Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE SERVICII PUBLICE din 28 decembrie 2023  privind prestarea obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători, atribuit prin procedură competitivă Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONTRACT DE SERVICII PUBLICE din 28 decembrie 2023 privind prestarea obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători, atribuit prin procedură competitivă Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. pentru perioada decembrie 2023 - 9 decembrie 2028

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1191 bis din 29 decembrie 2023
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.328 din 28 decembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1191 din 29 decembrie 2023.
──────────

    CONŢINUT
        Preambul
    Articolul 1. Obiectul contractului
    Articolul 2. Definiţii
    Articolul 3. Valoarea Estimată a Contractului şi obligaţiile de Plată pentru ARF
    Articolul 4. Obligaţiile OTF
    Articolul 5. Obligaţiile ARF
    Articolul 6. Conflictul de interese
    Articolul 7. Alte drepturi şi responsabilităţi ale Părţilor
    Articolul 8. Bunurile de capital utilizate pentru furnizarea Serviciilor Publice de Transport de Călători
    Articolul 9. Vânzarea şi stabilirea tarifelor pentru titlurile de călătorie
    Articolul 10. Participarea la Serviciile Integrate de Emitere a Titlurilor de călătorie şi la Serviciile de Transport Intermodale
    Articolul 11. Venituri generate de OTF, Calcularea Compensaţiei
    Articolul 12. Raportarea
    Articolul 13. Principii de contabilitate în calcularea Compensaţiei
    Articolul 14. Răspunderile Părţilor, Penalităţi şi Stimulente
    Articolul 15. Înlocuirea serviciului de transport feroviar public de călători printr-un serviciu alternativ
    Articolul 16. Asigurarea serviciilor şi informarea călătorilor în caz de grevă
    Articolul 17. Valabilitatea, Încetarea şi Rezilierea CSP-L
    Articolul 18. RGPD - Clauze referitoare la protectia datelor cu caracter personal
    Articolul 19. Forţa Majoră
    Articolul 20. Confidenţialitate
    Articolul 21. Litigii
    Articolul 22. Dispoziţii finale
    Anexa 1 - Contractul de Servicii Detaliat
    Articolul 1. Servicii de transport feroviar public de călători pentru prestarea OSP
    Articolul 2. Reducere/creşterea serviciilor de transport public de călători pentru adaptarea la condiţiile de piaţă
    Articolul 3. Comercializarea titlurilor de călătorie
    Articolul 4. Drepturile şi obligaţiile părţilor privind bunurile de capital (de natura mijloacelor fixe)
    Articolul 5. Asigurarea personalului necesar implementării OSP
    Articolul 6. Măsuri de siguranţă
    Articolul 7. Alte cerinţe de calitate
    Articolul 8. Prevederi finale

    Anexa 1.1 - Obiective strategice privind investiţiile, închirierea şi, după caz, operaţiunile de leasing de bunuri imobile
    Anexa 1.2 - Modificarea Serviciilor de transport feroviar public de călători în timpul anului
    Anexa 1.3 - Penalităţile pentru reziliere
    Anexa 1.4 - Monitorizarea pieţei OSP şi raportarea
    Anexa 1.5 - Clauze generale referitoare la protectia datelor şi informaţiilor confidenţiale
    Anexa 2 - Servicii care fac obiectul CSP-L şi programul de transport Decembrie 2022 - Decembrie 2032
    Anexa 3 - Politica şi structura tarifelor
    Anexa 4 - Reguli pentru calcularea costurilor şi veniturilor
    Anexa 4.1. - Calcularea costului unitar şi valoarea compensaţiei preliminate unitare per tren-km pentru categoria de tren IR
        Anexa 4.2. - Formula de actualizare a costului unitar şi compensaţiei preliminată unitară (Secret de Serviciu)
    Anexa 5 - Reguli pentru plata compensaţiei
    Anexa 6 - Indicatori Cheie de Cantitate, Calitate, Performanţă, Eficienţă şi Investiţii
    Anexa 6.1. - Metodologia de punctare pentru realizarea şi utilizarea parametrilor de cantitate, calitate, performanţă, eficienţă şi investiţii aprobaţi în vederea îndeplinirii OSP
    Anexa 6.2. - Modalitatea de punctare pentru realizarea şi utilizarea indicatorilor, aprobaţi în vederea stabilirii obligaţiilor de serviciu public, astfel cum sunt prevăzuţi în CSP-L
    Anexa 6.3. - Modalitatea de calculare şi aplicare a indicatorilor cantitativi, de calitate, de performanţă, de eficienţă şi proprii/închiriere/operaţiuni de leasing, astfel cum sunt prevăzuţi în contractele de servicii publice aprobate
    Anexa 6.4. - Valorile de referinţă ale indicatorilor de performanţă, conform realizărilor din anul 2022(2023)
    Anexa 7 - Inventarul bunurilor de natura mijloacelor fixe furnizate de ARF pentru a fi utilizate în scopul îndeplinirii CSP-L
    Anexa 8 - Regulament pentru exploatarea materialului rulant prevăzut în Anexa nr. 7, pus la dispoziţia OTF de către ARF, pentru a fi utilizat în cadrul şi termenii CSP-L
    Anexa 9 - Structură standard a datelor raportate în sistemele informatice
    Anexa 9.1. - Structura datelor pentru biletele emise şi raportate lunar de OTF
    Anexa 9.2. - Structura fişierului analitic al asocierilor tuplurilor şi structura fişierului .xml de asocieri
    Anexa 10 - Modele adrese de înaintare şi formulare tipizate
    Anexa nr. 10.1. - Model adresă de înaintare şi formular declaraţie cu indicatorii preliminaţi pentru luna curentă (N)
    Anexa nr. 10.2. - Model adresă de înaintare şi formular declaraţie cu indicatorii realizaţi pentru luna (N-2)
    Anexa nr. 10.3. - Model adresă de înaintare şi formular privind declararea şi înregistrarea unui eveniment neprevăzut şi independent de voinţa Părţilor, în vederea substituirii unui bun de capital
    Anexa nr. 10.4. - Model adresă de înaintare şi formular pentru predarea propunerii de OSP detaliată pentru anul n+1
    Anexa nr. 10.5. - Formular Proces Verbal predare-primire bunuri achiziţionate de statul român, prin ARF, puse la dispoziţia OTF pentru implementarea CSP-L
    Anexa nr. 10.6 - Model adresă de înaintare şi formular centralizator valori de plată a compensaţiei după deducerea cheltuielilor (redevenţă/amortizare)
    Anexa nr. 10.7 - Lista documentelor justificative ce trebuie transmise obligatoriu de fiecare OTF către ARF în vederea solicitării compensaţiei
    Anexa nr. 10.8 - Model adresă de înaintare şi formular date statistice privind numărarea călătorilor
    Anexa nr. 10.9 - Model adresă de înaintare şi formular "Statistici cheie"
    Anexa nr. 10.10 - Model adresă de înaintare "Raport de forţă majoră"
    Anexa nr. 10.11 - Model adresă de înaintare privind întreţinerea şi curăţenia materialului rulant
    Anexa nr. 10.12 - Model adresă de înaintare şi raport de punctualitate şi de recuperare a serviciului
    Anexa nr. 10.13 - Model adresă de înaintare şi formular "decontare cheltuieli de disponibilitate" definite la Anexa nr. 4, care reprezintă 60% din suma decontării uzuale de cheltuieli
    Anexa nr. 10.14 - Model notificare scrisă privind avarierea, distrugerea sau pierderea Vehiculelor, indiferent de cauză
    Anexa nr. 10.15 - Model formular solicitare întrunire
    Anexa nr. 10.16 - Model adresă de înaintare şi formular cu raportarea Indicatorilor Cheie de Performanţă raportaţi trimestrial
    Anexa nr. 10.17 - Model adresă de înaintare şi formular cu raportarea Indicatorilor Cheie de Performanţă raportaţi semestrial
    Anexa nr. 10.18 - Model cerere pentru acordarea compensaţiei preliminată pentru luna N
    Anexa nr. 10.19 - Model formular pentru sondaj de opinie - "Studiu privind satisfacţiile şi preferinţele călătorilor".

    Preambul
    În conformitate cu Regulamentul (CE) NR. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului şi Regulamentul (UE) şi Regulamentul (UE) 2016/2338 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi Legea nr. 202 din 4 noiembrie 2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu modificările şi completările ulterioare.
        Întrucât, după evaluarea capacităţilor şi resurselor, Părţile semnatare intenţionează să îşi unească eforturile în implementarea cu succes a directivelor şi regulamentelor feroviare europene în România, în special în privinţa Obligaţiilor de Servicii Publice în acest domeniu, pentru care scop i-a fost acordat prezentul contract de servicii publice pe baza unei proceduri de atribuire competitivă;
     Ţinând cont că acest Contract va fi executat în baza Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 şi a Regulamentului(UE) 2016/2338 al Parlamentului European şi al Consiliului, în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare şi în baza legilor aplicabile din România;
        Luând în considerare faptul că acest Contract a fost elaborat urmărind următoarele obiective strategice:
    1. Creşterea calităţii serviciilor contractate
    2. Creşterea eficienţei modului de utilizare în condiţii optime a fondurilor publice implicate
    3. Asigurarea unui cadru de lucru pentru reformarea sistemului de transport feroviar de călători din România în contextul tranziţiei către un cadru de atribuire a Contractelor de Servicii Publice (CSP) bazat exclusiv pe proceduri transparente şi competitive echitabile
    4. Creşterea gradului de atractivitate al transportului
    5. Creşterea gradului de siguranţă şi securitate în transportul feroviar de călători
    6. Creşterea gradului de securitate şi siguranţă a muncii
    7. Punerea în valoare a proiectelor de regenerare şi dezvoltare teritorială
    8. Asigurarea mobilităţii durabile a angajaţilor;

     Întrucât prin aplicarea prevederilor Regulamentului UE nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători a fost creat un mecanism menit să conducă la restabilirea echilibrului competiţional intermodal pe piaţa serviciilor publice de transport al călătorilor, prin compensarea din fonduri publice a costurilor operatorilor de transport aferente realizării obligaţiilor de serviciu public, sunt necesare acţiuni destinate creşterii nivelului de atractivitate al serviciilor de transport feroviar al călătorilor sunt necesare atractivitate al serviciilor de transport feroviar al
    călătorilor pentru a se asigura promovarea unor servicii cu grad ridicat de atractivitate pentru
    transportul feroviar public de Călători,
        În baza Hotărârii nr.1 din 16.10.2023 a Comisiei de Analiză constituită conform Deciziei BRM nr.84/02.10.2023, se acordă dreptul de a încheia contractul de achiziţie de "Servicii publice de transport feroviar de călători prin punerea la dispoziţie a materialului rulant nou achiziţionat de ARF, respectiv a trenurilor electrice inter-regionale, denumite RE-IR, destinate transportului interregional feroviar de călători" de către Operatorul de Transport Feroviar de călători Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"- S.A. desemnat câştigător, numit în cele ce urmează "OTF", cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară - în calitate de Autoritate Contractantă, numită în cele ce urmează "ARF".

    Părţile Contractante
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară, denumită în continuare ARF, în numele statului, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.598, cod fiscal 37314940, cont nr. RO76TREZ23A840401200109X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. Ştefan-Adrian ROŞEANU, Preşedinte, în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte
    şi
        Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"- S.A., cu sediul în Mun. Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J40/9764/1998, având CUI: RO11054545, Tel:021.319.03.22, fax:021.319.03.39, e-mail: office@cfrcalatori.ro, cont nr.RO14TREZ7005070XXX000736 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin dl. Traian Preoteasa, Director General, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare operator, pe de altă parte
        Denumite în mod individual "Partea" şi în mod colectiv "Părţile"
        Au convenit şi au stipulat, de comun acord, următoarele clauze:
    ART. 1
        Obiectul contractului
     Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea Serviciilor Publice de Transport Feroviar de Călători prevăzute la Anexa 2, de către OTF, în schimbul unei compensaţii plătibilă de către ARF, în termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul contract.

    ART. 2
         Definiţii
    2.1. În prezentul contract, dacă nu se prevede altfel, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) Contract de transport călători - reprezintă un contract de transport, în sensul prevăzut la art. 3, pct. 6 din Regulamentul (UE) 2021/782 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, denumit în continuare Regulamentul (UE) 782/2021, încheiat în baza achitării tarifului de călătorie sau demonstrării dreptului la călătorie gratuită pentru categoria de tren şi clasa, pentru care se solicită eliberarea legitimaţiei de călătorie;
    b) Act adiţional - document ce modifică termenii şi condiţiile contractului de servicii publice, producând efecte de la data încheierii lui;
    c) Valoarea totală a contractului - reprezintă suma veniturilor generate prin implementarea obligaţiilor de serviciu public contractate, respectiv veniturile proprii, la care se adaugă valoarea sprijinului public plătită de ARF şi, după caz, de alte autorităţi publice, înainte de aplicarea TVA, inclusiv valoarea profitului recunoscut;
    d) Valoarea unitară - a indicatorului tren-km reprezintă raportul dintre valoarea totală a contractului şi volumul total de tren-km din perioada de analiză;
    e) Profitul rezonabil - reprezintă, în sensul prevederilor Art. 5 din OUG nr.12/1998, profitul de până la 7,55% calculat la valoarea totală anuală a cheltuielilor eligibile ale Contractului, determinat pe baza ratelor SWAP publicate pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei Reţeaua Naţională de Ajutor de Stat, valabile la data emiterii deciziei autorităţii competente din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii privind demararea negocierilor în vederea încheierii contractelor de servicii publice, la care se adaugă 100 de puncte de bază la rata SWAP relevantă;
    f) Venituri proprii - reprezintă orice încasare de tarife, venituri financiare sau alte venituri generate de OTF în contextul îndeplinirii OSP contractate (de exemplu, dar fără a se limita la, venituri din publicitate, venituri din servicii prestate la bordul trenurilor incluse în CSP-L, venituri din alte surse pentru care nu se alocă special resurse ale OTF);
    g) Compensaţia - reprezintă Compensaţia de Servicii Publice, în sensul Art. 2, lit. g din Regulamentul (CE) nr.1370/2007 corelat cu normele aplicabile compensaţiei prezentate in Anexa Regulamentului (CE) nr.1370/2007;
    h) Compensaţia preliminată unitară - reprezintă suma de la bugetul de stat, exprimată în lei/tren- km, necesară ARF pentru a fi acordată OTF în schimbul îndeplinirii obligaţiei de serviciu public, în conformitate cu termenii şi condiţiile acestui contract;
    i) Redevenţa - reprezintă obligaţia financiară pe care OTF o are faţă de ARF ca urmare a punerii la dispoziţie a bunurilor de natura mijloacelor fixe şi care se deduce de către OTF din valoarea compensaţiei solicitate. Aceasta se calculează ca echivalentul valorii amortizării stabilită prin metoda liniară şi perioada maximă stipulată în HG nr. 2139/2004, pentru perioada de utilizare în CSP-L;
    j) Sprijinul public total (SPT) - reprezintă beneficiu financiar (de exemplu, dar fără a se limita la, compensaţia preliminată destinată acoperirii cheltuielilor de exploatare, compensaţia preliminată destinată acoperirii cheltuielilor de amortizare, închiriere şi, după caz, operaţiuni de leasing, valoarea totală preliminată a facilităţilor, inclusiv TVA, acordate în baza legilor speciale, valoarea totală preliminată de amortizare a materialului rulant pus la dispoziţie de ARF pe perioada CSP-L şi valoarea totală preliminată a fondurilor publice nerambursabile, indiferent de sursa acestora), acordat direct sau indirect de către ARF, din fonduri publice, către OTF, în perioada de valabilitate a CSP-L;
    k) Facilităţi de călătorie - reprezintă orice sumă acordată OTF în vederea decontării transportului anumitor categorii sociale în baza unor legi speciale;
    l) Obligaţii de tarif - reprezintă obligaţia impusă de ARF asupra OTF de a aplica tarifele enumerate în Anexa nr. 3 pentru anumite categorii de călători;
    m) Tarif de călătorie - reprezintă preţul, stabilit conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători, cu modificările şi completările ulterioare, perceput de către un operator de serviciu public de transport feroviar de călători pentru un contract de transport călători, inclusiv diferenţe de tarif, tichete de rezervare şi, după caz, pentru servicii conexe şi auxiliare transportului feroviar de călători, inclusiv tarifele de bagaje şi mesagerie;
    n) Legitimaţie/Titlu de călătorie - are înţelesul prevăzut la art. 3, pct. 7 din Regulamentul (UE) 782/2021 şi reprezintă dovada încheierii unuia sau a mai multor contracte de transport de călători, emisă prin canalele de vânzare ale operatorilor de transport feroviar de călători, canalele de vânzare ale autorităţilor publice sau canalele de vânzare ale partenerilor acestora şi este valabilă, după caz, pentru efectuarea:
    (i) unei călătorii simple, cu unul sau mai multe trenuri ale unui singur operator de serviciu public,
    (ii) unei călătorii simple, cu trenuri ale mai multor operatori de serviciu public,
    (iii) unei călătorii multimodale, cu unul sau mai multe trenuri ale operatorilor de serviciu public şi cu mijloacele de transport public ale altor operatori de transport autorizaţi/licenţiaţi, inclusiv cu autocare/autobuze de înlocuire tren de călători,
    (iv) călătoriilor multiple, pe o anumită perioadă şi distanţă, de tip abonament, autorizaţii de călătorie, permise de călătorie cu unul sau mai mulţi operatori de transport feroviar de călători sau, după caz, pentru efectuarea de călătorii multimodale;

    o) Autorizaţie de călătorie - reprezintă documentul de formă fizică pe care îl deţin demnitarii, funcţionarii publici şi, după caz, salariaţii încadraţi cu contract de muncă pe durată nedeterminată sau, după caz, determinată din compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), al autorităţilor, companiilor şi societăţilor cu profil feroviar din subordinea, coordonarea sau autoritatea MTI, al filialelor acestora conform prevederilor art.3 din OG nr.112/2019, precum şi cei de la subunităţile din structura organizatorică a acestora, pentru călătorii în interes de serviciu sau personal pe căile ferate române;
    p) Călătorie - are înţelesul prevăzut la art. 3, pct. 11 din Regulamentul (UE) 782/2021;
    q) Data intrării în vigoare - data predării materialului rulant pus la dispoziţia OTF de către ARF pe baza procesului verbal de predare-primire;
    r) Data începerii - reprezintă data începerii prestaţiei serviciului public de transport feroviar de călători aferentă CSP-L;
    s) Date şi informaţii confidenţiale - reprezintă orice informaţie care nu este de domeniul public şi care se referă exclusiv la afacerea, comerţul, activitatea sau relaţiile financiare sau tehnice ale Operatorului (inclusiv informaţii legate de produse sau servicii, procese şi operaţiuni ale Operatorului, clienţii săi şi lista sa de furnizori, listele de preţuri, aranjamente contractuale, oportunităţi de piaţă, planuri, evoluţii, materiale de reglementare, date, rezultate, invenţii (patentabile sau nu), know-how, secrete comerciale, previziuni, analize, evaluări, metodologii de cercetare, informaţii tehnice sau de afaceri, informaţii legate de personal şi alte probleme privind afacerea, planuri de afaceri sau nivelul de utilizarea a capacităţilor de transport ale OTF (sau legate de acesta), indiferent că aceste informaţii sunt orale, în scris, electronice sau în altă formă sau marcate în scris cu "confidenţial";
    t) RGPD - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecţia Datelor);
    u) Legea sau legile - reprezintă toate legile aplicabile în România, civile, penale sau administrative, legi de drept comun sau coduri civile, legislaţie, legislaţie subordonată, tratate, regulamente, directive şi reglementări, care sunt în vigoare în fiecare caz înainte de acest Contract, la momentul acestui Contract sau după data acestui Contract;
    v) Legea 202/2016 - Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu modificările şi completările ulterioare;
    w) OUG 12/1998 - Ordonanţa de urgenţă nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare;
    x) OUG 56/2011 - Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători, cu modificările şi completările ulterioare;
    y) OUG 62/2016 - Ordonanţa de urgenţă nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, cu modificările şi completările ulterioare;
    z) OUG 77/2014 - Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2017 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996;
    aa) HG nr. 2139/2004 - pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe cu modificările şi completările ulterioare;
    bb) HG 643/2011 - Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora - cu modificările şi completările ulterioare;
    cc) Regulamentul (CE) nr.1370/2007 - Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    dd) HG nr. 1453/2022- Hotărârea Gevernului nr. 1453/2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022 - 11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători, stabilirea unor condiţionalităţi pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară, operatorii de transport feroviar şi Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. în vederea implementării obligaţiilor de serviciu public feroviar din România, precum şi de aprobare a metodologiilor de predare în cadrul contractelor de servicii publice cu atribuire directă a materialului rulant feroviar achiziţionat cu fonduri europene
    ee) OSP - prin "obligaţie de serviciu public" se înţelege o cerinţă definită sau stabilită de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile sale interese comerciale, nu şi lear asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi retribuit. În sensul prezentului contract, OSP cuprinde programul de transport pentru perioada decembrie 2023- 9 decembrie 2028 ( care cuprinde numărul de trenuri, ruta de circulaţie, categoria de tren şi total tren-km pentru fiecare perioadă), obligaţia de repectare a tarifelor de călătorie, obligaţia de raportare a situaţiilor financiare defalcate pe rute şi categorii de tren, obligaţiile de preluare a unor bunuri puse la dispoziţie de autoritatea contractantă, obligaţiile de exploatare a bunurilor proprii şi al celor puse la dispoziţie de autoritatea contractantă, obligaţiile de monitorizare şi raportare a indicatorilor cheie ai contractului, obligaţiile asigurării continuităţii activităţii de transport feroviar public de călători, obligaţia de participare la serviciile integrate de emitere a titlurilor de călătorie şi la Serviciile de transport intermodale;
    ff) CSP-L - contractul de servicii publice de transport feroviar de călători încheiat între ARF şi OTF pentru perioada decembrie 2023- 9.12.2028;
    gg) Servicii de transport feroviar public de călători - activităţi de transport, prevăzute în Anexa nr. 2, prestate în mod nediscriminatoriu, echitabil, transparent şi continuu, în conformitate cu prevederile OUG nr. 12/1998, a căror prestare face obiectul contractului, care sunt de interes economic general şi care sunt prestate de către OTF publicului pentru categoriile de trenuri folosite în îndeplinirea OSP;
    hh) Servicii suplimentare - reprezintă servicii de transport feroviar de călători care nu sunt incluse iniţial în OSP asumată prin contract, dar care pot fi solicitate de ARF în urma analizării nevoii de mobilitate a populaţiei, corelată cu finalizarea lucrărilor de modernizare şi îmbunătăţire a stării tehnice a infrastructurii feroviare şi aprobate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1370/2007, OUG nr.12/1998 şi OUG nr. 62/2016;
    ii) ARF - Autoritatea pentru Reformă Feroviară, autoritatea publică din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii având calitatea în CSP-L de "autoritate contractantă" şi cea de autoritate competentă în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, OUG 12/1998 şi OUG nr.62/2016;
    jj) OTF - reprezintă Operatorul de Transport Feroviar de călători, operator de serviciu public, aşa cum este definit la art. 2, lit. d din Regulamentul (CE) nr.1370/2007 şi autorizat în conformitate cu prevederile OUG nr.12/1998 şi Legii nr.202/2016;
    kk) CNCF"CFR" S.A. - reprezintă Administratorul Infrastructurii feroviare, respectiv Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A., companie responsabilă de operarea, mentenanţa şi reînnoirea infrastructurii feroviare pe reţeaua de căi ferate din România, precum şi de participarea la dezvoltarea acesteia, conform legislaţiei de înfiinţare şi funcţionare şi potrivit normelor stabilite prin legislaţia în vigoare în cadrul politicii generale privind dezvoltarea şi finanţarea infrastructurii;
    ll) Gestionarul de infrastructură feroviară - orice persoană juridică sau grup de persoane juridice care au ca obiect de activitate întreţinerea şi exploatarea infrastructurii feroviare neinteroperabile închiriate de la administratorul infrastructurii feroviare, în condiţiile legii. Pe perioada închirierii infrastructurii feroviare neinteroperabile administratorul infrastructurii feroviare exercită drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru infrastructura feroviară închiriată;
    mm) Trenuri OSP - reprezintă categoriile de trenuri pe care OTF le foloseşte în vederea îndeplinirii OSP din CSP-L, pe rutele de transport asumate;
    nn) Rută de circulaţie - rută de transport stabilită între două puncte ale reţelei (punctul de plecare şi destinaţie), utilizată de către OTF pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar de călători ce fac obiectul CSP-L;
    oo) Categorie de tren - categorii de trenuri de transport de călători, respectiv "tren intercity", "tren interregio" şi "tren regio" , aşa cum sunt definite la pct. I-III din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de OTF, cu modificările şi completările ulterioare;
    pp) Disponibilitate - reprezintă capacitatea unui serviciu contractat de a fi derulat în condiţiile solicitate prin CSP-L, în orice moment sau în orice interval de timp analizat;
    qq) Tren Interregio (IR) - categoria de tren care asigură serviciile oferite de OTF, aşa cum este clasificată la pct. II din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de OTF, cu modificările şi completările ulterioare;
    rr) DRR - reprezintă Documentul de Referinţă al Reţelei feroviare publice din România prin care se precizează în mod detaliat regulile generale, termenele, procedurile şi criteriile pentru sistemele de tarifare şi de alocare a capacităţilor de infrastructură, inclusiv orice alte informaţii de acest fel necesare pentru a permite solicitarea capacităţilor de infrastructură;
    ss) Situaţia realizării serviciilor de transport public de călători - reprezintă documentul pus la dispoziţie de fiecare OTF, prin care se constată stadiul realizării serviciilor de transport public de călători executate, respectiv realizarea indicatorilor cantitativi, calitativi, de performanţă, de eficienţă şi, precizaţi în Contract;
    tt) Conflict de interese - orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai OTF, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire, care pot influenţa rezultatul acesteia, sau sunt implicaţi în derularea contractului au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor;
    uu) Forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora şi care face imposibilă executarea, respectiv îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă;
    vv) Programul de transport preliminar - reprezintă necesitatea de transport identificată de ARF pentru anul N+1, determinată în baza obligaţiei de serviciu public din CSP-L, în vederea gestionării alocării capacităţilor de infrastructură, stabilirii şi finalizării mersului de tren;
    ww) Vehicul - reprezintă materialul rulant folosit de către OTF pentru circulaţia pe liniile de cale ferată, în vederea îndeplinirii obligaţiei de serviciu public;
    xx) Serviciul de transport intermodal - reprezintă acel sistem de transport care presupune utilizarea în mod succesiv a cel puţin două moduri de transport şi în care unitatea de transport intermodal nu se divizează la schimbarea modurilor de transport;
    yy) RE-IR - Ramă electrică interregională destinată transportului public feroviar de călători.

    2.2. În acest Contract, în afara cazului în care contextul reclamă altfel:
    a) Orice termen cu majuscule care nu este definit aici va avea înţelesul din Regulamentul (CE) nr.1370/2007, în vigoare;
    b) Orice frază prefaţată de termenii "incluzând", "include" sau "în special" sau orice expresie similară va fi interpretată ilustrativ şi nu va limita sensul cuvintelor introduse de acei termeni.
    c) Ora şi ziua sunt ora şi ziua din Bucureşti, România;
    d) O zi va reprezenta o perioadă de 24 de ore, curgând de la miezul nopţii la miezul nopţii, iar zilele vor fi zile calendaristice, doar dacă nu se specifică zilele lucrătoare;
    e) O lună sau un an va fi o lună calendaristică sau, respectiv, un an calendaristic;
    f) În scris sau scris include orice metodă de reprezentare sau reproducere a cuvintelor într-o formă lizibilă;
    g) În afara cazurilor în care contextul reclamă altfel, orice referinţă din acest Contract la un articol, paragraf sau anexă indică acest Contract;
    h) Acest Contract încorporează anexele.
    i) Lista de conţinuturi, titluri şi orice note descriptive se utilizează exclusiv scopurilor de facilitare a referinţei şi nu va afecta structura sau interpretarea acestui Contract.


    ART. 3
        Valoarea Estimată a Contractului şi obligaţiile de Plată pentru ARF
    3.1. Valoarea estimată a contractului va fi constituită din venitul total al OTF, aşa cum este definit la art. 2, alin.2.1, lit. c), generat pe durata acestui Contract, după cum s-a convenit, pentru implementarea Serviciilor de Transport Feroviar de Călători care constituie obiectul contractului, până la valoarea de 1.221.295,94 mii lei (unmiliondouăsutedouăzecişiunudemiidouăsutenouăzecişicinci virgulănouăzecişiredepatrumiilei), în conformitate cu prevederile legale.
    3.2. Valoarea prevăzută la alin. 3.1. se poate actualiza, prin aplicarea prevederilor CSP-L şi a celor legale ori de câte ori elementele ce concură la definirea acesteia se modifică, fără a surveni o modificare substanţială;
    3.3. ARF va plăti OTF un Sprijin Public Total estimat până la suma de 1.221.295,94 mii lei compus din:
    a) valoarea compensaţiei preliminată estimată care include valoarea redevenţei materialului rulant pus la dispoziţie de ARF până la suma de 1.221.295,94 mii lei compusă din:
    i) Compensaţie preliminată estimată destinată acoperirii cheltuielilor de exploatare până la suma de 891.550,18 mii lei (optsutenouăzecişiunademiicincisutecincizecivirgulă optsprezecemiilei),

    b) Compensaţie preliminată estimată destinată acoperirii cheltuielilor de amortizare, închiriere şi, după caz, operaţiuni de leasing până la suma de 0 mii lei (zeromiilei);
    c) valoarea totală estimată a redevenţei materialului rulant pus la dispoziţie de ARF pe perioada CSP-L până la suma de 129.745,76 mii lei (osutădouăzecişinouădemiişaptesute patruzecişicincivirgulăşaptezecişişasemiilei), fără TVA, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 4 - "Reguli pentru calcularea costurilor şi veniturilor" şi calculată conform mecanismelor prevăzute în Anexa nr. 5. - "Reguli pentru plata compensaţiei".
    d) valoarea totală estimată a facilităţilor, inclusiv TVA, acordate în baza legilor speciale, până la suma de 200.000,00 mii lei (douăsutedemiimiilei),

    3.4. Sprijinul Public Total prevăzut la alin. 3.3. se modifică atunci când se calculează cuantumul final al compensaţiei, conform mecanismului de plată al compensaţiei stipulat în Anexa nr. 5.
    3.5. Valoare lunară reală a redevenţei s-a stabilit prin metoda amortizării liniare, pe perioada normală de funcţionare maximă de 18 ani, prevăzută la Grupa 2 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii", Subgrupa 2.3. "Mijloace fixe", Clasa 2.3.1. "Mijloace de transport feroviare", Subclasa 2.3.1.1. "Locomotive, locotractoare şi automotoare de ecartament normal. Vagoane de marfa şi de călători, de ecartament normal. Locomotive, locotractoare şi automotoare de ecartament îngust sau larg. Vagoane de marfa şi de călători, de ecartament îngust", din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, parte integrantă a Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare şi este de 215.525 lei/RE-IR. Calculul valorii redevenţei începe cu luna următoare predării MR către OTF. Valoarea redevenţei va fi calculată de ARF şi comunicată OTF, fără să aibă influenţă în balanţa cost- venit aferentă contractului.
    3.6. În cazul în care, indiferent de motive, nu vor putea fi aprobate şi alocate fonduri din bugetul de stat, ARF nu va fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu cauzat de plata cu întârziere a sumelor provenite din acordarea facilităţilor, conform prevederilor legale în vigoare indiferent dacă ARF a fost notificat asupra existenţei unui asemenea prejudiciu.
    3.7. Sumele din CSP-L nu includ TVA, excepţie făcând facilităţile de călătorie plătite de ARF către OTF în baza deconturilor depuse de OTF care conţin TVA.

    ART. 4
        Obligaţiile OTF
    4.1. OTF se obligă:
    a) Să presteze obligaţia de serviciu public doar pe rutele de pe teritoriul României şi doar cu material rulant nou pus la dispoziţie de către ARF, pe fiecare rută de circulaţie, în ambele sensuri, cu cadenţa ce va fi propusă de ARF, alegând dintre variantele soluţiilor de grafic furnizate de CNCF CFR SA la cererea OTF.
    b) Să furnizeze Servicii Publice de Transport Feroviar de Călători în conformitate cu termenii şi condiţiile CSP-L. Serviciile Publice de Transport Feroviar de Călători vor include rutele de circulaţie, distanţa kilometrică, categoria de tren, număr trenuri în perioada de circulaţie şi tren-kilometrii indicaţi în Anexa nr. 2 şi vor fi prestate cu ajutorul bunurilor specificate în Anexa nr. 2 actualizată, după caz.
    c) Să respecte serviciile de transport feroviar public de călători şi programul de transport, ce fac obiectul Obligaţiei de Serviciu Public menţionată în Anexa nr. 2 şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    d) Să furnizeze Servicii Publice de Transport Feroviar de Călători cu tarifele indicate în Anexa nr. 3 şi să realizeze toate modificările unor astfel de tarife în conformitate cu prevederile acestui Contract.
    e) Să furnizeze Servicii Publice de Transport Feroviar de Călători tuturor călătorilor care posedă Titluri de Călătorie valabile şi pentru acest scop, să verifice şi să valideze faptul că toate călătoriile efectuate de către călători sunt realizate cu Titluri de Călătorie valabile specificate în Anexa nr. 3.
    f) asigură, pe toată durata contractului, un sistem de evidenţă contabilă care să permită înregistrarea şi detalierea pe conturi analitice distincte a cheltuielilor şi veniturilor eligibile aferente strict obligaţiei de serviciu public din CSP-L 2023-2028;
    g) până la data de 1 septembrie a fiecărui an contractual (N), CFR Călători comunică către ARF veniturile estimate din transportul public de călători pentru perioada mersului de tren următor (N+1), pe fiecare rută de circulaţie şi categorii de trenuri, defalcate pe venituri din vânzare titluri de călătorie, venituri din facilităţi de călătorie şi alte venituri;
    h) până la data de 1 septembrie a fiecărui an contractual (N), CFR Călători comunică către ARF cheltuielile eligibile estimate din transportul public de călători pentru perioada mersului de tren următor (N+1), pe fiecare rută de circulaţie şi categorii de trenuri;
    i) să încarce şi să actualizeze informaţiile necesare validării activităţii în baza de date unică ssw01 dezvoltată şi gestionată de ARF;
    j) să asigure interoperabilitatea sistemelor informatice, în exploatare sau dezvoltate ulterior, cu sistemele deţinute sau gestionate de ARF prin tehnologii avansate, astfel încât acestea să fie compatibile, uşor de interacţionat, securizate şi accesibile prin organizare pe nivele de competenţe;
    k) implementează sistemul de vânzare, validare şi control electronic al titlurilor de călătorie, dezvoltate şi gestionate de ARF.
    l) Să transmită administratorului infrastructurii feroviare - în cazul prezentelor rute, CNCF CFR SA - cererea de alocare capacitate în conformitate cu prevederile Documentului de Referinţă al Reţelei (DRR) în vigoare.
    m) Pentru utilizarea infrastructurii feroviare publice, OTF va achita Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi gestionarului de infrastructură feroviară neinteroperabilă, după caz, obligaţiile curente privind tarifele aferente serviciilor furnizate în vederea realizării OSP, precum şi achitarea S.C. ELECTRIFICARE "CFR" S.A. A A obligaţiilor curente privind contravaloarea energiei electrice consumate.
    n) Să transmită ARF, spre aprobare finală, mersul de tren pregătit şi negociat cu Administratorul Infrastructurii Feroviare, în vederea actualizării Anexei nr. 2.
    o) Să prezinte, după caz, întreaga documentaţie specificată în Anexa nr. 5.
    p) Să pună la dispoziţia ARF următoarele documente:
    i) Licenţa sau licenţele feroviare corespunzătoare;
    ii) Certificatul de siguranţă corespunzător;
    iii) Documentele corespunzătoare, precum licenţele şi certificatele mecanicilor de locomotivă - automotor care vor conduce respectivele Vehicule;
    iv) Documentele corespunzătoare ale personalului implicat în activităţi legate de siguranţă care se referă la Vehicule;
    v) Orice alte documente care sunt necesare pentru a demonstra că OTF şi personalul său sunt îndrituiţi să opereze pe secţiunile de căi ferate române care sunt obiectul acestui Contract. După efectuarea recunoaşterii secţiilor de către mecanici, OTF transmite ARF copii după declaraţiile acestora.

    q) Se obligă să încheie asigurările necesare pentru vehicule şi personalul care operează, deserveşte sau întreţine vehiculele. Calitatea materialului rulant propus pentru rezervă cu material rulant autorizat pentru a înlocui vehiculul pe perioada indisponibilizării, va fi evaluat pe baza parametrilor de performanţă şi calitate stabiliţi de ARF (Anexa nr. 6) şi se consideră material rulant corespunzător pentru înlocuire, cel care are o vechime de maxim 20 de ani.
    r) Să încheie asigurările necesare pentru pasageri şi bagajele acestora.
    s) Să respecte Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46 CE.
    t) Să furnizeze ARF toate informaţiile solicitate şi accesul la datele necesare în vederea verificării, evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de transport public feroviar de călători.
    u) Să asigure realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora.
    v) Se obligă ca, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 5 din Reg. 1370/2007, să acorde personalului angajat anterior pentru a presta servicii drepturile pe care acesta le-ar fi avut dacă ar fi fost transferat în sensul Directivei 2001/23/CE şi să transmită, după atribuirea contractului, autorităţii contractante, o listă cu personalul în cauză oferind, în condiţii de transparenţă, detalii privind drepturile contractuale ale acestuia şi condiţiile în care angajaţii sunt consideraţi ca fiind legaţi de serviciile respective.
    w) Se obligă se constituie garanţie de bună execuţie. Garanţia de bună execuţie va reprezenta 10% din valoarea SPT (la care este luată în calcul valoare compensaţiei preliminate, a facilităţilor şi valoarea redevenţei) plătibilă în tranşe lunare succesive prin reţinere la sursă. OTF are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de garanţii de disponibil distinct la dispoziţia ARF. Restituirea garanţiei de bună execuţie se face în termen de 14 zile de la data îndeplinirii integrale de către OTF a obligaţiilor asumate prin contract, dacă ARF nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
    x) Se obligă să asigure în proporţie de 98% serviciile contractate faţă de volumul contractat pe perioada indisponibilizării materialului rulant pus la dispoziţie de către ARF. OTF va utiliza RE rezervă la turnus, iar dacă şi această ramă electrică este indisponibilă, va asigura operarea cu material rulant disponibil din parcul propriu.
    y) Să returneze către ARF fiecare vehicul în baza procesului verbal de predare-primire încheiat la locaţia stabilită de ARF cu minim 6 luni înainte.
    z) Să fie răspunzător pentru toate cheltuielile asociate predării-returnării fiecărui Vehicul.
    aa) Să stabilească locaţiile pentru remizarea materialului rulant nou, cu respectarea reglementărilor stabilite de către autoritatea contractantă, fiind responsabil de securizarea acestuia în vederea evitării vandalizării şi distrugerii pe perioada remizării şi având obligaţia ca spaţiul destinat remizării să fie la o distanţă de maxim 10 km de staţia terminus.
    bb) Să efectueze activităţile de monitorizare şi implementare a contractului de mentenanţă pe perioada de valabilitate a CSP-L.
    cc) Să îndrume materialul rulant aflat în circulaţie pentru reviziile planificate către centrele de mentenanţă ale firmei producătoare după un grafic/ciclu de planificare a reviziilor stabilit de către acesta cu implicaţiile corespunzătoare în ceea ce priveşte programul de circulaţie al trenurilor. Serviciile de mentenanţă şi reparaţii pentru cele 12 rame electrice interregionale RE-IR vor fi efectuate de către firma producătoare a acestora în baza unui contract.
    dd) Să adapteze volumul de activitate la graficul real de livrare, cu acordul ARF, utilizând RE pe secţiile contractate în ordinea completării necesarului de material rulant la fiecare turnus, fiind necesar ca după acoperirea turnusului pe prima rută, următoarea RE livrată să constituie rezervă, pentru a se putea asigura mentenanţa, în condiţiile în care graficul de livrare transmis de furnizor nu va fi respectat.
    ee) Să stabilească o modalitate alternativă pentru a oferi călătorilor posibilitatea continuării călătoriei şi îndeplinirea obligaţiilor faţă de călătorii care deţin o legitimaţie de călătorie valabilă, în cazul defectării ramelor în parcurs.
    ff) Să efectueze mentenanţa planificată cu imobilizare pe timp de noapte sau operarea cu MR din parcul propriu (nu va exista o unitate RE de rezervă), în primele luni de contract, ţinând cont că o singură RE va fi în exploatare.
    gg) Să desemneze persoanele care, potrivit fişei postului, sunt calificate să asigure supravegherea implementării serviciilor de mentenanţă în concordanţă cu prezentul, precum şi să verifice calitatea şi conformitatea lucrărilor întreprinse.
    hh) Să efectueze plăţile aferente serviciilor de mentenanţă, cheltuiala cu serviciile de mentenanţă tehnică şi reparaţii fiind cheltuială eligibilă.
    ii) Să semnalizeze orice neconformitate rezultată ca urmare a executării obligaţiilor impuse prin contract în termen de 3 (trei) zile lucrătoare furnizorului de material rulant în vederea remedierii acesteia în cel mai scurt timp, precum şi să întreprindă orice demersuri necesare remedierii acesteia de către furnizorul de material rulant, într-un termen rezonabil.
    jj) Să suporte orice prejudiciu rezultat în urma neîndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor sale referitoare la serviciile de mentenanţă.
    kk) Să predea ramele electrice către ARF, la încetarea contractului de serviciu public, în condiţii tehnice similare celei de preluare, mai puţin uzura morală, pentru a fi transferate în următorul contract de serviciu public.
    ll) Să asigure monitorizarea, numărarea şi raportarea călătorilor în conformitate cu Anexa nr. 1.4 şi să informeze ARF asupra metodologiei, planificării şi localizării colectării de date pentru scopurile de mai sus la solicitarea ARF.
    mm) Să evidenţieze valoarea redevenţei comunicată de ARF în solicitările de compensaţie. Conform contractului, ca şi element de cost, redevenţa are valoare zero. Valoarea redevenţei va fi calculată de ARF şi comunicată OTF, fără să aibă influenţă în balanţa cost-venit aferentă contractului.
    nn) Să asigure numărarea călătorilor în conformitate cu criterii suplimentare care nu sunt indicate în Anexa nr. 1.4, în urma solicitării ARF.
    oo) Să deruleze, printr-un contract încheiat cu o societate acreditată, sondaje de opinie în scopul evaluării calităţii Serviciilor Publice de Transport de Călători.
    pp) Să acorde reprezentanţilor autorizaţi ai ARF acces la zonele pentru călători ale trenurilor în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii unei astfel de cereri. Numărul reprezentanţilor autorizaţi nu va depăşi 5 (cinci) persoane.
    qq) Să păstreze activele în stare corespunzătoare de funcţionare, curate şi cu respectarea tuturor regulilor şi regulamentelor de siguranţă şi securitate. OTF, prin Revizoratul General de Siguranţa Circulaţiei, Revizoratele Regionale de Siguranţa Circulaţiei din sucursale şi personalul cu atribuţii de control din subunităţi vor urmări respectarea tuturor reglementărilor privind siguranţa circulaţiei aplicabile în operarea cu RE-IR.
    rr) Să informeze fără întârziere ARF dacă materialul rulant furnizat de ARF va fi înlocuit de alt material rulant, conform detalierii din Anexa nr.1.4 şi modelului din Anexa nr.10.3.
    ss) Să ţină evidenţa reclamaţiilor, centralizate într-un registru unic, care trebuie să cuprindă cel puţin elementele de identificare ale solicitantului, ale persoanei sau situaţiei reclamate, descrierea speţei, precizarea temeiului legal pe care îşi întemeiază reclamaţia precum şi timpul de răspuns şi modul de soluţionare al acestora.
    tt) Să îndeplinească serviciul de transport feroviar public de călători cu respectarea următoarelor obligaţii de serviciu public:
    i) va aplica tarifele de călătorie aprobate conform prevederilor legale în vigoare şi va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/gratuităţi în conformitate cu politicile naţionale de transport din România şi cu cerinţele şi reglementările în vigoare, potrivit prevederilor CSP-L;
    ii) să asigure interoperabilitatea sistemelor informatice, în exploatare sau dezvoltate ulterior, cu sistemele deţinute sau gestionate de ARF prin tehnologii avansate, astfel încât acestea să fie compatibile, uşor de interacţionat, securizate şi accesibile prin organizare pe nivele de competenţe;
    iii) va presta Serviciul de transport feroviar public de călători în conformitate cu principiile continuităţii, frecvenţei, regularităţii şi capacităţii prevăzute în Programul de transport;
    iv) Operatorul va presta Serviciul de transport feroviar public de călători în conformitate cu indicatorii cantitativi, calitativi, de performanţă, de eficienţă şi prevăzuţi în Anexa nr. 6;
    v) Operatorul va respecta standardele şi cerinţele de siguranţă şi securitate prevăzute în prezentul Contract şi în legislaţia Europeană şi naţională;

    uu) Să respecte reglementările legale în vigoare în domeniul transportului feroviar de călători şi legislaţia în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor.


    ART. 5
        Obligaţiile ARF
    5.1. ARF se obligă:
    a) Să pună la dispoziţie OTF, iar OTF este de acord să preia de la ARF "Vehiculele" descrise în (anexă la Caietul de Sarcini cu descrierea "vehiculelor").
    b) Să pună la dispoziţia OTF documentele necesare preluării în utilizare a vehiculelor;
    c) Să pună la dispoziţia OTF documentele necesare derulării planului de mentenanţă;
    d) Să pună la dispoziţia OTF declaraţiile de conformitate şi certificatele de garanţie care au însoţit vehiculele la livrare.
    e) Să predea fiecare vehicul către OTF, în baza procesului verbal de predare-primire încheiat la locaţia stabilită de comun acord.
    f) Să transmită OTF, la momentul predării fiecărui vehicul, următoarele documente:
    (i) documente de recepţie vizate de reprezentantul Autorităţii Contractante;
    (ii) fişe de măsurători;
    (iii) schema de montare a boghiurilor şi osiilor pe RE-IR cu numărul de identificare;
    (iv) fişe de control ultrasonic al osiilor;
    (v) proces verbal de predare - primire;
    (vi) certificat de garanţie şi calitate;
    (vii) declaraţie de conformitate;
    (viii) cartea tehnică a fiecărei RE-IR care cuprinde următoarele: caracteristicile tehnice, caracteristicile funcţionale, instrucţiunile de conducere şi utilizare, instrucţiunile privind modul de acţionare de către mecanic în diverse situaţii de defecţiuni, instrucţiunile privind intervalele şi tipul reviziilor tehnice periodice.

    g) Să livreze materialul rulant în succesiunea şi cu respectarea termenelor stabilite prin graficul de livrare, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie;
    h) Să achite compensaţia în conformitate cu termenii şi condiţiile CSP-L în schimbul furnizării corespunzătoare a Serviciilor Publice de Transport Feroviar de Călători de către OTF;
    i) Să susţină OTF în procesul de negociere şi stabilire a sistemelor integrate de informaţii şi emitere a biletelor cu alţi operatori de transport rutier şi feroviar de călători, cu respectarea Art. 13^1 din Legea nr. 202/2016;
    j) Să asiste OTF în procesul de furnizare a continuităţii serviciului în cazul perturbărilor, în conformitate cu Anexa nr. 2;
    k) Să monitorizeze respectarea planului de mentenanţă pentru materialul rulant achiziţionat de ARF şi pus la dispoziţia OTF, în conformitate cu regulile şi regulamentele de siguranţă feroviară;
    l) Să analizeze şi după caz, să aprobe, modificarea staţiei finale şi/sau introducerea de opriri suplimentare, cu încadrarea în parametrii financiari ai contractului.
    m) Să analizeze şi după caz, să accepte, înlocuirea cu servicii prestate cu trenuri din CSP 20222032, pe baza fundamentării de către OTF a unei solicitări în acest sens.
    n) În situaţii de forţă majoră, acţiunilor autorităţilor guvernamentale sau orice alte acţiuni independente de voinţa ARF, precum şi în cazul întârzierilor generate de activităţile de transport al Vehiculelor către locaţia de predare, OTF nu va percepe penalităţi de întârziere către ARF.


    ART. 6
        Conflictul de interese
    6.1. Părţile vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictele de interese, astfel cum acestea sunt definite în CSP-L, pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor, legăturilor de rudenie sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut pe parcursul derulării contractului trebuie notificat în scris celeilalte părţi, fără întârziere.
    6.2. ARF îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri suplimentare, dacă este necesar. OTF se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere obiectului CSP-L, OTF va înlocui orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseste într-o astfel de situaţie.

    ART. 7
        Alte drepturi şi responsabilităţi ale Părţilor
    7.1. Părţile se angajează să asigure toate resursele umane, materiale şi financiare necesare pentru a furniza Servicii Publice de Transport Feroviar de Călători în mod continuu, nediscriminatoriu, echitabil şi transparent pe toată perioada de derulare a CSP-L.
    7.2. Părţile se vor pune de acord asupra rezultatelor sondajelor derulate pentru scopurile evaluării calităţii Serviciilor Publice de Transport de Călători.
    7.3. Părţile se angajează să adapteze continuu Serviciile Publice de Transport Feroviar de Călători, prin realizarea actualizărilor şi detalierilor care se impun la Anexa nr. 2 la acest Contract, fără a surveni o modificare substanţială;
    7.4. Părţile stabilesc de comun acord câte un responsabil de contract care urmăreşte îndeplinirea întocmai şi la timp a prevederilor contractului. Înlocuirea responsabilului de contract se va anunţa celeilalte părţi în scris, în termen de maxim 5 zile de la efectuarea înlocuirii.

    ART. 8
        Bunurile de capital utilizate pentru furnizarea Serviciilor Publice de Transport de Călători
    8.1. OTF va furniza Serviciile Publice de Transport Feroviar de Călători specificate în Anexa nr. 2, cu bunurile de capital incluse în Anexa nr.7.

    ART. 9
        Vânzarea şi stabilirea tarifelor pentru titlurile de călătorie
    9.1. OTF va fi răspunzător pentru întreţinerea tuturor bunurilor puse la dispoziţia sa de către ARF în scopul utilizării pentru furnizarea vânzărilor de titluri de călătorie în conformitate cu regulile generale de siguranţă feroviară şi manualele de întreţinere furnizate de proprietari şi de fabricanţi, dacă există, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    9.2. OTF este îndreptăţit să justifice modificarea tarifelor şi, după caz, structura acestora din titlurile de călătorie, luând în considerare politica de tarifare detaliată în Anexa nr. 3.
    9.3. ARF va analiza şi, după caz, va aviza sau aproba, propunerile de modificare a tarifelor şi, după caz, structura acestora din titlurile de călătorie în cel mult 1 (una) lună de la data primirii solicitării.
    9.4. Modificarea aprobată a tarifelor şi structurii tarifelor va influenţa valoarea Compensaţiei.
    9.5. OTF este autorizat să delege total sau, după caz, parţial activităţile asociate vânzării titlurilor de călătorie. Un astfel de serviciu poate fi realizat pe bază de comision.

    ART. 10
        Participarea la Serviciile Integrate de Emitere a Titlurilor de călătorie şi la Serviciile de Transport Intermodale
    10.1. Orice participare la servicii integrate de emitere a titlurilor de călătorie şi la servicii intermodale va implica aprobarea prealabilă din partea ARF sau Guvernului României, în limita competenţelor, în cazul în care o astfel de participare a OTF are ca rezultat modificări ale Compensaţiei.
    10.2. OTF va fi autorizat să vândă Titluri de Călătorie, inclusiv pentru serviciile furnizate de alţi operatori de transport.
    10.3. Tarifele pentru Titlurile Integrate de Călătorie vor fi stabilite în conformitate cu prevederile Anexei nr. 3.
    10.4. Procesul de decontare între OTF şi alţi operatori de transport va fi derulat în baza prevederilor acordurilor de parteneriat încheiate între OTF şi alţi operatori de transport, aprobate de ARF pentru actualizarea Anexei nr. 3.

    ART. 11
        Venituri generate de OTF, Calcularea Compensaţiei
    11.1. OTF este îndreptăţit la următoarele categorii de venituri pentru implementarea acestui Contract:
    a) Venituri din vânzarea titlurilor de călătorie;
    b) Alte venituri generate în contextul îndeplinirii OSP contractate (de exemplu, dar fără a se limita la, venituri din publicitate, venituri din servicii prestate la bordul trenurilor incluse în CSP- L, venituri din alte activităţi pentru care se utilizează bunurile de capital prevăzute în prezentul contract);
    c) Venituri financiare.

    11.2. OTF este îndreptăţit să genereze venituri de exploatare în domeniul de aplicare al CSP-L.
    11.3. OTF este îndreptăţit să fie plătit lunar de către ARF pe baza unei documentaţii care include totalul de tren-kilometri preliminat în luna N şi regularizarea total tren-kilomentri în luna N-2, tarifele unitare şi suma totală, conform formularelor din Anexa nr. 10.1 şi nr. 10.2.
    11.4. OTF este îndreptăţit să fie plătit lunar din Bugetul de Stat pe baza unei documentaţii care va include totalul călătorilor cu drept la facilităţile de călătorie, tarifele unitare şi suma totală.
    11.5. Valoarea sprijinului public total pentru furnizarea Serviciilor Publice de Transport de Călători de către OTF corespunde rezultatului financiar net al costurilor suportate şi al veniturilor generate, la care se adaugă un profit rezonabil.
    11.6. Valoarea compensaţiei pentru fiecare an va fi prezentată ARF de către OTF în forma Anexei nr. 5, care conţine compensaţia pentru primul an operaţional( conform valorii unitare compensaţiei tren- km licitate).
    a) ARF modifică prevederile CSP-L, în limita competenţelor stabilite şi plăteşte o compensaţie majorată cu respectarea prevederilor Anexei nr. 5 - Reguli pentru plata compensaţiei;
    b) ARF comunică CN CFR SA aprobarea sa, în vederea alocării a unor noi trase şi a modificării contractului de acces pe infrastructura feroviară la acel moment;
    c) OTF poate propune orice altă măsură pentru optimizarea performanţei financiare.

    11.7. OTF va continua activitatea contractată, a furnizării Serviciilor Publice de Transport de Călători, până la intrarea în vigoare a respectivelor modificări prevăzute la pct. 11.6.

    ART. 12
        Raportarea
    12.1. OTF răspunde de întocmirea statisticilor necesare pentru Serviciile Publice de Transport de Călători, furnizează liste detaliate cu veniturile încasate şi raportează ARF în forma stabilită asupra tuturor informaţiilor solicitate prin Anexa nr. 1.4.

    ART. 13
        Principii de contabilitate în calcularea Compensaţiei
    13.1. OTF trebuie să ţină o evidenţă distinctă pentru activităţile şi serviciile care fac obiectul OSP organizând evidenţa contabilă pe analitice distincte ale conturilor în vederea determinării cheltuielilor şi veniturilor care au legătură cu îndeplinirea OSP precum şi pentru orice alte activităţi şi servicii care generează cheltuieli şi venituri care nu au legătură cu îndeplinirea OSP în conformitate cu normele contabile şi fiscale în vigoare, astfel încât nicio subvenţie încrucişată a unor activităţi care nu sunt incluse în CSP-L sau compensare în exces să nu fie produsă.
    13.2. La semnarea CSP-L, OTF va prezenta ARF sistemul de evidenţă contabilă (la nivel analitic) şi sistemul de contabilitate managerială, aprobat conform reglementărilor în vigoare.
    13.3. Pentru evitarea oricăror nelămuriri, sistemul de contabilitate managerială cuprinde veniturile şi cheltuielile eligibile asociate OSP, previzionate sau realizate de către OTF, după caz, determinate direct proporţional cu volumul de tren-km realizat pe rută de circulaţie în baza contractului de servicii publice.
    13.4. OTF va prezenta ARF, anual, un raport privind îndeplinirea activităţii CSP-L din anul N-1. Raportul va fi realizat de un auditor independent autorizat şi va conţine un capitol distinct privind auditul tehnico-economic al OSP aferent CSP-L. Cheltuielile impuse de un astfel de audit vor fi suportate de OTF, acestea fiind cheltuieli eligibile ale contractului.
    13.5. OTF va permite, în orice moment şi în perioada de valabilitate a CSP-L, derularea unui audit tehnico-economic al OSP aferent CSP-L, comandat de ARF. Acest audit va fi derulat de un auditor independent autorizat. Cheltuielile efectuate în acest sens vor fi suportate de ARF.
    13.6. Raportările comunicate de OTF în baza implementării sistemului de contabilitate managerială trebuie să furnizeze, detaliate pe fiecare rută, raportat la unitatea de măsură "tren-km", cel puţin următoarele informaţii, după caz:
    a) Cheltuielile directe lunare realizate efectiv şi cheltuielile indirecte, raportate lunar conform prevederilor alin. 13.3. şi a modelului din Anexa nr. 10.1 şi nr. 10.2;
    b) Până la data de 31 mai (dată limită pentru depunerea situaţiilor financiare anuale - ANAF) OTF raportează cheltuielile eligibile pe rută pentru perioada de mers de tren încheiată, conform prevederilor alin. 13.3;
    c) Plata compensaţiei lunare se va efectua cu condiţia anexării la documentaţia de solicitare a balanţei contabile lunare, precum şi a situaţiilor rezultate în baza sistemului de contabilitate managerială pentru prestaţiile efectuate conform prevederilor contractuale, detaliate pe rute, şi elemente de cost eligibile conform prevederilor alin. 13.3.
    d) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor mai sus menţionate se va reţine din valoarea compensaţiei preliminate:
    i) 10% din suma stabilită pentru nedefalcarea pe rute;
    ii) 10% din suma stabilită pentru neidentificarea elementelor de cost eligibile.

    e) Sumele reţinute în baza prevederilor alin. 13.6, lit. d) vor fi deblocate după îndeplinirea obligaţiilor de către OTF, confirmată de ARF şi a respectării procedurilor de ordonanţare, aprobare şi efectuare a plăţilor.


    ART. 14
        Răspunderile Părţilor, Penalităţi şi Stimulente
    14.1. Părţile sunt răspunzătoare să deruleze obligaţiile contractate în totalitate şi corespunzător, în conformitate cu termenii şi condiţiile CSP-L şi calitatea şi frecvenţa determinate în Anexele care urmează. Fiecare Parte este răspunzătoare pentru remedierea oricărei daune determinate de îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractate;
    14.2. Dacă una dintre Părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile conform CSP-L, Partea care respectă obligaţiile îi va prezenta o notificare corespunzătoare (reclamaţie, cerere de despăgubire) şi va solicita remedierea încălcării contractuale. Părţile vor întreprinde demersuri pentru a remedia astfel de culpe în timp rezonabil. Sub rezerva celor menţionate anterior, dacă astfel de daune nu sunt remediate spre mulţumirea Părţii care a respectat obligaţiile, în cel mult 30 (treizeci) de zile de la primirea reclamaţiei sau o astfel de perioadă mai lungă, aşa cum a fost convenită de comun acord între Părţi, Partea care a respectat obligaţiile poate impune penalităţi şi poate înainta notificare de reziliere a CSP-L - Reziliere din culpă - cu aplicare imediată.
    14.3. Fără a aduce atingere altor penalităţi sau sancţiuni cărora ar putea să le fie supus OTF, acesta va fi răspunzător pentru remedierea tuturor problemelor cu maximă celeritate.
    14.4. Pentru a furniza stimulente OTF în scopul optimizării permanente a calităţii, performanţei şi eficienţei OSP şi pentru sporirea volumului de călători, va fi activat un mecanism de calcul anual "PREMIERE/PENALIZARE", conform cu prevederile Anexei nr. 6;
    14.5. Pentru a determina valoarea aferentă sistemului "PREMIERE/PENALIZARE", OTF va transmite rapoartele de îndeplinire a indicatorilor cheie stipulaţi în Anexa nr. 6.
    14.6. Părţile sunt de acord asupra faptului că efectul financiar net al sistemului "PREMIERE/PENALIZARE" şi, după caz, a oricăror altor penalizări va respecta mecanismul de plată a compensaţiei, prevăzut la Anexa nr. 5, pentru evitarea compensării în exces.
    14.7. Premierea, penalizarea şi, după caz, compensaţia datorată OTF pot fi reciproc compensate.

    ART. 15
        Înlocuirea serviciului de transport feroviar public de călători printr-un serviciu alternativ
    15.1. Ori de câte ori serviciile contractate nu pot fi furnizate sau nu pot fi furnizate în volumul convenit, ca urmare a lucrărilor de mentenenţă, modernizare şi/sau reînnoirea infrastructurii feroviare, pe care vor circula Vehiculele sau din cauza accidentelor şi incidentelor feroviare, OTF va comunica ARF soluţia adoptată, după caz: o rută ocolitoare, furnizarea serviciului pe o rută ocolitoare sau furnizarea unui serviciu de transport alternativ (de exemplu, dar fără a se limita la, transport de călători cu autocar, autobuz etc.) şi va prezenta documente justificative (exemplu, fără a fi limitativ: telegrame, deviz etc.);
    15.2. Costurile asociate unei astfel de înlocuiri vor fi suportate de OTF, în cazul includerii lor în schema de calcul a compensaţiei după informarea corespunzătoare şi aprobarea din partea ARF.
    15.3. Volumul de tren-km rezultat din aplicarea alin. 15.1 se va lua în considerare la următorul act adiţional, fără depăşirea volumului total de tren-km aprobat prin CSP-L.
    15.4. OTF devine eligibil din nou pentru decontarea integrală a cheltuielilor atunci când sunt din nou asigurate condiţiile prestării serviciilor publice comandate. ARF va decide cu privire la revenirea la îndeplinirea condiţiilor de prestare a serviciilor publice comandate din oficiu, pe baza informaţiilor dobândite sau pe baza declaraţiei scrise a OTF, depuse la ARF împreună cu informaţii sau documente doveditoare.

    ART. 16
        Asigurarea serviciilor şi informarea călătorilor în caz de grevă
    16.1. În cazul în care o grevă este organizată de personalul OTF, acesta este obligat să asigure 1/3 din activitate. În cazul în care greva nu este organizată de personalul OTF, dar are impact asupra activităţii OTF, acesta va informa ARF cu privire la procentul din activitate ce poate fi asigurat ca transport pe calea ferată.
    16.2. În perioada grevei, criteriile obiectiv măsurate pentru indicatorii afectaţi, definiţi în Anexa nr. 6 nu se vor aplica. OTF va rambursa costul biletelor pentru călătorii care au cumpărat bilete pentru serviciile care nu funcţionează datorită grevei şi care nu au fost transportaţi prin alte mijloace de transport oferite de OTF.
    16.3. Efectele grevelor asupra veniturilor planificate în privinţa numărului de călători vor fi luate în considerare în regulile de alocare a costurilor din Anexa nr. 4.
    16.4. Efectele grevelor şi repercusiunile lor asupra performanţei agreate a serviciilor, rambursările pentru călătorilor, veniturile, costurile şi asigurarea informaţiilor pot fi subiect al auditurilor din partea ARF. Astfel de audituri vor avea loc pe cheltuiala ARF.

    ART. 17
        Valabilitatea, Încetarea şi Rezilierea CSP-L
    17.1. CSP-L va fi valabil în perioada decembrie 2023 până la data de 9.12.2028.
    17.2. CSP-L poate fi reziliat, cu condiţia ca ambele Părţi să asigure în mod rezonabil o continuitate uniformă a serviciilor contractate, până la acordarea unui nou contact, dar în niciun caz mai mult de 3 (trei) luni de la notificarea de reziliere.
    17.3. ARF va rezilia CSP-L în oricare dintre următoarele condiţii:
    a) OTF nu transmite, timp de 12 luni, raportarea financiar-contabilă şi a situaţiilor rezultate în baza sistemului de contabilitate managerială defalcată pe rute, şi categorii de cheltuieli eligibile;
    b) OTF nu îşi reînoieşte valabilitatea licenţei şi, după caz, autorizaţiei de transport;
    c) OTF nu îndeplineşte în mod nejustificat, timp de 3 luni consecutive de la data luării la cunoştinţă, obligaţiile ce îi revin conform prevederilor Anexei nr. 8, în urma punerii la dispoziţie a materialului rulant prevăzut în Anexa nr. 7.

    17.4. OTF poate solicita rezilierea CSP-L în cazul în care ARF nu efectuează plata compensaţiei preliminate în mod nejustificat timp de 3 luni consecutiv.
    17.5. Orice notificare de încetare a CSP-L va fi făcută în scris de Partea care solicită încetarea.
    17.6. CSP-L poate fi denunţat unilateral de oricare dintre Părţi în următoarele cazuri:
    a) totalitatea secţiilor sau liniilor pe care operează trenurile OSP sunt închise;
    b) siguranţa în exploatare a totalităţii secţiunilor sau a liniilor pe care operează trenurile OSP nu poate fi asigurată;
    c) lipsa surselor de finanţare pentru plata compensaţiei preliminate, de la Bugetul de Stat, pentru o perioadă de 3 luni consecutiv.

    17.7. Ca urmare a denunţării unilaterale conform prevederilor alin. 17.6, nu se pot impune penalităţi şi, după caz, alte tipuri de sancţiuni financiare asupra vreuneia dintre Părţi.
    17.8. În cazul rezilierii, spre deosebire de denunţarea unilaterală, conform prevederilor alin.17.6, asupra Părţii care nu şi-a respectat obligaţiile contractuale vor fi impuse penalităţi, în conformitate cu Anexa nr.1.3. Părţii căreia nu şi-a respectat obligaţiile contractuale i se pot cere despăgubiri în urma introducerii unei acţiuni la instanţele judecătoreşti competente.
    17.9. CSP-L încetează de drept, cu efect imediat, în cazul în care OTF intră în faliment, în baza unei hotărârii definitive a unei instanţe judecătoreşti.

    ART. 18
    RGPD - Clauze referitoare la protectia datelor cu caracter personal
    18.1. ARF colectează şi prelucrează datele personale ale OTF şi cele primite de la OTF, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în modalităţi care asigură confidenţialitatea şi securitatea adecvată a acestor date, în vederea asigurării protecţiei împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.
    18.2. În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, ARF aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale legislaţiei naţionale.
    18.3. Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale OTF şi cele comunicate în cadrul CSP-L, vor fi prelucrate de ARF în scopul executării prezentului contract la care OTF este parte contractantă.
    18.4. Categorii de date: datele cu caracter personal colectate şi prelucrate în vederea executării CSP- L sunt următoarele: (de ex.: nume şi prenume, adresa, serie şi număr, carte de identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresa de poştă electronică, cont bancar).
    18.5. Datele personale ale OTF, comunicate în cadrul CSP-L, pot fi comunicate de ARF instituţiilor publice, în conformitate cu obligaţiile legale care îi revin acestuia.
    18.6. OTF nu va transmite pe suport informatic şi nici pe un altfel de suport date cu caracter personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul ARF sau care sunt accesibile în afara ARF.
    18.7. În situaţia în care este necesară prelucrarea datelor personale ale OTF, ARF va informa OTF şi îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    18.8. ARF asigură dreptul OTF la informare şi acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ştergere, la restricţionare şi opoziţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    18.9. Datele personale ale OTF sunt păstrate de către ARF pe întreaga perioadă de executare a CSP-L şi ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

    ART. 19
    Forţa Majoră
    19.1. În sensul acestui articol, "forţa majoră" înseamnă orice eveniment dincolo de controlul Părţilor care, prin natura sa, nu ar fi putut fi prevăzut de Partea care o invocă sau, dacă ar fi putut fi prevăzut, ar fi fost de neevitat, şi include, dar fără a se limita la, furtuni, cutremure, alunecări de teren sau inundaţii, incendii, revolte, sabotaje, tulburări civile, interferenţa autorităţilor civile sau militare, acte de război (declarate sau nedeclarate), decretul/decizia/ordinul unei agenţii de stat contractante din România, modificarea legislaţiei şi indisponibilitatea surselor de energie.
    19.2. Niciuna dintre Părţi nu va fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor conform CSP-L atât timp cât, şi în măsura în care, îndeplinirea unei astfel de obligaţii este împiedicată sau întârziată ca şi consecinţă directă a unui eveniment de forţă majoră.
    19.3. Imediat după ce a luat cunoştinţă despre un eveniment de forţă majoră care conduce la împiedicarea şi, după caz, suspendarea derulării activităţilor din CSP-L, OTF va notifica ARF şi va furniza informaţii suficient de detaliate despre natura şi efectul anticipat al unui astfel de eveniment.
    19.4. În cazul în care ARF o solicită, OTF va furniza dovada oficială a evenimentului de forţă majoră în 15 (cincisprezece) zile lucrătoare începând cu data cererii respective. Dovada oficială va fi emisă de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
    19.5. Dacă pe motiv de eveniment de forţă majoră, OTF este împiedicată să deruleze sau întâmpină întârzieri în derularea obligaţiilor prevăzute în CSP-L sau serviciul de transport este obstrucţionat sau întârziat pentru o perioadă consecutivă de trei (3) luni, de la data avizării de către Camera de Comerţ şi Industrie a României, acea Parte poate apela la suspendarea serviciului respectiv, fără a i se impune penalităţi.

    ART. 20
    Confidenţialitate
    20.1. Părţile recunosc şi sunt de acord că întregul conţinut al CSP-L, discuţiile conţinând un schimb de informaţii în cadrul contractului şi orice informaţie dezvăluită de una dintre Părţi sunt considerate informaţii confidenţiale şi niciuna dintre Părţi nu va dezvălui, publica, divulga sau utiliza pentru orice scopuri astfel de informaţii confidenţiale fără consimţământul prealabil scris al celeilalte Părţi. Această obligaţie de confidenţialitate va fi valabilă în acelaşi mod pentru informaţii împărtăşite de Părţi cu consilierii lor interni sau externi, angajaţi sau asociaţi.
    20.2. Obligaţia de confidenţialitate furnizată supra nu se va aplica în privinţa:
    a) informaţiilor care, la momentul comunicării de către una dintre părţi, erau de interes public sau care erau deja publicate înainte de comunicare;
    b) informaţiile care trebuie comunicate oricărei instituţii financiare aprobată de Părţi în scris, agenţie guvernamentală sau organism de reglementare cu jurisdicţie asupra Părţii care comunică ceea ce este reglementat prin acte normative în vigoare.

    20.3. Obligaţiile acestui articol se vor aplica în termenul CSP-L şi ulterior, timp de 5 (cinci) ani după încetarea valabilităţii acestui contract.

    ART. 21
    Litigii
    21.1. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu implementarea şi derularea CSP-L. Dacă nu se ajunge la o rezoluţie amiabilă în cel mult 30 de zile calendaristice de la data la care partea interesată a notificat cealaltă parte privitor la existenţa unei dispute, partea interesată poate introduce o măsură judiciară corespunzătoare.
    21.2. Dacă Părţile nu reuşesc să rezolve pe cale amiabilă o divergenţă contractuală, fiecare dintre Părţi poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa competentă de judecată din România.
    21.3. CSP-L, precum şi orice dispute, neînţelegeri sau cereri rezultate din prevederile acestuia sunt guvernate şi interpretate în conformitate cu legea română.
    21.4. În cazul apariţiei unei dispute, aceasta nu îndreptăţeşte OTF să suspende prestarea serviciului de transport feroviar public de călători, ori ARF să suspende executarea obligaţiilor sale, potrivit prevederilor CSP-L.

    ART. 22
    Dispoziţii finale
    22.1. Dacă una sau mai multe prevederi ale CSP-L devin nevalide, neexecutorii sau în conflict cu legislaţia în vigoare aplicabilă, valabilitatea, legalitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi rămase nu vor fi afectate sau anulate.
    22.2. Nicio modificare a CSP-L nu va fi valabilă decât dacă este în scris şi semnată de ambele Părţi.
    22.3. Renunţarea la un drept sau despăgubire conform CSP-L sau în legătură cu acesta va fi valabilă doar dacă este realizată în scris şi se va aplica doar Părţii căreia îi este adresată şi în circumstanţele specifice pentru care este dată.
    22.4. Nici un drept sau despăgubire conform acestui contract sau în legătură cu acest contract nu va fi exclus/ă, nu se va renunţa la el/ea şi nu va fi obstrucţionat/ă de:
    a) Neexercitarea sau întârzierea exercitării sale;
    b) Exercitarea singulară sau parţială a sa;
    c) Orice renunţare anticipată la el/ea, în total sau în parte;
    d) Neexercitarea, întârzierea în exercitare, exercitarea singulară sau parţială sau renunţarea timpurie la orice astfel de drept sau despăgubire.

    22.5. Prin prezenta, dacă nu se precizează expres în CSP-L, drepturile şi despăgubirile conform contractului se adaugă la, fără a le exclude, orice drepturi sau despăgubiri puse la dispoziţie de lege (inclusiv despăgubirile echitabile).
    22.6. Orice notificări ce trebuie prezentate conform CSP-L vor fi în forma prevăzută la Anexa nr. 10.
    22.7. În cazuri de urgenţă, Părţile pot comunica una cu cealaltă prin telefon iar notificarea în forma stabilită trebuie trimisă imediat după confirmarea conţinutului comunicat.
    22.8. CSP-L şi Anexele sale încheiat între OTF şi ARF şi nu va fi modificat decât cu acordul scris semnat de ambele Părţi. Înlocuieşte toate contractele, înţelegerile sau aranjamentele anterioare, verbale sau scrise, în legătură cu subiectul prezentei.
    22.9. Toate acordurile formale ale OTF vor fi valabile şi ulterior expirării sau rezilierii CSP-L, pe perioada necesară pentru respectarea şi derularea lor completă.
    22.10. Nicio întârziere sau omisiune de a exercita un drept, putere sau despăgubire care revine ARF la încălcarea sau nerespectarea obligaţiilor de către OTF subsemnat nu va împieta asupra unui astfel de drept, putere sau despăgubire, nici nu va fi considerată a reprezenta o renunţare la pretenţiile faţă de o astfel de încălcare sau nerespectare sau o achiesare în acea privinţă sau legată de orice încălcare sau nerespectare similară care apare ulterior, iar renunţarea la invocarea încălcării singulare nu va fi considerată renunţare la invocarea tuturor celorlalte încălcări sau nerespectări, anterioare sau ulterioare. Orice renunţare, permisiune, consimţământ sau aprobare de orice tip sau cu orice caracter din partea ARF despre orice încălcare sau nerespectare conform CSP-L trebuie realizată în scris.
    22.11. Limba care guvernează acest contract este limba română.
    22.12. CSP-L se completează cu prevederile noului cod civil şi cu reglementările în vigoare speciale în materia transportului feroviar public de călători.
    22.13. Toate documentele necesare derulării CSP-L vor fi transmise de OTF către ARF atât în format letric cât şi în format electronic.
    22.14. În toate problemele care nu sunt prevăzute în CSP-L, Părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare.
    22.15. Anexele de la nr. 1 la nr. 10 fac parte integrantă din CSP-L.
    22.16. Prezentul contract a fost semnat astăzi, ............, în .... exemplare originale, din care .... pentru ARF, şi .... pentru OTF.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU│S.N.T.F.C. ”CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI” - S.A. │
│Preşedinte │Director General │
│Ştefan Adrian │Traian PREOTEASA │
│ROŞEANU │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Director General │Director General │
│Ilie CÎRCEAG │Adjunct │
│ │Marcel LITRĂ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Director Economic │Director │
│şi Finanţări │Financiar-Contabil │
│Maria VIŢELUŞ │Aida HANGANU │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Contracte Servicii│Director │
│Publice şi │Operaţional │
│Reglementări │Robert NIŢĂ │
│Cristina BUMBĂCARU│ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Compartiment │
│Viza CFP │asistenţă şi │
│Elena TRIFU │avizare juridică - │
│ │Producţie │
│ │Claudiu ANDREI │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Financiar │ │
│Contabil, Buget, │ │
│Finanţări Monica │ │
│OPREA │ │
│Activitate │ │
│suspendată cf │ │
│art.514 pct.1 lit.│ │
│a) OUG nr. 57/2019│ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Juridic şi Resurse│ │
│Umane │ │
│Delia FERARU │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Responsabil │
│Responsabil │contract │
│contract │Şef serviciu │
│Mirela RĂCIANU │Contracte-Transport│
│ │Iulia MOROEANU │
└──────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 1

        Contractul de Servicii Detaliat
    ART. 1
    Servicii de transport feroviar public de călători pentru prestarea OSP
    1.1. Serviciile de transport feroviar public de călători specificate în această Anexă sunt furnizate în conformitate cu nivelul de servicii de transport public de călători specificat în Anexa nr. 2, ce are ca obiect OSP.
    1.2. OTF este obligat să furnizeze numărul de 20.613.876,36 tren-km pentru serviciile de transport feroviar public de călători specificate în Anexa nr. 2 ce are ca obiect OSP şi serviciile suplimentare, conform solicitării ARF, pe baza prevederilor art. 2 al acestei Anexe.
    1.3. OTF este obligat să furnizeze tuturor călătorilor, în mod nediscriminatoriu, aceleaşi servicii de transport public de călători, de calitate, ţinând cont de capacitatea tehnică a infrastructurii şi mijloacele de transport disponibile.
    1.4. Serviciile suplimentare prestate de OTF, care nu sunt aprobate în conformitate cu prevederile CSP- L, nu sunt incluse în baza de calcul a compensaţiei, stabilită şi acordată în conformitate cu prevederile Anexelor nr. 5 şi nr. 6.
    1.5. Programul anual privind stabilitatea serviciilor:
    a) ARF poate convoca întâlniri cu consiliile judeţene/locale, prefecturile, unităţile de învăţământ, societăţile comerciale şi orice alt organism generator de trafic de călători, cu cel puţin 18 luni înainte de intrarea în vigoare a noului mers de tren, în vederea elaborării lucrărilor preliminare mersului de tren;
    b) În vederea stabilirii obligaţiei de serviciu public pentru mersul de tren aferent anului N+1:
    i) în primul semestrul al anului N din perioada de valabilitate a contractului, dar nu mai târziu de data de 15 aprilie, ARF va stabili programul de transport preliminar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe baza analizelor comune cu OTF;
    ii) programul de transport preliminar adoptat conform procedurii de la pct. i) se transmite de către ARF către administratorul infrastructurii feroviare pentru avizarea încadrării în capacitatea de infrastructură feroviară disponibilă;
    iii) în cazul în care avizul administratorului de infrastructură presupune anumite modificări ale programului de transport preliminar în discuţie, ARF va relua procedura de la pct. i) şi ii);
    iv) ARF înaintează la OTF, nu mai târziu de data de 15 mai a.c., programul de transport preliminar avizat de administratorul de infrastructură în vederea pregătirii şi încheierii actului adiţional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    v) în conformitate cu prevederile DRR în vigoare, OTF transmite la administratorul infrastructurii feroviare cererea de alocare capacitate de infrastructura feroviară;
    vi) orice revizuire necesar a fi făcută programului de transport preliminar, avizat şi aprobat, în procedura de alocare a traselor, va fi avizată în prealabil de ARF cu respectarea prevederilor art. 3, pct. 10^1 din Legea nr. 202/2016;
    vii) în ultimul trimestru (înainte de intrarea în vigoare a mersului de tren) programul de transport final, rezultat în urma aplicării procedurii de la pct. i) - vi) şi a primirii avizului administratorului de infrastructură feroviară, va fi aprobat prin act adiţional în conformitate cu prevederile legale în vigoare.    ART. 2
    Reducere/creşterea serviciilor de transport public de călători pentru adaptarea la condiţiile de piaţă
    2.1. Modificarea OSP în timpul mersului de tren din anul respectiv se realizează în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1.2.
    2.2. Volumul de tren-km neefectuat în baza Anexei nr. 1.2, art. 15, alin. 15.2, nu se deduce din calculul indicatorilor calitativi din Anexa nr. 6.2.
    2.3. Pentru volumul de tren-km neefectuat din motive independente de voinţa părţilor, OTF este îndreptăţit să solicite costurile fixe aferente trenului neoperat, stabilite conform prevederilor alin. 15.2. din CSP-L.
    2.4. Volumul de tren - km neefectuat din motive independente de voinţa părţilor se deduce din calculul indicatorilor.
    2.5. Dacă graficul de livrare transmis de furnizor nu va fi respectat, OTF va adapta volumul de activitate la graficul real de livrare, cu acordul ARF, utilizând RE-IR pe secţiile contractate în ordinea completării necesarului de material rulant la fiecare turnus. Este necesar ca după acoperirea turnusului pe prima rută, următoarea RE-IR livrată să constituie rezervă, pentru a se putea asigura mentenanţa.

    ART. 3
    Comercializarea titlurilor de călătorie
    3.1. OTF asigură comercializarea titlurilor de călătorie prin, dar fără a se limita la, intermediul caseriilor proprii şi în interiorul trenurilor.
    3.2. Este obligatorie asigurarea posibilităţii de vânzare online a titlurilor de călătorie şi alte canale de distribuţie, inclusiv pentru alţi operatori de transport feroviar şi operatori de transport public.
    3.3. OTF asigură disponibilitatea permanentă a sistemelor electronice de plată, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile părţilor privind bunurile de capital (de natura mijloacelor fixe)
    4.1. OTF preia şi gestionează bunurile de capital puse la dispoziţie de ARF, detaliat în Anexa nr.8, pentru asigurarea nivelului de servicii de transport public de călători specificat în Anexa nr.2.

    ART. 5
    Asigurarea personalului necesar implementării OSP
    5.1. OTF va asigura personal propriu pe trenuri în conformitate cu nevoile de exploatare şi cu normele de protecţie a muncii şi cele de siguranţă feroviară;
    5.2. OTF va asigura, în conformitate cu normele în vigoare, egalitate de şansă şi tratament nediscriminatoriu personalului propriu şi candidaţilor la concursurile de angajare;
    5.3. În conformitate cu normele de siguranţă feroviară şi de operare pe calea ferată publică, OTF poate externaliza anumite activităţi, cu încadrarea în valoarea costurilor contractului şi a prevederilor Anexei nr. 5;
    5.4. Cheltuielile aferente activităţilor externalizate care nu au fost aprobate nu sunt incluse în baza de calcul a compensaţiei;
    5.5. Personalul propriu al OTF are dreptul la sisteme de premiere, bonificaţii şi sporuri în conformitate cu prevederile legale şi, după caz, cele aprobate prin CSP-L;
    5.6. Cheltuielile cu sistemele de premiere, bonificaţii şi sporuri sunt incluse în baza de calcul a compensaţiei în limita aprobată prin CSP-L;
    5.7. OTF va solicita ARF, în baza unui studiu de impact, avizarea şi, după caz, aprobarea, în limita competenţelor, a valorilor sistemelor de premiere, bonificaţii şi sporuri care depăşesc pragul aprobat;
    5.8. Cheltuielile aferente activităţilor externalizate care nu au fost aprobate în conformitate cu prevederile alin. 5.3. nu sunt incluse în baza de calcul a compensaţiei.

    ART. 6
    Măsuri de siguranţă
    6.1. Toate activităţile OTF vor respecta normele feroviare naţionale privind siguranţa pe căile ferate, precum şi Regulamentele Europene în acest domeniu.

    ART. 7
    Alte cerinţe de calitate
    7.1. Personalul va îndeplini următoarele cerinţe:
    a) Cunoaşterea rutei trenului;
    b) Cunoaşterea programului;
    c) Cunoaşterea trenurilor de legătură a OTF;
    d) Cunoaşterea tarifelor OTF;
    e) Cunoaşterea serviciilor la bordul trenului;
    f) Va fi prietenos şi serviabil faţă de călători, va poseda o bună cunoaştere a limbii române în vederea comunicării fără probleme cu călătorii;
    g) Va purta o uniformă care să se distingă clar de alte uniforme şi să fie uşor de recunoscut de către călători, uniforma va fi curată şi îngrijită.;

    7.2. Neîndeplinirea cerinţelor de personal va conduce la acumularea de puncte de PENALIZARE, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 6.2, ICP14 şi ICP15 .
    7.3. Managementul reclamaţiilor
        OTF va ţine evidenţa reclamaţiilor călătorilor centralizate într-un registru unic.

    7.4. Informarea călătorilor
        În interiorul trenului, online şi, după caz, în staţii, OTF va furniza călătorilor informaţii despre program, peronul de plecare/sosire şi întârzierea trenului. Mai mult, OTF va informa asupra vagoanelor speciale care sunt destinate persoanelor cu mobilitate redusă.


    ART. 8
    Prevederi finale
    8.1. OTF va trimite ARF o notificare promptă privind orice modificare intervenită în numele, identitatea sau structura sa.


    ANEXA 1.1

    Obiective strategice privind investiţiile, închirierea şi,
    după caz, operaţiunile de leasing de bunuri imobile
        Proiectele de investiţii, închiriere şi, după caz, operaţiuni de leasing de bunuri imobile derulate în implementarea prezentului CSP vor urmări următoarele obiective strategice:
    ART. 9
        Să contribuie la scăderea poluării din transportul feroviar de călători prin:
    9.1. Construirea, modernizarea sau transformarea de bunuri imobile pentru a creşte eficienţa energetică;
    9.2. Construirea, modernizarea sau transformarea de bunuri imobile pentru a produce energie din surse regenerabile;
    9.3. Creşterea gradului de reciclabilitate a materialelor utilizate;
    9.4. Existenţa unui plan de acţiune privind conformarea cu principiile economiei circulare.


    ART. 10
        Să contribuie la creşterea eficienţei transportului feroviar de călători prin:
    10.1. Controlul automatizat al consumului energetic;
    10.2. Sistem informatic de gestiune, monitorizare şi alertă a stocurilor;
    10.3. Optimizarea comunicării şi interacţiunii între diversele categorii de salariaţi.


    ART. 11
        Să contribuie la creşterea gradului de securitate şi siguranţă a muncii:
    11.1. Utilizarea de materiale care să asigure o întreţinere şi salubrizare facilă;
    11.2. Plan de acţiune care să reducă riscul accidentelor la locul de muncă;
    11.3. Sisteme de automatizare a unor procese pentru reducerea riscurilor privind accidentele la locul de muncă.


    ART. 12
        Să contribuie la punerea în valoare a proiectelor de regenerare şi dezvoltare teritorială:
    12.1. Arhitectură integrată arhitecturii imobilelor din vecinătate;
    12.2. Punerea în valoare a spaţiilor verzi.


    ART. 13
        Asigurarea mobilităţii durabile a angajaţilor:
    13.1. Amplasament integrat sistemului de mobilitate durabilă;
    13.2. Plan de acţiune pentru asigurarea deplasărilor bazate pe sisteme de mobilitate nepoluante ale angajatilor.
    ANEXA 1.2

    Modificarea Serviciilor de transport feroviar
    public de călători în timpul anului
    ART. 14
     În conformitate cu prevederile Art. 5, alin. (19) din OUG 12/1998 ARF poate aproba modificări ale Anexei nr. 2 cu încadrarea în costurile estimate şi volumul de tren-km ale anului în analiză.

    ART. 15
     Cazurile pentru care OTF poate solicita modificarea serviciilor de transport public de călători conform prevederilor art.1, pentru care termenul de depunere este data de 15 a lunii următoare pentru modificările solicitate privind luna anterioară şi care vor fi analizate de A.R.F. în termen de 10 zile de la data primirii, în vederea avizării şi aprobării, sunt următoarele:
    15.1. în funcţie de lucrări la infrastructura feroviară sau necesitatea adaptării la situaţii independente de voinţa operatorului de transport (inundaţii, fenomene meteorologice deosebite, defectări ale elementelor infrastructurii feroviare, accidente sau evenimente feroviare, greva personalului de mişcare angajat al administratorului de infrastructură feroviară sau al gestionarilor de infrastructură) dovedite pe bază de documente justificative, instituirea stării de urgenţă/de alertă pe teritoriul României, precum şi alte cazuri fortuite, astfel:
    a) pentru trenurile programate să circule pe secţiile de circulaţie interoperabile sau pe secţiile de circulaţie neinteroperabile administrate de CNCF "CFR" - S.A., la propunerea OTF, cu avizul CNCF "CFR" - S.A. privind capacităţile disponibile, modificări care se transmit lunar, centralizat, însoţite de Nota de aprobare elaborată conform modelului din Anexa nr. 10.5;
    b) pentru trenurile programate să circule pe secţiile de circulaţie neinteroperabile închiriate, la propunerea OTF, care are contract de servicii publice încheiat pe acele secţii de circulaţie, cu avizul gestionarului de infrastructură, modificări care se transmit lunar, centralizat, însoţite de Nota de aprobare elaborată conform modelului din Anexa nr. 10.5.

    15.2. defectări ale materialului rulant din vina OTF sau din alte cauze independente de acţiunile OTF;
    15.3. introducerea de servicii suplimentare conform prevederilor HG nr.643/2011 sau la solicitarea ARF, conform Anexei nr. 1, alin. 2.3;
    15.4. pentru solicitările de modificare a serviciilor de transport public de călători conform prevederilor art.1 depuse în termen şi care au fost analizate de către ARF şi necesită clarificări în vederea aprobării, termenele de depunere a acestora se vor prelungi automat cu 5 zile de la data primirii observaţiilor şi vor relua procedura de analiză.


    ART. 16
        Operarea modificărilor Serviciilor de transport feroviar public de călători, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor de la art. 2, se face prin includerea în situaţia realizărilor aferente lunii în care au fost aprobate modificările intervenite.

    ART. 17
        În perioada de valabilitate a contractului, procedura poate fi actualizata în funcţie de tehnologiile disponibile în ARF.


    ANEXA 1.3

        Penalităţile pentru reziliere
    ART. 18
    Rezilierea datorită neîndeplinirii obligaţiilor de către OTF
      În conformitate cu prevederile art. 17 "Valabilitatea, Încetarea şi Rezilierea CSP-L", la rezilierea acestui Contract de către ARF, OTF va fi răspunzător faţă de ARF şi va plăti penalităţile reprezentând costurile de reacordare suportate de ARF, împreună cu costurile suplimentare pentru numirea unui OTF succesor care să deruleze obligaţiile OTF conform acestui Contract, ca urmare a rezilierii, până la sfârşitul termenului Contractului.

    ART. 19
    Rezilierea datorită neîndeplinirii obligaţiilor de către ARF
        În conformitate cu prevederile art. 17 "Valabilitatea, Încetarea şi Rezilierea CSP-L", la rezilierea CSP-L de către OTF, ARF va fi răspunzătoare faţă de OTF şi va plăti despăgubiri în urma hotărârilor rămase definitive, pronunţate de instanţele de judecată din România.


    ANEXA 1.4

        Monitorizarea pieţei OSP şi raportarea
        Informaţiile prevăzute în tabelul de mai jos reprezintă centralizarea articolelor şi anexelor din CSP-L ce necesită monitorizarea şi raportarea pieţei OSP, acestea nereprezentând clauze suplimentare sau de înlocuire a altor clauze şi prevederi contractuale.

┌───┬────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Anexa 10 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- Modele │ │
│ │ │ │Informaţii │ │Frecvenţa │ │adrese de│ARF │
│Nr.│Conform │Obiectiv │necesare │Documentaţie │de │Termen limită │înaintare│Mod │
│ │ │ │ │ │raportare │ │/ │soluţionare │
│ │ │ │ │ │ │ │formulare│ │
│ │ │ │ │ │ │ │standard │ │
├───┴────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┤
│Informaţii de transmis de către OTF │
├───┬────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┤
│ │ │ │Detaliere rute │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de circulaţie │ │ │ │ │Verificarea │
│ │- Art. │Informare cu │pentru anul N+1│ │ │ │ │datelor │
│ │4, lit. │privire la │(Ruta de │• Cererea │ │ │ │certificate │
│ │l) şi │alocarea │circulaţie, │pentru │ │ │ │în │
│ │n); │traselor în │Distanţă km, │alocarea │ │ │ │conformitate │
│1 │- Anexa │urma pentru │Categoria de │traselor │Anual │15 aprilie │10.6 │cu procedura │
│ │nr. 1, │aprobarea │tren, Număr │aprobată de │ │ │ │prevăzută în │
│ │art. 1, │mersului de │trenuri în │CNCF CFR SA │ │ │ │DRR şi │
│ │alin. │tren │perioada de │ │ │ │ │aprobarea │
│ │1.6 │ │circulaţie, │ │ │ │ │mersului de │
│ │ │ │tren-km total │ │ │ │ │tren │
│ │ │ │perioadă) │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Până pe data │ │Verificarea, │
│ │ │ │Documentaţia │ │ │de 7 a lunii │ │avizarea, sau│
│ │Anexa │ │necesară în │• Cererea şi │ │curente │ │după caz │
│ │nr.5, │Reguli pentru │vederea │documentele │ │Realizatul pe │10.1 │solicitarea │
│2 │alin. │plata │acordării │aferente │Lunar │luna N-2 până │10.2 │revizuirii │
│ │6.1 şi │compensaţiei │compensaţiei │acesteia │ │pe data de 28 │ │documentelor │
│ │6.2 │ │conform Anexa │ │ │a lunii │ │în vederea │
│ │ │ │nr. 5 │ │ │curente │ │acordării │
│ │ │ │ │ │ │ │ │compensaţiei │
├───┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │• Nota de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fundamentare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │justificare a│ │ │ │ │
│ │ │ │ │avizată de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │D.G.R.F.P. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sau │ │ │ │ │
│ │ │ │ │D.G.A.M.C. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │• Certificat │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de Atestare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fiscală │ │ │ │ │
│ │ │ │ │eliberat de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ANAF │ │ │ │Verificarea, │
│ │ │ │ │• Balanţa de │ │ │ │avizarea, sau│
│ │ │ │Documente │verificare pe│ │ │ │după caz │
│ │ │Monitorizarea │justificative │luna N-2 │ │Până pe data │ │solicitarea │
│3 │Art. 13 │veniturilor şi│în vederea │(conform OMFP│Lunar │de 7 a lunii │10.7 │revizuirii │
│ │ │cheltuielilor │solicitării │/MT nr. 65/ │ │curente │ │documentelor │
│ │ │ │compensaţiei │1712/2016, │ │ │ │în vederea │
│ │ │ │ │art.3, al.19)│ │ │ │acordării │
│ │ │ │ │obligaţiilor │ │ │ │compensaţiei │
│ │ │ │ │de plată │ │ │ │ │
│ │ │ │ │• Balanţa de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │verificare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(conform OMFP│ │ │ │ │
│ │ │ │ │/MT nr.65/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1712/2016) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │• Documente │ │ │ │ │
│ │ │ │ │doveditoare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(OP) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │achitării │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tarifelor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │aferente OSP │ │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │Documentaţie în│• Metodologia│Lunar - în │ │ │Verificarea │
│ │Art. 4, │Monitorizarea,│vederea │planificării │baza de │ │ │documentaţiei│
│4 │pct.4.1,│numărarea şi │soluţionării │şi │date │Până pe data │10.8 │şi │
│ │lit. 11)│raportarea │cererii primite│localizării │Ticketing │de 28 a lunii │ │centralizarea│
│ │şi nn) │călătorilor │de la ARF │colectării de│Trimestrial│ │ │datelor │
│ │ │ │ │date │- letric │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │• Metodologia│ │ │ │ │
│ │ │ │ │care stă la │ │ │ │ │
│ │ │ │ │baza │ │ │ │ │
│ │ │ │ │efectuării │ │ │ │ │
│ │ │ │Cele două │sondajelor de│ │ │ │Verificarea │
│ │Art. 4, │Derularea de │sondaje pot fi │opinie, de │ │ │ │documentaţiei│
│5 │lit. oo)│sondaje de │comasate │către firma │Semestrial │ │10.19 │şi │
│ │ │opinie │într-un singur │de │ │ │ │centralizarea│
│ │ │ │chestionar │specialitate │ │ │ │datelor │
│ │ │ │ │care │ │ │ │ │
│ │ │ │ │realizează │ │ │ │ │
│ │ │ │ │aceste │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sondaje │ │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │• Planul de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │întreţinere │ │ │ │Verificarea │
│ │ │ │ │al │ │ │ │veridicităţii│
│ │ │Raport privind│ │fabricanţilor│ │ │ │raportului de│
│ │ │întreţinerea │ │• Rapoarte de│ │ │ │creştere a │
│6 │Art. 4, │şi curăţenia │Anexa nr.8, │inspecţie │Anual │ │10.11 │calităţii │
│ │lit. qq)│materialului │art. 9 │• │Lunar │ │ │serviciilor │
│ │ │rulant │ │Documentaţia │ │ │ │de transport │
│ │ │ │ │de │ │ │ │feroviar de │
│ │ │ │ │Întreţinere/ │ │ │ │călători │
│ │ │ │ │Curăţenie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(Protocol) │ │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │Înlocuirea │ │ │ │ │ │
│ │-Art. 4,│Înlocuirea │materialului │• Notificare │ │In termen de │ │ │
│ │lit. ee)│materialului │rulant furnizat│privind │ │48 de ore de │ │Aprobarea │
│7 │şi rr); │rulant după │de ARF sau OTF │avarierea, │Ocazional │la │10.3 │înlocuirii │
│ │-Anexa │înregistrarea │cu alt material│distrugerea │ │înregistrarea │10.14 │materialului │
│ │nr.8, │unui eveniment│rulant conform │sau pierderea│ │evenimentului │ │rulant │
│ │art. 13 │neprevăzut │condiţii art.4,│Vehiculelor │ │ │ │ │
│ │ │ │lit. q)’ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Avizare sau, │
│ │ │ │Înlocuirea │ │ │ │ │după caz, │
│ │ │ │materialului │ │ │In termen de │ │aprobare în │
│ │ │Raport privind│rulant furnizat│• Notificare │ │15 zile │ │limita │
│ │-Art.4, │înlocuirea │de ARF sau OTF │privind │ │calendaristice│10.3 │competenţelor│
│8 │lit. rr)│materialului │cu alt material│înlocuirea │Ocazional │de la │10.14 │stabilite │
│ │ │rulant │rulant (conform│Vehiculelor │ │înregistrarea │ │prin │
│ │ │ │condiţii Anexa │ │ │evenimentului │ │hotărârea de │
│ │ │ │nr. 1, alin. │ │ │ │ │guvern de │
│ │ │ │4.17) │ │ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │CSP-L │
├───┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │Elementele de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │identificare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ale │ │ │ │ │ │
│ │ │Centralizarea │solicitantului,│ │ │ │ │ │
│ │ │într-un │descrierea │ │ │ │ │Verificarea │
│ │Art. , │registru unic │speţei, temeiul│• Registrul │La │ │ │modului de │
│9 │lit. u) │a evidenţei │legal în baza │unic │solicitarea│5 zile │ │soluţionare a│
│ │şi ss) │privind │căruia îşi │ │ARF │ │ │reclamaţiilor│
│ │ │reclamaţiile │întemeiază │ │ │ │ │de către OTF │
│ │ │ │reclamaţia, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │timpul de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │răspuns, modul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de soluţionare │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │Rapoarte │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privitoare la │ │ │ │ │Monitorizarea│
│ │ │Raportarea │îndeplinirea │ │ │Pentru fiecare│ │gradului de │
│ │ │indicatorilor │parametrilor │• Raportare │Trimestrial│tip de │ │îndeplinire │
│10 │Anexa │cantitativi, │necesari în │conform Anexa│/ │indicator, aşa│10.16 │în vederea │
│ │6.1 │calitativi, de│vederea │nr. 6.2 │Semestrial/│cum este │10.17 │aplicării │
│ │ │performanţă şi│aplicării │ │Anual │prevăzut în │ │mecanismului │
│ │ │eficienţă │sistemului de │ │ │Anexa nr. 6.1 │ │de PREMIERE/ │
│ │ │ │premiere sau │ │ │ │ │PENALIZARE │
│ │ │ │penalizare │ │ │ │ │ │
└───┴────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┘    ANEXA 1.5

    Clauze generale referitoare la protecţia
    datelor şi informaţiilor confidenţiale
    1. ARF colectează şi prelucrează datele şi informaţiile confidenţiale ale OTF şi cele primite de la OTF, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în modalităţi care asigură confidenţialitatea şi securitatea adecvată a acestor date, în vederea asigurării protecţiei împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.
    2. În procesul de prelucrare a datelor şi informaţiilor confidenţiale, Autoritatea contractantă aplică prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor) şi ale legislaţiei naţionale.
    3. Scopul prelucrării: Datele şi informaţiile confidenţiale ale OTF şi cele comunicate în cadrul CSP- L, vor fi prelucrate de ARF în scopul executării prezentului contract la care OTF este parte contractantă.
    4. Categorii de date: Datele şi informaţiile confidenţiale colectate şi prelucrate în vederea executării CSP-L sunt date anterioare, actuale sau viitoare ale OTF cu privire la: preţuri (strategii, reduceri, discounturi), indicatori CSP, structura preţurilor titlurilor de transport (cercetare, producţie, distribuţie), termeni şi modalităţi de comercializare, strategii de promovare, veniturile şi volumele corelate prestării serviciului public, marja de profit, cota de piaţă, teritorii, liste de clienţi/distribuitori/furnizori, ofertele planificate şi/sau depuse, volume achiziţionate, planuri de afaceri sau nivelul de utilizarea a capacităţilor de transport.
    5. Datele şi informaţiile confidenţiale ale OTF, comunicate în cadrul CSP-L, pot fi comunicate de ARF instituţiilor publice, în conformitate cu obligaţiile legale care îi revin acestuia.
    6. OTF nu va transmite pe suport informatic şi nici pe un altfel de suport date şi informaţii confidenţiale către sisteme informatice care nu se află sub controlul Autorităţii contractante sau care sunt accesibile în afara Autorităţii contractante.
    7. ARF asigură dreptul OTF la informare şi acces la datele şi informaţiile confidenţiale ce îi aparţin, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ştergere, la restricţionare şi opoziţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    8. Datele şi informaţiile confidenţiale ale OTF sunt păstrate de către Autoritatea contractantă pe întreaga perioadă de executare a contractului şi ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

    ANEXA 2

    Servicii care fac obiectul CSP-L şi programul de transport
    Decembrie 2023 - Decembrie 2028
    1.1. Obligaţia de serviciu public estimat 2023
    - Trenuri interregio cu circulaţie regulată pe secţii interoperabile
    a) Bucureşti Nord - Constanţa

┌───────┬───────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │ │ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren- km│
│poziţie├─────────┬─────────┤Distanţă│Categoria│statistic│trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │ │km │de tren │trenuri/ │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă│
│ │staţia │La staţia│ │ │zi │ │ │ │/an │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1 │Bucureşti│Constanţa│224,884 │IR │2 │14 │zilnic │T4 │7 │3.148,38│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1.1 │Bucureşti│Constanţa│224,884 │IR │1 │7 │zilnic │T4 │7 │1.574,19│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1.2 │Constanţa│Bucureşti│224,884 │IR │1 │7 │zilnic │T4 │7 │1.574,19│
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘
    1.2. Obligaţia de serviciu public estimat 2024
    - Trenuri interregio cu circulaţie regulată pe secţii interoperabile
    a) Bucureşti Nord - Constanţa

┌───────┬───────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur- retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren- km │
│poziţie├─────────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │Bucureşti│Constanţa│224,884 │IR │20 │3236 │zilnic │T1-T4 │161,8 │727.724,62│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.1 │Bucureşti│Constanţa│224,884 │IR │1 │366 │zilnic │T1-T4 │366 │82.307,54 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.2 │Constanţa│Bucureşti│224,884 │IR │1 │366 │zilnic │T1-T4 │366 │82.307,54 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.3 │Bucureşti│Constanţa│224,884 │IR │1 │366 │zilnic │T1-T4 │366 │82.307,54 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.4 │Constanţa│Bucureşti│224,884 │IR │1 │366 │zilnic │T1-T4 │366 │82.307,54 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.5 │Bucureşti│Constanţa│224,884 │IR │1 │122 │zilnic │T4 │122 │27.435,85 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.6 │Constanţa│Bucureşti│224,884 │IR │1 │122 │zilnic │T4 │122 │27.435,85 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.7 │Bucureşti│Constanţa│224,884 │IR │1 │122 │zilnic │T4 │122 │27.435,85 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.8 │Constanţa│Bucureşti│224,884 │IR │1 │122 │zilnic │T4 │122 │27.435,85 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.9 │Bucureşti│Constanţa│224,884 │IR │1 │122 │zilnic │T4 │122 │27.435,85 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.10 │Constanţa│Bucureşti│224,884 │IR │1 │122 │zilnic │T4 │122 │27.435,85 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.11 │Bucureşti│Constanţa│224,884 │IR │1 │122 │zilnic │T4 │122 │27.435,85 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.12 │Constanţa│Bucureşti│224,884 │IR │1 │122 │zilnic │T4 │122 │27.435,85 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.13 │Bucureşti│Constanţa│224,884 │IR │1 │122 │zilnic │T4 │122 │27.435,85 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.14 │Constanţa│Bucureşti│224,884 │IR │1 │122 │zilnic │T4 │122 │27.435,85 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.15 │Bucureşti│Constanţa│224,884 │IR │1 │92 │zilnic │T4 │92 │20.689,33 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.16 │Constanţa│Bucureşti│224,884 │IR │1 │92 │zilnic │T4 │92 │20.689,33 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.17 │Bucureşti│Constanţa│224,884 │IR │1 │92 │zilnic │T4 │92 │20.689,33 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.18 │Constanţa│Bucureşti│224,884 │IR │1 │92 │zilnic │T4 │92 │20.689,33 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.19 │Bucureşti│Constanţa│224,884 │IR │1 │92 │zilnic │T4 │92 │20.689,33 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.20 │Constanţa│Bucureşti│224,884 │IR │1 │92 │zilnic │T4 │92 │20.689,33 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    b) Bucureşti Nord - Craiova

┌───────┬───────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │/ an │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │10 │310 │zilnic │T4 │31 │64.768,92│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2.1 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │31 │zilnic │T4 │31 │6.476,89 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2.2 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │31 │zilnic │T4 │31 │6.476,89 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2.3 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │31 │zilnic │T4 │31 │6.476,89 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2.4 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │31 │zilnic │T4 │31 │6.476,89 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2.5 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │31 │zilnic │T4 │31 │6.476,89 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2.6 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │31 │zilnic │T4 │31 │6.476,89 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2.7 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │31 │zilnic │T4 │31 │6.476,89 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2.8 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │31 │zilnic │T4 │31 │6.476,89 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2.9 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │31 │zilnic │T4 │31 │6.476,89 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2.10 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │31 │zilnic │T4 │31 │6.476,89 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    c) Bucureşti Nord - Arad (via Craiova, Timişoara Nord)

┌───────┬──────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distantă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────────────┬──────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │Via │La │ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │staţia│ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼───────┬─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │Bucureşti│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │4 │244 │zilnic │T4 │61 │144.089,81│
│ │Nord │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.1 │Bucureşti│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │61 │zilnic │T4 │61 │36.022,45 │
│ │Nord │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.2 │Timisoara│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │61 │zilnic │T4 │61 │36.022,45 │
│ │N │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.3 │Bucureşti│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │61 │zilnic │T4 │61 │36.022,45 │
│ │Nord │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.4 │Timisoara│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │61 │zilnic │T4 │61 │36.022,45 │
│ │N │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    d) Bucureşti Nord - Timişoara Nord (via Braşov, Arad)

┌───────┬─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │Via │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼──────┬──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4 │Bucureşti│Brasov│Arad │Timisoara│672,579 │IR │4 │368 │zilnic │T4 │92 │247.509,07│
│ │Nord │ │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.1 │Bucureşti│Brasov│Arad │Timisoara│672,579 │IR │1 │92 │zilnic │T4 │92 │61.877,27 │
│ │Nord │ │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.2 │Timisoara│Arad │Brasov│Bucureşti│672,579 │IR │1 │92 │zilnic │T4 │92 │61.877,27 │
│ │N │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.3 │Bucureşti│Brasov│Arad │Timisoara│672,579 │IR │1 │92 │zilnic │T4 │92 │61.877,27 │
│ │Nord │ │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.4 │Timisoara│Arad │Brasov│Bucureşti│672,579 │IR │1 │92 │zilnic │T4 │92 │61.877,27 │
│ │N │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴──────┴──────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    e) Bucureşti Nord - Petroşani - Deva (via Craiova)

┌───────┬───────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distantă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬───────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │Via │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│5 │Bucureşti│Craiova│Deva │455,353 │IR │4 │124 │zilnic │T4 │31 │56.463,77│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│5.1 │Bucureşti│Craiova│Deva │455,353 │IR │1 │31 │zilnic │T4 │31 │14.115,94│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│5.2 │Deva │Craiova│Bucureşti│455,353 │IR │1 │31 │zilnic │T4 │31 │14.115,94│
│ │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│5.3 │Bucureşti│Craiova│Deva │455,353 │IR │1 │31 │zilnic │T4 │31 │14.115,94│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│5.4 │Deva │Craiova│Bucureşti│455,353 │IR │1 │31 │zilnic │T4 │31 │14.115,94│
│ │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴───────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┘
    1.3. Obligaţia de serviciu public estimat 2025
    - Trenuri interregio cu circulaţie regulată pe secţii interoperabile
    a) Bucureşti Nord - Constanţa

┌───────┬───────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │20 │7300 │zilnic │T1-T4 │365 │1.641.653,20│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.1 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.2 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.3 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.4 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1,5 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.6 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.7 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.8 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.9 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.10 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.11 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.12 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.13 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.14 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.15 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.16 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.17 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.18 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.19 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.20 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


    b) Bucureşti Nord - Craiova

┌───────┬───────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │10 │3650 │zilnic │T1-T4 │365 │762.601,80│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.1 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.2 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.3 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.4 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.5 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.6 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.7 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.8 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.9 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.10 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    c) Bucureşti Nord -Arad (via Craiova, Timişoara Nord)

┌───────┬──────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────────────┬──────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │Via │La │ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │staţia│ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼───────┬─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │Bucureşti│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │4 │1460 │zilnic │T1-T4 │365 │862.176,72│
│ │Nord │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.1 │Bucureşti│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │215.544,18│
│ │Nord │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.2 │Timisoara│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │215.544,18│
│ │N │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.3 │Bucureşti│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │215.544,18│
│ │Nord │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.4 │Timisoara│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │215.544,18│
│ │N │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    d) Bucureşti Nord - Timişoara Nord (via Braşov, Arad)

┌───────┬─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │Via │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼──────┬──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4 │Bucureşti│Brasov│Arad │Timisoara│672,579 │IR │4 │1460 │zilnic │T1-T4 │365 │981.965,34│
│ │Nord │ │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.1 │Bucureşti│Brasov│Arad │Timisoara│672,579 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │245.491,34│
│ │Nord │ │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.2 │Timisoara│Arad │Brasov│Bucureşti│672,579 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │245.491,34│
│ │N │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.3 │Bucureşti│Brasov│Arad │Timisoara│672,579 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │245.491,34│
│ │Nord │ │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.4 │Timisoara│Arad │Brasov│Bucureşti│672,579 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │245.491,34│
│ │N │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴──────┴──────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    e) Bucureşti Nord - Petroşani - Deva (via Craiova)

┌───────┬───────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distantă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬───────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │Via │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5 │Bucureşti│Craiova│Deva │455,353 │IR │4 │1460 │zilnic │T1-T4 │365 │664.815,38│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.1 │Bucureşti│Craiova│Deva │455,353 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │166.203,85│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.2 │Deva │Craiova│Bucureşti│455,353 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │166.203,85│
│ │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.3 │Bucureşti│Craiova│Deva │455,353 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │166.203,85│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.4 │Deva │Craiova│Bucureşti│455,353 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │166.203,85│
│ │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴───────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
    1.4. Obligaţia de serviciu public estimat 2026
    - Trenuri interregio cu circulaţie regulată pe secţii interoperabile
    a) Bucureşti Nord - Constanţa

┌───────┬───────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │20 │7300 │zilnic │T1-T4 │365 │1.641.653,20│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.1 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.2 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.3 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.4 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1,5 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.6 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.7 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.8 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.9 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.10 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.11 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.12 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.13 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.14 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.15 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.16 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.17 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.18 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.19 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.20 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


    b) Bucureşti Nord - Craiova

┌───────┬───────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │10 │3650 │zilnic │T1-T4 │365 │762.601,80│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.1 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.2 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.3 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.4 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.5 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.6 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.7 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.8 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.9 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.10 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    c) Bucureşti Nord -Arad (via Craiova, Timişoara Nord)

┌───────┬──────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────────────┬──────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │Via │La │ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │staţia│ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼───────┬─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │Bucureşti│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │4 │1460 │zilnic │T1-T4 │365 │862.176,72│
│ │Nord │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.1 │Bucureşti│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │215.544,18│
│ │Nord │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.2 │Timisoara│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │215.544,18│
│ │N │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.3 │Bucureşti│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │215.544,18│
│ │Nord │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.4 │Timisoara│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │215.544,18│
│ │N │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    d) Bucureşti Nord - Timişoara Nord (via Braşov, Arad)

┌───────┬─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │Via │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼──────┬──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4 │Bucureşti│Brasov│Arad │Timisoara│672,579 │IR │4 │1460 │zilnic │T1-T4 │365 │981.965,34│
│ │Nord │ │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.1 │Bucureşti│Brasov│Arad │Timisoara│672,579 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │245.491,34│
│ │Nord │ │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.2 │Timisoara│Arad │Brasov│Bucureşti│672,579 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │245.491,34│
│ │N │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.3 │Bucureşti│Brasov│Arad │Timisoara│672,579 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │245.491,34│
│ │Nord │ │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.4 │Timisoara│Arad │Brasov│Bucureşti│672,579 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │245.491,34│
│ │N │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴──────┴──────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    e) Bucureşti Nord - Petroşani - Deva (via Craiova)

┌───────┬───────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distantă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬───────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │Via │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5 │Bucureşti│Craiova│Deva │455,353 │IR │4 │1460 │zilnic │T1-T4 │365 │664.815,38│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.1 │Bucureşti│Craiova│Deva │455,353 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │166.203,85│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.2 │Deva │Craiova│Bucureşti│455,353 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │166.203,85│
│ │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.3 │Bucureşti│Craiova│Deva │455,353 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │166.203,85│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.4 │Deva │Craiova│Bucureşti│455,353 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │166.203,85│
│ │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴───────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
    1.5. Obligaţia de serviciu public estimat 2027
    - Trenuri interregio cu circulaţie regulată pe secţii interoperabile
    a) Bucureşti Nord - Constanţa

┌───────┬───────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │20 │7300 │zilnic │T1-T4 │365 │1.641.653,20│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.1 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.2 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.3 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.4 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1,5 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.6 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.7 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.8 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.9 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.10 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.11 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.12 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.13 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.14 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.15 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.16 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.17 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.18 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.19 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.20 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │82.082,66 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


    b) Bucureşti Nord - Craiova

┌───────┬───────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │10 │3650 │zilnic │T1-T4 │365 │762.601,80│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.1 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.2 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.3 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.4 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.5 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.6 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.7 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.8 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.9 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.10 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │76.260,18 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    c) Bucureşti Nord -Arad (via Craiova, Timişoara Nord)

┌───────┬──────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie (tur-retur) │ │ │ │ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────────────┬──────┤Distanţă│Categoria│statistic│trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │ │La │km │de tren │trenuri/ │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │Via │staţia│ │ │zi │ │ │ │/an │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┬─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │Bucureşti│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │4 │1460 │zilnic │T1-T4 │365 │862.176,72│
│ │Nord │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.1 │Bucureşti│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │215.544,18│
│ │Nord │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.2 │Timisoara│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │215.544,18│
│ │N │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.3 │Bucureşti│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │215.544,18│
│ │Nord │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.4 │Timisoara│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │215.544,18│
│ │N │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    d) Bucureşti Nord - Timişoara Nord (via Braşov, Arad)

┌───────┬─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │Via │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼──────┬──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4 │Bucureşti│Brasov│Arad │Timisoara│672,579 │IR │4 │1460 │zilnic │T1-T4 │365 │981.965,34│
│ │Nord │ │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.1 │Bucureşti│Brasov│Arad │Timisoara│672,579 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │245.491,34│
│ │Nord │ │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.2 │Timisoara│Arad │Brasov│Bucureşti│672,579 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │245.491,34│
│ │N │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.3 │Bucureşti│Brasov│Arad │Timisoara│672,579 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │245.491,34│
│ │Nord │ │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.4 │Timisoara│Arad │Brasov│Bucureşti│672,579 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │245.491,34│
│ │N │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴──────┴──────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    e) Bucureşti Nord - Petroşani - Deva (via Craiova)

┌───────┬───────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distantă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬───────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │Via │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5 │Bucureşti│Craiova│Deva │455,353 │IR │4 │1460 │zilnic │T1-T4 │365 │664.815,38│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.1 │Bucureşti│Craiova│Deva │455,353 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │166.203,85│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.2 │Deva │Craiova│Bucureşti│455,353 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │166.203,85│
│ │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.3 │Bucureşti│Craiova│Deva │455,353 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │166.203,85│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.4 │Deva │Craiova│Bucureşti│455,353 │IR │1 │365 │zilnic │T1-T4 │365 │166.203,85│
│ │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴───────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
    1.6. Obligaţia de serviciu public estimat 2028
    - Trenuri interregio cu circulaţie regulată pe secţii interoperabile
    a) Bucureşti Nord - Constanţa

┌───────┬───────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │20 │6900 │zilnic │T1-T4 │344 │1.547.201,92│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.1 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.2 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.3 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.4 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1,5 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.6 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.7 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.8 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.9 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.10 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.11 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.12 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.13 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.14 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.15 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.16 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.17 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.18 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.19 │Bucureşti│Constanta│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.20 │Constanta│Bucureşti│224,884 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │77.360,10 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


    b) Bucureşti Nord - Craiova

┌───────┬───────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │10 │3450 │zilnic │T1-T4 │344 │718.726,08│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.1 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │71.872,61 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.2 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │71.872,61 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.3 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │71.872,61 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.4 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │71.872,61 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.5 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │71.872,61 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.6 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │71.872,61 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.7 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │71.872,61 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.8 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │71.872,61 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.9 │Bucureşti│Craiova │208,932 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │71.872,61 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.10 │Craiova │Bucureşti│208,932 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │71.872,61 │
│ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    c) Bucureşti Nord -Arad (via Craiova, Timişoara Nord)

┌───────┬──────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────────────┬──────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │Via │La │ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │staţia│ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼───────┬─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │Bucureşti│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │4 │1380 │zilnic │T1-T4 │344 │812.572,03│
│ │Nord │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.1 │Bucureşti│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │203.143,01│
│ │Nord │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.2 │Timisoara│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │203.143,01│
│ │N │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.3 │Bucureşti│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │203.143,01│
│ │Nord │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.4 │Timisoara│Craiova│Timisoara│Arad │590,532 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │203.143,01│
│ │N │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    d) Bucureşti Nord - Timişoara Nord (via Braşov, Arad)

┌───────┬─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distanţă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬─────────────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │Via │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼──────┬──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4 │Bucureşti│Brasov│Arad │Timisoara│672,579 │IR │4 │1380 │zilnic │T1-T4 │344 │925.468,70│
│ │Nord │ │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.1 │Bucureşti│Brasov│Arad │Timisoara│672,579 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │231.367,18│
│ │Nord │ │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.2 │Timisoara│Arad │Brasov│Bucureşti│672,579 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │231.367,18│
│ │N │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.3 │Bucureşti│Brasov│Arad │Timisoara│672,579 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │231.367,18│
│ │Nord │ │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.4 │Timisoara│Arad │Brasov│Bucureşti│672,579 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │231.367,18│
│ │N │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴──────┴──────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    e) Bucureşti Nord - Petroşani - Deva (via Craiova)

┌───────┬───────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Ruta de circulaţie │ │ │Nr. mediu│ │ │ │Nr. Mediu │ │
│Nr. │(tur-retur) │Distantă│Categoria│statistic│Nr. de │Perioada │Trimestrul│statistic │Tren-km │
│poziţie├─────────┬───────┬─────────┤km │de tren │trenuri/ │trenuri│de │de │zile │total │
│OSP │De la │Via │La staţia│ │ │zi │per an │circulaţie│circulaţie│circulaţie│perioadă │
│ │staţia │ │ │ │ │ │ │ │ │/an │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5 │Bucureşti│Craiova│Deva │455,353 │IR │4 │1380 │zilnic │T1-T4 │344 │626.565,73│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.1 │Bucureşti│Craiova│Deva │455,353 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │156.641,43│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.2 │Deva │Craiova│Bucureşti│455,353 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │156.641,43│
│ │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.3 │Bucureşti│Craiova│Deva │455,353 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │156.641,43│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5.4 │Deva │Craiova│Bucureşti│455,353 │IR │1 │345 │zilnic │T1-T4 │344 │156.641,43│
│ │ │ │Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴───────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
    1.7. Servicii programate 2023 - 2028

┌──────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┐
│Servicii │ │ │ │ │ │ │ │
│tren- km/ │2023 │2024 │2025 │2026 │2027 │2028 │Total │
│perioadă │ │ │ │ │ │ │ │
│mers tren │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│Interregio│3.148,38│1.240.556,20│4.913.212,44│4.913.212,44│4.913.212,44│4.630.534,46│20.613.876,36│
└──────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘    ANEXA 3

        Politica şi structura tarifelor

┌─────────────┬┬──────────┬──────────────────────┐
│Grup ţintă ││Tarif │Baza legală │
│ ││(reducere)│ │
├─────────────┼┼──────────┼──┬──┬────────────────┤
│ ││ │Cl│Cl│-Detaliere- │
│ ││ │1 │2 │ │
├─────────────┼┼──────────┼──┼──┼────────────────┤
│ ││ │ │ │OUG nr. 56/2011 │
│Tarif tren IR││0% │x │x │şi Ordin MTI nr.│
│ ││ │ │ │548/2022 │
├─────────────┼┼──────────┼──┼──┼────────────────┤
│ ││ │ │ │OUG nr. 56/2011 │
│Tarif tren IC││0% │x │x │şi Ordin MTI nr.│
│ ││ │ │ │548/2022 │
├─────────────┼┼──────────┼──┼──┼────────────────┤
│Tarif tichet ││ │ │ │OUG nr. 56/2011 │
│rezervare loc││0% │x │x │şi Ordin MTI nr.│
│ ││ │ │ │548/2022 │
├─────────────┼┼──────────┼──┼──┼────────────────┤
│ ││ │ │ │Abonament de │
│ ││ │ │ │călătorie lunar │
│ ││ │ │ │este o │
│ ││ │ │ │legitimaţie de │
│ ││ │ │ │călătorie │
│ ││ │ │ │nominală la care│
│ ││ │ │ │se acordă o │
│ ││ │ │ │reducere de cca │
│ ││ │ │ │50% din tariful │
│ ││ │ │ │de transport │
│ ││ │ │ │integral │
│ ││ │ │ │calculat la un │
│ ││ │ │ │număr de 22 de │
│ ││ │ │ │călătorii │
│ ││ │ │ │dus-întors la │
│ ││ │ │ │clasa 2-a, pe │
│ ││cca. 50% │ │X │relaţia şi la │
│ ││ │ │ │rangul solicitat│
│ ││ │ │ │de client maxim │
│ ││ │ │ │până la 300 km. │
│ ││ │ │ │Permite │
│ ││ │ │ │efectuarea în │
│ ││ │ │ │perioada de │
│ ││ │ │ │valabilitate a │
│ ││ │ │ │unui număr │
│ ││ │ │ │nelimitat de │
│ ││ │ │ │călătorii numai │
│ ││ │ │ │la clasa a 2-a │
│ ││ │ │ │pe relaţia şi cu│
│ ││ │ │ │trenuri având │
│ ││ │ │ │rangul pentru │
│ ││ │ │ │care a fost │
│ ││ │ │ │emis. │
│ │├──────────┼──┼──┼────────────────┤
│ ││ │ │ │Abonament de │
│ ││ │ │ │călătorie lunar │
│ ││ │ │ │15 zile │
│ ││ │ │ │Se emit pe │
│ ││ │ │ │relaţia │
│ ││ │ │ │solicitată de │
│ ││ │ │ │călător pentru │
│ ││ │ │ │distanţe de până│
│ ││ │ │ │la 300 km, │
│ ││ │ │ │Pot fi │
│ ││ │ │ │achizitionate de│
│ ││ │ │ │la casele de │
│ ││ │ │ │bilete şi /sau │
│ ││ │ │ │agenţiile OTF, │
│ ││ │ │ │după ce în │
│ ││ │ │ │prealabil │
│ ││ │ │ │călătorul │
│ ││cca. 45% │ │X │completează o │
│ ││ │ │ │cerere tipizată │
│ ││ │ │ │în care │
│ ││ │ │ │precizează │
│ ││ │ │ │datele de │
│ ││ │ │ │valabilitate │
│ ││ │ │ │Sunt valabile │
│ ││ │ │ │pentru │
│ ││ │ │ │efectuarea │
│ ││ │ │ │călătoriei doar │
│ ││ │ │ │în datele │
│ ││ │ │ │înscrise pe │
│ ││ │ │ │abonament pe │
│ ││ │ │ │relaţia şi cu │
│ ││ │ │ │trenuri având │
│ ││ │ │ │rangul pentru │
│ ││ │ │ │care a fost │
│ ││ │ │ │emis. │
│ │├──────────┼──┼──┼────────────────┤
│ ││ │ │ │Abonament de │
│ ││ │ │ │călătorie lunar │
│ ││ │ │ │10 zile │
│ ││ │ │ │Se emit pe │
│ ││ │ │ │relaţia │
│ ││ │ │ │solicitată de │
│ ││ │ │ │călător pentru │
│ ││ │ │ │distanţe de până│
│ ││ │ │ │la 300 km, │
│ ││ │ │ │Pot fi │
│ ││ │ │ │achizitionate de│
│ ││ │ │ │la casele de │
│ ││ │ │ │bilete şi /sau │
│ ││ │ │ │agenţiile OTF, │
│ ││ │ │ │după ce în │
│Navetiştii cu││ │ │ │prealabil │
│program ││ │ │ │călătorul │
│zilnic, tură ││cca. 35% │ │X │completează o │
│sau program ││ │ │ │cerere tipizată │
│flexibil ││ │ │ │în care │
│ ││ │ │ │precizează │
│ ││ │ │ │datele de │
│ ││ │ │ │valabilitate │
│ ││ │ │ │Sunt valabile │
│ ││ │ │ │pentru │
│ ││ │ │ │efectuarea │
│ ││ │ │ │călătoriei doar │
│ ││ │ │ │în datele │
│ ││ │ │ │înscrise pe │
│ ││ │ │ │abonament pe │
│ ││ │ │ │relaţia şi cu │
│ ││ │ │ │trenuri având │
│ ││ │ │ │rangul pentru │
│ ││ │ │ │care a fost │
│ ││ │ │ │emis. │
│ │├──────────┼──┼──┼────────────────┤
│ ││ │ │ │Abonament de │
│ ││ │ │ │călătorie lunar │
│ ││ │ │ │5 zile │
│ ││ │ │ │Se emit pe │
│ ││ │ │ │relaţia │
│ ││ │ │ │solicitată de │
│ ││ │ │ │călător pentru │
│ ││ │ │ │distanţe de până│
│ ││ │ │ │la 300 km, │
│ ││ │ │ │Pot fi │
│ ││ │ │ │achizitionate de│
│ ││ │ │ │la casele de │
│ ││ │ │ │bilete şi /sau │
│ ││ │ │ │agenţiile OTF, │
│ ││ │ │ │după ce în │
│ ││ │ │ │prealabil │
│ ││ │ │ │călătorul │
│ ││cca. 25% │ │X │completează o │
│ ││ │ │ │cerere tipizată │
│ ││ │ │ │în care │
│ ││ │ │ │precizează │
│ ││ │ │ │datele de │
│ ││ │ │ │valabilitate │
│ ││ │ │ │Sunt valabile │
│ ││ │ │ │pentru │
│ ││ │ │ │efectuarea │
│ ││ │ │ │călătoriei doar │
│ ││ │ │ │în datele │
│ ││ │ │ │înscrise pe │
│ ││ │ │ │abonament pe │
│ ││ │ │ │relaţia şi cu │
│ ││ │ │ │trenuri având │
│ ││ │ │ │rangul pentru │
│ ││ │ │ │care a fost │
│ ││ │ │ │emis. │
│ │├──────────┼──┼──┼────────────────┤
│ ││ │ │ │Abonament de │
│ ││ │ │ │călătorie │
│ ││ │ │ │săptămânal │
│ ││ │ │ │este o │
│ ││ │ │ │legitimaţie de │
│ ││ │ │ │călătorie │
│ ││ │ │ │nominală la care│
│ ││ │ │ │se acordă o │
│ ││ │ │ │reducere de cca │
│ ││ │ │ │40% din tariful │
│ ││ │ │ │de transport │
│ ││ │ │ │integral │
│ ││ │ │ │calculat la un │
│ ││ │ │ │număr de 5 de │
│ ││ │ │ │călătorii │
│ ││ │ │ │dus-întors la │
│ ││cca. 40% │ │x │clasa 2 -a, pe │
│ ││ │ │ │relaţia şi la │
│ ││ │ │ │rangul solicitat│
│ ││ │ │ │de client - │
│ ││ │ │ │maxim până la │
│ ││ │ │ │300 km. │
│ ││ │ │ │Permit │
│ ││ │ │ │efectuarea unui │
│ ││ │ │ │număr nelimitat │
│ ││ │ │ │de călătorii în │
│ ││ │ │ │perioada de │
│ ││ │ │ │valabilitate pe │
│ ││ │ │ │relaţia şi cu │
│ ││ │ │ │trenuri având │
│ ││ │ │ │rangul pentru │
│ ││ │ │ │care a fost │
│ ││ │ │ │emis. │
├─────────────┼┼──────────┼──┼──┼────────────────┤
│ ││ │ │ │În perioada de │
│ ││ │ │ │valabilitate a │
│ ││ │ │ │Cardului Tren │
│ ││ │ │ │Plus │
│ ││ │ │ │CARDUL TREN PLUS│
│ ││ │ │ │este un card de │
│ ││ │ │ │reducere │
│ ││ │ │ │nominal, │
│ ││ │ │ │netransmisibil │
│ ││ │ │ │şi are o │
│ ││ │ │ │valabilitate de │
│ ││ │ │ │1 an (nu este │
│ ││ │ │ │legitimaţie de │
│ ││ │ │ │călătorie), iar │
│ ││ │ │ │în tren, │
│ ││ │ │ │călătorul este │
│ ││ │ │ │obligat să │
│ ││ │ │ │prezinte │
│ ││ │ │ │împreuna cu │
│ ││ │ │ │legitimaţia de │
│ ││ │ │ │călătorie cu │
│ ││ │ │ │reducere │
│ ││ │ │ │procurată şi │
│ ││ │ │ │Cardul TrenPlus │
│ ││ │ │ │în baza caruia │
│ ││ │ │ │acesta a fost │
│ ││ │ │ │emisă, precum şi│
│ ││ │ │ │un act de │
│ ││ │ │ │identitate cu │
│ ││ │ │ │fotografie şi │
│ ││ │ │ │CNP (CI/BI/ │
│ ││ │ │ │paşaport). Se │
│ ││ │ │ │achiziţionează │
│ ││ │ │ │în baza unei │
│ ││ │ │ │cereri scrise în│
│ ││ │ │ │care se │
│ ││ │ │ │menţionează data│
│ ││ │ │ │de începere a │
│ ││ │ │ │valabilităţii şi│
│ ││ │ │ │datele personale│
│ ││ │ │ │ale călătorului │
│ ││ │ │ │prin canalele │
│ ││ │ │ │stabilite de │
│ ││ │ │ │OTF. Cardul Tren│
│ ││ │ │ │Plus nu se poate│
│ ││ │ │ │emite cu │
│ ││ │ │ │valabilitate │
│ ││ │ │ │începând cu ziua│
│ ││ │ │ │curentă. │
│ ││ │ │ │Oferă │
│ ││ │ │ │posesorului │
│ ││ │ │ │acestuia │
│ ││ │ │ │posibilitatea │
│ ││ │ │ │achiziţionării │
│ ││ │ │ │de legitimaţii │
│ ││ │ │ │de călătorie cu │
│ ││ │ │ │reducere de 25% │
│ ││ │ │ │din tariful de │
│ ││ │ │ │transport, în │
│ ││ │ │ │număr nelimitat │
│ ││ │ │ │în perioada de │
│ ││ │ │ │valabilitate. │
│ ││ │ │ │Se poate │
│ ││ │ │ │achiziţiona cu │
│ ││ │ │ │valabilitate din│
│ ││ │ │ │ziua emiterii şi│
│ ││ │ │ │poate fi │
│ ││ │ │ │achiziţionat şi │
│ ││ │ │ │în format │
│ ││ │ │ │digital, │
│ ││ │ │ │încărcat pe un │
│ ││ │ │ │suport tip card.│
│Persoanele ││ │ │ │Legitimaţiile cu│
│care ││ │ │ │reducere de 25 %│
│călătoresc ││ │ │ │din tariful de │
│destul de ││ │ │ │transport în │
│frecvent pe ││25% │x │x │baza Cardului │
│calea ferata ││ │ │ │trenPlus pot fi │
│pe diverse ││ │ │ │procurate în │
│relatii ││ │ │ │perioada de │
│ ││ │ │ │vânzare cu │
│ ││ │ │ │anticipaţie, pe │
│ ││ │ │ │orice │
│ ││ │ │ │relaţie, prin │
│ ││ │ │ │canalele │
│ ││ │ │ │stabilite de │
│ ││ │ │ │OTF, de regulă: │
│ ││ │ │ │- casele de │
│ ││ │ │ │bilete ale │
│ ││ │ │ │staţiilor de │
│ ││ │ │ │cale ferată şi │
│ ││ │ │ │agenţiilor de │
│ ││ │ │ │voiaj ale OTF │
│ ││ │ │ │dotate cu sistem│
│ ││ │ │ │de emitere │
│ ││ │ │ │electronică a │
│ ││ │ │ │legitimaţiilor │
│ ││ │ │ │de călătorie ; │
│ ││ │ │ │- automatele de │
│ ││ │ │ │vânzare │
│ ││ │ │ │aparţinând OTF; │
│ ││ │ │ │- prin canalul │
│ ││ │ │ │de vânzare │
│ ││ │ │ │on-line (pe │
│ ││ │ │ │Internet pe │
│ ││ │ │ │site-ul oficial │
│ ││ │ │ │al OTF, prin │
│ ││ │ │ │aplicaţia │
│ ││ │ │ │descărcabilă pe │
│ ││ │ │ │dispozitivele │
│ ││ │ │ │mobile sau prin │
│ ││ │ │ │aplicaţiile │
│ ││ │ │ │specifice ale │
│ ││ │ │ │distribuitorilor│
│ ││ │ │ │autorizaţi). │
│ ││ │ │ │Legitimaţiile cu│
│ ││ │ │ │reducere în baza│
│ ││ │ │ │ofertei Card │
│ ││ │ │ │TrenPlus pot fi │
│ ││ │ │ │procurate şi în │
│ ││ │ │ │ziua plecării │
│ ││ │ │ │trenului. │
│ ││ │ │ │Tariful │
│ ││ │ │ │tichetului de │
│ ││ │ │ │rezervare a │
│ ││ │ │ │locului la vagon│
│ ││ │ │ │clasă sau al │
│ ││ │ │ │suplimentului de│
│ ││ │ │ │pat pentru │
│ ││ │ │ │rezervarea la │
│ ││ │ │ │vagon de dormit │
│ ││ │ │ │sau cuşetă, se │
│ ││ │ │ │achită integral.│
│ ││ │ │ │Reducerea │
│ ││ │ │ │oferită de │
│ ││ │ │ │Cardul Tren Plus│
│ ││ │ │ │nu se cumulează │
│ ││ │ │ │cu alte │
│ ││ │ │ │facilităţi sau │
│ ││ │ │ │reduceri. │
│ ││ │ │ │La legitimaţiile│
│ ││ │ │ │de călătorie cu │
│ ││ │ │ │reducere emise │
│ ││ │ │ │în baza Cardului│
│ ││ │ │ │TrenPlus se │
│ ││ │ │ │aplică acelaşi │
│ ││ │ │ │reguli de │
│ ││ │ │ │modificare a │
│ ││ │ │ │contractului de │
│ ││ │ │ │transport ca şi │
│ ││ │ │ │la legitimaţiile│
│ ││ │ │ │emise cu preţ │
│ ││ │ │ │întreg. │
├─────────────┼┼──────────┼──┼──┼────────────────┤
│ ││ │ │ │*5 % reducere la│
│ ││ │ │ │cumpărarea cu │
│ ││ │ │ │anticipaţie de │
│ ││ │ │ │la 6 până la 10 │
│ ││ │ │ │zile; │
│ ││ │ │ │Reduceri de │
│ ││ │ │ │anticipatie - se│
│ ││ │ │ │obţin automat la│
│ ││ │ │ │procurarea cu │
│ ││ │ │ │anticipaţie a │
│ ││ │ │ │legitimaţiilor │
│ ││ │ │ │de călătorie │
│ ││ │ │ │prin canalele │
│ ││ │ │ │stabilite de │
│ ││ │ │ │OTF. Reducerile │
│ ││ │ │ │se acordă din │
│ ││ │ │ │tariful de │
│ ││5% │x │X │transport preţ │
│ ││ │ │ │întreg şi copil.│
│ ││ │ │ │Reducerile │
│ ││ │ │ │pentru │
│ ││ │ │ │anticipaţie nu │
│ ││ │ │ │şi cu alte │
│ ││ │ │ │tipuri de │
│ ││ │ │ │reduceri. │
│ ││ │ │ │Tariful │
│ ││ │ │ │tichetului de │
│ ││ │ │ │rezervare a │
│ ││ │ │ │locului la vagon│
│ ││ │ │ │clasă sau al │
│ ││ │ │ │suplimentului de│
│ ││ │ │ │pat pentru │
│ ││ │ │ │rezervarea la │
│ ││ │ │ │vagon de dormit │
│ ││ │ │ │sau cuşetă, se │
│ ││ │ │ │achită integral.│
│ │├──────────┼──┼──┼────────────────┤
│Persoanele ││ │ │ │*10 % reducere │
│care îşi ││ │ │ │la cumpărarea cu│
│planifică din││ │ │ │anticipaţie de │
│timp ││ │ │ │11 zile până la │
│călătoriile ││ │ │ │data maximă de │
│ ││ │ │ │vânzare cu │
│ ││ │ │ │anticipaţie │
│ ││ │ │ │(respectiv de 30│
│ ││ │ │ │de zile inclusiv│
│ ││ │ │ │la data intrării│
│ ││ │ │ │în vigoare a │
│ ││ │ │ │contractului). │
│ ││ │ │ │Reduceri de │
│ ││ │ │ │anticipatie - se│
│ ││ │ │ │obţin automat la│
│ ││ │ │ │procurarea cu │
│ ││ │ │ │anticipaţie a │
│ ││ │ │ │legitimaţiilor │
│ ││ │ │ │de călătorie │
│ ││ │ │ │prin canalele │
│ ││ │ │ │stabilite de │
│ ││10% │x │x │OTF. Reducerile │
│ ││ │ │ │se acordă din │
│ ││ │ │ │tariful de │
│ ││ │ │ │transport preţ │
│ ││ │ │ │întreg şi copil.│
│ ││ │ │ │Reducerile │
│ ││ │ │ │pentru │
│ ││ │ │ │anticipaţie nu │
│ ││ │ │ │şi cu alte │
│ ││ │ │ │tipuri de │
│ ││ │ │ │reduceri. │
│ ││ │ │ │Tariful │
│ ││ │ │ │tichetului de │
│ ││ │ │ │rezervare a │
│ ││ │ │ │locului la vagon│
│ ││ │ │ │clasă sau al │
│ ││ │ │ │suplimentului de│
│ ││ │ │ │pat pentru │
│ ││ │ │ │rezervarea la │
│ ││ │ │ │vagon de dormit │
│ ││ │ │ │sau cuşetă, se │
│ ││ │ │ │achită integral.│
├─────────────┼┼──────────┼──┼──┼────────────────┤
│ ││ │ │ │Din tariful de │
│ ││ │ │ │transport │
│ ││ │ │ │integral, la │
│ ││ │ │ │cumpărarea unei │
│ ││ │ │ │călătorii │
│ ││ │ │ │dus-întors │
│ ││ │ │ │-Biletul │
│ ││ │ │ │dus-intors - se │
│ ││ │ │ │poate cumpăra la│
│ ││ │ │ │călătoria cu un │
│ ││ │ │ │singur tren pe │
│ ││ │ │ │sens pe toate │
│ ││ │ │ │canalele de │
│ ││ │ │ │vânzare │
│ ││ │ │ │stabilite de │
│ ││ │ │ │OTF. │
│ ││ │ │ │Staţia de │
│ ││ │ │ │destinaţie │
│ ││ │ │ │pentru călătoria│
│ ││ │ │ │de dus trebuie │
│ ││ │ │ │să fie aceeaşi │
│ ││ │ │ │cu staţia de │
│ ││ │ │ │plecare pentru │
│ ││ │ │ │călătoria de │
│ ││ │ │ │întors. │
│ ││ │ │ │La solicitarea │
│ ││ │ │ │ofertei │
│ ││ │ │ │Dus-întors, │
│ ││ │ │ │călătorul │
│ ││ │ │ │trebuie să │
│ ││ │ │ │precizeze data │
│ ││ │ │ │efectuării │
│ ││ │ │ │călătoriei de │
│ ││ │ │ │dus şi data │
│ ││ │ │ │efectuării │
│ ││ │ │ │călătoriei de │
│ ││ │ │ │întors, trenul │
│ ││ │ │ │şi clasa alese │
│ ││ │ │ │pentru ambele │
│ ││ │ │ │călătorii. │
│ ││ │ │ │Data limită de │
│ ││ │ │ │efectuare a │
│ ││ │ │ │călătoriei de │
│ ││ │ │ │întoarcere este │
│ ││ │ │ │dată de perioada│
│ ││ │ │ │de anticipaţie │
│ ││ │ │ │maximă cu care │
│ ││ │ │ │se pot procura │
│ ││ │ │ │legitimaţiile de│
│ ││ │ │ │călătorie, fără │
│ ││ │ │ │a exista o │
│ ││ │ │ │condiţionare │
│ ││ │ │ │faţă de │
│ ││ │ │ │călătoria de │
│ ││ │ │ │dus. │
│ ││ │ │ │Pentru călătoria│
│ ││ │ │ │cu loc rezervat │
│Călătorii ││ │ │ │la trenurile cu │
│care stiu ││ │ │ │regim de │
│data exactă a││10% │x │x │rezervare │
│întoarcerii ││ │ │ │obligatorie se │
│ ││ │ │ │achită tariful │
│ ││ │ │ │de rezervare a │
│ ││ │ │ │locului pentru │
│ ││ │ │ │fiecare loc, │
│ ││ │ │ │corespunzător │
│ ││ │ │ │clasei de │
│ ││ │ │ │rezervare. │
│ ││ │ │ │Oferta │
│ ││ │ │ │Dus-întors dă │
│ ││ │ │ │dreptul la │
│ ││ │ │ │anticiparea │
│ ││ │ │ │călătoriei/ │
│ ││ │ │ │amânarea │
│ ││ │ │ │călătoriei în │
│ ││ │ │ │perioada de │
│ ││ │ │ │vânzare cu │
│ ││ │ │ │anticipaţie şi │
│ ││ │ │ │în condiţiile │
│ ││ │ │ │stabilite de │
│ ││ │ │ │OTF. │
│ ││ │ │ │Oferta │
│ ││ │ │ │Dus-întors în │
│ ││ │ │ │cazul amânării/ │
│ ││ │ │ │anticipării dă │
│ ││ │ │ │dreptul la │
│ ││ │ │ │călătoria cu o │
│ ││ │ │ │clasă comercială│
│ ││ │ │ │superioară sau │
│ ││ │ │ │cu tren de rang │
│ ││ │ │ │superior, cu │
│ ││ │ │ │achitarea │
│ ││ │ │ │integrală a │
│ ││ │ │ │eventualelor │
│ ││ │ │ │diferenţe │
│ ││ │ │ │tarifare. │
│ ││ │ │ │Diferenţele │
│ ││ │ │ │tarifare se │
│ ││ │ │ │calculează │
│ ││ │ │ │considerând │
│ ││ │ │ │biletul dus- │
│ ││ │ │ │întors ca fiind │
│ ││ │ │ │legitimaţie de │
│ ││ │ │ │călătorie cu │
│ ││ │ │ │preţ întreg. │
│ ││ │ │ │NU dă dreptul la│
│ ││ │ │ │întreruperea │
│ ││ │ │ │călătoriei. │
│ ││ │ │ │Oferta │
│ ││ │ │ │Dus-întors nu se│
│ ││ │ │ │emite în ziua │
│ ││ │ │ │plecării │
│ ││ │ │ │trenului │
│ ││ │ │ │Reducerea │
│ ││ │ │ │acordata în baza│
│ ││ │ │ │acestei oferte │
│ ││ │ │ │nu se cumulează │
│ ││ │ │ │cu alte │
│ ││ │ │ │reduceri. │
├─────────────┼┼──────────┼──┼──┼────────────────┤
│ ││ │ │ │Cartea de │
│ ││ │ │ │călătorie se │
│ ││ │ │ │emite pe o │
│ ││ │ │ │perioadă de un │
│ ││ │ │ │an de zile sau 6│
│ ││ │ │ │luni de zile │
│ ││ │ │ │(funcţie de │
│ ││ │ │ │solicitarea │
│ ││ │ │ │clientului) │
│ ││ │ │ │oferă │
│ ││ │ │ │posesorului │
│ ││ │ │ │acesteia │
│ ││ │ │ │posibilitatea de│
│ ││ │ │ │a efectua un │
│Societati ││ │ │ │număr nelimitat │
│Comerciale ││ │ │ │de călătorii în │
│sau ││ │ │ │perioada de │
│persoanele ││ │ │ │valabilitate, în│
│care ││ │ │ │orice relaţie de│
│călătoresc în││ │ │ │transport, în │
│mod curent pe││ │ │ │funcţie de tipul│
│calea ferata ││25% │x │x │de legitimaţie │
│şi nu doresc ││ │ │ │achiziţionată. │
│să ││ │ │ │Se eliberează │
│achiziţioneze││ │ │ │numai prin │
│legitimaţie ││ │ │ │serviciul de │
│de călătorie ││ │ │ │specialitate din│
│de fiecare ││ │ │ │central: │
│dată când ││ │ │ │- pentru │
│călătoresc. ││ │ │ │societăţi │
│ ││ │ │ │comerciale; │
│ ││ │ │ │- pentru │
│ ││ │ │ │persoane fizice.│
│ ││ │ │ │Dacă se doreşte │
│ ││ │ │ │calatoria in │
│ ││ │ │ │alte conditii │
│ ││ │ │ │decat cele │
│ ││ │ │ │inscrise pe │
│ ││ │ │ │verso-ul cartii │
│ ││ │ │ │de calatorie, se│
│ ││ │ │ │vor achita │
│ ││ │ │ │integral │
│ ││ │ │ │diferentele │
│ ││ │ │ │tarifare. │
├─────────────┼┼──────────┼──┼──┼────────────────┤
│ ││ │ │ │Pentru grupuri │
│ ││15% │ │x │organizate │
│ ││ │ │ │formate din 20 -│
│ ││ │ │ │40 persoane │
│ ├┼──────────┼──┼──┼────────────────┤
│ ││ │ │ │Pentru grupuri │
│ ││20% │ │x │organizate │
│ ││ │ │ │formate din 41 -│
│ ││ │ │ │80 persoane │
│ ├┼──────────┼──┼──┼────────────────┤
│ ││ │ │ │Pentru grupuri │
│Persoanele ││ │ │ │organizate │
│care ││25% │ │x │formate din │
│călătoresc în││ │ │ │peste 80 │
│grupuri ││ │ │ │persoane │
│ ├┼──────────┼──┼──┼────────────────┤
│ ││ │ │ │In cazuri │
│ ││ │ │ │deosebite, │
│ ││ │ │ │pentru grupuri │
│ ││ │ │ │de peste 100 de │
│ ││35% │ │x │persoane │
│ ││ │ │ │conducerea OTF │
│ ││ │ │ │poate aproba o │
│ ││ │ │ │reducere mai │
│ ││ │ │ │mare de până la │
│ ││ │ │ │maxim 35%. │
└─────────────┴┴──────────┴──┴──┴────────────────┘


    ANEXA 4

        Reguli pentru calcularea costurilor şi veniturilor

    ANEXA 4.1.

    Calcularea costului unitar şi valoarea compensaţiei preliminate
    unitare per tren-km pentru categoria de tren IR
        Costul unitar şi compensaţia preliminată unitară per tren-km pentru fiecare serviciu vor consta din următoarele elemente de cost primare, dar fără a se limita la acestea:
    1. Cheltuielile cu materiile prime, materialele consumabile şi materialele de natura obiectelor de inventar necesare în vederea desfăşurării activităţii de transport de călători pe calea ferată;
    2. Cheltuielile pentru combustibili şi lubrifianţi necesari pentru funcţionarea materialului rulant, a instalaţiilor şi echipamentelor (inclusiv pentru încălzirea trenurilor, remorcarea şi manevra materialului rulant, pentru probe, reglaje, rodaje etc);
    3. Cheltuieli privind energia şi apa;
    4. Cheltuielile privind piesele de schimb pentru materialul rulant şi instalaţiilor şi echipamentelor;
    5. Cheltuielile pentru întreţinerea şi reparaţiile materialului rulant şi a instalaţiilor şi echipamentelor, precum şi cheltuielile pentru plata serviciilor de mentenanţă a MR achiziţionat în baza contractului atribuit;
    6. Cheltuieli cu serviciile privind dezvoltarea întreţinerii şi managementul întreţinerii parcului de material rulant, prevăzute de Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019, Ordinul MTIC nr.909/2020 şi legislaţia conexă;
    7. Cheltuielile privind închirierea spaţiilor, clădirilor, terenurilor, materialului rulant, liniilor de cale ferată şi alte bunuri;
    8. Cheltuieli cu primele de asigurare a clădirilor, materialului rulant şi a călătorilor;
    9. Cheltuieli cu pregătirea personalului şi examinări medicale periodice;
    10. Cheltuieli de reclamă şi publicitate, conform prevederilor legale;
    11. Cheltuieli cu serviciile informatice şi asistenţa IT (contract de servicii, chiria şi mentenanţa sistemelor informatice), dacă nu sunt asigurate prin personal propriu;
    12. Cheltuieli cu serviciile informatice şi asistenţa IT aferente serviciului de ticketing (contract de servicii, chiria şi mentenanţa sistemelor informatice), dacă nu sunt asigurate prin personal propriu;
    13. Cheltuieli pentru realizarea sondajelor de opinie şi cercetării de piaţă, conform cerinţelor din prezentul CSP-L;
    14. Cheltuieli cu serviciile de salubritate a spaţiilor şi a materialului rulant (ex: cheltuieli pentru curăţenie, dezinfecţie, dezinsecţie, spălat perdele, tapiţerii şi echipamente, transport gunoi etc.)
    15. Cheltuieli cu serviciile de paza şi protecţie a clădirilor şi a materialului rulant (inclusiv cele de transport şi colectare de valori);
    16. Cheltuieli cu personalul (cheltuieli cu salariile şi asimilate acestora, cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, cheltuieli pe perioada delegării/deplasării în interesul serviciului, cheltuieli cu contribuţiile aferente salariilor, alte angajamentele asumate prin contractele colective/individuale de muncă şi reglementări legale);
    17. Cheltuieli cu tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare;
    18. cheltuieli cu alte servicii feroviare furnizate de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare sau alţi operatori feroviari, cu tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare pentru remorcarea şi manevrarea materialului rulant, trenuri convoaie de manevră (în complexe feroviare), trenuri de serviciu, locomotive izolate utilizate pentru furnizarea serviciului public;
    19. Cheltuieli cu impozite şi taxe locale;
    20. Cheltuieli generate de aplicarea reglementărilor feroviare (cheltuieli cu prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, cu autorizările personalului, supraveghere, control, inspecţie de stat şi audit de siguranţă feroviară, investigare accidente/incidente), alte prestaţii specifice efectuate de firme de proiectare, firme de audit, servicii de cadastru, etc.
    21. Cheltuieli cu serviciile de telefonie, internet, poştă şi telecomunicaţii aferente îndeplinirii obligaţiei de serviciu public
    22. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru amortizare;
    23. Cheltuieli cu reevaluare imobilizări;
    24. Cheltuieli cu cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar;
    25. Cheltuieli generale şi administrative ale OTF, alocate furnizării serviciului public, ce nu pot depăşi un procent de 10% din totalul cheltuieli eligibile pentru calculul compensaţiei;
    26. Cheltuieli de exploatare care apar în situaţii neprevăzute, în legătură cu realizarea OSP, altele decât cele anterior menţionate.


┌────┬──────────────────┬──────────────┐
│ │Compensaţia │Compensaţie │
│Anul│Preliminată │Preliminată │
│ │unitară/tren-km │Totală │
│ │(lei) │(mii lei) │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│2023│43,25 │136,21 │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│2024│43,25 │53.670,67 │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│2025│43,25 │212.562,23 │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│2026│43,25 │212.562,23 │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│2027│43,25 │212.562,23 │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│2028│43,25 │200.056,62 │
├────┴──────────────────┼──────────────┤
│TOTAL GENERAL │891.550,18 │
└───────────────────────┴──────────────┘

        Notă: Această pagină conţine informaţii declarate "Secret de Serviciu"

    ANEXA 5

                            Reguli pentru plata compensaţiei
    1. Costul unitar pentru fiecare serviciu contractat este cel stipulat în Anexa 4.1.
    2. Diferenţa dintre costurile eligibile de operare aferente obligaţiei de serviciu public şi veniturile operatorului asociate obligaţiei de serviciu public, la care se adaugă cota de profit calculată pe baza ratelor SWAP din valoarea costurilor eligibile suportate, conform prevederilor art. 5 alin. (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, devine baza de evaluare a Compensaţiei Preliminate propuse pentru anul calendaristic următor, aferentă pachetului de servicii publice. Compensaţia propusă va fi repartizată pentru indicatorul tren-km.
    3. Înregistrările Administratorului Infrastructurii feroviare vor fi decisive în determinarea performanţei tren-km.
    4. ARF va plăti lunar Compensaţia pentru fiecare serviciu contractat, după primirea şi analizarea documentaţiei complete şi conforme depuse de OTF, începând cu demararea fiecăruia dintre serviciile contractate.
    5. Pentru acordarea compensaţiei lunare de la bugetul de stat pentru serviciile publice de transport din cadrul pachetului de servicii, ARF va transmite la M.T.I. solicitarea de deschidere de credite bugetare însoţită de documentaţia întocmită pentru fiecare OTF.
    6. Termenele şi documentele ce trebuie transmise de OTF către ARF pentru acordarea compensaţiei sunt următoarele:
    6.1. până la data de 7 ale lunii curente:
    6.1.1. Cererea de acordare a compensaţiei preliminate pe luna curentă (N), însoţită de un exemplar original al certificatului de atestare fiscal, valabil, eliberat de ANAF, din care să rezulte că operatorul respectiv nu înregistrează datorii restante şi de declaraţia pe propria răspundere, conform Anexei nr. 10.1 la CSP-L, care cuprinde o coloană cu indicatorii preliminaţi pe luna curentă (N), o coloană cu indicatorii preliminaţi pe luna anterioară (N-1) şi o coloană cu indicatorii realizaţi pe luna (N-2);
    6.1.2. Situaţia indicatorului realizat pe luna (N-2), conform Anexei nr. 10.2 la CSP-L, care cuprinde volumul de tren-km şi regularizările aferente volumului de tren-km;
    6.1.3. Pentru luna (N-2), documentele prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice şi ministrului transporturilor nr. 65/2016/1712/2015 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
    6.1.4. Compensaţia ce se va acorda în luna curentă (N) va fi afectată de sumele de regularizat din luna (N-2).

    6.2. până la data de 28 ale lunii curente:
    6.2.1. ARF primeşte de la OTF declaraţiile lunare, - Situaţia realizărilor pe rute de transport în perioada [Lună, An, Nume OTF], cu indicatorii realizaţi (tren-km IR), centralizat şi detaliat în anexă, fiecare pagină fiind însuşită prin semnătură, în vederea regularizării volumului de tren-km realizat cu indicatorii aferenţi preliminaţi.
    6.2.2. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (CNCF "CFR"- S.A.) în calitate de administrator naţional al infrastructurii feroviare, va transmite prin adresă scrisă către ARF situaţia volumului de tren-km realizat de OTF, pe IR şi anexele cu situaţia volumului de tren-km realizat de OTF, pe rute de circulaţie, care fac obiectul contractelor de servicii publice şi a actelor adiţionale încheiate.

    6.3. până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru al anului OTF va transmite către ARF situaţia detaliată pe luni calendaristice a realizării, în trimestrul încheiat, a parametrilor de performanţă precizaţi în Anexa nr. 6 a CSP-L, însoţită de documente doveditoare, fiecare pagină fiind însuşită prin semnătură de reprezentantul desemnat de conducerea OTF.

    7. Documentaţia transmisă de OTF va include:
    7.1. denumirea Serviciului Public, stipulată în Anexa nr. 2;
    7.2. total tren-km prestaţi pentru fiecare serviciu contractat, certificat de Administratorul Infrastructurii Feroviare, pentru luna N-2;
    7.3. Compensaţia preliminată unitară pentru fiecare serviciu contractat, stipulat în Anexa nr. 4.1;
    7.4. OTF va aplica formula de revizuire stipulată în Anexa nr. 4.2;
    7.5. Compensaţia preliminată totală pentru fiecare serviciu contractat;
    7.6. Compensaţia preliminată totală de plătit de ARF ca sumă a compensaţiilor preliminate totale pentru fiecare serviciu contractat.

    8. OTF va transmite documentaţia finală asociată serviciilor contractate livrate anual în perioada contractuală de 12 luni începând cu data demarării serviciului contractat, nu mai târziu de o lună de la încheierea exerciţiului financiar anual.
    9. Documentaţia finală va include compensarea în exces sau lipsa de compensare a serviciilor contractate livrate, luând în considerare mecanismul de PREMIERE/PENALIZARE stabilit şi stipulat în Anexa nr. 6.3.
    10. Aprobarea şi alocarea parţială sau, după caz, integrală a fondurilor identificate conform art. 5, alin. 5.1., lit. h) din Contract se face de către Guvernul României în limita fondurilor disponibile la bugetul de stat.
    11. ARF şi MTI nu sunt răspunzătoare în cazul în care fondurile identificate conform art. 5, alin. 5.1., lit. h) din Contract nu sunt aprobate şi, după caz, alocate.
    12. ARF va plăti către OTF compensaţia datorată, în limita fondurilor alocate conform pct. 11, fără a i se calcula penalităţi de întârziere, dobânzi penalizatoare şi daune interese şi după aprobarea cererii privind deschiderea de credite bugetare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    13. Compensaţia serviciilor publice a CSP-L 2023-2028 pentru transportul feroviar de călători se acordă astfel:
    a) valoarea compensaţiei preliminată unitară se exprimă în lei/tren-km;
    b) valoarea compensaţiei preliminată iniţială este de 43,25 lei/tren-km;
    c) la fiecare 6 luni valoarea compensaţiei preliminate unitare se reevaluează în funcţie de evoluţia efectului financiar net al CSP-L 2023-2028;
    d) compensaţia preliminată se plăteşte în funcţie de volumul de tren-km raportat de operator;
        cota de profit este de maxim 5%, calculată la valoarea cheltuielilor eligibile realizate de OTF şi confirmate de ARF.

    14. Efectul financiar net se calculează conform prevederilor art. 5 alin. (17) din OUG nr. 12/1998.
    15. Cheltuielile şi veniturile trebuie calculate în conformitate cu normele contabile şi fiscale în vigoare.
    16. Sistemul de premiere/penalizare aplicat operatorului de transport feroviar de călători, se calculează în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile realizate de OTF şi confirmate de ARF, pe baza următorului mecanism:
    a) cel mult sau egal cu 1% în baza îndeplinirii indicatorilor cantitativi;
    b) cel mult sau egal cu 1% în baza îndeplinirii indicatorilor de calitate;
    c) cel mult sau egal cu 1% în baza îndeplinirii indicatorilor de performanţă;
    d) cel mult sau egal cu 1% în baza îndeplinirii indicatorului de eficienţă;
    e) cel mult sau egal cu 1% în baza creşterii gradului mediu de ocupare a trenurilor.

    17. Compensaţia de serviciu public se acordă pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public, pe infrastructura interoperabilă, administrată în condiţiile legii de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.N.C.F. "CFR" S.A., în baza angajamentului ferm încheiat cu gestionarul de infrastructură în condiţiile legii.
    18. În scopul asigurării continuităţii serviciului public de transport feroviar de călători, acordarea compensaţiei se face cu respectarea principiilor prevăzute în art. 39, alin. (2) din OUG 12/1998.
    19. În contextul CSP-L, Părţile vor verifica pentru evitarea compensării în exces dacă:
    19.1. S_pt ≤ C_CSP - V_P + P
        şi
        S_pt = C_omp + V_f + R_ed
        Unde
        P ≤ P_O * C_CSP
        C_omp ≤ C_expl + C_amort + C_fin
        şi
        V_P = V_tc + V_av + V_fin

    19.2. Dacă numărul total de călători va fi mai mic decât numărul de călători efectiv realizat în anul N-1, datorită modificărilor introduse de ARF, alte autorităţi publice sau datorită forţei majore, dar nu cu mai mult de 2%, OTF va fi îndreptăţit să transmită o solicitare pentru lipsa de compensare, pe baza mecanismului de calcul prevăzut la 19.1.
    19.3. Dacă numărul total de călători va fi mai mic decât numărul de călători efectiv realizat în anul N-1 cu mai mult de 2%, în alte condiţii decât cele prevăzute la 19.2, OTF va fi penalizat prin diminuarea compensaţiei cu contravaloarea venitului mediu obţinut din titlurile de călătorie, raportat la numărul total de călători efectiv transportaţi, pe baza următoarei formule:
        P_n = (V_tc/Cal_expN) * (Cal_expN-1 - Cal_expN)


    19.4. Dacă sprijinul public total depăşeşte nivelul costurilor neacoperite, la care se adaugă profitul acceptat şi recunoscut, ARF este îndreptăţită să solicite şi OTF este obligat să restituie compensaţia primită în exces, pe baza următoarei formule:
        D = V_t - C_CSP - P


    Legendă pentru calcularea compensaţiei:
        C_omp = Suma veniturilor totale din compensaţia preliminată, destinate acoperirii cheltuielilor eligibile de exploatare (C_expl), amortizare (C_amort) şi financiare (C_fin);
        S_pt = Sprijin public total;
        R_ed = Suma valorii preliminate a redevenţei materialului rulant pus la dispoziţie de ARF pe perioada CSP-L, echivalentul amortizării;
        P_o = Profit ofertat;
        E_fn = Efectul financiar net;
        C_CSP = Suma costurilor totale contractate generate pentru implementarea OSP-urilor contractate;
        V_p = Suma veniturilor proprii ale OTF mai puţin veniturile din facilităţi;
        V_tc = Suma veniturilor totale din vânzarea titlurilor de călătorie;
        Cal_exp = Suma numărului total de călători expediaţi într-un an de analiză;
        V_f = Suma veniturilor totale din încasarea facilităţilor de călătorie;
        V_av = Suma veniturilor totale provenite din alte venituri generate de OTF în contextul derulării OSP contractate;
        P = Valoarea totală a profitului generat de OTF, de maxim 5,00% raportat la totalul cheltuielilor eligibile, conform îndeplinirii indicatorilor cheie ICP01 ÷ ICP15 şi în baza creşterii gradului mediu de ocupare a trenurilor, prin implementarea CSP-L;
        P_n = Valoarea penalizării ce se va rambursa de către OTF la Bugetul de Stat;
        D = Valoarea compensării în exces (diferenţa dintre veniturile totale, costuri şi profit) care trebuie plătită de OTF către ARF.
        V_fin = Suma veniturilor financiare.

    ANEXA 6

           Indicatori Cheie de Cantitate, Calitate, Performanţă şi Eficienţă

    ANEXA 6.1

        Metodologia de punctare pentru realizarea şi utilizarea parametrilor de
                          cantitate, calitate, performanţă şi
                     eficienţă aprobaţi în vederea îndeplinirii OSP
    ART. 1
        În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1.1. minute de punctualitate la destinaţie - minutele de întârziere înregistrate în minuta încheiată între OTF şi CNCF "CFR" - S.A., conform Regimului de performanţă, echivalent Raportului de punctualitate precizat în Anexa nr. 10.12 la CSP-L pentru perioada 2023 - 2028, denumite în continuare PD;
    1.2. perioadă contractuală - perioada de valabilitate a CSP-L pentru perioada 2023 - 2028;
    1.3. trenuri programate - trenurile circulate în perioada de referinţă pentru îndeplinirea OSP asumată prin CSP-L;
    1.4. "venituri proprii aferente categoriei de tren IR" - venitul realizat în anul de referinţă N-2, raportat la volumul total de tren-km realizat în anul de referinţă N-2 care se înmulţeşte cu volumul de tren-km ce va fi efectiv realizat în cadrul OSP pentru anul N;


    ART. 2
     În perioada 2023 - 2028, ARF aplică sistemul de premiere sau penalizare, acordat pe baza îndeplinirii sau neîndeplinirii, după caz, a indicatorilor prevăzuţi la art.3, stabiliţi în prezenta metodologie, astfel încât:
    2.1. valoarea pozitivă maximă a premierii este de 5,00% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice pentru a respecta profitul maxim legal de 5,00%;
    2.2. valoarea negativă maximă a penalizărilor este de 5,00% din cheltuielile eligibile realizate, în limita cheltuielilor eligibile stabilite la semnarea contractului de servicii publice aprobat şi după caz, a actelor adiţionale aprobate pentru a nu afecta negativ calitatea serviciilor obligatorii;
    2.3. efectul pozitiv sau negativ al sistemului premiere/penalizare va fi luat în considerare atunci când se calculează compensaţia finală.


    ART. 3
    Procentul marjei de profit
    3.1. Procentul marjei de profit, aferente compensaţiei de serviciu public, este cel mult sau egal cu 5,00% (conform ratei SWAP valabilă de la 01.07.2023 - 31.12.2023, publicată în Registrul Ajutorului de Stat - 7,55% plus 100 de puncte). Acest procent se distribuie după cum urmează:
    a) cel mult sau egal cu 1% în baza îndeplinirii indicatorilor cantitativi:
    i) tren-km;
    ii) număr de călători expediaţi;
    iii) număr de călător-km;
        Indicatorii sus menţionaţi se acordă în funcţie de realizarea fiecăruia în parte.

    b) cel mult sau egal cu 1% în baza îndeplinirii indicatorilor de calitate:
    i) curăţenie;
    ii) funcţionarea sistemului de climatizare sau, după caz, sistem de răcire/încălzire a vehiculelor;
    iii) timp de funcţionare a casieriilor;
    iv) timp de funcţionare a sistemelor electronice de vânzare titluri de călătorie.
        Indicatorii sus menţionaţi se acordă în funcţie de realizarea fiecăruia în parte.

    c) cel mult sau egal cu 1% în baza îndeplinirii indicatorilor de performanţă:
    i) Punctualitate;
    ii) disponibilitate material rulant pentru rezervă (cu o vechime de cel mult 20 de ani);
    iii) nivel de poluare CO2 a bunurilor imobile.
        Indicatorii sus menţionaţi se acordă în funcţie de realizarea fiecăruia în parte.

    d) cel mult sau egal cu 1% în baza îndeplinirii indicatorului de eficienţă:
    i) grad de ocupare;
    ii) anulare trenuri;
    iii) zile de muncă planificate productive realizat;
    iv) ore lucrate fără prejudiciu datorită accidentărilor.

    e) cel mult sau egal cu 1% în baza creşterii gradului mediu de ocupare a trenurilor raportat la anul N-1.
        Indicatorii sus menţionaţi se acordă în funcţie de realizarea fiecăruia în parte.


    3.2. Prin excepţie de la alin. 3.1, nerealizarea numărului de călători expediaţi şi numărului de călător-km în perioada stărilor de urgenţă sau în situaţia introducerii unor zone de carantinare, pentru zonele în cauză, nu sunt percepute penalităţi OTF, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 4
        Termenele şi documentele ce trebuie transmise de fiecare OTF către ARF, în vederea monitorizării indicatorilor de performanţă ai activităţii de transport feroviar de călători, sunt următoarele:
    4.1. Pentru raportarea situaţiei indicatorilor cantitativi vor trebui îndeplinite următoarele condiţii:
    a) OTF are obligaţia de a transmite către ARF "Situaţia realizărilor pe rute de transport în perioada ......", cu indicatorii realizaţi (tren-km), până la data de 28 ale fiecărei luni calendaristice, centralizat şi detaliat în anexă în vederea regularizării volumului de tren-km realizat cu indicatorii aferenţi preliminaţi. Anexa cuprinde inclusiv gradul de conformare şi este însuşită prin semnătură pe fiecare pagină de către OTF;
    b) CNCF "CFR" S.A., până la data de 28 ale lunii următoare lunii pentru care se face raportarea transmite prin adresă scrisă către ARF, situaţia volumului de tren-km realizat de OTF şi anexele cu situaţia volumului de tren-km realizat de OTF, pe rute de circulaţie, care fac obiectul contractelor de servicii publice şi a actelor adiţionale încheiate.

    4.2. Pentru raportarea indicatorilor de performanţă vor trebui îndeplinite următoarele condiţii:
    a) OTF are obligaţia de a transmite către ARF "Minuta analizei lunare a Regimului de Performanţă CNCF "CFR" S.A. - OTF";
    b) până la ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru al anului, OTF transmite către ARF situaţia detaliată pe luni calendaristice a realizării gradului de conformare, în trimestrul încheiat, a indicatorilor de performanţă, însoţită de documente doveditoare, fiecare pagină fiind însuşită prin semnătură de reprezentantul desemnat de conducerea OTF.

    4.3. Pentru raportarea indicatorilor de calitate vor trebui îndeplinite următoarele condiţii:
    a) OTF are obligaţia de a transmite către ARF "Situaţia cu raportarea indicatorilor accesibilitate persoane cu mobilitate redusă, funcţionării sistemului de climatizare, dotări wi-fi, informare călători audio-video";
    b) până la ultima zi lucrătoare a încheierii fiecărui an al CSP-L, OTF transmite către ARF situaţia detaliată pe luni calendaristice a gradului de conformare, în anul încheiat, a indicatorilor de calitate, însoţită de documente doveditoare, fiecare pagină fiind însuşită prin semnătură de reprezentantul desemnat de conducerea OTF.

    4.4. Pentru raportarea indicatorilor de eficienţă vor trebui îndeplinite următoarele condiţii:
    a) OTF are obligaţia de a transmite către ARF "Situaţia indicatorilor de eficienţă";
    b) până la ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru al anului, OTF transmite către ARF situaţia detaliată pe luni calendaristice a realizării gradului de conformare, în trimestrul încheiat, a indicatorilor de eficienţă, însoţită de documente doveditoare, fiecare pagină fiind însuşită prin semnătură de reprezentantul desemnat de conducerea OTF.    ART. 5
    5.1. Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an următor pentru care se plăteşte compensaţia, OTF are obligaţia să transmită către ARF următoarele documente:
    a) decontul final privind utilizarea compensaţiilor acordate de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile CSP-L şi, după caz, a actelor adiţionale încheiate în ceea ce priveşte respectarea ponderii compensaţiei pentru indicatorii cantitativi, de calitate, performanţă şi eficienţă în totalul cheltuielilor eligibile realizate;
    b) dovada, confirmată de CNCF "CFR" S.A. până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, privind efectuarea transportului feroviar public de călători aferent obligaţiei de serviciu public, declaraţia pe propria răspundere privind volumul de tren-km realizat, precum şi situaţia lunară privind volumul de tren - km efectiv realizat;
    c) situaţia detaliată pe luni calendaristice, a fiecărui an a realizării indicatorilor cantitativi, de calitate, performanţă şi eficienţă, însoţită de documentele justificative doveditoare.

    5.2. Compensaţia necuvenită, ca urmare a nerealizării indicatorului cantitativ (tren-km IR) va fi regularizată cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor.
    5.3. La data depunerii situaţiilor financiare încheiate pentru anul de referinţă, operatorii de transport feroviar de călători vor transmite la A.R.F. dovada încadrării în cota de profit, iar sumele aferente depăşirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite bugetului de stat până la aceeaşi dată, aceasta constituind termenul legal de regularizare cu bugetul statului.

    ART. 6
        Responsabilitatea pentru datele şi informaţiile transmise de OTF către ARF revine fiecărui OTF în parte, în baza certificării fiecărui document prin semnăturile autorizate.

    ART. 7
     Modalitatea de punctare pentru realizarea şi utilizarea indicatorilor cantitativi, de calitate, performanţă şi eficienţă, aprobaţi în vederea stabilirii obligaţiilor de serviciu public, astfel cum sunt prevăzuţi în contractul de servicii publice aprobat este prevăzută în Anexa nr. 6.2.

    ART. 8
     Modalitatea de calculare şi aplicare a indicatorilor cantitativi, de calitate, performanţă şi eficienţă, astfel cum sunt prevăzuţi în contractele de servicii publice aprobate este prevăzută în Anexa nr. 6.3.


    ANEXA 6.2

                       Modalitatea de punctare pentru realizarea
              şi utilizarea indicatorilor, aprobaţi în vederea stabilirii
          obligaţiilor de serviciu public, astfel cum sunt prevăzuţi în CSP-L
    a) Indicatori cantitativi

┌─────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┐
│Cod │Indicator │Detaliere│Termen │Conformare │Punctaj │Premiere/ │
│indicator│ │indicator│raportare │% │ │Penalizare│
├─────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │Trimestrial │ │ │ │
│ │ │ │cu detaliere │ │ │ │
│ │Tren-km │ │pentru │ │ │ │
│ │total │ │fiecare lună │Proporţional │ │0,34% x │
│ │(tren-km │ │(raportare │cu gradul de │20 puncte│procent │
│ICP01 │efectuaţi/ │IR │până în │realizare al │x procent│realizare │
│ │tren-km │ │ultima zi │indicatorului│realizare│x total │
│ │programaţi)│ │lucrătoare a │tren-km │ │cheltuieli│
│ │x 100 │ │lunii │ │ │eligibile │
│ │ │ │următoare │ │ │ │
│ │ │ │încheierii │ │ │ │
│ │ │ │trimestrului)│ │ │ │
├─────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┴─────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Grad de îndeplinire: │
│ │ │ │ ├─────────────┬─────────┬──────────┤
│ │ │ │Trimestrial │ │ │0,33% x │
│ │ │ │cu detaliere │≥ 100% - │20 puncte│total │
│ │Călători │ │pentru │îndeplinit; │ │cheltuieli│
│ │expediaţi │ │fiecare lună │ │ │eligibile │
│ │(căl-exp │ │(raportare ├─────────────┼─────────┼──────────┤
│ICP02 │realizat an│IR │până în │≥ 98% < 100% │ │0,15% x │
│ │N/căl-exp │ │ultima zi │- îndeplinit │10 puncte│total │
│ │realizat │ │lucrătoare a │50% │ │cheltuieli│
│ │N-1)*100 │ │lunii │ │ │eligibile │
│ │ │ │următoare ├─────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │încheierii │ │ │0,33% x │
│ │ │ │trimestrului)│< 98% - │0 puncte │total │
│ │ │ │ │neîndeplinit │ │cheltuieli│
│ │ │ │ │ │ │eligibile │
├─────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┴─────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Grad de îndeplinire: │
│ │ │ │Trimestrial ├─────────────┬─────────┬──────────┤
│ │ │ │cu detaliere │ │ │0,33% x │
│ │ │ │pentru │≥ 100% - │20 puncte│total │
│ │Călător-km │ │fiecare lună │îndeplinit; │ │cheltuieli│
│ │realizaţi │ │(raportare │ │ │eligibile │
│ │(căl-km │ │până în ├─────────────┼─────────┼──────────┤
│ICP03 │realizat an│IR │ultima zi │≥ 98% < 100% │ │0,15% x │
│ │N/căl-km │ │lucrătoare a │- îndeplinit │10 puncte│total │
│ │realizat │ │lunii │50% │ │cheltuieli│
│ │N-1)*100 │ │următoare │ │ │eligibile │
│ │ │ │încheierii ├─────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │trimestrului)│< 98% - │ │0% x total│
│ │ │ │ │neîndeplinit │0 puncte │cheltuieli│
│ │ │ │ │ │ │eligibile │
└─────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┘


    b) Indicatori de calitate

┌─────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┐
│Cod │Indicator │Detaliere │Termen │Conformare │Punctaj │Premiere/ │
│indicator│ │indicator │raportare │% │ │Penalizare│
├─────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┴─────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Grad de satisfacţie: │
│ │ │ │ ├─────────────┬─────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │0,25% x │
│ │ │ │ │ │ │procent │
│ │ │ │Semestrial │≥ 90% - │20 puncte│realizare │
│ │ │ │(raportare │îndeplinit; │ │x total │
│ │ │ │până în │ │ │cheltuieli│
│ │ │ │ultima zi │ │ │eligibile │
│ICP04 │Curăţenie │IR (%) │lucrătoare a ├─────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │lunii │ │ │0,10% x │
│ │ │ │următoare │≥ 80% < 90% -│ │procent │
│ │ │ │încheierii │îndeplinit │10 puncte│realizare │
│ │ │ │trimestrului)│50% │ │x total │
│ │ │ │ │ │ │eligibile │
│ │ │ │ ├─────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │< 80% - │ │0% x total│
│ │ │ │ │neîndeplinit │0 puncte │cheltuieli│
│ │ │ │ │ │ │eligibile │
├─────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┴─────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Grad de satisfacţie: │
│ │ │ │ ├─────────────┬─────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │0,25% x │
│ │ │ │ │ │ │procent │
│ │ │ │ │≥ 90% - │20 puncte│realizare │
│ │ │ │Semestrial │îndeplinit; │ │x total │
│ │Sistem de │ │(raportare │ │ │cheltuieli│
│ │climatizare│ │până în │ │ │eligibile │
│ │sau, după │ │ultima zi ├─────────────┼─────────┼──────────┤
│ICP05 │caz, sistem│IR (%) │lucrătoare a │ │ │0,10% x │
│ │de răcire, │ │lunii │≥ 80% < 90% -│ │procent │
│ │încălzire a│ │următoare │îndeplinit │10 puncte│realizare │
│ │vehiculelor│ │încheierii │50% │ │x total │
│ │ │ │trimestrului)│ │ │cheltuieli│
│ │ │ │ │ │ │eligibile │
│ │ │ │ ├─────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │< 80% - │ │0% x total│
│ │ │ │ │neîndeplinit │0 puncte │cheltuieli│
│ │ │ │ │ │ │eligibile │
├─────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Timp de │ │ │ │ │ │
│ │funcţionare│ │Trimestrial │ │ │ │
│ │a │ │cu detaliere │ │ │ │
│ │casieriilor│ │pentru │Proporţional │ │ │
│ │(total │ │fiecare lună │cu gradul de │ │0,25% x │
│ │minute de │ │(raportare │realizare al │20 puncte│procent │
│ICP06 │funcţionare│Număr │până în │indicatorului│x procent│realizare │
│ │realizat la│casierii │ultima zi │timp de │realizare│x total │
│ │nivel reţea│ │lucrătoare a │funcţionare a│ │cheltuieli│
│ │/total │ │lunii │casieriilor │ │eligibile │
│ │minute de │ │următoare │ │ │ │
│ │funcţionare│ │încheierii │ │ │ │
│ │planificat │ │trimestrului)│ │ │ │
│ │x 100) │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Timp de │ │ │ │ │ │
│ │funcţionare│ │ │ │ │ │
│ │a │ │ │ │ │ │
│ │sistemelor │ │Trimestrial │ │ │ │
│ │electronice│ │cu detaliere │ │ │ │
│ │de vânzare │ │pentru │Proporţional │ │ │
│ │titluri de │ │fiecare lună │cu gradul de │ │0,25% x │
│ │călătorie │Număr │(raportare │realizare al │20 puncte│procent │
│ICP07 │(total │sisteme │până în │indicatorului│x procent│realizare │
│ │minute de │informatice│ultima zi │timp de │realizare│x total │
│ │funcţionare│ │lucrătoare a │funcţionare a│ │cheltuieli│
│ │realizat la│ │lunii │sistemelor │ │eligibile │
│ │nivel reţea│ │următoare │informatice │ │ │
│ │/total │ │încheierii │ │ │ │
│ │minute de │ │trimestrului)│ │ │ │
│ │funcţionare│ │ │ │ │ │
│ │planificat │ │ │ │ │ │
│ │x 100) │ │ │ │ │ │
└─────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┘


    c) Indicatori de performanţă

┌─────────┬────────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬───────┬──────────┐
│Cod │Indicator │Detaliere│Termen │Conformare │Punctaj│Premiere/ │
│indicator│ │indicator│raportare │% │ │Penalizare│
├─────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │ │ │Grad de realizare: │
│ │ │ │ ├────────────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │0,25% x │
│ │Punctualitatea │ │Trimestrial │ │ │procent │
│ │la destinaţie, │ │cu detaliere │≥ 90% - │20 │realizare │
│ │(pondere minute │ │pentru │îndeplinit; │puncte │x total │
│ │aferente │ │fiecare lună │ │ │cheltuieli│
│ │trenurilor │ │(raportare │ │ │eligibile │
│ │întârziate din │ │până în ├────────────┼───────┼──────────┤
│ICP08 │cauza OTF, │IR (%) │ultima zi │ │ │0,10% x │
│ │raportate la │ │lucrătoare a │≥ 80% < 90% │ │procent │
│ │minute total │ │lunii │- îndeplinit│10 │realizare │
│ │trenuri │ │următoare │50% │puncte │x total │
│ │circulate) faţă │ │încheierii │ │ │cheltuieli│
│ │de livret │ │trimestrului)│ │ │eligibile │
│ │ │ │ ├────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │< 80% - │0 │0% x total│
│ │ │ │ │neîndeplinit│puncte │cheltuieli│
│ │ │ │ │ │ │eligibile │
├─────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │ │ │Grad de realizare: │
│ │ │ │ ├────────────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │0,25% x │
│ │ │ │Trimestrial │ │ │procent │
│ │ │ │cu detaliere │≥ 95% - │20 │realizare │
│ │ │ │pentru │îndeplinit; │puncte │x total │
│ │Disponibilitatea│ │fiecare lună │ │ │cheltuieli│
│ │material rulant │ │(raportare │ │ │eligibile │
│ │pentru │ │până în ├────────────┼───────┼──────────┤
│ICP09 │înlocuire, faţă │IR (%) │ultima zi │ │ │0,10% x │
│ │de cel declarat │ │lucrătoare a │≥ 85% < 95% │ │procent │
│ │la încheierea │ │lunii │- îndeplinit│10 │realizare │
│ │CSP-L │ │următoare │50% │puncte │x total │
│ │ │ │încheierii │ │ │cheltuieli│
│ │ │ │trimestrului)│ │ │eligibile │
│ │ │ │ ├────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │< 85% - │0 │0% x total│
│ │ │ │ │neîndeplinit│puncte │cheltuieli│
│ │ │ │ │ │ │eligibile │
├─────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │ │Trimestrial │Grad de realizare: │
│ │Nivel de poluare│ │cu detaliere ├────────────┬───────┬──────────┤
│ │CO2 al │ │pentru │ │ │0,25% x │
│ │materialului │ │fiecare lună │ │ │procent │
│ │rulant (total g │ │(raportare │≤ 100% - │20 │realizare │
│ICP10 │CO2 an N/total g│IR (%) │până în │îndeplinit; │puncte │x total │
│ │CO2 realizat │ │ultima zi │ │ │cheltuieli│
│ │N-1, raportat la│ │lucrătoare a │ │ │eligibile │
│ │tren-km aferent │ │lunii ├────────────┼───────┼──────────┤
│ │lunii şi anului │ │următoare │> 100% - │0 │0% x total│
│ │analizat) x 100 │ │încheierii │neîndeplinit│puncte │cheltuieli│
│ │ │ │trimestrului)│ │ │eligibile │
├─────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │ │Trimestrial │Grad de realizare: │
│ │ │ │cu detaliere ├────────────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │pentru │ │ │0,25% x │
│ │Nivel de poluare│Total │fiecare lună │ │ │procent │
│ │CO2 a bunurilor │bunuri │(raportare │≤ 100% - │20 │realizare │
│ICP11 │imobile (total g│imobile │până în │îndeplinit; │puncte │x total │
│ │CO2 an N/total g│înscrise │ultima zi │ │ │cheltuieli│
│ │CO2 realizat │în Anexa │lucrătoare a │ │ │eligibile │
│ │N-1) x 100 │7 │lunii ├────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │următoare │> 100% - │0 │0% x total│
│ │ │ │încheierii │neîndeplinit│puncte │cheltuieli│
│ │ │ │trimestrului)│ │ │eligibile │
└─────────┴────────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴───────┴──────────┘


    d) Indicatori de eficienţă

┌─────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬───────┬──────────┐
│Cod │Indicator │Detaliere│Termen │Conformare │Punctaj│Premiere/ │
│indicator│ │indicator│raportare │% │ │Penalizare│
├─────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │ │ │Grad de realizare: │
│ │ │ │ ├────────────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │0,25% x │
│ │Grad de │ │Trimestrial │ │ │procent │
│ │ocupare │ │cu detaliere │≥ 90% - │20 │realizare │
│ │(Călător-km/ │ │pentru │îndeplinit; │puncte │x total │
│ │locuri km │ │fiecare lună │ │ │cheltuieli│
│ │oferite la │ │(raportare │ │ │eligibile │
│ │vânzare). Grad│ │până în ├────────────┼───────┼──────────┤
│ICP12 │de ocupare de │IR (%) │ultima zi │ │ │0,10% x │
│ │referinţă (GO │ │lucrătoare a │≥ 80% < 90% │ │procent │
│ │planificat), │ │lunii │- îndeplinit│10 │realizare │
│ │conform │ │următoare │50% │puncte │x total │
│ │realizare în │ │încheierii │ │ │cheltuieli│
│ │anul precedent│ │trimestrului)│ │ │eligibile │
│ │pe fiecare OTF│ │ ├────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │< 80% - │0 │0% x total│
│ │ │ │ │neîndeplinit│puncte │cheltuieli│
│ │ │ │ │ │ │eligibile │
├─────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │ │ │Grad de realizare: │
│ │ │ │ ├────────────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │0,25% x │
│ │ │ │Trimestrial │ │ │procent │
│ │ │ │cu detaliere │< 10% - │20 │realizare │
│ │ │ │pentru │îndeplinit; │puncte │x total │
│ │Anulări de │ │fiecare lună │ │ │cheltuieli│
│ │trenuri, faţă │ │(raportare │ │ │eligibile │
│ │de livret (cu │ │până în ├────────────┼───────┼──────────┤
│ICP13 │excepţia celor│IR (%) │ultima zi │ │ │0,10% x │
│ │radiate de │ │lucrătoare a │≥ 10% < 20% │ │procent │
│ │CNCF „CFR„ SA)│ │lunii │- îndeplinit│10 │realizare │
│ │ │ │următoare │50% │puncte │x total │
│ │ │ │încheierii │ │ │cheltuieli│
│ │ │ │trimestrului)│ │ │eligibile │
│ │ │ │ ├────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │> 20% - │0 │0% x total│
│ │ │ │ │neîndeplinit│puncte │cheltuieli│
│ │ │ │ │ │ │eligibile │
├─────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │ │ │Grad de realizare: │
│ │ │ │ ├────────────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │0,25% x │
│ │ │ │Trimestrial │ │ │procent │
│ │ │ │cu detaliere │≥ 98% - │20 │realizare │
│ │Zile de muncă │ │pentru │îndeplinit; │puncte │x total │
│ │planificate │ │fiecare lună │ │ │cheltuieli│
│ │productive │ │(raportare │ │ │eligibile │
│ │realizat (zile│Total │până în ├────────────┼───────┼──────────┤
│ICP14 │de muncă │personal │ultima zi │ │ │0,10% x │
│ │productive │ │lucrătoare a │≥ 95% < 98% │ │procent │
│ │realizat/zile │ │lunii │- îndeplinit│10 │realizare │
│ │de muncă │ │următoare │50% │puncte │x total │
│ │planificate) │ │încheierii │ │ │cheltuieli│
│ │ │ │trimestrului)│ │ │eligibile │
│ │ │ │ ├────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │< 95% - │0 │0% x total│
│ │ │ │ │neîndeplinit│puncte │cheltuieli│
│ │ │ │ │ │ │eligibile │
├─────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┴───────┴──────────┤
│ │Zile lucrate │ │ │Grad de realizare: │
│ │fără │ │ ├────────────┬───────┬──────────┤
│ │prejudiciu │ │ │ │ │0,25% x │
│ │datorită │ │Trimestrial │ │ │procent │
│ │accidentelor │ │cu detaliere │= 100% - │20 │realizare │
│ │de muncă (zile│ │pentru │îndeplinit; │puncte │x total │
│ │lucrate fără │ │fiecare lună │ │ │cheltuieli│
│ │prejudiciu │ │(raportare │ │ │eligibile │
│ │datorită │Total │până în ├────────────┼───────┼──────────┤
│ICP15 │accidentelor │personal │ultima zi │ │ │0,10% x │
│ │de muncă │ │lucrătoare a │≥ 96,5% < │ │procent │
│ │realizat/total│ │lunii │100% - │10 │realizare │
│ │zile │ │următoare │îndeplinit │puncte │x total │
│ │calendaristice│ │încheierii │50% │ │cheltuieli│
│ │fără │ │trimestrului)│ │ │eligibile │
│ │prejudiciu din│ │ ├────────────┼───────┼──────────┤
│ │luna de │ │ │< 96,5% - │0 │0% x total│
│ │analiză) │ │ │neîndeplinit│puncte │cheltuieli│
│ │ │ │ │ │ │eligibile │
└─────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴───────┴──────────┘    ANEXA 6.3

                  Modalitatea de calculare şi aplicare a indicatorilor
                       cantitativi, de calitate, de performanţă,
               de eficienţă şi proprii/închiriere/operaţiuni de leasing,
         astfel cum sunt prevăzuţi în contractele de servicii publice aprobate
        A. Lista şi codul indicatorilor cheie de performanţă
    1. Indicatori cantitativi
    1.1. ICP01 - Tren-km total (tren-km efectuaţi/tren-km programaţi x 100);
    1.2. ICP02 - Călători expediaţi (căl-exp realizat an N/căl-exp realizat N-1) * 100;
    1.3. ICP03 - Călător-km realizaţi (căl-km realizat an N/căl-km realizat N-1) * 100;

    2. Indicatori calitativi
    2.1. ICP04 - Curăţenie;
    2.2. ICP05 - Sistem de climatizare sau, după caz, sistem de răcire/încălzire a vehiculelor (să fie menţinut în funcţiune);
    2.3. ICP06 - Timp de funcţionare a casieriilor (total minute de funcţionare realizat la nivel reţea/total minute de funcţionare planificat x 100);
    2.4. ICP07 - Timp de funcţionare a sistemelor electronice de vânzare titluri de călătorie (total minute de funcţionare realizat la nivel reţea/total minute de funcţionare planificat x 100).

    3. Indicatori de performanţă
    3.1. ICP08 - Punctualitatea la destinaţie, (pondere minute aferente trenurilor întârziate din cauza O.T.F., raportate la minute total trenuri circulate) faţă de livret;
    3.2. ICP09 - Disponibilitatea material rulant pentru îndeplinirea OSP, faţă de cel declarat la încheierea CSP;
    3.3. ICP11 - Nivel de poluare CO2 a bunurilor imobile (total g CO2 realizat/total g CO2 an N-1 x 100).

    4. Indicatori de eficienţă
    4.1. ICP12 - Grad de ocupare (Călător-km/locuri km oferite la vânzare). Grad de ocupare de referinţă (GO planificat), conform realizare în anul precedent;
    4.2. ICP13 - Anulări de trenuri faţă de livret (cu excepţia celor radiate de CNCF "CFR" SA;
    4.3. ICP14 - Zile de muncă planificate productive realizat (zile de muncă productive realizat/zile de muncă planificate * 100);
    4.4. ICP15 - Ore lucrate fără prejudiciu datorită accidentărilor (ore lucrate fără prejudiciu datorită accidentărilor realizat/ore lucrate fără prejudiciu datorită accidentărilor planificate * 100).


    B. Calcularea şi aplicarea indicatorilor cantitativi, de calitate, de performanţă, de eficienţă şi de proprii/închiriere/operaţiuni de leasing, menţionaţi anterior, se va realiza după cum urmează:
    1. Plata, în baza sistemului de premiere şi penalizare, aferentă indicatorilor cantitativi, de calitate, de performanţă şi de eficienţă, se face anual în baza informaţiilor colectate pe parcursul anului.
    2. Plata, în baza sistemului de premiere şi penalizare, aferentă indicatorului cantitativ tren-km IR (ICP01), se realizează după următorul mecanism:
    a) Îndeplinirea indicatorului ICP01 se raportează şi verifică trimestrial;
    b) Formula de calcul pentru stabilirea valorii ICP01 este:
        CP01(%) = [(Σtren - km efectuat în anul N, aferenţi categoriei analizate)/(Σtren - km programat în anul N, aferenţi categoriei analizate)] x 100
        unde,
        "Σtren-km efectuat în anul N, aferenţi categorie analizate" reprezintă volumul de tren-km avizat din punct de vedere tehnic,
        şi
        "Σtren-km programat în anul N, aferenţi categorie analizate" reprezintă volumul de tren-km programat, ţinând cont de notele de modificare a OSP sau actele adiţionale aprobate, prin care se actualizează CSP până la ultima versiune de contract pe baza căreia se face analiza indicatorului.

    c) Pentru indicatorul ICP01 pentru categoria de tren IR se aprobă plata a cotă parte din 0,34% proporţional cu gradul de realizare al indicatorului, din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice aprobate;
    d) Volumul de tren-km nerealizat din motive de forţă majoră se raportează separat, raportarea fiind însoţită de dovada forţei majore şi este exceptat de la calculul îndeplinirii indicatorilor cantitativi din categoria căruia îi aparţin trenurile analizate.

    3. Plata, în baza sistemului de premiere şi penalizare, aferentă indicatorului cantitativ călători-expediaţi (ICP02), se realizează după următorul mecanism:
    a) Îndeplinirea indicatorului ICP02 se raportează şi verifică trimestrial;
    b) Formula de calcul pentru stabilirea valorii ICP02 este:
        ICP02 (%) = [(Σcălătorilor expediaţi în anul N al OTF, aferenţi categorie analizate)/(Σcălătorilor expediaţi în anul N-1 al OTF, aferenţi categorie analizate)] x 100

    c) Se consideră îndeplinit indicatorul de performanţă ICP02 dacă ICP ≥ 100%;
    d) Se consideră îndeplinit 50% indicatorul de performanţă ICP02 dacă 98% ≤ ICP02 < 100%;
    e) Se consideră neîndeplinit indicatorul de performanţă ICP02 dacă ICP02 < 98%;
    f) În cazul îndeplinirii indicatorului de performanţă ICP02 pentru trenuri IR se aprobă plata a 0,33% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice aprobate;
    g) În cazul îndeplinirii 50% a indicatorului de performanţă ICP02 pentru trenuri IR se aprobă plata a 0,15% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice aprobate;
    h) În cazul neîndeplinirii indicatorului de performanţă ICP02 pentru trenuri IR, OTF i se va aloca 0% din sistemul de premiere aferent indicatorului ICP02 - IR;
    i) Valorile de referinţă pentru calcularea indicatorului ICP02 sunt cele înregistrate în sistemul de ticketing al ARF.

    4. Plata, în baza sistemului de premiere şi penalizare, aferentă indicatorului cantitativ călător-km (ICP03), se realizează după următorul mecanism:
    a) Îndeplinirea indicatorului ICP03 se raportează şi verifică trimestrial;
    b) Formula de calcul pentru stabilirea valorii ICP03 este:
        ICP03(%) = [(Σcăl - km în anul N al OTF)/(Σcăl - km în anul N-1 al OTF)] x 100

    c) Se consideră îndeplinit indicatorul de performanţă ICP03 dacă ICP ≥ 100%;
    d) Se consideră îndeplinit 50% indicatorul de performanţă ICP02 dacă 98% ≤ ICP02 < 100%;
    e) Se consideră neîndeplinit indicatorul de performanţă ICP03 dacă ICP03 < 98%;
    f) În cazul îndeplinirii indicatorului de performanţă ICP03 pentru trenuri IR se aprobă plata a 0,33% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice aprobate;
    g) În cazul îndeplinirii 50% a indicatorului de performanţă ICP03 pentru trenuri IR se aprobă plata a 0,15% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice aprobate;
    h) În cazul neîndeplinirii indicatorului de performanţă ICP03 pentru trenuri IR, OTF i se va aloca 0% din sistemul de premiere aferent indicatorului ICP03 - IR;
    i) Valorile de referinţă pentru calcularea indicatorului ICP03 sunt cele înregistrate în sistemul de ticketing al ARF.

    5. Plata, în baza sistemului de premiere şi penalizare, aferentă indicatorului de calitate curăţenie (ICP04), se realizează după următorul mecanism:
    a) Îndeplinirea indicatorului ICP04 se raportează şi verifică semestrial în baza sondajelor (Anexa nr. 10.19) derulate de OTF printr-o firmă de specialitate care realizează sondaje de opinie pe bază de contract, sondajele având o marjă de eroare de ±3% şi un nivel de încredere de 95%;
    b) Formula de calcul pentru stabilirea valorii ICP04 este:
        ICP04(%) = [(Σ(Răspuns Foarte Bine) + Σ(Răspuns Bine))/ΣRăspunsuri valide] x 100

    c) Se consideră îndeplinit indicatorul de performanţă ICP04 dacă ICP04 ≥ 90;
    d) Se consideră îndeplinit 50% indicatorul de performanţă ICP04 dacă 80% ≤ ICP04 < 90%;
    e) Se consideră neîndeplinit indicatorul de performanţă ICP04 dacă ICP04 < 80%;
    f) În cazul îndeplinirii indicatorului de performanţă ICP04 pentru trenuri IR se aprobă plata a 0,25% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice aprobate;
    g) În cazul îndeplinirii 50% a indicatorului de performanţă ICP04 pentru trenuri IR se aprobă plata a 0,10% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice aprobate;
    h) În cazul neîndeplinirii indicatorului de performanţă ICP04 pentru trenuri IR, OTF i se va aloca 0% din sistemul de premiere aferent indicatorului ICP04 - IR;
    i) Corelarea rezultatelor sondajului cu formula de calcul de la lit. b) este următoarea: 1-2 foarte nemulţumit, 3-4 nemulţumit, 5-6 indiferent, 7-8 mulţumit şi 9-10 foarte mulţumit.

    6. Plata, în baza sistemului de premiere şi penalizare, aferentă indicatorului de funcţionalitate sistem de climatizare sau, după caz, sistem de răcire/încălzire a vehiculelor (ICP05), se realizează după următorul mecanism:
    a) Îndeplinirea indicatorului ICP05 se raportează şi verifică semestrial în baza sondajelor (Anexa nr. 10.19) derulate de OTF printr-o firmă de specialitate care realizează sondaje de opinie pe bază de contract, sondajele având o marjă de eroare de ±3% şi un nivel de încredere de 95%;
    b) Formula de calcul pentru stabilirea valorii ICP05 este:
        ICP05(%) = [(Σ(Răspuns Foarte Bine) + Σ(Răspuns Bine))/ΣRăspunsuri valide] x 100

    c) Se consideră îndeplinit indicatorul de performanţă ICP05 dacă ICP05 ≥ 90;
    d) Se consideră îndeplinit 50% indicatorul de performanţă ICP05 dacă 80% ≤ ICP05 < 90%;
    e) Se consideră neîndeplinit indicatorul de performanţă ICP05 dacă ICP05 < 80%;
    f) În cazul îndeplinirii indicatorului de performanţă ICP06 pentru trenuri IR se aprobă plata a 0,25% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice aprobate;
    g) În cazul îndeplinirii 50% a indicatorului de performanţă ICP05 pentru trenuri IR se aprobă plata a 0,10% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice aprobate;
    h) În cazul neîndeplinirii indicatorului de performanţă ICP05 pentru trenuri IR, OTF i se va aloca 0% din sistemul de premiere aferent indicatorului ICP05 - IR;
    i) Corelarea rezultatelor sondajului cu formula de calcul de la lit. b) este următoarea: 1-2 foarte nemulţumit, 3-4 nemulţumit, 5-6 indiferent, 7-8 mulţumit şi 9-10 foarte mulţumit.

    7. Plata, în baza sistemului de premiere şi penalizare, aferentă indicatorului de calitate timp de funcţionare a casieriilor (ICP06), se realizează după următorul mecanism:
    a) Îndeplinirea indicatorului ICP06 se raportează şi verifică trimestrial;
    b) Formula de calcul pentru stabilirea valorii ICP06 este:
        ICP06(%) = (Σminute funcţionare casierii/Σminute programate funcţionare casierii) x 100

    c) Pentru indicatorul ICP06 se aprobă plata a cotă parte din 0,25%, proporţional cu gradul de realizare al indicatorului, din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractului de servicii publice aprobat;
    d) Pentru OTF care vând titluri de călătorie exclusiv prin canale de vânzare alternative (automate de vânzare titluri de călătorie, aplicaţii funcţionale pe dispozitive fixe şi pagini de vânzări online, aplicaţii funcţionale pe dispozitive mobile sau alte aplicaţii informatice de vânzare titluri de călătorie), ICP06 = 100%.

    8. Plata, în baza sistemului de premiere şi penalizare, aferentă indicatorului de calitate timp de funcţionare a sistemelor electronice de vânzare titluri de călătorie (ICP07), se realizează după următorul mecanism:
    a) Îndeplinirea indicatorului ICP07 se raportează şi verifică trimestrial;
    b) Formula de calcul pentru stabilirea valorii ICP07 este:
        ICP07(%) = [(Σminute funcţionare sisteme electronice de vânzare titluri călătorie)/(24 h * 60 min * (Nr. zile/luna de analiza) * Σsistemelor)] x 100

    c) Pentru indicatorul ICP07 se aprobă plata a cotă parte din 0,25%, proporţional cu gradul de realizare al indicatorului, din cheltuielile eligibile realizate, în limita cheltuielilor eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice aprobate şi după caz, a actelor adiţionale aprobate;
    d) Suma minutelor de funcţionare a sistemelor electronice de vânzare titluri de călătorie (exceptând casele de bilete din staţii cu vânzare a titlurilor de călătorie cu asistenţă umană şi emiterea titlurilor de călătorie de către personalul de tren) se va calcula ca medie pe fiecare canal de vânzare alternativ*), ţinând cont de numărul total de sisteme, respectiv dispozitive din fiecare sistem, în care se află implementat acesta, raportat la numărul de minute din luna respectivă;
        *) automate de vânzare titluri de călătorie, aplicaţii funcţionale pe dispozitive fixe şi pagini de vânzări online, aplicaţii funcţionale pe dispozitive mobile sau alte aplicaţii informatice de vânzare titluri de călătorie.

    e) pentru gradul de realizare între 98 - 100%, se consideră îndeplinit 100%, iar pentru un grad de realizare mai mic decât pragul de 98% se va calcula după cum urmează:
        Procent realizare (%) = [Grad realizare/98] * 100


    9. Plata, în baza sistemului de premiere/penalizare aferentă indicatorului de performanţă punctualitatea la destinaţie (ICP08) - se realizează după următorul mecanism:
    a) Îndeplinirea indicatorilor de performanţă ICP08 se raportează şi verifică trimestrial;
    b) Formula de calcul pentru stabilirea valorii ICP08 este:
        ICP08(%) = (1 - Σminute intarziere datorate OTF/Σminute total trenuri programate conform livret*) x 100
        * prin "trenuri programate" se înţeleg trenurile circulate în perioada de referinţă pentru îndeplinirea Obligaţiei de serviciu public asumată prin Contractul de servicii publice


    c) Se consideră îndeplinit indicatorul de performanţă ICP08 dacă ICP08 ≥ 90;
    d) Se consideră îndeplinit 50% indicatorul de performanţă ICP08 dacă 80% ≤ ICP08 < 90%;
    e) Se consideră neîndeplinit indicatorul de performanţă ICP08 dacă ICP08 < 80%;
    f) În cazul îndeplinirii indicatorului de performanţă ICP08 pentru trenuri IR se aprobă plata a 0,25% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractului de servicii publice;
    g) În cazul îndeplinirii 50% a indicatorului de performanţă ICP08 pentru trenuri IR se aprobă plata a 0,10% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractului de servicii publice;
    h) În cazul neîndeplinirii indicatorului de performanţă ICP08 pentru trenuri IR OTF va primi 0% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractului de servicii publice;
    i) Documentele justificative necesare monitorizării indicatorului de performanţă ICP08 sunt Minutele încheiate în cadrul Regimului de performanţă şi procesele verbale încheiate cu gestionarul de infrastructură feroviară neinteroperabilă, confirmate de CNCF "CFR" SA în calitate de administrator al infrastructurii feroviare din România care conduce circulaţia trenurilor.

    10. Plata, în baza sistemului de premiere şi penalizare, aferentă indicatorului de performanţă Disponibilitatea material rulant (ICP09), se realizează după următorul mecanism:
    a) Îndeplinirea indicatorului de performanţă ICP09 se raportează şi verifică trimestrial.
    b) Formula de calcul pentru stabilirea valorii ICP09 este:
        ICP09(%) = {[(Σnumar vehicule feroviare active/zi)/număr zile din perioada de analiză]/Σnumar vehicule feroviare in parc inventar declarat la semnare CSP]} x 100

    c) Se consideră îndeplinit indicatorul de performanţă ICP09 dacă ICP09 ≥ 95;
    d) Se consideră îndeplinit 50% indicatorul de performanţă ICP09 dacă 85% ≤ ICP09 < 95%;
    e) Se consideră neîndeplinit indicatorul de performanţă ICP09 dacă ICP09 < 85%;
    f) În cazul îndeplinirii indicatorului de performanţă ICP09 se aprobă plata a 0,25% din cheltuielile eligibile realizate, în limita cheltuielilor eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice aprobate şi după caz, a actelor adiţionale aprobate;
    g) În cazul îndeplinirii 50% a indicatorului de performanţă ICP09 se aprobă plata a 0,10% din cheltuielile eligibile realizate, în limita cheltuielilor eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice aprobate şi după caz, a actelor adiţionale aprobate;
    h) În cazul neîndeplinirii indicatorului de performanţă ICP09, OTF va primi 0% din cheltuielile eligibile realizate, în limita cheltuielilor eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice aprobate şi după caz, a actelor adiţionale aprobate;
    i) Disponibilitatea material rulant nerealizată din motive de forţă majoră se raportează separat şi este exceptată de la calculul îndeplinirii indicatorului de performanţă ICP09.
    j) Documentele justificative sunt raportările OTF cu privire la materialul rulant utilizat în fiecare lună.
    k) Număr vehicule feroviare active/zi reprezintă totalitatea materialului rulant înregistrat în ziua de analiză în parcul de exploatare, inclusiv în parcul activ şi în parcul de rezervă.
    l) Parcul inventar declarat în CSP-L reprezintă parcul prevăzut în Anexa 7 la CSP-L.
    m) Parcul de exploatare reprezintă materialul rulant aflat în parcul activ, în revizii programate, în reparaţii între trenuri efectuate în depou, în reparaţii accidentale de durată efectuate în depou, în reparaţii în termen de garanţie după efectuarea reviziilor sau reparaţiilor planificate, în reparaţii programate a fi efectuate la terţi (ex. reparaţii cu ridicare, reparaţii generale, reparaţii capitale), şi în lucrări de modernizare programate în CSP-L.
    n) Parcul activ reprezintă materialul rulant utilizat pentru remorcare, manevră specială, multiplă tracţiune, diverse servicii, rezervă în staţie/depou, necesar pentru realizarea Obligaţiei de Serviciu Public de transport feroviar de călători din Anexa nr. 2 la CSP-L.
    o) Parcul de rezervă reprezintă materialul rulant declarat de către OTF ca necesar pentru asigurarea disponibilităţii materialului rulant pentru efectuarea mersului de tren asumat pentru anul de analiză, aferent Anexei nr. 2 la CSP-L.

    11. Plata, în baza sistemului de premiere şi penalizare, aferentă indicatorului de performanţă Nivel de poluare CO_2 a materialului rulant (ICP10), se realizează după următorul mecanism:
    a) Îndeplinirea indicatorului de performanţă ICP10 se raportează şi verifică trimestrial.
    b) Formula de calcul pentru stabilirea valorii ICP10 este:
        ICP10(%) = [(Total CO_2 an(N)/tren - km an(N))/(Total CO_2 an(N-1)/tren an (N-1))] x 100
        unde,
 (a se vedea imaginea asociată)
    1. (Total CO_2)_Motorină = Col. 6 (Tabel nr. 11)
    2. (Total CO_2)_Energie Electrică = Col. 6 (Tabel nr. 12)
    - Raportarea factorilor 1, 2 şi 3 se face trimestrial defalcat pe fiecare lună în parte. Total CO_2 se calculează lunar.
    – ICP10 se calculează anual.


    c) Se consideră îndeplinit indicatorul de performanţă ICP10 dacă ICP10 ≤ 100%;
    d) Se consideră neîndeplinit indicatorul de performanţă ICP10 dacă ICP10 > 100%;
    e) În cazul îndeplinirii indicatorului de performanţă ICP10 pentru trenuri IR se aprobă plata a 0,25% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice aprobate;
    f) În cazul neîndeplinirii indicatorului de performanţă ICP10 pentru trenuri IR OTF va primi 0% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice aprobate;
    g) Nivelul de poluare al vehiculelor se raportează conform prevederilor Anexei nr. 10.16 la CSP-L.
    h) Modul de calcul şi raportare al emisiilor CO_2 pentru material rulant se regăseşte detaliat în tabelele următoare:
    Tabel pag. 82-84

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tabel 1. Calcul emisii CO_2/[LUNA] pentru vehicule echipate cu │
│motoare diesel Non-Euro/Non-Stage*) [OTF-C] │
├────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┤
│ │Nr. │ │ │Total kg │ │
│Nivel emisii│vehicule │ │ │motorină │ │
│gCO2/kg │din parc │Total │Număr ore │consum/ │Total │
│Motorină │dotate cu│putere │funcţionare│parc │tCO2 │
│(spre │motoare │instalată│/ luna de │vehicule │emisii/ │
│neschimbare)│diesel │kW │analiză**) │non-Euro/│luna de │
│***) │non-Euro/│ │ │non-Stage│analiză │
│ │non-Stage│ │ │/ luna de│ │
│ │ │ │ │analiză │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │[Nr. │ │ │ │[x] = │
│3.160,00 │vehicule]│[Total │[Total ore]│[Total │(Col 1 * │
│ │****) │kW]****) │****) │kg]****) │Col 5)/ │
│ │ │ │ │ │1.000.000│
└────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tabel 2. Calcul emisii CO2/[LUNA] pentru vehicule echipate cu │
│motoare diesel Euro 1*) [OTF-C] │
├────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┤
│Nivel emisii│Nr. │ │ │Total kg│ │
│gCO2/kg │vehicule │Total │Număr ore │motorină│Total │
│Motorină │din parc │putere │funcţionare│consum/ │tCO2 │
│(spre │dotate cu│instalată│/ luna de │parc │emisii/ │
│neschimbare)│motoare │kW │analiză** │vehicule│luna de │
│***) │diesel │ │ │Euro 1 │analiză │
│ │Euro 1 │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │[Nr. │ │ │[Total │[x] = │
│3.160,00 │vehicule]│[Total │[Total ore]│kg] │(Col 1 * │
│ │****) │kW] ****)│****) │****) │Col 5)/ │
│ │ │ │ │ │1.000.000│
└────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tabel 3. Calcul emisii CO2/[LUNA] pentru vehicule echipate cu │
│motoare diesel Euro 2*) [OTF-C] │
├────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┤
│Nivel emisii│Nr. │ │ │Total kg│ │
│gCO2/kg │vehicule │Total │Număr ore │motorină│Total │
│Motorină │din parc │putere │funcţionare│consum/ │tCO2 │
│(spre │dotate cu│instalată│/luna de │parc │emisii/ │
│neschimbare)│motoare │kW │analiză**) │vehicule│luna de │
│***) │diesel │ │ │Euro 2 │analiză │
│ │Euro 2 │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │[Nr. │ │ │ │[x] = │
│3.160,00 │vehicule]│[Total │[Total ore]│[Total │(Col 1 * │
│ │****) │kW]****) │****) │kg]****)│Col 5)/ │
│ │ │ │ │ │1.000.000│
└────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tabel 4. Calcul emisii CO2/[LUNA] pentru vehicule echipate cu │
│motoare diesel Euro 3*) [OTF-C] │
├────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┤
│Nivel emisii│Nr. │ │ │Total kg│ │
│gCO2/kg │vehicule │Total │Număr ore │motorină│Total │
│Motorină │din parc │putere │funcţionare│consum/ │tCO2 │
│(spre │dotate cu│instalată│/luna de │parc │emisii/ │
│neschimbare)│motoare │kW │analiză** │vehicule│luna de │
│*** │diesel │ │ │Euro 3 │analiză │
│ │Euro 3 │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │[Nr. │ │ │ │[x] = │
│3.160,00 │vehicule]│[Total │[Total ore]│[Total │(Col 1 * │
│ │****) │kW]****) │****) │kg]****)│Col 5)/ │
│ │ │ │ │ │1.000.000│
└────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tabel 5. Calcul emisii CO2/[LUNA] pentru vehicule echipate cu │
│motoare diesel Euro 4*) [OTF-C] │
├────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┤
│Nivel emisii│Nr. │ │ │Total kg│ │
│gCO2/kg │vehicule │Total │Număr ore │motorină│Total │
│Motorină │din parc │putere │funcţionare│consum/ │tCO2 │
│(spre │dotate cu│instalată│/ luna de │parc │emisii/ │
│neschimbare)│motoare │kW │analiză**) │vehicule│luna de │
│***) │diesel │ │ │Euro 4 │analiză │
│ │Euro 4 │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │[Nr. │ │ │[Total │[x] = │
│3.160,00 │vehicule]│[Total │[Total ore]│kg] │(Col 1 * │
│ │****) │kW] ****)│****) │****) │Col 5)/ │
│ │ │ │ │ │1.000.000│
└────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tabel 6. Calcul emisii CO2/[LUNA] pentru vehicule echipate cu │
│motoare diesel Euro 5*) [OTF-C] │
├────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┤
│Nivel emisii│Nr. │ │ │Total kg│ │
│gCO2/kg │vehicule │Total │Număr ore │motorină│Total │
│Motorină │din parc │putere │funcţionare│consum/ │tCO2 │
│(spre │dotate cu│instalată│/luna de │parc │emisii/ │
│neschimbare)│motoare │kW │analiză**) │vehicule│luna de │
│***) │diesel │ │ │Euro 5 │analiză │
│ │Euro 5 │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │[Nr. │ │ │[Total │[x] = │
│3.160,00 │vehicule]│[Total │[Total ore]│kg] │(Col 1 * │
│ │****) │kW] ****)│****) │****) │Col 5)/ │
│ │ │ │ │ │1.000.000│
└────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tabel. 7 Calcul emisii CO2/[LUNA] pentru vehicule echipate cu │
│motoare diesel Euro 6*) [OTF-C] │
├────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┤
│Nivel emisii│Nr. │ │ │Total kg│ │
│gCO2/kg │vehicule │Total │Număr ore │motorină│Total │
│Motorină │din parc │putere │funcţionare│consum /│tCO2 │
│(spre │dotate cu│instalată│/ luna de │parc │emisii/ │
│neschimbare)│motoare │kW │analiză**) │vehicule│luna de │
│***) │diesel │ │ │Euro 6 │analiză │
│ │Euro 6 │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │[Nr. │ │ │[Total │[x] = │
│3.160,00 │vehicule]│[Total │[Total ore]│kg] │(Col 1 * │
│ │****) │kW] ****)│****) │****) │Col 5)/ │
│ │ │ │ │ │1.000.000│
└────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tabel 8. Calcul emisii CO2/[LUNA] pentru vehicule echipate cu │
│motoare diesel Stage 1*) [OTF-C] │
├────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┤
│Nivel emisii│Nr. │ │ │Total kg│ │
│gCO2/kg │vehicule │Total │Număr ore │motorină│Total │
│Motorină │din parc │putere │funcţionare│consum/ │tCO2 │
│(spre │dotate cu│instalată│/luna de │parc │emisii/ │
│neschimbare)│motoare │kW │analiză**) │vehicule│luna de │
│***) │diesel │ │ │Stage 1 │analiză │
│ │Stage 1 │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │[Nr. │ │ │[Total │[x] = │
│3.160,00 │vehicule]│[Total │[Total ore]│kg] │(Col 1 * │
│ │****) │kW] ****)│****) │****) │Col 5)/ │
│ │ │ │ │ │1.000.000│
└────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tabel 9. Calcul emisii CO2/[LUNA] pentru vehicule echipate cu │
│motoare diesel Stage 2*) [OTF-C] │
├────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┤
│Nivel emisii│Nr. │ │ │Total kg│ │
│gCO2/kg │vehicule │Total │Număr ore │motorină│Total │
│Motorină │din parc │putere │funcţionare│consum/ │tCO2 │
│(spre │dotate cu│instalată│/ luna de │parc │emisii/ │
│neschimbare)│motoare │kW │analiză**) │vehicule│luna de │
│***) │diesel │ │ │Stage 2 │analiză │
│ │Stage 2 │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │[Nr. │ │ │[Total │[x] = │
│3.160,00 │vehicule]│[Total │[Total ore]│kg] │(Col 1 * │
│ │****) │kW] ****)│****) │****) │Col 5)/ │
│ │ │ │ │ │1.000.000│
└────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tabel 10. Calcul emisii CO2/[LUNA] pentru vehicule echipate cu │
│motoare diesel Stage 3b*) [OTF-C] │
├────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┤
│Nivel emisii│Nr. │ │ │Total kg│ │
│gCO2/kg │vehicule │Total │Număr ore │motorină│Total │
│Motorină │din parc │putere │funcţionare│consum/ │tCO2 │
│(spre │dotate cu│instalată│/luna de │parc │emisii/ │
│neschimbare)│motoare │kW │analiză**) │vehicule│luna de │
│***) │diesel │ │ │Stage 3b│analiză │
│ │Stage 3b │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │[Nr. │ │ │[Total │[x] = │
│3.160,00 │vehicule]│[Total │[Total ore]│kg] │(Col 1 * │
│ │****) │kW] ****)│****) │****) │Col 5)/ │
│ │ │ │ │ │1.000.000│
└────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tabel 11. Centralizator calcul emisii CO2/[LUNA] pentru vehicule │
│echipate cu motoare diesel*) [OTF-C] │
├────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Nivel emisii│Total │ │ │ │ │
│gCO2/kg │vehicule │Total │Număr ore │Total kg │Total tCO2 │
│Motorină │din parc │putere │funcţionare│motorină │emisii/luna│
│(spre │dotate cu │instalată │/luna de │consum/parc│de analiză │
│neschimbare)│motoare │kW │analiză**) │vehicule │ │
│ │diesel │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Sum │Sum │Sum │Sum │Sum │
│3.160,00 │(Col2:Tabel│(Col3:Tabel│(Col4:Tabel│(Col5:Tabel│(Col6:Tabel│
│ │1-10) │1-10) │1-10) │1-10) │1-10) │
└────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tabel 12. Total calcul emisii CO2/[LUNA] pentru vehicule │
│echipate cu motoare electrice*) [OTFC] │
├────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┤
│Nivel emisii│Total │ │ │Total kWh│ │
│gCO2/kWh │vehicule │Total │Număr ore │Energie │Total │
│Energie │din parc │putere │funcţionare│electrică│tCO2 │
│electrică │dotate cu│instalată│/luna de │consum / │emisii / │
│(spre │motoare │kW │analiză**) │parc │luna de │
│neschimbare)│electrice│ │ │vehicule │analiză │
│***) │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │[Nr. │ │ │[Total │[x] = │
│265,00 │vehicule]│[Total │[Total ore]│kWh] │(Col 1 * │
│ │****) │kW] ****)│****) │****) │Col 5)/ │
│ │ │ │ │ │1.000.000│
└────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┘

        *) Se va anexa o listă a vehiculelor raportate, detaliată la nivel de vehicul, motoare instalate pe fiecare vehicul, ore de funcţionare reale pe fiecare vehicul. Lista se asumă la nivel de operator şi are caracter strict confidenţial
        **) Se completează conform rapoartelor certificate rezultate din înregistrările de funcţionare ale echipamentelor GPS. În cazul în care echipamentul GPS nu este disponibil sau deşi este disponibil prezintă erori de funcţionare, se completează conform înregistrărilor din foaia de parcurs. Minutele, peste valoare întreagă, vor fi convertite în subunităţi în sistemul zecimal.
        ***) Nivelul calculat al emisiei CO2 nu poate fi modificat
        ****) Se completează de către OTF, valorile totale rezultate din rapoartele detaliate.
        *****) Autovehiculele utilizate pentru CSP se raportează în tabele separate conform celor pentru material rulant


    12. Plata, în baza sistemului de premiere şi penalizare, aferentă indicatorului de performanţă Nivel de poluare CO2 bunuri imobile(ICP11), se realizează după următorul mecanism:
    a) Îndeplinirea indicatorului de performanţă ICP11 se raportează şi verifică trimestrial.
        Formula de calcul pentru stabilirea valorii ICP11 este:
        ICP11 (%) = [(NVclădiri,spaţii (N) + NVPautovehicule (N))/(NVclădiri,spaţii (N-1) + NVPautovehicule (N-1))] x 100
        Unde:
        NVP = Nivel de poluare unitar
        NVPclădiri,spaţii (N) = (ΣCO2 clădiri,spaţii din anul (N))/(Σmp clădiri,spaţii (N) * 365 * 24)
        NVPclădiri,spaţii (N-1) = (ΣCO2 clădiri,spaţii din anul (N-1))/(Σmp clădiri,spaţii (N-1) * 365 * 24)
        NVPautovehicule (N) = ΣCO2 autovehicule din anul (N)/Σkm parcurşi (N)
        NVPautovehicule (N-1) = ΣCO2 autovehicule din anul (N-1)/Σkm parcurşi (N-1)
        ICP11 se referă atât la bunuri imobile cât şi la bunuri accesorii (clădiri, spaţii, autovehicule, maşini-unelte, utilaje, etc).

        Valoarea de referinţă pentru anul N-1 se calculează după următoarea formulă:
        ICP11_(N-1) =NVP_clădiri,spaţii (N-1) + NVP_autovehicule (N-1)


    b) Se consideră îndeplinit indicatorul de performanţă ICP11 dacă ICP11 ≤ 100%;
    c) Se consideră neîndeplinit indicatorul de performanţă ICP11 dacă ICP11 > 100%
    d) În cazul îndeplinirii indicatorului de performanţă ICP11 se aprobă plata a 0,25% din cheltuielile eligibile realizate, în limita cheltuielilor eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice aprobate şi după caz, a actelor adiţionale aprobate;
    e) În cazul neîndeplinirii indicatorului de performanţă ICP11 OTF va primi 0% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractului de servicii publice;
    f) Nivelul de poluare al bunurilor imobile se raportează conform prevederilor Anexei nr. 10.16 la CSP-L.
    g) Modul de calcul şi raportare al emisiilor CO2 pentru bunuri imobile se regăseşte detaliat în tabelele următoare:
    Tabel pag. 85-87

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│Tabel 1. Total calcul emisii CO2/[LUNA] pentru │
│încălzire clădiri cu lemne/peleţi*) │
├────────────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────┤
│ │Total │ │ │ │
│ │clădiri/ │ │Total │ │
│Nivel emisii│spaţii │ │kg │Total │
│gCO2/kg Lemn│echipate │Total mp │lemne/ │tCO2 │
│(spre │cu │încălziţi│peleţi │emisii/ │
│neschimbare)│sisteme │cu lemne │consum/│luna de │
│***) │de │ │clădiri│analiză │
│ │încălzire│ │ │ │
│ │pe lemne │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ │[Total │ │[Total │[x] = │
│1.800,00 │clădiri] │[Total │kg] │(Col 1 * │
│ │****) │mp]****) │****) │Col 4)/ │
│ │ │ │ │1.000.000│
└────────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────┐
│Tabel 2. Total calcul emisii CO2/[LUNA] pentru │
│încălzire clădiri cu gaz natural*) │
├────────────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────┤
│ │Total │ │ │ │
│ │clădiri/ │ │ │ │
│Nivel emisii│spaţii │ │Total │Total │
│gCO2/kWh gaz│echipate │Total mp │kWh gaz│tCO2 │
│natural │cu │încălziţi│natural│emisii/ │
│(spre │sisteme │cu gaz │consum/│luna de │
│neschimbare)│de │natural │clădiri│analiză │
│***) │încălzire│ │ │ │
│ │pe gaz │ │ │ │
│ │natural │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ │[Total │ │[Total │[x] = │
│205,00 │clădiri] │[Total │kWh] │(Col 1 * │
│ │****) │mp]****) │****) │Col 4)/ │
│ │ │ │ │1.000.000│
└────────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┘


┌─────────