Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de guvernul-romaniei Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Guvernul Romaniei


‹‹ Pagina 1 din 3885

Monitorul Oficial 541 din 22 Iulie 2014 (M. Of. 541/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 585 din 16 iulie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului II al anului 2014, care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale pe anul 2014 cu suma de 6.191 mii lei, la capitolul 83.01 "agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", din care la titlul 10 "cheltuieli de personal" cu suma de 4.230 mii lei şi la titlul 51 "transferuri între unităţi ale administraţiei publice" cu suma de 1.961 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2sumele ...

 HOTĂRÂRE nr. 594 din 16 iulie 2014 privind recunoaşterea Uniunii Juriştilor din România ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte uniunea juriştilor din românia, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul bucureşti, bd. magheru nr. 22, et. 1, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează:  ---------------ministrul justiţiei,  robert marius cazanciucministrul finanţelor publice,   ioana-maria petrescu   ministrul delegat pentru buget,   liviu voineabucureşti, 16 iulie 2014.nr. 594.-----------

 HOTĂRÂRE nr. 592 din 16 iulie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională PLAFAR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru societatea naţională plafar - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează:  ---------------ministrul economiei,  constantin niţăministrul finanţelor publice,ioana-maria petrescu   ministrul delegat pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 593 din 16 iulie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CONPET - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru societatea comercială conpet - s.a., aflată sub autoritatea departamentului pentru energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru victor-viorel ponta   contrasemnează:   ---------------   ministrul delegat pentru energie,răzvan-eugen nicolescuministrul finanţelor publice,ioana-maria ...

Monitorul Oficial 537 din 18 Iulie 2014 (M. Of. 537/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 578 din 9 iulie 2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2014

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.306/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 352/78, (ce) nr. 165/94, (ce) nr. 2.799/98, (ce) nr. 814/2000, (ce) nr. 1.290/2005 şi (ce) nr. 485/2008 ale consiliului, ale regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 922/72, (cee) nr. 234/79, (ce) nr. 1.037/2001 şi (ce) nr. 1.234/2007 ale consiliului, cu completările ulterioare, ...

 HOTĂRÂRE nr. 579 din 9 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice şi a procedurilor privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29^2 alin. (1) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele metodologice şi procedurile privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, prevăzute în anexa care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,   daniel constantin ministrul finanţelor publice,  ioana-maria petrescuministrul delegat pentru buget,  liviu voinea ministrul delegat pentru ape,păduri şi ...

 NORME METODOLOGICE ŞI PROCEDURI din 9 iulie 2014 privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2014

Cap. idomeniul de aplicare şi definiţiiart. 1prezentele norme metodologice şi proceduri privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare norme, stabilesc dispoziţiile care reglementează garanţia ce trebuie constituită în temeiul art. 29^2 din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:a) agenţia naţională de Îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare agenţie, înseamnă ...

 PROCEDURI din 9 iulie 2014 privind constituirea garanţiei în contul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2014

Cap. iscopul procedurii şi constituirea garanţieiart. 1scopul procedurilor privind constituirea garanţiei în vederea aprobării protocolului, analiza de risc pentru vicii ascunse, precum şi utilizarea/reţinerea garanţiei este de a descrie detaliat etapele care trebuie parcurse în vederea verificării conformităţii, conţinutului şi eligibilităţii cererii depuse de utilizator pentru autorizarea garanţiei în vederea aprobării protocolului.art. 2după aprobarea constituirii dreptului de folosinţă asupra infrastructurii în favoarea utilizatorului, agenţia naţională de Îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare agenţie, transmite utilizatorului, în scris, valoarea cuantumului garanţiei.art. 3utilizatorul transmite în scris agenţiei propunerea sa cu privire la forma de garanţie pe care a ales să o constituie în ...

Monitorul Oficial 536 din 18 Iulie 2014 (M. Of. 536/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 562 din 2 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Statutului Fundaţiei "Post-Privatizare", prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 435/1996 privind autorizarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare de a participa la constituirea Fundaţiei "Post-Privatizare" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i statutul fundaţiei "post-privatizare" prevăzut în anexa la hotărârea guvernului nr. 435/1996 privind autorizarea agenţiei naţionale pentru privatizare de a participa la constituirea fundaţiei "post-privatizare", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 125 din 17 iunie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:"veniturile fundaţiei pot proveni din:a) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;b) dividendele de la societăţile înfiinţate de fundaţie;c) venituri realizate din ...

Monitorul Oficial 533 din 17 Iulie 2014 (M. Of. 533/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 584 din 16 iulie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor interne pe anul 2014 cu suma de 1.774 mii lei, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale", titlul 10 "cheltuieli de personal".art. 2sumele alocate potrivit art. 1 vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului ...

‹‹ Pagina 1 din 3885
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5