Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CRITERII GENERALE din 2 octombrie 2023  de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CRITERII GENERALE din 2 octombrie 2023 de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 913 din 10 octombrie 2023
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 6.463 din 2 octombrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 10 octombrie 2023.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Statul român susţine învăţământul şi asigură implementarea de măsuri de susţinere a performanţei academice şi sportive, respectiv a unor măsuri privind facilitarea accesului la servicii educaţionale pentru candidaţii proveniţi din medii socioeconomice defavorizate şi asigurarea unui climat echitabil şi incluziv în învăţământul superior românesc, prin burse şi alte forme de sprijin material oferite studenţilor şi cursanţilor din învăţământul superior de stat, din România.

    ART. 2
    (1) Din fondurile de la bugetul de stat, instituţiile de învăţământ superior de stat pot acorda:
    a) burse de excelenţă olimpică I/internaţională;
    b) burse de performanţă;
    c) burse de studiu;
    d) burse pentru masterat didactic;
    e) burse pentru învăţământ dual;
    f) burse sociale;
    g) burse speciale;
    h) burse de performanţă sportivă.

    (2) În funcţie de scopul pentru care urmează a fi acordate, bursele se grupează în următoarele categorii:
    a) pentru rezultate academice: bursele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e);
    b) pentru sprijin social: bursele prevăzute la alin. (1) lit. f);
    c) pentru alte activităţi menţionate în prezentul ordin: bursele prevăzute la alin. (1) lit. g) şi h).

    (3) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente studenţilor cu performanţe universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională, în activităţi culturale, civice, de voluntariat şi sportive, inclusiv în competiţiile sportive universitare.
    (4) Statul şi alţi factori interesaţi pot susţine financiar activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional, ale studenţilor.
    (5) Operatorii economici, organizaţiile nonguvernamentale sau persoanele fizice/persoanele juridice pot oferi burse, pe bază de contract, sau alte forme de sprijin studenţilor, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (6) Instituţiile de învăţământ superior de stat pot acorda granturi de studii, burse şi alte forme de sprijin studenţilor prin proiecte instituţionale, fonduri nerambursabile sau din alte surse legal constituite, în conformitate cu metodologiile proprii.
    (7) Instituţiile de învăţământ superior pot acorda granturi de studii şi burse românilor de pretutindeni şi cetăţenilor străini, în conformitate cu metodologiile proprii. Cuantumul bursei este stabilit prin hotărâre a senatului instituţiei de învăţământ superior de stat, la propunerea consiliului de administraţie.
    (8) Studenţii pot beneficia şi de alte burse, finanţate din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior de stat şi din alte forme legal constituite.
    (9) Studenţii români şi străini pot beneficia de burse, mobilităţi şi alte drepturi, finanţate din contracte de finanţare externă nerambursabilă, câştigate de către instituţiile de învăţământ superior de stat în competiţii naţionale şi internaţionale, în cuantumul prevăzut de aceste contracte.

    ART. 3
    (1) Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), cu excepţia burselor sociale ocazionale. Acordarea burselor încetează la data pierderii calităţii de student sau a neîndeplinirii criteriilor de promovabilitate, după caz, în conformitate cu regulamentele de organizare şi funcţionare ale instituţiilor de învăţământ superior.
    (2) Studenţilor înmatriculaţi în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licenţă sau de masterat, care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu, li se acordă acelaşi tip de bursă/burse până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor în prima sesiune din anul universitar curent.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), studenţii înmatriculaţi în ultimul an de studiu pot beneficia de orice tip de bursă până la sfârşitul anului universitar curent, în situaţii temeinic justificate.

    ART. 4
    Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc prin metodologiile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior de stat.

    CAP. II
    Criterii generale de acordare a burselor
    ART. 5
    (1) Bursele de excelenţă olimpică I/internaţională se acordă studenţilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anul I care au obţinut premiul I, II sau III la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei.
    (2) Bursele de excelenţă olimpică I/internaţională se păstrează pe toată durata studiilor universitare de licenţă, dacă se menţine performanţa academică, aşa cum este stabilită în metodologiile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior de stat.
    (3) Cuantumul minim al bursei de excelenţă olimpică I/ internaţională este stabilit prin ordin al ministrului educaţiei.

    ART. 6
    (1) Bursele pentru performanţă se acordă studenţilor din învăţământul superior de stat, înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă, indiferent de forma de finanţare. Acestea se distribuie conform metodologiilor proprii ale instituţiilor de învăţământ superior de stat.
    (2) Bursele atribuite pentru stimularea performanţei prevăzute la alin. (1) se pot acorda studenţilor care se încadrează în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:
    a) au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, respectiv au cele mai mari medii din acelaşi an de studiu al unui program de studii;
    b) au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete;
    c) alte situaţii stabilite de instituţiile de învăţământ superior de stat prin metodologiile proprii.

    (3) Instituţiile de învăţământ superior de stat vor stabili, prin metodologiile proprii, criterii minimale pentru performanţele prevăzute la alin. (2) lit. b).
    (4) Bursa pentru stimularea performanţei prevăzute la alin. (2) lit. b) se poate acorda începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoaşterii performanţelor de către instituţiile de învăţământ superior, pentru o perioadă de un an calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor.
    (5) Cuantumul bursei de performanţă este mai mare decât cuantumul bursei sociale.

    ART. 7
    (1) Bursele de studiu se acordă studenţilor care frecventează cursurile licenţei didactice cu dublă specializare într-o instituţie de învăţământ superior de stat.
    (2) Bursele de studiu se acordă în limita bugetului alocat cu această destinaţie şi în conformitate cu metodologia proprie a instituţiei de învăţământ superior de stat.
    (3) Cuantumul bursei de studiu acordate de la bugetul de stat studenţilor înmatriculaţi la programele de studii universitare de licenţă didactică cu dublă specializare este egal cu salariul net al unui profesor debutant, aflat în plată la data de 1 octombrie a fiecărui an.

    ART. 8
    (1) Bursele pentru învăţământ dual se acordă studenţilor înscrişi la un program de studii din cadrul învăţământului dual, organizat de o instituţie de învăţământ superior de stat, ce îndeplinesc condiţiile stabilite prin metodologiile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior de stat.
    (2) Operatorii economici şi/sau autorităţile locale pot acorda burse cel puţin la nivelul celor acordate din fonduri publice pentru învăţământul universitar, precum şi din alte fonduri, pentru învăţarea în condiţii de calitate.

    ART. 9
    (1) Bursele pentru masterat didactic se acordă studenţilor care frecventează cursurile de masterat didactic într-o instituţie de învăţământ superior de stat.
    (2) Cuantumul bursei pentru masterat didactic este egal cu salariul net al unui profesor debutant, aflat în plată la data de 1 octombrie a fiecărui an.

    ART. 10
    (1) Bursele sociale au rolul de a asigura condiţii minime de subzistenţă, de a facilita accesul şi de a menţine în sistemul de învăţământ superior de stat studenţii proveniţi din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate şi din centre de plasament, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscrişi.
    (2) Bursele sociale sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcţie de situaţia socioeconomică a familiei studentului, de criteriile generale stabilite prin prezentul ordin şi criteriile specifice elaborate conform metodologiei proprii a instituţiei de învăţământ superior de stat.
    (3) Cuantumul minim al bursei sociale se propune anual, până la data de 1 septembrie, de către Comisia Naţională pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS)‚ se adoptă prin ordin al ministrului educaţiei şi trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare.
    (4) Cuantumul burselor sociale se stabileşte prin hotărâre a senatului instituţiei de învăţământ superior de stat, la propunerea consiliului de administraţie, în limita fondurilor disponibile şi în funcţie de nevoile identificate la nivelul comunităţii studenţeşti, cu respectarea prevederilor art. 149 alin. (26) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.
    (5) Bursele sociale se acordă, pe baza prevederilor metodologiei proprii stabilite de către senatul universitar, la propunerea consiliului de administraţie, ca urmare a consultării cu reprezentanţii studenţilor, inclusiv cu organizaţiile studenţeşti din instituţia de învăţământ superior de stat.
    (6) Pentru acordarea burselor sociale, în metodologiile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior de stat nu sunt prevăzute alte criterii academice în afara celui de promovabilitate.
    (7) Bursele sociale se cumulează cu alte tipuri de burse stabilite prin prezentul ordin, dacă studentul îndeplineşte criteriile specifice stabilite în metodologiile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru ambele categorii de burse.
    (8) Bursele sociale se acordă pe durata legală a programului de studii, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
    (9) Beneficiarii burselor sociale pot fi:
    a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, studenţii care provin din familii monoparentale sau studenţii proveniţi din centre de plasament şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
    b) studenţii bolnavi de tuberculoză, care se află în evidenţa unităţilor medicale, pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbţie severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronşic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiul F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor şi încadraţi într-un grad de invaliditate, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
    c) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 12 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

    (10) Sintagma „familie monoparentală“ desemnează familia formată din persoana singură şi copilul/copiii aflat/aflaţi în întreţinere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învăţământ - cursuri de zi, organizată potrivit legii, şi care locuiesc şi gospodăresc împreună.
    (11) Prin „persoană singură din familia monoparentală“ se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) este necăsătorită;
    b) este văduvă;
    c) este divorţată;
    d) al/a cărei/cărui soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
    e) al/a cărei/cărui soţ/soţie se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 178 lit. c) sau d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) al/a cărei/cărui soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
    g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e).

    (12) Se asimilează termenului „familie“ şi persoana/ persoanele care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care locuieşte/locuiesc împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa/lor.

    ART. 11
    (1) Studenţii pot beneficia, la cerere, pe baza documentelor justificative, şi de următoarele tipuri de burse sociale ocazionale, indiferent dacă studentul beneficiază şi de altă categorie de bursă:
    a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi, studenţilor care provin din familii monoparentale, studenţilor proveniţi din centre de plasament sau studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 12 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net la nivel naţional. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student de două ori în cursul unui an universitar;
    b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel naţional, constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcăminţii copilului nou-născut şi care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;
    c) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei). Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(e)/căsătorit(e) cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/ succesorului legal o singură dată în cursul anului universitar.

    (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat pot acorda alte stimulente financiare studenţilor în situaţie de risc, în conformitate cu metodologiile proprii.
    (3) Cuantumul acestor burse este stabilit de senatul instituţiei de învăţământ superior de stat, la propunerea consiliului de administraţie, dar trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.

    ART. 12
    (1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează până la împlinirea vârstei de 26 de ani. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se înţelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestora şi ale persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) În situaţia în care personalul instituţiei de învăţământ are suspiciuni privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a bursei sociale, rectorul sesizează situaţia autorităţilor publice locale, în vederea efectuării unei anchete sociale. Personalul instituţiei de învăţământ nu efectuează anchete sociale în vederea acordării burselor sociale.
    (4) După caz, bursa socială poate fi acordată sau retrasă, ca urmare a unei solicitări în acest sens din partea serviciilor publice de asistenţă socială şi pe baza unui raport de anchetă socială.

    ART. 13
    (1) Conform art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, verificarea veniturilor declarate de solicitanţi se face de către reprezentanţii instituţiei de învăţământ superior, cu ajutorul platformei PatrimVen sau prin solicitarea organului central fiscal, în a cărui rază teritorială se află situaţi beneficiarii, a unui document care să ateste situaţia veniturilor declarate de către aceştia.
    (2) În vederea acordării burselor sociale, studenţii trebuie să depună următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în unul dintre tipurile de burse oferite:
    a) cererea solicitantului, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obţinute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
    b) pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l şi pe acesta, nu realizează venituri sau cel puţin un părinte al studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
    c) copii de pe certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinţilor, de pe acte de stare civilă/decizia instanţei de menţinere a stării de arest/raportul de anchetă socială în cazul părinţilor dispăruţi, dacă este cazul;
    d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (9) lit. b).

    (3) Pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei, aşa cum sunt precizate la alin. (2), este necesar acordul olograf al studentului şi membrilor familiei, după caz, privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei.

    ART. 14
    (1) Bursele speciale se pot acorda studenţilor care se încadrează în cel puţin unul dintre următoarele cazuri, cu respectarea concomitentă a criteriului privind promovabilitatea:
    a) au obţinut performanţe cultural-artistice deosebite sau pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat;
    b) alte situaţii stabilite de instituţiile de învăţământ superior prin metodologiile proprii.

    (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat vor stabili, prin metodologiile proprii, criterii minimale pentru bursele prevăzute la alin. (1).

    ART. 15
    (1) Bursele de performanţă sportivă se pot acorda studenţilor care au obţinut performanţe sportive deosebite, iar condiţiile de acordare sunt stabilite prin metodologiile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior de stat.
    (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat vor stabili, prin metodologiile proprii, criterii minimale pentru bursele prevăzute la alin. (1).

    ART. 16
    (1) Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate instituţiilor de învăţământ superior de către Ministerul Educaţiei, în limita bugetului alocat cu această destinaţie, proporţional cu numărul total al studenţilor înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă, fără taxă de studii, la ciclurile de studii de scurtă durată, licenţă şi master din instituţia de învăţământ superior respectivă, în baza contractului instituţional pentru fondul de burse, pe baza costului standard pentru fondul de burse şi protecţie socială.
    (2) Valoarea costului standard pentru fondul de burse şi protecţie socială în lei/lună/student este echivalentul a 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
    (3) În cazul studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de studii de licenţă din domeniile aferente STIM (Ştiinţe Exacte, Tehnologie, Inginerie şi Matematică), costului standard pentru fondul de burse şi protecţie socială i se aplică un coeficient de 33%.
    (4) Din fondul de burse repartizat instituţiilor de învăţământ superior de stat, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale.
    (5) În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanţă.
    (6) Sumele rămase în sold pentru facilităţi de transport pentru studenţi, subvenţii pentru cămine-cantine şi sumele pentru bursele studenţilor neridicate în termen pot fi utilizate în anii următori pentru acordarea de burse pentru studenţi, precum şi pentru alte cheltuieli de natura investiţiilor pentru infrastructura de cămine, cantine şi pentru susţinerea activităţilor centrelor pentru consiliere şi orientare în carieră.

    ART. 17
    (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat pot suplimenta fondul pentru burse provenit de la bugetul de stat, pentru fiecare categorie de burse, cu fonduri provenite din venituri proprii.
    (2) Ponderea fondurilor alocate de instituţiile de învăţământ superior de stat pentru burse, provenite din venituri proprii, din totalul fondului pentru burse al instituţiei de învăţământ superior de stat constituie un indicator de performanţă în evaluările instituţionale realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, respectiv un indicator de performanţă pentru acordarea finanţării suplimentare a instituţiilor de învăţământ superior de stat.

    ART. 18
    (1) Cuantumul burselor de performanţă, burselor de performanţă sportivă, burselor speciale şi al burselor pentru învăţământ dual se aprobă prin hotărâre a senatului, la propunerea consiliului de administraţie, ca urmare a consultării cu reprezentanţii studenţilor, inclusiv a organizaţiilor studenţeşti reprezentative din instituţia de învăţământ superior de stat.
    (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat pot stabili proceduri interne pentru acordarea de sprijin financiar studenţilor cu rezultate deosebite, pentru participarea la conferinţe sau publicarea de articole ştiinţifice.
    (3) Instituţiile de învăţământ superior de stat pot acorda burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare, în vederea susţinerii mobilităţilor temporare efectuate în universităţi şi instituţii din ţară şi străinătate. Cuantumul acestor burse este stabilit de senatul instituţiei de învăţământ superior de stat, la propunerea consiliului de administraţie.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    (1) Informaţiile privind modalitatea de accesare şi acordare a burselor de la bugetul de stat se fac publice prin afişarea pe pagina web şi la sediul instituţiei de învăţământ superior de stat, la începutul anului universitar, precum şi în „Ghidul studentului“, după caz.
    (2) Acordarea burselor se realizează în baza prevederilor metodologiilor proprii ale instituţiilor de învăţământ superior de stat, stabilite prin hotărâre a senatului universităţii, la propunerea consiliului de administraţie.
    (3) Anunţurile pentru depunerea cererilor şi documentelor justificative în vederea obţinerii unor categorii de burse vor fi publicate pe site-ul şi la avizierul fiecărei instituţii de învăţământ superior de stat/facultăţi cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea acestora.
    (4) Procedura de acordare a burselor va include prevederi speciale privind modalitatea de contestaţie, perioada pentru depunerea acestora şi responsabilul de rezolvarea contestaţiilor înregistrate privind modul de atribuire a burselor.

    ART. 20
    În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obţinerea unei burse pentru ajutor social, instituţiile de învăţământ superior de stat vor sesiza organele de anchetă competente şi vor proceda la sancţionarea studentului, în funcţie de gravitatea faptei.

    ART. 21
    (1) Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de studii universitare de scurtă durată, un singur program de studii universitare de licenţă, pentru un singur program de studii universitare de masterat, cu excepţia burselor pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare prevăzute la art. 18.
    (2) Absolvenţii unui program de studii universitare de licenţă sau studenţii înmatriculaţi la un program de studii de licenţă, care au şi calitatea de studenţi înmatriculaţi la un program de studii universitare de licenţă didactică cu dublă specializare, pot beneficia de bursă de studiu.
    (3) Absolvenţii unui program de studii universitare de masterat sau studenţii înmatriculaţi la un program de studii de masterat, care au şi calitatea de studenţi înmatriculaţi la un program de studii universitare de masterat didactic, beneficiază de bursă pentru masterat didactic.
    (4) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi categorie, prevăzute la art. 2 alin. (2), dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată.

    ART. 22
    Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naţionalitatea, cetăţenia, orientarea sexuală, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conformă cu legislaţia europeană în vigoare, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate, forma de finanţare şi nici accesul la burse din alte surse.

    ART. 23
    Instituţiile de învăţământ superior de stat elaborează şi aplică propria metodologie, aprobată de senatul universitar la propunerea consiliului de administraţie, în urma consultării cu reprezentanţii studenţilor şi cu organizaţiile studenţeşti reprezentative, legal constituite, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016