Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL din 15 decembrie 2017  privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENTUL din 15 decembrie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1005 bis din 19 decembrie 2017

──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.442 din 15 decembrie 2017 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1005 din 19 decembrie 2017
──────────

    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE
    ART. 1
    (1) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Bucureşti, denumit în continuare institut, a fost înfiinţat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1230/1991 şi funcţionează ca unitate cu personalitate juridică din data de 01.04.1992, având ca obiect de activitate acordarea asistenţei medicale de specialitate în domeniile cardiologiei, chirurgiei cardiace, chirurgiei vasculare, anesteziei şi terapiei intensive, precum şi cercetarea ştiinţifică, învăţământul medical de specialitate, îndrumarea tehnică şi metodologică a reţelei de profil din întreaga ţară.
    (2) Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor sale, colaborează în domeniul cardiologiei, chirurgiei cardiace, chirurgiei vasculare, anesteziei şi terapiei intensive, cu instituţii, persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate şi este îndrumată pe linie ştiinţifică de către Academia de Ştiinţe Medicale.
    (3) Institutul este o unitate sanitară de categoria IM conform prevederilor din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare, subordonată direct Ministerului Sănătăţii, cu 325 de paturi pentru spitalizare continuă şi 12 paturi de spitalizare de zi.
    (4) Viziunea institutului este de a asigura servicii medicale de cea mai bună calitate asigurate de un colectiv bine pregătit şi performant, susţinute de o activitate complexă de cercetare.
    (5) Misiunile de bază ale institutului:
    a) Furnizarea serviciilor de asistenţă medicală profilactică şi curativă de specialitate;
    b) Desfăşurarea activităţilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică, îndrumare şi coordonare metodologică în domeniul de activitate;
    c) Realizarea educaţiei medicale continue pentru personalul propriu;

    (6) Valori care stau la baza activităţilor sunt:
    a) Calitate: Practicăm medicina la cele mai înalte standarde ale calităţii, punem mare preţ pe profesionalismul şi pregătirea medicilor şi al tuturor angajaţilor noştri şi pe dotarea corespunzătoare a instituţiei.
    b) Ataşament: Suntem sensibili faţă de starea emoţională atât a pacienţilor cât şi a salariaţilor noştri. Promovăm o atmosferă familială atât prin comportamentul personalului cât şi prin confortul asigurat pacienţilor sau condiţiile de muncă asigurate angajaţilor.
    c) Echipa: Ne respectăm şi preţuim colegii şi muncim împreună pentru a ne dezvolta şi pentru a oferi servicii de calitate pacienţilor noştri.
    d) Valoare: Maximizăm importanţa calităţii serviciilor oferite în strictă concordanţă cu gradul de satisfacţie al pacienţilor noştri.
    e) Încredere: Promovăm comunicarea deschisă ca fiind cea mai bună cale către servicii medicale de calitate şi încurajăm pacienţii să ne comunice nevoile lor astfel încât să le putem îndeplini aşteptările. Rezultatele obţinute depind şi de încrederea pacientului că va fi ascultat şi că interesele sale vor deveni priorităţile noastre. Încrederea reprezintă componenta de bază a relaţiei cu pacienţii.
    f) Educaţia: Educaţia şi formarea continuă pentru personalul propriu, instruirea de calitate a viitorilor noştri colaboratori, informarea eficientă a pacienţilor şi comunităţii constituie modul prin care contribuim direct la creşterea calităţii şi performanţei actului medical.

    (7) Obiectivele generale ale institutului:
    a) să excelăm în acordarea unor servicii medicale performante, de calitate şi accesibile din punct de vedere financiar;
    b) să oferim pacienţilor noştri informaţii accesibile şi reale şi să asigurăm participarea acestora la deciziile privind actul medical care-i vizează în mod direct pentru a putea consimţi liber asupra acestuia;
    c) să respectăm viaţa privată şi intimitatea pacientului tratându-l cu promptitudine şi maximum de eficienţă;
    d) să garantăm confidenţialitatea în legătură cu datele personale ale pacientului şi informaţiile referitoare la starea sa de sănătate sau socială.

    (8) Institutul asigură pentru populaţia deservită, în principal, următoarele servicii medicale:
    a) prevenirea şi combaterea bolilor din gama patologiei cardiologiei;
    b) primul ajutor medical şi asistenţă medicală de urgenţă pacienţilor cu stare critică;
    c) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, stabilirea diagnosticului, efectuarea tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale tuturor pacienţilor internaţi sau prezentaţi în stare de urgenţă;
    d) recuperarea medicală a pacienţilor;
    e) achiziţionarea, gestionarea şi distribuirea medicamentelor;
    f) achiziţionarea, depozitarea, distribuirea şi întreţinerea instrumentarului şi aparaturii medicale, a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare;
    g) controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor administrate pacienţilor, în vederea creşterii eficienţei tratamentelor, evitării riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse;
    h) desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică având ca scop promovarea stării de sănătate a pacienţilor;
    i) crearea unor condiţii moderne de confort, asigurarea unei alimentaţii specifice afecţiunilor şi servirea mesei în condiţii de igienă;
    j) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi de pază contra incendiilor, precum şi a celor privind protecţia civilă, corespunzător normelor legale;
    k) organizarea şi desfăşurarea activităţii de arhivare a documentelor primite, generate şi deţinute de unitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    l) asigurarea condiţiilor optime de păstrare a fondului de documente, cu respectarea termenelor de păstrare stabilite pentru unităţile sanitare.


    ART. 2
    (1) Institutul este obligat, în principiu, să asigure:
    a) asigurarea unui microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii asociate;
    b) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale pacienţilor săi;
    c) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţi;
    d) gestionarea datelor şi informaţiilor medicale, prin centralizarea, administrarea, protejarea şi asigurarea back-up-ului datelor cu caracter general cât şi a celor cu caracter confidenţial;
    e) aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;
    f) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;
    g) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ, conform legislaţiei în vigoare;
    h) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi pază contra incendiilor conform normelor în vigoare;
    i) limitarea accesului vizitatorilor în institut în perioada de carantină, iar în unele secţii, interzicerea vizitării, conform cerinţelor impuse de situaţie.


    ART. 3
    (1) Institutul asigură condiţii de investigaţii medicale, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Institutul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente.
    (3) Institutul răspunde pentru păstrarea confidenţialităţii tuturor informaţiilor având legătură cu serviciile medicale acordate asiguraţilor faţă de terţi.
    (4) Institutul răspunde pentru acordarea serviciilor medicale asiguraţilor în mod nediscriminatoriu, precum şi pentru respectarea dreptului la libera alegere a serviciilor medicale.
    (5) Institutul are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la compartimentul primiri urgenţe de specialitate (CPU-S) al institutului, dacă starea sănătăţii acesteia este critică.
    (6) Institutul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi în alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora, conform planurilor de măsuri adoptate în acest sens.

    ART. 4
    (1) În cadrul institutului se desfăşoară şi activităţi de învăţământ universitar şi postuniversitar precum şi cercetare ştiinţifică medicală.
    (2) Institutul are obligaţia să desfăşoare activitatea de educaţie medicală (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal. Costurile acestor activităţi sunt de regulă suportate de personalul beneficiar. Institutul poate suporta astfel de costuri în condiţiile alocărilor bugetare posibile.
    (3) Pregătirea cadrelor medicale, rezidenţilor, studenţilor, doctoranzilor, masteranzilor şi elevilor în institut este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat, cât şi pentru cei din învăţământul privat autorizat sau acreditat potrivit legii.
    (4) Activităţile de învăţământ şi cercetare sunt astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.
    (5) Colaborarea dintre institut şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, se desfăşoară pe bază de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale.
    (6) Cercetarea ştiinţifică medicală se efectuează pe bază de teme şi de contracte de cercetare, încheiate între institut şi finanţatorul cercetării.
    (7) Institutul are relaţii de colaborare şi îndrumare pe linie ştiinţifică cu Academia de Ştiinţe Medicale.

    ART. 5
    (1) Institutul are obligaţia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile privind activitatea de îngrijire, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Raportările statistice se fac atât la Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti cât şi la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.
    (3) Personalul medical are obligaţia de a respecta clauzele contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi este sancţionat corespunzător legii în cazul nerespectării acestor clauze.
    (4) Institutul are obligaţia de a completa prescripţiile medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice.

    ART. 6
    (1) Atribuţiile personalului din cadrul institutului sunt stabilite prin fişa postului.
    (2) Modelul de fişă de post este stabilit de comitetul director. Şefii de secţie, şefii de laborator, şefii de serviciu, elaborează pentru personalul din subordine fişa postului pe baza modelului adoptat de comitetul director.

    CAP. II
    CONDUCEREA UNITĂŢII
    ART. 7
    (1) Institutul este condus de un manager selecţionat prin concurs şi are o conducere curentă executivă asigurată de comitetul director, alcătuit din manager, directorul medical şi directorul financiar contabil.
    (2) Conducerea unităţii sanitare acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestora, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) Drepturile şi obligaţiile managerului sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
     Atribuţiile managerului în privinţa prevenirii şi combaterii infecţiilor asociate asistenţei medicale conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, sunt:
    a) răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;
    b) participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    d) răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    e) răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi în alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    f) răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din institut;
    g) răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata trimestrială şi anuală de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţii şi pe secţii) privind infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezervă;
    h) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar;
    i) răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    j) controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare;
    k) analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor serviciului/compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei medicale;
    l) verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din unitate;
    m) solicită, la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din proprie iniţiativă, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare;
    n) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;
    o) reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţă a persoanelor fizice, în cazul stabilirii responsabilităţii individuale.


    ART. 9
    (1) Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul institutului.
    (2) Potrivit prevederilor legale în vigoare, membrii comitetului director trebuie să încheie contract de administrare cu managerul institutului pe o perioadă de 3 ani.
    (3) Modelul contractului de administrare pentru membrii comitetului director se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (4) Drepturile şi obligaţiile persoanelor care ocupă funcţiile specifice comitetului director sunt stabilite potrivit contractelor de administrare.

    ART. 10
     Atribuţiile comitetului director al unităţii sanitare în privinţa prevenirii şi combaterii infecţiilor asociate asistenţei medicale sunt conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1101/2016.

    ART. 11
     Directorul medical are următoarele atribuţii, specifice:
    a) în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al institutului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;
    b) monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul institutului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
    c) aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului institut;
    d) răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
    e) coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul institutului;
    f) întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare;
    g) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    h) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul institutului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    i) răspunde de acreditarea personalului medical al institutului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în institut, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    j) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
    k) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
    l) stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul institutului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    m) supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei institutului;
    n) răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate.


    ART. 12
     Directorul medical în privinţa prevenirii şi combaterii infecţiilor asociate asistenţei medicale are atribuţii stabilite conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1101/2016.

    ART. 13
     Atribuţiile specifice ale directorului financiar contabil sunt cele stabilite conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii.

    ART. 14
     Directorul financiar contabil are atribuţii specifice în privinţa prevenirii şi combaterii infecţiilor asociate asistenţei medicale care sunt stabilite conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1101/2016.

    ART. 15
     Consiliul de administraţie din institut funcţionează în conformitate cu prevederile legale şi este compus din următorii membri:
    a) 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai Direcţiei de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti;
    b) un reprezentant numit de Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
    c) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice;
    d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
    e) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.


    ART. 16
    (1) Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.
    (2) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie.

    ART. 17
    (1) tribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:
    a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
    b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;
    c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii institutului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
    e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
    f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în condiţiile legii.

    (2) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
    (3) La şedinţele consiliului de administraţie reprezentanţii sindicatelor legal constituite au statut de invitaţi permanenţi.

    ART. 18
     Membrii consiliului de administraţie au obligaţia de a depune declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţi, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie. Declaraţia se va actualiza ori de câte ori intervin modificări în situaţia persoanelor în cauză. Declaraţiile vor fi afişate pe site-ul institutului.

    CAP. III
    STRUCTURILE FUNCŢIONALE ALE INSTITUTULUI
    ART. 19
    (1) Consiliul medical este format din medicii şefi de secţii/laboratoare şi medicii coordonatori de compartimente, farmacistul şef şi asistentul-şef şi este condus de directorul medical.
    (2) Principalele atribuţii ale membrilor consiliului medical sunt următoarele:
    a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
    b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
    c) înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;
    d) propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
    e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.


    ART. 20
     Consiliul etic din cadrul institutului are componenţa şi atribuţiile stabilite conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice.

    ART. 21
     Consiliul ştiinţific participă la elaborarea strategiei de cercetare a unităţii şi a programelor proprii de cercetare - dezvoltare, precum şi la luarea măsurilor privind realizarea acestora.

    ART. 22
    (1) Comisia de implementare şi dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial este constituită în baza prevederilor legislaţiei pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
    (2) Scopul comisiei este de a monitoriza, coordona şi îndruma din punct de vedere metodologic implementarea şi dezvoltarea propriului sistemul de control managerial, este formată din membrii comitetului director, ai consiliului medical şi salariaţi ai compartimentelor institutului nominalizaţi prin decizia internă a managerului şi are următoarele atribuţii :
    a) asigurarea îndrumării metodologice a implementării Sistemului de Control Intern/Managerial şi monitorizarea progreselor înregistrate prin şedinţe semestriale;
    b) elaborarea chestionarelor de control intern pentru fiecare standard care urmează a fi dezvoltat (implementat), în vederea evaluării conformităţii în raport cu cerinţele standardului;
    c) elaborarea programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial pe compartimente, cu responsabilităţi concrete şi termene de realizare, program ce urmează a fi implementat de către şefii structurilor din cadrul institutului.


    ART. 23
     Comisia de transfuzii şi hemovigilenţă are următoarele responsabilităţi:
    a) monitorizarea nivelului de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul institutului;
    b) elaborarea şi implementarea documentaţiei necesare aplicării în practica din spital a ghidurilor de utilizare clinică a sângelui şi a componentelor sanguine;
    c) evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital;
    d) monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secţiile institutului;
    e) organizarea şi monitorizarea funcţionării sistemului de hemovigilenţă la nivelul institutului şi colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse severe;
    f) elaborarea şi implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din spital, a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital şi la nivelul secţiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină.


    ART. 24
     Comisia pentru organizarea şedinţelor comune anatomo-clinice şi analiza deceselor intraspitaliceşti se întruneşte în şedinţe de confruntări anatomoclinice, prin colaborarea dintre secţiile clinice şi serviciul de anatomie patologică.

    ART. 25
     Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale are următoarele atribuţii:
    a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;
    d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
    e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate şi a consumului de antibiotice din spital;
    f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale a unităţii;
    h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
    i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
    j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;
    k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
    m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
    n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
    o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologie major, pc baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
    p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;
    q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
    r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
    t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;
    u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;
    w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
    x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică- centru regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;
    z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului institutului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.    ART. 26
    (1) Comisia de cercetare disciplinară prealabilă îşi exercită atribuţiile conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi îşi desfăşoară activitatea pentru cercetarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplină, a obligaţiilor de serviciu cât şi a normelor de comportament.
    (2) Componenţa comisiei se stabileşte prin decizia managerului, în funcţie de situaţie.
    (3) Atribuţiile comisiei de cercetare disciplinară prealabilă constau în:
    a) stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită;
    b) analizarea gradului de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii disciplinare;
    a) verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;
    b) efectuarea cercetării disciplinare prealabile propriu-zise;
    c) propunerea sancţiunii.


    ART. 27
     Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are rolul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii, având componenţa stabilită de legislaţia în vigoare şi următoarele atribuţii:
    a) aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă ;
    b) urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
    c) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă;
    d) analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă;
    e) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
    f) efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
    g) efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;
    h) informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate;
    i) realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate), cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii;
    j) dezbate raportul scris prezentat managerului institutului de către Comitetul de securitate şi sănătate în muncă cel puţin o dată pe an, după încheierea anului, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecţie a muncii;
    k) verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi;
    l) verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă;


    ART. 28
     Comisia de apărare are o componenţă stabilită prin decizie internă iar membrii comisiei următoarele atribuţii:
    a) organizează, coordonează şi îndrumă activităţile referitoare la pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare ce se desfăşoară în cadrul instituţiei, potrivit legii;
    b) stabilesc măsurile tehnico-organizatorice pentru instituţie în caz de mobilizare şi responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale ale acesteia;
    c) elaborează şi actualizează documentele de mobilizare;
    d) controlează întreaga pregătire de mobilizare: întocmirea documentelor; activităţile privind capacităţile de apărare şi rezervele de mobilizare; modul de desfăşurare a lucrărilor, măsurilor şi acţiunilor cuprinse în documentele de mobilizare; derularea contractelor referitoare la pregătirea pentru apărare; modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în acest scop;
    e) elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare şi planului de pregătire;
    f) analizează anual, în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare şi stabilesc măsurile şi acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea acestuia;
    g) întocmesc propuneri privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor necesare realizării măsurilor şi acţiunilor de pregătire pentru apărare;
    h) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu.


    ART. 29
     Comisia de farmacovigilenţă şi prescrierea medicamentelor are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) verifică şi avizează prescrierea medicamentelor la nivelul institutului;
    b) analizează consumul de medicamente, stabileşte necesarul pentru luna următoare şi propune măsuri care să asigure tratamentul corespunzător al pacienţilor cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate cu această destinaţie;
    c) verifică corespondenţa baremului aparatului de urgenţă cu cel aprobat de conducerea unităţii şi conform legislaţiei în vigoare;
    d) analizează toate cazurile de reacţii adverse şi va urmări întocmirea fişelor de reacţii adverse şi va propune metode mai bune de diagnostic a reacţiilor adverse pentru medicamentele nou apărute pe piaţă procedează la implementarea acestora în terapie;
    e) identifică factorii de risc la prescrierea anumitor medicamente;
    f) evaluează avantajele administrării unor medicamente pentru pacienţii internaţi;
    g) elaborează protocoalele terapeutice privind administrarea medicaţiei şi a antibioticelor;
    h) întocmeşte rapoarte scrise către comitetul director cu privire la activitatea desfăşurată şi formulează propuneri pentru eficientizare.


    ART. 30
     Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru angajare/promovare are următoarele atribuţii principale:
    a) selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor;
    b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
    c) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
    d) stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei;
    e) stabileşte modul de acordare a punctajului pentru probele scrise şi pentru interviu;
    f) notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului/examenului;.
    g) transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.


    ART. 31
     Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;
    b) transmite secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.


    ART. 32
     Nucleul de calitate are următoarele atribuţii:
    a) monitorizarea internă a calităţii serviciilor medicale;
    b) întocmirea punctajului şi reactualizarea periodică a acestuia;
    c) monitorizare a calităţii îngrijirilor medicale în raport cu indicatorii activităţii clinice şi financiare;
    d) prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale, pe secţii şi global pe institut;
    e) cooperarea cu reprezentanţii desemnaţi pentru monitorizarea externă a calităţii;
    f) organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi personalului;
    g) pregătirea personalului angajat în vederea cunoaşterii parametrilor de lucru specifici fiecărui sector de activitate şi verifică modul de implementare al sistemului de management al calităţii;


    ART. 33
     Comisia cu responsabilii de risc din cadrul institutului are următoarele atribuţii:
    a) informează personalul din subordine cu privire la demersurile ce urmează a fi realizate în cadrul procesului de gestiunea riscului;
    b) solicită formularea de propuneri privind: identificarea de riscuri asociate obiectivelor asumate, inclusiv riscurile la corupţie, evaluarea nivelului probabilităţii şi impactului şi acţiuni de contracarare;
    c) analizează propunerile personalului din subordine;
    d) analizează obiectivele şi activităţile aferente pentru domeniul de activitate de care răspunde şi identifică potenţialele riscuri;
    e) evaluează potenţialele riscuri din perspectiva impactului şi probabilităţii şi stabileşte calificativul/nivelul;
    f) stabileşte cele mai adecvate acţiuni de contracarare;
    g) transmite informaţiile persoanei desemnată cu întocmirea şi actualizarea Registrului de riscuri;
    h) participă la şedinţa organizată de conducătorul instituţiei;
    i) avizează forma finală a Registrului de riscuri cu modificările stabilite în cadrul şedinţei;
    j) asigură implementarea acţiunilor prevăzute în Registrul de riscuri;


    ART. 34
     Persoanele nominalizate prin decizie internă pentru a înlocui conducerea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof.Dr. C.C.IIiescu" Bucureşti în relaţia cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă au în principal următoarele atribuţii în urma consultării cu conducerea institutului:
    a) reprezintă conducerea institutului la şedinţele şi instruirile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă;
    b) însoţeşte echipa de control a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în unitate;
    c) transmite informaţiile primite de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă către conducerea institutului.


    ART. 35
     Persoanele nominalizate prin decizie internă pentru a organiza activităţile de Securitate şi Sănătate în muncă (SSM) şi a situaţiilor de urgenţă (S.U.-P.S.I. incendii, cutremur) au următoarele atribuţii:
    (1) Conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare :
    a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de conducătorul instituţiei;
    b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de conducătorul instituţiei;
    c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau le desfăşoară;
    d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;
    e) să aducă la cunoştinţa conducătorului instituţiei orice defecţiune tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu.
    f) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de conducătorul instituţiei;
    g) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de conducătorul instituţiei;
    h) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
    i) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
    j) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducătorul instituţiei, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
    k) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
    l) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.

    (2) Conform Legii nr. 319/2006, legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
    b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
    c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
    d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
    e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
    f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
    g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
    h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
    i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

    (3) Instruirea personalului la angajare şi cea periodică pentru activitatea de Securitate şi Sănătate în muncă (SSM) şi a situaţiilor de urgenţă (S.U.-P.S.I. incendii, cutremure) se face de către asistentele şefe sau asistentele cu gestiune, după caz, astfel:
    a) Instruirea S.S.M/S.U. (P.S.I.) se efectuează în timpul programului de muncă şi se consideră timp de muncă;
    b) fişa individuală de instruire se păstrează la conducătorul locului de muncă;
    c) instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă.    CAP. IV
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ATRIBUŢII
    ART. 36
    (1) Structura organizatorică a institutului este aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Structura organizatorică a institutului se va modifica ori de câte ori va fi necesar pentru a asigura nevoile de funcţionare pentru îndeplinirea obiectivelor activităţilor sale, la propunerea comitetului director.

    ART. 37
    (1) Responsabilităţile generale ale secţiei:
     Secţia cu paturi are următoarele atribuţii în domeniul acordării asistenţei medicale şi a îngrijirilor medicale (în regim spitalizare continuă şi spitalizare de zi), a promovării activităţii de învăţământ, ştiinţifice şi de cercetare.
     Pentru acordarea asistenţei medicale, şeful de secţie şi personalul din secţie asigură:
    a) repartizarea pacienţilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la combaterea infecţiilor asociate;
    b) asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime ale pacienţilor în ziua internării;
    c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    d) declararea cazurilor de boli contagioase, a infecţiilor asociate, a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, conform reglementărilor în vigoare;
    e) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale, indicarea, folosirea şi administrarea medicamentelor specifice, a alimentaţiei dietetice şi adecvate şi a recomandărilor unor obiceiuri sănătoase după externare;
    f) asigurarea, ziua şi noaptea, a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    g) asigurarea trusei de urgenţă, conform normelor specifice adoptate;
    h) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
    i) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale;
    j) asigurarea alimentaţiei pacienţilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii; prin medicul din linia de gardă se va asigura în permanenţă controlul calităţii hranei distribuite pacienţilor din punct de vedere cantitativ, calitativ şi organoleptic;
    k) desfăşurarea unei activităţi care să asigure pacienţilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii cu familia;
    l) transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi unităţilor sanitare ambulatorii, medicilor de familie, prin scrisori medicale;
    m) anunţarea membrilor familiei sau a aparţinătorilor despre agravarea stării de sănătate a pacientului sau în caz de deces a acestuia;
    n) urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale şi educaţia sanitară a pacienţilor şi aparţinătorilor;
    o) îndrumarea, sprijinirea şi controlul concret al stării de sănătate a pacienţilor prin cabinetele ambulatoriului integrat al institutului;
    p) asigurarea transportului (însoţirii) pacienţilor în secţie sau pe timpul investigaţiilor paraclinice;
    q) asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medical şi sanitar propriu şi a instruirii personalului medical şi sanitar aflat în stagii practice;


    (2) Promovarea activităţii de învăţământ, ştiinţifică şi de cercetare:
    a) asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu în conformitate cu reglementările în vigoare adoptate la nivelul institutului;
    b) asigurarea condiţiilor de participare la cursuri de perfecţionare profesională a personalului;
    c) asigurarea condiţiilor pentru întregul personal de a-şi însuşi noutăţile din domeniul medical;
    d) efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi tratament, conform prevederilor statutului personalului sanitar.

    (3) Atribuţiile şi competenţele manageriale ale şefului de secţie sunt:
    a) îndrumă şi realizează activitatea de acordare a serviciilor şi îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi răspunde de calitatea actului medical;
    b) organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei, inclusiv realizarea consulturilor interdisciplinare, intra şi extraspitaliceşti, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei, prevăzuţi în anexele la contractul de administrare;
    c) răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţa medicală de calitate de către personalul din secţie, inclusiv anunţarea aparţinătorilor în caz de agravare a stării pacientului sau decesul acestuia;
    d) propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei şi răspunde de realizarea planului aprobat;
    e) răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico- sanitar din cadrul secţiei, inclusiv prin îndeplinirea obiectivelor propuse pentru îmbunătăţirea practicilor medicale din secţie;
    f) evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii institutului;
    g) angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat, asigurând utilizarea eficientă a resurselor de orice fel la dispoziţie şi controlul permanent al cheltuielilor;
    h) aplică strategiile de dezvoltare ale institutului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secţiei;
    i) înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei, elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar;
    j) înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei, conform reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori alte surse;
    k) întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei, prevăzuţi în anexele la contractul de administrare;
    l) răspunde de cunoaşterea şi respectarea la nivelul secţiei a regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al institutului;
    m) stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine, pe care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    n) face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare;
    o) propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager;
    p) propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al institutului;
    q) supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor paraclinice;
    r) avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul secţiei;
    s) evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii organizatorice şi fişei postului;
    t) propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului;
    u) coordonează activităţile de control al calităţii şi asigură auditul clinic al serviciilor acordate de personalul medico-sanitar din cadrul secţiei;
    v) răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate în cadrul secţiei, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii;
    w) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar-economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul secţiei, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    x) răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    y) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei;
    z) urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine;
    aa) în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de specialitate, conform normelor şi procedurilor legale, şi face propuneri de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor, care se aprobă de conducătorul institutului;
    bb) propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul secţiei, cu aprobarea consiliului medical;
    cc) răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei;
    dd) organizează şi coordonează activităţile de gestionare a datelor pacientului, de asigurare a integrităţii şi confidenţialităţii acestora, verifică modul de completare a foii de observaţie, introducerea în dosarul electronic al pacientului a datelor şi informaţiilor privind tratamentul şi evoluţia pe timpul spitalizării, eliberarea decontului şi a scrisorii medicale la externare;
    ee) propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din institut.


    (4) Personalul din secţiile clinice de cardiologie are următoarele responsabilităţi principale:
    a) acordă asistenţa medicală de specialitate, examinând pacienţii;
    b) recoltează probe şi formulează diagnosticul stabilit pe baza examenului clinic şi a explorărilor paraclinice;
    c) recomandă medicamentaţia necesară;
    d) respectă circuitul medicamentelor şi a materialelor sanitare şi modul lor de administraţie;
    e) asigură serviciul continuu de ture;
    f) utilizează în condiţii optime aparatura medicală din dotare (ecografie, electrocardiografie, aparate de stimulare, instrumentar)
    g) distribuie hrana pacienţilor;
    h) întreţine şi păstrează în spaţiile secţiei condiţii optime de igienă, face dezinfectări ale încăperilor şi instalaţiilor sanitare, menţin curăţenia şi ordinea;
    i) asigură respectarea programului de vizitare a pacienţilor;
    j) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate secţiei (date paşaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de medicamente şi materiale sanitare);
    k) aducerea la cunoştinţa pacienţilor şi rudelor acestora a diagnosticului de boală, a stării clinice prezente, a indicaţiilor terapeutice, a prognosticului bolii şi obţinerea consimţământului scris al acestora în cazul procedurilor medicale invazive;
    l) aduce la cunoştinţa aparţinătorilor decesul pacientului;
    m) aplică şi respectă normele de protecţie a muncii şi PSI.

    (5) Personalul din secţiile clinice de chirurgie cardiovasculară şi vasculară are următoarele atribuţii principale:
    a) organizarea consultului medical de specialitate;
    b) folosirea de metode eficiente privind diagnosticul şi tratamentul chirurgical al pacienţilor;
    c) asigurarea terapiei operatorii pentru intervenţia chirurgicală şi consemnarea în foaia de observaţie generală a riscului operator precum şi a evoluţiei pacienţilor;
    d) aplicarea tratamentului diferenţiat pentru fiecare caz în parte;
    e) controlul şi asigurarea unei juste prescrieri de medicamente şi a modului de administrare;
    f) păstrarea şi prescrierea substanţelor stupefiante şi toxice în condiţii de siguranţă;
    g) asigurarea condiţiilor de funcţionare a blocului operator şi organizarea interioară a secţiilor;
    h) asigurarea serviciului de tură;
    i) utilizarea şi întreţinerea în condiţii optime a aparaturii medicale, instrumentarului şi a întregului inventar;
    j) controlarea calităţii alimentaţiei dietetice şi respectarea regimului de odihnă, modul de acces al vizitatorilor la bolnavi;
    k) păstrarea şi întreţinerea curăţeniei în saloane, oficii, dezinfectarea zilnică a instalaţiilor sanitare şi încăperilor;
    l) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate secţiei (date paşaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de medicamente şi materiale sanitare);
    m) aducerea la cunoştinţa pacienţilor şi rudelor acestora a diagnosticului, a stării clinice prezente, a indicaţiilor terapeutice, a prognosticului bolii şi obţinerea consimţământului scris al acestora în cazul procedurilor medicale şi chirurgicale specifice;
    n) aduce la cunoştinţa aparţinătorilor decesul pacientului;
    o) aplicarea şi respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI.

    (6) Personalul din blocurile operatorii are următoarele atribuţii principale:
    a) să asiste medical bolnavul pre şi intraoperator şi să participe la intervenţii chirurgicale;
    b) pregătirea instrumentarului pentru investigaţiile chirurgicale şi sterilizarea materialelor şi instrumentarului necesar intervenţiilor chirurgicale programate;
    c) organizarea activităţii brancardierilor pentru transportul pacienţilor de la salon şi de la sală la rezervele de postoperator sau ATI, în funcţie de necesităţi;
    d) asigurarea evacuării deşeurilor periculoase conform normelor de aplicare a legislaţiei în domeniu;
    e) asigurarea curăţării, sterilizării şi completării materialelor sanitare, conform normelor antiepidemice în vigoare, după încheierea programului operator;
    f) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate secţiei (date paşaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de medicamente şi materiale sanitare);
    g) aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi PSI.

    (7) Personalul din secţiile clinice de terapie intensivă are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură activitatea de urgenţă;
    b) examinarea pacienţilor ce vor fi operaţi şi consemnarea în scris a examenului pre anestezic şi a desfăşurării actului anestezic;
    c) colaborează cu medicul chirurg la explorarea şi pregătirea operatorie;
    d) stabilirea indicaţiei anestezice;
    e) aplicarea tratamentului corespunzător, urmărirea evoluţiei postoperatorie a pacienţilor şi consemnarea în Foaia de observaţie specifică a stării clinice, a parametrilor urmăriţi şi terapiei aplicate;
    f) organizarea dezbaterii anatomo-clinice pentru anumite cazuri;
    g) aplicarea de măsuri de igienă şi antiepidemice în vederea profilaxiei infecţiilor interioare;
    h) stabilirea regimurilor alimentare;
    i) asigurarea controlului distribuirii medicamentelor;
    j) asigurarea sterilizării instrumentarului;
    k) luarea măsurilor de asepsie şi antesepsie necesară prevenirii infecţiilor interioare;
    l) organizarea şi asigurarea serviciului de tură;
    m) luarea măsurilor pentru folosirea integrală a timpului de lucru şi păstrarea disciplinei personalului din subordine şi a pacienţilor internaţi;
    n) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate secţiei (date paşaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de medicamente şi materiale sanitare, complicaţii);
    j) aducerea la cunoştinţa pacienţilor şi rudelor acestora a diagnosticului, a stării clinice prezente, a indicaţiilor terapeutice, a prognosticului bolii şi obţinerea consimţământului scris al acestora în cazul procedurilor medicale invazive specifice;
    p) aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi PSI.

    (8) Personalul din cadrul CPU-S are următoarele atribuţii principale:
    a) trierea urgenţelor la prezentarea la spital conform protocolului de triaj, după codurile de culori;
    b) primirea, stabilizarea şi tratamentul iniţial al tuturor urgenţelor, cu prioritate urgenţele majore;
    c) investigaţii clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului iniţial;
    d) consultul de specialitate în echipă cu medicii de gardă din spital pentru stabilirea secţiei în care urmează să se interneze pacienţii;
    e) asigură monitorizarea, tratamentul şi reevaluarea pacienţilor de urgenţă;
    f) asigură tratamentul, stabilizarea şi reevaluarea pacienţilor de urgenţă care nu necesită internare;
    g) înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi raportarea adecvată a informaţiei medicale;
    h) formarea continuă a personalului propriu şi formarea în medicina de urgenţă de cardiologie şi chirurgie cardiovasculară;
    i) asigurarea asistenţei medicale de urgenţă prin aplicarea primelor măsuri de prim ajutor, investigaţii clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului iniţial, monitorizarea, tratamentul şi evaluarea pacienţilor;
    j) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate secţiei (date paşaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de medicamente şi materiale sanitare);
    k) aducerea la cunoştinţa pacienţilor şi rudelor acestora a diagnosticului de boală, a stării clinice prezente, a indicaţiilor terapeutice, a prognosticului bolii şi obţinerea consimţământului scris al acestora în cazul procedurilor medicale invazive;
    l) luarea tuturor măsurilor de asepsie şi antisepsie, efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei şi a colectării separate (selective) a rezidurilor rezultate din activitatea medicală- în vederea prevenirii apariţiei infecţiilor asociate;
    m) aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi de PSI.

    (9) Personalul din încadrat în cadrul structurii spitalizare de zi are următoarele atribuţii principale:
    a) furnizează servicii programabile de diagnostic şi monitorizare pentru pacienţii care nu necesita supraveghere pentru o perioada mai mare de 12 ore;
    b) asigură servicii ambulatorii la nivel de spital (consultaţii interclinice);
    c) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate departamentului (date paşaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de materiale sanitare);
    d) aducerea la cunoştinţa pacienţilor şi rudelor acestora a diagnosticului, a stării clinice prezente, a indicaţiilor terapeutice, a prognosticului bolii;
    e) aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi de PSI.

    (10) Personalul din cadrul unităţii de transfuzie sanguină are următoarele atribuţii principale:
    a) aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secţiile institutului;
    b) recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile institutului;
    c) distribuţia de sânge şi componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către institutul beneficiar se face în baza unui contract de furnizare, care stabileşte condiţiile de distribuţie şi documentaţia aferentă obligatorie;
    d) efectuarea testelor pretransfuzionale;
    e) pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării;
    f) consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;
    g) prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice cu această destinaţie;
    h) întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate;
    i) raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie teritorial;
    j) păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor transfuzaţi, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-15 - 18 grade C) cu această destinaţie.

    (11) Personalul din cadrul laboratorului de analize medicale are următoarele atribuţii principale:
    a) efectuarea determinărilor biochimice, hematologice, de coagulare, imunologice , bacteriolgice şi a tuturor analizelor în regim de urgenţă;
    b) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate secţiei (date paşaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de medicamente şi materiale sanitare);
    c) aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi de PSI;
    d) implementarea sistemului de asigurare a calităţii care reprezintă un ansamblu de acţiuni prestabilite şi sistematice necesare pentru a demonstra faptul că serviciile oferite (analize medicale) satisfac cerinţele referitoare la calitate;
    e) elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul şi prezervarea corectă a probelor biologice care vor fi însoţite de cererea de analiză completată corect;
    f) elaborarea manualului de biosiguranţă al laboratorului, utilizând recomandările din Ghidul naţional de biosiguranţă pentru laboratoarele medicale (cea mai recentă ediţie) în scopul evitării contaminării personalului şi a mediului;
    g) întocmirea şi derularea programului de instruire a personalului din subordine în domeniul specific al prevenirii şi controlului infecţiilor asociate;
    h) identificarea corectă a microorganismelor patogene, în cazul suspiciunii de infecţie nosocomiala va asigura identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al infecţiilor asociate, în colaborare cu epidemiologul şi medicul clinician (membrii ai serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor asociate), din produsele patologice recoltate de la bolnavi/purtători (dacă este necesar, până la nivel de tipare intraspecie);
    i) furnizarea rezultatelor testărilor într-o formă organizată, uşor accesibilă, în cel mai scurt timp;
    j) testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificaţie clinică, utilizând metode standardizate; îşi va selecta seturile de substanţe antimicrobiene adecvate pe care le va testa, în funcţie de particularităţile locale/regionale ale rezistenţelor semnalate în ultima perioadă de timp şi antibioticele utilizate, cu respectarea integrală a recomandărilor standardului aplicat;
    k) furnizează rezultatele testării cât mai rapid, pentru îmbunătăţirea calităţii actului medical, prin adoptarea unor decizii care să conducă la reducerea riscului de apariţie a unor infecţii cauzate de bacterii rezistente la antibiotice, dificil sau imposibil de tratat;
    l) monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de infecţie nosocomială pc baza izolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip mai ales antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene sau/şi multirezistente;
    m) raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea izolării de microorganisme şi rezistenţei la antibiotice şi periodic, trimestrial, serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor asociate rezultatele cumulate privind izolarea microorganismelor patogene şi evoluţia rezistenţei la antibiotice;
    n) monitorizează rezultatele tratamentului pentru fiecare pacient, la recomandarea clinicianului şi medicului epidemiolog;
    o) trimite tulpini microbiene, conform metodologiei de supraveghere în sistem santinelă a infecţiilor asociate, a protocoalelor EARSS şi/sau în orice suspiciune de infecţie asociata, pentru identificare prin tehnici de biologie moleculară şi aprofundarea mecanismelor de rezistenţă la antibiotice.
    p) aplică măsurile de protecţie a muncii şi de PSI.

    (12) Personalul din cadrul laboratorului de explorări funcţionale I (neinvazive) are următoarele atribuţii principale:
    a) pregătirea specifică a bolnavului în vederea efectuării (de către medic) investigaţiilor: ecocardiografii (transtoracice, transesofagiene), ecografii vasculare, a electrocardiogramelor;
    b) efectuarea investigaţiilor : Holter de TA, de ritm, vectocardiografie şi potenţiale tardive şi a probelor respiratorii;
    c) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate secţiei (date paşaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de materiale sanitare);
    d) aplică măsurile de protecţie a muncii şi de PSI.

    (13) Personalul din cadrul laboratorului de explorări funcţionale II (invazive) are în componenţă: compartimentul de cateterism şi cardiologie intervenţională şi compartimentul electrofiziologie şi pacemaker iar personalul din cadrul acestui laborator asigură:
    a) efectuarea şi interpretarea investigaţiilor care constau în: cateterism cardiac, coronarografii, dilatări de coronare şi vase periferice, arteriografii pentru vasele de la cap, arteriografii pentru vasele de la abdomen, arteriografii pentru vasele din membrele inferioare, implantări de pacemakere (stimulatoare cardiace), splenoportografii, flebografii, dilatări de artere;
    b) aplicarea tehnicilor şi metode noi de investigaţii;
    c) răspunde cu promptitudine şi prioritate în cazurile de urgenţă medicală, efectuându-se examenele necesare;
    d) exploatarea şi păstrarea în bune condiţii a aparaturii şi instrumentarului;
    e) respectarea strictă a recomandărilor de protecţia muncii, în special protejarea contra radiaţiilor Roentgen şi a condiţiilor de infestare;
    f) preocuparea permanentă pentru crearea condiţiilor de igienă şi asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate secţiei (date paşaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de medicamente şi materiale sanitare);
    g) aducerea la cunoştinţa pacienţilor şi rudelor acestora a diagnosticului de boală, a stării clinice prezente, a indicaţiilor terapeutice, a prognosticului bolii şi obţinerea consimţământului scris al acestora în cazul procedurilor medicale invazive;
    h) orice altă sarcină conform fişelor de post;
    i) sterilizare şi respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI.

    (14) Personalul din cadrul laboratorului de radiologie şi imagistică medicală are următoarele atribuţii principale:
    a) să efectueze investigaţii radiologice standard pentru pacienţii internaţi în toate secţiile institutului şi pentru cei prezentaţi la CPU - S sau investigaţii în regim spitalizare de zi;
    b) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate secţiei;
    c) respectarea strictă a recomandărilor pe linia protecţiei muncii, în special pentru protejarea contra radiaţiilor Roentgen conform Normelor de Securitate Radiologică în Practicile de Radiologie de Diagnostic ale C.N.C.A.N. şi menţinerea condiţiilor de igienă şi curăţenie.

    (15) Personalul din cadrul serviciului de anatomie patologică are următoarele atribuţii principale:
    a) preluarea cadavrului pacientului decedat, după ce a fost adus la morga Institutului Clinic Fundeni de către personalul secţiei;
    b) efectuarea tuturor examenelor histo - patologice pe piesele operatorii, examene biopsice şi necropsice stabilindu-se diagnosticul necropsic;
    c) analizarea concordanţei diagnosticului clinic cu cel anatomo-patologic;
    d) întocmirea certificatelor constatatoare de deces după efectuarea necropsiei, restul certificatelor fiind completate de medicul curant;
    e) îmbălsămarea cadavrelor;
    f) asigurarea condiţiilor igienico-sanitare;
    g) urmărirea folosirii de tehnici şi metode noi;
    h) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate secţiei (date paşaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de medicamente şi materiale sanitare);
    i) aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi de PSI.


    ART. 38
     Atribuţiile compartimentului de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, precum şi ale personalului încadrat în această structură, sunt următoarele:
    a) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi control a infecţiilor asociate pe institut;
    b) organizează activitatea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor asociate pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor asociate al unităţii;
    c) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de control cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau focar de infecţie asociată;
    d) răspunde pentru planificarea şi solicitarea aprovizionării tehnico materiale necesare activităţilor planificate;
    e) răspunde pentru activitatea personalului subordonat;
    f) asigură accesibilitatea la perfecţionarea/pregătirea profesională, răspunde pentru instruirea specifică a subordonaţilor direcţi şi efectuează evaluarea performanţei activităţii profesionale a subordonaţilor;
    g) elaborează cartea de vizită a unităţii care cuprinde: caracterizarea succintă a activităţilor acreditate; organizarea serviciilor; dotarea edilitară şi tehnică a unităţii în ansamblu şi a subunităţilor din structură; facilităţile edilitare-comunitare de aprovizionare cu apă, încălzire, curent electric; prepararea şi distribuirea alimentelor; depozitarea, evacuarea şi neutralizarea, după caz a rezidurilor menajere, precum şi a celor rezultate din activităţile de asistenţă medicală; circuitele organice şi funcţionale din unitate, în vederea caracterizării calitative şi cantitative a riscurilor pentru infecţie asociată;
    h) întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţie asociată privind modul de sterilizare şi menţinerea sterilităţii în unitate, decontaminarea mediului fizic şi curăţenie din unitate, zonele "fierbinţi" cu activitate de risc sau cu dotare tehnică şi echilibrată favorizantă pentru infecţii asociate;
    i) elaborează "istoria" infecţiilor asociate din unitate, cu concluzii privind cauzele facilitatoare ale apariţiei focarelor;
    j) coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu consiliul de conducere şi cu şefii secţiilor de specialitate, a ghidului de prevenire a infecţiilor asociate, care va cuprinde: legislaţia în vigoare, definiţiile de caz pentru infecţiile asociate, protocoalele de proceduri, manopere şi tehnici de îngrijire, precauţii de izolare, standarde aseptice şi antiseptice, norme de sterilizare şi menţinere a sterilităţii, norme de dezinfecţie şi curăţenie, metode şi manopere specifice secţiilor şi specialităţilor aflate în structura unităţii, norme de igienă spitalicească, de cazare şi alimentaţie. Ghidul este propriu fiecărei unităţi, dar utilizează definiţiile de caz care sunt prevăzute în anexele la ordin;
    k) colaborează cu şefii de secţie pentru implementarea măsurilor de supraveghere şi control al infecţiilor asociate în conformitate cu planul de acţiune şi ghidul propriu al unităţii;
    l) verifică respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire;
    m) organizează şi participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienţei activităţilor derulate;
    n) participă şi supraveghează - în calitate de consultant - politica de antibiotico-terapie a unităţii şi secţiilor;
    o) supraveghează din punct de vedere epidemiologie, activitatea laboratorului de diagnostic etiologic pentru infecţiile suspecte sau clinic evidente;
    p) colaborează cu medicul laboratorului de microbiologic pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor de activitate şi a caracteristicilor izolatelor sub aspectul antibiocinotipiilor;
    q) solicită şi trimite tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, atât în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare, cât şi în cadrul auditului extern de calitate;
    r) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
    s) supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curăţare chimică şi dezinfecţie;
    t) supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar la prepararea şi distribuirea alimentelor;
    u) supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie;
    v) supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, cu accent faţă de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală;
    w) supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia asistaţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
    x) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic şi tratament pentru infecţiile asociate;
    y) supraveghează şi controlează corectitudinea înregistrărilor suspiciunilor de infecţie la asistaţi, derularea investigării etiologice a sindroamelor infecţioase, operativitatea transmiterii informaţiilor aferente la structura de supraveghere şi control al infecţiilor asociate;
    z) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată;
    aa) dispune, după anunţarea prealabilă a directorului medical al unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
    bb) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    cc) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform reglementărilor în vigoare;
    dd) coordonează activitatea colectivului din subordine în toate activităţile asumate de compartimentul de supraveghere şi control al infecţiilor asociate;
    ee) întocmeşte, pentru subordonaţi, fişa postului şi programul de activitate;
    ff) raportează şefilor ierarhici problemele depistate sau constatate în prevenirea şi controlul infecţiilor asociate, prelucrează şi difuzează informaţiile legate de focarele de infecţii interioare investigate, prezintă activitatea profesională specifică în faţa comitetului director;
    gg) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului institutului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţie asociată.    ART. 39
    (1) Personalul din cadrul farmaciei are următoarele atribuţii principale:
    a) eliberarea tuturor solicitărilor de medicamente şi a altor produse farmaceutice în baza condicilor întocmite şi semnate pentru fiecare secţie în parte;
    b) organizarea recepţiei calitative şi cantitative a medicamentelor şi a celorlalte produse farmaceutice intrate în farmacie precum şi depozitarea şi conservarea în condiţii corespunzătoare;
    c) răspunde de organizarea şi efectuarea corectă a tuturor lucrărilor de gestiune (pentru farmacie);
    d) supraveghează aplicarea măsurilor de depozitare, conservare şi întreţinere a materialelor sanitar-farmaceutice de la stoc şi uz, conform dispoziţiilor în vigoare;
    e) organizează preschimbarea înainte de expirarea valabilităţii la toate materialele aflate în gestiunea farmaciei;
    f) răspunde de organizarea analizei şi controlul calitativ al medicamentelor distribuite;
    g) organizează şi controlează permanent gestionarea produselor cu regim special, stupefiante şi substanţe toxice, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    h) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate secţiei (date paşaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de medicamente şi materiale sanitare);
    i) asigură măsurile de protecţia muncii şi de PSI.

    (2) Atribuţiile personalului din Farmacia institutului privind activitatea de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate sunt următoarele:
    a) obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi;
    b) distribuirea medicamentelor antiinfecţioase şi ţinerea unei evidenţe adecvate (incompatibilitate, condiţii de depozitare şi deteriorare);
    c) obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau serurilor şi distribuirea lor în mod adecvat;
    d) păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale;
    e) înaintarea către serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor asociate a sumarului rapoartelor şi tendinţelor utilizării antibioticelor;
    f) păstrarea la dispoziţie a următoarelor informaţii legate de dezinfectanţi, antiseptice şi de alţi agenţi antiinfecţioşi: proprietăţi active în funcţie de concentraţie, temperatură, durata acţiunii, spectrul antibiotic, proprietăţi toxice, inclusiv senzitivitatea sau iritarea pielii şi mucoasei, substanţe care sunt incompatibile cu antibioticele sau care le reduc potenţa, condiţii fizice care afectează în mod negativ potenţa pe durata depozitării (temperatura, lumina, umiditate, efectul dăunător asupra materialelor).


    ART. 40
     Personalul din cadrul compartimentului sterilizare are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură primirea instrumentarului pentru sterilizare;
    b) asigură sigilarea cutiilor cu instrumente;
    c) depozitarea materialelor sterilizate;
    d) primirea predarea materialelor conform programului stabilit;
    e) răspunde de starea de igienă a staţiei centrale de sterilizare a instrumentarului şi de starea de funcţionare a aparaturii de sterilizare;
    f) ia măsuri pentru aprovizionarea periodică cu hârtie gumată pentru banderolare- sigilare, substanţe antiseptice, detergenţi;
    g) asigură măsurile de protecţia muncii şi de PSI.


    ART. 41
     Serviciul de evaluare şi statistică medicală are următoarele atribuţii:
    a) transmiterea lunară şi trimestrială, în format electronic, către Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti al pacienţilor externaţi în perioada pentru care se face raportarea;
    b) generarea şi transmiterea lunară şi trimestrială către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti în aplicaţia SIUI a fişierelor: DRG, spitalizare de zi aferente pacienţilor externaţi în perioada pentru care se face raportarea, în vederea decontării serviciilor medicale;
    c) generarea şi transmiterea lunară şi trimestrială către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti a rapoartelor privind decontarea serviciilor medicale;
    d) generarea şi transmiterea lunară şi către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti a rapoartelor privind decontarea serviciilor medicale aferente pacienţilor străini beneficiari de Eurocard şi Acorduri Internaţionale;
    e) prelucrarea şi verificarea zilnică în baza de date a foilor de observaţie de pe secţiile institutului privind următoarele date: probleme DRG (erori CNP, dovada de asigurat, criterii de internare sau asigurare greşit completate);
    f) punerea la dispoziţia conducerii unităţii şi a medicilor şefi de secţii datele statistice (indicatorii) realizaţi în vederea maximizării performanţelor institutului (validarea tuturor cazurilor, înregistrarea corectă a costurilor);
    g) punerea la dispoziţia secţiilor documentaţia medicală necesară pentru activitatea curentă de cercetare;
    h) actualizarea tarifului/zi spitalizare, pe fiecare secţie a institutului, după ce este calculat şi transmis de serviciul Contabilitate pe baza execuţiei bugetare;
    i) efectuarea şi raportarea (atât în format electronic, cât şi fizic) tuturor situaţiilor statistice prelucrate electronic pentru întreg institutul, (indicatorii de performanţă, indicatorii de eficienţă, centralizatorul de morbiditate şi alţi indicatori, rapoartele statistice lunare, trimestriale, anuale, multianuale şi altele cerute de conducerea institutului, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti), cât şi pentru fiecare secţie din spital, pentru urmărirea activităţii acestora;
    j) realizarea şi raportarea către conducerea institutului, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti a diferitelor rapoarte statistice şi dări de seamă neprelucrate electronic;
    k) execută orice alte sarcini trasate de conducerea institutului în cadrul limitelor de competenţă.
    l) aplică măsurile de protecţie a muncii şi P.S.I.


    ART. 42
     Biroul internări-externări are următoarele atribuţii:
    a) verifică documentele obligatorii pentru internare, colectează date şi întocmeşte FOCG şi FOCG-SZ pentru pacienţii programaţi;
    b) verifică calitatea de asigurat al solicitantului de servicii medicale;
    c) semnează internarea pacientului cu cardul electronic de asigurări de sănătate;
    d) aplică la FOCG şi FOCG-SZ formularul de consimţământ informat al pacientului (care va fi completat şi semnat în secţia în care se internează după ce primeşte informaţii privind completarea acestuia de către asistenta şefă sau medicul curant);
    e) realizează copii după documentele medicale solicitate prin adrese primite de la Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul de Justiţie şi le transmite Oficiului Juridic al institutului pentru întocmirea răspunsului solicitat;
    f) transmite răspunsurile pe mail la solicitările de programări;
    g) întocmeşte foaia centralizatoare de mişcare zilnică;
    h) transmite foaia de alimentaţie cu regimurile de masă ale pacienţilor internaţi pe secţii;
    i) întocmeşte statisticile de mişcare a bolnavilor periodic, conform legislaţiei în vigoare;
    j) aplică măsurile de protecţie a muncii şi P.S.I.


    ART. 43
     Ambulatoriul integrat este alcătuit din cabinete de consultaţii pentru cardiologie medicală, chirurgie cardiovasculară şi vasculară. Activitatea în ambulatoriul integrat este suspendată începând cu 01.03.2016 conform Ordinului ministerului sănătăţii nr.410/2016*).
──────────
    *) Nu este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I
──────────


    ART. 44
    (1) Colectivul de cercetare cardiologie are în componenţă asistenţi de cercetare medici, cercetători ştiinţifici şi efectuează teme de cercetare privind: diagnosticări, studiul trombozelor, metode de revasculare, cardiopatii şi desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică medicală clinică, respectiv activitate de cercetare medicală asociată cu acordarea de servicii medicale ce cuprinde:
    a) studierea particularităţilor evolutive clinice ale diferitelor entităţi patologice;
    b) evoluţia proceselor morbide;
    c) elaborarea algoritmelor şi a strategiilor de diagnostic pozitiv, precoce şi diferenţial;
    d) patogenia şi evaluarea răspunsului la diversele scheme şi proceduri terapeutice unice sau în combinaţie, în boli specifice;
    e) aprecierea prognosticului şi a complicaţiilor;
    f) studiul diferitelor asocieri morbide;
    g) aplică măsurile de protecţie a muncii şi P.S.I.

    (2) Colectivul de cercetare chirurgie cardiovasculară are în componenţă asistenţi de cercetare medici şi cercetători ştiinţifici şi desfăşoară activitate de cercetare privind înlocuiri de valve, studii de grefe şi transplant de organe artificiale, imunologie de transplant, desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică medicală clinică, respectiv activitate de cercetare medicală asociată cu acordarea de servicii medicale ce cuprinde:
    a) studierea particularităţilor evolutive clinice ale diferitelor entităţi patologice;
    b) evoluţia proceselor morbide;
    c) elaborarea algoritmelor şi a strategiilor de diagnostic pozitiv, precoce şi diferenţial;
    d) patogenia şi evaluarea răspunsului la diversele scheme şi proceduri terapeutice unice sau în combinaţie, în boli specifice;
    e) aprecierea prognosticului şi a complicaţiilor;
    f) studiul diferitelor asocieri morbide;
    g) aplică măsurile de protecţie a muncii şi PSI.


    ART. 45
     Personalul din cadrul Centrului regional ambulatoriu de cardiologie preventivă şi reabilitare cardio-vasculară are următoarele atribuţii principale:
    a) testarea capacităţii de efort a pacienţilor prin test EK.G de efort;
    b) recuperarea cardiovasculară a pacienţilor prin diferite exerciţii în sala de gimnastică;
    c) aplică măsurile de protecţie a muncii şi PS1.


    ART. 46
     Personalul serviciului financiar contabilitate desfăşoară activităţi de ţinere a contabilităţii în conformitate cu dispoziţiile legale, executând atribuţiuni după cum urmează:
    a) organizează contabilitatea conform prevederilor legale, răspunde de efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile;
    b) acordarea prin împuternicire a vizei de CFP în condiţiile prevăzute de lege pentru operaţiunile cuprinse în decizia privind organizarea CFP în cadrul institutului;
    c) efectuează şi asigură, după caz, controlul periodic ce revine contabilităţii asupra gestiunilor, la termenele prevăzute de normele în vigoare;
    d) participă la întocmirea, verificarea, analiza bilanţului contabil şi elaborează raportul explicativ la Situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
    e) propune norme specifice pentru aplicarea dispoziţiilor privind inventarierea bunurilor;
    f) ia măsuri pentru organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii şi valorilor patrimoniale;
    g) ia măsuri şi elaborează formulare specifice care stau la baza înregistrării în contabiltate;
    h) ia măsuri pentru respectarea cu stricteţe, a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor;
    i) va asigura cunoaşterea şi aplicarea Hotărârilor de Guvern şi a celorlalte acte normative, cu implicaţii în domeniul financiar-contabil şi a sarcinilor trasate de conducerea institutului;
    j) organizează, îndrumă, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine şi ia măsuri pentru executarea în termen şi eficient a sarcinilor cc revin compartimentului;
    k) ia măsuri pentru organizarea inventarierii patrimoniului;
    l) urmăreşte valorificarea şi înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii;
    m) ţine evidenţa documentelor respinse la viza de control financiar-preventiv;
    n) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul financiar-contabil;
    o) răspunde de respectarea termenelor stabilite pentru întocmirea lucrărilor specifice către Ministerul Sănătăţii, Casa de Asigurări de Sănătate Bucureşti, Trezoreria sectorului 2 şi alte organe centrale şi locale;
    p) întocmeşte lunar, trimestrial şi anual cheltuielile instituţiei pe centre de cost;
    q) se introduce on line, în programul Ministerului de Finanţe, FOREXEBUG, bugetul de venituri şi cheltuieli, angajamente, corecţii;
    r) analizează legalitatea şi oportunitatea operaţiunilor şi acţiunilor cuprinse în documentele de cheltuieli şi corecta lor încadrare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;
    s) analizează periodic situaţia debitelor;
    t) întocmeşte contractele pentru constituirea garanţiilor materiale pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    u) întocmeşte cererile de finanţare lunare pe surse de finanţare;
    v) analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, făcând propuneri corespunzătoare;
    w) răspunde de întocmirea, circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate conform dispoziţiilor legale;
    x) asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
    y) exercită controlul operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
    z) analizează propunerile de modificări de alocaţii trimestriale şi virări de credite bugetare şi extrabugetare şi ia măsuri pentru întocmirea situaţiei centralizatoare;
    aa) întocmeşte lucrările privind proiectele bugetului de venituri şi cheltuieli;
    bb) asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a operaţiunilor din încasări şi plăţi în numerar;
    cc) organizează verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectele formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii;
    dd) întocmeşte propunerile de plan casă pentru plăţi în numerar;
    ee) ţine evidenţa operaţiunilor privind angajarea, lichidarea şi plata cheltuielilor institutului, precum şi a raportărilor angajamentelor bugetare şi legale;
    ff) ţine evidenţa operaţiunilor extrabilanţiere;
    gg) întocmeşte documentaţia pentru cheltuielile de capital pentru bugetul de venituri şi cheltuieli;
    hh) întocmeşte monitorizarea lunară şi trimestrială a cheltuielilor de personal pentru Ministerul Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
    ii) întocmeşte execuţia bugetară lunară şi trimestrială pe surse de finanţare pentru Ministerul Sănătăţii şi Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
    jj) întocmeşte situaţiile pentru Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, privind serviciile spitaliceşti (DRG), şi spitalizarea de zi;
    kk) întocmeşte situaţiile privind execuţia programelor de sănătate finanţate de Ministerul Sănătăţii şi Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
    ll) elaborarea şi verificarea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;
    mm) contează şi codifică documentele privind operaţiunile de casă şi bancă în lei şi valută şi le prelucrează cu softul de contabilitate;
    nn) ţine evidenţa analitică, pe fiecare beneficiar de avans înregistrând avansul şi sumele decontate;
    oo) întocmeşte, pe baza centralizatorului de salarii, nota contabilă privind cheltuielile cu salariile şi contribuţiile aferente acestora şi le înregistrează în softul de contabilitate;
    pp) urmăreşte ca toate documentele de plată să poarte viza de control financiar preventiv şi aprobarea ordonatorului de credite;
    qq) generează şi înregistrează note contabile privind încasări şi plăţi din: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli de capital, pe surse de finanţare;
    rr) întocmeşte, cu ajutorul softului de contabilitate, următoarele documente: registrul jurnal, fişele de cont, cartea mare, balanţa de verificare analitică şi sintetică;
    ss) analizează şi rezolvă corespondenţa legată de problemele care fac obiectul activităţii serviciului;
    tt) participă la inventarierea bunurilor materiale,mijloace fixe şi obiecte din inventar;
    uu) participă la casarea bunurilor, de natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe;
    vv) se ocupă de evidenţa, depozitarea şi predarea arhivei serviciului financiar-contabile la depozitul-arhivă, după ce au fost legate;
    ww) verifică documentele justificative care stau la baza achiziţiei de materiale, de mijloace fixe, precum şi de obiecte de inventar;
    xx) introduce facturile în baza de date, respectiv softul de contabilitate pentru fiecare material, mijloc fix şi obiect de inventar achiziţionat de institut;
    yy) verifică documentele privind consumul lunar de materiale şi efectuează operaţiunile contabile corespunzătoare în conturile sintetice şi analitice;
    zz) verifică şi asigură concordanţa dintre datele din evidenţa contabilă a conturilor de mijloace fixe, obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi materiale şi cele din evidenţa tehnico-operativă a gestionarului;
    aaa) efectuează verificările trimestriale ale gestiunilor potrivit reglementărilor în vigoare;
    bbb) întocmeşte lunar monitorizarea cheltuielilor (FI - F5) pentru Ministerul Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
    ccc) verifică stocurile din gestiunea institutului;
    ddd) efectuează operaţiunile contabile analitice privind intrările şi ieşirile de materiale, pentru toate conturile de materiale, mijloace fixe şi obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată;
    eee) întocmeşte trimestrial balanţa analitică la conturilor de materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe;
    fff) întocmeşte fişa mijlocului fix;
    ggg) întocmeşte darea de seamă statistică "Mişcarea mijloacelor fixe" pentru institut;
    hhh) elaborează "Registrul numerelor de inventar";
    iii) întocmeşte lunar şi trimestrial dări de seamă statistice privind investiţiile (cheltuieli de capital, deplasări, indicatori management);
    jjj) verifică legalitatea documentelor care stau la baza angajării cheltuielilor din bugetul propriu (ordine de deplasări interne, facturi, referate de cheltuieli gospodăreşti prin cumpărare directă);
    kkk) verifică extrasele de cont primite de la Banc Post şi Trezorerie pentru conturile în lei privind exactitatea operaţiunilor, existenţa documentelor de plată şi încasare pentru operaţiunile cuprinse în extrase şi ia măsurile ce se impun;
    lll) emite CEC către trezorerie pentru plăţile ce se efectuează în numerar, precum şi ordine de plată, refuzuri, acceptări, după caz, pentru operaţiunile privind activitatea proprie ;
    mmm) efectuează periodic confruntarea cu trezoreria a numerarului eliberat în cadrul plafonului de casă şi ţine legătură permanent cu organele financiare ale băncii şi trezoreriei, prezentând la cerere baza legală pentru numerarul solicitat;
    nnn) înregistrează în evidenţa analitică operaţiunile privind avansurile spre decontare şi întocmeşte lunar balanţa de verificare;
    ooo) întocmeşte dispoziţii de plată şi de încasare, în vederea acordării vizei de control financiar preventiv;
    ppp) asigură completarea şi depunerea specimenelor de semnături pentru conturile deschise la Banc Post, BCR şi trezorerie;
    qqq) analizează documentele justificative pentru avansurile acordate şi calculează eventualele penalităţi pentru depunerea cu întârziere a sumelor neutilizate, documente pe care le predă la casierie însoţite de dispoziţii de încasare sau de plată în vederea regularizării diferenţelor din avansuri;
    rrr) verifică zilnic registrul de casă potrivit Regulamentului operaţiunilor de casă şi a actelor de încasări şi plăţi anexate la acest document şi îl predă la contabilitate;
    sss) întocmeşte lunar rapoartele privind anexele 20, 21, 30 şi 01 privind încasările, plăţile, plăţile restante;
    ttt) verifică ordonanţările de plată privind angajamentele legale în vederea efectuării plăţilor aferente cheltuielilor şi a ordinelor de plată;
    uuu) ţine zilnic evidenţa analitică, conform clasificaţiei bugetare, a plăţilor efectuate prin conturile deschise la trezorerie pentru toate acţiunile şi face punctajul între sumele din evidenţele contabile şi cele din fişele bugetare;
    vvv) întocmeşte lunar necesarul de numerar pentru casierie pe care îl înaintează la Trezorerie;
    www) planifică la trezorerie sumele necesare a fi ridicate în numerar;
    xxx) ridică numerar pe bază de cecuri emise;
    yyy) încasează sumele depuse de persoanele fizice sau juridice aferente activităţilor prestate de institut;
    zzz) efectuează plăţi în numerar în lei pe baza documentelor vizate pentru control financiar preventiv şi aprobate de ordonatorul de credite cu respectarea prevederilor din Regulamentul operaţiunilor de casă;
    aaaa) depune la trezorerie, în termenele legale, numerarul care depăşeşte limita soldului de casă, precum şi sumele care trebuiesc depuse în conturile institutului sau alte destinaţii;
    bbbb) ridică zilnic de la Trezorerie şi de la Banc Post extrasele de cont cu documentele anexate;
    cccc) ţine evidenţa încasărilor şi plăţilor în numerar în registrul de casă cu respectarea prevederilor legale;
    dddd) predă zilnic la contabilitate exemplarul al doilea din registrul de casă împreună cu documentele justificative;
    eeee) predă la oficiul poştal borderourile şi mandatele poştale anexate şi primeşte câte un exemplar din borderou cu numerele acordate de poştă pe care le predă contabilităţii;
    ffff) efectuează toate operaţiunile de casă cu respectarea prevederilor legale privind gestionarea bunurilor de care răspunde;
    gggg) întocmeşte borderoul zilnic al corespondenţei trimise, cu valoarea mărcilor poştale;
    hhhh) întocmeşte centralizatorul lunar al borderourilor cu mărcile poştale consumate;
    iiii) lunar ridică extrasele de cont de la CEC privind depunerile garanţiile gestionarilor;
    jjjj) întocmeşte lunar situaţia monitorizării investiţiilor;
    kkkk) în cazul restituirii garanţiilor materiale ale gestionarilor- răspunde de întocmirea CEC-ului şi de valoarea restituită fiecărei persoane;
    llll) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea direcţiei;
    mmmm) participă la discutarea şi susţinerea lucrărilor elaborate;
    nnnn) aplică măsurile de protecţie a muncii şi P.S.I.

    ART. 47
     Serviciul resurse umane, normare, organizare şi salarizare are următoarele atribuţii principale:
    a) participă la elaborarea şi actualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern, în colaborare cu şefii de secţii şi compartimente;
    b) întocmeşte şi actualizează ştatele de funcţii, care anual se supun aprobării conducerii institutului şi Ministerului Sănătăţii;
    c) determină numărul de posturi conform normativelor de personal elaborate de către Ministerul Sănătăţii;
    d) întocmeşte şi fundamentează necesarul de personal şi fondul de salarii pentru perioada curentă şi de perspectivă;
    e) face propuneri către conducerea institutului privind transformarea, suplimentarea, anularea unor posturi din ştatul de funcţii, modificări ce urmează a fi supuse aprobării Ministerul Sănătăţii;
    f) elaborează corespondenţa către Ministerul Sănătăţii în vederea modificării statului de funcţii aprobat;
    g) participă la evaluarea anuală a personalului, împreună cu conducătorii compartimentelor în care se găsesc posturile supuse evaluării;
    h) urmăreşte întocmirea fişei postului pentru fiecare angajat în colaborare cu şefii de secţii, laboratoare, servicii, compartimente ;
    i) actualizează salariile şi celelalte drepturi de personal ca urmare a majorărilor stabilite prin legislaţia în vigoare;
    j) întocmeşte angajamente bugetare individuale/globale pentru cheltuielile care privesc activitatea de personal;
    k) întocmeşte ordonanţările de plată aferente cheltuielilor de personal;
    l) elaborează deciziile privind acordarea drepturilor de personal (condiţii deosebite de muncă, sporuri, modificări de salarii) şi alte decizii stabilite de conducere (delegări, detaşări, numiri în funcţie, stabiliri de comisii, schimbări de locuri de muncă, promovări, încetări de contracte de muncă, sancţiuni) şi le comunică persoanelor în drept;
    m) urmăreşte întocmirea şi respectarea programării concediilor de odihnă, în colaborare cu şefii de secţii şi compartimente;
    n) stabileşte salariile de bază şi toate celelalte drepturi de personal;
    o) stabileşte vechimea în muncă pentru calculul concediului de odihnă şi a salariilor de bază;
    p) întocmeşte lunar situaţia recapitulativă privind plata salariilor;
    q) ţine evidenţa posturilor ocupate, vacante şi a celor temporar vacante;
    r) întocmeşte corespondenţa cu Ministerul Sănătăţii privind promovările de personal, transformări de posturi, modificări de structură organizatorică, organizări de concursuri, drepturi de personal;
    s) propune alegerea tehnicilor de recrutare şi selecţie în conformitate cu legislaţia în vigoare: concurs sau examen, scris, oral, interviu, în scopul angajării de personal adecvat din punct de vedere al competenţei şi al calităţii umane;
    t) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante şi propune componenţa comisiilor de examinare;
    u) primeşte documentele candidaţilor înscrişi la concursurile organizate;
    v) întocmeşte situaţia centralizatoare a dosarelor de concurs primite pe funcţii şi specialităţi;
    w) întocmeşte contractele individuale de muncă pentru persoanele declarate admise la concursuri, în conformitate cu prevederile Codului Muncii;
    x) întocmeşte, eliberează şi avizează legitimaţiile de serviciu;
    y) ţine evidenţa dosarelor de personal şi a tuturor actelor conţinute de acestea;
    z) întocmeşte situaţia personalului privind pensionările medicale sau la limita de vârstă;
    aa) întocmeşte dosarele de pensionare, interesându-se de obţinerea deciziilor de pensionare în vederea încetării contractelor de muncă;
    bb) întocmeşte situaţia lunară a salariaţilor veniţi şi plecaţi din unitate;
    cc) ţine evidenţa medicilor rezidenţi repartizaţi să efectueze stagiile de practică în institut;
    dd) ţine evidenţa vechimii în muncă a tuturor salariaţilor pentru trecerea în tranşe superioare de spor de vechime;
    ee) acordă deducerile personale de bază şi suplimentare ale salariaţilor şi a persoanelor care se află în întreţinerea salariaţilor conform documentelor doveditoare depuse la dosar;
    ff) întocmeşte adeverinţe de venit conform Codului fiscal, le actualizează lunar, iar la sfârşitul fiecărui an le centralizează pe locuri de muncă, le editează, le transmite la Administraţia Financiară pe suport electronic şi letric şi le eliberează la cererea salariaţilor;
    gg) întocmeşte, completează modificările şi transmite prin sistemul electronic Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
    hh) verifică periodic prezenţa conform condicilor de prezenţă;
    ii) verifică foaia colectivă de prezenţă pentru salariaţi;
    jj) calculează şi ţine evidenţa concediilor medicale, de maternitate şi a concediilor pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, conform legislaţiei în vigoare;
    kk) ţine evidenţa şi face calculul orelor suplimentare;
    ll) ţine evidenţa şi face calculul orelor de gardă efectuate de către medicii din institut şi medicii din afara unităţii;
    mm) actualizează lunar funcţiile, salariile, sporurile şi alte modificări conform statului de funcţiuni;
    nn) întocmeşte statele de plată a salariilor, precum şi centralizatoarele aferente;
    oo) întocmeşte statele de plată şi centralizatoarele privind drepturile salariale ale persoanelor aflate în concedii medicale (BASS);
    pp) întocmeşte situaţia centralizatoare a reţinerilor efectuate prin stat (obligaţii pentru buget, rate, chirii, popriri, sindicat, colegiul medicilor, CAR, cotizaţii);
    qq) eliberează adeverinţe privind concediile medicale, asigurări de sănătate, salarii nete;
    rr) calculează şi întocmeşte listele şi centralizatorul privind acordarea tichetelor de masă;
    ss) calculează drepturile de concediu de odihnă ale salariaţilor;
    tt) întocmeşte şi depune la ANAF- Declaraţia 112 cu privire la obligaţiile de plată (şomaj, sănătate, CAS) ale angajatorului şi ale angajaţilor;
    uu) întocmeşte şi depune lunar la CASMB documentaţia cu privire la recuperarea sumelor de la FNUASS pentru concedii medicale;
    vv) urmăreşte respectarea şi aplicarea legislaţiei existente privind sistemul de salarizare a personalului, precum şi a modificărilor şi precizărilor ce apar cu privire la acordarea drepturilor de personal;
    ww) gestionează aplicaţia informatică Salary Manager pentru managementul personalului, calculul salariilor şi al celorlalte drepturi băneşti, precum şi pentru elaborarea diferitelor rapoarte necesare întocmirii diverselor situaţii;
    xx) întocmeşte diverse situaţii specifice compartimentului solicitate de către conducerea institutului;
    yy) aplică măsurile de protecţie a muncii şi PSI.    ART. 48
    (1) Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale are misiunea de a pune la dispoziţia institutului cadrul general necesar asigurării şi garantării gestionării informaţiilor referitoare la calitatea serviciilor oferite pacienţilor.
    (2) Structura de management al calităţii serviciilor medicale desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii;
    b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:
    b1) manualul calităţii;
    b2) procedurile;

    c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator şi a standardelor de calitate;
    d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;
    e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii;
    f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;
    g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager;
    h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice;
    i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;
    j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;
    k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;
    l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.


    ART. 49
     Compartimentul juridic are următoarele atribuţii:
    a) avizează actele care pot angaja răspunderea patrimonială a institutului, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;
    b) avizează deciziile emise de către conducerea institutului;
    c) participă la negocierea şi încheierea contractelor;
    d) redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică, renunţă la pretenţii şi căi de atac, cu aprobarea conducerii institutului;
    e) reprezintă şi apără interesele institutului în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea institutului;
    f) se ocupă cu obţinerea titlurilor executorii şi sesizează directorul financiar-contabil în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, iar pentru realizarea altor drepturi sesizează organul de executare silită competent;
    g) urmăreşte, semnalează şi transmite organelor de conducere şi serviciilor interesate noile acte normative apărute şi atribuţiile ce le revin din acestea;
    h) contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii, apărarea proprietăţii publice şi private a statului aflate în administrarea institutului, precum şi la buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare din patrimoniu ;
    i) semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative şi, când este cazul, face propuneri corespunzătoare;
    j) analizează, împreună cu compartimentul financiar-contabil şi cu alte compartimente interesate, modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii unităţilor şi cauzele care generează prejudicii aduse avutului public sau infracţiuni. Întocmeşte constatări şi propune luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii şi disciplinei, prevenirea încălcării legilor şi a oricăror alte abateri;
    k) asigură transmiterea către compartimentele interesate a tuturor ordinelor ministrului sănătăţii, circularelor şi instrucţiunilor tehnice elaborate de Ministerul Sănătăţii;
    l) realizează evidenţa actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a celor cu caracter general sau privind probleme financiar-contabile ce se regăsesc în activitatea sanitară;
    m) asigură consultanţă juridică tuturor compartimentelor institutului;
    n) asigură informarea personalului privind actele normative din domeniul sanitar nou-apărute;
    o) îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic;
    p) aplică măsurile de protecţie a muncii şi PSI.


    ART. 50
     Serviciul achiziţii publice-contractare şi compartimentul aprovizionare, transport au următoarele atribuţii principale:
    a) elaborarea planului lunar şi anual de achiziţii publice pe baza necesarelor înaintate de fiecare secţie şi serviciu din cadrul institutului pentru următoarele grupe: servicii, materiale sanitare, materiale diverse, investiţii, medicamente, reactivi, dezinfectanţi;
    b) întocmirea necesarului pentru grupele de care răspunde, pe programe de finanţare;
    c) calculul valoric al necesarului pentru grupele menţionate;
    d) participă la întocmirea caietelor de sarcini pentru grupele de mai sus, precum şi pentru noile investiţii;
    e) întocmirea necesarului de materiale pe baza solicitărilor secţiilor medicale;
    f) evidenţa pe calculator a contractelor economice aferente grupelor amintite;
    g) urmărirea realizării contractelor;
    h) întocmirea de comenzi pe furnizor ;
    i) urmărirea livrărilor pentru comenzile întocmite;
    j) întocmirea de acte adiţionale la contractele de achiziţii;
    k) asigurarea aprovizionării ritmice cu toate materialele necesare unei bune activităţi;
    l) asigurarea aprovizionării cu medicamente;
    m) asigurarea aprovizionării cu instrumentar şi aparatură medicală;
    n) asigurarea depozitării în condiţii optime a stocurilor de materiale;
    j) luarea măsurilor de reducere a consumurilor;
    p) întocmirea planului de investiţii, reparaţii sau dotări;
    q) asigurarea recepţiilor, manipularea şi depozitarea materialelor sanitare;
    r) întocmirea contractelor şi comenzilor cu diverşi furnizori, urmărindu-se derularea lor în conformitate cu clauzele prevăzute;
    s) generează rapoarte privind consumurile de materiale în cursul anului la fiecare sortiment de material şi pe centre de cost;
    t) înregistrează bonurile de consum pentru materiale şi obiecte de inventar;
    u) efectuează operaţiunile de transfer de mijloace fixe şi obiecte de inventar între locurile de folosinţă, pe baza bonurilor de mişcare;
    v) aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi PSI.


    ART. 51
     Serviciul tehnic administrativ are următoarele atribuţii principale:
    a) ia măsuri pentru organizarea inventarierii patrimoniului;
    b) editează listele de inventariere scriptice pentru a le compara cu inventarul faptic;
    c) participă la inventarierea patrimoniului în comisia centrală şi subcomisii;
    d) ia măsuri pentru respectarea cu stricteţe a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului;
    e) participă la casarea bunurilor de natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe;
    f) se ocupă de casarea efectivă a bunurilor propuse şi aprobate de conducerea institutului spre casare;
    g) se ocupă cu valorificarea bunurilor casate (dacă este cazul);
    h) se ocupă de înscrierea numărului de inventar din registru pe mijloacele fixe din dotarea institutului;
    i) efectuează toate operaţiunile de administraţie cu respectarea prevederilor legale privind gestionarea bunurilor de care răspunde;
    j) organizează, îndrumă, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine şi ia măsuri pentru executarea în termen şi eficient a sarcinilor ce revin compartimentului;
    k) răspunde la termen solicitărilor venite din partea Ministerului Sănătăţii, Casei de Asigurări de Sănătate Bucureşti, Direcţiei de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Institutului Naţional de Statistică şi altor organe locale şi centrale;
    l) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administrarea institutului;
    m) analizează şi rezolvă corespondenţa legată de problemele care fac obiectul activităţii serviciului;
    n) participă la planul de investiţii pentru serviciile şi lucrările necesare a se efectua în cadrul institutului şi deasemenea pentru piesele de schimb necesare funcţionării la parametrii normali a aparaturii cu care este dotat institutul;
    o) întocmeşte şi semnează referatele de necesitate care privesc achiziţia de piese şi consumabile necesare efectuării operaţiunilor de întreţinere şi reparaţie de către muncitorii aflaţi în subordine;
    p) întocmeşte şi semnează referate de necesitate care privesc achiziţia de servicii şi lucrări necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii institutului;
    q) coordonează, organizează şi răspunde de evidenţa răspândirii pe secţii a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;
    r) prospectează piaţa în vederea achiziţionării de materiale, servicii şi lucrări de calitate;
    s) se ocupă de achiziţia serviciilor/lucrărilor necesare institutului întocmind;
    t) planul de achiziţii aferent acestor servicii în baza referatelor de necesitate primite de pe secţiile institutului;
    u) referate de necesitate şi de estimare a valorii achiziţiei;
    v) referate privind stabilirea cerinţelor minime de calificare referitoare la situaţia economică şi financiară,capacitatea tehnică şi/sau profesională;
    w) referate privind constituirea comisiilor de întocmire a caietelor de sarcini,comisiilor de negociere,comisiilor de evaluare;
    x) fişa de date a achiziţiei;
    y) întocmeşte anunţurile de intenţie,anunţurile de participare şi anunţurile de atribuire pentru lucrările/serviciile/bunurile de care se ocupă;
    z) participă la întocmirea raportului privind contractele şi achiziţiile directe efectuate pentru un an calendaristic ,în vederea transmiterii acestuia la ANAP;
    aa) întocmeşte documentele necesare a fi transmise către UCVAP - Ministerul Finanţelor - acolo unde este cazul;
    bb) întocmeşte documentele constatatoare finale privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale;
    cc) se ocupă de organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru achiziţionarea lucrărilor/serviciilor, respectiv:
    dd) urmăreşte întocmirea caietelor de sarcini necesare organizării procedurilor de achiziţie referitoare la lucrările/serviciile specificate mai sus;
    ee) întocmeşte procesele verbale de deschidere a procedurilor de achiziţie (unde este cazul);
    ff) întocmeşte procesele verbale de negociere (unde este cazul);
    gg) participă şi întocmeşte rapoartele tehnice ale procedurilor (unde este cazul);
    hh) întocmeşte rapoartele finale ale procedurilor (unde este cazul);
    ii) întocmeşte şi transmite invitaţiile de participare;
    jj) participă la întocmirea şi comunicarea răspunsurilor la cererile de clarificări (unde este cazul);
    kk) participă la întocmirea şi comunicarea răspunsurilor la contestaţii (unde este cazul);
    ll) întocmeşte şi transmite, conform prevederilor legale, comunicările ofertanţilor câştigători/necâştigători (unde este cazul);
    mm) întocmeşte referatele de achiziţie în cazul cumpărărilor directe;
    nn) iniţializează şi finalizează procedurile de achiziţie directă din catalogul SEAP (acolo unde este cazul);
    oo) se ocupă de rezolvarea corespondenţei şi a referatelor de pe secţii aferente obligaţiilor de serviciu amintite mai sus;
    pp) urmăreşte şi supraveghează derularea contractelor în vederea îndeplinirii cerinţelor stipulate în acestea;
    qq) întocmeşte Angajamentele bugetare individuale/globale la facturile primite;
    rr) semnează ordinele de plată, borderourile aferente, file CEC şi foile de vărsământ;
    ss) supraveghează şi ia măsuri pentru efectuarea controlului zilnic, reviziilor tehnice, reparaţiilor curente şi capitale la instalaţiile, aparatura cu care este dotat institutul conform normativelor în vigoare evitând apariţia sincopelor în desfăşurarea normală a activităţii secţiilor din institut;
    tt) urmăreşte şi supraveghează buna gospodărire a spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea salariaţii institutului;
    uu) iniţializează şi finalizează procedurile de achiziţie directă din catalogul SEAP;
    vv) întocmeşte şi participă la încheierea contractelor de achiziţie cu furnizorii;
    ww) răspunde de evidenţa mijloacelor fixe pe institut;
    xx) întocmeşte fişele de inventar;
    yy) întocmeşte dosarele de punere în funcţiune a mijloacelor fixe (aparatură medicală), respectiv Procesul Verbal de punere în funcţiune şi predare-primire pe instituţie;
    zz) întocmeşte dosarele de transfer între instituţii;
    aaa) întocmeşte bonurile de consum pentru mijloace fixe şi obiecte de inventar pentru personalul din administraţie;
    bbb) face parte din comisia de recepţie a mijloacelor fixe;
    ccc) face parte din comisia de recepţie a lucrărilor şi reparaţiilor (dacă este cazul);
    ddd) răspunde de raportarea informaţiilor referitoare la dotări/echipamente în aplicaţia informatică a Centrului Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică;
    eee) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea institutului;
    fff) participă la discutarea şi susţinerea lucrărilor elaborate;
    ggg) urmăreşte şi supraveghează luarea măsurilor de securitate necesare, de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor;
    hhh) confirmă realitatea şi legalitatea plăţilor către societăţile contractate pentru prestări servicii;
    iii) asigură soluţionarea neconformităţilor pe parcursul execuţiei lucrărilor precum şi a deficienţelor proiectelor;
    jjj) urmăreşte întocmirea documentaţiilor de recepţie a lucrărilor în conformitate cu prevederile legale;
    kkk) urmăreşte realizarea remedierilor în termenul de garanţie;
    lll) efectuează lucrările de secretariat;
    mmm) executarea lucrărilor de întreţinere, verificare şi reparare a utilajelor;
    nnn) executarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor electrice, de iluminat şi de avertizare, de alimentare cu apă calda sau rece, cu aburi;
    ooo) executarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor sanitare şi a celor de canalizare;
    ppp) executarea lucrărilor de întreţinere a mobilierului;
    qqq) executarea lucrărilor de sudură electrică sau electrogen;
    rrr) luarea măsurilor pentru buna funcţionare a activităţii gospodăreşti;
    sss) organizarea activităţilor de inventariere a bunurilor materiale şi activitatea de casare a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    ttt) întocmirea dosarelor de investiţii (mijloace fixe ale institutului);
    uuu) organizarea evidenţei inventarului moale, gospodăresc, aparaturii medicale, a instrumentarului şi a altor materiale consumabile;
    vvv) supravegherea activităţii conducătorilor auto, a consumului de carburanţi şi executarea la timp şi în condiţii de siguranţă a transportului de marfă sau de personal conform necesităţilor institutului;
    www) organizarea activităţii de PSI şi protecţia muncii în cadrul institutului;
    xxx) ia măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor de muncă şi a accidentelor profesionale;
    yyy) aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi P.S.I.
    ART. 52
     În cadrul biroului administrativ este organizată arhiva, care are în componenţă un arhivar. Acesta are următoarele atribuţii:
    a) ordonează materialele arhivistice pe fonduri şi termene de păstrare;
    b) recondiţionează materiale arhivistice care au termen de păstrare permanent;
    c) verifică şi înregistrează foile de observaţie care vin de la biroul de internări;
    d) întocmeşte inventare pentru fondurile arhivistice care urmează să fie selecţionate;
    e) înregistrează documentele care intră şi ies din arhivă, urmăreşte stadiul şi modul lor de rezolvare;
    f) asigură şi întreţine ordinea şi disciplina în depozite;
    g) ţine evidenţa şi pune la dispoziţie cercetătorilor din Ministerul Sănătăţii şi din alte unităţi materialul arhivistic solicitat;
    h) participă la operaţia de casare a arhivei cu termen depăşit;
    i) răspunde de respectarea prevederilor legale privind apărarea secretului de stat;
    j) organizează şi ia măsuri pentru păstrarea şi trierea arhivei, rezultate din fiecare compartiment al Institutului;
    k) pune la dispoziţie, cu aprobarea conducerii unităţii, fişele medicale necesare diferitelor situaţii statistice;
    l) aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi PSI.


    ART. 53
     Compartimentul Securitatea Muncii, Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă are următoarele atribuţii principale:
    a) în cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu" se desemnează cel puţin o persoană pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din unitate, denumită în continuare lucrător desemnat;
    b) lucrătorii desemnaţi trebuie să fie angajaţi cu normă întreagă şi să aibă atribuţii privind prevenirea şi protecţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    c) lucrătorii desemnaţi nu trebuie să fie prejudiciaţi ca urmare a activităţii lor de protecţie şi a celei de prevenire a riscurilor profesionale;
    d) lucrătorii desemnaţi participă în echipa formată din specialişti în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în muncă şi dintr-un medic de medicina muncii la identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
    e) participă împreună cu conducătorii locurilor de muncă la elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
    f) participă împreună cu conducătorii locurilor de muncă la elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;
    g) propune atribuţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
    h) efectuează prin sondaj verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
    i) elaborează tematicile pentru toate fazele de instruire, stabileşte periodicitatea instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiuni proprii, asigură informarea şi instruirea introductiv generală (la angajare) a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verifică însuşirea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite;
    j) elaborează programul de instruire-testare la nivelul institutului;
    k) efectuează controalele interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
    l) participă împreună cu conducătorii locurilor de muncă la identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
    m) participă în comisia numită de către manager la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din Anexa la H.G. 1425/2006 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a Legii Sănătăţii şi Securităţii în Muncă, modificată şi completată ulterior;
    n) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
    o) colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciul extern de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
    p) colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale Institutului Clinic Fundeni Bucureşti, sau cu alţi angajatori în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
    q) propune sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pc criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    r) efectuează Instruirea Introductiv Generală la angajare şi testarea cunoştinţelor acumulate de lucrători;
    s) instruirea Introductiv Generală a lucrătorilor se face timp de 2 (două) ore în prima zi de activitate;
    t) instruirea Introductiv Generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane;
    u) instruirea Introductiv Generală se va finaliza cu verificarea cunoştinţelor însuşite pe bază de teste;
    v) lucrătorul desemnat verifică modul de desfăşurare a instruirilor periodice efectuate de conducătorii locurilor de muncă şi verifică prin sondaj cunoştinţele asimilate de lucrători;
    w) coordonarea împreună cu responsabilul PSI din institut a activităţii de prevenire a incendiilor şi instruire a angajaţilor cum să acţioneze în caz de incendiu şi de evacuare a personalului şi a bunurilor materiale;
    x) instruirea pe linie de PSI a noilor angajaţi şi întocmirea fişei individuale PSI;
    y) executarea acţiunilor necesare privind încărcarea şi verificarea la scadenţă a stingătoarelor;
    z) verificarea stării de întreţinere, dotarea şi starea de exploatare a hidranţilor subterani şi a hidranţilor interiori;
    aa) reactualizarea listei cu substanţe periculoase şi toxice;
    bb) participarea la întocmirea planului de intervenţie în caz de calamităţi naturale, inundaţii, catastrofe;
    cc) executarea activităţilor necesare privind obţinerea autorizaţiilor PSI;
    dd) executarea activităţilor necesare privind obţinerea autorizaţiei de mediu a institutului;    ART. 54
     Compartimentul de informatică are următoarele atribuţii principale:
    a) introduce lunar date privind cererea justificativă pentru finanţarea programului 2.1."Prevenirea şi combaterea bolilor cardiovasculare";
    b) introduce lunar date privind sumele alocate şi utilizate din fondul de asigurări sociale de sănătate în cadrul programului de sănătate;
    c) introduce date contabile privind bilanţul trimestrial şi anual;
    d) execută operaţiuni de extragere şi prelucrare a informaţiilor;
    e) execută operaţiuni de salvare şi restaurare a datelor introduse;
    f) contabilizează decontul pe pacient pe secţiile care realizează DRG-uri;
    g) întocmeşte semestrial situaţia privind fondul de salarii;
    h) elaborează şi transmite raportările statistice solicitate de către Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Sănătăţii, Casa de Asigurări de Sănătate, Administraţia Financiară, Autoritatea de Sănătate Publică, Primărie sau Colegiul Medicilor;
    i) întocmeşte şi eliberează adeverinţe privind vechimea în specialitate, pentru Colegiul Medicilor sau obţinerea/reînnoirea Certificatului de Membru al Colegiului Medicilor;
    j) ţine evidenţa certificatelor de atestare ale personalului în vederea acreditării.


    CAP. V
    FINANŢAREA INSTITUTULUI
    ART. 55
    (1) Institutul este o instituţie sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale, finanţat integral din venituri proprii, şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare, care presupune:
    a) organizarea activităţii institutului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unităţii, de către consiliul de administraţie şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhie superior;
    b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor /laboratoarelor/compartimentelor din structura institutului.

    (2) Institutul are obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare.
    (3) Finanţarea se asigură din venituri realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza: contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, bugetul de stat, accize, cercetare, venituri proprii, prestări servicii, donaţii, fonduri europene şi alte surse.
    (4) Contractul de furnizare de servicii medicale al institutului cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
    (5) De la bugetul de stat se asigură:
    a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;
    b) dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii;
    c) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;
    d) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;
    e) acţiuni de sănătate;
    f) alte cheltuieli curente şi de capital.

    (6) Institutul poate realiza venituri suplimentare din:
    a) donaţii, sponsorizări şi legate;
    b) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
    c) închirierea unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;
    d) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatorii economici;
    e) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
    f) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
    h) contracte de cercetare;
    g) alte surse, conform legii.


    CAP. VI
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 56
    (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al institutului va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii şi publicarea în Monitorul Oficial al României.
    (2) Toţi salariaţii institutului au obligaţia de a respecta conţinutul prezentului regulament.
    (3) Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare al institutului se face prin ordin al ministrului sănătăţii.


     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016