Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 22 decembrie 2021  pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 22 decembrie 2021 pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2022
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 140 din 22 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    (1) Prezentul standard reglementează calitatea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale şi stabileşte indicatorii de performanţă.
    (2) Operatorii de transport şi de sistem prestează serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale cu respectarea prevederilor legislaţiei europene şi naţionale aplicabile, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului.

    ART. 2
    (1) Prezentul standard se aplică în relaţiile dintre operatorul de transport şi de sistem, care prestează activitatea de serviciu public, şi:
    a) utilizatorii sistemului de transport al gazelor naturale;
    b) persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de transport şi de sistem în vederea accesului/racordării la sistemul de transport al gazelor naturale;
    c) persoanele fizice sau juridice care solicită informaţii sau care adresează operatorului de transport şi de sistem o solicitare/sesizare/reclamaţie referitoare la prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale;
    d) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

    (2) Prezentul standard stabileşte nivelul indicatorilor de performanţă pentru următoarele activităţi:
    a) înregistrarea şi soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor utilizatorilor privind serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale;
    b) accesul/contractarea serviciului de transport al gazelor naturale;
    c) racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale;
    d) refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de lucrări la infrastructura sistemului de transport al gazelor naturale;
    e) respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale;
    f) întreruperea/limitarea/reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale.


    ART. 3
    Prevederile prezentului standard nu se aplică:
    a) în caz de forţă majoră, declarată în conformitate cu prevederile legale;
    b) la apariţia unor restricţii tehnice parţiale sau totale ale sistemului aflat în amonte.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 4
    (1) Abrevierile şi termenii utilizaţi în prezentul standard se definesc după cum urmează:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) FA - furnizor actual de gaze naturale;
    c) FN - furnizor nou de gaze naturale;
    d) IP - indicator de performanţă;
    e) OTS - operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale;
    f) PVT - punct virtual de tranzacţionare;
    g) ST - sistemul de transport al gazelor naturale;
    h) Acord de interconectare - prevăzut la art. 25^1 alin. (4),art. 25^2 alin. (5),art. 25^3 alin. (8) sau (9) din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Codul reţelei - Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) Convenţie - Convenţia-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 79/2013;
    k) indicator de performanţă - parametru prin care se stabileşte nivelul minim de calitate pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (2);
    l) întrerupere neplanificată - întreruperea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor reţelei;
    m) întrerupere planificată - întreruperea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale cu înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor reţelei;
    n) operator de sistem adiacent - operatorul sistemului adiacent SNT, astfel cum este definit în Codul reţelei;
    o) Procedura SFGN - Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 234/2019;
    p) serviciu de transport şi de sistem al gazelor naturale - totalitate a activităţilor necesare pentru rezervarea capacităţii şi transportul gazelor naturale prin ST, precum şi pentru racordarea, exploatarea, dezvoltarea ST şi, după caz, interconectarea cu alte sisteme;
    q) solicitant - orice persoană fizică sau juridică ce depune/transmite o cerere scrisă la OTS;
    r) solicitare - orice cerere scrisă depusă/transmisă la OTS, alta decât pentru prestarea unei activităţi conexe celei de operare a ST;
    s) utilizator al reţelei (UR) - orice utilizator, astfel cum este definit în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii şi expresiile definiţi/definite în legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

    CAP. II
    Indicatori de performanţă
    ART. 5
    Pentru activităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) se stabilesc următorii indicatori generali de performanţă:
    a) IP0 - înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale;
    b) IP1 - accesul, contractarea serviciului de transport al gazelor naturale şi respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale;
    c) IP2 - accesul la PVT;
    d) IP3 - racordarea la ST;
    e) IP4 - refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele ST;
    f) IP5 - notificarea limitărilor şi/sau a întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale;
    g) IP6 - notificarea limitărilor şi/sau a întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale;
    h) IP7 - soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard;
    i) IP8 - Tel Verde;
    j) IP9 - realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prevederile prezentului standard.    IP0 - Înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale
    ART. 6
    (1) Pentru primirea solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor, OTS are obligaţia să înfiinţeze şi să menţină:
    a) un birou specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unităţi organizatorice aparţinând OTS;
    b) un serviciu permanent de voce şi date, respectiv telefon, fax, poştă electronică;
    c) o secţiune pe pagina proprie de internet pentru preluarea online a acestora.

    (2) OTS are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail şi adresa de corespondenţă pentru primirea solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor, în conformitate cu prevederile alin. (1).

    ART. 7
    (1) În momentul primirii, OTS are obligaţia să înregistreze cu număr unic fiecare solicitare/sesizare/ reclamaţie.
    (2) Solicitările/sesizările/reclamaţiile primite de către OTS după încheierea programului de lucru cu publicul se înregistrează în următoarea zi lucrătoare.
    (3) OTS are obligaţia să transmită solicitantului sau UR numărul de înregistrare menţionat la alin. (1), astfel:
    a) pe loc, pentru solicitările/sesizările/reclamaţiile depuse la biroul specializat;
    b) în termen de maximum două zile lucrătoare, pentru solicitările/sesizările/reclamaţiile primite:
    (i) prin poştă electronică;
    (ii) prin fax;
    (iii) prin poştă


    (4) Numărul de înregistrare pentru solicitările/sesizările/ reclamaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) se transmite de către OTS prin una dintre următoarele modalităţi de comunicare:
    a) prin poştă electronică;
    b) prin fax;
    c) prin poştă.

    (5) În cazul în care solicitantul sau UR specifică o anumită modalitate de comunicare, OTS are obligaţia să transmită numărul de înregistrare pe calea specificată.
    (6) Solicitările/sesizările/reclamaţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de contact ale solicitantului sau ale UR se clasează fără ca OTS să emită răspuns.

    ART. 8
    (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (3) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_T0 - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) lit. a);
    – N_T2 - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. b);
    – N_înreg - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor primite şi înregistrate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1);
    – N_clasate - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor primite, înregistrate şi clasate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6).


    (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^1_0 ≥ 90%.

    ART. 9
    Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. b) OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
    a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;
    b) suplimentar, 1 leu pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 3-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei/solicitării prevăzute la art. 7 alin. (2).    IP1 - Accesul, contractarea serviciului de transport al gazelor naturale şi respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale
    ART. 10
    Indicatorul general de performanţă se referă la următoarele:
    a) accesul şi contractarea serviciului de transport al gazelor naturale;
    b) asigurarea presiunii gazelor naturale;
    c) asigurarea calităţii gazelor naturale;
    d) măsurarea gazelor naturale;
    e) relaţia dintre UR şi OTS.


    ART. 11
    (1) La cererea scrisă a oricărui solicitant care îndeplineşte condiţiile încheierii unui contract de transport al gazelor naturale, OTS are obligaţia să transmită acestuia documentul în cauză, în vederea semnării, sau refuzul de acces la ST; termenul pentru transmiterea contractului/refuzului de acces este prevăzut în Codul reţelei.
    (2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_CTR30 - numărul contractelor de transport al gazelor naturale/refuzurilor de acces transmise într-un interval de timp mai mic de cel prevăzut în Codul reţelei;
    – N_TCTRST - numărul total de solicitări primite de OTS în vederea contractării serviciului de transport al gazelor naturale.


    (3) Indicatorul prevăzut la alin. (2) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^1_1 ≥ 90%.
    (4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
    a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
    b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere.


    ART. 12
    OTS are obligaţia de a respecta, în punctele fizice de predare-preluare, parametrii tehnologici conveniţi cu UR/operatorii de sistem adiacent, în conformitate cu prevederile convenţiilor/acordurilor de interconectare încheiate cu aceştia.

    ART. 13
    (1) OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui UR/operator de sistem adiacent cu privire la nerespectarea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor de predare-preluare în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.
    (2) OTS are obligaţia să verifice parametrii tehnologici prevăzuţi în anexele la acordurile de interconectare, în termen de maximum 24 de ore de la data înregistrării sesizării/ reclamaţiei.
    (3) UR/Operatorul de sistem adiacent poate solicita participarea la verificarea prevăzută la alin. (2) în conformitate cu prevederile Convenţiei/Acordului de interconectare.
    (4) Rezultatele verificării prevăzute la alin. (2) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OTS; în situaţia în care UR/operatorul de sistem adiacent a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente.
    (5) Atunci când valorile parametrilor tehnologici conveniţi nu se înscriu în limitele convenite cu UR/operatorul de sistem adiacent, OTS procedează la restabilirea acestora în termen de maximum 12 ore de la momentul verificării.

    ART. 14
    (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (1) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_Rparametrii10 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniţi, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;
    – N_TRparametrii - numărul total de sesizări/reclamaţii primite referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniţi;
    – N_RCLparametrii - numărul total de sesizări/reclamaţii clasate referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniţi.


    (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^2_1 ≥ 95%.
    (3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (2) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_verificareP24 - numărul verificărilor privind valorile parametrilor tehnologici conveniţi, la care OTS a dat curs într-un interval de timp mai mic de 24 de ore de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei;
    – N_TverificareP - numărul total de sesizări/reclamaţii privind nerespectarea parametrilor tehnologici conveniţi.


    (4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^3_1 ≥ 95%.

    ART. 15
    (1) Pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 12, OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 2.000 lei.
    (2) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 13 alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
    a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
    b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 11-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

    (3) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 13 alin. (2) şi/sau alin. (5), OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 500 lei.

    ART. 16
    OTS are obligaţia de a respecta, în punctele de predare-preluare, cerinţele de calitate a gazelor naturale impuse de Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 17
    (1) OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui UR/operator de sistem adiacent cu privire la calitatea gazelor naturale în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.
    (2) Răspunsul OTS la sesizările/reclamaţiile prevăzute la alin. (1) se elaborează pe baza datelor furnizate de buletinele de analiză cromatografică/analizele cromatografice, precum şi de determinările specifice necesare, aferente perioadei ce face obiectul sesizării/reclamaţiei.
    (3) La cererea UR/operatorului de sistem adiacent, OTS are obligaţia să transmită acestuia, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, buletinele de analiză cromatografică şi rezultatele determinărilor specifice aferente zonei de calitate a gazelor naturale şi perioadei specificate de UR/operatorul de sistem adiacent.

    ART. 18
    (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 17 alin. (1) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_Rcalitate15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor privind calitatea gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;
    – N_TRcalitate - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind calitatea gazelor naturale primite;
    – N_RCLcalitate - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind calitatea gazelor naturale clasate.


    (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^4_1 ≥ 95%.

    ART. 19
    (1) Pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 16, OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 2.000 lei.
    (2) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 17 alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
    a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
    b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

    (3) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 17 alin. (3), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
    a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
    b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.


    ART. 20
    (1) OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui UR/operator de sistem adiacent cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.
    (2) OTS are obligaţia de a se deplasa la faţa locului pentru constatări cu privire la modul de funcţionare a sistemului/ mijlocului de măsurare a gazelor naturale în termen de maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.
    (3) UR/Operatorul de sistem adiacent poate participa la constatarea prevăzută la alin. (2), în condiţiile stabilite prin Convenţia/Acordul de interconectare; în cazul în care acesta nu participă la constatare, OTS efectuează constatarea în lipsa acestuia.
    (4) Rezultatele constatării prevăzute la alin. (2) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OTS; în situaţia în care UR/operatorul de sistem adiacent a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente.
    (5) În situaţia în care, în urma constatării prevăzute la alin. (2), UR/operatorul de sistem adiacent doreşte verificarea metrologică a sistemului/mijlocului de măsurare, acesta depune/transmite o cerere la OTS, iar verificarea metrologică se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 21
    (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_Rmăsurare15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale la care s-a răspuns întrun interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;
    – N_TRmăsurare - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale primite;
    – N_RCLmăsurare - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale clasate.


    (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^5_1 ≥ 95%.
    (3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (2) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_Vmăsurare2 - numărul sistemelor/mijloacelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale supuse constatării modului de funcţionare, într-un interval de timp mai mic de două zile lucrătoare de la data înregistrării sesizărilor/reclamaţiilor;
    – N_TRmăsurare - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale primite;
    – N_RclMĂSURARE - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale clasate.


    (4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^6_1 ≥ 95%.

    ART. 22
    (1) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 20 alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
    a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
    b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

    (2) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 20 alin. (2), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
    a) o sumă fixă în valoare de 500 lei;
    b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 3-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.


    ART. 23
    (1) În vederea schimbării efective a furnizorului, OTS are obligaţia să confirme FN, în maximum o zi lucrătoare, primirea notificării din partea acestuia şi să transmită, prin e-mail, numărul cu care a fost înregistrat documentul.
    (2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_TN1 - numărul total al notificărilor de schimbare a furnizorului primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis într-un interval de timp mai mic de o zi lucrătoare;
    – N_Nînreg - numărul total al notificărilor de schimbare a furnizorului primite şi înregistrate.


    (3) Indicatorul prevăzut la alin. (2) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^7_1 ≥ 90%.
    (4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
    a) o sumă fixă în valoare de 50 lei;
    b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 2-a zi lucrătoare de la data înregistrării notificării.

    (5) OTS analizează şi transmite, prin e-mail, în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor aferente notificării prevăzute la alin. (1), o notificare FN şi FA prin care confirmă data de schimbare a furnizorului.
    (6) Indicatorul specific de performanţă aferent menţiunii prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_TN3 - numărul total al notificărilor transmise FN şi FA într-un interval de timp mai mic de 3 zile lucrătoare;
    – N_NA - numărul total al notificărilor de schimbare a furnizorului analizate.


    (7) Indicatorul prevăzut la alin. (6) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^8_1 ≥ 90%.
    (8) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
    a) o sumă fixă în valoare de 100 lei;
    b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 4-a zi lucrătoare de la data primirii documentelor aferente notificării.

    (9) În situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) din Procedura SFGN, OTS are obligaţia ca, în termen de o zi lucrătoare de la primirea şi înregistrarea tuturor notificărilor, să transmită tuturor părţilor implicate un e-mail de sistare a procesului de schimbare a furnizorului.
    (10) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (9) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_TSF1 - numărul total al notificărilor de sistare a furnizorului transmise într-un interval de timp mai mic de o zi lucrătoare;
    – N_TNînreg - numărul total al notificărilor primite şi înregistrate.


    (11) Indicatorul prevăzut la alin. (10) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^9_1 ≥ 90%.
    (12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (9) OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
    a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
    b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 2-a zi lucrătoare de la data înregistrării notificării.    IP2 - Accesul la PVT
    ART. 24
    (1) La cererea scrisă a oricărui solicitant sau UR privind încheierea unui contract de echilibrare şi acces la PVT şi a convenţiei privind accesul la PVT, după caz, OTS are obligaţia de a răspunde în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia; răspunsul OTS este în conformitate cu prevederile art. 17^4 alin. (6) din Codul reţelei.
    (2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiilor prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    a) N_sol10 - numărul răspunsurilor la solicitările de acces la PVT emise într-un interval de timp mai mic de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces;
    b) N_Tsol - numărul total al cererilor de acces la PVT primite.


    (3) Indicatorul prevăzut la alin. (2) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^1_2 ≥ 95%.
    (4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
    a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
    b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere.    IP3 - Racordarea la ST
    ART. 25
    (1) La cererea de racordare la ST a oricărui solicitant sau UR, OTS răspunde în termenele prevăzute la art. 8 alin. (2),art. 10 alin. (1),art. 24 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 172/2020, denumit în continuare Regulament.
    (2) OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau UR cu privire la racordarea la ST, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.
    (3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_Nev - numărul notificărilor, ca urmare a evaluării cererii de racordare, emise într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 8 alin. (2) din Regulament;
    – N_ATP - numărul avizelor tehnice de principiu emise întrun interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 10 alin. (1) din Regulament;
    – N_ATR - numărul avizelor tehnice de racordare emise întrun interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 24 alin. (1), respectiv art. 39 alin. (1) din Regulament;
    – N_Tracord - numărul total al cererilor de racordare la ST;
    – N_Clasat - numărul total al cererilor de racordare clasate.


    (4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^1_3 ≥ 95%.
    (5) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 25 alin. (2) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_Rracordare15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor privind racordarea la ST la care OTS a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;
    – N_TRracordare - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind racordarea la ST primite;
    – N_RCLracordare - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind racordarea la ST clasate.


    (6) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^2_3 ≥ 95%.

    ART. 26
    (1) Pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 25 alin. (2), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
    a) o sumă fixă în valoare de 60 lei;
    b) suplimentar, 10 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării cererii de racordare.

    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care OTS dovedeşte cu documente justificative că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează transmiterii cu întârziere de către solicitant sau UR a documentelor necesare.
    (3) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (2), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
    a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
    b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare.


    ART. 27
    (1) Pentru realizarea unei noi instalaţii de racordare la ST sau pentru modificarea/reamplasarea uneia existente, OTS are obligaţia să finalizeze lucrările şi să pună în funcţiune instalaţia de racordare în 180 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire, conform prevederilor art. 130 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_Tir180 - numărul total al punerilor în funcţiune realizate de OTS într-un interval mai mic de 180 de zile de la obţinerea autorizaţiei de construire;
    – N_Tracord - numărul total al cererilor de racordare la ST;
    – N_TClasat - numărul total al cererilor de racordare la ST clasate.


    (3) Indicatorul prevăzut la alin. (2) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^3_3 ≥ 95%.

    ART. 28
    (1) OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau UR cu privire la eliberarea ATR, încheierea contractului de racordare, proiectarea, execuţia, recepţia şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare la ST în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.
    (2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_Racperpif15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor privind eliberarea ATR, încheierea contractului de racordare, proiectarea, execuţia, recepţia şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;
    – N_TRacperpif - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind eliberarea ATR, încheierea contractului de racordare, proiectarea, execuţia, recepţia şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare primite;
    – N_RCLacperpif - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind eliberarea ATR, încheierea contractului de racordare, proiectarea, execuţia, recepţia şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare clasate.


    (3) Indicatorul prevăzut la alin. (2) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^4_3 ≥ 95%.
    (4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
    a) o sumă fixă în valoare de 200 lei;
    b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare.


    ART. 29
    (1) Pentru realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, OTS are obligaţia de a realiza şi de a pune în funcţiune aceste obiective în termen de 180 de zile de la data semnării contractului de racordare, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau UD cu privire la proiectarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului/ conductei necesar/necesare racordării, în maximum 20 de zile de la data înregistrării acestora.
    (3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_TPIF180 - numărul total al punerilor în funcţiune a obiectivelor/conductelor, realizate de OTS într-un interval mai mic de 180 de zile;
    – N_TOCracord - numărul total al cererilor cu privire la realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării;
    – N_TOCClasat - numărul total al cererilor clasate cu privire la solicitările de realizare a unui/unei obiectiv/conducte necesar/ necesare racordării.


    (4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^5_3 ≥ 95%.
    (5) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_R20CPIF - numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a obiectivului/ conductei necesar/necesare racordării, la care s-a răspuns întrun interval de timp mai mic de 20 de zile de la data înregistrării acestora;
    – N_TCPIF - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor primite cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării.


    (6) Indicatorul prevăzut la alin. (5) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^6_3 ≥ 95%.


    IP4 - Refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele ST
    ART. 30
    În situaţia în care în exercitarea dreptului de uz şi de servitute pentru executarea lucrărilor necesare în vederea dezvoltării, reabilitării, modernizării, exploatării şi întreţinerii sistemului de transport al gazelor naturale sau a unei părţi componente a acestuia sunt afectate terenuri şi/sau bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, OTS are obligaţia de a readuce la starea iniţială terenurile şi/sau bunurile afectate.

    ART. 31
    OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau UR cu privire la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele ST în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

    ART. 32
    (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 31 se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_Rrefacere15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor la care sa răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;
    – N_TRrefacere - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele ST primite;
    – N_RCLrefacere - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele ST clasate.


    (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^1_4 ≥ 95%.

    ART. 33
    Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 31, OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
    a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
    b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.


    ART. 34
    (1) OTS are obligaţia să asigure continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a UR.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care OTS dovedeşte, cu documente justificative, că neîndeplinirea obligaţiei este rezultatul solicitărilor/acţiunilor unor terţi, indiferent dacă aceştia au sau nu relaţii contractuale cu OTS.
    (3) Pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 400 lei.


    IP5 - Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale
    ART. 35
    (1) În situaţia în care prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale a fost limitată şi/sau întreruptă neplanificat, OTS are obligaţia să notifice telefonic sau prin poşta electronică fiecare UR afectat, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul limitării/întreruperii, cu privire la motivul limitării/întreruperii, data şi ora preconizate pentru reluarea prestării serviciului.
    (2) OTS are obligaţia de a-şi organiza activitatea astfel încât, în situaţia unor limitări şi/sau întreruperi neplanificate, reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale să se realizeze cât mai urgent.
    (3) În situaţia în care durata limitării/întreruperii neplanificate este mai mare de 24 de ore, OTS are obligaţia să notifice UR/operatorii de sistem adiacenţi afectaţi, în conformitate cu prevederile Convenţiei/Acordului de interconectare.

    ART. 36
    (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 35 alin. (1) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_U6 - numărul UR/operatorilor de sistem adiacent afectaţi, notificaţi în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul limitării/întreruperii neplanificate;
    – N_Uafectaţi - numărul total al UR/operatorilor de sistem adiacent afectaţi.


    (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^1_5 ≥ 98%.
    (3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 35 alin. (3) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_U24 - numărul UR/operatorilor de sistem adiacent afectaţi pentru o perioadă mai mare de 24 de ore, notificaţi corespunzător;
    – N_Uafectaţi - numărul total al UR/operatorilor de sistem adiacent afectaţi.


    (4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^2_5 ≥ 98%.

    ART. 37
    (1) Pentru nerespectarea obligaţiilor în termenele prevăzute la art. 35 alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
    a) o sumă fixă în valoare de 200 lei;
    b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare oră de întârziere, începând cu a 7-a oră de la momentul limitării/întreruperii neplanificate.

    (2) Pentru nerespectarea obligaţiei în termenul prevăzut la art. 35 alin. (3), OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 200 lei.


    IP6 - Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale
    ART. 38
    (1) OTS are dreptul să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale pentru timpul necesar executării lucrărilor de dezvoltare/ reabilitare/reparaţie/modernizare/exploatare şi întreţinere.
    (2) OTS publică pe pagina proprie de internet, folosind modelul din anexa nr. 1:
    a) limitările şi/sau întreruperile planificate prevăzute la alin. (1) până la data de 1 iulie a anului curent, pentru anul gazier următor;
    b) modificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate prevăzute la lit. a), precum şi justificarea acesteia, cu cel puţin 30 de zile anterior modificării.


    ART. 39
    (1) În situaţia în care prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale este limitată şi/sau întreruptă planificat, OTS are obligaţia de a notifica UR/operatorii de sistem adiacenţi afectaţi, în scris, cu minimum 5 zile lucrătoare anterior limitării/întreruperii, cu privire la motivul, data şi ora limitării/întreruperii, precum şi cu privire la data şi ora reluării prestării serviciului.
    (2) OTS are obligaţia să reia prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale la termenul specificat în notificarea prevăzută la alin. (1).

    ART. 40
    (1) Indicatorul specific de performanţă care stabileşte gradul de îndeplinire a obligaţiei prevăzute la art. 39 alin. (1) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_U5 - numărul UR/operatorilor de sistem adiacent afectaţi care au fost notificaţi într-un interval de timp mai mare de 5 zile lucrătoare anterior limitării/întreruperii;
    – N_Uafectaţi -– numărul total al UR/operatorilor de sistem adiacent afectaţi.


    (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^1_6 ≥ 98%.
    (3) Indicatorul specific de performanţă care stabileşte gradul de îndeplinire a obligaţiei prevăzute la art. 39 alin. (2) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_Ureluare - numărul UR/operatorilor de sistem adiacent afectaţi pentru care prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale a fost reluată la termenul specificat în notificare;
    – N_Uafectaţi - numărul total al UR/operatorilor de sistem adiacent afectaţi.


    (4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^2_6 ≥ 98%.

    ART. 41
    (1) Pentru nerespectarea obligaţiilor în termenele prevăzute la art. 39 alin. (1) şi/sau alin. (2), OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 200 lei.
    (2) Compensaţia prevăzută la alin. (1) nu se plăteşte în cazul în care OTS prezintă documente justificative din care rezultă că respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 39 nu a fost posibilă din cauza unor acţiuni sau restricţii impuse de terţi.


    IP7 - Soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard
    ART. 42
    (1) OTS are obligaţia de a răspunde oricăror solicitări/sesizări/reclamaţii privind serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora.
    (2) În categoria solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt incluse şi cazurile în care în cuprinsul aceleaşi solicitări/sesizări/reclamaţii se face referire la două sau mai multe situaţii tratate distinct în prezentul standard.
    (3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere obligaţiilor OTS prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5) şi la art. 20 alin. (2)-(5).

    ART. 43
    (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 42 alin. (1) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_SSR30 - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 30 de zile de la data înregistrării acestora;
    – N_TSSR - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor primite, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard;
    – N_SSRclasate - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor clasate, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard.


    (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^1_7 ≥ 80%.

    ART. 44
    Pentru nerespectarea obligaţiei în termenul prevăzut la art. 42 alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:
    a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;
    b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.    IP8 - Tel Verde
    ART. 45
    (1) OTS are obligaţia de a asigura funcţionarea unui serviciu telefonic de urgenţă, netaxabil, accesibil 24 de ore din 24 şi cu înregistrare vocală, denumit Tel Verde, pentru preluarea sesizărilor şi a reclamaţiilor referitoare la apariţia unor defecţiuni sau la acţiunile unor terţi de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a ST.
    (2) OTS are obligaţia să păstreze, pentru fiecare an gazier, pe o perioadă de 3 ani calendaristici, următoarele informaţii:
    a) numărul total de apeluri primite la Tel Verde;
    b) numărul apelurilor cu privire la apariţia unor defecţiuni de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a ST, inclusiv a celor referitoare la scăpările de gaze naturale;
    c) numărul apelurilor cu privire la acţiunile unor terţi de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a ST;
    d) numărul de apeluri de urgenţă cu timp de aşteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde.

    (3) În cazul apelurilor cu privire la scăpări de gaze naturale, OTS are obligaţia de a preciza perioada estimată în care urmează să sosească echipa de intervenţie la locul semnalat.
    (4) OTS are obligaţia să asigure deplasarea echipei de intervenţie prevăzute la alin. (3), la locul semnalat, în cel mai scurt timp posibil de la momentul primirii apelului, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul primirii apelului, în vederea remedierii defecţiunii.
    (5) În cazul în care scăpările de gaze naturale sunt localizate după sistemul/mijlocul de măsurare, dar înainte de robinetul de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare aparţinând OTS, acesta are obligaţia de a comunica UR/operatorului de sistem adiacent afectat apariţia defecţiunii, măsurile luate, precum şi durata estimată pentru remediere, în conformitate cu prevederile Convenţiei/Acordului de interconectare.

    ART. 46
    (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. d) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_Atimp60 - numărul apelurilor de urgenţă cu timp de aşteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde;
    – N_Atotal - numărul total de apeluri de urgenţă primite la Tel Verde.


    (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^1_8 ≥ 98%.
    (3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 45 alin. (4) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_ASC6 - numărul apelurilor de urgenţă referitoare la scăpări de gaze naturale, la care deplasarea echipei de intervenţie s-a efectuat într-un interval de timp mai mic de 6 ore de la momentul primirii apelului;
    – N_ASCtotal - numărul total de apeluri de urgenţă primite referitoare la scăpări de gaze naturale.


    (4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^2_8 ≥ 98%.
    IP9 - Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prevederile Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale


    ART. 47
    (1) Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prezentul standard se efectuează de către OTS la cererea îndreptăţită a solicitantului sau a UR, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.
    (2) Cererea scrisă privind plata compensaţiilor poate fi depusă în termen de maximum 60 de zile de la data la care obligaţiile OTS devin scadente.
    (3) Modalitatea de plată a compensaţiilor se stabileşte de comun acord între părţi.
    (4) Pe instrumentele de plată prin care se plătesc compensaţiile datorate se specifică expres „Contravaloare compensaţii conform indicatorului de performanţă ...“.
    (5) Plata de către OTS a compensaţiilor nu îl exonerează pe acesta de la plata altor daune stabilite de instanţa de judecată şi/sau de alte reglementări aplicabile.

    ART. 48
    În cazul în care OTS nu efectuează plata compensaţiilor stabilite în prezentul standard, în termenul şi în condiţiile prevăzute la art. 47, acesta are obligaţia să plătească solicitantului:
    a) dublul compensaţiilor datorate, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 47 alin. (1);
    b) triplul compensaţiilor datorate, începând cu a 61-a zi de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 47 alin. (1).


    ART. 49
    (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 48 se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_comp60 - numărul compensaţiilor care au fost plătite în termen de maximum 60 de zile de la data la care obligaţiile OTS devin scadente;
    – N_comp31 - numărul compensaţiilor duble plătite de OTS;
    – N_comp61 - numărul compensaţiilor triple plătite de OTS;
    – N_TCcomp - numărul total al compensaţiilor care trebuie plătite.


    (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP^1_9 ≥ 90%.

    CAP. III
    Modalităţii de comunicare
    ART. 50
    (1) La solicitările/sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau UR, OTS are obligaţia de a analiza aspectele semnalate şi de a răspunde în scris cu privire la rezultatul analizei efectuate şi la măsurile dispuse.
    (2) Obligaţia OTS de a răspunde la solicitări/sesizări/ reclamaţii se consideră îndeplinită la data transmiterii răspunsului.
    (3) OTS are obligaţia să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) prin una dintre următoarele modalităţi de comunicare:
    a) prin poştă electronică;
    b) prin fax;
    c) prin poştă;
    d) prin predare sub semnătură, în situaţia în care răspunsul este ridicat personal de către solicitant sau UR.

    (4) În cazul în care solicitantul sau UR specifică o anumită modalitate de comunicare, OTS are obligaţia să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) pe calea specificată.
    (5) Data la care OTS transmite răspunsul se consideră:
    a) data predării, dacă răspunsul este ridicat personal, sub semnătură de primire;
    b) data transmiterii prin poştă, cu confirmare de primire;
    c) data generării raportului afirmativ de primire a acestuia, în cazul expedierii prin fax sau prin poştă electronică.


    ART. 51
    (1) Solicitantul sau UR are dreptul de a se adresa ANRE cu sesizări/reclamaţii în legătură cu nerespectarea de către OTS a obligaţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile prezentului standard.
    (2) Sesizările/reclamaţiile menţionate la alin. (1) se depun în termen de maximum 90 de zile de la data la care obligaţiile OTS, prevăzute de prezentul standard, devin scadente.

    ART. 52
    (1) În vederea îmbunătăţirii calităţii serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, OTS are obligaţia să desfăşoare activităţi de monitorizare anuală a gradului de satisfacţie a solicitanţilor şi a UR, în conformitate cu familia de standarde ISO 9001, cel puţin cu privire la următoarele criterii:
    a) calitatea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, respectiv încrederea UR în capacitatea OTS de a opera ST în condiţii de siguranţă;
    b) atitudinea şi competenţa personalului OTS cu care solicitantul sau UR vine în contact;
    c) accesibilitatea informaţiilor privind serviciul prestat de OTS;
    d) promptitudinea în soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor;
    e) modul de soluţionare a solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor;
    f) satisfacerea cerinţelor solicitanţilor şi UR.

    (2) În urma desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1) OTS raportează anual ANRE:
    a) numărul de respondenţi;
    b) criteriile avute în vedere;
    c) interpretarea rezultatelor;
    d) planul de măsuri necesare pentru acţiunile corective.


    CAP. IV
    Evidenţe şi raportări
    ART. 53
    (1) Pentru fiecare an gazier, OTS are obligaţia să ţină evidenţa:
    a) solicitărilor privind racordarea la ST, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2;
    b) solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite, precum şi a răspunsurilor transmise, defalcată pe fiecare indicator specific de performanţă a serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale;
    c) limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi neplanificate în prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.

    (2) OTS are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet şi să actualizeze zilnic evidenţa prevăzută la alin. (1) lit. c).

    ART. 54
    (1) OTS are obligaţia de a transmite ANRE, până în data de 1 decembrie a fiecărui an, pentru anul gazier anterior, următoarele:
    a) raportul privind nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă a serviciului de transport al gazelor naturale, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 3;
    b) bilanţul compensaţiilor plătite, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 4;
    c) numărul total al cererilor privind accesul, respectiv racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale şi durata medie de procesare a acestora; durata medie de procesare T_m, exprimată în zile, se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_Si - numărul cererilor procesate în intervalul de timp t_i;
    – t_i - durata de procesare a cererii, exprimată în zile;
    – N_St - numărul total de cereri primite.


    d) numărul total al solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite, defalcate pe fiecare indicator specific de performanţă a serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale şi durata medie de procesare a acestora; durata medie de procesare T_m, exprimată în zile, se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - N_Ri - numărul solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor procesate în intervalul de timp t_i;
    – t_i - durata de procesare a reclamaţiilor, sesizărilor şi solicitărilor, exprimată în zile;
    – N_Rt - numărul total al reclamaţiilor, sesizărilor şi solicitărilor primite;


    e) informaţiile prevăzute la art. 52 alin. (2);
    f) evidenţa prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. a);
    g) evidenţa prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. c), în format fişier EXCEL.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit ANRE cu adresă de înaintare asumată de către reprezentantul legal al OTS sau de către persoana/persoanele împuternicită(e) să reprezinte legal OTS.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) se semnează pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al OTS sau de către persoana/persoanele împuternicită(e) să reprezinte legal OTS.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit, în original, la ANRE; documentele prevăzute la alin. (1) se transmit şi în format electronic editabil, prin e-mail, la adresa smgn@anre.ro.

    ART. 55
    (1) OTS are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet, până în data de 1 decembrie a fiecărui an, raportul prevăzut la art. 54 alin. (1) lit. a).
    (2) OTS are obligaţia să menţină pe pagina proprie de internet evidenţa prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. c) şi raportul prevăzut la art. 54 alin. (1) lit. a), pentru o perioadă de minimum 3 ani gazieri.

    ART. 56
    OTS are obligaţia să menţină datele care au stat la baza calculării indicatorilor specifici de performanţă din prezentul standard, pentru o perioadă de minimum 3 ani gazieri.

    ART. 57
    Costurile generate de plata compensaţiilor nu sunt considerate costuri justificate şi nu sunt luate în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 58
    În cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului standard, OTS are obligaţia să publice conţinutul acestuia, însoţit de ordinul de aprobare, pe pagina proprie de internet.

    ART. 59
    Nerespectarea prevederilor prezentului standard constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 194 pct. 16 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 60
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul standard.

    ANEXA 1

    la standard
    Evidenţa limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi neplanificate

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Operatorul sistemului de transport al││
│gazelor naturale ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. licenţă de operare a sistemului ││
│de transport al gazelor naturale ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul şi data de înregistrare la ││
│OTS a adresei de înaintare a ││
│raportului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul gazier pentru care se realizează││
│raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │Locaţia limitării/întreruperii │Punct de ieşire/intrare afectat │ │ │ │Data şi ora │ │
│ │ │Denumire ├──────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┼─────────────────────────┬─────────────────────────┤UR/ │ │Data şi ora │reluării │ │
│ │ │lucrare/ │ │ │ │Coordonate│Coordonate│ │ │operator│Perioada │limitării/ │prestării │Observaţii│
│Nr. │Tip limitare/ întrerupere│motiv │ │ │ │GPS^1 │GPS^1 │Puncte de ieşire din SNT │Puncte de intrare în SNT │de │planificată│întreruperii│serviciului │ │
│crt.│ │limitare şi│ │ │ │început │sfârşit │ │ │sistem │de execuţie│ │ │ │
│ │ │/sau │Siruta│Localitate│Judeţ├────┬─────┼────┬─────┼────────────┬────────────┼────────────┬────────────┤adiacent│a lucrării^├────────┬───┼─────────┬───┼──────────┤
│ │ │întrerupere│ │ │ │ │ │ │ │Limitare │Întrerupere │Limitare │Întrerupere │afectat │2 │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┬───────────┤ │ │ │ │X1 │Y1 │X2 │Y2 ├───┬────────┼───┬────────┼───┬────────┼───┬────────┤ │ │Data │Ora│Data │Ora│ │
│ │neplanificată│planificată│ │ │ │ │ │ │ │ │Cod│Denumire│Cod│Denumire│Cod│Denumire│Cod│Denumire│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴───────────┴──────┴──────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴───┴────────┴───┴────────┴───┴────────┴───┴────────┴────────┴───────────┴────────┴───┴─────────┴───┴──────────┘


     ^1 Coordonate GPS în sistem STEREO 70.
    ^ 2 Se completează numai pentru limitările/întreruperile planificate.
    Reprezentant legal al OTS (numele şi prenumele):
    Semnătura:

    ANEXA 2

    la standard
    Evidenţa solicitărilor privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Operatorul sistemului de transport al││
│gazelor naturale ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. licenţă de operare a sistemului ││
│de transport al gazelor naturale ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul şi data de înregistrare la ││
│OTS a adresei de înaintare a ││
│raportului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se realizează ││
│raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌────┬──────────┬──────┬─────────────┬─────┬──────────┬──────────────────────┐
│ │ │ │ │ │Solicitare│Soluţionare racordare │
│ │ │ │ │ │racordare │ │
│ │ │ │ │ ├─────┬────┼───────────┬─────┬────┤
│Nr. │Solicitant│SIRUTA│Localitate │Judeţ│ │ │Mod de │ │ │
│crt.│ │ │aparţinătoare│ │ │ │soluţionare│ │ │
│ │ │ │ │ │Număr│Data│a avizului │Număr│Data│
│ │ │ │ │ │ │ │tehnic/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │refuz │ │ │
├────┼──────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────┼────┼───────────┼─────┼────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────┼────┼───────────┼─────┼────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴─────────────┴─────┴─────┴────┴───────────┴─────┴────┘


    Reprezentant legal al OTS (numele şi prenumele):
    Semnătura:

    ANEXA 3

    la standard
    Raport privind nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă a serviciului de transport al gazelor naturale

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Operatorul sistemului de transport al││
│gazelor naturale ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. licenţă de operare a sistemului ││
│de transport al gazelor naturale ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul şi data de înregistrare la ││
│OTS a adresei de înaintare a ││
│raportului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se realizează ││
│raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌────┬───────────┬───────────┬─────────────┬───────────────┬───────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │Grad de │
│ │Indicator │Indicator │Condiţia de │Abreviere │ │îndeplinire│
│Nr. │general de │specific de│realizare a │termen utilizat│Valoare│a condiţiei│
│crt.│performanţă│performanţă│performanţei,│pentru calculul│termen │de │
│ │ │ │în % │indicatorului │ │performanţă│
│ │ │ │ │ │ │% │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_T0 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_T2 │ │ │
│1. │IP0 │IP^1_0 │90% ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_înreg │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_clasate │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_CTR30 │ │ │
│ │ │IP^1_1 │90% ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_TCTRST │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_Rparametrii10│ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │IP^2_1 │95% │N_TRparametrii │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_RCLparametrii│ │ │
│ │ ├───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_verificareP24│ │ │
│ │ │IP^3_1 │95% ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_TverificareP │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_Rcalitate15 │ │ │
│2. │IP1 │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │IP^4_1 │95% │N_TRcalitate │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_RCLcalitate │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_Rmăsurare15 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │IP^5_1 │95% │N_TRmăsurare │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_RCLmăsurare │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_Vmăsurare2 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │IP^6_1 │95% │N_TRmăsurare │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_RCLmăsurare │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_TN1 │ │ │
│ │ │IP^7_1 │90% ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_Nînreg │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_TN3 │ │ │
│ │ │IP^8_1 │90% ├───────────────┤ │ │
│ │ │ │ │N_NA │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_TSF1 │ │ │
│ │ │IP^9_1 │90% ├───────────────┤ │ │
│ │ │ │ │N_TNînreg │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_sol10 │ │ │
│3. │IP2 │IP^1_2 │95% ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_Tsol │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_Nev │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_ATP │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │IP^1_3 │95% │N_ATR │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_Clasat │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_Tracord │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_Rracordare15 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │IP^2_3 │95% │N_TRracordare │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_RCLracordare │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_Tir180 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│4. │IP3 │IP^3_3 │95% │N_Tracord │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_TClasat │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_Rperpif15 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │IP^4_3 │95% │N_TRperpif │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_RCLperpif │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_TPIF180 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │IP^5_3 │95% │N_TOCracord │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_TOCClasat │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_R20CPIF │ │ │
│ │ │IP^6_3 │95% ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_TCPIF │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_Rrefacere15 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│5. │IP4 │IP^1_4 │95% │N_TRrefacere │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_RCLrefacere │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_U6 │ │ │
│ │ │IP^1_5 │98% ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_Uafectaţi │ │ │
│6. │IP5 ├───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_U24 │ │ │
│ │ │IP^2_5 │98% ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_Uafectaţi │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_U5 │ │ │
│ │ │IP^1_6 │98% ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_Uafectaţi │ │ │
│7. │IP6 ├───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_Ureluare │ │ │
│ │ │IP^2_6 │98% ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_Uafectaţi │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_SSR30 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│8. │IP7 │IP^1_7 │80% │N_TSSR │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_SSRclasate │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_Atimp60 │ │ │
│ │ │IP^1_8 │98% ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_Atotal │ │ │
│9. │IP8 ├───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_ASC6 │ │ │
│ │ │IP^2_8 │98% ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_ASCtotal │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │N_comp60 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_comp31 │ │ │
│10. │IP9 │IP^1_9 │90% ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_comp61 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼───────┤ │
│ │ │ │ │N_TCcomp │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴───────┴───────────┘


    Reprezentant legal al OTS (numele şi prenumele):
    Semnătura:

    ANEXA 4

    la standard
    Bilanţul compensaţiilor plătite

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Operatorul sistemului de transport al││
│gazelor naturale ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. licenţă de operare a sistemului ││
│de transport al gazelor naturale ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul şi data de înregistrare la ││
│OTS a adresei de înaintare a ││
│raportului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul pentru care se realizează ││
│raportarea ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌────┬────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │Indicator │Numărul │Cuantumul │
│Nr. │general de │cererilor │total al │
│crt.│performanţă │privind plata │compensaţiilor│
│ │ │compensaţiilor│achitate (lei)│
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │IP0 - │ │ │
│ │înregistrarea │ │ │
│ │solicitărilor/ │ │ │
│ │sesizărilor/ │ │ │
│1. │reclamaţiilor │ │ │
│ │privind │ │ │
│ │serviciul de │ │ │
│ │transport şi de │ │ │
│ │sistem al │ │ │
│ │gazelor naturale│ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │IP1 - accesul, │ │ │
│ │contractarea │ │ │
│ │serviciului de │ │ │
│ │transport al │ │ │
│2. │gazelor naturale│ │ │
│ │şi respectarea │ │ │
│ │condiţiilor de │ │ │
│ │predare-preluare│ │ │
│ │a gazelor │ │ │
│ │naturale │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│3. │IP2 - accesul la│ │ │
│ │PVT │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │IP3 - racordarea│ │ │
│4. │la sistemul de │ │ │
│ │transport al │ │ │
│ │gazelor naturale│ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │IP4 - refacerea │ │ │
│ │terenurilor şi/ │ │ │
│ │sau a bunurilor │ │ │
│ │afectate de │ │ │
│5. │execuţia unor │ │ │
│ │lucrări la │ │ │
│ │obiectivele │ │ │
│ │sistemului de │ │ │
│ │transport al │ │ │
│ │gazelor naturale│ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │IP5 - │ │ │
│ │notificarea │ │ │
│ │limitărilor şi/ │ │ │
│ │sau a │ │ │
│ │întreruperilor │ │ │
│6. │neplanificate şi│ │ │
│ │reluarea │ │ │
│ │prestării │ │ │
│ │serviciului de │ │ │
│ │transport şi de │ │ │
│ │sistem al │ │ │
│ │gazelor naturale│ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │IP6 - │ │ │
│ │notificarea │ │ │
│ │limitărilor şi/ │ │ │
│ │sau a │ │ │
│ │întreruperilor │ │ │
│7. │planificate şi │ │ │
│ │reluarea │ │ │
│ │prestării │ │ │
│ │serviciului de │ │ │
│ │transport şi de │ │ │
│ │sistem al │ │ │
│ │gazelor naturale│ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │IP7 - │ │ │
│ │soluţionarea │ │ │
│ │solicitărilor/ │ │ │
│ │sesizărilor/ │ │ │
│ │reclamaţiilor │ │ │
│ │privind │ │ │
│ │prestarea │ │ │
│8. │serviciului de │ │ │
│ │transport al │ │ │
│ │gazelor │ │ │
│ │naturale, altele│ │ │
│ │decât cele │ │ │
│ │tratate distinct│ │ │
│ │în standardul de│ │ │
│ │performanţă │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │IP9 - realizarea│ │ │
│ │obligaţiei de │ │ │
│ │plată a │ │ │
│ │compensaţiilor │ │ │
│ │datorate în │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │
│9. │prevederile │ │ │
│ │standardului de │ │ │
│ │performanţă │ │ │
│ │pentru serviciul│ │ │
│ │de transport şi │ │ │
│ │de sistem al │ │ │
│ │gazelor naturale│ │ │
└────┴────────────────┴──────────────┴──────────────┘


    Reprezentant legal al OTS (numele şi prenumele):
    Semnătura:
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016