Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament (afisez 3301 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 331

Monitorul Oficial 153 din 15 Februarie 2021 (M. Of. 153/2021)

 REGULAMENT din 3 februarie 2021 privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A. (Romanian Commodities Exchange - S.A.) EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 153 din 15 februarie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. 7 din 3 februarie 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 153 din 15 februarie 2021.──────────cap. iscopart. 1prezentul regulament stabileşte cadrul organizat pentru tranzacţionarea gazelor naturale pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de bursa română de mărfuri - s.a. (romanian commodities exchange - s.a.) în calitate de operator licenţiat (brm), având trei segmente:a) piaţa produselor standardizate pe termen scurt;b) piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung;c) piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung.cap. iitermeni, definiţii şi abrevieriart. 2(1) În înţelesul prezentului regulament, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:a) autoritate competentă ...

Monitorul Oficial 148 din 12 Februarie 2021 (M. Of. 148/2021)

 REGULAMENT din 24 ianuarie 2021 pentru zbor al aviaţiei militare EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 148 din 12 februarie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. m.18 din 24 ianuarie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 148 din 12 februarie 2021.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1 domeniul de aplicareart. 1(1) regulamentul pentru zbor al aviaţiei militare stabileşte cadrul normativ şi regulile generale care se aplică activităţilor aeronautice militare.(2) activităţilor aeronautice militare cu aeronave de stat româneşti în spaţiul aerian naţional şi pe teritoriul româniei sau pe timpul zborurilor internaţionale, dincolo de frontierele româniei şi activităţilor aeronautice cu aeronave de stat străine în spaţiul aerian naţional şi pe teritoriul româniei, li se aplică prevederile acestui regulament în măsura în care ...

Monitorul Oficial 106 din 01 Februarie 2021 (M. Of. 106/2021)

 REGULAMENT nr. 4 din 27 ianuarie 2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 106 din 1 februarie 2021

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 3, 5, 6, precum şi ale art. 21^2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 27.01.2021,autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul regulament.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament stabileşte cadrul procedural privind activitatea de control desfăşurată de către autoritatea de supraveghere financiară, denumită în continuare a.s.f., precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor ...

Monitorul Oficial 91 din 28 Ianuarie 2021 (M. Of. 91/2021)

 REGULAMENT din 6 noiembrie 2020 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 91 din 28 ianuarie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.891 din 6 noiembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 91 din 28 ianuarie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului clinic de recuperare medicală băile felix a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.art. 2prezentul regulament se aplică tuturor salariaţilor acestuia, indiferent de pregătire, funcţie, naţionalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase.art. 3spitalul clinic de recuperare medicală băile felix este unitate sanitară de utilitate publică, de interes naţional, cu personalitate juridică, în care se desfăşoară activitate medicală de specialitate, curativă şi preventivă pentru bolnavii cu afecţiuni dizabilitante şi comorbidităţi ...

Monitorul Oficial 86 din 27 Ianuarie 2021 (M. Of. 86/2021)

 REGULAMENT nr. 3 din 22 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 86 din 27 ianuarie 2021

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 15 ianuarie 2021,autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul regulament.art. iregulamentul autorităţii de supraveghere financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.006 din 15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică ...

Monitorul Oficial 83 din 26 Ianuarie 2021 (M. Of. 83/2021)

 REGULAMENT-CADRU din 15 ianuarie 2021 al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 83 din 26 ianuarie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. 31 din 15 ianuarie 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 83 din 26 ianuarie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, înfiinţat şi organizat de către unităţile administrativ-teritoriale în conformitate cu prevederile art. 37^1 din legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea conformării la normele privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare ...

Monitorul Oficial 82 din 26 Ianuarie 2021 (M. Of. 82/2021)

 REGULAMENT din 12 ianuarie 2021 privind procedura de selecţie a membrilor Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 82 din 26 ianuarie 2021

──────────pus în aplicare prin ordinul nr. 26 din 12 ianuarie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 82 din 26 ianuarie 2021.──────────În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 55 alin. (3) din legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din românia în spaţiul feroviar unic european, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul concurenţei adoptă prezentul regulament.cap. iselecţia membrilor consiliului naţional de supraveghere din domeniul feroviarart. 1(1) cu 30 de zile lucrătoare înaintea datei încetării mandatului de membru al consiliului naţional de supraveghere din domeniul feroviar în ...

Monitorul Oficial 79 din 25 Ianuarie 2021 (M. Of. 79/2021)

 REGULAMENT din 22 ianuarie 2021 de organizare şi funcţionare a Consiliului tehnic permanent pentru construcţii EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 79 din 25 ianuarie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. 60 din 22 ianuarie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 79 din 25 ianuarie 2021.──────────cap. istructura consiliului tehnic permanent pentru construcţiiart. 1consiliul tehnic permanent pentru construcţii, denumit în continuare c.t.p.c., este constituit şi funcţionează ca entitate fără personalitate juridică pe lângă ministerul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, denumit în continuare m.d.l.p.a., în conformitate cu prevederile art. 17 din hotărârea guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii.art. 2(1) c.t.p.c. realizează activităţi de specialitate potrivit prevederilor hotărârii guvernului nr. 668/2017, ale actelor normative subsecvente emise în temeiul sau în aplicarea acesteia, precum şi ...

Monitorul Oficial 71 din 22 Ianuarie 2021 (M. Of. 71/2021)

 REGULAMENT din 12 ianuarie 2021 privind analiza şi soluţionarea plângerilor prevăzute la art. 66^2 alin. (2) lit. f) şi alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 71 din 22 ianuarie 2021

──────────pus în aplicare prin ordinul nr. 25 din 12 ianuarie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 71 din 22 ianuarie 2021.──────────În temeiul prevederilor art. 66^1 alin. (19^2) şi ale art. 66^3 alin. (8) din ordonanţa guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de supraveghere din domeniul naval aprobă prezentul regulament.cap. i consideraţii generaleart. 1introducere(1) consiliul de supraveghere din domeniul naval se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor art. ...

Monitorul Oficial 48 din 15 Ianuarie 2021 (M. Of. 48/2021)

 REGULAMENT nr. 1 din 14 ianuarie 2021 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 15 ianuarie 2021

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit hotărârii consiliului autorităţii de supraveghere financiară nr. 3 din 13 ianuarie 2021,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 13 ianuarie 2021,autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul regulament.art. iregulamentul autorităţii de supraveghere financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

‹‹ Pagina 1 din 331
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016