Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
CONDITIILE GENERALE din 6 noiembrie 2013 asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produse in cogenerare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDITIILE GENERALE din 6 noiembrie 2013  asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produse in cogenerare    Twitter Facebook
Cautare document

CONDITIILE GENERALE din 6 noiembrie 2013 asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produse in cogenerare

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 noiembrie 2013

    I. Cadru general
    ART. 1
    Prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice produse în cogenerare, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integrantă din licenţă.
    ART. 2
    Obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea activităţii de producere de energie electrică şi, după caz, de energie termică produsă în cogenerare, prin exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a capacităţilor de producere a energiei termice în cogenerare precizate în Condiţiile specifice ale licenţei.
    ART. 3
    Nu fac obiectul licenţei:
    a) furnizarea de energie electrică la clienţi finali, cu excepţiile prevăzute la art. 10 lit. b) şi c);
    b) distribuţia de energie electrică, cu excepţia prevăzută la art. 10 lit. a);
    c) consultanţa, finanţarea şi executarea unor anumite lucrări/servicii la clienţi finali;
    d) orice alte activităţi care nu se încadrează în categoriile de activităţi permise sau impuse de Condiţiile licenţei.
    ART. 4
    Titularul licenţei este responsabil pentru respectarea Condiţiilor specifice şi Condiţiilor generale asociate licenţei, denumite, în continuare Condiţiile licenţei sau Condiţii.
    ART. 5
    Următorii termeni utilizaţi în textul Condiţiilor licenţei sunt definiţi după cum urmează:
    1. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;
    2. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013;
    3. autoritatea competentă - prin Lege, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro;
    4. licenţă - licenţa acordată de ANRE în condiţiile Legii şi ale Regulamentului, pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice produse în cogenerare; noţiunea de licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice produse în cogenerare este echivalentă cu cea de licenţă pentru producerea de energie electrică şi pentru producerea de energie termică în cogenerare;
    5. titularul licenţei - persoana căreia i-a fost acordată licenţa, nominalizată în condiţiile specifice asociate licenţei;
    6. etichetarea energiei electrice - totalitatea activităţilor prin care se face specificarea originii energiei electrice furnizate;
    7. raportul anual - document ce cuprinde situaţiile financiare, raportul administratorilor şi raportul auditorilor, întocmite conform legii şi reglementărilor contabile stabilite de ministerul de resort, şi trimis de consiliul de administraţie al societăţii comerciale la direcţia teritorială de administrare fiscală din cadrul acestui minister, unde societatea comercială este înregistrată;
    8. situaţiile financiare - documente referitoare la activităţile ce fac obiectul licenţei, precum şi la cele pe care titularul licenţei le desfăşoară în afara licenţei şi care cuprind bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile şi notele explicative. Situaţiile financiare se depun, conform legii, la direcţia teritorială a ministerului de resort unde este înregistrat operatorul economic;
    9. subvenţionare încrucişată - modalitate de subvenţionare care vizează transferurile de resurse provenite din vânzările unor categorii de produse sau servicii ale unui operator economic pentru a sprijini activităţile acelui operator economic într-o altă categorie de produse/servicii sau în altă zonă geografică a operaţiunilor sale;
    10. sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor şi construcţiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic şi funcţional comun, destinate producerii, transportului şi distribuţiei energiei termice prin reţele termice pentru cel puţin 2 utilizatori;
    11. serviciu public de alimentare cu energie termică - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităţilor desfăşurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puţin 2 utilizatori racordaţi la SACET;
    12. furnizor de energie termică - persoană juridică, autorizată conform reglementărilor în vigoare pentru a presta serviciul public de alimentare cu energie termică a unuia sau mai multor utilizatori, pe bază de contracte de furnizare;
    13. furnizare de energie termică - activitatea de comercializare a energiei termice livrate de producător în cadrul SACET. Această activitate include şi serviciile de măsurare a energiei termice vândute, la nivelul utilizatorului.

    II. Drepturi ale titularului licenţei
    ART. 6
    Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul:
    a) să tranzacţioneze energie electrică, conform reglementărilor în vigoare;
    b) să beneficieze de acces la reţelele electrice, în condiţiile reglementărilor emise de autoritatea competentă;
    c) să comercializeze energia termică produsă în cogenerare, conform reglementărilor în vigoare;
    d) alte drepturi prevăzute de Lege.
    ART. 7
    (1) În conformitate cu prevederile Legii şi ale reglementărilor în vigoare, pe durata de valabilitate a licenţei titularul licenţei are dreptul de acces la reţelele electrice de interes public prin care se asigură serviciile de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi are dreptul să obţină, în condiţiile legii, culoar de trecere pentru liniile electrice proprii.
    (2) În conformitate cu reglementările în vigoare privind serviciul public de alimentare cu energie termică, titularul licenţei are dreptul de acces la reţelele termice de interes public prin care se asigură serviciile de transport/distribuţie a energiei termice, în condiţii reglementate.
    ART. 8
    (1) Pe durata de valabilitate a licenţei, asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor energetice ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei beneficiază de drepturile prevăzute de Lege, pe care le poate exercita numai în condiţiile Legii.
    (2) Pentru protecţia şi funcţionarea normală a capacităţilor energetice şi a anexelor acestora, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, se instituie zone de protecţie şi de siguranţă, care se determină de către titularul licenţei, pentru fiecare capacitate ce face obiectul licenţei, respectiv pentru componentele acestora, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.
    ART. 9
    (1) Pe durata de valabilitate a licenţei titularul licenţei are dreptul:
    a) de a întrerupe livrarea energiei termice către furnizorii şi/sau consumatorii de energie termică cu care se află în relaţii contractuale, conform clauzelor din contractele încheiate;
    b) de a înceta desfăşurarea activităţilor care fac obiectul licenţei, cu obligaţia de a notifica anticipat clienţilor săi, în modul stabilit prin contractele comerciale încheiate, această intenţie.
    (2) Anterior exercitării dreptului prevăzut la alin. (1) faţă de furnizorii şi/sau consumatorii de energie termică debitori, conform relaţiei contractuale cu aceştia, titularul licenţei va parcurge succesiv următoarele etape:
    a) negocierea (re)eşalonării datoriilor;
    b) acordarea unui preaviz de sistare a livrării energiei termice de 5 zile lucrătoare;
    c) reducerea puterii termice asigurate furnizorilor de energie termică, în conformitate cu anexele contractelor semnate, prin reduceri de debit de agent termic, după grafice stabilite cu aceştia, acolo unde condiţiile tehnice permit acest lucru;
    d) reducerea puterii termice asigurate furnizorilor de energie termică, în conformitate cu anexele contractelor semnate, prin reduceri ale temperaturii de tur, acolo unde condiţiile tehnice permit acest lucru.
    (3) Titularul licenţei realizează manevrele de întrerupere a livrării de energie termică sau de reducere a puterii prevăzute la alin. (1), corelat cu nivelul de putere termică şi cantităţile de energie termică stabilite prin contractele încheiate. Dacă, după finalizarea procedurii legale de urmărire a debitorilor se dovedeşte că plata nu a fost efectuată, debitorul fiind de rea-credinţă, titularul licenţei poate înceta livrarea energiei termice până la recuperarea creanţelor.
    (4) Titularul licenţei se va asigura că nu contravine prevederilor legale în vigoare, înainte de a întrerupe alimentarea cu energie termică pentru următoarele categorii de consumatori: spitale, policlinici, staţii de salvare, cămine de bătrâni, leagăne de copii, grădiniţe, creşe, cămine studenţeşti, cămine de persoane cu handicap, centre de resocializare minori, şcoli şi unităţi militare.
    ART. 10
    Complementar activităţii de producere de energie electrică şi energie termică produsă în cogenerare, autorizate prin licenţă, titularul licenţei are dreptul să desfăşoare:
    a) activitatea de distribuţie a energiei electrice, inclusiv prin prestarea serviciilor de transformare şi/sau conexiune pentru operatorii de reţea sau pentru alimentarea clienţilor finali de energie electrică existenţi, racordaţi direct la instalaţiile electrice aferente unităţii de producere a energiei electrice menţionate în Condiţiile specifice ale licenţei;
    b) activitatea de furnizare la clienţii finali de energie electrică alimentaţi direct din instalaţiile electrice aferente unităţii de producere a energiei electrice sau din reţelele electrice pe care le exploatează, menţionate în Condiţiile specifice ale licenţei;
    c) activitatea de alimentare a locurilor de consum aparţinând titularului licenţei cu energie electrică şi/sau termică obţinută din producţie proprie.
    ART. 11
    În conformitate cu reglementările în vigoare, titularul licenţei se poate adresa autorităţii competente pentru soluţionarea:
    a) disputelor privind accesul la reţeaua electrică de interes public;
    b) disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul, cu alţi participanţi la piaţa de energie electrică, prin intermediul Comisiei de soluţionare a disputelor, care se organizează potrivit Legii;
    c) neînţelegerilor precontractuale în legătură cu contractele ce se încheie ca urmare a desfăşurării activităţilor permise sau impuse de licenţă.
    ART. 12
    Deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenţei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor, generate de încălcarea prevederilor Condiţiilor licenţei sau ale Legii, pot fi atacate de titularul autorizaţiei la instanţa judecătorească competentă.
    ART. 13
    Activităţile ce fac obiectul licenţei sunt de interes public, în sensul dispoziţiilor Legii, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului licenţei.

    III. Obligaţii ale titularului autorizaţiei

    SECŢIUNEA 1
    Respectarea legilor şi reglementărilor

    ART. 14
    (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va respecta prevederile:
    - licenţei, împreună cu Condiţiile licenţei;
    - Legii, inclusiv a modificărilor aduse ulterior acesteia;
    - reglementărilor emise de autoritatea competentă;
    - normativelor, prescripţiilor şi altor acte normative în vigoare în sectorul energiei electrice sau impuse de cadrul normativ în vigoare.
    (2) Titularul licenţei are obligaţia de a participa, la solicitarea autorităţii competente, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor, normativelor, prescripţiilor ori a altor acte normative din sectorul energiei electrice.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţii privind piaţa de energie

    ART. 15
    Titularul licenţei nu va încheia contracte care să conţină prevederi neconforme cu obligaţiile din licenţă şi din contractele-cadru aprobate de autoritatea competentă.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Obligaţii privind măsurarea energiei electrice

    ART. 16
    (1) Titularul licenţei poate desfăşura activităţile autorizate prin licenţă numai după ce funcţia de măsurare a energiei electrice/termice este asigurată conform reglementărilor aplicabile.
    (2) Titularul licenţei verifică şi întreţine periodic grupurile de măsurare a energiei electrice/termice care îi aparţin, la termenele stabilite prin reglementările metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar.
    ART. 17
    Titularul licenţei asigură, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, accesul părţilor cu care se află în relaţii contractuale, pentru verificarea grupurilor de măsurare a energiei electrice şi termice. Titularul licenţei este obligat să permită ca utilizatorii reţelelor sale electrice/termice să instaleze suplimentar grupuri de măsurare a energiei electrice, la cererea acestora şi pe cheltuiala lor.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Facturarea energiei electrice/termice

    ART. 18
    (1) Factura emisă de către titularul licenţei în vederea încasării contravalorii energiei electrice/termice vândute va conţine suficiente date pentru identificarea sumelor calculate conform obligaţiilor din contractele încheiate, respectând oricare dintre cerinţele aplicabile, specificate de instrucţiuni/acte normative în vigoare.
    (2) Titularul licenţei va factura energia termică livrată clienţilor săi pe baza indicaţiilor grupurilor de măsurare a energiei electrice pentru decontare stabilite prin contractele încheiate.
    (3) Titularul licenţei va factura energia termică livrată furnizorilor de energie termică, precum şi consumatorilor de energie termică racordaţi direct, pe baza indicaţiilor contoarelor de energie termică pentru decontare stabilite prin contractele încheiate.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Relaţiile cu operatorul de transport şi de sistem şi cu operatorul pieţei de energie electrică

    ART. 19
    Titularul licenţei poate înfiinţa un centru de dispecer local aferent unităţilor de producere de energie electrică pe care le exploatează. În acest caz, titularul licenţei asigură, în baza ordinelor de învestire emise de centrele de dispecer superioare, subordonarea de dispecer, respectiv autoritatea conducerii prin dispecer, prin stabilirea unor relaţii ierarhice între centrele de dispecer înfiinţate şi cele superioare, precum şi între centrele de dispecer şi personalul operaţional din centrale, staţii electrice şi zone de reţea, independente şi prioritare faţă de subordonarea tehnico-administrativă sau de altă natură.
    ART. 20
    (1) Titularul licenţei este obligat să respecte instrucţiunile şi comenzile transmise operativ, prin centrele de dispecer competente, de către operatorul de transport şi de sistem în exercitarea autorităţii de conducere prin dispecer a Sistemului electroenergetic naţional (SEN), prin activităţile de comandă, planificare şi programare operaţională, şi să furnizeze toate informaţiile tehnice şi documentaţiile cerute, în baza prevederilor reglementărilor în vigoare. Respectarea unor clauze din contractele pe care titularul licenţei le-a încheiat nu poate fi invocată drept cauză a abaterii de la această obligaţie.
    (2) La cererea operatorului de transport şi de sistem, în cazuri justificate de asigurarea siguranţei în funcţionare a SEN, titularul licenţei are obligaţia de furniza servicii tehnologice de sistem chiar dacă acestea nu au fost contractate.
    ART. 21
    Titularul licenţei organizează şi desfăşoară conducerea prin dispecer a instalaţiilor de producere a energiei termice pe care le exploatează. Relaţiile necesare dintre compartimentul de dispecer organizat de titularul licenţei şi dispecerul coordonator al sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, organizat de operatorul de transport, se vor stabili în cadrul convenţiilor de exploatare încheiate între cele două dispecerate, precizându-se totodată atribuţiile fiecăruia, cu respectarea reglementărilor în vigoare

    SECŢIUNEA a 6-a
    Obligaţii privind capacităţile energetice ce fac obiectul licenţei

    ART. 22
    (1) Titularul licenţei are obligaţia de a întreprinde acţiunile necesare pentru a desfăşura şi/sau a contracta cu terţi lucrările necesare pentru a asigura disponibilitatea capacităţilor energetice a căror exploatare comercială face obiectul licenţei, în conformitate cu obligaţiile asumate prin participarea sa la piaţa de energie electrică şi contractele încheiate pentru livrarea de energie termică.
    (2) Pentru a menţine capacitatea de producţie şi eficienţa exploatării, titularul licenţei va asigura capacităţile energetice ce fac obiectul licenţei, urmărirea sistematică a comportării construcţiilor şi a echipamentelor energetice şi va efectua lucrările corespunzătoare de mentenanţă în baza unui program de asigurare a mentenanţei.
    (3) În scopul creşterii eficienţei şi disponibilităţii în exploatare a capacităţilor energetice ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei va realiza treptat, pe criterii economice, reabilitarea şi retehnologizarea acestora sau, după caz, conservarea ori dezafectarea lor.
    ART. 23
    Pentru capacităţile energetice noi pe care urmează a le înfiinţa sau pentru cele pe care intenţionează să le retehnologizeze, titularul licenţei solicită autorităţii competente acordarea de autorizaţii de înfiinţare, conform prevederilor Legii şi cadrului normativ în vigoare.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Etichetarea energiei electrice şi solicitarea emiterii garanţiilor de origine

    ART. 24
    În vederea etichetării energiei electrice furnizate consumatorilor, titularul licenţei, în calitate de producător, este obligat să transmită autorităţii competente, furnizorilor şi operatorului pieţei de energie electrică declaraţii referitoare la cantitatea totală de energie electrică vândută şi sursele de energie primară utilizate în perioada de referinţă, în conformitate cu reglementările în vigoare emise sau aprobate de autoritatea competentă.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Protecţia mediului, bunurilor şi persoanelor

    ART. 25
    (1) Titularul licenţei se va asigura că în desfăşurarea activităţii de producere de energie electrică şi termică nu încalcă prevederile din legislaţie şi reglementările în vigoare referitoare la protecţia mediului şi gospodărirea apelor. Titularul licenţei este obligat să deţină, pe toată durata de valabilitate a licenţei, toate acordurile, avizele şi autorizaţiile prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului şi gospodărirea apelor.
    (2) Titularul licenţei trebuie să asigure instituirea şi menţinerea, în condiţiile Legii, a zonelor de protecţie şi de siguranţă, asociate funcţionării normale a capacităţilor energetice, determinate în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Asigurarea mediului concurenţial normal şi tratarea nediscriminatorie a participanţilor la piaţa de energie electrică

    ART. 26
    (1) Titularul licenţei nu se va angaja în nicio formă de practici anticoncurenţiale pe piaţa de energie electrică şi nu va împiedica sau încerca să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de licenţe să se angajeze în activitatea de producere a energiei electrice, respectând prevederile legislaţiei în vigoare.
    (2) Titularul licenţei nu va declara operatorului de transport şi de sistem ca disponibil sau indisponibil, contrar realităţii, niciunul dintre grupurile dispecerizabile de producere a energiei electrice ce fac obiectul licenţei, în intenţia de a împiedica, restricţiona sau distorsiona concurenţa în producerea energiei electrice.
    (3) Titularul licenţei nu poate deţine, simultan cu aceasta, încă o licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere de energie electrică sau a capacităţilor de producere de energie electrică şi energie termică produsă în cogenerare.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Separarea situaţiilor contabile

    ART. 27
    (1) În conformitate cu cerinţele legale, pentru activităţile ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei întocmeşte situaţii contabile distincte (defalcate/detaliate separat), aşa cum ar trebui să se procedeze în cazul în care activităţile respective ar fi efectuate de către operatori economici separaţi. Totodată, situaţiile contabile pentru activităţile ce fac obiectul licenţei trebuie să fie prezentate separat de acelea asociate altor activităţi comerciale incluse în obiectul său de activitate, aprobat prin actul constitutiv.
    (2) Situaţiile contabile se întocmesc astfel încât veniturile şi cheltuielile asociate activităţilor autorizate prin licenţă să fie identificabile în registrele titularului licenţei, separat de cele asociate altor activităţi pe care le desfăşoară.
    (3) Titularul licenţei indică în scris care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor şi cheltuielilor avute în vedere la separarea situaţiilor contabile.
    (4) Titularul licenţei se asigură că ţinerea situaţiilor contabile în conformitate cu cerinţele acestei condiţii din licenţă este efectivă pe durata de valabilitate a licenţei.
    (5) În cazul în care există cheltuieli comune între activităţile ce fac obiectul licenţei şi alte activităţi ale titularului licenţei, acesta va prezenta, la cererea autorităţii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute după această repartizare.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Eliminarea subvenţionărilor încrucişate

    ART. 28
    În conformitate cu dispoziţiile Legii, titularului licenţei îi este interzisă subvenţia încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate pe care acesta le desfăşoară.

    SECŢIUNEA a 12-a
    Menţinerea activelor

    ART. 29
    (1) Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu 60 de zile lucrătoare înainte, intenţia de a se efectua operaţiuni (inclusiv fuziuni sau divizări) în urma cărora activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane.
    (2) Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei.

    SECŢIUNEA a 13-a
    Constituirea şi menţinerea garanţiilor financiare

    ART. 30
    (1) Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei constituie şi menţine o garanţie financiară prin care să se asigure desfăşurarea continuă a activităţii pentru care s-a acordat licenţa, luând în considerare riscurile majore ce pot afecta această activitate, orice daune pe care titularul licenţei le poate datora conform prevederilor din contractele încheiate, precum şi ansamblul obligaţiilor de plată ale titularului licenţei. Garanţia constituită va reprezenta 1\'c8 din valoarea activelor aferente activităţilor care fac obiectul licenţei, dar nu mai puţin de 1% din valoarea cifrei de afaceri anuale aferente activităţilor care fac obiectul licenţei.
    (2) Titularul licenţei poate constitui o singură garanţie financiară comună tuturor activităţilor pentru care a obţinut licenţe acordate de autoritatea competentă.
    (3) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenţei, în orice moment, pe durata de valabilitate a licenţei, documente care să dovedească constituirea şi menţinerea garanţiei financiare prevăzute la alin. (1).

    SECŢIUNEA a 14-a
    Personalul titularului licenţei

    ART. 31
    Pentru îndeplinirea în condiţii de siguranţă a activităţilor ce fac obiectul licenţei şi în conformitate cu cerinţele acesteia, titularul licenţei se va asigura că dispune de personal calificat şi autorizat, respectând toate prevederile legale aplicabile. Structura de personal se menţine pe toată durata de valabilitate a licenţei, cel puţin la nivelul prezentat autorităţii competente la momentul acordării licenţei.

    SECŢIUNEA a 15-a
    Furnizarea de informaţii autorităţii competente

    ART. 32
    În conformitate cu dispoziţiile Legii şi prevederile reglementărilor în vigoare, titularul licenţei va furniza autorităţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale.
    ART. 33
    (1) Pe baza situaţiilor contabile ţinute în conformitate cu obligaţiile specificate în Condiţiile licenţei, titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport financiar cu referire la activităţile ce fac obiectul licenţei, având formatul şi conţinutul în concordanţă cu metodologia emisă de autoritatea competentă.
    (2) Titularul licenţei asigură auditarea raportului financiar prevăzut la alin. (1) de către o persoană autorizată în conformitate cu legea naţională privind auditul financiar. Raportul auditorului, întocmit în urma verificărilor privind conformitatea cu legislaţia aplicabilă şi cu cerinţele condiţiilor licenţei privind separarea situaţiilor contabile, se va transmite autorităţii competente odată cu raportul financiar.
    (3) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente pentru fiecare exerciţiu financiar anual, în copie, situaţiile financiare ale societăţii întocmite conform reglementărilor contabile în vigoare, care se depun, conform legii, la autoritatea de administrare fiscală.
    (4) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente, în copie, situaţiile financiare ale societăţii pentru primele 6 luni ale fiecărui exerciţiu financiar, care se depun conform legii la autoritatea de administrare fiscală. Termenul de transmitere a documentelor este de maximum 30 de zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea lor la autoritatea de administrare fiscală.
    (5) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport de activitate anual, având formatul şi conţinutul în concordanţă cu procedura aprobată de către autoritatea competentă.
    (6) Documentele prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se transmit autorităţii competente în termen de 30 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare ale societăţii la autoritatea de administrare fiscală.
    (7) Titularul licenţei transmite periodic autorităţii competente date care sunt necesare acesteia pentru evaluarea şi monitorizarea pieţei de energie electrică; datele vor fi transmise în conformitate cu reglementări emise de autoritatea competentă, care stabilesc periodicitatea de transmitere a datelor şi formatele (formulare/machete) pentru înscrierea acestora.
    ART. 34
    (1) Titularul licenţei este obligat să informeze autoritatea competentă despre:
    a) orice fapt care constituie o încălcare a Condiţiilor licenţei de către titularul licenţei, indiferent de cauză, în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de către titularul licenţei;
    b) schimbarea reprezentantului legal al titularului licenţei, în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia;
    c) modificări ale statutului titularului de licenţă determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social, a structurii acţionariatului, a capitalului social sau a patrimoniului, în termen de 30 de zile de la producerea acestora; în cazul divizării sau fuziunii, se va respecta şi condiţia de informare prealabilă prevăzută în Condiţiile licenţei la secţiunea "Menţinerea activelor";
    d) modificarea adresei de corespondenţă care, potrivit Condiţiilor licenţei, a fost notificată ca fiind o cale de comunicare cu autoritatea competentă, în termen de 10 de zile înainte ca modificarea să devină efectivă;
    e) modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), în termen de 10 zile de la producerea modificării;
    f) cazul decăderii, incapacităţii sau al falimentului titularului licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
    g) încetarea concesiunii sau a locaţiunii capacităţii energetice exploatate comercial în baza licenţei ori la vânzarea acesteia, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
    h) anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre actele (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării licenţei, care conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţilor permise de licenţă sau la respectarea Condiţiilor licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
    i) pierderea titlului legal privind deţinerea de bunuri imobile în sau pe care se amplasează capacităţile energetice exploatate comercial potrivit licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
    j) modificarea caracteristicilor tehnice ale capacităţilor energetice exploatate comercial în baza licenţei, astfel cum acestea sunt precizate în Condiţiile specifice ale licenţei.
    (2) Schimbarea sediului, datelor de contact, structurii acţionariatului, valorii capitalului social sau a patrimoniului nu constituie motive pentru modificarea licenţei.
    (3) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform prevederilor regulamentului, titularul licenţei va transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a licenţei.
    ART. 35
    Pentru a se asigura de îndeplinirea Condiţiilor licenţei şi a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competentă poate cere, examina şi copia, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale, orice informaţii, înregistrări şi documente ale titularului licenţei, pe care le consideră legate în vreun fel de afacerile şi activităţile acestuia în sectorul energiei electrice. Informaţiile solicitate pot conţine secrete de stat, de serviciu sau de afaceri. La solicitarea autorităţii competente, titularul licenţei este obligat să furnizeze, la termenele indicate, informaţiile, înregistrările şi documentele solicitate.

    IV. Transferul licenţei
    ART. 36
    Licenţa este valabilă pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice ce fac obiectul acesteia, precizate în Condiţiile specifice asociate licenţei.
    ART. 37
    (1) Licenţa poate fi transferată unei alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile Regulamentului şi ale prezentului articol.
    (2) Intenţia de transfer a licenţei se notifică de către titularul licenţei autorităţii competente cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, precum şi cu certificatul constatator emis de registrul oficiului comerţului cu privire la operatorul economic care preia licenţa.

    V. Control şi sancţiuni
    ART. 38
    Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul licenţei a Condiţiilor licenţei, scop în care poate:
    a) analiza documentele transmise de titularul licenţei conform Condiţiilor licenţei;
    b) controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale titularului licenţei şi/sau comanda efectuarea unui audit contabil al activităţii acestuia;
    c) verifica, la solicitarea argumentată a unei terţe persoane sau din proprie iniţiativă, comportamentul titularului licenţei pe piaţa de energie electrică;
    d) exercita alte atribuţiile de control, conform Legii.
    ART. 39
    Dacă autoritatea competentă constată că titularul licenţei nu a respectat Legea sau una sau mai multe dintre Condiţiile licenţei, autoritatea competentă poate aplica sancţiuni, în temeiul şi conform dispoziţiilor Legii şi ale reglementărilor aplicabile, inclusiv poate suspenda/retrage licenţa.

    VI. Suspendarea/retragerea licenţei
    ART. 40
    (1) Autoritatea competentă poate suspenda/ retrage licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
    (2) Autoritatea competentă comunică titularului licenţei suspendarea/retragerea licenţei, motivele de suspendare/ retragere, precum şi condiţiile pe care titularul licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.
    (3) Autoritatea competentă poate dispune încetarea suspendării licenţei în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care titularul licenţei face dovada cu privire la îndeplinirea condiţiilor de încetare a suspendării.
    ART. 41
    (1) Autoritatea competentă comunică în scris titularului licenţei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care urmează să suspende/să retragă licenţa, precum şi motivul care determină această măsură.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea licenţei, titularul licenţei poate transmite autorităţii competente o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea licenţei, precum şi orice dovezi pe care le consideră adecvate pentru a opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a licenţei.
    (3) Notificarea prealabilă din partea autorităţii competente nu este necesară dacă suspendarea/retragerea licenţei se face ca urmare a solicitării titularului licenţei sau în cazul falimentului acestuia.

    VII. Modificarea licenţei
    ART. 42
    (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului licenţei sau din proprie iniţiativă, autoritatea competentă poate modifica licenţa procedând conform prevederilor Regulamentului.
    (2) În cazul unor modificări ale statutului titularului licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competentă examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:
    a) retragerea licenţei şi acordarea unei licenţe noi;
    b) modificarea licenţei.
    (3) Modificarea caracteristicilor tehnice ale capacităţilor energetice exploatate comercial în baza licenţei constituie motiv de modificare a licenţei.
    ART. 43
    Modificările licenţei iniţiate de autoritatea competentă ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia (legislaţia primară şi secundară şi decizii juridice) sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa energiei electrice vor fi notificate titularului licenţei conform prevederilor Regulamentului.
    ART. 44
    Titularul licenţei poate cere autorităţii competente prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei. În acest caz autoritatea competentă va proceda conform prevederilor Regulamentului.

    VIII. Căi de comunicare
    ART. 45
    (1) Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută ori a cărei transmitere este permisă în Condiţiile licenţei se va face în scris, în limba română, şi se va putea depune la registratura ANRE prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poştale sau de curierat ori se poate transmite prin telefax, cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile poştale.
    (2) Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii.

    IX. Tarife şi contribuţii
    ART. 46
    (1) Pe toata durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va plăti autorităţii competente contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui ANRE, în condiţiile legii. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare atrage suspendarea Licenţei, cu o notificare prealabilă.
    (2) În cazul în care titularul licenţei nu plăteşte sumele datorate ANRE conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, ANRE îi retrage Licenţa fără preaviz sau notificarea prealabilă.

    X. Dispoziţii finale
    ART. 47
    În cazul în care în cuprinsul Condiţiilor specifice asociate licenţei nu sunt incluse capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, titularului licenţei nu i se aplică dispoziţiile referitoare la energia termică din prezentele condiţii generale.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016