Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - lege 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Lege 2010

Selectati luna pentru care doriti sa afisam lege din 2010‹‹ Pagina 1 din 29

Monitorul Oficial 898 din 31 Decembrie 2010 (M. Of. 898/2010)

 LEGE nr. 278 din 24 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 31 decembrie 2010

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 76 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 453 din 2 iulie 2010, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. la articolul 3, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) contract de achiziţie publică - contractul comercial ...

Monitorul Oficial 889 din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 889/2010)

LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege.cap. ialocaţia pentru susţinerea familieiart. 1(1) prin prezenta lege se instituie alocaţia pentru susţinerea familiei ca formã de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstã de pânã la 18 ani, denumitã în continuare alocaţie.(2) acordarea alocaţiei prevãzute la alin. (1) are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurãrii unor condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventãrii de cãtre copiii de vârstã şcolarã, aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învãţãmânt, organizate potrivit legii.art. 2(1) beneficiazã de ...

Monitorul Oficial 892 din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 892/2010)

LEGE nr. 289 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 30 decembrie 2010

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege.art. ilegea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 4, alineatele (2) şi (8), precum şi literele b), d) şi f) ale alineatului (16) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:"(2) comisia de supraveghere a asigurãrilor este autoritatea administrativã autonomã, de specialitate, independentã, autofinanţatã, cu personalitate juridicã, cu sediul în municipiul bucureşti, care îşi exercitã atribuţiile potrivit prevederilor prezentei legi.....................................................................(8) numirea membrilor consiliului comisiei de ...

Monitorul Oficial 888 din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 888/2010)

LEGE nr. 288 din 28 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege.art. ise aprobã ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 389 din 11 iunie 2010, cu urmãtoarele modificãri şi completãri:1. articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"art. 2. - prezenta ordonanţã de urgenţã se aplicã contractelor de credit, cu urmãtoarele excepţii:a) contracte de închiriere sau de leasing, în cazul în care obligaţia de cumpãrare a obiectului contractului nu este stabilitã nici prin respectivul contract, nici prin alt contract separat;b) contracte de credit sub forma «descoperitului ...

LEGE nr. 276 din 24 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege.art. ilegea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 2, alineatele (1), (2), (4) şi (6) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:"art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, termenul familie desemneazã soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necãsãtoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodãresc împreunã.(2) se considerã familie şi persoana care locuieşte şi gospodãreşte împreunã cu copiii aflaţi în întreţinerea sa ...

 LEGE nr. 281 din 24 decembrie 2010 pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 888 din 30 decembrie 2010

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. i(1) la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:a) ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 125/2007, cu modificările şi completările ulterioare;b) legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 442 din 24 iunie 2002, cu modificările ulterioare;c) ordonanţa ...

LEGE nr. 280 din 24 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege.art. ilegea nr. 122/2006 privind azilul în românia, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 17 alineatul (1), partea introductivã a literei h) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"h) dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate, a cãrui valabilitate va fi prelungitã periodic de oficiul român pentru imigrãri. solicitantul care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru plata taxei aferente eliberãrii sau prelungirii documentului temporar de identitate este scutit ...

Monitorul Oficial 885 din 29 Decembrie 2010 (M. Of. 885/2010)

LEGE nr. 252 din 14 decembrie 2010 privind ratificarea Conventiei Consiliului Europei pentru protectia copiilor impotriva exploatarii sexuale si a abuzurilor sexuale, adoptata la Lanzarote la 25 octombrie 2007 si semnata de Romania la Lanzarote la 25 octombrie 2007 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 29 decembrie 2010

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege.art. 1se ratificã convenţia consiliului europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatãrii sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptatã la lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnatã de românia la lanzarote la 25 octombrie 2007, denumitã în continuare convenţie.art. 2cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, românia comunicã secretariatului general al consiliului europei cã:- în conformitate cu prevederile art. 37 paragraful 2 din convenţie, se desemneazã inspectoratul general al poliţiei române din cadrul ministerului administraţiei şi internelor ca instituţie responsabilã pentru implementarea prevederilor art. 37 paragraful 1 din convenţie.art. 3În conformitate cu dispoziţiile art. 10 paragraful 2 lit. a) ...

Monitorul Oficial 872 din 28 Decembrie 2010 (M. Of. 872/2010)

LEGE nr. 264 din 22 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2009 privind unele masuri in domeniul functiei publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administratia publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unicse aprobã ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele mãsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întãrirea capacitãţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unitãţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publicã centralã şi localã, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 668 din 6 octombrie 2009, cu modificãrile ulterioare, cu urmãtoarele modificãri:1. la articolul i, punctele 1-5 ...

Monitorul Oficial 878 din 28 Decembrie 2010 (M. Of. 878/2010)

LEGE nr. 266 din 22 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2010 pentru reglementarea unor masuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 28 decembrie 2010

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unicse aprobã ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 42 din 28 aprilie 2010 pentru reglementarea unor mãsuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului ministerului administraţiei şi internelor pe anul 2010, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 296 din 6 mai 2010.aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã.preŞedintele camerei deputaŢilor roberta alma anastase preŞedintele senatului   mircea-dan geoanĂbucureşti, 22 decembrie 2010.nr. 266.  ----

‹‹ Pagina 1 din 29
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016