Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE FINANŢARE din 6 aprilie 2022  pentru Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2022 şi la Luxemburg la 11 aprilie 2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONTRACT DE FINANŢARE din 6 aprilie 2022 pentru Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2022 şi la Luxemburg la 11 aprilie 2022

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1206 bis din 15 decembrie 2022
──────────
        Aprobat prin LEGEA nr. 338 din 6 aprilie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.206 din 15 decembrie 2022.
──────────

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Nivel de Clasificare Internă BEI: │
││Utilizare corporativă │
││FI N° 93.119 (RO) │
││N° Serapis 2020-0893 │
└┴─────────────────────────────────────┘

                          SPITALUL REGIONAL DE URGENŢĂ CRAIOVA
                                 Contract de finanţare
                                         dintre
                                        România
                                           Şi
                             Banca Europeană de Investiţii
                               Bucureşti, 6 Aprilie 2022
                               Luxemburg, 11 Aprilie 2022

    ACEST CONTRACT A FOST ÎNCHEIAT ÎNTRE:

┌─────────────────────┬────────────────┐
│România, prin │ │
│Ministerul │ │
│Finanţelor, cu sediul│ │
│în Bulevardul │ │
│Libertăţii nr. 16, │ │
│Sector 5, RO- │("Împrumutatul")│
│050706 Bucureşti, │ │
│reprezentată de │ │
│Ministrul │ │
│Finanţelor, dl. │ │
│Adrian Câciu │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│pe de o parte, şi │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Banca Europeană de │ │
│Investiţii, cu sediul│ │
│în │ │
│blvd Konrad Adenauer │ │
│nr. 100, Luxemburg, │ │
│L- │ │
│2950, reprezentată de│("Banca") │
│dl. Anders Risberg, │ │
│Şef Departament, │ │
│şi │ │
│d-na. Adela-Ioana │ │
│Florescu, │ │
│Consilier Juridic │ │
│Superior, │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│pe de altă parte. │ │
└─────────────────────┴────────────────┘

        Banca şi Împrumutatul sunt denumite în mod colectiv "Părţile" şi fiecare dintre ele este o "Parte"
        Întrucât:
    a) Împrumutatul a declarat că, prin Ministerul Sănătăţii ("Promotorul"), se angajează la un proiect ce constă în construirea unui nou Spital Regional de Urgenţă în Craiova, cu 807 paturi, conform descrierii mai detaliate oferite în descrierea tehnică ("Descrierea Tehnică") prevăzută în Anexa A.1 ("Proiectul").
    b) Costul total al Proiectului (fără TVA), estimat de Bancă, se ridică la 508.520.000,00 EUR (cinci sute opt milioane cinci sute douăzeci de mii de euro) şi Împrumutatul a declarat că intenţionează să finanţeze Proiectul în felul următor:

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Sursa │Valoarea (milioane │
│ │Euro) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Credit de la Bancă│368,00 │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Alte surse de │140,52 │
│finanţare │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│TOTAL │508,52 │
└──────────────────┴───────────────────┘


    c) Pentru a duce la îndeplinire planul de finanţare prevăzut în Considerentul (b), Împrumutatul a solicitat din partea Băncii un credit în valoare de 368.000.000,00 EUR (trei sute şaizeci şi opt de milioane de euro)
    d) Considerând că finanţarea Proiectului intră în sfera atribuţiilor sale şi având în vedere declaraţiile şi faptele citate în aceste Considerente, Banca a decis să dea curs cererii Împrumutatului prin acordarea unui credit în valoare de 368.000.000,00 EUR (trei sute şaizeci şi opt de milioane de euro) prin prezentul Contract de finanţare ("Contractul"), cu condiţia ca suma împrumutului acordat de Bancă să nu depăşească, în nicio situaţie, 75% (şaptezeci şi cinci la sută) din costul total al Proiectului stabilit în Considerentul (b) şi cu condiţia, de asemenea, ca valoarea cumulată a finanţării din FESI şi Împrumutul acordat de Bancă să nu depăşească, în nicio situaţie, 100% (o sută la sută) din costul total al Proiectului (fără TVA) prevăzut în Considerentul (b).
    e) Împrumutatul a autorizat împrumutarea sumei de 368.000.000,00 EUR (trei sute şaizeci şi opt de milioane de euro) reprezentat de acest credit în condiţiile şi termenii stabiliţi prin acest Contract. Fără a aduce atingere prevederilor acestui Contract, mai ales Articolul 6.1 de mai jos, Banca înţelege că sumele împrumutate prin acest Contract se vor procesa în conformitate cu reglementările bugetare şi cu prevederile legale române în materie de datorie externă.
    f) Statutul Băncii prevede ca Banca să se asigure că fondurile sale sunt folosite cât mai raţional posibil în interesul Uniunii Europene; şi, în consecinţă, termenii şi condiţiile privind derularea operaţiunilor de împrumut ale Băncii trebuie să fie în concordanţă cu politicile UE relevante.
    g) Banca este de părere că accesul la informaţii joacă un rol esenţial în reducerea riscurilor legate de mediul înconjurător şi a celor sociale, inclusiv încălcarea drepturilor omului, aferente proiectelor pe care le finanţează şi, în consecinţă, a aprobat politica de transparenţă al cărei scop este îmbunătăţirea gradului de responsabilitate al Grupului BEI în ceea ce priveşte acţionarii săi şi cetăţenii Uniunii Europene în general.
    h) Prelucrarea datelor personale se va realiza de către Bancă în conformitate cu legislaţia UE aplicabilă privind protejarea persoanelor în procesul de prelucrare a datelor personale de către instituţiile şi organismele Uniunii Europene şi în contextul liberei circulaţii a acestor date.
    i) Banca susţine implementarea standardelor internaţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul combaterii spălării banilor şi al finanţării terorismului şi promovează standardele bunei guvernanţe fiscale. Banca are instituite politici şi proceduri de evitare a riscului de utilizare frauduloasă a fondurilor în scopuri ilegale sau abuzive în raport cu legile aplicabile. Poziţia Grupului BEI cu privire la frauda fiscală, evaziunea fiscală, optimizarea fiscală, planificarea fiscală agresivă, spălarea banilor şi finanţarea terorismului poate fi găsită pe site-ul web al Băncii şi oferă partenerilor contractuali ai Băncii mai multe informaţii în acest sens.

        DREPT URMARE s-a convenit după cum urmează:
    INTERPRETARE ŞI DEFINIŢII
    a) Interpretare
        În acest Contract:
    a) trimiterile la Articole, Considerente şi Anexe vor fi, cu excepţia cazurilor în care în mod explicit se prevede altfel, considerate ca fiind trimiteri la articolele, considerente şi respectiv, anexele acestui Contract.
    b) menţiunile referitoare la "lege" sau "legi" înseamnă:
    i. orice lege aplicabilă sau orice tratat, constituţie, statut, legislaţie, decret, act normativ, regulă, reglementare, hotărâre judecătorească, ordin, citaţie, dispoziţie, determinare, adjudecare sau orice altă măsură legislativă sau administrativă sau hotărâre judecătorească sau arbitrală în orice jurisdicţie care este obligatorie sau constituie jurisprudenţă aplicabilă; şi
    ii. legislaţia UE

    c) trimiterile la "legea aplicabilă", "legile aplicabile" sau "jurisdicţia aplicabilă" înseamnă:
    i. legea sau jurisdicţia aplicabilă Împrumutatului, drepturilor şi/sau obligaţiilor sale în fiecare caz care derivă din sau care este în legătură cu acest Contract), capacităţii şi/sau activelor sale şi/sau Proiectului; şi/sau, dacă se aplică,
    ii. o lege sau jurisdicţie (incluzând, în fiecare caz, Statutul Băncii) aplicabile Băncii, drepturilor, obligaţiilor, capacităţii şi/sau activelor sale;

    d) trimiterile la o prevedere legală sau la un tratat constituie o trimitere la respectiva prevedere, aşa cum a fost modificată, adăugită sau re-aprobată;
    e) trimiterile la orice alt acord sau instrument constituie trimiteri la acel alt acord sau instrument aşa cum acesta a fost modificat, novat, adăugit, extins sau reconfirmat;
    f) o referire la o persoană include orice persoană, fizică sau juridică, firmă, companie, corporaţie, organism statutar, guvern, stat sau agenţie a unui stat sau orice asociaţie, fond fiduciar sau parteneriat (având sau nu personalitate juridică separată) sau două sau mai multe dintre cele de mai sus şi referirile la o "persoană" includ succesorii acesteia în drepturi şi cesionarilor legali;
    g) o zi reprezintă o zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;
    h) inclusiv şi include vor fi considerate a fi urmate de "fără limitare", acolo unde nu sunt urmate;
    i) cuvintele şi expresiile la plural vor include şi singularul şi vice-versa.
    j) termenii definiţi în RGPD (definit mai jos) ce includ termeni precum "controlor", "subiect al datelor", "date personale", "procesare" şi "procesor" au aceeaşi semnificaţie atunci când sunt utilizaţi în Considerentul (h) sau în Articolul 6.7 din Contract; şi
    k) referirile la "lună" înseamnă o perioadă care începe într-o zi dintr-o lună calendaristică şi se încheie în ziua corespunzătoare numeric din următoarea lună calendaristică, cu excepţia şi sub rezerva definiţiei Datei Plăţii, Articolului 5.1 şi Anexei B şi cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în prezentul Contract:
    i. dacă ziua corespunzătoare numeric nu este o Zi Lucrătoare, acea perioadă se va încheia în următoarea Zi Lucrătoare din acea lună calendaristică în care urmează să se încheie perioada respectivă, dacă există o astfel de zi, iar dacă nu există, în Ziua Lucrătoare imediat anterioară; şi
    ii. dacă nu există o zi corespunzătoare numeric în luna calendaristică în care urmează să se încheie perioada respectivă, acea perioadă se va încheia în ultima Zi Lucrătoare din acea lună calendaristică.    b) Definiţii
        În acest Contract:
     "Data convenită de Amânare a Tragerii" are înţelesul dat în Articolul 1.5.A(2)(b).
        "Directiva de drept penal CSB" înseamnă Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, cu modificările, completările sau reformularea ulterioară.
        "Directive CSB" înseamnă a 4-a şi a 5-a Directivă CSB şi Directiva de drept penal CSB.
        "A 4-a şi a 5-a Directivă CSB" înseamnă Directiva 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 şi cu modificările, completările sau reformularea ulterioară.
        "Autorizare" înseamnă autorizare, permis, consimţământ, aprobare, rezoluţie, licenţă, scutire, declarare, autentificare la notariat sau înregistrare.
        "Semnătură Autorizată" înseamnă o persoană autorizată să semneze individual sau în comun (după caz) Cereri de Tragere în numele Împrumutatului şi desemnată în cea mai recentă Listă de semnături autorizate şi de conturi primită de Bancă înainte de primirea Cererii de tragere relevante.
        "Zi lucrătoare" înseamnă o zi (alta decât sâmbăta şi duminica) în care Banca şi băncile comerciale sunt deschise în Luxemburg şi Bucureşti pentru public.
     "Tranşă Anulată" are înţelesul dat în Articolul 1.6.C(2).
     "Eveniment de Modificare Legislativă" are înţelesul atribuit în Articolul 4.3.A(3).
        "Regulamentul Dispoziţiilor Comune" înseamnă (i) Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultura şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, cu modificările, completările şi consolidările periodice ulterioare; şi (ii) orice act legislativ similar ce prevede dispoziţii comune privind cadrul de finanţare multianuală 2021 - 2027 pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime.
        "Contract" are înţelesul atribuit în Considerentul (d).
    "Numărul Contractului" înseamnă numărul generat de Bancă pentru identificarea acestui Contract şi indicat pe pagina de gardă a acestui Contract după literele "FI N°".
     "Credit" are înţelesul atribuit în Articolul 1.1.
        "Compensaţia pentru Amânare" înseamnă o compensaţie calculată asupra sumei aferente tragerii amânate sau suspendate la rata cea mai mare dintre:
    a) 0,125% (12,5 puncte de bază) pe an; şi
    b) rata procentuală, cu care:
    i. rata dobânzii care ar fi fost aplicabilă respectivei Tranşe în cazul în care aceasta ar fi fost trasă de către Împrumutat la Data Planificată de Tragere, depăşeşte
    ii. EURIBOR (rata aferentă unei luni) minus 0,125% (12,5 puncte de bază), dacă această valoare nu este mai mică decât zero, caz în care se va stabili la zero.

        Această compensaţie se va acumula de la Data Planificată de Tragere şi până la Data tragerii sau, după caz, până la data anulării Tranşei Notificate, în conformitate cu prezentul Contract.

        "Contul Tragerii" înseamnă, în legătură cu fiecare Tranşă, contul bancar în care se pot face plăţi în baza prezentului Contract, menţionat în cea mai recentă Listă de semnături autorizate şi de conturi.
        "Data Tragerii" este data la care Banca transferă efectiv o Tranşă.
     "Notificare de Tragere" înseamnă o notificare din partea Băncii adresată Împrumutatului ca urmare şi în conformitate cu Articolul 1.2.C.
     "Cerere de Tragere" înseamnă o notificare substanţial prezentată în forma inclusă în Anexa C.
     "Dispută" are înţelesul atribuit în Articolul 11.2.
        "Eveniment de Perturbare" reprezintă una sau ambele situaţii de mai jos:
    a) o întrerupere semnificativă a funcţionării sistemelor de plăţi sau de comunicaţii, sau a pieţelor financiare care, în fiecare caz, trebuie să fie operaţionale pentru efectuarea plăţilor în conformitate cu prezentul Contract; sau
    b) apariţia oricărei situaţii care generează o întrerupere (de natură tehnică sau de sistem) a operaţiunilor de trezorerie sau a operaţiunilor de plată, ale Băncii sau ale Împrumutatului, şi care împiedică respectiva parte:
    i. să îşi respecte obligaţiile de plată asumate în conformitate cu prezentul Contract; sau
    ii. să comunice cu cealaltă parte,

    iar respectiva întrerupere (în fiecare dintre situaţiile (a) sau (b) de mai sus) nu este provocată şi nu se află sub controlul părţii ale cărei operaţiuni sunt întrerupte.

        "Mediul" are următoarele înţelesuri, în măsura în care acestea afectează sănătatea umană şi bunăstarea socială:
    a) fauna şi flora;
    b) sol, apă, aer, climă şi relief; şi
    c) patrimoniu cultural şi clădiri,
    incluzând, fără a se limita la acestea, siguranţa şi sănătatea la locul de muncă şi în comunitate.

        "Autorizaţie de Mediu" înseamnă orice Autorizaţie cerută de dreptul mediului.
        "Plângere în Domeniul Mediului" reprezintă orice plângere, acţiune, înştiinţare formală sau anchetă efectuată de către orice persoană cu privire la prevederile dreptului mediului.
        "Evaluarea Impactului asupra Mediului" sau "EIM" reprezintă orice evaluare privind impactul asupra mediului înconjurător care este necesar să fie executată în legătură cu Proiectul ca urmare a prevederilor legislaţiei UE, în special în conformitate cu prevederile directivei EIM şi instrumentele de implementare a acesteia în România, toate cu modificările ulterioare.
        "Directiva privind Evaluarea Impactului asupra Mediului" sau "Directiva EIM" este Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/52/UE cu modificările şi completările periodice ulterioare.
        "Dreptul mediului" are înţelesul de:
    a) Dreptul UE, inclusiv standardele şi principiile UE;
    b) legile şi reglementările naţionale ale României; şi
    c) tratatele internaţionale aplicabile
    al căror obiectiv principal este conservarea, protecţia sau îmbunătăţirea Mediului.

        "FESI" înseamnă FEDR, FSE, FSI şi FEPAM, aşa cum sunt definite în cadrul reglementărilor relevante FESI.
        "Regulamente FESI" înseamnă:
    a) Regulamentul Prevederilor Comune;
    b) Referitor la Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune: Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune;
    c) Referitor la Fondul Social European Plus: Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului Social European Plus (FSE+) şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013;
    d) Referitor la Fondul de securitate internă: Regulamentul (UE) 2021/1149 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului de securitate internă; şi
    e) Referitor la Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit şi Acvacultură: Regulamentul (UE) 2021/1139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului European pentru Afaceri Maritime, Pescuit şi Acvacultură şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1004;
    şi include toate amendamentele la acestea şi orice ale acte normative ale Uniunii Europene aplicabile periodic FESI relevante.

        "Legislaţia UE" înseamnă acquis-ul comunitar al Uniunii Europene exprimat prin Tratatele Uniunii Europene, reglementări, directive, acte de delegare, acte de implementare şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
        "EUR" sau "euro" reprezintă moneda legală a Statelor Membre ale Uniunii Europene care adoptă sau au adoptat această monedă în conformitate cu prevederile aplicabile din Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
     "EURIBOR" are înţelesul atribuit în Anexa B.
     "Situaţie de Neîndeplinire a Obligaţiilor Contractuale" înseamnă oricare dintre circumstanţele, evenimentele sau întâmplările specificate în Articolul 10.1.
        "Politică de excludere" înseamnă Politica de Excludere a Băncii Europene de Investiţii, aşa cum este publicată pe site-ul web al Băncii.
        "Data finală de disponibilizare" înseamnă 72 (şaptezecişidouă) de luni de la data semnării acestui Contract.
        "Rată Fixă" înseamnă rata anuală a dobânzii stabilită de către Bancă în conformitate cu principiile aplicabile aşa cum sunt prevăzute periodic de organismele care guvernează Banca în privinţa împrumuturilor cu rată fixă de dobândă, cu denominare în moneda Tranşei şi având termeni echivalenţi de rambursare a capitalului şi plată a dobânzii. Această rată nu va avea niciodată o valoare negativă.
        "Tranşă cu Rată Fixă" înseamnă o Tranşă pentru care se aplică o rată fixă a dobânzii.
        "Rată Variabilă" înseamnă o rată a dobânzii anuală variabilă cu marjă fixă, adică rată anuală a dobânzii stabilită de Bancă pentru fiecare perioadă succesivă de referinţă a ratei variabile egală cu EURIBOR plus marja. Dacă rata variabilă a dobânzii valabilă pentru orice perioadă de referinţă a dobânzii variabile este sub zero, aceasta va fi considerată ca fiind zero.
        "Perioadă de Referinţă a Ratei Variabile" înseamnă orice perioadă cuprinsă între o dată a plăţii şi următoarea Dată relevantă a Plăţii; prima perioadă de referinţă a ratei variabile va începe la data tragerii Tranşei.
        "Tranşă cu Rata Variabilă" înseamnă o Tranşă pentru care se aplică o rată variabilă a dobânzii.
        "RGPD" înseamnă Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) 679/2016.
     "Instrument de Datorie Guvernamentală" are înţelesul atribuit în Articolul 7.1.
        "Activităţi ilegale" înseamnă oricare dintre următoarele activităţi sau activităţi ilegale desfăşurate în scopuri ilegale în conformitate cu legile aplicabile în oricare dintre următoarele domenii: (i) fraudă, corupţie, constrângere, coluziune sau obstrucţie, (ii) spălare de bani, finanţarea terorismului sau a infracţiunilor fiscale, fiecare astfel cum este definită în Directivele CSB şi (iii) alte activităţi ilegale împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, aşa cum sunt definite în Directiva PIF.
     "Ilegalitate" are înţelesul atribuit la Articolul 4.3.A(4).
     "Eveniment de Rambursare Anticipată cu Plata unei Compensaţii" înseamnă un eveniment de rambursare anticipată altul decât cele specificate în paragrafele 4.3.A(2) (Eveniment de Rambursare anticipată a unei finanţări neacordate de BEI) sau 4.3.A(4) (Ilegalitate).
        "Revizuirea/Conversia Dobânzii" înseamnă stabilirea noilor condiţii financiare cu privire la rata dobânzii, mai exact aceeaşi bază a ratei dobânzii ("revizuire") sau o bază diferită a ratei dobânzii ("conversie") care pot fi oferite pe perioada rămasă a unei Tranşe sau până la următoarea Dată de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există.
     "Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii" înseamnă data, care va fi o Dată a Plăţii, specificată de Bancă conform Articolului 1.2.C în Notificarea tragerii.
     "Propunerea de Revizuire/Conversie a dobânzii" este o propunere avansată de Bancă potrivit Anexei D.
        "Cerere de Revizuire/Conversie a dobânzii" este notificarea scrisă din partea Împrumutatului, livrată cu cel puţin 75 (şaptezeci şi cinci) de zile înainte de o Dată de Revizuire/Conversie a Dobânzii, prin care se solicită Băncii o Propunere de Revizuire/Conversie a Dobânzii. În Cererea de Revizuire/Conversie a Dobânzii se vor specifica de asemenea:
    a) Datele de Plată alese în conformitate cu prevederile Articolului 3.1;
    b) valoarea Tranşei pentru care se aplică Revizuirea/Conversia dobânzii; şi
    c) orice altă Dată de Revizuire/Conversie a Dobânzii aleasă în conformitate cu Articolul 3.1.

        "Lista de Semnături Autorizate şi de Conturi" înseamnă o listă, în formă şi conţinut satisfăcătoare pentru Bancă, specificând:
    a) Semnăturile Autorizate, însoţite de dovada autorizării semnăturii persoanelor desemnate pe listă şi specificând dacă acestea au autorizare individuală sau comună,
    b) specimenele de semnătură ale acestor persoane;
    c) contul/conturile bancare în care se vor efectua tragerile în cadrul acestui Contract (identificate prin codul IBAN dacă ţara este inclusă în Registrul IBAN publicat de SWIFT, sau printr-un număr de cont în format corespunzător în conformitate cu practica locală), codul BIC/SWIFT al băncii şi numele beneficiarului contului/conturilor deţinut/e la Banca Naţională a României la care poate fi efectuată tragerea în cadrul acestui Contract; şi
    d) contul/conturile bancar(e) din care se vor efectua plăţile din acest Contract de către Împrumutat (identificate prin codul IBAN dacă ţara este inclusă în Registrul IBAN publicat de SWIFT, sau printr-un număr de cont în format corespunzător în conformitate cu practica locală), codul BIC/SWIFT al băncii şi numele beneficiarului contului/conturilor deţinut/e la Banca Naţională a României din care pot fi efectuate plăţi în baza acestui Contract.

        "Împrumut" înseamnă valoarea cumulată a Tranşelor disponibilizate periodic de către Bancă, conform acestui Contract.
        "Împrumut Tras şi Nerambursat" înseamnă suma cumulată a tragerilor disponibilizate periodic de către Bancă în cadrul acestui Contract şi care nu au fost rambursate.
        "Eveniment de Perturbare a Pieţei" înseamnă oricare dintre circumstanţele de mai jos:
    a) existenţa, în opinia Băncii, a unor circumstanţe sau evenimente care afectează în mod negativ accesul Băncii la resursele sale de finanţare;
    b) în opinia Băncii, fondurile din resursele sale obişnuite nu sunt disponibile pentru finanţarea respectivei Tranşe, în valuta corespunzătoare şi/sau pe perioada corespunzătoare şi/sau în conformitate cu profilul de rambursare al respectivei Tranşe; sau
    c) în legătură cu o Tranşă pentru care dobânda se aplică sau se va aplica la o rată variabilă a dobânzii:
    i. costul Băncii pentru obţinerea de fonduri din sursele sale de finanţare, după cum este stabilit de către Bancă, pentru o perioadă egală cu Perioada de Referinţă a Ratei Variabile a Tranşei (respectiv, pe piaţa valutară) ar fi mai mare decât EURIBOR; sau
    ii. Banca stabileşte că nu există mijloace adecvate şi corecte de evaluare a EURIBOR pentru Tranşa respectivă.


        "Schimbare Substanţială Negativă" înseamnă orice eveniment sau schimbare de situaţie care, în opinia Băncii, are un efect advers important asupra:
    a) capacităţii Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile, conform prezentului Contract;
    b) situaţia (financiară sau de altă natură) sau perspectivele Împrumutatului; sau
    c) legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea sau eficacitatea prioritizării drepturilor sau măsurilor de remediere Băncii conform acestui Contract.

    "Data Scadenţei" înseamnă ultima Dată de rambursare a unei Tranşe, specificată conform Articolului 4.1.A(b)(iv) sau singura Dată de rambursare a unei Tranşe, specificată conform Articolului 4.B.
     "Finanţare neacordată de BEI" are înţelesul atribuit în Articolul 4.3.A(2).
     "Eveniment de rambursare anticipată a unei finanţări neacordate de BEI" are înţelesul atribuit în Articolul 4.3.A(2).
        "Tranşă Notificată" înseamnă o Tranşă în legătură cu care Banca a emis o Notificare de tragere.
        "PASSA" înseamnă acordul de servicii de consultanţă pentru proiect încheiat de Ministerul Sănătăţii la data de 8 iulie 2019, cu amendamentele şi completările ulterioare.
        "Cont de plată" înseamnă contul bancar din care se vor efectua plăţi în baza acestui Contract de către Împrumutat, conform prevederilor din cea mai recentă Listă de Semnături Autorizate şi Conturi.
        "Data Plăţii" înseamnă: datele anuale, bianuale sau trimestriale specificate în Notificarea de Tragere până la Data Revizuirii/Conversiei Dobânzii inclusiv, dacă există, sau până la data scadenţei, cu excepţia situaţiei în care oricare dintre aceste date nu este o zi lucrătoare relevantă, caz în care semnificaţia va fi următoarea:
    a) pentru o Tranşă cu Rată Fixă, fie:
    i. următoarea Zi Lucrătoare Relevantă, fără ajustare la dobânda datorată conform Articolul 3.1; sau
    ii. Ziua Lucrătoare Relevantă anterioară cu ajustare (însă doar la dobânda datorată conform Articolului 3.1, care s-a acumulat în ultima perioadă de dobândă), în cazul în care rambursarea principalului se realizează într-o singură rată, în conformitate cu punctul C din Anexa D sau cu Articolul 4.1.B; şi

    b) pentru o Tranşă cu Rată Variabilă, următoarea Zi Lucrătoare Relevantă din acea lună sau, dacă nu există, cea mai apropiată zi precedentă care este o zi lucrătoare relevantă, în toate cazurile ajustându-se corespunzător dobânda datorată conform Articolului 3.1.

        "Directiva PIF" înseamnă Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, astfel cum a fost modificată, completată sau reformulată.
     "PMP" are înţelesul atribuit în Articolul 1.4.B(d).
     "Suma Rambursată Anticipat" înseamnă partea dintr-o Tranşă care este rambursată în avans de către Împrumutat în conformitate cu Articolul 4.2.A.sau Articolul 4.3.A, după caz.
        "Data Rambursării Anticipate" înseamnă data, solicitată de Împrumutat şi aprobată de Bancă, sau indicată de către Bancă (după caz), la care Împrumutatul va efectua o rambursare anticipată a unei Sume Rambursate Anticipat.
     "Eveniment de Rambursare Anticipată" înseamnă oricare dintre evenimentele descrise în Articolul 4.3.A.
        "Penalizare pentru Rambursarea Anticipată" reprezintă în legătură cu orice sumă din principalul datoriei care va fi rambursată anticipat, suma comunicată de către Bancă Împrumutatului ca valoare actualizată (calculată de la Data Rambursării Anticipate) a diferenţei în plus, dacă există, dintre:
    a) dobânda care s-ar percepe asupra sumei plătite anticipat în perioada dintre Data Plăţii Anticipate şi Data Revizuirii/Conversiei Dobânzii, dacă există, sau Data Scadenţei, dacă aceasta nu ar fi plătită anticipat; şi
    b) dobânda care s-ar acumula pe parcursul respectivei perioade, dacă aceasta ar fi calculată la Rata de Redistribuire, minus 0,19% (nouăsprezece puncte de bază).
        Respectiva valoare actualizată se va calcula cu o rată de discontare egală cu Rata de Redistribuire, aplicată la fiecare Dată a Plăţii relevantă.

     "Notificare de Rambursare anticipată" înseamnă o notificare scrisă din partea Băncii adresată Împrumutatului, în conformitate cu Articolul 4.2.C.
     "Cerere de rambursare Anticipată" înseamnă o cerere scrisă din partea Împrumutatului adresată Băncii de a putea rambursa anticipat creditul nerambursat, în întregime sau în parte, în conformitate cu Articolul 4.2.A.
        "Proiect" are înţelesul atribuit în Considerentul (a).
     "Eveniment de reducere a costurilor Proiectului" are înţelesul atribuit în Articolul 4.3.A(1).
        "Promotor" are înţelesul atribuit în Considerentul (a).
        "Rata de Redistribuire" înseamnă rata fixă anuală determinată de Bancă, fiind rata pe care Banca o va aplica în ziua calculării compensaţiei pentru un împrumut exprimat în aceeaşi monedă şi care va respecta aceiaşi termeni de plată a dobânzii şi acelaşi profil de rambursare faţă de Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii, dacă există, sau Data Scadenţei ca şi Tranşa pentru care este propusă sau este solicitată efectuarea unei rambursări anticipate sau o anulare. Această rată nu va avea niciodată valori negative.
        "Zi Lucrătoare Relevantă" înseamnă o zi în care este deschis pentru efectuarea operaţiunilor de decontare a plăţilor în EUR sistemul de plăţi Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer, care utilizează o platformă comună unică şi care a fost lansat pe 19 noiembrie 2007 (TARGET2).
        "Persoană relevantă" înseamnă:
    a) în legătură cu Împrumutatul, orice ministere, alte organisme guvernamentale executive centrale sau alte sub-diviziuni guvernamentale şi oricare dintre oficialii sau reprezentanţii acestora sau orice altă persoană care acţionează în numele sau sub controlul acestora; şi
    b) în legătură cu Promotorul, orice oficial sau reprezentant sau orice altă persoană care acţionează în numele sau sub controlul acestora.

     "Data de Rambursare" înseamnă orice Dată de Plată specificată pentru rambursarea principalului unei Tranşe în Notificarea de tragere. în conformitate cu Articolul 4.1.
     "Data Solicitată de Amânare a Tragerii" are înţelesul dat în Articolul 1.5.A(1)(a)(ii).
        "Persoană sancţionată" înseamnă orice persoană fizică sau entitate (pentru evitarea dubiilor, termenul entitate include, dar nu se limitează la, orice guvern, grup sau organizaţie teroristă), care este o ţintă desemnată a sau care face altfel obiectul Sancţiunilor.
        "Sancţiuni" înseamnă sancţiunile economice sau financiare prevăzute de legi, reglementări, embargouri comerciale sau alte măsuri restrictive (inclusiv, în mod special, dar fără limitare la măsuri legate de finanţarea terorismului) adoptate, administrate, implementate şi/sau puse în executare cu regularitate de către oricare dintre următorii:
    a) Organizaţia Naţiunilor Unite şi orice agenţie sau persoană care este desemnată în mod corespunzător, împuternicită sau autorizată de către Organizaţia Naţiunilor Unite să adopte, să administreze, să implementeze şi/sau să pună în executare astfel de măsuri; şi
    b) Uniunea Europeană şi orice agenţie sau persoană care este desemnată în mod corespunzător, împuternicită sau autorizată de către Uniunea Europeană să adopte, să administreze, să implementeze şi/sau să pună în executare astfel de măsuri.

     "Data Planificată de Tragere" înseamnă data la care o Tranşă este planificată să fie trasă în conformitate cu Articolul 1.2.C.
        "Măsură asiguratorie" înseamnă o ipotecă, garanţie, gaj, sarcină, afectare, ipotecare sau orice altă garanţie reală prin care se asigură o obligaţie a unei persoane sau orice alt acord sau aranjament care are un efect similar.
        "Marjă" este marja fixă faţă de rata EURIBOR (cu plus sau minus) determinată de Bancă şi comunicată Împrumutatului prin intermediul Notificării de Tragere sau Propunerii de Revizuire/Conversie a Dobânzii.
        "Impozit" înseamnă orice impozit, impunere, taxă sau altă sarcină sau reţinere la sursă de aceeaşi natură (inclusiv orice penalitate sau dobândă datorată în legătură cu orice neplată sau întârziere la plată a acestora).
        "Descriere Tehnică" are înţelesul atribuit acesteia în Considerentul (a).
     "Tranşă" înseamnă fiecare tragere efectuată sau care trebuie efectuată în cadrul prezentului Contract. În cazul în care nu se transmite nicio Notificare de Tragere, Tranşa înseamnă o Tranşă solicitată în conformitate cu Articolul 1.2.B.
        "Persoană sancţionată de către SUA" înseamnă orice persoană fizică sau entitate (pentru evitarea dubiilor, termenul entitate include, dar nu se limitează la, orice guvern, grup sau organizaţie teroristă), care este o ţintă desemnată a sau care face altfel obiectul Sancţiunilor aplicate de SUA.
        "Sancţiuni aplicate de SUA" înseamnă sancţiunile economice sau financiare prevăzute de legi, reglementări, embargouri comerciale sau alte măsuri restrictive (inclusiv, în mod special, dar fără limitare la măsuri legate de finanţarea terorismului) adoptate, administrate, implementate şi/sau puse în executare cu regularitate de către Guvernul Statelor Unite sau de către orice departament, direcţie, agenţie sau birou al acestuia, inclusiv Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite, Departamentul de Stat al Statelor Unite şi/sau Departamentul pentru Comerţ al Statelor Unite.


    ART. 1
    Credit şi Trageri
    1.1. Valoarea creditului
        Prin prezentul Contract, Banca acordă Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă un credit în valoare de 368.000.000,00 EUR (trei sute şaizeci şi opt milioane euro) în vederea finanţării Proiectului ("Creditul").

    1.2. Procedura de tragere
    1.2.A. Tranşe
        Banca va disponibiliza Creditul în cel mult 36 (treizeci şi şase) de Tranşe. Valoarea fiecărei tranşe va fi de minimum 10.000.000,00 EUR (zece milioane euro), sau, (dacă este mai mic), întregul sold netras al Creditului.

    1.2.B. Cerere de tragere
    a) Până cel târziu cu 15 (cincisprezece) zile înainte de Data Finală de Disponibilizare, Împrumutatul poate înainta Băncii o Cerere de Tragere pentru tragerea unei Tranşe. Cererea de Tragere va avea forma indicată în Anexa C şi în aceasta se vor menţiona următoarele:
    i. suma Tranşei în Euro;
    ii. data preferată pentru tragerea Tranşei respective; această dată preferată pentru tragere va fi o Zi Lucrătoare Relevantă care va cădea cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile mai târziu faţă de Data Cererii de Tragere şi, în orice caz, înainte sau în ziua Datei Finale de Disponibilizare. Se înţelege faptul că indiferent de Data Finală de Disponibilizare, Banca poate acorda Tranşa în termen de cel mult 4 (patru) luni de la Data Cererii de Tragere;
    iii. dacă Tranşa este o Tranşă cu Rată Fixă sau o Tranşă cu Rată Variabilă, conform prevederilor Articolului 3.1 aplicabile în fiecare caz;
    iv. periodicitatea preferată pentru plata dobânzii pentru Tranşa respectivă, aleasă în conformitate cu Articolul 3.1;
    v. condiţiile preferate de rambursare a principalului datoriei aferent Tranşei, alese în conformitate cu Articolul 4.1;
    vi. datele preferate pentru prima şi ultima zi de rambursare a principalului datoriei aferent Tranşei respective;
    vii. opţiunea selectată de Împrumutat în ceea ce priveşte Data Revizuirii/Conversiei Dobânzii, dacă există, pentru Tranşa respectivă; şi
    viii. contul Tragerii în care urmează să fie efectuată disponibilizarea Tranşei în conformitate cu Articolul 1.2.D.

    b) În cazul în care Banca, în urma unei solicitări a Împrumutatului, a acordat Împrumutatului, înainte de transmiterea Cererii de Tragere, o rată fixă a dobânzii neobligatorie sau o cotaţie de marjă aplicabilă Tranşei, Împrumutatul poate de asemenea, în funcţie de propria sa decizie, să menţioneze în Cererea de tragere respectiva cotaţie, respectiv:
    i. în cazul Tranşei cu Rată Fixă, rata fixă a dobânzii menţionată mai sus, cotată anterior de către Bancă; sau
    ii. în cazul Tranşei cu Rată Variabilă, marja menţionată mai sus, cotată anterior de către Bancă,
    aplicabilă Tranşei până la Data Scadenţei sau Data Revizuirii/Conversiei Dobânzii, dacă există.

    c) Împrumutatul poate, pe baza unei decizii proprii, să specifice în Cererea de Tragere o rată fixă maximă a dobânzii sau o marjă maximă aplicabilă Tranşei până la Data Scadenţei sau până la Data Revizuirii/Conversiei Dobânzii, dacă există.
    d) Fiecare Cerere de Tragere va fi semnată de către un Semnatar Autorizat cu drept de reprezentare individuală sau de către doi sau mai mulţi Semnatari Autorizaţi cu drept de reprezentare comună.
    e) Banca se poate baza pe informaţiile prevăzute în cea mai recentă Listă de Semnături Autorizate şi Conturi oferită Băncii de către Împrumutat. Dacă o Cerere de Tragere este semnată de o persoană definită ca Semnatar Autorizat în cea mai recentă Listă de Semnături Autorizate şi Conturi furnizată Băncii de către Împrumutat, Banca poate presupune că persoana respectivă are autoritatea de a semna şi livra în numele şi pe seama Împrumutatului respectiva Cerere de Tragere.
    f) Sub rezerva prevederilor Articolului 1.2.C(b), fiecare Cerere de Tragere este irevocabilă.

    1.2.C. Notificarea de Tragere
    a) Cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de Data Planificată de Tragere a unei Tranşe, Banca va înainta Împrumutatului, în cazul în care Cererea de Tragere este conformă cu prevederile acestui Articol 1.2, o Notificare de Tragere în care va specifica următoarele:
    i. suma Tranşei în Euro;
    ii. Data Planificată de Tragere;
    iii. baza ratei dobânzii pentru Tranşă, respectiv: (1) o Tranşă cu Rată Fixă; sau (2) o Tranşă cu Rată Variabilă, toate în conformitate cu prevederile relevante ale Articolului 3.1;
    iv. Datele de Plată şi prima Dată de Plată a dobânzii pentru Tranşa respectivă;
    v. condiţiile de rambursare a principalului datoriei pentru Tranşa respectivă, în conformitate cu prevederile Articolului 4.1;
    vi. Datele de Rambursare şi prima şi ultima Dată de Rambursare pentru Tranşa respectivă;
    vii. Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii, dacă acest lucru este solicitat de Împrumutat pentru Tranşa respectivă; şi
    viii. pentru o Tranşă cu Rată Fixă - Rata Fixă, iar pentru o Tranşă cu Rata Variabilă - Marja aplicabilă Tranşei până la Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii, dacă există, sau până la Data Scadenţei.
     Banca nu va emite o Notificare de Tragere dacă rata maximă fixă a dobânzii sau marja maximă indicate de Împrumutat în Cererea de Tragere conform Articolului 1.2.B(c) de mai sus nu poate fi oferită de către Bancă Împrumutatului la Data Propusă de Tragere indicată de Împrumutat în Cererea de Tragere şi va informa Împrumutatul de această situaţie de indisponibilitate folosind calea procedurală obişnuită.

    b) Dacă unul sau mai multe dintre elementele indicate în Notificarea de Tragere nu este în concordanţă cu elementul corespunzător, în cazul în care acesta există, din Cererea de Tragere, Împrumutatul poate, în urma primirii Notificării de Tragere, să revoce Cererea de Tragere printr-o înştiinţare scrisă adresată Băncii, care urmează să fie primită de către aceasta din urmă nu mai târziu de ora 12.00 ora locală din Luxemburg din ziua lucrătoare următoare, situaţie în care atât Cererea de Tragere, cât şi Notificarea Tragerii nu vor mai produce niciun efect. În situaţia în care Împrumutatul nu a revocat în scris Cererea de Tragere în perioada menţionată, se va considera că Împrumutatul a acceptat toate elementele specificate în Notificarea de Tragere.
    c) În cazul în care Împrumutatul înaintează Băncii o Cerere de Tragere în care nu specifică rata fixă a dobânzii sau marja, în conformitate cu prevederile Articolului 1.2.B(b), se va considera că Împrumutatul a acceptat dinainte Rata Fixă sau Marja, care vor fi specificate ulterior în Notificarea de Tragere.

    1.2.D. Contul tragerii
        O tragere va fi efectuată în Contul Tragerii specificat în Cererea de Tragere relevantă, cu condiţia ca acel Cont al Tragerii să fie acceptabil pentru Bancă.
     Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 5.2.(e), Împrumutatul ia la cunoştinţă de faptul că plăţile către un Cont al Tragerii notificat de Împrumutat constituie trageri în cadrul acestui Contract ca şi cum ar fi fost efectuate în contul propriu al Împrumutatului.
        Pentru fiecare Tranşă se va specifica doar un singur Cont al Tragerii.


    1.3. Moneda tragerii
        Banca va disponibiliza fiecare Tranşă în EUR.

    1.4. Condiţii de tragere
    1.4.A. Condiţii ce trebuie îndeplinite înaintea primei Cereri de Tragere
        Împrumutatul va furniza Băncii:
    a) o dovadă cu privire la faptul că execuţia prezentului Contract de către Împrumutat a fost autorizată în mod corespunzător şi că persoana sau persoanele care semnează Contractul în numele Împrumutatului este autorizată/sunt autorizate în mod corespunzător să facă acest lucru, împreună cu specimenul de semnătură al persoanei/persoanelor respective;
    b) Lista Semnăturilor Autorizate şi a Conturilor;
        în forma şi conţinut satisfăcătoare pentru Bancă, anterior prezentării unei Cereri de Tragere de către Împrumutat. Orice Cerere de Tragere efectuată de Împrumutat fără ca documentele menţionate mai sus să fi fost primite de către Bancă spre satisfacţia acesteia va fi considerată ca nefiind efectuată.


    1.4.B. Prima Tranşă
     Tragerea primei Tranşe conform Articolului 1.2 este condiţionată de primirea de către Bancă, în forma şi conţinutul satisfăcătoare pentru Bancă, la data sau cu 5 (cinci) Zile Lucrătoare înainte de Data Planificată de Tragere pentru Tranşa propusă (şi, în caz de amânare conform Articolului 1.5, a Datei Solicitate de Amânare sau a Datei Convenite de Amânare) a următoarelor documente sau înscrisuri doveditoare:
    a) dovada faptului că Împrumutatul a obţinut toate Autorizările necesare, solicitate în legătură cu prezentul Contract şi cu Proiectul;
    b) opinia juridică a departamentului juridic al Împrumutatului cu privire la (i) capacitatea, competenţa şi implementarea corespunzătoare a prezentului Contract de către Împrumutat şi (ii) valabilitatea şi aplicabilitatea obligaţiilor Împrumutatului asumate în contextul prezentului Contract în România;
    c) două exemplare originale ale Contractului semnat în mod corespunzător; şi
    d) un Plan de Management al Proiectului ("PMP") şi constituirea unei unităţi de implementare a Proiectului care să dispună de personal suficient şi corespunzător calificat, angajat cu normă întreagă, potrivit prevederilor PMP.


    1.4.C. Toate Tranşele
     Tragerea fiecărei Tranşe conform Articolului 1.2, inclusiv prima Tranşă, este condiţionată de următoarele:
    a) primirea de către Bancă, în forma şi conţinutul satisfăcătoare pentru Bancă, la data sau cu 5 (cinci) Zile Lucrătoare înainte de Data Planificată de Tragere pentru Tranşa propusă (şi, în caz de amânare conform Articolului 1.5, de Data Solicitată de Amânare sau de Data Convenită de Amânare) a următoarelor documente sau înscrisuri doveditoare:
    i. un certificat din partea Împrumutatului în forma prezentată în Anexa E, semnat de reprezentantul autorizat al Împrumutatului şi datat nu mai devreme de data care survine cu 7 (şapte) zile premergătoare Datei Planificate a Tragerii (sau, în caz de amânare conform Articolului 1.5, Datei Solicitate de Amânare sau Datei Convenite de Amânare);
    ii. o copie a oricărei alte autorizaţii sau document, opinie sau confirmare despre care Banca a înştiinţat Împrumutatul că sunt necesare sau de dorit în legătură cu semnarea şi executarea Contractului şi a tranzacţiilor prevăzute de acesta sau a Măsurilor asigurătorii prevăzute în legătură cu acest contract, precum şi legalitatea, valabilitatea, efectul obligatoriu sau aplicabilitatea acestora; şi

    b) faptul că la Data Planificată de Tragere (şi, în caz de amânare conform Articolului 1.5, a Datei Solicitate de Amânare sau a Datei Convenite de Amânare) pentru Tranşa propusă:
    i. declaraţiile şi garanţiile repetate conform Articolului 6.9 sunt corecte în toate privinţele; şi
    ii. nici un eveniment sau circumstanţă care constituie sau ar putea constitui, în timp sau pe baza unei notificări în cadrul Contractului:

    (1) un Eveniment de Nerespectare a Obligaţiilor Contractuale, sau

    (2) un Eveniment de Rambursare Anticipată,

    nu s-a produs şi nu este în desfăşurare fără a fi remediat sau asumat şi niciun astfel de eveniment nu ar putea rezulta din Tranşa propusă.

    c) Suma Creditului ce poate fi trasă şi cea a Împrumutului nerambursat la orice moment, fără să fi fost efectuate cheltuieli eligibile corespondente, nu va depăşi în valoare agregată o valoare ce corespunde procentului de 20% (douăzeci la sută) din Credit.


    1.4.D. A doua Tranşă şi Tranşele ulterioare
     Tragerea celei de a doua Tranşe şi a celor ulterioare acesteia conform Articolului 1.2 (dacă este cazul) este condiţionată, pe lângă cerinţele stipulate în Articolul 1.4.C (mai ales Articolul 1.4.C(c) dar nu strict limitat la acesta) de primirea de către Bancă până la data ce cade cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de Data Planificată de Tragere inclusiv, (şi, în cazul amânării potrivit Articolului 1.5., Data Solicitată de Amânare a Tragerii sau, respectiv, Data Convenită de Amânare a Tragerii) a dovezilor scrise, în forma şi având conţinutul satisfăcător pentru Bancă, care să ateste că cel puţin 50% (cincizeci la sută) din toate sumele trase anterior în cadrul Contractului au fost efectiv plătite pentru acoperirea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul Proiectului.


    1.5. Amânarea tragerii
    1.5.A. Cauzele amânării
    1.5.A(1) CEREREA ÎMPRUMUTATULUI
    a) Împrumutatul poate transmite o cerere scrisă către Bancă solicitând amânarea tragerii unei Tranşe Notificate. Cererea scrisă trebuie să fie primită de Bancă cu cel puţin 5 (cinci) Zile Lucrătoare înainte de Data Planificată de Tragere a Tranşei Notificate şi să specifice:
    i. dacă Împrumutatul doreşte amânarea tragerii în întregime sau în parte, iar dacă doreşte amânarea în parte, suma pentru care se solicită amânarea; şi
    ii. data până la care Împrumutatul ar dori amânarea tragerii sumei de mai sus ("Data Solicitată de Amânare")"), care trebuie să fie o dată:

    (1) care nu va fi mai târziu de 6 (şase) luni de la Data Planificată de Tragere;

    (2) care nu va fi mai târziu de 30 (treizeci) de zile înainte de prima Dată de Rambursare a Tranşei; şi

    (3) care nu va fi mai târziu de Data Finală de Disponibilizare.


    b) La primirea unei astfel de solicitări în scris, Banca va amâna tragerea sumei relevante până la Data Solicitată de Amânare.

    1.5.A(2) NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE TRAGERE
    a) Tragerea unei Tranşe Notificate va fi amânată dacă orice condiţie pentru tragerea unei astfel de Tranşe Notificate la care se face referire în Articolul 1.4 nu este îndeplinită cumulativ:
    i. la data specificată pentru îndeplinirea acestei condiţii în Articolul 1.4; şi
    ii. la Data Planificată de Tragere (sau, atunci când Data Planificată de Tragere a fost deja amânată, la data estimată de tragere).

    b) Banca şi Împrumutatul vor conveni data până la care tragerea unei astfel de Tranşe Notificate va fi amânată ("Data Convenită de Amânare"), care poate fi o dată:
    i. care cade nu mai devreme de 5(cinci) Zile Lucrătoare de la data îndeplinirii tuturor condiţiilor de tragere; şi
    ii. care cade nu mai târziu de Data Finală de Disponibilizare.

    c) Fără a aduce atingere dreptului Băncii de a suspenda şi/sau anula porţiunea netrasă a Creditului în totalitate sau în parte în conformitate cu Articolul 1.6.B, Banca va amâna eliberarea unei astfel de Tranşe Notificate până la Data Convenită de Amânare.

    1.5.A(3) COMPENSAŢIA PENTRU AMÂNARE
     Dacă tragerea unei Tranşe Notificate este amânată în conformitate cu paragrafele 1.5.A(1) sau 1.5.A(2) de mai sus, Împrumutatul va plăti Compensaţia pentru Amânare.


    1.5.B. Anularea unei trageri amânate timp de 6 (şase) luni
     Dacă o tragere a fost amânată pentru mai mult de 6 (şase) luni în total, în conformitate cu Articolul 1.5.A, Banca poate să notifice în scris Împrumutatului anularea tragerii şi această anulare îşi va face efectul la data înştiinţării scrise. Suma tragerii anulate de către Bancă în conformitate cu acest Articol 1.5.B va continua să fie disponibilă pentru tragere în condiţiile stipulate la Articolul 1.2.


    1.6. Anulare şi suspendare
    1.6.A. Dreptul Împrumutatului la anulare
    a) Împrumutatul poate transmite o notificare scrisă adresată Băncii, solicitând anularea porţiunii din Credit rămasă netrasă sau a unei părţi din aceasta.
    b) În notificarea sa scrisă, Împrumutatul:
    i. trebuie să specifice dacă doreşte să anuleze porţiunea din Credit rămasă netrasă în totalitate sau în parte şi, dacă anularea va fi parţială, partea din Credit pe care doreşte să o anuleze; şi
    ii. trebuie să nu se refere la anularea:

    (1) unei Tranşe Notificate pentru care Data Planificată de Tragere cade în termen de 5(cinci) Zile Lucrătoare de la data notificării scrise; sau

    (2) unei Tranşe pentru care a fost transmisă o Cerere de Tragere, dar pentru care nu a fost emisă Notificarea de Tragere de către Bancă.


    c) După primirea unei astfel de notificări scrise, Banca va anula partea netrasă a Creditului cu efect imediat.

    1.6.B. Dreptul Băncii de a suspenda şi anula
    a) În orice moment de la apariţia următoarelor evenimente, Banca poate notifica Împrumutatul în scris că porţiunea netrasă a Creditului va fi suspendată şi/sau (cu excepţia apariţiei unui Eveniment de perturbare a pieţei) anulată în totalitate sau în parte:
    i. un Eveniment de Rambursare Anticipată,
    ii. un Eveniment de Nerespectare a Obligaţiilor Contractuale;
    iii. un eveniment sau circumstanţă care, în timp sau în baza unei notificări conform acestui Contract, ar constitui un Eveniment de Rambursare Anticipată sau un Eveniment de Neîndeplinire a Obligaţiilor Contractuale; sau
    iv. un Eveniment de Perturbare a Pieţei, cu condiţia ca Banca să nu fi emis o Notificare de Tragere.

    b) La data unei astfel de notificări în scris din partea Băncii, porţiunea relevantă netrasă din Credit va fi suspendată şi/sau anulată cu efect imediat. Orice suspendare va continua să rămână în vigoare până când Banca ridică suspendarea sau anulează suma suspendată.

    1.6.C. Compensaţii pentru suspendarea şi anularea unei Tranşe
    1.6.C(1) SUSPENDARE
        În situaţia în care Banca suspendă o Tranşă Notificată în momentul producerii unui Eveniment de Rambursare Anticipată cu plata unei compensaţii sau unui Eveniment de Neîndeplinire a Obligaţiilor Contractuale sau a unui eveniment sau unei circumstanţe care (în timp sau în baza unei notificări sau luarea unei decizii conform acestui Contract sau orice combinaţie a celor de mai sus) ar constitui un Eveniment de Rambursare Anticipată cu plata unei compensaţii sau un Eveniment de Neîndeplinire a Obligaţiilor Contractuale, Împrumutatul va achita Băncii Compensaţia de Amânare calculată la suma acestei Tranşe Notificate.

    1.6.C(2) ANULARE
    a) Dacă o Tranşă Notificată care este Tranşă cu rată fixă ("Tranşa Anulată") este anulată:
    i. de către Împrumutat, în conformitate cu Articolul 1.6.A; sau
    ii. de către Bancă, în cazul unui Eveniment de Rambursare Anticipată cu Compensare sau al unui alt eveniment sau al unei circumstanţe care (în timp sau în baza unei notificări sau luarea unei decizii conform acestui Contract sau orice combinaţie a celor de mai sus) ar constitui un Eveniment de Rambursare Anticipată cu Compensare sau în conformitate cu Articolul 1.5.B,
        Împrumutatul va achita Băncii o compensaţie pentru Tranşa respectivă Anulată.

    b) Această compensaţie:
    i. va fi calculată ca şi cum Tranşa Anulată ar fi fost trasă şi rambursată la Data Planificată de Tragere, sau, în măsura în care tragerea Tranşei este la acel moment amânată sau suspendată, la data notificării de anulare; şi
    ii. va fi în suma comunicată de către Bancă Împrumutatului ca valoarea actualizată (calculată de la data anulării) a diferenţei în plus, dacă există, dintre:

    (1) dobânda care s-ar percepe asupra sumei Tranşei Anulate în perioada dintre data anulării conform prevederilor acestui Articol 1.6.C(2), şi Data Revizuirii/Conversiei Dobânzii, dacă există, sau Data Scadenţei, dacă aceasta nu ar fi anulată; şi

    (2) dobânda care s-ar acumula pe parcursul respectivei perioade, dacă aceasta ar fi calculată la Rata de Redistribuire, minus 0,19% (nouăsprezece puncte de bază).

        Respectiva valoare actualizată se va calcula cu o rată de discontare egală cu Rata de Redistribuire, aplicată la fiecare Dată a Plăţii relevantă pentru Tranşa aplicabilă.

    c) Dacă Banca anulează o Tranşă Notificată la apariţia unui Eveniment de Neîndeplinire a Obligaţiilor, Împrumutatul va achita Băncii compensaţia prevăzută la Articolul 10.3.    1.7. Anulare după expirarea Creditului
     În ziua următoare Datei Finale de Disponibilizare, cu excepţia situaţiei în care Banca i-a notificat contrariul, în scris, Împrumutatului, partea de Credit pentru care nu a fost efectuată nicio Cerere de Tragere în conformitate cu Articolul 1.2.B va fi în mod automat anulată, fără nicio notificare suplimentară din partea Băncii către Împrumutat şi fără nicio obligaţie pentru niciuna dintre părţi. Banca nu are nicio obligaţie să transmită o notificare de anulare către Împrumutat. La solicitarea scrisă a Împrumutatului, Banca va emite o confirmare a anulării.

    1.8. Sume datorate conform Articolelor 1.5 şi 1.6 Sumele datorate conform Articolelor 1.5 şi 1.6 se vor plăti:
    a) în EUR; şi
    b) în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea de către Împrumutat a cererii din partea Băncii sau într-un termen mai lung specificat de Bancă în cerere.    ART. 2
    Împrumutul
    2.1. Valoarea Împrumutului
     Împrumutul va include valoarea cumulată a Tranşelor virate de Bancă în cadrul Creditului, aşa cum au fost acestea confirmate de către Bancă în conformitate cu Articolul 2.3.

    2.2. Valuta plăţilor
        Dobânda, principalul şi alte comisioane datorate pentru fiecare Tranşă se vor plăti de Împrumutat în valuta în care Tranşa a fost plătită.
        Orice alte plăţi, dacă există, se vor efectua în moneda specificată de Bancă, ţinând cont de moneda cheltuielilor de rambursat prin intermediul plăţii respective.

    2.3. Confirmarea din partea Băncii
     În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la Data Planificată de Tragere a Tranşei respective, Banca va pune la dispoziţia Împrumutatului calendarul de amortizare menţionat în Articolul 4.1, dacă este cazul, indicând data tragerii, moneda, suma trasă, condiţiile de rambursare şi rata dobânzii pentru fiecare Tranşă.


    ART. 3
    Dobânda
    3.1. Rata dobânzii
    3.1.A. Tranşe cu Rată Fixă
        Împrumutatul va plăti dobândă asupra soldului nerambursat al fiecărei Tranşe cu Rată Fixă la Rata Fixă trimestrial, semestrial sau anual, în arierate, la Datele de Plată relevante, aşa cum sunt acestea specificate în Notificarea de Tragere, începând cu prima Dată a Plăţii ulterioară datei la care a fost trasă Tranşa respectivă. În cazul în care perioada cuprinsă între data tragerii Tranşei şi data primei plăţi nu depăşeşte 15 (cincisprezece) zile inclusiv, plata dobânzii acumulate în aceasta perioadă va fi amânată până la următoarea Dată de Plată.
     Dobânda se va calcula în conformitate cu Articolul 5.1(a).

    3.1.B. Tranşe cu Rată Variabilă
        Împrumutatul va plăti dobândă la soldul nerambursat al fiecărei Tranşe cu Rată Variabilă la Rata Variabilă, trimestrial sau semestrial, în arierate la Datele de Plată relevante, aşa cum sunt acestea specificate în Notificarea de Tragere, începând cu prima Dată a Plăţii ulterioară datei la care a fost trasă Tranşa respectivă. În cazul în care perioada cuprinsă între Data Tragerii Tranşei şi Data Primei Plăţi nu depăşeşte 15 (cincisprezece) zile inclusiv, plata dobânzii acumulate în aceasta perioadă va fi amânată până la următoarea dată de plată.
        Banca va comunica Împrumutatului Rata Variabilă a Dobânzii în termen de 10 (zece) zile de la începutul fiecărei Perioade de Referinţă a Dobânzii Variabile.
     În cazul în care, conform Articolelor 1.5 şi 1.6, tragerea oricărei Tranşe cu Rată Variabilă se efectuează după Data Planificată de Tragere, rata EURIBOR aplicabilă în prima Perioadă de Referinţă a Dobânzii Variabile se va utiliza ca şi cum tragerea s-ar fi făcut la Data Planificată de Tragere.
     Dobânda se va calcula pentru fiecare Perioadă de Referinţă a Dobânzii Variabile în conformitate cu prevederile Articolului 5.1(b).

    3.1.C. Revizuirea sau Conversia Tranşelor
     Acolo unde Împrumutatul exercită opţiunea de a revizui sau converti baza ratei dobânzii unei Tranşe, acesta, de la Data efectivă a Revizuirii/Conversiei Dobânzii (în conformitate cu procedura stabilită în Anexa D), va plăti dobânda la o rată determinată în conformitate cu prevederile Anexei D.


    3.2. Dobânda aferentă sumelor restante
     Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 10 şi ca excepţie de la prevederile Articolului 3.1, în cazul în care Împrumutatul nu achită la scadenţă o sumă pe care are obligaţia de a o achita în cadrul prezentului Contract, dobânda se va acumula pentru orice sumă restantă în concordanţă cu termenii acestui Contract, de la data scadentă până la data efectuării plăţii, la o rată anuală egală cu:
    a) pentru sumele restante din Tranşele cu Dobândă Variabilă, Rata Variabilă aplicabilă plus 2% (200 puncte de bază);
    b) pentru sumele restante din Tranşele cu Dobândă Fixă, suma care este mai mare dintre
    i. Rata Fixă aplicabilă plus 2% (200 puncte de bază); sau
    ii. EURIBOR plus 2% (200 puncte de bază); şi

    c) pentru sumele restante, altele decât (a) sau (b) de mai sus, EURIBOR plus 2% (200 puncte de bază),
    şi se va achita conform cererii Băncii. Pentru stabilirea EURIBOR în contextul acestui Articol 3.2, perioadele relevante în sensul Anexei B vor fi perioade succesive de o (1) lună curgând de la data scadenţei. Orice dobândă datorată şi neplătită poate fi capitalizată în conformitate cu Articolul 1154 din Codul Civil al Luxemburgului. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, capitalizarea dobânzii se va realiza numai pentru dobânda neplătită pentru o perioadă mai mare de un an. Împrumutatul este de acord în avans ca dobânda neplătită pentru mai mult de un an să fie capitalizată şi suma astfel acumulată va fi la rândul ei purtătoare de dobândă la rata dobânzii stabilită în acest Articol 3.2.

        Dacă suma restantă este denominată într-o altă monedă decât cea a Împrumutului, se va aplica următoarea rată pe an, respectiv rata interbancară relevantă care este în general reţinută de către Bancă pentru tranzacţiile în valuta respectivă plus 2% (200 puncte de bază), calculată în conformitate cu practicile de piaţă pentru astfel de rate.

    3.3. Eveniment de Perturbare a Pieţei
        Dacă în orice moment:
    a) de la data emiterii de către Bancă a Notificării de Tragere aferente unei anumite Tranşe; şi
    b) până la data care cade 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de Data Planificată de Tragere
    are loc un Eveniment de Perturbare a Pieţei, Banca poate notifica Împrumutatul că prezentul Articol 3.3. a devenit aplicabil

        Rata dobânzii aplicabilă respectivei Tranşe Notificate până la Data Scadenţei sau Data Revizuirii/Conversiei Dobânzii, dacă există, va fi rata, exprimată ca rată procentuală pe an, care este stabilită de către Bancă drept fiind costul total suportat de Bancă pentru finanţarea Tranşei relevante în baza ratei de referinţă generată intern de către Bancă şi aplicabilă în acel moment sau în baza unei metode alternative de stabilire a ratei dobânzii stabilită în mod rezonabil de către Bancă.
     Împrumutatul va avea dreptul de a refuza în scris respectiva tragere până la data limită menţionată în notificare şi va suporta comisioanele aferente, în cazul în care acestea există, caz în care Banca nu va elibera suma aferentă tragerii, iar partea din Credit corespunzătoare acelei trageri va rămâne disponibilă pentru a fi trasă în conformitate cu prevederile Articolului 1.2. În cazul în care Împrumutatul nu refuză la timp tragerea, părţile convin că tragerea în EUR şi condiţiile aferente acesteia vor fi obligatorii în totalitate pentru toate Părţile.
        Marja sau Rata Fixă notificată anterior de către Bancă nu vor mai fi aplicabile.


    ART. 4
    Rambursare
    4.1. Rambursarea normală
    4.1.A. Rambursarea în rate
    a) Împrumutatul va rambursa fiecare Tranşă în rate la Datele de Rambursare specificate în Notificarea relevantă de Tragere, în conformitate cu termenii calendarului de amortizare transmis conform prevederilor Articolului 2.3.
    b) Fiecare calendar de amortizare se va alcătui plecând de la următoarele elemente:
    i. în cazul unei Tranşe cu Rată Fixă fără o Dată de Revizuire/Conversie a Dobânzii, rambursarea se va face în rate trimestriale, semestriale sau anuale egale în contul principalului datoriei sau în rate constante de principal şi dobânzi;
    ii. în cazul unei Tranşe cu Rată Fixă cu o Dată de Revizuire/Conversie a Dobânzii, sau în cazul unei Tranşe cu Rată Variabilă, rambursarea se va face în rate egale trimestriale, semestriale sau anuale în contul principalului;
    iii. prima Dată de Rambursare a fiecărei Tranşe nu va fi mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la Data Planificată de Tragere şi nu mai târziu de Data de Rambursare care urmează după a - 5 - a (a cincea) aniversare a Datei Planificate de Tragere a Tranşei; şi
    iv. ultima Dată de Rambursare pentru fiecare Tranşă nu va fi mai devreme de 4 (patru) ani şi nici mai târziu de 27 (douăzecişişapte) ani de la Data Planificată de Tragere.


    4.1.B. Rată unică
        Alternativ, Împrumutatul poate rambursa Tranşa într-o singură rată la unica Dată de Rambursare specificată în Notificarea de Tragere, care va fi o dată care cade între minim 3 (trei) ani şi maxim 16 (şaisprezece) ani de la Data Planificată de Tragere.


    4.2. Rambursarea anticipată voluntară
    4.2.A. Opţiunea de rambursare anticipată
     Sub rezerva respectării Articolelor 4.2.B, 4.2.C şi 4.4, Împrumutatul poate rambursa anticipat integral sau parţial orice Tranşă, plus dobânda acumulată şi compensaţiile, dacă există, pe baza unei Cereri de Rambursare Anticipată transmisă cu cel puţin 30 (treizeci) zile calendaristice în avans, în care se vor specifica:
    a) Suma rambursată anticipat;
    b) Data Rambursării Anticipate, care va fi o Dată de Plată;
    c) Dacă este cazul, metoda de aplicare aleasă pentru Suma Rambursată Anticipat, în conformitate cu Articolul 5.5.C(a); şi
    d) Numărul Contractului.

        Cererea de Rambursare Anticipată este irevocabilă.

    4.2.B. Compensaţia pentru rambursarea anticipată
    4.2.B.(1) TRANŞE CU RATĂ FIXĂ
     Cu condiţia respectării Articolului 4.2.B(3) de mai jos, în cazul în care Împrumutatul rambursează anticipat o Tranşă cu Rată Fixă, Împrumutatul va achita Băncii, la Data Rambursării Anticipate, Compensaţia de Rambursare Anticipată aferentă Tranşei cu Rată Fixă care se rambursează.

    4.2.B.(2) TRANŞE CU RATĂ VARIABILĂ
     Cu condiţia respectării Articolului 4.2.B(3) de mai jos, Împrumutatul poate rambursa anticipat o Tranşă cu Rată Variabilă fără nicio compensaţie.

    4.2.B.(3) REVIZUIRE/CONVERSIE
        Cu excepţia cazului în care Împrumutatul a acceptat în scris o Rată Fixă în baza unei Propuneri de Revizuire/Conversie a Dobânzii, rambursarea anticipată a unei Tranşe la Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii se poate efectua fără plata unei compensaţii.


    4.2.C. Mecanismul rambursării anticipate
     La prezentarea de către Împrumutat a unei Cereri de Rambursare Anticipată adresată Băncii, Banca va emite o Notificare de Rambursare Anticipată către Împrumutat, cu nu mai puţin de 15 (cincisprezece) zile înainte de Data Rambursării Anticipate. În Notificarea de Rambursare Anticipată vor fi specificate Suma Rambursată Anticipat, dobânda acumulată datorată aferentă acestei sume, valoarea Compensaţiei de Rambursare Anticipată plătibilă în conformitate cu Articolul 4.2.B sau, după caz, lipsa obligaţiei de a plăti o compensaţie, metoda de aplicare a Sumei Rambursate Anticipat şi, dacă este aplicabilă o Compensaţie de Rambursare Anticipată, termenul limită până la care Împrumutatul poate accepta Notificarea de Rambursare Anticipată.
        Dacă Împrumutatul acceptă Notificarea de Rambursare Anticipată nu mai târziu de termenul limită de acceptare (dacă există un astfel de termen), Împrumutatul va efectua rambursarea anticipată. În orice alt caz, Împrumutatul nu poate efectua rambursarea anticipată.
     Împrumutatul va însoţi suma rambursată anticipat de plata dobânzii acumulate, a compensaţiei de rambursare anticipată datorată pentru Suma Rambursată Anticipat, aşa cum se specifică în Notificarea de Rambursare Anticipată şi a taxei prevăzute de Articolul 4.2.D, dacă e cazul.

    4.2.D. Taxă de Administrare
        Dacă Împrumutatul rambursează anticipat o Tranşă la o altă dată decât o Dată de Plată relevantă, sau dacă Banca acceptă în mod excepţional, pe baza propriei decizii, o Cerere de Rambursare Anticipată cu notificare prealabilă de mai puţin de 30 (treizeci) de zile calendaristice, Împrumutatul va plăti Băncii o taxă de administrare într-un cuantum ce va fi notificat de către Bancă Împrumutatului.


    4.3. Rambursarea obligatorie şi anularea
    4.3.A. Evenimente de Rambursare Anticipată
    4.3.A(1) REDUCEREA COSTURILOR PROIECTULUI
    a) Împrumutatul va informa prompt Banca dacă s-a produs sau este probabil să se producă un Eveniment de Reducere a Costurilor Proiectului. În orice moment ulterior producerii unui Eveniment de Reducere a Costurilor Proiectului, Banca poate, în urma transmiterii unei notificări către Împrumutat, să anuleze partea netrasă din Credit şi/sau să solicite rambursarea anticipată a Împrumutului tras şi nerambursat, în limita sumei cu care Creditul depăşeşte limitele la care se face referire la alineatul (c) de mai jos, împreună cu dobânda acumulată şi alte sume datorate şi restante în cadrul prezentului Contract în funcţie de proporţia Împrumutului tras ce va fi rambursat anticipat.
    b) Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data notificării solicitării de către Bancă.
    c) În înţelesul acestui Articol, "Eveniment de Reducere a Costurilor Proiectului" înseamnă că totalul costurilor Proiectului scade sub cifra prevăzută în Considerentul (b), astfel încât suma Creditului depăşeşte:
    i. 75% (şaptezecişicinci la sută); şi/sau
    ii. Atunci când este cumulată cu suma oricăror altor fonduri din partea Uniunii Europene puse la dispoziţie pentru Proiect, 100% (o sută la sută),
    din costul total al Proiectului.


    4.3.A(2) EVENIMENT DE RAMBURSARE ANTICIPATĂ A UNEI FINANŢĂRI NEACORDATE DE BEI
    a) Împrumutatul va informa prompt Banca dacă s-a produs sau este probabil să se producă un Eveniment de rambursare anticipată a unei finanţări neacordate de BEI. În orice moment ulterior producerii unui Eveniment de rambursare anticipată a unei finanţări neacordate de BEI, Banca poate, în urma transmiterii unei notificări către Împrumutat, să anuleze partea netrasă din Credit şi/sau să solicite rambursarea anticipată a Împrumutului tras şi nerambursat, împreună cu dobânda acumulată şi alte sume datorate şi neplătite în cadrul prezentului Contract în funcţie de proporţia Împrumutului tras ce va fi rambursat anticipat.
    b) Partea din Credit pe care Banca o poate anula şi proporţia din Împrumutul tras şi nerambursat pe care Banca o poate cere spre rambursare anticipată va fi aceeaşi cu proporţia pe care o reprezintă suma rambursată anticipat din Finanţarea neacordată de BEI din suma nerambursată a tuturor Finanţărilor neacordate de BEI.
    c) Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, această dată neputând să cadă mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării.
    d) În înţelesul acestui Articol:
    i. "Eveniment de rambursare anticipată a unei finanţări neacordate de BEI" înseamnă orice caz în care Împrumutatul rambursează anticipat, în mod voluntar, (pentru evitarea dubiilor, această rambursare anticipată va include o reachiziţionare voluntară sau anulare a angajamentului oricărui creditor, după caz) o parte din sau întreaga Finanţare neacordată de BEI şi o astfel de rambursare anticipată nu se realizează din sumele unui împrumut sau unei alte îndatorări ce are un termen cel puţin egal cu termenul neexpirat din Finanţarea neacordată de BEI rambursată anticipat; şi
    ii. "Finanţare neacordată de BEI" înseamnă orice împrumut (cu excepţia Împrumutului şi oricăror altor împrumuturi directe din partea Băncii către Împrumutat) acordat iniţial Împrumutatului pentru un termen de mai mult de 5 (cinci) ani.


    4.3.A(3) EVENIMENT DE MODIFICARE LEGISLATIVĂ
        Împrumutatul va informa cu promptitudine Banca dacă a avut loc sau este posibil să aibă loc un eveniment de modificare legislativă. Într-o astfel de situaţie, sau dacă Banca are un motiv rezonabil să creadă că un eveniment de modificare legislativă s-a produs sau este pe cale să se producă, Banca poate solicita ca Împrumutatul să se consulte cu aceasta. Respectiva consultare va avea loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii în acest sens. Dacă, în urma trecerii celor 30 (treizeci) zile de la data solicitării consultării, Banca este de părere că:
    a) un astfel de Eveniment de Modificare Legislativă ar afecta în mod semnificativ capacitatea Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de prezentul Contract, şi
    b) efectele unui astfel de Eveniment de Modificare Legislativă nu pot fi combătute într-un mod care să fie satisfăcător pentru Bancă,

    Banca poate, prin notificare adresată Împrumutatului, să anuleze partea netrasă din Credit şi/sau să solicite rambursarea anticipată a Împrumutului nerambursat, plus dobânda acumulată şi toate celelalte sume acumulate şi neachitate în cadrul acestui Contract.
        Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data notificării solicitării de către Bancă.
        În înţelesul acestui Articol, "Eveniment de modificare legislativă" înseamnă emiterea, promulgarea, semnarea sau ratificarea, ori o modificare sau completare a unei legi, norme sau reguli (sau a aplicării ori interpretării oficiale a unei legi, norme sau reguli) care se produce după data acestui Contract şi care ar putea afecta capacitatea Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile în cadrul acestui Contract.

    4.3.A(4) EVENIMENT DE ILEGALITATE
    a) În situaţia în care află despre orice Eveniment de Ilegalitate:
    i. Banca va notifica imediat Împrumutatul şi
    ii. poate, neîntârziat (A) să suspende sau să anuleze porţiunea de credit care nu a fost trasă şi/sau (B) să solicite rambursarea anticipată a Împrumutului tras şi nerambursat, împreună cu dobânda acumulată şi alte sume acumulate şi neplătite în cadrul contractului la data indicată de Bancă în notificarea adresată Împrumutatului.

    b) În înţelesul acestui Articol, "Eveniment de Ilegalitate" înseamnă că devine ilegal, în orice jurisdicţie aplicabilă, sau dacă devine contrar oricăror Sancţiuni sau oricăror Sancţiuni aplicate de SUA, ca Banca:
    i. să îşi îndeplinească oricare dintre obligaţiile sale prevăzute de prezentul Contract; sau
    ii. să finanţeze sau să menţină Împrumutul.    4.3.B. Mecanismul rambursării anticipate
     Orice sumă cerută de Bancă conform Articolului 4.3.A, plus dobânda sau alte sume acumulate sau neachitate în contextul prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, orice compensaţie datorată în conformitate cu prevederile Articolului 4.3.C, se vor plăti la data indicată de Bancă în notificarea sa de solicitare.

    4.3.C. Compensaţia pentru rambursarea anticipată
    4.3.C(1) TRANŞĂ CU RATĂ FIXĂ
        În cazul în care Împrumutatul rambursează anticipat o Tranşă cu Rată Fixă în cazul unui Eveniment de Rambursare Anticipată cu Plata unei Compensaţii, Împrumutatul va plăti către Bancă, la Data de Rambursare Anticipată, Compensaţia pentru Rambursare Anticipată în legătură cu Tranşa cu Rată Fixă ce este rambursată anticipat.

    4.3.C(2) TRANŞĂ CU RATĂ VARIABILĂ
        Împrumutatul poate plăti Tranşele cu Rată Variabilă fără Compensaţia pentru Rambursare Anticipată.    4.4. La nivel general
    4.4.A. Fără prejudicierea Articolului 10 Prezentul Articol 4 nu va aduce atingere prevederilor Articolului 10.

    4.4.B. Fără re-împrumutare
        O sumă rambursată sau rambursată anticipat nu poate fi re-împrumutată.    ART. 5
    Plăţi
    5.1. Convenţia privind numărul de zile
        Orice sumă datorată sub formă de dobândă, compensaţie sau Compensaţie pentru Amânare de către Împrumutat conform acestui Contract şi calculată proporţional cu o fracţiune dintr-un an, se va calcula pe baza următoarelor convenţii:
    a) în contextul unei Tranşe cu Rată Fixă, anul de 360 (trei sute şaizeci) de zile şi luna de 30 (treizeci) de zile; şi
    b) în contextul unei Tranşe cu Rată Variabilă, anul de 360 (trei sute şaizeci) de zile, şi numărul de zile scurse.


    5.2. Data şi locul plăţii
    a) Dacă nu se specifică altfel în acest Contract sau în solicitarea Băncii, toate sumele care nu reprezintă dobânzi, compensaţii şi plăţi de capital se plătesc în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea de către Împrumutat a cererii din partea Băncii.
    b) Fiecare sumă datorată de Împrumutat în cadrul acestui Contract se va plăti în contul comunicat de Bancă Împrumutatului. Banca va indica acest cont cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data scadentă a primei plăţi ce trebuie efectuată de Împrumutat şi va comunica orice modificare de cont cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de prima plată la care se aplică modificarea respectivă. Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul unei plăţi conform Articolului 10.
    c) Împrumutatul va indica, pentru fiecare plată efectuată, Numărul contractului la detaliile de plată.
    d) O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată plătită atunci când este primită de Bancă.
    e) Orice plăţi ale Băncii din prezentul Contract se vor efectua folosind Contul Tragerii (pentru plăţi efectuate de către Bancă) şi Contul de Plată (pentru plăţi către Bancă).

    5.3. Fără regularizări de către Împrumutat
        Toate plăţile care vor fi efectuate de către Împrumutat în cadrul acestui Contract vor fi calculate şi efectuate fără (nu vor include nicio deducere) regularizări sau contrapretenţii.

    5.4. Perturbarea sistemelor de plată
        În cazul în care fie Banca stabileşte (pe baza propriei decizii) că a avut loc un Eveniment de perturbare sau dacă Banca este înştiinţată de către Împrumutat cu privire la apariţia unui Eveniment de perturbare:
    a) Banca poate, şi o va face dacă i se va solicita acest lucru de către Împrumutat, să se consulte cu Împrumutatul în vederea agreării cu Împrumutatul a unor modificări de funcţionare sau administrare a Contractului pe care Banca le va considera necesare în condiţiile date;
    b) Banca nu va fi obligată să se consulte cu Împrumutatul cu privire la orice modificări menţionate în paragraful (a) dacă, în opinia sa, nu este practic să facă acest lucru în condiţiile date şi, în orice caz, nu va avea nicio obligaţie de a accepta astfel de modificări; şi
    c) Banca nu va fi responsabilă pentru niciun fel de pagube, costuri sau pierderi de orice tip rezultate în urma unui Eveniment de perturbare sau pentru că a luat sau nu măsuri în urma sau în legătură cu prevederile prezentului Articol 5.4.


    5.5. Utilizarea sumelor încasate
    5.5.A. La nivel general
        Sumele primite de la Împrumutat vor putea stinge obligaţiile de plată ale acestuia doar dacă sunt primite în conformitate cu termenii acestui Contract.

    5.5.B. Plăţi parţiale
        Dacă Banca încasează o plată care nu este suficientă pentru a acoperi toate sumele datorate şi plătibile la momentul respectiv şi care trebuie achitate de către Împrumutat în contextul prezentului Contract, Banca va utiliza respectiva plată pentru a stinge obligaţiile de plată:
    a) în primul rând, pentru achitarea pro-rata a oricăror comisioane neachitate, costuri, compensaţii şi cheltuieli datorate în conformitate cu prezentul Contract;
    b) legate de orice dobânzi acumulate, datorate şi neachitate în contextul prezentului Contract
    c) legate de orice plăţi de principal datorate şi neachitate în contextul prezentului Contract; şi
    d) legate de plata oricărei alte sume datorate, dar neachitate în contextul prezentului Contract.


    5.5.C. Alocarea sumelor aferente Tranşelor
    a) În situaţia:
    i. unei rambursări anticipate voluntare parţiale a unei Tranşe ce face obiectul rambursării în mai multe rate, Suma Rambursată Anticipat va fi aplicată proporţional pentru fiecare rată scadentă, sau, la cererea Împrumutatului, în ordinea inversă a scadenţei; sau
    ii. unei plăţi parţiale anticipate obligatorii a unei Tranşe ce face obiectul rambursării în mai multe tranşe, Suma Rambursată Anticipat va fi aplicată prin reducerea ratelor scadente în ordinea inversă a scadenţei.

    b) Sumele primite de către Bancă, în urma unei solicitări în conformitate cu Articolul 10.1 şi aplicate unei Tranşe, vor reduce ratele scadente în ordinea inversă a scadenţei. Banca poate aplica sumele primite între Tranşe, la latitudinea sa.
    c) În cazul primirii unor sume care nu pot fi identificate drept aplicabile unei anumite Tranşe, şi asupra cărora nu a existat un acord între Bancă şi Împrumutat cu privire la utilizarea lor, Banca le poate utiliza între Tranşe, la libera sa alegere.    ART. 6
    Angajamente si declaraţii ale Împrumutatului
        Obligaţiile din cadrul acestui Articol 6 sunt valabile începând cu data încheierii acestui Contract pe toată durata de timp cât vor exista sume neachitate în cadrul Contractului sau pe durata valabilităţii Creditului.
    A. ANGAJAMENTE PRIVIND PROIECTUL
    6.1. Utilizarea Împrumutului şi disponibilitatea altor fonduri
        Împrumutatul va utiliza toate sumele împrumutate în baza acestui Contract pentru execuţia Proiectului.
        Împrumutatul se va asigura că celelalte fonduri menţionate în Considerentul (b) sunt la dispoziţia sa şi a Promotorului şi că aceste fonduri sunt cheltuite, în măsura în care este necesar, pentru finanţarea Proiectului.

    6.2. Finalizarea Proiectului
        Împrumutatul se va asigura că Proiectul este implementat de Promotor în conformitate cu Descrierea Tehnică, care poate fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii, şi că acesta este finalizat de Promotor până la data finală specificată.

    6.3. Majorarea costului Proiectului
        În cazul în care costul total al Proiectului depăşeşte cifra estimată stabilită în Considerentul (b), Împrumutatul va obţine fonduri pentru finanţarea diferenţei de cost fără a recurge la Bancă, în aşa fel încât să permită finalizarea Proiectului în conformitate cu Descrierea Tehnică. Planurile privind finanţarea diferenţei de cost vor fi comunicate Băncii fără întârziere.

    6.4. Procedura de achiziţie
    a) Împrumutatul se va asigura că Promotorul achiziţionează echipamentele, procură serviciile şi comandă lucrările pentru Proiect:
    i. în măsura în care acestea sunt aplicabile, în conformitate cu legislaţia UE în general şi în special în concordanţă cu Directivele relevante ale Uniunii Europene privind achiziţiile; şi
    ii. în cazul contractelor publice care nu fac obiectul directivelor referitoare la achiziţii ale Uniunii Europene, prin proceduri de achiziţie care, într-un mod satisfăcător pentru Bancă, respectă criteriile de economie şi eficienţă şi principiile de transparenţă, tratament echitabil şi ne-discriminatoriu pe baza naţionalităţii; sau
    iii. în conformitate cu proceduri de achiziţii care, într-un mod satisfăcător pentru Bancă, respectă criteriile de economie şi eficienţă în cazul altor contracte decât cele publice care nu fac obiectul directivelor referitoare la achiziţii ale Uniunii Europene.

    b) Pentru cazurile prevăzute de alineatele (a)(i) şi (a)(ii) de mai sus, Împrumutatul se va asigura că Promotorul solicită prin documentele de licitaţie sau alte documente de referinţă pentru procedurile de achiziţii la care se face referire la Articolul 6.4(a) ca ofertantul să declare dacă face sau nu obiectul vreunei decizii de excludere sau suspendare temporară în conformitate cu Politica privind excluderile.
    c) Dacă un ofertant declară Promotorului anterior atribuirii contractului că face obiectul oricărei decizii de excludere sau suspendare temporară acoperite de Politica privind Excluderile, Împrumutatul se va asigura că Promotorul se angajează faţă de Bancă cu bună-credinţă şi că va depune toate eforturile necesare pentru:
    i. a obţine excluderea ofertantului respectiv, în baza legislaţiei aplicabile, astfel încât ofertantul să nu participe la Proiect sau, dacă o astfel de excludere nu este posibilă,
    ii. a restructura obiectul Proiectului, astfel încât nicio sumă provenind din Împrumut să nu fie folosită pentru plata oricăror lucrări sau servicii prevăzute de contractul atribuit acelui ofertant, cu excepţia cazului în care se convine altfel cu Banca.


    6.5. Angajamente continue privind Proiectul
        Împrumutatul se va asigura că:
    a) Mentenanţa: Promotorul păstrează, repară, revizuieşte şi reînnoieşte toate bunurile ce fac parte din Proiect aşa cum este necesar pentru ca acestea să fie păstrate în stare bună de funcţionare;
    b) Activele Proiectului: exceptând cazul în care Banca şi-a dat anterior consimţământul în scris, Promotorul îşi va păstra dreptul şi posesia asupra tuturor activelor Proiectului sau a majorităţii acestora şi că, în funcţie de necesităţi, va înlocui şi reînnoi aceste active şi va menţine Proiectul în stare de funcţionare continuă, în mod substanţial, şi în conformitate cu scopul iniţial al acestuia; Banca poate refuza acordarea consimţământului doar acolo unde acţiunile propuse ar aduce prejudicii intereselor Băncii ca instituţie finanţatoare sau ar avea drept consecinţă ne-eligibilitatea Proiectului pentru finanţare din partea Băncii conform Statutului sau Articolului 309 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene;
    c) Asigurare: Promotorul va asigura toate lucrările şi proprietăţile care fac parte din Proiect, în conformitate cu cerinţele prevăzute de legile şi reglementările aplicabile din România;
    d) Drepturi şi autorizaţii: Promotorul va menţine valabilitatea tuturor drepturilor de utilizare şi a tuturor Autorizaţiilor necesare pentru executarea şi derularea Proiectului;
    e) Mediu: Promotorul va:
    i. implementa şi opera Proiectul în conformitate cu Dreptul mediului;
    ii. obţine şi menţine valabilitatea tuturor Permiselor de Mediu necesare Proiectului; şi
    iii. respecta toate aceste Permise de Mediu;

    f) Integritate: Promotorul va întreprinde, într-un orizont de timp rezonabil, măsurile ce se impun faţă de orice persoană oficială sau într-un funcţie publică care a fost condamnată printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă pentru o activitate ilegală săvârşită în exercitarea atribuţiilor profesionale, pentru a se asigura că acest membru este exclus din orice activităţi ale Promotorului în legătură cu Împrumutul, Creditul sau Proiectul;
    g) Drepturile privind auditul de integritate: Promotorul se va asigura că toate contractele din cadrul Proiectului care vor fi dobândite după data semnării acestui Contract în conformitate cu Directivele UE privind achiziţiile vor include:
    i. obligaţia contractorului relevant de a informa cu promptitudine Banca despre orice acuzaţie, plângere sau informaţie reală cu privire la activităţile ilegale legate de Proiect;
    ii. obligaţia contractorului relevant de a ţine evidenţa contabilă a tuturor tranzacţiilor financiare şi cheltuielilor legate de Proiect; şi
    iii. dreptul Băncii, în legătură cu o presupusă activitate ilegală , de a verifica evidenţele contabile ale contractorului relevant în legătură cu Proiectul şi de a primi copii după documente, în măsura în care legea permite acest lucru;

    h) Conturi: Promotorul primeşte toate fondurile sau plăţile aferente surselor de finanţare la care se face referire în Considerentul (b) prin conturile folosite în mecanismele de transfer public şi plată care implică Trezoreria Statului sau conturi bancare în numele Promotorului deţinute la o instituţie financiară legal autorizată din România;
    i) Alte angajamente privind Proiectul:
    i. Promotorul va furniza Băncii un exemplar al planului de activităţi educaţionale convenite între Spitalul Regional de Urgenţă din Craiova şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova;
    ii. Promotorul va furniza Băncii o copie a deciziei referitoare la rolul pe care îl vor avea în viitor incintele vechiului spital (Spitalul Judeţean de Urgenţă din Craiova), de îndată ce această decizie este luată de autorităţile relevante;
    iii. Promotorul va furniza Băncii, cu 6 (şase) luni înainte de transferarea activităţilor spitaliceşti către noul Spital Regional de Urgenţă, un exemplar al planului de tranziţie a spitalului ce va include structura de conducere şi programul avut în vedere pentru instruirea personalului;
    iv. Promotorul va furniza Băncii analiza nevoilor de dezvoltare a resurselor umane şi analiza nevoilor de instruire/re-instruire, odată ce aceste documente sunt finalizate şi aprobate de către organismele relevante;
    v. Promotorul va furniza Băncii o actualizare a planului de funcţionare, fluxului de pacienţi şi funcţionare a spitalului în situaţia de urgenţă impusă de o pandemie:
    vi. Promotorul furnizează şi implementează, în mod satisfăcător pentru Bancă, un Plan de Management al Proiectului ("PMP") şi înfiinţează unitatea de implementare a Proiectului şi o dotează cu un personal suficient şi având calificare adecvată, funcţionând cu normă întreagă, potrivit prevederilor PMP;
    vii. Promotorul va fi sprijinit de experţi ce vor oferi asistenţă tehnică pe toată durata de implementare a Proiectului; Această asistenţă tehnică va oferi, printre altele, sprijin în elaborarea documentaţiei de licitaţie şi în evaluarea ofertelor;
    viii. Promotorul angajează o firmă independentă de proiectare care să supravegheze construcţia Spitalului Regional de Urgenţă Craiova şi montarea echipamentelor şi care va oferi Promotorului asistenţa tehnică necesară pentru administrarea de zi cu zi a contractelor de construcţie şi instalaţii;
    ix. Promotorul va pune la dispoziţia Băncii (x) exemplare ale rezultatelor studiilor (adică, rezultatele care sunt enumerate în cadrul strategiei de măsuri de tip soft) concentrate pe formularea modificărilor necesare în sectorul de sănătate din România, odată ce aceste analize sunt finalizate, precum şi (y) exemplare ale documentelor executive emise de Promotor şi/sau de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate de implementare a rezultatelor studiilor în practică, odată ce aceste decizii sunt emise;
    x. Promotorul se angajează să iniţieze reforma sistemului de sănătate de care este nevoie pentru funcţionarea eficientă a spitalului şi să implementeze o strategie de măsuri de tip soft ce se va elabora sub umbrela PASSA;
    xi. Promotorul îi va furniza Băncii un exemplar al noii strategii naţionale de sănătate, care urmează celei pentru anii 2014-2020, odată ce această strategie este aprobată de către autorităţile competente din România;
    xii. Promotorul se angajează să nu mai efectueze alte cheltuieli cu lucrări de construcţii până când nu va furniza Băncii o copie a permisului de construcţie pentru Spitalul Regional de Urgenţă din Craiova.
    xiii. Promotorul va desfăşura o revizuire a studiului privind eficienţa energetică (anexa 12 la studiul de fezabilitate - Craiova) în etapa iniţială a dezvoltării proiectului şi pentru a pune la dispoziţia Băncii concluziile din această revizuire imediat ce este finalizată şi, cel târziu, în maxim 10 (zece) luni de la data ordinului de începere a elaborării proiectării); şi
    xiv. Promotorul va pune la dispoziţia Băncii un exemplar al strategiei privind sistemul de TI al Spitalului Regional de Urgenţă din Craiova înainte de data de 31 decembrie 2023.    6.6. Conformarea cu legislaţia
        Împrumutatul va respecta şi va asigura respectarea de către Promotor, în toate privinţele, a tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile lui sau Proiectului, şi deci şi finanţării acestuia.

    6.7. Protecţia datelor
    a) Atunci când sunt dezvăluite informaţii (altele decât simple informaţii de contact relaţionate cu personalul Împrumutatului şi/sau al Promotorului implicat în gestionarea acestui Contract ("Date de contact")) către Bancă în legătură cu acest Contract, Împrumutatul va redacta sau modifica în alt mod acele informaţii (după necesităţi), astfel încât să nu conţină date personale, cu excepţia cazului în care prezentul Contract sau Banca solicită în mod specific, în scris, dezvăluirea acelor informaţii sub forma datelor cu caracter personal.
    b) Înainte de a dezvălui orice fel de date cu caracter personal în legătură cu acest Contract (în afara Datelor de Contact), Împrumutatul se va asigura că toţi subiecţii acestor date cu caracter personal:
    i. au fost informaţi în legătură cu dezvăluirea datelor către Bancă (inclusiv în legătură cu categoriile de date cu caracter personal ce urmează a fi comunicate); şi
    ii. au fost înştiinţaţi cu privire la informaţiile conţinute (sau li s-a oferit un link către) în declaraţia de confidenţialitate a Băncii în relaţie cu activităţile de creditare şi de investiţii ale acesteia, declaraţie ce se postează periodic la https://www.eib.org/en/privacy/lending (sau altă adresă pe care Banca o va aduce la cunoştinţa Împrumutatului periodic, în scris).


    6.8. Sancţiuni
        Împrumutatul, fie direct, fie indirect, nu va face următoarele şi se va asigura că nici Promotorul nu le face:
    a) încheierea unei relaţii de afaceri cu şi/sau punerea la dispoziţie a oricăror fonduri şi/sau resurse economice către sau în beneficiul oricărei Persoane Sancţionate în legătură cu Proiectul, sau
    b) utilizarea fondurilor totale sau parţiale din Împrumut sau împrumutarea, aducerea drept contribuţie sau punerea la dispoziţie în alt mod a acestor fonduri către orice persoană, în orice manieră, ce ar rezulta într-o încălcare de către acesta şi/sau de către Bancă a oricăror Sancţiuni; sau
    c) finanţarea întregii plăţi sau a unei părţi din orice plată prevăzută de prezentul Contract din veniturile rezultate din activităţi sau afaceri desfăşurate cu o Persoană Sancţionată, o persoană care încalcă Sancţiunile sau în orice manieră ce ar rezulta într-o încălcare de către sine şi/sau de către Bancă a oricăror Sancţiuni.


    6.9. Declaraţii şi Garanţii Generale
        Împrumutatul declară şi garantează Băncii că:
    a) are autoritatea să execute, să livreze şi să îndeplinească obligaţiile care îi revin în cadrul prezentului Contract, precum şi că au fost întreprinse toate acţiunile necesare în vederea autorizării execuţiei, livrării şi îndeplinirii acestora;
    b) prezentul Contract constituie pentru Împrumutat un set de obligaţii legal valabile şi aplicabile;
    c) execuţia şi livrarea, îndeplinirea obligaţiilor din Contract şi respectarea prevederilor acestui Contract nu contravine şi nu intră în conflict, în prezent şi în viitor, cu:
    i. niciun fel de lege, statut, regulament sau normă, sau decizie judecătorească, decret sau autorizaţie care i se aplică;
    ii. niciun acord sau alt instrument legal în cadrul căruia are obligaţii ce ar putea în mod rezonabil duce la un efect substanţial negativ asupra capacităţii de îndeplinire a obligaţiilor în cadrul acestui Contract;

    d) nu s-a produs nicio Modificare Negativă Semnificativă de la data de 8 septembrie 2021;
    e) niciun eveniment sau circumstanţă care constituie o Situaţie de nerespectare a obligaţiilor contractuale nu s-a produs şi nu se află în derulare neremediat sau fără renunţare;
    f) nu există actualmente şi din cunoştinţa sa nu este preconizat sau nu se află pe rolul niciunei instanţe, organism de arbitraj sau agenţie vreun litigiu, procedură de arbitraj, proceduri administrative sau investigaţii, după cum nu a existat şi nu se continuă o sentinţă sau decizie împotriva sa sau împotriva Promotorului care să fi condus sau care, în cazul unei sentinţe nefavorabile, există probabilitatea rezonabilă să poată conduce la o Modificare Negativă Semnificativă;
    g) a obţinut şi a avut grijă ca Promotorul să fi obţinut toate autorizaţiile necesare în legătură cu acest Contract şi pentru a-şi putea îndeplini în legalitate obligaţiile în contextul prezentului Proiect şi toate aceste autorizaţii sunt în vigoare şi au efect integral şi sunt admisibile ca şi dovezi;
    h) obligaţiile sale de plată în cadrul acestui Contract sunt considerate cel puţin pari passu faţă de alte obligaţii negarantate şi nesubordonate, prezente şi viitoare, în cadrul oricăror alte instrumente de credit, cu excepţia celor obligatorii prin lege;
    i) Şi Împrumutatul şi Promotorul respectă prevederile Articolului 6.5(e) şi din câte ştie şi are cunoştinţă (după o investigaţie corespunzătoare şi atentă) nu a fost depusă nicio Plângere privind protecţia mediului înconjurător şi nici nu există ameninţarea unei astfel de plângeri împotriva sa sau a Promotorului;
    j) respectă toate obligaţiile asumate prin prezentul Articol 6; şi
    k) nici Împrumutatul, nici Promotorul şi, din câte ştie şi are la cunoştinţă, nici vreo Persoană Relevantă
    i. nu este o Persoană Sancţionată; şi
    ii. nu încalcă nicio Sancţiune; şi


     Declaraţiile şi garanţiile stabilite mai sus sunt efectuate la data prezentului Contract şi, cu excepţia declaraţiei prevăzute la alineatul (d) de mai sus, se consideră a fi repetate la fiecare Cerere de Tragere, Dată Planificată de Tragere şi fiecare Dată a Plăţii în legătură cu faptele şi circumstanţele existente la datele respective.
    ART. 7
    Garanţia
     Angajamentele prevăzute de prezentul Articol 7 rămân în vigoare de la data prezentului Contract pentru întreaga perioadă în care orice sumă este restantă în baza prezentului Contract sau în care Creditul este în vigoare.
    7.1. Ierarhia pari passu
        Împrumutatul se va asigura că obligaţiile sale de plată din cadrul prezentului Contract nu au şi nu vor avea un rang mai mic de pari passu faţă de dreptul la plată al altor obligaţii negarantate şi nesubordonate, prezente şi viitoare, în cadrul oricăror instrumente de datorie guvernamentală.
     În particular, dacă Banca adresează o solicitare în conformitate cu prevederile Articolului 10.1 sau dacă a intervenit un eveniment de nerespectare a obligaţiilor sau un eveniment care ar putea (prin expirarea perioadei de graţie, notificare, stabilirea sau printr-o combinaţie a celor de mai sus) constitui un eveniment de nerespectare a obligaţiilor asumate în contextul oricărui instrument de datorie guvernamentală negarantat şi nesubordonat al Împrumutatului sau al oricăreia dintre agenţiile sau instituţiile sale, care s-a produs şi continuă, Împrumutatul nu va efectua (sau autoriza) orice plată aferentă oricărui alt instrument de datorie guvernamentală (fie planificată în mod normal sau de altă natură) fără a achita în mod simultan sau fără a aloca separat într-un cont special pentru plata la următoarea dată scadentă a unei sume reprezentând aceeaşi pondere din suma datorată şi neplătită în contextul prezentului Contract ca şi ponderea pe care plata în contextul acestui instrument de datorie guvernamentală o reprezintă în totalul sumelor datorate şi neplătite în cadrul respectivului instrument de datorie guvernamentală.
        În acest sens, orice plată pentru un instrument de datorie guvernamentală care este efectuată din fondurile generate de emisiunea unui alt instrument, pentru care au subscris aproximativ aceleaşi persoane ca şi cele care deţin creanţele din contextul Instrumentului de datorie guvernamentală, va fi ignorată.
        În acest Contract, "Instrument de datorie guvernamentală" are semnificaţia de:
    a) un instrument, inclusiv o chitanţă sau extras de cont, prin care se evidenţiază sau se constituie o obligaţie de rambursare a împrumuturilor, depunerilor, avansuri sau prelungiri similare ale creditelor (incluzând fără nici o limitare, orice prelungire a unui credit prin refinanţare sau rescadenţare),
    b) o obligaţie evidenţiată printr-o obligaţiune, titlu de creanţă sau un înscris doveditor similar de îndatorare sau
    c) o garanţie acordată de Împrumutat pentru o obligaţie a unui terţ,


    7.2. Garanţii suplimentare
        În cazul în care Împrumutatul acordă unui terţ o Garanţie pentru realizarea oricărui Instrument de datorie guvernamentală sau orice preferinţă sau prioritate în legătură cu această Garanţie, Împrumutatul - dacă Banca solicită acest lucru - va pune la dispoziţia Băncii o garanţie echivalentă pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin prin acest Contract sau va acorda Băncii o preferinţă ori prioritate echivalentă.

    7.3. Clauze prin incluziune
        Dacă Împrumutatul încheie, cu orice alt creditor financiar pe termen mediu sau lung, un contract de finanţare care include o clauză de pierdere a ratingului sau de neîndeplinire a obligaţiilor încrucişate şi/sau o clauză pari passu care nu face parte din acest Contract sau este mai favorabilă creditorului financiar respectiv decât prevederea/prevederile echivalente ale prezentului Contract, Împrumutatul va informa Banca în consecinţă şi, la solicitarea Băncii, va executa un acord pentru amendarea prezentului Contract astfel încât să asigure o prevedere echivalentă în favoarea Băncii.


    ART. 8
    Informări şi vizite
    8.1. Informări privind Proiectul
        Împrumutatul va face următoarele sau se va asigura că Promotorul (după caz) va:
    a) transmite Băncii:
    i. informaţiile în conţinutul şi forma şi la intervalele de timp menţionate în Anexa A.2 sau în alt mod ce va fi agreat în mod periodic de către părţile la prezentul Contract;
    ii. orice informaţii sau documente privind finanţarea, achiziţiile, implementarea, funcţionarea şi aspecte legate de mediu în legătură cu Proiectul, pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil, într-un interval de timp rezonabil,
        cu condiţia, ca întotdeauna, dacă aceste informaţii sau documente nu sunt transmise Băncii la timp, iar Împrumutatul nu rectifică omisiunea într-un interval de timp rezonabil stabilit de Bancă în scris, Banca poate remedia deficienţa, în măsura în care este fezabil, prin utilizarea propriului personal, a unui consultant sau a unui alt terţ, pe cheltuiala Împrumutatului sau a Promotorului, iar Împrumutatul va acorda sau se va asigura că Promotorul va acorda acestor persoane toată asistenţa necesară în acest scop;

    b) va transmite spre aprobare Băncii, fără întârziere, orice schimbare substanţială a Proiectului, având în vedere de asemenea informaţiile prezentate Băncii în legătură cu Proiectul înainte de semnarea prezentului Contract, în legătură cu, printre altele, preţul, proiectul, planurile, calendarul sau programul de cheltuieli ori planul de finanţare a Proiectului;
    c) va informa cu promptitudine Banca în privinţa următoarelor:
    i. orice acţiuni sau proteste iniţiate sau orice tip de contestaţii făcute de oricare terţă parte sau reclamaţii reale primite de Împrumutat sau de Promotor, precum şi orice plângere în domeniul protecţiei mediului înconjurător care, din informaţiile pe care le deţine, s-a produs sau ameninţă să se producă împotriva sa cu privire la chestiuni de mediu sau alte chestiuni care afectează Proiectul;
    ii. orice fapte sau evenimente cunoscute de Împrumutat sau de Promotor, care ar putea aduce prejudicii substanţiale ori ar putea afecta condiţiile de executare sau operare a Proiectului;
    iii. orice acuzaţie, plângere sau informaţie privind activităţi ilegale sau orice Sancţiuni sau orice Sancţiuni aplicate de SUA legate de Proiect;
    iv. orice excludere auto-declarată de către un ofertant care se produce înainte de atribuirea contractului şi este acoperită de Politica de excludere;
    v. orice neconformare a acestuia cu orice Legislaţie aplicabilă în domeniul mediului înconjurător;
    vi. orice suspendare, revocare sau modificare a unei Aprobări de Mediu,
        şi va organiza acţiunile care trebuie întreprinse în privinţa acestor probleme.    8.2. Informaţii privind Împrumutatul şi Promotorul
        Împrumutatul va informa neîntârziat Banca cu privire la:
    i. orice fapt care îl obligă să ramburseze anticipat orice datorie financiară sau orice fonduri acordate de Uniunea Europeană;
    ii. orice eveniment ori decizie care constituie sau ar putea conduce la un eveniment de rambursare anticipată;
    iii. orice intenţie a sa de a acorda unui terţ o garanţie reală asupra unora dintre activele sale;
    iv. orice intenţie din partea sa sau a Promotorului de a renunţa la proprietatea asupra oricărei componente materiale a Proiectului;
    v. orice fapt sau eveniment care, în mod rezonabil, ar putea împiedica îndeplinirea în mod substanţial a obligaţiilor Împrumutatului conform acestui Contract;
    vi. orice Eveniment de neîndeplinire a Obligaţiilor care s-a produs, ameninţă să se producă sau este previzionat;
    vii. în măsura în care legea nu interzice acest lucru, orice litigiu important, arbitraj, proceduri administrative sau investigaţii derulate de o instanţă, administraţie sau autoritate publică similară care, din cunoştinţele şi convingerile sale, sunt curente, iminente sau urmează a se produce în legătură cu Împrumutatul sau Promotorul; sau cu reprezentanţii oficiali ai Împrumutatului sau ai Promotorului sau persoane aflate în funcţii publice în legătură cu activităţi ilegale legate de Credit, Împrumut sau Proiect;
    viii. orice măsură luată de Împrumutat sau de Promotor conform Articolului 6.5(f) din acest Contract;
    ix. orice litigiu, arbitraj, proceduri administrative sau investigaţii în derulare, care ameninţă să se producă sau sunt în aşteptare, care ar putea să conducă la o Modificare Negativă Substanţială, în cazul în care ar primi o sentinţă negativă; şi
    x. orice reclamaţie, acţiune, procedură, notificare formală sau investigaţie referitoare la orice Sancţiuni sau orice Sancţiuni aplicate de SUA referitoare la Împrumutat, Promotor sau orice Persoană Relevantă.


    8.3. Vizite ale Băncii
        Împrumutatul va permite şi se va asigura că Promotorul va permite persoanelor desemnate de către Bancă, precum şi persoanelor desemnate de către alte instituţii sau agenţii ale UE atunci când este impus de prevederile obligatorii relevante ale legislaţiei UE:
    a) să viziteze locaţiile, instalaţiile şi lucrările care intră în componenţa Proiectului,
    b) să intervieveze reprezentanţii Împrumutatului şi/sau ai Promotorului şi să nu obstrucţioneze contactele cu orice persoană implicată în sau afectată de Proiect; şi
    c) să verifice evidenţele Împrumutatului şi/sau pe ale Promotorului în legătură cu implementarea Proiectului şi să poată obţine copii după documentele relevante în măsura permisă de lege.

        Împrumutatul va furniza Băncii, şi se va asigura că Promotorul va furniza Băncii sau se va asigura că Banca primeşte toată asistenţa necesară pentru scopurile descrise în acest Articol.
        Împrumutatul acceptă faptul că Banca poate fi obligată să dezvăluie informaţii referitoare la Împrumutat şi Proiect către orice instituţie sau agenţie competentă a UE, în conformitate cu prevederile obligatorii relevante ale legislaţiei UE.


    ART. 9
    Taxe şi cheltuieli
    9.1. Impozite, taxe şi comisioane
        Împrumutatul va plăti toate impozitele, taxele şi alte impuneri de orice natură, inclusiv taxele de timbru şi taxe de înregistrare, generate de executarea sau implementarea acestui Contract sau a oricărui alt document, precum şi pentru crearea, perfectarea, înregistrarea sau aplicarea unei Garanţii în cadrul acestui Împrumut, în măsura în care se aplică.
        Împrumutatul va plăti integral capitalul, dobânda, compensaţiile şi alte sume datorate în cadrul acestui Contract în sumă brută, fără reţinerea sau deducerea vreunor impuneri naţionale sau locale, indiferent de cerinţele legale sau de un acord cu o autoritate guvernamentală sau altă autoritate. Dacă Împrumutatul are obligaţia de a efectua astfel de reţineri sau deduceri, plata va fi transformată în sumă brută pentru Bancă, astfel încât după reţinere sau deducere, suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

    9.2. Alte taxe
        Împrumutatul va suporta toate taxele şi cheltuielile, inclusiv cele profesionale, bancare sau de schimb valutar efectuate în legătură cu pregătirea, executarea, implementarea, punerea în aplicare şi rezilierea acestui Contract sau a oricarui document, amendament, act adiţional sau renunţare cu privire la prezentul Contract sau a oricărui document legat de acest Contract, precum şi pentru modificarea, crearea, administrarea, aplicarea şi realizarea oricărei garanţii pentru Împrumut.

    9.3. Costuri majorate, compensaţii şi regularizare
    a) Împrumutatul va plăti Băncii orice sume sau cheltuieli efectuate sau suportate de Bancă ca urmare a introducerii unei sau oricărei modificări sau producerii unei schimbări (sau în interpretarea, administrarea sau aplicarea) în orice lege sau reglementare sau conformarea cu orice lege sau reglementare apărută după data semnării acestui Contract, în conformitate cu care sau care are ca rezultat:
    i. obligaţia Băncii de a suporta costuri suplimentare pentru finanţarea sau executarea obligaţiilor sale în cadrul acestui Contract, sau
    ii. reducerea sau eliminarea oricărei sume datorate Băncii în cadrul acestui Contract sau a venitului financiar obţinut din acordarea Creditului sau a Împrumutului de către Bancă Împrumutatului.

    b) Fără a aduce atingere altor drepturi ce revin Băncii prin acest Contract sau prin orice altă lege aplicabilă, Împrumutatul va despăgubi şi va exonera Banca de orice pierdere înregistrată ca urmare a unei descărcări integrale sau parţiale care are loc de o manieră diferită faţă de ceea ce este prevăzut în mod specific în acest Contract.
    c) Banca poate compensa orice obligaţie a Împrumutatului ajunsă la scadenţă în cadrul acestui Contract (în măsura în care Banca este beneficiarul efectiv al acestei obligaţii) cu orice obligaţie (fie că a ajuns sau nu la data scadentă) deţinută de Bancă faţă de Împrumutat, indiferent de locul plăţii, sucursala de înregistrare sau moneda fiecăreia dintre obligaţii. Dacă obligaţiile sunt exprimate în valute diferite Banca poate transforma, în scopul compensării, fiecare obligaţie la un curs al pieţei utilizat în operaţiunile obişnuite. Dacă o obligaţie nu este lichidată sau constatată, Banca poate efectua compensarea în baza unei sume estimate de către Bancă, cu bună credinţă, a fi valoarea respectivei obligaţii.


    ART. 10
    Evenimente de Neîndeplinire a Obligaţiilor Contractuale
    10.1. Dreptul de a solicita rambursarea
        Împrumutatul va rambursa integral sau parţial Împrumutul nerambursat (conform solicitării Băncii), împreună cu dobânda acumulată şi alte sume acumulate sau restante conform prezentului Contract, la cererea scrisă a Băncii în conformitate cu prevederile de mai jos.
    10.1.A. Cererea imediată
        Banca poate efectua o astfel de cerere imediat, fără notificare prealabilă (mise en demeure prealable) sau orice alţi paşi judiciari sau extrajudiciari:
    a) în cazul în care Împrumutatul nu rambursează la scadenţă oricare dintre sumele datorate conform acestui Contract, în locul şi valuta exprimate pentru plată, cu excepţia situaţiilor în care:
    i. faptul că nu a plătit este cauzat de către o eroare administrativă sau tehnică sau de către un Eveniment de Perturbare şi
    ii. plata se realizează în termen de 3 (trei) Zile Lucrătoare de la data scadenţei;

    b) dacă o informaţie sau un document transmise Băncii de către Împrumutat sau în numele acestuia, sau dacă o reprezentare, garanţie sau declaraţie făcută sau considerată a fi făcută de Împrumutat în cadrul prezentului Contract sau cu scopul încheierii acestui Contract sau în legătură cu negocierea sau executarea acestui Contract, este sau se dovedeşte a fi incorectă, incompletă sau de natură a induce în eroare cu privire la orice aspect important;
    c) dacă, în urma neîndeplinirii unei obligaţii contractuale de către Împrumutat în legătură cu orice împrumut sau orice obligaţie rezultată din orice tranzacţie financiară, alta decât Împrumutul:
    i. Împrumutatul, este obligat sau ar putea fi obligat, sau va fi obligat, după expirarea oricărei perioade de graţie contractuale, să ramburseze anticipat, să stingă sau să închidă înainte de scadenţă orice alte împrumuturi sau obligaţii; sau
    ii. orice angajament financiar legat de alte împrumuturi sau obligaţii este anulat sau suspendat;

    d) dacă Împrumutatul nu îşi poate plăti datoriile la scadenţă sau îşi suspendă datoriile, sau încheie o înţelegere sau intenţionează să încheie o înţelegere cu creditorii săi, inclusiv un moratoriu, sau începe negocierile cu unul sau mai mulţi dintre creditorii săi în vederea restructurării oricăreia dintre datoriile sale financiare;
    e) dacă Împrumutatul nu îşi îndeplineşte orice obligaţie din cadrul unui alt împrumut sau instrument de datorie guvernamentală încheiat cu Banca;
    f) dacă Împrumutatul nu îşi îndeplineşte orice obligaţie din cadrul unui alt împrumut acordat din resursele Băncii sau Uniunii Europene;
    g) dacă se produce o Modificarea Negativă Substanţială faţă de situaţia Împrumutatului la data acestui Contract; sau
    h) dacă este ilegală sau devine ilegală realizarea obligaţiilor de către Împrumutat sau Promotor aşa cum sunt stabilite în Contract, ori Contractul nu este în vigoare în conformitate cu termenii acestuia sau este declarat de Împrumutat sau Promotor ca nefiind aplicabil în conformitate cu condiţiile acestuia.


    10.1.B. Cererea după notificarea de remediere
        Banca poate efectua o astfel de cerere, fără notificare prealabilă (mise en demeure prθalable) sau orice alţi paşi judiciari sau extrajudiciari (fără a aduce atingere niciunei notificări dintre cele menţionate în continuare):
    a) dacă Împrumutatul sau Promotorul nu respectă obligaţiile din prezentul Contract (care nu este o obligaţie menţionată în Articolul 10.1.A); sau
    b) dacă orice fapt declarat în Considerente şi legat de Împrumutat sau de Promotor sau Proiect se modifică substanţial şi nu este remediat în mod semnificativ, iar modificarea fie prejudiciază interesele Băncii ca instituţie finanţatoare pentru Împrumutat, fie afectează în mod negativ implementarea sau funcţionarea Proiectului,
        cu excepţia cazului în care neconformarea sau circumstanţele care duc la neconformare pot fi remediate sau sunt remediate într-un interval de timp rezonabil specificat într-o notificare transmisă Împrumutatului de către Bancă.    10.2. Alte drepturi legale
    Articolul 10.1 nu va limita alte drepturi legale ale Băncii de a solicita rambursarea anticipată a Împrumutului Nerambursat.

    10.3. Daune
    10.3.A. Tranşe cu Rată Fixă
     În cazul unei cereri conform Articolului 10.1 în legătură cu orice Tranşă cu Rată Fixă, Împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată plus despăgubirea aferentă oricărei valori din principalul datoriei ce trebuie rambursat anticipat. Această sumă (i) se va acumula de la data scadentă specificată în notificarea Băncii, şi va fi calculată considerând că rambursarea anticipată se efectuează la data astfel specificată şi (ii) va fi pentru suma comunicată de către Bancă Împrumutatului ca reprezentând valoarea actualizată (calculată la Data Rambursării Anticipate) a diferenţei, dacă este cazul, dintre:
    a) dobânda care s-ar acumula după aceea la suma rambursată anticipat pentru perioada de la Data Rambursării Anticipate la Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii, dacă va fi cazul, sau la Data Scadenţei, dacă această sumă nu ar fi fost rambursată anticipat; şi
    b) dobânda care s-ar percepe pe parcursul respectivei perioade, dacă aceasta ar fi calculată la Rata de Redistribuire, minus 0,19% (nouăsprezece puncte de bază).

        Respectiva valoare actualizată se va calcula cu o rată de discontare egală cu Rata de Redistribuire, aplicată la fiecare Dată de plată relevantă pentru Tranşa căreia se aplică compensaţia.

    10.3.B. Tranşe cu Rată Variabilă
     În cazul unei cereri conform Articolului 10.1 în legătură cu orice Tranşă cu Rată Variabilă, Împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată plus o sumă egală cu valoarea actualizată de 0,19% (nouăsprezece puncte de bază) calculată anual şi aferentă valorii principalului datoriei care trebuie rambursată anticipat în mod similar cu dobânda ce ar fi fost calculată şi acumulată dacă suma respectivă ar fi rămas de plată conform graficului de amortizare aplicabil al Tranşei până la Data Revizuirii/Conversiei Dobânzii, dacă este cazul sau Data Scadenţei.
        Valoarea se va calcula cu o rată de discontare egală cu Rata de redistribuire aplicată pentru fiecare Dată de plată relevantă.

    10.3.C. La nivel general
     Sumele datorate de Împrumutat în conformitate cu acest Articol 10.3 se vor plăti la data specificată în cererea Băncii.


    10.4. Ne-renunţare
        Eşecul, întârzierea sau neefectuarea unică sau parţială de către Bancă în exercitarea oricărui drept sau măsuri de remediere conform acestui Contract nu vor fi interpretate ca o renunţare la aceste drepturi sau măsuri de remediere. Drepturile şi măsurile de remediere prevăzute în acest Contract sunt cumulative şi nu exclud alte drepturi sau daune prevăzute de lege.


    ART. 11
    Lege şi jurisdicţie, diverse
    11.1. Legea care guvernează
        Prezentul Contract, precum şi toate obligaţiile necontractuale (obligaţii extracontractuale) ce rezultă din acest Contract sau sunt în legătură cu acest Contract vor fi guvernate de legile Marelui Ducat al Luxemburgului.
        Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, Împrumutatul şi Promotorul vor stabili legislaţia care guvernează relaţia lor contractuală în conformitate cu cadrul legal aplicabil acestora.

    11.2. Jurisdicţia
    a) Curtea de Justiţie a Uniunii Europene are jurisdicţie exclusivă pentru soluţionarea oricărei dispute ('Disputa") rezultată din acest Contract sau în legătură cu acesta (inclusiv o dispută care priveşte existenţa, valabilitatea sau rezilierea acestui contract sau consecinţele nulităţii acestuia) sau orice obligaţie necontractuală rezultată din acest Contract sau având legătură cu acesta.
    b) Părţile sunt de acord cu faptul că Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este instanţa cea mai potrivită şi convenabilă pentru a soluţiona orice Dispută dintre ele şi, ca urmare, nu vor susţine contrariul.

    11.3. Locul executării obligaţiilor
        Dacă Banca nu aprobă, în scris, altceva, locul executării obligaţiilor prevăzute de acest Contract va fi sediul Băncii.

    11.4. Dovada sumelor datorate
        În orice acţiune juridică generată de acest Contract, certificatul emis de Bancă cu privire la orice sumă sau rată datorată Băncii conform acestui Contract va constitui, în absenţa unei erori evidente, dovada prima facie a sumei sau ratei respective.

    11.5. Întregul Acord
        Acest Contract constituie întregul acord dintre Bancă şi Împrumutat pentru acordarea Creditului la care face referire, prevalând asupra oricărui alt acord anterior, fie concret sau implicit, având acelaşi obiect.

    11.6. Lipsa validităţii
        Dacă la un moment dat oricare dintre termenii acestui Contract devine ilegal, lipsit de valabilitate sau aplicabilitate în orice privinţă, sau dacă acest Contract este sau devine inaplicabil în orice privinţă, în conformitate cu legile unei jurisdicţii, lipsa de legalitate, valabilitate, aplicabilitate sau consecinţe juridice nu va afecta:
    a) legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea în jurisdicţia respectivă a celorlalţi termeni ai acestui Contract, sau consecinţa juridică în orice altă privinţă a acestui Contract în jurisdicţia respectivă; sau
    b) legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea în alte jurisdicţii a celorlalţi termeni ai acestui Contract, sau consecinţa juridică a acestui Contract în legislaţia altor jurisdicţii.


    11.7. Amendamente
        Orice amendament adus prezentului Contract se va realiza în scris şi va fi semnat de părţi.

    11.8. Exemplare
        Prezentul Contract poate fi semnat în orice număr de exemplare, toate acestea, luate împreună, reprezentând unul şi acelaşi instrument. Fiecare exemplar reprezintă un exemplar original, însă toate exemplarele vor reprezenta împreună unul şi acelaşi instrument.

    11.9. Neaplicabilitatea anumitor evenimente
        Împrumutatul renunţă la orice drept de a se baza pe orice:
    a) impreviziune, însemnând o schimbare excepţională de circumstanţe care ar face ca îndeplinirea oricărei sau tuturor obligaţiilor prevăzute de acest Contract să devină excesiv de împovărătoare, conform reglementării acestui tip de eveniment prin, dar fără limitare la, Articolul 1271 alin. 3 lit. (c) din Codul Civil Român; sau
    b) eveniment calificat în baza legislaţiei române ca fiind un eveniment de forţă majoră, adică un eveniment extern imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil sau caz fortuit, adică un eveniment imprevizibil şi de neoprit; sau un alt eveniment care ar putea avea un efect similar asupra capacităţii Împrumutatului de a îndeplini obligaţiile din acest Contract.    ART. 12
    Clauze finale
    12.1. Notificări
    12.1.A. Forma notificărilor
    a) Orice notificare sau comunicare transmisă în cadrul acestui Contract se va efectua în scris şi, în cazul în care nu se prevede altfel, poate fi efectuată prin scrisoare sau poştă electronică.
    b) Notificările şi alte comunicări pentru care în acest Contract se specifică perioade fixe sau care stabilesc ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, se pot efectua prin livrare personală, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică. Respectivele notificări şi comunicări se va considera a fi fost primite de către cealaltă parte:
    i. la data livrării pentru scrisorile transmise personal sau cele recomandate;
    ii. în cazul poştei electronice:

    (1) (cu excepţia Notificării de tragere, la care se face referire la alineatul (2) de mai jos), numai când poşta electronică respectivă este primită în formă lizibilă şi numai dacă este adresată de o manieră pe care cealaltă Parte o specifică pentru acest scop; şi

    (2) care conţine o Notificare de tragere, doar atunci când poşta electronică respectivă este trimisă de către Bancă Împrumutatului.


    c) Orice notificare transmisă de către Împrumutat Băncii prin poştă electronică:
    i. va menţiona Numărul Contractului în linia de subiect; şi
    ii. va fi în forma unei imagini electronice non editabile (PDF, TIF sau orice format comun ne editabil convenit de părţi) a notificării semnate de un Semnatar Autorizat cu reprezentare individuală sau de doi sau mai mulţi Semnatari Autorizaţi cu reprezentare comună ai Împrumutatului, după caz, ataşată la mesajul prin poştă electronică.

    d) Notificările emise de Împrumutat conform oricărei prevederi din acest Contract vor fi, atunci când Banca solicită acest lucru, transmise împreună cu dovezi satisfăcătoare pentru Bancă privind autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze aceste notificări din partea Împrumutatului, precum şi specimenele de semnătură autentificate ale acestor persoane.
    e) Fără a afecta validitatea notificărilor transmise prin poştă electronică sau a comunicărilor efectuate în conformitate cu acest Articol 12.1, următoarele notificări, comunicări şi documente vor trebui transmise şi prin scrisoare recomandată către partea relevantă, cel târziu în Ziua Lucrătoare imediat următoare:
    i. Cererii de Tragere;
    ii. revocării unei Cereri de Tragere în conformitate cu Articolul 1.2.C(b);
    iii. oricărei notificări sau comunicări în legătură cu amânarea, anularea şi suspendarea tragerii oricărei Tranşe, revizuirea şi conversia ratei dobânzii pentru orice Tranşă, Eveniment de Perturbare a Pieţei, Cerere de Rambursare Anticipată, Notificare de Rambursare Anticipată, Eveniment de Neîndeplinire a Obligaţiilor, orice solicitare de rambursare anticipată, şi
    iv. oricărei alte notificări, comunicări sau document solicitat de către Bancă.

    f) Părţile sunt de acord că oricare dintre comunicările de mai sus (inclusiv prin poştă electronică) constituie o formă acceptată de comunicare, va constitui dovadă admisibilă într- o instanţă de judecată şi va avea aceeaşi valoare ca dovadă ca şi un înscris sub semnătură privată.

    12.1.B. Adrese
        Adresele şi adresele de poştă electronică (şi departamentul în atenţia căruia se vor efectua notificările) ale fiecărei părţi pentru orice notificare sau document care va fi transmis în cadrul sau în legătură cu acest Contract sunt:

┌──────────┬─────────────────────────────────┐
│Pentru │În atenţia: OPS/CSEE-3 PUB SEC │
│Bancă │ │
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│ │100 boulevard Konrad Adenauer │
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│ │L-2950 Luxembourg │
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Adresa de │
│ │e-mail:contactline-93119@eib.org │
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│Pentru │În atenţia: Direcţiei Generale │
│Împrumutat│pentru ECOFIN, │
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│ │asistenţă financiară şi relaţii │
│ │financiare internaţionale │
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Bulevardul Libertăţii, nr. 16, │
│ │Sector 5 │
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│ │RO-050706 Bucureşti, România │
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Adresa de e-mail: │
│ │secretariat.dgrfi@mfinante.gov.ro│
└──────────┴─────────────────────────────────┘    12.1.C. Notificări privind datele de contact
        Banca şi Împrumutatul vor notifica prompt cealaltă parte, în scris, în legătură cu orice modificare a datelor lor de contact respective.


    12.2. Limba engleză
    a) Orice notificare sau comunicare transmisă în cadrul sau în legătură cu acest Contract trebuie efectuată în limba engleză.
    b) Orice alte documente furnizate în cadrul sau în legătură cu acest Contract trebuie efectuate:
    i. în limba engleză; sau
    ii. dacă nu sunt în limba engleză şi dacă aşa se solicită de către Bancă, însoţite de o traducere certificată în limba engleză şi în acest caz traducerea în limba engleză va prevala.


    12.3. Considerente şi Anexe
        Considerentele şi următoarele Anexe fac parte integrantă din Contract:
    Anexa A Specificaţiile Proiectului şi Raportare
    Anexa B Definiţia EURIBOR
    Anexa C Formularul Cerere de tragere
    Anexa D Revizuire/Conversia Ratei Dobânzii
    Anexa E Certificatul Împrumutatului     Acest Contract reprezintă rezultatul negocierilor extinse dintre părţi, fiecare dintre acestea fiind reprezentată de consilieri juridici interni sau din afara instituţiei. Fără a aduce atingere acestui fapt şi dacă oricare lege aplicabilă impune acest lucru, precum Articolul 1.203 din Codul Civil al României, Împrumutatul acceptă prin prezenta toate clauzele din acest Contract care (A) asigură în favoarea Băncii (i) limitarea răspunderii, (ii) dreptul de a denunţa unilateral contractul, (iii) dreptul de a suspenda îndeplinirea obligaţiilor Băncii, sau (B) asigură în defavoarea Împrumutatului, după caz (i) decăderea din drepturi, (ii) decăderea din beneficiul termenului, (iii) limitarea dreptului de a opune excepţii, (iv) limitarea dreptului de contractare cu terţi, (v) reînnoirea tacită a acordului, (vi) legea aplicabilă, (vii) clauzele compromisorii sau derogatorii de la regulile jurisdicţiei instanţelor, inclusiv şi fără limitare la următoarele Articole: Articolul 1.6 Anulare şi suspendare, Articolul 1.7 Anulare după expirarea Creditului, Articolul 4 Rambursarea, Articolul 5 Plăţi, Articolul 1.4 Condiţii de tragere, Articolul 6.5(f) Angajament de integritate, Articolul 6.8 Sancţiuni, Articolul 10.1 Dreptul de solicitare a rambursării, Articolul 10.4 Ne-renunţare, Articolul 11.1 Legea care guvernează, Articolul 11.2 Jurisdicţie şi Articolul 11.9 Ne-aplicabilitatea anumitor evenimente.
        Părţile au încheiat prezentul Contract în 3 (trei) exemplare originale în limba engleză.

┌───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Bucureşti, 6 Aprilie 2022 │Luxemburg, 11 Aprilie 2022 │
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Semnat pentru şi în numele │Semnat pentru şi în numele │
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ROMÂNIEI │BĂNCII EUROPENE DE │
│ │INVESTIŢII │
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Ministrul Finanţelor │Şef Departament │
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Adrian Câciu │Anders Risberg │
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │Consilier Juridic Superior │
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │Adela-Ioana Florescu │
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│___________________________│___________________________│
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│[semnătură indescifrabilă] │[semnătură indescifrabilă] │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘

    ANEXA A

    Specificaţiile Proiectului şi Raportare
    A.1. Descriere Tehnică
    Scopul, locaţia
        Proiectul constă în construcţia unui nou Spital Regional de Urgenţă în Craiova, cu 807 de paturi. Spitalul va deveni un centru de nivel terţiar pentru reţeaua de spitale din regiunea de Sud-Vest (SV), ce va trata pacienţii critici şi cazurile ce necesită tehnologie şi expertiză de nivel înalt. Noul spital va înlocui şi va prelua paturile existente în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă.
        Spre deosebire de Iaşi şi Cluj, care sunt deservite de institute oncologice consacrate, noul Spital Regional de Urgenţă din Craiova trebuie să funcţioneze ca centru de tratare a cancerului pentru regiunea SV şi este echipat cu tratamentele şi facilităţile suport adecvate acestui scop.
        Obiectivul principal al Proiectului este de a îmbunătăţi calitatea şi eficienţa serviciilor medicale pentru pacienţii care necesită intervenţii acute, de nivel secundar şi terţiar, ce implică tehnologie şi experienţă de nivel înalt, precum şi de a asigura servicii de diagnosticare şi tratare a cancerului pentru populaţia din regiunea de Suc-Vest a ţării. În contextul actual al crizei COVID-19, se preconizează că Proiectul va contribui la sporirea capacităţii de pregătire şi reacţie a ţării împotriva unor viitoare pandemii.
        Proiectul va fi localizat în România, Regiunea de Sud-Vest (NUTS II/RO41), care este o regiune de coeziune.

    Descriere
        Proiectul se referă la construcţia unui nou Spital Regional de Urgenţă în Craiova. Spitalul va deveni un centru de nivel terţiar pentru reţeaua spitalicească din regiunea de Sud-Vest (SV) ce va trata pacienţii aflaţi în stare critică şi cazurile care necesită tehnologie şi expertiză la nivel înalt. Noul Spital Regional de Urgenţă din Craiova va cuprinde şi un centru de tratare cancerului pentru regiunea SV.
        Noul Spital Regional de Urgenţă din Craiova va înlocui Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă existent în prezent.
        Noul spital este un complex de clădiri cu 7 etaje. Spitalul va avea 577 de paturi de acuţi, un centru pentru Mama & Copilul cu 100 de paturi pentru adulţi şi copii, încă 55 de paturi pentru pacienţii oncologici şi de la radioterapie şi 75 de paturi pentru terapie intensivă.
        Suprafaţa totală construită a SRU este de aproximativ 165.256 mp, cu o suprafaţă netă de aproximativ 73.295 mp. Amprenta la sol a clădirii este de 32.840 mp, iar volumul total construit se ridică la 695.903 mc.
        Din perspectivă funcţională, noul SRU va fi organizat în şapte grupuri de specialităţi medicale strâns relaţionate, "Centrele": Cap şi Gât; Piept; Abdominal; Articulaţii, Coloană şi Traumă; Medicină Internă; Mama şi Copilul, Radioterapie şi Oncologie. Aceste Centre reflectă competenţele spitalului din domeniile de îngrijire medicală de nivel secundar şi terţiar. În plus, vor exista departamente cu funcţii transversale: îngrijire primară şi alte servicii spitaliceşti de bază (chirurgie generală, medicină internă, etc.).
        Organizarea funcţională şi capacitatea SRU:
        Servicii de spitalizare:
        Secţiile de spitalizare vor fi împărţite în Chirurgie, Medical, Obstetrică-ginecologie, Pediatrie, Terapie Intensivă şi Cardiacă şi Arşi.

        Clinici ambulatorii
        Există trei modele de camere ambulatorii:
    i. Primul model: cabinetele medicilor sunt situate în cadrul clinicilor. Aceste departamente sunt pentru specialităţi dacă cea mai mare parte a asistenţei medicale este asigurată în sistem ambulatoriu (ORL, Oftalmologie şi Stomatologie).
    ii. Al doilea model: birourile administrative sunt într-o locaţie separată de clinici. În acest model, majoritatea serviciilor medicale sunt împărţite mai uniform între pacienţii externi şi pacienţii interni (Chirurgie Generală, Neurologie, Cardiologie, Chirurgie Plastică, Ortopedie şi Medicină Internă);
    iii. Al treilea model are în vedere ca birourile administrative, clinica si spitalul să se găsească în aceeaşi locaţie. Acestea sunt servicii pentru care cel mai benefic pentru spital este să aibă în aceeaşi locaţie medicii, pacienţii internaţi, şi pacienţii externi în imediata apropiere pentru a asigura permanenţa îngrijirii pacientului.

        Factori comuni pentru toate clinicile de ambulatoriu:
        ● Toate clinicile vor avea 2-4 cabinete de consultaţii per medic.
        ● Toate clinicile vor opera timp de 8 ore pe zi, 243 de zile pe an, cu utilizarea a 80% (optzeci la sută) din spaţiu.


        Servicii de suport clinice
        ● Farmacie.
        ● Radiologie.
        ● Laborator.
        ● Servicii de suport non-clinice.
        ● Servicii de Nutriţie
        Clădirea a fost proiectată să ofere flexibilitate pentru schimbarea destinaţiei sau adaptarea instalaţiilor interne atunci când, ca urmare a creşterii anticipate a activităţii în ambulatoriu, asistenţa de zi sau pe termen scurt va creşte şi va creşte necesarul de facilităţi pe termen scurt, iar necesarul de paturi tradiţionale se va diminua.    Calendar
        Pregătirea Proiectului a început în Aprilie 2020, implementareava începe în 2022 şi se estimează că va fi finalizat în 2026.

    A.2. Informaţii despre Proiect ce trebuie să fie trimise către Bancă şi metoda de transmitere
    1. Expedierea informaţiilor: desemnarea persoanei responsabile
        Informaţiile de mai jos trebuie transmise Băncii sub responsabilitatea celor de mai jos:

┌─────────────┬───────────────┬──────────────────────┐
│ │Contact │Contact tehnic │
│ │financiar │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────────┤
│Compania │MINISTERUL │MINISTERUL SĂNĂTĂŢII │
│ │SĂNĂTĂŢII │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────────┤
│Persoana de │STAN GHEORGHIŢA│CARMEN ANGHELUŢĂ │
│contact │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────────┤
│Titlul │Dna. │Dna. │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────────┤
│ │INSPECTOR │ │
│Funcţia/ │SUPERIOR/ │CONSILIER SUPERIOR/ │
│Departamentul│DIRECŢIA │DIRECŢIA MONITORIZARE │
│financiar şi │MONITORIZARE │IMPLEMENTARE SPITALE │
│tehnic │IMPLEMENTARE │REGIONALE │
│ │SPITALE │ │
│ │REGIONALE │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────────┤
│ │STR. CRISTIAN │STR. CRISTIAN │
│Adresă │POPISTEANU, │POPISTEANU, NR.1-3, │
│ │NR.1-3, SECTOR │SECTOR 1 BUCUREŞTI │
│ │1 BUCUREŞTI │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────────┤
│Telefon │+40 21 3072509 │+40 21 3072509 │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────────┤
│Fax │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────────┤
│Email │gina.stan@ms.ro│carmen.angheluta@ms.ro│
└─────────────┴───────────────┴──────────────────────┘


        Persoana (persoanele) de contact care se menţionează anterior este (sunt) contactele responsabile pentru moment.
        Împrumutatul va informa BEI imediat în cazul oricărei modificări.

    2. Informaţii privind subiecte specifice
        Împrumutatul va livra Băncii următoarele informaţii, cel mai târziu la termenul indicat mai jos.

┌────────────────────────┬─────────────┐
│Document/informaţie │Termen limită│
├────────────────────────┼─────────────┤
│Plan de activităţi │N/A │
│educative │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Decizie cu privire la │ │
│rolul viitor al │ │
│incintelor vechiului │N/A │
│spital (i.e. Spitalul │ │
│Clinic Judeţean de │ │
│Urgenţă Craiova) │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Planul de tranziţie al │ │
│spitalului, incluzând │ │
│structura de conducere │N/A │
│şi programul avut în │ │
│vedere pentru instruirea│ │
│personalului. │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Actualizarea planului de│ │
│funcţionare, a fluxului │ │
│de pacienţi şi │N/A │
│funcţionarea spitalului │ │
│în situaţia de urgenţă │ │
│impusă de o pandemie: │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Planul de Management al │Înainte de │
│Proiectului (PMP) │prima │
│ │tragere. │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Rapoarte emise de │ │
│experţii în asistenţă │N/A │
│tehnică. │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Rapoarte privind │ │
│progresul activităţilor,│ │
│adresate autorităţilor │ │
│de management │ │
│responsabile cu │Trimestrial │
│implementarea │ │
│programelor operaţionale│ │
│în cadrul cărora este/va│ │
│fi finanţat Proiectul. │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │Înainte de │
│Copie a autorizaţiei de │începerea │
│construcţie │lucrărilor de│
│ │construcţie. │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │în termen de │
│ │10 (zece) │
│Concluziile studiului de│luni de la │
│verificare a eficienţei │ordinul de │
│energetice │începere a │
│ │elaborării │
│ │proiectării │
└────────────────────────┴─────────────┘    3. Informaţii cu privire la implementarea Proiectului
        Împrumutatul va livra Băncii următoarele informaţii privind progresul Proiectului pe durata implementării acestuia, cel mai târziu la termenul indicat mai jos.

┌───────────────────┬──────┬───────────┐
│Document/informaţie│Termen│Frecvenţa │
│ │limită│raportării │
├───────────────────┼──────┼───────────┤
│Raport privind │ │ │
│progresele │ │ │
│înregistrate în │ │ │
│cadrul Proiectului │ │ │
│- O scurtă │ │ │
│actualizare a │ │ │
│Descrierii Tehnice,│ │ │
│explicând motivele │ │ │
│modificărilor │ │ │
│semnificative faţă │ │ │
│de domeniul de │ │ │
│aplicare iniţial; │ │ │
│- Actualizarea │ │ │
│datei finalizării │ │ │
│fiecăreia dintre │ │ │
│componentele │ │ │
│principale ale │ │ │
│Proiectului, │ │ │
│explicând motivele │ │ │
│unei eventuale │ │ │
│întârzieri; │ │ │
│- Actualizarea │ │ │
│costului │ │ │
│Proiectului, │ │ │
│explicând motivele │ │ │
│eventualelor │ │ │
│variaţii ale │ │ │
│costurilor faţă de │ │ │
│costul bugetat │31 │Anual │
│iniţial; │martie│ │
│- O descriere a │ │ │
│oricărei probleme │ │ │
│majore cu impact │ │ │
│asupra mediului şi/│ │ │
│sau impact social; │ │ │
│- Actualizare │ │ │
│privind cererea sau│ │ │
│utilizarea │ │ │
│Proiectului şi │ │ │
│comentarii; │ │ │
│- Orice chestiune │ │ │
│semnificativă │ │ │
│apărută şi orice │ │ │
│risc important care│ │ │
│poate afecta │ │ │
│funcţionarea │ │ │
│Proiectului; │ │ │
│- Orice acţiune în │ │ │
│justiţie privind │ │ │
│Proiectul care ar │ │ │
│putea fi în │ │ │
│derulare; │ │ │
│- Fotografii │ │ │
│aferente │ │ │
│Proiectului fără │ │ │
│caracter │ │ │
│confidenţial, dacă │ │ │
│există. │ │ │
├───────────────────┼──────┼───────────┤
│- Rapoarte de │ │ │
│progres adresate │ │ │
│Autorităţilor de │ │ │
│Management │ │ │
│responsabile pentru│ │ │
│implementarea │N/A │Trimestrial│
│Programelor │ │ │
│Operaţionale în │ │ │
│baza cărora este/va│ │ │
│fi finanţat │ │ │
│Proiectul │ │ │
└───────────────────┴──────┴───────────┘    4. Informaţii la finalizarea lucrărilor şi în primul an de operare
        Împrumutatul va livra Băncii următoarele informaţii privind finalizarea Proiectului şi operarea iniţială, cel mai târziu la termenul indicat mai jos.

┌───────────────────────────┬──────────┐
│ │Data │
│Document/informaţie │livrării │
│ │către │
│ │Bancă │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Raportul de finalizare a │ │
│proiectului, care să │ │
│includă: │ │
├───────────────────────────┤ │
│- O Descriere Tehnică │ │
│finală a Proiectului aşa │ │
│cum a fost executat, cu │ │
│explicarea motivelor │ │
│oricărei modificări │ │
│semnificative în comparaţie│ │
│cu descrierea tehnică de la│ │
│A.1.; │ │
├───────────────────────────┤ │
│- Data finalizării │ │
│fiecăreia dintre │ │
│componentele principale ale│ │
│Proiectului, cu explicarea │ │
│motivelor oricărei │ │
│eventuale întârzieri; │ │
├───────────────────────────┤ │
│- Costul final al │ │
│Proiectului, cu explicarea │ │
│motivelor eventualelor │ │
│variaţii ale costurilor │ │
│faţă de costul bugetat │ │
│iniţial; │ │
├───────────────────────────┤ │
│- Efectele Proiectului │ │
│asupra ocupării forţei de │ │
│muncă: zile-persoană │ │
│necesare în timpul │ │
│implementării, precum şi │ │
│noi locuri de muncă │ │
│permanente create; │ │
├───────────────────────────┤ │
│- O descriere a oricărei │ │
│probleme majore cu impact │ │
│asupra mediului sau cu │ │
│impact social; │ │
├───────────────────────────┤ │
│- Actualizare privind │ │
│cererea sau utilizarea │ │
│Proiectului şi comentarii; │ │
├───────────────────────────┤ │
│- Orice chestiune │ │
│semnificativă apărută şi │ │
│orice risc important care │1 │
│poate afecta funcţionarea │Septembrie│
│Proiectului; │2028 │
├───────────────────────────┤ │
│- Orice acţiune în justiţie│ │
│privind Proiectul care ar │ │
│putea fi în derulare; │ │
├───────────────────────────┤ │
│- Fotografii aferente │ │
│Proiectului fără caracter │ │
│confidenţial, dacă există. │ │
├───────────────────────────┤ │
│- O actualizare a │ │
│următorilor indicatori de │ │
│monitorizare: │ │
├──────────────────────┬────┤ │
│o Suprafaţa construită│mp │ │
│nouă │ │ │
├──────────────────────┼────┤ │
│o Profesionişti din │ │ │
│domeniul sănătăţii în │Nr. │ │
│Echivalent Normă │ │ │
│Întreagă (FTE) │ │ │
├──────────────────────┼────┤ │
│o Volumul pacienţilor │ │ │
│trataţi (pe categorii:│ │ │
│internări, │Nr. │ │
│ambulatoriu, │ │ │
│chirurgie, diagnostic │ │ │
│etc.) │ │ │
├──────────────────────┼────┤ │
│o Fluxul de pacienţi │ │ │
│(gradul de ocupare / │% │ │
│paturi) │ │ │
├──────────────────────┼────┤ │
│o Durata medie a │zile│ │
│spitalizării (ALOS) │ │ │
├──────────────────────┼────┤ │
│o Costuri unitare pe │EUR/│ │
│zi de şedere în │zi │ │
│unităţi sanitare │ │ │
├──────────────────────┼────┤ │
│o Ocuparea forţei de │ │ │
│muncă - locuri de │Nr. │ │
│muncă suplimentare în │ │ │
│cursul funcţionării │ │ │
├──────────────────────┼────┤ │
│o Creşteri ale │ │ │
│eficienţei energetice │MWh │ │
│realizate │ │ │
└──────────────────────┴────┴──────────┘


┌─────────────────┬────────────────────┐
│Limba raportării │Română sau engleză │
└─────────────────┴────────────────────┘

    ANEXA B

    Definiţia EURIBOR
    A. EURIBOR
        "EURIBOR" înseamnă:
    a) pentru o perioadă relevantă mai mică de o lună, Rata afişată a dobânzii (definită mai jos) pe o lună;
    b) pentru o perioadă relevantă de una sau mai multe luni pentru care Rata afişată este disponibilă, Rata afişată aplicabilă termenului care corespunde numărului de luni; şi
    c) pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună pentru care Rata afişată nu este disponibilă, rata ce rezultă din interpolarea liniară prin raportare la două Rate afişate, dintre care una este aplicabilă pe o perioadă care este perioada imediat mai scurtă decât durata perioadei relevante, iar cealaltă este rata aplicabilă pe o perioadă care este perioada imediat mai lungă decât durata perioadei relevante,
        (perioada pentru care se ia rata sau din care se face interpolarea ratelor fiind 'Perioada Reprezentativă'),

    În sensul alineatelor (a) - (c) de mai sus,
    i. "disponibil" înseamnă ratele, pentru maturităţile date, care sunt calculate şi publicate de Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), sau un alt furnizor de servicii selectat de European Money Markets Institute (EMMI), sau orice succesor la această funcţie al EMMI cum este stabilit de către Bancă; şi
    ii. "Rata afişată" este rata dobânzii pentru depozitele în EUR pe perioada relevantă, aşa cum este publicată la ora 11 am ora Bruxelles-ului, sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru Bancă în ziua ('Data redeterminării') care cade cu 2 (două) zile lucrătoare relevante înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 sau pagina succesoare sau, dacă acestea nu sunt posibile, o altă publicaţie aleasă de Bancă în acest scop.

        Dacă această Rată nu este publicată, Banca va solicita sediilor principale din zona euro a patru bănci importante, selectate de Bancă, cotaţia ratei la care depozitele în EUR cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre aceste bănci la aproximativ ora 11.00, ora Bruxellesului, la data redeterminării, pentru băncile din piaţa interbancară din zona euro, pe o perioadă egală cu Perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata la Data redeterminării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotaţii. Dacă nu sunt oferite suficiente cotaţii în urma solicitării, rata la Data redeterminării va reprezenta media aritmetică a cotaţiilor băncilor importante din zona euro, selectate de către Bancă, la aproximativ ora 11.00 a.m., ora Bruxelles-ului, în ziua care cade după 2 (două) zile lucrătoare relevante de la Data redeterminării, pentru împrumuturile în EUR cu o valoare comparabilă cu cea a celor mai importante Bănci Europene pe o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. Banca va informa Împrumutatul fără întârziere cu privire la cotaţiile primite de Bancă.
        Toate procentele care rezultă din calculele la care se face referire în această Anexă se vor rotunji, dacă este necesar, la cea mai apropiată mie a unui punct procentual, cu rotunjirea în sus a jumătăţilor.
        Dacă oricare dintre prevederile anterioare devine neconcordantă cu prevederile adoptate sub egida EMMI (sau orice succesor la această funcţie în cadrul EMMI aşa cum va stabili Banca) în legătură cu EURIBOR, Banca poate modifica, în baza unei notificări transmise Împrumutatului, aceste prevederi pentru a le armoniza cu celelalte prevederi.
    Dacă Rata Afişată devine permanent nedisponibilă, rata de înlocuire a EURIBOR va fi rata (incluzând marje sau ajustări) recomandată în mod oficial de (i) grupul de lucru pe rate euro fără risc constituit de Banca Centrală Europeană (BCE), Autoritatea din domeniul Serviciilor şi Pieţelor Financiare (FSMA), Autoritatea Europeană din domeniul Titlurilor de Valoare şi Pieţelor (ESMA) şi Comisia Europeană, sau (ii) de Institutul Monetar European, în calitate de administrator EURIBOR, sau (iii) de autoritatea competentă responsabilă potrivit regulamentului (UE) 1011/2016 cu supravegherea Institutului Monetar European, ca administrator al EURIBOR, sau (iv) de autorităţile naţionale competente desemnate prin Regulamentu (UE) 1011/2016, sau (v) de Banca Centrală Europeană.
        Dacă nu sunt disponibile nici Rata afişată şi nici rata de înlocuire EURIBOR prezentată mai sus, EURIBOR va fi rata (exprimată ca procent pe an) care este stabilită de către Bancă ca fiind costul total suportat de Bancă pentru finanţarea Tranşei relevante în baza ratei de referinţă generată intern de către Bancă şi aplicabilă în acel moment sau în baza unei metode alternative de stabilire a ratei dobânzii stabilită în mod rezonabil de către Bancă.


    ANEXA C

    Formularul de Cerere de tragere*1)
        *1) NOTĂ: Va fi furnizat pe hârtie cu antetul Împrumutatului.
        Cerere de tragere
        SPITALUL REGIONAL CRAIOVA-ROMÂNIA
 (a se vedea imaginea asociată)
     *2) NOTĂ: Dacă Împrumutatul nu specifică aici o rată de dobândă sau o Marjă, se va considera că Împrumutatul a acceptat rata de dobândă sau Marja prevăzută ulterior de către Bancă în Notificarea de Tragere, în conformitate cu Articolul 1.2.C (c).

    NOTIFICARE IMPORTANTĂ PENTRU ÎMPRUMUTAT:
        VĂ RUGĂM SĂ VĂ ASIGURAŢI CĂ LISTA DE SEMNĂTURI AUTORIZATE SI CONTURI FURNIZATĂ BĂNCII A FOST ACTUALIZATĂ ÎN MOD CORESPUNZĂTOR ÎNAINTE DE DEPUNEREA ORICĂREI CERERI DE TRAGERE. ÎN CAZUL ÎN CARE ORICE SEMNATARI SAU CONTURI CARE APAR PE CEREREA DE TRAGERE NU SUNT INCLUSI ÎN CEA MAI RECENTĂ LISTĂ DE SEMNĂTURI AUTORIZATE SI CONTURI (DREPT CONT DE TRAGERE) PRIMITĂ DE CĂTRE BANCĂ, ACEASTĂ CERERE DE TRAGERE SE VA CONSIDERA CĂ NU A FOST FĂCUTĂ.
     ÎN PLUS, DACĂ ACEASTA ESTE PRIMA CERERE DE TRAGERE ÎN BAZA CONTRACTULUI DE FINANŢARE, CONDIŢIILE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 1.4.A DIN CONTRACTUL DE FINANŢARE TREBUIE SĂ FI FOST ÎNDEPLINITE SPRE SATISFACŢIA BĂNCII ÎNAINTE DE DATA PREZENTEI.
        Contul Tragerii (aşa cum este definit în Contractul de Finanţare) ce va fi creditat:
        Contul Tragerii Nr.:............................................................
        Titularul/Beneficiarul Contului Tragerii: ............................................................
        (vă rugăm să specificaţi formatul IBAN dacă ţara este inclusă în registrul IBAN publicat de SWIFT, sau un format corespunzător în conformitate cu practica bancară locală)

        Denumirea şi adresa băncii: ............................................................
        Codul de identificare al băncii (BIC): ............................................................
        Detalii de plată: ............................................................

        Vă rugăm să transmiteţi informaţiile relevante pentru:
        Numele persoanei/persoanelor autorizate ale Împrumutatului (conform definiţiei din Contractul de finanţare): ..........................................
        Semnătura/semnăturile persoanei/persoanelor autorizate ale Împrumutatului (conform definiţiei din Contractul de finanţare): ...........................


    ANEXA D

    Revizia şi Conversia Ratei Dobânzii
        Dacă în Notificarea de tragere a unei Tranşe a fost inclusă o dată de Revizuire/Conversie a Ratei Dobânzii, se vor aplica următoarele prevederi.
    A. Mecanismul Revizuirii/Conversiei Dobânzii
        La primirea unei Cereri de Revizuire/Conversie a Dobânzii, Banca, pe parcursul perioadei care începe cu 60 (şaizeci) de zile şi se termină cu 30 (treizeci) de zile înainte de Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii, va transmite Împrumutatului o Propunere de Revizuire/Conversie a Dobânzii în care va menţiona următoarele:
    a) Rata Fixă şi/sau Marja care s-ar aplica Tranşei, sau unei porţiuni din aceasta indicată în Cererea de Revizuire/Conversie a Dobânzii conform Articolului 3.1; şi
    b) faptul că această rată se va aplica până la Data scadenţei sau până la o nouă Dată de Revizuire/Conversie a Dobânzii, dacă există, iar această dobândă este plătibilă trimestrial, semestrial sau anual, în conformitate cu Articolul 3.1, în arierate, pentru perioada scursă, la Datele Plăţii stabilite.

        Împrumutatul poate accepta în scris o Propunere de Revizuire/Conversie a Dobânzii până la termenul specificat.
        Orice modificare a Contractului solicitată de Bancă în legătură cu acest aspect se va efectua prin acord care va fi încheiat cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de Data relevantă a Revizuirii/Conversiei.
        Ratele şi marjele fixe sunt disponibile pe o perioadă de cel puţin 4 (patru) ani sau, dacă în această perioadă nu se achită nimic din principalul datoriei, cel puţin 3 (trei) ani.

    B. Efecte ale Revizuirii/Conversiei dobânzii
        În cazul în care Împrumutatul acceptă în mod oficial, în scris, o rată fixă sau o marjă în cazul unei Propuneri de Revizuire/Conversie a Dobânzii, Împrumutatul va plăti dobânda acumulată la Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii şi ulterior la Datele desemnate ale Plăţilor.
        Premergător Datei de Revizuire/Conversie a Dobânzii, prevederile relevante din Contract şi din Notificarea de tragere se vor aplica fiecărei Tranşe în totalitate. De la Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii inclusiv, prevederile conţinute în Propunerea de Revizuire/Conversie a Dobânzii privind noua Rată Fixă sau Marjă se vor aplica Tranşei (sau doar unei părţi din aceasta, aşa cum se indică în Cererea de Revizuire/Conversie a Dobânzii) până la o nouă Dată de Revizuire/Conversie a Dobânzii, dacă există, sau până la Data Scadenţei.

    C. Fără Revizuirea/Conversia Dobânzii sau Revizuirea/Conversia parţială a Dobânzii
        În cazul unei Revizuiri/Conversii parţiale a Dobânzii, Împrumutatul va rambursa, fără plata unei compensaţii, la Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii orice parte dintr-o Tranşă care nu a fost inclusă în Cererea de Revizuire/Conversie a Dobânzii şi care nu este afectată de Revizuirea/Conversia Dobânzii.
     În cazul în care Împrumutatul nu transmite o Cerere de Revizuire/Conversie a Dobânzii sau nu acceptă, în scris, o Propunere de Revizuire/Conversie a Dobânzii pentru o Tranşă sau dacă părţile nu pun în aplicare un amendament solicitat de Bancă în condiţiile Paragrafului A de mai sus, Împrumutatul va restitui Tranşa (sau o parte din ea) la Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii, fără plata unei despăgubiri.


    ANEXA E

    Formular Certificat de la Împrumutat
        Către: Banca Europeană de Investiţii [Împrumutat]
        De la: [Împrumutat]
        Data:
        Subiectul: Certificat pentru Contractul de Finanţare dintre Banca Europeană de Investiţii şi [Împrumutat] din data de ● ("Contractul de Finanţare")
        Denumirea proiectului: Spitalul Regional Craiova
        Număr Contract: 93.119
        Număr Operativ: 2020-0893
        Stimaţi domni,
        Termenii definiţi în Contractul de finanţare au acelaşi înţeles atunci când sunt folosiţi în această scrisoare.
     În înţelesul Articolului 1.4 din Contractul de finanţare dorim să vă confirmăm următoarele:
    a) nicio măsură asiguratorie de tipul celor interzise prin Articolul 7.1 nu a fost instituită şi nu există în prezent;
    b) nu s-a produs nicio modificare importantă referitor la niciun aspect din Proiect sau faţă de care am avea obligaţia de a raporta în conformitate cu Articolul 8.1, cu excepţia celor comunicate anterior de noi;
    c) nu s-a produs şi nu se află în derulare fără a fi remediat sau fără a avea renunţare niciun eveniment sau circumstanţă care, prin trecerea timpului sau notificare conform Contractului de finanţare, ar constitui un Eveniment de Rambursare Anticipată sau o Situaţie de Neîndeplinire a Obligaţiilor Contractuale;
    d) niciun litigiu, procedură administrativă de arbitraj sau investigaţie nu există actualmente şi din cunoştinţa noastră nu se află sau nu ar putea să se afle pe rolul niciunei instanţe, organism de arbitraj sau agenţie şi nici nu există împotriva noastră sau a Promotorului vreo hotărâre sau hotărâre nefavorabilă care a rezultat sau dacă are un rezultat negativ, poate conduce la probabilitatea rezonabilă a unei Schimbări Negative Substanţiale;
    e) declaraţiile şi garanţiile care trebuie efectuate sau repetate conform Articolului 6.9 sunt corecte sub toate aspectele relevante;
    f) nu s-a produs nicio Schimbare negativă substanţială, faţă de situaţia de la data Contractului de finanţare; şi
    g) cea mai recentă Listă de Semnături Autorizate şi Conturi furnizată Băncii de către Împrumutat este actualizată şi Banca se poate baza pe informaţiile prevăzute în aceasta.

        Ne angajăm să notificăm Băncii imediat dacă oricare dintre informaţiile de mai sus nu este adevărată sau corectă la Data Tragerii pentru Tranşa propusă.

        Cu stimă,
        Pentru şi în numele [Împrumutatului]
        Data:


                                       ---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016