Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de guvernul-romaniei Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Guvernul Romaniei


‹‹ Pagina 1 din 4052

Monitorul Oficial 750 din 07 Octombrie 2015 (M. Of. 750/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 812 din 30 septembrie 2015 privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 7 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea direcţiei judeţene pentru cultură neamţ, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării.art. 2 se ...

 HOTĂRÂRE nr. 830 din 7 octombrie 2015 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Serbia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 7 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. 1 lit. a) din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către românia a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru republica serbia, constând în cantităţile de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sprijinul populaţiei refugiate şi pentru gestionarea situaţiei de criză din domeniul imigraţiei.art. 2administraţia naţională a rezervelor de stat şi probleme speciale scade din gestiune, la ...

Monitorul Oficial 749 din 07 Octombrie 2015 (M. Of. 749/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 817 din 30 septembrie 2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea unor centre judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 octombrie 2015

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa ...

Monitorul Oficial 748 din 07 Octombrie 2015 (M. Of. 748/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 762 din 16 septembrie 2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş - Turda" - Lot 4 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 7 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "autostrada sebeş-turda", cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "autostrada sebeş- turda" - lot 4, potrivit planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).──────────*) anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, ...

Monitorul Oficial 747 din 07 Octombrie 2015 (M. Of. 747/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 805 din 30 septembrie 2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale Căi Ferate Craiova şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv a scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 7 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - s.a. a unor mijloace fixe aflate în administrarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 806 din 30 septembrie 2015 privind actualizarea valorii de inventar şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcţii aflate în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Gorj, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 7 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei ...

Monitorul Oficial 746 din 06 Octombrie 2015 (M. Of. 746/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 6 octombrie 2015

Având în vedere necesitatea stabilirii cadrului financiar general de gestionare financiară a fondurilor europene structurale şi de investiţii (fonduri esi), pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi asigurarea unui management financiar eficient al fondurilor şi al capacităţii de absorbţie,luând în considerare:- prevederile regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de ...

 RECTIFICARE nr. 781 din 23 septembrie 2015 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 781/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 6 octombrie 2015

În cuprinsul hotărârii guvernului nr. 781/2015 pentru modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 724 din 28 septembrie 2015, se face următoarea rectificare:- la art. i pct. 25 (cu referire la tabelul de la anexa nr. 3 pct. 17 din actul normativ de bază), în subsolul tabelului se va citi:"*1) specializări reglementate sectorial în cadrul uniunii europene.**) specializări evaluate de către agenţia de acreditare în domeniul sănătăţii şi Ştiinţelor sociale ...

Monitorul Oficial 745 din 06 Octombrie 2015 (M. Of. 745/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 808 din 30 septembrie 2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Tribunalului Dâmboviţa şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei ...

 HOTĂRÂRE nr. 810 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iii din ordonanţa guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. istatutul agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.610/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă, denumită în ...

‹‹ Pagina 1 din 4052
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5