Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - contract Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Contract (afisez 94 rezultate)
‹‹ Pagina 1 din 10

Monitorul Oficial 1191 bis din 29 Decembrie 2023 (M. Of. 1191 bis/2023)

 CONTRACT DE SERVICII PUBLICE din 28 decembrie 2023 privind prestarea obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători, atribuit prin procedură competitivă Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. pentru perioada decembrie 2023 - 9 decembrie 2028 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1191 bis din 29 decembrie 2023

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 1.328 din 28 decembrie 2023, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1191 din 29 decembrie 2023.──────────conŢinutpreambularticolul 1. obiectul contractuluiarticolul 2. definiţiiarticolul 3. valoarea estimată a contractului şi obligaţiile de plată pentru arfarticolul 4. obligaţiile otfarticolul 5. obligaţiile arfarticolul 6. conflictul de interesearticolul 7. alte drepturi şi responsabilităţi ale părţilorarticolul 8. bunurile de capital utilizate pentru furnizarea serviciilor publice de transport de călătoriarticolul 9. vânzarea şi stabilirea tarifelor pentru titlurile de călătoriearticolul 10. participarea la serviciile integrate de emitere a titlurilor de călătorie şi la serviciile de transport intermodalearticolul 11. venituri generate de otf, calcularea compensaţieiarticolul ...

Monitorul Oficial 1094 bis din 05 Decembrie 2023 (M. Of. 1094 bis/2023)

 CONTRACT DE FINANŢARE din 12 iunie 2023 privind Autostrada A7 România - Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1094 bis din 5 decembrie 2023

──────────aprobat prin legea nr. 349 din 28 noiembrie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.094 din 5 decembrie 2023.──────────nivelul de clasificare internă a bei: utilizare corporativă.fi n° 96.057 (ro)serapis n° 2022-0839  autostrada a7 romÂnia - cofinanţareaferentă mecanismului de redresare şi rezilienţă contract de finanţare întreromânia   şi banca europeană de investiţiibucureşti, 12 iunie 2023luxemburg, 14 iunie 2023 contract nr. fi n 96.057 (ro)cuprinsconsiderente:interpretare Şi definiŢiiarticolul 11.1. valoarea creditului1.2. procedura de tragere1.2.a. tranŞele1.2.b. cererea de tragere1.2.c. notificarea de tragere1.2.d. contul tragerii1.3. moneda tragerii1.4. condiŢiile tragerii1.4.a. condiŢii prealabile primei cereri de tragere1.4.b. prima tranŞĂ1.4.c. toate tranŞele1.5. amÂnarea tragerii1.5.a. motive de amÂnare1.5.b. anularea unei trageri amÂnate ...

Monitorul Oficial 496 bis din 07 Iunie 2023 (M. Of. 496 bis/2023)

 CONTRACT DE FINANŢARE din 15 decembrie 2022 Răspunsul sectorului public din România la COVID-19 II - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 496 bis din 7 iunie 2023

──────────aprobat prin legea nr. 159 din 30 mai 2023, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 496 din 7 iunie 2023.──────────contractul numărul (fi n°) 93 971 (ro)număr operativ (n° serapis) 2021-0611rĂspunsul sectorului public din romÂniala covid-19 iicontract de finanţareîntreromâniaşibanca europeană de investiţiibucureşti, 15 decembrie 2022luxemburg, 19 decembrie 2022 unde:interpretare Şi definiŢiiarticolul 11.1. valoarea creditului1.2. procedura de tragere1.2.a tranŞe1.2.b cererea de tragere1.2.c notificarea de tragere1.2.d contul de tragere1.3. moneda tragerii1.4. condiŢii de tragere1.4.a condiŢii precedente pentru prima cerere de tragere1.4.b prima tranŞĂ1.4.c toate tranŞele1.5. amÂnarea tragerii1.5.a cauzele amÂnĂrii1.5.b anularea unei trageri amÂnate timp de 6 (Şase) luni1.6. anulare Şi suspendare1.6.a dreptul ...

 CONTRACT DE FINANŢARE din 15 decembrie 2022 Răspunsul sectorului public din România la COVID-19 - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 496 bis din 7 iunie 2023

──────────aprobat prin legea nr. 159 din 30 mai 2023, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 496 din 7 iunie 2023.──────────contractul numărul (fi n°) 92 756 (ro)număr operativ (n° serapis) 2020-0654rĂspunsul sectorului public din romÂniala covid-19contract de finanţareîntreromâniaşibanca europeană de investiţiibucureşti, 15 decembrie 2022luxemburg, 19 decembrie 2022 unde:interpretare Şi definiŢiiarticolul 11.1. valoarea creditului1.2. procedura de tragere1.2.a tranŞe1.2.b cererea de tragere1.2.c notificarea de tragere1.2.d contul de tragere1.3. moneda tragerii1.4. condiŢii de tragere1.4.a condiŢii precedente pentru prima cerere de tragere1.4.b prima tranŞĂ1.4.c toate tranŞele1.5. amÂnarea tragerii1.5.a cauzele amÂnĂrii1.5.b anularea unei trageri amÂnate timp de 6 (Şase) luni1.6. anulare Şi suspendare1.6.a dreptul Împrumutatului ...

Monitorul Oficial 513 bis din 12 Iunie 2023 (M. Of. 513 bis/2023)

 CONTRACT DE FINANŢARE din 15 decembrie 2022 între România şi Banca Europeană de Investiţii EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 bis din 12 iunie 2023

──────────aprobat prin legea nr. 163 din 31 mai 2023, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 513 din 12 iunie 2023.──────────investiŢii prioritare În domeniul siguranŢei rutiere În romÂniaconsiderente:interpretĂri Şi definiŢiiarticolul 11.1. valoarea creditului1.2. procedura de tragere1.2.a. tranŞe1.2.b. cererea de tragere1.2.c. notificarea de tragere1.2.d. contul de tragere1.3. moneda tragerii1.4. condiŢiile de tragere1.4.a. condiŢii precedente pentru prima cerere de tragere1.4.b. prima tranŞĂ1.4.c. toate tranŞele1.4.d. limitĂri legate de alocare În ceea ce priveŞte tragerile1.5. amÂnarea tragerii1.5.a. motive de amÂnare1.5.b. anularea unei trageri amÂnate cu 6 (Şase) luni1.6. anularea Şi suspendarea1.6.a. dreptul Împrumutatului de a anula1.6.b. dreptul bĂncii de a suspenda Şi ...

Monitorul Oficial 1206 bis din 15 Decembrie 2022 (M. Of. 1206 bis/2022)

 CONTRACT DE FINANŢARE din 6 aprilie 2022 pentru Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2022 şi la Luxemburg la 11 aprilie 2022 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1206 bis din 15 decembrie 2022

──────────aprobat prin legea nr. 338 din 6 aprilie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1.206 din 15 decembrie 2022.──────────┌┬─────────────────────────────────────┐││nivel de clasificare internă bei: │││utilizare corporativă │││fi n° 93.119 (ro) │││n° serapis 2020-0893 │└┴─────────────────────────────────────┘  spitalul regional de urgenŢĂ craiova contract de finanţare dintreromânia   Şi banca europeană de investiţii   bucureşti, 6 aprilie 2022   luxemburg, ...

Monitorul Oficial 75 din 14 Decembrie 2022 (M. Of. 75/2022)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 1.564 din 17 noiembrie 2022 la nivelul grupului de unităţi din serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pe anii 2023-2024, înregistrat la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale - Direcţia Dialog Social EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 7 din 14 decembrie 2022

În temeiul drepturilor garantate de constituţia româniei, al prevederilor art. 128 şi art. 133 din legea nr. 62/2011 - legea dialogului social, republicată, şi al legii nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, s-a încheiat prezentul contract colectiv de muncă unic la nivelul grupului de unităţi din serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare între următoarele părţi contractante:● angajatori, constituiţi în grupul de unităţi din serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, membre ale asociaţiei române a apei,● salariaţi, reprezentaţi de federaţia sindicatelor apă-canal din românia.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) părţile contractante, reprezentate conform anexei nr. 1 la prezentul contract, recunosc ...

Monitorul Oficial 562 bis din 09 Iunie 2022 (M. Of. 562 bis/2022)

 CONTRACT DE FINANŢARE din 31 martie 2022 dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Banca Europeană de Investiţii privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 31 martie 2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 bis din 9 iunie 2022

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 720 din 2 iunie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 562 din 9 iunie 2022.──────────  guvernul romÂniei reprezentat de ministerul investiŢiilor Şi proiectelor europene   Şi banca europeanĂ de investiŢii contract de finanŢareprezentul contract este încheiat de către şi între:- guvernul romÂniei, reprezentat în mod legal de ministerul investiţiilor şi proiectelor europene ("mipe", astfel cum este definit mai jos) în conformitate cu o.u.g. nr. 124/2021; şi– banca europeanĂ de investiŢii, bulevardul konrad adenauer nr. 100, l-2950, luxemburg, marele ducat al luxemburgului ("bei"),denumite în mod colectiv "părţile" şi individual o "parte", în funcţie de context.având în vedere regulamentul (ue) ...

Monitorul Oficial 470 bis din 11 Mai 2022 (M. Of. 470 bis/2022)

 CONTRACT DE FINANŢARE din 11 noiembrie 2021 (Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) între România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2021 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 bis din 11 mai 2022

──────────aprobat prin legea nr. 113 din 21 aprilie 2022 publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 470 din 11 mai 2022.──────────contractul numărul (fi n°) 93118număr operativ (n° serapis) 2020-0892spitalul regional de urgenŢĂ cluj  contract de finanţare întreromânia   şi banca europeană de investiţii   luxembourg, ........ 2021   bucharest, ......... 2021unde:interpretare Şi definiŢiiarticolul 11.1. valoarea creditului1.2. procedura de tragere1.3. moneda tragerii1.4. condiŢii de tragere1.5. amÂnarea tragerii1.6. anulare Şi suspendare1.7. anulare dupĂ expirarea creditului1.8. sume datorate conform articolelor 1.5 Şi 1.6articolul 22.1. valoarea Împrumutului2.2. valuta plĂŢilor2.3. confirmarea din partea bĂnciiarticolul 33.1. rata dobÂnzii3.2. dobÂnda aferentĂ sumelor restante3.3. eveniment de perturbare a pieŢeiarticolul 44.1. rambursarea normalĂ4.2. rambursarea anticipatĂ voluntarĂ4.3. rambursarea obligatorie Şi ...

Monitorul Oficial 241 din 11 Martie 2022 (M. Of. 241/2022)

 CONTRACT DE FINANŢARE din 30 decembrie 2021 între Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 241 din 11 martie 2022

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 324 din 9 martie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 241 din 11 martie 2022.──────────acest contract („contractul de finanţare“) este încheiat la data intrării în vigoare de către şi între:(1) guvernul româniei („gor“), reprezentat de ministerul investiţiilor şi proiectelor europene, cu sediul social în strada menuetului nr. 7, bucureşti 013713, românia (în continuare „mipe“); şi(2) fondul european de investiţii, cu sediul social la adresa: 37 b, avenue j.f. kennedy, l-2968 luxemburg, luxemburg („eif“),în mod colectiv „părţile“ şi individual „partea“, după cum o cere contextul.Întrucât:(a) mecanismul de redresare şi rezilienţă (denumit în continuare ...

‹‹ Pagina 1 din 10
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016