Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 614 din 02 Octombrie 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 614 din 02 Octombrie 2013

Monitorul Oficial 614 din 02 Octombrie 2013 (M. Of. 614/2013)

1. ORDIN nr. 2.981 din 24 septembrie 2013 privind completarea reglementarii tehnice "Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 289/2.170/2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 art. 16 alin. (1) şi art. 17 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şiîn temeiul art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 7/2013 privind organizarea ...

2. HOTARARE nr. 36 din 26 iulie 2013 privind aprobarea Registrului National al Asistentilor Sociali din Romania EMITENT: COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013

În temeiul dispoziţiilor art. 27 din legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social şi al dispoziţiilor art. 53 alin. (1) lit. m) din regulamentul de organizare şi funcţionare al colegiului naţional al asistenţilor sociali, aprobat prin hotărârea congresului naţional al colegiului naţional al asistenţilor sociali nr. 1/2012,biroul executiv al colegiului naţional al asistenţilor sociali hotărăşte:art. 1 se aprobă registrul naţional al asistenţilor sociali din românia, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.----------*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 614 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei ...

3.  NORMĂ nr. 12 din 2013 privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 2 octombrie 2013

Având în vedere prevederile art. 41 lit. i) şi ale art. 81 alin. (1) lit. e) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei ...

4.  HOTĂRÂRE nr. 40 din 18 septembrie 2013 pentru aprobarea Normei nr. 12/2013 privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 2 octombrie 2013

Având în vedere prevederile art. 41 lit. i) şi ale art. 81 alin. (1) lit. e) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza notei de fundamentare înregistrate la serviciul secretariat tehnic din cadrul autorităţii de supraveghere financiară cu nr. 112 din 17 septembrie 2013 privind proiectul normei privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat,în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea ...

5. ORDIN nr. 1.662 din 1 octombrie 2013 privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna octombrie 2013 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013

În temeiul:- art. 15 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;- regulamentului privind operaţiunile cu ...

6. ORDIN nr. 1.661 din 1 octombrie 2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2013 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013

În temeiul:- art. 15 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;- regulamentului privind operaţiunile cu titluri ...

7. ORDIN nr. 412 din 13 septembrie 2013 privind completarea reglementarii tehnice "Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 289/2.170/2013 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SI INVESTITII STRAINE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 art. 16 alin. (1) şi art. 17 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şiîn temeiul art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 7/2013 privind organizarea ...

8. HOTARARE nr. 739 din 25 septembrie 2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între românia şi statele membre ale uniunii europene, precum şi comisia europeană, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr 664 din 23 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, litera a) se abrogă.2. la articolul 4, alineatul (1) punctul 8 şi alineatul (4) se abrogă.3. la articolul 5, ...

9. HOTARARE nr. 738 din 25 septembrie 2013 privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 175/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 4 din normele de implementare a programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale uniunii europene alocate româniei, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 175/2010, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 162 din 12 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu următorul cuprins:"(2^3) pentru anul 2013, plafonul total al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 4 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a ...

10. DECIZIE nr. 418 din 2 octombrie 2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Sorin Vicol din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informationala EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013

Având în vedere cererea domnului sorin vicol, înregistrată la cabinetul primului-ministru sub nr. 5/6.081 din 30 septembrie 2013,în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul sorin vicol se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la ministerul pentru societatea informaţională. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   secretarul general al guvernului,   ion morarubucureşti, 2 octombrie 2013.nr. 418. -------

11. DECIZIE nr. 417 din 2 octombrie 2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice de catre doamna Dinca Mihaela EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013

Având în vedere propunerea formulată de ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice prin adresa nr. 77.408 din 26 septembrie 2013, precum şi avizul favorabil nr. 36.800 din 2013 al agenţiei naţionale a funcţionarilor publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice de către doamna dincă mihaela,în temeiul art. 19 alin. (1) lit. b) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 ...

12. DECIZIE nr. 416 din 2 octombrie 2013 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice de catre domnul Claudiu Burduja EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013

Având în vedere propunerea formulată de ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice prin adresa nr. 77.254 din 26 septembrie 2013,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (2^1), precum şi al art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari ...

13. DECIZIE nr. 415 din 2 octombrie 2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Marius Banu din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013

Având în vedere cererea domnului constantin marius banu, înregistrată la cabinetul primului-ministru sub nr. 5/6002 din 26 septembrie 2013,în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 3 octombrie 2013, domnul constantin marius banu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   secretarul general al guvernului,   ion morarubucureşti, 2 octombrie 2013.nr. 415. -------

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016