Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CRITERII DE PERFORMANŢĂ din 15 martie 2024  privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CRITERII DE PERFORMANŢĂ din 15 martie 2024 privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 291 din 3 aprilie 2024
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 51 din 15 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 3 aprilie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii comune
    ART. 1
    (1) Serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare servicii voluntare şi servicii private, sunt structuri specializate, altele decât cele aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau privat în situaţii de urgenţă.
    (2) Serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, în comune, oraşe şi municipii, în subordinea consiliilor locale.
    (3) Serviciile private se constituie potrivit legii, la operatori economici şi instituţii.
    (4) Serviciile private pot fi:
    a) servicii proprii, organizate în cadrul operatorilor economici şi instituţiilor;
    b) societăţi prestatoare de servicii.


    ART. 2
    Termenii şi expresiile utilizate în prezentele criterii de performanţă au următoarele înţelesuri:
    a) autospecială de capacitate mare - autospecială de stingere cu apă şi spumă al cărei rezervor de apă este mai mare sau egal cu 5.000 litri;
    b) autospecială de capacitate medie - autospecială de stingere cu apă şi spumă al cărei rezervor de apă este mai mare sau egal cu 2.000 litri şi mai mic de 5.000 litri;
    c) autospecială de capacitate mică - autospecială de stingere cu apă şi spumă al cărei rezervor de apă este sub 2.000 litri;
    d) autospecială de intervenţie - autospecială destinată intervenţiei pentru diferite tipuri de risc, alta decât autospeciala de stingere cu apă şi spumă;
    e) autospecială - oricare dintre autospecialele prevăzute la lit. a)-d);
    f) sector de competenţă - reprezintă, în cazul serviciului voluntar, suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale în care acesta a fost constituit, iar în cazul serviciului privat, suprafaţa desfăşurată a construcţiilor/clădirilor sau a ansamblului de clădiri, precum şi spaţii amenajate din acestea, dintr-un singur amplasament, inclusiv terenul aferent acestora, precum şi suprafaţa aferentă utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, administrate de operatorul economic/instituţia care are obligaţia constituirii serviciului pentru amplasamentul respectiv;
    g) formaţie de intervenţie - structură de intervenţie care are în compunere o grupă/grupe de intervenţie şi/sau echipă/echipe specializată(e) şi care îşi desfăşoară activitatea într-un singur sector de competenţă;
    h) grupă de intervenţie - structură de intervenţie care încadrează o autospecială;
    i) echipă specializată - structură de intervenţie care îndeplineşte atribuţii privind gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă;
    j) forţe de intervenţie - oricare dintre entităţile prevăzute la lit. g)-i);
    k) timp de răspuns - intervalul de timp cuprins între momentul alarmării forţelor de intervenţie şi intrarea acestora în acţiune la locul intervenţiei;
    l) capacitate de răspuns - potenţialul forţelor de intervenţie de a gestiona o situaţie de urgenţă;
    m) societate prestatoare de servicii - societate constituită în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca domeniu de activitate şi activitate principală „Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora“, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională (CAEN);
    n) dispecerat - structură a cărei activitate se desfăşoară într-un spaţiu prevăzut cu mijloace de comunicaţii, care asigură primirea şi transmiterea informaţiilor şi mesajelor necesare pentru desfăşurarea unei intervenţii;
    o) compartiment pentru prevenire - structura cu atribuţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
    p) tură de serviciu - totalitatea persoanelor care lucrează în acelaşi timp şi după acelaşi program într-o structură a serviciului voluntar sau a serviciului privat, care execută serviciul în ture.


    ART. 3
    Constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private sunt realizate în funcţie de:
    a) numărul de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective;
    b) distanţa faţă de structurile de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
    c) tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă şi concluziile rezultate din Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, întocmit potrivit Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 132/2007;
    d) destinaţia, numărul de utilizatori şi/sau suprafaţa construcţiilor/aferentă utilajelor şi instalaţiilor tehnologice şi nivelul riscului de incendiu;
    e) asigurarea timpului de răspuns;
    f) asigurarea permanentă a intervenţiei;
    g) dotarea cu instalaţii de stingere a incendiilor.


    ART. 4
    (1) Avizul de înfiinţare şi de desfiinţare a unui serviciu voluntar sau serviciu privat, prevăzute la art. 33 alin. (5) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:
    a) de către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii“ Bucureşti-Ilfov, denumit în continuare inspectorat, în a cărui zonă de competenţă îşi are sediul autoritatea administraţiei publice locale, pentru serviciul voluntar;
    b) de către inspectoratul în a cărui zonă de competenţă îşi are sediul instituţia, respectiv sediul social în cazul operatorului economic, pentru serviciul privat.

    (2) Avizul pentru sector de competenţă, prevăzut la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite de către inspectoratul în a cărui zonă de competenţă serviciul voluntar/privat solicită să îşi desfăşoare activitatea.

    ART. 5
    (1) Structura organizatorică generală a unui serviciu voluntar sau a unui serviciu privat se compune din:
    a) comandă;
    b) compartiment pentru prevenire;
    c) una sau mai multe formaţii de intervenţie.

    (2) Structura organizatorică menţionată la alin. (1) se completează în funcţie de tipul serviciului voluntar sau al serviciului privat, la nevoie, cu următoarele componente:
    a) compartiment atelier propriu de întreţinere şi reparaţii;
    b) dispecerat.


    ART. 6
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi a serviciilor private este emis, după caz, de consiliile locale, de conducerile operatorilor economici sau de instituţiile care au constituit serviciile.
    (2) Structura-cadru a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi serviciilor private este prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 7
    (1) Documentele de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi a serviciilor private sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt păstrate de către şeful serviciului/formaţiei de intervenţie, în sectorul de competenţă.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi întocmite, completate sau păstrate în format letric şi/sau în format electronic.

    ART. 8
    Funcţiile specifice serviciilor voluntare şi serviciilor private sunt următoarele:
    a) şef serviciu;
    b) şef compartiment pentru prevenire;
    c) şef formaţie de intervenţie;
    d) şef grupă de intervenţie;
    e) şef echipă specializată;
    f) specialist pentru prevenire;
    g) conducător autospecială;
    h) servant pompier;
    i) dispecer/telefonist.


    ART. 9
    (1) Personalul serviciilor voluntare şi al serviciilor private este apt din punct de vedere fizic, medical şi psihologic şi se compune, după caz, din:
    a) personal voluntar;
    b) personal angajat pe funcţiile specifice serviciului;
    c) personal angajat pe alte funcţii ale operatorului economic, instituţiei sau autorităţii publice locale care a constituit serviciul.

    (2) Evaluarea personalului prevăzut la alin. (1) lit. a) se realizează potrivit Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.579/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Evaluarea personalului prevăzut la alin. (1) lit. b) şi c) se realizează:
    a) pentru aptitudinile fizice, la încadrare de către angajator, pe baza baremelor prevăzute în anexa nr. 3;
    b) pentru aptitudinile medicale, la încadrare şi, ulterior, anual;
    c) pentru aptitudinile psihologice, la încadrare şi, ulterior, cel puţin o dată la 3 ani.


    ART. 10
    (1) Pregătirea personalului serviciilor voluntare şi al serviciilor private se realizează prin: programe de pregătire, instruiri, convocări, verificări, exerciţii şi concursuri profesionale, care se cuprind în Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, întocmit potrivit Structurii-cadru, aprobate prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
    (2) Coordonarea activităţii de pregătire a personalului din sectoarele de competenţă ale serviciilor voluntare şi serviciilor private se execută de inspectoratele în a căror zonă de competenţă se află acestea.
    (3) Programele de pregătire şi exerciţiile din Planul de pregătire prevăzut la alin. (1) se stabilesc în funcţie de tipurile de risc identificate în sectorul de competenţă şi de particularităţile intervenţiei.

    ART. 11
    În vederea antrenării personalului propriu, serviciile voluntare şi serviciile private asigură spaţii de pregătire, dotate cu aparate, utilaje şi echipamente specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă, inclusiv pentru concursurile profesionale.

    ART. 12
    (1) Serviciile voluntare şi serviciile private se dotează cu autospeciale şi utilaje, în funcţie de riscurile gestionate în sectorul de competenţă.
    (2) Autospecialele, utilajele, mijloacele şi echipamentul de protecţie, uniforma şi mijloacele de anunţare-alarmare, alertare şi conducere a intervenţiei sunt deţinute în baza unor titluri valabile, pe toată durata de funcţionare a serviciului de către:
    a) administraţia publică locală, în cazul constituirii serviciului voluntar;
    b) instituţia sau operatorul economic, în cazul constituirii serviciului privat propriu;
    c) operatorul economic constituit ca societate prestatoare de servicii, atât la înfiinţare, cât şi în sectorul/sectoarele de competenţă avizat/avizate.

    (3) Pe timpul sezonului rece, autospecialele se garează în spaţii închise care asigură o temperatură de minimum 5 grade Celsius.
    (4) Scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei autospeciale se comunică imediat telefonic/prin e-mail/fax, la dispeceratul inspectoratului în a cărui zonă de competenţă aceasta asigură acţiunile de răspuns.
    (5) Înlocuirea unei autospeciale se comunică în scris în termen de 5 zile lucrătoare inspectoratului care a emis avizul de înfiinţare şi celui care a emis aviz pentru sector de competenţă.
    (6) Autospeciala cu care se face înlocuirea trebuie să fie cel puţin similară din punctul de vedere al capacităţii de intervenţie cu cea înlocuită.

    ART. 13
    (1) Echipamentul de protecţie şi uniforma trebuie să fie inscripţionate, vizibil, cu denumirea serviciului voluntar/serviciului privat.
    (2) Autospecialele trebuie să fie inscripţionate cu denumirea serviciului voluntar/privat şi numărul de telefon la care poate fi apelat serviciul.
    (3) Numărul de telefon se afişează atât la sediul serviciului, cât şi în zonele cu risc din sectorul de competenţă.

    ART. 14
    (1) Uniforma şi echipamentul de protecţie se asigură, gratuit, potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Portul, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi a însemnelor distinctive ale personalului serviciilor voluntare şi serviciilor private se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 160/2007.
    (3) Norma de dotare cu echipament de protecţie a personalului serviciului voluntar şi serviciului privat este prevăzută în anexa nr. 4.
    (4) Echipamentul de protecţie este obligatoriu pentru personalul din tura de serviciu şi pentru cel care participă la intervenţie.

    ART. 15
    (1) Norma orientativă privind dotarea spaţiilor, a autospecialelor de stingere cu apă şi spumă şi a echipelor specializate este prevăzută în anexa nr. 5.
    (2) În baza normei orientative de dotare, fiecare serviciu voluntar/serviciu privat îşi stabileşte propria normă de dotare în funcţie de tipul serviciului, riscurile identificate, precum şi de tipul/capacitatea/destinaţia autospecialei, astfel încât să asigure:
    a) intervenţia operativă şi gestionarea tuturor situaţiilor de urgenţă în funcţie de riscurile identificate;
    b) spaţii pentru garare/revizie a mijloacelor de intervenţie şi funcţionalitatea dispeceratului;
    c) capacitatea maximă de lucru a autospecialelor;
    d) îndeplinirea atribuţiilor şi asigurarea protecţiei personalului serviciului.

    (3) Personalul serviciilor voluntare şi private îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu de lucru special destinat acestora, care să îi permită îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor.

    ART. 16
    (1) Efectuarea lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de intervenţie din dotarea serviciilor voluntare şi serviciilor private se execută cu personal atestat/calificat.
    (2) Pentru efectuarea lucrărilor prevăzute la alin. (1), serviciile voluntare şi serviciile private pot să îşi constituie atelier propriu de întreţinere şi reparaţii.

    ART. 17
    Serviciile voluntare şi private organizează un sistem de comunicaţii, care să asigure fluxul informaţional specific desfăşurării unei intervenţii eficiente şi operative.

    ART. 18
    (1) Serviciile voluntare şi private intervin singure sau în cooperare cu structurile profesioniste de intervenţie ale inspectoratului competent teritorial.
    (2) Atunci când intervin singure, şeful serviciului voluntar/serviciului privat notifică inspectoratul în a cărui zonă de competenţă se află, în termen de maximum 5 ore de la finalizarea intervenţiei.

    CAP. II
    Criterii specifice pentru serviciile voluntare
    SECŢIUNEA 1
    Criterii specifice privind constituirea şi dotarea
    ART. 19
    Serviciile voluntare se constituie în comune, oraşe şi municipii, în subordinea consiliilor locale, pe următoarele tipuri:
    a) servicii tip V1 - la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale care au în evidenţă un număr de cel mult 1.000 de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective;
    b) servicii tip V2 - la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale care au în evidenţă un număr cuprins între 1.000 şi 3.000 de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective;
    c) servicii tip V3 - la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale care au în evidenţă un număr de peste 3.000 de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective.


    ART. 20
    (1) În funcţie de tipul lor, serviciile voluntare au următoarea compunere:
    a) servicii tip V1: şef serviciu, compartiment pentru prevenire şi echipe specializate constituite în una sau mai multe formaţii de intervenţie;
    b) servicii tip V2: şef serviciu, compartiment pentru prevenire, precum şi o grupă de intervenţie care încadrează o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi, după caz, una sau mai multe echipe specializate, constituite în una sau mai multe formaţii de intervenţie;
    c) servicii tip V3: şef serviciu, compartiment pentru prevenire, precum şi două sau mai multe grupe de intervenţie care încadrează autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi, după caz, una sau mai multe echipe specializate, constituite în una sau mai multe formaţii de intervenţie.

    (2) Serviciile tip V2 au obligaţia să se doteze cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, iar serviciile tip V3 cu minimum două autospeciale de stingere cu apă şi spumă.
    (3) Serviciile voluntare care deţin una sau mai multe autospeciale de stingere cu apă şi spumă, dar nu au obligaţia dotării cu aceasta/acestea se pot constitui ca servicii de tip V2 sau tip V3, indiferent de numărul de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective din sectorul de competenţă, cu respectarea criteriilor de performanţă.
    (4) În situaţia în care o localitate nu are obligaţia constituirii serviciului voluntar, dar constituie serviciul, acesta se supune avizării, cu respectarea criteriilor de performanţă, măsură ce nu poate substitui obligaţiile legale privind apărarea împotriva incendiilor, serviciul constituit fiind minimum de tip V1.

    ART. 21
    (1) Prin excepţie de la art. 19, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale amplasate la o distanţă mai mică de 20 km faţă de localitatea unde funcţionează subunităţi din cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, consiliile locale au obligaţia constituirii serviciului voluntar, minimum de tip V1.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică doar în cazul în care subunitatea din cadrul serviciilor profesioniste are în dotare minimum două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi unitatea administrativ-teritorială se află în raionul de intervenţie al acesteia.
    (3) Distanţa prevăzută la alin. (1) se măsoară pe căi de comunicaţii rutiere, între punctele care marchează km 0/centrul civic al localităţii de reşedinţă al unităţii administrativ-teritoriale şi cel al localităţii unde funcţionează serviciile profesioniste.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Criterii specifice privind încadrarea
    ART. 22
    (1) Serviciul voluntar se încadrează cu personal angajat pe funcţiile specifice şi personal voluntar.
    (2) Personalul angajat pe funcţii specifice deţine calificarea sau competenţele profesionale acelor funcţii, atestate potrivit reglementărilor în vigoare.
    (3) Funcţia de şef serviciu voluntar se încadrează, în mod obligatoriu, cu personal angajat pe această funcţie.
    (4) Funcţia de conducător autospecială se încadrează cu personal angajat pe această funcţie sau, prin excepţie de la alin. (1), cu personal angajat pe alte funcţii în cadrul autorităţii publice locale, care deţine competenţele specifice funcţiei, atestate potrivit reglementărilor în vigoare.
    (5) Încadrarea personalului voluntar se realizează potrivit Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.579/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În situaţia în care, la data avizării unui serviciu, nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2), cu excepţia funcţiilor de şef serviciu şi servant pompier, personalul respectiv trebuie să deţină cel puţin calificarea sau competenţele specifice de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, inspector protecţie civilă sau de servant pompier.

    ART. 23
    Şeful serviciului voluntar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă avizul inspectoratului competent teritorial, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6;
    b) să fie apt din punct de vedere fizic, medical şi psihologic.


    ART. 24
    Compartimentul pentru prevenire este compus dintr-un şef de compartiment şi un număr de specialişti pentru prevenire, astfel încât să se asigure:
    a) un specialist pentru toate instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliilor locale;
    b) un specialist la fiecare 500 de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective, în mediul rural;
    c) un specialist la fiecare 1.000 de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective, în mediul urban.


    ART. 25
    Atribuţiile specialiştilor pentru prevenire pot fi îndeplinite şi de către personalul grupei/grupelor de intervenţie/ echipelor specializate, precum şi de către personalul care deţine competenţe certificate pentru a desfăşura activităţi de verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de fum.

    ART. 26
    (1) Grupa de intervenţie care încadrează o autospecială de capacitate medie sau mare este compusă din şef grupă de intervenţie, 3 servanţi pompieri şi conducător autospecială.
    (2) Grupa de intervenţie care încadrează o autospecială de capacitate mică este compusă din şef grupă de intervenţie, 2 servanţi pompieri şi conducător autospecială.
    (3) În situaţia în care programul serviciului voluntar este organizat în ture de serviciu, încadrarea grupelor de intervenţie prevăzută la alin. (1) şi (2) este obligatorie pentru fiecare tură.
    (4) Compunerea grupei de intervenţie care încadrează alte tipuri de autospeciale de intervenţie este stabilită conform cărţii tehnice.
    (5) Personalul care încadrează grupa de intervenţie poate îndeplini şi atribuţiile echipelor specializate.

    ART. 27
    (1) Echipa specializată se constituie pentru:
    a) stingere incendii, numai pentru serviciile voluntare constituite în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale care nu au obligaţia dotării cu autospeciale de stingere cu apă şi spumă;
    b) avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare, cu atribuţii în cazul situaţiilor de urgenţă determinate de toate tipurile de risc identificate.

    (2) Echipa specializată se încadrează cu minimum 3 persoane, care include şi şeful echipei specializate.
    (3) În situaţia în care programul serviciului voluntar este organizat în ture de serviciu, încadrarea echipei specializate este obligatorie pentru fiecare tură.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Criterii operaţionale
    ART. 28
    (1) Amplasarea în teritoriu a formaţiei de intervenţie a serviciului voluntar se realizează astfel încât timpul de răspuns în caz de incendiu să fie:
    a) la instituţiile şi operatorii economici din subordinea consiliului local - maximum 15 minute;
    b) în cel mai îndepărtat punct al sectorului de competenţă - maximum 20 de minute.

    (2) În funcţie de mărimea sectorului de competenţă, în vederea respectării timpului de răspuns, formaţia de intervenţie poate avea amplasate grupe de intervenţie/echipe specializate în locaţii diferite.

    ART. 29
    Grupa de intervenţie care încadrează autospeciala de stingere cu apă şi spumă asigură intervenţia 24 de ore din 24 de ore, indiferent dacă programul de lucru este organizat în ture de serviciu sau prin permanenţă de la domiciliu.

    ART. 30
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot încheia convenţii de cooperare pe bază de reciprocitate cu alte asemenea autorităţi care au constituit servicii voluntare.
    (2) Pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, autorităţile administraţiei publice locale care au constituit servicii voluntare pot încheia convenţii de cooperare cu organizaţii nonguvernamentale ce desfăşoară activităţi în domeniu.

    ART. 31
    (1) Conducerea intervenţiei se asigură de către primar, până la finalizarea acesteia ori până la sosirea structurilor serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă ale inspectoratului competent teritorial.
    (2) Intervenţia serviciului voluntar se realizează gradual, astfel:
    a) alertarea serviciului voluntar, concomitent cu informarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă ale inspectoratului competent teritorial, precum şi, după caz, a entităţii cu care a fost încheiat protocol ori convenţie de colaborare;
    b) executarea acţiunilor de intervenţie de către serviciul voluntar şi raportarea operativă a acţiunilor de intervenţie la dispeceratul inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi către primar/factorii decidenţi de la nivel local;
    c) continuarea acţiunilor de intervenţie cu sprijinul entităţii cu care a fost încheiat protocol ori convenţie de colaborare;
    d) continuarea acţiunilor de intervenţie în sprijinul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, după ajungerea acestora la locul intervenţiei.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Documente necesare avizării
    ART. 32
    (1) Emiterea avizului de înfiinţare, a avizului pentru sector de competenţă, precum şi a avizului de desfiinţare a serviciului voluntar se solicită printr-o cerere, însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 7, depuse în format:
    a) letric, direct la sediul unităţii sau prin curier, în dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul;
    b) electronic, pe adresa de e-mail dedicată acestei activităţi a fiecărui inspectorat, însoţită de semnătura electronică a solicitantului.

    (2) Un exemplar al avizului de înfiinţare, al avizului pentru sector de competenţă, precum şi al avizului de desfiinţare al serviciului voluntar, însoţite de un exemplar din documentaţia depusă, vizate spre neschimbare, se restituie solicitantului.
    (3) În cazul depunerii în format electronic, avizul de înfiinţare, avizul pentru sector de competenţă, precum şi avizul de desfiinţare al serviciului voluntar, însoţite de documentaţia depusă, pe care se aplică sigiliul electronic avansat al inspectoratelor, se transmit pe adresa de e-mail menţionată în cererea de emitere a avizelor.

    ART. 33
    (1) Avizul de înfiinţare şi avizul pentru sector de competenţă a serviciului voluntar se solicită şi se emit simultan.
    (2) Serviciul voluntar se poate desfiinţa dacă în localitatea în care acesta este constituit s-a înfiinţat o subunitate din cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, care are în dotare minimum o autospecială de stingere cu apă şi spumă.

    CAP. III
    Criterii specifice pentru serviciile private
    SECŢIUNEA 1
    Criterii specifice privind constituirea şi dotarea
    ART. 34
    Serviciile private se constituie la nivelul operatorilor economici şi instituţiilor care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu, pe următoarele tipuri:
    a) servicii tip P1 - ca servicii proprii;
    b) servicii tip P2 - ca servicii proprii;
    c) servicii tip P3 - ca servicii proprii sau ca societăţi prestatoare de servicii.


    ART. 35
    (1) În funcţie de tipul lor, serviciile private au următoarea compunere:
    a) servicii tip P1: şef serviciu, compartiment pentru prevenire şi echipe specializate constituite în una sau mai multe formaţii de intervenţie;
    b) servicii tip P2: şef serviciu, compartiment pentru prevenire, precum şi o grupă de intervenţie care încadrează o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi, după caz, una sau mai multe echipe specializate, constituite în una sau mai multe formaţii de intervenţie;
    c) servicii tip P3: şef serviciu, compartiment pentru prevenire, precum şi două sau mai multe grupe de intervenţie care încadrează autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi, după caz, una sau mai multe echipe specializate, constituite în una sau mai multe formaţii de intervenţie.

    (2) Serviciile private proprii care deţin una sau mai multe autospeciale de stingere cu apă şi spumă, dar nu au obligaţia dotării cu aceasta/acestea se pot constitui ca servicii de tip P2 sau tip P3, cu respectarea criteriilor de performanţă.
    (3) Serviciile private care funcţionează în mai multe sectoare de competenţă vor avea în compunere funcţia de şef formaţie de intervenţie pentru fiecare sector de competenţă.
    (4) În cazul formaţiilor de intervenţie care îşi desfăşoară activitatea pe o singură tură, constituite dintr-o singură echipă specializată încadrată cu 3 persoane/tură, nu este obligatorie încadrarea funcţiei de şef de formaţie de intervenţie, atribuţiile acestuia fiind îndeplinite de persoana ce încadrează funcţia de şef echipă specializată.

    ART. 36
    (1) Au obligaţia constituirii serviciului tip P1 operatorii economici şi instituţiile care au în administrare, în acelaşi sector de competenţă:
    a) clădiri/spaţii amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri de învăţământ de nivel campus, cu capacitatea mai mare de 1.000 de locuri;
    b) clădiri/spaţii amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru sănătate, cu un număr mai mare de 300 de paturi;
    c) clădiri/spaţii amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru cultură, cu capacitatea mai mare de 600 de persoane;
    d) clădiri/spaţii amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru activităţi sportive şi spectacole cu capacitatea mai mare de 600 de persoane;
    e) clădiri/spaţii amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri şi spaţii anexe pentru comerţ şi/sau alimentaţie publică, cu suprafaţa desfăşurată peste 3.500 mp;
    f) clădiri/spaţii amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru turism, având un număr mai mare de 400 de locuri de cazare;
    g) clădiri înalte sau foarte înalte, cu excepţia clădirilor de locuit;
    h) construcţii, clădiri/spaţii amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru producţie şi/sau depozitare şi utilajele şi instalaţiile tehnologice aferente, identificate cu risc mare şi/sau foarte mare de incendiu, pe o suprafaţă desfăşurată însumată între 10.000 mp şi 30.000 mp.

    (2) Au obligaţia constituirii serviciului tip P2 operatorii economici şi instituţiile care au în administrare, în acelaşi sector de competenţă:
    a) construcţii, clădiri/spaţii amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru producţie şi/sau depozitare, identificate cu risc mare şi/sau foarte mare de incendiu, pe o suprafaţă desfăşurată însumată între 30.000 mp şi 50.000 mp;
    b) utilaje şi instalaţii tehnologice identificate cu risc mare şi/sau foarte mare de incendiu, amplasate pe o suprafaţă desfăşurată însumată între 30.000 mp şi 50.000 mp;
    c) tipul de construcţii/clădiri, utilaje şi instalaţii specificate la lit. a) şi b), dacă suma suprafeţelor desfăşurate identificate cu risc mare şi/sau foarte mare de incendiu este între 30.000 mp şi 50.000 mp.

    (3) Au obligaţia constituirii serviciului tip P3 operatorii economici şi instituţiile care au în administrare, în acelaşi sector de competenţă:
    a) construcţii, clădiri/spaţii amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru producţie şi/sau depozitare, identificate cu risc mare şi/sau foarte mare de incendiu, pe o suprafaţă desfăşurată însumată mai mare de 50.000 mp;
    b) utilaje şi instalaţii tehnologice identificate cu risc mare şi/sau foarte mare de incendiu, amplasate pe o suprafaţă desfăşurată însumată mai mare de 50.000 mp;
    c) tipul de construcţii/clădiri, utilaje şi instalaţii specificate la lit. a) şi b), dacă suma suprafeţelor desfăşurate identificate cu risc mare şi/sau foarte mare de incendiu este mai mare de 50.000 mp.

    (4) Serviciile private constituite ca societăţi prestatoare de servicii sunt obligatoriu de tip P3.

    ART. 37
    În cazul în care construcţiile pentru producţie şi/sau depozitare sau utilajele şi instalaţiile tehnologice, prevăzute la art. 36 alin. (2) şi (3), sunt dotate cu instalaţii de stingere a incendiilor, potrivit scenariilor de securitate la incendiu şi/sau altor documente justificative, exceptând pe cea de hidranţi interiori şi exteriori, operatorul economic sau instituţia care le administrează nu are obligaţia dotării serviciului cu autospecială/autospeciale de stingere cu apă şi spumă, serviciul constituit fiind de tip P1.

    ART. 38
    În situaţia în care un operator economic/instituţie nu are obligaţia constituirii serviciului privat, dar constituie serviciul, acesta se supune avizării, cu respectarea criteriilor de performanţă, măsură ce nu poate substitui obligaţiile legale privind apărarea împotriva incendiilor, serviciul constituit fiind minimum de tip P1.

    ART. 39
    (1) Obligaţia operatorilor economici/instituţiilor de a constitui servicii private poate fi îndeplinită şi prin încheierea unui contract cu un serviciu privat propriu sau cu un serviciu privat constituit ca societate prestatoare de servicii.
    (2) Contractul prevăzut la alin. (1) are ca obiect îndeplinirea de către serviciul privat a atribuţiilor corespunzătoare serviciului pe care are obligaţia să îl constituie operatorul economic/ instituţia, potrivit prezentelor criterii de performanţă.
    (3) Serviciul privat al operatorului economic/instituţiei cu care s-a încheiat contract în baza prevederilor alin. (1) are obligaţia obţinerii avizului pentru sector de competenţă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului.
    (4) În cazul serviciului privat propriu, contractul prevăzut la alin. (1) se poate încheia numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în acelaşi amplasament;
    b) tipul serviciului este în concordanţă cu prevederile art. 36, având în vedere suma suprafeţelor desfăşurate a construcţiilor, clădirilor/spaţiilor amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru producţie şi/sau depozitare, precum şi a suprafeţei desfăşurate pe care sunt amplasate utilajele şi instalaţiile tehnologice aferente, identificate cu risc mare şi/sau foarte mare de incendiu, administrate de operatorii economici beneficiari;
    c) dimensionarea formaţiei/formaţiilor de intervenţie este în acord cu riscurile identificate la toţi beneficiarii;
    d) formaţia de intervenţie este încadrată cu personal angajat exclusiv pe funcţiile specifice;
    e) personalul formaţiei de intervenţie trebuie să aibă calificarea sau competenţele profesionale specifice, atestate potrivit reglementărilor în vigoare.

    (5) Încheierea de noi contracte în condiţiile alin. (4) implică obligativitatea obţinerii unui nou aviz pentru sectorul de competenţă, iar cel emis anterior îşi pierde valabilitatea.
    (6) În cazul încheierii unui contract cu un serviciu privat constituit ca societate prestatoare de servicii, încadrarea şi dotarea formaţiei de intervenţie se realizează cu respectarea prevederilor alin. (4) lit. b)-e).
    (7) Prevederile alin. (5) se aplică şi în cazul serviciilor private constituite ca societate prestatoare de servicii în condiţiile alin. (4) lit. a).

    ART. 40
    Operatorii economici şi instituţiile care nu au obligaţia constituirii serviciului privat pot constitui serviciu privat sau pot încheia un contract potrivit prevederilor art. 39 alin. (1), numai în condiţiile respectării criteriilor de performanţă, măsură ce nu poate substitui obligaţiile legale privind apărarea împotriva incendiilor ale acestuia.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Criterii specifice privind încadrarea
    ART. 41
    (1) Funcţiile serviciului privat propriu care nu are în dotare autospecială/autospeciale de stingere cu apă şi spumă se exercită de personalul angajat al operatorului economic sau al instituţiei, încadrat, de regulă, pe alte funcţii.
    (2) Funcţiile serviciului privat propriu care are în dotare autospecială/autospeciale de stingere cu apă şi spumă se exercită de personalul angajat al operatorului economic sau al instituţiei, încadrat astfel:
    a) exclusiv pe funcţiile de şef serviciu, precum şi şef grupă şi conducător autospecială pentru fiecare grupă de intervenţie pe tura de serviciu;
    b) de regulă prin cumul de funcţii, pentru celelalte funcţii din cadrul serviciului.

    (3) Funcţiile serviciilor private constituite ca societăţi prestatoare de servicii se exercită de personalul angajat al societăţii încadrat exclusiv pe aceste funcţii.
    (4) Personalul prevăzut la alin. (3) desfăşoară exclusiv atribuţii prevăzute în sarcina serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.
    (5) Funcţiile specifice formaţiilor de intervenţie sunt încadrate cu personal distinct, în fiecare sector de competenţă.
    (6) În cazul serviciilor private care îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare de competenţă, atribuţiile şefului serviciului pot fi îndeplinite de către şefii formaţiilor de intervenţie.

    ART. 42
    (1) Personalul angajat pe funcţiile specifice, precum şi cel care îndeplineşte funcţia de şef serviciu, şef formaţie de intervenţie, şef compartiment pentru prevenire şi şef echipă specializată trebuie să aibă calificarea sau competenţele profesionale specifice, atestate potrivit reglementărilor în vigoare.
    (2) În situaţia în care, la data avizării unui serviciu, nu sunt îndeplinite prevederile alin. (1), cu excepţia funcţiilor de şef serviciu şi servant pompier, personalul specificat trebuie să deţină cel puţin calificarea sau competenţele specifice de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, inspector protecţie civilă sau de servant pompier.

    ART. 43
    Compartimentul pentru prevenire are în componenţă minimum 2 specialişti pentru prevenire, care include şi şeful compartimentului.

    ART. 44
    (1) Grupa de intervenţie care încadrează o autospecială de capacitate medie sau mare este compusă din şef grupă de intervenţie, 3 servanţi pompieri şi conducător autospecială, pe fiecare tură.
    (2) Grupa de intervenţie care încadrează o autospecială de capacitate mică este compusă din şef grupă de intervenţie, 2 servanţi pompieri şi conducător autospecială, pe fiecare tură.
    (3) Compunerea grupei de intervenţie care încadrează alte tipuri de autospeciale de intervenţie este stabilită conform cărţii tehnice.
    (4) Personalul grupei de intervenţie care încadrează o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi deţine calificarea sau competenţele profesionale specifice atestate potrivit reglementărilor în vigoare poate îndeplini şi atribuţiile echipelor specializate.

    ART. 45
    (1) Echipa specializată se constituie pentru:
    a) stingere incendii;
    b) avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare, cu atribuţii în cazul situaţiilor de urgenţă determinate de toate tipurile de risc identificate;
    c) cercetare-intervenţie pentru riscurile chimic, biologic şi nuclear.

    (2) Echipa specializată are în compunere minimum 3 persoane/tură, care include şi şeful echipei specializate.
    (3) În cazul în care echipa pentru stingere incendii este încadrată cu personal angajat pe funcţiile specifice şi deţine calificarea sau competenţele profesionale specifice atestate potrivit reglementărilor în vigoare, aceasta poate îndeplini şi atribuţiile echipei constituite pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare.
    (4) Echipa specializată pentru cercetare-intervenţie pentru riscurile chimic, biologic şi nuclear se constituie de către operatorii economici care sunt sub incidenţa prezentelor criterii de performanţă şi care prin natura activităţii desfăşurate prezintă risc chimic, biologic şi nuclear.

    ART. 46
    Serviciile private pot să îşi constituie dispecerat, încadrat cu personal care execută serviciul în ture, 24 de ore din 24 de ore.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Criterii operaţionale
    ART. 47
    (1) Serviciile private au obligaţia de a menţine autospecialele deţinute, permanent, în sectorul de competenţă.
    (2) În cazul în care în sectorul de competenţă al serviciului privat sunt identificate spaţii/zone cu risc de explozie, remiza poate fi amplasată în afara sectorului de competenţă, astfel încât să fie asigurată intervenţia operativă, precum şi protecţia personalului şi a tehnicii de intervenţie.
    (3) În cadrul unui sector de competenţă nu pot funcţiona simultan două servicii private.
    (4) Serviciile private constituite ca societăţi prestatoare de servicii asigură în sectorul de competenţă, prin formaţia de intervenţie, gestionarea intervenţiei pentru toate riscurile identificate.

    ART. 48
    (1) Pentru fiecare sector de competenţă avizat se asigură prezenţa grupelor de intervenţie şi a echipelor specializate doar pe timpul programului de lucru.
    (2) Pentru fiecare sector de competenţă avizat se asigură prezenţa şefului serviciului sau şefului formaţiei de intervenţie, în zilele lucrătoare, 8 ore/zi, pe timpul programului de lucru.

    ART. 49
    (1) Serviciile private constituite ca societăţi prestatoare de servicii au obligaţia să deţină cel puţin două autospeciale de capacitate medie sau de capacitate mare, funcţionale.
    (2) Toate autospecialele de stingere cu apă şi spumă ale unui serviciu privat constituit ca societate prestatoare de servicii sunt deţinute în baza unui titlu valabil de utilizare.

    ART. 50
    (1) Conducerea intervenţiei se asigură de către administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei sau de către persoanele desemnate de acesta.
    (2) Conducerea intervenţiei la serviciul privat constituit ca societate prestatoare de servicii se asigură de către şeful serviciului sau şeful formaţiei de intervenţie.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Documente necesare avizării
    ART. 51
    (1) Emiterea avizului de înfiinţare, a avizului pentru sector de competenţă, precum şi a avizului de desfiinţare a serviciului privat se solicită printr-o cerere, însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 8, depuse în format:
    a) letric, direct la sediul unităţii sau prin curier, în dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul;
    b) electronic, pe adresa de e-mail dedicată acestei activităţi a fiecărui inspectorat, însoţită de semnătura electronică a solicitantului.

    (2) Un exemplar al avizului de înfiinţare, al avizului pentru sector de competenţă, precum şi al avizului de desfiinţare al serviciului privat, însoţite de un exemplar din documentaţia depusă, vizate spre neschimbare, se restituie solicitantului.
    (3) În cazul depunerii în format electronic, avizul de înfiinţare, avizul pentru sector de competenţă, precum şi avizul de desfiinţare a serviciului privat, însoţite de documentaţia depusă, pe care se aplică sigiliul electronic avansat al inspectoratelor, se transmit pe adresa de e-mail menţionată în cererea de emitere a avizelor.

    ART. 52
    (1) Avizul de înfiinţare şi avizul pentru sector de competenţă a serviciului privat se pot solicita şi emite simultan.
    (2) Serviciul privat se desfiinţează în următoarele situaţii:
    a) la încetarea activităţii operatorului economic;
    b) în caz de restrângere a activităţii operatorului economic/instituţiei, dacă prin aceasta nu mai are obligaţia constituirii serviciului privat;
    c) dacă intervenţia în situaţii de urgenţă se realizează prin încheierea unui contract, potrivit legii.


    ART. 53
    (1) Avizul de înfiinţare a serviciului privat se anulează în următoarele situaţii:
    a) nerespectarea dotării cu autospeciale de stingere cu apă şi spumă, care a stat la baza emiterii acestuia;
    b) funcţionarea serviciului privat într-un sector de competenţă pentru care nu deţine aviz.

    (2) Avizul pentru sector de competenţă al serviciului privat se anulează în următoarele situaţii:
    a) neîncadrarea grupei/grupelor de intervenţie şi/sau a echipelor specializate pentru stingere incendii;
    b) nemenţinerea în stare de funcţionare a autospecialelor care au stat la baza emiterii avizului;
    c) nemenţinerea permanent în sectorul de competenţă a autospecialelor care au stat la baza emiterii avizului.

    (3) În situaţia în care avizul de înfiinţare a serviciului privat a fost anulat potrivit legii, avizele pentru sector de competenţă ale serviciului privat, emise în baza avizului de înfiinţare anulat, îşi pierd valabilitatea.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 54
    (1) Serviciile voluntare şi serviciile private pot asigura măsuri de prevenire şi intervenţie fără aviz pentru sectorul de competenţă, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute în Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 14/2009.
    (2) Măsurile de prevenire şi intervenţie la activităţile prevăzute la alin. (1) nu trebuie să afecteze capacitatea de intervenţie şi dispunerea mijloacelor tehnice de intervenţie în sectoarele de competenţă avizate.

    ART. 55
    (1) Modelul cererii pentru solicitarea emiterii avizelor precizate la art. 32 alin. (1) şi art. 51 alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 9.
    (2) Modelul opisului cu documentele depuse la inspectorat în vederea obţinerii avizelor precizate la art. 32 alin. (1) şi art. 51 alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 10.
    (3) Tipizatul de avize emise de inspectorate este prevăzut în anexele nr. 11-13.

    ART. 56
    Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele criterii de performanţă.

    ANEXA 1

    la criteriile de performanţă
    STRUCTURA-CADRU
    a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

    Capitolul 1 - Dispoziţii generale:
    1. date referitoare la constituirea serviciului;
    2. prezentarea succintă a activităţii serviciului în funcţie de tipurile de risc gestionate;
    3. alte date de interes general.

    Capitolul 2 - Organizarea şi atribuţiile serviciului:
    1. conducerea şi structura organizatorică;
    2. atribuţiile serviciului;
    3. atribuţiile compartimentului şi ale specialiştilor pentru prevenire;
    4. atribuţiile formaţiilor de intervenţie;
    5. atribuţiile grupelor de intervenţie;
    6. atribuţiile echipelor specializate;
    7. atribuţiile dispeceratului;
    8. atribuţiile compartimentului atelier propriu de întreţinere şi reparaţii.

    Capitolul 3 - Atribuţiile personalului din structura serviciului:
    1. atribuţiile şefului serviciului*;
    2. atribuţiile şefului compartimentului pentru prevenire;
    3. atribuţiile specialiştilor pentru prevenire;
    4. atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie**;
    5. atribuţiile şefului grupei de intervenţie;
    6. atribuţiile şefului echipei specializate;
    7. atribuţiile membrilor grupelor de intervenţie;
    8. atribuţiile membrilor echipelor specializate;
    9. atribuţiile conducătorilor autospecialelor de intervenţie;
    10. atribuţiile dispecerului/telefonistului;
    11. atribuţiile operatorului în verificarea, întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor.

    Capitolul 4 - Gestionarea patrimoniului serviciului privat:
    – dotare, exploatare, întreţinere, evidenţă şi control al patrimoniului.
    * La stabilirea atribuţiilor şefului serviciului voluntar şi al serviciului privat pentru situaţii de urgenţă se au în vedere următoarele obligaţii principale:
    a) întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a activităţii serviciului voluntar/serviciului privat;
    b) planifică şi conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului voluntar/serviciului privat;
    c) asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare;
    d) organizează activitatea de prevenire;
    e) verifică întreţinerea autospecialelor, a utilajelor şi a materialelor din dotare;
    f) conduce acţiunile de intervenţie în limita competenţelor stabilite;
    g) întocmeşte rapoartele de intervenţie.

    ** În cazul serviciului privat cu mai multe sectoare de competenţă, atribuţiile şefului serviciului pot fi îndeplinite de către şeful formaţiei de intervenţie.

    ANEXA 2

    la criteriile de performanţă
    DOCUMENTELE
    de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
    I. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului
    II. Dosarul privind activitatea şi înzestrarea serviciului:
    1. hotărârea consiliului local/dispoziţia administratorului/ conducătorului privind înfiinţarea serviciului voluntar/serviciului privat, cu organigrama şi nominalizarea personalului pe funcţii;
    2. contractele de voluntariat încheiate între consiliul local şi voluntari;
    3. protocoalele ori convenţiile de colaborare încheiate cu alte entităţi;
    4. tabelul nominal cu personalul, funcţiile ocupate în cadrul serviciului, locul de muncă şi modul de înştiinţare;
    5. tabelul cu materialele şi tehnica de intervenţie existente în dotare, stabilite conform normei proprii de dotare;
    6. evidenţa referatelor privind completarea cu materiale şi tehnică, întocmite de şeful serviciului;
    7. schema legăturilor fir-radio cu forţele ce acţionează în cazul situaţiilor de urgenţă.

    III. Dosar cu planurile operative ale serviciului:
    1. planuri de apărare, în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă;
    2. planuri de cooperare;
    3. planul de evacuare în caz de situaţii de urgenţă;
    4. planul sectorului de competenţă pe care sunt marcate zonele locuite, operatorii economici şi instituţiile, sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile şi vulnerabile la riscuri;
    5. planuri de urgenţă internă (pentru obiectivele SEVESO).

    IV. Dosar operativ:
    1. organizarea intervenţiei pe ture de serviciu;
    2. registrul cu note de anunţare şi de evidenţă a intervenţiilor;
    3. rapoartele de intervenţie;
    4. proceduri specifice de intervenţie pe tipuri de riscuri.

    V. Dosar privind pregătirea personalului:
    1. planul de pregătire profesională lunară şi anuală, pe teme şi exerciţii;
    2. registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi calificativele obţinute;
    3. planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor.

    VI. Dosar privind activitatea de prevenire
    A. Serviciul voluntar:
    1. graficul controalelor la gospodăriile populaţiei, operatorilor economici şi instituţiilor din subordine;
    2. graficul activităţilor de verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de fum;
    3. carnetele şi notele de control cu constatările rezultate din controale;
    4. graficul acţiunilor de informare preventivă.

    B. Serviciul privat:
    1. graficul de control;
    2. programul serviciului de rond;
    3. registrul cu constatările rezultate din serviciul de rond;
    4. notele de control;
    5. registrul cu evidenţa lucrărilor cu foc sau a lucrărilor periculoase.


    VII. Dosar tehnic:
    1. planul de asistenţă al autospecialelor şi utilajelor;
    2. dosar tehnic al autospecialelor şi utilajelor;
    3. instrucţiuni de exploatare a sistemelor şi instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor.

    VIII. Registrul istoric (pentru serviciile voluntare)

    ANEXA 3

    la criteriile de performanţă
    BAREMELE
    pentru evaluarea aptitudinilor fizice la încadrarea personalului

┌────┬──────────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Probe │Dotare │Barem │
│crt.│ │necesară │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │a) costum de│ │
│ │ │protecţie │ │
│ │Pista cu │tip pompier │ │
│ │obstacole pe │b) o ţeavă │ │
│ │100 m, conform│de refulare │ │
│ │regulamentului│a apei │ │
│ │concursurilor │c) 2 │ │
│ │profesionale │furtunuri de│maximum │
│1. │ale │refulare tip│35 de │
│ │serviciilor │C │secunde │
│ │voluntare şi │d) un │ │
│ │private pentru│distribuitor│ │
│ │situaţii de │B-CBC │ │
│ │urgenţă │e) un gard │ │
│ │ │de 2 metri │ │
│ │ │f) o bârnă │ │
│ │ │de echilibru│ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │Alergare de │Echipament │maximum │
│2. │rezistenţă pe │sportiv │7 minute│
│ │1.000 m │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │Alergare de │Echipament │maximum │
│3. │viteză pe 50 m│sportiv │10 │
│ │ │ │secunde │
├────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Echipament │minimum │
│4. │Abdomene │sportiv │20 de │
│ │ │ │repetări│
└────┴──────────────┴────────────┴────────┘    ANEXA 4

    la criteriile de performanţă
    NORMA DE DOTARE CU ECHIPAMENT DE PROTECŢIE
    a personalului serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
    a) Şef serviciu/Şef formaţie de intervenţie:
    1. costum de protecţie tip pompier;
    2. cizme scurte din piele cu branţ metalic;
    3. cască de protecţie cu vizor;
    4. brâu pompier (centură de siguranţă);
    5. mănuşi de protecţie.

    b) Membrii grupelor de intervenţie:
    1. costum de protecţie tip pompier;
    2. cizme scurte din piele cu branţ metalic;
    3. cască de protecţie cu vizor;
    4. brâu pompier (centură de siguranţă);
    5. aparat de respirat cu aer comprimat (minimum 2 buc./grupă);
    6. mănuşi de protecţie.

    c) Membrii echipelor specializate de stins incendii:
    1. costum de protecţie tip pompier;
    2. cizme scurte din piele cu branţ metalic;
    3. cască de protecţie cu vizor;
    4. brâu pompier (centură de siguranţă);
    5. mănuşi de protecţie.

    d) Membrii echipelor specializate, altele decât cele de stins incendii:
    1. costum de protecţie;
    2. bocanci;
    3. cască de protecţie;
    4. brâu pompier (centură de siguranţă);
    5. mănuşi de protecţie.


    ANEXA 5

    la criteriile de performanţă
    NORMĂ ORIENTATIVĂ
    privind dotarea spaţiilor, a autospecialelor de stingere cu apă şi spumă şi a echipelor specializate
    A. Dotarea spaţiilor aferente serviciului
    a) Dispeceratul:
    1. mese de lucru şi scaune;
    2. post telefonic cu legătură directă la beneficiar;
    3. staţii de emisie-recepţie mobile;
    4. mijloace de alarmare;
    5. calculator;
    6. imprimantă.

    b) Spaţii pentru gararea/revizia mijloacelor de intervenţie:
    1. spaţii pentru gararea/depozitarea, adăpostirea şi întreţinerea materialelor/mijloacelor tehnice, încălzite pe timpul sezonului rece;
    2. utilaje şi scule adecvate lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.


    B. Dotarea unei autospeciale de stingere cu apă şi spumă

┌────┬──────────────────────────┬──────┐
│Nr. │Denumirea │Nr. │
│crt.│ │bucăţi│
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│1 │furtun de refulare tip C │15 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│2 │furtun de refulare tip B │10 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│3 │ţeavă de refulare tip C │4 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│4 │tub de absorbţie tip A │6 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│5 │distribuitor B-CBC │2 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│6 │hidrant portativ + cheie │1 set │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│7 │colector │1 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│8 │sorb pentru tuburile de │2 │
│ │aspiraţie │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│9 │coş metalic │2 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│10 │cordiţă susţinere sorb │2 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│11 │ejector pentru ape mici │1 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │reducţii de racorduri │1 │
│12 │- tip A-B │1 │
│ │- tip B-C │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│13 │ţeavă generatoare de spumă│2 │
│ │mecanică │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │costum de protecţie │ │
│ │anticalorică (pentru │ │
│ │serviciile private pentru │ │
│ │situaţii de urgenţă): │ │
│14 │- apropiere normală │1 │
│ │(bluză, pantaloni, glugă, │1 │
│ │mănuşi, cizme) │ │
│ │- pătrundere grea │ │
│ │(combinezon cu glugă şi │ │
│ │cizme etanşe şi mănuşi) │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│15 │aparate de respirat cu aer│2* │
│ │comprimat │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│16 │butelie cu aer comprimat, │2* │
│ │de rezervă │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│17 │coardă de salvare │2 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│18 │cordiţă de salvare │2 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│19 │topor târnăcop + toc │1 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│20 │toporaş + toc │2 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│21 │cange │1 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│22 │rangă │1 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│23 │proiector mobil │1 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│24 │trepied pentru proiector │1 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│25 │bobină pentru cablu de 50 │1 │
│ │m │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│26 │punte de trecere peste │2 │
│ │furtun │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│27 │cot furtun │1 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│28 │geantă pentru chei şi feşe│2 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│29 │cheie pentru racordare │4 │
│ │(furtunuri) │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │faşă pentru furtun │4 │
│30 │- tip B │4 │
│ │- tip C │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│31 │scară de fereastră │1 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│32 │scară culisabilă │1 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│33 │stingător tip P 6 │2 │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│34 │trusă medicală de prim │1 │
│ │ajutor │ │
└────┴──────────────────────────┴──────┘


    * Cu caracter de obligativitate.

    C. Dotarea echipei specializate

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Tipul echipei specializate │Dotare minimă/ │
│crt.│ │echipă │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │- 6 furtunuri tip C│
│ │ │- 2 ţevi de │
│ │ │refulare** │
│ │ │- 1 aparat de │
│1 │Stingere incendii │respirat cu aer │
│ │ │comprimat (1 │
│ │ │butelie de rezervă)│
│ │ │- 3 lanterne │
│ │ │- hidrant portativ │
│ │ │cu cheie │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │- unelte de │
│ │ │deblocare-salvare │
│ │ │- targă - 1 │
│ │ │- vestă │
│2 │Avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare│reflectorizantă - 1│
│ │ │/persoană │
│ │ │- lanternă - 1/ │
│ │ │persoană │
│ │ │- mijloace de │
│ │ │avertizare-alarmare│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │- echipament │
│ │Cercetare-intervenţie pentru riscurile chimic, │detecţie - 1 │
│3 │biologic şi nuclear │- complet de │
│ │ │protecţie CBRN - 1/│
│ │ │persoană*** │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘


    ** În cazul în care clădirea nu este echipată cu instalaţie de hidranţi interiori.
    *** Conform fişei/fişelor de securitate a/ale substanţei/substanţelor periculoase prezente în amplasament.


    ANEXA 6

    la criteriile de performanţă
    Model de aviz pentru funcţia de şef serviciu voluntar
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „...........“
    Nr. .........
    din ........
    AVIZ
    Domnul/Doamna, ..............................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ..................., CNP .........................., întruneşte condiţiile legale*) pentru a putea fi încadrat (ă) pe funcţia de şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii ..........
    Avizul se emite astăzi, ..............
    Inspector-şef,
    ........................
    *) Deţine competenţele specifice ocupaţiei de şef serviciu voluntar/privat sau deţine brevet de pompier specialist.

    ANEXA 7

    la criteriile de performanţă
    DOCUMENTE
    pe baza cărora se solicită emiterea avizelor specifice serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

┌──────────────┬────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │Tip │Documente │
│Aviz │serviciu├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┬───┬───┤
│ │ │1.│2.│3.│4.│5.│6.│7.│8.│9.│10.│11.│12.│
├──┬───────────┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │V1 │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │- │
│ │ ├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│1.│Înfiinţare │V2 │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │
│ │ ├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │V3 │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │
├──┼───────────┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │V1 │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │- │
│ │Pentru ├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│2.│sector de │V2 │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │
│ │competenţă ├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │V3 │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │
├──┼───────────┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │V1 │X │X │- │- │ │- │- │- │- │- │- │- │
│ │ ├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│3.│Desfiinţare│V2 │X │X │- │- │ │- │- │- │- │- │- │- │
│ │ ├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │V3 │X │X │- │- │ │- │- │- │- │- │- │- │
└──┴───────────┴────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴───┘


    Descrierea documentelor prevăzute în tabel:
    1. cerere;
    2. opis cu documentele depuse;
    3. hotărârea consiliului local privind înfiinţarea serviciului voluntar;
    4. documente care atestă încadrarea unităţii administrativ-teritoriale în criteriile de performanţă;
    5. organigrama serviciului voluntar, cu nominalizarea personalului pe funcţii;
    6. regulamentul de organizare şi funcţionare;
    7. contractele individuale de muncă ale personalului angajat/documente care atestă încadrarea personalului angajat;
    8. contractele de voluntariat ale personalului voluntar;
    9. documente care atestă calificarea sau competenţele profesionale specifice;
    10. tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie existente în dotare, stabilite conform normei proprii de dotare;
    11. documente care atestă deţinerea în baza unui titlu valabil a dotării serviciului voluntar;
    12. documente care atestă funcţionarea autospecialelor din punct de vedere tehnic.


    ANEXA 8

    la criteriile de performanţă
    DOCUMENTE
    pe baza cărora se solicită emiterea avizelor specifice serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

┌───────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │Tip │Documente │
│Aviz │serviciu├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┬───┬───┤
│ │ │1.│2.│3.│4.│5.│6.│7.│8.│9.│10.│11.│12.│
├──┬────────────────┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │P1 │X │X │X │X │X │X │X │X │- │- │- │- │
│ │ ├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│1.│Înfiinţare │P2 │X │X │X │X │X │X │X │X │X │- │- │- │
│ │ ├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │P3 │X │X │X │X │X │X │X │X │X │- │- │- │
├──┼────────────────┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │P1 │X │X │- │X │X^│- │X^│X^│- │X │X │X │
│ │ │ │ │ │ │ │1 │ │2 │2 │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│2.│Pentru sector de│P2 │X │X │- │X │X^│- │X^│X^│X^│X │X │X │
│ │competenţă │ │ │ │ │ │1 │ │2 │2 │2 │ │ │ │
│ │ ├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │P3 │X │X │- │X │X^│- │X^│X^│X^│X │X │X │
│ │ │ │ │ │ │ │1 │ │2 │2 │2 │ │ │ │
├──┼────────────────┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │P1 │X │X │- │X │- │- │- │- │- │- │- │- │
│ │ ├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│3.│Desfiinţare │P2 │X │X │- │X │- │- │- │- │- │- │- │- │
│ │ ├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │P3 │X │X │- │X │- │- │- │- │- │- │- │- │
└──┴────────────────┴────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴───┘


    Descrierea documentelor prevăzute în tabel:
    1. cerere;
    2. opis cu documentele depuse;
    3. dispoziţia administratorului/conducătorului privind înfiinţarea serviciului privat;
    4. documente care atestă încadrarea operatorului economic/instituţiei în criteriile de performanţă;
    5. organigrama serviciului privat;
    6. regulamentul de organizare şi funcţionare;
    7. tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie existente în dotare, stabilite conform normei proprii de dotare;
    8. documente care atestă deţinerea în baza unui titlu valabil a dotării serviciului privat;
    9. documente care atestă funcţionarea autospecialelor din punct de vedere tehnic;
    10. contractele individuale de muncă ale personalului serviciului privat destinat sectorului de competenţă;
    11. documente care atestă calificarea sau competenţele profesionale specifice personalului serviciului privat destinat sectorului de competenţă;
    12. contractul încheiat cu operatorul economic/instituţia prin care este îndeplinită obligaţia constituirii serviciului privat.

    ^1 Completată cu nominalizarea personalului pe funcţii.
    ^2 Destinată intervenţiei în sectorul de competenţă.

    ANEXA 9

    la criteriile de performanţă
    Către
    Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „..........................................“
    al Judeţului ..................../Bucureşti-Ilfov
    Domnului inspector-şef
    CERERE
    Nr. ............. din ............... 20.....
    Subscrisa, ................................, cu sediul/sediul social în judeţul/sectorul ........., municipiul/oraşul/comuna .........................., str. ....................... nr. ..... bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., codul poştal ........., telefon ..............., fax ..............., e-mail ........................., reprezentată prin ......................, în calitate de .........................., în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea avizului ..........................^1 al .............................^2.
    Anexez documentele prevăzute în Criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2024, conform opisului.
    Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul^3.
    Data ......................... Semnătura .......................
    ^1 De înfiinţare/Pentru sector de competenţă/De desfiinţare.
    ^2 Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă/Serviciului privat propriu pentru situaţii de urgenţă/Serviciului privat pentru situaţii de urgenţă constituit ca societate prestatoare de servicii.
    ^3 Doar în cazul depunerii în format electronic.

    ANEXA 10

    la criteriile de performanţă
    OPIS
    cu documentele depuse pentru emiterea avizului

┌────┬────────────┬────────────┬───────┬──────────┐
│Nr. │Denumirea │Numărul de │Numărul│Observaţii│
│crt.│documentului│înregistrare│de file│ │
├────┼────────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴───────┴──────────┘


    Data ......................... Semnătura .........................

    ANEXA 11

    la criteriile de performanţă
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
    INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ


 (a se vedea imaginea asociată)
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „..........................“ .....................
    AVIZ
    de înfiinţare a ................................*)
    nr. ...................... din .........................
    Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ........din ........., adresată de ................**), cu sediul/sediul social în judeţul ..........................., municipiul/oraşul/comuna ......................., sectorul ..., str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ...,
    în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă,
    se avizează înfiinţarea
    ................................***)
    tip ..................
    Inspector-şef,
    ................................
    (nume şi prenume, semnătură)
    *) Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă/Serviciului privat propriu pentru situaţii de urgenţă/Serviciului privat pentru situaţii de urgenţă constituit ca societate prestatoare de servicii.
    **) Consiliul local al localităţii ......./Operatorul economic ......./Instituţia ........ .
    ***) Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii ......./Serviciului privat propriu pentru situaţii de urgenţă al operatorului economic ....../instituţiei ....../Serviciului privat pentru situaţii de urgenţă constituit ca societate prestatoare de servicii ..... .
    Avizul este valabil numai însoţit de documentele care au stat la baza emiterii acestuia, vizate spre neschimbare/care conţin sigiliul electronic avansat al inspectoratului emitent.

    ANEXA 12

    la criteriile de performanţă
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
    INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ


 (a se vedea imaginea asociată)
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „..........................“ .....................
    AVIZ
    pentru sectorul de competenţă al ...............................*)
    nr. ...................... din .........................
    Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ...........din ........., adresată de ...............**), tip ......, cu sediul/sediul social în judeţul ......................................, municipiul/oraşul/comuna ..............................., sectorul ......, str. ............................................... nr. ...., bl. ....., sc. ......., et. ......, ap. .....,
    în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă,
    se avizează sectorul de competenţă
    .............................***)
    specific serviciului tip ............
    Adresa sectorului de competenţă:
    str. ................................. nr. ......., judeţul ........................, municipiul/oraşul/comuna ..........................., sectorul .......

    Inspector-şef,
    ................................
    (nume şi prenume, semnătură)
    *) Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă/Serviciului privat propriu pentru situaţii de urgenţă/Serviciului privat pentru situaţii de urgenţă constituit ca societate prestatoare de servicii.
    **) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii ......./Serviciul privat propriu pentru situaţii de urgenţă al operatorului economic ......./instituţiei ......./Serviciul privat pentru situaţii de urgenţă constituit ca societate prestatoare de servicii ...... .
    ***) Localitatea ......./Operatorul economic ......./Instituţia ....... .
    Avizul este valabil numai însoţit de documentele care au stat la baza emiterii acestuia, vizate spre neschimbare/care conţin sigiliul electronic avansat al inspectoratului emitent.

    ANEXA 13

    la criteriile de performanţă
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
    INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ


 (a se vedea imaginea asociată)
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „..........................“ .....................
    AVIZ
    de desfiinţare a ............................*)
    nr. ...................... din ..................
    Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ...........din ........., adresată de .............**), cu sediul/sediul social în judeţul ..................................................., municipiul/oraşul/comuna ..........................................., sectorul ....., str. ........................................... nr. ..., bl. ...., sc. ......, et. ....., ap. ....,
    în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă,
    se avizează desfiinţarea
    ...................................................***)
    tip ..................
    Inspector-şef
    ................................
    (nume şi prenume, semnătură)
    *) Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă/Serviciului privat propriu pentru situaţii de urgenţă/Serviciului privat pentru situaţii de urgenţă constituit ca societate prestatoare de servicii.
    **) Consiliul local al localităţii ......./Operatorul economic ......./Instituţia ....... .
    ***) Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii ......./Serviciului privat propriu pentru situaţii de urgenţă al operatorului economic ...../instituţiei ...../Serviciului privat pentru situaţii de urgenţă constituit ca societate prestatoare de servicii ... .
    Avizul este valabil numai însoţit de documentele care au stat la baza emiterii acestuia, vizate spre neschimbare/care conţin sigiliul electronic avansat al inspectoratului emitent.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016