Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 845 din 30 Decembrie 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 845 din 30 Decembrie 2013

Monitorul Oficial 845 din 30 Decembrie 2013 (M. Of. 845/2013)

1. RECTIFICARE nr. 1.164 din 18 decembrie 2013 referitoare la Decretul nr. 1.164/2013 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013

La decretul nr. 1.164/2013 privind numirea unui judecător, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 818 din 21 decembrie 2013, se face următoarea rectificare:- la articolul unic, în loc de: "doamna constantea n. raveca-loredana se numeşte în funcţia de judecător la judecătoria hunedoara." se va citi: "doamna costantea n. raveca-loredana se numeşte în funcţia de judecător la judecătoria hunedoara."  __________

2. RECTIFICARE nr. 1.154 din 18 decembrie 2013 referitoare la Decretul nr. 1.154/2013 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013

La decretul nr. 1.154/2013 privind numirea unui judecător, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 818 din 21 decembrie 2013, se face următoarea rectificare:- la articolul unic, în loc de: "doamna niculae m. georgiana-daniela se numeşte în funcţia de judecător la judecătoria piteşti." se va citi: "doamna niculae m. georgiana-daniela se numeşte în funcţia de judecător la judecătoria ploieşti." __________]

3. ORDIN nr. 1.048 din 23 decembrie 2013 privind completarea art. 2 din Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. dg 2.248 din 23 decembrie 2013 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi hotărârea guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de ...

4. ORDIN nr. 119 din 20 decembrie 2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, ale art. 72 alin. (1) şi art. 76 din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, ale art. 11, 12, 14, 15 şi 19 din hotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, precum şi ...

5. ORDIN nr. 485 din 24 decembrie 2013 privind introducerea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul national DN1 (E60), sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SI INVESTITII STRAINE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013

În temeiul art. 44 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. ii lit. k) şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine emite următorul ordin:art. 1circulaţia vehiculelor rutiere cu masă totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, se restricţionează pe drumul ...

6. ORDIN nr. M.129. din 24 decembrie 2013 privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unui subofiter din Ministerul Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 ianuarie 2014 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării subofiţerului nominalizat în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.__________*) anexa nu se publică, fiind informaţie ...

7. HOTARARE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din t.v.a. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 133 din 13 martie 2013, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) pentru anul 2014, valoarea costului standard pentru coeficientul ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 1.164 din 23 decembrie 2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 320/2013 privind aprobarea Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, încredinţarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, precum şi de intervenţie rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie "Cantacuzino" şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 845 din 30 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicdupă alineatul (3) al articolului 4 al hotărârii guvernului nr. 320/2013 privind aprobarea planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, încredinţarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, precum şi de intervenţie rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip institutului naţional de cercetare-dezvoltare pentru microbiologie "cantacuzino" şi suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat ...

9. HOTARARE nr. 1.157 din 23 decembrie 2013 privind aprobarea Strategiei industriei nationale de securitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă strategia industriei naţionale de securitate, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.___________*) anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit prevederilor legale în vigoare.  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează:─────────────────  ministrul economiei,  andrei dominic gerea   viceprim-ministru, gabriel oprea  viceprim-ministru,  ministrul finanţelor publice,daniel chiţoiuministrul delegat pentru buget,liviu voineaministrul apărării naţionale,mircea duşaministrul afacerilor interne,radu stroe p. ministrul afacerilor externe, george ciamba,  secretar de stat   ministrul pentru societatea informaţională,dan nica ministrul educaţiei naţionale,   remus pricopie   ministrul delegat   pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şidezvoltare tehnologică,mihnea ...

10. HOTARARE nr. 146 din 3 aprilie 2013 privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxa Romana a Covasnei si Harghitei, a unui imobil aflat in domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea secretariatului de stat pentru culte, pentru episcopia ortodoxă română a covasnei şi harghitei, a unui imobil situat în municipiul sfântu gheorghe, str. godri ferenc nr. 2, judeţul covasna, având datele de identificare prevăzute în anexa care face ...

11. HOTARARE nr. 145 din 3 aprilie 2013 privind inscrierea unui bun imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxa Romana a Covasnei si Harghitei, in domeniul public al municipiului Sfantu Gheorghe si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfantu Gheorghe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în municipiul sfântu gheorghe, str. kossuth lajos nr. 10, judeţul covasna, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016