Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - procedura 2014 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Procedura 2014

Selectati luna pentru care doriti sa afisam procedura din 2014‹‹ Pagina 2 din 5

Monitorul Oficial 576 din 01 August 2014 (M. Of. 576/2014)

 PROCEDURĂ din 25 iulie 2014 privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 1 august 2014

Cap. iobiectul proceduriiart. 1prezenta procedură stabileşte cadrul normativ general privind efectuarea controlului statului în fazele de execuţie determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.art. 2procedura cuprinde etapele necesare efectuării activităţilor de control şi inspecţie, conţinutul-cadru al procesului-verbal de control al calităţii lucrărilor ajunse în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor, modul de evaluare şi de consemnare a conformităţii de către factorii implicaţi, potrivit responsabilităţilor fiecăruia, pentru autorizarea continuării execuţiei în condiţiile prevederilor:a) art. 23 lit. d) din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;b) art. 4 alin. ...

 PROCEDURĂ din 25 iulie 2014 privind exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii prin controale la factorii implicaţi în procesul de execuţie - indicativ PCE 001 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 1 august 2014

Cap. i obiectul proceduriiart. 1 prezenta procedură stabileşte cadrul normativ general privind exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii prin controale la factorii implicaţi în procesul de execuţie, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător soluţiilor tehnice şi a cerinţelor de calitate cuprinse în documentaţiile tehnice de execuţie elaborate şi verificate în baza reglementărilor tehnice aplicabile la data controlului.art. 2 controlul de stat al calităţii în construcţii se organizează şi se exercită de către i.s.c. prin structurile sale teritoriale.art. 3 controlul de stat al calităţii în construcţii nu absolvă factorii implicaţi în conceperea şi realizarea construcţiilor de obligaţiile şi ...

Monitorul Oficial 537 din 18 Iulie 2014 (M. Of. 537/2014)

 PROCEDURI din 9 iulie 2014 privind constituirea garanţiei în contul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2014

Cap. iscopul procedurii şi constituirea garanţieiart. 1scopul procedurilor privind constituirea garanţiei în vederea aprobării protocolului, analiza de risc pentru vicii ascunse, precum şi utilizarea/reţinerea garanţiei este de a descrie detaliat etapele care trebuie parcurse în vederea verificării conformităţii, conţinutului şi eligibilităţii cererii depuse de utilizator pentru autorizarea garanţiei în vederea aprobării protocolului.art. 2după aprobarea constituirii dreptului de folosinţă asupra infrastructurii în favoarea utilizatorului, agenţia naţională de Îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare agenţie, transmite utilizatorului, în scris, valoarea cuantumului garanţiei.art. 3utilizatorul transmite în scris agenţiei propunerea sa cu privire la forma de garanţie pe care a ales să o constituie în ...

Monitorul Oficial 535 din 18 Iulie 2014 (M. Of. 535/2014)

 PROCEDURĂ din 1 iulie 2014 de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi - (Anexa 4) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 18 iulie 2014

1. pentru contribuabilii care au fost declaraţi inactivi şi care îşi încetează activitatea se actualizează corespunzător de către organele fiscale în a căror evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.2. În sensul prezentei proceduri, contribuabilii care îşi încetează activitatea, denumiţi în continuare contribuabili radiaţi, sunt:a) comercianţii radiaţi din registrul comerţului;b) ceilalţi contribuabili, cu excepţia comercianţilor, care la încetarea condiţiilor care au generat înregistrarea fiscală au depus certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.3. În prima zi a fiecărei luni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent întocmeşte un referat, care conţine în mod obligatoriu:- datele de identificare ale ...

 PROCEDURĂ din 1 iulie 2014 de îndreptare a erorilor materiale - (Anexa 3) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 18 iulie 2014

I. procedura de îndreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din codul de procedură fiscalăa. prevederi generale1. Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi, potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din codul de procedură fiscală, se realizează, din oficiu, de către organul fiscal competent sau la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, după caz.2. În cazul în care un contribuabil constată că, din eroare, a fost înscris în registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, poate solicita îndreptarea erorii materiale, prin depunerea la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este ...

 PROCEDURĂ din 1 iulie 2014 de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi - (Anexa 2) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 18 iulie 2014

I. procedura privind reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a), b) sau c) din codul de procedură fiscalăa. prevederi generale1. pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a), b) sau c) din codul de procedură fiscală, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a) să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;b) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante;c) organele fiscale să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat.2. condiţia prevăzută la pct. 1 lit. a) se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, ...

 PROCEDURĂ din 1 iulie 2014 privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 78^1 alin. (1) din Codul de procedură fiscală - (Anexa 1) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 18 iulie 2014

I. procedura privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din codul de procedură fiscalăa. prevederi generale1. În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit prevederilor art. 78^1 alin. (1) lit. a) din codul de procedură fiscală, sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege.2. În sensul prezentei proceduri, prin obligaţie declarativă se înţelege obligaţia de depunere a următoarelor formulare:- 100 "declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat";- 112 "declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului ...

Monitorul Oficial 500 din 04 Iulie 2014 (M. Of. 500/2014)

 PROCEDURĂ din 11 iunie 2014 de emitere a acordului pentru exceptare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014

Art. 1pot beneficia de exceptări, în baza schemei de ajutor de stat, întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt înregistrate conform legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;b) activitatea principală sau una dintre activităţile secundare se încadrează în codurile caen prevăzute în anexa nr. 1 din "orientările privind ajutoarele pentru mediu şi energie pentru perioada 2014-2020", elaborate de comisia europeană, denumită în continuare orientări;c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;d) asigură realizarea în mod independent, de către experţi acreditaţi, a activităţii de auditare energetică, anterior aplicării măsurilor ...

Monitorul Oficial 456 din 23 Iunie 2014 (M. Of. 456/2014)

 PROCEDURĂ din 2 iunie 2014 privind activităţile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea curentă şi specială a comportării în exploatare a construcţiilor - indicativ PCU 004 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 23 iunie 2014

Cap. i obiectul proceduriiart. 1 prezenta procedură are ca obiect stabilirea condiţiilor necesare, rolul şi responsabilităţile ce revin inspectoratului de stat în construcţii - i.s.c. în verificarea îndeplinirii de către factorii responsabili a atribuţiilor şi responsabilităţilor referitoare la recepţia lucrărilor de construcţii, la urmărirea comportării în exploatare şi la efectuarea intervenţiilor în timp la construcţiile existente, pentru a duce la îndeplinire prevederile:a) art. 20 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;b) art. 7 lit. a) şi art. 11 lit. g) din regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 272/1994.cap. ...

Monitorul Oficial 432 din 13 Iunie 2014 (M. Of. 432/2014)

 PROCEDURĂ din 2 iunie 2014 pentru exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii la operatorii economici cu activitate de proiectare şi execuţie a lucrărilor de construcţii privind organizarea şi funcţionarea sistemului propriu de management al calităţii - indicativ PCS 003 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 13 iunie 2014

Cap. i obiectul proceduriiart. 1 prezenta procedură are ca obiect stabilirea condiţiilor necesare, rolul şi responsabilităţile ce revin inspectoratului de stat în construcţii - i.s.c. în verificarea îndeplinirii de către factorii implicaţi în realizarea de construcţii a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi printr-un sistem propriu conceput, implementat şi certificat de management al calităţii, pentru a duce la îndeplinire prevederile:a) art. 20 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;b) art. 7 lit. a) şi art. 11 lit. a) din regulamentul privind controlul de stat ...

‹‹ Pagina 2 din 5
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016