Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament 2017

Selectati luna pentru care doriti sa afisam regulament din 2017‹‹ Pagina 1 din 10

Monitorul Oficial 1005 bis din 19 Decembrie 2017 (M. Of. 1005 bis/2017)

 REGULAMENTUL din 15 decembrie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1005 bis din 19 decembrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.442 din 15 decembrie 2017 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1005 din 19 decembrie 2017────────── cap. idispoziŢii generaleart. 1(1) institutul de urgenţă pentru boli cardiovasculare "prof. dr. c.c. iliescu" bucureşti, denumit în continuare institut, a fost înfiinţat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 1230/1991 şi funcţionează ca unitate cu personalitate juridică din data de 01.04.1992, având ca obiect de activitate acordarea asistenţei medicale de specialitate în domeniile cardiologiei, chirurgiei cardiace, chirurgiei vasculare, anesteziei şi terapiei intensive, precum şi cercetarea ştiinţifică, învăţământul medical de specialitate, îndrumarea tehnică şi metodologică a reţelei de ...

Monitorul Oficial 1039 din 29 Decembrie 2017 (M. Of. 1039/2017)

 REGULAMENT-CADRU din 20 decembrie 2017 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 din 29 decembrie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 917 din 20 decembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1039 din 29 decembrie 2017.──────────art. 1(1) prezentul regulament-cadru se aplică structurilor administraţiei publice centrale prevăzute în anexa nr. vii şi în cap. i şi cap. ii din anexa nr. viii la legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:a) autorităţile publice, inclusiv cele autonome şi agenţiile, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate şi instituţiile prefectului, unităţile bugetare de subordonare centrală, precum şi compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii;b) autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, ...

Monitorul Oficial 1036 din 28 Decembrie 2017 (M. Of. 1036/2017)

 REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) şi art. 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 25 şi 26 din regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile autorităţii de supraveghere financiară, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de ...

Monitorul Oficial 1032 din 28 Decembrie 2017 (M. Of. 1032/2017)

 REGULAMENT din 14 decembrie 2017 de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a Centrului Naţional de Management al Apei Grele EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1032 din 28 decembrie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 914 din 14 decembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1032 din 28 decembrie 2017.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) centrul naţional de management al apei grele, denumit în continuare cnmag, este persoană juridică română aflată în subordinea ministerului energiei. cnmag se organizează şi funcţionează ca instituţie publică de interes naţional, cu respectarea regimului juridic specific instituţiilor publice şi în conformitate cu actele normative în vigoare, care este specializată în managementul apei grele, produs cu dublă utilizare.(2) cnmag are sediul în satul răscoleşti, comuna izvorul bârzii, calea târgu jiului, km 7, judeţul mehedinţi, ...

Monitorul Oficial 1018 din 22 Decembrie 2017 (M. Of. 1018/2017)

 REGULAMENT nr. 3 din 17 noiembrie 2017 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1018 din 22 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 3 alin. (6), ale art. 24, ale art. 25 alin. (2) şi ale art. 49 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în temeiul dispoziţiilor art. 48 din legea nr. 312/2004,banca naţională a româniei emite prezentul regulament.art. iregulamentul băncii naţionale a româniei nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la banca naţională a româniei a centralei riscului de credit, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 49 şi 49 bis din 20 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. la articolul 2 punctul 6, ...

Monitorul Oficial 1017 din 21 Decembrie 2017 (M. Of. 1017/2017)

 REGULAMENT din 12 decembrie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României EMITENT: Camera de Comerţ şi Industrie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1017 din 21 decembrie 2017

Cap. idispoziţii generaleart. 1definirea şi sediul curţii de arbitraj(1) curtea de arbitraj comercial internaţional de pe lângă camera de comerţ şi industrie a româniei, denumită în continuare curtea de arbitraj, este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu legea camerelor de comerţ din românia nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prezentul regulament.(2) sediul curţii de arbitraj este în românia, municipiul bucureşti, bd. octavian goga nr. 2, sectorul 3.art. 2misiunea curţii de arbitrajcurtea de arbitraj are misiunea de a organiza arbitrajul intern ...

Monitorul Oficial 1015 din 21 Decembrie 2017 (M. Of. 1015/2017)

 REGULAMENT nr. 16 din 19 decembrie 2017 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2016 privind regimul şi principiile aferente remunerării personalului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1015 din 21 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 14 şi ale art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 13 decembrie 2017,autoritatea de supraveghere financiară emite următorul regulament:art. iregulamentul autorităţii de supraveghere financiară nr. 9/2016 privind regimul şi principiile aferente remunerării personalului autorităţii de supraveghere financiară, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1001 din 13 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:1. articolul 8 se ...

Monitorul Oficial 1012 din 20 Decembrie 2017 (M. Of. 1012/2017)

 REGULAMENT din 19 decembrie 2017 privind acordarea indemnizaţiilor de performanţă EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1012 din 20 decembrie 2017

──────────pus în aplicare prin ordinul nr. 1.267 din 19 decembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1012 din 20 decembrie 2017.──────────În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) şi art. 31 alin. (6) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul concurenţei adoptă prezentul regulament. cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament stabileşte criteriile şi procedura referitoare la modalitatea de acordare a indemnizaţiei de performanţă, prevăzută la art. 31 alin. (6) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege. art. 2În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele ...

Monitorul Oficial 994 din 14 Decembrie 2017 (M. Of. 994/2017)

 REGULAMENT nr. 14 din 7 decembrie 2017 privind abrogarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2013 emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 994 din 14 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile legii nr. 210/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a regulamentului (ue) nr. 648/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, ...

Monitorul Oficial 992 din 14 Decembrie 2017 (M. Of. 992/2017)

 REGULAMENT nr. 13 din 28 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 992 din 14 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d),art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) şi art. 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile regulamentului autorităţii de supraveghere financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa ...

‹‹ Pagina 1 din 10
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016