Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament (afisez 3720 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 372

Monitorul Oficial 303 din 05 Aprilie 2024 (M. Of. 303/2024)

 REGULAMENT din 20 martie 2024 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Justiţiei EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 5 aprilie 2024

──────────aprobat prin ordinul 691/c din 20 martie 2024, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 303 din 5 aprilie 2024.──────────art. 1(1) comisia de dialog social din cadrul ministerului justiţiei, denumită în continuare comisia, constituită în temeiul art. 89 alin. (1), al art. 91 alin. (1) şi al art. 92 din legea nr. 367/2022 privind dialogul social, cu modificările şi completările ulterioare, are în componenţa sa:a) secretarul de stat care coordonează activitatea de relaţie cu partenerii sociali, precum şi reprezentanţii ministerului justiţiei, numiţi prin ordin al ministrului justiţiei;b) reprezentanţi ai partenerilor sociali - reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional. organizaţiile ...

Monitorul Oficial 296 din 04 Aprilie 2024 (M. Of. 296/2024)

 REGULAMENT din 29 februarie 2024 de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare a performanţei pentru integrarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a organizaţiilor de cercetare EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 4 aprilie 2024

──────────aprobat prin ordinul nr. 20.488 din 28 februarie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 296 din 4 aprilie 2024.──────────cap. irolul, scopul şi atribuţiile comisiei de evaluareart. 1dispoziţii generaleprezentul regulament de organizare şi funcţionare (rof) stabileşte modul de organizare şi funcţionare al comisiei de evaluare a performanţei pentru integrarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a organizaţiilor de cercetare, denumită în continuare comisia de evaluare, care se înfiinţează şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu art. 19 alin. (7) din legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizaţiilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din românia în spaţiul ...

Monitorul Oficial 260 din 27 Martie 2024 (M. Of. 260/2024)

 REGULAMENT din 20 martie 2024 privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 260 din 27 martie 2024

──────────aprobat prin ordinul nr. 7 din 20 martie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 260 din 27 martie 2024.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1(1) prevederile prezentului regulament au drept scop stabilirea regulilor şi algoritmilor de calcul utilizaţi la repartizarea consumurilor de energie termică şi a costurilor aferente între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul în care sunt montate:a) sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire; şi/saub) sisteme de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum.(2) regulamentul se aplică la repartizarea consumurilor de energie termică şi a costurilor ...

Monitorul Oficial 252 din 25 Martie 2024 (M. Of. 252/2024)

 REGULAMENT din 20 martie 2024 de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi pentru alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024 EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 252 din 25 martie 2024

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 1 din 20 martie 2024, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 252 din 25 martie 2024.──────────art. 1(1) birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.(2) candidaţii în alegeri, soţul, soţia, rudele sau afinii până la gradul iii inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale. după rămânerea definitivă a candidaturilor, persoanele aflate în această situaţie de incompatibilitate sunt înlocuite de îndată din calitatea de membru în biroul electoral, la solicitarea celor care le-au propus.(3) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin birourilor electorale, membrii acestora exercită o funcţie ...

Monitorul Oficial 237 din 20 Martie 2024 (M. Of. 237/2024)

 REGULAMENT din 18 martie 2024 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 20 martie 2024

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 3 din 18 martie 2024, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 237 din 20 martie 2024.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) autoritatea electorală permanentă, denumită în continuare autoritatea, este autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică şi competenţă generală în materia pregătirii, organizării şi desfăşurării alegerilor şi a referendumurilor, precum şi în domeniul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.(2) autoritatea urmăreşte, în limitele atribuţiilor sale, buna organizare şi desfăşurare a alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi ...

Monitorul Oficial 227 din 18 Martie 2024 (M. Of. 227/2024)

 REGULAMENT din 5 martie 2024 privind evaluarea profesională a personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Ministerului Justiţiei EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 227 din 18 martie 2024

──────────aprobat prin ordinul nr. 570/c din 5 martie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 227 din 18 martie 2024.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) evaluarea profesională a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul ministerului justiţiei, denumit în continuare personal de specialitate juridică, are ca obiectiv stabilirea nivelului de competenţă profesională al acestuia şi vizează îmbunătăţirea performanţelor profesionale, creşterea eficienţei activităţii instituţiei, precum şi a încrederii publice în aceasta.(2) evaluarea profesională individuală a personalului de specialitate juridică presupune analiza şi notarea criteriilor şi indicatorilor de evaluare a performanţelor profesionale ale acestuia care privesc, ...

Monitorul Oficial 221 bis din 15 Martie 2024 (M. Of. 221 bis/2024)

 REGULAMENT din 5 martie 2024 de ordine interioară al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 221 bis din 15 martie 2024

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 464 din 5 martie 2024, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 221 din 15 martie 2024.──────────titlul idispoziţii generaleart. 1(1) direcţia de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism funcţionează în cadrul parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie, ca structură autonomă, cu personalitate juridică, specializată în combaterea criminalităţii organizate şi a terorismului.(2) direcţia de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism se bucură de independenţă operaţională şi funcţională, exercitându-si atribuţiile pe întreg teritoriul româniei, prin procurori specializaţi în combaterea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism.(3) direcţia de investigare ...

Monitorul Oficial 193 din 08 Martie 2024 (M. Of. 193/2024)

 REGULAMENT din 27 februarie 2024 de navigaţie pe balta Comana, judeţul Giurgiu EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 8 martie 2024

──────────aprobat prin ordinul nr. 720 din 27 februarie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 193 din 8 martie 2024.──────────art. 1(1) prezentul regulament a fost elaborat în temeiul atribuţiilor conferite consiliului judeţean giurgiu de prevederile art. 19 din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în considerarea faptului că, prin hotărârea guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală şi pe porţiuni a căilor navigabile interioare ale româniei, cu modificările ulterioare, balta comana nu face parte din categoria căilor navigabile interioare ale româniei.(2) prezentul regulament conţine un sistem unitar ...

Monitorul Oficial 185 din 07 Martie 2024 (M. Of. 185/2024)

 REGULAMENT nr. 3 din 20 februarie 2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale şi aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare şi a Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea şi executarea garanţiilor reale EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 185 din 7 martie 2024

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 177 alin. (5) şi ale art. 183-186 din legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 14 februarie 2024,autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul regulament. ...

 REGULAMENT nr. 2 din 20 februarie 2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 privind locurile de tranzacţionare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 185 din 7 martie 2024

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 66 alin. (2) şi (4), art. 129 alin. (3) şi (7), art. 130, 131, 133, art. 137 alin. (1) lit. g), art. 147 alin. (4), precum şi ale art. 280 alin. (1) din legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările ...

‹‹ Pagina 1 din 372
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016