Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 REGULAMENT din 21 septembrie 2017 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 septembrie 2017  de organizare şi funcţionare a Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 21 septembrie 2017 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 768 din 27 septembrie 2017

──────────
    Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 688 din 21 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea nr. 768 din 27 septembrie 2017.
──────────

    ART. 1
    (1) Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, denumită în continuare ACROPO, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sediul principal al ACROPO este în Constanţa, iar cel secundar în municipiul Bucureşti.

    ART. 2
    În sensul prezentului regulament, noţiunile de operator şi proprietar au înţelesul prevăzut de art. 2 pct. 25 şi 33 din Legea nr. 165/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    ACROPO exercită următoarele atribuţii principale:
    a) evaluează documentele care îi sunt prezentate de către operatori şi proprietari în temeiul Legii nr. 165/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) supraveghează respectarea dispoziţiilor legii de către operatori şi proprietari, inclusiv prin inspecţii şi investigări;
    c) consiliază alte autorităţi sau organisme, inclusiv autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în domeniul operaţiunilor petroliere offshore;
    d) elaborează planurile anuale în conformitate cu prevederile legale;
    e) elaborează rapoartele de activitate în conformitate cu prevederile legale;
    f) cooperează cu autorităţile competente ale diferitelor state membre sau cu punctele de contact, în temeiul legii;
    g) iniţiază şi avizează proiecte de acte normative în domeniul său de competenţă şi emite reglementările proprii şi comune cu alte autorităţi competente, potrivit legii;
    h) încheie protocoale de colaborare interinstituţională cu autorităţile naţionale responsabile de siguranţa operaţiunilor petroliere offshore prevăzute în anexa nr. 10 la Legea nr. 165/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) transmite ordonatorului principal de credite propunerea de buget a ACROPO pentru a fi analizată şi inclusă în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite;
    j) îndeplineşte orice alte activităţi prevăzute de lege în domeniul siguranţei operaţiunilor petroliere offshore.


    ART. 4
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, ACROPO acţionează obiectiv şi independent de alte autorităţi care exercită oricare dintre funcţiile de reglementare legate de dezvoltarea economică a resurselor naturale offshore, autorizarea operaţiunilor petroliere offshore, colectarea şi gestionarea veniturilor din acele operaţiuni, cu evitarea conflictelor de interese între funcţiile autorităţii competente, pe de o parte, şi funcţiile pentru celelalte autorităţi, pe de altă parte.

    ART. 5
    (1) Conducerea ACROPO este asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat şi de 2 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi pe o perioadă de 5 ani şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
    (2) În lipsa preşedintelui, atribuţiile sale se exercită de vicepreşedintele desemnat în acest sens prin ordin al preşedintelui.
    (3) Preşedintele şi vicepreşedinţii asigură îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor ce revin ACROPO, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (4) În exercitarea funcţiilor care îi revin, preşedintele ACROPO emite ordine, decizii şi instrucţiuni, în condiţiile legii.
    (5) Preşedintele este ordonator terţiar de credite.

    ART. 6
    Preşedintele ACROPO are următoarele atribuţii principale:
    a) reprezintă ACROPO în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice, române sau străine;
    b) avizează strategia de dezvoltare instituţională a ACROPO, programele de activitate şi programele de cooperare şi le supune aprobării consiliului de administraţie;
    c) avizează legislaţia secundară (regulamente, standarde, proceduri, linii de ghid etc.) emisă de ACROPO în procesul de reglementare a operaţiunilor de petrol şi gaze offshore în Marea Neagră şi le supune aprobării consiliului de administraţie;
    d) dispune acţiuni de inspecţie şi investigaţii ale modului în care este asigurată siguranţa operaţiunilor petroliere offshore sau a instalaţiilor, ori de câte ori este necesar;
    e) solicită operatorului îmbunătăţiri şi, dacă este necesar, interzice continuarea operării/exploatării oricărei instalaţii sau a oricărei părţi sau infrastructuri conectate la aceasta, în cazul în care există indicii cu privire la faptul că cerinţele prevăzute în Legea nr. 165/2016, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt respectate sau există preocupări justificate cu privire la siguranţa operaţiunilor petroliere offshore sau a instalaţiilor;
    f) reprezintă ACROPO în relaţiile cu celelalte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene;
    g) informează autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, respectiv Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, despre rezultatul verificărilor, inspecţiilor, investigaţiilor şi despre măsurile adecvate necesare de sancţionare a operatorului, acolo unde se constată abateri de la regulile de siguranţa muncii şi a mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) aprobă încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor ACROPO;
    i) acordă delegările de competenţă şi împuternicirile de reprezentare vicepreşedinţilor şi personalului ACROPO;
    j) aprobă atribuţiile şi competenţele personalului ACROPO şi ale entităţilor organizatorice din cadrul ACROPO, precum şi programele de instruire necesare pentru îmbunătăţirea competenţelor personalului ACROPO;
    k) aprobă statul de funcţii al ACROPO;
    l) aprobă deplasările în străinătate ale personalului ACROPO;
    m) avizează Planul anual în vederea supravegherii eficiente, în conformitate cu cerinţele art. 20 din Legea nr. 165/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi îl supune aprobării consiliului de administraţie;
    n) avizează raportul de activitate şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie;
    o) coordonează activitatea compartimentelor ACROPO.


    ART. 7
    Vicepreşedinţii ACROPO exercită următoarele atribuţii:
    a) coordonează procesul de emitere a reglementărilor privind operaţiunile de petrol şi gaze offshore la Marea Neagră, în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională în domeniu, precum şi acţiunile de verificare a documentaţiei depuse de operatori şi proprietari, în conformitate cu cerinţele Legii nr. 165/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) coordonează acţiunile de inspecţii şi investigaţii efectuate de către reprezentanţii ACROPO;
    c) au un contact nemijlocit cu operatorii şi proprietarii şi cu autorităţile competente din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, implicate în activitatea de petrol şi gaze offshore din Marea Neagră;
    d) reprezintă ACROPO în relaţia cu operatorii şi proprietarii implicaţi în operaţiunile de petrol şi gaze offshore la Marea Neagră;
    e) reprezintă ACROPO în relaţia cu autorităţile competente locale, cu atribuţii în activitatea de petrol şi gaze offshore din Marea Neagră;
    f) reprezintă ACROPO în relaţia cu celelalte autorităţi competente offshore din statele membre ale Uniunii Europene, atunci când sunt mandataţi de către preşedintele ACROPO;
    g) informează operatorul şi/sau proprietarul despre rezultatul verificărilor documentaţiei iniţiale depuse de către aceştia;
    h) asigură monitorizarea permanentă a aplicării reglementărilor emise de către ACROPO şi a aplicării cadrului legal existent prin inspecţii şi verificări;
    i) urmăresc în mod permanent noile tehnologii care apar în activitatea de petrol şi gaze menite a îmbunătăţi nivelul de siguranţă a activităţilor şi asigură informarea operatorilor şi proprietarilor şi a celorlalte autorităţi competente despre aceste tehnologii;
    j) întocmesc Raportul de activitate şi îl prezintă preşedintelui, spre avizare;
    k) coordonează compartimentele din subordinea lor;
    l) îndeplinesc şi alte atribuţii, la solicitarea preşedintelui, în condiţiile legii.


    ART. 8
    (1) Consiliul de administraţie al ACROPO este compus din 5 membri. Preşedintele ACROPO este membru în consiliul de administraţie, fiind şi preşedintele acestuia.
    (2) Din consiliul de administraţie fac parte:
    a) 2 reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului;
    b) un reprezentant al Ministerului Energiei;
    c) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice.

    (3) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru un mandat de 5 ani.

    ART. 9
    (1) Structura organizatorică a ACROPO este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui ACROPO se pot organiza, în condiţiile legii, servicii, birouri, precum şi alte compartimente.
    (2) Numărul maxim de posturi al ACROPO este de 54, exclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi cabinetul preşedintelui.

    ART. 10
    ACROPO are în structura sa compartimente de inspecţie, control şi verificare asupra măsurilor adoptate de operatori şi proprietari pentru prevenirea accidentelor majore în cadrul operaţiunilor petroliere din zonele offshore şi asupra legalităţii documentaţiilor transmise de aceştia pentru efectuarea operaţiunilor offshore, precum şi a altor operaţiuni prevăzute de lege.

    ART. 11
    (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului ACROPO se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexă, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui.
    (2) Personalul ACROPO este angajat cu contract individual de muncă, în condiţiile legii.
    (3) Salarizarea personalului ACROPO se face conform prevederilor art. 8 alin. (13^8) din Legea nr. 165/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    ACROPO utilizează un număr de autoturisme pentru transport persoane, stabilit conform prevederilor Ordonanţei Guvernului. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXĂ
    la regulament
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră
    Numărul maxim de posturi = 54, exclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi cabinetul preşedintelui
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016