Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de guvernul-romaniei Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Guvernul Romaniei


‹‹ Pagina 1 din 3987

Monitorul Oficial 259 din 17 Aprilie 2015 (M. Of. 259/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 249 din 15 aprilie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 35 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului finanţelor publice pe anul 2015 cu suma de 37.312 mii lei, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul i "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 250 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2015, 2016 şi 2017, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 63 alin. (10) din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă de 1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2015, 2016 şi 2017.art. 2pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt ...

Monitorul Oficial 258 din 17 Aprilie 2015 (M. Of. 258/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 243 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i la anexa nr. 64 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şişeşti" la hotărârea guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul maramureş, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 665 şi 665 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i "bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum ...

Monitorul Oficial 256 din 16 Aprilie 2015 (M. Of. 256/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 15 aprilie 2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015

Având în vedere trecerea în proprietatea privată a statului, prin confiscare, a unor bunuri imobile,luând în considerare necesarul de spaţii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi alte instituţii publice de interes naţional, după caz, sau pentru regiile autonome de interes naţional, în condiţiile în care unele locaţii actuale sunt improprii desfăşurării activităţii în condiţii optime sau unele imobile au fost retrocedate în condiţiile legii, aspecte care afectează buna desfăşurare a activităţii entităţilor respective şi îndeplinirea atribuţiilor legale ale acestora şi, totodată, generează cheltuieli suplimentare de funcţionare, care grevează bugetul de stat,având în vedere nivelul redus al cheltuielilor bugetare pentru finanţarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 246 din 15 aprilie 2015 privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a celei de-a 43-a Conferinţe Regionale Europene INTERPOL", care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 19-21 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în considerarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) pct. 7 şi ale art. 4 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă organizarea de către ministerul afacerilor interne, prin ...

Monitorul Oficial 253 din 16 Aprilie 2015 (M. Of. 253/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 24 din directiva 2012/19/ue a parlamentului european şi a consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (deee),luând în considerare că obligaţia româniei, în calitate de stat membru al uniunii europene, de a asigura transpunerea directivei 2012/19/ue în legislaţia naţională până cel târziu la data de 14 februarie 2014 nu a fost dusă la îndeplinire,întrucât, ca urmare a nerespectării termenului de transpunere a directivei 2012/19/ue, comisia europeană a declanşat procedura prealabilă a acţiunii în constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în temeiul art. 258 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene, românia primind din ...

Monitorul Oficial 250 din 14 Aprilie 2015 (M. Of. 250/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015

Având în vedere că strategia fiscal bugetară pentru perioada 2014-2016 prevede printre alte măsuri fiscale şi reducerea treptată în următorii 4 ani a tva pe măsura îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare, se propune, începând cu data de 1 iunie 2015, extinderea aplicării cotei reduse de tva de 9% pentru livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, precum şi pentru serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice,faptul că ...

 HOTĂRÂRE nr. 234 din 2 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. xii alin. (18) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. xii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează: -------------- ministrul finanţelor publice,   eugen orlando teodoroviciministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, nicolae-liviu dragnea ministrul fondurilor europene,  marius nicabucureşti, ...

 NORME METODOLOGICE din 2 aprilie 2015 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015

Art. 1 (1) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la ministerul finanţelor publice, până la data de 1 octombrie 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al trezoreriei statului, cu termen de rambursare de până la 15 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, în limita sumei de 1.290.000 mii lei, în baza prevederilor art. xii alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, în vederea asigurării prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, ...

Monitorul Oficial 249 din 14 Aprilie 2015 (M. Of. 249/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 210 din 25 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul timiş, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 699 şi 699 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 20 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei brestovăţ", secţiunea "bunuri imobile" se modifică ...

‹‹ Pagina 1 din 3987
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5