Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CRITERII DE ÎNSCRIERE din 4 mai 2023  pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism, a asociaţiilor profesionale, patronale şi a organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului şi a altor entităţi a căror activitate are impact în domeniul turismului la manifestările expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate ori miniexpoziţiile la care participă Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului în străinătate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CRITERII DE ÎNSCRIERE din 4 mai 2023 pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism, a asociaţiilor profesionale, patronale şi a organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului şi a altor entităţi a căror activitate are impact în domeniul turismului la manifestările expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate ori miniexpoziţiile la care participă Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului în străinătate

EMITENT: Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 430 din 17 mai 2023
──────────
    Aprobate prin ORDINUL 743 din 4 mai 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 17 mai 2023.
──────────
    CAP. I
    Reguli generale
    ART. 1
    Întreprinderile cu activitate în turism, asociaţiile profesionale, patronale şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului şi alte entităţi a căror activitate are impact în domeniul turismului pot participa la manifestările expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate ori miniexpoziţiile la care participă Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, denumit în continuare MAT, în străinătate, în condiţiile în care îndeplinesc cumulativ criteriile prevăzute în prezenta anexă, denumite în continuare Criterii de înscriere.

    ART. 2
    (1) Înscrierea la manifestările expoziţionale enunţate la art. 1 se efectuează după publicarea pe pagina de internet a MAT a listei cu manifestările expoziţionale internaţionale la care MAT participă pe parcursul unui an, astfel:
    a) pentru cele care se desfăşoară în primul semestru al anului, până la data de 15 ianuarie a anului respectiv sau nu mai târziu de 30 de zile înainte de începerea târgului;
    b) pentru cele care se desfăşoară în semestrul al doilea al anului, până la data de 15 mai a anului respectiv sau nu mai târziu de 30 de zile înainte de începerea târgului.

    (2) Înscrierea se face începând cu data publicării listei pe site-ul MAT, iar entităţile interesate vor depune actele necesare pentru înscriere, pentru fiecare manifestare expoziţională internaţională în parte la care doresc să participe.
    (3) Pentru fiecare manifestare expoziţională, MAT stabileşte un număr maxim de participanţi în funcţie de suprafaţa standului şi de bugetul alocat cu această destinaţie.
    (4) Înscrierea se face în ordine cronologică până la atingerea numărului maxim de participanţi stabiliţi de MAT, urmând ca restul celor înscrişi să fie incluşi pe o listă suplimentară de rezervă pentru situaţiile în care cei de pe lista participanţilor înscrişi se retrag. Retragerea participanţilor nu mai este posibilă cu 15 zile înaintea începerii târgului.
    (5) Participanţii înscrişi pe lista de rezervă vor putea participa la alte manifestări expoziţionale ulterioare pentru care aplică, în aceleaşi condiţii prevăzute de prezenta anexă.
    (6) Pentru fiecare manifestare expoziţională la care participă, MAT desemnează o persoană/un grup de persoane responsabilă(e) din cadrul structurii cu atribuţii specifice în domeniul turismului care răspunde de standul expoziţional, atât în perioada premergătoare organizării expoziţiei, cât şi pe durata de desfăşurare a acesteia, care păstrează permanent legătura cu reprezentanţii autorităţii, cu organizatorii, dar şi cu participanţii la expoziţie şi care întocmeşte documentele şi rapoartele aferente participării la manifestarea respectivă.
    (7) Participanţii vor fi selectaţi în ordinea înscrierii lor la MAT. Documentele necesare înscrierii se trimit către MAT prin e-mail la adresa promovare@mturism.ro şi se vor înregistra la registratura structurii cu atribuţii specifice în domeniul turismului. Înscrierea va fi efectuată şi confirmată de către responsabilul de stand numai după primirea şi verificarea tuturor documentelor.
    (8) MAT poate modifica sau completa programul anual de participare la târguri şi expoziţii cu alte târguri de interes pentru promovarea României ca destinaţie turistică, în baza consultării cu organizaţiile interesate/mediul de afaceri, în limita plafonului de cheltuieli alocat cu această destinaţie.
    (9) Selecţia solicitanţilor la manifestările expoziţionale internaţionale se va face după verificarea îndeplinirii criteriilor enumerate la cap. II şi II, în ordinea înregistrării înscrierilor şi în funcţie de suprafaţa standului selectat de MAT pentru fiecare eveniment în parte.

    CAP. II
    Criterii de înscriere pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism
    ART. 3
    Întreprinderile cu activitate de turism pot participa la manifestările expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate ori miniexpoziţiile la care participă MAT în străinătate, doar în baza Schemei de ajutor de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate ori miniexpoziţiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 330/2023.

    ART. 4
    (1) Înscrierea la manifestările expoziţionale se face în baza următoarelor documente:
    a) formular de înscriere, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele criterii de înscriere;
    b) declaraţie pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele criterii de înscriere;
    c) descrierea produselor turistice care se vor promova la respectiva manifestare expoziţională.

    (2) În cazul în care documentele sunt depuse de un împuternicit, se va prezenta dovada împuternicirii.
    (3) Nedepunerea cumulativă a documentelor menţionate la alin. (1) atrage neînscrierea la târg.

    ART. 5
    (1) Pentru înscriere, întreprinderile cu activitate de turism trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
    a) deţin licenţă de turism sau certificat de clasificare, după caz;
    b) comercializează şi promovează în cadrul manifestărilor expoziţionale la care participă pachete, servicii şi produse turistice care să promoveze destinaţiile din România. Îndeplinirea acestui criteriu se va dovedi prin cataloage, broşuri, alte materiale de promovare;
    c) respectă regulamentul de participare la manifestările expoziţionale de turism, în standul MAT;
    d) produsele şi programele turistice care se vor promova la respectiva manifestare de către întreprindere sunt evaluate ca relevante în relaţie cu produsele şi programele prioritar de promovat, conform priorităţilor de promovare turistică ale MAT, precum şi cu specificul manifestării expoziţionale în cauză. O descriere a produselor turistice care se vor promova la respectiva manifestare expoziţională se va transmite, odată cu înscrierea la manifestarea expoziţională, pentru a fi evaluată de către responsabilul de stand.

    (2) Dovada îndeplinirii tuturor criteriilor prevăzute la alin. (1) se face prin transmiterea, după caz, de documente doveditoare, precum şi prin completarea declaraţiei pe propria răspundere menţionate la art. 4 alin. (1) lit. b).

    ART. 6
    Absenţa de la manifestarea expoziţională din motive imputabile întreprinderii, neprezentarea la stand pe întreaga perioadă a manifestării, comportament neadecvat în cadrul standului pe perioada manifestării atrag după sine sancţionarea de către structura cu atribuţii specifice în domeniul turismului prin interzicerea înscrierii participanţilor respectivi la alte manifestări la care MAT participă în străinătate, pentru următorii 5 ani calendaristici.

    CAP. III
    Criterii de înscriere pentru participarea asociaţiilor profesionale, patronale şi a organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului şi a altor entităţi a căror activitate are impact în domeniul turismului
    ART. 7
    (1) Înscrierea se face în baza următoarelor documente:
    a) formular de înscriere, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele criterii de înscriere;
    b) declaraţie pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele criterii de înscriere;
    c) descrierea produselor turistice care se vor promova la respectiva manifestare expoziţională.

    (2) În cazul în care documentele sunt depuse de un împuternicit se va prezenta dovada împuternicirii.
    (3) Nedepunerea cumulativă a documentelor menţionate la alin. (1) atrage neînscrierea la târg.

    ART. 8
    (1) Pentru înscriere, entităţile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
    a) promovează în cadrul manifestărilor expoziţionale la care participă destinaţiile din România sau/şi produsele turistice cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică. Asumarea îndeplinirii acestui criteriu se face pe baza unei declaraţii pe propria răspundere, precum şi prin transmiterea de broşuri, cataloage ori alte materiale de promovare;
    b) respectă regulamentul de participare la manifestările expoziţionale de turism în standul MAT. Asumarea acestei obligaţii se face prin declaraţie pe propria răspundere;
    c) produsele şi programele turistice care se vor promova la respectiva manifestare de către întreprindere sunt evaluate ca relevante în relaţie cu produsele şi programele prioritar de promovat, conform priorităţilor de promovare turistică ale MAT, precum şi cu specificul manifestării expoziţionale în cauză. O descriere a produselor turistice care se vor promova la respectiva manifestare expoziţională se va transmite, odată cu înscrierea la manifestarea expoziţională, pentru a fi evaluată de către responsabilul de stand;
    d) sunt înfiinţate conform legislaţiei în vigoare. Dovada se face prin prezentarea unui extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
    e) nu înregistrează, la data depunerii cererii, debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate;
    f) nu se află în procedură de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii.

    (2) Dovada îndeplinirii tuturor criteriilor prevăzute la alin. (1) se face prin transmiterea, după caz, de documente doveditoare, precum şi prin completarea declaraţiei pe propria răspundere menţionate la art. 7 alin. (1) lit. b).

    ART. 9
    Absenţa de la manifestarea expoziţională din motive imputabile întreprinderii, neprezentarea la stand pe întreaga perioadă a manifestării, comportament neadecvat în cadrul standului pe perioada manifestării atrag după sine sancţionarea de către structura cu atribuţii specifice în domeniul turismului prin interzicerea înscrierii participanţilor respectivi la alte manifestări la care MAT participă în străinătate, pentru următorii 2 ani calendaristici.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 10
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele criterii de înscriere.

    ANEXA

    la criteriile de înscriere
    FORMULAR
    de înscriere la manifestarea expoziţională
    Denumirea manifestării expoziţionale:
    Perioada de desfăşurare:
    1. Datele de identificare ale solicitantului
    Denumirea solicitantului:
    Adresa (sediul social):
    Telefon: Fax: E-mail:
    Pagina web:
    Număr de înmatriculare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor:

    2. Produse turistice şi destinaţii care vor fi promovate în stand
        persoană de contact
        delegat la stand

    Data
    ...............
    Reprezentantul legal al solicitantului
    ..................
    Semnătură/ştampilă
    ...............

    ANEXA 2

    la criteriile de înscriere
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul, ....................., identificat cu ........................., având calitatea de reprezentant legal al Asociaţiei/Federaţiei/autorităţii publice .............., declar pe propria răspundere următoarele:
    - voi promova în cadrul manifestării expoziţionale numai destinaţii turistice româneşti sau produse turistice cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, conform formularului de înscriere anexat;
    – îmi însuşesc şi îmi asum respectarea Regulamentului pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism, a asociaţiilor profesionale, patronale şi a organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului şi a altor entităţi a căror activitate are impact în domeniul turismului la manifestările expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate ori miniexpoziţiile la care participă Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului în străinătate, aprobat prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 743/2023, şi îmi asum sancţiunea nerespectării acestuia. Sancţiunea constă în refuzul instituţiei menţionate mai sus de a mai permite participarea organizaţiei al cărei reprezentant legal sunt, pe o perioadă de 2 ani calendaristici, în pavilioanele naţionale, standurile specializate sau la miniexpoziţiile la care Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului participă în străinătate;
    – entitatea al cărei reprezentant legal sunt nu desfăşoară activităţi economice, iar la data depunerii cererii de participare nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate.

    Cunosc prevederile legale cu privire la falsul în declaraţii şi îmi asum consecinţele juridice ce decurg din declararea unor date sau situaţii neconforme cu realitatea.
    Reprezentantul legal al solicitantului
    ..............
    (nume în clar)
    Semnătură/ştampilă
    ................

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016