Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament (afisez 2977 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 298

Monitorul Oficial 117 din 14 Februarie 2019 (M. Of. 117/2019)

 REGULAMENT din 12 februarie 2019 de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 117 din 14 februarie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.073 din 12 februarie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 117 din 14 februarie 2019.──────────art. 1institutul naţional de administraţie, denumit în continuare institutul, organizează programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019, în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordonanţei guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea institutului naţional de administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 44/2017, cu ...

Monitorul Oficial 116 din 14 Februarie 2019 (M. Of. 116/2019)

 REGULAMENT din 24 noiembrie 2018 de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România EMITENT: Colegiul Psihologilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 14 februarie 2019

──────────aprobat prin hotărârea nr. 4 din 24 noiembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 116 din 14 februarie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) regulamentul de organizare şi funcţionare internă (rofi) al colegiului psihologilor din românia, denumit în continuare colegiu, stabileşte şi procedurile de organizare şi funcţionare ale colegiului: foruri de conducere, comisii de specialitate şi filiale teritoriale.(2) funcţionarea secretariatului ca structură de suport administrativă a colegiului este reglementată de un regulament de ordine interioară (roi), care va fi elaborat de comitetul director în termen de 90 de zile de la aprobarea acestui rofi şi aprobat de consiliul ...

Monitorul Oficial 113 din 13 Februarie 2019 (M. Of. 113/2019)

 REGULAMENT nr. 2 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul naţional de protecţie EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 32 alin. (3) şi (10), art. 39 alin. (4)-(6) şi art. 43 alin. (1) lit. i) din legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, în baza hotărârii adunării generale ...

Monitorul Oficial 107 din 12 Februarie 2019 (M. Of. 107/2019)

 REGULAMENT nr. 1 din 18 ianuarie 2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 107 din 12 februarie 2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1),art. 3 alin. (1) lit. b),art. 6 alin. (2) şi art. 28 din ordonanţa de urgentă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile:- art. 173 alin. (1) lit. t) şi art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,– art. 2 alin. (1), art. 15,art. 19,art. 21,art. 26-33,art. 122 alin. (2) şi (3) lit. d),art. 123 lit. c), art. 129 alin. ...

Monitorul Oficial 108 din 12 Februarie 2019 (M. Of. 108/2019)

 REGULAMENT din 21 ianuarie 2019 de organizare şi funcţionare ale Institutului Naţional de Sănătate Publică EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 108 din 12 februarie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 82 din 21 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 108 din 12 februarie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) institutul naţional de sănătate publică, denumit în continuare institutul, este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea ministerului sănătăţii, înfiinţată prin legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu comisia europeană şi fondul monetar internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi hotărârea guvernului nr. 1.414/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutului naţional de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare.(2) institutul are sediul ...

Monitorul Oficial 98 din 07 Februarie 2019 (M. Of. 98/2019)

 REGULAMENT din 23 ianuarie 2019 de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de investigaţii desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 98 din 7 februarie 2019

──────────conţinut de ordinul nr. 5 din 23 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 98 din 7 februarie 2019.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament stabileşte regimul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de natură contravenţională constatate în activitatea de investigaţii prevăzute în regulamentul (ue) nr. 1.227/2011 al parlamentului european şi al consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (remit).(2) nu fac obiectul prezentului regulament abaterile de la reglementările emise în sectorul energiei care, potrivit legislaţiei în materie, constituie infracţiuni şi nici constatările încălcărilor de lege care fac obiectul ...

Monitorul Oficial 77 din 31 Ianuarie 2019 (M. Of. 77/2019)

 REGULAMENT din 9 ianuarie 2019 de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 77 din 31 ianuarie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 21 din 9 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 77 din 31 ianuarie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1institutul de medicină legală iaşi este organizat şi funcţionează în baza dispoziţiilor ordonanţei guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, cu modificările ulterioare, ale regulamentului de aplicare a dispoziţiilor ordonanţei guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 774/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordinului ministrului de stat, ministrul justiţiei, şi al ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 1.134/c/255/2000 pentru aprobarea normelor procedurale privind ...

Monitorul Oficial 69 din 29 Ianuarie 2019 (M. Of. 69/2019)

 REGULAMENT din 17 ianuarie 2019 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 69 din 29 ianuarie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 59 din 17 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 69 din 29 ianuarie 2019.──────────art. 1(1) autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole pe teritoriul româniei se realizează de către comisia pentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole (comisia), care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale (m.a.d.r.).(2) comisia este alcătuită din 5 membri, câte un reprezentant al structurii cu atribuţii de reglementare privind organizarea comună a pieţei vitivinicole, al structurii cu atribuţii în industria alimentară, al structurii ...

Monitorul Oficial 66 din 28 Ianuarie 2019 (M. Of. 66/2019)

 REGULAMENT din 4 octombrie 2018 de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundaţiilor şi gheţurilor produse de cursurile de apă şi de apele interne EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 66 din 28 ianuarie 2019

──────────aprobat prin protocolul din 4 octombrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 66 din 28 ianuarie 2019.──────────dispoziţii generaleprezentul regulament privind apărarea împotriva inundaţiilor şi gheţurilor produse de cursurile de apă şi de apele interne (denumit în continuare regulament) are la bază acordul dintre guvernul româniei şi guvernul ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la 30 septembrie 1997 la galaţi, denumit în continuare acord.În conformitate cu articolele 11 şi 13 din acord, prin regulament se reglementează măsurile şi activităţile premergătoare viiturilor, în timpul viiturilor şi gheţurilor şi după trecerea viiturilor, pe cursurile de apă, precum şi pe ...

Monitorul Oficial 34 din 11 Ianuarie 2019 (M. Of. 34/2019)

 REGULAMENT nr. 17 din 20 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 34 din 11 ianuarie 2019

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b),art. 6 alin. (2), art. 14,art. 18 alin. (1) şi (2) şi ale art. 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (14) şi (15) şi art. 176 din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (42) din legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări,în conformitate cu prevederile art. 11 ...

‹‹ Pagina 1 din 298
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice