Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 807 din 19 Decembrie 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 807 din 19 Decembrie 2013

Monitorul Oficial 807 din 19 Decembrie 2013 (M. Of. 807/2013)

1. DECRET nr. 1.085 din 16 decembrie 2013 privind trecerea in rezerva a unui general maior cu doua stele din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,preşedintele româniei decretează:articol unicdomnul general maior cu două stele pop ioan gavrilă trece în rezervă.  preŞedintele romÂniei traian bĂsescuÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret.prim-ministru victor-viorel pontabucureşti, 16 decembrie 2013.nr. 1.085.   ________

2. HOTARARE nr. 1.023 din 11 decembrie 2013 pentru transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al comunei Mihail Kogalniceanu si in administrarea Consiliului Local al Comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, si privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi art. 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ...

3.  ORDIN nr. 2.006 din 13 decembrie 2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 19 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:art. iordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea precizărilor privind structura codurilor iban aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor ...

4.  PROTOCOL din 19 septembrie 2013 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 19 decembrie 2013

──────────aprobat prin hotărârea nr. 1.022 din 11 decembrie 2013, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 807 din 19 decembrie 2013.──────────guvernul româniei şi guvernul republicii turcia, numite în continuare părţi,având în vedere prevederile convenţiei asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale (adoptată la paris la data de 14 noiembrie 1970), precum şi cele ale altor convenţii internaţionale relevante la care atât românia, cât şi turcia sunt părţi,conştiente de faptul că protejarea bunurilor culturale din cele două ţări, prin cooperarea bilaterală, reprezintă un ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 19 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă protocolul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la ankara la 19 septembrie 2013.prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:─────────────────ministrul culturii,daniel-constantin barbuministrul afacerilor externe,titus corlăţeanministrul afacerilor interne,radu stroebucureşti, 11 decembrie 2013.nr. 1.022.protocol

6. DECIZIE nr. 489 din 18 decembrie 2013 privind acordarea calitatii de consilier onorific al viceprim-ministrului pe probleme de securitate nationala al Guvernului Romaniei domnului Constantin Popa EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013

În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1se acordă domnului constantin popa calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului pe probleme de securitate naţională al guvernului româniei, domnul gabriel oprea.art. 2activitatea domnului constantin popa este neremunerată. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   secretarul general al guvernului,   ion morarubucureşti, 18 decembrie 2013.nr. 489.------

7. HOTARARE nr. 1.101 din 18 decembrie 2013 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din românia, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului secretariatului general al guvernului pe anul 2013 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, cu suma de 1.000 mii lei, la capitolul 67.01 "cultură, recreere şi religie", titlul 59 ...

8. HOTARARE nr. 1.019 din 11 decembrie 2013 privind actualizarea valorilor de inventar si schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile, aflate in domeniul public al statului si in administrarea unor unitati din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ...

10. ORDIN nr. 3.415 din 26 noiembrie 2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind proiectarea fatadelor cu alcatuire ventilata", indicativ NP 135-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 18 din 27 septembrie 2013 al comitetului tehnic de specialitate nr. 11 "cerinţe funcţionale pentru construcţii şi fizica construcţiilor" şi procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al comitetului tehnic de coordonare generală,în temeiul art. ...

11. HOTARARE nr. 1.020 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea platii contributiei Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica - Grupul de lucru pentru intreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat (WPSMEE), pentru anul 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata contribuţiei româniei la organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică - grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat (wpsmee), pentru anul 2013, în sumă de 3.600 euro.art. 2(1) contravaloarea în lei a contribuţiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul ministerului economiei - departamentul pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism pe anul 2013.(2) echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro la data efectuării plăţii.  prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:   ──────────────────   ministrul economiei,   andrei dominic ...

12. DECRET nr. 1.101 din 17 decembrie 2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului intern intre reprezentantii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti in cadrul Consiliului, privind finantarea ajutoarelor Uniunii Europene in baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, in conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, si privind alocarea de asistenta financiara pentru tarile si teritoriile de peste mari carora li se aplica partea a patra din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 590/2003 privind tratatele,la propunerea guvernului, potrivit hotărârii nr. e 239 din 27 noiembrie 2013,preşedintele româniei decretează:articol unicse supune spre ratificare parlamentului acordul intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre ale uniunii europene, reuniţi în cadrul consiliului, privind finanţarea ajutoarelor uniunii europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu acordul de parteneriat acp-ue, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016