Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - standard Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Standard (afisez 128 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 13

Monitorul Oficial 88 bis din 30 Ianuarie 2018 (M. Of. 88 bis/2018)

 STANDARDE din 4 ianuarie 2018 pentru laboratoarele TB condiţii minime pentru asigurarea siguranţei şi eficienţei activităţilor din laborator EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 88 bis din 30 ianuarie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 6 din 4 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 30 ianuarie 2018──────────2017autori:daniela homorodean, medic primar microbiologic, doctor în ştiinţe medicale, coordonator al reţelei naţionale a laboratoarelor de micobacteriologie, şef laboratorul naţional de referinţă cluj napoca, spitalul clinic de pneumoftiziologie leon daniello cluj napoca.adriana moisoiu, medic primar medicină de laborator, doctor în ştiinţe medicale, şef laboratorul naţional de referinţă bucureşti, institutul naţional de pneumoftiziologie marius nasta bucureşti.abrevieriabg: antibiogramabaar: bacilli acido-alcoolo rezistenţic-lj: cultura în mediul lowenstein jensencec: control extern al calităţiicic: control intern al calităţiicpm: cabinet de protecţie microbiologicăinh: izoniazidălj: mediul ...

Monitorul Oficial 879 din 18 Octombrie 2018 (M. Of. 879/2018)

 STANDARDE DE LUCRU din 15 octombrie 2018 privind stagiile de formare civică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 18 octombrie 2018

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 818 din 15 octombrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 879 din 18 octombrie 2018.──────────standardul nr. 1 - stagiile de formare civică sunt realizate în baza programei-cadru pentru cursurile de formare civică pentru persoanele aflate în evidenţa serviciilor de probaţiune, aprobată prin ordin comun al ministrului justiţiei şi ministrului educaţiei naţionale, programă care oferă repere pentru conţinutul curricular al stagiilor de formare civică derulate la nivel naţional, asigurând astfel respectarea unor standarde unitare în aplicarea acestei măsuri educative.la nivelul competenţelor specifice şi al conţinuturilor curriculare, programa-cadru de formare civică trebuie să fie ...

 STANDARDE MINIME DE LUCRU din 15 octombrie 2018 privind derularea programelor de reintegrare socială şi alte activităţi specifice de asistenţă şi consiliere EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 18 octombrie 2018

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 818 din 15 octombrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 879 din 18 octombrie 2018.──────────standardul nr. 1 - intervenţia în cadrul procesului de supraveghere poate fi realizată prin intermediul programelor de reintegrare socială, al cursurilor de pregătire şcolară sau calificare profesională, al măsurilor de control şi/sau tratamente sau al altor tipuri de activităţi care pot fi stabilite în conţinutul măsurilor educative sau ca obligaţii în hotărârea judecătorească. prin program de reintegrare socială se înţelege, în raport cu instituţia reglementată de codul penal:a) programul de intervenţie, centrat pe terapia cognitiv-comportamentală; b) programe de intervenţie, ...

 STANDARDE MINIME DE LUCRU din 15 octombrie 2018 privind punerea în executare a muncii neremunerate în folosul comunităţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 18 octombrie 2018

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 818 din 15 octombrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 879 din 18 octombrie 2018.──────────standardul nr. 1 - instituţia din comunitate în cadrul căreia urmează să se execute munca neremunerată în folosul comunităţii întocmeşte pentru fiecare persoană un dosar care să cuprindă :a) documentele primite din partea serviciului de probaţiune: decizia de executare emisă de consilierul de probaţiune, copia de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti, formularul de evidenţă a orelor de muncă neremunerată în folosul comunităţii, precum şi, dacă este cazul, fişa cu date suplimentare despre pregătirea şcolară şi profesională a persoanei, experienţa în ...

Monitorul Oficial 421 bis din 17 Mai 2018 (M. Of. 421 bis/2018)

 STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ (SPP) din 29 martie 2018 pentru calificarea profesională Tehnician transporturi de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 bis din 17 mai 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 3.503 din 29 martie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 421 bis din 17 mai 2018.────────── ministerul educaŢiei naŢionalecentrul naŢional de dezvoltare a ÎnvĂŢĂmÂntului profesional Şi tehniccalificarea profesională: tehnician transporturinivel: 4domeniul de pregătire profesională: mecanică2018acest standard de pregătire profesională a fost elaborat în cadrul proiectului "curriculum revizuit în învăţământul profesional şi tehnic (cript)", id 58832.proiectul a fost finanţat din fondul social europeanprogramul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013axa prioritară: 1 "educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"domeniul major de intervenţie ...

Monitorul Oficial 299 din 03 Aprilie 2018 (M. Of. 299/2018)

 STANDARDE MINIME OBLIGATORII din 13 februarie 2018 pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 3 aprilie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.069 din 13 februarie 2018, publicat în monitorul oficial, nr. 299 din 3 aprilie 2018.──────────cuprins:- modulul i - serviciul prin care se asigură îngrijirea şi protecţia la asistentul personal profesionist (standard 1)– modulul ii - accesarea serviciului (standarde 2-5)– modulul iii - Îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat la asistent personal profesionist (standarde 6-13)– modulul iv - management şi relaţii interinstituţionale (standarde 14-19)În cuprinsul prezentelor standarde sunt utilizate acronime care au înţelesurile următoare:- anpd = autoritatea naţională pentru persoanele cu dizabilităţi– app = asistent personal profesionist– ...

Monitorul Oficial 65 bis din 26 Ianuarie 2017 (M. Of. 65 bis/2017)

 STANDARDE PROFESIONALE din 6 iulie 2016 de formare continuă pentru funcţiile didactic auxiliare din învăţământul preuniversitar secretar şcolar, laborant şcolar, pedagog şcolar, corepetitor, pe etape de formare continuă - debutant şi cu vechime mai mare de 5 ani/experimentat - Anexele nr. 1-8 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 bis din 26 ianuarie 2017

──────────aprobat de ordinul nr. 4.477/2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 65 din 26 ianuarie 2017.──────────anexa 1standard profesional de formare continuă pentru funcţia didactic auxiliară secretar şcolar - debutantargumenti. descrierea funcţiei didactic auxiliare secretar în învăţământul preuniversitari.1. contextconform legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, funcţia secretar în învăţământul preuniversitar face parte din categoria funcţiilor didactic auxiliare, regăsindu-se în organigramele tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar.compartimentul secretariat este un auxiliar direct şi indispensabil al conducerii unei instituţii de învăţământ preuniversitar, având ca sarcină degrevarea acesteia de unele sarcini auxiliare, creându-i astfel condiţiile necesare realizării principalelor sale funcţii: prevedere - organizare - ...

Monitorul Oficial 124 din 15 Februarie 2017 (M. Of. 124/2017)

 STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 8 februarie 2017 pentru activitatea de furnizare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 6 din 8 februarie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 124 din 15 februarie 2017.──────────cap. i dispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1 (1) prezentul standard de performanţă, denumit în continuare standard, reglementează calitatea activităţii de furnizare a energiei electrice.(2) standardul stabileşte:a) prevederi referitoare la calitatea activităţii de furnizare;b) indicatorii de performanţă ce caracterizează calitatea activităţii de furnizare;c) nivelurile garantate ale indicatorilor de performanţă garantaţi;d) compensaţiile pe care furnizorii de ultimă instanţă le plătesc clienţilor finali beneficiari ai serviciului universal, în cazul nerespectării nivelurilor garantate ale indicatorilor de performanţă;e) modul de ...

Monitorul Oficial 291 din 18 Aprilie 2016 (M. Of. 291/2016)

 STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 30 martie 2016 pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016

Cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1prezentul standard de performanţă, denumit în continuare standard, reglementează calitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice.art. 2standardul stabileşte indicatorii de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.art. 3(1) standardul se aplică în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi utilizatorii racordaţi la red care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) au instalaţiile la tensiunea nominală alternativă în gama 230 v-110 kv şi la frecvenţa nominală de 50 hz;b) prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii inacceptabile, conform normativelor în vigoare, care să afecteze funcţionarea red sau alimentarea altor utilizatori red din zonă;c) respectă ...

Monitorul Oficial 279 din 13 Aprilie 2016 (M. Of. 279/2016)

 STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 30 martie 2016 pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 13 aprilie 2016

Cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1prezentul standard de performanţă, denumit în continuare standard, reglementează calitatea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem.art. 2standardul stabileşte indicatorii de performanţă ai serviciului de transport al energiei electrice şi ai serviciului de sistem, precum şi modul de monitorizare şi raportare a acestora.art. 3prevederile prezentului standard se aplică în relaţia dintre ots şi utilizatorii care deţin instalaţii de utilizare racordate la ret sau care solicită racordarea la ret.art. 4standardul stabileşte indicatorii de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem prestate de ots, ...

‹‹ Pagina 1 din 13
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice