Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - standard Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Standard (afisez 124 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 13

Monitorul Oficial 421 bis din 17 Mai 2018 (M. Of. 421 bis/2018)

 STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ (SPP) din 29 martie 2018 pentru calificarea profesională Tehnician transporturi de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 bis din 17 mai 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 3.503 din 29 martie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 421 bis din 17 mai 2018.────────── ministerul educaŢiei naŢionalecentrul naŢional de dezvoltare a ÎnvĂŢĂmÂntului profesional Şi tehniccalificarea profesională: tehnician transporturinivel: 4domeniul de pregătire profesională: mecanică2018acest standard de pregătire profesională a fost elaborat în cadrul proiectului "curriculum revizuit în învăţământul profesional şi tehnic (cript)", id 58832.proiectul a fost finanţat din fondul social europeanprogramul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013axa prioritară: 1 "educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"domeniul major de intervenţie ...

Monitorul Oficial 299 din 03 Aprilie 2018 (M. Of. 299/2018)

 STANDARDE MINIME OBLIGATORII din 13 februarie 2018 pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 3 aprilie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.069 din 13 februarie 2018, publicat în monitorul oficial, nr. 299 din 3 aprilie 2018.──────────cuprins:- modulul i - serviciul prin care se asigură îngrijirea şi protecţia la asistentul personal profesionist (standard 1)– modulul ii - accesarea serviciului (standarde 2-5)– modulul iii - Îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat la asistent personal profesionist (standarde 6-13)– modulul iv - management şi relaţii interinstituţionale (standarde 14-19)În cuprinsul prezentelor standarde sunt utilizate acronime care au înţelesurile următoare:- anpd = autoritatea naţională pentru persoanele cu dizabilităţi– app = asistent personal profesionist– ...

Monitorul Oficial 65 bis din 26 Ianuarie 2017 (M. Of. 65 bis/2017)

 STANDARDE PROFESIONALE din 6 iulie 2016 de formare continuă pentru funcţiile didactic auxiliare din învăţământul preuniversitar secretar şcolar, laborant şcolar, pedagog şcolar, corepetitor, pe etape de formare continuă - debutant şi cu vechime mai mare de 5 ani/experimentat - Anexele nr. 1-8 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 bis din 26 ianuarie 2017

──────────aprobat de ordinul nr. 4.477/2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 65 din 26 ianuarie 2017.──────────anexa 1standard profesional de formare continuă pentru funcţia didactic auxiliară secretar şcolar - debutantargumenti. descrierea funcţiei didactic auxiliare secretar în învăţământul preuniversitari.1. contextconform legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, funcţia secretar în învăţământul preuniversitar face parte din categoria funcţiilor didactic auxiliare, regăsindu-se în organigramele tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar.compartimentul secretariat este un auxiliar direct şi indispensabil al conducerii unei instituţii de învăţământ preuniversitar, având ca sarcină degrevarea acesteia de unele sarcini auxiliare, creându-i astfel condiţiile necesare realizării principalelor sale funcţii: prevedere - organizare - ...

Monitorul Oficial 124 din 15 Februarie 2017 (M. Of. 124/2017)

 STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 8 februarie 2017 pentru activitatea de furnizare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 6 din 8 februarie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 124 din 15 februarie 2017.──────────cap. i dispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1 (1) prezentul standard de performanţă, denumit în continuare standard, reglementează calitatea activităţii de furnizare a energiei electrice.(2) standardul stabileşte:a) prevederi referitoare la calitatea activităţii de furnizare;b) indicatorii de performanţă ce caracterizează calitatea activităţii de furnizare;c) nivelurile garantate ale indicatorilor de performanţă garantaţi;d) compensaţiile pe care furnizorii de ultimă instanţă le plătesc clienţilor finali beneficiari ai serviciului universal, în cazul nerespectării nivelurilor garantate ale indicatorilor de performanţă;e) modul de ...

Monitorul Oficial 291 din 18 Aprilie 2016 (M. Of. 291/2016)

 STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 30 martie 2016 pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016

Cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1prezentul standard de performanţă, denumit în continuare standard, reglementează calitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice.art. 2standardul stabileşte indicatorii de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.art. 3(1) standardul se aplică în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi utilizatorii racordaţi la red care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) au instalaţiile la tensiunea nominală alternativă în gama 230 v-110 kv şi la frecvenţa nominală de 50 hz;b) prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii inacceptabile, conform normativelor în vigoare, care să afecteze funcţionarea red sau alimentarea altor utilizatori red din zonă;c) respectă ...

Monitorul Oficial 279 din 13 Aprilie 2016 (M. Of. 279/2016)

 STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 30 martie 2016 pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 13 aprilie 2016

Cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1prezentul standard de performanţă, denumit în continuare standard, reglementează calitatea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem.art. 2standardul stabileşte indicatorii de performanţă ai serviciului de transport al energiei electrice şi ai serviciului de sistem, precum şi modul de monitorizare şi raportare a acestora.art. 3prevederile prezentului standard se aplică în relaţia dintre ots şi utilizatorii care deţin instalaţii de utilizare racordate la ret sau care solicită racordarea la ret.art. 4standardul stabileşte indicatorii de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem prestate de ots, ...

Monitorul Oficial 134 din 22 Februarie 2016 (M. Of. 134/2016)

 STANDARDE din 15 ianuarie 2016 privind organizarea formării profesionale pentru psihologii cu drept de liberă practică EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 22 februarie 2016

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică se realizează în condiţiile normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, aprobate prin hotărâre a comitetului director al colegiului psihologilor din românia, denumit în continuare colegiu.(2) potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, titlul universitar necesar pentru exercitarea profesiei de psiholog în românia, pentru toate treptele de specializare este "licenţiat în psihologie", confirmat prin diplomă ...

Monitorul Oficial 87 din 05 Februarie 2016 (M. Of. 87/2016)

 STANDARDE GENERALE din 15 ianuarie 2016 de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică în domeniul evaluării şi intervenţiei psihologice pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 5 februarie 2016

Cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1obiectivele generale ale formării profesionaleart. 1(1) condiţiile profesionale specifice pentru evaluarea şi intervenţia psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate se raportează la obiectivele generale ale formării profesionale şi sunt reglementate prin standardele de calitate în serviciile psihologice, scsp, aprobate de către comitetul director al colegiului psihologilor din românia.(2) obiectivele generale ale formării profesionale pentru psihologii cu drept de liberă practică urmăresc:a) dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi însuşire a noţiunilor de bază cu privire la tulburarea de spectru autist;b) cunoaşterea şi aplicarea strategiilor metodologice de evaluare şi intervenţie ...

Monitorul Oficial 919 din 11 Decembrie 2015 (M. Of. 919/2015)

 STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 26 noiembrie 2015 pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 11 decembrie 2015

Cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1(1) prezentul standard reglementează calitatea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale şi stabileşte indicatorii de performanţă.(2) operatorii de transport şi de sistem prestează serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale cu respectarea prevederilor legislaţiei europene şi naţionale aplicabile, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului.art. 2(1) prezentul standard se aplică în relaţiile dintre operatorul de transport şi de sistem, care prestează activitatea de serviciu public, şi:a) utilizatorii sistemului de transport al gazelor naturale;b) persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de transport ...

 STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 26 noiembrie 2015 pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 11 decembrie 2015

Cap. i dispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniul de aplicareart. 1 prezentul standard reglementează calitatea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale şi stabileşte indicatorii de performanţă.art. 2 (1) prezentul standard se aplică în relaţiile dintre operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, care prestează activitatea de serviciu public, şi:a) utilizatorii sistemului de distribuţie a gazelor naturale;b) persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de distribuţie pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;c) persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de distribuţie în vederea racordării la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;d) persoanele fizice ...

‹‹ Pagina 1 din 13
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice