Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 858 din 6 noiembrie 2013  privind modificarea si completarea, dupa caz, a denumirii, codului de clasificatie, descrierii tehnice si/sau adresei unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului si aflate in administrarea Administratiei Nationale Twitter Facebook

HOTARARE nr. 858 din 6 noiembrie 2013 privind modificarea si completarea, dupa caz, a denumirii, codului de clasificatie, descrierii tehnice si/sau adresei unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului si aflate in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" prin Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita si Administratia Bazinala de Apa Olt, institutie publica in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, codului de clasificaţie, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.
    ART. 2
    Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Ministrul mediului
                           şi schimbărilor climatice,
                                  Rovana Plumb

                         Ministrul delegat pentru ape,
                            păduri şi piscicultură,
                                Lucia Ana Varga

                               Viceprim-ministru,
                         ministrul finanţelor publice,
                                 Daniel Chiţoiu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

    Bucureşti, 6 noiembrie 2013.
    Nr. 858.


    ANEXĂ

                             DATELE DE IDENTIFICARE
        ale bunurilor imobile aflate în domeniului public al statului şi
            în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
                prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea,
                  Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
    şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea
            Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru
                 care se modifică şi se completează, după caz,
       denumirea, codul de clasificaţie, descrierea tehnică şi/sau adresa
    ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară


 ┌────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┐
 │1. Ordonator principal de credite │16335444 │Ministerul Mediului şi │
 │(ministere sau autorităţi ale │ │Schimbărilor Climatice │
 │administraţiei publice centrale) │ │ │
 ├────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
 │2. Ordonator secundar de credite │RO 24326056 │Administraţia Naţională │
 │ │ │"Apele Române" │
 ├────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┤
 │3. Ordonator terţiar de credite │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. Regii autonome si companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea │
 │ordonatorului principal de credite, institute naţionale de │
 │cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. │
 │57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată │
 │cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi │
 │completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital │
 │majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de │
 │stat │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────┬──────┬───────────┬────────────────┬─────────────────────────┬────────────────┬────┬─────────┐
 │Nr. │Nr. MF│Cod de │ Denumirea │ Descriere tehnică │ Adresa │Anul│ Valoarea│
 │crt.│ │clasificare│ │ │ │PIF │ de │
 │ │ │ │ │ │ │ │ inventar│
 │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │
 ├────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────┼─────────┤
 │ 1 │ 65001│ 8.28.01 │Clădire sediu │St = 2468 mp, Sconstr_C1 │Ţara: România; │1998│ 8.792│
 │ │ │ │Potcoava (at. │- canton = 109 mp, │judeţul: Olt; │ │ │
 │ │ │ │rep., depozit │Sdesf_C1 - canton = │oraşul Potcoava;│ │ │
 │ │ │ │carb., magazie, │109 mp, │satul Potcoava -│ │ │
 │ │ │ │gard, antenă) │Sconstr_C3 - atelier = │Fălcoeni; nr.:-;│ │ │
 │ │ │ │ │75 mp, │Olt │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3 - atelier = │ │ │ │
 │ │ │ │ │75 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C4 - depozit = │ │ │ │
 │ │ │ │ │48 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C4 - depozit = │ │ │ │
 │ │ │ │ │48 mp, Sconstr_C5 - │ │ │ │
 │ │ │ │ │magazie = 30 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C5 - magazie = │ │ │ │
 │ │ │ │ │30 mp, clădire tip P, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 50201, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Potcoava │ │ │ │
 ├────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────┼─────────┤
 │ 2 │ 65035│ 8.28.01 │Canton 1 │St = 2841 mp, │Ţara: România; │1998│ 10.055│
 │ │ │ │Deduleşti │Sconstr_C1 - canton = │judeţul: Brăila;│ │ │
 │ │ │ │ │110 mp, │comuna Mircea │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1 - canton = │Vodă; │ │ │
 │ │ │ │ │110 mp, clădire tip P, │satul Deduleşti;│ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 70033, UAT Mircea │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Vodă │ │ │ │
 ├────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────┼─────────┤
 │ 3 │ 65040│ 8.28.01 │Canton Budeşti │St = 3931 mp, │Ţara: România; │1998│ 14.998│
 │ │ │ │ │Sconstr_C1 - canton = │judeţul: │ │ │
 │ │ │ │ │51 mp, │Călăraşi; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1 - canton = │oraşul Budeşti; │ │ │
 │ │ │ │ │51 mp, │Str. Gării; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2 - anexă = │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │18 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2 - anexă = 18 mp,│ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3 - anexă = │ │ │ │
 │ │ │ │ │13 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3 - anexă = 13 mp,│ │ │ │
 │ │ │ │ │clădire tip P, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 20582, UAT Budeşti│ │ │ │
 ├────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────┼─────────┤
 │ 4 │ 65041│ 8.28.01 │Canton Dorobanţu│St = 4537 mp, │Ţara: România; │1998│ 21.466│
 │ │ │ │ │Sconstr_C1 - canton = │judeţul: │ │ │
 │ │ │ │ │122 mp, │Călăraşi; comuna│ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1 - canton = │Dorobanţu; -; │ │ │
 │ │ │ │ │122 mp, │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2 - anexă = │ │ │ │
 │ │ │ │ │67 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2 - anexă = 67 mp,│ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3 - anexă = 4 mp│ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3 - anexă = 4 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C4 - anexă = 7 mp│ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C4 - anexă = 7 mp│ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C5 - anexă = │ │ │ │
 │ │ │ │ │27 mp, Sdesf_C5 - anexă =│ │ │ │
 │ │ │ │ │27 mp, clădire tip P, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 20190, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Dorobanţu │ │ │ │
 ├────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────┼─────────┤
 │ 5 │ 65043│ 8.28.01 │Canton │St = 3192 mp, │Ţara: România; │1998│ 189.329│
 │ │ │ │Gurbăneşti │Sconstr_C1 - canton = │judeţul: │ │ │
 │ │ │ │ │110 mp, Sdesf_C1 - canton│Călăraşi; comuna│ │ │
 │ │ │ │ │= 330 mp, clădire tip P+2│Gurbăneşti; -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2 - anexă = │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │155 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2 - anexă = 155 mp│ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 20172, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Gurbăneşti │ │ │ │
 ├────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────┼─────────┤
 │ 6 │ 65044│ 8.28.01 │Baracă tip Bacău│St = 5092 mp, │Ţara: România; │1998│ 1 │
 │ │ │ │306 Ţăndărei - │Sconstr_C1 - │judeţul: │ │ │
 │ │ │ │sediu formaţie │sediu_formaţie = 100 mp, │Ialomiţa; oraşul│ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1 - sediu_formaţie│Ţăndărei; │ │ │
 │ │ │ │ │= 100 mp, │Str. Silozului; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2 - anexă │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │= 295 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2 - anexă = 295 mp│ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3 - anexă = │ │ │ │
 │ │ │ │ │37 mp, Sdesf_C3 - anexă =│ │ │ │
 │ │ │ │ │37 mp, clădire tip P, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 20124, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Ţăndărei │ │ │ │
 ├────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────┼─────────┤
 │ 7 │ 65046│ 8.28.01 │Canton │St = 2552 mp, │Ţara: România; │1998│ 27.247│
 │ │ │ │exploatare │Sconstr_C1 - canton = │judeţul: │ │ │
 │ │ │ │Urziceni Valea │62 mp, │Ialomiţa; │ │ │
 │ │ │ │Plopi │Sdesf_C1 - canton = 62 mp│municipiul │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2 - anexă = │Urziceni; -; │ │ │
 │ │ │ │ │43 mp, │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2 - anexă = 43 mp,│ │ │ │
 │ │ │ │ │clădire tip P, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 20097, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Urziceni │ │ │ │
 ├────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────┼─────────┤
 │ 8 │ 65053│ 8.28.01 │Canton Smeeni │St = 1026 mp, │Ţara: România; │1998│ 23.272│
 │ │ │ │ │Sconstr_C1 - canton = │judeţul: Buzău; │ │ │
 │ │ │ │ │77 mp, │comuna Smeeni; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1 - canton = │satul Sălcioara;│ │ │
 │ │ │ │ │154 mp, clădire tip P+1, │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2 - anexă = │ │ │ │
 │ │ │ │ │69 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2 - anexă = 69 mp,│ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 20493, UAT Smeeni │ │ │ │
 ├────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────┼─────────┤
 │ 9 │ 65064│ 8.28.01 │Canton Însurăţei│St = 2938 mp, │Ţara: România; │1998│ 54.886│
 │ │ │ │ │Sconstr_C1 - canton = │judeţul: Brăila;│ │ │
 │ │ │ │ │104 mp, │oraşul Însurăţei│ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1 - canton = │-; nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │208 mp, clădire tip P+1, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2 - anexă = │ │ │ │
 │ │ │ │ │155 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2 - anexă = │ │ │ │
 │ │ │ │ │155 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3 - anexă = │ │ │ │
 │ │ │ │ │39 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3 - anexă = 39 mp,│ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 70803, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Însurăţei │ │ │ │
 ├────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────┼─────────┤
 │ 10 │ 65338│ 8.28.01 │Canton │St = 6751 mp, │Ţara: România; │1980│ 33.421│
 │ │ │ │hidrotehnic │Sconstr_C1 - canton = │judeţul: │ │ │
 │ │ │ │Catalina │71 mp, │Covasna; comuna │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1 - canton = │Catalina; -; │ │ │
 │ │ │ │ │142 mp, clădire tip P+1, │nr.: -; DAO │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2 - grajd = │ │ │ │
 │ │ │ │ │82 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2 - grajd = 82 mp,│ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 23295, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Catalina │ │ │ │
 ├────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────┼─────────┤
 │ 11 │ 65342│ 8.28.01 │Canton │St = 2859 mp, │Ţara: România; │1989│ 9.194│
 │ │ │ │hidrotehnic │Sconstr_C1 - canton = │judeţul: Covasna│ │ │
 │ │ │ │Araci │51 mp, │comuna Vâlcele; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1 - canton = │satul Araci; -; │ │ │
 │ │ │ │ │51 mp, │nr.: -; DAO │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2 - magazie = │ │ │ │
 │ │ │ │ │146 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2 - magazie = │ │ │ │
 │ │ │ │ │146 mp, clădire tip P, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 23487, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Vâlcele │ │ │ │
 ├────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────┼─────────┤
 │ 12 │ 65345│ 8.28.01 │Canton │St = 4823 mp, │Ţara: România; │1980│ 49.539│
 │ │ │ │hidrotehnic │Sconstr_C1 - canton = │judeţul: │ │ │
 │ │ │ │Târgu Secuiesc │133 mp, │Covasna; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1 - canton = │municipiul Târgu│ │ │
 │ │ │ │ │266 mp, clădire tip P+1, │Secuiesc; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2 - magazie = │str. Papp │ │ │
 │ │ │ │ │21 mp, │Mihaly; nr.: 7; │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C2 - magazie = │DAO │ │ │
 │ │ │ │ │21 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3 - pivniţă = │ │ │ │
 │ │ │ │ │20 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C3 - pivniţă = │ │ │ │
 │ │ │ │ │20 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C4 - magazie = │ │ │ │
 │ │ │ │ │67 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C4 - magazie = │ │ │ │
 │ │ │ │ │67 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C5 - atelier = │ │ │ │
 │ │ │ │ │71 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C5 - atelier = │ │ │ │
 │ │ │ │ │71 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C6 - magazie = │ │ │ │
 │ │ │ │ │142 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C6 - magazie = │ │ │ │
 │ │ │ │ │142 mp, CF nr. 24590, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Târgu Secuiesc │ │ │ │
 ├────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────┼─────────┤
 │ 13 │106257│ 8.03.02 │Insula Belina │St = 2103885 mp, │Ţara: România; │1998│2.787.800│
 │ │ │ │DAAV │Sconstr_C1 - │judeţul: │ │ │
 │ │ │ │ │dig_şi_parapet = 9910 mp,│Teleorman; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2 - parapet = │comuna Seaca; │ │ │
 │ │ │ │ │403 mp, │-; nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3 - │ │ │ │
 │ │ │ │ │dig_şi_parapet = 18411 mp│ │ │ │
 │ │ │ │ │codul hidrografic al │ │ │ │
 │ │ │ │ │cursului de apă: XIV, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 20793, UAT Seaca │ │ │ │
 ├────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────┼─────────┤
 │ 14 │106258│ 8.03.02 │Braţul Pavel │L = 4587 m, │Ţara: România; │1998│ 450.000│
 │ │ │ │ │St = 1368773 mp, │judeţul: │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C1 - dig = │Teleorman; │ │ │
 │ │ │ │ │3928 mp, │comuna Seaca; -;│ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2 - dig = │nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │655 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C3 - dig = │ │ │ │
 │ │ │ │ │3629 mp, codul │ │ │ │
 │ │ │ │ │hidrografic al cursului │ │ │ │
 │ │ │ │ │de apă: XIV, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 20792, UAT Seaca │ │ │ │
 ├────┼──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────┼─────────┤
 │ 15 │116882│ 8.28.01 │Staţia Meteo │St = 3600 mp, │Ţara: România; │1971│ 35.672│
 │ │ │ │Dâlga │Sconstr_C1 - canton = │judeţul: │ │ │
 │ │ │ │ │114 mp, │Călăraşi; comuna│ │ │
 │ │ │ │ │Sdesf_C1 - canton = │Dor Mărunt; │ │ │
 │ │ │ │ │114 mp, │satul Dâlga - │ │ │
 │ │ │ │ │Sconstr_C2 - anexă = │Gară; nr.: -; │ │ │
 │ │ │ │ │3 mp, Sdesf_C2 - anexă = │ │ │ │
 │ │ │ │ │3 mp, clădire tip P, │ │ │ │
 │ │ │ │ │CF nr. 20517, │ │ │ │
 │ │ │ │ │UAT Dor Mărunt │ │ │ │
 └────┴──────┴───────────┴────────────────┴─────────────────────────┴────────────────┴────┴─────────┘


                                     -----

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Hotarare, Guvernul Romaniei, HOTARARE nr. 858 din 6 noiembrie 2013

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice