Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 12 decembrie 2017  privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 12 decembrie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

EMITENT: Camera de Comerţ şi Industrie
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1017 din 21 decembrie 2017

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Definirea şi sediul Curţii de Arbitraj
    (1) Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prezentul regulament.
    (2) Sediul Curţii de Arbitraj este în România, municipiul Bucureşti, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.

    ART. 2
        Misiunea Curţii de Arbitraj
        Curtea de Arbitraj are misiunea de a organiza arbitrajul intern şi internaţional, precum şi alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor.

    CAP. II
    Atribuţiile Curţii de Arbitraj
    ART. 3
        Atribuţii
        Curtea de Arbitraj îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) organizează şi administrează soluţionarea litigiilor interne şi internaţionale prin arbitraj instituţionalizat, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, denumite în continuare Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, de dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;
    b) asigură părţilor, la cerere, organizarea arbitrajului ad-hoc, în cauzele în care, prin convenţia arbitrală, au optat pentru această formă de arbitraj;
    c) asigură părţilor, la cerere, organizarea altor modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor precum mediere, conciliere, adjudecarea disputelor în contracte de antrepriză şi altele asemenea;
    d) elaborează modele de convenţii arbitrale pe care le pune la dispoziţia mediului de afaceri;
    e) organizează dezbateri privind probleme de drept sau de jurisprudenţă;
    f) colaborează cu celelalte curţi de arbitraj ale camerelor de comerţ şi industrie din ţară, cu alte instituţii similare de arbitraj, interne şi internaţionale şi cu diverse personalităţi din domenii de interes;
    g) ţine evidenţa jurisprudenţei arbitrale, întocmeşte culegeri de jurisprudenţă arbitrală şi asigură documentarea în domeniul arbitrajului intern şi internaţional;
    h) face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului intern şi internaţional;
    i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în lege, în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.


    CAP. III
    Organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj
    ART. 4
        Componenţa Curţii de Arbitraj. Dobândirea calităţii de arbitru
    (1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, confirmaţi de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.
    (2) În Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj, denumită în continuare Lista de arbitri, pot fi înscrise, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, persoane care figurează pe listele de arbitri ale unor instituţii permanente de arbitraj din străinătate.
    (3) În arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj pot avea calitatea de arbitri şi persoane neînscrise pe Lista de arbitri, dacă părţile le-au desemnat în această calitate, într-un litigiu determinat, iar aceste persoane îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.
    (4) Poate fi arbitru orice persoană, cetăţean român sau străin, care are capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor sale, se bucură de o reputaţie neştirbită şi are o înaltă calificare şi experienţă profesională în domeniile dreptului, relaţiilor economice interne şi internaţionale şi arbitrajului intern şi/sau internaţional.
    (5) Persoanele care au fost condamnate definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală, săvârşită cu intenţie, nu pot dobândi calitatea de arbitru, cu excepţia situaţiei în care a intervenit amnistia sau reabilitarea.
    (6) Înscrierea pe Lista de arbitri a arbitrilor români şi străini se face în următoarele condiţii:
    a) cerere scrisă, care să cuprindă declaraţia persoanei că a luat cunoştinţă de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj şi nu se află în nicio situaţie de incompatibilitate;
    b) studii superioare juridice;
    c) vechime în specialitate juridică de cel puţin 8 ani;
    d) completarea chestionarului elaborat de Colegiul Curţii de Arbitraj;
    e) aprobarea Colegiului Curţii de Arbitraj;
    f) confirmarea Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

    (7) Colegiul Curţii de Arbitraj examinează cererile de înscriere în Lista de arbitri o singură dată pe an.
    (8) Alcătuirea Listei de arbitri se face în ordinea alfabetică a numelui arbitrilor, specificându-se pentru fiecare arbitru titlurile ştiinţifice pe care le deţine şi activitatea profesională care îl defineşte, vechimea în specialitate, cetăţenia şi localitatea de domiciliu ori de reşedinţă.

    ART. 5
        Radierea şi suspendarea din Lista de arbitri
    (1) Radierea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face, prin decizie motivată a Colegiului Curţii de Arbitraj, de către Biroul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, în cazul încălcării deosebit de grave a obligaţiilor ce decurg din calitatea de arbitru.
    (2) Radierea se poate dispune şi pentru inactivitatea arbitrului pe o perioadă de cel puţin 5 ani.
    (3) Rezoluţia Biroului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României poate fi atacată de către persoana vizată în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, care va lua o decizie definitivă ce va fi comunicată de îndată petentului. Până la rămânerea definitivă a deciziei de revocare pronunţate de Colegiul Curţii de Arbitraj, arbitrul revocat este suspendat.
    (4) Pentru cauze de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru, survenite ulterior înscrierii în Lista de arbitri, sau în cazul condamnării penale definitive, se dispune la cerere sau din oficiu suspendarea acestuia de către Colegiul Curţii de Arbitraj.

    ART. 6
        Conducerea Curţii de Arbitraj
    (1) Curtea de Arbitraj este condusă de către un colegiu alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte şi 5 membri. Preşedintele Curţii de Arbitraj este aprobat de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a României, dintre arbitrii înscrişi pe listă, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit.
    (2) Vicepreşedintele şi membrii Colegiului sunt propuşi de preşedintele Curţii de Arbitraj şi aprobaţi de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României.
    (3) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Colegiului Curţii de Arbitraj pot fi desemnaţi ca arbitri şi supraarbitri.
    (4) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Colegiului Curţii de Arbitraj pot fi revocaţi de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României. În cazul vicepreşedintelui şi al membrilor, revocarea se face la propunerea preşedintelui Curţii de Arbitraj.

    ART. 7
        Preşedintele Curţii de Arbitraj
    (1) Preşedintele Curţii de Arbitraj exercită conducerea curentă a Curţii de Arbitraj şi o reprezintă în relaţiile interne şi Internaţionale. De asemenea, preşedintele exercită atribuţiile referitoare la organizarea şi administrarea litigiilor arbitrale care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.
    (2) În caz de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei de preşedinte, înlocuitorul acestuia este vicepreşedintele. De asemenea, vicepreşedintele va exercita atribuţiile delegate de preşedinte.
    (3) În situaţia în care preşedintele se află într-un caz de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei şi vicepreşedintele, din orice motive, nu îl poate înlocui, atribuţiile sale vor fi exercitate de cel mai în vârstă dintre membrii Colegiului Curţii de Arbitraj.

    ART. 8
        Colegiul Curţii de Arbitraj
    (1) Colegiul Curţii de Arbitraj ia hotărâri cu majoritatea membrilor care pot participa la dezbateri.
    (2) Colegiul Curţii de Arbitraj are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură conducerea generală a Curţii de Arbitraj;
    b) adoptă Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;
    c) exercită atribuţiile referitoare la organizarea şi administrarea litigiilor arbitrale, care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;
    d) confirmă arbitrii desemnaţi de părţi în ipoteza prevăzută de art. 4 alin. (3) din prezentul regulament;
    e) adoptă proiectul Regulamentului Colegiului Curţii de Arbitraj şi îl supune spre aprobare Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României;
    f) propune, dacă este cazul, modificarea prezentului regulament, precum şi a Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale;
    g) aprobă Lista de arbitri;
    h) convoacă Plenul Curţii de Arbitraj;
    i) adoptă Regulamentul Secretariatului Curţii de Arbitraj;
    j) poate înfiinţa comisii de specialitate, stabilind componenţa lor, obiectul de activitate, precum şi durata acestora;
    k) alege membrii Consiliului Ştiinţific al Curţii de Arbitraj;
    l) poate decide amânarea plăţii onorariilor arbitrilor până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate în acţiunea în anulare în cazurile în care s-a invocat excepţia de necompetenţă în faţa tribunalului arbitral sau excepţia nelegalei constituiri a tribunalului arbitral;
    m) poate decide reducerea cuantumului onorariilor arbitrilor în situaţia întârzierii nejustificate a redactării hotărârilor arbitrale cu mai mult de 2 luni;
    n) organizează întocmirea de culegeri de jurisprudenţă a Curţii de Arbitraj şi avizează publicarea acestora; asigură procurarea de documentaţie naţională şi străină necesară desfăşurării activităţii arbitrilor;
    o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege, în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

    (3) Colegiul Curţii de Arbitraj îşi exercită prerogativele în baza programului propriu de activitate, care va fi evaluat anual în sesiunea Plenului Curţii de Arbitraj.
    (4) Colegiul Curţii de Arbitraj poate desemna un preşedinte de onoare al Curţii de Arbitraj, din rândul personalităţilor cu o înaltă reputaţie academică, cu largă recunoaştere în domeniul dreptului şi cu o contribuţie majoră la activitatea şi afirmarea prestigiului Curţii de Arbitraj.
    (5) De asemenea, Colegiul Curţii de Arbitraj poate desemna membri onorifici ai Curţii de Arbitraj - in honorem sau in memoriam, din rândul foştilor arbitri sau dintre personalităţile marcante ale lumii juridice interne sau internaţionale.

    ART. 9
        Consiliul Ştiinţific al Curţii de Arbitraj
    (1) Consiliul Ştiinţific al Curţii de Arbitraj, denumit în continuare Consiliul Ştiinţific, este organ consultativ pe lângă Colegiul Curţii de Arbitraj. Membrii Consiliului Ştiinţific sunt propuşi de preşedintele Curţii de Arbitraj şi aleşi de Colegiul Curţii de Arbitraj, dintre specialiştii cu înaltă reputaţie academică şi/sau cu largă experienţă profesională şi recunoaştere în domeniile dreptului, relaţiilor economice interne şi internaţionale şi arbitrajului intern şi/sau internaţional.
    (2) Membrii Consiliului Ştiinţific pot avea şi calitatea de arbitru sau supraarbitru.
    (3) Consiliul Ştiinţific va fi condus de un preşedinte, desemnat de preşedintele Curţii de Arbitraj la propunerea membrilor Consiliului Ştiinţific; acesta va putea participa, la invitaţia Colegiului Curţii de Arbitraj, la orice şedinţă a Colegiului, având vot consultativ.
    (4) Colegiul Curţii de Arbitraj va putea solicita Consiliului Ştiinţific puncte de vedere în legătură cu orice chestiune ce vizează conducerea sau activitatea Curţii de Arbitraj; acestea au valoare consultativă.

    ART. 10
        Plenul Curţii de Arbitraj
    (1) Totalitatea arbitrilor înscrişi în Lista de arbitri constituie Plenul Curţii de Arbitraj.
    (2) Plenul Curţii de Arbitraj dezbate informările Colegiului Curţii de Arbitraj cu privire la activitatea desfăşurată de acesta, discută problemele de drept ivite în activitatea Curţii de Arbitraj, în scopul asigurării unei jurisprudenţe unitare şi examinează propunerile privind reglementările referitoare la arbitrajul intern şi internaţional şi alte modalităţi de soluţionare alternativă a disputelor.
    (3) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt convocate în baza deciziei Colegiului Curţii de Arbitraj şi sunt conduse de preşedintele Curţii de Arbitraj.
    (4) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt semestriale.

    ART. 11
        Comisiile de specialitate ale Curţii de Arbitraj
        În ipoteza în care Colegiul Curţii de Arbitraj constituie comisii de specialitate, acestea vor fi compuse dintr-un număr impar de membri (3 sau 5), coordonate de un membru al Colegiului Curţii de Arbitraj, şi vor funcţiona pe baza programului şi tematicilor aprobate de Colegiul Curţii de Arbitraj.

    ART. 12
        Secretariatul Curţii de Arbitraj
    (1) Curtea de Arbitraj are o structură funcţională compusă din Secretariat, alcătuit dintr-un personal de specialitate şi un personal auxiliar coordonat de asistentul arbitral şef.
    (2) Personalul de specialitate se compune din asistentul arbitral şef şi asistenţi arbitrali, iar personalul auxiliar din referenţi, tehnoredactori, registratori - arhivari, traducători şi alţi salariaţi.
    (3) Asistenţii arbitrali sunt încadraţi în funcţia de consilier juridic, conform organigramei Camerei de Comerţ şi Industrie a României.
    (4) Statul de funcţii, numărul de personal, încadrarea şi salarizarea personalului de specialitate şi auxiliar se aprobă de conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj.
    (5) Secretariatul funcţionează în baza unui regulament aprobat de Colegiul Curţii de Arbitraj.

    ART. 13
        Soluţionarea litigiilor
    (1) Soluţionarea litigiilor arbitrale se face de către un tribunal arbitral.
    (2) În înţelesul prezentului regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un număr impar de arbitri; desemnarea arbitrilor se face de părţile în litigiu, în conformitate cu convenţia părţilor şi Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.
    (3) Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea şi administrarea arbitrajului să intervină în soluţionarea litigiului sau să influenţeze în vreun fel tribunalul arbitral.

    ART. 14
        Obligaţiile arbitrilor şi supraarbitrilor
    (1) Arbitrii şi supraarbitrul îşi exercită activitatea cu titlu individual, independent şi imparţial, fiind supuşi numai legii; aprecierea probelor şi luarea deciziilor se fac pe baza convingerii intime a fiecăruia dintre membrii tribunalului arbitral.
    (2) Arbitrii şi supraarbitrul trebuie să manifeste disponibilitatea cerută de exerciţiul competenţelor sale arbitrale, în termen util, după agenda Curţii de Arbitraj, cu bună-credinţă şi profesionalism.
    (3) Arbitrii şi supraarbitrul îşi exercită prerogativele şi îşi îndeplinesc misiunea în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1)-(3) din Constituţia României, republicată, şi cu cele ale art. 6 alin. (1) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care garantează dreptul la un proces echitabil şi într-un timp rezonabil, precum şi dreptul la un tribunal independent şi imparţial.

    CAP. IV
    Resurse
    ART. 15
        Resursele Curţii de Arbitraj
    (1) Resursele Curţii de Arbitraj se constituie din taxele de înregistrare şi taxele arbitrale încasate pentru serviciile prestate.
    (2) Taxele de înregistrare şi taxele arbitrale sunt stabilite prin Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj.
    (3) Taxele de înregistrare acoperă costurile de iniţiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral; taxele arbitrale acoperă cheltuielile legate de activitatea de organizare şi desfăşurare a soluţionării litigiilor, plata onorariilor arbitrilor şi documentarea acestora, cheltuielile de secretariat şi alte cheltuieli necesare funcţionării Curţii de Arbitraj.
    (4) Membrii Colegiului Curţii de Arbitraj au dreptul la o indemnizaţie care se acoperă din taxele administrative, în condiţiile prevăzute în Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj.
    (5) La nivelul Curţii de Arbitraj se instituie un fond constituit dintr-o cotă de 8% din onorariile arbitrilor, care este destinat premierii personalului Curţii de Arbitraj pe baza performanţelor acestuia, dotărilor speciale ale Curţii de Arbitraj, deplasărilor efectuate de personalul Curţii, precum şi altor cheltuieli legate de buna desfăşurare a activităţii Curţii de Arbitraj, stabilite prin decizia Colegiului Curţii de Arbitraj: fondul de carte, accesul la baze de date legislative, abonamente, organizarea de evenimente de promovare a arbitrajului comercial, precum şi altele asemenea.

    ART. 16
        Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii Curţii de Arbitraj
        Camera de Comerţ şi Industrie a României asigură spaţiul şi condiţiile materiale necesare desfăşurării activităţii Curţii de Arbitraj.

    CAP. V
    Dispoziţii comune, finale şi tranzitorii
    ART. 17
        Obligaţia de confidenţialitate
        Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum şi personalul Camerei de Comerţ şi Industrie a României au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului, potrivit Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

    ART. 18
        Aprobarea Regulamentului
    (1) Prezentul regulament a fost aprobat în sesiunea din 10 noiembrie 2017 de către Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Conţinutul Regulilor de procedură arbitrală este stabilit de Colegiul Curţii de Arbitraj, care aprobă elaborarea şi difuzarea acestora.
    (3) Secretariatul Curţii va asigura, la cerere, prin orice mijloace, accesul celor interesaţi la Regulile de procedură arbitrală şi la Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale.
    (4) Prezentul regulament intră în vigoare la data 1 ianuarie 2018.

    ART. 19
        Aprobarea dispoziţiilor contrare
        La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, aprobat prin Decizia Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din data de 7 aprilie 2016, precum şi orice altă dispoziţie contrară.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016