Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 4 septembrie 2014  de înregistrare a furnizorilor SETRE    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 4 septembrie 2014 de înregistrare a furnizorilor SETRE

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014


    ART. 1
    În vederea înregistrării în Registrul SETRE în calitate furnizor SETRE, fiecare persoană juridică interesată depune la A.R.R. un dosar care conţine informaţiile necesare prin care să facă dovada că îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 3 din Decizia Comisiei 2009/750/CE.
    ART. 2
    Dosarul prevăzut la art. 1 trebuie să conţină, după caz, următoarele documente:
    a) cerere de înregistrare a solicitantului în Registrul SETRE, care cuprinde datele de identificare şi informaţiile de contact ale acestuia. Modelul cererii de înregistrare se publică pe site-ul A.R.R., în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii;
    b) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta confirmă că îndeplineşte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta confirmă că nu se găseşte în niciuna dintre următoarele situaţii:
      (i) în faliment, în insolvenţă, în stare de suspendare a activităţii companiei sau în orice situaţie asemănătoare determinată de o procedură similară, conform legislaţiei specifice în vigoare;
      (ii) este subiectul unei proceduri de declarare a falimentului sau insolvenţei sau oricărei altei proceduri similare, conform legislaţiei specifice în vigoare;
      (iii) a fost sancţionat/condamnat definitiv pentru încălcarea legislaţiei în legătură cu conduita sa profesională;
      (iv) nu şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale prevăzute de legislaţia specifică în vigoare;
    d) un document care să ateste că solicitantul deţine o certificare EN ISO 9001 sau o certificare echivalentă;
    e) un document care să conţină descrierea detaliată a echipamentelor tehnice deţinute de solicitant, care urmează a fi puse la dispoziţie de către acesta în vederea furnizării SETRE;
    f) certificatul care atestă conformitatea cu prevederile anexei IV la Decizia Comisiei 2009/750/CE;
    g) un document care să conţină informaţii suficiente pentru a demonstra competenţa solicitantului în domeniul serviciilor electronice sau în domenii similare. În acest scop, solicitantul trebuie să prezinte o descriere detaliată a experienţei sale profesionale din ultimii trei ani financiari în furnizarea de servicii de tarifare electronică sau în domenii similare, precum:
      (i) servicii bancare sau de asigurări;
      (ii) servicii auxiliare serviciilor fiscale;
      (iii) operatori de telecomunicaţii;
      (iv) companii de utilitate publică;
      (v) sisteme de informaţii şi servere;
      (vi) sisteme telematice.
    Solicitantul trebuie să enumere serviciile furnizate pentru domeniile relevante, indicând pentru fiecare dintre aceste servicii tipul serviciilor furnizate, scopul activităţilor desfăşurate şi descrierea sistemelor utilizate şi dezvoltate;
    h) declaraţii financiare auditate pentru ultimii trei ani financiari. În cazul în care solicitantul este un consorţiu/asociere de companii sau o organizaţie similară, trebuie incluse în dosarul de înregistrare declaraţiile financiare pentru fiecare organizaţie/companie care face parte din consorţiu/organizaţia similară;
    i) declaraţie a solicitantului prin care acesta prezintă cifra generală de afaceri a companiei pentru ultimii trei ani financiari, indicând separat, pentru fiecare dintre cei trei ani, partea din cifra de afaceri aferentă serviciilor de colectare electronică a taxelor/tarifelor. În cazul în care solicitantul este un/o consorţiu/asociere de companii sau o organizaţie similară, trebuie incluse în dosarul de înregistrare declaraţiile indicând cifra de afaceri generală pentru fiecare organizaţie/companie care face parte din consorţiu/organizaţia similară;
    j) un document prin care solicitantul descrie instrumentul/instrumentele de garanţie sau instrumentele financiare echivalente pe care acesta le poate pune la dispoziţie în vederea îndeplinirii cerinţelor de garanţie solicitate de către autoritatea care impune tarifarea rutieră;
    k) o listă a acţionarilor principali ai companiei şi a procentelor de acţiuni/capital deţinute de fiecare dintre aceşti acţionari;
    l) declaraţie care să indice totalul fondurilor proprii ale companiei şi totalul garanţiilor care trebuie acordate la prima cerere sau un instrument echivalent care poate fi furnizat de acţionari;
    m) declaraţie care indică totalul capitalului disponibil şi totalul rezervelor companiei la data depunerii cererii de înregistrare;
    n) declaraţie care să conţină politica de contractare propusă de solicitant în relaţia cu utilizatorii SETRE, incluzând termenii esenţiali şi condiţiile de contractare. Această declaraţie trebuie să includă şi măsurile sau garanţiile propuse de solicitant în favoarea utilizatorilor SETRE care au conturi pre-plătite, astfel încât utilizatorii SETRE să fie protejaţi împotriva insolvenţei companiei sau a altor circumstanţe/situaţii similare în care s-ar afla compania;
    o) un plan global de management al riscurilor care să indice măsurile de evaluare şi atenuare a riscurilor relevante pentru sectorul de colectare electronică a tarifelor/taxelor, în particular pentru sectorul SETRE. Planul global de management al riscurilor trebuie să cuprindă următoarele:
      (i) descrierea organizaţiei;
      (ii) lista tuturor riscurilor identificate, evaluate şi calificate;
      (iii) măsurile şi strategiile de atenuare planificate pentru a preveni apariţia riscurilor identificate sau pentru a remedia impactul acestora, în special în domeniile economic, financiar şi tehnic;
    p) un raport întocmit de un organism independent care să certifice că sistemele de contabilitate ale solicitantului îndeplinesc toate cerinţele prevăzute la art. 8 din Decizia 2009/750/CE, în cazul în care solicitantul care intenţionează să devină furnizor SETRE este în acelaşi timp şi autoritate care impune tarifarea rutieră;
    q) declaraţie a solicitantului care să indice acoperirea propusă de acesta pentru domeniile SETRE existente, în primele 12 luni în care va opera ca furnizor SETRE;
    r) declaraţie a solicitantului prin care acesta confirmă că acceptă şi este de acord să adere la prevederile aplicabile din Decizia Comisiei 2009/750/CE.
    ART. 3
    (1) În termen de 60 de zile de la data depunerii dosarului de către solicitant, A.R.R. evaluează dosarul şi transmite o notificare scrisă solicitantului prin care îl informează dacă îndeplineşte condiţiile pentru a fi înregistrat ca furnizor SETRE.
    (2) În cazul în care se constată că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi înregistrat ca furnizor SETRE, notificarea va cuprinde motivele care au stat la baza respingerii dosarului de înregistrare şi, după caz, termenul-limită până la care solicitantul poate completa dosarul în conformitate cu datele indicate în notificare.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), A.R.R. reevaluează dosarul cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1).
    ART. 4
    În termen de 30 de zile de la împlinirea termenului de 1 an de la data înregistrării în Registrul SETRE sau de la data ultimei raportări, furnizorul SETRE va depune la A.R.R. un dosar de informare, care va conţine, după caz, următoarele informaţii, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) din Decizia Comisiei 2009/750/CE:
    a) un document care să ateste că furnizorul SETRE deţine o certificare EN ISO 9001 sau o certificare echivalentă;
    b) declaraţii financiare auditate pentru ultimul an financiar;
    c) declaraţie a furnizorului SETRE prin care acesta prezintă cifra generală de afaceri a companiei pentru ultimii trei ani financiari, indicând separat, pentru fiecare dintre cei trei ani, partea din cifra de afaceri aferentă serviciilor de colectare electronică a taxelor/tarifelor;
    d) un document prin care furnizorul SETRE descrie instrumentul/instrumentele de garanţie sau instrumentele financiare echivalente pe care acesta le poate pune la dispoziţie în vederea îndeplinirii cerinţelor de garanţie înaintate de către autoritatea care impune tarifarea rutieră, în cazul în care aceste garanţii au fost modificate sub orice formă;
    e) nota care să indice totalul sumelor reprezentând garanţii solicitate de către autoritatea care impune tarifarea rutieră în ultimul an financiar;
    f) o listă a acţionarilor principali ai companiei şi a procentelor de acţiuni/capital deţinute de fiecare dintre aceşti acţionari, în cazul în care datele raportate anterior s-au modificat;
    g) declaraţie care indică totalul capitalului disponibil şi totalul rezervelor furnizorului SETRE la data depunerii dosarului de informare;
    h) declaraţie care să conţină politica de contractare propusă de solicitant în relaţia cu utilizatorii SETRE, incluzând termenii esenţiali şi condiţiile de contractare. Această declaraţie trebuie să includă şi măsurile sau garanţiile propuse de furnizorul SETRE în favoarea utilizatorilor SETRE care au conturi preplătite, astfel încât utilizatorii SETRE să fie protejaţi împotriva insolvenţei companiei sau a altor circumstanţe/situaţii similare în care s-ar afla compania;
    i) un plan global de management al riscurilor şi ultimul raport de audit întocmit de către un organism independent. Auditul se va efectua la fiecare doi ani;
    j) declaraţie pe proprie răspundere a furnizorului SETRE prin care acesta confirmă că îndeplineşte prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) declaraţie pe propria răspundere a furnizorului SETRE prin care acesta confirmă că nu se găseşte în niciuna dintre următoarele situaţii:
      (i) în faliment, în insolvenţă, în stare de suspendare a activităţii companiei sau în orice situaţie asemănătoare determinată de o procedură similară, conform legislaţiei specifice în vigoare;
      (ii) este subiectul unei proceduri de declarare a falimentului sau insolvenţei sau oricărei altei proceduri similare, conform legislaţiei specifice în vigoare;
      (iii) a fost sancţionat/condamnat definitiv pentru încălcarea legislaţiei în legătură cu conduita sa profesională;
      (iv) nu şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale prevăzute de legislaţia specifică în vigoare;
    l) declaraţie a furnizorului SETRE care să indice domeniile SETRE acoperite şi orice modificare intervenită de la data depunerii ultimului dosar de informare. Declaraţia trebuie să includă şi orice modificare propusă privind acoperirea domeniilor SETRE în următoarele 12 luni de la data depunerii dosarului de informare;
    m) declaraţie a furnizorului SETRE care să indice natura serviciilor specifice furnizate pentru fiecare domeniu SETRE.
    ART. 5
    (1) A.R.R. anulează înregistrarea unui furnizor SETRE din Registrul SETRE, prin decizie motivată a conducătorului instituţiei, în următoarele cazuri:
    a) furnizorul SETRE a furnizat informaţii/date eronate/false la momentul depunerii dosarului de înregistrare în Registrul SETRE;
    b) furnizorul SETRE nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta procedură, care au stat la baza înregistrării acestuia în Registrul SETRE;
    c) furnizorul SETRE nu a îndeplinit una sau mai multe dintre obligaţiile stabilite în sarcina sa conform prevederilor Deciziei Comisiei 2009/750/CE şi/sau ale prezentei proceduri;
    d) compania care este înregistrată ca furnizor SETRE îşi încetează activitatea;
    e) la solicitarea scrisă a furnizorului SETRE.
    (2) Decizia privind anularea înregistrării, prevăzută la alin. (1), se comunică furnizorului SETRE în termen de 3 zile lucrătoare de la data aplicării măsurii.
    (3) Împotriva măsurii de anulare a înregistrării ca furnizor SETRE, persoana juridică în cauză se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
                    __________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016