Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament (afisez 3107 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 311

Monitorul Oficial 274 din 01 Aprilie 2020 (M. Of. 274/2020)

 REGULAMENT nr. 4 din 31 martie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 11 martie 2020,autoritatea de supraveghere financiară emite următorul regulament:art. iregulamentul autorităţii de supraveghere financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1006 din 15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică ...

Monitorul Oficial 272 din 01 Aprilie 2020 (M. Of. 272/2020)

 REGULAMENT din 31 martie 2020 privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 din 1 aprilie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 64 din 31 martie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 272 din 1 aprilie 2020.──────────cap. i scop şi domeniu de aplicareart. 1prezentul regulament stabileşte cadrul organizat pentru tranzacţionarea în regim concurenţial, în mod transparent, public, centralizat şi nediscriminatoriu a energiei electrice, şi anume:a) modul de stabilire a ofertelor de vânzare sau de cumpărare a energiei electrice de către participanţi;b) modul de organizare a licitaţiilor/sesiunilor de tranzacţionare;c) modul de stabilire a tranzacţiilor şi de contractare a energiei tranzacţionate;d) modul de gestionare şi publicare a informaţiilor privind participanţii, ofertele şi tranzacţiile efectuate. art. 2prin implementarea modalităţii ...

Monitorul Oficial 256 din 27 Martie 2020 (M. Of. 256/2020)

 REGULAMENT nr. 3 din 24 martie 2020 pentru reglementarea unor măsuri privind aplicarea prevederilor Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară pe perioada stării de urgenţă generate de răspândirea COVID-19 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 27 martie 2020

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b),art. 6 alin. (2), art. 14,art. 18 alin. (1) şi (2) şi ale art. 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei,în considerarea instituirii stării de urgenţă şi a măsurilor impuse de autorităţile statului, precum şi a necesităţii luării unor măsuri care să protejeze pieţele financiare nebancare de efectele crizei generate de răspândirea covid-19,în scopul diminuării efectelor ...

Monitorul Oficial 247 din 25 Martie 2020 (M. Of. 247/2020)

 REGULAMENTUL din 3 martie 1992 activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 25 martie 2020

*) republicat în temeiul art. ii din hotărârea parlamentului româniei nr. 2/2020 privind completarea regulamentului activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 209 din 14 martie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare. regulamentului activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 34 din 4 martie 1992, a mai fost republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 110 din 5 februarie 2018.cap. iorganizarea structurilor comune ale camerei deputaţilor şi senatuluisecŢiunea 1dispoziţii generaleart. 1(1) parlamentul este ...

Monitorul Oficial 244 din 25 Martie 2020 (M. Of. 244/2020)

 REGULAMENT din 17 martie 2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 985/2019 EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 25 martie 2020

──────────conţinut de ordinul nr. 308 din 17 martie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 244 din 25 martie 2020.──────────În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul concurenţei adoptă prezentul regulament.articol unicanexa nr. 2 la regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului concurenţei, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 985/2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 976 din 4 decembrie 2019, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul regulament. anexa 1 (anexa nr. 2 la regulament) modelul legitimaţiei de serviciuart. 1legitimaţia ...

Monitorul Oficial 226 din 20 Martie 2020 (M. Of. 226/2020)

 REGULAMENT din 10 martie 2020 privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 20 martie 2020

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 219 din 10 martie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 226 din 20 martie 2020.──────────cap. iconcursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a procurorilorsecŢiunea 1dispoziţii generaleart. 1numirea procurorilor în funcţii de conducere la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii se face în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.art. 2(1) evidenţa posturilor vacante de conducere de la parchete este publică şi disponibilă permanent pe paginile de internet ale parchetului ...

Monitorul Oficial 220 din 18 Martie 2020 (M. Of. 220/2020)

 REGULAMENT din 9 martie 2020 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 220 din 18 martie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 3.463 din 9 martie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 220 din 18 martie 2020.──────────cap. irolul, misiunea şi atribuţiileart. 1consiliul naţional al cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare cncs, este un organism consultativ al ministerului educaţiei şi cercetării, denumit în continuare mec, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordonanţei guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2cncs are misiunea de a ...

Monitorul Oficial 183 din 06 Martie 2020 (M. Of. 183/2020)

 REGULAMENT din 26 februarie 2020 privind separarea contabilă a activităţilor desfăşurate de către titularii de licenţe din sectorul gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 183 din 6 martie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 21 din 26 februarie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 183 din 6 martie 2020.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1obiectul regulamentuluiart. 1prezentul regulament stabileşte: a) principiile, criteriile şi regulile generale de separare a evidenţelor contabile aferente veniturilor şi cheltuielilor, pe fiecare activitate desfăşurată de către titularii de licenţe din sectorul gazelor naturale; b) structura, conţinutul şi formatul raportării anuale realizate de către titularii de licenţe, precum şi termenele de transmitere a acesteia către autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei.art. 2evidenţele contabile separate asigură reflectarea veniturilor şi cheltuielilor, pe fiecare din activităţile prevăzute la art. ...

Monitorul Oficial 182 din 05 Martie 2020 (M. Of. 182/2020)

 REGULAMENT din 27 februarie 2020 de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional "Brătianu" EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 din 5 martie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.703 din 27 februarie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 182 din 5 martie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1muzeul naţional „brătianu“, denumit în continuare muzeul, este instituţie publică de cultură de importanţă naţională, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, aflată în subordinea ministerului culturii.art. 2muzeul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale legii nr. 15/2020 pentru înfiinţarea muzeului naţional „brătianu“, cu legislaţia românească în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament de organizare ...

Monitorul Oficial 179 din 04 Martie 2020 (M. Of. 179/2020)

 REGULAMENT din 20 februarie 2020 privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi revocarea din aceste funcţii EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 179 din 4 martie 2020

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 188 din 20 februarie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 179 din 4 martie 2020.──────────cap. iconcursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilorsecŢiunea 1dispoziţii generaleart. 1numirea judecătorilor în funcţii de conducere la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii se face în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.art. 2(1) evidenţa posturilor vacante de conducere de la instanţele judecătoreşti este publică şi disponibilă permanent pe paginile de internet ale consiliului superior al magistraturii, institutului naţional ...

‹‹ Pagina 1 din 311
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice