Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de guvernul-romaniei Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Guvernul Romaniei


‹‹ Pagina 1 din 3921

Monitorul Oficial 773 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 773/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 922 din 21 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţilor cultelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 23 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din românia, republicată, cu completările ulterioare, şi al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a ministerului transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului secretariatului general al guvernului pe anul 2014 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 916 din 21 octombrie 2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 23 octombrie 2014

În baza prevederilor art. 4 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea administraţiei naţionale "apele române", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru administraţia naţională "apele române", instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea ministerului mediului şi schimbărilor climatice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul mediului şi schimbărilor climatice, attila korodip. ministrul delegat pentru ape, ...

Monitorul Oficial 772 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 772/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 917 din 21 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 23 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor interne pe anul 2014 cu suma de 1.825 mii lei, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale", titlul 10 "cheltuieli de personal".art. 2sumele alocate potrivit art. 1 vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ...

Monitorul Oficial 771 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 771/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 913 din 21 octombrie 2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", precum şi pentru modificarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. idupă alineatul (23) al articolului 3 din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "prima casă", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu următorul cuprins:"(24) până la 31 decembrie 2014 plafonul disponibil pentru emiterea de garanţii în cadrul programului «prima casă» se majorează cu 400,5 milioane lei."art. iialineatul (2^4) al articolului 4 din normele de implementare a programului de sprijin ...

 HOTĂRÂRE nr. 914 din 21 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. x alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii pe anul 2014 cu suma de 14.873 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru plata arieratelor înregistrate de spitalul clinic de urgenţă bucureşti.art. 2cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile de cheltuieli la capitolul 66.01 "sănătate", titlul 51 "transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.03 "acţiuni ...

 HOTĂRÂRE nr. 915 din 21 octombrie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎn anexa la hotărârea guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele argeş, gorj, prahova, olt, teleorman şi vâlcea, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 596 din 11 august 2014, la judeţul argeş, poziţiile nr. 12, 14, 16, 18, 19, 21 - 25 şi 28 - 30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────┐│nr. │ ...

 HOTĂRÂRE nr. 911 din 21 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului finanţelor publice pe anul 2014 cu suma de 13.337 mii lei, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul i "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 769 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 769/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 912 din 21 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 111/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 17 alin. (3) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ise aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al agenţiei naţionale pentru locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. iianexele nr. 1 şi ...

Monitorul Oficial 768 din 22 Octombrie 2014 (M. Of. 768/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 907 din 15 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 22 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a ministerului transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului tineretului şi sportului din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 1.128 mii lei la capitolul 67.01 "cultură, recreere şi religie", titlul 59 "alte cheltuieli", articolul 20 "sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat", pentru plata taxei către ...

 HOTĂRÂRE nr. 910 din 21 octombrie 2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 22 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului educaţiei naţionale pe anul 2014 cu suma de 40.000 mii lei, la capitolul 65.01 "Învăţământ", la titlul 51 "transferuri între unităţi ale administraţiei publice", din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de ...

‹‹ Pagina 1 din 3921
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5