Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 647 din 22 Octombrie 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 647 din 22 Octombrie 2013

Monitorul Oficial 647 din 22 Octombrie 2013 (M. Of. 647/2013)

1. ORDIN nr. 1.735 din 18 octombrie 2013 privind stabilirea procedurii de avizare a solicitarilor de ocupare a posturilor vacante din unitatile de asistenta sociala prevazute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 octombrie 2013

Având în vedere:- prevederile art. 5 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea guvernului ori a ministerelor;- precizările pentru aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2013, publicate de ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi agenţia naţională a funcţionarilor publici,în temeiul art. 12 din hotărârea guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, al ...

2. PROTOCOL din 21 august 2013 privind criteriile de repartizare a remuneratiei echitabile pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert, a fonogramelor publicate in cop comercial sau a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune, cuvenite organismului de gestiune colectiva ADPFR pentru producatorii de fonograme pe care ii reprezinta, precum si a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colector UPFR, pentru perioada 2013-2014 EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 octombrie 2013

Subscrisele:uniunea producătorilor de fonograme din românia (upfr), cu sediul în bucureşti, şos. nicolae titulescu nr. 88b, având ro 9670110, cont bancar ro66brde445sv20971204450 deschis la brd, sucursala dorobanţi bucureşti, reprezentată legal de mihaela alexandrina scriosteanu, în calitate de director executiv,şiasociaţia pentru drepturile producătorilor de fonograme din românia (adpfr), cu sediul în bucureşti, str. traian nr. 2, bl. f1, sc. 4, ap. 15, sectorul 3, având cod fiscal ro 18667695, reprezentată legal de domnul sorinel chelariu, în calitate de preşedinte/daniela cristina oprişan, în calitate de administrator,preambulavând în vedere metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea ...

3. DECIZIE nr. 174 din 10 octombrie 2013 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului incheiat in data de 21 august 2013 intre organismele de gestiune colectiva Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR) si Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania (ADPFR) privind criteriile de repartizare a remuneratiei echitabile pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert, a fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune, cuvenite organismului de gestiune colectiva ADPFR pentru producatorii de fonograme pe care ii reprezinta, precum si a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colector UPFR, pentru perioada 2013-2014 EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 octombrie 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 133 alin. (2) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificările ulterioare,directorul general al oficiului român pentru drepturile de autor emite următoarea decizie:art. 1 se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, protocolul încheiat în data de 21 august 2013 între organismele de gestiune colectivă uniunea producătorilor ...

4. HOTARARE nr. 795 din 16 octombrie 2013 privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin U.M. 0260 Bucuresti, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 octombrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă ...

5. HOTARARE nr. 794 din 16 octombrie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala ICTCM - S.A., aflata in portofoliul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 octombrie 2013

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru societatea comercială ictcm - s.a., aflată în portofoliul autorităţii pentru administrarea activelor ...

6. ORDIN nr. 2.041 din 24 septembrie 2013 privind stabilirea procedurii de avizare a solicitarilor de ocupare a posturilor vacante din unitatile de asistenta sociala prevazute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 octombrie 2013

Având în vedere:- prevederile art. 5 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea guvernului ori a ministerelor;- precizările pentru aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2013, publicate de ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi agenţia naţională a funcţionarilor publici,în temeiul art. 12 din hotărârea guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, al ...

7. ORDIN nr. 1.722 din 15 octombrie 2013 privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 octombrie 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 10 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 140/2013,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea ...

8. ORDIN nr. 1.291 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea hartilor strategice de zgomot pentru portul Galati EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 octombrie 2013

În temeiul art. 4 alin. (25) lit. a) din hotărârea guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. 1se aprobă hărţile strategice de zgomot pentru portul galaţi aparţinând companiei naţionale "administraţia porturilor dunării maritime" - s.a. galaţi, prevăzute în anexa *) care face parte integrantă din prezentul ordin.__________*) anexa nu poate fi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, din motive de natură tehnico-redacţională, aceasta ...

9. REGULAMENT din 10 octombrie 2013 privind infiintarea, organizarea, functionarea si componenta Comisiei centrale medicale si psihologice in siguranta transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate nr. 1 Witting Bucuresti EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 octombrie 2013

Art. 1comisia centrală medicală şi psihologică în siguranţa transporturilor, denumită în continuare comisia centrală, este organizată şi funcţionează în cadrul spitalului clinic căi ferate nr. 1 witting şi are ca atribuţii rezolvarea contestaţiilor pentru avizele medicale şi psihologice de apt cu restricţii/inapt elaborate de comisiile medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor.art. 2comisia centrală este formată din:a) medici şefi de secţie sau medici cu grad de medic primar din următoarele specialităţi medicale: medicină internă, chirurgie generală, oftalmologie, orl, neurologie, psihiatrie, medicina muncii;b) 3 psihologi principali;c) un secretar.art. 3(1) componenţa comisiei centrale este propusă de direcţia medicală din cadrul ministerului transporturilor şi ...

10. ORDIN nr. 1.258 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind infiintarea, organizarea, functionarea si componenta Comisiei centrale medicale si psihologice in siguranta transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate nr. 1 Witting Bucuresti EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 octombrie 2013

În temeiul prevederilor art. 13 lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a ministerului transporturilor şi pentru modificarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul spitalului clinic căi ferate nr. 1 witting bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2prezentul ordin se publică ...

11. HOTARARE nr. 799 din 16 octombrie 2013 privind unele masuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartida constituit in temeiul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 octombrie 2013

Având în vedere prevederile art. 5 şi 6 din hotărârea guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea fondului de contrapartidă, cu modificările ulterioare, prevederile art. 3 din acordul dintre guvernul româniei şi guvernul confederaţiei elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la bucureşti la 26 noiembrie 1992, precum şi schimbul de scrisori pentru prelungirea valabilităţii acordului pentru perioada 1995-1996, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 532/1996, astfel cum a fost modificat prin acordul dintre guvernul româniei şi guvernul confederaţiei elveţiene, semnat la bucureşti la 14 decembrie 2001, pentru modificarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul confederaţiei elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, ...

12. HOTARARE nr. 792 din 9 octombrie 2013 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 583/2010 pentru aprobarea declasificarii informatiilor cu nivel de secretizare strict secret si secret elaborate de Ministerul Apararii Nationale anterior datei de 17 februarie 1972 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 octombrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 583/2010 pentru aprobarea declasificării informaţiilor cu nivel de secretizare strict secret şi secret elaborate de ministerul apărării naţionale anterior datei de 17 februarie 1972, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 506 din 21 iulie 2010, se modifică după cum urmează:1. articolul 3 va avea următorul cuprins:"art. 3. - sunt exceptate de la prevederile art. 1 şi 2 informaţiile cu nivel de secretizare strict secret şi secret elaborate de structurile cu specific de cifru şi contrainformaţii militare în perioada 15 aprilie 1957-17 februarie ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016