Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament (afisez 2841 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 285

Monitorul Oficial 141 din 14 Februarie 2018 (M. Of. 141/2018)

 REGULAMENT nr. 1 din 6 februarie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit şi pentru abrogarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 15/2012 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 141 din 14 februarie 2018

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1), (2) şi (2^1), art. 77, 101, 104, 106, 122, 148, 163^1, art. 164 alin. (2), art. 166, 289, 320, 382, art. 384 alin. (1) şi ale art. 385 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 420 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 25 alin. (2) lit. a) şi ...

Monitorul Oficial 129 din 12 Februarie 2018 (M. Of. 129/2018)

 REGULAMENT din 31 ianuarie 2018 de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 129 din 12 februarie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 129 din 12 februarie 2018.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1prezentul regulament stabileşte etapele, termenele şi criteriile de selecţie concurenţială pentru desemnarea de către autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei a furnizorilor de ultimă instanţă, precum şi a condiţiilor de desfăşurare şi de încetare a activităţii acestora.art. 2prezentul regulament se aplică:a) furnizorilor de energie electrică;b) operatorilor de reţea;c) clienţilor finali de energie electrică.secŢiunea a 2-adefiniţii şi abrevieriart. 3(1) abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:a) anaf ...

Monitorul Oficial 122 din 08 Februarie 2018 (M. Of. 122/2018)

 REGULAMENT din 10 ianuarie 2018 privind implementarea programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 122 din 8 februarie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 49 din 10 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 122 din 8 februarie 2018.──────────art. 1(1) În înţelesul prezentului regulament, programul „termoficare 2006-2020 căldură şi confort“, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 462/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asigură cofinanţarea proiectelor promovate de autorităţile administraţiei publice locale pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.(2) În înţelesul prezentului regulament:a) prin proiect de finanţare se înţelege documentaţia care cuprinde descrierea tuturor investiţiilor ce urmează a fi realizate de o unitate administrativ-teritorială, prin cofinanţare anuală de la bugetul de stat, în cadrul programului „termoficare 2006-2020 ...

Monitorul Oficial 117 din 07 Februarie 2018 (M. Of. 117/2018)

 REGULAMENT din 22 ianuarie 2018 de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional al Patrimoniului EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 117 din 7 februarie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.025 din 22 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 117 din 7 februarie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) institutul naţional al patrimoniului, denumit în continuare institutul, este o instituţie publică, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, cu activitate în domeniul protejării, restaurării, cercetării şi promovării patrimoniului cultural, aflată în subordinea ministerului culturii şi identităţii naţionale.(2) sediul institutului este situat în municipiul bucureşti, str. ienăchiţă văcărescu nr. 16, sectorul 4.(3) institutul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea institutului naţional al patrimoniului, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 116 din 06 Februarie 2018 (M. Of. 116/2018)

 REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 6 februarie 2018

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 23.01.2018,autoritatea de supraveghere financiară emite următorul regulament:art. iregulamentul autorităţii de supraveghere financiară nr. ...

Monitorul Oficial 113 din 06 Februarie 2018 (M. Of. 113/2018)

 REGULAMENT din 25 ianuarie 2018 de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 6 februarie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 82 din 25 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 113 din 6 februarie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) institutul naţional de neurologie şi boli neurovasculare bucureşti a fost înfiinţat prin hotărârea guvernului nr. 174/1995 privind reorganizarea unor unităţi sanitare.(2) institutul naţional de neurologie şi boli neurovasculare, denumit în continuare institut, este instituţie sanitară publică cu paturi, de interes public naţional, cu personalitate juridică, care asigură servicii medicale şi de cercetare.(3) institutul dispune de un număr sporit de spaţii destinate examinării şi efectuării tratamentului pacienţilor internaţi, secţii clinice, spaţii pentru prestaţii diagnostice şi ...

Monitorul Oficial 110 din 05 Februarie 2018 (M. Of. 110/2018)

 REGULAMENTUL din 3 martie 1992 (*republicat*) activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 110 din 5 februarie 2018

──────────*) republicat în temeiul art. ii din hotărârea parlamentului româniei nr. 98/2017 privind completarea regulamentului activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului nr. 4/1992, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.030 din 28 decembrie 2017, dându-se textelor o nouă numerotare. regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 34 din 4 martie 1992, a mai fost republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 37 din 19 ianuarie 2016 şi, ulterior, a fost modificat şi completat prin hotărârea parlamentului româniei ...

 REGULAMENT din 29 decembrie 2017 privind aplicarea prevederilor cap. VI art. 2 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 110 din 5 februarie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.883 din 29 decembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 110 din 5 februarie 2018.──────────art. 1persoanele încadrate în unităţile de cultură, care au rezultate valoroase în activitatea artistică, pot ocupa, în condiţiile legii, în mod cu totul excepţional, funcţii de specialitate vacante, fără a avea studiile necesare postului, cu aprobarea nominală a ministrului culturii şi identităţii naţionale, numai la solicitarea conducătorului instituţiei, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:1. criterii de bază:a) să fie încadrat cu contract individual de muncă;b) să aibă o vechime de cel puţin 10 luni în cadrul instituţiei solicitante;c) să aibă calificativul ...

Monitorul Oficial 106 din 02 Februarie 2018 (M. Of. 106/2018)

 REGULAMENT din 31 ianuarie 2018 de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pe piaţa centralizată pentru serviciul universal EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 106 din 2 februarie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 27 din 31 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 106 din 2 februarie 2018.──────────cap. idispoziţii generale1.1. scopart. 1prezentul regulament stabileşte cadrul organizat pentru achiziţia de către furnizorii de ultimă instanţă în mod transparent, public, centralizat şi nediscriminatoriu a energiei electrice destinate consumului clienţilor finali deserviţi în regim de serviciu universal, şi anume:a) modul de organizare şi desfăşurare a sesiunilor de licitaţii pe piaţa centralizată pentru serviciul universal;b) modul de stabilire a produselor de tranzacţionare din cadrul sesiunilor de licitaţii pe piaţa centralizată pentru serviciul universal;c) modul de stabilire a tranzacţiilor şi de contractare ...

Monitorul Oficial 99 din 01 Februarie 2018 (M. Of. 99/2018)

 REGULAMENT din 23 ianuarie 2018 de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Zam EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 99 din 1 februarie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 81 23 ianuarie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 99 din 1 februarie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1spitalul de psihiatrie zam, denumit în continuare spitalul, este unitatea sanitară publică, cu personalitate juridică, înfiinţată în anul 1973, aflată în subordinea ministerului sănătăţii.art. 2spitalul are sediul în localitatea zam, strada principală nr. 270, judeţul hunedoara.cap. iiobiectul de activitate al spitaluluiart. 3spitalul zam este unicul spital de monospecialitate (psihiatrie) din judeţul hunedoara şi asigură asistenţă medicală psihiatrică pentru cazurile cele mai severe din întreg judeţul, având un număr de 350 de paturi, organizate pe 6 secţii, din care ...

‹‹ Pagina 1 din 285
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice