Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII din 27 septembrie 2017  în care se realizează autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate    Twitter Facebook
Cautare document

 PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII din 27 septembrie 2017 în care se realizează autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017

──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 2.482 din 27 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 796 din 9 octombrie 2017.
──────────

    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    Comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate au competenţă să autorizeze contribuabilii administraţi de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi marii contribuabili care au sediul social în raza teritorială a acestora.

    ART. 2
    (1) Activitatea curentă a comisiilor se realizează prin intermediul biroului/compartimentului avize şi autorizaţii (case de marcat) din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, denumite în continuare birouri/compartimente de specialitate.
    (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri, birourile/compartimentele de specialitate au drept de utilizare a sistemului pentru schimbul de date privind accizele (SEED).

    ART. 3
    (1) Comisiile funcţionează în prezenţa tuturor membrilor, prin participarea acestora în mod direct sau în baza desemnării realizate în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.
    (2) Lucrările comisiilor sunt conduse de preşedinţii acestora, care conduc şi coordonează întreaga activitate a comisiilor. În cazul în care preşedinţii comisiilor lipsesc, aceştia sunt înlocuiţi de vicepreşedinţi, care exercită toate atribuţiile preşedinţilor.
    (3) Deciziile comisiilor sunt obligatorii pentru toţi contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor prezentei proceduri - persoane juridice, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate şi întreprinderi individuale.

    CAP. II
    Organizarea şedinţelor de lucru ale comisiilor
    ART. 4
    (1) Comisiile se întrunesc, de regulă, de două ori pe lună, pentru analiza situaţiilor care impun luarea unor decizii.
    (2) Preşedinţii sau vicepreşedinţii, la propunerea birourilor/compartimentelor de specialitate, aprobă ordinea de zi şi convoacă comisiile, în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc şedinţa.
    (3) Convocarea comisiilor poate fi făcută în mod extraordinar şi fără respectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2), cu prezentarea de către birourile/compartimentele de specialitate a unei motivări însuşite de preşedinţi sau de vicepreşedinţi, după caz, cu privire la situaţia extraordinară apărută.

    ART. 5
    (1) Birourile/Compartimentele de specialitate pun la dispoziţia membrilor comisiilor, cu 3 zile lucrătoare înainte, ordinea de zi şi notele de prezentare întocmite de acestea. Certificatele de atestare fiscală şi datele cu privire la cazierele fiscale se obţin de către birourile/compartimentele de specialitate care asigură activitatea curentă a comisiei.
    (2) În situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (3), termenul în care se pun la dispoziţia membrilor comisiilor notele de prezentare poate fi redus.
    (3) Notele de prezentare sunt întocmite de birourile/compartimentele de specialitate în urma analizării documentaţiei, care constă, în principal, în solicitări în vederea autorizării şi/sau în alte solicitări privind produsele accizabile armonizate, precum şi în sesizări primite de la organele cu atribuţii de control referitoare la activitatea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.
    (4) Birourile/Compartimentele de specialitate analizează documentele prevăzute la alin. (3) sub aspectul conţinutului legal obligatoriu al dosarului, înaintând comisiilor note de prezentare, care conţin propuneri motivate de soluţionare.
    (5) În situaţia în care în urma analizei documentelor şi a legislaţiei în vigoare birourile/compartimentele de specialitate nu pot face o propunere motivată pe care să o supună spre dezbatere comisiilor, acestea din urmă analizează notele de prezentare şi în absenţa unei propuneri.

    ART. 6
    (1) Notele de prezentare întocmite de birourile/compartimentele de specialitate se prezintă în plenul comisiilor.
    (2) Suplimentar faţă de notele de prezentare întocmite de birourile/compartimentele de specialitate pot fi puse la dispoziţia membrilor comisiilor, la cerere, orice acte care se află în documentaţia prevăzută la art. 5 alin. (3).

    ART. 7
    (1) Comisiile analizează situaţiile prezentate, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri şi a legislaţiei incidente în vigoare, având în vedere competenţele comisiilor.
    (2) Birourile/Compartimentele de specialitate sau comisiile au dreptul de a solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii de la operatorii economici solicitanţi.
    (3) Informaţiile suplimentare primite de membrii comisiilor în cadrul termenului de 3 zile lucrătoare, de natură să schimbe propunerile făcute de birourile/compartimentele de specialitate prin notele de prezentare, duc la amânarea soluţionării notelor de prezentare şi implicit la reanalizarea situaţiei de fapt, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2).
    (4) În cazuri excepţionale, analiza informaţiilor suplimentare de natură a schimba propunerile birourilor/compartimentelor de specialitate prin notele de prezentare se poate face fără amânarea soluţionării cererilor, cu obligativitatea menţionării în procesul-verbal de şedinţă a motivelor care au impus soluţionarea cu celeritate.

    ART. 8
    (1) Comisiile iau hotărâri cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, care se validează prin semnarea de către toţi membrii prezenţi în mod direct sau în baza împuternicirii acordate, conform anexei nr. 1 la ordin, a procesului-verbal în care sunt menţionate acestea. Membrii comisiilor pot vota „pentru“ sau „împotrivă“.
    (2) În baza hotărârilor comisiilor se emit deciziile, care se semnează de către preşedinţii sau vicepreşedinţii comisiilor, după caz.

    ART. 9
    (1) La şedinţele comisiilor participă funcţionari din cadrul birourilor/compartimentelor de specialitate, care consemnează într-un registru de procese-verbale aspectele analizate şi toate deciziile adoptate în cadrul şedinţelor.
    (2) La lucrările comisiilor pot fi invitaţi, după caz, în funcţie de ordinea de zi, persoanele fizice sau juridice ale căror situaţii de fapt şi de drept sunt supuse analizei comisiilor în mod direct sau prin reprezentant.

    CAP. III
    Deciziile comisiilor
    ART. 10
    (1) Deciziile comisiilor sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.
    (2) Deciziile comisiilor cuprind următoarele elemente:
    a) denumirea comisiei;
    b) numărul deciziei şi data la care a fost emisă;
    c) datele de identificare ale operatorului economic;
    d) obiectul deciziei;
    e) motivele de fapt;
    f) temeiul de drept;
    g) numele şi semnătura preşedintelui sau ale vicepreşedintelui, după caz;
    h) ştampila comisiei;
    i) indicarea posibilităţii ca decizia să fie contestată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată.


    ART. 11
    Decizia se comunică operatorului economic căruia îi este destinată, potrivit procedurii prevăzute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    Decizia produce efecte din momentul în care este comunicată operatorului economic căruia îi este adresată sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, ori la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.

    ART. 13
    Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, a numelui şi prenumelui ori a denumirii operatorului economic căruia îi este adresată, a obiectului deciziei sau a semnăturii preşedintelui ori vicepreşedintelui, după caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constată de instanţa judecătorească de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    ART. 14
    Comisiile pot îndrepta erorile materiale din deciziile emise, din oficiu sau la cererea operatorilor economici cărora le sunt adresate ori a persoanelor împuternicite de către aceştia, după caz. Deciziile corectate se comunică potrivit prevederilor art. 11.

    CAP. IV
    Căi de atac
    ART. 15
    (1) Împotriva deciziilor comisiilor se pot formula contestaţii la structura cu atribuţii de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central, potrivit legislaţiei privind contenciosul administrativ.
    (2) Procedura de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice