Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament (afisez 3065 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 307

Monitorul Oficial 986 din 09 Decembrie 2019 (M. Of. 986/2019)

 REGULAMENT ELECTORAL din 29 noiembrie 2019 de organizare şi desfăşurare a alegerilor EMITENT: Colegiul Medicilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 986 din 9 decembrie 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 8 din 29 noiembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 986 din 9 decembrie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) membrii consiliului local, reprezentanţii în adunarea generală naţională a colegiului medicilor din românia, precum şi membrii comisiei de cenzori se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de către membrii colegiului judeţean, respectiv ai colegiului medicilor din municipiul bucureşti.(2) reprezentanţii în consiliul naţional al colegiului medicilor din românia se aleg prin vot secret din rândurile membrilor consiliului local şi ai reprezentanţilor locali în adunarea generală naţională a colegiului medicilor din românia de către ...

Monitorul Oficial 976 din 04 Decembrie 2019 (M. Of. 976/2019)

 REGULAMENT din 29 noiembrie 2019 de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 976 din 4 decembrie 2019

──────────conţinut de ordinul nr. 985 din 29 noiembrie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 976 din 4 decembrie 2019.──────────În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul concurenţei adoptă prezentul regulament.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) administrarea şi punerea în aplicare a prevederilor legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea concurenţei, a prevederilor legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea privind concurenţa neloială, a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale ...

Monitorul Oficial 938 din 21 Noiembrie 2019 (M. Of. 938/2019)

 REGULAMENT din 18 octombrie 2019 de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului EMITENT: Avocatul Poporului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 21 noiembrie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 153 din 18 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 938 din 21 noiembrie 2019.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1instituţia avocatul poporului, denumită în continuare instituţie, se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor art. 58-60 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei avocatul poporului, republicată, şi ale prezentului regulament.art. 2regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei avocatul poporului, denumit în continuare regulament, stabileşte structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor de specialitate, procedura de primire şi de soluţionare a petiţiilor, procedura vizitelor, statutul personalului, precum şi răspunderea disciplinară a acestuia.art. 3prevederile regulamentului sunt în ...

Monitorul Oficial 930 din 19 Noiembrie 2019 (M. Of. 930/2019)

 REGULAMENT din 5 noiembrie 2019 Componenţa şi Regulamentul de desfăşurare a lucrărilor Consiliului de conducere al unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 930 din 19 noiembrie 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 582 din 5 noiembrie 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 930 din 19 noiembrie 2019.──────────art. 1(1) la nivelul unităţilor subordonate administraţiei naţionale a penitenciarelor se constituie şi funcţionează consiliul de conducere, compus din următorii membri titulari/înlocuitorii acestora:a) directorul unităţii;b) directorii adjuncţi/coordonatorii domeniilor siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, reintegrare socială şi economico-administrativ din cadrul unităţii;c) şeful structurii de resurse umane;d) membrii stabiliţi prin decizie a directorului unităţii.(2) directorul unităţii poate invita la şedinţele consiliului de conducere:a) reprezentanţi ai ministerului justiţiei şi administraţiei naţionale a penitenciarelor;b) purtătorul de cuvânt al instituţiei;c) alte ...

 REGULAMENT din 5 noiembrie 2019 Componenţa şi Regulamentul de desfăşurare a lucrărilor Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 930 din 19 noiembrie 2019

──────────aprobat prin decizia nr. 582 din 5 noiembrie 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 930 din 19 noiembrie 2019.──────────art. 1(1) la nivelul administraţiei naţionale a penitenciarelor se constituie şi funcţionează consiliul de conducere, compus din următorii membri titulari/înlocuitorii acestora:a) directorul general;b) directorii generali adjuncţi;c) şefii structurilor din subordinea acestora.(2) la şedinţele de lucru ale consiliului de conducere în cadrul cărora sunt discutate probleme de interes profesional, economic şi social la nivel de sistem sunt invitaţi să participe reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivelul grupului de unităţi din poliţia penitenciară.(3) la şedinţele de lucru ...

Monitorul Oficial 924 din 15 Noiembrie 2019 (M. Of. 924/2019)

 REGULAMENT nr. 11 din 6 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 15 noiembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (2) şi (3) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4^1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa ...

Monitorul Oficial 919 din 14 Noiembrie 2019 (M. Of. 919/2019)

 REGULAMENTUL din 24 februarie 1994 (*republicat*) Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 din 14 noiembrie 2019

*) republicat în temeiul art. ii din hotărârea camerei deputaţilor nr. 52/2019 privind modificarea regulamentului camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 854 din 22 octombrie 2019, dându-se textelor o nouă numerotare.regulamentul camerei deputaţilor a fost aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 50 din 25 februarie 1994 şi a fost republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 481 din 28 iunie 2016, şi a mai fost modificat şi completat prin:- hotărârea camerei deputaţilor nr. 27/2017 privind completarea art. 113 din regulamentul camerei deputaţilor, publicată în monitorul ...

Monitorul Oficial 915 din 13 Noiembrie 2019 (M. Of. 915/2019)

 REGULAMENT nr. 10 din 1 noiembrie 2019 privind procedura de subscriere şi răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi pentru completarea art. 41 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 915 din 13 noiembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 6, art. 33 alin. (1) şi (3), art. 64 alin. (4), art. 158, 159 şi 167 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi ...

Monitorul Oficial 891 din 05 Noiembrie 2019 (M. Of. 891/2019)

 REGULAMENT din 28 octombrie 2019 de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 5 noiembrie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 3.008 din 28 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 891 din 5 noiembrie 2019.──────────art. 1institutul naţional de administraţie organizează programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria ii, denumit în continuare programul, în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordonanţei guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea institutului naţional de administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 44/2017, ...

Monitorul Oficial 869 din 28 Octombrie 2019 (M. Of. 869/2019)

 REGULAMENT din 23 octombrie 2019 de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 28 octombrie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 505 din 23 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 869 din 28 octombrie 2019.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1prezentul regulament de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice - a.n.r.s.c., denumit în continuare regulament, este elaborat în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) din legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2prezentul regulament stabileşte procedura conform căreia autoritatea naţională de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi ...

‹‹ Pagina 1 din 307
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice