Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 CONDIŢII GENERALE din 12 februarie 2014 asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDIŢII GENERALE din 12 februarie 2014  asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice    Twitter Facebook
Cautare document

 CONDIŢII GENERALE din 12 februarie 2014 asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 18 februarie 2014

    CAP. I
    Cadru general

    ART. 1
    Prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integrantă din licenţă.
    ART. 2
    (1) Obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea, în regim concurenţial, a activităţii de furnizare a energiei electrice, în conformitate cu reglementările în vigoare, prin intermediul personalului şi dotărilor existente la sediile prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei.
    (2) Complementar faţă de activitatea de la alin. (1), obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea activităţii de furnizare în regim reglementat, dacă titularul licenţei a fost desemnat de autoritatea competentă ca furnizor de ultimă instanţă.
    ART. 3
    Nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea anumitor lucrări la clienţii săi, care nu sunt specifice activităţii de furnizare.
    ART. 4
    Titularul licenţei este responsabil pentru respectarea Condiţiilor specifice şi a Condiţiilor generale asociate licenţei, denumite în continuare Condiţiile licenţei sau Condiţii.
    ART. 5
    Următorii termeni utilizaţi în textul Condiţiilor licenţei sunt definiţi după cum urmează:
    1. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare;
    2. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013;
    3. Autoritatea competentă - prin Lege, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro
    4. Etichetarea energiei electrice - totalitatea activităţilor prin care se specifică originea energiei electrice furnizate;
    5. Loc de consum - incintă sau zonă în care se consumă, printr-o singură instalaţie de utilizare, energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalaţii de racordare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum, după caz, în incinte sau în zone diferite ori în aceeaşi incintă sau zonă;
    6. Operator de reţea - după caz, operatorul de transport şi de sistem sau un operator de distribuţie;
    7. Raport anual - document ce cuprinde Situaţiile financiare, Raportul administratorilor şi Raportul auditorilor, întocmite conform legii şi reglementărilor contabile stabilite de ministerul de resort şi trimis de conducerea executivă a societăţii la direcţia teritorială de administrarea fiscală din cadrul acestui minister, unde societatea este înregistrată;
    8. Responsabilitatea echilibrării - responsabilitatea fiecărui titular de licenţă, faţă de operatorul de transport şi de sistem, pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi schimburilor de energie electrică proprii, după caz;
    9. Situaţiile financiare - documente referitoare la activităţile ce fac obiectul licenţei, precum şi la cele pe care titularul licenţei le desfăşoară în afara licenţei, şi care cuprind bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile şi notele explicative. Situaţiile financiare se depun, conform legii, la direcţia teritorială a ministerului de resort unde este înregistrat operatorul economic;
    10. Standard de performanţă - normele tehnice, economice şi operaţionale cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate ai serviciului contractat;
    11. Subvenţionare încrucişată - modalitate de subvenţionare care vizează transferurile de resurse provenite din vânzările unor categorii de produse sau servicii ale unei întreprinderi pentru a sprijini activităţile acelei întreprinderi într-o altă categorie de produse sau în altă zonă.

    CAP. II
    Drepturi ale titularului licenţei

    ART. 6
    Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul, în condiţiile reglementărilor în vigoare:
    a) să vândă energie electrică către clienţi finali, pe piaţa cu amănuntul de energie electrică;
    b) să tranzacţioneze - să vândă şi să cumpere - energie electrică, pe piaţa angro de energie electrică, inclusiv prin operaţiuni de import şi export de energie electrică.
    ART. 7
    Pentru realizarea activităţii de furnizare a energiei electrice către clienţii finali, titularul licenţei are dreptul de a încheia contracte cu operatori de reţea, conform contractelor-cadru aprobate de autoritatea competentă.
    ART. 8
    Titularul licenţei are dreptul ca, în cazul nerespectării de către clientul final a contractului de furnizare încheiat, să aplice penalizări şi să sisteze temporar furnizarea energiei electrice, în condiţiile contractuale stabilite conform reglementărilor în vigoare.
    ART. 9
    Titularul licenţei are dreptul să rezilieze contractul de furnizare numai în situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 10
    Titularul licenţei are dreptul de a transfera responsabilitatea echilibrării către o parte responsabilă cu echilibrarea care a fost înregistrată la operatorul de transport şi de sistem în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
    ART. 11
    - Titularul licenţei are dreptul de acces la datele privind consumul de energie electrică al clienţilor finali de energie electrică deţinute de operatorii de măsurare, în condiţiile reglementărilor în vigoare.
    ART. 12
    În conformitate cu reglementările în vigoare, titularul licenţei are dreptul să se adreseze autorităţii competente pentru soluţionarea:
    a) disputelor privind accesul la reţeaua electrică de interes public;
    b) disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul, cu alţi participanţi la piaţa de energie electrică;
    c) neînţelegerilor precontractuale în care este angajat.
    ART. 13
    Deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenţei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor, generate de încălcarea prevederilor Condiţiilor licenţei sau ale Legii, pot fi atacate de titularul licenţei la instanţa judecătorească competentă.

    CAP. III
    Obligaţii ale titularului licenţei

    SECŢIUNEA 1
    Respectarea legilor şi reglementărilor

    ART. 14
    (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va respecta prevederile:
    a) licenţei, împreună cu Condiţiile licenţei;
    b) Legii, inclusiv a modificărilor aduse ulterior acesteia;
    c) reglementărilor emise de autoritatea competentă;
    d) regulamentelor europene de directă aplicabilitate;
    e) normativelor, prescripţiilor, standardelor şi altor acte normative în vigoare în sectorul energiei electrice sau impuse de cadrul normativ în vigoare.
    (2) La cererea scrisă a autorităţii competente, titularul licenţei este obligat să participe, în condiţiile prevăzute în cerere, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, ori a altor acte normative din sectorul energiei electrice.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţia de contractare

    ART. 15
    (1) Titularul licenţei are obligaţia să furnizeze energie electrică unui client final numai după încheierea unui contract de furnizare, cu excepţia situaţiilor reglementate în mod distinct de către autoritatea competentă, în condiţiile Legii. Contractul de furnizare a energiei electrice va include dreptul clientului final de a denunţa în mod unilateral oricând acest contract, cu preaviz, în conformitate cu prevederile din Lege.
    (2) Titularul licenţei are obligaţia să modifice sau să completeze, prin acte adiţionale, contractele de furnizare sau anexele acestora, atunci când se modifică cadrul de reglementare în vigoare ori atunci când se justifică solicitările clienţilor cu privire la actualizarea unor elemente din contract sau detalierea/completarea unor clauze contractuale.
    ART. 16
    Titularul licenţei are obligaţia să încheie contractele prevăzute la art. 7, doar în cazul în care:
    a) clientul final nu comunică titularului licenţei, în scris, opţiunea sa de a încheia el însuşi acele contracte;
    b) nu sunt aplicabile condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, potrivit cărora clientul însuşi are obligaţia de a încheia contractele respective.
    ART. 17
    Anterior exercitării dreptului prevăzut la art. 8 din licenţă, faţă de clienţii finali debitori, titularul licenţei:
    a) acceptă, la cerere, întâlniri cu aceştia, în vederea clarificării modului de aplicare a condiţiilor contractuale;
    b) acordă un preaviz de sistare a furnizării energiei electrice, termenele calendaristice fiind stabilite conform reglementărilor în vigoare;
    c) se asigură că, în cazul sistării temporare a furnizării energiei electrice, sunt deconectaţi conform reglementărilor în vigoare numai clienţii finali debitori.
    ART. 18
    Titularului licenţei îi este interzis să facă propuneri şi să încheie cu vreunul dintre clienţi contracte care să conţină prevederi ce contravin obligaţiilor din licenţă.
    ART. 19
    Titularul licenţei este obligat să-şi asume responsabilitatea echilibrării faţă de operatorul de transport şi de sistem, în achiziţia şi vânzarea, importul şi exportul de energie electrică, conform reglementărilor autorităţii competente.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Intermedierea accesului la reţelele electrice de interes public

    ART. 20
    La cererea unui client final căruia titularul licenţei îi poate furniza energie electrică, titularul licenţei este obligat să asigure serviciul de intermediere privind accesul la reţeaua electrică de distribuţie sau, după caz, la reţeaua electrică de transport, în condiţiile Legii şi ale reglementărilor în vigoare.
    ART. 21
    Pentru clientul final cu care a încheiat contractul de furnizare, titularul licenţei are obligaţia să asigure intermedierea relaţiei acestuia cu operatorul de reţea, cu excepţia cazului în care contractul de distribuţie sau de transport a fost încheiat direct de clientul final cu operatorul de reţea.
    ART. 22
    Titularul licenţei nu poate furniza energie electrică la un loc de consum al unui client final dacă la acel loc de consum nu există instalat un grup de măsurare a energiei electrice utilizat pentru decontare care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile, cu excepţia situaţiilor prevăzute în mod distinct în reglementările aprobate de autoritatea competentă.
    ART. 23
    (1) La sesizarea scrisă a clientului final, cu privire la un grup de măsurare defect sau suspectat de înregistrare eronată, titularul licenţei are obligaţia să solicite, în cel mai scurt timp posibil, operatorului de transport şi de sistem sau operatorului de distribuţie, după caz, verificarea grupului de măsurare respectiv şi adoptarea măsurilor de remediere, dacă este cazul.
    (2) În cazul în care titularul licenţei este informat de oricare partener contractual (producător, operator de reţea sau client) cu privire la defectarea unui grup de măsurare a energiei electrice utilizat pentru decontare, acesta este obligat să recalculeze şi să factureze contravaloarea consumului de energie neînregistrat/înregistrat suplimentar de grupul de măsurare defect, procedând conform reglementărilor în vigoare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Transmiterea înregistrărilor privind prognoza consumului de energie electrică

    ART. 24
    Titularul licenţei are obligaţia să transmită operatorului de transport şi de sistem prognoze de consum al clienţilor finali deserviţi, în formatul şi la termenele stabilite în reglementările în vigoare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Facturarea energiei electrice vândute

    ART. 25
    Facturile emise clienţilor finali de către titularul licenţei trebuie să respecte orice prevedere aplicabilă, emisă de autorităţile competente, şi să conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale a acestora.
    ART. 26
    În facturile emise clienţilor finali de către titularul licenţei este obligatoriu să fie evidenţiate, în mod distinct, contravaloarea energiei electrice furnizate, a serviciilor de transport/distribuţie aferente, contractate de către titularul licenţei, taxele prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi contravaloarea altor sume de bani percepute în aplicarea unor reglementări aprobate de ANRE sau impuse de legislaţia în vigoare.
    ART. 27
    Titularul licenţei este obligat să transfere instituţiilor în drept, conform actelor normative în vigoare, taxele colectate şi impozitele.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Etichetarea energiei electrice

    ART. 28
    Titularul licenţei are obligaţia să precizeze anual provenienţa, pe surse de energie primară folosită, a energiei electrice achiziţionate în anul calendaristic anterior, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Informarea clienţilor

    ART. 29
    (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are obligaţia de a organiza şi a menţine o structură specializată în relaţia cu clienţii finali, care dispune de personal şi dotare corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, precum şi căi de comunicare cunoscute public. Prin intermediul acestui compartiment, titularul licenţei asigură comunicarea cu clienţii finali cu privire la reglementările ce privesc piaţa de energie electrică şi modificările survenite la actele normative din domeniu.
    (2) Sistemul de comunicare prevăzut la alin. (1) va fi funcţional înainte ca titularul licenţei să înceapă activitatea ce face obiectul licenţei.
    (3) Titularul licenţei e obligat să informeze anual autoritatea competentă, până la data de 15 februarie, despre adresele şi datele de contact ale centrelor de relaţii cu clienţii ce fac parte din sistemul instituit potrivit prevederilor alin. (1) şi care deservesc clienţii finali casnici.
    ART. 30
    Sistemul instituit conform art. 29 permite ca, prin structura specializată în relaţia cu clienţii finali, titularul licenţei:
    a) să aducă la cunoştinţă clienţilor obligaţiile sale, ce decurg din licenţă;
    b) să notifice oricărui client, în scris, apariţia unor modificări cu privire la drepturile, obligaţiile sau alte sarcini din contractul de furnizare, determinate de modificarea cadrului de reglementare. Titularul licenţei transmite clientului notificarea, la termenele prevăzute de reglementările în vigoare;
    c) să notifice clienţilor săi finali, conform prevederilor contractuale sau ale reglementarilor in vigoare, intenţia de a înceta desfăşurarea activităţilor contractate pe baza licenţei;
    d) să asigure orice alte obligaţii de informare a clienţilor finali dispuse de reglementările în vigoare.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Răspunsuri la reclamaţiile adresate titularului licenţei

    ART. 31
    Prin intermediul structurii specializate în relaţia cu clienţii, titularul licenţei înregistrează cererile, sesizările şi reclamaţiile adresate de clienţii săi în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului de energie electrică şi alte aspecte legate de activitatea sau practicile titularului licenţei în sectorul energiei electrice. Acest serviciu întocmeşte şi menţine registrul de evidenţă a cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor adresate de către clienţii săi, precum şi a modului de soluţionare a acestora.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Constatarea şi prevenirea furturilor de energie electrică, deteriorărilor şi intervenţiilor asupra echipamentelor de măsurare

    ART. 32
    În cel mai scurt timp posibil de la luarea la cunoştinţă, titularul licenţei este obligat să informeze operatorul de reţea asupra oricărui incident care, în opinia sa, a putut produce o deteriorare a instalaţiilor electrice aflate în exploatarea acestuia.
    ART. 33
    În cel mai scurt timp posibil, titularul licenţei este obligat să transmită operatorului de reţea datele/informaţiile, primite prin sesizări/petiţii, despre defectarea grupurilor de măsurare, sustragerea de energie electrică sau pericole de electrocutare.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Asigurarea mediului concurenţial normal şi a tratării nediscriminatorii a clienţilor

    ART. 34
    Titularului licenţei îi este interzis să se angajeze în practici anticoncurenţiale pe piaţa de energie electrică şi să împiedice sau să încerce să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de licenţe sau potenţiali competitori să se angajeze în activitatea de furnizare de energie electrică, şi trebuie să respecte prevederile legale referitoare la concurenţă.
    ART. 35
    Titularul licenţei nu poate deţine, simultan, mai mult de o licenţă de furnizare de energie electrică.
    ART. 36
    În conformitate cu prevederile reglementărilor autorităţii competente, pentru a putea efectua operaţiuni pe pieţele centralizate de energie electrică, titularul licenţei este obligat să întreprindă demersurile necesare înregistrării sale ca participant pe aceste pieţe.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Separarea situaţiilor contabile

    ART. 37
    (1) În conformitate cu cerinţele legale, pentru activităţile ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei are obligaţia să întocmească situaţii contabile distincte (defalcate/detaliate separat), aşa cum ar trebui să se procedeze în cazul în care activităţile respective ar fi efectuate de către operatori economici separaţi. Totodată, situaţiile contabile pentru activităţile ce fac obiectul licenţei trebuie să fie prezentate separat de acelea asociate altor activităţi comerciale incluse în obiectul său de activitate, aprobat prin actul constitutiv.
    (2) Situaţiile contabile vor fi întocmite astfel încât veniturile şi cheltuielile asociate activităţilor autorizate prin licenţă să fie identificabile în documentele contabile ale titularului licenţei, separat de cele asociate altor activităţi pe care le desfăşoară.
    (3) Titularul licenţei indică în scris care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor şi cheltuielilor avute în vedere la separarea situaţiilor contabile.
    (4) Titularul licenţei se asigură că ţinerea situaţiilor contabile în conformitate cu cerinţele prezentului articol este efectivă pe durata de valabilitate a licenţei.
    (5) În cazul în care există cheltuieli comune între activităţile ce fac obiectul licenţei şi alte activităţi ale titularului licenţei, acesta va prezenta, la cererea autorităţii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute după această repartizare.

    SECŢIUNEA a 12-a
    Menţinerea activelor

    ART. 38
    (1) Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu 60 de zile înainte, intenţia de a efectua operaţiuni (inclusiv fuziuni sau divizări), în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane;
    b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 25%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei sau capitalul social existent la un moment dat, obţinut prin creşteri sau scăderi ale capitalului social iniţial, făcute ulterior emiterii Licenţei, cu respectarea prevederilor Condiţiilor asociate licenţei.
    (2) Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei.

    SECŢIUNEA a 13-a
    Eliminarea subvenţionărilor încrucişate

    ART. 39
    În conformitate cu dispoziţiile Legii, titularului licenţei îi este interzisă subvenţia încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate pe care acesta le desfăşoară.

    SECŢIUNEA a 14-a
    Constituirea şi menţinerea garanţiilor financiare

    ART. 40
    (1) Conform cerinţelor din Lege, titularul licenţei este obligat să constituie şi să menţină garanţiile financiare necesare participării la piaţa angro de energie electrică şi asigurării continuităţii în desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice pe piaţa cu amănuntul de energie electrică.
    (2) Titularul licenţei va constitui garanţiile financiare înainte de a începe activitatea de furnizare de energie electrică.
    (3) Garanţiile financiare prevăzute la alin. (1) se constituie în conformitate cu reglementările în vigoare, aplicabile participanţilor la piaţa de energie electrică.
    (4) Indiferent de forma în care s-au constituit garanţiile financiare, valoarea acestora nu va putea fi, în niciun moment, mai mică decât suma fondurilor necesare pentru executarea pe timp de 30 de zile calendaristice a contractelor aflate în derulare, cu excepţia garanţiilor financiare constituite de furnizorii de ultimă opţiune a căror valoare nu poate fi mai mică de 10% din media lunară a cifrei de afaceri înregistrate în anul anterior în desfăşurarea activităţilor care fac obiectul licenţei.
    (5) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenţei, în orice moment, pe durata de valabilitate a licenţei, documente care să dovedească constituirea şi menţinerea garanţiei financiare prevăzute la alin. (1).
    (6) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenţei revizuirea formei şi valorii garanţiilor financiare, dacă se modifică condiţiile avute în vedere la emiterea licenţei.

    SECŢIUNEA a 15-a
    Asigurarea confidenţialităţii

    ART. 41
    (1) Titularul licenţei are obligaţia să asigure că informaţiile sensibile comercial, obţinute de acesta în cursul operaţiunilor comerciale, nu pot fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii. Fac excepţie cazurile când:
    a) se dispune de consimţământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;
    b) informaţia este deja publică;
    c) titularul licenţei este obligat sau are permisiunea autorităţii competente de a divulga informaţia în scopul respectării Condiţiilor licenţei, a unei decizii/a unui ordin al autorităţii competente sau a unei legi în vigoare;
    d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor autorizate prin licenţă.
    (2) Titularul licenţei va transmite autorităţii competente informaţiile a căror divulgare solicită să fie autorizată de autoritatea competentă.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în raport cu întreprinderile afiliate sau asociate titularului licenţei care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei electrice.

    SECŢIUNEA a 16-a
    Furnizarea de informaţii autorităţii competente

    ART. 42
    În conformitate cu cerinţele Legii şi ale reglementărilor în vigoare, titularul licenţei este obligat să furnizeze autorităţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale.
    ART. 43
    (1) Pe baza situaţiilor contabile ţinute în conformitate cu obligaţiile prevăzute în Condiţiile licenţei, titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport financiar cu referire la activităţile ce fac obiectul licenţei, având formatul şi conţinutul în concordanţă cu metodologia emisă de autoritatea competentă.
    (2) Titularul licenţei asigură auditarea evidenţelor contabile de către o persoană autorizată în conformitate cu legea naţională privind auditul financiar. Raportul auditorului, întocmit în urma verificărilor privind conformitatea cu legislaţia aplicabilă şi cu cerinţele condiţiilor licenţei privind separarea situaţiilor contabile, se va transmite autorităţii competente odată cu raportul financiar.
    (3) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente pentru fiecare exerciţiu financiar anual, în copie, situaţiile financiare ale societăţii întocmite conform reglementărilor contabile în vigoare, care se depun, conform legii, la autoritatea de administrare fiscală.
    (4) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente, în copie, situaţiile financiare ale societăţii pentru primele 6 luni ale fiecărui exerciţiu financiar, care se depun conform legii la autoritatea de administrare fiscală. Termenul de transmitere a documentelor este de maximum 30 de zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea lor la autoritatea de administrare fiscală.
    (5) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport de activitate anual, având formatul şi conţinutul în concordanţă cu procedura aprobată de către autoritatea competentă.
    (6) Documentele prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se transmit autorităţii competente în termen de 30 de zile lucrătoare de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare ale societăţii la autoritatea de administrare fiscală.
    (7) Titularul licenţei transmite periodic autorităţii competente date necesare acesteia pentru evaluarea modului de funcţionare a pieţei de energie electrică din România, a nivelului de eficienţă, concurenţă şi transparenţă; datele vor fi transmise în formatul şi cu periodicitatea stabilite prin reglementările emise de autoritatea competentă.
    ART. 44
    (1) Titularul licenţei este obligat să informeze autoritatea competentă despre:
    a) orice fapt care constituie o încălcare a Condiţiilor licenţei în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de către titularul licenţei;
    b) schimbarea reprezentantului legal al titularului licenţei, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    c) modificări ale statutului titularului de licenţă determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social, a structurii acţionariatului, a capitalului social sau a patrimoniului, în termen de 30 de zile de la producerea acestora şi înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; în cazul divizării sau fuziunii, se va respecta şi condiţia de informare prealabilă prevăzută în Condiţiile licenţei la secţiunea "Menţinerea activelor";
    d) modificarea adresei de corespondenţă care, potrivit Condiţiilor licenţei, a fost notificată ca fiind o cale de comunicare cu autoritatea competentă, în termen de 10 zile înainte ca modificarea să devină efectivă;
    e) modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), în termen de 10 zile de la producerea modificării;
    f) cazul decăderii, incapacităţii sau al falimentului titularului licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
    g) anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre actele (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării licenţei, care conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţilor permise de licenţă sau la respectarea Condiţiilor licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
    h) pierderea titlului legal privind deţinerea de bunuri imobile folosite de titularul licenţei pentru activitatea de furnizare, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective.
    (2) La schimbarea sediilor secundare sau la deschiderea/închiderea de puncte de lucru, titularul licenţei este obligat să solicite modificarea licenţei.
    (3) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform prevederilor regulamentului, titularul licenţei va transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a licenţei.
    (4) Titularul licenţei care deserveşte cel puţin 5000 de clienţi finali casnici are obligaţia să informeze autoritatea competentă asupra intenţiei de a desfiinţa centre pentru relaţia cu clienţii ce fac parte din structura specializată în relaţia cu clienţii prevăzută la art. 29. Titularul licenţei poate proceda la desfiinţarea unor asemenea centre pentru relaţii cu clienţii numai cu acordul prealabil al autorităţii competente.
    ART. 45
    Pentru a se asigura de îndeplinirea Condiţiilor licenţei şi a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competentă poate cere, examina şi copia, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale, orice informaţii, înregistrări şi documente ale titularului licenţei, pe care le consideră legate în vreun fel de afacerile şi activităţile acestuia în sectorul energiei electrice. Informaţiile solicitate pot conţine informaţii clasificate sau informaţii sensibile comercial. La solicitarea autorităţii competente, titularul licenţei este obligat să furnizeze, la termenele indicate, informaţiile, înregistrările şi documentele solicitate.

    SECŢIUNEA a 17-a
    Personalul titularului licenţei

    ART. 46
    Titularul licenţei se va asigura că, pe toată durata de valabilitate a licenţei, dispune de personal calificat pentru îndeplinirea tuturor activităţilor legate de furnizarea energiei electrice, în conformitate cu cerinţele licenţei.

    CAP. IV
    Transferul licenţei

    ART. 47
    (1) Licenţa poate fi transferată unei alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile Regulamentului şi ale prezentului articol.
    (2) Intenţia de transfer al licenţei se notifică de către titularul licenţei autorităţii competente cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, precum şi cu certificatul constatator emis de registrul oficiului comerţului cu privire la operatorul economic care preia licenţa.

    CAP. V
    Control şi sancţiuni

    ART. 48
    Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul licenţei a Condiţiilor licenţei, scop în care poate:
    a) analiza documentele transmise de titularul licenţei conform Condiţiilor licenţei;
    b) controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale titularului licenţei, inclusiv raportul de audit contabil realizat în condiţiile legii;
    c) verifica, la solicitarea argumentată a unei terţe persoane sau din proprie iniţiativă, comportamentul titularului licenţei pe piaţa de energie electrică;
    d) exercita alte atribuţiile de control, conform Legii.
    ART. 49
    Dacă autoritatea competentă constată că titularul licenţei nu a respectat Legea sau una sau mai multe dintre Condiţiile licenţei, autoritatea competentă poate aplica sancţiuni, în temeiul şi conform dispoziţiilor Legii şi ale reglementărilor aplicabile, inclusiv poate suspenda/retrage licenţa.

    CAP. VI
    Suspendarea/Retragerea licenţei

    ART. 50
    (1) Autoritatea competentă poate suspenda/retrage licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
    (2) Autoritatea competentă comunică titularului licenţei suspendarea/retragerea licenţei, motivele de suspendare/ retragere, precum şi condiţiile pe care titularul licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.
    (3) Autoritatea competentă poate dispune încetarea suspendării licenţei în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care titularul licenţei face dovada cu privire la îndeplinirea condiţiilor de încetare a suspendării.
    ART. 51
    (1) Autoritatea competentă notifică în scris titularului licenţei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenţionează să emită o decizie cu privire la suspendarea/retragerea licenţei, precum şi motivul care determină această măsură.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea licenţei, titularul licenţei poate transmite autorităţii competente o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea licenţei, precum şi orice dovezi pe care le consideră adecvate pentru a opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a licenţei.
    (3) Notificarea prealabilă din partea autorităţii competente nu este necesară dacă suspendarea/retragerea licenţei se face ca urmare a solicitării titularului licenţei sau în cazul falimentului acestuia.

    CAP. VII
    Modificarea licenţei

    ART. 52
    (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului licenţei sau din proprie iniţiativă, autoritatea competentă poate modifica licenţa procedând conform prevederilor Regulamentului.
    (2) În cazul unor modificări ale statutului titularului licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competentă examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:
    a) retragerea licenţei şi acordarea unei licenţe noi;
    b) modificarea licenţei.
    ART. 53
    Modificările licenţei iniţiate de autoritatea competentă ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia (legislaţia primară şi secundară şi hotărâri judecătoreşti) sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa energiei electrice vor fi notificate titularului licenţei conform prevederilor Regulamentului.
    ART. 54
    Titularul licenţei poate cere autorităţii competente prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei. În acest caz autoritatea competentă va proceda conform prevederilor Regulamentului.

    CAP. VIII
    Căi de comunicare

    ART. 55
    (1) Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută ori a cărei transmitere este permisă în Condiţiile licenţei se va face în scris, în limba română, şi se va putea depune la registratura autorităţii competente prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poştale sau de curierat ori se poate transmite prin fax ori la adresele electronice de corespondenţă indicate de autoritatea competentă, cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile poştale.
    (2) Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii.

    CAP. IX
    Tarife şi contribuţii

    ART. 56
    (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va plăti autorităţii competente contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui autorităţii competente, în condiţiile legii. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare poate atrage suspendarea licenţei, cu o notificare prealabilă.
    (2) În cazul în care titularul licenţei nu plăteşte sumele datorate autorităţii competente conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, autoritatea competentă poate retrage licenţa fără preaviz sau notificare prealabilă.

                                  --------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016