Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele noiembrie 2011 Twitter Facebook

Acte altele noiembrie 2011

Monitorul Oficial 851 din 30 Noiembrie 2011 (M. Of. 851/2011)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 851 din 30 noiembrie 2011

Având în vedere necesitatea reducerii nivelului cheltuielilor publice şi a nivelului cheltuielilor de administrare şi întreţinere aferente unităţilor locative administrate de regia autonomă "administraţia patrimoniului protocolului de stat", precum şi faptul că interesul general este de a degreva pe cât posibil bugetul statului de anumite cheltuieli,în contextul problemelor actuale de pe piaţa imobiliară, respectiv reducerea tarifelor de închiriere, coroborată cu impozitarea imobilelor clădiri şi terenuri, proprietate privată a statului, ce a survenit în baza legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, potrivit căreia regia autonomă "administraţia patrimoniului protocolului de stat" trebuie să plătească impozite inclusiv pentru ...

Monitorul Oficial 843 din 28 Noiembrie 2011 (M. Of. 843/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.153 din 16 noiembrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 153/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 843 din 28 noiembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 153/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al administraţiei naţionale de meteorologie, care funcţionează sub autoritatea ministerului mediului şi pădurilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 152 din 2 martie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruemil ...

Monitorul Oficial 836 din 25 Noiembrie 2011 (M. Of. 836/2011)

CERINTE din 9 noiembrie 2011 pe care trebuie sa le indeplineasca organismul desemnat la art. 3 alin. (1) din ordin EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2011

Art. 1organismul desemnat la art. 3 alin. (1) din ordin trebuie sã respecte urmãtoarele cerinţe:a) sã asigure accesul la serviciile sale tuturor solicitanţilor certificãrii, în condiţii accesibile;b) sã administreze procedurile pe baza cãrora funcţioneazã în mod nediscriminatoriu şi imparţial;c) sã aibã o structurã/un comitet care protejeazã imparţialitatea şi permite participarea tuturor pãrţilor interesate în ceea ce priveşte conţinutul şi funcţionarea unui sistem de certificare, fãrã ca vreun interes sã predomine;d) sã fie responsabil pentru efectuarea certificãrii;e) sã dispunã de facilitãţile şi de procedurile documentate necesare pentru a permite efectuarea certificãrii personalului şi a certificãrii operatorilor economici în conformitate cu criteriile ...

Monitorul Oficial 816 din 18 Noiembrie 2011 (M. Of. 816/2011)

 PROCEDURĂ din 4 noiembrie 2011 privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 18 noiembrie 2011

Cap. idispoziţii generale1. stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea declaraţiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în administrarea contribuabilului, denumit în continuare compartiment de specialitate.2. procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă se aplică pentru obligaţiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal. stabilirea obligaţiei de plată se efectuează pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie cuprins(ă) în vectorul fiscal ataşat fiecărui contribuabil şi pentru fiecare perioadă fiscală pentru ...

Monitorul Oficial 817 din 18 Noiembrie 2011 (M. Of. 817/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 9 noiembrie 2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 817 din 18 noiembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1), al art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. idatele de identificare a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea ministerului justiţiei - administraţia naţională a penitenciarelor - penitenciarul slobozia, din anexa nr. 11 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al ...

Monitorul Oficial 814 din 17 Noiembrie 2011 (M. Of. 814/2011)

PROIECT DE LEGE nr. 1.075 din 11 octombrie 2011 referitor la expunerea de motive privind initiativa legislativa a cetatenilor pentru promovarea proiectului de lege privind regimul aplicat vehiculelor stationate neregulamentar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 17 noiembrie 2011

Motivele pentru care s-a constituit comitetul de iniţiativã şi a fost redactat prezentul proiect de lege sunt urmãtoarele:1. abuzurile efectuate de societãţile care au ca obiect ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor staţionate ilegal.s-a constatat în numeroasele cazuri semnalate de posesorii de vehicule cã societãţile autorizate sã ridice vehiculele staţionate neregulamentar, din exces de zel şi, bineînţeles, din dorinţa de a obţine un profit cât mai mare, au procedat la ridicarea vehiculelor staţionate pe carosabil cu depãşirea prevederilor legale stabilite prin regulamentul de aplicare a ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, unde se specificã în ...

Monitorul Oficial 807 din 15 Noiembrie 2011 (M. Of. 807/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.043 din 19 octombrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 288/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Turceni" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 15 noiembrie 2011

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 288/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al societăţii comerciale "complexul energetic turceni" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 234 din 4 aprilie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face ...

Monitorul Oficial 802 din 14 Noiembrie 2011 (M. Of. 802/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.102 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.268/2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 14 noiembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicprogramul de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în lista patrimoniului mondial unesco, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.268/2010, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 11 din 5 ianuarie 2011, se modifică după cum urmează:1. articolul 9 va avea următorul cuprins:"art. 9(1) pentru fiecare monument înscris în lista patrimoniului mondial unesco va fi numit un coordonator al monumentului de către consiliul judeţean în a cărui rază teritorială se află monumentul.(2) coordonatorul monumentului asigură managementul monumentului istoric şi este răspunzător pentru aplicarea tuturor măsurilor necesare asigurării ...

Monitorul Oficial 792 din 08 Noiembrie 2011 (M. Of. 792/2011)

CERINTE SI NORME din 7 octombrie 2011 pentru activitatea sportiva de performanta organizata in unitatile de invatamant cu program sportiv suplimentar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 8 noiembrie 2011

Organizarea şi desfãşurarea activitãţii grupelor valorice, determinate de nivelul de pregãtire a elevilora. grupa de începãtori1. constituirea şi organizarea grupeigrupa de începãtori reprezintã prima structurã organizatoricã în care sunt cuprinşi elevii cu aptitudini pentru practicarea sportului de performanţã.constituirea grupei se face din rândul elevilor care se disting în lecţiile de educaţie fizicã şi întrecerile sportive la nivel local, care se încadreazã în cerinţele de selecţie ale disciplinei sportive pentru care se constituie grupa şi care acceptã sã participe la procesul de pregãtire din cluburile sportive şcolare.pe parcursul procesului de instruire pot fi cuprinşi în grupe şi alţi elevi care au ...

Monitorul Oficial 775 din 02 Noiembrie 2011 (M. Of. 775/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 26 octombrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 357/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 2 noiembrie 2011

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 357/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru compania naţională pentru controlul cazanelor, instalaţiilor de ridicat şi recipientelor sub presiune - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 257 din 12 aprilie 2011, se ...

Monitorul Oficial 772 din 01 Noiembrie 2011 (M. Of. 772/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.056 din 19 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 649/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 1 noiembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 649/2011 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 462 din 1 iulie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. anexa nr. 1 se modifică şi se completează după cum urmează:a) după numărul curent 1205 se introduce un nou număr curent, numărul ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.057 din 19 octombrie 2011 pentru modificarea nr. crt.. 67 şi 172 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 649/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 1 noiembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicnumerele curente 67 şi 172 din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 649/2011 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 462 din 1 iulie 2011, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐│nr. crt. │obiectivul de investiţii ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016