Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament (afisez 2774 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 278

Monitorul Oficial 812 din 13 Octombrie 2017 (M. Of. 812/2017)

 REGULAMENT din 5 octombrie 2017 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 812 din 13 octombrie 2017.────────── cap. idispoziţii generaleart. 1În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) act de punere în valoare, denumit în continuare apv - document tehnico-economic care conţine rezultatele evaluării cantitative şi calitative, precum şi localizarea, conform normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor, a masei lemnoase destinate exploatării;b) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat;c) ...

Monitorul Oficial 773 din 29 Septembrie 2017 (M. Of. 773/2017)

 REGULAMENT nr. 9 din 22 septembrie 2017 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017

În temeiul prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 20.09.2017,autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul regulament.art. iregulamentul autorităţii de supraveghere financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea entităţii de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniul financiar nonbancar (sal-fin), publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 383 din 19 mai 2016, se modifică după cum urmează:1. articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. ...

Monitorul Oficial 772 din 29 Septembrie 2017 (M. Of. 772/2017)

 REGULAMENT nr. 10 din 27 septembrie 2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 29 septembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor titlului iii din regulamentul (ue) nr. 909/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în uniunea europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a directivelor ...

Monitorul Oficial 768 din 27 Septembrie 2017 (M. Of. 768/2017)

 REGULAMENT din 21 septembrie 2017 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 27 septembrie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 688 din 21 septembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea nr. 768 din 27 septembrie 2017.────────── art. 1(1) autoritatea competentă de reglementare a operaţiunilor petroliere offshore la marea neagră, denumită în continuare acropo, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea guvernului şi exercită atribuţiile prevăzute de legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare.(2) sediul principal al acropo este în constanţa, iar cel secundar în municipiul bucureşti.art. 2În sensul prezentului regulament, noţiunile de operator şi proprietar au înţelesul ...

Monitorul Oficial 760 din 25 Septembrie 2017 (M. Of. 760/2017)

 REGULAMENT nr. 1 din 13 septembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 25 septembrie 2017

 având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (5), art. 33 alin. (1), art. 40 şi 54 din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din legea nr. 93/2009 şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,  banca naţională a româniei emite prezentul regulament. art. i regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu ...

Monitorul Oficial 759 din 22 Septembrie 2017 (M. Of. 759/2017)

 REGULAMENT-CADRU din 31 august 2017 de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 759 din 22 septembrie 2017

──────────conţinut de ordinul nr. 4.797 din 31 august 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 759 din 22 septembrie 2017.────────── cap. idispoziţii generaleart. 1(1) toate unităţile de învăţământ preuniversitar din românia pot diversifica şi extinde studiul limbilor moderne, atât al limbii moderne 1, cât şi al limbii moderne 2, prin folosirea resurselor de care dispun şi prin atragerea altora noi.(2) În unităţile de învăţământ preuniversitar pot funcţiona clase cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.art. 2(1) prin clasă cu predare a unei limbi moderne în regim ...

Monitorul Oficial 758 din 22 Septembrie 2017 (M. Of. 758/2017)

 REGULAMENT din 7 septembrie 2017 privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 758 din 22 septembrie 2017

──────────conţinut de ordinul nr. 1.352 din 7 septembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 758 din 22 septembrie 2017.────────── cap. idispoziţii generaleart. 1prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în vederea restabilirii stării de normalitate reprezintă o activitate de interes naţional, având drept scop eliminarea sau diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice care pot fi cauzate de calamităţi naturale, accidente majore şi/sau de alte evenimente care afectează infrastructura de transport.art. 2(1) obiectul prezentului regulament îl constituie modul de organizare, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă din cadrul ministerului transporturilor, ...

Monitorul Oficial 750 din 19 Septembrie 2017 (M. Of. 750/2017)

 REGULAMENT din 30 august 2017 de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 750 din 19 septembrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 4.783 din 30 august 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 750 din 19 septembrie 2017.────────── cap. imisiunea, rolul şi atribuţiileart. 1consiliul de etică şi management universitar (cemu) este organism consultativ al ministerului educaţiei naţionale (men), fără personalitate juridică, înfiinţat în temeiul prevederilor art. 125 şi 217 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2misiunea cemu este de dezvoltare a culturii eticii şi integrităţii în universităţile din românia.art. 3rolul cemu este de a determina şi sprijini universităţile să elaboreze şi să pună în practică, în mod organizat, transparent şi ...

Monitorul Oficial 739 din 14 Septembrie 2017 (M. Of. 739/2017)

 REGULAMENT din 6 septembrie 2017 privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 septembrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 82 din 6 septembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 739 din 14 septembrie 2017.────────── cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1(1) prezentul regulament stabileşte etapele şi condiţiile privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale.(2) racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale este un proces care se realizează ulterior procesului de acces la sistemele de transport şi care se adresează solicitanţilor care au un consum anual cel puţin egal cu debitul mediu anual pentru un punct de ieşire la sistemul de transport al gazelor naturale.(3) ...

Monitorul Oficial 718 din 05 Septembrie 2017 (M. Of. 718/2017)

 REGULAMENT nr. 8 din 31 august 2017 pentru modificarea pct. 3 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 718 din 5 septembrie 2017

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14 şi ale art. 18 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) şi (3^1) din legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 30 august 2017,autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul regulament.art. ipunctul 3 ...

‹‹ Pagina 1 din 278
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice