Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 19 decembrie 2017  privind acordarea indemnizaţiilor de performanţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 19 decembrie 2017 privind acordarea indemnizaţiilor de performanţă

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1012 din 20 decembrie 2017
──────────
    Pus în aplicare prin Ordinul nr. 1.267 din 19 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1012 din 20 decembrie 2017.
──────────
    În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) şi art. 31 alin. (6) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte criteriile şi procedura referitoare la modalitatea de acordare a indemnizaţiei de performanţă, prevăzută la art. 31 alin. (6) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

    ART. 2
    În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) indemnizaţie de performanţă - recompensă financiară de care poate beneficia personalul Consiliului Concurenţei pentru obţinerea unor rezultate profesionale deosebite;
    b) criterii de performanţă - standardele care evaluează nivelul performanţei profesionale;
    c) caracteristici/rezultate ale activităţii angajatului - rezultate, indicatori, competenţe, comportamente pe baza cărora sunt evaluate performanţele profesionale.


    ART. 3
    (1) Indemnizaţia de performanţă are un caracter nepermanent, fiind acordată o singură dată pe an, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, pe baza rezultatelor profesionale obţinute în anul anterior.
    (2) Indemnizaţia de performanţă nu reprezintă premiul de excelenţă reglementat de prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind stabilită şi acordată potrivit prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996.

    ART. 4
    Finanţarea indemnizaţiilor de performanţă se face, conform prevederilor art. 31 alin. (5) lit. c) din lege, din veniturile proprii realizate de Consiliul Concurenţei, în condiţiile legii.

    ART. 5
    (1) Sunt eligibili pentru a beneficia de indemnizaţia de performanţă angajaţii care au obţinut o notă peste media notelor obţinute la nivelul instituţiei, la evaluarea anuală a performanţelor profesionale din anul anterior celui în care se acordă indemnizaţia de performanţă.
    (2) În mod excepţional, în baza unei motivări corespunzătoare a situaţiei de excepţie, pot fi eligibili şi angajaţi care nu au obţinut o notă peste media notelor obţinute la nivelul instituţiei.
    (3) Nu pot beneficia de indemnizaţie de performanţă:
    a) persoanele care, în anul de referinţă, au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) persoanele care ocupă o funcţie de grad profesional debutant.


    ART. 6
    (1) În funcţie de nivelul performanţei profesionale stabilit potrivit criteriilor prevăzute de prezentul regulament se pot acorda, în condiţiile legii, următoarele tipuri de indemnizaţii:
    a) indemnizaţie de performanţă de tip 1, în cuantum de un venit mediu lunar brut, calculat ca medie a veniturilor obţinute în anul anterior celui în care se acordă indemnizaţia de performanţă;
    b) indemnizaţie de performanţă de tip 2, în cuantum de două venituri medii lunare brute.

    (2) În mod excepţional, ordonatorul principal de credite, după consultarea cu membrii Plenului Consiliului Concurenţei, directorul general şi secretarul general, poate suplimenta indemnizaţia de tip 2 cu valoarea unui venit mediu lunar brut, pentru recompensarea angajaţilor care au avut contribuţii de excepţie şi cu impact deosebit asupra performanţei, progresului şi/sau reputaţiei instituţiei.
    (3) Pentru stabilirea venitului mediu lunar brut prevăzut la alin. (1) şi (2) nu se ia în calcul indemnizaţia de performanţă acordată în anul anterior.
    (4) În situaţia în care prin dispoziţii ale organelor de control se constată abateri de la legalitatea şi regularitatea acordării indemnizaţiilor de performanţă şi se dispune recuperarea acestora, persoanele beneficiare sunt obligate la rambursarea valorii nete a indemnizaţiilor de performanţă primite.

    CAP. II
    Procedura de acordare a indemnizaţiilor de performanţă
    ART. 7
    (1) Din fondul constituit pentru indemnizaţiile de performanţă, ordonatorul principal de credite, după consultarea cu membrii Plenului Consiliului Concurenţei, directorul general şi secretarul general, distribuie, procentual, direcţiilor, serviciilor, compartimentelor din cadrul Consiliului Concurenţei sumele ce vor fi destinate indemnizaţiilor de performanţă pentru funcţiile de execuţie din cadrul acestora, în funcţie de performanţele instituţiei şi contribuţia respectivelor structuri la îndeplinirea obiectivelor instituţiei.
    (2) Ordonatorul principal de credite, după consultarea cu membrii Plenului Consiliului Concurenţei, directorul general şi secretarul general, stabileşte, pe baza criteriilor de performanţă prevăzute de prezentul regulament şi în funcţie de modalitatea şi gradul de îndeplinire a sarcinilor din planul de acţiuni, persoanele şi cuantumul indemnizaţiilor de performanţă ce vor fi acordate angajaţilor cu funcţii de conducere.
    (3) Ordonatorul principal de credite, după consultarea cu membrii Plenului Consiliului Concurenţei, stabileşte, pe baza criteriilor de performanţă prevăzute de prezentul regulament şi în funcţie de modalitatea şi gradul de îndeplinire a sarcinilor din planul de acţiuni, acordarea indemnizaţiei de performanţă şi nivelul acesteia pentru directorul general, secretarul general şi secretarul general adjunct.

    ART. 8
    (1) Conducătorii direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor din cadrul Consiliului Concurenţei propun, pe baza criteriilor de performanţă prevăzute de prezentul regulament, persoanele şi tipul indemnizaţiilor de performanţă ce pot fi acordate angajaţilor din subordine, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) şi cu încadrarea în bugetele alocate conform prevederilor art. 7 alin. (1).
    (2) Propunerile directorilor vor fi înaintate ordonatorului principal de credite în vederea aprobării şi emiterii actului administrativ de acordare a indemnizaţiilor de performanţă.

    ART. 9
    Persoanele cu atribuţii în întocmirea propunerilor privind acordarea indemnizaţiei de performanţă şi nivelul acesteia, prevăzute la art. 7 şi 8, vor justifica respectivele propuneri pe baza criteriilor de performanţă stabilite de prezentul regulament.

    ART. 10
    În termen de 30 de zile de la data emiterii actului administrativ de acordare a indemnizaţiilor de performanţă, directorii, şefii de servicii, coordonatorii de compartimente, după caz, vor aduce la cunoştinţa angajaţilor Consiliului Concurenţei numele persoanelor recompensate şi tipul indemnizaţiilor de performanţă acordate în cadrul compartimentului/serviciului/ direcţiei.

    CAP. III
    Criterii de performanţă
    ART. 11
    (1) Criteriile de performanţă pe baza cărora se acordă indemnizaţiile de performanţă sunt următoarele:
    a) contribuţie semnificativă la îndeplinirea obiectivelor instituţiei/realizarea unor lucrări cu impact semnificativ;
    b) dezvoltarea proceselor, a instrumentelor şi a proiectelor/procedurilor cu efect în creşterea calităţii activităţilor derulate sau cu caracter de noutate;
    c) proactivitate în cadrul grupurilor de lucru, al seminarelor interne, al proceselor de formare şi diseminare a activităţii derulate;
    d) promptitudine în reacţie şi capacitate de a găsi rapid soluţii eficiente.

    (2) Criteriile de performanţă prevăzute la alin. (1) nu sunt cumulative în determinarea performanţei unui angajat.

    ART. 12
    (1) Criteriul de performanţă „Contribuţie semnificativă la îndeplinirea obiectivelor instituţiei/Realizarea unor lucrări cu impact semnificativ“ are în vedere rezultatele de impact pe care le-au avut angajaţii în derularea activităţii Consiliului Concurenţei care s-au concretizat în consolidarea politicii de concurenţă, a politicilor în domeniul ajutorului de stat, concurenţei neloiale, supravegherii din domeniul feroviar şi creşterea capacităţii instituţionale a organizaţiei.
    (2) Evaluarea acestui criteriu se face în funcţie de următoarele caracteristici/rezultate ale activităţii angajatului nominalizat pentru indemnizaţia de performanţă, în funcţie de domeniul de activitate în care activează:
    a) grad ridicat de încărcare (investigaţii, analize, plângeri, operaţiuni de concentrare economică, metodologii, sinteze, consultanţă, opinii, puncte de vedere, avize, sesizări, proiecte, inspecţii etc.);
    b) anchete sectoriale care vizează cunoştinţe complexe legate atât de sector, cât şi de tehnicile analitice utilizate, la care contribuţia personală este semnificativă;
    c) identificarea şi folosirea studiilor, jurisprudenţei europene, analizelor în fundamentarea cazurilor/speţelor;
    d) depunerea unor eforturi considerabile în colectarea şi administrarea probelor pentru dovedirea unor încălcări, în cazuri de complexitate ridicată (eventual care s-au soldat cu amenzi pentru nefurnizarea informaţiilor şi/sau refuzul de a se supune inspecţiei);
    e) complexitatea activităţii desfăşurate (număr mare de părţi implicate; pieţe relevante multiple şi/sau complexe; reglementări complexe; probarea mai multor practici în aceeaşi investigaţie; sector economic de interes din perspectivă concurenţială; propunere şi implementare de angajamente la concentrări; remediile găsite la cazurile cu nocivitatea practicii ridicată - efecte pozitive ale intervenţiei în piaţa analizată; perioadă mare a faptelor analizate; monitorizare cazuri cu angajamente; cazuri supuse atenţiei Comisiei Europene; cazuri de interes naţional; folosirea unor cunoştinţe avansate de analiză economică sau de IT; analiza, prelucrarea şi interpretarea unui volum mare de informaţii; studiul unor mecanisme de piaţă complexe; utilizarea de metode şi tehnici cantitative avansate etc.);
    f) realizarea de studii de impact;
    g) contribuţie la soluţionarea unor cazuri instrumentate la nivel european;
    h) formularea şi susţinerea poziţiei oficiale a României/ Consiliului Concurenţei privind modificarea legislaţiei europene sau transpunerea în legislaţia naţională;
    i) procent de soluţii favorabile/nefavorabile în instanţă, apreciat prin prisma complexităţii cazului;
    j) argumentele din apărările formulate reţinute de instanţele de judecată în hotărârile pronunţate;
    k) derulare de proiecte şi/sau sarcini cu grad mare de responsabilitate şi impact financiar;
    l) soluţia oferită prin consultanţă/activităţi de suport şi validare aduce plus valoare cazului;
    m) contribuţie deosebită la reprezentarea şi menţinerea poziţiei şi statutului instituţiei la nivel extern şi intern (schimb de experienţă, diseminare de bune practici, formulare de poziţie, iniţiere şi menţinere relaţii bilaterale şi multilaterale, documente de sinteză etc.).


    ART. 13
    (1) Criteriul de performanţă „Dezvoltarea proceselor, a instrumentelor şi a proiectelor/procedurilor cu efect în creşterea calităţii activităţilor derulate sau cu caracter de noutate“ are în vedere gradul de inovare şi dezvoltare din cadrul activităţii angajaţilor Consiliului Concurenţei concretizat în creşterea calităţii rezultatelor obţinute de instituţie, dezvoltarea instrumentelor de analiză şi investigaţie folosite în activitatea curentă şi eficientizarea proceselor derulate.
    (2) Evaluarea acestui criteriu se face în funcţie de următoarele caracteristici/rezultate ale activităţii angajatului nominalizat pentru indemnizaţia de performanţă, în funcţie de domeniul de activitate în care activează:
    a) studii cu relevanţă în monitorizarea unor pieţe/măsuri de sprijin, determinarea comportamentului întreprinderilor dintr-o piaţă, tendinţele de concentrare etc.;
    b) proiecte care îmbunătăţesc baza de date a instituţiei şi pot fi valorificate în activitatea de detectare a practicilor anticoncurenţiale/monitorizare pieţe/eficientizarea folosirii resurselor etc.;
    c) metodologii/ghiduri care pot folosi în activitatea curentă sau contribuţia la elaborarea unor astfel de documente în cazul grupurilor de lucru constituite la nivel naţional pe o anumită problematică;
    d) optimizarea unor formulare/documente/procese;
    e) implementarea de instrumente de investigare noi;
    f) automatizarea de procese;
    g) utilizarea unor resurse de obţinere a informaţiilor care excedează practicii obişnuite;
    h) implementarea de tehnici noi/inovative de depistare a practicilor anticoncurenţiale;
    i) identificarea unor soluţii noi în abordarea unor cazuri/instrumente de monitorizare a unor pieţe;
    j) gradul în care au fost preluate observaţiile formulate faţă de o anumită problemă supusă atenţiei sau faţă de un raport şi motivaţia pentru care au fost sau nu preluate.


    ART. 14
    (1) Criteriul de performanţă „Proactivitate în cadrul grupurilor de lucru, al seminarelor interne, al proceselor de formare şi diseminare a activităţii derulate“ are în vedere capacitatea de conlucrare şi iniţiativă în activitatea derulată de angajaţii Consiliului Concurenţei concretizată în dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazate pe diseminarea cunoştinţelor, asumarea de responsabilităţi şi dezvoltare profesională.
    (2) Evaluarea acestui criteriu se face în funcţie de următoarele caracteristici/rezultate ale activităţii angajatului nominalizat pentru indemnizaţia de performanţă, în funcţie de domeniul de activitate în care activează:
    a) participări, prin realizarea şi susţinerea de prezentări, în cadrul unor activităţi interne/externe;
    b) iniţiativă în dezvoltarea de proiecte interdepartamentale;
    c) contribuţii/articole în publicaţii de specialitate;
    d) colaborare susţinută şi eficientă cu alte autorităţi (organe de cercetare penală, autorităţi de reglementare, ministere etc.);
    e) iniţiative concretizate în acţiuni finalizate cu aplicabilitate în activitatea curentă, pentru eficientizarea acesteia;
    f) prezentarea/susţinerea de seminare interdepartamentale;
    g) preluarea în analizele proprii a rezultatelor, metodologiilor dezvoltate la nivelul altor direcţii din cadrul Consiliului Concurenţei sau de către alte organisme relevante pentru activitatea instituţiei;
    h) participarea regulată la cursuri, seminare interne şi externe pentru dezvoltarea continuă a cunoştinţelor profesionale, a abilităţilor şi expertizei profesionale în domeniul aferent activităţii sale;
    i) feedback pozitiv: prestaţia angajatului este apreciată de către terţii cu care interacţionează în cadrul activităţilor desfăşurate (alte direcţii din cadrul Consiliului Concurenţei, ministere, primării, companii, Comisia Europeană etc.);
    j) participarea activă în grupuri de peer review (contribuţie efectivă, identificare corectă a problemelor).


    ART. 15
    (1) Criteriul de performanţă „Promptitudine în reacţie şi capacitate de a găsi rapid soluţii eficiente“ are în vedere aprecierea abordărilor analitice, a raţionamentelor logice şi evaluarea corectă a riscurilor în situaţii de criză sau în situaţii în care varianta optimă nu este evidentă, concretizate în luarea unor decizii rapide cu rezultate favorabile instituţiei.
    (2) Evaluarea acestui criteriu se face în funcţie de următoarele caracteristici/rezultate ale activităţii angajatului nominalizat pentru indemnizaţia de performanţă, în funcţie de domeniul de activitate în care activează:
    a) a depăşit cu succes situaţiile de criză apărute în relaţiile cu alte autorităţi naţionale/europene, întreprinderi, avocaţi, mass-media etc.;
    b) poate elabora un document de sinteză relevant solicitării formulate, în termen scurt;
    c) identifică uşor cele mai potrivite surse de informaţii relevante pentru o anumită speţă şi foloseşte eficient datele pentru a-şi argumenta punctul de vedere;
    d) face parte frecvent din colectivele de soluţionare a unor probleme complexe de serviciu. Este un membru de bază al echipei din care face parte;
    e) identifică încă de la început, în mod corect, problemele dintr-un/dintr-o caz/speţă invocate în apărări şi răspunde acestora în termen;
    f) finalizează corect lucrările alocate, în mod frecvent înainte de termenele-limită;
    g) gestionează cu succes situaţiile cu caracter urgent/cu risc ridicat pentru instituţie;
    h) stabileşte direcţii de acţiune adecvate;
    i) decide corect/eficient, în timp scurt şi pe baza unor informaţii incomplete, dacă este cazul;
    j) are un grad ridicat de autonomie în rezolvarea sarcinilor, nefiind impusă o coordonare constantă din partea şefului ierarhic.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016