Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 8 octombrie 2015  pentru Programul operaţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 8 octombrie 2015 pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 2014-2020

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 768 bis din 15 octombrie 2015 ──────────     Aprobat de Ordinul nr. 2805 din 8 octombrie 2015 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 768 din 15 octombrie 2015. ──────────
    CUPRINS

    SECŢIUNEA I - INFORMAŢII GENERALE
    I.1. PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ (POAT)
    I.2. SCOPUL GHIDULUI
    I.3. CALENDARUL DE PRIMIRE A PROIECTELOR ŞI BUGETUL ALOCAT PROGRAMULUI
    SECŢIUNEA II - ELIGIBILITATEA SOLICITANŢILOR, ACTIVITĂŢILOR ŞI
                   CHELTUIELILOR
    II.1. TIPURILE DE SOLICITANŢI ELIGIBILI
    II.2. ELIGIBILITATEA SOLICITANŢILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR PE FIECARE TIP DE
          ACŢIUNE
    II.3. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR
    SECŢIUNEA III - PLANIFICAREA ANUALĂ A PROIECTELOR
    SECŢIUNEA IV - DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE
    SECŢIUNEA V - VERIFICAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI APROBAREA PROIECTELOR
                  FINANŢATE DIN POAT
    SECŢIUNEA VI - CONTRACTAREA PROIECTELOR
    Listă anexe    SECŢIUNEA I
    INFORMAŢII GENERALE

    I.1. PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ (POAT)

    Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014 - 2020 (POAT) aprobat prin Decizia CE nr. C(2014) 10221 din data 18.12.2014 reprezintă un document strategic care contribuie la strategia Uniunii Europene pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, fiind unul din cele 8 programe operaţionale prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020.
    Obiectivul POAT 2014 - 2020 este de a asigura sprijinul necesar implementării eficiente şi transparente a fondurilor ESI alocate României în cadrul Politicii de Coeziune a UE.
    POAT va acorda sprijin orizontal, similar celui asigurat în cadrul financiar 2007-2013 prin programul anterior, precum şi asistenţa tehnică pentru PO Competitivitate şi PO Infrastructură Mare 2014-2020, programe care nu au axă prioritară proprie de asistenţă tehnică. Programul este împărţi în axe prioritare, obiective specifice şi acţiuni. ┌────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
 │ Axă prioritară │ Obiectiv specific │ Rezultat │ Acţiune │
 ├────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Axa Prioritară 1 - │Obiectivul specific 1.1- │Eficacitate sporită în │Acţiunea 1.1.1. Instruire │
 │Întărirea capacităţii │Întărirea capacităţii │pregătirea şi implementarea │orizontală pentru potenţialii │
 │beneficiarilor de a pregăti │beneficiarilor de proiecte │proiectelor │beneficiari şi beneficiarii │
 │şi implementa proiecte │finanţate din FESI de a │ │FESI şi instruire specifică │
 │finanţate din FESI şi │pregăti şi implementa proiecte│ │pentru beneficiarii POAT, │
 │diseminarea informaţiilor │ │ │POIM Şl POC │
 │privind aceste fonduri │ │ ├─────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Acţiunea 1.1.2. Asistenţă │
 │ │ │ │orizontală pentru beneficiarii │
 │ │ │ │FESI şi asistenţă specifică │
 │ │ │ │pentru beneficiarii POAT, │
 │ │ │ │POIM şi POC │
 │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ │Obiectivul specific 1.2 - │ Nivel ridicat de │Acţiunea 1.2.1. Activităţi de │
 │ │Asigurarea transparenţei şi │ conştientizare cu privire │diseminare a informaţiilor │
 │ │credibilităţii FESI şi a │ la proiecte cofinanţate │şi de informare şi publicitate │
 │ │rolului Politicii de Coeziune │ de UE │cu privire la FESI şi la POAT, │
 │ │a UE │ │POIM şi POC │
 │ │ │ ├─────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Acţiunea 1.2.2. Activităţi │
 │ │ │ │destinate dezvoltării culturii │
 │ │ │ │parteneriale pentru coordonarea │
 │ │ │ │şi gestionarea FESI │
 ├────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Axa Prioritară 2 - │Obiectivul specific 2.1 │Cadrul de reglementare, │Acţiunea 2.1.1. Activităţi pentru│
 │Sprijin pentru coordonarea, │Îmbunătăţirea cadrului de │strategic şi procedural │îmbunătăţirea cadrului şi │
 │gestionarea şi controlul │reglementare, strategic şi │îmbunătăţit pentru │condiţiilor pentru coordonarea şi│
 │FESI │procedural pentru coordonarea │coordonarea şi implementarea│controlul FESI şi pentru │
 │ │şi implementarea FESI │FESI │gestionarea POAT, POIM Şl POC │
 │ │ │ ├─────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Acţiunea 2.1.2 Evaluare la │
 │ │ │ │nivelul AP, POAT, POIM şi POC şi │
 │ │ │ │activităţi destinate creşterii │
 │ │ │ │culturii de evaluare pentru FESI │
 │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ │Obiectivul specific 2.2 │Sistem informatic integrat │Acţiunea 2.2.1 Activităţi pentru │
 │ │Dezvoltarea şi menţinerea unui│funcţional, care generează │dezvoltarea, îmbunătăţirea şi │
 │ │sistem informatic funcţional │date corecte şi în timp │mentenanţă SMIS2014+, MYSMIS2014 │
 │ │şi eficient pentru FSC, precum│util, pentru realizarea unui│şi a altor aplicaţii conexe │
 │ │şi întărirea capacităţii │management corect şi │acestora, precum şi a reţelei │
 │ │utilizatorilor săi │eficient al programelor │digitale şi pentru sprijinirea │
 │ │ │operaţionale │unităţii centrale SMIS2014+, a │
 │ │ │ │reţelei de coordonatori şi │
 │ │ │ │instruirea utilizatorilor acestor│
 │ │ │ │sisteme informatice │
 ├────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
 │Axa Prioritară 3 - Creşterea│Obiectivul specific 3.1 │Personal motivat, │Acţiunea 3.1.1. Implementarea │
 │eficienţei şi eficacităţii │Dezvoltarea unei politici │responsabilizat, stabil şi │unei politici orizontale de │
 │resurselor umane implicate │îmbunătăţite a managementului │înalt calificat în sistemul │resurse umane şi a dezvoltării │
 │în sistemul de coordonare, │resurselor umane care să │de coordonare, gestionare şi│capacităţii manageriale pentru │
 │gestionare şi control al │asigure stabilitatea, │control al FESI │sistemul de coordonare, │
 │FESI în România │calificarea şi motivarea │ │gestionare şi control al FESI │
 │ │adecvată a personalului care │ │ │
 │ │lucrează în cadrul sistemului │ ├─────────────────────────────────┤
 │ │de coordonare, gestionare şi │ │Acţiunea 3.1.2. Asigurarea │
 │ │control al FESI │ │resurselor financiare pentru │
 │ │ │ │remunerarea personalului din │
 │ │ │ │sistemul de coordonare şi control│
 │ │ │ │al FESI şi din sistemul de │
 │ │ │ │management al POAT, POIM şi POC │
 └────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘


    Textul integral al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 este disponibil la adresa www.poat.ro sau prin intermediul portalului fondurilor europene www.fonduri-ue.ro.
    Autoritatea de Management pentru POAT este Direcţie Generală în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, desemnată să îndeplinească acest rol prin HG nr. 43/2013, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare (bd. Ion Mihalache, nr. 17-19, sector 1, Bucureşti).

    I.2. SCOPUL GHIDULUI

 ┌────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
 │ Ghidul solicitantului │ │Prezentul Ghid al solicitantului │
 │ (prezentul ghid) │ │reprezintă un îndrumar al potenţia-│
 │Planificare proiecte → Depunere │ │lilor beneficiari (solicitanţi) │
 │proiecte → Evaluare proiecte → │ │şi furnizează informaţii utile cu │
 │Selecţie proiecte → Contractare │ │privire la condiţiile de eligibili-│
 │ proiecte │ │tate a solicitanţilor şi a cheltu- │
 │ │ │ielilor, modul de planificare a │
 │ │ │proiectelor şi solicitare a │
 │ │ │finanţării, evaluarea şi selecţia │
 │ │ │proiectelor şi paşii aferenţi │
 │ │→ │contractării proiectelor aprobate. │
 └────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘

 ┌────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
 │ Ghidul beneficiarului │ │În ceea ce priveşte îndrumarea │
 │ (document care va fi publicat │ │solicitanţilor care devin benefi- │
 │ separat) │ │ciari, după etapa de contractare │
 │ Implementare proiecte → │ │a proiectelor, aceasta se va │
 │ Rambursarea cheltuielilor → │ │realiza într-un document separat │
 │ Audit şi control │→ │ce se va intitula Ghidul │
 │ │ │Solicitantului │
 └────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘


    Solicitanţii sunt încurajaţi să citească cu atenţie prevederile cuprinse în prezentul Ghid al solicitantului şi în anexele sale, disponibile prin intermediul portalului fondurilor europene www.fonduri-ue.ro.
    În cazul în care, după parcurgerea prezentului document aveţi întrebări legate de pregătirea şi completarea fişei (propunerii) de proiect şi/sau a cererii de finanţare, le puteţi adresa AM POAT la adresa de e-mail helpdesk.poat@fonduri-ue.ro sau la tel. 0372.838.854, fax 0372.838.502.
    În situaţia în care pe parcursul sesiunii de proiecte intervin modificări ale cadrului legal ori alte modificări de natură a afecta regulile şi condiţiile de finanţare stabilite prin prezentul Ghid, Autoritatea de Management îşi rezervă dreptul de a aduce completări sau modificări ale conţinutului acestuia. Astfel, vă recomandăm să consultaţi periodic secţiunea POAT din cadrul portalului fondurilor europene www.fonduri-ue.ro pentru orice modificări aduse prezentului ghid sau orice alte informaţii de interes.

    I.3. CALENDARUL DE PRIMIRE A PROIECTELOR ŞI BUGETUL ALOCAT PROGRAMULUI

    Data lansării cererii de propuneri de proiecte: data publicării în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului Solicitantului POAT 2014-2020.
    Data limită de depunere a cererilor de finanţare: iunie 2023.
    - Cererile de finanţare se depun continuu până ce întreaga alocare financiară va fi epuizată.
    - Cererile de finanţare se evaluează în ordinea înregistrării lor.
    Termenul limită pentru implementarea proiectelor: decembrie 2023.
    Bugetul total al programului este 251.214.020 Euro, împărţit astfel:
    - 212.765.958,00 Euro contribuţie UE;
    - 38.448.062,00 Euro contribuţie de la Bugetul de Stat.

    ETAPELE NECESARE ACCESĂRII FINANŢĂRII DIN POAT

    Etapa I: Planificarea anuală a proiectelor

    Pentru abordarea coerentă a intervenţiilor şi asigurarea nevoilor prioritare de asistenţă tehnică din POAT, conform mecanismului de aprobare a proiectelor finanţate din POAT 2014-2020 aprobat de CM POAT la reuniune din data de 26 februarie 2015, va fi stabilit un Plan anual de proiecte ce pot fi primite la finanţare din POAT.
    În vederea stabilirii Planului anual de proiecte este necesară parcurgerea următorilor paşi:

 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Pasul 1: │Solicitarea anuală a propunerilor (fişelor) de proiecte pentru │
 │ │anul următor │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Pasul 2: │Depunerea anuală a propunerilor (fişelor) de proiecte pentru anul │
 │ │următor │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Pasul 3: │Realizarea unei analize şi a unei prioritizări a propunerilor │
 │ │primite şi elaborarea Planului de proiecte pentru anul următor │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Pasul 4: │Stabilirea Planului de proiecte pentru anul următor, în urma │
 │ │consultării CM POAT │
 └─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Etapa II: Depunerea cererii de finanţare*)
──────────
    *) În mod excepţional şi numai cu o justificare adecvată, pot fi primite propuneri de proiecte care nu au fost incluse în planul anual, urmând ca AM POAT să procedeze la consultarea membrilor CM POAT prin procedură scrisă privind includerea propunerii în planul anual de proiecte ce pot fi finanţate din POAT.
──────────

    Pentru propunerile incluse în Planul anual de proiecte, în vederea accesării fondurilor POAT, solicitanţii trebuie să parcurgă următorii paşi:

 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Pasul 5: │Pregătirea şi completarea cererii de finanţare │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Pasul 6: │Transmiterea cererii de finanţare │
 └─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Detaliile privind această etapă sunt prezentate în cadrul Secţiunii IV.

    Etapa III: Verificarea cererii de finanţare şi aprobarea fondurilor din POAT

    Cererile de finanţare depuse vor parcurge următorii paşi:

 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Pasul 7: │Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii│
 │ │de finanţare │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Pasul 8: │Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Pasul 9: │Depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii │
 └─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Detaliile privind această etapă sunt prezentate în cadrul Secţiunii V.

    SECŢIUNEA II
    ELIGIBILITATEA SOLICITANŢILOR, ACTIVITĂŢILOR ŞI CHELTUIELILOR

    Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie:
    - Să fie depus de către unul dintre solicitanţii eligibili conform pct. II.2 din prezentul ghid
    - Să fie inclus în Planul de proiecte aferent anului în care se depune, aprobat în urma consultării Comitetului de Monitorizare pentru POAT.
    - Să se încadreze într-o acţiune POAT conform pct.II.2 din prezentul ghid
    - Să aibă o dimensiune orizontală (adresează nevoi privind coordonarea sau controlul FESI sau cu impact asupra FESI) sau specifică POAT, POIM sau POC
    - Să fie implementat în intervalul de timp ianuarie 2014 - decembrie 2023
    - Să nu fi fost/nu fie finanţat din alte resurse publice nerambursabile
    - Să nu fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanţare la autoritatea de management, indiferent dacă toate plăţile aferente au fost sau nu efectuate de către beneficiar (art. 65, alin (6) din Reg. 1303/2013)
    - Activităţile din proiectul propus spre finanţare demarate anterior depunerii cererii de finanţare să fi fost derulate cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile (art. 125, alin 3, lit. (e) din Reg. CE nr. 1303/2013)
    - Să fie implementat în conformitate cu politicile UE şi naţionale, în special achiziţii publice, informare şi publicitate, dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse
    - În cazul acţiunilor destinate formării, să se adreseze unui grup ţintă relevant pentru acţiunea respectivă, aşa cum este descrisă în pct. II.2 din prezentul ghid
    - În cazul proiectelor din cadrul acţiunii 2.1.1 destinate achiziţiei de echipamente pentru structurile responsabile de coordonarea, gestionarea şi controlul FESI, acestea să fie compatibile cu SMIS 2014+

    II.1. TIPURILE DE SOLICITANŢI ELIGIBILI

    POAT este un program destinat în principal sprijinirii sistemului de coordonare, gestionare şi control al fondurilor ESI şi acţiunilor dedicate întăririi capacităţii beneficiarilor acestor fonduri. În plus, POAT va asigura asistenţa tehnică pentru gestionarea POIM şi POC, programe operaţionale care nu au axe proprii de asistenţă tehnică.
    Prin urmare, beneficiarii acestui program sunt în număr limitat, respectiv:
    - instituţiile implicate în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor ESI (Ministerul Fondurilor Europene, Autorităţile de Management, Organismele Intermediare, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Departamentul pentru Luptă Antifraudă)
    - anumite instituţii care sprijină sistemul de coordonare, gestionare şi control al fondurilor ESI (Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale)
    - beneficiarii care gestionează un număr mare de proiecte (portofolii de proiecte) finanţate POIM şi POC (Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul pentru Societatea Informaţională)*1)
──────────
    *1) Pentru beneficiarii proiectelor finanţate din POC şi POIM, activitatea de management de proiect este eligibilă în cadrul proiectului şi este finanţată din aceste programe operaţionale. Din POAT este eligibilă numai asistenţa pentru gestionarea portofoliului de proiecte, necesară beneficiarilor POIM şi POC care gestionează un număr mare de proiecte.
──────────

    - structuri care sprijină implementarea investiţiilor teritoriale integrate (ADI ITI Delta Dunării)
    Detalii privind eligibilitatea beneficiarilor pe fiecare Axă prioritară/Obiectiv specific/Acţiune se găsesc la punctul II.2 de mai jos.

    II.2. ELIGIBILITATEA SOLICITANŢILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR PE FIECARE TIP DE ACŢIUNE

    Pentru perioada 2014-2020, POAT este împărţit în axe prioritare, obiective specifice şi acţiuni.
    În continuare este prezentată eligibilitatea solicitanţilor şi activităţilor pe fiecare Acţiune din cadrul Axelor prioritare şi obiectivelor specifice.

    AXA PRIORITARĂ 1: Întărirea capacităţii beneficiarilor de a pregăti şi implementa proiecte finanţate din fondurile ESI şi diseminarea informaţiilor privind aceste fonduri

    Obiectivul specific 1.1: Întărirea capacităţii beneficiarilor de proiecte finanţate din fondurile ESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature

    Acţiunea 1.1.1: Instruire orizontală pentru potenţialii beneficiari şi beneficiarii fondurile ESI şi instruire specifică pentru beneficiarii POAT, POIM ŞI POC

    Solicitanţi eligibili
    ■ MFE prin Autoritatea de management pentru POAT
    ■ MFE prin Autoritatea de management pentru POIM
    ■ MFE prin Autoritatea de management pentru POC
    ■ Organismul Intermediar pentru Energie
    ■ Organismul Intermediar pentru Cercetare
    ■ Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
    ■ Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
    ■ Ministerul Afacerilor Interne

    Domeniile de interes pentru care se poate aplica
    - Instruirea orizontală pentru beneficiarii (potenţiali) ai fondurilor ESI, inclusiv pentru beneficiarii români ai PO CTE, în faza de identificare şi elaborare, dar şi de implementare a proiectelor, care se va realiza pe bază de analize pentru identificarea nevoilor de formare.
    O atenţie deosebită se va acorda temelor orizontale precum: managementul de proiect, achiziţiile publice, derularea contractelor de finanţare, ajutorul de stat, evaluarea impactului proiectelor asupra mediului, prevenirea şi soluţionarea situaţiilor de incompatibilitate, conflicte de interese, nereguli şi fraudă, promovarea egalităţii de gen şi egalităţii de şanse pentru persoanele cu dizabilităţi, dezvoltarea parteneriatelor şi integrării sectoriale şi teritoriale etc.
    - Dezvoltarea unui mecanism de selectare a participanţilor de la nivelul beneficiarilor fondurilor ESI
    - Realizarea de analize de impact a formării de a căror rezultate se va ţine cont în elaborarea programele de formare ulterioare
    - Modernizarea metodelor de formare prin promovarea utilizării TIC, transferul de cunoştinţe/managementul cunoaşterii, elaborarea şi monitorizarea planului/planurilor de formare, promovarea bunelor practici, inovării şi networking-ului
    - Instruirea specifică beneficiarilor POAT, POIM şi POC inclusiv pentru personalul din unităţile de management/implementare de proiecte de la nivelul acestora, pe teme identificate în analiza nevoilor de formare.
    În plus, pentru beneficiarii acestor PO, vor fi luate în calcul nevoile de formare ale fiecărui compartiment care gestionează o anumită etapă a ciclului de implementare al proiectelor, inclusiv serviciile suport din entităţile cu rol de beneficiar (achiziţii publice, juridic, financiar- contabil), cu accent pe metode inovative şi adecvate necesarului de formare (coaching, îndrumare şi instruire la locul de muncă ş.a.). Se are în vedere îmbunătăţirea şi fluidizarea întregului ciclu de implementare a proiectelor, începând de la identificarea ideii de proiect, încadrarea într-o anumită linie de finanţare, implementarea efectivă şi până la finalizarea proiectului.
    - Instruirea specifică beneficiarilor (potenţiali) POIM (domeniul energie) şi POC, având în vedere intenţia punerii în aplicare a unor instrumente de finanţare a investiţiilor
    - Realizarea de analize a nevoilor de formare

    Acţiunea 1.1.2: Asistenţă orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI şi asistenţă specifică pentru beneficiarii POAT, POIM şi POC

    Solicitanţi eligibili
    ■ MFE prin Direcţia Coordonare de Sistem şi Monitorizare
    ■ MFE prin Autoritatea de management pentru POAT
    ■ MFE prin Autoritatea de management pentru POIM
    ■ MFE prin Autoritatea de management pentru POC
    ■ Organismul Intermediar pentru Energie
    ■ Organismul Intermediar pentru Cercetare
    ■ Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
    ■ Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
    ■ Asociaţia pentru Dezvoltarea Intercomunitară ITI Delta Dunării
    ■ Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
    ■ Ministerul pentru Societatea Informaţională

    Domeniile de interes pentru care se poate aplica
    - Sprijinul orizontal pentru beneficiarii fondurilor ESI, inclusiv pentru beneficiarii români ai PO CTE, prin realizarea de activităţi ce conduc la dezvoltarea capacităţii de management de proiecte:
    ● dezvoltarea pe domenii orizontale de instrucţiuni, manuale, servicii de asistenţă, tutoriale uşor de folosit, cu utilizarea extinsă a TIC, în vederea accesului facil pentru toţi beneficiarii.
    ● elaborarea/îmbunătăţirea ghidurilor de bune practici şi de evitare a principalelor riscuri în achiziţii publice;
    ● asigurarea unui set comun de valori şi principii de etică, antifraudă şi anticorupţie prin ghiduri, interpretări, proceduri clare şi alte instrumente;
    ● dezvoltarea unor modele organizaţionale şi instrumente specifice gestionării şi implementării proiectelor la nivelul beneficiarilor publici cheie, care să asigure o mai bună organizare şi utilizare a resurselor, în scopul consolidării capacităţii acestora de a implementa proiecte FESI, etc.
    - Realizarea de analize şi studii prin care să se identifice cele mai adecvate metode de sprijin orizontal pentru beneficiarii fondurilor ESI şi punerea în practică a acestora.
    - Help desk şi asistenţă pentru identificare, pregătirea şi implementarea proiectelor pentru beneficiarii POAT, POIM şi POC.
    - Sprijin pentru dezvoltarea portofoliilor de proiecte şi pentru managementul strategic, pentru beneficiarii POAT, POIM şi POC, inclusiv prin utilizarea expertizei IFI, prioritate având beneficiarii proiectelor majore şi strategice din POIM care vizează infrastructura de mediu, protecţia mediului şi managementul riscurilor.
    - Întărirea capacităţii de pregătire, implementare şi management al portofoliului de proiecte, la nivelul principalilor beneficiari POIM, POC şi POAT care gestionează un portofoliu de proiecte, inclusiv sprijin în managementul proiectelor şi în procesul decizional, asistenţă juridică, analiza şi evaluarea sistemelor de management, asistenţă pentru îmbunătăţirea lor şi asigurarea unui bun management financiar, asistenţă pentru modernizarea sistemului de gestiune şi arhivare a documentelor.
    - Sprijin pentru coordonarea implementării strategiilor Investiţiilor Teritoriale Integrate (ITI)
    ● Asigurarea remunerării, instruirii şi schimbului de experienţă pentru personalul dedicat coordonării strategiei Deltei Dunării şi planurilor de acţiune elaborate pentru implementarea acestei strategii, asigurarea condiţiilor logistice şi cheltuielilor de deplasare ale acestui personal, precum şi organizarea de evenimente şi furnizarea de asistenţă în legătură cu coordonarea, pregătirea, actualizarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea acestor documente strategice.

    Obiectivul specific 1.2: Asigurarea transparenţei şi credibilităţii FESI şi a rolului Politicii de Coeziune UE

    Acţiunea 1.2.1: Activităţi de diseminare a informaţiilor şi de informare şi publicitate cu privire la FESI şi la POAT, POIM şi POC

    Solicitanţi eligibili
    ■ MFE prin Unitatea de Comunicare Publică şi Informare privind Instrumentele Structurale
    ■ Departamentul pentru Lupta Antifraudă

    Domeniile de interes pentru care se poate aplica
    - Coordonarea tuturor acţiunilor de informare şi publicitate ale AM-urilor şi organizarea de acţiuni comune pentru creşterea coerenţei mesajului transmis şi vizibilităţii PO.
    - Desfăşurarea acţiunilor de informare şi publicitate se va realiza prin determinarea tipurilor de materiale informative necesare, dezvoltarea acestora pentru tipuri de beneficiari FESI şi pe diverse tipuri de suporturi pentru a fi distribuite în timpul campaniilor de informare şi evenimentelor de comunicare organizate.
    - Diseminarea informaţiilor şi derularea activităţilor de informare şi publicitate se va efectua prin organizarea de campanii la nivel naţional şi regional/local prin intermediul TV, radio-ului şi a altor mijloace media, organizarea de evenimente (conferinţe, seminarii, focus-grupuri etc.), activităţi de promovare/comunicare FESI destinate diferitelor categorii de public ţintă, inclusiv caravane de informare în vederea promovării unei mai bune înţelegeri a rolului fondurilor UE şi a procesului de implementare şi monitorizare a proiectelor; pregătirea, traducerea, publicarea şi diseminarea materialelor pentru informarea şi promovarea FESI.
    - Organizarea de campanii pentru oferirea de informaţii relevante privind tipurile de finanţări disponibile, scopul global al Politicii de Coeziune şi importanţa sa pentru dezvoltarea economică şi socială a României şi a tuturor regiunilor sale, precum şi campanii de informare în domeniul luptei împotriva fraudei, neregulilor, conflictului de interese şi incompatibilităţilor.
    - Realizarea de sondaje de opinie necesare pentru evaluarea impactului campaniilor şi activităţilor de informare şi publicitate realizate.
    - Realizarea de seminarii şi alte acţiuni de promovare pentru mass-media în ceea ce priveşte cerinţele instrumentelor de finanţare specifice Politicii de Coeziune în scopul îmbunătăţirii comunicării instituţionale între actorii din sistemul FESI şi mass-media şi al bunei informări a opiniei publice.
    - Dezvoltarea în continuare a site-ului www.fonduri-ue.ro, ca site public unic care oferă informaţii şi acces la toate PO din România, precum şi actualizarea/modificarea sa. Site-ul reprezintă un instrument deosebit de util în asigurarea unei informări şi promovări corespunzătoare privind fondurile europene şi, valorificarea la maxim a potenţialului pe care îl deţine.
    - Sprijinirea Centrului de Informare privind FESI şi reţeaua teritorială formată din 41 de puncte de informare (câte unul la nivelul fiecărui judeţ), gestionate de MFE şi care formează împreună Reţeaua de informare.
    Va fi acordat sprijin inclusiv pentru: funcţionarea Centrului de informare şi a Reţelei teritoriale, remunerarea personalului ce funcţionează în cadrul Centrului şi Reţelei teritoriale, achiziţionarea materialelor documentare, derularea activităţilor de comunicare pentru promovarea centrului, punctelor teritoriale şi oportunităţile oferite, dezvoltarea şi mentenanţa paginii web şi a centrului telefonic de relaţii pentru clienţi etc. Această Reţea va constitui un suport important pentru diseminarea informaţiilor referitoare la FESI, cât mai eficientă în rândul publicului larg şi a segmentelor de public ţintă, la nivel naţional. Potenţialii beneficiari vor fi orientaţi şi sprijiniţi în elaborarea şi depunerea de proiecte viabile.
    - Operaţionalizarea mecanismului "ghişeu unic" pentru IMM-uri prin utilizarea Reţelei de informare. Prin intermediul acesteia se vor oferi IMM-urilor informaţii comprehensive şi accesibile privind posibilităţile de finanţare din FESI şi alte fonduri, precum şi consiliere în acest sens.
    Autorităţile competente vor putea primi feedback din partea beneficiarilor vis-a-vis de cadrul administrativ şi procedural de accesare a finanţărilor, contribuind la îmbunătăţirea performanţei acestora. În vederea operaţionalizării acestui mecanism se va realiza o analiză teritorială a furnizorilor de servicii pentru IMM-uri şi se va stabili aria de activitate a punctelor de informare. Se va urmări o distribuţie echilibrată în teritoriu a serviciilor de informare şi consiliere, precum şi furnizarea acestor servicii în mod concentrat, eficient şi eficace. Pentru asigurarea sinergiei şi complementarităţii acţiunilor de informare destinate IMM-urilor, în cursul operaţionalizării Reţelei de informare, MFE va stabili împreună cu Departamentul pentru IMM-uri, MDRAP şi MADR, dar şi în consultare cu alte entităţi care oferă informaţii/servicii IMM-urilor în profil teritorial (ex. Camere de Comerţ şi Industrie), cadrul general al schimbului de informaţii şi bune practici (ritmicitatea transmiterii şi nivelul informaţiilor, întrebări frecvente, etc.), astfel încât consilierea furnizată de Reţeaua de informare să fie utilă pentru orice întreprinzător, indiferent de sursa de finanţare a iniţiativei sale antreprenoriale şi de autorităţile care o gestionează (Oficiile Teritoriale pentru IMM-uri, ADR-uri, AM pentru fonduri structurale, Oficiile Judeţene şi Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale pentru PNDR, etc.).
    - Informaţiile şi asistenţa pentru beneficiari după semnarea contractelor de finanţare, pentru PO finanţate din FSC va fi acordată de AM/OI, cu ajutorul Reţelei de informare. Aceste activităţi vor contribui la creşterea gradului de înţelegere în rândul publicului cu privire la obiectivele şi realizările FESI, asigurarea recunoaşterii rolului Politicii de Coeziune şi informarea adecvată şi temeinică a solicitanţilor şi a beneficiarilor FESI.
    - Finanţarea acţiunilor de informare/promovare a perioadei de programare post 2020 şi a rezultatelor obţinute în perioada 2007-2013.
    - Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare specifice POAT, POIM şi POC (elaborare materiale de informare, pregătire rapoarte de evaluare pentru planurile de comunicare ale acestor PO, realizare şi distribuire materiale informative şi publicitare, organizare conferinţe, seminarii, forumuri, prezentări, caravane de informare, sondaje de opinii şi studii privind impactul proiectelor finanţate, dezvoltare şi actualizare site-uri specifice, diseminare materiale şi broşuri informative pentru public şi potenţialii beneficiari etc.).
    - Acordarea de sprijin pentru promovarea instrumentelor financiare specifice pentru beneficiarii POIM (domeniul energie) şi POC.
    - Operaţiunile orientative specifice de informare şi publicitate aferente POAT, POIM şi POC se vor detalia prin intermediul strategiei/strategiilor de comunicare pentru FESI şi a Planului/Planurilor multi-anuale sectoriale de comunicare ale acestor PO, urmând ca aceasta/acestea să fie aprobată/aprobate de către CM/CM-uri responsabile desemnate la nivel naţional.

    Acţiunea 1.2.2: Activităţi destinate dezvoltării culturii parteneriale pentru coordonarea şi gestionarea FESI

    Solicitanţi eligibili
    ■ MFE prin Direcţia Generală de Analiză, Programare şi Evaluare
    ■ MFE prin Direcţia Coordonare de Sistem şi Monitorizare

    Domeniile de interes pentru care se poate aplica
    - Consolidarea capacităţii instituţionale a partenerilor implicaţi în programarea şi implementarea Acordului de Parteneriat şi Programelor Operaţionale.
    - Furnizarea de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea culturii parteneriale în coordonarea şi gestionarea FESI va urmări susţinerea activităţilor privind asigurarea parteneriatului cu actorii socio-economici în implementarea Acordului de Parteneriat, conform prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 240/2014, şi se va realiza prin organizare de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni de formare, platforme care să faciliteze comunicarea în reţea în etapele de implementare şi monitorizare a AP/PO, precum şi promovarea de exemple de bună practică inclusiv prin organizarea de vizite la faţa locului pentru actorii cheie relevanţi (autorităţi publice, reprezentanţi mass-media etc.).
    - Organizarea şi funcţionarea mecanismului de coordonare instituţională pentru AP (Comitetul de Coordonare pentru Managementul AP, Subcomitetele de coordonare tematice şi Grupurile de lucru funcţionale), precum şi pentru alte comitete/grupuri de lucru/reţele care vor fi înfiinţate pentru tematici cu impact asupra FESI sau coordonării instrumentelor de finanţare europene şi naţionale. Se are în vedere întărirea capacităţii acestor (sub)comitete/grupuri de lucru, pentru creşterea implicării membrilor acestora în pregătirea şi implementarea AP şi PO.
    - Asigurarea de sprijin orizontal pentru activarea şi întărirea capacităţii şi schimbului de bune practici a CM-urilor, în vederea eficientizării activităţii şi întăririi capacităţii partenerilor socio-economici de a contribui semnificativ la procesul de monitorizare a PO, cu precizarea că sprijinul specific pentru întărirea capacităţii, organizarea şi funcţionarea CM pentru fiecare PO în parte se va realiza de către fiecare PO.

    AXA PRIORITARĂ 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI

    Obiectivul specific 2.1: Îmbunătăţirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea şi implementarea FESI

    Acţiunea 2.1.1: Activităţi pentru îmbunătăţirea cadrului şi condiţiilor pentru coordonarea şi controlul FESI şi pentru gestionarea POAT, POIM ŞI POC

    Solicitanţi eligibili
    ■ MFE (în calitate de coordonator al implementării şi gestionării fondurilor ESI)
    ■ MFE prin Autoritatea de management pentru POAT
    ■ MFE prin Autoritatea de management pentru POIM
    ■ MFE prin Autoritatea de management pentru POC
    ■ MFE prin Direcţia Generală de Analiză, Programare şi Evaluare
    ■ MFE prin Direcţia Coordonare de Sistem şi Monitorizare
    ■ MFE prin Direcţia Juridică, Soluţionare Contestaţii, Politici Publice, Relaţia cu Parlamentul
    ■ MFE prin Direcţia IT şi Coordonare SMIS
    ■ MFE prin Unitatea pentru Coordonarea Verificării şi Aplicării Unitare a Corecţiilor
    ■ MFE prin Unitatea de Control Financiar Preventiv Propriu
    ■ MFE prin Unitatea de Audit
    ■ MFE prin Corpul de Control, Anticorupţie şi Integritate
    ■ Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
    ■ Organismul Intermediar pentru Cercetare
    ■ Organismul Intermediar pentru Energie
    ■ Departamentul pentru Lupta Antifraudă
    ■ Autoritatea de Certificare şi Plată
    ■ Autoritatea de Audit
    ■ MFP prin Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiară, în calitate de structură de control pentru activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare pentru situaţiile prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    ■ Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, în calitate de structură care sprijină activitatea autorităţilor de management conform art. 26 şi 27 din HG nr. 398/2015.
    ■ ADR-urile pentru închiderea POSCCE 2007-2013.

    Domeniile de interes pentru care se poate aplica
    - Furnizarea de asistenţă tehnică pentru asigurarea cadrului şi instrumentelor adecvate pentru implementarea şi monitorizarea eficientă a fondurilor ESI, identificarea la timp şi soluţionarea deficienţelor care pot bloca implementarea programelor şi proiectelor finanţate din aceste fonduri, pentru instituţiile implicate în coordonarea şi controlul FESI (MFE, AA, ACP, ANAP, DLAF, precum şi alte structuri cu rol în coordonarea şi controlul FESI).
    Pentru aceste instituţii, se va asigura sprijin logistic, inclusiv cheltuieli de funcţionare, costuri legate de organizarea de reuniuni, întâlniri şi evenimente, materiale consumabile şi de birou, echipamente TIC, dezvoltarea şi întreţinerea sistemelor şi infrastructurii TIC (cu excepţia activităţilor din OS 2.2), participarea personalului la reuniuni/evenimente/întâlniri/conferinţe/grupuri de lucru/reţele/comitete etc. legate de sau cu impact asupra FESI etc.
    - Elaborarea de analize, studii, strategii, documente metodologice, sondaje legate de procesul de programare, implementare, monitorizare şi control la nivel orizontal (două sau mai multe PO, inclusiv PO CTE, dar cel puţin unul finanţat din FSC, precum şi la nivelul AP) din perspectiva nevoilor de îmbunătăţire a funcţionării sistemului de coordonare, gestionare şi control al FESI
    - Elaborarea, implementarea şi monitorizarea de strategii/planuri/programe care vizează FESI sau care, conform regulamentelor UE sau documentelor de programare, reprezintă condiţionalităţi ex-ante sau derivă din recomandările specifice de ţară/implementarea altor decizii adoptate la nivel european, cu impact asupra programării şi implementării FESI sau în scopul pregătirii perioadei de programare post 2020, inclusiv prin expertiza specializată a IFI.
    - Activităţi pentru îmbunătăţirea implementării regulilor privind achiziţiile publice de către instituţiile şi organismele implicate în implementarea, managementul şi controlul FESI.
    Această intervenţie va urmări asigurarea conformităţii cu regulile UE privind achiziţiile publice (Directivele 2004/18/EC şi 2004/17/EC, Directivele 2014/23/EU, 2014/24/EU şi 2014/25/EU, Directivele 89/665/EEC şi 92/13/EEC (aşa cum a fost modificată de Directiva 2007/66/EC) şi principiile generale ale achiziţiilor publice care derivă din Tratatul privind funcţionarea UE).
    - Măsuri pe domeniile: conflict de interese, incompatibilităţi şi reguli privind conduita care sunt necesare implementării FESI conform principiilor bunei gestionări financiare, cum ar fi: elaborarea de ghiduri privind verificarea incompatibilităţilor în etapa de evaluare şi de monitorizare a proiectelor, manuale de bune practici, culegere de speţe şi soluţii specifice managementului FESI, analize bazate pe risc şi măsuri de prevenire adaptate specificului FESI, mecanisme de monitorizare şi evaluare etc.
    - Asigurarea de asistenţă pentru întărirea capacităţii DLAF şi a instituţiilor din sistemul FESI pentru a asigura protecţia intereselor financiare ale UE în România, precum elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei Naţionale Antifraudă pentru FESI, realizarea unui n sistem informatic integrat pentru activităţile DLAF etc.
    - Sprijinirea diverselor domenii orizontale cu impact asupra implementării FESI care se vor identifica pe parcursul perioadei de programare 2014-2020.
    - Acordarea de sprijin pentru realizarea de schimburi de experienţă şi acţiuni de diseminare a bunelor practici la nivel naţional şi/sau european, care să permită identificarea celor mai bune soluţii şi abordări comune pentru problemele orizontale în directă relaţie cu implementarea FESI.
    - Acordarea de sprijin comprehensiv în procesul de pregătire pentru intervenţiile finanţate din perioada post-2020, precum şi în procesul de închidere a perioadei 2007-13, pentru a permite tranziţia facilă între perioade. În sprijinul dedicat închiderii perioadei 2007-13 se include orice tip de sprijin necesar structurilor implicate (structuri implicate în coordonarea şi controlul IS 2007-13 şi structurile implicate în gestionarea POAT, POS CCE, POS Mediu şi POS Transport), cu excepţia cheltuielilor de tip salarial pentru structurile din instituţiile publice, incluse în acţiunea 3.1.2.
    - Acordarea de sprijin, la nivelul specific POAT, POIM şi POC, pentru pregătirea, selecţia, auditul intern şi monitorizarea acestora, inclusiv monitorizarea procedurilor alternative/inovative de achiziţie publică, precum şi pregătirea, selecţia, evaluarea, monitorizarea şi verificarea proiectelor finanţate de aceste PO. Se urmăreşte sprijin pentru elaborarea de analize, studii, strategii pentru fundamentarea şi implementarea acestor programe şi pregătirea pentru perioada post 2020, precum şi sprijin logistic pentru funcţionarea AM, OI şi altor organisme cu atribuţii delegate în implementarea acestor PO, inclusiv cheltuieli de funcţionare, costuri legate de organizarea de reuniuni, întâlniri şi evenimente, materiale consumabile şi de birou, mobilier, arhivare, echipamente TIC şi soft-uri specializate necesare desfăşurării eficiente a implementării PO (precum soft-uri contabile, legislative etc.), dezvoltarea şi întreţinerea sistemelor şi infrastructurii TIC (cu excepţia activităţilor indicate la OS 2.2), participarea personalului la reuniuni/evenimente/întâlniri/conferinţe/grupuri de lucru/reţele/comitete etc. legate de sau cu impact asupra FESI etc.
    - Acordarea de sprijin pentru întărirea capacităţii, organizarea şi funcţionarea CM POAT, CM POIM şi CM POC, inclusiv a unor grupuri de lucru/reţele specifice înfiinţate pentru buna monitorizare şi implementare a acestor PO.
    - Asigurarea de asistenţă tehnică (ex-ante assessment) pentru dezvoltarea unor instrumente financiare şi sprijin AM/OI în implementarea operaţiunilor aferente acestor instrumente din POC şi POIM.
    - Acordarea de sprijin specific POIM şi POC pentru implementarea metodologiei costurilor simplificate şi pentru elaborarea/actualizarea unor scheme de ajutor de stat sau documente de notificare pentru operaţiunile finanţabile din POC sau POIM.

    Acţiunea 2.1.2: Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM şi POC şi activităţi destinate creşterii culturii de evaluare pentru FESI

    Solicitanţi eligibili
    ■ MFE prin Direcţia Generală de Analiză, Programare şi Evaluare

    Domeniile de interes pentru care se poate aplica
    - Sprijinirea dezvoltării unei "culturi comune de evaluare", la nivel orizontal în cadrul sistemului FESI (inclusiv pentru PO CTE), acţionând, în limita eligibilităţii FEDR, asupra celor patru dimensiuni ale culturii de evaluare: cererea de evaluare, oferta, diseminarea şi utilizarea rezultatelor evaluării şi instituţionalizarea acesteia.
    - Realizarea evaluărilor prevăzute în planul de evaluare al AP, inclusiv actualizarea acestuia, evaluarea ex-ante pentru perioada post 2020, formarea profesională a personalului implicat în evaluarea FESI, dezvoltarea unei reţele de comunicare şi informare privind evaluarea care poate acoperi atât cererea, cât şi oferta de evaluare, interconectarea la reţelele similare europene şi internaţionale, promovarea corespunzătoare a conceptului de evaluare şi a rezultatelor evaluărilor şi realizarea de schimburi de experienţă în domeniu.
    - Sprijinirea dezvoltării capacităţii interne de evaluare, a unui sistem de monitorizare, precum şi a unui sistem statistic pentru FESI, necesar evaluărilor, inclusiv administrării sistemului de indicatori, implementării şi actualizării cadrului de performanţă, procedurilor de monitorizare şi evaluare şi mecanismelor de coordonare a funcţiilor de evaluare de la nivelul PO.
    - Realizarea evaluărilor prevăzute în planurile de evaluare de la nivelul POAT, POIM şi POC, inclusiv actualizarea acestor planuri, fiind alocate în acest sens resursele necesare.

    Obiectivul specific 2.2: Dezvoltarea şi menţinerea unui sistem informatic funcţional şi eficient pentru FSC, precum şi întărirea capacităţii utilizatorilor săi

    Acţiunea 2.2.1: Activităţi pentru dezvoltarea, îmbunătăţirea şi mentenanţa SMIS2014+, MYSMIS2014 şi a altor aplicaţii conexe acestora, precum şi a reţelei digitale şi pentru sprijinirea unităţii centrale SMIS2014+, a reţelei de coordonatori şi instruirea utilizatorilor acestor sisteme informatice

    Solicitanţi eligibili
    ■ MFE prin Direcţia IT şi Coordonare SMIS
    ■ MFE prin Autoritatea de management pentru POAT
    ■ MFE prin Autoritatea de management pentru POIM
    ■ MFE prin Autoritatea de management pentru POC

    Domeniile de interes pentru care se poate aplica
    - Sprijinirea funcţionării sistemului de management şi control al FSC cu excepţia POCTE, prin dezvoltarea unui nou sistem informatic unitar SMIS2014+, gestionat (la nivel tehnic şi administrativ) de Unitatea Centrală SMIS din MFE, ce-şi propune să fie mai eficient faţă de sistemul SMIS utilizat pentru IS 2007-13, răspunzând mai bine nevoilor sistemului FSC. Va fi explorată şi includerea FEAD în sfera de acoperire a SMIS2014+. Sistemul informatic SMIS2014+ va avea aplicaţii conexe, precum MySMIS2014 (e-Cohesion), gestionat de aceeaşi structură, care va oferi utilizatorilor servicii online cu privire la completarea electronică a cererii de finanţare, cererii de rambursare şi a raportului de progres, asigurând colectarea datelor de la solicitanţii de FSC, dar şi schimbul electronic de informaţii între aceştia şi instituţiile implicate în gestionarea FSC. Aplicaţia MySMIS2014 va deveni operaţională după interconectarea cu SMIS2014+. Sistemul informatic SMIS2014+ va avea posibilitatea să interacţioneze eficient cu sistemul informatic al CE (SFC 2014) şi va fi proiectat având la bază principiul asigurării interoperabilităţii cu alte sisteme informatice, astfel încât să poată oferi în orice moment situaţii operative de ansamblu, precum şi raportări specifice şi detaliate, în funcţie de nevoile utilizatorilor. În calitate de beneficiari direcţi ai noilor sisteme informatice, AM şi OI se vor implica activ în toate activităţile de identificare a nevoilor, dezvoltare, implementare şi testare a acestora, dar şi în realizarea manualelor de utilizare, a seturilor de date şi instruirilor, având suportul nemijlocit al Unităţii Centrale SMIS din MFE.
    - Elaborarea de studii şi analize cu privire la modul de funcţionare a SMIS2014+, MySMIS2014 şi a altor aplicaţii conexe acestora dar şi dezvoltarea, testarea şi instalarea noilor versiuni ale SMIS2014+, MySMIS2014 sau a noilor aplicaţii informatice (în funcţie de constatările şi recomandările analizei de sistem), pornind de la procedurile existente la nivelul fiecărui PO. Se va avea în vedere inclusiv asigurarea transferului de date de la o versiune la alta şi sprijin în realizarea manualelor de utilizare şi a documentaţiei tehnice, menite să înlesnească utilizarea optimă şi corectă a sistemelor informatice.
    - Activităţile de mentenanţă a SMIS2014+, MySMIS2014 şi/sau a noilor aplicaţii informatice şi altor aplicaţii conexe acestora, având drept scop asigurarea funcţionării continue a acestora prin rezolvarea erorilor, îmbunătăţirea funcţionalităţilor existente, dar şi implementarea de noi cerinţe, apărute pe parcursul implementării PO, în conformitate cu procedurile şi nevoile instituţiilor implicate în managementul şi gestionarea FSC.
    - Conectarea tuturor actorilor instituţionali implicaţi în coordonarea, gestionarea şi controlul FSC, în cadrul reţelei private a SMIS2014+.
    - Acordarea de sprijin pentru activitatea Unităţii Centrale SMIS (costuri logistice legate de organizarea întâlnirilor, achiziţii etc.), precum şi expertiză şi consultanţă pentru coordonarea şi funcţionarea reţelei de coordonatori SMIS2014+/MySMIS2014 de la nivelul sistemului FSC.
    - Asigurarea dotării cu hardware şi software şi furnizarea serviciilor TI&C pentru dezvoltarea şi întreţinerea corespunzătoare a sistemului informatic integrat, a aplicaţiilor conexe şi a reţelei digitale.
    - Furnizarea serviciului de help-desk pentru utilizatorii SMIS2014+, MySMIS2014 şi ai noilor aplicaţii informatice care vor fi dezvoltate.
    - Asigurarea instruirii continue a utilizatorilor pentru utilizarea optimă a aplicaţiilor informatice. Pregătirea de specialitate va fi asigurată atât sub forma instruirii introductive adresată noilor utilizatori, cât şi a instruirii destinate utilizatorilor existenţi, în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor cu privire la caracteristicile mai puţin evidente a sistemelor mai complexe. Este preconizată şi instruirea avansată a unor categorii specifice de utilizatori, pentru a creşte gradul de conştientizare cu privire la caracteristicile avansate ale sistemului, promovarea unor instrumente importante de raportare de tip Art4SMIS şi a metodelor de rezolvare a unor sarcini complexe, contribuind astfel, la îmbunătăţirea eficienţei activităţilor personalului din structurile implicate în gestionarea FSC.

    AXA PRIORITARĂ 3: Creşterea eficienţei şi eficacităţii resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România

    Obiectivul specific 3.1: Dezvoltarea unei politici îmbunătăţite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea şi motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare şi control al FESI

    Acţiunea 3.1.1: Implementarea unei politici orizontale de resurse umane şi a dezvoltării capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI

    Solicitanţi eligibili
    ■ MFE prin Direcţia Economică şi Resurse Umane
    ■ MFE prin Autoritatea de management pentru POAT
    ■ MFE prin Autoritatea de management pentru POIM
    ■ MFE prin Autoritatea de management pentru POC
    ■ Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
    ■ Organismul Intermediar pentru Cercetare
    ■ Organismul Intermediar pentru Energie
    ■ Departamentul pentru Lupta Antifraudă
    ■ Autoritatea de Certificare şi Plată
    ■ Autoritatea de Audit
    ■ Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
    ■ Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
    ■ Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
    ■ Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

    Domeniile de interes pentru care se poate aplica
    - Îmbunătăţirea procesului de recrutare, implementarea unui sistem de gestionare a performanţei bazat pe rezultate corelate cu un sistem de recompense adecvate, un sistem corespunzător de evaluare a performanţei, criterii unitare de salarizare.
    - Asigurarea resurselor necesare dezvoltării, implementării, revizuirii şi monitorizării unei politici orizontale de resurse umane pentru personalul din sistemul instituţional de coordonare, management şi control al FESI.
    - Lansarea în anul 2017 a unui audit de performanţă cu scopul de a evalua impactul produs asupra sistemului de coordonare, gestionare şi control FESI prin implementarea direcţiilor de acţiune şi măsurilor privind politica de resurse umane din acest sistem.
    - Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de evaluare a performanţelor individuale pe bază de criterii şi indicatori adaptaţi la specificul activităţii pentru a orienta mai bine eforturile în direcţia obiectivelor de performanţă ale PO.
    - Realizarea de analize, strategii şi evaluări care să fundamenteze activitatea de management a resurselor umane şi să conducă la dezvoltarea de concepte, instrumente şi mecanisme de natură să sprijine activitatea de management a resurselor umane la nivelul sistemului de coordonare, gestionare şi control al FESI, să ducă la optimizarea managementului, creşterea motivaţiei şi creşterea eficienţei, eficacităţii şi calităţii muncii şi responsabilizării personalului, precum şi pe identificarea de măsuri pentru a reduce cifra de fluctuaţie a personalului calificat, de încurajare a rotaţiei şi mobilităţii personalului şi pentru atragerea în sistem de noi specialişti cu competenţe ridicate şi potenţial de dezvoltare în plan profesional.
    - Identificarea de măsuri pentru încurajarea stabilităţii personalului prin dezvoltarea de politici de resurse umane pentru personalul implicat în managementul FESI, legate de evaluarea performanţelor individuale, promovare în carieră, etică, flexibilitate, instruire continuă. Se au în vedere măsuri diferenţiate pe nivele de management, în conformitate cu gradul de responsabilitate şi nivelul de decizie, complexitatea sarcinilor, numărul de angajaţi din subordine etc.
    - Susţinerea organizării şi desfăşurării de schimburi de experienţă şi acţiuni de diseminare de bune practici şi participarea la programe de formare pentru personalul unităţilor care realizează managementul resurselor umane pentru sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI.
    - Identificarea nevoilor de formare şi a competenţelor necesare funcţionării eficiente a sistemului, urmând a se realiza analize ale nevoilor de formare pentru personalul din cadrul sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI şi elaborarea planului de instruire adecvat nevoilor la nivelul fiecărei structuri.
    - Derularea de sesiuni de instruire la nivel orizontal şi într-o manieră integrată pentru întărirea capacităţii şi competenţelor personalului din sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI pentru perioada 2014-2020.
    - Crearea şi actualizarea unei baze de date comune privind planificarea, monitorizarea şi evaluarea impactului formării personalului din sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI.
    - Crearea şi derularea unor programe de instruire inovative cu rol de dezvoltare a lucrului în echipă (de tip mentorat, coaching, autoinstruire, e-learning, grupuri de sprijin etc.), care să creeze funcţionalitate în cadrul echipelor de proiect şi motivaţia de a lucra pe termen lung în cadrul aceleiaşi echipe.
    - Instruirea care să asigure dezvoltarea continuă a competenţelor personalului din sistemul FESI, inclusiv de la nivelele de conducere strategică şi management, în toate domeniile şi prin intervenţii specifice pentru acele domenii critice identificate, precum ajutorul de stat, reglementările în domeniul mediului, managementul riscurilor, audit intern, management financiar şi control, legislaţie europeană şi naţională, egalitatea de şanse, programare, monitorizare, evaluare şi monitorizare proiecte, competenţe manageriale, instrumente financiare, etc.
    - Instruirea personalului de la nivelele de conducere strategică şi management din sistemul instituţional de implementare al FESI prin furnizarea unor cursuri personalizate în domeniul managementului resurselor umane: managementul echipei, managementul conflictelor, managementul timpului, leadership şi teambuilding; monitorizare şi evaluare; managementul calităţii, management financiar, managementul riscurilor.
    - Formarea în domeniul achiziţiilor publice şi în managementul resurselor umane.
    - Formarea privind FESI pentru personalul CNSC şi al instanţelor abilitate sa soluţioneze litigiile în domeniul achiziţiilor publice, în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor privind FESI şi uniformizarea jurisprudenţei din perspectiva FESI.
    - Activităţi de formare orizontală privind măsuri de prevenire a neregulilor/incompatibilităţilor/ conflictului de interese/ fraudei.
    - Implementarea de programe de formare specializate axate pe anumite tematici specifice MFE şi DLAF (inclusiv structurile suport ale acestora), precum şi AA, ACP, structurile dedicate FESI din cadrul ANAP şi alte structuri implicate în sistemul de coordonare şi control al FESI, dacă va fi cazul.
    - Instruirea cu privire la FESI sau alte tematici necesare implementării corespunzătoare a FESI pentru personalul din cadrul altor structuri care intervin în implementarea PO.
    - Modernizarea metodelor de formare cu accent pe autoformare, utilizarea TIC în procesul de formare continuă, transfer de cunoştinţe/managementul cunoaşterii, imersiune în instituţii europene similare etc.
    - Formarea personalului care gestionează FESI în instituţii europene de specialitate, selectate pe baza reputaţiei şi performanţei în domenii specifice de interes pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI sau implicarea acestora pentru realizarea unor programe în România, pentru domenii specifice.
    - Organizarea şi participarea la întâlniri/ateliere de lucru şi seminarii pentru schimb de experienţă şi bune practici în scopul coordonării, sincronizării şi a unei abordări unitare la nivelul sistemului de coordonare, gestionare şi control al FESI, precum şi dezvoltarea unui sistem menit să faciliteze schimbul de bune practici cu instituţiile similare din ţările UE prin participarea la vizite de studiu, întâlniri de lucru, seminarii şi conferinţe.
    - Organizarea şi derularea unor sesiuni de instruire pe teme specifice pentru personalul din cadrul sistemului de gestionare al POIM, POC şi POAT sau a structurilor care sprijină implementarea acestor PO, inclusiv instruirea specializată pe domeniile sectoarelor acoperite de aceste programe, identificate pe baza unor analize a nevoilor de formare a personalului. Un accent deosebit va fi acordat următoarelor teme: planificare şi conducere strategică, management pe bază de obiective, managementul performanţei, managementul proiectelor majore, indicatori, ajutorul de stat pentru cercetare şi energie, evaluare şi implementare proiecte de TIC şi în domeniul energiei, evaluare şi implementare proiecte de cercetare.

    Acţiunea 3.1.2: Asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea personalului din sistemul de coordonare şi control al FESI şi din sistemul de management al POAT, POIM şi POC

    ■ MFE pentru structurile responsabile de coordonarea FESI şi gestionarea POIM, POC şi POAT
    ■ Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
    ■ Organismul Intermediar pentru Cercetare
    ■ Organismul Intermediar pentru Energie
    ■ Departamentul pentru Lupta Antifraudă
    ■ MFP pentru Autoritatea de Certificare şi Plată şi Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiară, în calitate de structură de control pentru activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare pentru situaţiile prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    ■ Autoritatea de Audit
    ■ Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, în calitate de structură care sprijină activitatea autorităţilor de management conform art. 26 şi 27 din HG nr. 398/2015.
    ■ Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în calitate de structură care sprijină activitatea Ministerului Fondurilor Europene conform art. 24 din HG nr. 398/2015

    Domeniile de interes pentru care se poate aplica
    - Rambursarea cheltuielilor de tip salarial pentru personalul structurilor administraţiei publice din sistemul de coordonare şi control al FESI (MFE şi DLAF, inclusiv structurile suport ale acestora, precum şi ACP, AA, structurile dedicate FESI din cadrul ANAP şi alte structuri implicate în sistemul de coordonare şi control al FESI, dacă va fi cazul), pentru activităţi aferente FESI dar şi pentru activităţi de închidere a perioadei de programare 2007-2013.
    - Rambursarea cheltuielilor de tip salarial pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din sistemul de gestionare (AM şi OI) a POAT, POIM şi POC, atât pentru activităţi de gestionare a PO cât şi pentru activităţi aferente închiderii programelor corespondente din perioada 2007 2013: POAT, POS Transport, POS Mediu şi POS CCE.

    II.3. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

    Baza legală:
    - H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020
    - Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
    - Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creşterea economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006
    - Regulamentului (UE, EUROATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare

    Următoarele cheltuieli NU sunt eligibile:
    - dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare
    - achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite cu o sumă mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile ale operaţiunii în cauză
    - taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul
    - cheltuieli privind dezafectarea sau construirea de centrale nucleare
    - investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităţilor enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE
    - cheltuieli privind fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun
    - cheltuieli pentru întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat
    - investiţiile în infrastructura aeroportuară, cu excepţia celor legate de protecţia mediului sau a celor însoţite de investiţiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului
    - achiziţia de echipamente şi autovehicule sau mijloace de transport second-hand
    - amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj
    Orice altă cheltuială poate fi considerată drept cheltuială eligibilă pentru cofinanţare (rambursare în limita stabilită) în cadrul POAT, dacă îndeplineşte cumulativ criteriile speciale stabilite de HG nr. 399/2015 pentru cheltuiala respectivă, precum şi următoarele criterii generale aplicabile oricărei cheltuieli:
    1. Este angajată de către beneficiar şi plătită între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, dacă autoritatea de management nu decide altfel prin contractul/decizia de finanţare.
    Prin excepţie, cheltuielile efectuate pentru finanţarea cheltuielilor salariale efectuate de instituţiile publice pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale sunt eligibile de la momentul încetării finanţării acestor cheltuieli din POAT 2007-2013.
    2. Este însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
    În cazul cheltuielilor efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, aceste documente vor face obiectul cererilor de rambursare şi se vor transmite după data semnării contractului/deciziei de finanţare, în condiţiile prevăzute în cadrul contractului/deciziei de finanţare.
    3. Este în conformitate cu prevederile POAT
    4. Este în conformitate cu contractul/decizia de finanţare, încheiat între autoritatea de management şi beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71 art. 125 alin. (1) şi art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
    5. Este rezonabilă şi necesară realizării proiectului
    6. Respectă prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile
    7. Este înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013

    Plafoane pentru remunerarea personalului
    În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) din HG nr. 399/2015, Autoritatea de Management pentru POAT consideră următoarele plafoane rezonabile pentru cheltuielile cu personalul angajat în cadrul proiectului, altul decât funcţionarii publici în cazul cărora nivelul de remunerare este stabilit prin lege:

 ┌──────┬────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
 │Nr. │ Categorie de personal │ Experienţa │ Nivel de │
 │crt. │ │ profesională │ remunerare │
 ├──────┼────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┤
 │ A │Echipa de management de proiect │
 ├──────┼────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┤
 │ 1 │manager proiect │ < 5 ani │ 10.100 │
 │ │ │ 5 - 10 ani │ 11.600 │
 │ │ │ > 10 ani │ 13.400 │
 ├──────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
 │ 2 │specialist (de ex., responsabil │ < 3 ani │ 7.000 │
 │ │financiar, consilier juridic) │ 3 - 7 ani │ 8.100 │
 │ │ │ > 7 ani │ 9.300 │
 ├──────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
 │ 3 │personal suport (de ex., asistent │ < 3 ani │ 4.200 │
 │ │manager) │ 3 ani şi peste │ 5.500 │
 ├──────┼────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┤
 │ B │Echipa de implementare a proiectului │
 ├──────┼────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┤
 │ 1 │experţi IT │ < 5 ani │ 9.200 │
 │ │ │ 5 - 10 ani │ 10.600 │
 │ │ │ > 10 ani │ 12.200 │
 ├──────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
 │ 2 │experţi activităţi profesionale, │ < 5 ani │ 8.400 │
 │ │ştiinţifice şi tehnice, inclusiv │ 5 - 10 ani │ 9.700 │
 │ │cercetare-dezvoltare │ > 10 ani │ 11.100 │
 ├──────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
 │ 3 │personal administrativ şi auxiliar │ < 3 ani │ 3.700 │
 │ │ │ 3 ani şi peste │ 4.900 │
 └──────┴────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘


    Plafoanele prezentate mai sus reprezintă valori maxime care pot fi considerate eligibile de către AM POAT şi includ remuneraţia netă şi contribuţiile/taxele aferente (fără contribuţiile angajatorului). Contribuţiile angajatorului reprezintă cheltuieli eligibile dar nu sunt incluse în aceste plafoane maximale de referinţă.
    În cazul în care activitatea zilnică în cadrul proiectului este efectuată parţial, decontarea se va determina în baza retribuţiei echivalente pe oră, luând ca punct de referinţă ziua de lucru de opt ore şi o medie de 21 de zile lucrătoare pe lună.
    Durata timpului de muncă stabilit pentru persoanele angajate trebuie să respecte prevederile Codului Muncii.
    Pentru persoanele angajate sunt eligibile inclusiv cheltuielile cu concediul de odihnă corespunzător timpului efectiv lucrat pentru angajator în implementarea proiectului cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi legislaţiei naţionale aplicabile.
    Nu sunt eligibile cheltuielile cu concediile medicale efectuate.
    Plafoanele menţionate mai sus şi prevederile aferente se aplică:
    - personalului angajat în baza art. 34 alin. (12) - (14) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
    - personalului Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională
    - coordonatorului ITI Delta Dunării şi personalului de sprijin al acestuia.
    O listă orientativă de cheltuieli eligibile se găseşte în Anexa 3 la prezentul ghid. Orice cheltuială inclusă în bugetul proiectului trebuie să fie însoţită de justificare prin prisma activităţilor şi obiectivului proiectului. Alte cheltuieli care nu sunt incluse în lista orientativă şi care pot fi eligibile conform prevederilor de mai sus pot fi incluse în bugetul proiectului însoţite de asemenea de justificare şi încadrate în categoria corespunzătoare de cheltuieli.

    SECŢIUNEA III
    PLANIFICAREA ANUALĂ A PROIECTELOR

    Pentru abordarea coerentă a intervenţiilor şi asigurarea nevoilor prioritare de asistenţă tehnică din POAT, conform mecanismului de aprobare a proiectelor finanţate din POAT 2014-2020 aprobat de CM POAT la reuniune din data de 26 februarie 2015, va fi stabilit un Plan anual de proiecte ce pot fi primite la finanţare din POAT.
    În mod excepţional şi numai cu o justificare adecvată, pot fi primite propuneri de proiecte care nu au fost incluse în planul anual, urmând ca AM POAT să procedeze la consultarea membrilor CM POAT prin procedură scrisă privind includerea propunerii în planul anual de proiecte ce pot fi finanţate din POAT.

    Pasul 1: Solicitarea anuală a propunerilor (fişelor) de proiecte pentru anul următor

    Pentru a iniţia planificarea pentru anul următor, AM POAT va solicita anual potenţialilor beneficiari, până în data de 30 septembrie, propunerile de proiecte pe care intenţionează să le depună în anul următor la finanţare din POAT, în formatul prezentat în Anexa 1.
    Solicitarea se va face în scris, către conducătorii structurilor/instituţiilor care sunt potenţiale beneficiare ale POAT.
    Planificarea pentru anul 2015 a fost iniţiată de AM POAT în cursul lunii februarie 2015, printr-o scrisoare oficială adresată conducătorilor structurilor/instituţiilor care sunt potenţiale beneficiare ale POAT, privind completarea Planului anual de proiecte propuse pentru finanţare.

    Pasul 2: Depunerea anuală a propunerilor de proiecte pentru anul următor

    Depunerea propunerilor de proiect (Anexa 1) se poate efectua în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an, pentru anul următor.
    Propunerea (fişa) de proiect poate fi depusă:
    - prin poştă cu confirmare de primire, la sediul MFE/AM POAT (bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, cod poştal 011171, Bucureşti) SAU
    - prin depunere directă la registratura MFE (bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, cod poştal 011171, Bucureşti) SAU
    - prin transmitere electronică la adresa de email helpdesk.poat@fonduri-ue.ro.
    În cazul proiectelor propuse de OI şi principalii beneficiari ai PO Infrastructură Mare şi PO Competitivitate, este necesar ca aceştia să obţină avizul Autorităţii de Management a programului respectiv înainte de depunere.
    Pentru anul 2015, procesul de depunere a propunerilor de proiecte este în curs de desfăşurare în formatul cuprins în Planul anual de proiecte propuse pentru finanţare şi are ca termen final 20 martie 2015.

    Pasul 3: Realizarea unei analize şi a unei prioritizări a propunerilor primite şi elaborarea Planului de proiecte pentru anul următor

    Pe baza propunerilor de proiecte primite, AM POAT va elabora, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, o analiză şi o prioritizare a propunerilor primite şi va întocmi Planul de proiecte pentru anul următor.
    Propunerile de proiect vor fi supuse analizei privind încadrarea în obiectivele şi în bugetul POAT, urmând să fie analizate următoarele aspecte:


 ┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ I. Aspecte care vor fi urmărite privind │ Explicaţii │
 │ propunerile de proiect primite │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Solicitantul este eligibil în cadrul POAT │Conform solicitanţilor eligibili identificaţi în prezentul ghid. │
 ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Toate câmpurile din propunerea de proiect │Este necesară completarea tuturor câmpurilor cuprinse în formatul │
 │sunt completate │propunerii de proiect. │
 ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Propunerea de proiect contribuie la │Contribuţia la realizarea obiectivului specific al POAT trebuie │
 │atingerea unui obiectiv specific al │să fie clară şi coerentă. │
 │programului │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Schimbarea pe care proiectul doreşte să o │Se urmăreşte analiza făcută de solicitant şi identificarea clară a │
 │aducă │nevoii de asistenţă tehnică, precum şi modul în care proiectul │
 │ │adresează nevoia identificată. │
 ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Bugetul proiectului este realist având în │Se va realiza o analiză preliminară a bugetului propus în funcţie │
 │vedere activităţile propuse │de corelarea activităţilor cu rezultatele propuse şi experienţa │
 │ │anterioară privind proiectele de AT derulate de beneficiarul │
 │ │respectiv sau de activităţi similare din alte proiecte de AT. │
 └────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    În plus, ţinând cont de experienţa 2007-2013, AM POAT va realiza o scurtă analiză a capacităţii beneficiarului de a implementa proiecte, din prisma următoarelor aspecte:


 ┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ II. Aspecte care vor fi urmărite privind │ Explicaţii │
 │ capacitatea beneficiarului de a implementa │ │
 │ proiecte de AT │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Proiectele anterioare derulate de beneficiar│Analiza stadiului proiectelor şi a gradului de respectare a │
 │cu finanţare din POAT (2007-2013 şi │calendarelor de implementare şi a graficelor de depunere │
 │2014-2020) │a cererilor de rambursare. │
 ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Prezentarea echipei de proiect │Experienţa membrilor echipei în derularea de proiecte de │
 │ │asistenţă tehnică. │
 └────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ATENŢIE!
    Includerea unei propuneri în Planul Anual de proiecte nu garantează obţinerea finanţării. Cererea de finanţare trece prin aceleaşi etape de verificare şi evaluare menţionate la etapa II, paşii 5-9.
    În plus, în cazul în care cererea de finanţare nu este depusă conform planului anual în anul următor elaborării acestuia, nu este inclusă automat în planul anual următor. Este necesară retransmiterea propunerii de proiect şi supunerea ei analizei şi prioritizării descrise mai sus.

    Pasul 4: Stabilirea Planului de proiecte pentru anul următor, în urma consultării CM POAT

    AM POAT va consulta membrii CM POAT, până în data de 15 decembrie a fiecărui an, cu privire la Planul de proiecte elaborat de AM POAT pentru anul următor. Consultarea poate fi efectuată prin organizarea unei reuniuni a comitetului sau prin procedură scrisă.
    Ţinând cont de rezultatul consultărilor din cadrul CM POAT, AM va stabili Planul de proiecte pentru anul următor.
    În mod excepţional şi numai cu o justificare adecvată a solicitantului, AM POAT poate să primească propuneri de proiecte care nu au fost incluse în planul anual, urmând ca înaintea depunerii cererii de finanţare de către solicitant, să procedeze la consultarea membrilor CM POAT prin procedură scrisă privind includerea propunerii în planul anual de proiecte ce pot fi finanţate din POAT.

    SECŢIUNEA IV
    DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

    Pasul 5: Pregătirea şi completarea cererii de finanţare

    Completarea cererii de finanţare în mod clar şi coerent va facilita procesul de evaluare. În acest scop, vă rugăm să furnizaţi informaţiile într-o manieră concisă, dar completă, să prezentaţi date relevante pentru înţelegerea proiectului, să prezentaţi acţiunile concrete propuse în proiect, indicând clar legătura cu obiectivele şi scopul proiectului, să cuantificaţi pe cât posibil rezultatele, beneficiile şi costurile proiectului să prezentaţi un calendar realist de implementare şi o estimare a costurilor cât mai aproape de realitatea pieţei.
    Completarea cererii de finanţare trebuie să respecte următoarele condiţii:
    - Redactarea cererii de finanţare va fi în limba română.
    - Cererea de finanţare completă trebuie numerotată pe fiecare pagină.
    - Cererea de finanţare se va completa într-un singur exemplar original. Se recomandă ca solicitantul să îşi realizeze un exemplar propriu, complet al dosarului Cererii de finanţare. O copie certificată de Autoritatea de Management pentru POAT a variantei aprobate va fi ataşată exemplarului din contractul/decizia de finanţare care va fi înaintat/ă beneficiarului după semnare.
    - Cererile completate de mână sau cu ştersături sau modificări nu vor fi acceptate.
    Formularul cererii de finanţare este compus dintr-un document Word ce conţine secţiunile 1-7 (Anexa 14a), cu excepţia punctului 6 - Bugetul proiectului care este un document separat (Anexa 14b) în Excel (cuprinzând 2 foi de calcul şi 3 subsecţiuni 6.1, 6.2 şi 6.3). Ambele documente trebuie completate şi trebuie depuse în integralitate.
    Instrucţiuni de completare detaliate sunt furnizate în ambele documente.
    În ceea ce priveşte bugetul proiectului, acesta trebuie să acopere toate costurile eligibile ale proiectului pentru întreaga perioadă de implementare iar descrierea tuturor articolelor trebuie să fie suficient detaliată. De asemenea, costurile unitare trebuie să fie specificate pentru fiecare articol bugetar şi să fie estimate în limita celor practicate pe piaţă. Sumele introduse vor fi exprimate în lei şi calculate, prin rotunjire aritmetică la două zecimale.
    În elaborarea bugetului proiectului, solicitanţii trebuie să aibă în vedere costurile necesare, indispensabile realizării proiectului.
    În plus, la calcularea valorii eligibile a unei cheltuieli, trebuie să se aibă în vedere legătura directă a acesteia cu proiectul. De exemplu, în cazul proiectelor destinate rambursării cheltuielilor salariale pentru personalul responsabil de coordonarea, gestionarea şi controlul FESI, la calculul valorii eligibile se va aplica un procent atunci când personalul respectiv are şi alte atribuţii decât cele aferente FESI. De asemenea, în cazul proiectelor prin care se urmăreşte, printre altele, şi acoperirea cheltuielilor de funcţionare, atunci când personalul structurii eligibile realizează şi alte atribuţii decât cele legate de obiectivul proiectului, este necesară determinarea valorii eligibile a acestor cheltuieli, prin aplicarea unor procente. În acest sens, o metodologie orientativă pentru calculul diferitelor tipuri de cheltuieli este inclusă în Anexa 3 a prezentului ghid al solicitantului.
    Bugetul cererii de finanţare se fundamentează pe următoarele categorii de cheltuieli:
    1. Cheltuielile de personal
    2. Cheltuielile cu servicii
    3. Cheltuieli cu achiziţia de active fixe, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile
    4. Cheltuieli generale de administraţie
    5. Cheltuieli cu amortizarea
    6. Alte categorii de cheltuieli
    Orice cheltuială inclusă în buget trebuie încadrată într-una din aceste categorii. În acest scop, este necesară consultarea listei orientative a cheltuielilor eligibile pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, prevăzută în Anexa 3 din prezentul Ghid.
    Totodată, în momentul în care elaborează bugetul, solicitanţii trebuie să aibă în vedere eventuale modificări ale preţurilor ce pot surveni de la momentul elaborării şi depunerii Cererii de finanţare până la momentul aprobării/încheierii contractelor de achiziţie publică subsecvente.
    Autoritatea de Management pentru POAT îşi rezervă dreptul de a întreprinde măsurile necesare pentru a se asigura de rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetele orientative din contractele de finanţare şi de a nu lua în considerare, la evaluarea bugetului, costurile nefundamentate/insuficient fundamentate, în asistenţa financiară nerambursabilă solicitată.
    În acest context, solicitanţii trebuie să furnizeze, ca anexe la cererea de finanţare, oferte de preţ sau alte documente justificative care să susţină preţurile orientative prevăzute în bugete.
    Excepţie fac proiectele ce îşi propun finanţarea cheltuielilor de personal efectuate de instituţiile publice pentru personalul implicat în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor ESI, unde bugetul este estimat în baza salariilor acordate conform legislaţiei naţionale specifice şi unde se solicită anexarea statelor de plată.
    Finanţarea proiectului se asigură astfel:
    - 85% din valoarea eligibilă a proiectului se asigură din Fondul European de Dezvoltare Regională alocat POAT
    - 15% din valoarea eligibilă a proiectului reprezintă contribuţie naţională şi este asigurată astfel:
    ● În întregime de către solicitanţi instituţii publice
    ● În întregime de către AM POAT din bugetul de stat, în cazul solicitanţilor care nu sunt instituţii publice, cu excepţia cazurilor în care solicitantul este o asociaţie care este înfiinţată şi funcţionează în temeiul OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
    ● 2% din valoarea eligibilă a proiectului de către solicitant asociaţie care este înfiinţată şi funcţionează în temeiul OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi 13% de către AM POAT din bugetul de stat.
    Modificarea modelului standard (renumerotarea secţiunilor etc.) poate conduce la respingerea Cererii de finanţare pe motiv de nerespectare a criteriilor de admisibilitate.
    Modelul standard al cererii de finanţare este disponibil, în mod gratuit, la sediul AM POAT, precum şi pe pagina de internet: www.fonduri-UE.ro şi www.poat.ro.
    În completarea formularului cererii de finanţare, pentru a se asigura de respectarea criteriile de admisibilitate, eligibilitate şi evaluare tehnico-financiară, recomandăm consultarea inclusiv a Anexei 10 - Lista de verificare administrativă şi a eligibilităţii şi Anexei 11- Listă de evaluare tehnico-financiară.
    Dacă în completarea cererii de finanţare intervin modificări privind creşterea bugetului cu mai mult de 20% sau modificarea semnificativă a rezultatelor prevăzute în propunerea de proiect, solicitantul va transmite la AM POAT o justificare adecvată, care va fi supusă consultării CM POAT, urmând să depună cererea de finanţare numai după finalizarea consultării.
    La cererea de finanţare completată, se anexează următoarele documente:


 ┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │ Pentru solicitanţii care sunt instituţii │ Pentru solicitanţii care nu sunt instituţii │
 │ │ publice │ publice │
 ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
 │A. Orice proiect │● copia actului care atestă calitatea de reprezentant│● actul care demonstrează calitatea de reprezentant │
 │ │legal pentru persoana care semnează cererea de │legal al solicitantului în copie/actul de împuternicire │
 │ │finanţare. │autentificat, în original în cazul în care cererea │
 │ │● formularul 98 - Fisă de fundamentare - Proiect │de finanţare nu este semnată de reprezentantul legal al │
 │ │propus la finanţare/finanţat din fonduri externe │solicitantului, ci de o persoană împuternicită │
 │ │nerambursabile (FEN) postaderare │în acest sens. │
 │ │ │● documentele statutare ale solicitantului, respectiv │
 │ │ │Actul constitutiv, în copie, împreună cu toate │
 │ │ │modificările, unde este cazul, Statutul, în copie şi, │
 │ │ │dacă este cazul, Certificatul de înscriere în registrul │
 │ │ │asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie. │
 │ ├─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │● listă specimene de semnături pentru certificarea anexelor la cererea de finanţare, conform modelului. │
 │ │● formular de identificare financiară conform modelului (opţional) │
 │ │● grafic estimativ privind depunerea cererilor de rambursare (opţional) │
 ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
 │B. În plus pe lângă │● ordinul de numire al echipei de proiect (aprobat │● documentul de constituire a echipei de proiect │
 │documentele prevăzute │pentru membrii echipei nominalizaţi din cadrul │(aprobat pentru membrii echipei nominalizaţi din │
 │la pct. A, în cazul │personalului existent al solicitantului) │ cadrul personalului existent al solicitantului) │
 │proiectelor pentru │● ştat de plată pentru membrii echipei de proiect │● ştat de plată pentru membrii echipei de proiect │
 │care se doreşte şi │nominalizaţi din cadrul personalului │ nominalizaţi din cadrul personalului existent al │
 │rambursarea │existent al solicitantului │ solicitantului │
 │cheltuielilor cu │ │ │
 │echipa de proiect │ │ │
 ├───────────────────────├─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
 │C. În plus pe lângă │● documente suport pentru justificarea bugetului proiectului (oferte de preţ, contracte anterioare, etc.) │
 │documentele prevăzute │pentru a verifica rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetele orientative prevăzute în cererea de finanţare│
 │la pct. A şi B, pentru │● declaraţie pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente │
 │toate proiectele, cu │cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare, conform anexei 10 │
 │excepţia celor pentru │ │
 │finanţarea exclusivă a │ │
 │cheltuielilor de │ │
 │personal │ │
 ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
 │D. În plus pe lângă │● organigrama instituţiei aprobată. │Nu este cazul │
 │documentele prevăzute │● extras din regulamentul de organizare şi │ │
 │la pct. A şi B, în │funcţionare aprobat, cu privire la structurile pentru│ │
 │cazul proiectelor │care se solicită rambursare. │ │
 │pentru finanţarea │● ştat de plată. │ │
 │exclusivă a │ │ │
 │cheltuielilor de │ │ │
 │personal │ │ │
 └───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

    Copiile trebuie să fie ştampilate de solicitant (reprezentantul legal al solicitantului) cu menţiunea "Conform cu originalul" şi semnate de către acesta sau de către persoana împuternicită conform listei anexate cu specimene de semnături.
    Documentele marcate opţional sunt necesare în vederea întocmirii contractului/deciziei de finanţare. Dacă nu sunt depuse odată cu cererea de finanţare, trebuie înaintate către AM POAT în termen de cel mult 3 zile de la aprobarea proiectului în vederea elaborării şi transmiterii spre semnare a contractului/deciziei. Dacă sunt depuse odată cu cererea de finanţare, contractul/decizia de finanţare va fi transmis(ă) spre semnare odată cu aprobarea proiectului.

    Pasul 6: Transmiterea cererii de finanţare

    Transmiterea cererii se va face în format tipărit.
    Documentele mai sus menţionate (cererea de finanţare şi anexele) vor fi transmise:
    - prin poştă, în plic sigilat, în mod recomandat sau prin curier privat sau vor fi înmânate direct cu scrisoare de înaintare a propunerii de proiect semnată de conducătorul instituţiei/autorităţii solicitante (o confirmare de primire semnată şi datată îi va fi înmânată celui care predă plicul) la registratura AM POAT din: Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, cod poştal 011171, Bucureşti şi va primi un număr de înregistrare (care nu va reprezenta numărul de înregistrare al cererii de finanţare în Registrul Cererilor de Finanţare).
    - Plicul (în cazul în care se trimite în plic) sau scrisoarea de înaintare (în cazul în care se depune direct) trebuie să aibă înscrise cel puţin următoarele informaţii:
    1. POAT 2014 - 2020
    2. Titlul proiectului.
    3. Denumirea instituţiei solicitante şi datele de contact
    Foarte important!
    - Cererile de finanţare şi documentele însoţitoare ale cererii de finanţare transmise prin alte mijloace (de ex.: fax, e-mail) vor fi respinse.
    Pentru sprijin în completarea cererii de finanţare se poate solicita asistenţă Direcţiei Generale Asistenţă Tehnică.
    Persoana de contact: dna Cristina Pătrăşcoiu, şef serviciu
    Telefon: 0372.838.854
    E-mail: helpdesk.poat@fonduri-ue.ro

    SECŢIUNEA V
    VERIFICAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI APROBAREA PROIECTELOR FINANŢATE DIN POAT

    Procesul de evaluare a proiectului se va derula în 3 paşi (în cazul în care există eventuale contestaţii):
    1. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii
    2. Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului
    3. Depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii.

    Pasul 7: Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii

    Verificarea conformităţii administrative va urmări, în principal, forma Cererii de finanţare, iar eligibilitatea va urmări încadrarea activităţilor proiectului în acţiunile eligibile ale POAT şi încadrarea solicitantului în lista solicitanţilor eligibili în cadrul POAT. Un proiect poate fi considerat eligibil dacă solicitantul şi activităţile propuse sunt eligibile şi dacă este inclus în planul anual de proiecte aprobat în urma consultării Comitetului de Monitorizare pentru POAT.
    Acest pas se realizează în termen de 5 zile lucrătoare şi presupune completarea de către AM POAT a grilei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii (Anexa 10 la prezentul Ghid). Cererea de finanţare trebuie să obţină răspunsuri pozitive la toate întrebările menţionate în această listă.
    În cazul solicitanţilor instituţie publică, în vederea asigurării resurselor necesare proiectului în bugetul instituţiei, conform Scrisorii - cadru privind contextul macroeconomic şi metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2015, este obligatorie completarea formularului Cod 98 - Fişă fundamentare proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare şi, după caz, avizarea acestuia de către autoritatea de management a programului în cadrul căruia se finanţează proiectul. Ordonatorii principali de credite vor avea în vedere la elaborarea programării bugetare propunerile de proiecte/proiectele proprii şi propunerile de proiecte/proiectele ordonatorilor secundari/terţiari, în conformitate cu sumele prezentate în Fişele de fundamentare ale proiectelor (formularul Cod 98), fişe care vor însoţi întotdeauna formularul Cod 23 "FIŞA proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare".
    Prin urmare, beneficiarii, instituţii publice, sunt obligaţi să completeze formularul Cod 98 şi formular Cod 23 şi să le înainteze spre avizare AM POAT.
    În cazul în care aceste formulare nu au fost avizate de AM POAT înainte de depunerea Cererii de finanţare, solicitantul transmite formularele F98 şi F23 către AM POAT împreună cu cererea de finanţare. Urmare avizării, AM POAT transmite exemplarele avizate solicitantului.
    În cazul în care aceste formulare au fost avizate de AM POAT înainte de depunerea Cererii de finanţare, solicitantul ataşează la cererea de finanţare o copie a formularelor.
    În etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, AM POAT poate cere solicitantului, prin intermediul unei solicitări de clarificări,documente/informaţii suplimentare privind cererea de finanţare, atunci când constată că acestea lipsesc sau nu sunt suficient de clare şi/sau revizuirea cererii de finanţare, dacă este cazul. Poate fi formulat un singur set de clarificări, prin intermediul unei scrisori. Solicitantul va avea posibilitatea de a procura documentaţia necesară pentru completarea proiectului şi de a transmite cererea de finanţare revizuită (dacă este cazul) către AM POAT, în condiţiile şi în termenul limită precizate în solicitarea de clarificări, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare. În caz contrar, conformitatea administrativă şi eligibilitatea Cererii de finanţare se va verifica doar pe baza documentelor existente.
    În cazul solicitării de clarificări, verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii se suspendă, urmând ca un alt termen de 5 zile lucrătoare să curgă din momentul primirii şi înregistrării documentelor solicitate.
    Dacă răspunsurile furnizate sunt de natură să modifice informaţii incluse în cererea de finanţare, solicitantul va transmite împreună cu răspunsul la clarificări şi cererea de finanţare revizuită.
    Pot exista 2 situaţii:
    1. AM va notifica solicitantul în scris, în termen de 2 zile de la semnarea listei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, cu privire la caracterul conform şi eligibil al cererii. Totodată, AM POAT comunică rezultatul verificării formularelor financiare F98 şi F23, în cazul în care aceste formulare nu au fost transmise înainte de depunerea Cererii de finanţare.
    2. Proiectul este declarat neconform sau neeligibil, solicitantul fiind notificat, în scris, în termenul menţionat la pct. 1, asupra motivelor respingerii. În acest caz, solicitantul poate formula o contestaţie conform pasului 9 de mai jos.
    Numai cererile de finanţare declarate conforme şi eligibile sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, cea de evaluare tehnico-financiară.
    Întreaga corespondenţă referitoare la cererea de finanţare va fi inclusă în dosarul proiectului şi va fi realizată prin corespondenţă scrisă sau e-mail.

    Pasul 8: Evaluarea tehnică şi financiară

    Sunt admise în etapa de evaluare tehnică şi financiară a proiectului
    - Cererile de finanţare care sunt conforme din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii (care au obţinut DA la toate criteriile din Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii). Cererile de finanţare admise în această etapă vor intra automat în faza de evaluare tehnică şi financiară.
    - Cererile de finanţare pentru care au fost depuse contestaţii după etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, aceste contestaţii au fost admise, etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii a fost reluată şi au fost declarate admise în urma reluării acestei etape.
    Proiectele vor fi evaluate din punct de vedere tehnic şi financiar, pe baza următoarelor criterii de evaluare:
    - Relevanţa, inclusiv coerenţa activităţilor cu obiectivele POAT şi încadrarea în planul anual de proiecte
    - Fezabilitatea, inclusiv capacitatea administrativă, financiară şi operaţională a beneficiarului de îndeplini condiţiile în vederea accesării fondurilor
    - Eficacitatea
    - Sustenabilitatea proiectului
    Criteriile de evaluare tehnică şi financiară sunt detaliate în Anexa 11 - Grila de evaluare tehnică şi financiară la prezentul Ghid.
    Evaluarea tehnică şi financiară este realizată prin completarea grilei sus menţionate, în termen de 10 zile de la data notificării solicitantului eligibil cu privire la caracterul conform din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii al cererii de finanţare.
    AM POAT poate recomanda modificarea bugetului proiectului, în sensul reducerii cheltuielilor eligibile atunci când se constată că unele cheltuieli nu îndeplinesc condiţiile cumulative prevăzute în HG nr. 399/2015 privind cheltuielile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin FEDR, FSE şi FC 2014-2020.
    În această etapă, AM POAT poate cere solicitantului, prin intermediul unei solicitări de clarificări, documente/informaţii suplimentare privind cererea de finanţare, atunci când constată că acestea lipsesc sau nu sunt suficient de clare şi/sau revizuirea cererii de finanţare, dacă este cazul. Poate fi formulat un singur set de clarificări, prin intermediul unei scrisori. Solicitantul va avea posibilitatea de a procura documentaţia necesară pentru completarea proiectului şi de a transmite cererea de finanţare revizuită (dacă este cazul) către AM POAT, în condiţiile şi în termenul limită precizate în solicitarea de clarificări, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare. În caz contrar, evaluarea tehnică şi financiară a Cererii de finanţare se va realiza doar pe baza documentelor existente.
    În cazul solicitării de clarificări, verificarea tehnică şi financiară se suspendă, urmând ca un alt termen de 10 zile lucrătoare să curgă din momentul primirii şi înregistrării documentelor solicitate.
    Dacă răspunsurile furnizate sunt de natură să modifice informaţii incluse în cererea de finanţare, solicitantul va transmite împreună cu răspunsul la clarificări şi cererea de finanţare revizuită.
    Informarea solicitantului privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare:
    1. În cazul în care cererea de finanţare a obţinut răspunsuri pozitive la toate întrebările menţionate în grila pentru evaluarea tehnică şi financiară (şi care sunt aplicabile cererii de finanţare), solicitantul va fi notificat în scris, asupra rezultatului pozitiv al evaluării, în termen de maxim 2 zile de la semnarea listei de evaluare tehnico-financiară. Această notificare reprezintă aprobarea proiectului la finanţare.
    2. Dacă proiectul nu îndeplineşte toate criteriile menţionate în această grilă de verificare, respectiv dacă obţine cel puţin un răspuns negativ la una dintre întrebările aplicabile cererii de finanţare, solicitantul va fi notificat, în scris, în acelaşi termen prevăzut la paragraful precedent, asupra rezultatului negativ al evaluării, respectiv justificarea aferentă. În acest caz, solicitantul poate formula o contestaţie conform pasului 9 de mai jos.
    Întreaga corespondenţă referitoare la cererea de finanţare va fi inclusă în dosarul proiectului şi va fi realizată prin corespondenţă scrisă sau e-mail.

    Schema procesului de evaluare
    Perioada normală pentru aprobarea cererii de finanţare este de 22 zile (fără solicitare de informaţii suplimentare şi fără contestaţii), aceasta putându-se extinde până la 114 zile.
    Zilele exprimate în acest grafic sunt considerate a fi zile lucrătoare. ┌────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐
 │ Solicitant │ │ Autoritatea de Management │
 │ │ │ Serviciul Gestionare Program, Evaluare │
 │ │ │ şi aprobare proiecte │
 └───────────────────┬────────────────────┘ └────────────────────────────────────────┘
                     │
                     │
                     v
  ---------------------------------------- --------------------------------------
 | Completează şi transmite cererea de | |1.1. Primirea, înregistrarea cererii |
 | finanţare către AM | | în registrul cererilor de finanţare |
 | |─────> |şi constituirea dosarului proiectului |
 | | | - 3 zile |
  ---------------------------------------- --------------------------------------

                                                  ---------------------------------------
                        ┌────────────────────────| 1.2. Verificarea conformităţii |
                        v | administrative şi a eligibilităţii |
   --------------------------------------- ┌─| - 5 zile |
  |1.3. Notificare solicitant respingere | │ ---------------------------------------
  | - 2 zile | │ │
   --------------------------------------- │ │
    │ ┌────┘ v
    │ v --------------------------------------
    │ ------------------------------------- | 1.6 Notificarea solicitantului |
    │ | 1.4. Solicitare documente/ | | referitor la caracterul conform şi |
    │ | informaţii suplimentare - 10 zile | | eligibil al cererii de finanţare |
    │ ------------------------------------- ┌>| - 2 zile
    │ │ --------------------------------------
    │ -------------------------------------- │ │
    │ |1.5. Se reia procesul de la pasul 1.2 |─┘ │
    │ -------------------------------------- │
    │ │
    v │
   --------------------------------------- │
  | 2.1.-2.3. Înregistrarea contestaţiei, | │
  | numirea comisiei pentru soluţionare | │
  | şi soluţionarea contestaţiei - 17 zile| │
   --------------------------------------- │
         │ │ │
         v v │
   --------------------- ┌───────────────────┐ v
  | 2.4. Notificare | │ 2.4. Notificare │ ---------------------------------------
  | solicitant | │ solicitant │───> | 3.1. Evaluarea tehnico-financiară |
  | respingere - 2 zile | │admitere - 2 zile │ ┌─| - 10 zile |
   --------------------- └───────────────────┘ │ ---------------------------------------
                    ┌─────────────────────────────┘ │ │
                    │ ┌──────────────┘ │
                    v v │
   --------------------- ------------------- │
  | 3.2. Notificare | | 3.5. Solicitare | │
  | rezultat negativ | | documente/informa-| │
  | evaluare - 2 zile | | ţii suplimentare | │
  | | | - 10 zile | │
   --------------------- ------------------- │
             │ │ │
             v v v
   -------------------- -------------------- ┌──────────────────────────────────────┐
  | 3.3. Contestaţii | | 3.6. Se reia | │ 3.7. Notificare rezultat pozitiv │
  | - 17 zile | | procesul de la |────> │ evaluare - 2 zile │
  | | | pasul 3.1 | │ │
   -------------------- ------------------- └──────────────────────────────────────┘
          │ │
          │ └─────────────────┐
          v v
   ------------------- ┌───────────────────┐ --------------------------------------
  | 3.4. Respingere | │ 3.4. Admitere │ | Iniţierea procesului de |
  | - 2 zile | │ - 2 zile │────> | contractare |
   ------------------- └───────────────────┘ --------------------------------------


    Pasul 9: Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

    Solicitantul are drept de contestaţie împotriva notificării de respingere, atât în faza de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului, cât şi în faza de evaluare tehnico- financiară a proiectului. Contestaţia trebuie transmisă în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare privind rezultatul evaluării Cererii de finanţare.
    CONTESTAŢIA se formulează în scris şi trebuie să cuprindă elemente referitoare la:
    - Datele de identitate ale contestatorului
    - Obiectul contestaţiei
    - Motivarea în fapt şi în drept a cererii
    - Mijloacele de probă, în măsura în care este posibil
    - Semnătura reprezentantului legal al contestatorului sau a persoanei împuternicite de acesta.
    Contestaţia se transmite de către Solicitant prin următoarele modalităţi:
    - prin poştă, în plic sigilat, în mod recomandat (costurile vor fi suportate de solicitant)
    - prin curier privat (costurile vor fi suportate de solicitant)
    - va fi înmânată direct la registratura AM POAT din: Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, cod poştal 011171, Bucureşti. În acest caz, va primi un număr de înregistrare şi o confirmare de primire semnată şi datată îi va fi înmânată celui care predă plicul.
    Plicul (în cazul în care se trimite în plic) trebuie să aibă înscrise cel puţin următoarele informaţii:
    1. POAT 2014 - 2020
    2. Titlul proiectului
    3. Denumirea instituţiei solicitante şi datele de contact
    Contestaţia se soluţionează de o comisie numită, la nivelul AM POAT, în termen de 2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestaţiei la registratura AM POAT.
    Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor poate diferi de decizia Comisiei de evaluare şi nu mai poate fi contestată la AM. Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor poate face obiectul căilor de atac potrivit legii contenciosului administrativ.
    Comisia este formată din 3 membri (care nu sunt implicaţi în procesul de evaluare a cererilor de finanţare şi/sau nu sunt beneficiari ai proiectului care face obiectul contestaţiei) şi un secretar. Preşedintele fiecărei comisii se desemnează, dintre membrii acesteia, prin actul de constituire al comisiei şi are drept de vot egal cu ceilalţi 2 membri. Comisia se întruneşte în termen de 2 zile de la numire.
    Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor analiza contestaţia scrisă depusă de beneficiar, probele aduse în susţinerea acesteia, în măsura în care beneficiarul a adus aceste probe.
    Comisia va admite contestaţia în situaţia în care:
    1. Sunt admise motivele contestaţiei şi proiectul corespunde criteriilor conformităţii administrative şi de eligibilitate;
    2. Sunt admise motivele contestaţiei şi proiectul corespunde din punct de vedere tehnico - financiar.
    Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:
    1. Contestaţia este transmisă după termenul de depunere mai sus menţionat;
    2. Nu sunt admise motivele contestaţiei şi proiectul nu corespunde criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate;
    3. Nu sunt admise motivele contestaţiei şi proiectul nu corespunde din punct de vedere tehnico - financiar;
    4. Dacă în urma analizării contestaţiei se constată că aceasta nu priveşte motivele respingerii proiectului.
    Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se iau prin vot, cu votul a două treimi din membrii acesteia. Fiecare dintre membrii comisiei are dreptul la un singur vot. Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu se pot abţine de la vot. Membrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor a cărui opinie este contrară va semna decizia întocmită cu dreptul de a-şi exprima separat opinia.
    Soluţionarea contestaţiei se efectuează fără a cere clarificări contestatorului şi ţinând cont de informaţiile furnizate în Scrisoarea de contestaţie.
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor întocmeşte un raport, raportul unic de contestaţie, în care detaliază lucrările desfăşurate în vederea soluţionării contestaţiei, în 3 exemplare originale.
    În termen de 5 zile de la întrunire comisia va soluţiona contestaţia.
    Decizia comisiei se va comunica solicitantului printr-o notificare, în termen de 2 zile de la data semnării raportului unic de contestaţie. Decizia comisiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. În consecinţă, în cazul admiterii contestaţiei, se va relua etapa de verificare/evaluare a cererii de finanţare al cărei rezultat a fost contestat.

    SECŢIUNEA VI
    CONTRACTAREA PROIECTELOR

    Dacă propunerea de proiect îndeplineşte toate cerinţele impuse de procesul de evaluare, Serviciul Gestionare Program, Evaluare şi Aprobare Proiecte din cadrul AM POAT va întocmi documentele necesare în vederea aprobării finanţării proiectului.
    Pentru fiecare proiect finanţat se va semna un contract de finanţare/decizie de finanţare între beneficiari şi AM POAT în care vor fi stipulate drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile fiecărei părţi. (Anexa 13 - Contract de finanţare/Anexa 12 - Decizie de finanţare).
    Tipul de contract încheiat între autoritatea de management şi beneficiari se va stabili în funcţie de tipul de beneficiari implicaţi, astfel:
    1. Cu instituţii din afara Ministerului Fondurilor Europene (MFE): CONTRACT de finanţare
    2. Cu MFE/structuri din MFE: DECIZIE de finanţare
    Astfel,
    Contract de finanţare este actul juridic încheiat cu instituţiile beneficiare, cu excepţia MFE şi a structurilor din Ministerul Fondurilor Europene, semnat de Ordonatorul Principal de Credite al AM POAT şi reprezentantul legal al beneficiarului.
    Decizia de finanţare este actul juridic semnat de Ordonatorul Principal de Credite al AM POAT şi Ordonatorul Principal de Credite MFE în vederea aprobării spre finanţare a proiectului depus pentru MFE şi/sau pentru structurile beneficiare din cadrul MFE.
    În termen de maximum 5 zile de la data transmiterii notificării solicitantului a cărui cerere a fost aprobată, AM POAT pregăteşte contractul/decizia de finanţare, în 2 exemplare originale, pe care, le trimite beneficiarului care le înregistrează la registratură pentru a fi semnate de către reprezentantul legal.
    Beneficiarii MFE şi structuri din MFE au termen 5 zile de la înregistrarea deciziei de finanţare la registratura acestora, pentru a semna, după care vor transmite exemplarele originale la registratura AM POAT.
    Ceilalţi beneficiari au termen 15 zile de la înregistrarea contractului de finanţare la registratura acestora, pentru a semna, după care vor transmite exemplarele originale la registratura AM POAT.
    În această perioadă de 15/5 zile, beneficiarul poate transmite către AM POAT propuneri justificate de modificare a contractului/deciziei, caz în care termenul de 15 zile se suspendă, urmând a fi reluat după agreerea unei forme finale a deciziei/contractului şi primirea acesteia de la AM POAT.
    AM POAT va efectua modificările solicitate de beneficiar dacă acestea sunt justificate şi nu contravin prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare în termen de 5 zile de la primirea acestora. Contractul/Decizia modificată va fi retransmisă beneficiarului, urmând ca termenul de 15/5 zile pentru semnare să fie reluat din momentul înregistrării acesteia la beneficiar.
    În cazul în care contractul/decizia semnată nu este înregistrată la AM POAT în termen de 15/5 zile lucrătoare de la înregistrarea ei la registratura beneficiarului şi nicio comunicare nu a fost primită, beneficiarul va primi o notificare prin care i se va solicita un răspuns cu privire la renunţarea la proiect sau transmiterea contractului/deciziei de finanţare semnată. Neprimirea unui răspuns sau a deciziei/contractului semnat/e în termen de 5 zile va însemna renunţarea la proiect.
    După semnare, AM POAT va transmite beneficiarului un original al contractului/deciziei de finanţare semnată şi o copie a cererii de finanţare aprobată.
    În derularea procesului de contractare, AM POAT poate suspenda procesul în următoarele a cazuri:
    - Pentru solicitarea punctului de vedere al direcţiei juridice cu privire la aspecte juridice care apar în contextul procesului de contractare;
    - În cazul în care nu sunt credite de angajament suficiente prevăzute în legea bugetului de stat pe anul respectiv întocmirii propunerii de angajare sau această lege nu este adoptată.
    În acest caz, AM POAT transmite beneficiarului o notificare în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul identificării aspectelor menţionate iar după soluţionarea problemei respective procesul de contractare este reluat.
    Dacă între data transmiterii contractului/deciziei de finanţare spre semnare beneficiarului şi data primirii contractului/deciziei de finanţare semnat/e de către beneficiar este o perioadă mai lungă de 3 luni, AM POAT transmite o scrisoare beneficiarului prin care solicită acestuia să confirme dacă datele din cererea de finanţare cu posibil impact financiar rămân valabile sau se modifică, caz în care beneficiarul trebuie să transmită o listă cu aceste modificări.
    Graficul de derulare a operaţiunii - contractul/decizia de finanţare*2)
──────────
    *2) Prin zile se înţelege zile lucrătoare.
──────────
                                         ┌───────────────────────────────────┐
                                         │ Aprobarea cererii de finanţare │
                                         │ │
                                         └──────────────────┬────────────────┘
                                                            │
                                                            │
                                                            v
                                        ┌------------------------------------
                                        | 1.1. Elaborarea şi transmiterea |
                         ┌------------- | contractului/deciziei de finanţare |------------┐
                         | | către beneficiar - 5 zile | |
                         | ------------------------------------ |
                         | | |
                         | | |
                         v v v
          ------------------------------ --------------------------- ------------------------------------
         | 1.2. Primirea de modificări | | 2.1. Semnarea | | 1.3. În cazul în care nu se |
         | de la beneficiar şi include- | | Contractului/Deciziei de | | primeşte contractul/decizia |
         | rea acestora în contract/ |──>| finanţare de către | | semnată şi nici solicitare de |
         | decizie - 15/5 zile | | beneficiar (15/5 zile) | | modificare, se transmite o |
         | | | | | notificare către Beneficiar, |
         | | | | | solicitând un răspuns |
          ------------------------------ --------------------------- ------------------------------------
                                ^ | |
                                | | |
                                | | ------------------------ |
                                └-------------------------|----------------------| Prima solicitare de | |
                                                          | | modificare - se trece |-----|
                                                          | | la pasul 1.2 | |
                                                          | ------------------------ |
                                                          v |
                         ------------------------------------------------ ------------------------ |
                        | 2.3. Întocmirea propunerii de angajare | | Primire contract/ | |
                        | şi transmiterea lor împreună cu contractul/ |<------| decizie semnată - se |-----|
                        | decizia de finanţare spre semnare | | trece la pasul 2.2. | |
                         ------------------------------------------------ ------------------------ |
                                | | |
                                v v |
                ------------------------ ----------------------- ------------------------ |
               | Semnarea de către Şef | | Semnarea/avizarea de | | Neprimire nici un | |
               | SGPEAP la rubrica | | către: Serviciul de | | răspuns - proiectul se |-----┘
               | "compartiment de | | Management Financiar | | consideră anulat |
               | specialitate" | | (6 zile) | ------------------------
                ------------------------ -----------------------
                                                      |
                                                      |
                                                      v
                           ----------------------------------------
                          | 2.2. Avizarea contractului/deciziei |
                          | de finanţare de către Compartimentul |
                          | Juridic (5 zile) |
                           ----------------------------------------
                                                  |
                                                  |
                                                  v
                                       -------------------
                                      | Semnarea de către |
                                      | CFPP |
                                      | (3 zile) |
                                       -------------------

                                                  |
                                                  |
                                                  v -------------------
                                       ------------------- | Transmiterea unui |
                                      | Semnarea de către | | exemplar original |
                                      | OPC |----------------->| contract/decizie |
                                      | (3 zile) | | de finanţare a |
                                       ------------------- | beneficiarului |
                                                                              -------------------


    LISTĂ ANEXE

    1. Formular propunere de proiect
    2. Descrierea indicatorilor POAT
    3. Listă orientativă de cheltuieli eligibile
    4. Metodologie cheltuieli de funcţionare
    5. Listă specimene de semnături
    6. Formular 98
    7. Grafic estimativ de depunere CR
    8. Formular identificare financiară solicitant
    9. Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale
    10. Grilă de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii
    11. Grilă de evaluare tehnică şi financiară
    12. Decizia de finanţare
    13. Contractul de finanţare
    14. Cererea de finanţare:
    14a. Secţiunile 1-5 şi 7
    14b. Secţiunea 6

    Propunere de proiect

    * Acest formular nu constituie o cerere de finanţare şi nu va face obiectul unei evaluări formale. Scopul acestui formular este de a demonstra potenţialul proiectului de a contribui la rezultatele Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 şi de a justifica includerea acestuia în Planul de proiecte cu finanţare din POAT, propus pentru anul următor.


 ┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Elemente care trebuie │ Descriere │
 │ prezentate │ │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Instituţia/structura beneficiară: │Conform beneficiarilor eligibili menţionaţi la secţiunea xxxx din ghidul POAT. │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Titlu proiectului │Se recomandă ca acesta să fie sintetic şi sugestiv pentru obiectivul propus. │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Axa prioritară/Obiectiv specific │Se completează axa prioritară şi obiectivul specific relevante pentru proiectul propus.│
 │ │Un proiect nu poate să acopere mai mult de un obiectiv specific. │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Persoana de contact: │Se va trece persoana care a fost responsabilă de elaborarea fişei şi poate fi │
 │Nume: │ contactată pentru obţinerea de clarificări. │
 │Telefon: │ │
 │E-mail: │ │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Obiectivul proiectului: │Obiectivul proiectului trebuie definit clar │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Rezultate aşteptate: │Se vor prezenta pe scurt rezultatele pe care proiectul propus intenţionează │
 │ │să le atingă. │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Indicatori de rezultat imediat │Identificaţi indicatorul/ii de rezultat imediat din program care vor fi utilizaţi │
 │care vor fi atinşi în cadrul │pentru a măsura rezultatele descrise mai sus, inclusiv o estimare a ţintei. │
 │proiectului*) │Se vor utiliza indicatorii de rezultat imediat definiţi la nivel de program, descrişi │
 │ │în Anexa VII - Detalii privind indicatorii incluşi în Programul Operaţional Asistenţă │
 │ │Tehnică 2014 - 2020. │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Justificare │Se vor prezenta următoarele aspecte: │
 │ │- O scurtă analiză a situaţiei curente şi identificarea clară a nevoii de asistenţă │
 │ │tehnică şi │
 │ │- Modul în care proiectul îşi propune să adreseze nevoia identificată. │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Buget eligibil estimat total (euro) │Bugetul va fi calculat în funcţie de activităţile planificate însă acesta nu are decât │
 │ │un rol estimativ care va sprijini AM POAT în prioritizarea şi verificarea încadrării │
 │ │în bugetul total alocat obiectivului specific. Astfel, sumele incluse în Planul anual │
 │ │de proiecte vor fi orientative. │
 │ │Verificarea modului de calcul al bugetului în raport cu activităţile şi rezultatele │
 │ │proiectului se va face ulterior, după depunerea cererii de finanţare (în etapa de │
 │ │evaluare tehnico-financiară) prin analizarea tuturor elementelor incluse în proiect. │
 │ │Cu toate acestea, se recomandă să se aibă în vedere o estimare cât mai realistă a │
 │ │bugetului. │
 │ │Trebuie prezentată estimarea împărţirii bugetului total eligibil pe ani a │
 │ │solicitărilor la rambursare. │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data estimată de depunere (luna/an) │Proiectele pot fi multi-anuale, urmând a fi incluse o singură dată în Planul de │
 │ │proiecte, în funcţie de anul în care se estimează că va fi depus │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Perioada de implementare │Se va estima atât perioada (an/luna - an/luna), cât şi numărul de luni de implementare.│
 │ │Beneficiarul trebuie să aprecieze cu realism perioada de implementare şi să ia în │
 │ │considerare inclusiv perioada de care are nevoie pentru a face plăţile finale către │
 │ │contractori sau aferente cheltuielilor de personal. │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Echipa responsabilă de implementarea│Echipa propusă pentru implementarea proiectului din partea beneficiarului. │
 │proiectului │Pentru fiecare membru al echipei se va trece numele/funcţia şi compartimentul unde │
 │ │lucrează, precum şi câteva elemente despre proiectele de AT în a căror implementare a │
 │ │fost implicat anterior (titlu, sursa de finanţare, buget eligibil, perioada de │
 │ │implementare). │
 └────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


──────────
    *) Aplicabil în elaborarea Fişei propunerii de proiect începând cu anul 2016
──────────


    Detalii privind indicatorii de realizare incluşi în Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014 - 2020


 ┌───────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
 │Indicator │Referitor la │ Definiţie │ Criterii de măsurare │
 │ │AP/OS/ Acţiune │ │ │
 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │6S1' - Rată de contractare a │AP 1/OS 1.1/ │Prin contractare în contextul acestui │R = Σ P(1-n)/n │
 │proiectelor a căror pregătire │Acţiune 1.1.2 │indicator se înţelege semnarea │R = rată de contractare │
 │a fost sprijinită de către │ │contractelor de achiziţii din cadrul │P = Procent între numărul de contracte │
 │unitatea de gestiune a │ │proiectelor. │de achiziţii semnate şi numărul de │
 │arhitecturii guvernamentale │ │Sunt avute în vedere proiectele pentru │proceduri de achiziţie planificate în │
 │integrate IT │ │care AM POC a semnat contracte de │cadrul unui proiect. │
 │ │ │finanţare cu MSI, în calitate de │N = număr de proiecte │
 │ │ │beneficiar. │ │
 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │6S1'' - Rată de contractare a │AP 1/OS 1.1/ │Alocarea totală aferentă ITI este │Procent între suma valorilor din FESI │
 │alocării totale aferente ITI │Acţiune 1.1.2 │prevăzută în cadrul programelor │contractate ale proiectelor din planul │
 │din cadrul programelor │ │operaţionale la Secţiunea 4. Abordarea │de acţiune ITI şi suma alocărilor │
 │operaţionale finanţate din │ │Integrată a Dezvoltării Teritoriale │aferente ITI din cadrul programelor │
 │fondurile structurale şi de │ │- pct. 4.3 Investiţia teritorială │operaţionale. │
 │coeziune │ │integrată (ITI). │ │
 │ │ │Valoarea contractată este valoarea │ │
 │ │ │conform contractului de finanţare │ │
 │ │ │semnat cu autoritatea de management │ │
 │ │ │pentru programul operaţional din care │ │
 │ │ │este finanţat proiectul. │ │
 │ │ │Sunt luate în considerare proiectele │ │
 │ │ │incluse în Planul de acţiune ITI. │ │
 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │6S7 - Zile participanţi la │AP 1/OS 1.1/ │Durata instruirii, exprimată în zile. │Numărul de participanţi pentru fiecare │
 │instruire - beneficiari (nr) │Acţiune 1.1.1 │"Beneficiar" se referă la personalul │zi de formare din cadrul instruirii │
 │ │ │autorităţii/instituţiei/entităţii │finanţate. │
 │ │ │private care beneficiază de sprijin │ │
 │ │ │FESI, precum şi la "beneficiar │ │
 │ │ │potenţial" care reprezintă personalul │ │
 │ │ │oricărei autorităţi/instituţie/entitate│ │
 │ │ │privată care se încadrează potenţial │ │
 │ │ │eligibilă din FESI. │ │
 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │6S8 - Aplicaţii de finanţare │AP 1/OS 1.1/ │Indicatorul reprezintă numărul de │Numărul de proiecte de infrastructură │
 │pentru proiecte de │Acţiune 1.1.2 │aplicaţii de finanţare pentru │finanţate din POIM and POC, a căror │
 │infrastructură finanţate din │ │proiectele de infrastructură finanţate │dezvoltare a fost finanţată prin POAT. │
 │POIM şi POC a căror dezvoltare │ │din PO Competitivitate şi PO │ │
 │a fost sprijinită din POAT (nr)│ │Infrastructură Mare a căror elaborare a│ │
 │ │ │fost finanţată prin POAT. │ │
 │ │ │Sprijinul furnizat de POAT este sub │ │
 │ │ │forma serviciilor de consultanţă, │ │
 │ │ │expertiză tehnică, suport în pregătirea│ │
 │ │ │aplicaţiilor de finanţare, elaborarea │ │
 │ │ │studiilor de (pre)fezabilitate, │ │
 │ │ │elaborarea documentaţiei de atribuire, │ │
 │ │ │realizarea analizei cost- beneficiu, │ │
 │ │ │planuri de investiţii, cadru │ │
 │ │ │instituţional etc. │ │
 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │6S9 - Număr personal din │AP 1/OS 1.1/ │Acest indicator se referă la numărul │E = numărul de personal din structura │
 │structura care coordonează ITI,│Acţiunea 1.1.2 │de personal din structura care │care coordonează ITI pentru care │
 │ale căror salarii sunt co- │ │coordonează ITI pentru care salariile │salariile sunt cofinanţate din POAT │
 │finanţate din POAT - echivalent│ │sunt cofinanţate din POAT echivalent │echivalent normă întreagă (full time │
 │normă întreagă anual (full │ │normă întreagă (full time equivalent) │equivalent) lucrată anual. │
 │time equivalents) (nr) │ │lucrată anual. │E =[Σ(Pn*r)1+Σ(Pn*r)2+...Σ(Pn*r)12]/12, │
 │ │ │ │unde │
 │ │ │ │P = persoană din structura de coordonare│
 │ │ │ │a ITI, al cărui salariu este cofinanţat │
 │ │ │ │din POAT în luna 1 │
 │ │ │ │n = numărul de angajaţi din structura de│
 │ │ │ │coordonare a ITI │
 │ │ │ │r = procentul de atribuţii aferente │
 │ │ │ │coordonării ITI │
 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │6S9' - Număr personal din │AP 1/OS 1.1/ │Acest indicator se referă la numărul │E = numărul de personal din unitatea de │
 │unitatea de gestiune a │Acţiunea 1.1.2 │de personal din unitatea de gestiune a │gestiune a arhitecturii guvernamentale │
 │arhitecturii guvernamentale │ │arhitecturii guvernamentale integrate │integrate IT pentru care salariile sunt │
 │integrate IT, ale căror salarii│ │IT pentru care salariile sunt co- │cofinanţate din POAT echivalent normă │
 │sunt cofinanţate din POAT - │ │finanţate din POAT echivalent normă │întreagă (full time equivalent) lucrată │
 │echivalent normă întreagă anual│ │întreagă (full time equivalent) │anual. │
 │ │ │lucrată anual. │E =[Σ(Pn*r)1+Σ(Pn*r)2+...Σ(Pn*r)12]/12, │
 │ │ │ │unde │
 │ │ │ │P = persoană din unitatea de gestiune a │
 │ │ │ │arhitecturii guvernamentale integrate IT│
 │ │ │ │al cărui salariu este cofinanţat din │
 │ │ │ │POAT în luna 1 │
 │ │ │ │n = numărul de angajaţi din unitatea de │
 │ │ │ │gestiune a arhitecturii guvernamentale │
 │ │ │ │integrate IT │
 │ │ │ │r = procentul de atribuţii aferente │
 │ │ │ │gestionări proiectelor IT │
 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │6S10 - Materiale de informare │AP 1/OS 1.2/ │Materialele/articolele care sunt │Numărul de ediţii a materialelor/ │
 │şi publicitate elaborate - │Acţiunea 1.2.1 │printate/elaborate cu scopul de a │articolelor care au fost finanţate │
 │ediţii (nr) │ │informa şi promova FESI şi │în perioada de raportare │
 │ │ │oportunităţile oferite de programele │ │
 │ │ │operaţionale (publicaţii, broşuri, │ │
 │ │ │fluturaşi, CD-uri etc.). │ │
 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │6S11 - Campanii organizate (nr)│AP 1/OS 1.2/ │"Campania" se referă la activităţile │Numărul de campanii finanţate în │
 │ │Acţiunea 1.2.1 │de informare şi publicitate definite în│perioada de raportare │
 │ │ │timp şi în spaţiu, privind transmiterea│ │
 │ │ │de mesaje integrate şi coordonate cu │ │
 │ │ │privire la acelaşi subiect referitor la│ │
 │ │ │FESI, prin diferite canale şi suporturi│ │
 │ │ │media (radio, TV, presă). │ │
 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │6S12 - Solicitări care au fost │AP 1/OS 1.2/ │Numărul de solicitări înregistrate la │Numărul de solicitări înregistrate la │
 │soluţionate de reţeaua de │Acţiunea 1.2.1 │nivelul reţelei centrelor de informare │nivelul reţelei de centre de informare │
 │Centre de informare (nr) │ │(41 pe întreg teritoriul şi în │în perioada de raportare având în vedere│
 │ │ │Bucureşti) care au primit răspuns. │că au fost asigurate costurile de │
 │ │ │O solicitare va fi considerată o │operare ale respectivelor centre de │
 │ │ │interogare de clarificare primită de │informare. │
 │ │ │la o persoană la un moment dat. │ │
 │ │ │O solicitare primită de la un │ │
 │ │ │beneficiar poate acoperi una sau mai │ │
 │ │ │multe teme şi poate include schimbul │ │
 │ │ │de informaţii şi clarificări │ │
 │ │ │suplimentare. │ │
 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │6S13 - Sesiuni pe site/portal │AP 1/OS 1.2/ │Numărul de sesiuni înregistrate pe │Numărul de sesiuni înregistrate pe │
 │înregistrate (nr) │Acţiunea 1.2.1 │www.fonduri-ue.ro care durează mai mult│www.fonduri-ue.ro în perioada de │
 │ │ │de un minut. │raportare. │
 │ │ │O sesiune este perioada de timp în care│ │
 │ │ │o persoană vizualizează pagini pe │ │
 │ │ │(browse) site-ul www.fonduri-ue.ro. │ │
 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │6S14 - Evaluări şi studii │AP 2/OS 2.1/ │Evaluările sau studiile elaborate se │Numărul de evaluări şi studii finale │
 │elaborate (nr) │Acţiunea 2.1.1 │referă la rapoartele de evaluare finală│finanţate în perioada de raportare. │
 │ │şi Acţiunea │sau studiile finale. │ │
 │ │2.1.2 │ │ │
 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │6S15 - Structuri de coordonare/│PA 2/SO 2.1/ │Structurile implicate în coordonarea/ │Numărul de structuri implicate în │
 │gestionare/control FESI ale │Acţiunea 2.1.1 │gestionarea/controlul FESI ale căror │coordonarea/gestionarea/controlul FESI │
 │căror logistică şi funcţionare │ │logistică şi funcţionare au fost │ale căror logistică şi funcţionare │
 │a fost sprijinită anual, │ │sprijinite anual din POAT. Structurile │au fost sprijinite din POAT în perioada │
 │inclusiv echipamente şi licenţe│ │sunt instituţii publice (sau structuri │de raportare. │
 │pentru funcţionarea SMIS │ │ale instituţiilor publice) care au │ │
 │2014+ (nr) │ │beneficiat de sprijin POAT şi care sunt│ │
 │ │ │responsabile cu coordonarea şi │ │
 │ │ │controlul FESI şi gestionarea POIM, POC│ │
 │ │ │şi POAT. │ │
 │ │ │Sprijinul cuprinde cheltuieli pentru │ │
 │ │ │asigurarea condiţiilor logistice sau a │ │
 │ │ │asistenţei sub formă de consultanţă în │ │
 │ │ │vederea asigurării funcţionării. │ │
 │ │ │Structurile de coordonare şi control │ │
 │ │ │includ Ministerul Fondurilor Europene, │ │
 │ │ │Autoritatea de Certificare şi Plată, │ │
 │ │ │Autoritatea de Audit, DLAF, ANRMAP, │ │
 │ │ │UCVAP/CVAP şi alte structuri desemnate │ │
 │ │ │pentru coordonarea şi controlul FESI │ │
 │ │ │dacă este necesar. Structurile de │ │
 │ │ │gestionare sunt compuse din Autorităţi │ │
 │ │ │de Management şi Organisme Intermediare│ │
 │ │ │pentru POAT, POIM şi POC. │ │
 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │6S16 - Proiecte a căror │AP 2/OS 2.2/ │Număr de proiecte pentru care a fost │Număr de proiecte pentru care a fost │
 │evaluare/contractare/ │Acţiunea 2.1.1 │furnizată din POAT expertiză externă în│furnizată din POAT expertiză externă │
 │monitorizare/control a fost │ │procesul de evaluare/contractare │în timpul proceselor de evaluare/ │
 │asigurată (nr) │ │monitorizare/control. │contractare monitorizare/control. │
 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │6S17 - Disponibilitatea reţelei│AP 2/OS 2.2/ │Disponibilitatea se referă la │Extragerea din sistemul de monitorizare │
 │SMIS 2014+ mai mare de (%) │Acţiunea 2.2.1 │procentul de timp în care reţeaua a │al SMIS 2014+ procentul de timp în care │
 │ │ │fost funcţională şi accesibilă │reţeaua a fost funcţională şi accesibilă│
 │ │ │utilizatorilor SMIS2014+, când şi unde │utilizatorilor SMIS2014+, când şi unde │
 │ │ │este necesar. │este necesar. │
 │ │ │ │Pmi = procent lunar per structură │
 │ │ │ │conectată la SMIS în anul i, când │
 │ │ │ │conexiunea la SMIS a fost funcţională. │
 │ │ │ │ni = numărul de structuri conectate │
 │ │ │ │lunar la SMIS în anul i. │
 │ │ │ │Pami = procentaj mediu lunar per sistem │
 │ │ │ │în anul i │
 │ │ │ │Pami = (Pmi1+Pmi2+.... Pmin)/ni │
 │ │ │ │PAi = procentaj mediu anual per sistem │
 │ │ │ │în anul i │
 │ │ │ │PAi = (Pami1+Pami2+ ....... +Pami12)/12 │
 │ │ │ │PA = procentaj mediu per sistem │
 │ │ │ │ [PAi+PA(i+1)+PA(i+2)+... PA(i+t)] │
 │ │ │ │PA = --------------------------------- │
 │ │ │ │ (t+1) │
 │ │ │ │t+1 = numărul total de ani în care sunt │
 │ │ │ │cofinanţate costurile comunicaţiilor │
 │ │ │ │necesare în vederea asigurării │
 │ │ │ │disponibilităţii reţelei SMIS2014+ │
 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │6S18 - Zile participanţi la │AP 2/OS 2.2/ │Acest indicator se referă la numărul de│Numărul participanţilor în fiecare zi │
 │instruire - utilizatori sisteme│Acţiunea 2.2.1 │zile de instruire finalizate, a căror │de instruire a căror costuri au fost │
 │informatice (nr) │ │costuri au fost cofinanţate din POAT, │cofinanţate din POAT şi care vizează │
 │ │ │luând în considerare numărul de zile │utilizarea SMIS2014+, MySMIS2014 sau a │
 │ │ │de instruire de care a beneficiat │altor aplicaţii informatice dezvoltate │
 │ │ │fiecare utilizator al sistemelor │cu sprijin POAT │
 │ │ │informatice. │ │
 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │6S19 - Zile participanţi la │AP 3/OS 3.1/ │Acest indicator se referă la numărul │Numărul participanţilor în fiecare zi de│
 │instruire - structuri de │Acţiunea 3.1.1 │total de zile de instruire, finalizate,│instruire pentru personalul din sistemul│
 │gestionare/alte structuri (nr) │ │a căror costuri au fost cofinanţate │FESI. │
 │ │ │din POAT luând în considerare numărul │ │
 │ │ │de zile de instruire de care a │ │
 │ │ │beneficiat fiecare participant. │ │
 │ │ │Participanţii sunt din cadrul │ │
 │ │ │personalului angajat în sistemul FESI. │ │
 │ │ │Sistemul FESI include toate structurile│ │
 │ │ │care au rol în coordonarea, gestionarea│ │
 │ │ │şi controlul FESI. │ │
 │ │ │Alte structuri reprezintă diverse │ │
 │ │ │structuri din instituţiile unde │ │
 │ │ │funcţionează structurile cu rol de │ │
 │ │ │coordonare, gestionare şi control FESI │ │
 │ │ │care contribuie la implementarea FESI. │ │
 ├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │6S20 - Număr personal din │AP 3/OS 3.1/ │Acest indicator se referă la numărul │E = numărul de personal din sistemul │
 │sistemul FESI, ale căror │Acţiunea 3.1.2 │de personal din sistemul FESI pentru │FESI pentru care salariile sunt │
 │salarii sunt cofinanţate din │ │care salariile sunt cofinanţate din │cofinanţate din POAT echivalent normă │
 │POAT - echivalent normă │ │POAT echivalent normă întreagă │întreagă (full time equivalent) lucrată │
 │întreagă anual (full time │ │(full time equivalent) lucrată anual. │anual. │
 │equivalents) (nr) │ │Salariile sunt finanţate din POAT │E = [Σ(Pn*r)1+Σ(Pn*r)2+.. Σ(Pn*r)12]/12,│
 │ │ │structuri pentru personalul │unde │
 │ │ │următoarelor din sistemul FESI: │P = persoană din sistemul FESI, al cărui│
 │ │ │- Structurile de coordonare şi control │salariu este cofinanţat din POAT în │
 │ │ │care includ: Ministerul Fondurilor │luna 1 │
 │ │ │Europene, Autoritatea de Certificare şi│n = numărul de angajaţi din sistemul │
 │ │ │Plată, Autoritatea de Audit, DLAF, │FESI │
 │ │ │ANRMAP, UCVAP/CVAP şi alte structuri │r = procentul de atribuţii aferente │
 │ │ │desemnate pentru coordonarea şi │FESI │
 │ │ │controlul FESI dacă este necesar. │ │
 │ │ │- Structurile de gestionare pentru POAT│ │
 │ │ │POIM şi POC, compuse din: Autorităţi de│ │
 │ │ │Management şi Organisme Intermediare. │ │
 └───────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘    LISTĂ ORIENTATIVĂ A CHELTUIELILOR ELIGIBILE DIN POAT 2014-2020

    1. Cheltuielile de personal
    - Cheltuielile pentru transport, cazare, diurnă, indemnizaţii de delegare şi taxe de participare.
    - Cheltuielile efectuate pentru remunerarea personalului.
    - Cheltuieli salariale cu echipa de proiect.
    2. Cheltuielile cu servicii
    - Cheltuielile pentru achiziţionarea sau realizarea de studii, analize.
    - Cheltuielile pentru consultanţă şi expertiza tehnică, financiară, contabilă, fiscală şi juridică (inclusiv pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii).
    - Cheltuielile privind achiziţionarea serviciilor de audit.
    - Cheltuielile privind achiziţionarea serviciilor de evaluare.
    - Cheltuielile cu comunicarea, informarea şi publicitatea, în care se includ:
    ● cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect şi care rezultă din obligaţiile beneficiarului
    ● cheltuieli efectuate pentru organizarea de evenimente
    ● conceperea, producţia şi difuzarea spoturilor publicitare radio şi TV,
    ● publicitatea prin intermediul presei scrise şi panotaj,
    ● pagini web,
    ● conceperea, producţia şi distribuţia de materiale promoţionale,
    ● organizarea de seminarii de promovare pentru reprezentanţi ai mass - media,
    ● servicii monitorizare media,
    ● consultanţă în relaţii publice,
    ● organizarea, funcţionarea şi promovarea Centrului de Informare şi a reţelei teritoriale şi cu operaţionalizarea "ghişeului unic" pentru IMM-uri.
    - Cheltuielile efectuate cu traduceri şi interpretariat.
    - Cheltuielile pentru servicii informatice şi de comunicaţii: instalare, întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii, periferice de calcul şi instalaţii; întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice.
    - Cheltuielile pentru recrutarea şi selecţia personalului.
    - Cheltuieli pentru asigurarea de personal, inclusiv personal angajat temporar.
    - Cheltuielile pentru instruire
    - Cheltuielile pentru achiziţia de publicaţii/abonamente la publicaţii, cărţi relevante pentru obiectul de activitate al beneficiarului, în format tipărit şi/sau electronic, precum şi cotizaţiile pentru participarea la asociaţii.
    - Cheltuielile cu tipărirea, multiplicarea şi distribuţia de materiale.
    - Cheltuielile pentru plata comisioanelor bancare aferente operaţiunilor efectuate în scopul proiectului, din contul deschis de către beneficiar la Trezoreria Statului.
    - Cheltuielile cu transportul de persoane, materiale, mobilier, echipamente şi instalaţii efectuate în cadrul proiectului.
    - Cheltuielile privind plata primelor de asigurare pentru clădiri, spaţii, instalaţii, mobilier, mijloace de transport şi echipamente, dacă bunurile respective sunt în proprietatea beneficiarului şi nu au fost achiziţionate din fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană şi dacă asigurarea acestora contribuie la realizarea obiectivului proiectului.
    - Cheltuielile aferente pregătirii documentaţiei de licitaţie, organizării şi derulării procedurilor de achiziţie publică efectuate în cadrul proiectului.
    3. Cheltuieli cu achiziţia de active fixe, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile
    - Cheltuielile pentru achiziţia de aparatură birotică, mobilier, echipamente, periferice de calcul şi instalaţii, inclusiv pentru asigurarea securităţii şi/sau siguranţei sediului beneficiarului şi alte active fixe corporale, necesare desfăşurării activităţii proiectului, realizată în cadrul şi pe durata proiectului.
    - Cheltuielile pentru achiziţia de aplicaţii informatice, brevete, licenţe, mărci.
    - Cheltuieli pentru achiziţia obiectelor de inventar, a furniturilor de birou, materialelor consumabile.
    4. Cheltuieli generale de administraţie
    - Plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale.
    - Telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii.
    - Achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului.
    - Serviciile de instalare, întreţinere şi reparaţii echipamente, cu excepţia celor informatice şi de comunicaţii.
    - Serviciile de întreţinere şi reparaţii mijloace de transport.
    - Achiziţionarea carburanţilor, lubrifianţilor şi consumabilelor pentru mijloacele de transport.
    - Arhivare.
    - Plata salariilor pentru personalul administrativ.
    - Închirierea sediului, instalaţiilor, echipamentelor, mobilierului, efectuate în ansamblu sau separat destinate activităţii zilnice a beneficiarului.
    - Închirierea şi/sau leasing-ul pentru mijloace de transport.
    - Costurile aferente asigurării de răspundere civilă auto (RCA) pentru mijloacele de transport utilizate în scopul proiectului, dacă acestea sunt în proprietatea beneficiarului sau a instituţiei din care face parte entitatea beneficiară.
    5. Cheltuieli cu amortizarea
    - Cheltuielile cu amortizarea activelor fixe corporale.
    - Cheltuielile cu amortizarea activelor fixe necorporale.
    6. Alte categorii de cheltuieli
    Se vor include cheltuieli care sunt neeligibile conform punctului II.3 din Ghidul Solicitantului dar care sunt indispensabile implementării proiectului.

    Metodologia de calcul pentru determinarea valorii eligibile din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică a cheltuielilor de funcţionare

    1. Introducere

    Între valoarea eligibilă a unei cheltuieli şi obiectivul proiectului trebuie să existe o legatură directă justificată şi verificabilă.
    De exemplu, în cazul proiectelor destinate rambursării cheltuielilor salariale pentru personalul responsabil de coordonarea, gestionarea şi controlul FESI, la calculul valorii eligibile se va aplica un procent atunci când personalul respectiv are şi alte atribuţii decât cele aferente FESI.
    De asemenea, în cazul proiectelor prin care se urmăreşte, printre altele, şi acoperirea cheltuielilor de funcţionare, atunci când personalul structurii eligibile realizează şi alte atribuţii decât cele legate de obiectivul proiectului, este necesară determinarea valorii eligibile a acestor cheltuieli, prin aplicarea unor procente.
    Pentru determinarea valorii eligibile a acestor cheltuieli, este necesară calcularea procentului aferent timpului alocat pentru realizarea atribuţiilor legate de obiectivul proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea acestor cheltuieli.
    Această metodologie cuprinde exemple privind determinarea valorii eligibile în diferite situaţii şi este cu scop orientativ.
    NU se aplică atunci când cheltuielile sunt efectuate 100% în scopul realizării obiectivului proiectului în cadrul căruia se solicită la rambursare.

    2. Descriere

    2.1. Modul de calcul al procentului aferent timpului alocat pentru realizarea atribuţiilor legate de obiectivul proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea cheltuielilor de funcţionare
    Fiecare structură beneficiară va determina, înainte de realizarea cheltuielii, procentul timpului lucrat pentru realizarea atribuţiilor legate aferente obiectivului proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea cheltuielilor de funcţionare, pentru fiecare angajat.
    În acest scop, se vor completa lunar foi de prezenţă, care vor evidenţia timpul alocat derulării activităţilor legate de obiectivul proiectului. Procentul de timp lucrat pentru realizarea acestor atribuţii este obţinut prin calculul ponderii timpului lucrat pentru aceste activităţi în total timp lucrat în luna respectivă, stabilit în ore.
    Procentul care va trebui aplicat la totalul cheltuielilor de funcţionare se va calcula astfel:
    Procentul lunar mediu pe structură eligibilă - P(l)
    Procentul de timp per angajat - A(1... n)
    Numărul de angajaţi - n

    P(l) = [A(1l)+A(2l)+.....+A(nl)]/n

    Procent anual mediu pe structură eligibilă - P(a)

    P(a) = [P(1)+P(2) +......+P(12)]/12

    La fiecare cerere de rambursare în care sunt prevăzute tipurile de cheltuieli menţionate mai sus (cheltuieli generale de administraţie, cheltuieli cu active fixe şi obiecte de inventar etc.) şi a căror valoare eligibilă trebuie determinată prin aplicarea procentului aferent timpului alocat pentru realizarea atribuţiilor legate de obiectivul proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea acestor cheltuieli, se anexează Tabelul nr. 1 - Tabel privind calculul procentului de timp alocat obiectivului proiectului în activitatea beneficiarilor POAT (1- Tabel %timp), semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al beneficiarului.
    2.2. Modul de aplicare a procentului aferent timpului alocat pentru realizarea atribuţiilor legate de obiectivul proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea cheltuielilor de funcţionare
    Categoriile de cheltuieli eligibile sunt:
    1. Cheltuieli de personal
    2. Cheltuieli cu serviciile
    3. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile
    4. Cheltuieli generale de administraţie
    5. Cheltuieli cu amortizarea

    1. Cheltuieli de personal

    1.1. Cheltuieli cu remunerarea
    În cazul cheltuielilor cu remunerarea personalului structurii eligibile, la cheltuielile realizate pentru fiecare angajat, se aplică procentul individual de timp alocat pentru realizarea atribuţiilor legate de obiectivul proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea acestor cheltuieli, din luna pentru care s- au făcut aceste cheltuieli.
    1.2. Cheltuieli cu deplasările
    În cazul cheltuielilor cu deplasarea personalului structurii eligibile, sunt eligibile doar deplasările care vizează realizarea activităţilor şi obiectivului proiectului.

    2. Cheltuieli cu serviciile

    Cheltuielile cu serviciile destinate realizării de activităţi în cadrul şi pentru atingerea obiectivului proiectului sunt eligibile, cu următoarele menţiuni:
    În cazul cheltuielilor cu pregătirea profesională a angajaţilor structurilor eligibile, acestea sunt eligibile 100% dacă:
    - pregătirea se încadrează în obiectivul proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea acestor cheltuieli, sau
    - atribuţiile angajaţilor respectivi sunt 100% aferente obiectivului proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea acestor cheltuieli.
    În cazul în care este finanţată participarea la alte cursuri/seminarii cu conţinut general (de exemplu: cursuri de limbă străină, drept etc.), a angajaţilor care nu au atribuţii 100% aferente obiectivului proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea acestor cheltuieli, pentru a se determina valoarea eligibilă, la cheltuielile aferente se va aplica procentul de timp necesar estimat pentru realizarea atribuţiilor legate de obiectivul proiectului a angajatului respectiv pentru luna în care a avut loc seminarul/cursul respectiv. Dacă seminarul/cursul depăşeşte o lună, se va calcula un procent mediu de timp pentru perioada seminarului/cursului, care va fi aplicat cheltuielilor cu participarea angajatului respectiv.
    În cazul cheltuielilor cu transportul de persoane*1), materiale, mobilier, echipamente şi instalaţii efectuat în cadrul proiectului, atunci când beneficiar este o structură eligibilă care are şi alte atribuţii decât cele aferente proiectului, calcul valorii eligibile se realizează aplicând procentul de timp mediu lucrat pentru realizarea atribuţiilor legate de obiectivul proiectului din luna facturării serviciilor.
──────────
    *1) Se referă la transport de persoane în caz de mutare dintr-un sediu în altul sau orice alt caz în afara deplasărilor individuale ale personalului care sunt la categoria cheltuieli de personal.
──────────

    În cazul cheltuielilor privind plata primelor de asigurare pentru:
    > clădiri, mobilier - se aplică procentul de spaţiu ocupat de structura eligibilă şi procentul lunar de timp lucrat pentru obiectivul proiectului
    > spaţii, instalaţii - se aplică procentul în care sunt utilizate pentru obiectivul proiectului, de la caz la caz
    > mijloace de transport - se aplică procentul lunar de utilizare a mijlocului de transport pentru obiectivul proiectului (a se vedea şi cheltuielile cu serviciile de întreţinere şi reparaţii mijloace de transport)
    > echipamente:
    - de uz comun - procentul lunar mediu de timp lucrat pentru obiectivul proiectului
    - de uz individual - procentul lunar individual de timp lucrat pentru obiectivul proiectului

    3. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile

    În cazul achiziţiei de active fixe şi obiecte de inventar pentru structurile eligibile, acestea pot fi de două tipuri: de uz individual (de ex.: calculator) sau de uz comun (de ex.: instalaţie de ventilaţie, echipamente de fotocopiere/ multifuncţionale în reţea etc.). La activele fixe şi obiectele de inventar de uz individual se va aplica la preţul unitar, procentul de timp lucrat pentru realizarea atribuţiilor legate de obiectivul proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea acestor cheltuieli, din foaia de prezenţă a persoanei căreia îi este repartizat, din luna recepţionării acestuia. La activele fixe şi obiectele de inventar de uz comun se va aplica la preţul acestora, procentul de timp alocat pentru realizarea atribuţiilor legate de instrumentele structurale, calculat ca medie a procentelor individuale ale persoanelor cărora le este repartizat, din luna în care s-a dat în utilizare.

    Exemplul 2a:
    În luna mai, pentru AM POIM, se face recepţia a 2 aparate de aer condiţionat cu preţ unitar de 2.000 lei, fără TVA. Aparatele sunt repartizate în 2 birouri de 5 şi respectiv 10 persoane.
    Pentru primul birou, procentul de timp lucrat pentru realizarea atribuţiilor legate de FESI (proiectul având ca scop asigurarea gestionării POIM), calculat ca medie a procentelor rezultate din fişele de prezenţă ale celor 5 angajaţi pentru luna aprilie, este de 70%.
    Pentru al doilea birou, procentul de timp lucrat pentru realizarea atribuţiilor legate de FESI, calculat ca medie a procentelor rezultate din fişele celor 10 angajaţi pentru luna aprilie, este de 90%.
    Total cheltuieli eligibile: 2.000 lei x 70% + 2.000 lei x 90% = 3.200 lei

    Exemplu 2b:
    În luna mai, pentru AM POIM, se face recepţia a 5 calculatoare cu preţ unitar de 1.500 lei fără TVA. Calculatoarele sunt repartizate la 5 persoane, al căror procent de timp lucrat pentru realizarea atribuţiilor legate de FESI, conform fişei de prezenţă, în luna aprilie, este de 60%, 70%, 70%, 80% şi 100%.
    La preţul unitar se va aplica procentul fiecărei persoane căreia i-a fost repartizat un calculator dintre cele 5, obţinându-se astfel valoarea eligibilă pentru fiecare calculator. Suma acestor valori va da totalul cheltuielilor eligibile.
    Pentru acest calcul se poate utiliza un tabel de forma celui de mai jos, care, semnat de persoana care l-a întocmit şi aprobat şi ştampilat de conducătorul structurii eligibile, va fi ataşat la cererea de rambursare.
    Beneficiarul are obligaţia menţinerii şi celorlalte documente justificative semnate care să demonstreze corectitudinea datelor prevăzute în tabel: foi de prezenţă şi fişe de repartizare a echipamentelor respective. Acestea vor fi verificate de Autoritatea de Management în cadrul misiunii de verificare la faţa locului.
    Total cheltuieli eligibile: 5.700 lei

    Dacă în cererea de rambursare se solicită rambursarea cheltuielilor cu active fixe şi obiecte de inventar, la cerere se anexează şi Tabelul nr. 4a - Tabel privind calculul cheltuielilor eligibile cu achiziţia de active fixe şi obiecte de inventar de uz individual (4a-Chelt cu AF şi ObI) şi/sau Tabelul nr. 4b - Tabel privind calculul cheltuielilor eligibile cu achiziţia de active fixe şi obiecte de inventar de uz comun (4b- Chelt cu AF şi ObI) semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al beneficiarului.
    În cazul contractelor de achiziţie de furnituri de birou şi materiale consumabile, la contravaloarea acestora fără TVA se va aplica procentul de timp lucrat pentru realizarea atribuţiilor legate de obiectivul proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea acestor cheltuieli, calculat pentru structura eligibilă respectivă, în luna recepţionării acestora.
    Dacă în cererea de rambursare se solicită rambursarea cheltuielilor cu furnituri de birou şi materiale consumabile, la cerere se anexează şi Tabelul nr. 5 - Tabel privind calculul cheltuielilor eligibile cu furnituri de birou şi materiale consumabile (5-Chelt cu FB şi MC) semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al beneficiarului.

    4. Cheltuieli generale de administraţie

    În categoria cheltuielilor generale de administraţie se includ cheltuielile efectuate pentru:
    a) plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale;
    b) telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii;
    c) achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului;
    d) serviciile de instalare, întreţinere şi reparaţii echipamente, cu excepţia celor informatice şi de comunicaţii;
    e) serviciile de întreţinere şi reparaţii mijloace de transport;
    f) achiziţionarea carburanţilor şi lubrifianţilor pentru mijloacele de transport;
    g) arhivare;
    h) plata salariilor pentru personalul administrativ;
    i) închirierea sediului destinat activităţii zilnice a beneficiarului.
    În cazul cheltuielilor legate de sediul structurii respective (pct. a, c, h şi i) şi care sunt facturate pentru întreg sediul:
    I. Dacă sediul nu este utilizat în întregime de structurile eligibile menţionate anterior, se vor calcula două procente:
    1. procent de spaţiu ocupat de structurile eligibile, prin raportarea suprafeţei totale calculată pentru structurile eligibile la suprafaţa întregului sediu. Suprafaţa totală pentru structurile eligibile este suprafaţa totală utilizată de angajaţii structurii respective (exceptându-se spaţiile comune şi altor structuri, precum săli de consiliu/reuniune, hol, lift etc.).
    2. procent posturi ocupate ale structurii eligibile în total posturi ocupate din structurile care funcţionează în sediul respectiv.
    Procentul de spaţiu ocupat de la pct. 1 va fi aplicat următoarelor cheltuieli aferente sediului respectiv:
    - cheltuieli pentru plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, gaze naturale
    - cheltuieli pentru servicii de întreţinere a sediului, cu excepţia cheltuielilor pentru servicii de întreţinere şi reparaţii ascensoare
    - plata salariilor pentru personalul administrativ
    - închirierea sediului destinat activităţii zilnice a beneficiarului,
     obţinându-se astfel valoarea cheltuielilor structurilor eligibile.
    Procentul de spaţiu ocupat de la pct. 2 va fi aplicat următoarelor cheltuieli aferente sediului respectiv:
    - cheltuieli pentru plata utilităţilor: apă, canalizare, salubritate
    - cheltuieli pentru achiziţionarea materialelor de întreţinere a sediului
    - servicii de întreţinere şi reparaţii ascensoare,
    obţinându-se astfel valoarea cheltuielilor structurilor eligibile.
    Cheltuielile aferente funcţionării spaţiilor comune se pot rambursa însă numai în măsura în care se poate face dovada utilizării acestora în scopul proiectului. Ca atare:
    - atunci când structura eligibilă are şi alte atribuţii în afara obiectivului proiectului, la valoarea obţinută mai sus după aplicarea procentului de spaţiu, se va aplica procentul mediu lunar lucrat de personalul structurii pentru realizarea atribuţiilor legate de obiectivul proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea acestor cheltuieli.
    - se poate solicita rambursarea costurilor aferente sălilor de consiliu/reuniune în baza unei evidenţe a reuniunilor organizate în scopul proiectului şi duratei acestora şi aplicarea procentului obţinut din durata acestor reuniuni în total număr ore de utilizare a sălilor în lună, în vederea determinării valorii eligibile.

    Exemplu 1*2):
──────────
    *2) Datele folosite sunt ipotetice.
──────────

    - MFE închiriază un sediu pentru asigurarea funcţionării sale de 1.000 mp. În cadrul MFE, funcţionează o direcţie responsabilă de alte fonduri decât fondurile alocate de UE pentru cele două perioade de programare 2007-2013 şi 2014-2020.
    Procentul de spaţiu ocupat de structurile eligibile din MFE este 80%, iar spaţiile comune sunt 200 mp.
    În plus, chiar şi structurile responsabile de gestionarea şi coordonarea FESI din MFE au şi alte atribuţii.
    Situaţia posturilor ocupate se prezintă astfel:
    - 75 posturi ACIS
    - 25 posturi cealaltă direcţie,
    rezultând un procent de posturi ocupate ACIS de 75%.
    Costul de închiriere (pct. i) este de 120.000 lei/lună, cheltuielile cu plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, gaze naturale, cheltuieli pentru servicii de întreţinere a sediului, cu excepţia cheltuielilor pentru servicii de întreţinere şi reparaţii ascensoare şi plata salariilor pentru personalul administrativ pentru prima lună sunt de 7.000 lei.
    Cheltuielile pentru plata utilităţilor: apă, canalizare, salubritate, achiziţionarea materialelor de întreţinere a sediului, servicii de întreţinere şi reparaţii ascensoare sunt de 3.000 lei.
    De asemenea, în prima lună, durata reuniunilor din domeniul instrumentelor structurale (proiectul având ca scop asigurarea derulării activităţilor în domeniul FESI) a fost de 30 ore, ceea ce reprezintă 30% din totalul de 100 ore aferente reuniunilor organizate în luna respectivă.
    Conform analizei de încărcare cu sarcini realizate la nivelul MFE, a fost calculat un procent mediu aferent activităţilor din domeniul FESI pentru prima lună din trimestrul în care se include perioada pentru care sunt facturate cheltuielile respective, de 70%.
    Cheltuielile eligibile se vor calcula astfel
    ● costurile aferente spaţiului ocupat de ACIS:
    - [127.000 lei x 80% (procentul de spaţiu ocupat de structurile eligibile din MFE)] x 70% (procentul de activităţi aferente FESI) = 71.120 lei
    - [3.000 lei x 75% (procentul de posturi ocupate aferente structurilor eligibile din MFE)] x 70% (procentul de activităţi aferente FESI) = 1.575 lei
    ● costurile aferente sălilor de consiliu: [150 mp x 130 lei/mp] x 30% (procentul de reuniuni FESI) = 5.850 lei
    ● costurile aferente altor spaţii comune: [50 mp x 130 lei/mp] x 80% (procentul de ocupare a spaţiului de către structurile eligibile = 640 mp/(1000 mp - 200 mp)) x 70% (procentul de activităţi aferente FESI) = 3.640 lei
    Total cheltuieli eligibile - 82.185 lei în prima lună.

    II. Dacă sediul este utilizat în întregime de structurile eligibile, la valoarea cheltuielilor aferente sediului se va aplica procentul de timp calculat conform pct. 2.1, în funcţie de modul de facturare a cheltuielilor (lunar sau anual). La cheltuielile lunare se va aplica procentul lunar, iar la cheltuielile anuale se va aplica procentul anual.
    Dacă în cererea de rambursare se solicită rambursarea cheltuielilor cu sediul beneficiarului, la cerere se anexează şi Tabelul nr. 2 - Tabel privind calculul cheltuielilor legate de sediul beneficiarului (2-Chelt sediu) semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al beneficiarului, în care se introduc facturile pentru:
    1. Plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale
    2. Achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului, precum şi plata salariilor pentru personalul administrativ
    3. Închirierea sediului
    De asemenea, dacă se solicită rambursarea cheltuielilor şi pentru sala/sălile de consiliu/reuniuni, se ataşează şi situaţia privind utilizarea acestora care trebuie să conţină data reuniunii, sala, scopul, durata în ore, responsabil (respectiv persoana la care se găsesc documentele aferente reuniunii: agendă, listă participanţi etc.) - nume şi semnătură, în baza căreia se calculează lunar procentul de utilizare a sălilor de consiliu/reuniuni.
    În cazul cheltuielilor cu telefon, fax şi reţele de comunicaţii, trebuie determinată valoarea aferentă structurilor eligibile, la care se aplică procentul lunar de timp alocat pentru realizarea atribuţiilor legate de obiectivul proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea acestor cheltuieli, calculat pentru structura eligibilă ca medie a procentelor individuale din luna pentru care s-au facturat serviciile respective, pentru proiectele prin care se finanţează funcţionarea birourilor coordonatorilor de poli de creştere.
    În cazul cheltuielilor aferente serviciilor poştale şi curierat rapid, acestea sunt eligibile doar pentru documente legate de obiectivul proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea acestor cheltuieli, calculat ca medie a procentelor individuale. Facturarea se poate face la fiecare set de documente trimise. În acest scop, din documentele justificative aferente trebuie să reiasă legătura documentelor trimise cu obiectivul proiectului.
    În cazul cheltuielilor aferente serviciilor de instalare, întreţinere şi reparaţii echipamente, cu excepţia celor informatice şi de comunicaţii (pct. d), se va determina în mod clar valoarea cheltuielilor cu serviciile respective numai pentru echipamentele instalate în beneficiul structurilor eligibile:
    - fie prin încheierea de contracte separate pentru echipamentele instalate în beneficiul structurilor eligibile;
    - fie prin facturarea separată a intervenţiilor de instalare, întreţinere şi reparaţii pentru echipamentele instalate în beneficiul structurilor eligibile în cadrul unui contract global.
    La valoarea astfel obţinută se aplică procentul lunar de timp lucrat pentru realizarea atribuţiilor legate de obiectivul proiectului din luna pentru care sunt facturate serviciile de instalare, întreţinere şi reparaţii echipamente, calculat ca medie a procentelor individuale, atunci când echipamentele respective deservesc întreaga structură eligibilă.
    Dacă serviciile de instalare, întreţinere şi reparaţii sunt asigurate pentru echipament(e) alocate unei părţi din personalul structurii eligibile, la valoarea respectivă se aplică procentul lunar de timp pentru realizarea atribuţiilor legate de obiectivul proiectului, calculat ca medie a procentelor individuale ale persoanelor cărora le este repartizat.
    În cazul cheltuielilor cu serviciile de întreţinere şi reparaţii mijloace de transport (pct. e), acestea sunt eligibile în măsura în care mijloacele de transport sunt utilizate în scopul deplasării pentru activităţi legate de obiectivul proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea acestor cheltuieli, calculat ca medie a procentelor individuale. Având în vedere dificultatea demonstrării şi calculării valorii eligibile, se recomandă, în astfel de cazuri, utilizarea mijloacelor de transport 100% pentru deplasări în scopul activităţilor legate de obiectivul proiectului. Astfel, cheltuielile cu serviciile de întreţinere şi reparaţii, mai puţin TVA, sunt eligibile în totalitate.
    În cazul cheltuielilor cu achiziţionarea carburanţilor şi lubrifianţilor pentru mijloacele de transport (pct. f), acestea sunt eligibile numai în cazul utilizării mijloacelor de transport în scopul deplasării pentru activităţi legate de obiectivul proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea acestor cheltuieli.
    Pentru justificarea cheltuielilor cu serviciile de întreţinere şi reparaţii mijloace de transport şi cu achiziţionarea carburanţilor şi lubrifianţilor pentru mijloacele de transport (pct. e şi f), trebuie păstrat un jurnal de bord cu următoarele date: data şi ora de plecare, locul de plecare, locul de sosire, scopul deplasării, durata, kilometri înregistraţi la plecare, kilometri înregistraţi la sosire, numele şoferului, semnătura acestuia şi semnătura delegatului.
    Dacă în cererea de rambursare se solicită rambursarea cheltuielilor cu mijloace de transport, la cerere se anexează şi Tabelul nr. 3 - Tabel privind calculul cheltuielilor cu serviciile de întreţinere şi reparaţii, închirierea/leasingul mijloacelor de transport şi achiziţionarea carburanţilor şi lubrifianţilor pentru acestea (3-Chelt cu mijl. de transport) semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al beneficiarului, în care se introduc următoarele cheltuieli:
    - cu închirierea şi/sau leasingul aferent mijloacelor de transport
    - cu achiziţionarea carburanţilor şi lubrifianţilor.
    De asemenea, se ataşează şi copie a jurnalului de bord cu următoarele date: data şi ora de plecare, locul de plecare, locul de sosire, scopul deplasării, durata, kilometri înregistraţi la plecare, kilometri înregistraţi la sosire, numele şoferului, semnătura acestuia şi semnătura delegatului.
    În cazul cheltuielilor cu arhivare (pct. g), acestea sunt eligibile pentru structurile pentru care se asigură funcţionarea din POAT şi în măsura în care vizează activitatea acestora specifică FESI. Cheltuielile cu arhivarea pot fi: cheltuieli cu închirierea şi întreţinerea spaţiului aferent arhivării, cheltuieli cu personalul care realizează arhivarea sau cheltuieli cu servicii de arhivare.
    Valoarea eligibilă a cheltuielilor cu închirierea şi întreţinerea spaţiului aferent arhivării se va calcula în funcţie de spaţiul alocat pentru arhivarea documentelor rezultate din activitatea privind FESI. Valoarea eligibilă a cheltuielilor cu personalul care realizează arhivarea se va determina în funcţie de procentul de timp alocat arhivării documentelor rezultate din activitatea privind FESI prevăzut în fişele postului. Dacă arhivarea documentelor se realizează prin contract de servicii cu o firmă specializată, se va stabili prin contract ca facturarea acestor servicii să se facă distinct pentru documente rezultate din activitatea privind FESI şi pentru alte documente.
    Pentru cheltuielile cu arhivarea electronică, având în vedere că volumul documentelor care vor necesita arhivare este dat de volumul activităţii realizate, precum şi faptul că activitatea aferentă FESI este în continuă creştere comparativ cu alte activităţi, la cheltuielile cu arhivarea electronică (achiziţionarea software-ului şi echipamentelor necesare sau a serviciilor de arhivare electronică) se va aplica procentul de timp alocat pentru realizarea atribuţiilor legate de FESI calculat la nivelul structurii eligibile în luna respectivă facturării costurilor de arhivare electronică.
    În cazul cheltuielilor privind închirierea şi/sau leasingul pentru mijloace de transport, la valoarea chiriei sau la cota-parte din valoarea de intrare a bunului se aplică procentul lunar de utilizare a mijlocului de transport pentru obiectivul proiectului.
    În cazul cheltuielilor privind închirierea de spaţii, instalaţii, echipamente şi mobilier, se aplică aceleaşi principii ca la primele de asigurare aferente acestora.
    5. Cheltuieli cu amortizarea
    În cazul cheltuielilor cu amortizarea activelor fixe corporale, valoarea eligibilă va fi determinată în funcţie de tipul activului fix şi în conformitate cu modul în care se calculează valoarea eligibilă în cazul achiziţionării acestuia.
    De exemplu, dacă activul fix este sediul unei structuri eligibile, se va determina întâi amortizarea aferentă spaţiului utilizat de structura eligibilă şi la această valoare se va aplica procentul lunar de timp alocat realizării atribuţiilor privind obiectivul proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea acestor cheltuieli, calculat pentru structura respectivă.
    În cazul cheltuielilor cu amortizarea activelor fixe necorporale, dacă acesta este utilizat numai pentru atingerea obiectivului proiectului, întreaga valoare aferentă amortizării este eligibilă.
    Dacă activul fix este utilizat şi în alte activităţi care nu vizează obiectivul proiectului, la valoarea amortizării se va aplica procentul lunar de timp alocat realizării atribuţiilor aferente obiectivului proiectului în cadrul căruia se solicită rambursarea acestor cheltuieli calculat pentru structura respectivă.

    Tabel privind calculul procentului de timp alocat obiectivului proiectului în activitatea beneficiarilor POAT pentru perioada: .........    Beneficiar: ................
    Titlu proiect: .............
    Cod proiect: ...............
 ┌────┬─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
 │Nr. │ Nume şi prenume │ Ian │ Feb │ Mar │ Apr │ Mai │ Iun │ Iul │ Aug │ Sept │ Oct │ Nov │ Dec │
 │Crt.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ 1 │ 78% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ 2 │ 85% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ 3 │ 31% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ 4 │ 0% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ 5 │ 100% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ 6 │ 100% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ 10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ │Număr posturi │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ocupate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ │Procent lunar │65,67% │#DIV/0!│#DIV/0!│#DIV/0!│#DIV/0!│#DIV/0!│#DIV/0!│#DIV/0!│#DIV/0!│#DIV/0!│#DIV/0!│#DIV/0!│
 │ │mediu pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │structură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │eligibilă (Pl) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼───────┤
 │ │ Procent anual mediu pe structură eligibilă (Pa) │#DIV/0!│
 └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

                   Întocmit: Avizat: Aprobat:
               Nume şi prenume: Nume şi prenume: Nume şi prenume:
                 Semnătură: Semnătură: Semnătură:
                    Dată: Dată: Dată:


    Tabel privind calculul cheltuielilor legate de sediul beneficiarului pentru perioada: 0


    Beneficiar: 0
    Titlu proiect: 0
    Cod proiect: 0


 ┌─────┬───────────────────┬──────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────┬────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐
 │Luna │ I │ II │Posturi │Posturi │ Total │ A (mp)│ B │Utili- │ Cheltuieli eligibile (lei) │
 │ ├───────────────────┼──────────────────┤ocupate │ocupate │suprafaţă│ │(mp)│zare ├────────────────────┬─────────────────┤
 │ ├─────────┬─────────┼─────────┬────────┤beneficiar│în total│(mp) │ │ │săli de │ I │ II │
 │ │Facturi │Valoare │Facturi │Valoare │ │clădire │ │ │ │consiliu/├─────────┬──────────┼────────┬────────┤
 │ │aferente │fără TVA │aferente │fără TVA│ │ │ │ │ │reuniuni │ A │ B │ │ Total │
 │ │(număr şi│ (lei) │(număr şi│ (lei) │ │ │ │ │ │(%)** │ │ │ │ │
 │ │dată)* │ │dată)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
 │ 01 │ │ 700,00 │ │ 300,00 │ 80 │ 200,00 │ 3.055,38│ 960,94│ │ │ 142,50│ 0,00 │ 78,80│ 142,50│
 ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
 │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│
 ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
 │ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│
 ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
 │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│
 ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
 │ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│
 ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
 │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│
 ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
 │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│
 ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
 │ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│
 ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
 │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│
 ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
 │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│
 ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
 │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│
 ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
 │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│
 ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
 │ │ TOTAL │ 700,00│ TOTAL │ 300,00 │ │ │ │ │ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│ #DIV/0!│
 └─────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┴────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┘

-------
    * Se introduc toate facturile aferente lunii respective şi categoriei de cheltuieli (I, II sau III) separate prin punct şi virgulă(;)
    ** Conform situaţiei privind utilizarea sălilor de consiliu/reuniuni care trebuie să conţină data reuniunii, sala, scopul, durata în
       ore, responsabil (respectiv persoana la care se găsesc documentele aferente reuniunii: agendă, listă participanţi etc.).
    I - Plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, gaze naturale; Închirierea sediului; Achiziţionarea serviciilor de
    întreţinere a sediului, cu excepţia serviciilor de întreţinere şi reparaţii ascensoare
    II - Plata utilităţilor: apă, canalizare, salubritate; Achiziţionarea materialelor de întreţinere a sediului; Plata salariilor
    pentru personalul administrativ; Serviciile de întreţinere şi reparaţii ascensoare
    A - Spaţiu alocat beneficiarului (personal, arhivă, depozit), precum şi spaţiul comun aferent
    B - Spaţiu alocat sălilor de consiliu/reuniuni

    Atenţie: Formulele sunt corelate cu procentul de timp din foaia anterioară 1-Tabel% timp în funcţie de luna pe care sunt trecute
    facturile.

                   Întocmit: Avizat: Aprobat:
               Nume şi prenume: Nume şi prenume: Nume şi prenume:
                 Semnătură: Semnătură: Semnătură:
                    Dată: Dată: Dată:


    Tabel privind calculul cheltuielilor cu serviciile de întreţinere şi reparaţii, închirierea/leasingul mijloacelor de transport şi achiziţionarea carburanţilor pentru acestea pentru perioada: 0    Beneficiar: 0
    Titlu proiect: 0
    Cod proiect: 0
 ┌─────┬───────────────┬───────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────┐
 │Luna │Kilometri │Total │Cheltuieli cu închirierea şi/sau│Cheltuieli cu achiziţionarea │Cheltuieli │
 │ │efectuaţi │kilometri │leasingul aferent mijloacelor │carburanţilor, lubrifianţilor │eligibile │
 │ │pentru │efectuaţi*)│ de transport │ şi consumabilelor │ (lei) │
 │ │deplasări în │ ├──────────┬─────────┬───────────├──────────┬─────────┬──────────┼ │
 │ │scopul │ │Facturi │Valoare │ Valoare │Facturi │Valoare │ Valoare │ │
 │ │activităţilor │ │aferente │fără TVA │ cheltuieli│aferente │fără TVA │cheltuieli│ │
 │ │legate de │ │(număr şi │(lei) │ eligibile │(număr şi │(lei) │eligibile │ │
 │ │instrumente │ │dată)**) │ │ │dată)**) │ │ │ │
 │ │structurale*) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 01 │ │ │ │ │ #DIV/0!│ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0! │
 ├─────┼───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 02 │ │ │ │ │ #DIV/0!│ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0! │
 ├─────┼───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 03 │ │ │ │ │ #DIV/0!│ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0! │
 ├─────┼───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 04 │ │ │ │ │ #DIV/0!│ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0! │
 ├─────┼───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 05 │ │ │ │ │ #DIV/0!│ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0! │
 ├─────┼───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 06 │ │ │ │ │ #DIV/0!│ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0! │
 ├─────┼───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 07 │ │ │ │ │ #DIV/0!│ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0! │
 ├─────┼───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 08 │ │ │ │ │ #DIV/0!│ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0! │
 ├─────┼───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 09 │ │ │ │ │ #DIV/0!│ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0! │
 ├─────┼───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 10 │ │ │ │ │ #DIV/0!│ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0! │
 ├─────┼───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 11 │ │ │ │ │ #DIV/0!│ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0! │
 ├─────┼───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │ 12 │ │ │ │ │ #DIV/0!│ │ │ #DIV/0!│ #DIV/0! │
 ├─────┼───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
 │TOTAL│ 0,00 │ 0,00│ │ 0,00│ #DIV/0!│ │ 0,00│ #DIV/0!│ #DIV/0!│
 └─────┴───────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────────┘

------
    *) Conform jurnalului de bord care trebuie să conţină următoarele date: data şi ora de plecare, locul de plecare,
locul de sosire, scopul deplasării, durata, kilometri înregistraţi la plecare, kilometri înregistraţi la sosire, numele
şoferului, semnătura acestuia şi semnătura delegatului.
    **) Se introduc toate facturile aferente lunii respective şi categoriei de cheltuieli separate prin punct şi virgulă (;).

                   Întocmit: Avizat: Aprobat:
               Nume şi prenume: Nume şi prenume: Nume şi prenume:
                 Semnătură: Semnătură: Semnătură:
                    Dată: Dată: Dată:    Tabel privind calculul cheltuielilor eligibile cu achiziţia de active fixe şi obiecte de inventar de uz individual pentru perioada: 0    Beneficiar: 0
    Titlu proiect: 0
    Cod proiect: 0
 ┌────┬────────────────┬─────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────────┬────────────────┬────────┬──────────┐
 │Nr. │Activ fix/Obiect│Număr │Numele şi │Data în care │Procent de timp │Factură aferentă│Valoare │Valoare │
 │crt.│ de inventar │inventar │prenumele │s-a dat în │alocat obiectivului│(număr şi dată) │fără TVA│cheltuieli│
 │ │ │ │persoanei │utilizare │proiectului, │ │ (lei) │eligibile │
 │ │ │ │căreia i-a fost│ │conform Tabelului │ │ │ │
 │ │ │ │repartizat │ │nr. 1 şi Metodo- │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │logiei de calcul │ │ │ │
 ├────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┤
 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 0│
 ├────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┤
 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 0│
 ├────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┤
 │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 0│
 ├────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┤
 │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 0│
 ├────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┤
 │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 0│
 ├────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┤
 │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 0│
 ├────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┤
 │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 0│
 ├────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┤
 │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 0│
 ├────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┤
 │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 0│
 ├────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼──────────┤
 │ ...│ │ │ │ │ │ │ │ 0│
 ├────┴────────────────┴─────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────────┴────────────────┼────────┼──────────┤
 │ TOTAL │ 0,00│ 0,00│
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘
                   Întocmit: Avizat: Aprobat:
               Nume şi prenume: Nume şi prenume: Nume şi prenume:
                 Semnătură: Semnătură: Semnătură:
                    Dată: Dată: Dată:


    Tabel privind calculul cheltuielilor eligibile cu achiziţia de active fixe şi obiecte de inventar de uz comun pentru perioada: 0

    Beneficiar: 0
    Titlu proiect: 0
    Cod proiect: 0

    I. Activ fix/Obiect de inventar:
        Număr inventar:
        Factură aferentă (nr. şi dată):
        Valoare fără TVA (lei):
        Data în care s-a dat în utilizare:
 ┌────┬─────────────────────────┬────────────────────────────┐
 │Nr. │ Nume şi prenume │ Procent de timp │
 │crt.│ │ alocat obiectivului │
 │ │ │ proiectului, │
 │ │ │ conform Tabelului │
 │ │ │ nr. 1 şi Metodologiei │
 │ │ │ de calcul │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 1 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 2 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 3 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 4 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 5 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 6 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 7 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 8 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 9 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │... │ │ │
 ├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────┼────────┐
 │ Procent mediu │# VALUE!│
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ Valoare eligibilă (lei) │# VALUE!│
 └───────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

    II. Activ fix/Obiect de inventar:
         Număr inventar:
         Factură aferentă (nr şi dată):
         Valoare fără TVA (lei):
         Data în care s-a dat în utilizare:

 ┌────┬─────────────────────────┬────────────────────────────┐
 │Nr. │ Nume şi prenume │ Procent de timp │
 │crt.│ │ alocat obiectivului │
 │ │ │ proiectului, │
 │ │ │ conform Tabelului │
 │ │ │ nr. 1 şi Metodologiei │
 │ │ │ de calcul │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 1 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 2 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 3 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 4 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 5 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 6 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 7 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 8 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 9 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │... │ │ │
 ├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────┼────────┐
 │ Procent mediu │# VALUE!│
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ Valoare eligibilă (lei) │# VALUE!│
 └───────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

    ..... Activ fix/Obiect de inventar:
          Număr inventar:
          Factură aferentă (nr. şi dată):
          Valoare fără TVA (lei):
          Data în care s-a dat în utilizare:

 ┌────┬─────────────────────────┬────────────────────────────┐
 │Nr. │ Nume şi prenume │ Procent de timp │
 │crt.│ │ alocat obiectivului │
 │ │ │ proiectului, │
 │ │ │ conform Tabelului │
 │ │ │ nr. 1 şi Metodologiei │
 │ │ │ de calcul │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 1 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 2 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 3 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 4 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 5 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 6 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 7 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 8 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │ 9 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │... │ │ │
 ├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────┼────────┐
 │ Procent mediu │# VALUE!│
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ Valoare eligibilă (lei) │# VALUE!│
 └───────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

      Întocmit: Avizat: Aprobat:
    Nume şi prenume: Nume şi prenume: Nume şi prenume:
       Semnătură: Semnătură: Semnătură:
         Dată: Dată: Dată:    Tabel privind calculul cheltuielilor eligibile cu furnituri de birou şi materiale consumabile pentru perioada: 0


    Beneficiar: 0
    Titlu proiect: 0
    Cod proiect: 0
 ┌────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │Nr. │Număr notă intrare│Luna recepţionării│Facturi aferente │Valoare fără TVA │Procent de timp │Valoare eligibilă │
 │crt.│ recepţie │ │(număr şi dată) │ (lei) │alocat obiectivului│ (lei) │
 │ │ │ │ │ │proiectului, │ │
 │ │ │ │ │ │conform Tabelului │ │
 │ │ │ │ │ │nr. 1 │ │
 ├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 1 │ │ │ │ │ │ 0,00│
 ├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 2 │ │ │ │ │ │ 0,00│
 ├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 3 │ │ │ │ │ │ 0,00│
 ├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 4 │ │ │ │ │ │ 0,00│
 ├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 5 │ │ │ │ │ │ 0,00│
 ├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 6 │ │ │ │ │ │ 0,00│
 ├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 7 │ │ │ │ │ │ 0,00│
 ├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 8 │ │ │ │ │ │ 0,00│
 ├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 9 │ │ │ │ │ │ 0,00│
 ├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 10 │ │ │ │ │ │ 0,00│
 ├────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │... │ │ │ │ │ │ 0,00│
 ├────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ TOTAL │ 0,00│ 0,00│ 0,00│
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

                   Întocmit: Avizat: Aprobat:
               Nume şi prenume: Nume şi prenume: Nume şi prenume:
                 Semnătură: Semnătură: Semnătură:
                    Dată: Dată: Dată:


    LISTĂ SPECIMENE DE SEMNĂTURI

    Prin prezenta împuternicim următoarele persoane din cadrul .............:
    1. Doamna/Domnul ................, funcţia ..............., legitimată cu ............ seria ...... nr. ....... .
    2. Doamna/Domnul ................, funcţia ..............., legitimată cu ............ seria ...... nr. ....... .
    pentru a confirma cu originalul fiecare pagină a anexelor la cererea de finanţare pentru proiectul ......... <titlul> ......... ce va fi transmisă către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.
    De asemenea, confirmăm specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite, după cum urmează:

 ┌──────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
 │Nr. crt. │ Numele şi prenumele persoanei împuternicite│ Semnătura │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │ .......................... │ │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ │ .......................... │ │
 └──────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

             Nume şi prenume reprezentant legal al Beneficiarului

                                  Funcţia
                                 Semnătura
                                 Ştampila


    Formular COD 98


    Ordonator de credite beneficiar .................
    Departament (care propune/implementează proiectul) ......
    Bugetul (propriu) din care este finanţat OC: ....... (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat,
                                                          bugetele fondurilor speciale, buget local, etc.)

    I - Credite de angajament (CA)
    II - Credite bugetare (CB)

                                   Fisă de fundamentare
   Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

    Denumire proiect ........
    şi/sau
    Nr. _data contract/decizie/ordin de finanţare ........
     (proiect individual/în parteneriat)
    Program/instrument/facilitate Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020
    Tipul Fondului Extern Nerambursabil (FEN) postaderare Fondul European de Dezvoltare Regională


                                                                                              mii lei
 ┌────────────────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │ │ Bugetul proiectului (realizat/estimat) │
 │ │ ├─────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
 │ Perioada de │ CA/ │ │ Cheltuieli eligibile*) │ Alte cheltuieli decât │
 │ implementare │ CB │ Total │ │ cele eligibile aferente │
 │ │ │ │ │proiectului/activităţilor │
 │ │ │ │ │ proprii │
 │ │ │ ├────────────────┬──────────────────────────┼─────────────┬──────────────┤
 │ │ │ │FEN postaderare │ buget propriu │ Total │din care: TVA │
 │ │ │ │ ├────────────┬─────────────┼─────────────┤ │
 │ │ │ │ │activităţi │ cofinanţare │buget propriu│ │
 │ │ │ │ │ proprii │ │ │ │
 ├────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
 │ 0 │ │ 1=2+3+4+5 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
 │...... (anul 1) │ I │ │ │ │ │ │ │
 │(realizat/estimat) ├─────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
 │ │ II │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
 │...... (anul 2) │ I │ │ │ │ │ │ │
 │(realizat/estimat) ├─────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
 │ │ II │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
 │...... (anul 3) │ I │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
 │ │ II │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
 │...... (anul n) │ I │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
 │ │ II │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
 │ │ I │ │ │ │ │ │ │
 │ TOTAL ├─────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
 │ │ II │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
 │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────┤ ├─────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
 │Cheltuieli curente │ I │ │ X │ X │ X │ X │ X │
 │ 2015 │ ├─────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
 │ │ II │ │ X │ X │ X │ X │ X │
 ├────────────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
 │Cheltuieli de │ I │ │ X │ X │ X │ X │ X │
 │ capital 2015 │ ├─────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
 │ │ II │ │ X │ X │ X │ X │ X │
 └────────────────────┴─────┴─────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘

    Descriere activităţi eligibile:
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Descriere cheltuieli altele decât cele eligibile
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                         ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    Departament/Direcţie (beneficiar) │ AVIZAT **) │
                                         └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                       AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POAT
    DIRECTOR GENERAL/DIRECTOR ...................

    date de contact beneficiar proiect: DIRECTOR GENERAL/DIRECTOR
    Nume: ............................
    Tel: ............................
    Fax/e-mail: ...................... Data avizării:


──────────
    **) numai pentru ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 5 alin. (1) - (3) şi (3^1) din OUG nr. 64/2009, art. 6 alin (1) lit. a)-b) din OUG nr. 62/2011
    *) pentru proiectele implementate în parteneriat vor fi luate în considerare numai activităţile proprii desfăşurate în carul proiectului şi, dacă este cazul, contribuţia la cofinanţarea naţională angajată conform acordului de parteneriat, anexa la contractul de finanţare.
──────────


    GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE


 ┌────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────────────────┐
 │ nr. cererii de │ cheltuieli │ cheltuieli │ Data estimată │ Procentul cheltuielilor │
 │ rambursare │ eligibile │ eligibile │ de transmitere│ eligibile estimate a fi │
 │ │ efectuate de │efectuate până │ către AM***) │ incluse în cererea de │
 │ │la data de ....*)│la data de ..**) │ │ rambursare, raportate │
 │ │ │ │ │ la valoarea eligibilă a │
 │ │ │ │ │ proiectului │
 ├────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
 │ 1 │ │ │ │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
 │ 2 │ │ │ │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────────────┘


──────────
    *) Pentru prima cerere de rambursare, este data de la care au fost/ vor fi efectuate cheltuieli în cadrul proiectului.
    **) Pentru ultima cerere de rambursare, este data până la care este prevăzută perioada de execuţie la punctul 4.4.1 din cererea de finanţare.
    ***) Se poate estima în termen de zile/luni de la data aprobării proiectului sau ca data calendaristică.
──────────

            IDENTIFICARE FINANCIARĂ


 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ TITULARUL CONTULUI │
 │ │
 │ DENUMIRE [][][][][][][][][][][][][][][[][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ [][][][][][][][][][][][][][][[][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ ADRESA [][][][][][][][][][][][][][][[][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ [][][][][][][][][][][][][][][[][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ │
 │ LOCALITATE/JUDEŢ [][][][][][][][][][][][][][][[][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ │
 │ COD POŞTAL [][][][][][][][][] │
 │ │
 │ COD FISCAL [][][][][][][][][][][][] │
 │ │
 │ PERSOANA DE CONTACT [][][][][][][][][][][][][][][[][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ │
 │ TELEFON [][][][][][][][][][][][] │
 │ │
 │ FAX [][][][][][][][][][][][] │
 │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ BANCA │
 │ │
 │ NUME [][][][][][][][][][][][][][][[][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ [][][][][][][][][][][][][][][[][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ ADRESA [][][][][][][][][][][][][][][[][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ [][][][][][][][][][][][][][][[][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ │
 │ LOCALITATE/JUDEŢ [][][][][][][][][][][][][][][[][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ │
 │ COD POŞTAL [][][][][][][][][] │
 │ │
 │ COD IBAN [][][][][][][][][][][][] │
 │ │
 │ MONEDA DE SCHIMB [][][][][][][] COD BIC [][][[][][][][][][][][][] │
 │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ BENEFICIARUL │
 │ (numai dacă este diferit de titularul contului) │
 │ │
 │ NUME [][][][][][][][][][][][][][][[][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ [][][][][][][][][][][][][][][[][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ ADRESA [][][][][][][][][][][][][][][[][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ [][][][][][][][][][][][][][][[][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ │
 │ LOCALITATE/JUDEŢ [][][][][][][][][][][][][][][[][][][][][][][][][][][][][][] │
 │ │
 │ COD POŞTAL [][][][][][][][][] │
 │ │
 │ COD FISCAL [][][][][][][][][][][][] │
 │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    OBSERVAŢII: .......................................................................

    DATA: ................ SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA BENEFICIAR .................


                                     DECLARAŢIE
           privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în
             cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale

    A. Datele de identificare a persoanei juridice    Codul de identificare [][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

    Denumirea ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
                   └─────────────────────────────────────────────────────────┘

    Domiciliul fiscal

    Judeţul ┌────────────┐ Localitatea ┌────────────┐ Strada ┌────────────┐
             └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘

    Ap. ┌───────┐ Codul poştal ┌───────┐ Sectorul ┌───────┐ Telefon ┌───────┐
        └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘

    Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐
        └───────┘ └───────┘


    B. Datele de identificare a proiectului


 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
 │ Titlul proiectului │ │ │
 │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
 │ ┌──────────────────────────────────────────────────┐│
 │ Numele programului operaţional │Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 ││
 │ └──────────────────────────────────────────────────┘│
 │ │
 │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
 │ Axa prioritară │ │ │
 │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
 │ │
 │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
 │ Obiectiv specific │ │ │
 │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
 │ │
 │ │
 │ Data depunerii ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
 │ proiectului │ │ │
 │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    C. (numele şi statutul juridic ale beneficiarului), solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la Autoritatea de management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:
    [] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;
    [] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.
    D. (numele şi statutul juridic ale beneficiarului), solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la Autoritatea de management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă.

 ┌──────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
 │Nr. crt. │ Achiziţia │Scopul achiziţiei/Activitatea │
 │ │ │prevăzută în cadrul proiectului*1) │
 ├──────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │ │ ............ │ │
 ├──────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │ │ ............. │ │
 └──────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

──────────
    *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.
──────────

    Reprezentant legal,

    Nume şi prenume (litere mari de tipar): .............
    Funcţia:
    Data: ...............................................
    Semnătura şi ştampilă ...............................


    [Siglă]
──────────
    *) Notă CTCE:
     Sigla se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 bis din 15 octombrie 2015 la pagina 80 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020

           GRILĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A ELIGIBILITĂŢII

    SOLICITANT
    Numele instituţiei: ......................

    PROIECT
           Cod MySMIS 2014: .................
           Titlu proiect: ...................     Axa prioritară/obiectivul specific/acţiunea:


 ┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
 │Întrebări verificare │ Explicaţii │ Prima verificare │ A doua verificare │
 │ administrativă │ ├────────┬────────────┼────────┬────────────┤
 │ │ │Decizie │Comentarii │Decizie │Comentarii │
 │ │ │ Da/Nu │ │Da/Nu │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │1. Toate rubricile din CF sunt │Cererea de finanţare trebuie tehnoredactată │ │ │ │ │
 │completate cu datele solicitate│în limba română, cu respectarea formatului │ │ │ │ │
 │şi respectă modelul standard │standard din Ghidul solicitantului. │ │ │ │ │
 │ │Nu se acceptă cereri de finanţare completate │ │ │ │ │
 │ │de mână. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │2. Cererea de finanţare este │Se verifică dacă persoana care a semnat │ │ │ │ │
 │semnată şi ştampilată pe │cererea de finanţare este aceeaşi cu │ │ │ │ │
 │fiecare pagină de către │reprezentantul legal indicat la punctul 3.3. │ │ │ │ │
 │reprezentantul legal al │din cererea de finanţare. Se verifică │ │ │ │ │
 │solicitantului sau de o │existenţa actului administrativ de │ │ │ │ │
 │persoană împuternicită │desemnare/delegare, ataşat cererii de │ │ │ │ │
 │ │finanţare. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │3. La cererea de finanţare │Se verifică existenţa tuturor documentelor │ │ │ │ │
 │sunt anexate documentele │anexă la cererea de finanţare, solicitate │ │ │ │ │
 │menţionate la secţiunea IV │prin Ghidul solicitantului şi dacă acestea │ │ │ │ │
 │din Ghidul Solicitantului │sunt semnate şi ştampilate de reprezentantul │ │ │ │ │
 │ │legal sau ştampilate cu menţiunea "Conform cu │ │ │ │ │
 │ │originalul" │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┴────────────┼────────┴────────────┤
 │Criterii de eligibilitate │ Explicaţii │ Prima verificare │ A doua verificare │
 │ │ ├────────┬────────────┼────────┬────────────┤
 │ │ │Decizie │Comentarii │Decizie │Comentarii │
 │ │ │ Da/Nu │ │Da/Nu │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │Secţiunea A - Solicitant │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │Solicitantul este eligibil │Solicitantul trebuie să facă parte din │ │ │ │ │
 │conform celor stabilite în │categoriile de solicitanţi eligibili │ │ │ │ │
 │Ghidul Solicitantului │menţionate în Ghidul solicitantului la │ │ │ │ │
 │ │secţiunea II.2, în funcţie de Acţiunea │ │ │ │ │
 │ │selectată de solicitant la punctul 4.1 din │ │ │ │ │
 │ │cererea de finanţare. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │Proiectul se încadrează în │Se verifică dacă proiectul este inclus în │ │ │ │ │
 │planul anual de proiecte POAT │planul anual de proiecte, care a fost supus │ │ │ │ │
 │ │consultării CM POAT. Se verifică dacă │ │ │ │ │
 │ │informaţiile din cererea de finanţare sunt │ │ │ │ │
 │ │corelate cu cele aprobate în planul de lucru. │ │ │ │ │
 │ │Dacă sunt modificări privind creşterea │ │ │ │ │
 │ │bugetului cu mai mult 20% sau rezultatele sunt│ │ │ │ │
 │ │modificate semnificativ faţă de plan, cererea │ │ │ │ │
 │ │de finanţarea este respinsă ca neeligibilă. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │Secţiunea B - Activităţi │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │Criterii comune pentru toate │ │ │ │ │ │
 │Acţiunile │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │Activităţile şi obiectivele │Se verifică acţiunea menţionată de solicitant │ │ │ │ │
 │proiectului sunt în │la punctele 4.1 şi 4.3.4 din cererea de │ │ │ │ │
 │conformitate cu acţiunile din │finanţare şi dacă activităţile prevăzute în │ │ │ │ │
 │POAT │proiect se includ în această acţiune aşa cum │ │ │ │ │
 │ │este descrisă în POAT. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │Proiectul are o dimensiune: │Se verifică dacă activităţile prevăzute │ │ │ │ │
 │a. orizontală │în proiect se adresează: │ │ │ │ │
 │b. specifică POAT, POIM sau POC│a. nevoilor privind coordonarea sau controlul │ │ │ │ │
 │ │FESI sau cu impact asupra FESI │ │ │ │ │
 │ │b. nevoilor specifice gestionării POAT, POIM │ │ │ │ │
 │ │sau POC │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │Proiectul va fi implementat în │Se verifică punctul 4.4.1 şi 4.4.2 din cererea│ │ │ │ │
 │intervalul de timp ianuarie │de finanţare. │ │ │ │ │
 │2014 - decembrie 2023 │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │Proiectul nu a fost/nu este │Se verifică pct. 3.5 din cererea de finanţare.│ │ │ │ │
 │finanţat din alte resurse │Dacă solicitantul a bifat DA, se verifică şi │ │ │ │ │
 │publice nerambursabile │informaţiile furnizate de solicitant privind │ │ │ │ │
 │ │alte finanţări de care a beneficiat şi se │ │ │ │ │
 │ │urmăreşte dacă proiectul propus se suprapune │ │ │ │ │
 │ │cu finanţările anterioare. Se verifică în │ │ │ │ │
 │ │Art4SMIS, pagina web a beneficiarului şi │ │ │ │ │
 │ │pagina web a finanţatorului. Dacă este cazul, │ │ │ │ │
 │ │se pot solicita clarificări privind │ │ │ │ │
 │ │complementaritatea activităţilor incluse în │ │ │ │ │
 │ │cererea de finanţare şi celelalte proiecte şi │ │ │ │ │
 │ │evitarea suprapunerii. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │Proiectul propus spre finanţare│Se verifică punctele 4.3.6 şi 4.4.2 din │ │ │ │ │
 │nu este încheiat în mod fizic │cererea de finanţare. │ │ │ │ │
 │sau implementat integral │Dacă beneficiarul a marcat la punctul 4.3.6. │ │ │ │ │
 │înainte de depunerea cererii │"DA", proiectul este respins ca fiind │ │ │ │ │
 │de finanţare la autoritatea de │neeligibil conform art. 65, alin. (6) din │ │ │ │ │
 │management, indiferent dacă │Reg. 1303/2013 │ │ │ │ │
 │toate plăţile aferente au fost │ │ │ │ │ │
 │efectuate de către beneficiar │ │ │ │ │ │
 │(art. 65, alin (6) din Reg. │ │ │ │ │ │
 │ 1303/2013) │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │Activităţile din proiectul │Se verifică punctele 4.3.7 şi 4.3.8 din │ │ │ │ │
 │propus spre finanţare demarate │cererea de finanţare. │ │ │ │ │
 │anterior depunerii cererii de │ │ │ │ │ │
 │finanţare respectă prevederile │ │ │ │ │ │
 │legislaţiei naţionale │ │ │ │ │ │
 │aplicabile (art. 125, alin 3, │ │ │ │ │ │
 │lit. (e) din Reg. CE │ │ │ │ │ │
 │nr. 1303/2013) │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │Proiectul va fi implementat în │Se verifică următoarele: │ │ │ │ │
 │conformitate cu politicile UE │a. achiziţii publice (pct. 5.3 din cererea de │ │ │ │ │
 │şi naţionale: │finanţare): │ │ │ │ │
 │a. Achiziţii publice │- sunt cuprinse atât procedurile de achiziţie,│ │ │ │ │
 │b. Informare şi publicitate │cât şi cele directe prevăzute în cadrul │ │ │ │ │
 │c. Dezvoltare durabilă │proiectului, atât cele demarate/efectuate │ │ │ │ │
 │d. Egalitate de şanse │până la depunerea cererii de finanţare │ │ │ │ │
 │ │(dacă este cazul), cât şi cele preconizate │ │ │ │ │
 │ │după depunerea acesteia │ │ │ │ │
 │ │- valoarea estimată a achiziţiei corespunde │ │ │ │ │
 │ │procedurii aplicate (încadrarea în praguri) │ │ │ │ │
 │ │- achiziţiile prevăzute respectă principiul │ │ │ │ │
 │ │nedivizării contractelor cu obiecte similare, │ │ │ │ │
 │ │în contracte de valoare mică │ │ │ │ │
 │ │b. dacă sunt incluse măsurile minime de │ │ │ │ │
 │ │informare şi publicitate specifice proiectului│ │ │ │ │
 │ │(pct. 4.3.4 din cererea de finanţare) │ │ │ │ │
 │ │c. dacă sunt prevăzute măsuri minime pentru │ │ │ │ │
 │ │asigurarea unei dezvoltări durabile, după caz │ │ │ │ │
 │ │(pct. 5.1 din cererea de finanţare) │ │ │ │ │
 │ │d. dacă sunt prevăzute măsuri minime pentru │ │ │ │ │
 │ │asigurarea egalităţii de şanse, după caz │ │ │ │ │
 │ │(pct. 5.2 din cererea de finanţare) │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │Criterii specifice pentru │ │ │ │ │ │
 │anumite Acţiuni │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │Acţiunile 1.1.1, 3.1.1 │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │Proiectul se adresează unui │Grupul ţintă de la punctul 4.3.5 din cererea │ │ │ │ │
 │grup ţintă relevant pentru │de finanţare este relevant pentru acţiunea în │ │ │ │ │
 │acţiunea respectivă, aşa cum │care se înscrie proiectul. │ │ │ │ │
 │este descrisă în POAT │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │Acţiunea 2.1.1 │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
 │În cazul proiectelor care │Se vor verifica specificaţiile echipamentelor │ │ │ │ │
 │includ achiziţie de echipamente│prevăzute pentru a asigura compatibilitatea │ │ │ │ │
 │şi software pentru structurile │cu cerinţele SMIS 2014+ (punctul 4.3.4 │ │ │ │ │
 │responsabile de coordonarea, │din cererea de finanţare). │ │ │ │ │
 │gestionarea şi controlul FESI, │ │ │ │ │ │
 │acestea vor fi compatibile cu │ │ │ │ │ │
 │SMIS 2014+ │ │ │ │ │ │
 └───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴────────┴────────────┘

    Cererea de finanţare este: admisă [] respinsă []

    Verificare efectuată de către:
    Prima verificare: REC ...................... Semnătură ................ Data: ...................
    A doua verificare: Şef SGPEAP ...................... Semnătură ................ Data: ...................
    Avizat: Director DGPEMP ...................... Semnătură ................ Data: ...................
    Aprobat: Director general DGAT ...................... Semnătură ................ Data: ...................


    [Siglă]
──────────
    *) Notă CTCE:
    Sigla se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 bis din 15 octombrie 2015 la pagina 84 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020

               GRILĂ DE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ


    SOLICITANT
              Numele instituţiei: .................

    PROIECT
            Cod MySMIS 2014: .................
            Titlu proiect: .................

    Axa prioritară/obiectivul specific/acţiunea:
 ┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
 │ │ Explicaţii │ Prima │Comentarii│ A doua │Comentarii│
 │ │ │verificare │ │verificare│ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Evaluare tehnică │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Relevanţă │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Obiectivele proiectului │Se verifică punctele 4.3.1 şi 4.3.3 din │ │ │ │ │
 │contribuie la realizarea │cererea de finanţare. Se analizează │ │ │ │ │
 │obiectivelor specifice POAT şi │justificarea încadrării în acţiunea POAT şi │ │ │ │ │
 │a rezultatelor aferente │implicit în obiectivul specific, precum şi │ │ │ │ │
 │acestor obiective │contribuţia proiectului la obiectivul │ │ │ │ │
 │ │specific POAT şi rezultatul aşteptat aferent. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Justificarea necesităţii │Se verifică punctul 4.3.3 din cererea │ │ │ │ │
 │implementării proiectului este │de finanţare. Se analizează dacă nevoia la │ │ │ │ │
 │întemeiată │care proiectul îşi propune să răspundă a │ │ │ │ │
 │ │fost identificată şi prezentată. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S-a identificat o legătura cu │Se verifică punctul 4.3.2 şi din cererea │ │ │ │ │
 │strategiile existente şi │de finanţare. Se analizează legătura │ │ │ │ │
 │complementaritatea proiectului │proiectului cu documente strategice, precum şi│ │ │ │ │
 │cu alte iniţiative │modul în care proiectul extinde sau │ │ │ │ │
 │ │îmbunătăţeşte alte iniţiative similare, │ │ │ │ │
 │ │anterioare sau acţionează simultan şi/sau │ │ │ │ │
 │ │complementar cu alte iniţiative (proiecte) │ │ │ │ │
 │ │proprii sau externe. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Fezabilitatea │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Activităţile sunt descrise clar│Se verifică punctul 4.3.4 din cererea │ │ │ │ │
 │ │de finanţare. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Rezultatele anticipate sunt │Se verifică punctul 4.3.9 din cererea │ │ │ │ │
 │prevăzute │de finanţare. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Există o legătură clară între │Se verifică punctele 4.3.4 şi 4.3.9 din │ │ │ │ │
 │activităţi şi rezultatele/ │cererea de finanţare. Se analizează │ │ │ │ │
 │output previzionate │prezentarea modului în care activităţile │ │ │ │ │
 │ │contribuie la fiecare rezultat. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Un calendar realistic al │Se verifică punctele 4.4.2 şi 5.3 din cererea │ │ │ │ │
 │activităţilor propuse este │de finanţare. Se urmăreşte dacă: │ │ │ │ │
 │prezentat │- durata activităţilor este estimată realist │ │ │ │ │
 │ │şi dacă se înlănţuie logic din punct de │ │ │ │ │
 │ │vedere al succesiunii în timp │ │ │ │ │
 │ │- durata de derulare a achiziţiei este │ │ │ │ │
 │ │realistă, în concordanţă cu procedura │ │ │ │ │
 │ │aplicată şi corelată cu graficul de │ │ │ │ │
 │ │implementare a activităţilor │ │ │ │ │
 │ │- achiziţiile necesare susţinerii │ │ │ │ │
 │ │implementării proiectului (ex. serviciile de │ │ │ │ │
 │ │management al proiectului, consumabile ş.a.) │ │ │ │ │
 │ │sunt prevăzute la începutul proiectului │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Au fost identificaţi │Se verifică punctul 4.5 din cererea de │ │ │ │ │
 │indicatorii pentru proiect │finanţare, dacă s-au selectat indicatorii │ │ │ │ │
 │dintre indicatorii de │aferenţi acţiunii din care se solicită │ │ │ │ │
 │realizare aferenţi acţiunii │finanţare conform punctului 4.1. din cererea │ │ │ │ │
 │din care se solicită finanţare │de finanţare. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Sunt indicatorii corelaţi cu │Se verifică punctul 4.5 din cererea de │ │ │ │ │
 │activităţile şi rezultatele │finanţare şi se urmăreşte modul în care │ │ │ │ │
 │proiectului │activităţile/rezultatele/obiectivele │ │ │ │ │
 │ │proiectului conduc la realizarea │ │ │ │ │
 │ │indicatorului/indicatorilor. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Au fost identificate riscurile │Se verifică punctul 4.6 din cererea de │ │ │ │ │
 │relevante legate de │finanţare. Se urmăreşte dacă au fost │ │ │ │ │
 │implementarea proiectului şi │identificate riscurile relevante pentru │ │ │ │ │
 │măsurile de reducere şi/sau │implementarea proiectului, în cazul în care │ │ │ │ │
 │contracarare a acestora │acestea există, precum şi dacă au fost │ │ │ │ │
 │ │stabilite măsuri potrivite de reducere şi/sau │ │ │ │ │
 │ │contracarare a acestora. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Solicitantul are capacitate │Se verifică: │ │ │ │ │
 │administrativă, financiară şi │a. alocarea resurselor umane adecvate pentru │ │ │ │ │
 │operaţională pentru a │implementarea proiectului (punctul 4.3.4 din │ │ │ │ │
 │implementa proiectul în bugetul│cererea de finanţare - activitatea privind │ │ │ │ │
 │prevăzut şi în calendarul │managementul proiectului): │ │ │ │ │
 │estimat │- justificarea rolurilor (poziţiilor) │ │ │ │ │
 │ │stabilite în cadrul echipei de management a │ │ │ │ │
 │ │proiectului. │ │ │ │ │
 │ │- atribuţii corespunzătoare pentru fiecare │ │ │ │ │
 │ │poziţie, care nu trebuie să se suprapună. │ │ │ │ │
 │ │- dimensionarea corectă a echipei de │ │ │ │ │
 │ │implementare a proiectului, în raport cu │ │ │ │ │
 │ │complexitatea proiectului. │ │ │ │ │
 │ │- alocarea corespunzătoare a timpului de │ │ │ │ │
 │ │lucru estimat pentru fiecare membru al │ │ │ │ │
 │ │echipei de proiect în vederea realizării │ │ │ │ │
 │ │sarcinilor specifice rolului îndeplinit │ │ │ │ │
 │ │(conform justificării din tabelul 6.1). │ │ │ │ │
 │ │În cazul în care solicitantul decide │ │ │ │ │
 │ │externalizarea managementului de proiect, │ │ │ │ │
 │ │trebuie justificată şi necesitatea │ │ │ │ │
 │ │achiziţionării acestor servicii, cu │ │ │ │ │
 │ │precizarea poziţiilor îndeplinite de către │ │ │ │ │
 │ │experţii consultantului, iar acestea să nu │ │ │ │ │
 │ │se suprapună cu cele ale membrilor echipei │ │ │ │ │
 │ │solicitantului. │ │ │ │ │
 │ │b. alocarea resurselor materiale adecvate │ │ │ │ │
 │ │pentru implementarea proiectului (punctul │ │ │ │ │
 │ │4.3.4 din cererea de finanţare): │ │ │ │ │
 │ │- identificarea resurselor materiale puse la │ │ │ │ │
 │ │dispoziţie de solicitant în scopul │ │ │ │ │
 │ │implementării corespunzătoare a proiectului │ │ │ │ │
 │ │(sedii, echipamente IT, mijloace de │ │ │ │ │
 │ │transport, etc.) │ │ │ │ │
 │ │- justificarea necesităţii resurselor │ │ │ │ │
 │ │materiale ce urmează a fi achiziţionate din │ │ │ │ │
 │ │bugetul proiectului, în vederea implementării │ │ │ │ │
 │ │corespunzătoare a acestuia (sedii, │ │ │ │ │
 │ │echipamente IT, mijloace de transport, etc.) │ │ │ │ │
 │ │c. identificarea resurselor financiare │ │ │ │ │
 │ │adecvate pentru implementarea proiectului: │ │ │ │ │
 │ │- în cazul în care solicitantul este │ │ │ │ │
 │ │instituţie publică, se verifică dacă a │ │ │ │ │
 │ │completat Formularul 98 pentru asigurarea │ │ │ │ │
 │ │resurselor necesare implementării proiectului │ │ │ │ │
 │ │în bugetul propriu. │ │ │ │ │
 │ │- în cazul în care solicitantul nu este │ │ │ │ │
 │ │instituţie publică, se verifică încadrarea în │ │ │ │ │
 │ │condiţiile pentru acordarea prefinanţării. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Proiectul este sustenabil după │Se verifică punctul 4.8 din cererea de │ │ │ │ │
 │încetarea finanţării │finanţare dacă sunt completate unul sau mai │ │ │ │ │
 │ │multe aspecte din următoarele aspecte: │ │ │ │ │
 │ │- identificarea resurselor financiare şi umane│ │ │ │ │
 │ │necesare continuării proiectului │ │ │ │ │
 │ │- potenţialul rezultatelor proiectului de a fi│ │ │ │ │
 │ │transferate la diferite niveluri (local, │ │ │ │ │
 │ │regional, sectorial, naţional) │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ Evaluare financiară │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ Eficacitatea │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Tabelul 6.1 este completat │Se verifică următoarele: │ │ │ │ │
 │corespunzător şi costurile │a. fiecare cheltuială este încadrată în │ │ │ │ │
 │proiectului sunt prevăzute clar│categoria adecvată │ │ │ │ │
 │ │b. costurile neeligibile prevăzute sunt │ │ │ │ │
 │ │explicate corespunzător │ │ │ │ │
 │ │c. achiziţiile prevăzute la punctul 5.3 sunt │ │ │ │ │
 │ │corelate cu bugetul proiectului │ │ │ │ │
 │ │d. TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile a │ │ │ │ │
 │ │fost calculat corect în bugetul eligibil │ │ │ │ │
 │ │solicitat sau în cheltuielile neeligibile după│ │ │ │ │
 │ │caz, în funcţie şi de punctul 3.6 din cererea │ │ │ │ │
 │ │de finanţare: │ │ │ │ │
 │ │- Dacă la întrebarea 1 este bifat NU, TVA-ul │ │ │ │ │
 │ │este eligibil; │ │ │ │ │
 │ │- Dacă la întrebările 1, 2 şi 3 este bifat DA,│ │ │ │ │
 │ │TVA-ul se include în cheltuielile neeligibile;│ │ │ │ │
 │ │- Dacă la întrebările 1 şi 2 este bifat DA şi │ │ │ │ │
 │ │la 3 NU, se verifică dacă în bugetul eligibil │ │ │ │ │
 │ │solicitat s-a inclus numai TVA-ul │ │ │ │ │
 │ │nerecuperabil. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Calculele financiare din │Se verifică dacă sumele sunt calculate corect │ │ │ │ │
 │tabelul 6.1 sunt aritmetic │din punct de vedere aritmetic. │ │ │ │ │
 │corecte │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Calculele financiare din │Se verifică dacă sumele sunt calculate │ │ │ │ │
 │tabelele 6.2 şi 6.3 sunt │corect din punct de vedere aritmetic. │ │ │ │ │
 │aritmetic corecte │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Costurile sunt realiste în │Se verifică documentele justificative │ │ │ │ │
 │comparaţie cu preţurile de │(oferte de preţ, prospectări de piaţă, │ │ │ │ │
 │piaţă şi cu activităţile │contracte anterioare similare etc.) anexate de│ │ │ │ │
 │proiectului │solicitant privind estimările făcute în │ │ │ │ │
 │ │tabelul 6.1 din cererea de finanţare. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Costurile sunt necesare pentru │Se verifică justificarea aferentă fiecărei │ │ │ │ │
 │implementarea proiectului │cheltuieli conform tabelului 6.1 coloana 4 din│ │ │ │ │
 │ │cererea de finanţare. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Cheltuielile prevăzute respectă│Se verifică: │ │ │ │ │
 │regulile naţionale şi specifice│a. Cheltuielile prevăzute în categoriile 1-5 │ │ │ │ │
 │POAT referitoare la │sunt eligibile conform secţiunii II.3 │ │ │ │ │
 │eligibilitatea cheltuielilor │din Ghidul Solicitantului. │ │ │ │ │
 │ │b. Bugetul eligibil solicitat este corect │ │ │ │ │
 │ │calculat fiind direct legat de proiect. │ │ │ │ │
 │ │De exemplu: │ │ │ │ │
 │ │- în cazul proiectelor prin care se urmăreşte,│ │ │ │ │
 │ │printre altele, şi acoperirea cheltuielilor de│ │ │ │ │
 │ │funcţionare, atunci când personalul structurii│ │ │ │ │
 │ │eligibile realizează şi alte atribuţii decât │ │ │ │ │
 │ │cele legate de obiectivul proiectului, dacă │ │ │ │ │
 │ │valoarea eligibilă a fost calculată prin │ │ │ │ │
 │ │aplicarea unor procente. │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Indicatorii prevăzuţi în │Se verifică dacă la punctul 6.4 sunt aceeaşi │ │ │ │ │
 │proiect sunt corelaţi cu │indicatori şi ţintele aferente ca cei │ │ │ │ │
 │bugetul │prevăzuţi la pct. 4.5 din cererea de finanţare│ │ │ │ │
 │ │şi modul de corelare cu bugetul eligibil │ │ │ │ │
 └───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    Cererea de finanţare este: admisă [] respinsă []

    Verificare efectuată de către:
    Prima verificare: REC ...................... Semnătură ................ Data: ...................
    A doua verificare: Şef SGPEAP ...................... Semnătură ................ Data: ...................
    Avizat: Director DGPEMP ...................... Semnătură ................ Data: ...................
    Aprobat: Director general DGAT ...................... Semnătură ................ Data: ...................


             PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2014-2020
                      CERERE DE FINANŢARE

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE │
 │Se completează de către Autoritatea de Management pentru Programul │
 │ Operaţional Asistenţă Tehnică │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Număr şi dată de înregistrare în registrul MFE .................. │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Număr şi dată de înregistrare în registrul AM POAT ................... │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Cod proiect de înregistrare în registrul cererilor de finanţare ........ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Numele şi prenumele persoanei care înregistrează în registrul cererilor │
 │ de finanţare ............................. │
 ├────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
 │ Data înregistrării în registrul cererilor de │ Semnătura .............. │
 │ finanţare .................... │ │
 ├────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
 │Cod SMIS 2014+ ....................... │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Prezentul document reprezintă formatul standard al cererii de finanţare care trebuie utilizat pentru a solicita finanţare în cadrul Programului operaţional Asistenţă Tehnică. Documentul conţine totodată şi instrucţiuni de completare scrise italic şi cu albastru, care se recomandă a fi şterse în momentul completării.
    Numai textul scris italic şi cu albastru poate fi şters. Nu se acceptă alte modificări ale formatului standard.
    Redactarea cererii de finanţare va fi în limba română.
    După completare, vă rugăm să vă asiguraţi că cererea de finanţare este numerotată pe fiecare pagină. Cererile completate de mână sau cu ştersături sau modificări nu vor fi acceptate

    1. TITLUL PROIECTULUI
    ......................................................................
    ......................................................................

    2. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE
    Asistenţa comunitară nerambursabilă este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.

    3. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
    3.1. SOLICITANT
    Denumire organizaţie: .......................
    Cod de înregistrare fiscală/CIF: ............
    Număr de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor .......... (dacă este cazul) ............
    Telefon/Fax .......................
    Adresa poştală: ...................
    Adresa e-mail organizaţie (dacă este cazul): ...................
    Pagină web ..................
    3.2. TIPUL SOLICITANTULUI:
    [] persoane juridice de drept public: organele statului, instituţiile de stat, unităţile administrativ-teritoriale, societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
    [] persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial
    3.3. REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI (persoana care are dreptul sau care este mandatată, conform actelor de constituire/actelor de organizare şi funcţionare pentru administraţia publică să semneze şi să reprezinte entitatea)
    Nume ....................................
    Funcţie .................................
    Număr de telefon ........................
    Număr de fax ............................
    Adresă de e-mail ........................
    3.4. PERSOANA DE CONTACT
    Nume ....................................
    Funcţie .................................
    Număr de telefon ........................
    Număr de fax ............................
    Adresă de e-mail ........................
    3.5. SPRIJIN PRIMIT DIN FONDURI PUBLICE ŞI/SAU DIN PARTEA INSTITUŢIILOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE
    Aţi solicitat asistenţă nerambursabilă din fonduri publice (inclusiv UE, norvegiene, elveţiene) sau de împrumut din partea instituţiilor financiare internaţionale în întregime sau parţial pentru activităţile incluse în proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare sau pentru activităţi similare acestora?
    [] Da/[] Nu
    Dacă da, se vor specifica următoarele:
    Informaţiile de mai jos se vor completa pentru toate proiecte selectate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanţare
    Titlul proiectului şi nr. de înregistrare al acestuia la organizaţia care a acordat finanţare .....................
    Stadiul implementării proiectului la data depunerii prezentei cereri de finanţare .................................
    Codul SMIS (dacă există) .....................
    Dacă proiectul nu are cod SMIS, sunt necesare şi următoarele informaţii:
    Data semnării ...........................
    Data finalizării ........................
    Obiective ...............................
    Rezultate ...............................
    Activităţi ..............................
    Sursa de finanţare ......................
    Valoare totală ..........................
    Valoare eligibilă .......................
    Contribuţie beneficiar ..................
    3.6. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
    1. Organizaţia este plătitoare de TVA?
    [] Da/[] Nu
    Dacă aţi răspuns DA la întrebarea 1, vă rugăm să răspundeţi la întrebarea 2:
    2. Există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, şi pentru care organizaţia este plătitoare de TVA?
    [] Da/[] Nu
    Dacă DA vă rugăm să specificaţi codul de plătitor de TVA pentru activităţile desfăşurate.
    Dacă aţi răspuns DA la întrebările 1 şi 2, vă rugăm să răspundeţi la întrebarea 3:
    3. Recuperaţi TVA-ul aferent cheltuielilor incluse în proiect din alte surse, în temeiul legislaţiei naţionale incidente?
    [] Da/[] Nu

    4. DATE DESPRE PROIECT
    4.1 AXA PRIORITARĂ, OBIECTIVUL SPECIFIC ŞI ACŢIUNEA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL
    Vă rugăm să selectaţi dintre următoarele o singură axă prioritară şi un singur obiectiv specific din cadrul aceleaşi axe, precum şi cel puţin o acţiune din cadrul aceluiaşi obiectiv specific:

    [] Axa Prioritară 1 - Întărirea capacităţii beneficiarilor de a pregăti şi implementa proiecte finanţate din FESI şi diseminarea informaţiilor privind aceste fonduri
    [] Obiectivul specific 1.1 - Întărirea capacităţii beneficiarilor de proiecte finanţate din FESI de a pregăti şi implementa proiecte => Rezultat - Eficacitate sporită în pregătirea şi implementarea proiectelor
    [] Acţiunea 1.1.1. Instruire orizontală pentru potenţialii beneficiari şi beneficiarii FESI şi instruire specifică pentru beneficiarii POAT, POIM ŞI POC
    [] Acţiunea 1.1.2. Asistenţă orizontală pentru beneficiarii FESI şi asistenţă specifică pentru beneficiarii POAT, POIM şi POC
    [] Obiectivul specific 1.2 - Asigurarea transparenţei şi credibilităţii FESI şi a rolului Politicii de Coeziune a UE => Rezultat - Nivel ridicat de conştientizare cu privire la proiecte cofinanţate de UE
    [] Acţiunea 1.2.1. Activităţi de diseminare a informaţiilor şi de informare şi publicitate cu privire la FESI şi la POAT, POIM şi POC
    [] Acţiunea 1.2.2. Activităţi destinate dezvoltării culturii parteneriale pentru coordonarea şi gestionarea FESI

    [] Axa Prioritară 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI
    [] Obiectivul specific 2.1 Îmbunătăţirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea şi implementarea FESI => Rezultat - Cadrul de reglementare, strategic şi procedural îmbunătăţit pentru coordonarea şi implementarea FESI
    [] Acţiunea 2.1.1. Activităţi pentru îmbunătăţirea cadrului şi condiţiilor pentru coordonarea şi controlul FESI şi pentru gestionarea POAT, POIM ŞI POC
    [] Acţiunea 2.1.2 Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM şi POC şi activităţi destinate creşterii culturii de evaluare pentru FESI
    [] Obiectivul specific 2.2 Dezvoltarea şi menţinerea unui sistem informatic funcţional şi eficient pentru FSC, precum şi întărirea capacităţii utilizatorilor săi => Rezultat - Sistem informatic integrat funcţional, care generează date corecte şi în timp util, pentru realizarea unui management corect şi eficient al programelor operaţionale
    [] Acţiunea 2.2.1 Activităţi pentru dezvoltarea, îmbunătăţirea şi mentenanţa SMIS2014+, MYSMIS2014 şi a altor aplicaţii conexe acestora, precum şi a reţelei digitale şi pentru sprijinirea unităţii centrale SMIS2014+, a reţelei de coordonatori şi instruirea utilizatorilor acestor sisteme informatice

    [] Axa Prioritară 3 - Creşterea eficienţei şi eficacităţii resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România
    [] Obiectivul specific 3.1 Dezvoltarea unei politici îmbunătăţite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea şi motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare şi control al FESI => Rezultat - Personal motivat, responsabilizat, stabil şi înalt calificat în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI
    [] Acţiunea 3.1.1. Implementarea unei politici orizontale de resurse umane şi a dezvoltării capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI
    [] Acţiunea 3.1.2. Asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea personalului din sistemul de coordonare şi control al FESI şi din sistemul de management al POAT, POIM şi POC
    4.2. LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
    ROMÂNIA
    4.3. DESCRIEREA PROIECTULUI
    4.3.1. Obiectivul proiectului
    Se va completa cu obiectivul general şi obiectivul/obiectivele specifice ale proiectului.
    Obiectivele trebuie să fie formulate clar, în strânsă corelare cu activităţile şi rezultatele prevăzute a se realiza/obţine prin prezentul proiect. Obiectivele trebuie să fie astfel formulate încât să permită evaluarea cu ajutorul unui indicator/set de indicatori. În formularea obiectivului/obiectivelor, vă rugăm să aveţi în vedere logica intervenţiei:
    - DACĂ se asigură surse, ATUNCI se pot desfăşura activităţile;
    - DACĂ activităţile sunt desfăşurate, ATUNCI se pot obţine rezultate,
    - DACĂ rezultatele sunt obţinute, ATUNCI se vor atinge obiectivele specifice;
    - DACĂ se ating obiectivele specifice, ATUNCI acestea vor contribui la atingerea obiectivului general
    În sprijinul definirii elementelor mai sus menţionate, vă recomandăm să aveţi în vedere Ghidul privind managementul ciclului de viaţă a unui proiect (http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf), în special în ceea ce priveşte analiza problemelor şi identificarea obiectivelor.
    4.3.2. Context proiectului
    Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o fază a unei operaţiuni mai complexe, explicându-se dacă fazele acestuia din urmă sunt independente din punct de vedere tehnic şi financiar şi ce criterii s-au folosit în departajarea lor.
    Se va descrie modul în care proiectul relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii naţionale/plan de acţiune în domeniu şi/sau modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/private, la nivel regional/local.
    4.3.3. Justificarea necesităţii proiectului
    Se va preciza:
    - de ce este necesar acest proiect,
    - cum contribuie proiectul la atingerea obiectivului specific POAT selectat la punctul 4.1 de mai sus şi a rezultatului aşteptat aferent acestuia,
    - modalitatea în care obiectivele proiectului contribuie la soluţionarea necesităţilor specifice ale potenţialilor beneficiari/grupului ţintă şi care este valoarea sa adăugată.
    4.3.4. Activitatea/Activităţile proiectului pentru care se solicită finanţare nerambursabilă
    Se vor prezenta activităţile şi, dacă este cazul, subactivităţile necesare derulării proiectului.
    În cazul în care proiectul prevede şi achiziţia de echipamente se vor da detalii despre tipul/specificaţiile acestor echipamente, modul de distribuire a echipamentului (dacă este cazul).
    Activitatea 1 - ............................................
    La activităţile specifice proiectului se adaugă în mod obligatoriu următoarele:
    Activitatea <se trece numărul activităţii în ordine> - Managementul proiectului
    a) Resurse umane
    Se va preciza care este componenţa echipei responsabile de managementul şi implementarea proiectului care face obiectul prezentei cereri de finanţare, din punct de vedere al poziţiilor (de exemplu: manager de proiect, responsabil financiar, expert <domeniu tehnic în funcţie de activităţile proiectului>, etc.), al atribuţiilor pe care le vor avea şi al modalităţii de ocupare (personal propriu sau externalizat), fără a se nominaliza persoanele care vor ocupa aceste poziţii. Prin personal propriu se înţelege nominalizarea din cadrul personalului existent al solicitantului sau ocuparea temporară a acestor poziţii. În cazul în care se intenţionează externalizarea prin contractarea de servicii, se va justifica necesitatea.
    Cel puţin managerul de proiect trebuie să fie din cadrul personalului propriu (din cadrul personalului existent al solicitantului sau ocuparea temporară a acestor poziţii).
    Exemple:
    1. ................ Manager de proiect:
    Atribuţii: .....................
    Modalitate de ocupare: Persoană desemnată din personalul solicitantului
    Stadiu: Persoana a fost nominalizată prin ordinul ............/Persoana urmează să fie nominalizată după aprobarea proiectului ..............
    2. .............. Responsabil financiar
    Atribuţii: ............................
    Modalitate de ocupare: Persoană angajată temporar
    Stadiu: Procedura a fost demarată .................../Procedura urmează a fi demarată ................
    Justificarea necesităţii: .........................
    NU se acceptă suprapunerea atribuţiilor membrilor echipei proprii cu cele ale echipei prestatorului de servicii.
    b) Resursele materiale implicate în realizarea proiectului
    Se va completa cu informaţii referitoare la sediul/sediile aferente activităţilor prevăzute prin proiect, dotări necesare, echipamente IT pe care solicitantul le are la dispoziţie şi le va utiliza pentru implementarea proiectului. Dacă sunt necesare resurse pe care solicitantul nu le are la dispoziţie, acestea se vor prezenta şi justifica.
    Activitatea <se trece numărul activităţii în ordine> - Informare şi publicitate
    1. La începutul şi finalizarea unui proiect finanţat din POAT 2014-2020, vor fi publicate anunţuri publicitare sau comunicate de presă (anunţuri de presă). Beneficiarii finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media relevante pentru program/proiect. Acestea vor conţine valoarea proiectului (evidenţiind suma finanţării primite din POAT), titlul proiectului/investiţiei, beneficiarul, rezultatele prevăzute/obţinute.
    2. În plus, publicul larg va fi informat cu privire la contribuţia obţinută din partea fondurilor prin:
    (a) afişarea pe site-ul internet al <de completat numele solicitantului>, în cazul în care există un astfel de site internet, a unei scurte descrieri a proiectului, proporţională cu nivelul sprijinului, inclusiv obiectivele şi rezultatele acestuia, evidenţiind contribuţia financiară din partea Uniunii;
    (b) expunerea cel puţin a unui afiş cu informaţii despre proiect (dimensiunea minimă A3), inclusiv despre contribuţia financiară din partea Uniunii, într-un loc uşor vizibil publicului, cum ar fi zona de intrare a unei clădiri.
    3. Toate materialele elaborate în cadrul proiectului (ex. mape, pliante, bannere, materiale de training, listă de prezenţă, certificate, pixuri etc.) trebuie să conţină sigla UE (în conformitate cu caracteristicile tehnice prevăzute în Regulamentul 821/2014*1) (art. 3, art. 4 şi Anexa II)), sigla Guvernului României şi sigla Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii 2014 - 2020 în România, precum şi textul "Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020". În cazul materialelor cu o suprafaţă foarte mică de expunere, în care informaţiile nu ar fi suficient de vizibile şi inteligibile, se utilizează cel puţin steagul Uniunii Europene, celelalte elemente fiind opţionale.
──────────
    *1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 821/2014 al Comisiei din 28 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modalităţile detaliate de transfer şi de gestionare a contribuţiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare şi de comunicare pentru operaţiuni, precum şi sistemul pentru înregistrarea şi stocarea datelor (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1426315972872&uri=CELEX:32014R0821)
──────────

    4. De asemenea, toate echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului (ex. calculatoare, imprimante, telefoane, etc.) trebuie să aibă etichete (dimensiune recomandată 90mm x 50mm) care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României şi sigla Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii 2014 - 2020 cu sloganul aferent. În plus, dacă dimensiunea autocolantului permite, se va menţiona numele Fondului European de Dezvoltare Regională şi o afirmaţie aleasă de Autoritatea de Management, care să sublinieze contribuţia intervenţiei realizate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014 - 2020. În cazul produselor cu o suprafaţă foarte mică de expunere, în care informaţiile nu ar fi suficient de vizibile şi inteligibile, se utilizează cel puţin steagul Uniunii Europene, celelalte elemente fiind opţionale.
    5. În plus, pot fi derulate şi alte activităţi de informare şi publicitate a proiectului, precum: conferinţe, pagină web dedicată proiectului etc. În acest caz, vă rugăm să precizaţi care sunt acestea.
    4.3.5. Grupul ţintă
    (se vor indica grupurile/entităţile care vor beneficia/ vor fi vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect)
    4.3.6. Proiectul propus spre finanţare a fost încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanţare la autoritatea de management, indiferent dacă toate plăţile aferente au fost sau nu efectuate de către beneficiar (art. 65, alin (6) din Reg. 1303/2013)?
    [] Da/ [] Nu
    4.3.7. În cazul în care răspunsul la punctul 4.3.7 este Nu, se va specifica stadiul proiectului:
    [] Demarat (în implementare)
    [] Nedemarat
    4.3.8. În cazul în care răspunsul la punctul 4.3.7 este Demarat, se va preciza dacă, până la această dată, legislaţia relevantă aplicabilă proiectului a fost respectată în activităţile derulate anterior depunerii cererii de finanţare (conform art. 125 alin. 3 lit. (e) din Reg. 1303/2013):
    [] Da / [] Nu
    4.3.9. Rezultate anticipate
    Se vor corela rezultatele anticipate ale proiectului cu informaţiile de la punctul 4.3.4 Activităţile proiectului. Pentru fiecare rezultat se vor preciza activităţile care contribuie la realizarea acestuia.
    Pentru activitatea privind managementul proiectului se va păstra textul de mai jos.
    Activitatea privind managementul proiectului este activitate generală care contribuie la realizarea tuturor rezultatelor.
    4.4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE ŞI CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI
    4.4.1. Perioada de implementare
    Perioada de implementare a proiectului este de ................. luni, respectiv de la ............... până la .................
    Se va completa perioada de implementare a proiectului atât ca număr luni cât şi ca perioadă de la zi-lună-an până la zi-lună-an.
    Perioada de implementare a proiectului reprezintă perioada de la data de la care au fost/vor fi demarate activităţile şi până la data efectuării ultimei plăţi de către beneficiar. Cheltuielile efectuate în această perioadă vor putea fi considerate eligibile în cadrul proiectului.
    La stabilirea datei de începere a perioadei de implementare trebuie avute în vedere activităţile derulate înainte de depunerea cererii sau, în cazul în care proiectul demarează după semnarea contractului/deciziei, trebuie luată în considerare perioada necesară evaluării şi semnării contractului/deciziei de finanţare de cel puţin 2 luni.
    Modificarea perioadei de implementare va conduce la semnarea unui act adiţional la contractul/decizia de finanţare. Astfel, beneficiarul trebuie să aprecieze cu realism perioada de implementare şi să ia în considerare inclusiv perioada pentru derularea procedurilor de achiziţie şi perioada de care are nevoie pentru a face plăţile finale către contractori sau aferente cheltuielilor de personal.
    4.4.2. Calendarul activităţilor
    Tabelul de mai jos se va completa cu activităţile şi, dacă au fost definite, subactivităţile care au avut loc până la momentul depunerii cererii de finanţare, cât şi cu cele previzionate a se realiza după momentul depunerii cererii de finanţare. Se vor include şi activităţile privind managementul proiectului şi informare şi publicitate.
    Activităţile/subactivităţile completate în tabel trebuie corelate cu cele prevăzute la punctul 4.3.4.
    Pentru fiecare activitate/subactivitate se va bifa în tabel perioada de derulare (fie cu un semn, litera sau prin colorare). La stabilirea perioadei de derulare a activităţii se va avea în vedere şi perioada necesară pentru derularea achiziţiilor necesare realizării activităţii, precum şi perioada de efectuare a plăţilor finale.


 ┌──────┬──────────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
 │Nr. │Activitate/ │ <Lună │ <Lună │ <Lună │ <Lună│ <Lună │ <Lună│ <Lună │<Lună │
 │crt. │subactivitate │ An>*) │ An> │ An> │ An> │ An> │ An> │ An> │ An> │
 ├──────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
 │ 1 │ xxxx │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
 │ 2 │ xxx │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
 │ 3 │ xxxx │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
 │ 4 │ xxxx │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └──────┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

──────────
    *) Sintagma <Lună An> se va completa cu luna calendaristică şi anul aferent, conform cu perioada de implementare prevăzută la punctul 4.4.1.
──────────

    4.5. INDICATORI
    Proiectul trebuie să contribuie la realizarea a cel puţin unui indicator de realizare aferent acţiunii din care se solicită finanţare. Dacă se solicită finanţare din două acţiuni, trebuie selectat cel puţin un indicator pentru fiecare acţiune.
    Detalii privind descrierea indicatorilor se găsesc în Anexa 4 la Ghidul Solicitantului.
    Vă rugăm să selectaţi din indicatorii de mai jos, pe cei relevanţi pentru proiect, corelaţi cu activităţile şi rezultatele prevăzute la punctele 4.3.4 şi 4.3.9 şi să completaţi ţinta pe care urmăriţi să o atingeţi prin intermediul proiectului pentru fiecare indicator selectat.


 ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬─────────┐
 │ Cod │ Denumire Indicator │ Tip indicator │ Unitate │ Ţintă │
 │ │ │ │ măsură │ │
 ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴─────────┤
 │ AP 1/ O.S.1.1/ Acţiune 1.1.1 │
 ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬─────────┤
 │ 6S7 │Zile participanţi la instruire - beneficiari │De realizare │ număr │ │
 │ │ │imediată │ │ │
 ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴─────────┤
 │AP 1/ O.S.1.1/ Acţiune 1.1.2 │
 ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬─────────┤
 │ 6S8 │Aplicaţii de finanţare pentru proiecte de infrastructură finanţate din │ De realizare │ │ │
 │ │POIM şi POC a căror dezvoltare a fost sprijinită din POAT │ imediată │ număr │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┤
 │ 6S1" │Rată de contractare a alocării totale aferente ITI din cadrul │ │ │ │
 │ │programelor operaţionale finanţate din fondurile structurale şi de │ │ │ │
 │ │coeziune*) │ De rezultat │ % │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┤
 │ 6S9 │Număr personal din structura care coordonează ITI, ale căror salarii │ De realizare │ │ │
 │ │sunt cofinanţate din POAT - echivalent normă întreagă anual*) │ imediată │ număr │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┤
 │ 6S1' │Rată de contractare a proiectelor a căror pregătire a fost sprijinită │ │ │ │
 │ │de către unitatea de gestiune a arhitecturii guvernamentale integrate │ De rezultat │ % │ │
 │ │IT**) │ │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┤
 │ 6S9' │Număr personal din unitatea de gestiune a arhitecturii guvernamentale │ De realizare │ │ │
 │ │integrate IT, ale căror salarii sunt cofinanţate din POAT - echivalent │ imediată │ număr │ │
 │ │normă întreagă anual**) │ │ │ │
 ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴─────────┤
 │ AP 1/ O.S.1.2/ Acţiune 1.2.1 şi Acţiune 1.2.2 │
 ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬─────────┤
 │ 6S10 │Materiale de informare şi publicitate elaborate - ediţii │ De realizare │ număr │ │
 │ │ │ imediată │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┤
 │ 6S11 │Campanii organizate │ De realizare │ │ │
 │ │ │ imediată │ număr │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┤
 │ 6S12 │Solicitări care au fost soluţionate de reţeaua de Centre de informare │ De realizare │ │ │
 │ │ │ imediată │ număr │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┤
 │ 6S13 │Sesiuni pe site/portal înregistrate │ De realizare │ număr │ │
 │ │ │ imediată │ │ │
 ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴─────────┤
 │ AP 2/ O.S.2.1/ Acţiune 2.1.1 │
 ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬─────────┤
 │ 6S14 │Evaluări şi studii elaborate │ De realizare │ număr │ │
 │ │ │ imediată │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┤
 │ 6S15 │Structuri de coordonare/gestionare/control FESI ale căror logistică şi │ De realizare │ │ │
 │ │funcţionare a fost sprijinită anual, inclusiv echipamente şi licenţe │ imediată │ număr │ │
 │ │pentru funcţionarea SMIS 2014+ │ │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┤
 │ 6S16 │Proiecte a căror evaluare/ contractare/ monitorizare/ control a fost │ De realizare │ │ │
 │ │asigurată │ imediată │ număr │ │
 ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴─────────┤
 │ AP 2/ O.S.2.1/ Acţiune 2.1.2 │
 ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬─────────┤
 │ 6S14 │Evaluări şi studii elaborate │ De realizare │ │ │
 │ │ │ imediată │ număr │ │
 ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴─────────┤
 │ AP 2/ O.S.2.2/ Acţiune 2.2.1 │
 ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬─────────┤
 │ 6S17 │Disponibilitatea reţelei SMIS 2014+ mai mare de │ │ % │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┤
 │ 6S18 │Zile participanţi la instruire - utilizatori sisteme informatice │ De realizare │ │ │
 │ │ │ imediată │ număr │ │
 ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴─────────┤
 │ AP 3/ O.S.3.1/ Acţiune 3.1.1 │
 ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬─────────┤
 │ 6S19 │Zile participanţi la instruire - structuri de gestionare/alte structuri│ De realizare │ │ │
 │ │ │ imediată │ număr │ │
 ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴─────────┤
 │ AP 3/│O.S.3.1/ Acţiune 3.1.2 │
 ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬─────────┤
 │ 6S20 │Număr personal din sistemul FESI, ale căror salarii sunt cofinanţate │ De realizare │ │ │
 │ │din POAT - echivalent normă întreagă anual │ imediată │ număr │ │
 └──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴─────────┘

──────────
    *) Indicatori specifici proiectului/proiectelor care vizează sprijin pentru implementarea investiţiei teritoriale integrate.
    **) Indicatori specifici proiectului/proiectelor de sprijin pentru crearea unitatea de gestiune a arhitecturii guvernamentale integrate IT.
──────────

    4.6. RISCURI

    Se vor prezenta, succint şi la obiect, principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum şi măsurile de reducere a acestora.

 ┌──────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
 │ Nr. │ Risc identificat │ Măsuri propuse │
 │ crt. │ │ │
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 1. │ │ │
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 2. │ │ │
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │..... │ │ │
 └──────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

    Un document util pentru identificarea riscurilor este Ghidul privind managementul ciclului de viaţă a unui proiect (http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management- 200403_en_2.pdf),

    4.7. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
    Vă rugăm să completaţi cu informaţii privind unul sau mai multe din următoarele aspecte:
    - Capacitatea de a asigura valorificarea şi întreţinerea rezultatelor proiectului după finalizarea implementării acestuia, cu stabilirea entităţilor responsabile, fondurilor disponibile, dacă sunt necesare, precum şi a orizontului de timp
    - Posibilitatea continuării proiectului cu un altul, în cazul în care acesta reprezintă doar o etapă în rezolvarea problemei prezentate
    - Potenţialul de multiplicare a proiectului, inclusiv a rezultatelor acestuia la diferite niveluri (local, regional, sectorial).

    5. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

    5.1. DEZVOLTAREA DURABILĂ
    Se va explica modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă.
    Conceptul dezvoltării durabile are trei dimensiuni: dimensiunea ecologică, economică şi socială. Dimensiunea ecologică priveşte consumul şi producţia durabile, conservarea şi managementul resurselor naturale, schimbările climatice şi energia curată. Dimensiunea economică se referă la dezvoltarea socio-economică (prosperitate economică) şi transportul durabil, iar dimensiunea socială vizează incluziunea socială, schimbările demografice şi sănătatea publică.
    Se aşteaptă ca în urma implementării proiectelor efectele ecologice, economice şi sociale ale activităţilor desfăşurate cu sprijin financiar comunitar să fie sesizabile/vizibile.
    Solicitantul va aborda conceptul dezvoltării durabile în funcţie de specificul proiectului.
    Exemple de măsuri care pot fi avute în vedere:
    - ............ utilizarea raţională a resurselor prin alegerea unei logistici adecvate la nivelul managementului proiectului;
    includerea în proiect a unor măsuri de sensibilizare pe tema dezvoltării durabile (ex: inserarea unui mesaj special pe materialele de curs şi în corespondenţa electronică, care să atragă atenţia asupra problemelor de mediu şi să îndemne la protecţia acestuia, logo-uri/sloganuri pe materialele furnizate, afişe vizibile la locul de desfăşurare a activităţilor din proiect, etc.).

    5.2. EGALITATEA DE ŞANSE
    Se va explica modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea proiectului, implementarea ulterioară a acestuia, în managementul proiectului, în identificarea grupurilor ţintă etc.
    Legislaţia în domeniul egalităţii de şanse garantează drepturi egale pentru cetăţeni, astfel încât să poată participa la viaţa economică şi socială fără discriminare pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilităţi, vârstă.

    5.3. ACHIZIŢII ÎN CADRUL PROIECTULUI
    Achiziţiile realizate şi cele care se vor realiza în cadrul proiectului, au respectat/vor respecta legislaţia naţională în vigoare, care implementează prevederile Uniunii Europene privind achiziţiile publice, respectiv OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
    Toate contractele de achiziţii publice din cadrul proiectului vor fi atribuite în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. Principiile aplicate în procedura de atribuire sunt: nediscriminare, tratament egal, recunoaştere reciprocă, transparenţă, proporţionalitate, eficienţa utilizării fondurilor publice şi asumarea răspunderii.
    Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor în cadrul proiectului:

    ACHIZIŢII ÎN CADRUL PROIECTULUI DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE


 ┌────┬──────────────┬─────────────┬────────┬──────────┬───────────┬────┬──────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┐
 │Nr. │Obiectul │Titlul/nr. │ Tip │ Valoare │ Valoare │Cod │Procedura │ Număr │ Data │ Data │ Data │ Data │
 │crt.│contractului/ │contractului/│contract│ totală**)│eligibilă**│CPV │aplicată │ anunţ/ │începerii │transmi-│atribuirii│semnării │
 │ │Acordului- │acordului- │ │ (Lei) │ (Lei) │ │(inclusiv │invitaţie│procedurii│terii │procedurii│contrac- │
 │ │cadru pentru │cadru │ │ │ │ │ cumpărare│de parti-│ **) │către │ **) │tului**) │
 │ │realizarea │ │ │ │ │ │ directă) │ cipare │ │ JOUE │ │ │
 │ │proiectului*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴──────────────┴─────────────┴────────┴──────────┴───────────┴────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┘

──────────
    *) Obiectul contractului/acordului-cadru trebuie să fie descris sugestiv, astfel încât la evaluarea cererii de finanţare să poată să fie realizată corelarea între achiziţiile publice şi activităţi.
    **) Pentru achiziţiile publice efectuate înainte de depunerea cererii de finanţare (cu respectarea OUG nr. 34/2006, cu completările şi modificările ulterioare), tabelul se va completa cu valorile reale şi perioada reală, nu cele estimate.

     ACHIZIŢII ÎN CADRUL PROIECTULUI PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE


 ┌────┬──────────────┬─────────────┬────────┬──────────┬───────────┬────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┐
 │Nr. │Obiectul │ Titlul/ │ Tip │ Valoarea │ Valoarea │Cod │Procedura │ Data │ Data │ Data │
 │crt.│contractului/ │contractului/│contract│ totală │eligibilă │CPV │aplicată │ estimată │estimată │ estimată │
 │ │Acordului- │acordului- │ │ estimată │ estimată │ │(inclusiv │pentru │pentru │ pentru │
 │ │cadru pentru │ cadru │ │ (Lei) │ (Lei) │ │ cumpărare│începerea │finalizarea│ semnarea │
 │ │realizarea │ │ │ │ │ │ directă) │procedurii│ procedurii│contractului│
 │ │proiectului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴──────────────┴─────────────┴────────┴──────────┴───────────┴────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┘


    6. BUGETUL PROIECTULUI
    6.1. Justificarea bugetului
    Se regăseşte în fişierul format excel denumit Bugetul proiectului din cererea de finanţare.
    6.2. Bugetul pe categorii de cheltuieli
    Se regăseşte în fişierul format excel denumit Bugetul proiectului din cererea de finanţare.
    6.3. Bugetul pe surse de finanţare
    Se regăseşte în fişierul format excel denumit Bugetul proiectului din cererea de finanţare.
    6.4. Corelare indicatori - buget

 ┌──────┬─────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────┐
 │ Nr. │ Indicator prevăzut │Ţintă indicator │ Valoare eligibilă │
 │ crt. │ │ │ aferentă (lei) │
 ├──────┼─────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├──────┼─────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├──────┼─────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
 │ │ │ │ │
 └──────┴─────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────┘


    1. În coloana 1, se enumeră indicatorii prevăzuţi la capitolul 4.5 din cerere.
    2. În coloana 2, se trece ţinta estimată pentru fiecare indicator completată la capitolul 4.5 din cerere.
    3. În coloana 3, se trece valoarea eligibilă estimată conform capitolului 6.1. Pentru indicatorii de rezultat, însumează întreaga valoare eligibilă estimată pentru proiect.

    7. CERTIFICAREA APLICAŢIEI

    DECLARAŢIE

    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.
    Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, sau nu are ataşate toate anexele şi documentele justificative cerute de AM POAT, proiectul ar putea fi respins.
    Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii.

    Numele, prenumele (litere mari de tipar)
    Funcţia ocupată în organizaţie
    Semnătura .............................
   (ştampila)
    Data ..................................

    Anexe
    Se completează lista documentelor anexate, având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului

    6.1. Justificarea bugetului
    1. Rândurile de mai jos NU se şterg în totalitate. Datele completate în tabel cu roşu sunt cu titlu de exemplu şi pot fi şterse.
    2. Câmpurile albastru deschis NU se modifică.
    3. Pentru a introduce o nouă cheltuială, dacă este cazul, inseraţi un nou rând la categoria corespunzătoare şi copiaţi formulele aferente coloanelor 8, 10 şi 13.

──────────
    *) Notă CTCE:
     Punctul 6.1. - Justificarea bugetului se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 15 octombrie 2015 la paginile 105-106 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    6.2. Bugetul pe categorii de cheltuieli


 ┌─────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────┬───────────────┐
 │Nr. │Categorie de cheltuieli*) │ Cost total fără │ TVA │Buget total cu TVA│ Buget eligibil │Cost neeligibil│
 │crt. │ │ TVA │ │ │ solicitat │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4=2+3 │ 5 │ 6=4-5 │
 ├─────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ 1 │Cheltuieli de personal │ 2.404.570,00 lei│ 1.875,00 lei│ 2.406.445,00 lei│ 1.875,00 lei│ 336.850,00 lei│
 ├─────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ 2 │Cheltuieli cu servicii │ 565.000,00 lei│ 135.600,00 lei│ 700.600,00 lei│ 135.600,00 lei│ 0,00 lei│
 ├─────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ 3 │Cheltuieli cu achiziţia de active │ │ │ │ │ │
 │ │fixe, obiecte de inventar, │ │ │ │ │ │
 │ │furnituri de birou, materiale │ │ │ │ │ │
 │ │consumabile │ 120.000,00 lei│ 28.800,00 lei│ 148.800,00 lei│ 23.040,00 lei│ 29.760,00 lei│
 ├─────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ 4 │Cheltuieli generale de │ │ │ │ │ │
 │ │administraţie │ 34.210,40 lei│ 8.210,50 lei│ 42.420,90 lei│ 7.389,45 lei│ 4.242,09 lei│
 ├─────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ 5 │Cheltuieli cu amortizarea │ 0,00 lei│ 0,00 lei│ 0,00 lei│ 0,00 lei│ 0,00 lei│
 ├─────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ 6 │Alte categorii de cheltuieli │ 0,00 lei│ 0,00 lei│ 0,00 lei│ 0,00 lei│ 0,00 lei│
 ├─────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ │ TOTAL │ 3.123.780,40 lei│ 174.485,50 lei│ 3.298.265,90 lei│ 167.904,45 lei│ 370.852,09 lei│
 └─────┴──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────┴───────────────┘

         VERIFICARE SUME OK OK OK OK OK


    6.3. Bugetul pe surse de finanţare şi categorie de intervenţie


 ┌──────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
 │ Nr. │ SURSE DE FINANŢARE │ VALOARE │
 │ crt. │ │ │
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 1. │Valoarea totală a proiectului │ 538.756,54│
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 2. │Valoarea neeligibilă a proiectului │ 370.852,09│
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 3 │Valoarea eligibilă a proiectului │ 167.904,45│
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 4 │Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată │ 142.718,78│
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 4.1 │pentru regiunea mai dezvoltată (5,76%) │ 8.220,60│
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 4.2 │pentru regiunea mai puţin dezvoltată (94,24%) │ 134.498,18│
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 5 │Contribuţia naţională*) │ 25.185,67│ Verificare procent contribuţie OK
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 5.1 │Contribuţie proprie │ 3.358,09│
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 5.1.1│pentru regiunea mai dezvoltată (5,76%) │ 193,43│
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 5.1.2│pentru regiunea mai puţin dezvoltată (94,24%) │ 3.164,66│
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 5.2 │Contribuţie solicitată de la bugetul de stat │ 21.827,58│
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 5.2.1│pentru regiunea mai dezvoltată (5,76%) │ 1.257,27│
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │ 5.2.2│pentru regiunea mai puţin dezvoltată (94,24%) │ 20.570,31│
 └──────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘


──────────
    *) Contribuţia naţională este de 15% din valoarea eligibilă prevăzută la pct. 3.
    În cazul solicitanţilor instituţii publice, această contribuţie trebuie asigurată de către aceştia şi va fi calculată de către solicitant la pct. 5.1.
    În cazul solicitanţilor care nu sunt instituţii publice, această contribuţie este asigurată de către AM POAT, cu excepţia cazurilor în care solicitantul este o asociaţie care este înfiinţată şi funcţionează în temeiul OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care contribuţia este asigurată în întregime de AM POAT, valoarea acesteia reprezentând 15% din valoarea eligibilă a proiectului va fi inclusă de către solicitant la pct. 5.2.
    În cazul în care solicitantul trebuie să asigure 2%, va include contravaloarea acestui procent la pct.5.1 şi restul contribuţiei de 13% din valoarea eligibilă a proiectului, îl va include la pct. 5.2.
──────────


                       DECIZIE DE FINANŢARE
            PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2014-2020
                     NR: .........................
                     BENEFICIAR:

                   DECIZIE DE FINANŢARE
                   - Condiţii Generale -

    [Persoana juridică] Ministerul (...), în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, cu sediul în str. ..............., nr. ..........., localitatea Bucureşti, sector ..........., România, cod poştal ..........., telefon: ............, fax: ............., poştă electronică: ..........., cod fiscal ............., reprezentat prin (persoana fizică, nume, prenume, (funcţia deţinută ............)

    emite decizia pentru acordarea finanţării nerambursabile beneficiarului:[Persoana juridică] ..........., înfiinţată la data de ............... cod de identificare fiscală ............., înregistrată la ............... sub nr. ........./........../........, cu sediul în localitatea ................ str. .................. nr. ..........., sector/judeţul .............., România, telefon ..........., fax ............., poştă electronică ............, reprezentată legal prin ................. (funcţia deţinută ..............), în calitate de beneficiar al finanţării, pe de altă parte,

    1. Interpretare

    (1) În prezenta Decizie de finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
    b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
    c) cuvintele care desemnează persoane vor include persoane fizice/juridice şi orice organizaţie având capacitate juridică.
    (2) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente.
    (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentei Decizii este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezenta Decizie vor rămâne neafectate, iar Beneficiarul şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Deciziei de finanţare.

    CLAUZE CONTRACTUALE

    ART. 1
    Obiectul Deciziei de finanţare
    (4) Obiectul acestei Decizii de finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, pentru implementarea Proiectului nr. < cod SMIS2014+> . . . . . . . . . . intitulat: < titlul>. . ., denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezenta Decizie de finanţare, Anexa 1 Cererea de finanţare şi celelalte Anexe ale acestuia.
    (5) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezenta decizie şi legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.
    (6) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică se angajează să plătească finanţarea nerambursabilă, la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezenta decizie şi în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională aplicabilă în domeniu.
    ART. 2
    Durata deciziei şi perioada de implementare a proiectului
    (1) Decizia de finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării ei de către ultima parte.
    (2) Decizia de finanţare încetează la data închiderii Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020.
    (3) Perioada de implementare a Proiectului este de [durata] luni, respectiv între data [z/l/a] şi data [z/l/a].
    (4) Perioada de implementare poate fi prelungită prin acordul Beneficiarului şi Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică în cazuri temeinic motivate fără a depăşi data de 31.12.2023.
    (5) În cazul proiectelor care includ investiţii productive sau de infrastructură şi care nu sunt finanţate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani, respectiv minim 5 ani pentru beneficiarii care fac parte din categoria întreprinderilor mari, de la finalizarea implementării proiectului sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
    (6) Dacă pe parcursul perioadei de sustenabilitate prevăzută la alin. (5) de mai sus intervine:
    a) o modificare substanţială a operaţiunii care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acesteia sau
    b) o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public, sau
    c) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de program,
    sumele plătite în mod necuvenit pentru operaţiune vor fi returnate de beneficiar proporţional cu perioada pentru care cerinţele nu au fost îndeplinite.
    ART. 3
    Valoarea deciziei
    (1) Valoarea totală a deciziei este de ............ lei, după cum urmează:


 ┌───────────┬────────────┬──────────┬───────────┬─────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┐
 │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Valoarea │ │Valoarea │Valoarea │Valoarea │
 │totală a │totală │eligibilă │eligibilă │ │cofinanţării │ TVA │neeligibilă│
 │proiectului│eligibilă │din FEDR/ │din bugetul│ │eligibilă a │recuperabilă │inclusiv │
 │inclusiv │ a │ │de stat │ │Beneficiarului│aferentă │ TVA │
 │TVA │Proiectului,│ │ │ │ │cheltuielilor│aferentă │
 │ │din care: │ │ │ │ │eligibile │acesteia │
 ├───────────┼────────────┼──────┬───┼──────┬────┼─────┬───┼───────┬──────┼─────────────┼───────────┤
 │ (lei) │ (lei) │(lei) │(%)│(lei) │(%) │(lei)│(%)│ (lei) │ (%) │ (lei) │ (lei) │
 ├───────────┼────────────┼──────┼───┼──────┼────┼─────┼───┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤
 │ 1=2+9+10 │ 2=3+5+7 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
 ├───────────┼────────────┼──────┼───┼──────┼────┼─────┼───┼───────┼──────┼─────────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───────────┴────────────┴──────┴───┴──────┴────┴─────┴───┴───────┴──────┴─────────────┴───────────┘


    (2) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de [suma] LEI (fără TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile), echivalentă cu [valoare] % din valoarea totală eligibilă aprobată.
    (3) Finanţarea va fi acordată în tranşe, în conformitate cu Planul de Rambursare a cheltuielilor agreat de Beneficiarul şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, Anexa 2 la decizie.
    (4) În cazul în care valoarea totală eligibilă validată şi plătită este mai mică decât valoarea totală eligibilă aprobată, suma prevăzută la alin. (2) a fi acordată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică se va reduce corespunzător prin aplicarea procentelor prevăzute la alin. (1) la valoarea totală considerată eligibilă de către autoritatea de management.
    (5) În cazul în care pe perioada de implementare a proiectului, se înregistrează economii constând în diferenţe între valoarea estimată a procedurilor de achiziţie şi valoarea atribuită, acestea se pot utiliza în scopul implementării proiectului, cu acordul prealabil al Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică şi fără a aduce atingere criteriilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului.
    ART. 4
    Eligibilitatea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
    - Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, precum şi cu Ordinul nr. ......./....... pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică;
    - Legislaţia naţională şi europeană în vigoare la data semnării contractului de finanţare;
    - Instrucţiunile Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, pentru contractele de finanţare semnate după data publicării acestora.
    (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Cererea de finanţare şi să fie efectuate în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentei Decizii.
    ART. 5
    Acordarea prefinanţării
    (1) Regulile referitoare la acordarea prefinanţării şi obligaţiile părţilor în acest sens, inclusiv cele referitoare la documentaţia aferentă, termene de plată şi rambursare, sunt cele reglementate de legislaţia naţională în vigoare.
    (2) Plata prefinanţării se va face în conturile deschise de Beneficiar în acest scop, conform legii.
    (3) Prefinanţarea va fi acordată şi plătită beneficiarilor care au acest drept în condiţiile stabilite în Anexa 3 - Prefinanţare.
    ART. 5
    Rambursarea/plata cheltuielilor
    (1) Rambursarea se va realiza de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică în conformitate cu Anexa 4 - Condiţii de rambursare şi plata cheltuielilor, pe baza cererilor beneficiarului înaintate la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.
    (2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică a cererilor de rambursare însoţite de documentele justificative prevăzute în Anexa 4, aceasta va efectua plata şi va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.
    (3) Beneficiarii pot accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei din fonduri externe nerambursabile.
    (4) Dacă Beneficiarul nu transmite o cerere de rambursare finală în termen de 60 (şaizeci) de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la articolul 2 din Contractul Decizia de finanţare, acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, de la data expirării termenului de 60 de zile, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalităţi de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.
    (5) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităţilor, iar în cazul insuficienţei fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul are dreptul să solicite suspendarea obligaţiei de a implementa proiectul, pentru aceeaşi perioadă.
    ART. 7
    Obligaţiile Beneficiarului şi Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
    1. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
    (1) Beneficiarul este obligat să asigure managementul şi implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile acestei decizii, ale legislaţiei europene şi naţionale aplicabile şi cu instrucţiunile/clarificările emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică în acest sens.
    (2) Beneficiarul are responsabilitatea pentru respectarea obligaţiilor asumate pentru managementul şi implementarea proiectului.
    (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, după caz, cu privire la orice aspect survenit în implementarea proiectului de natură să afecteze buna implementare a acestuia, precum şi în orice situaţie în care apar neclarităţi cu privire la clauzele prezentei decizii. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică are obligaţia de a răspunde la solicitări în termen de maximum 20 (douăzeci) zile de la primirea acestora.
    (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. Celelalte categorii de beneficiari/parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială.
    (5) Beneficiarul şi partenerii au obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică sau oricărui alt organism abilitat de lege să verifice modul de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 10 zile, documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.
    (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul şi membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele şi autorităţile menţionate la alin. (5) cu privire la locaţia arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică/organism abilitat şi de a asigura accesul acestora la documentaţie în locaţia respectivă.
    (7) Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la finalul perioadei de programare, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică.
    (8) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) şi (7), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă, precum şi cofinanţarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat.
    (9) Beneficiarul este obligat să plătească din surse proprii sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform articolului 3 din Decizia de finanţare.
    (10) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (11) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori execuţia de lucrări, pentru implementarea Proiectului care face obiectul prezentei Decizii de finanţare, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale/comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor publice sau ale dispoziţiilor legale privind achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice. Cheltuielile efectuate fără respectarea acesteia vor fi tratate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi HG nr. 519/2014.
    (12) Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică cu 15 (cincisprezece) zile, înainte de data la care doreşte ca modificarea deciziei de finanţare să producă efecte în cazurile prevăzute la art. 9.
    (13) Aspectele care fac obiectul unei notificări pot fi supuse aprobării Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică prin act adiţional, caz în care propunerile formulate nu vor fi respinse şi vor fi supuse regulilor aplicabile aprobării actelor adiţionale la decizia de finanţare.
    (14) Beneficiarul are obligaţia de a solicita încheierea de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică a unui act adiţional, în situaţiile prevăzute la art. 9.
    (15) Beneficiarul va solicita la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, încheierea unui act adiţional cu 15 zile lucrătoare înainte de data la care doreşte ca modificarea să producă efecte juridice, dacă acest lucru este posibil. Actul adiţional va fi considerat valabil încheiat, şi va produce efecte juridice dacă a fost semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal al Beneficiarului şi de către reprezentantul legal al Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică. Un act adiţional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în decizie care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor.
    (16) Beneficiarul are obligaţia întocmirii rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare şi de a pune la dispoziţia Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică documentele justificative ce însoţesc cererea de rambursare spre a fi verificate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică în vederea efectuării rambursării. Rapoartele de progres, cererile de rambursare, notificările, precum şi orice alt document oficial transmis Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită de către acesta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (17) Beneficiarul, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului finanţat din instrumente structurale, poate constitui garanţii, în favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra activelor fixe care fac obiectul deciziei de finanţare, în condiţiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, după caz, o copie a contractului de credit şi gaj/ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia. În cazul imobilelor, aceasta va fi însoţită de raportul de evaluare a imobilului finanţat în cadrul prezentei Decizii de finanţare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
    (18) Beneficiarul are obligaţia de a implementa măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa 1 - Cererea de finanţare şi în conformitate cu Anexa 5 la decizie, cu respectarea Manualului de Identitate Vizuală al programului.
    (19) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 1 - Cererea de finanţare referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.
    (20) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării Proiectului (inclusiv asigurarea cofinanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului).
    (21) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice document sau informaţie relevantă, în termenul solicitat, în vederea realizării evaluării Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 şi/sau a Proiectului implementat. Cu acordul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, rezultatul evaluării poate fi pus la dispoziţia Beneficiarului.
    (22) În cazul unui contract de ipotecă, Beneficiarul are obligaţia de a transmite la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică o copie legalizată a extrasului de carte funciară cu menţiunea înregistrării ipotecii, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea înregistrărilor în Registrul de carte funciară.
    (23) Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul achiziţiilor publice, prevăzut în Anexa 1 - Cererea de finanţare.
    (24) Beneficiarul are obligaţia să asigure un management eficient al Proiectului inclusiv prin asigurarea resurselor conform cererii de finanţare în termenele stabilite prin prezenta Decizie de finanţare, a activităţilor Proiectului.
    (25) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, conform Anexei 2 Planul de rambursare a cheltuielilor, cererile de rambursare, precum şi documentele justificative ce însoţesc cererea de rambursare/plată în conformitate cu Anexa 4 - Condiţii de rambursare şi plata a cheltuielilor.
    (26) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, rapoarte de progres, trimestrial sau odată cu fiecare cerere de rambursare.
    (27) Beneficiarul este obligat să informeze Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea executării Deciziei de finanţare, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie.
     2. Drepturile şi obligaţiile Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
    (1) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea proiectului.
    (2) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.
    (3) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică are obligaţia de a răspunde în scris, în termen de 20 zile, oricărei solicitări a beneficiarului privind informaţiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
    (4) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică are obligaţia de a procesa cererile de prefinanţare, cererile de rambursare şi cererile de plată în ordinea primirii acestora şi obligaţia de a efectua plata prefinanţărilor, rambursărilor şi sumelor aferente cererilor de plată în ordinea aprobării acestora.
    (5) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică are obligaţia de a efectua transferul prefinanţării, în condiţiile prevăzute în prezentul contract de finanţare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de prefinanţare la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
    (6) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică are obligaţia de a efectua rambursarea cheltuielilor în termen de maximum 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de rambursare. Termenul de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare poate fi suspendat de mai multe ori pentru depunerea de beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare. Beneficiarul care are calitatea de ordonator de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetelor fondurilor speciale şi beneficiarul care reprezintă o entitate aflată în subordinea sau în coordonarea acestuia şi care este finanţat integral de la bugetele acestuia vor primi din partea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică o notificare privind validarea cheltuielilor privind contribuţia comunitară la finanţarea acordată şi care au fost declarate prin cererile de rambursare, iar ulterior au fost virate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică ca venit la bugetul din care a fost finanţat proiectul respectiv.
    (7) În cazul în care Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică nu efectuează o plata rambursării în termenul de 20 zile, durata de implementare poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata întârzierilor la plată, fără a depăşi finalul perioadei de programare.
    (8) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului în vederea asigurării legalităţii, regularităţii, conformităţii şi realităţii tuturor activităţilor aferente implementării proiectului care face obiectul prezentei decizii de finanţare.
    (9) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile deciziei, asigurând cel puţin o vizită de monitorizare pe durata de implementare a proiectului.
    (10) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.
    ART. 8
    Contractarea şi cesiunea
    (1) În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (2) Prezenta decizie, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din decizia de finanţare de către Beneficiar.
    ART. 9
    Modificări şi completări la decizie
    (1) Modificările contractului se pot face cu acordul Beneficiarului şi Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică prin încheierea unui act adiţional, sau prin transmiterea unei notificări.
    (2) Decizia poate fi modificată prin act adiţional în următoarele situaţii:
    a) orice modificare a bugetului Proiectului, generată de:
    i. redistribuiri de sume care depăşesc limita a 10% între capitolele bugetare aferente costurilor eligibile ale Proiectului, în condiţiile în care se păstrează nemodificată valoarea totală eligibilă a Proiectului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta,
    ii. orice modificare ce are ca efect scăderea valorii totale eligibile a Proiectului, faţă de varianta iniţială, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta,
    iii. includerea de noi activităţi eligibile şi/sau introducerea unor categorii de participanţi, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului aferent proiectului finanţat, care să contribuie la atingerea rezultatelor şi obiectivului specific al Proiectului,
    iv. modificarea duratei de implementare a Proiectului;
    b) suspendarea executării deciziei, pentru o perioadă care să-i permită finalizarea implementării proiectului în cadrul perioadei de programare;
    c) înlocuirea unuia din partenerii din proiect cu alt partener cu o capacitate operaţională şi financiară cel puţin similară, care îndeplineşte condiţiile reglementate de Ghidul Solicitantului şi instrucţiunile/deciziile Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică;
    d) modificarea indicatorilor înregistraţi în cererea de finanţare aprobată;
    e) orice alte modificări ale cererii de finanţare, cu excepţia celor reglementate de articolului 9 alin. (3).
    (3) Decizia poate fi modificată prin notificare în următoarele situaţii:
    a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare, (având în vedere ca ambele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte plafonul de 10%), cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
    b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, între tipurile de cheltuieli;
    c) schimbarea adresei sediului social al beneficiarului;
    d) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
    e) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului;
    f) înlocuirea reprezentantului legal;
    g) modificarea planului de implementare a activităţilor;
    h) decalarea începerii implementării Proiectului, în condiţiile prezentei decizii de finanţare, cu menţinerea duratei de implementare prevăzută la art. 2 alin. (2);
    i) modificarea planului de rambursare al cheltuielilor eligibile, în condiţiile legii;
    (4) În cazul modificărilor care au ca obiect reducerea indicatorilor proiectelor, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporţional.
    ART. 10
    Conflictul de interese
    (1) Beneficiarul şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secţiunea 2 din OUG nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Beneficiarul şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică au obligaţia de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 în materia conflictului de interese.
    (3) Beneficiarul are obligaţia de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese conform OUG nr. 34/2006.
    ART. 11
    Nereguli
    (1) Prin neregulă se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi europene precum şi în raport cu prevederile prezentului contract ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a Beneficiarului/Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică şi a prejudiciat sau poate prejudicia bugetul Uniunii Europene sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.
    (2) Beneficiarul/Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor în conformitate cu OUG nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plata, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul achiziţiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare, înainte de efectuarea plăţii, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică poate aplica reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condiţiile legii care reglementează sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
    ART. 12
    Monitorizarea deciziei de finanţare
    (1) Monitorizarea realizării indicatorilor şi obiectivelor stabilite prin Decizie este realizată de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică în conformitate cu prevederile procedurale ale acesteia şi cu Anexa 6 - Monitorizarea şi raportarea.
    ART. 13
    Forţa majoră
    (1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat independent de voinţa Beneficiarului/ Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică intervenit după data semnării Deciziei, care împiedică executarea în tot sau în parte a Deciziei şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.
    (3) Dacă Beneficiarul/Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică invocă forţa majoră, are obligaţia de a notifica Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică/Beneficiarului cazul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile în baza unui certificat eliberat de autorităţile competente. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
    (4) Beneficiarul/Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.
    (5) Dacă Beneficiarul/Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică/Beneficiarului prin lipsa de notificare.
    (6) Executarea Deciziei va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică/Beneficiarului.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentei Decizii pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, Beneficiarul/Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Deciziei.
    ART. 14
    Încetarea deciziei de finanţare
    (1) În situaţia în care Beneficiarul nu a început implementarea Proiectului într-un termen de 6 (şase) luni de la data intrării în vigoare a Deciziei, aceasta va fi reziliată de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens.
    (2) În situaţia în care Beneficiarul nu transmite nicio cerere de rambursare în termen de maxim 12 luni de la data semnării prezentei Decizii de finanţare, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică poate propune rezilierea acestuia.
    (3) Anterior rezilierii Deciziei de finanţare, Beneficiarul/Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică poate suspenda decizia ca o măsură de precauţie, după notificarea prealabilă a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică/Beneficiarului cu privire la punerea în întârziere pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. În această situaţie, Beneficiarului/Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică în întârziere i se vor percepe majorări de întârziere în valoare de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea obligaţiei, până la data îndeplinirii efective a obligaţiei.
    (4) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică va rezilia Decizia de finanţare dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare.
    (5) Beneficiarul are obligaţia de a informa Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariţiei oricărei situaţii care determină sau poate determina neeligibilitatea Proiectului.
    (6) În situaţia în care, urmare a activităţilor de verificare/control/audit sunt sesizate fapte prevăzute de legea penală, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică poate suspenda parţial/integral rambursările aferente contractului, până la soluţionarea aspectelor sesizate de către organele abilitate, urmând să dispună măsurile ce se impun, conform legislaţiei naţionale în vigoare.
    (7) Prezenta decizie poate înceta prin acordul Beneficiarului şi Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică cu recuperarea proporţională a finanţării acordate, dacă este cazul.
    (8) Beneficiarul şi/sau Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentei Decizii.
    ART. 15
    Soluţionarea litigiilor în cadrul deciziei de finanţare
    (1) Beneficiarul şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care pot apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Deciziei de finanţare.
    (2) În cazul în care nu se soluţionează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către instanţele competente.
    ART. 16
    Corespondenţa în cadrul Deciziei de finanţare
    (1) Întreaga corespondenţă legată de prezenta Decizie de finanţare se va face în scris, cu menţionarea titlului Proiectului, precum şi a codului SMIS 2014+ şi va purta număr de înregistrare de intrare şi de ieşire.
    (2) Întreaga corespondenţă legată de prezenta Decizie de finanţare se va transmite la următoarele adrese:
    Pentru Beneficiar: ....................
    Pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică: .......................
    (3) Orice document scris trebuie înregistrat atât de către transmiţător, la momentul transmiterii, cât şi de către destinatar, la momentul primirii şi trebuie să menţioneze numărul, Deciziei de finanţare, denumirea proiectului şi codul SMIS 2014+ aferent acestuia.
    ART. 17
    Legea aplicabilă şi limba Deciziei de finanţare
    (1) Legea care guvernează această Decizie de finanţare şi în conformitate cu care este interpretat este legea română.
    (2) Limba acestei Decizii de finanţare este limba română.
    ART. 18
    Dispoziţii Finale
    (1) Prezenta Decizie de finanţare a fost încheiată în 2 exemplare originale în limba română, din care un exemplar pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică şi un exemplar pentru Beneficiar.
    (2) În situaţia în care între cele două exemplare apar diferenţe, urmează a prevala exemplarul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.

    Pentru Autoritatea de Management Pentru Beneficiar
    Nume: ......................... Nume: .........................
    Funcţie: ...................... Funcţie: ......................
    Semnătura: Semnătura:
    Data: Data:


    ANEXELE DECIZIEI

    (1) Următoarele documente sunt anexe la prezenta Decizie şi constituie parte integrantă a prezentei Decizii de finanţare, având aceeaşi forţă juridică:
    1. Anexa 1 Cererea de finanţare
    2. Anexa 2 Planul de rambursare a cheltuielilor
    3. Anexa 3 Prefinanţare
    4. Anexa 4 Condiţii de rambursare şi plată a cheltuielilor
    5. Anexa 5 Măsuri de informare şi publicitate
    6. Anexa 6 Monitorizarea şi raportarea
    7. Anexa 7 Solicitare prefinanţare
    8. Anexa 8 Formular identificare financiară
    9. Anexa 9 Notificare cu privire la reconcilierea contabilă
    10. Anexa 10 Listă specimene de semnături pentru transmiterea cererii de rambursare
    11. Anexa 11 Declaraţie de confidenţialitate, imparţialitate şi pentru evitarea conflictului de interese
    12. Anexa 12 Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanţat din instrumente structurale
    13. Anexa 13 Notă explicativă pentru act adiţional
    (2) În cazul unui conflict între prevederile Anexelor deciziei de finanţare şi cele din Decizia de finanţare, prevederile Deciziei de finanţare prevalează.
    (3) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică poate comunica, prin Instrucţiuni, modele şi formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentei Decizii de finanţare.

                DECIZIE DE FINANŢARE
               - Condiţii Specifice -

    (1) Bugetul proiectelor finanţate din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 poate fi majorat, faţă de valoarea aprobată prin cererea de finanţare, numai în cazuri bine justificate, cu condiţia aprobării Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică. Această modificare va constitui obiectul unui act adiţional la Decizie.
    (2) Beneficiarul proiectului va transmite, spre avizare/aprobare la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, documentele/livrabile elaborate în cadrul proiectului, în cazul în care Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică solicită expres acest lucru.
    (3) În cazul identificării unor erori/greşeli/nereguli în cererile de rambursare aferente unor elemente care intră în verificarea auditului financiar, conform cererii de finanţare a proiectului, serviciile de audit vor fi diminuate corespunzător, respectându-se principiul proporţionalităţii şi estimarea financiară a acestor servicii.
    (4) De la data la care Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică a luat la cunoştinţă de modificările substanţiale care fac ca proiectul să fie neeligibil are loc sistarea finanţării nerambursabile, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională.
    (5) Pentru operaţiunile în cazul cărora există obligativitatea asigurării durabilităţii, finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată proporţional şi în cazul în care bunurile achiziţionate în cadrul Proiectului au fost vândute sau închiriate într-o perioadă de 5 (cinci) ani după finalizarea perioadei de implementare a Proiectului.
    (6) În completare la alin. (3) al art. 9 - Modificările deciziei, beneficiarul poate solicita Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică modificări privind achiziţiile publice din cadrul proiectului, atunci când vizează exclusiv planificarea în timp a acestora, respectiv cumularea mai multor achiziţii într-o singură procedură cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, perioada de implementare şi să respecte prevederile legale în vigoare.
    (7) Beneficiarul este obligat să declare toate veniturile direct realizate în timpul implementării Proiectului, ca rezultat al acestei implementări şi nepreconizate la data aprobării acestuia. Valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi diminuată corespunzător, cu suma veniturilor respective.

    ANEXA 2

              Planul de rambursare a cheltuielilor


 ┌─────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────────────────┐
 │ nr. cererii │cheltuieli │cheltuieli │Data estimată │Procentul cheltuielilor│Valoare aferentă│
 │de rambursare│eligibile │eligibile │de transmitere│eligibile estimate a fi│fiecărei cereri │
 │ │efectuate de│efectuate │către AM***) │incluse în cererea de │de rambursare │
 │ │la data │până la │ │rambursare, raportate │ (lei) │
 │ │de ....*) │data │ │la valoarea eligibilă │ │
 │ │ │de ....**) │ │a proiectului │ │
 ├─────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
 │ 1 │ │ │ │ │ │
 ├─────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
 │ 2 │ │ │ │ │ │
 ├─────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────┼─γ