Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 27 noiembrie 2020  de implementare a măsurii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 27 noiembrie 2020 de implementare a măsurii "Granturi pentru investiţii acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1163 bis din 2 decembrie 2020
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 3.396 din 27 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.163 din 2 decembrie 2020.
──────────
    1. Obiectivul măsurii
        Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă sau îngrădite pe perioada stării de alertă.
        Măsura este implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agenţiile pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE) şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.G. nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare.
        Prin prezenta procedură se implementează o schemă de ajutor de stat. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul măsurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de Comisia Europeană. Măsura se aplică regional în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    2. Bugetul măsurii şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat
        Măsura este valabilă până la 30 iunie 2021, plăţile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023, conform schemei autorizate CE sub nr. 58166/27.8.2020 şi O.U.G. nr. 199/2020. Bugetul total alocat măsurii, aprobat prin O.U.G. nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID19 este în valoare totală de 550.000.000 euro (2.661.725.000 lei), din care 415.870.000 euro (2.012.602.865 lei) se alocă din bugetul POC 2014-2020 şi 62.380.500 euro (301.890.430 lei) cofinanţare de la bugetul de stat şi 71.749.500 euro (347.231.705 lei) contribuţia proprie. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 3.000 de beneficiari. Cursul valutar utilizat este InforEuro din luna septembrie 2020, respectiv 1 euro=4,8395 lei.
    2.1. Bugetul fără componenta de contribuţie proprie alocat pe cele opt Regiuni de dezvoltare este:
    a) Bugetul alocat pentru Regiunea Bucureşti - Ilfov este în valoare totală de 347.173.994 lei;
    b) Bugetul alocat pentru Regiunea Centru este în valoare totală de 271.883.528 lei;
    c) Bugetul alocat pentru Regiunea Nord-Vest este în valoare totală de 281.916.856 lei;
    d) Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Est este în valoare totală de 292.343.648 lei;
    e) Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Vest este în valoare totală de 235.488.120 lei;
    f) Bugetul alocat pentru Regiunea Nord-Est este în valoare totală de 344.477.610 lei;
    g) Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Muntenia este în valoare totală de 309.656.058 lei;
    h) Bugetul alocat pentru Regiunea Vest este în valoare totală de 231.553.481 lei;


    3. Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul măsurii
    3.1. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
     Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la lit. (a) - (d) sunt considerate întreprinderi unice.

    3.2. (1) Domeniile de investiţii susţinute din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţarea bugetului de stat în cadrul prezentei măsuri includ:
    a) industria alimentară, panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;
    b) industria auto şi servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparaţii şi spălătorii auto şi altele asemenea;
    c) energie şi echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficienţă energetică;
    d) construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii;
    e) servicii de transport, inclusiv servicii de transport internaţional;
    f) servicii de îngrijire şi întreţinere corporală;
    g) servicii de reparaţii şi întreţinere;
    h) turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante şi servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;
    i) confecţii metalice/lemn/mobilier;
    j) confecţii textile/pielărie;
    k) industria farmaceutică şi echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
    l) industrii creative, inclusiv din domeniul culturii şi serviciilor creative;
    m) servicii de educaţie: creşe şi grădiniţe, şcoli;
    n) servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale şi altele asemenea;
    o) comerţ.

    (2) Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
    (3) Domeniile de investiţii incluse la finanţare prevăzute la alin. (1) pot să fie complementare cu investiţiile finanţate din Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală.
    (4) Granturile pentru investiţii se acordă IMM-urilor definite conform art. 2, lit. j din O.U.G. nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pe bază de contract de finanţare a ajutorului de stat.
    (5) Granturile pentru investiţii în cadrul prezentei măsuri se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au avut activitate curentă/operaţională desfăşurată de minimum un an înaintea înregistrării electronice a formularului de înscriere-plan de investiţii prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta procedură;
    b) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exerciţiile financiare din ultimii 2 ani înainte înregistrării electronice a formularului de înscriere-plan de investiţii prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta procedură;
    c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării grantului pentru investiţii;
    d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul formularului de înscriere-plan de investiţii (anexa nr. 1) în primii 2 ani de durabilitate, iar diferenţa până la sfârşitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
    e) dispun de cofinanţare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii solicitat pentru finanţare pentru implementarea în regiunile mai puţin dezvoltate, iar pentru locaţia implementării în regiunea Bucureşti-Ilfov, de minimum 30% din valoarea eligibilă a proiectului solicitat la finanţare. Obligativitatea asigurării procentelor minime de cofinanţare se calculează pentru locaţia implementării proiectelor de investiţii şi nu pentru sediul social. Pentru cazurile în care activitatea se desfăşoară este la terţi, locaţia implementării va fi la sediul social sau la unul din punctele de lucru.
    f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat (minim o ofertă de preţ pentru fiecare element de cost).
    g) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
    h) nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană;

    (6) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eşantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractelor de finanţare, cu condiţia recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare. Încadrarea în categoria IMM se va verifica conform Legii nr. 346/2004 cu completările şi modificările ulterioare, pentru exemplificări putându-se consulta şi manualul utilizatorului pentru definiţia IMM-urilor - disponibil pe pagina web a Comisiei Europene https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35- 01aa75ed71a1 şi pe pagina web a administratorului schemei www.imm.gov.ro.
    (7) Eşantionul se realizează prin metoda cu probabilităţi de selectare egală, respectiv eşantionarea aleatorie simplă realizată cu funcţia disponibilă în cadrul MS Excel =RAND(): număr aleatoriu între 0 şi 1, preluat dintr-o distribuţie uniformă. În condiţiile în care rata de eroare este de peste 2% din eşantion, se măreşte eşantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.


    4. Tipurile de ajutor financiar
    4.1. (1) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, denumit în continuare MEEMA în parteneriat cu Agenţiile pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului denumite în continuare AIMMAIPE (Anexa nr. 4), administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiţionată şi suficient promovată, proiectele, măsurile şi programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate. Între MEEMA şi organizaţia/organizaţiile ori instituţia/instituţiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituţie/instituţii parteneră/partenere, se încheie o convenţie de colaborare în baza căreia se derulează măsura de ajutor. Instituţia parteneră selecţionată are calitatea de agenţie de implementare a ajutoarelor de stat şi poate acorda din surse proprii facilităţi de creditare pentru implementarea planurilor de investiţii.
    (2) Granturile pentru investiţii se acordă pe proiect şi beneficiar şi au o valoare cuprinsă între 50.000 euro şi 200.000 euro, în funcţie de nevoile de finanţare ale proiectelor de investiţii depuse.
    (3) Granturile pentru investiţii prevăzute la alin. (2) nu includ cofinanţarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de către beneficiarii din regiunile mai puţin dezvoltate şi 30% din valoarea eligibilă a proiectului de către beneficiarii care implementează proiectul de investiţii în regiunea Bucureşti-Ilfov.
    (4) Pentru stabilirea procentului minim de cofinanţare locaţia implementării trebuie să se afle în tipul de regiune pentru care s-a optat. De asemenea, pe toată perioada de implementare şi monitorizare (3 ani începând cu anul următor acordării ajutorului de stat) locaţia implementării trebuie menţinută în tipul de regiune pentru care s-a optat la depunerea cererii de finanţare.

    4.2.1. (1) Beneficiarii de granturi pentru investiţii pot utiliza granturile pentru investiţii alocate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli cu realizarea/achiziţia construcţiilor, achiziţia de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou şi mobilier specific, achiziţia de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanţa şi proiectarea, managementul de proiect, asistenţa tehnică, dirigenţia de şantier, cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferinţe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse, software necesar desfăşurării activităţii, precum şi orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiţii care face obiectul contractului de finanţare;
    b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenţiei pentru situaţii de urgenţă;
    c) cheltuieli cu achiziţia de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalaţii, dotări independente, mobilier de birou şi mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unităţile de producţie/prestări servicii existente, precum şi active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse, software necesar desfăşurării activităţii.


    4.2.1. (2) Cheltuielile cu achiziţia de active (corporale şi necorporale) sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
    i. activele sunt utilizate exclusiv în cadrul locaţiei de implementare stabilită prin Cererea de finanţare şi pentru scopul declarat în proiect;
    ii. activele au fost achiziţionate în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
        Detalierea cheltuielilor eligibile:
    A. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:
    A1. Cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritoriala a terenurilor includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.
    A2. Cheltuieli de mediu includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

    B. Cheltuieli cu racordarea la utilităţi - asigurarea utilităţilor necesare obiectivului.
    C. Cheltuieli cu consultanţa şi proiectarea, managementul de proiect şi asistenţă tehnică, dirigenţia de şantier în cuantum de maxim 10% din valoarea proiectului.
    C1. Studii de teren - cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.
    C2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii - includ cheltuielile pentru:
        ● obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
        ● obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
        ● obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
        ● obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
        ● întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
        ● obţinerea acordului de mediu;
        ● obţinerea avizului P.S.I.;
        ● alte avize, acorduri şi autorizaţii;
        ● achiziţionarea semnăturii electronice.

    C3. Comisioane, cote şi taxe cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.
    C4. Proiectare şi inginerie - includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.
    C5. Consultanţă - sunt în limita a maximum 10.000 lei şi includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
        ● plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanţare/a planului de investiţii;
        ● plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect).

    C6. Servicii de consultanţă la elaborarea, organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii
    C7. Asistenţă tehnică - includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
        ● asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
        ● plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.


    D. Cheltuieli pentru investiţia de bază:
    D1. Terenuri, construcţii şi instalaţii - cuprind cheltuieli aferente activităţilor de achiziţie terenuri şi construcţii, realizarea construcţiilor - construire/extindere a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.
    D2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT&C, tehnologii software şi funcţionale cu şi fără montaj) cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:
    - Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. "Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) ", Subgrupa 2.2. "Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare", Clasa 2.3.6. "Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat", sau Grupa 3 "Mobilier, aparatura birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare şi care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare.
    – Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Sunt eligibile cheltuielile din categoria obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, respectiv au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an. Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiţii iniţiale*1) care constă în activităţi de construire/extindere/dotare cu active corporale a spaţiilor de producţie/prestări de servicii.
        *1) investiţie iniţială" înseamnă:
    (a) o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente; sau
    (b) o achiziţionare de active legate direct de o unitate, cu condiţia ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziţionată şi să fie cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul şi exclude simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi;


    – Achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite sunt eligibile până la 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului în cauză. În acest caz se va prezenta un raport întocmit de un expert autorizat ANEVAR. În cazul documentelor privind dreptul solicitantului asupra imobilului, acesta trebuie să demonstreze că deţine unul din următoarele drepturi asupra imobilului, la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare (inclusiv pe perioada de minimum 3 ani de la data estimată a plăţii finale în cadrul proiectului):
        ● Pentru investiţii care includ lucrări de construcţie ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune (conform legislaţiei în vigoare) sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiţia propusă prin cererea de finanţare).
        În plus, imobilul (teren şi/sau clădiri)
        ● este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului;
        ● nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;
        ● Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun.


    D3. Activele necorporale cuprind:
        ● Cheltuieli cu achiziţionarea de brevete de invenţie, mărci de produse, software necesar desfăşurării activităţii, alte drepturi şi active similare.
        ● Cheltuieli cu activităţi de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului.
        Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiţii cumulative:
        ● trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
        ● trebuie să fie amortizabile;
        ● trebuie să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
        ● trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani începând cu anul următor acordării ajutorului de stat


    D4. Cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare, destinate intervenţiei pentru situaţie de urgenţă.

    E1. Organizare de şantier (conform H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice):
        ● Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
        ● Cheltuieli conexe organizării de şantier.

    E2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente lucrărilor de construcţii. Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.
    E3. Cheltuielile cu activităţi de marketing nu sunt eligibile. Cheltuieli cu activităţile obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului:
    - Un Anunţ/comunicat de presă privind începerea proiectului - obligatoriu, în valoare de maxim 3000 lei (TVA inclus);
    – Un Anunţ/comunicat de presă la finalizarea proiectului- obligatoriu în valoare de maxim 3000 lei (TVA inclus);
    – Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziţionate prin proiect - obligatoriu
    – Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor Structurale în România postate pe site-ul realizat prin proiect - obligatoriu
    – Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.mfe.gov.ro postat pe site-ul solicitantului - obligatoriu

    E4. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar(cheltuieli obligatorii). Rapoartele de audit confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare (Anexa nr. 10) au fost verificate şi sunt:
        ● necesare pentru realizarea proiectului,
        ● prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului,
        ● în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor O.U.G. nr. 66/2011),
        ● efectuate şi plătite de beneficiar,
        ● plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate,
        ● înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, identificabile şi verificabile, dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea "Proiect finanţat din POC". Pentru operaţiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilităţii în funcţie de tipul beneficiarului, şi codul de identificare al proiectului;
        ● În conformitate cu propunerile tehnice şi financiare ofertate (se verifică preţurile unitare şi cantităţile decontate)

    F. Cheltuieli cu accesibilitatea, promovarea, cu participarea la evenimente, conferinţe, târguri inclusiv cele organizate în sistem online/virtual:
        ● taxa de participare
        ● închirierea stand-ului (fizic sau virtual)
        ● transportul şi cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegaţi, transportul şi depozitarea mostrelor şi materialelor promoţionale.    (3) Pentru înfiinţarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităţilor de producţie/servicii noi şi/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la art 4.2.1. alin. (1) lit. a) şi c), în baza unei oferte însoţite de deviz care va fi urcat în aplicaţie la momentul înscrierii.
    (4) Dacă un proiect de investiţii depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităţilor de producţie/servicii existente, cât şi extinderea unităţilor de producţie/servicii, categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la art 4.2.1, alin (1) lit. a) şi c).
    (5) Beneficiarii de granturi pentru investiţii productive din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile şi pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea şi/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziţiona;
    b) cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport pentru transport persoane şi mărfuri necesare pentru desfăşurarea activităţilor de transport, cu excepţia mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităţilor administrative ale operatorului economic ori activităţilor de transport în interes propriu al acestora;
    c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente şi tehnologii care conduc la îmbunătăţirea confortului/calităţii serviciilor de transport persoane şi mărfuri prestate.

    (6) Dovada achiziţiei proprietăţii pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ inclusiv spaţii modulare (contract de vânzare-cumpărare) va fi însoţită de raportul de evaluare a activului întocmit de expert autorizat ANEVAR şi extras de carte funciară din care să reiasă destinaţia nonlocativă a spaţiului, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/producţie/prestări servicii/comerţ, sau spaţii modulare.
    (7) Din granturile pentru investiţii nu se finanţează:
    a) cereri de finanţare care au drept obiect al finanţării activitatea de consultanţă, studii sau alte activităţi asimilate acestora;
    b) cereri de finanţare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activităţi destinate investiţiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
    c) orice alte cereri de finanţare care nu sunt în legătură cu domeniile de investiţii prevăzute la art. 3.2 alin. (1) şi (2).

    (8) În planul de investiţii trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt detaliate activităţile codului CAEN în "Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2".
    (9) Activele achiziţionate trebuie să fie noi (cu excepţia spaţiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului şi după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.
    (10) Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse. Cheltuielile cu închirierea de active corporale nu sunt eligibile.
    (11) Verificarea tipurilor de cheltuieli eligibile se efectuează de către UIP din cadrul AIMMAIPE în scopul validării justificării acestora.
    (12) Beneficiarii contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru investiţii pot solicita decontarea valorii contractelor/cheltuielilor efectuate într-o singură tranşă prin mecanismul cererii de rambursare sau mecanismul cererii de plată (Anexa nr. 10), astfel cum este prevăzută de O.U.G. nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (13) Nu pot beneficia de ajutor de stat în cadrul măsurii operatorii economici în situaţia în care există legături de rudenie până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile. Beneficiarul va depune la cerere de rambursare/plată (Anexa nr. 10) o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de decont, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese.
    (14) Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului activele corporale achiziţionate prin schema de ajutor împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) iar poliţa să o cesioneze cu toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situaţia unui credit bancar (credit punte sau credit cofinanţare), asigurarea activelor corporale poate fi cesionată în favoarea instituţiei partenere până la rambursarea acestuia, iar după rambursarea creditului cesionarea poliţei se va face în favoarea AIMMAIPE.
        Notă referitoare la conflictul de interese:
        Legislaţie conexă: Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României;


    4.2.2. Codul CAEN pe care aplicantul aplică trebuie să fie autorizat până la momentul plăţii pentru domeniul curent de activitate. Lista codurilor CAEN REV2 eligibile în cadrul măsurii se regăseşte în Anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID- 19, cu completările şi modificările ulterioare.

    5. Procedura de înscriere în Program
    5.1. (1) Înscrierea în program, creare profil, user, parolă şi completarea formularului electronic de înscriere - plan de investiţii (Anexa nr. 1) în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro. Aplicanţii au obligaţia de a urmări permanent adresa de e-mail folosită la înscriere precum şi informaţiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăţi, monitorizare, raportare), precum şi în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office.
    (2) Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:
    a) Etapa de creare profil, user şi parolă, unde aplicanţii vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit (Anexa nr. 3) cât şi datele IMM din domeniile eligibile conform art. 3.2, alin. (1) din prezenta procedură.
    b) Etapa de înscriere în cadrul măsurii "Granturi pentru investiţii" în care aplicanţii, cu profilul, user, şi parola generate în prima etapă, vor completa şi transmite formularul electronic de înscriere - plan de investiţii conform Anexei nr. 1.


    5.2. (1) Data de la care este activă prima etapă de creare profil, user şi parolă se comunică pe site-ul instituţiei înainte de data începerii procesului propriu zis.
    (2) Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul măsurii "Granturi pentru investiţii acordate IMM-urilor" se comunică pe site-ul instituţiei cu cel puţin 3 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.
    (3) Aplicaţia electronică de înscriere aferentă primei etape de creare profil, user şi parolă va rămâne deschisă pe toată perioada implementării tuturor măsurilor instituite prin O.U.G. nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.
    (4) Aplicaţia electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul măsurii "Granturi pentru investiţii acordate IMM-urilor" va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, până la data de 29 ianuarie 2021, ora 20.00.

    5.3. Pentru participarea la măsura "Granturi pentru investiţii acordate IMM-urilor" fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă în prima etapă, generând prin această acţiune un cont de utilizator. După crearea contului de utilizator, aplicanţii vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare a măsurii, vor putea accesa documentaţia transmisă şi vor avea posibilitatea semnării contractului, descărcării şi încărcării de documente diverse aferente plăţii sau raportării, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparţină beneficiarului şi să se regăsească în toată documentaţia, aceeaşi adresă va fi folosită pentru toată corespondenţa pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a programului. Aplicaţia va trimite pe toată perioada de implementare a măsurii automat pe adresa de e-mail a solicitantului mesaje de avertizare asupra corespondenţei cu MEEMA/AIMMAIPE, corespondenţă prin care aplicanţii vor fi informaţi asupra acţiunilor ulterioare înscrierii precum contract aprobat, clarificări, mesaje de încărcare documente, etc.
    5.4. (1) În momentul trimiterii formularului de înscriere - plan de investiţii, aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care se va regăsi în front office.
    (2) După completarea şi trimiterea on-line a formularului de înscriere - plan de investiţii nu se mai pot face completări/modificări asupra acestuia.
    (3) După trimiterea formularului de înscriere - plan de investiţii aplicanţii vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe pagina aplicaţiei a listei cu solicitanţii înscrişi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul măsurii. Ordinea la contractare în cadrul măsurii se va face în ordinea punctajului obţinut. Calcularea punctajului planului de investiţii se face în timp real şi transparent, conform Anexei nr. 4 la O.U.G. nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
     În maxim 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 5.2 alin (4) şi în conformitate cu punctajul obţinut, aplicaţia electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.
        Admiterea la finanţare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de investiţii on-line. La punctaje egale, departajarea se va face în funcţie de procentul cofinanţării, valoarea cifrei de afaceri şi ordinea înscrierii aplicaţiei.


    5.7. Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicaţie pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul prevăzut atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile măsurii.

    6. Verificarea şi selecţia beneficiarilor
        În scopul verificării solicitărilor şi implementării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului, denumită în continuare UIP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite.
    6.1. (1) Verificarea veridicităţii informaţiilor înscrise în planul de investiţii, completarea tuturor câmpurilor, codul CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de investiţii, se realizează de către UIP din cadrul AIMMAIPE şi conduce la admiterea planului de investiţii sau respingerea acestuia;
    (2) Aplicanţii au obligaţia de a urmări adresa de email cu care s-au înregistrat în aplicaţia electronică cât şi informaţiile referitoare la program postate pe site-ul ministerului. Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări în front office, în aplicaţia electronică. Clarificările solicitate se trimit la emitent în 3 zile lucrătoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.
    (3) Dacă în urma analizei documentaţiei înscrise integral completate se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, solicitantul va primi scrisoare de înştiinţare a Deciziei de respingere.

    6.2. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.
    6.3. Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care aparţine, formulând o contestaţie, în termen de 30 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse.
    6.4. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    - datele de identificare ale solicitantului;
    – obiectul contestaţiei;
    – motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    – dovezile pe care se întemeiază;
    – semnătura reprezentantului legal.
     Contestaţia se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare contract de finanţare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăţi, monitorizare, raportare) cu respectarea prevederilor de la art. 6.5.

    6.5. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al documentaţiei pentru care s-a depus contestaţie.
    6.6. Termenul de soluţionare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin front office.
    6.7. (1) Pentru aplicanţii acceptaţi în urma verificărilor administrative şi de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii, aplicaţia informatică va genera contract de finanţare (Anexa nr. 2) care se va regăsi în front office şi va trimite pe adresa de corespondenţă un mesaj de atenţionare în acest sens. Aplicanţii vor intra în aplicaţie, vor descărca contractul de finanţare, îl vor semna cu semnătură electronică şi îl vor reîncărca semnat în aplicaţie împreună cu dovada cofinanţării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit) respectând procentul pentru care a obţinut punctaj, în maxim 20 zile de la data primirii. După semnarea acestuia de către ordonatorul terţiar de credite şi reîncărcarea în aplicaţie a contractului semnat de ambele părţi, instituţia de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înştiinţată electronic. Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente distincte la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia.
    (2) Termenul maxim de semnare a contractelor de finanţare este 30.06.2021.
    (3) În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se încarcă dovada cofinanţării sau nu semnează acordul de finanţare în termenul prevăzut în prezenta procedură, solicitanţii vor primi Scrisoare de înştiinţare a Deciziei de respingere la finanţare, transmisă automat de către aplicaţie.
    (4) MEEMA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituţia parteneră selectată, cu rol de agenţie de implementare, sumele reprezentând ajutor de stat.
    (5) Contractul de finanţare va fi reziliat şi ajutorul de stat acordat, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepţia activităţilor de închiriere) sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, sau instituie asupra lor o forma de garanţie reală, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi.
    (6) Pentru solicitanţii care implementează cu credit acordat de instituţiile de credit partenere se acceptă instituirea garanţiei de către banca parteneră (credit punte sau credit de cofinanţare).
    (7) Pentru locaţiile de implementare declarate în afara regiunii Bucureşti-Ilfov pentru care procentul de co-finanţare a fost punctat diferit, rezilierea acordului de finanţare şi recuperarea ajutorului de stat se face şi în situaţia în care locaţia implementării şi/sau echipamentele/bunurile achiziţionate sunt mutate în Regiunea Bucureşti-Ilfov în perioada de implementare/monitorizare a măsurii.
    (8) Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente la instituţia parteneră.
    (9) Derularea măsurii se desfăşoară pe parcursul a două perioade succesive:
    a) O perioadă de implementare de maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, până la depunerea cererii de rambursare/plată (Anexa nr. 10), dar nu mai târziu de data de 30.06.2022;
    b) Perioada de 3 ani de monitorizare, începând cu anul următor acordării grantului.
        Cele două perioade succesive de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 5 ani în care se desfăşoară prezentul acord, conform prezentei proceduri.

    (10) În termen de maxim 12 luni din momentul intrării în vigoare a contractului de finanţare, beneficiarul are obligaţia încărcării în aplicaţie a cererii de plată/rambursare (Anexa nr. 10), a facturilor, documentelor de plată, raportului de progres prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură şi documentele justificative care însoţesc raportul de progres, în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat.
    (11) Contractul de finanţare va fi reziliat şi ajutorul de stat acordat, împreună cu dobânzile aferente, va fi recuperat şi în cazul în care obiectele/bunurile finanţate în cadrul acordului nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform prevederilor prezentei proceduri.
    (12) Pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, conform planului de investiţii, la momentul depunerii electronice a cererilor de rambursare/cererilor de rambursare aferente cererilor de plată (Anexa nr. 10), se anexează facturile însoţite de instrumentele care dovedesc efectuarea plăţii (ordine de plată/cotor filă CEC emisă de beneficiar şi plătit prin bancă/foaie de vărsământ/dispoziţii de plată interne şi externe, traduse în limba română şi legalizate, extras de cont).
    (13) În sensul prezentei măsuri se consideră că:
    - valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA şi TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA;
    – beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii şi cel puţin operaţiilor pe care le efectua echipamentul iniţial.
    – beneficiarul poate schimba locaţia implementării proiectului cu notificarea a AIMMAIPE cu condiţia ca schimbarea să fie în locaţii similare celei pentru care a obţinut punctaj la cofinanţare.

    (14) Realizarea achiziţiilor se efectuează conform Ordinului MFE nr. 1284 din 2016, sub sancţiunea declarării ca neeligibile la finanţare disponibil la adresa https://www.fonduri-ue.ro/images/files/legislaţie/nationala/Ordin_MFE_1284.pdf
    (15) Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul măsurii vor fi certificate prin vizita la faţa locului sau on-line a reprezentanţilor instituţiei bancare partenere. Reprezentanţii instituţiei de credit partenere vor face verificări la faţa locului sau on-line, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    (16) În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la contractul de finanţare (Anexa nr. 2), sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, după caz, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea;
    (17) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UIP din cadrul AIMMAIPE a transmis solicitanţilor contractul de finanţare însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, aceştia au obligaţia de a transmite la AIMMAIPE cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform Anexei nr. 9 la prezenta procedură. În situaţia în care aplicantul admis la finanţare renunţă la implementarea planului de investiţii fără a depune cerere-tip de renunţare totală/parţială, acesta nu va mai beneficia de finanţare în cadrul programelor şi proiectelor derulate de minister/AIMMAIPE în următorii 3 ani.

    6.9. (1) Finanţarea beneficiarilor contractaţi se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia/instituţiile parteneră/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea măsurii, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia parteneră a acordului de plată din partea AIMMAIPE şi în contul deschis de beneficiar la instituţia parteneră.
    (2) Virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de stat către beneficiar, se face după primirea de către instituţia parteneră a acordului de plată, în contul deschis la instituţia parteneră.
    (3) Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în contractul de finanţare (Anexa nr. 2). Nu se admit compensări între beneficiarii şi furnizorii lor.

    6.10. Beneficiarii nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit notificarea privind acordul de principiu.
    6.11. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a contractului de finanţare, nu sunt eligibile, cu excepţia facturilor aferente consultanţei pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentei măsuri şi pentru implementarea proiectului de investiţii.
    6.12. Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb Infor Euro din luna Septembrie 2020.
    6.13. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează conform Codului de procedură civilă.
    6.14. (1) Decontarea se face într-o singură tranşă conform mecanismului decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor eligibile şi/sau conform mecanismului decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat facturile. Dacă procentul din valoarea planului de investiţii, aferent cofinanţării este mai mic decât cel pentru care a obţinut punctaj la momentul evaluării electronice, se redimensionează valoarea totală a proiectului, astfel încât condiţia de procent pentru care a obţinut punctaj să fie îndeplinită.
    (2) Beneficiarul poate schimba cererea de plată în cerere de rambursare şi invers fără a fi necesar acordul AIMMAIPE.
    (3) Mecanismul decontării cererilor de plată este următorul:
    - După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor, acceptate la plată, beneficiarul depune la AIMMAIPE cererea de plată însoţită de raportul de progres şi documentele justificative aferente acestuia.
    – AIMMAIPE efectuează verificarea cererii de plată, raportului de progres şi a documentelor justificative şi în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, documentele se încarcă în aplicaţia informatică. Banca este notificată automat de către aplicaţie şi programează vizită de - certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor şi întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicaţia informatică.
    – AIMMAIPE întocmeşte acordul de utilizare şi îl încarcă în aplicaţia informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 7 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unităţile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul, din care acesta va efectua plăţile condiţionate către furnizori, conform formularului aferent cererii de plată.
    – Sumele primite de beneficiar în baza documentelor încărcate în aplicaţie de către AIMMAIPE nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate.
    – În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către bancă, beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AIMMAIPE, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.
    – Beneficiarii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.
    – Nerespectarea de către beneficiari a termenului de depunere a cererii de rambursare, constituie încălcarea acordului de finanţare, AIMMAIPE putând decide rezilierea acestuia.

    (4) Mecanismul decontării cererilor de rambursare este următorul:
    - După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate şi efectuarea plăţilor, beneficiarul depune la AIMMAIPE cererea de rambursare, raportul de progres şi documentele justificative aferente acestuia.
    – AIMMAIPE efectuează verificarea documentelor şi în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, acestea se încarcă în aplicaţia informatică. Banca este notificată automat de către aplicaţie şi programează vizită de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor şi întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicaţia informatică. AIMMAIPE întocmeşte acordul de plată şi îl încarcă în aplicaţia informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor eligibile aprobate spre rambursare, în termen de 7 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unităţile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul.

    (4) Pentru mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, beneficiarul poate solicita de la instituţia parteneră un credit punte.


    7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea ajutorului de stat
    7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UIP din cadrul MEEMA/AIMMAIPE.
    7.2. Reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE au dreptul să verifice anunţat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului MEEMA/AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de stat acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.
    7.3. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de stat, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contractul de finanţare (Anexa nr. 2) sau în legislaţia măsurii, UIP din cadrul AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului acordat şi va anunţa MEEMA că a fost declanşată recuperarea ajutorului de stat, împreună cu dobânzile aferente.
    7.4. Recuperarea ajutorului de stat se va efectua conform prevederilor O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către MEEMA a prevederilor art. 25 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 793 din 06 octombrie 2017.
        Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015.

    7.5. UIP monitorizează electronic îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obţinut finanţare, respectiv realizarea a minimum 50% din valoarea cifrei de afaceri planificată în cadrul formularului de înscriere-plan de investiţii (anexa nr. 1) în primii 2 ani de durabilitate, după anul acordării grantului, iar diferenţa până la sfârşitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea. Menţinerea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării grantului pentru investiţii se va verifica automat de către aplicaţia electronică prin interogare a bazelor de date a instituţiilor statului.
    7.6. În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Program.

    8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    8.1. Prezenta procedură va fi publicată integral pe site-ul MEEMA şi în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    8.2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
    8.4. Furnizorul de ajutor păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
    8.4.1. Furnizorul de ajutor are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta procedură sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    8.4.2. Furnizorul de ajutor are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*2), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
        *2) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007

    8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

    8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor.
    8.6. AIMMAIPE va acorda un ajutor de stat după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de către Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei scheme nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul în lei.
    8.7. (1) Furnizorul de ajutor va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza măsurii, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de stat timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul măsurii.
    (2) Pentru realizarea acestei evidenţe, AIMMAIPE vor transmite către furnizorul de ajutor de stat toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.

    8.8. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul măsurii vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de stat şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.
    8.9. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine furnizorului de ajutor de stat, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat.
    8.10. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MEEMA/AIMMAIPE, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat au obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

    9. Confidenţialitate
    9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul măsurii sunt confidenţiale, membrii AIMMAIPE şi UIP având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    9.2. MEEMA - prin direcţia de specialitate şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul ajutorului de stat acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

    10. Precizări
        Prezenta procedură se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi se publică în Monitorul Oficial al României.

    ANEXA 1 M3

    la procedura măsurii

     FORMULAR DE ÎNSCRIERE etapa 1 - creare profil
        Profilul Meu:
        Nume: .............. Prenume ...............
        CNP: .......... BI/CI: .......... Serie: ......
        Număr: .......... Ţara: ..........
        Judeţ/Echivalent: .......... Localitate: ..................
        Strada: .......... Nr: ..........
        Bloc/Scară/Apartament: ..........
        Cod poştal: .......... Telefon ..........
        Prin continuarea folosirii acestui site, declaraţi faptul că sunteţi de acord ca Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri să fie autorizat să împuternicească partenerii de implementare a schemelor de ajutor de stat, respectiv Agenţiile pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi băncile partenere, să prelucreze datele dumneavoastră cuprinse în cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, respectând prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018.
        Consimţământul dumneavoastră în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi pentru transmiterea datelor personale către partenerii indicaţi mai sus este acordat pentru scopul implementării schemelor de ajutor de stat.
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele indicate mai sus, în scopurile descrise în prezenta, şi am luat la cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul UE nr. 679/2016: dreptul de acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare.
        Prin acceptarea acestor politici de utilizare, sunteţi de acord cu cele de mai sus.
        Înscrie persoană juridică:
        Cod fiscal: .......... Data înfiinţării: ..........
        Denumire: ...................
        Paşi
    1. Descarcă declaraţie Reprezentant/Împuternicit
    2. Semnează digital declaraţia descărcată
    3. Încarcă declaraţia semnată


     FORMULAR DE ÎNSCRIERE etapa 2 - Plan de investiţii
        Reprezentant legal: Nume şi Prenume: .....................
        CNP ....................
        Serie şi număr CI ..........
        Adresa .....................

     Date de identificare
        Nume firmă: .....................
        Cod unic de înregistrare: ..........
        Formă juridică: ..........
        Categorie întreprindere: ....................

     Sediu social:
        Judeţ: ....................
        Localitate: ................
        Cod poştal: ..........
        Stradă: ................
        Telefon: ..........
        Email: ..........

     Locaţia implementării:
        Judeţ: ...................
        Localitate: ...............
        Cod poştal: .............
        Stradă: ...............

     Date suplimentare
        Activitate principală a societăţii: ..............
        Cod CAEN al activităţii principale: ...............
        Dată înfiinţare: ..........
        Număr Registrul Comerţului: ..........
        Valoare cifră de afaceri la 31.12.2019: ............
        Profit din exploatare 2019: ............

     Indicatori de eligibilitate
        Societatea nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvenţă.
        Nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate şi recuperate.
        Întreprinderea nu se află în dificultate.
        Societatea a înregistrat profit din exploatare în bilanţul 2018 sau 2019.

     Asociaţi/acţionari
        Nume CUI/CNP ..................
        Pondere capital .................

     Listă documente ataşate cererii
        Tip document: ..........
        Denumire fişier: ..........

     Informaţii cerere
        Număr de angajaţi: ..........
        Cod CAEN autorizat al activităţii pentru care se solicită AFN: ..........
        Bancă parteneră: ..............
        Sumă solicitată:
        Valoare cofinanţare: ..........
        Procent cofinanţare: ..........
        Punctaj cofinanţare: ..........
        Raport cuantum grant şi profit operaţional în 2019: ..........
        Punctaj Raport cuantum grant şi profit operaţional în 2019: ..........
        Criterii de evaluare a rentabilităţii
        ● Investiţie iniţială
        ● Cash flow previzionat
        ● RIR

        Punctaj RIR:
        Domeniul de activitate pe codul CAEN contribuie la soldul negativ al balanţei comerciale potrivit datelor furnizate de INS
        Punctaj sold negativ:
        Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal, mă angajez să:
    - asigur sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului
    – realizez minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanţare în primii doi ani de durabilitate, iar diferenţa până la sfârşitul perioadei de durabilitate (anul al treilea)
    – prezint dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat
    – asigur cofinanţare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiţii solicitat pentru finanţare pentru regiunile mai puţin dezvoltate, iar pentru locaţia aflate în Bucureşti - Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanţare
    – mă asigur că cheltuielile pe care le voi efectua din sumele solicitate nu au făcut obiectul unui alt ajutor de stat

        Prin semnarea fişierului generat declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, întreprinderea pe care o reprezint:
    - nu este rezidentă în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicţiile care apar pe lista UE a jurisdicţiilor non-cooperatiste;
    – nu este controlată, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor non-cooperatiste, în funcţie de proprietarul benefic, astfel cum este definită în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;
    – nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor non-cooperatiste şi nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor cooperatiste.

        Obiective cuantificabile:
        ● Venituri (Cifră de afaceri) N+1; N+2; N+3.
        ● Profit N+1; N+2; N+3.
        ● Număr de salariaţi N+1; N+2; N+3.

        Plan de cheltuieli:

┌────┬───────────────┬────────────┬──────┬───────┬────────┬────────────┐
│ │ │Element de │ │Valoare│Valoarea│Valoare │
│Nr. │Clasă │investiţie/ │Număr │unitară│totală │eligibilă │
│Crt.│cheltuieli │Cheltuieli │Bucăţi│Fără │cu TVA -│Se adună TVA│
│ │ │operaţionale│ │TVA │lei - │nedeductibil│
│ │ │Denumire │ │- lei -│ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│1.1 │realizarea/ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţia │ │ │ │ │ │
│ │construcţiilor │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Echipamente, │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv IT&C, │ │ │ │ │ │
│ │tehnologii │ │ │ │ │ │
│ │software, │ │ │ │ │ │
│1.2 │utilaje, │ │ │ │ │ │
│ │instalaţii, │ │ │ │ │ │
│ │tehnologii, │ │ │ │ │ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │
│ │independente, │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Mobilier de │ │ │ │ │ │
│1.3 │birou şi │ │ │ │ │ │
│ │mobilier │ │ │ │ │ │
│ │specific. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Terenuri în │ │ │ │ │ │
│ │limita a 10% │ │ │ │ │ │
│1.4 │din valoarea │ │ │ │ │ │
│ │eligibilă a │ │ │ │ │ │
│ │proiectului, │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│ │sistematizare │ │ │ │ │ │
│ │şi amenajare │ │ │ │ │ │
│ │teritorială a │ │ │ │ │ │
│ │terenurilor, │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│1.5 │mediu, │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │racordarea la │ │ │ │ │ │
│ │utilităţi, │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │
│ │accesibilitatea│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │consultanţa şi │ │ │ │ │ │
│ │proiectarea, │ │ │ │ │ │
│ │managementul de│ │ │ │ │ │
│1.6 │proiect, │ │ │ │ │ │
│ │asistenţa │ │ │ │ │ │
│ │tehnică, │ │ │ │ │ │
│ │dirigenţia de │ │ │ │ │ │
│ │şantier. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│ │promovare, │ │ │ │ │ │
│ │participare la │ │ │ │ │ │
│ │târguri, │ │ │ │ │ │
│1.7 │evenimente, │ │ │ │ │ │
│ │conferinţe, │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │
│ │studiile, │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │
│1.8 │drepturile de │ │ │ │ │ │
│ │proprietate │ │ │ │ │ │
│ │intelectuală │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Active │ │ │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │ │ │
│ │referitoare la │ │ │ │ │ │
│ │brevete de │ │ │ │ │ │
│1.9 │invenţie, mărci│ │ │ │ │ │
│ │de produse, │ │ │ │ │ │
│ │software │ │ │ │ │ │
│ │necesar │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurării │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │realizarea de │ │ │ │ │ │
│ │depozite de │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │
│ │medicale, │ │ │ │ │ │
│2.1 │medicamente, │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │
│ │sanitare │ │ │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │ │ │
│ │intervenţiei │ │ │ │ │ │
│ │pentru situaţii│ │ │ │ │ │
│ │de urgenţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Alte categorii │ │ │ │ │ │
│ │de cheltuieli │ │ │ │ │ │
│2.2 │care sunt în │ │ │ │ │ │
│ │legătură cu │ │ │ │ │ │
│ │proiectul de │ │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴────────────┴──────┴───────┴────────┴────────────┤
│Pentru beneficiarii de granturi pentru investiţii productive din │
│domeniul serviciilor de transport │
├────┬───────────────┬────────────┬──────┬───────┬────────┬────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │reabilitarea/ │ │ │ │ │ │
│ │modernizarea/ │ │ │ │ │ │
│ │extinderea şi/ │ │ │ │ │ │
│ │sau realizarea │ │ │ │ │ │
│ │unor depouri │ │ │ │ │ │
│3.1 │pentru │ │ │ │ │ │
│ │mijloacele de │ │ │ │ │ │
│ │transport din │ │ │ │ │ │
│ │dotare sau │ │ │ │ │ │
│ │pentru cele │ │ │ │ │ │
│ │care urmează a │ │ │ │ │ │
│ │se achiziţiona │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │achiziţia de │ │ │ │ │ │
│ │mijloace de │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │
│ │persoane şi │ │ │ │ │ │
│ │mărfuri │ │ │ │ │ │
│ │necesare pentru│ │ │ │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │
│ │de transport, │ │ │ │ │ │
│ │cu excepţia │ │ │ │ │ │
│3.2 │mijloacelor de │ │ │ │ │ │
│ │transport în │ │ │ │ │ │
│ │regim de taxi │ │ │ │ │ │
│ │sau a celor │ │ │ │ │ │
│ │care sunt │ │ │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │
│ │administrative │ │ │ │ │ │
│ │ale │ │ │ │ │ │
│ │operatorului │ │ │ │ │ │
│ │economic ori │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │
│ │de transport în│ │ │ │ │ │
│ │interes propriu│ │ │ │ │ │
│ │al acestora │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │privind dotarea│ │ │ │ │ │
│ │mijloacelor de │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │
│ │existente cu │ │ │ │ │ │
│ │echipamente şi │ │ │ │ │ │
│ │tehnologii care│ │ │ │ │ │
│3.3 │conduc la │ │ │ │ │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │
│ │confortului/ │ │ │ │ │ │
│ │calităţii │ │ │ │ │ │
│ │serviciilor de │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │
│ │persoane şi │ │ │ │ │ │
│ │mărfuri │ │ │ │ │ │
│ │prestate. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴────────────┴──────┴───────┴────────┴────────────┤
│ │TOTAL GENERAL │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘


        Justificarea necesităţii realizării cheltuielilor

┌──────────────────┬──────────────────┐
└──────────────────┴──────────────────┘    ANEXA 2 M3

    la procedura programului
                                 CONTRACT DE FINANŢARE
                              Nr. .......... din ..........
        În conformitate cu prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 şi Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia COVID - 19, se încheie prezentul contract de finanţare între:
        Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului .......... denumită în continuare AIMMAIPE, cu sediul în .........., str. .......... nr. .........., sectorul .........., telefon .........., fax .........., e-mail:, reprezentată prin ordonator terţiar de credite, Director Executiv .......... şi Coordonatorul Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP) .........., în calitate de administrator de Program,
        şi
        .........., cu sediul în .........., telefon .........., înregistrată sub nr. .......... la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. .........., reprezentată legal prin .........., având funcţia de .........., în calitate de Beneficiar, denumită în continuare Beneficiar.
        Precizări prealabile
        În prezentul Contract de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    - Termenul "an"/"zi" reprezintă an/zi calendaristic/ă dacă nu se specifică altfel;
    – Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului;
    – Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungeşte până în prima zi lucrătoare;
    – În termen de maxim 12 luni din momentul intrării în vigoare a contractului de finanţare, beneficiarul are obligaţia încărcării în aplicaţie a cererii de rambursare/plată, a facturilor, documentelor de plată, raportului de progres prevăzut în anexa nr. 8 la procedura măsurii şi documentele justificative care însoţesc raportul de progres, în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat.

    I. Obiectul contractului
    ART. 1
        Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru investiţii, în baza formularului electronic de înscriere - plan de investiţii şi a documentaţiei anexe, prin măsura " Granturi pentru investiţii acordate IMM-urilor", denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) .............. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

    ART. 2
        Granturile pentru investiţii se acordă pe proiect şi beneficiar şi au o valoare cuprinsă între 50.000 euro şi 200.000 euro, valoare aprobată în urma verificării administrative şi de eligibilitate realizate de MEEMA/AIMMAIPE, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul contract şi în procedura măsurii, care constituie anexă la prezentul contract şi care face parte integrantă din acesta.
        Granturile pentru investiţii nu includ cofinanţarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de către beneficiarii din regiunile mai puţin dezvoltate şi 30% din valoarea eligibilă a proiectului de către beneficiarii care implementează proiectul de investiţii în regiunea Bucureşti-Ilfov.


    II. Durata contractului
    ART. 3
        Contractul se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data intrării în vigoare. Prezentul contract intră în vigoare .......... (se completează automat în aplicaţie de către AIMMAIPE).
        Contractul se desfăşoară pe parcursul a două perioade:
    - o perioadă de implementare de maxim 12 luni calculate din momentul intrării în vigoare a contractului de finanţare, perioadă în care beneficiarul are obligaţia efectuării cheltuielilor şi încărcării în aplicaţie a cererii de rambursare/plată, a facturilor, documentelor de plată, raportului de progres prevăzut în anexa nr. 8 la procedura măsurii şi documentele justificative care însoţesc raportul de progres, sub sancţiunea recuperării ajutorului financiar nerambursabil.
    – o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării ajutorului de stat de menţinere a activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării grantului pentru investiţii, indicator ce se va verifica automat de către aplicaţia electronică prin interogare a bazelor de date a instituţiilor statului. În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Program.
    – cele două perioade de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de 4 ani în care se desfăşoară prezentul contract, conform procedurii de implementare.


    ART. 4
        Termenul-limită pentru efectuarea cheltuielilor, a plăţilor prevăzute în procedura programului şi de depunere a documentaţiei de decont şi a raportului de progres pentru toate activităţile este de ..........


    III. Finanţare
    ART. 5
    (1) Prin prezenta măsură, beneficiarul eligibil primeşte ajutor de stat de maximum .....% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (inclusiv TVA pentru firme neplătitoare), dar nu mai mult de 200.000 euro. Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb Infor Euro din luna Septembrie 2020.
    (2) Valoarea acordului de finanţare este de .......... lei, reprezentând ..........% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate prin Notificarea anexă la prezentul contract.
    (3) În situaţia în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la cererea de rambursare/plată este mai mare decât ce s-a aprobat prin notificarea anexată prezentului contract, atunci valoarea ajutorului de stat acordată este cea stabilită în prezentul contract.
    (4) În situaţia în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la cererea de rambursare/plată este mai mică decât ce s-a aprobat prin notificarea anexată prezentului contract, atunci valoarea ajutorului de stat acordată acordată este calculată prin aplicarea procentului stabilit în prezentul contract.
    (5) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UIP din cadrul AIMMAIPE a transmis solicitanţilor acordul de finanţare însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, aceştia au obligaţia de a transmite la AIMMAIPE cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform Anexei nr. 9 la procedura programului.
    (6) În situaţia în care aplicantul admis la finanţare renunţă la implementarea planului de investiţii fără a depune cerere-tip de renunţare totală/parţială, acesta nu va mai beneficia de finanţare în cadrul programelor şi proiectelor derulate de minister/AIMMAIPE în următorii 3 ani.


    IV. Modalităţile de plată
    ART. 6
        Beneficiarii programului vor deschide conturi curente distincte la instituţia de credit parteneră la care au optat în formularul electronic de înscriere. Sumele reprezentând grantul vor fi transferate de către banca parteneră în contul beneficiarului în urma primirii de la AIMMAIPE a acordului de plată.

    ART. 7
        Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a contractului de finanţare, nu sunt eligibile, cu excepţia facturilor aferente consultanţei pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentei măsuri şi pentru implementarea proiectului de investiţii. Plăţile efectuate înaintea intrării în vigoare a prezentului contract nu sunt eligibile.


    V. Drepturi şi obligaţii
    ART. 8
    (1) Administratorul de Program:
    a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru Măsură, cuprinse în bugetul acesteia;
    b) nu poate acorda plata ajutorului de stat parţială;
    c) va recupera ajutorul de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor legislative ale măsurii;
    d) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în prezentul contract şi în schema de ajutor de stat pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării ajutorului de stat.

    (2) Reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE .......... şi reprezentanţii instituţiei partenere au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Măsurii.

    ART. 9
        Beneficiarul:
    a) este obligat să asigure implementarea proiectului în conformitate cu legislaţia măsurii. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa autorităţii finanţatoare pentru măsură "granturi pentru investiţii" pentru implementarea proiectului său.
    b) este obligat să menţină activitatea pe o perioadă de cel puţin 3 ani începând cu anul următor acordării ajutorului de stat, prevederile prezentului contract de finanţare precum şi cele ale schemei de ajutor de stat.
    c) este obligat să pună la dispoziţia MEEMA/AIMMAIPE toate documentele solicitate care dovedesc respectarea legislaţiei măsurii. Administratorul de Program poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare (clarificări) ce trebuie furnizate în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora;
    d) trebuie să deschidă cont curent distinct la instituţia de credit parteneră;
    e) este obligat să îndeplinească indicatorii pentru care s-a obţinut finanţare, respectiv realizarea a minimum 50% din valoarea cifrei de afaceri planificată în cadrul formularului de înscriere-plan de investiţii (anexa nr. 1) în primii 2 ani de durabilitate, după anul acordării grantului, iar diferenţa până la sfârşitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea.    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 11
        Administratorul de Măsură nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.

    ART. 12
        În cazul în care prin bugetul măsurii nu se acoperă sumele necesare finanţării măsurii, administratorul de Program este exonerat de orice răspundere.

    ART. 13
        Administratorul de Program este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 14
        În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE/instituţiei partenere, sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia grantului, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu dobânzile aferente, calculate la data constatării.

    ART. 15
        Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a administratorului de Program şi succesorilor acestuia.


    VII. Conflict de interese
    ART. 16
        Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul de Program despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. MEEMA şi/sau AIMMAIPE poate refuza plata grantului în situaţia identificării unor legături de rudenie până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia.
    VIII. Clauza de confidenţialitate


    ART. 17
        În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

    ART. 18
        Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte.

    ART. 19
        Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.


    IX. Modificarea contractului
    ART. 20
        Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din contract.

    ART. 21
        Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator de Program, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.


    X. Încetarea contractului
    ART. 22
        Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.

    ART. 23
        Contractul poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului de Măsură, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin Contract sau în legislaţia măsurii.
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciara sau faliment sau îşi suspendă activitatea la ONRC, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze MEEMA/AIMMAIPE în termen de maxim 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate.
    c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu îndeplineşte indicatorii pentru care s-a obţinut finanţare, respectiv realizarea a minimum 50% din valoarea cifrei de afaceri planificată în cadrul formularului de înscriere-plan de investiţii (anexa nr. 1) în primii 2 ani de durabilitate, după anul acordării grantului, iar diferenţa până la sfârşitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea.


    ART. 24
    (1) Rezilierea contractului din motive precizate la art. 23 conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat/fonduri externe nerambursabile în cadrul oricărui Program administrat de MEEMA/AIMMAIPE, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.
    (2) Contractul poate fi reziliat şi grantul acordat va fi recuperat şi în cazul în care beneficiarul nu creează şi menţine activitatea pentru care a primit accept la finanţare, obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului contract, nu sunt folosite conform scopului destinat, activitatea operatorului economic se suspendă/devine inactivă, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepţia activităţilor de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract, aşa cum este stabilită la art. 3.


    XI. Cesiune
    ART. 25
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul contract sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.


    XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    ART. 26
        Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.

    ART. 27
        Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
        În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    XIII. Forţa majoră sau situaţii de urgenţă
    ART. 28
        Forţa majoră sau situaţiile de urgenţă exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

    ART. 29
        Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

    ART. 30
        Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

    ART. 31
        Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.


    XIV. Dispoziţii finale
    ART. 32
        Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

    ART. 33
        Prezentul contract se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia COVID - 19 Prezentul contract face parte integrantă şi este Anexă la procedura de implementare a măsurii.
        Prezentul contract a fost semnat electronic de ambele părţi, având aceeaşi valoare pentru fiecare.

┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Agenţia pentru IMM, Atragere de │ │
│Investiţii şi Promovarea │Beneficiar, │
│Exportului, │..........................................│
│...................................│ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Ordonator principal de credite/ │Reprezentant legal/funcţia, │
│Ordonator terţiar de credite, │................................ │
│................................. │(semnătura electronică) │
│(semnătura electronică) │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Control financiar preventiv │ │
│propriu, │ │
│...................................│ │
│(semnătura electronică) │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Compartiment economic, juridic │ │
│resurse umane şi administrativ, │ │
│............................. │ │
│(semnătura electronică) │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Coordonator UIP │ │
│............................. │ │
│(semnătura electronică) │ │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

        Notificare anexa la contract

┌────┬───────────────┬────────────┬──────┬───────┬────────┬────────────┐
│ │ │Element de │ │Valoare│Valoarea│Valoare │
│Nr. │Clasă │investiţie/ │Număr │unitară│totală │eligibilă │
│Crt.│cheltuieli │Cheltuieli │Bucăţi│Fără │cu TVA │Se adună TVA│
│ │ │operaţionale│ │TVA │- lei - │nedeductibil│
│ │ │Denumire │ │- lei -│ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│1.1 │realizarea/ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţia │ │ │ │ │ │
│ │construcţiilor │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Echipamente, │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv IT&C, │ │ │ │ │ │
│ │tehnologii │ │ │ │ │ │
│ │software, │ │ │ │ │ │
│1.2 │utilaje, │ │ │ │ │ │
│ │instalaţii, │ │ │ │ │ │
│ │tehnologii, │ │ │ │ │ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │
│ │independente, │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Mobilier de │ │ │ │ │ │
│1.3 │birou şi │ │ │ │ │ │
│ │mobilier │ │ │ │ │ │
│ │specific. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Terenuri în │ │ │ │ │ │
│ │limita a 10% │ │ │ │ │ │
│1.4 │din valoarea │ │ │ │ │ │
│ │eligibilă a │ │ │ │ │ │
│ │proiectului, │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│ │sistematizare │ │ │ │ │ │
│ │şi amenajare │ │ │ │ │ │
│ │teritorială a │ │ │ │ │ │
│ │terenurilor, │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│1.5 │mediu, │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │racordarea la │ │ │ │ │ │
│ │utilităţi, │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │
│ │accesibilitatea│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │consultanţa şi │ │ │ │ │ │
│ │proiectarea, │ │ │ │ │ │
│ │managementul de│ │ │ │ │ │
│1.6 │proiect, │ │ │ │ │ │
│ │asistenţa │ │ │ │ │ │
│ │tehnică, │ │ │ │ │ │
│ │dirigenţia de │ │ │ │ │ │
│ │şantier. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│ │promovare, │ │ │ │ │ │
│ │participare la │ │ │ │ │ │
│ │târguri, │ │ │ │ │ │
│1.7 │evenimente, │ │ │ │ │ │
│ │conferinţe, │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │
│ │studiile, │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │
│1.8 │drepturile de │ │ │ │ │ │
│ │proprietate │ │ │ │ │ │
│ │intelectuală │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Active │ │ │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │ │ │
│ │referitoare la │ │ │ │ │ │
│ │brevete de │ │ │ │ │ │
│1.9 │invenţie, mărci│ │ │ │ │ │
│ │de produse, │ │ │ │ │ │
│ │software │ │ │ │ │ │
│ │necesar │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurării │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │realizarea de │ │ │ │ │ │
│ │depozite de │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │
│ │medicale, │ │ │ │ │ │
│2.1 │medicamente, │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │
│ │sanitare │ │ │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │ │ │
│ │intervenţiei │ │ │ │ │ │
│ │pentru situaţii│ │ │ │ │ │
│ │de urgenţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Alte categorii │ │ │ │ │ │
│ │de cheltuieli │ │ │ │ │ │
│2.2 │care sunt în │ │ │ │ │ │
│ │legătură cu │ │ │ │ │ │
│ │proiectul de │ │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴────────────┴──────┴───────┴────────┴────────────┤
│Pentru beneficiarii de granturi pentru investiţii productive din │
│domeniul serviciilor de transport │
├────┬───────────────┬────────────┬──────┬───────┬────────┬────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │reabilitarea/ │ │ │ │ │ │
│ │modern izarea/ │ │ │ │ │ │
│ │extinderea şi/ │ │ │ │ │ │
│ │sau realizarea │ │ │ │ │ │
│ │unor depouri │ │ │ │ │ │
│3.1 │pentru │ │ │ │ │ │
│ │mijloacele de │ │ │ │ │ │
│ │transport din │ │ │ │ │ │
│ │dotare sau │ │ │ │ │ │
│ │pentru cele │ │ │ │ │ │
│ │care urmează a │ │ │ │ │ │
│ │se achiziţiona │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │achiziţia de │ │ │ │ │ │
│ │mijloace de │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │
│ │persoane şi │ │ │ │ │ │
│ │mărfuri │ │ │ │ │ │
│ │necesare pentru│ │ │ │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │
│ │de transport, │ │ │ │ │ │
│ │cu excepţia │ │ │ │ │ │
│3.2 │mijloacelor de │ │ │ │ │ │
│ │transport în │ │ │ │ │ │
│ │regim de taxi │ │ │ │ │ │
│ │sau a celor │ │ │ │ │ │
│ │care sunt │ │ │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │
│ │administrative │ │ │ │ │ │
│ │ale │ │ │ │ │ │
│ │operatorului │ │ │ │ │ │
│ │economic ori │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │
│ │de transport în│ │ │ │ │ │
│ │interes propriu│ │ │ │ │ │
│ │al acestora │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │privind dotarea│ │ │ │ │ │
│ │mijloacelor de │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │
│ │existente cu │ │ │ │ │ │
│ │echipamente şi │ │ │ │ │ │
│ │tehnologii care│ │ │ │ │ │
│3.3 │conduc la │ │ │ │ │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │
│ │confortului/ │ │ │ │ │ │
│ │calităţii │ │ │ │ │ │
│ │serviciilor de │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │
│ │persoane şi │ │ │ │ │ │
│ │mărfuri │ │ │ │ │ │
│ │prestate. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴────────────┴──────┴───────┴────────┼────────────┤
│ │TOTAL GENERAL │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
    ANEXA 3 M3

    la procedura programului
                                     ÎMPUTERNICIRE
        Subsemnatul .........., legitimat prin BI/CI seria ....... nr. .........., având funcţia de ............., reprezentant legal al .............., CUI ............., cu sediul în ................, împuternicesc pe Dl/Dna .............., să reprezinte entitatea pe care o reprezint legal, în toate acţiunile necesare implementării măsurilor instituite prin O.U.G. nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
        Împuternicitul va întreprinde toate acţiunile şi va semna toate documentele necesare entităţii juridice .......... în implementarea măsurilor de sprijin, în numele şi pentru Reprezentantul legal.
        REPREZENTANT LEGAL AL ...............
        Nume Prenume ................
        Data
        ..........
        Semnătura ..............

    ANEXA 4 M3

    la procedura programului
                  Lista Agenţiilor pentru IMM, Atragere de investiţii
                          şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE)

┌────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │AIMMAIPE │ │ │
│crt.│(Judeţe │ADRESA │TELEFON/FAX/E-MAIL │
│ │arondate) │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Str. │ │
│ │ │Turnului, │Callcenter: 0217950098 │
│ │BRAŞOV Braşov│nr.5, │0268-548.018 tel. │
│1. │Covasna Sibiu│Clădirea │0268-548.017 fax │
│ │ │AJOFM, et. │www.imm.gov.ro │
│ │ │1, Braşov, │agentia.brasov@imm.gov.ro │
│ │ │C.P. 500152│ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │
│ │Bihor │Str. Horea,│Callcenter: 0217950098 │
│ │Bistriţa │nr. 3, et. │0264-487.224 tel. │
│2. │Năsăud Cluj │3, Cluj- │0264-487.244 fax │
│ │Maramureş │Napoca, │www.imm.gov.ro │
│ │Satu Mare │C.P. 400174│agentia.cluj@imm.gov.ro │
│ │Sălaj │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │CONSTANŢA │Bd. Tomis, │Callcenter: 0217950098 │
│ │Brăila Buzău │nr. 79-81, │0241-661.253 tel. │
│3. │Constanţa │et. 3, │0241-661.254 fax │
│ │Galaţi Tulcea│Constanţa, │www.imm.gov.ro │
│ │Vrancea │C.P. 900669│agentia.constanta@imm.gov.ro │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │CRAIOVA Dolj │Str. Ştefan│Callcenter: 0217950098 │
│ │Gorj │cel Mare │0251-510.785 tel./fax │
│4. │Mehedinţi Olt│nr. 12, et.│www.imm.gov.ro │
│ │Vâlcea │3, Craiova,│agentia.craiova@imm.gov.ro │
│ │ │C.P. 200130│ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │IAŞI Bacău │Str. Doamna│Callcenter: 0217950098 │
│ │Botoşani Iaşi│Elena, nr. │0232-261.101 tel./fax │
│5. │Neamţ Suceava│61A, et. 2,│0232-240.213 tel. │
│ │Vaslui │Iaşi, │www.imm.gov.ro │
│ │ │C.P.700398 │agentia.iasi@imm.gov.ro │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │PLOIEŞTI │Bd. │ │
│ │Argeş │Republicii,│Callcenter: 0217950098 │
│ │Călăraşi │nr. 12, Bl.│0244-522.085 tel. │
│6. │Dâmboviţa │33, B1 - │0244-544.054 fax │
│ │Giurgiu │B2, │www.imm.gov.ro │
│ │Ialomiţa │Ploieşti, │agentia.ploiesti@imm.gov.ro │
│ │Prahova │C.P. 100066│ │
│ │Teleorman │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Str. │Callcenter: 0217950098 │
│ │TÂRGU MUREŞ │Gheorghe │0265-311.660 tel. │
│7. │Alba Harghita│Doja, nr. │0265-260.818 fax │
│ │Mureş │25, Târgu │www.imm.gov.ro │
│ │ │Mureş, C.P.│agentia.targumures@imm.gov.ro│
│ │ │540342 │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │TIMIŞOARA │Bd. Eroilor│Callcenter: 0217950098 │
│ │Arad │de la Tisa,│0256-292.739 tel. │
│8. │Caraş-Severin│nr. 22, │0256-292.767 fax │
│ │Hunedoara │Timişoara, │www.imm.gov.ro │
│ │Timiş │C.P. 300575│agentia.timisoara@imm.gov.ro │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Str. │Callcenter: 0217950098 │
│ │BUCUREŞTI │Poteraşi, │0374-490.686 tel. │
│9. │Bucureşti │nr. 11, │0374-092.945 fax. │
│ │Ilfov │sector 4, │www.imm.gov.ro │
│ │ │Bucureşti, │agentia.bucuresti@imm.gov.ro │
│ │ │C.P. 040263│ │
└────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────────────┘


    ANEXA 5 M3

    la procedura programului
                                       DECLARAŢIE
                          privind încadrarea întreprinderii în
                      categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
    I. Datele de identificare ale întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ................
        Adresa sediului social ..................
        Cod unic de înregistrare ................
        Numele şi funcţia .......(Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent).........

    II. Tipul întreprinderii
        Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
        [] Întreprindere autonomă
        În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 6 - la procedură.

        [] Întreprindere parteneră
        Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

        [] Întreprindere legată
        Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) (dacă tipul societăţii este parteneră sau legată)
        *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din O.G. nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

┌───────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*2) │
├───────────┬───────────────┬───────────┤
│Numărul │Cifra de │Active │
│mediu anual│afaceri anuală │totale (mii│
│de │netă (mii lei/ │lei/mii │
│salariaţi │mii Euro) │Euro) │
├───────────┼───────────────┼───────────┤
├───────────┼───────────────┼───────────┤
└───────────┴───────────────┴───────────┘

        *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2019, dacă societatea este parteneră sau legată.
        Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).
        [] Nu
        [] Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

        Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
        *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)


        Numele .................
        Funcţia: ................
        Semnătura ................
        Data semnării: ............

    ANEXA 6 M3

    la procedura programului
                                        CALCULUL
                      pentru întreprinderile partenere sau legate
        Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

        Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2019 │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│Euro) │
│ │ │Euro) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*1) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate [se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B*2)] │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate*1) în │ │ │ │
│mod proporţional│ │ │ │
│ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│secţiunea A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*1) (dacă │ │ │ │
│există) - dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din secţiunea B)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
        *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

        Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedură.
    SECŢIUNEA A
    ÎNTREPRINDERI PARTENERE
        Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
        Tabelul A.1

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│Întreprinderea parteneră - Date de identificare │ │ │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │Cifra │ │
│ │ │ │Numele şi │ │de │Active│
│ │ │ │prenumele │Numărul │afaceri│totale│
│Numele sau │Adresa │ │Preşedintelui │mediu │anuală │(mii │
│denumirea │sediului│Cod unic de │Consiliului de│anual de │netă │lei/ │
│întreprinderii│social │înregistrare│administraţie,│salariaţi│(mii │mii │
│ │ │ │Director │ │lei/mii│Euro) │
│ │ │ │General sau │ │Euro) │ │
│ │ │ │echivalent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘


        NOTĂ:
        Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
        Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
        Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


                                  FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ..........
        Adresa sediului social ..........
        Codul unic de înregistrare ..........
        Numele, prenumele şi funcţia .......Preşedintelui Consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent........

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2019 │
├─────┬────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │Cifra de │ │
│ │Numărul │afaceri │Active │
│ │mediu anual │anuală │totale*2)│
│ │de │netă (mii│(mii lei/│
│ │salariaţi*1)│lei/mii │mii Euro)│
│ │ │Euro) │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴─────────┴─────────┘

        *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans
        NOTĂ:
        Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.


    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
        *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră
        ......................................
        ......................................
        Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
        ......................................
        ......................................


    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.
        Tabelul de parteneriat - A.2

┌──────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numărul │afaceri│Active │
│Procent │mediu │anuală │totale*3)│
│ │anual de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi│(mii │mii Euro)│
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │Euro) │ │
├──────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată │ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui mai │ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent la│ │ │ │
│datele │ │ │ │
│introduse │ │ │ │
│în tabelul│ │ │ │
│de la pct.│ │ │ │
│1. │ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────┴─────────┘

        *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră

        Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.


    SECŢIUNEA B
    ÎNTREPRINDERI LEGATE
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
        [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
        [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4).
        *4) Definiţia întreprinderii legate din O.G. nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
        Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
        Tabelul B1

┌─────┬────────────┬───────────┬───────┐
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual │afaceri │totale │
│ │de │anuală netă│(mii │
│ │salariaţi*5)│(mii lei/ │lei/mii│
│ │ │mii Euro) │Euro) │
├─────┼────────────┼───────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴───────────┴───────┘

        *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

        Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele şi │
│Întreprinderea│ │ │prenumele │
│legată │Adresa │ │preşedintelui │
│(denumire/date│sediului│Cod unic de │consiliului de│
│de │social │înregistrare│administraţie,│
│identificare) │ │ │director │
│ │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘

        NOTĂ:
        Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.        Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
        Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul: │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│Euro) │
│ │ │Euro) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

        NOTĂ:
        Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)

        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6)
        *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)

        Numele ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura ..........
        Data semnării: ..........

                                          FIŞA
                         privind legătura dintre întreprinderi
                       nr. .......... din tabelul B2, secţiunea B
        (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ..................
        Adresa sediului social ....................
        Codul unic de înregistrare ................
        Numele, prenumele şi funcţia ........Preşedintelui consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent.......

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - 2019 │
├─────┬────────────┬───────────┬───────┤
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual │afaceri │totale │
│ │de │anuală netă│(mii │
│ │salariaţi*7)│(mii lei/ │lei/mii│
│ │ │mii Euro) │Euro) │
├─────┼────────────┼───────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴───────────┴───────┘

        *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
        Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.


        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8)
        *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

        Numele ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura ..........
        Data semnării: ..........

    ANEXA 7 M3

    la procedura programului
                            Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata .........., identificat/identificată cu actul de identitate seria .........., nr. .........., eliberat de .......... la data de .........., cu domiciliul în localitatea .........., str. ........ nr. ...... bl. ......, sc. ....., ap. ......, sectorul/judeţul .........., în calitate de reprezentant legal al .........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezenta măsură NU fac obiectul altui ajutor de stat.
    B. Declar pe propria răspundere că
        [] NU am beneficiat de ajutor de stat în Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană
        [] am beneficiat în Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană de următoarele ajutoare de stat:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │ │ │normativ │ │
│Nr. │acordării │Forma │Furnizorul│în baza │Cuantumul │
│Crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│căruia a │ajutorului│
│ │de stat │de stat │de stat │beneficiat│acordat │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │ │
└────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘        Semnătura electronică a solicitantului

    ANEXA 8 M3

    la procedura programului
                                  RAPORTUL DE PROGRES
                              al solicitantului ..........
        Perioada de raportare: ..........
        [ATENŢIE: Raportul de Progres va avea ca referinţă perioada de la începutul implementării proiectului, până la finalul perioadei de raportare curente, astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.]
    I. Prezentare generală

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Contract de finanţare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Locaţii de implementare ale ││
│proiectului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Regiunea de dezvoltare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data de începere a perioadei de ││
│implementare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data de finalizare a perioadei de ││
│implementare ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    II. Detalii despre beneficiar

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Beneficiar ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│CUI/Cod fiscal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa/sediu (strada, număr, cod ││
│poştal, localitate, municipiu, judeţ)││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Email ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Reprezentant legal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Suma totală acordată în cadrul ││
│măsurii 1 ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    III. Stadiul cheltuielilor efectuate în cadrul măsurii "granturi pentru investiţii" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin O.U.G. nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

┌─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┐
│ │Nr. │ │ │Valoare│Valoare│Nr. │Valoare │
│Denumire │contract │Nr. │Data │totală │totală │Ordinului│aprobată│
│achiziţie│furnizare│factură│factură│Fără │cu TVA │de plată │UIP │
│ │(Lei) │ │ │TVA │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
├─────────┼─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┼────────┤
│TOTAL │ │ │
└─────────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┘


┌─────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Verificator │Verificator │
│ │1 │2 │
├─────────────┼────────────┼────────────┤
│Nume şi │ │ │
│prenume │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┤
│Semnătura │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┤
│Data │ │ │
├─────────────┼────────────┴────────────┤
│Aprobat (lei)│ │
└─────────────┴─────────────────────────┘    ANEXA 9 M3

    la procedura măsurii
                CERERE-TIP DE RENUNŢARE TOTALĂ SAU PARŢIALĂ A FINANŢĂRII
                         PENTRU CARE EXISTĂ ACORD DE PRINCIPIU
        (Se completează în cazul modificării uneia dintre condiţiile în care s-a obţinut acordul de principiu asupra finanţării)
        Subscrisa .............. având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ............., având calitatea de .............. renunţ la finanţarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.
    SECŢIUNEA A
    Prezentarea operatorului economic:
        Denumirea operatorului economic ..................
        Adresa ....................
        Telefon .......... Fax .......... E-mail .......... Cod poştal ..........
        Data înregistrării ..............
        Nr. de ordine în Registrul Comerţului .............
        Codul unic de înregistrare ............
        Nr. cerere tip de acord de principiu pentru finanţare .....................
        Nr. Notificare ..........
        Valoarea totală pentru care se solicită renunţarea la finanţare ...................
        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1)
        *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)

        Numele ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura ..........
        Data semnării: ..........
        Notă: această cerere se completează numai în cazul în care se renunţă în totalitate la cel puţin una din activităţi.
    SECŢIUNEA B
    Cheltuieli pentru care se solicită renunţarea la finanţare în cadrul Programului

┌────┬───────────────┬────────────┬──────┬───────┬────────┬────────────┐
│ │ │Element de │ │Valoare│Valoarea│Valoare │
│Nr. │Clasă │investiţie/ │Număr │unitară│totală │eligibilă Se│
│Crt.│cheltuieli │Cheltuieli │Bucăţi│Fără │cu TVA │adună TVA │
│ │ │operaţionale│ │TVA │- lei - │nedeductibil│
│ │ │Denumire │ │- lei -│ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│1.1 │realizarea/ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţia │ │ │ │ │ │
│ │construcţiilor │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Echipamente, │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv IT&C, │ │ │ │ │ │
│ │tehnologii │ │ │ │ │ │
│ │software, │ │ │ │ │ │
│1.2 │utilaje, │ │ │ │ │ │
│ │instalaţii, │ │ │ │ │ │
│ │tehnologii, │ │ │ │ │ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │
│ │independente, │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Mobilier de │ │ │ │ │ │
│1.3 │birou şi │ │ │ │ │ │
│ │mobilier │ │ │ │ │ │
│ │specific. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Terenuri în │ │ │ │ │ │
│ │limita a 10% │ │ │ │ │ │
│1.4 │din valoarea │ │ │ │ │ │
│ │eligibilă a │ │ │ │ │ │
│ │proiectului, │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│ │sistematizare │ │ │ │ │ │
│ │şi amenajare │ │ │ │ │ │
│ │teritorială a │ │ │ │ │ │
│ │terenurilor, │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│1.5 │mediu, │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │racordarea la │ │ │ │ │ │
│ │utilităţi, │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │
│ │accesibilitatea│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │consultanţa şi │ │ │ │ │ │
│ │proiectarea, │ │ │ │ │ │
│ │managementul de│ │ │ │ │ │
│1.6 │proiect, │ │ │ │ │ │
│ │asistenţa │ │ │ │ │ │
│ │tehnică, │ │ │ │ │ │
│ │dirigenţia de │ │ │ │ │ │
│ │şantier. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│ │promovare, │ │ │ │ │ │
│ │participare la │ │ │ │ │ │
│ │târguri, │ │ │ │ │ │
│1.7 │evenimente, │ │ │ │ │ │
│ │conferinţe, │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │
│ │studiile, │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │
│1.8 │drepturile de │ │ │ │ │ │
│ │proprietate │ │ │ │ │ │
│ │intelectuală │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Active │ │ │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │ │ │
│ │referitoare la │ │ │ │ │ │
│ │brevete de │ │ │ │ │ │
│1.9 │invenţie, mărci│ │ │ │ │ │
│ │de produse, │ │ │ │ │ │
│ │software │ │ │ │ │ │
│ │necesar │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurării │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │realizarea de │ │ │ │ │ │
│ │depozite de │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │
│ │medicale, │ │ │ │ │ │
│2.1 │medicamente, │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │
│ │sanitare │ │ │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │ │ │
│ │intervenţiei │ │ │ │ │ │
│ │pentru situaţii│ │ │ │ │ │
│ │de urgenţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Alte categorii │ │ │ │ │ │
│ │de cheltuieli │ │ │ │ │ │
│2.2 │care sunt în │ │ │ │ │ │
│ │legătură cu │ │ │ │ │ │
│ │proiectul de │ │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴────────────┴──────┴───────┴────────┴────────────┤
│Pentru beneficiarii de granturi pentru investiţii productive din │
│domeniul serviciilor de transport │
├────┬───────────────┬────────────┬──────┬───────┬────────┬────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │reabilitarea/ │ │ │ │ │ │
│ │moderni zarea/ │ │ │ │ │ │
│ │extinderea şi/ │ │ │ │ │ │
│ │sau realizarea │ │ │ │ │ │
│ │unor depouri │ │ │ │ │ │
│3.1 │pentru │ │ │ │ │ │
│ │mijloacele de │ │ │ │ │ │
│ │transport din │ │ │ │ │ │
│ │dotare sau │ │ │ │ │ │
│ │pentru cele │ │ │ │ │ │
│ │care urmează a │ │ │ │ │ │
│ │se achiziţiona │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │achiziţia de │ │ │ │ │ │
│ │mijloace de │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │
│ │persoane şi │ │ │ │ │ │
│ │mărfuri │ │ │ │ │ │
│ │necesare pentru│ │ │ │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │
│ │de transport, │ │ │ │ │ │
│ │cu excepţia │ │ │ │ │ │
│3.2 │mijloacelor de │ │ │ │ │ │
│ │transport în │ │ │ │ │ │
│ │regim de taxi │ │ │ │ │ │
│ │sau a celor │ │ │ │ │ │
│ │care sunt │ │ │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │
│ │administrative │ │ │ │ │ │
│ │ale │ │ │ │ │ │
│ │operatorului │ │ │ │ │ │
│ │economic ori │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │
│ │de transport în│ │ │ │ │ │
│ │interes propriu│ │ │ │ │ │
│ │al acestora │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │privind dotarea│ │ │ │ │ │
│ │mijloacelor de │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │
│ │existente cu │ │ │ │ │ │
│ │echipamente şi │ │ │ │ │ │
│ │tehnologii care│ │ │ │ │ │
│3.3 │conduc la │ │ │ │ │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │
│ │confortului/ │ │ │ │ │ │
│ │calităţii │ │ │ │ │ │
│ │serviciilor de │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │
│ │persoane şi │ │ │ │ │ │
│ │mărfuri │ │ │ │ │ │
│ │prestate. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴────────────┴──────┴───────┴────────┼────────────┤
│ │TOTAL GENERAL │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

    SECŢIUNEA C

    Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul (a) .........., identificat (ă) cu B.I./C.I. seria .......... nr. ......... eliberat la data de .........., cu domiciliul în localitatea .......... str. ......... nr. ..... bl. ..... sc. ..... ap. .... sectorul/judeţul .........., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic .........., declar pe propria răspundere că renunţ (total) la finanţare în valoare de ............. lei, pentru care am primit acordul de principiu al AIMMAIPE .......... notificare nr. .........
        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*2)
        *2)Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)

        Numele ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura ..........
        Data semnării: ..........

    ANEXA 10 M3

    la procedura măsurii
    A. CERERE-TIP DE RAMBURSARE A AJUTORULUI DE STAT
        (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)
        Subscrisa ..................... având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ..... nr.......... eliberat la data de .............., cu domiciliul în localitatea .............. str. ............ nr. ...... bl. ..... sc. ..... ap. ...... sectorul/judeţul .........., cod poştal .......... solicit eliberarea grantului pentru investiţii în condiţiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Ministrului nr. ..........
        Datele de identificare ale operatorului economic:
        Denumirea operatorului economic .................
        Data înregistrării .................
        Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerţului ..................
        Codul unic de înregistrare ...................
        Sediul/Adresa ...................
        Telefon .......... Fax .......... E-mail ..........
        Cont bancar.......... deschis la Banca ....................
        Anexez la prezenta:
    a) Raportul de progres prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură;
    b) documentele justificative în ordinea activităţilor completate în raportul de progres;

        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
        *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)

        Numele ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura ..........
        Data semnării: ..........

    B. CERERE DE PLATĂ A AJUTORULUI DE STAT
        (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)
        Subscrisa ..................... având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ..............., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ......... eliberat la data de .........., cu domiciliul în localitatea .............. str. ......... nr. ..... bl. ...... sc. ...... ap. ...... sectorul/judeţul .........., cod poştal .......... solicit eliberarea grantului pentru investiţii în condiţiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Ministrului nr. ..........
        Datele de identificare ale operatorului economic:
        Denumirea operatorului economic ....................
        Data înregistrării ...............
        Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerţului ................
        Codul unic de înregistrare ....................
        Sediul/Adresa ...........................
        Telefon .......... Fax .......... E-mail ..........
        Cont bancar ..................... deschis la Banca ...............
        Anexez la prezenta:
    a) raportul de progres prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură;
    b) documentele justificative în ordinea activităţilor completate în raportul de progres, respectiv facturile pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate sau facturile de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate;

        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
        *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)

        Numele ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura ..........
        Data semnării: ..........

    C. CERERE DE RAMBURSARE AFERENTE CERERII DE PLATĂ
        (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare cu sumele din facturile decontate prin cererea de plată în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor)
        Subscrisa ................ având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ................, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ......... eliberat la data de ............., cu domiciliul în localitatea ............... str. ......... nr. ...... bl. ..... sc. .... ap. ..... sectorul/judeţul .........., cod poştal .......... solicit eliberarea grantului pentru investiţii în condiţiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Ministrului nr. ..............
        Datele de identificare ale operatorului economic:
        Denumirea operatorului economic ....................
        Data înregistrării ..................
        Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerţului ..................
        Codul unic de înregistrare ...................
        Sediul/Adresa .............................
        Telefon .......... Fax .......... E-mail ..........
        Cont bancar ....................... deschis la Banca ..........
        Anexez la prezenta:
    a) documentele justificative aferente efectuării plăţilor în ordinea activităţilor completate în raportul de progres;

        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
        *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)

        Numele ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura ..........
        Data semnării: ..........
        Documente justificative care însoţesc cererea de rambursare/plată:
    A. Pentru contractele de lucrări
    - contractul încheiat cu beneficiar şi actele adiţionale pentru care se solicită decontare în cadrul cererii de plată/rambursare curentă
    – facturile - Beneficiarul va solicita la decontare facturi separate pentru cheltuielile decontate în baza contractului de bază şi separate facturi decontate în baza actelor adiţionale prin care este majorată valoarea contractului de bază ca urmare a modificării listelor de cantităţi sau poziţii distincte în cadrul aceleiaşi facturi,
    – situaţiile de lucrări pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi, semnate de beneficiar, constructor şi diriginte de şantier;
    – autorizaţia de construire (dacă este cazul)
    – garanţia de avans (dacă este cazul)
    – garanţia de bună execuţie pentru lucrări
    – ordinul de începere a lucrărilor
    – comunicarea către ISC şi către emitentul autorizaţiei de construire privind începerea execuţiei lucrărilor
    – programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor şi avizul ISC
    – procesele verbale de recepţie pe faze determinante
    – procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, cu participarea obligatorie a reprezentanţilor Inspectoratului de stat în Construcţii în cazul investiţiilor finanţate din fonduri publice (conf. Legii nr. 50/1991), (dacă este cazul)
    – certificat de performanţă energetică
    – ordinele de sistare şi de reîncepere a lucrărilor
    – centralizator financiar al situaţiilor de lucrări cu devizele pe obiect ofertate
    – notele de constatare emise de dirigintele de şantier/constructor şi dispoziţiile de şantier emise de proiectant şi semnate de beneficiar, dirigintele de şantier şi constructor
    – Sumarul situaţiei lucrărilor executate
    – sumarul calculului cotei datorate ISC

    B. Pentru contractele de furnizare de echipamente
    - contractele încheiate de beneficiar şi actele adiţionale
    – facturile
    – garanţia de buna execuţie (dacă este cazul)
    – declaraţii vamale (pentru bunuri din import), din ţări, altele decât cele membre UE
    – procese verbale de recepţie a bunurilor achiziţionate (dacă este cazul)
    – procese verbale de punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate (dacă este cazul)

    C. Pentru contractele de servicii:
    - contractele încheiate de beneficiar şi devizele financiare pentru servicii (dacă este cazul) şi actele adiţionale
    – facturile
    – garanţia de avans (dacă este cazul)
    – garanţia de bună execuţie pentru servicii
    – procese verbale de predare a serviciilor
    – rapoarte de activitate/audit
    – fotografii după materialele de informare/publicitate ale proiectului

    D. Documentele care atestă plata - ordine de plată, extrase cont, etc, care dovedesc plata contribuţiei proprii aferenta cheltuielilor eligibile incluse în documentele justificative aferente cererii.

        Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinaţiilor aprobate, precum şi restituirea sumelor virate în cazul în care aceştia nu justifică utilizarea lor prin cereri de rambursare aferente cererii de plată.
    a) contract/poliţa de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, cesionată în favoarea AIMMAIPE/instituţie parteneră, cu menţiunea reînnoirii pe o perioadă de 3 ani (3 ani de monitorizare). Această asigurare poate fi făcută şi anual; cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.
    b) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/achiziţionate este/sunt nou/noi şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului, şi că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) dovada înregistrării brevetului de invenţie sau serviciului/indicaţiei geografice/designului industrial la O.S.I.M.
    d) Copia certificată a cărţii de identitate a mijlocului de transport achiziţionat, din care să rezulte categoria de folosinţă, după caz;
    e) pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate;
    f) dovada achiziţiei proprietăţii pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, inclusiv pentru corturi pentru organizare evenimente şi baloane presostatice (contract de vânzare-cumpărare), raportul de evaluare a activului întocmit de expert autorizat ANEVAR şi extras de carte funciară din care să reiasă destinaţia nonlocativă a spaţiului, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/producţie/prestări servicii/comerţ, corturi pentru organizare evenimente şi baloane presostatice.
    g) pentru francize - contractul cu francizorul, cu traducere autorizată în limba română (dacă este cazul), factura fiscală, cu traducere autorizată în limba română (dacă este cazul), dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba română;
    h) pentru licenţe şi software - factura fiscală, tradusă în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi);
    i) pentru etichetare ecologică - documente care să ateste certificarea etichetării ecologice de către un organism abilitat;
    j) pentru consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul programului şi/sau implementarea proiectului - contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanţă*1); statutul (ONG, asociaţii, fundaţii etc.) sau certificatul constatator al furnizorului de consultanţă pentru întreprinderile definite conform legii nr. 346/2004, cu codul CAEN autorizat din clasa 70 (în copie certificată), factură fiscală, în original şi copie certificată, proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă.
        *1) În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi obiectul serviciilor de consultanţă furnizate.
                                  -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016