Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament (afisez 3559 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 356

Monitorul Oficial 110 din 08 Februarie 2023 (M. Of. 110/2023)

 REGULAMENT din 17 ianuarie 2023 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 110 din 8 februarie 2023

──────────pus în aplicare prin ordinul nr. 70 din 17 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 110 din 8 februarie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament stabileşte regimul de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de ordonanţa guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare og nr. 22/1999. (2) contravenţiile prevăzute la art. 67^1 din og nr. 22/1999 se constată şi ...

Monitorul Oficial 100 din 06 Februarie 2023 (M. Of. 100/2023)

 REGULAMENT din 3 februarie 2023 de furnizare a energiei electrice la clienţii finali EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 100 din 6 februarie 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 5 din 3 februarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 100 din 6 februarie 2023.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice la locurile de consum ale clienţilor finali, denumiţi în continuare clienţi.art. 2prezentul regulament se aplică clienţilor, furnizorilor de energie electrică, operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi operatorului de transport şi de sistem.secŢiunea a 2-adefiniţii şi abrevieriart. 3(1) abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele ...

Monitorul Oficial 95 din 03 Februarie 2023 (M. Of. 95/2023)

 REGULAMENT din 18 ianuarie 2023 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: Agenţia Naţională de Integritate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 95 din 3 februarie 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.822 din 18 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 95 din 3 februarie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament de organizare şi funcţionare este întocmit în temeiul art. 16 alin. (4) din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2(1) dispoziţiile prezentului regulament de organizare şi funcţionare al agenţiei naţionale de integritate, denumit în continuare regulament, se aplică personalului agenţiei naţionale de integritate, denumită în continuare agenţie.(2) prezentul regulament poate fi completat prin ordin al preşedintelui agenţiei cu norme interne, ...

Monitorul Oficial 29 bis din 10 Ianuarie 2023 (M. Of. 29 bis/2023)

 REGULAMENT din 28 decembrie 2022 al sitului ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 29 bis din 10 ianuarie 2023

──────────conţinut de planul de management din 28 decembrie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 29 din 10 ianuarie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1scopul prezentului regulament este de a reglementa activităţile antropice care se desfăşoară pe suprafaţa ariei naturale protejate r0sci0312 castanii comestibili de la buia, în vederea asigurării punerii în aplicare a măsurilor din planul de management, în acord cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, în contextul conservării şi utilizării durabile a resurselor naturale din aria protejată menţionată anterior.cap. iireglementarea activităţilor din interiorul si vecinătatea ariei naturale protejateart. 2autorităţile cu competenţe şi responsabilităţi în reglementarea activităţilor din ...

Monitorul Oficial 49 din 18 Ianuarie 2023 (M. Of. 49/2023)

 REGULAMENT din 12 ianuarie 2023 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 49 din 18 ianuarie 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 80 din 12 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 49 din 18 ianuarie 2023.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1(1) comisia naţională de bioetică a medicamentului şi a dispozitivelor medicale, denumită în continuare cnbmdm, organism independent, fără personalitate juridică, efectuează analiza etică şi emite avize în baza regulamentului (ue) nr. 536/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a directivei 2001/20/ce, pus în aplicare prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 29/2022, aprobată cu modificări şi completări ...

Monitorul Oficial 35 din 12 Ianuarie 2023 (M. Of. 35/2023)

 REGULAMENT din 3 ianuarie 2023 de organizare şi funcţionare a Comisiei de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 35 din 12 ianuarie 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 3 din 3 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 35 din 12 ianuarie 2023.──────────art. 1prezentul regulament de organizare şi funcţionare stabileşte modul de desfăşurare a activităţilor comisiei de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj ce şi procedura de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj ce.art. 2(1) În vederea aprobării ca organism de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj ce, în vederea notificării la comisia europeană şi celorlalte state membre ale uniunii europene, operatorul economic ...

Monitorul Oficial 26 din 10 Ianuarie 2023 (M. Of. 26/2023)

 REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 26 din 10 ianuarie 2023

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) şi (8)-(10),art. 5 alin. (1) lit. b) şi c),art. 6 alin. (1),art. 10 alin. (6),art. 11, 12,art. 13 alin. (4),art. 14,art. 15 alin. (1) lit. c),art. 16,art. 17 alin. (1),(5)-(7), (9) şi (11)-(14), art. 18 alin. (1) şi (3), art. 19 alin. (1)-(5),art. 21-25,art. 26 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi (4)-(8), art. 28,art. 33 alin. (2),art. 37, 38 şi 43,art. 44 alin. (1) lit. b), c),e)-i) şi alin. (3) şi (5)-(7), art. 45, 46 şi 48,art. 59 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 60 alin. (3) din legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, ...

Monitorul Oficial 12 din 05 Ianuarie 2023 (M. Of. 12/2023)

 REGULAMENT din 20 decembrie 2022 privind activitatea de audit public extern EMITENT: Curtea de Conturi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 5 ianuarie 2023

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 629 din 20 decembrie 2022, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 12 din 5 ianuarie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) audit public extern - activitatea specifică realizată de curtea de conturi pe baza cadrului normativ şi metodologic elaborat de aceasta, a standardelor internaţionale de audit şi a prezentului regulament;b) auditor public extern - persoana angajată în cadrul curţii de conturi care efectuează activităţi specifice de audit public extern, care îndeplineşte şi alte atribuţii legate strict de funcţia de control, sau persoana care ...

Monitorul Oficial 1254 bis din 27 Decembrie 2022 (M. Of. 1254 bis/2022)

 REGULAMENT din 22 decembrie 2022 de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1254 bis din 27 decembrie 2022

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 3.243 din 22 decembrie 2022, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1254 din 27 decembrie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament stabileşte normele de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legale.(2) În situaţiile neprevăzute de lege sau de prezentul regulament, preşedintele instanţei stabileşte regulile aplicabile referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţei.art. 2(1) judecătoriile, tribunalele, tribunalele specializate, curţile de apel şi instanţele militare sunt organizate şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legii nr. 304/2022 privind organizarea judiciară şi ale prezentului regulament.(2) În cadrul instanţelor, în raport cu complexitatea şi numărul cauzelor, funcţionează ...

Monitorul Oficial 1228 din 20 Decembrie 2022 (M. Of. 1228/2022)

 REGULAMENT din 14 decembrie 2022 de organizare şi funcţionare al Grupului naţional suport pentru optimizarea planurilor de mobilitate urbană durabilă EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1228 din 20 decembrie 2022

──────────aprobat prin ordinul nr. 3.232 din 14 decembrie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1228 din 20 decembrie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament de organizare şi funcţionare al grupului naţional suport pentru optimizarea planurilor de mobilitate urbană durabilă, denumit în continuare regulament, stabileşte modul de organizare şi funcţionare al grupului naţional suport pentru optimizarea planurilor de mobilitate urbană durabilă.art. 2(1) grupul naţional suport pentru optimizarea planurilor de mobilitate urbană durabilă, denumit în continuare gns - pmud, este un organism interministerial şi interdisciplinar, fără personalitate juridică, format din membri desemnaţi, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, structurilor asociative ale ...

‹‹ Pagina 1 din 356
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016