Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament (afisez 3082 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 309

Monitorul Oficial 35 din 20 Ianuarie 2020 (M. Of. 35/2020)

 REGULAMENT din 31 decembrie 2019 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 35 din 20 ianuarie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.074 din 31 decembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 35 din 20 ianuarie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) spitalul clinic de urgenţă chirurgie plastică reparatorie şi arsuri, cu sediul în calea griviţei nr. 218, sector 1, este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, reînfiinţată prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.000/1993^1), în subordinea ministerului sănătăţii, în care se desfăşoară asistenţă medicală de specialitate, preventivă, curativă de recuperare şi studii clinice medicale.^1) ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.000/1993 nu a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i.(2) spitalul ...

Monitorul Oficial 25 din 15 Ianuarie 2020 (M. Of. 25/2020)

 REGULAMENT din 10 ianuarie 2020 privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 25 din 15 ianuarie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. m.1 din 10 ianuarie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 25 din 15 ianuarie 2020.──────────cap. ielaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative iniţiate de ministerul apărării naţionaleart. 1(1) proiectele de acte normative iniţiate de ministerul apărării naţionale se elaborează în conformitate cu prevederile constituţiei româniei, republicată, cu dispoziţiile legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, ale hotărârii guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte ...

Monitorul Oficial 9 din 08 Ianuarie 2020 (M. Of. 9/2020)

 REGULAMENT nr. 15 din 18 decembrie 2019 pentru modificarea alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 8 ianuarie 2020

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) şi (8)-(10), art. 5 alin. (1) lit. b) şi c), art. 6 alin. (1), art. 10 alin. (6), art. 11, 12, art. 13 alin. (4), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. c), art. 16, art. 17 alin. (1), (5)-(7), (9) şi (11)-(14), art. 18 alin. (1) şi (3), art. 19 alin. (1)-(5), art. 21-25, art. 26 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (4)-(8), art. 28, art. 33 alin. (2), art. 37, 38, 43, art. 44 alin. (1) lit. b), c), e)-i), alin. (3) şi (5)-(7), art. 45, 46, 48, art. 59 alin. (3) şi (4) şi art. 60 alin. (3) din legea nr. ...

 REGULAMENT din 20 decembrie 2019 de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 8 ianuarie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 152 din 20 decembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 9 din 8 ianuarie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1direcţia fonduri externe nerambursabile, denumită în continuare dfen, reprezintă structura de specialitate din cadrul aparatului central al ministerului afacerilor interne, denumit în continuare mai, fără personalitate juridică, care asigură coordonarea şi controlul activităţilor referitoare la gestionarea fondurilor externe nerambursabile, precum şi elaborarea şi punerea în aplicare a legislaţiei care reglementează gestionarea acestui domeniu de activitate.art. 2(1) pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, dfen are competenţă teritorială generală. dfen coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, ...

Monitorul Oficial 7 din 07 Ianuarie 2020 (M. Of. 7/2020)

 REGULAMENT din 20 decembrie 2019 de furnizare a energiei electrice la clienţii finali EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 7 din 7 ianuarie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 235 din 20 decembrie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 7 din 7 ianuarie 2020.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, denumit în continuare regulament, stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice la locurile de consum ale clienţilor finali. art. 2prezentul regulament se aplică clienţilor finali de energie electrică, furnizorilor şi operatorilor de reţea, pentru asigurarea condiţiilor necesare furnizării energiei electrice la clienţii finali. secŢiunea a 2-adefiniţii şi abrevieriart. 3(1) abrevierile utilizate în cadrul ...

Monitorul Oficial 1048 din 30 Decembrie 2019 (M. Of. 1048/2019)

 REGULAMENT ELECTORAL din 16 decembrie 2019 de organizare şi desfăşurare a alegerilor EMITENT: Colegiul Farmaciştilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1048 din 30 decembrie 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 6 din 16 decembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1048 din 30 decembrie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) membrii consiliului colegiului teritorial, reprezentanţii în adunarea generală naţională a colegiului farmaciştilor din românia, membrii comisiei de disciplină, inclusiv cei ai comisiei superioare de disciplină, precum şi membrii comisiei de cenzori se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de către farmaciştii membri ai colegiului farmaciştilor din românia.(2) membrii biroului consiliului colegiului de la nivel teritorial, precum şi cei ai biroului executiv al consiliului naţional al colegiului farmaciştilor din românia se aleg în ...

Monitorul Oficial 1020 din 19 Decembrie 2019 (M. Of. 1020/2019)

 REGULAMENT nr. 4 din 13 decembrie 2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1020 din 19 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 17,art. 25,art. 29, art. 30 alin. (2), art. 33, art. 34 alin. (1), art. 38 alin. (1) lit. a), art. 43,art. 48 alin. (1), art. 51 alin. (2), art. 54 alin. (1), art. 65 alin. (1), art. 100, art. 101 alin. (2), art. 106 şi ale art. 108 din legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi ghidul eba/gl/2017/09 privind informaţiile care trebuie furnizate pentru autorizarea instituţiilor de plată şi a instituţiilor emitente de monedă electronică şi pentru înregistrarea furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi în temeiul ...

 REGULAMENT nr. 14 din 12 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1020 din 19 decembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2),art. 14 şi art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 11 decembrie 2019,autoritatea de supraveghere financiară emite următorul regulament:art. iregulamentul autorităţii de supraveghere financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1006 din 15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi ...

Monitorul Oficial 1021 din 19 Decembrie 2019 (M. Of. 1021/2019)

 REGULAMENT nr. 5 din 13 decembrie 2019 privind instituţiile emitente de monedă electronică EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1021 din 19 decembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) şi (3), art. 16, 24, 28, 30, ale art. 34 alin. (1), ale art. 42, 47, 57, art. 69 alin. (1) şi (3) şi ale art. 71 din legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, ghidul eba/gl/2017/09 privind informaţiile care trebuie furnizate pentru autorizarea instituţiilor de plată şi a instituţiilor emitente de monedă electronică şi pentru înregistrarea furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi în temeiul art. 5 alin. (5) din directiva (ue) 2015/2366 şi ghidul eba/gl/2017/08 privind criteriile de stabilire a valorii monetare minime a asigurării de răspundere civilă ...

Monitorul Oficial 1012 din 17 Decembrie 2019 (M. Of. 1012/2019)

 REGULAMENT nr. 12 din 7 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 17 decembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) şi (6) şi art. 280 alin. (1) din legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare,autoritatea de supraveghere financiară şi banca naţională a româniei emit prezentul regulament.art. iregulamentul autorităţii ...

‹‹ Pagina 1 din 309
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice