Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.041 din 24 septembrie 2013  privind stabilirea procedurii de avizare a solicitarilor de ocupare a posturilor vacante din unitatile de asistenta sociala prevazute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 2.041 din 24 septembrie 2013 privind stabilirea procedurii de avizare a solicitarilor de ocupare a posturilor vacante din unitatile de asistenta sociala prevazute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 octombrie 2013

    Având în vedere:
    - prevederile art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;
    - precizările pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013, publicate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici,
    în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

    ART. 1
    (1) Nota prevăzută la art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013, se iniţiază de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Finanţelor Publice numai pentru posturile din unităţile de asistenţă socială finanţate din capitolul bugetar "Asigurări şi Asistenţă socială".
    (2) În vederea obţinerii avizului prevăzut la alin. (1), ordonatorul principal de credite al bugetului local întocmeşte o solicitare şi o notă justificativă pentru motivarea necesităţii posturilor vacante, conform prevederilor prezentului ordin.
    (3) Nota justificativă prevăzută la alin. (2) va conţine date privind tipul şi denumirea unităţii de asistenţă socială, numărul şi categoriile de funcţii aferente posturilor vacante pentru care se solicită avizul, motivarea nevoii de ocupare a acestora, iar în cazul serviciilor sociale cu sau fără personalitate juridică vor fi incluse informaţii referitoare la categoriile de beneficiari cărora li se adresează, capacitatea şi numărul de beneficiari existent în luna anterioară depunerii solicitării şi descrierea succintă a activităţilor desfăşurate.
    (4) Ordonatorul principal de credite al bugetului local răspunde de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în solicitare şi în nota justificativă pentru motivarea necesităţii posturilor vacante.
    ART. 2
    (1) Se aprobă modelul solicitării, prevăzută la art. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Solicitarea întocmită de ordonatorul principal de credite al bugetului local, însoţită de nota justificativă şi copia statului de funcţii, aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu menţiunea "conform cu originalul", se depune, o dată pe lună, până pe data de 10 a lunii, la agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a Municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, pentru obţinerea avizului acesteia.
    (3) Agenţia teritorială avizează solicitarea cu privire la conformitatea/oportunitatea cu funcţiile aprobate prin statul de funcţii a posturilor vacante pentru care se solicită avizul.
    (4) Solicitarea avizată favorabil/nefavorabil, însoţită de motivarea avizului nefavorabil, după caz, precum şi de nota justificativă, se transmite ordonatorului principal de credite al bugetului local, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
    ART. 3
    (1) Solicitarea întocmită de ordonatorul principal de credite al bugetului local şi avizată de agenţia teritorială se depune, o dată pe lună, până pe data de 25 a lunii, la administraţia judeţeană a finanţelor publice/direcţia generală regională a finanţelor publice, pentru obţinerea avizului acesteia. Solicitările se analizează în ordinea înregistrării lor la administraţia judeţeană a finanţelor publice/direcţia generală regională a finanţelor publice.
    (2) Administraţia judeţeană a finanţelor publice/Direcţia generală regională a finanţelor publice, după caz, avizează solicitarea numai pentru următoarele date:
    a) corectitudinea sumelor înscrise în coloanele 5-7 din solicitare;
    b) corelaţia: col. 6 </ = col. 5 din solicitare;
    c) corelaţia: col. 7 + col. 8 X număr de luni rămase de plată până la sfârşitul anului + col. 9 (rândul C) +col. 10 (rândul C) </ = col. 6 din solicitare.
    (3) Solicitarea avizată favorabil/nefavorabil însoţită de motivarea avizului nefavorabil, după caz, se comunică ordonatorului principal de credite al bugetului local.
    ART. 4
    (1) Solicitarea avizată favorabil conform art. 2 şi 3, însoţită de nota justificativă, se transmite de către ordonatorul principal de credite la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la adresa poştală str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1, Bucureşti, şi în format electronic, la adresa de e-mail asistentasociala@mmuncii.ro, până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.
    (2) În format electronic se transmit solicitarea în fişier de tip Excel şi nota justificativă în fişier de tip Word.
    ART. 5
    (1) Pe baza solicitării şi notei justificative transmise în condiţiile art. 4 alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice întocmeşte o situaţie centralizatoare la nivel naţional a posturilor vacante pentru care se solicită ocuparea, precum şi nota în vederea emiterii avizului Guvernului, pe care le transmite spre avizare Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice avizează situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (1) din punct de vedere al încadrării în plafonul cheltuielilor de personal, aprobat potrivit legii.
    (3) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, înaintează Guvernului documentele prevăzute la alin. (1), în vederea emiterii avizului.
    ART. 6
    Avizul prevăzut la art. 5 alin. (3) se comunică ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestuia la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
    ART. 7
    (1) De la primirea avizului favorabil prevăzut la art. 6, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au dreptul să înceapă procedura legală pentru ocuparea posturilor vacante ce fac obiectul comunicării.
    (2) În cazul posturilor aferente categoriei funcţiei publice, procedura legală pentru ocuparea posturilor vacante demarează după obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


           Ministrul muncii, familiei,
              protecţiei sociale şi
              persoanelor vârstnice,
                Mariana Câmpeanu

              Viceprim-ministru,
        ministrul finanţelor publice,
               Daniel Chiţoiu

        Ministrul delegat pentru buget,
                Liviu Voinea

    ANEXĂ

    Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială
    Cod fiscal ..................
    Date de contact: tel./fax/mail/adresa
    Persoană de contact :....................


                               SOLICITARE
     pentru obţinerea avizului prevăzut la art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de
       urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind
        asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a
         numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi
         autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în
          coordonarea Guvernului ori a ministerelor pentru posturile din
                         unităţile de asistenţă socială


┌───────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────────┬─────────┬────────────┬─────────────────┐
│Categoria │Nr. posturi │ Nr. │ Nr. │Posturi │Plafon │ Total │ Plăţi │ Medie │Necesar de │ Necesar de │
│posturilor │aprobate │posturi │posturi │vacante │aprobat │cheltu- │efectuate │lunară │cheltuieli │ cheltuieli de │
│vacante │prin H.C.L./│aprobate│aprobate│pentru │conform │ieli de │la cheltu- │ plăţi │de personal │ personal până │
│ │H.C.J., │ şi │vacante │care se │deciziei│personal│ieli de │efectuate│până la │ la sfârşitul │
│ │conform │ocupate │ │solicită│AJFP/ │aprobate│personal │ (lei) │sfârşitul │ anului pentru │
│ │statului de │ │ │avizul │DGRFP │în buget│până la │ │anului │posturile vacante│
│ │funcţii │ │ │ │(lei)*) │ (lei)*)│sfârşitul │ │aferente │ce fac obiectul │
│ │ │ │ │ │ │ │lunii │ │posturilor │solicitării │
│ │ │ │ │ │ │ │anterioare │ │vacante │ avizului │
│ │ │ │ │ │ │ │celei │ │pentru care │Guvernului (lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru care│ │AJFP/DGRFP │ │
│ │ │ │ │ │ │ │se solicită│ │a acordat │ │
│ │ │ │ │ │ │ │avizul │ │ aviz │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(lei) *) │ │favorabil**)│ │
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1-2│4 < = 3 │ 5 │ 6 │ 7 │8 = 7/nr.│ 9 │ 10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ luni │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │plăţilor │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│A. Funcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ x │ x │ x │ x │ x │ │
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│B. Personal│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│contractual│ │ │ │ │ x │ x │ x │ x │ x │ │
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│Total │ │ │ │ │ x │ x │ x │ x │ x │ │
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│C. Informa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ţii privind│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuie- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│personal │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┴─────────┴────────────┴─────────────────┘

                     Întocmit Avizat AJPIS
           Ordonator principal de credite Avizat AJFP/DGRFP
                al bugetului local,
           .............................    NOTĂ:
    Datele din coloanele 1-4 se completează la rândurile A şi B, datele din coloanele 5-9 se completează numai la rândul C, iar datele din coloana 10 se completează pentru toate rândurile.
______________
    *) Reprezintă totalul cheltuielilor de personal prevăzute la titlul 10 "Cheltuieli de personal" la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.
    **) Necesarul se estimează pentru toate posturile vacante de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale pentru care AJFP/DGRFP a acordat aviz favorabil pentru ocupare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 şi nu au fost ocupate efectiv până la data prezentei solicitări.
                           ____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016