Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 692 din 13 Noiembrie 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 692 din 13 Noiembrie 2013

Monitorul Oficial 692 din 13 Noiembrie 2013 (M. Of. 692/2013)

1. ORDIN nr. 931 din 30 octombrie 2013 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011 EMITENT: INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013

În baza:- hotărârii guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în românia;- art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii clasificării ocupaţiilor din românia - nivel grupă de bază, conform clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - isco 08;- ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui institutului naţional de statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea procedurii de actualizare a nomenclatorului clasificarea ocupaţiilor din românia,în temeiul art. 12 din hotărârea guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, cu ...

2.  AMENDAMENT din 31 ianuarie 2013 convenit prin scrisorile*) semnate la Bucureşti la 31 ianuarie 2013 şi la Bruxelles la 5 august 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 13 noiembrie 2013

Ministerul finanŢelor publicesecretar de statbanca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltaredomnului kyle peters, director interimareuropa centrală şi Ţările baltice, europa şi asia centralăcc: domnului franăois rantrua, director de ţarăbanca mondială - românia şi ungariare: proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi nr. 4873-ro şi acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din fondul global de mediu dintre românia şi bird - extinderea datei de finalizarebucureşti, 31 ianuarie 2013stimate domn peters,având în vedere situaţia curentă a proiectului, pentru asigurarea încheierii cu succes a obiectivelor proiectului şi a unei eficiente utilizări a sumelor împrumutului, la solicitarea ministerului mediului şi schimbărilor climatice (mmsc), vă ...

3.  HOTĂRÂRE nr. 853 din 6 noiembrie 2013 privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) prin scrisorile semnate la Bucureşti la 31 ianuarie 2013 şi la Bruxelles la 5 august 2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 13 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din legea nr. 228/2008 pentru ratificarea acordului de împrumut (proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare şi a acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din fondul global de mediu (proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, semnate la bucureşti la 28 decembrie 2007, ratificate prin legea nr. 228/2008, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă amendamentul convenit prin scrisorile*) semnate la bucureşti la 31 ianuarie ...

4. DISPOZITIE nr. 6 din 19 aprilie 2013 privind inregistrarea rezultatelor alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013

Având în vedere rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale colegiului psihologilor din românia din data de 19 aprilie 2013, transmise de către convenţia naţională a colegiului psihologilor din românia,în temeiul dispoziţiilor art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, şi ale art. 34 alin. (1) din hotărârea comitetului director al colegiului psihologilor din românia nr. 1/2013 pentru aprobarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale ...

5. HOTARARE nr. 15 din 31 octombrie 2013 privind radierea Societatii Comerciale GRUP FINANCIAR IFN - S.A. din Registrul general al institutiilor financiare nebancare si, implicit, interzicerea desfasurarii activitatii de creditare EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013

Consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei, întrunit în şedinţa din data de 17 octombrie 2013, luând în considerare cele consemnate în nota nr. vi/5/12.945 din 16 august 2013 privind radierea societăţii comerciale grup financiar ifn - s.a. din registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, întocmită în baza constatărilor din raportul de supraveghere înregistrat la instituţia financiară nebancară cu nr. 134 din 1 august 2013,luând act de următoarele deficienţe în activitatea instituţiei financiare nebancare:- desfăşurarea de către societatea comercială grup financiar ifn - s.a. a activităţilor interzise instituţiilor financiare nebancare, respectiv activităţi ...

6. ORDIN nr. 2.176 din 14 octombrie 2013 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013

În baza:- hotărârii guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în românia;- art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii clasificării ocupaţiilor din românia - nivel grupă de bază, conform clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - isco 08;- ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui institutului naţional de statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea procedurii de actualizare a nomenclatorului clasificarea ocupaţiilor din românia,în temeiul art. 12 din hotărârea guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, cu ...

7. ORDIN nr. M.110 din 7 noiembrie 2013 pentru abrogarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M. 102/2006 pentru aprobarea "I.M. - 3/19, Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a probelor de evaluare din cadrul admiterii in institutiile militare de invatamant sau a selectiei personalului pentru participarea la cursuri de cariera in tara" EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013

În vederea aplicării prevederilor art. 64 alin. (1) şi art. 65 alin. (2) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 41, art. 44 alin. (8), art. 176 alin. (4) şi art. 339 alin. (1) şi (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1se abrogă ordinul ministrului apărării naţionale nr. m. 102/2006*) pentru aprobarea "i.m. ...

8. HOTARARE nr. 858 din 6 noiembrie 2013 privind modificarea si completarea, dupa caz, a denumirii, codului de clasificatie, descrierii tehnice si/sau adresei unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului si aflate in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" prin Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita si Administratia Bazinala de Apa Olt, institutie publica in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, codului de clasificaţie, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea administraţiei naţionale "apele române" prin administraţia bazinală de apă argeş-vedea, administraţia bazinală de apă buzău-ialomiţa şi ...

9. HOTARARE nr. 857 din 6 noiembrie 2013 privind organizarea si functionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru romanii de pretutindeni EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) institutul "eudoxiu hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare institutul, este organizat şi funcţionează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică proprie, în subordinea ministerului afacerilor externe şi în coordonarea ministrului delegat pentru românii de pretutindeni.(2) institutul are sediul ...

10. HOTARARE nr. 863 din 6 noiembrie 2013 privind transmiterea, fara plata, in proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi ale art. 4 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (2) din legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1datele de identificare ale imobilului aparţinând domeniului public ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016