Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - standard Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Standard (afisez 168 rezultate)
‹‹ Pagina 2 din 17

Monitorul Oficial 160 bis din 28 Februarie 2019 (M. Of. 160 bis/2019)

 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familie şi/sau copiii separaţi sau în risc de separare de părinţi EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 bis din 28 februarie 2019

────────── aprobate prin ordinul nr. 27/2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 160 din 28 februarie 2019.──────────secŢiunea 1standarde minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familie şi/sau copiii separaţi sau în risc de separare de părinţimodul i - accesarea serviciului (standardele 1-3)standard 1 - informarecentrul de zi, denumit în continuare, după caz, centrul, asigură informarea potenţialilor beneficiari şi a oricăror persoane interesate cu privire la misiunea sa/funcţiile sale, activităţile desfăşurate şi serviciile oferite.rezultate aşteptate: copiii, părinţii acestora şi orice persoană interesată au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi ...

Monitorul Oficial 121 bis din 15 Februarie 2019 (M. Of. 121 bis/2019)

 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru cantina socială, cod 8899 CPDH-I EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 29/2019 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 15 februarie 2019.──────────secŢiunea 1standarde minime de calitatemodul i - accesarea serviciului (standarde 1-3)m.i.-standard 1 - informarecantina socială asigură informarea potenţialilor beneficiari şi a oricăror persoane interesate cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferiterezultate aşteptate: persoanele interesate au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare a cantinei sociale, condiţiile de admitere şi oferta de servicii, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiarem.i.-s1.1. cantina pune la dispoziţia beneficiarilor/reprezentanţilor legali/convenţionali (ai beneficiarului/ai familiei acestuia) sau oricărei alte persoane interesate materiale informative privind serviciile oferite.materialele informative ...

 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810ID - I EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 29/2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 15 februarie 2019.──────────secŢiunea 1standarde minime de calitatemodul i - accesarea serviciului (standardele 1 - 2)m.i.-standard 1 - informareserviciul de îngrijiri la domiciliu, denumit în continuare serviciu, asigură informarea potenţialilor beneficiari şi a oricăror persoane interesate cu privire la scopul/funcţiile sale şi modul propriu de organizare şi funcţionarerezultate aşteptate: persoanele interesate au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare a serviciului, scopul/funcţiile acestuia, condiţiile de accesare.m.i.-s1.1. serviciul deţine şi pune la dispoziţia beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate materiale informative privind activităţile ...

 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate şi pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: Centre de suport pentru situaţii de urgenţă/de criză, cod 8899 CZ-PN-II, Centre de zi de consiliere şi informare, cod 8899 CZ-PN-III, Servicii de asistenţă comunitară, cod 8899 CZ-PN-V, Servicii de intervenţie în stradă, cod 8899 SIS-I şi 8899 SIS-II, Servicii mobile de acordare a hranei-masa pe roţi, cod 8899 CPDH-II, respectiv pentru: centre de zi pentru persoane toxico-dependente pentru persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice, etc., coduri de la 8899 CZ-AD-I la 8899 CZ-AD-IV, centre de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil şi persoane care au primit o formă protecţie în România, cod 8899 CPCSA, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală, cod 8710 CRMS-I şi cod 8710 CRMS-II, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane victime ale traficului de persoane, cod 8790 CR-VTP-I şi 8790 CR-VTP-II, centre rezidenţiale de recuperare/reabilitare socială şi dezintoxicare pentru persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice; centre rezidenţiale de reabilitare socială pentru adicţii, cod 8720 CR-AD-I şi centre rezidenţiale de tip comunitate terapeutică, cod 8720 CR-AD-1I EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 18 februarie 2019.──────────secŢiunea 1standarde minime de calitatemodul i - accesarea serviciului (standarde 1-2)m.i.-standard 1 - informarefurnizorul serviciului asigură informarea potenţialilor beneficiari şi a oricăror persoane interesate cu privire la scopul său/funcţiile sale şi modul de organizare şi funcţionarerezultate aşteptate: persoanele interesate au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare a serviciului, scopul/funcţiile acestuia, condiţiile de accesarem.i.-s1.1. furnizorul serviciului deţine şi pune la dispoziţia beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate materiale informative privind activităţile derulate.materialele informative conţin date ...

 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: Centre de zi de asistenţă şi recuperare, cod 8810 CZ-V-I, Centre de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club), cod 8810 CZ-V-II, Centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale, cod 8899 CZ-PN-I, Centre de zi pentru victimele traficului de persoane, cod 8899 CZ-VTP-I şi 8899CZ-VTP-II, Centre de zi pentru persoanele fără adăpost, cod 8899 CZ-PFA-I şi cod 8899 CZ-PFA-II, Centre de zi de integrare/reintegrare socială, cod 8899 CZ-PN-IV EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 29/2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 15 februarie 2019.──────────secŢiunea 1standarde minime de calitate modul i - accesarea serviciului (standardele 1-3) m.i.-standard 1 - informarecentrul de zi asigură informarea potenţialilor beneficiari şi a oricăror persoane interesate cu privire la scopul său/funcţiile sale, activităţile desfăşurate şi serviciile oferite.rezultate aşteptate: persoanele interesate au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului de zi, scopul/funcţiile acestuia, condiţiile de admitere şi oferta de servicii, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiare.m.i.-s1.1. centrul deţine şi pune la dispoziţie, beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate materiale informative ...

 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, cod 8790 CR-PFA-II EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 15 februarie 2019──────────secŢiunea 1standarde minime de calitatemodul i accesarea serviciului (standarde 1-2)m.i.-standard 1 informareadăpostul de noapte/furnizorul acestuia realizează informarea potenţialilor beneficiari şi a publicului cu privire la scopul său/funcţiile sale şi serviciile oferite.rezultate aşteptate: potenţialii beneficiari au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare al adăpostului de noapte, scopul/funcţiile acestuia, condiţiile de admitere, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiare.m.i.-s1.1 adăpostul de noapte deţine şi pune la dispoziţia publicului materiale informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite.materialele informative trebuie ...

 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost, cod 8790 CR-PFA-I EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 15 februarie 2019.──────────secŢiunea 1standarde minime de calitate modul i - accesarea serviciului (standarde 1-3) m.i.-standard 1 informarecentrul rezidenţial realizează informarea potenţialilor beneficiari şi a publicului cu privire la scopul său/funcţiile sale şi serviciile oferiterezultate aşteptate: potenţialii beneficiari au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului rezidenţial, scopul/funcţiile acestuia, condiţiile de admitere şi oferta de servicii, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiare.m.i.-s1.1. centrul deţine şi pune la dispoziţia publicului materiale informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite.materialele informative trebuie ...

 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, aplicabile centrelor rezidenţiale pentru tinerii în dificultate, cod 8790 CRT-I şi 8790 CR-II EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 29/2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 15 februarie 2019.──────────secŢiunea 1standarde minime de calitatemodul i - accesarea serviciului (standarde 1-3)m.i. - standard 1 - informarecentrul rezidenţial realizează informarea potenţialilor beneficiari şi a publicului cu privire la scopul său/funcţiile sale şi serviciile oferiterezultate aşteptate: potenţialii beneficiari au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului rezidenţial, scopul/funcţiile acestuia, condiţiile de admitere şi oferta de servicii, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiare.m.i.-s1.1. centrul deţine şi pune la dispoziţia publicului materiale informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite.materialele informative trebuie să ...

 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele vârstnice, cod 8730 CR-V-III EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 29/2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 15 februarie 2019.──────────secŢiunea 1standarde minime de calitatemodul i - accesarea serviciului (standardele 1 - 3)m.i.-standard 1 - informarefurnizorul realizează informarea potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor legali şi/sau membrilor de familie cu privire la locuinţa protejatărezultate aşteptate: potenţialii beneficiari/reprezentanţii legali şi/sau membrii de familie, cunosc modul de organizare şi funcţionare a locuinţei protejate, scopul/funcţiile acesteia, condiţiile de admitere, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiarem.i.-s1.1. furnizorul locuinţei protejate pune la dispoziţia beneficiarilor/reprezentanţilor legali/membrilor de familie materiale informative, privind organizarea acesteia, activităţile derulate, condiţiile de admitere.materialele informative trebuie să cuprindă, cel ...

 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare: cămine pentru persoane vârstnice, cod 8730 CR-V-I, centre de tip respiro, centre de criză, cod 8730 CR-V-II, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă persoane dependente, cod 8730 CR-PD-I şi cod 8790 CR-PD-II EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

──────────aprobate prin ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 15 februarie 2019──────────standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin h.g. nr.867/2015, cu modificările şi completările ulterioare:- cămine pentru persoane vârstnice, cod 8730 cr-v-i,– centre de tip respiro, centre de criză, cod 8730 cr-v-ii.– centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă persoane dependente, cod 8730 cr-pd-i şi cod 8790 cr-pd-iisecŢiunea 1standarde minime de calitatemodul i - accesarea ...

‹‹ Pagina 2 din 17
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016