Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 109 din 8 martie 2017  privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 109 din 8 martie 2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017

    Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Ministerul Sănătăţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, modificările corespunzătoare în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
              SORIN MIHAI GRINDEANU

                    Contrasemnează:
                   -----------------
                  Ministrul sănătăţii,
                  Florian-Dorel Bodog

               Ministrul finanţelor publice,
                     Viorel Ştefan


    Bucureşti, 8 martie 2017.
    Nr. 109.


    ANEXĂ

                         DATELE DE IDENTIFICARE
     a imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea
       Sanatoriului de Nevroze Predeal, instituţie subordonată
     Ministerului Sănătăţii, ale căror valori de inventar se actualizează


┌──────────┬───────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. M.F.P.│ Cod de │Denumirea bunului care face│ Datele de identificare a imobilului │ Valoarea de │
│ │clasificare│obiectul actului normativ ├───────────────────────────────┬───────────────────────────┤ inventar │
│ │ │ │ Descriere tehnică │ Adresa │ (lei) │
├──────────┼───────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 3 4 5 │ 6 │
├──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│ Administrator: Sanatoriul de Nevroze Predeal (CUI 4580431) │
├──────────┬───────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┤
│ 143801 │ 8.28.13 │Gheretă poartă │Pereţi din zidărie, învelitoare│România, judeţul Braşov, │ │
│ │ │ │ţiglă, sobă cu gaz metan, │oraşul Predeal, │ │
│ │ │ │suprafaţă 5,70 mp │str. Valea Râşnoavei nr. 8 │ 3.033│
├──────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 143804 │ 8.28.13│Gheretă poartă │Pereţi din zidărie cărămidă, │România, judeţul Braşov, │ 3.152│
│ │ │ │şarpantă din lemn, învelitoare │oraşul Predeal, str. Valea │ │
│ │ │ │din ţiglă, încălzire sobă cu │Râşnoavei nr. 8 │ │
│ │ │ │gaz metan, suprafaţă 5,70 mp │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 143807 │ 8.28.10│Centrală termică pavilion │Structură din zidărie portantă,│România, judeţul Braşov, │ 36.421│
│ │ │II │planşeu suport lemn cu tablă, │oraşul Predeal, str. Valea │ │
│ │ │ │învelitoare tablă, suprafaţă │ Râşnoavei nr. 8 │ │
│ │ │ │63 mp │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 143809 │ 8.25.01│Pavilion III │Pereţi din zidărie cu planşeu │România, judeţul Braşov, │ 1.710.482│
│ │ │ │din beton, acoperiş din tablă, │oraşul Predeal, str. Valea │ │
│ │ │ │pardoseli din parchet, grupuri │Râşnoavei nr. 8 │ │
│ │ │ │sanitare, încălzire centrală, │ │ │
│ │ │ │centrală termică proprie cu gaz│ │ │
│ │ │ │metan, demisol + P + E, │ │ │
│ │ │ │suprafaţă 1.000 mp │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 143814 │ 8.25.01│Împrejmuire panouri plasă │Împrejmuire panouri plasă de │România, judeţul Braşov, │ 17.114│
│ │ │ │sârmă montate pe rame de oţel │oraşul Predeal, str. Valea │ │
│ │ │ │fixate pe stâlpi din oţel │Râşnoavei nr. 8 │ │
│ │ │ │profilat şi beton, │ │ │
│ │ │ │lungime 260 m │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 143815 │ 8.25.01│Împrejmuire sârmă ghimpată │Împrejmuire sârmă ghimpată pe │România, judeţul Braşov, │ 2.625│
│ │ │ │stâlpi din lemn, lungime 260 m │oraşul Predeal, str. Valea │ │
│ │ │ │ │Râşnoavei nr. 8 │ │
├──────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 143816 │ 8.28.10│Cablaj iluminat exterior │Traseu poartă - pavilion I, │România, judeţul Braşov, │ 7.917│
│ │ │ │bloc social, locuinţă de │oraşul Predeal, str. Valea │ │
│ │ │ │serviciu, pavilion IV inst. pe │Râşnoavei nr. 8 │ │
│ │ │ │stâlpi metalici lungime 710 m │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 143817 │ 8.28.10│Instalaţie interioară de │Tronson I pavilion I - │România, judeţul Braşov, │ 64.382│
│ │ │gaz metan │pavilion III bloc social │oraşul Predeal, str. Valea │ │
│ │ │ │(locuinţe serviciu) Pavilion IV│Râşnoavei nr. 8 │ │
│ │ │ │clădire administraţie, locuinţe│ │ │
│ │ │ │de serviciu, depozit materiale,│ │ │
│ │ │ │ateliere garaj proprietatea │ │ │
│ │ │ │lui D. Anghelescu, │ │ │
│ │ │ │lungime 560 m │ │ │
│ │ │ │Tronson II regulator magistrala│ │ │
│ │ │ │transport gaz metan Pavilion II│ │ │
│ │ │ │lungime 455 m tronson III, │ │ │
│ │ │ │regulator magistrală transport │ │ │
│ │ │ │gaz metan locuinţe serviciu, │ │ │
│ │ │ │grajd animale, aeriană, │ │ │
│ │ │ │lungime 870 m │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 143818 │ 8.25.01│Drum asfaltat │Permite accesul în pavilion I │România, judeţul Braşov, │ 32.318│
│ │ │ │amenajat în incinta unităţii │oraşul Predeal, str. Valea │ │
│ │ │ │pentru circulaţia │Râşnoavei nr. 8 │ │
│ │ │ │autovehiculelor, cu fundaţie de│ │ │
│ │ │ │balast şi îmbrăcăminte de │ │ │
│ │ │ │asfalt turnat cu o lungime de 2│ │ │
│ │ │ │74 m │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 143822 │ 8.28.10│Drenaj platformă │În perimetrul pavilionului I │România, judeţul Braşov, │ │
│ │ │ │ │oraşul Predeal, str. Valea │ │
│ │ │ │ │Râşnoavei nr. 8 │ 14.663│
├──────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 143823 │ 8.28.10│Bazin apă │Sursa apă PSI lac PSI pavilion │România, judeţul Braşov, │ 81.307│
│ │ │ │II suprafaţă 1.000 mp │oraşul Predeal, str. Valea │ │
│ │ │ │ │Râşnoavei nr. 8 │ │
├──────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 143824 │ 8.28.10│Bazin apă │Sursa apa PSI lac PSI │România, judeţul Braşov, │ 76.619│
│ │ │ │pavilion I şi pavilion III, │oraşul Predeal, str. Valea │ │
│ │ │ │suprafaţă 3.000 mp │Râşnoavei nr. 8 │ │
├──────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 143825 │ 8.28.10│Staţie epurare ape menajere│15 l/s construită din beton │România, judeţul Braşov, │ 22.710│
│ │ │ │armat compartimentată în etaje │oraşul Predeal, str. Valea │ │
│ │ │ │de decantare şi filtre │Râşnoavei nr. 8 │ │
│ │ │ │biologice │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 143826 │ 8.28.10│Staţie clorinare apă │Construcţie din zidărie planşeu│România, judeţul Braşov, │ 7.064│
│ │ │ │beton postament beton, │oraşul Predeal, str. Valea │ │
│ │ │ │încălzire cu sobă cu gaz metan │Râşnoavei nr. 8 │ │
├──────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 143827 │ 8.28.10│Staţie tratare apă │În incinta centralei termice │România, judeţul Braşov, │ 13.045│
│ │ │ │pavilion II │oraşul Predeal, str. Valea │ │
│ │ │ │ │Râşnoavei nr. 8 │ │
└──────────┴───────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┘


                              ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice