Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament (afisez 2939 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 294

Monitorul Oficial 881 din 18 Octombrie 2018 (M. Of. 881/2018)

 REGULAMENT nr. 5 din 5 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 881 din 18 octombrie 2018

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) şi (2), art. 101, art. 150 alin. (1) lit. c) şi art. 171 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare art. 178 alin. (2) lit. d) din regulamentul (ue) nr. 575/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a regulamentului (ue) nr. 648/2012, precum şi art. 1 alin. (1), art. 2 alin. ...

Monitorul Oficial 879 din 18 Octombrie 2018 (M. Of. 879/2018)

 REGULAMENT din 2 octombrie 2018 de atestare a producătorilor din industria mobilei EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 18 octombrie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 946 din 2 octombrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 879 din 18 octombrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament de atestare a producătorilor din industria mobilei, denumit în continuare regulament, stabileşte modul de organizare, funcţionare şi componenţa comisiei de atestare a producătorilor din industria mobilei, precum şi procedura şi criteriile de atestare a producătorilor din industria mobilei.(2) În sensul prezentului regulament, expresia „producător din industria mobilei“ semnifică persoana juridică care desfăşoară activităţi de producţie în industria mobilei şi a altor produse finite din lemn neclasificate în altă parte, a instrumentelor muzicale, articolelor ...

Monitorul Oficial 856 din 09 Octombrie 2018 (M. Of. 856/2018)

 REGULAMENT nr. 11 din 25 septembrie 2018 privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 856 din 9 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 104 alin. (2), alin. (5) lit. b) pct. (ii) şi alin. (6) lit. d) şi e) şi art. 280 alin. (1) din legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 25.09.2018,autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul regulament.art. 1prezentul regulament ...

Monitorul Oficial 848 din 05 Octombrie 2018 (M. Of. 848/2018)

 REGULAMENT din 26 septembrie 2018 privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 848 din 5 octombrie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 174 din 26 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 848 din 5 octombrie 2018.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1 scop şi domeniu de aplicareart. 1prezentul regulament stabileşte condiţiile şi procedura de desemnare de către autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei a furnizorului de ultimă instanţă, modalitatea de preluare a locurilor de consum ale clienţilor finali, precum şi condiţiile de desfăşurare şi de încetare a activităţii de furnizare de ultimă instanţă.art. 2prezentul regulament se aplică:a) furnizorilor de gaze naturale;b) operatorilor de gaze naturale;c) clienţilor finali de gaze naturale.secŢiunea a 2-aabrevieri şi ...

Monitorul Oficial 818 din 24 Septembrie 2018 (M. Of. 818/2018)

 REGULAMENT din 23 septembrie 2018 de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 24 septembrie 2018

──────────aprobat prin hotărârea nr. 1/h din 23 septembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 818 din 24 septembrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) birourile şi oficiile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.(2) În realizarea atribuţiilor ce revin birourilor şi oficiilor electorale, membrii acestora exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea contravenţională sau penală, după caz.(3) nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru a două sau mai multor birouri sau oficii electorale.(4) ...

Monitorul Oficial 816 din 24 Septembrie 2018 (M. Of. 816/2018)

 REGULAMENT nr. 2 din 11 septembrie 2018 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit EMITENT: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 24 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 46-48, art. 59 şi art. 117 alin. (2) din legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi fondul de garantare a depozitelor bancare şi ale regulamentului delegat (ue) 2015/63 al comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a directivei 2014/59/ue a parlamentului european şi a consiliului în ceea ce priveşte contribuţiile ex ante la mecanismele de finanţare a rezoluţiei,în temeiul art. 98 alin. (2) lit. x) şi al art. 129 din legea nr. 311/2015, fondul de garantare a depozitelor bancare, denumit în continuare fondul, emite prezentul regulament.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) termenii şi expresiile din cuprinsul ...

Monitorul Oficial 812 din 21 Septembrie 2018 (M. Of. 812/2018)

 REGULAMENT din 19 septembrie 2018 privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 21 septembrie 2018

──────────aprobat prin hotărârea nr. 911 din 19 septembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 812 din 21 septembrie 2018. ──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, denumită în continuare secţia, funcţionează în cadrul parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie.(2) procurorii din cadrul secţiei sunt numiţi în funcţie de către plenul consiliului superior al magistraturii, în urma unui concurs, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea continuării activităţii în cadrul secţiei pentru o perioadă totală de cel mult ...

 REGULAMENT din 19 septembrie 2018 privind numirea şi revocarea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 21 septembrie 2018

──────────aprobat prin hotărârea nr. 910 din 19 septembrie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 812 din 21 septembrie 2018. ──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, denumită în continuare secţia, funcţionează în cadrul parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie.(2) secţia este condusă de un procuror-şef secţie, ajutat de un procuror-şef adjunct, funcţii denumite în continuare şi funcţii de conducere.(3) procurorul-şef al acestei secţii este numit în funcţie de plenul consiliului superior al magistraturii, în urma unui concurs organizat în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, ...

Monitorul Oficial 779 din 11 Septembrie 2018 (M. Of. 779/2018)

 REGULAMENT din 27 august 2018 al ariei naturale protejate ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei împreună cu rezervaţia naturală B6. Lacul Rodeanu EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 880 din 27 august 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 779 din 11 septembrie 2018.──────────art. 1situl rospa0112 câmpia gherghiţei, denumit în continuare sit, a fost declarat prin hotărârea guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice natura 2000 în românia, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2situl include în totalitate rezervaţia naturală b6. lacul rodeanu, declarată prin hotărârea guvernului nr. 1.143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate, şi este situat pe teritoriul administrativ al judeţului ialomiţa, în comuna jilavele, regiunea de dezvoltare sud.art. 3limitele sitului şi ale rezervaţiei ...

 REGULAMENT din 27 august 2018 al ariilor naturale protejate ROSPA0012 Braţul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti, IV. 34 Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Borduşani - Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova) EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 879 din 27 august 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 779 din 11 septembrie 2018.──────────art. 1rospa0012 braţul borcea împreună cu rosci0319 mlaştina de la feteşti, iv.34 pădurea canton hăţiş şi rosci0278 borduşani - borcea (fără partea care se suprapune cu rospa0017 canaralele de la hârşova), denumite în continuare arii naturale protejate (anp), au fost înfiinţate după cum urmează:1. rospa0012 braţul borcea a fost desemnat prin hotărârea guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene natura 2000 în românia, cu modificările şi completările ulterioare. situl natura ...

‹‹ Pagina 1 din 294
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice