea de tragere se înregistrează şi se depune la AFM, la data de ............ a fiecărei luni.
    ART. 5
    Obligaţiile beneficiarului
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    1. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
    2. să asigure contribuţia proprie, conform cererii de finanţare;
    3. să furnizeze şi să transmită AFM orice altă informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
    4. să nu sponsorizeze/să nu finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a contractului;
    5. să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 7 zile în cazul în care apar modificări cu privire la actele de identitate şi/sau la informaţiile furnizate AFM cu ocazia prezentării cererii de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;
    6. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente.
    ART. 6
    Obligaţiile AFM
    AFM are următoarele obligaţii:
    1. să asigure finanţarea în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia;
    2. să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare.
    ART. 7
    Cazuri de culpă
    1. Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:
    a) dacă face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
    b) dacă comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    c) dacă situaţia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.
    3. AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, aceasta are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală, fără nicio altă formalitate prealabilă, a contractului, cu recuperarea sumelor virate către beneficiar.
    ART. 8
    Încetarea contractului
    1. Contractul încetează de drept:
    a) la data prevăzută în contract;
    b) în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;
    c) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    d) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.
    2. Contractul poate înceta prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:
    a) beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;
    b) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 pct. 2.
    3. Rezilierea contractului de finanţare din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, de către beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.
    4. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa ori la iniţiativa sa, inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare.
    5. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.
    6. În cazul nedepunerii cererii de tragere până la finalizarea contractului, acesta se reziliază fără alte notificări prealabile.
    ART. 9
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    1. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
    c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
    d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
    3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi la termenele prevăzute, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
    6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează ori se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.
    7. Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul fortuit.
    ART. 10
    Alte clauze
    1. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    2. În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    3. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.
    4. Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.
    5. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată, prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    6. AFM şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi a informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor la prezentul contract.
    7. Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate cu orice reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală, respectiv brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor, legate de activităţile necesare implementării proiectului, şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
    8. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    9. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de aceasta.
    10. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligentele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.
    ART. 11
    Jurisdicţie
    1. Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.
    ART. 12
    Notificări
    1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:
    Pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    Pentru beneficiar: ....................
    2. În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris AFM.
    3. Notificările făcute beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
    4. Notificările se pot transmite şi pe fax, la numărul .................. pentru AFM şi la numărul ............... pentru beneficiar, cu condiţia să fie confirmate ulterior.
    ART. 13
    Amendamente
    1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia pot fi modificate şi/sau completate numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.
    2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreşte să se opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către beneficiar.
    ART. 14
    Dispoziţii finale
    1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
    2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    3. Prezentul contract s-a semnat la data de .............. în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte,
    ...................

    Beneficiar
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
    Numele şi prenumele .....................
    Funcţia ...................
    Semnătura .................
    Data ......................
    L.S.


    NOTĂ:
    În contractul ce se încheie cu beneficiarul:
    - se vor completa toate rubricile rămase libere;
    - se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele şi paragrafele şi se vor face corelările corespunzătoare.


    ANEXA 13
    la ghid


    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
    ......../................                               CERERE DE TRAGERE
             a solicitantului persoană juridică, operator economic
                        fără personalitate juridică sau
        organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară
      activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale


    Forma juridică de organizare ...............................
    Forma de proprietate .......(publică/privată).............
    Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul........... cu nr. de ordine ......../........../..........., cod de identificare fiscală ......................, cont nr. ........................., deschis la Trezoreria ............
    Adresa sediului social: localitatea ............................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................, codul poştal ............, telefon (fix şi mobil) ..................., fax ................., e-mail .................., website ..................,
    Reprezentat/Reprezentată legal de .................., în calitate de .....................,
    prin
    Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ......................., cod numeric personal .................., posesor al actului de identitate tip ...... seria ...., nr. ......, eliberat de către ....................... la data de ...................., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ..........................., str. .......................... nr. ...., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ...., judeţul/sectorul .................., cod poştal ............, telefon (fix şi mobil) ...................., fax .........., e-mail ................,
    în baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ........../......./........., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de tragere pentru suma de ............... lei (în cifre şi litere).
    Prezenta cerere este însoţită de:
    a) contractul de vânzare-cumpărare a autovehiculului electric, în copie legalizată;
    b) cartea de identitate a autovehiculului electric, în copie legalizată;
    c) certificatul de înmatriculare a autovehiculului electric, în copie legalizată;
    d) certificatul de conformitate a autovehiculului electric, în original şi în copii;
    e) facturile emise beneficiarilor, aferente achiziţionării autovehiculelor electrice, în original şi în copii;
    f) documentele care atestă informaţii privind achiziţia autovehiculului electric (instrumentul de plată utilizat şi data efectuării plăţii), în original şi în copii;
    g) în situaţia finanţării solicitantului în baza unui contract de leasing financiar se depune contractul de leasing financiar, în copie legalizată.
    Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.558/2015.
    Îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de tragere şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.

    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
    Numele şi prenumele .....................
    Funcţia .................................
    Semnătura ...............................
    Data ....................................
    L.S.

    Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu:
    Preşedinte,
    Numele şi prenumele .....................
    Semnătura................................
    L.S.

    Director Direcţia economică
    Numele şi prenumele ................
    Semnătura ...............

    Director general Direcţia generală proiecte
    Numele şi prenumele ....................
    Semnătura ..............

    Director Direcţia implementare proiecte
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura ............

    Şef Serviciu implementare
    Numele şi prenumele ....................
    Semnătura ...............

    Referent de specialitate
    Numele şi prenumele ...................
    Semnătura ................

                                     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016