Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 1 septembrie 2014  de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURA din 1 septembrie 2014 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 2 septembrie 2014


    CAP. I
    Reguli generale privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice

    ART. 1
    Comunicarea prin "Spaţiul privat virtual"
    (1) Persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin accesarea serviciului "Spaţiul privat virtual".
    (2) Accesarea serviciului "Spaţiul privat virtual" reprezintă opţiune în sensul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prin serviciul prevăzut la alin. (1) persoanele fizice pot transmite organului fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi cereri, înscrisuri sau documente.
    (4) Serviciul "Spaţiul privat virtual" constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice a unui spaţiu virtual aflat pe serverele Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoana fizică în legătură cu situaţia fiscală proprie a acesteia.
    (5) Prin serviciul prevăzut la alin. (1) sunt comunicate şi alte informaţii, inclusiv de natura celor prevăzute la art. 2, în măsura în care acestea sunt deţinute de Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate şi sunt prevăzute în prezenta procedură.
    ART. 2
    Comunicarea prin serviciul "Buletinul informativ fiscal"
    (1) Prin mijloacele electronice de transmitere la distanţă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală furnizează serviciul "Buletinul informativ fiscal", care constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice a unor informaţii publice cu caracter fiscal, în scopul îndrumării acestora în îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
    (2) Serviciul prevăzut la alin. (1) este o aplicaţie informatică de tip RSS.
    ART. 3
    Reguli privind furnizarea de servicii de comunicare electronică
    (1) Serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală potrivit art. 1 şi 2, denumite în continuare servicii de comunicare electronică, sunt gratuite. În cazul în care furnizarea unui serviciu de comunicare electronică presupune suportarea unor costuri pentru utilizatori, aceştia vor fi avertizaţi în mod corespunzător.
    (2) Serviciile de comunicare electronică prevăzute la art. 1 şi 2 sunt disponibile 24 de ore din 24.
    (3) Furnizarea serviciilor de comunicare electronică se efectuează prin intermediul sistemului informatic centralizat al Ministerului Finanţelor Publice, pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumit în continuare serverul MFP-ANAF.
    (4) Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală furnizează serviciile de comunicare electronică în condiţii normale de funcţionare a echipamentelor electronice şi nu răspund pentru eventualele disfuncţionalităţi ale sistemelor prin care se asigură serviciile electronice şi care nu le pot fi imputabile.
    (5) Serviciile de comunicare electronică prevăzute la art. 1 şi 2 se furnizează în baza ofertei de servicii puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi a opţiunilor utilizatorului, potrivit termenilor şi condiţiilor stabilite prin prezenta procedură.

    CAP. II
    Dispozitivele de identificare electronică a persoanelor fizice în mediul electronic

    SUBCAPITOLUL I
    Dispoziţii generale

    ART. 4
    Definiţii
    În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autentificare electronică - procedeul folosit de sistemul informatic pentru recunoaşterea la distanţă a identităţii unei persoane, prin tehnici şi mijloace de identificare electronică, în vederea obţinerii anumitor drepturi în cadrul sistemului informatic, în baza identităţii persoanei;
    b) HTTPS - protocol de transmitere a informaţiilor, securizat, folosit pentru criptarea transferului de informaţii;
    c) identificatorul persoanei fizice - şirul de caractere alfanumerice care este asociat în mod unic de către un furnizor de servicii de autentificare electronică unei persoane fizice;
    d) identificare electronică - procesul de recunoaştere a unei persoane, prin mijloace electronice, în baza informaţiilor cu caracter personal deţinute de un furnizor de servicii;
    e) identificare fizică - procesul de recunoaştere unică a unei persoane în baza informaţiilor cu caracter personal din documentele sale de identitate valabile, emise de autorităţile competente conform legii;
    f) metodă de identificare electronică - autentificarea electronică în relaţia cu organul fiscal, realizată în scopul accesului la serviciul în spaţiul privat virtual al persoanei fizice;
    g) mijloc de identificare electronică - ansamblul de informaţii şi dispozitivul sau procedura informatică prin care se poate face la distanţă dovada identităţii unei persoane în vederea oferirii unui acces la informaţii sau servicii electronice;
    h) navigator internet - aplicaţie informatică ce permite utilizatorilor să afişeze pe terminalul propriu text, grafică, video, muzică şi alte informaţii aflate pe o pagină web, să comunice cu furnizorul de informaţii şi cu alţi utilizatori;
    i) OTP - cod de autentificare de unică folosinţă, parolă valabilă pentru o singură sesiune de lucru sau o tranzacţie;
    j) RSS - familie de formate de date pentru conţinutul sau/şi sumarurile de pagini web actualizate frecvent, împreună cu legături către conţinutul complet al paginilor şi alte metadate.
    ART. 5
    Dispozitive de identificare electronică
    (1) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică electronic cu certificate digitale calificate numai pentru obligaţiile fiscale pentru care, în relaţia cu organul fiscal, se identifică prin codul de înregistrare fiscală.
    (2) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere, pentru obligaţiile fiscale altele decât cele prevăzute la alin. (1), precum şi celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele dispozitive:
    a) certificate digitale calificate;
    b) credenţiale de tip nume/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă OTP.
    ART. 6
    Securitatea datelor de identificare
    (1) Persoanele fizice care se identifică potrivit prezentului capitol au drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Schimbul de date realizat în scopul aprobării cererii de înregistrare între persoana fizică şi furnizorul serviciului trebuie să îndeplinească cerinţe-standard de integritate şi confidenţialitate potrivit protocolului HTTPS.
    (3) Pentru informaţiile privind codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, furnizorul de servicii publice de autentificare electronică a Ministerului Finanţelor Publice/ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală utilizează protocolul HTTPS.
    ART. 7
    Confirmarea informaţiilor
    (1) În cadrul procedurii de autentificare electronică, după efectuarea cu succes a identificării, Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorului datele personale ale acestuia pe care le deţine în baza sa de date şi pe care le utilizează în scopul autentificării, precum şi denumirea serviciului electronic la care se acordă accesul.
    (2) Acordul persoanei fizice pentru folosirea datelor sale personale în scopul acordării accesului la serviciile de comunicare electronică pentru care persoana fizică solicită autentificarea se consideră a fi implicit.

    SUBCAPITOLUL II
    Identificarea persoanelor fizice în mediul electronic, prin certificate digitale calificate eliberate de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată

    ART. 8
    Cererea de utilizare a unui certificat digital calificat
    (1) Persoanele fizice care deţin certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, se pot identifica pe serverul MFP-ANAF prin utilizarea certificatului digital calificat.
    (2) Cererea de utilizare a unui certificat digital calificat se face prin transmiterea formularului "Documentul de confirmare" existent pe serverul MFP-ANAF, având aplicate atât semnătura electronică a persoanei fizice, titular al certificatului digital calificat, cât şi semnătura electronică a autorităţii de certificare.
    (3) Formularul "Documentul de confirmare" se descarcă de pe serverul MFP-ANAF, se completează cu datele de identificare ale titularului certificatului digital calificat şi se semnează utilizând certificatul digital calificat.
    (4) După completare, formularul "Documentul de confirmare" se transmite autorităţii de certificare care l-a eliberat, pe adresa de poştă electronică prevăzută în acest scop, în vederea confirmării.
    (5) Formularul "Documentul de confirmare" este prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 9
    Confirmarea înregistrării certificatului digital calificat
    (1) Confirmarea înregistrării certificatului digital calificat pe serverul MFP-ANAF se transmite prin poşta electronică la adresa furnizată de persoana fizică în formularul "Documentul de confirmare".
    (2) În cazul în care are loc reînnoirea unui certificat digital calificat, în vederea înregistrării acestuia pe serverul MFP-ANAF se vor urma paşii prevăzuţi la art. 8 şi alin. (1).
    ART. 10
    Renunţarea la utilizarea certificatului digital calificat
    Persoana fizică poate renunţa la utilizarea certificatului digital calificat pentru identificarea în mediul electronic, prin depunerea "Cererii de renunţare", existentă pe serverul MFP-ANAF.

    SUBCAPITOLUL III
    Identificarea persoanelor fizice prin credenţiale de tip utilizator/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă

    ART. 11
    Cererea de înregistrare
    (1) Pentru completarea cererii de înregistrare pentru identificarea electronică prin utilizarea dispozitivului credenţiale de tip utilizator/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă, persoana fizică utilizează serviciul de înregistrare oferit de serverul MFP-ANAF.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) cuprinde informaţii obligatorii şi informaţii opţionale.
    (3) Informaţiile obligatoriu a fi furnizate sunt:
    a) date de identificare a persoanei fizice: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, adresa de poştă electronică, numărul de telefon mobil;
    b) date de identificare în mediul electronic: identificatorul utilizatorului, parola, întrebarea de siguranţă, răspunsul la întrebarea de siguranţă;
    c) modalitatea de verificare a datelor furnizate de persoana fizică.
    (4) Informaţiile opţional a fi furnizate sunt: acordul pentru primirea de atenţionări prin SMS, prin poştă electronică sau prin aplicaţia Talk.
    (5) Identificatorul utilizatorului şi adresa de poştă electronică prevăzute la alin. (3) trebuie să fie unice în sistem.
    (6) Persoana fizică decide modalitatea de verificare a datelor furnizate în cerere prin alegerea uneia dintre următoarele opţiuni:
    a) aprobare în mediul electronic. În acest caz persoana fizică trebuie să indice o informaţie fiscală personală cunoscută numai de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoana fizică, aşa cum este cerută de aplicaţia informatică, în scopul identificării electronice;
    b) aprobare la ghişeu. În acest caz persoana fizică trebuie să se prezinte la oricare organ fiscal teritorial din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în scopul identificării fizice.
    (7) După completarea cererii şi lansarea de către utilizator a procedurii de verificare a datelor acesteia, Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală înregistrează cererea şi atribuie un număr de înregistrare pe care îl comunică persoanei fizice.
    ART. 12
    Aprobarea cererii de înregistrare
    (1) În cazul aprobării în mediul electronic, Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală verifică corectitudinea informaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (6) lit. a) şi validează informaţiile. Validarea informaţiilor are ca efect aprobarea cererii.
    (2) În cazul tipului de aprobare la ghişeu persoana fizică prezintă organului fiscal numărul de înregistrare atribuit potrivit art. 11 alin. (7), precum şi actul de identitate indicat în cererea depusă potrivit art. 11. Organul fiscal procedează la aprobarea cererii ori de câte ori identificarea fizică a fost realizată cu succes şi ataşează la cerere o copie a documentului de identitate a persoanei fizice.
    (3) Punerea la dispoziţia persoanei fizice a serviciilor de comunicare electronică, ca urmare a aprobării cererii, se realizează în două zile lucrătoare de la verificarea corectitudinii informaţiilor şi se comunică pe adresa de poştă electronică a persoanei fizice.
    (4) Organul fiscal teritorial organizează o gestiune şi o evidenţă separată a documentelor legate de procedura verificării la ghişeu a datelor furnizate pentru aprobarea cererilor de înregistrare pentru identificarea electronică prin utilizarea dispozitivului credenţiale de tip utilizator/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă.
    (5) În situaţia în care, în termen de 10 zile de la completarea şi activarea procedurii de verificare a datelor cererii prevăzute la art. 11, nu este îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (2), această cerere se consideră respinsă.
    (6) În situaţia în care cererea prevăzută la art. 11 a fost respinsă, persoana fizică poate relua procedura de înregistrare.
    (7) În situaţia în care cererea prevăzută la art. 11 se aprobă, se resping celelalte cereri de înregistrare ale persoanei fizice în curs de aprobare.
    ART. 13
    Modificarea elementelor de identificare electronică şi radierea înregistrării
    Persoana fizică poate cere oricând furnizorului de servicii publice de autentificare electronică a Ministerului Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală modificarea datelor de identificare sau renunţarea la identificarea electronică prin utilizarea dispozitivului credenţiale de tip utilizator/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă.

    CAP. III
    Reguli privind utilizarea serviciului "Spaţiul privat virtual"

    ART. 14
    Accesul la "Spaţiul privat virtual"
    (1) Accesul la serviciul "Spaţiul privat virtual" se realizează după înregistrarea pe serverul MFP-ANAF, în baza dispozitivelor de identificare prevăzute la cap. II.
    (2) Acţiunile asigurate şi permise de serviciul "Spaţiul privat virtual" sunt:
    a) modificarea datelor de identificare a utilizatorului, monitorizarea istoricului accesului, renunţarea la folosirea serviciului, schimbarea modalităţii de anunţare;
    b) comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum şi a altor documente şi informaţii.
    (3) Serviciul "Spaţiul privat virtual" este accesibil persoanei fizice dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) persoana fizică acceptă condiţiile de comunicare prevăzute la art. 16;
    b) persoana fizică utilizează pentru identificarea electronică în vederea accesului propriu-zis unul dintre dispozitivele prevăzute la art. 5.
    ART. 15
    Documentele şi informaţiile comunicate prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual"
    (1) Categoriile de documente care privesc situaţia fiscală proprie a persoanei fizice ce pot face obiectul comunicării prin "Spaţiul privat virtual" sunt:
    a) declaraţii fiscale întocmite de persoana fizică, potrivit legii;
    b) cereri adresate de persoana fizică organului fiscal pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală, cum ar fi: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale şi altele asemenea;
    c) acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de organul fiscal în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somaţii şi altele asemenea;
    d) documente sau acte emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit şi altele asemenea;
    e) registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani.
    (2) Documentele specifice fiecăreia dintre categoriile prevăzute la alin. (1), ce pot fi comunicate prin serviciul "Spaţiul privat virtual", sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură. Anexa nr. 1 se actualizează pe măsura dezvoltării sistemului informatic prin care asigură furnizarea serviciului "Spaţiul privat virtual".
    ART. 16
    Condiţii de comunicare a documentelor prin serviciul "Spaţiul privat virtual"
    (1) În cazul comunicării prin "Spaţiul privat virtual" a documentelor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi b), data înregistrării acestora este data înregistrării pe serverul MFP-ANAF, astfel cum a fost comunicată persoanei fizice prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii acestora.
    (2) În cazul comunicării prin "Spaţiul privat virtual" a documentelor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) şi d) acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziţia persoanei fizice a documentului în "Spaţiul privat virtual". Acest termen începe să curgă din ziua următoare datei punerii la dispoziţia persoanei fizice a documentului. Numărul de intrare/ieşire electronic şi data punerii la dispoziţia persoanei fizice a documentului sunt înscrise în registrul documentelor electronice.
    (3) Documentele prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) şi d) se consideră comunicate potrivit alin. (2) şi în cazul în care persoana fizică renunţă la serviciul "Spaţiul privat virtual" potrivit art. 17, dacă renunţarea se efectuează anterior împlinirii termenului de 15 zile.
    (4) Documentele emise de Ministerul Finanţelor Publice/ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se semnează cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanţelor Publice.
    ART. 17
    Renunţarea la serviciul "Spaţiul privat virtual"
    (1) Renunţarea la serviciul "Spaţiul privat virtual" se efectuează la solicitarea utilizatorilor prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate.
    (2) Ca urmare a renunţării la serviciul "Spaţiul privat virtual", Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite un mesaj utilizatorului pe adresa de poştă electronică a acestuia comunicată potrivit art. 11 şi 13, prin care se confirmă dezactivarea accesului la serviciu.
    (3) Renunţarea la serviciul "Spaţiul privat virtual" are ca efect:
    a) păstrarea pentru o perioadă de 15 zile de la renunţare a dreptului de acces al utilizatorului la "Spaţiul privat virtual";
    b) imposibilitatea punerii la dispoziţia persoanei fizice, precum şi imposibilitatea comunicării de către persoana fizică de noi documente din categoriile celor prevăzute la art. 15 lit. a)-c);
    c) păstrarea posibilităţii de acces la categoriile de documente prevăzute la art. 15 lit. e) din "Spaţiul privat virtual" pentru o perioadă de 15 zile de la renunţare;
    d) arhivarea documentelor din "Spaţiul privat virtual" după expirarea termenului prevăzut la lit. a).
    (4) După termenul prevăzut la alin. (3), documentele din "Spaţiul privat virtual" se pun la dispoziţia persoanei fizice, la cerere.

    CAP. IV
    Reguli privind utilizarea serviciului "Buletinul informativ fiscal"

    ART. 18
    Înregistrarea şi accesul la serviciul "Buletinul informativ fiscal"
    (1) Accesul la serviciul "Buletinul informativ fiscal" se realizează prin acţionarea butonului "RSS" din serverul MFP-ANAF, în aplicaţia informatică sau navigatorul internet al utilizatorului, buton afişat pe paginile web internet ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care furnizează informaţiile.
    (2) Persoanele fizice trebuie să opteze pentru categoriile de informaţii pe care le solicită.
    (3) Categoriile de informaţii publice fiscale furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ce pot fi comunicate prin serviciul "Buletinul informativ fiscal", sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură. Anexa nr. 2 se actualizează pe măsura dezvoltării sistemului informatic prin care se asigură furnizarea serviciului "Buletinul informativ fiscal".
    ART. 19
    Termenii de utilizare a serviciului "Buletinul informativ fiscal" şi de primire a informaţiilor publice cu caracter fiscal
    (1) Informaţiile publice cu caracter fiscal transmise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu sunt acte administrative în sensul art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau acte administrative de autoritate, în sensul art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu sunt opozabile.
    (2) Informaţiile transmise prin serviciul "Buletinul informativ fiscal" au caracter informativ, nu înlocuiesc obligaţia utilizatorului privind cunoaşterea şi îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi nu generează alte drepturi şi obligaţii decât cele prevăzute de legislaţia fiscală.
    ART. 20
    Informaţiile publice cu caracter fiscal furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    (1) Ca urmare a înregistrării persoanelor fizice potrivit art. 18, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite informaţiile publice cu caracter fiscal solicitate.
    (2) Informaţiile furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sunt informaţii publice, publicate pe serverul MFP-ANAF, şi sunt valabile la data transmiterii către utilizatori.
    (3) Informaţiile se actualizează şi se transmit utilizatorilor periodic.
    ART. 21
    Modificarea opţiunilor privind categoriile de informaţii publice fiscale şi renunţarea la serviciul "Buletinul informativ fiscal"
    Modificarea opţiunilor privind categoriile de informaţii publice fiscale şi renunţarea la serviciul "Buletinul informativ fiscal" se efectuează la solicitarea utilizatorilor prin ştergerea în aplicaţia informatică sau navigatorul internet al utilizatorului a paginilor web internet ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care furnizează informaţiile.


    ANEXA 1
    ───────
la procedură
─────────────

          Documente ce pot fi comunicate prin serviciul "Spaţiul privat virtual"

    A. Documente emise de organul fiscal şi comunicate contribuabilului
    Automat
    Decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013 şi emise după data de 1 septembrie 2014;

    La cererea contribuabilului
    1. "Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de ...."
    2. "Nota obligaţiilor de plată"
    3. "Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori"

    B. Documente emise de contribuabil şi comunicate organului fiscal
    1. Cerere privind "Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de ...."
    2. Cerere privind "Nota obligaţiilor de plată"
    3. Cerere privind "Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori"


    ANEXA 2
    ───────
la procedură
─────────────

          Categoriile de informaţiile publice fiscale prin serviciul "Buletinul informativ fiscal"

    1. Calendarul obligaţiilor fiscale
    2. Noutăţi legislative
    3. Ghiduri fiscale
    4. Campanii derulate
    5. Comunicate de presă.

              _________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016