Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament septembrie 2017 Twitter Facebook

Acte regulament septembrie 2017

Monitorul Oficial 773 din 29 Septembrie 2017 (M. Of. 773/2017)

 REGULAMENT nr. 9 din 22 septembrie 2017 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 29 septembrie 2017

În temeiul prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 20.09.2017,autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul regulament.art. iregulamentul autorităţii de supraveghere financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea entităţii de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniul financiar nonbancar (sal-fin), publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 383 din 19 mai 2016, se modifică după cum urmează:1. articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. ...

Monitorul Oficial 772 din 29 Septembrie 2017 (M. Of. 772/2017)

 REGULAMENT nr. 10 din 27 septembrie 2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 29 septembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor titlului iii din regulamentul (ue) nr. 909/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în uniunea europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a directivelor ...

Monitorul Oficial 768 din 27 Septembrie 2017 (M. Of. 768/2017)

 REGULAMENT din 21 septembrie 2017 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 27 septembrie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 688 din 21 septembrie 2017, publicată în monitorul oficial, partea nr. 768 din 27 septembrie 2017.────────── art. 1(1) autoritatea competentă de reglementare a operaţiunilor petroliere offshore la marea neagră, denumită în continuare acropo, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea guvernului şi exercită atribuţiile prevăzute de legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare.(2) sediul principal al acropo este în constanţa, iar cel secundar în municipiul bucureşti.art. 2În sensul prezentului regulament, noţiunile de operator şi proprietar au înţelesul ...

Monitorul Oficial 760 din 25 Septembrie 2017 (M. Of. 760/2017)

 REGULAMENT nr. 1 din 13 septembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 25 septembrie 2017

 având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (5), art. 33 alin. (1), art. 40 şi 54 din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din legea nr. 93/2009 şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,  banca naţională a româniei emite prezentul regulament. art. i regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu ...

Monitorul Oficial 758 din 22 Septembrie 2017 (M. Of. 758/2017)

 REGULAMENT din 7 septembrie 2017 privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 758 din 22 septembrie 2017

──────────conţinut de ordinul nr. 1.352 din 7 septembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 758 din 22 septembrie 2017.────────── cap. idispoziţii generaleart. 1prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în vederea restabilirii stării de normalitate reprezintă o activitate de interes naţional, având drept scop eliminarea sau diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice care pot fi cauzate de calamităţi naturale, accidente majore şi/sau de alte evenimente care afectează infrastructura de transport.art. 2(1) obiectul prezentului regulament îl constituie modul de organizare, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă din cadrul ministerului transporturilor, ...

Monitorul Oficial 759 din 22 Septembrie 2017 (M. Of. 759/2017)

 REGULAMENT-CADRU din 31 august 2017 de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 759 din 22 septembrie 2017

──────────conţinut de ordinul nr. 4.797 din 31 august 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 759 din 22 septembrie 2017.────────── cap. idispoziţii generaleart. 1(1) toate unităţile de învăţământ preuniversitar din românia pot diversifica şi extinde studiul limbilor moderne, atât al limbii moderne 1, cât şi al limbii moderne 2, prin folosirea resurselor de care dispun şi prin atragerea altora noi.(2) În unităţile de învăţământ preuniversitar pot funcţiona clase cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.art. 2(1) prin clasă cu predare a unei limbi moderne în regim ...

Monitorul Oficial 750 din 19 Septembrie 2017 (M. Of. 750/2017)

 REGULAMENT din 30 august 2017 de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 750 din 19 septembrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 4.783 din 30 august 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 750 din 19 septembrie 2017.────────── cap. imisiunea, rolul şi atribuţiileart. 1consiliul de etică şi management universitar (cemu) este organism consultativ al ministerului educaţiei naţionale (men), fără personalitate juridică, înfiinţat în temeiul prevederilor art. 125 şi 217 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2misiunea cemu este de dezvoltare a culturii eticii şi integrităţii în universităţile din românia.art. 3rolul cemu este de a determina şi sprijini universităţile să elaboreze şi să pună în practică, în mod organizat, transparent şi ...

Monitorul Oficial 739 din 14 Septembrie 2017 (M. Of. 739/2017)

 REGULAMENT din 6 septembrie 2017 privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 septembrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 82 din 6 septembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 739 din 14 septembrie 2017.────────── cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1(1) prezentul regulament stabileşte etapele şi condiţiile privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale.(2) racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale este un proces care se realizează ulterior procesului de acces la sistemele de transport şi care se adresează solicitanţilor care au un consum anual cel puţin egal cu debitul mediu anual pentru un punct de ieşire la sistemul de transport al gazelor naturale.(3) ...

Monitorul Oficial 718 din 05 Septembrie 2017 (M. Of. 718/2017)

 REGULAMENT nr. 8 din 31 august 2017 pentru modificarea pct. 3 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 718 din 5 septembrie 2017

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14 şi ale art. 18 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) şi (3^1) din legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 30 august 2017,autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul regulament.art. ipunctul 3 ...

Monitorul Oficial 714 din 04 Septembrie 2017 (M. Of. 714/2017)

 REGULAMENT din 4 iulie 2017 de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 832 din 4 iulie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 714 din 4 septembrie 2017.────────── cap. idispoziţii generaleart. 1cluburile sportive, denumite în continuare cluburi, sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea ministerului tineretului şi sportului.art. 2cluburile îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cele ale prezentului regulament.art. 3cluburile se organizează şi funcţionează după un regulament de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, şi beneficiază de drepturile conferite de lege.art. 4regulamentul de organizare şi funcţionare propriu va cuprinde în ...

Monitorul Oficial 713 bis din 04 Septembrie 2017 (M. Of. 713 bis/2017)

 REGULAMENT din 20 iulie 2017 privind concentrările economice EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 bis din 4 septembrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 431/2017 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 713 din 4 septembrie 2017.──────────  În temeiul prevederilor art. 13 alin. (5), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 47 alin. (7) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul concurenţei adoptă prezentul regulament. introducere scopul controlului concentrărilor economice de către consiliul concurenţei este de a împiedica apariţia obstacolelor semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziţii dominante. prezentul regulament este obligatoriu pentru consiliul concurenţei, întreprinderi şi ...

Monitorul Oficial 709 din 01 Septembrie 2017 (M. Of. 709/2017)

 REGULAMENT din 29 august 2017 de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 1 septembrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. 102 din 29 august 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 709 din 1 septembrie 2017.──────────art. 1comisia de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, denumită în continuare comisia de evaluare, îndeplineşte următoarele atribuţii generale:a) evaluează solicitările şi acordă desemnarea, în vederea notificării, organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei, denumite în continuare oevcp, pentru produse de construcţii din categoria echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiilor - echipamente fixe pentru alarmă/ detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru ...

Monitorul Oficial 710 din 01 Septembrie 2017 (M. Of. 710/2017)

 REGULAMENT din 24 august 2017 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 1 septembrie 2017

──────────aprobat prin ordinul nr. m.94 din 24 august 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 710 din 1 septembrie 2017.────────── cap. idispoziţii generaleart. 1 consiliul tehnico-economic al ministerului apărării naţionale, denumit în continuare cte, este destinat pentru analizarea şi avizarea documentaţiilor necesare realizării obiectivelor de investiţii imobiliare cu caracter militar, aşa cum sunt prevăzute la art. 4, finanţate prin bugetul de stat din fonduri publice.art. 2 pentru investiţiile finanţate din altă sursă de provenienţă decât bugetul de stat, cte avizează indicatorii tehnico-economici ai proiectului imobiliar în forma prezentată de directorul de program major.art. 3 cte se organizează ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016