Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament (afisez 3270 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 327

Monitorul Oficial 1155 din 27 Noiembrie 2020 (M. Of. 1155/2020)

 REGULAMENT din 19 noiembrie 2020 pentru completarea Regulamentului de procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 377/2017 EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1155 din 27 noiembrie 2020

──────────aprobat prin orrdinul nr. 1.078 din 19 noiembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1155 din 27 noiembrie 2020.──────────În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul concurenţei adoptă prezentul regulament. art. ila articolul 12 din regulamentul de procedură al consiliului concurenţei, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 377/2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 601 din 26 iulie 2017, cu completările ulterioare, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:"(2^1) dovezile şi argumentele furnizate de părţile investigate vor fi analizate ...

Monitorul Oficial 1143 din 26 Noiembrie 2020 (M. Of. 1143/2020)

 REGULAMENT nr. 24 din 10 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2018 privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1143 din 26 noiembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 104 alin. (6) şi art. 280 alin. (1) din legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 4 noiembrie 2020,autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul ...

Monitorul Oficial 1132 din 25 Noiembrie 2020 (M. Of. 1132/2020)

 REGULAMENT nr. 26 din 19 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1132 din 25 noiembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 18 noiembrie 2020,autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul regulament.art. iregulamentul autorităţii de supraveghere financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.006 din 15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică ...

Monitorul Oficial 1075 bis din 13 Noiembrie 2020 (M. Of. 1075 bis/2020)

 REGULAMENT din 20 octombrie 2020 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1075 bis din 13 noiembrie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.845 din 20 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1075 din 13 noiembrie 2020.──────────cuprinscapitolul i conducerea spitaluluicapitolul ii obiectivul de activitatecapitolul iii conducerea spitaluluicapitolul iv structura organizatorică a spitaluluicapitolul v aparatul funcţional al spitaluluicapitolul vi consiliile, comitetele şi comisiile care funcţionează în cadrul spitaluluicapitolul vii finanţarea spitaluluicapitolul viii dispoziţii finalecap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului clinic judeţean de urgenţă târgu mureş (spitalul) a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu structura organizatorică şi organigrama aprobate unităţii sanitare.(2) regulamentul de organizare şi funcţionare ...

Monitorul Oficial 1067 din 12 Noiembrie 2020 (M. Of. 1067/2020)

 REGULAMENT din 28 octombrie 2020 pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1067 din 12 noiembrie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 199 din 28 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.067 din 12 noiembrie 2020.──────────cap. icondiţii, scop, domeniusecŢiunea 1dispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.(2) autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende sau să retragă autorizaţiile de înfiinţare şi licenţele din sectorul gazelor naturale în condiţiile legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, ...

Monitorul Oficial 1061 din 11 Noiembrie 2020 (M. Of. 1061/2020)

 REGULAMENT din 22 octombrie 2020 de organizare şi funcţionare a comisiei de malpraxis a Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1061 din 11 noiembrie 2020

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 94 din 22 octombrie 2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.061 din 11 noiembrie 2020.──────────cap. icomponenţa comisieiart. 1(1) comisia de malpraxis, denumită în continuare comisie, se constituie în conformitate cu dispoziţiile art. 24 alin. (3) din legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului fizioterapeuţilor din românia, cu modificările ulterioare, şi ale art. 52 din regulamentul intern de organizare şi funcţionare al colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.056/2019, cu modificările şi completările ulterioare.(2) comisia este alcătuită ...

Monitorul Oficial 1062 din 11 Noiembrie 2020 (M. Of. 1062/2020)

 REGULAMENT din 29 octombrie 2020 de organizare şi funcţionare a Consiliului de achiziţii EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1062 din 11 noiembrie 2020

──────────aprobat prin ordinul m.195 din 29 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.062 din 11 noiembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament stabileşte modul de organizare, funcţionare, precum şi atribuţiile coda.(2) lista abrevierilor folosite în prezentul regulament este prezentată în anexa nr. 1.art. 2(1) coda este organism deliberativ şi decizional la nivelul mapn în cadrul sistemului de management al achiziţiilor de echipamente militare destinate înzestrării.(2) deciziile adoptate de către coda, în îndeplinirea atribuţiilor sale, sunt obligatorii pentru structurile mapn.art. 3coda îşi desfăşoară activitatea alături de csc şi cpa, în cadrul sistemului integrat ...

Monitorul Oficial 1057 din 10 Noiembrie 2020 (M. Of. 1057/2020)

 REGULAMENT nr. 22 din 30 octombrie 2020 privind abrogarea Ordinului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2006 privind securitizarea creanţelor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1057 din 10 noiembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. xxix al cap. xii din legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a regulamentului (ue) 2017/2.402 al parlamentului european şi al consiliului din ...

Monitorul Oficial 1049 din 09 Noiembrie 2020 (M. Of. 1049/2020)

 REGULAMENT din 28 octombrie 2020 privind soluţionarea plângerilor în sectorul energiei EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1049 din 9 noiembrie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 193 din 28 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.049 din 9 noiembrie 2020.──────────cap. iscop şi domeniu de aplicareart. 1prezentul regulament stabileşte modalitatea de soluţionare a plângerilor în sectorul energiei adresate autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, denumită în continuare anre, de către orice persoană fizică sau juridică care se consideră afectată de activitatea participanţilor la piaţa de energie electrică şi gaze naturale/a titularilor de licenţă/ atestat/autorizaţie, prevăzuţi în legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.art. 2prin sectorul energiei ...

Monitorul Oficial 1008 din 30 Octombrie 2020 (M. Of. 1008/2020)

 REGULAMENT din 21 octombrie 2020 privind accesul la conductele de alimentare din amonte EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1008 din 30 octombrie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 185 din 21 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1008 din 30 octombrie 2020.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1prezentul regulament stabileşte condiţiile de utilizare de către solicitanţi a conductelor de alimentare din amonte, mai puţin partea utilizată în procesele de producţie a gazelor naturale.art. 2prezentul regulament se aplică în relaţiile dintre producătorii de gaze naturale, operatorii conductelor de alimentare din amonte şi solicitanţii care doresc accesul la conductele de alimentare din amonte.secŢiunea a 2-aabrevieri şi definiţiiart. 3(1) abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:1. anre ...

‹‹ Pagina 1 din 327
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016