Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament (afisez 2898 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 290

Monitorul Oficial 486 din 13 Iunie 2018 (M. Of. 486/2018)

 REGULAMENT nr. 6 din 17 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 13 iunie 2018

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 1, 3 şi 4 din legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional,având în vedere prevederile regulamentului comitetului naţional pentru supravegherea macroprudenţială nr. 2/2017 privind metodologia şi procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi sfera de aplicare a acestor instrumente,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere ...

Monitorul Oficial 478 din 11 Iunie 2018 (M. Of. 478/2018)

 REGULAMENT nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 11 iunie 2018

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (2) şi art. 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 1 şi art. 151 din legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 9.05.2018, autoritatea de supraveghere financiară emite următorul regulament:titlul idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament stabileşte cadrul juridic aplicabil operaţiunilor de ...

Monitorul Oficial 467 din 06 Iunie 2018 (M. Of. 467/2018)

 REGULAMENT din 2 aprilie 2018 privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 6 iunie 2018

──────────conţinut de ordinul nr. 468 din 2 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 467 din 6 iunie 2018.──────────În temeiul prevederilor art. 67 alin. (2) din legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din românia în spaţiul feroviar unic european, consiliul naţional de supraveghere din domeniul feroviar aprobă prezentul regulament.cap. idispoziţii generaleart. 1scopul regulamentuluiprezentul regulament reglementează procedurile privind analiza şi soluţionarea de către consiliul naţional de supraveghere din domeniul feroviar a plângerilor privind încălcarea prevederilor legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din românia în spaţiul feroviar unic european, denumită în continuare lege, referitoare la asigurarea echitabilă şi nediscriminatorie a ...

 REGULAMENT din 2 aprilie 2018 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 6 iunie 2018

──────────conţinut de ordinul nr. 466 din 2 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 467 din 6 iunie 2018.──────────În temeiul art. 67 alin. (2) din legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din românia în spaţiul feroviar unic european,consiliul naţional de supraveghere din domeniul feroviar aprobă prezentul regulament.cap. iconstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege de către consiliul naţional de supraveghere din domeniul feroviarart. 1prezentul regulament stabileşte regimul de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din românia în spaţiul feroviar unic european, denumită în continuare lege. contravenţiile prevăzute de ...

Monitorul Oficial 461 din 05 Iunie 2018 (M. Of. 461/2018)

 REGULAMENT din 24 mai 2018 de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 5 iunie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 692 din 24 mai 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 461 din 5 iunie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) centrul naţional clinic de recuperare neuropsihomotorie copii „dr. nicolae robănescu“ bucureşti, denumit în continuare centru, este înfiinţat şi funcţionează ca unitate sanitară cu personalitate juridică în subordinea ministerului sănătăţii, în baza legii nr. 377/2006 privind înfiinţarea centrului medical de recuperare neuropsihomotorie pentru copii - bucureşti.(2) prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 770/2013*) se aprobă schimbarea denumirii centrului în centrul naţional clinic de recuperare neuropsihomotorie copii „dr. nicolae robănescu“ bucureşti.*) ordinul ministrului sănătăţii nr. 770/2013 ...

Monitorul Oficial 452 din 31 Mai 2018 (M. Of. 452/2018)

 REGULAMENT din 24 mai 2018 de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel naţional EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 31 mai 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 52 din 24 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 452 din 31 mai 2018──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament stabileşte componenţa, atribuţiile şi funcţionarea grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel naţional, denumit în continuare glern.art. 2glern este constituit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) şi (6) din hotărârea guvernului nr. 768/2016 privind organizarea şi funcţionarea platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre.art. 3glern are ca scop principal integrarea activităţilor desfăşurate de către grupurile de lucru pe tipuri de riscuri, din cadrul platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre, denumită în continuare pnrrd, ...

Monitorul Oficial 451 din 30 Mai 2018 (M. Of. 451/2018)

 REGULAMENT-CADRU din 24 mai 2018 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Cultură" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 30 mai 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 360 din 24 mai 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 451 din 30 mai 2018.──────────art. 1prezentul regulament-cadru stabileşte locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă, precum şi condiţiile de acordare a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă şi a sporului pentru condiţii grele de muncă, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „cultură“, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr. iii „familia ocupaţională de funcţii bugetare «culturĂ»“ la legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2(1) sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de ...

Monitorul Oficial 447 din 29 Mai 2018 (M. Of. 447/2018)

 REGULAMENT din 25 mai 2018 privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi de modificare a unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 29 mai 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 97 din 25 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 447 din 29 mai 2018.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1prezentul regulament stabileşte condiţiile de utilizare de către solicitanţi a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale.art. 2prezentul regulament se aplică în relaţiile dintre operatorii economici titulari ai licenţei de operare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi:- solicitanţii care doresc accesul la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;– titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale, în cazul contractelor de furnizare cu servicii reglementate incluse.secŢiunea a 2-aabrevieri şi ...

Monitorul Oficial 436 din 23 Mai 2018 (M. Of. 436/2018)

 REGULAMENT din 21 aprilie 2018 de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 23 mai 2018

──────────aprobat prin hotărârea nr. 2 din 21 aprilie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 436 din 23 mai 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din româniaregulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, denumit în cele ce urmează regulament, se aplică de către membrii camerei auditorilor financiari din românia, auditori financiari şi firme de audit şi de către stagiarii în activitatea de audit financiar.art. 2statutul camerei auditorilor financiari din românia(1) camera auditorilor financiari din românia, denumită în continuare camera sau cafr, este organizaţia profesională de utilitate publică, ...

Monitorul Oficial 426 din 18 Mai 2018 (M. Of. 426/2018)

 REGULAMENT din 17 mai 2018 de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 4.857 din 17 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 426 din 18 mai 2018.──────────art. 1institutul naţional de administraţie, denumit în continuare institutul, organizează programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordonanţei guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea institutului naţional de administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 44/2017, cu modificările ...

‹‹ Pagina 1 din 290
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice