Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament (afisez 2995 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 300

Monitorul Oficial 279 din 11 Aprilie 2019 (M. Of. 279/2019)

 REGULAMENT din 10 aprilie 2019 privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi revocarea din aceste funcţii EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 11 aprilie 2019

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 573 din 10 aprilie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 279 din 11 aprilie 2019.──────────cap. i concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilorsecŢiunea 1dispoziţii generaleart. 1numirea judecătorilor în funcţii de conducere la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii se face în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.art. 2(1) evidenţa posturilor vacante de conducere de la instanţele judecătoreşti este publică şi disponibilă permanent pe paginile de internet ale consiliului superior al magistraturii, ...

 REGULAMENT din 9 aprilie 2019 privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 11 aprilie 2019

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 234 din 9 aprilie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 279 din 11 aprilie 2019.──────────cap. iconcursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a procurorilorsecŢiunea 1dispoziţii generaleart. 1numirea procurorilor în funcţii de conducere la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii se face în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.art. 2(1) evidenţa posturilor vacante de conducere de la parchete este publică şi disponibilă permanent pe paginile de internet ale parchetului de ...

Monitorul Oficial 277 din 11 Aprilie 2019 (M. Of. 277/2019)

 REGULAMENT nr. 3 din 25 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 277 din 11 aprilie 2019

În temeiul prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 19.03.2019,autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul regulament.art. iregulamentul autorităţii de supraveghere financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea entităţii de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniul financiar nonbancar (sal-fin), publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 383 din 19 mai 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul ...

Monitorul Oficial 272 din 10 Aprilie 2019 (M. Of. 272/2019)

 REGULAMENT din 22 martie 2019 de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 din 10 aprilie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 3.750 din 22 martie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 272 din 10 aprilie 2019.──────────titlul idispoziţii generalecap. icadrul de reglementareart. 1prezentul regulament de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din românia, denumit în continuare regulament, integrează viziunea, misiunea şi principiile care guvernează învăţământul preuniversitar românesc, aşa cum sunt acestea definite la art. 3 lit. a)-u) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, neafectând drepturile, libertatea, demnitatea şi imaginea elevilor, părinţilor, angajaţilor şi partenerilor şcolii.art. 2prezentul regulament cuprinde prevederi specifice filierei vocaţionale pedagogice şi se aplică în colegiile şi ...

Monitorul Oficial 257 din 03 Aprilie 2019 (M. Of. 257/2019)

 REGULAMENT nr. 4 din 25 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 257 din 3 aprilie 2019

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 1 din legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,în urma deliberărilor din şedinţa consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 25.03.2019,autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul regulament.art. iregulamentul autorităţii de supraveghere financiară nr. ...

Monitorul Oficial 244 din 29 Martie 2019 (M. Of. 244/2019)

 REGULAMENT din 14 martie 2019 de organizare şi funcţionarea Consiliului consultativ al militarilor în rezervă şi în retragere EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 29 martie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. m.46 din 14 martie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 244 din 29 martie 2019.──────────art. 1consiliul consultativ al militarilor în rezervă şi în retragere, denumit în continuare consiliul, îşi desfăşoară activitatea ca organ consultativ în scopul asigurării ministrului apărării naţionale a consultanţei de specialitate în domeniile de interes specifice militarilor în rezervă şi în retragere.art. 2consiliul funcţionează la nivelul cabinetului ministrului, pe lângă structura de consilieri ai ministrului apărării naţionale, activitatea sa fiind sprijinită şi coordonată de către un consilier desemnat de ministrul apărării naţionale.art. 3(1) consiliul este compus din militari trecuţi în ...

Monitorul Oficial 234 din 27 Martie 2019 (M. Of. 234/2019)

 REGULAMENT din 13 martie 2019 privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele şcolare şi centrele de perfecţionare EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 234 din 27 martie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 3.665 din 13 martie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 234 din 27 martie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament reglementează gestionarea actelor de studii care se eliberează cadrelor didactice din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de către inspectoratele şcolare şi centrele de perfecţionare ale cadrelor didactice.(2) În sensul prezentului regulament sunt centre de perfecţionare:a) liceele/colegiile cu profil pedagogic;b) alte unităţi de învăţământ liceal care au primit de la ministerul educaţiei naţionale atribuţii privind formarea continuă prin grade didactice a maiştrilor instructori, antrenorilor şi cadrelor medicale cu studii medii.(3) ...

Monitorul Oficial 228 din 25 Martie 2019 (M. Of. 228/2019)

 REGULAMENT din 27 februarie 2019 de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Craiova EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 228 din 25 martie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 269 din 27 februarie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 228 din 25 martie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1institutul de medicină legală craiova este organizat şi funcţionează în baza dispoziţiilor ordonanţei guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, cu modificările ulterioare, ale regulamentului de aplicare a dispoziţiilor ordonanţei guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 774/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordinului ministrului justiţiei şi ministrului sănătăţii nr. 1.134/c/255/2000 pentru aprobarea normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor ...

Monitorul Oficial 221 bis din 21 Martie 2019 (M. Of. 221 bis/2019)

 REGULAMENT DE TABĂRĂ din 12 martie 2019 privind desfăşurarea taberelor pentru copii şi tineri EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 221 bis din 21 martie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 456/2019 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 221 din 21 martie 2019.──────────prevederile prezentului regulament de tabără, denumit în continuare regulament se aplică taberelor pentru copii şi tineri organizate în centrele de agrement/bazele turistice ale ministerului şi sportului şi vizează confortul şi siguranţa participanţilor la tabără în locaţia ........................ perioada ..................... sosiţi din localitatea ............................ judeţul ..............i. codul de etică - stabileşte normele obligatorii de conduită profesională pentru persoanele care lucrează cu copii/tineri, în mod profesionist.1. valori şi principii:1.1. - imparţialitate şi obiectivitate1.2. - responsabilitate morală, socială şi profesională;1.3. - integritate morală şi profesională1.4. - ...

Monitorul Oficial 191 din 11 Martie 2019 (M. Of. 191/2019)

 REGULAMENT din 7 martie 2019 de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 EMITENT: Biroul Electoral Central pentru Alegerea Membrilor din România în Parlamentul European PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 11 martie 2019

──────────aprobat prin hotărârea nr. 1/h din 7 martie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 191 din 11 martie 2019.──────────art. 1(1) birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.(2) candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale. În cazul birourilor electorale ale secţiilor de votare se aplică prevederile ultimei teze a art. 29 alin. (5) din legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru parlamentul european, republicată, cu modificările ulterioare.(3) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită ...

‹‹ Pagina 1 din 300
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice