Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - standard Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Standard (afisez 163 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 17

Monitorul Oficial 1225 din 14 Decembrie 2020 (M. Of. 1225/2020)

 STANDARDE din 18 noiembrie 2020 de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1225 din 14 decembrie 2020

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 994 din 18 noiembrie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1225 din 14 decembrie 2020.──────────definiţii şi precizări1. acreditarea presupune, în conformitate cu ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, parcurgerea a două etape succesive: autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea.2. standardul pentru autorizarea de funcţionare provizorie reprezintă cerinţele minime obligatorii de înfiinţare a unei noi unităţi de învăţământ sau a unui nou nivel, specializări, calificări, program ...

Monitorul Oficial 943 din 14 Octombrie 2020 (M. Of. 943/2020)

 STANDARDE MINIME DE CALITATE din 31 august 2020 pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru copiii victime ale traficului de persoane EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 943 din 14 octombrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.335 din 31 august 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 943 din 14 octombrie 2020.──────────secŢiunea istandarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru copiii victime ale traficului de persoanecentrul rezidenţial de îngrijire şi asistenţă pentru copiii victime ale traficului de persoane, denumit în continuare centru, este un serviciu de îngrijire şi asistenţă pentru copilul aflat într-o situaţie de potenţială victimă sau este victimă a traficului de persoane, denumit în continuare copil. modulul i accesarea serviciului (standardele 1-2)standardul 1 admiterea în ...

Monitorul Oficial 484 bis din 09 Iunie 2020 (M. Of. 484 bis/2020)

 STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ din 28 mai 2020 pentru calificarea profesională de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor, lutier, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional, inclusiv dual EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 bis din 9 iunie 2020

──────────conţinut de ordinul nr. 4.408 din 28 mai 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 484 bis din 9 iunie 2020.────────── ministerul educaŢiei Şi cercetĂrii centrul naŢional de dezvoltare a ÎnvĂŢĂmÂntului profesional Şi tehnicanexa 1 la omec nr. 4408 din 28.05.2020    calificarea profesională: lutiernivel 3  domeniul de pregătire profesională: fabricarea produselor din lemn2020grupul de lucru :liceul tehnologic ion vlasiu, tîrgu-mureşavram doiniţa, profesor prelucrarea lemnului, gradul didactic iciulea adela-cristina, profesor prelucrarea lemnului, gradul didactic isita denisa-elena, profesor prelucrarea lemnului, gradul didactic ifarcaş zaharie, maistru-instructor, prelucrarea lemnului, gradul didactic isc hora sa reghining. man dorin, director tehnicgliga companies sa reghining. marc rodica, şef ...

Monitorul Oficial 429 din 22 Mai 2020 (M. Of. 429/2020)

 STANDARDE din 11 mai 2020 privind condiţiile de muncă asigurate poliţiştilor de penitenciare EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 22 mai 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.731/c din 11 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 429 din 22 mai 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prin prezentele standarde se asigură îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, se creează un cadru coerent destinat eliminării sau diminuării riscurilor existente la locurile de muncă.art. 2standardele privind condiţiile de muncă pentru poliţiştii de penitenciare vizează cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă, în vederea asigurării de locuri de muncă sigure şi sănătoase.art. 3prezentele standarde sunt obligatorii pentru toate locurile de muncă care se vor construi sau reabilita în viitor.art. 4fondurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă sunt ...

Monitorul Oficial 814 din 08 Octombrie 2019 (M. Of. 814/2019)

 STANDARDE SPECIFICE MINIME OBLIGATORII DE CALITATE din 9 august 2019 privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 814 din 8 octombrie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.218 din 9 august 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 814 din 8 octombrie 2019.──────────În cuprinsul prezentelor standarde sunt utilizate expresii şi acronime care au înţelesurile următoare: ┌────────────┬─────────────────────────┐│ │- autoritatea naţională ││- anpd │pentru persoanele cu ││ │dizabilităţi; │├────────────┼─────────────────────────┤│ ...

Monitorul Oficial 160 bis din 28 Februarie 2019 (M. Of. 160 bis/2019)

 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familie şi/sau copiii separaţi sau în risc de separare de părinţi EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 bis din 28 februarie 2019

────────── aprobate prin ordinul nr. 27/2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 160 din 28 februarie 2019.──────────secŢiunea 1standarde minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familie şi/sau copiii separaţi sau în risc de separare de părinţimodul i - accesarea serviciului (standardele 1-3)standard 1 - informarecentrul de zi, denumit în continuare, după caz, centrul, asigură informarea potenţialilor beneficiari şi a oricăror persoane interesate cu privire la misiunea sa/funcţiile sale, activităţile desfăşurate şi serviciile oferite.rezultate aşteptate: copiii, părinţii acestora şi orice persoană interesată au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi ...

Monitorul Oficial 121 bis din 15 Februarie 2019 (M. Of. 121 bis/2019)

 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost, cod 8790 CR-PFA-I EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 15 februarie 2019.──────────secŢiunea 1standarde minime de calitate modul i - accesarea serviciului (standarde 1-3) m.i.-standard 1 informarecentrul rezidenţial realizează informarea potenţialilor beneficiari şi a publicului cu privire la scopul său/funcţiile sale şi serviciile oferiterezultate aşteptate: potenţialii beneficiari au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului rezidenţial, scopul/funcţiile acestuia, condiţiile de admitere şi oferta de servicii, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiare.m.i.-s1.1. centrul deţine şi pune la dispoziţia publicului materiale informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite.materialele informative trebuie ...

 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, aplicabile centrelor rezidenţiale pentru tinerii în dificultate, cod 8790 CRT-I şi 8790 CR-II EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 29/2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 15 februarie 2019.──────────secŢiunea 1standarde minime de calitatemodul i - accesarea serviciului (standarde 1-3)m.i. - standard 1 - informarecentrul rezidenţial realizează informarea potenţialilor beneficiari şi a publicului cu privire la scopul său/funcţiile sale şi serviciile oferiterezultate aşteptate: potenţialii beneficiari au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului rezidenţial, scopul/funcţiile acestuia, condiţiile de admitere şi oferta de servicii, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiare.m.i.-s1.1. centrul deţine şi pune la dispoziţia publicului materiale informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite.materialele informative trebuie să ...

 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele vârstnice, cod 8730 CR-V-III EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 29/2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 15 februarie 2019.──────────secŢiunea 1standarde minime de calitatemodul i - accesarea serviciului (standardele 1 - 3)m.i.-standard 1 - informarefurnizorul realizează informarea potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor legali şi/sau membrilor de familie cu privire la locuinţa protejatărezultate aşteptate: potenţialii beneficiari/reprezentanţii legali şi/sau membrii de familie, cunosc modul de organizare şi funcţionare a locuinţei protejate, scopul/funcţiile acesteia, condiţiile de admitere, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiarem.i.-s1.1. furnizorul locuinţei protejate pune la dispoziţia beneficiarilor/reprezentanţilor legali/membrilor de familie materiale informative, privind organizarea acesteia, activităţile derulate, condiţiile de admitere.materialele informative trebuie să cuprindă, cel ...

 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare: cămine pentru persoane vârstnice, cod 8730 CR-V-I, centre de tip respiro, centre de criză, cod 8730 CR-V-II, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă persoane dependente, cod 8730 CR-PD-I şi cod 8790 CR-PD-II EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 15 februarie 2019──────────standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin h.g. nr.867/2015, cu modificările şi completările ulterioare:- cămine pentru persoane vârstnice, cod 8730 cr-v-i,– centre de tip respiro, centre de criză, cod 8730 cr-v-ii.– centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă persoane dependente, cod 8730 cr-pd-i şi cod 8790 cr-pd-iisecŢiunea 1standarde minime de calitatemodul i - accesarea ...

‹‹ Pagina 1 din 17
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016