Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de guvernul-romaniei Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Guvernul Romaniei


‹‹ Pagina 1 din 4035

Monitorul Oficial 660 din 31 August 2015 (M. Of. 660/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 43 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 31 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ix.3 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenţa ordonanţă.art. i legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:"(6) regimul general de recunoaştere prevăzut de dispoziţiile prezentei legi se aplică în cazul ...

Monitorul Oficial 659 din 31 August 2015 (M. Of. 659/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 42 din 26 august 2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 31 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ix.6 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1 (1) au dreptul de a beneficia de acte de studii recunoscute de către stat, care atestă finalizarea studiilor, absolvenţii înmatriculaţi anterior începerii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute la art. 143 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la instituţii de învăţământ superior acreditate şi care au fost înmatriculaţi, după caz:a) la programe de studii organizate ...

 HOTĂRÂRE nr. 700 din 26 august 2015 privind categoriile de cheltuieli şi condiţiile de finanţare a activităţilor de organizare şi desfăşurare a Cursului superior internaţional în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 31 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de ministerul afacerilor interne,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1sumele necesare finanţării activităţilor de organizare şi desfăşurare a cursului superior internaţional în cadrul Şcolii de aplicaţie pentru ofiţeri "mihai viteazul" a jandarmeriei române sunt asigurate de la bugetul de stat prin bugetul ministerului afacerilor interne, potrivit ordonanţei guvernului nr. 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de ministerul afacerilor interne, în măsura în care, prin tratatele ...

Monitorul Oficial 657 din 31 August 2015 (M. Of. 657/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 678 din 19 august 2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 august 2015

Având în vedere prevederile:regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare,regulamentului (ce) nr. 1.828/2006 al comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi a regulamentului (ce) nr. 1.080/2006 al parlamentului european şi al consiliului ...

 HOTĂRÂRE nr. 692 din 19 august 2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Dubai la 4 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul emiratelor arabe unite cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la dubai la 4 mai 2015. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel oprea ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescubucureşti, 19 august 2015.nr. 692. acord   între guvernul româniei şi guvernul emiratelor arabe unite  cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii   de paşapoarte diplomaticeguvernul româniei şi guvernul emiratelor arabe unite, denumite în continuare părţi,în dorinţa de a promova în continuare relaţiile bilaterale şi de cooperare dintre cele ...

 HOTĂRÂRE nr. 694 din 26 august 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de secetă şi pentru asigurarea debitelor ecologice pe principalele canale, japşe şi gârle pescăreşti din Delta Dunării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (4) şi (5) şi al art. 43 alin. (3)-(5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ministerului mediului, apelor şi pădurilor din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, cu suma de 2.405 mii lei la capitolul 74.01 "protecţia mediului", titlul 71 "active nefinanciare", articolul 71.01 "active fixe".(2) fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 703 din 26 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din legea nr. 334/2013 pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru programul operaţional sectorial mediu 2007-2013,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la ...

 NORME METODOLOGICE din 26 august 2015 de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 august 2015

Art. 1 direcţia generală programe infrastructură mare, denumită în continuare dg pim, şi agenţia naţională de administrare fiscală, denumită în continuare anaf, au obligaţia recuperării de la beneficiarii pos mediu a sumelor aferente corecţiilor financiare suportate de la bugetul de stat, în situaţia prevăzută de art. 2 alin. (4) lit. d) din ordonanţa guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru programul operaţional sectorial mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin legea nr. 334/2013.art. 2 recuperarea ...

Monitorul Oficial 656 din 31 August 2015 (M. Of. 656/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 683 din 19 august 2015 privind aprobarea Strategiei Naţionale şi a Planului Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 31 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă strategia naţională şi planul naţional pentru gestionarea siturilor contaminate din românia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează: ---------------viceprim-ministru,   ministrul afacerilor interne,  gabriel oprea ministrul mediului, apelor şi pădurilor,   graţiela leocadia gavrilescu   ministrul finanţelor publice, eugen orlando teodorovici  ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,  sevil shhaideh  ministrul agriculturii  şi dezvoltării rurale,daniel constantin   ministrul economiei,comerţului şi turismului,  mihai tudose ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,  andrei dominic gerea   ministrul sănătăţii,nicolae bănicioiu   ministrul muncii, familiei,   protecţiei sociale   şi persoanelor vârstnice,  rovana plumb  ministrul fondurilor europene,   marius nicabucureşti, 19 august 2015.nr. 683anexĂstrategia naŢionalĂ Şi planul naŢional pentru gestionarea siturilor contaminate din româniacapitolul i introducerecapitolul ii ...

 STRATEGIA NAŢIONALĂ ŞI PLANUL NAŢIONAL din 19 august 2015 pentru gestionarea siturilor contaminate din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 31 august 2015

Capitolul i introducerecapitolul ii necesitate Şi scopcapitolul iii situaŢia actualĂ a siturilor potenŢial contaminate/contaminate din romÂniasecţiunea 1 principalele sectoare economice cu impact asupra solului, subsolului şi apelor subterane/de suprafaţăsecţiunea a 2-a proprietarii siturilor2.1. situri privatizate2.2. situri în proprietatea statului2.3. siturile orfane/abandonatesecţiunea a 3-a inventarul naţional al siturilor potenţial contaminate/contaminatesecţiunea a 4-a analiza swotsecţiunea a 5-a cadrul legal5.1. legislaţia uniunii europene5.2. legislaţia naţionalăcapitolul iv obiectivele strategieisecţiunea 1 obiectivul generalsecţiunea a 2-a obiective specifice2.1. obiective specifice de mediu2.2. obiective specifice socioeconomice2.3. obiective specifice tehnicecapitolul v principii de bazĂsecţiunea 1 principiul "poluatorul plăteşte"secţiunea a 2-a conformitatea cu normele uniunii europenesecţiunea a 3-a principiul ...

‹‹ Pagina 1 din 4035
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5