Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 august 2017  de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 30 august 2017 de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 750 din 19 septembrie 2017

──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 4.783 din 30 august 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 750 din 19 septembrie 2017.
──────────

    CAP. I
    Misiunea, rolul şi atribuţiile
    ART. 1
    Consiliul de etică şi management universitar (CEMU) este organism consultativ al Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), fără personalitate juridică, înfiinţat în temeiul prevederilor art. 125 şi 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Misiunea CEMU este de dezvoltare a culturii eticii şi integrităţii în universităţile din România.

    ART. 3
    Rolul CEMU este de a determina şi sprijini universităţile să elaboreze şi să pună în practică, în mod organizat, transparent şi eficient, politicile de etică şi de integritate universitară, în conformitate cu prevederile legale din domeniu, în vigoare.

    ART. 4
    CEMU se pronunţă asupra litigiilor de etică universitară şi are, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele atribuţii:
    a) sprijină realizarea politicilor de etică şi integritate în universităţi şi monitorizează punerea lor în aplicare;
    b) auditează comisiile de etică din universităţi;
    c) prezintă, anual, un raport public privind etica universitară;
    d) soluţionează sesizările privind încălcarea de către orice instituţie de învăţământ superior, de stat sau particulară, a obligaţiilor prevăzute la art. 124 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind respectarea legislaţiei în vigoare, a cartei proprii, a contractului instituţional, a transparenţei decizionale şi a libertăţii academice;
    e) analizează şi propune MEN, în cazul în care constată nerespectarea într-o universitate a obligaţiilor prevăzute la art. 124 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, revocarea din funcţie a rectorului;
    f) elaborează Codul de referinţă al eticii şi deontologiei universitare ce conţine principii şi proceduri pentru arbitrarea litigiilor de etică universitară;
    g) colaborează, în cadrul activităţii de asigurare a calităţii învăţământului superior, cu MEN, conform art. 192 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) iniţiază şi dezvoltă activitatea de cercetare şi publicare pe probleme de etică şi integritate universitară;
    i) întocmeşte, la cererea MEN, rapoarte externe de evaluare a respectării standardelor de etică profesională în ceea ce priveşte activitatea doctorală, în conformitate cu prevederile art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) întocmeşte, la cererea MEN, rapoarte în cazul constatării nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 299 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. II
    Organizarea şi funcţionarea
    ART. 5
    În conformitate cu prevederile art. 125 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterior, CEMU este format din 11 membri.

    ART. 6
    Membrii CEMU sunt cadre didactice şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar sau de cercetător ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, şi un membru este student, reprezentant al federaţiilor naţionale ale studenţilor.

    ART. 7
    Structura CEMU este următoarea, în baza numirilor trimise de instituţiile respective:
    a) 3 reprezentanţi numiţi de către Consiliul Naţional al Rectorilor;
    b) 3 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, numiţi de ministru;
    c) un reprezentant numit de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior;
    d) un reprezentant numit de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior;
    e) un reprezentant numit de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice;
    f) un reprezentant numit de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
    g) un reprezentant al federaţiilor naţionale ale studenţilor.


    ART. 8
    (1) Persoanele nominalizate de către instituţiile prevăzute la art. 7 sunt numite membri ai CEMU, pentru un mandat de 4 ani, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
    (2) Nu pot fi membri ai CEMU persoanele care ocupă vreuna dintre funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie.
    (3) Preşedinţii comisiilor de etică universitară din universităţi nu pot fi membri ai CEMU, întrucât CEMU auditează activitatea acestor comisii, cumularea acestor două calităţi generând conflict de interese.

    ART. 9
    Calitatea de membru al CEMU încetează:
    a) în urma constatării de către CEMU a încălcării de către un membru a normelor de etică şi integritate, pe baza votului deschis a cel puţin două treimi din membrii CEMU;
    b) în termen de 15 zile, în cazul în care acesta dobândeşte una dintre funcţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3);
    c) la solicitarea motivată a instituţiei care l-a desemnat, conform principiului simetriei actelor juridice.


    ART. 10
    (1) După dobândirea calităţii de membru CEMU, în prima şedinţă, condusă de către decanul de vârstă al acestuia, se procedează la alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui şi la numirea unui secretar general.
    (2) Preşedintele şi vicepreşedintele CEMU sunt aleşi prin vot deschis, cu majoritate de două treimi, de către membrii CEMU, pe baza propunerilor sau autopropunerilor făcute de oricare dintre membrii CEMU. Secretarul general este numit de către preşedintele ales dintre membrii CEMU. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general constituie Biroul executiv al CEMU, care asumă activitatea operaţională între şedinţele CEMU.
    (3) Preşedintele şi vicepreşedintele pot fi revocaţi prin votul deschis al majorităţii de două treimi a CEMU.
    (4) CEMU poate desemna un purtător de cuvânt, care poate fi preşedintele sau un alt membru.

    ART. 11
    Preşedintele CEMU are următoarele atribuţii:
    a) aplică prevederile prezentului regulament;
    b) conduce şedinţele de lucru ale CEMU;
    c) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale CEMU, pe baza propunerilor membrilor; aceasta poate fi modificată prin vot, la propunerea oricărui membru al CEMU;
    d) asigură legătura operativă a CEMU cu ministrul educaţiei naţionale, în vederea informării acestuia despre activitatea CEMU;
    e) reprezintă CEMU în relaţia cu terţii şi poate fi purtătorul său de cuvânt;
    f) în cazul indisponibilităţii preşedintelui, atribuţiile sale sunt preluate de vicepreşedinte.


    ART. 12
    (1) Pentru desfăşurarea activităţii, membrii CEMU se pot constitui în grupuri de lucru, temporare ori permanente.
    (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, CEMU poate decide consultarea şi angajarea unor experţi în domeniile de referinţă ale activităţii sale.

    ART. 13
    (1) Cvorumul şedinţelor CEMU este de minimum 7 membri.
    (2) CEMU adoptă hotărâri prin vot deschis, cu majoritatea de două treimi a membrilor prezenţi.
    (3) Membrii CEMU sunt obligaţi să anunţe conflictul de interese sau incompatibilităţi şi, în consecinţă, nu vor participa la dezbateri sau nu vor vota pe perioada soluţionării respectivei situaţii.
    (4) În caz de paritate a voturilor exprimate sau de nerealizare a majorităţii de două treimi, votul se poate relua de cel mult două ori într-o şedinţă. Dacă situaţia persistă şi după a doua reluare a votului, votul se amână pentru viitoarea şedinţă a CEMU, cu respectarea termenului de pronunţare prevăzut.

    ART. 14
    Şedinţele CEMU se convoacă de către preşedintele CEMU sau de către ministrul educaţiei naţionale.

    ART. 15
    Ministrul sau un reprezentant al acestuia poate participa la şedinţele CEMU, în calitate de observator.

    ART. 16
    CEMU poate decide lărgirea cadrului de participare la şedinţe, pe bază de invitaţie.

    ART. 17
    (1) Secretariatul tehnic al CEMU este asigurat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI).
    (2) Secretariatul tehnic înregistrează toate sesizările sau solicitările primite şi le transmite, în format electronic, către toţi membrii CEMU, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii.
    (3) Secretariatul tehnic realizează, în termen de 48 de ore de la fiecare şedinţă, o minută a şedinţei, în format electronic, transmisă membrilor CEMU, unde sunt consemnate ordinea de zi, hotărârile luate şi numărul voturilor.
    (4) Secretariatul tehnic transmite invitaţiile la şedinţe şi documentele aferente subiectelor în discuţie pe ordinea de zi, cu aprobarea preşedintelui CEMU, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea şedinţei.

    ART. 18
    CEMU colaborează cu comisiile de etică ale universităţilor în vederea realizării politicilor de etică şi integritate academică.

    CAP. III
    Analiza sesizărilor şi solicitărilor
    ART. 19
    CEMU se pronunţă asupra litigiilor de etică universitară şi analizează cazurile referitoare la abateri de la normele de etică şi management universitar, în urma sesizărilor sau prin autosesizare, conform legii, după ce subiectul lor a fost analizat în cadrul universităţii.

    ART. 20
    (1) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza CEMU în legătură cu nerespectarea de către o instituţie de învăţământ superior sau de către un membru al comunităţii universitare a obligaţiilor prevăzute la art. 124, 128, 130, 170 şi 299 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Codului de etică şi integritate universitară.
    (2) CEMU are obligaţia de a investiga aspectele sesizate, în termen de 3 luni de la data primirii sesizării.
    (3) În situaţia în care constată încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 124 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, CEMU transmite hotărârea sa MEN în termen de 5 zile de la data adoptării acesteia.
    (4) Hotărârile CEMU sunt transmise părţilor prin secretariatul tehnic al Comisiei.

    ART. 21
    CEMU răspunde MEN, pe baza unei hotărâri, în termen de o lună de la data sesizării, în cazul în care i se solicită:
    a) să întocmească un raport de evaluare a respectării standardelor de etică profesională în ceea ce priveşte activitatea doctorală, în conformitate cu prevederile art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) să întocmească un raport în cazul nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 299 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 22
    (1) Secretariatul tehnic primeşte şi înregistrează sesizările sau solicitările într-un registru special, realizează un dosar electronic pentru fiecare sesizare sau solicitare şi elaborează Fişa tehnică a sesizării. Fişa cuprinde detalii despre „iniţiator“, „obiectul sesizării“, „acte la dosar“. Toate documentele sunt arhivate electronic şi securizate informatic.
    (2) CEMU informează MEN despre sesizările primite şi despre hotărârile adoptate.

    ART. 23
    (1) În cadrul analizei, CEMU poate audia persoanele implicate direct ori indirect în faptele sesizate, expeditorul sesizării, persoane din conducerea instituţiilor implicate în faptele sesizate sau experţi independenţi, cu păstrarea confidenţialităţii.
    (2) CEMU constată încălcarea obligaţiilor legale de către o instituţie de învăţământ superior sau de către un membru al comunităţii universitare pe baza probelor evidenţiate de sesizare, a informaţiilor disponibile din surse publice sau furnizate de instituţii abilitate şi pe baza probelor obţinute în mod direct.

    ART. 24
    Dezbaterile din şedinţele CEMU se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, semnat de membrii CEMU.

    ART. 25
    (1) Membrii CEMU hotărăsc motivat asupra sesizărilor sau solicitărilor, pe baza probelor administrate şi a susţinerii părţilor.
    (2) Hotărârile CEMU se motivează, atât în fapt, cât şi în drept şi sunt semnate de către preşedinte.
    (3) Hotărârea include, după caz, opinia experţilor consultaţi.
    (4) Hotărârile CEMU sunt documente publice şi se publică pe propriul site şi pe site-ul MEN.

    CAP. IV
    Norme de etică şi integritate
    ART. 26
    (1) Membrii CEMU au obligaţia să respecte reglementările legale în vigoare privind incompatibilităţile şi conflictele de interese, precum şi normele privind etica universitară.
    (2) CEMU se asigură că experţii consultaţi respectă normele de etică şi integritate şi nu se află în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate cu membrii CEMU sau cu vreuna dintre părţile aflate în litigiu.

    ART. 27
    Membrii CEMU, persoanele implicate în lucrările sale şi documentele produse se supun regimului confidenţialităţii, cu excepţia hotărârilor şi referatelor de expertiză.

    ART. 28
    Constituie conflict de interese situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi situaţia în care membrii CEMU sau experţii consultaţi analizează o sesizare ce implică persoana care se află în una dintre următoarele relaţii cu un membru CEMU:
    1. sunt soţi, afini sau rude până la gradul al treilea inclusiv;
    2. sunt angajate în aceeaşi unitate sau instituţie;
    3. au colaborat în ultimii 5 ani, având publicaţii sau proiecte de cercetare-dezvoltare dezvoltate în comun;
    4. furnizează sau au furnizat membrului CEMU, în ultimii 5 ani anteriori analizei, servicii ori foloase de orice natură.


    CAP. V
    Finanţarea CEMU
    ART. 29
    Secretariatul tehnic şi bugetul CEMU sunt asigurate şi gestionate de UEFISCDI.

    ART. 30
    (1) Bugetul CEMU alocă mijloace financiare pentru susţinerea programelor sale anuale sau multianuale.
    (2) Pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru, membrii CEMU primesc, pentru fiecare şedinţă sau reuniune de lucru, o retribuţie brută egală cu 1/20 din valoarea brută a salariului de bază, corespunzător coeficientului de ierarhizare maxim, al unui profesor universitar din instituţii de învăţământ superior finanţate din fonduri publice, conform legii.
    (3) Membrilor CEMU şi experţilor consultaţi le sunt decontate cheltuielile de transport şi cazare necesare îndeplinirii atribuţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016