Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament (afisez 3025 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 303

Monitorul Oficial 496 din 19 Iunie 2019 (M. Of. 496/2019)

 REGULAMENT nr. 5 din 6 iunie 2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 496 din 19 iunie 2019

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 8, 10, 14, 15, 17, 19, 28, 30-33, 60, 75, 76, 79, 82, 89, 126, 276, 277, 280 din legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, în urma deliberărilor din şedinţa consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 5.06.2019,autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul regulament.titlul ...

Monitorul Oficial 455 din 06 Iunie 2019 (M. Of. 455/2019)

 REGULAMENT din 21 mai 2019 privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 6 iunie 2019

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 91 din 21 mai 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 455 din 6 iunie 2019.──────────cap. iconcursul de admitere la institutul naţional al magistraturiisecŢiunea 1dispoziţii generaleart. 1(1) admiterea în magistratură în anul 2019 şi formarea profesională iniţială pentru auditorii de justiţie admişi la institutul naţional al magistraturii până în anul 2019 inclusiv, în vederea ocupării funcţiei de judecător sau de procuror, se realizează prin institutul naţional al magistraturii, potrivit prezentului regulament.(2) admiterea la institutul naţional al magistraturii se face cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii, exclusiv pe bază de concurs.art. 2poate fi ...

Monitorul Oficial 370 din 13 Mai 2019 (M. Of. 370/2019)

 REGULAMENT din 16 aprilie 2019 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 13 mai 2019

──────────pus în aplicare prin ordinul nr. 407 din 16 aprilie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 370 din 13 mai 2019.──────────În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 47 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul concurenţei adoptă prezentul regulament.introducereregulamentul are ca scop stabilirea regimului de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de legea ...

Monitorul Oficial 317 bis din 23 Aprilie 2019 (M. Of. 317 bis/2019)

 REGULAMENT din 8 aprilie 2019 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 317 bis din 23 aprilie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 527/2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 317 din 23 aprilie 2019.──────────cuprins1. capitolul i dispoziŢii generale2. capitolul ii obiectul de activitate3. capitolul iii conducerea spitalului clinic de urgenŢĂ bucureŞti4. capitolul iv structura organizatoricĂ a spitalului5. capitolul v consiliile, comitetele Şi comisiile care funcŢioneazĂ În cadrul spitalului clinic de urgenŢĂ bucureŞti6. capitolul vi finanŢarea spitalului clinic de urgenŢĂ bucureŞti7. capitolul vii dispoziŢii finalecap. idispoziŢii generaleart. 1prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului clinic de urgenţă bucureşti a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.art. 2regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului clinic de ...

Monitorul Oficial 367 din 10 Mai 2019 (M. Of. 367/2019)

 REGULAMENT din 22 aprilie 2019 de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 10 mai 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 599 din 22 aprilie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 367 din 10 mai 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1spitalul de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă jebel, denumit în continuare spitalul, este unitate sanitară publică cu personalitate juridică, înfiinţată în anul 1962, finanţată integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, aflată în subordinea ministerului sănătăţii.art. 2spitalul are sediul în comuna jebel, judeţul timiş.cap. iiobiectul de activitate al spitaluluiart. 3spitalul este o unitate sanitară de monospecialitate, cu paturi distribuite în sistem pavilionar, în care se internează următoarele categorii de ...

Monitorul Oficial 365 din 10 Mai 2019 (M. Of. 365/2019)

 REGULAMENT din 16 aprilie 2019 pentru completarea art. 1 din Regulamentul de procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 377/2017 EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 10 mai 2019

──────────pus in aplicare prin ordinul nr. 406 din 16 aprilie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 365 din 10 mai 2019.──────────În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul concurenţei adoptă prezentul regulament. art. idupă alineatul (3) al articolului 1 din regulamentul de procedură al consiliului concurenţei, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 377/2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 601 din 26 iulie 2017, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) sesizările transmise de guvernul româniei se soluţionează de urgenţă ...

Monitorul Oficial 360 din 09 Mai 2019 (M. Of. 360/2019)

 REGULAMENT din 18 aprilie 2019 de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 9 mai 2019

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 236 din 18 aprilie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 360 din 9 mai 2019.──────────art. 1(1) În vederea acordării licenţei prevăzute la art. 5 alin. (1) din legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, denumită în continuare legea nr. 142/2018, operatorul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.(2) cererea prevăzută la alin. (1) conţine informaţiile menţionate la art. 3 alin. (2) lit. b) din regulamentul delegat (ue) 2015/1.011 al comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a regulamentului (ce) nr. 273/2004 al parlamentului european şi al consiliului şi ...

Monitorul Oficial 354 din 08 Mai 2019 (M. Of. 354/2019)

 REGULAMENT din 25 aprilie 2019 de organizare şi funcţionare a Comisiei "Investim în copii, investim în viitor" EMITENT: Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 8 mai 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 186 din 25 aprilie 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 354 din 8 mai 2019.──────────art. 1comisia „investim în copii, investim în viitor“ reprezintă un organism decizional, fără personalitate juridică, cu rolul de evaluare şi selectare a proiectelor eligibile care vor beneficia de sprijin financiar în baza schemei de ajutor de minimis privind programul guvernamental „growth - investim în copii, investim în viitor“ reglementată prin hotărârea guvernului nr. 239/2019.art. 2prezentul regulament de organizare şi funcţionare a comisiei „investim în copii, investim în viitor“ stabileşte atribuţiile, precum şi modul de organizare şi desfăşurare a ...

Monitorul Oficial 330 din 25 Aprilie 2019 (M. Of. 330/2019)

 REGULAMENT din 25 aprilie 2019 pentru aprobarea indemnizaţiei de şedinţă acordate lunar membrilor Consiliului Concurenţei, potrivit prevederilor art. 31 alin. (6^1) şi (6^2) din Legea concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 330 din 25 aprilie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 423 din 25 aprilie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 330 din 25 aprilie 2019.──────────În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul concurenţei adoptă prezentul regulament.art. 1prezentul regulament stabileşte condiţiile şi modul de acordare a indemnizaţiilor prevăzute la art. 31 alin. (5) lit. c^1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.art. 2indemnizaţia de şedinţă a membrilor plenului la şedinţele consiliului concurenţei se acordă pentru:a) participarea la şedinţele de plen şi semnarea documentelor rezultate în urma dezbaterilor, ...

Monitorul Oficial 313 din 22 Aprilie 2019 (M. Of. 313/2019)

 REGULAMENT din 17 aprilie 2019 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 22 aprilie 2019

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 2 din 17 aprilie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 313 din 22 aprilie.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) autoritatea electorală permanentă, denumită în continuare autoritatea, este autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică şi competenţă generală în materia pregătirii, organizării şi desfăşurării alegerilor şi a referendumurilor, precum şi în domeniul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.(2) sediul central al autorităţii se află în municipiul bucureşti.(3) autoritatea are sedii secundare în municipiul bucureşti şi în fiecare municipiu reşedinţă de judeţ.art. 2(1) organizarea şi funcţionarea autorităţii sunt prevăzute de legea nr. 208/2015 privind alegerea ...

‹‹ Pagina 1 din 303
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice