Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - criterii Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Criterii (afisez 164 rezultate)
‹‹ Pagina 2 din 17

Monitorul Oficial 1243 bis din 22 Decembrie 2022 (M. Of. 1243 bis/2022)

 CRITERII ŞI NORME din 19 decembrie 2022 de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1243 bis din 22 decembrie 2022

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 1.542 din 19 decembrie 2022, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1243 din 22 decembrie 2022.──────────  prezentare generalĂ(1) criteriile de evaluare a deficienţei funcţionale şi a incapacităţii adaptative, determinate de afectări variate ale funcţiilor şi structurilor organismului, constituie un sistem de referinţă standardizat, structurat într-un mod care să ofere medicilor experţi ai asigurărilor sociale o modalitate obiectivă şi reproductibilă de analiză a cazurilor.(2) ghidurile de diagnostic şi tratament pentru diferite afecţiuni aflate în circulaţie, tratatele de medicină sau diferite publicaţii de profil, nu se pot substitui criteriilor medicale de evaluarea deficienţelor funcţionale de diferite ...

Monitorul Oficial 370 din 02 Mai 2023 (M. Of. 370/2023)

 CRITERII din 12 aprilie 2023 privind stabilirea componenţei Consiliului Consultativ al Turismului EMITENT: Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 2 mai 2023

──────────aprobate prin ordinul nr. 681 din 12 aprilie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 370 din 2 mai 2023.──────────art. 1(1) asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile din domeniul turismului, constituite în temeiul ordonanţei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau în temeiul ordonanţei guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea susţinerii cererii de reprezentare în consiliul consultativ al turismului (c.c.t.), vor ...

Monitorul Oficial 280 din 04 Aprilie 2023 (M. Of. 280/2023)

 CRITERII din 16 martie 2023 de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervenţiilor aferente sectorului apicol prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 280 din 4 aprilie 2023

──────────aprobate prin ordinul nr. 105 din 16 martie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 280 din 4 aprilie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1intervenţiile aferente sectorului apicol sunt cele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din hotărârea guvernului nr. 1.571/2022, respectiv: a) servicii de consiliere, asistenţă tehnică, formare, informare şi schimb de bune practici, inclusiv prin colaborarea în reţea, pentru apicultori şi pentru organizaţiile de apicultori - intervenţia is-a-01 prevăzută în ps 2023-2027;b) promovare, comunicare şi marketing, inclusiv acţiuni de monitorizare a pieţei şi activităţi care vizează în special sensibilizarea consumatorilor în privinţa calităţii produselor apicole ...

Monitorul Oficial 174 din 01 Martie 2023 (M. Of. 174/2023)

 CRITERIILE DE STABILIRE din 21 februarie 2023 a produselor şi serviciilor software de tip antivirus provenind direct sau indirect din Federaţia Rusă sau de la un operator economic aflat sub controlul direct sau indirect al unei persoane fizice sau juridice din Federaţia Rusă sau al cărei capital este constituit cu participaţie provenind în mod direct sau prin firme interpuse din Federaţia Rusă ori din ale cărui organe de administrare fac parte persoane din Federaţia Rusă EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 174 din 1 martie 2023

──────────aprobate prin ordinul nr. 20.279 din 21 februarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 174 din 1 martie 2023.──────────art. 1(1) ministerul cercetării, inovării şi digitalizării, denumit în continuare mcid, analizează semestrial sau ori de câte ori este nevoie produsele şi/sau serviciile software care se încadrează în una dintre categoriile de produse şi servicii software prevăzute la art. 2 al legii nr. 354/2022 privind protecţia sistemelor informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice în contextul invaziei declanşate de federaţia rusă împotriva ucrainei, denumită în continuare lege.(2) În sensul prezentei anexe, categoriile de produse şi servicii software prevăzute ...

Monitorul Oficial 983 din 10 Octombrie 2022 (M. Of. 983/2022)

 CRITERII DE EVALUARE din 7 octombrie 2022 a calităţii în vederea avizării cursurilor de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 983 din 10 octombrie 2022

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.143 din 7 octombrie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 983 din 10 octombrie 2022.──────────criterii generale de organizare a programelor de formare:i. formarea iniţială (cursuri de perfecţionare de lungă durată)1. criterii de admitere în programul de formare iniţială:a) studii superioare (medicale, economice, juridice, conform legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);b) interviu susţinut în vederea admiterii în program.2. durata programului:a) minimum 3 luni - curs de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate;b) 6 luni - curs pentru obţinerea atestatului de studii complementare ...

Monitorul Oficial 973 din 06 Octombrie 2022 (M. Of. 973/2022)

 CRITERII GENERALE din 15 septembrie 2022 pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil EMITENT: Comisia de Insolvenţă la Nivel Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 973 din 6 octombrie 2022

──────────aprobate prin decizia nr. 10 din 15 septembrie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 973 din 6 octombrie 2022.──────────art. 1pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil se utilizează valoarea coşului minim lunar de consum actualizată de către comisia de insolvenţă la nivel central cu sprijinul institutului naţional de statistică prin raportare la valoarea indicelui preţurilor de consum pentru luna iunie 2022 faţă de aceeaşi lună a anului 2019. elementele constitutive ale coşului minim lunar de consum, precum şi valorile asociate acestora sunt prezentate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele criterii generale.art. 2(1) valoarea coşului ...

Monitorul Oficial 893 din 12 Septembrie 2022 (M. Of. 893/2022)

 CRITERII GENERALE din 7 septembrie 2022 de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 893 din 12 septembrie 2022

──────────aprobate prin ordinul nr. 5.379 din 7 septembrie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 893 din 12 septembrie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal şi profesional, beneficiază lunar de burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social, denumite în continuare burse.(2) elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de burse de performanţă şi burse de ajutor social.(3) prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), de bursa de performanţă ...

Monitorul Oficial 527 din 27 Mai 2022 (M. Of. 527/2022)

 CRITERII din 26 mai 2022 pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 27 mai 2022

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 714 din 26 mai 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 527 din 27 mai 2022.──────────cap. i autorizarea sistemelor individuale adecvateart. 1(1) sistemele individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, denumite în continuare sisteme individuale adecvate, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. aj) din legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei reţele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.(2) prin ...

Monitorul Oficial 489 din 17 Mai 2022 (M. Of. 489/2022)

 CRITERII din 13 mai 2022 de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022

──────────conţinute de ordinul 1.211 din 13 mai 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 489 din 17 mai 2022.──────────În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, unităţile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde care nu deţin o autorizaţie de funcţionare conform legii nr. ...

Monitorul Oficial 50 din 17 Ianuarie 2022 (M. Of. 50/2022)

 CRITERII DE EVALUARE din 7 ianuarie 2022 a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 50 din 17 ianuarie 2022

──────────aprobate prin ordinul nr. 8 din 7 ianuarie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 50 din 17 ianuarie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele criterii de evaluare se aplică personalului angajat cu contract individual de muncă din cadrul aparatului propriu al ministerului energiei, cu excepţia celui care ocupă funcţii de demnitate publică, a secretarului general şi a secretarilor generali adjuncţi.(2) prezentele criterii de evaluare se pot aplica şi la nivelul instituţiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului energiei.art. 2(1) prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordanţei dintre cerinţele postului, calităţile angajatului şi ...

‹‹ Pagina 2 din 17
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016