Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 1994 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 1994

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 1994‹‹ Pagina 1 din 4

Monitorul Oficial 345 din 13 Decembrie 1994 (M. Of. 345/1994)

CARTA *) din 20 martie 1970 Agentiei de cooperare culturala si tehnica EMITENT: AGENTIA DE COOPERARE CULTURALA SI TEHNICA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 13 decembrie 1994

------------- *) aceasta versiune include modificãrile aduse cartei agenţiei de cãtre conferinţa generalã întrunitã la bamako (mali), în perioada 7-9 decembrie 1993. art. 1 obiective agenţia, unica organizaţie interguvernamentalã a francofoniei, are ca obiectiv esenţial afirmarea şi dezvoltarea, între membrii sãi, a unei cooperãri multilaterale în domeniile ce ţin de educaţie, formare de cadre, cultura, ştiinţa şi tehnica şi, prin aceasta, de apropierea între popoare. ea îşi exercita acţiunea cu respectarea absolutã a suveranitãţii statelor, limbilor şi culturilor şi a celei mai ...

Monitorul Oficial 293 din 17 Octombrie 1994 (M. Of. 293/1994)

 NORME METODOLOGICE nr. 48.211 din 12 septembrie 1994 privind perceperea, încasarea, virarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 17 octombrie 1994

În temeiul art. 2 şi 5 din legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice, s-au elaborat prezentele norme metodologice.cap. idispoziţii generale1. sumele rezultate din aplicarea celor şase categorii de timbre care fac obiectul legii nr. 35/1994 reprezintă obligaţii de plata ale unităţilor care comercializează produse şi/sau prestează servicii asupra cărora se aplica unul din timbrele instituite, în calitate de unităţi plătitoare, precum şi drepturi cuvenite organizaţiilor de creatori, în calitate de unităţi beneficiare.unităţile plătitoare prevăzute în anexele nr. 1-6 au obligaţia ca până la data de 20 a fiecărei luni, cu excepţia lunii ...

Monitorul Oficial 279 din 03 Octombrie 1994 (M. Of. 279/1994)

 HOTĂRÂRE nr. 651 din 16 septembrie 1994 privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Moldova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 3 octombrie 1994

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se acordă un ajutor umanitar gratuit republicii moldova în limita valorii de 1 miliard lei, constând din materiale de construcţii, lapte praf, conserve din carne, anvelope (garnituri).art. 2În temeiul art. 8 alin. 4 din legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale, se aprobă scoaterea definitivă cu titlu gratuit, din rezervele materiale naţionale, a cantităţilor de produse prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 3administraţia naţională a rezervelor materiale va scădea din gestiune, prin contul de finanţare, cantităţile de produse scoase din rezervele naţionale conform prezentei hotărâri, pe baza avizului de însoţire a mărfii şi ...

Monitorul Oficial 249 din 02 Septembrie 1994 (M. Of. 249/1994)

 HOTĂRÂRE nr. 580 din 31 august 1994 privind vămuirea unor categorii de bunuri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 2 septembrie 1994

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1taxa vamală pentru bunurile prevăzute la poziţiile tarifare 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 şi 87.16 din tariful vamal de import al româniei se aplică şi în cazul introducerii acestora în ţara de către persoanele fizice.art. 2pentru bunurile noi, din aceste categorii, valoarea în vamă se determina luându-se în considerare preţul extern din factura de cumpărare, emisă de producător sau de o firmă reprezentantă a acestuia care comercializează asemenea produse. prin bunuri noi se înţelege bunurile neînmatriculate în străinătate.art. 3pentru bunurile folosite, valoarea în vamă pe fiecare categorie de vehicule se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor, avizat ...

Monitorul Oficial 264 din 20 Septembrie 1994 (M. Of. 264/1994)

 HOTĂRÂRE nr. 529 din 10 august 1994 privind numirea comisiei de recepţie pentru obiectivul de investiţii "Port Constanţa Sud - zona liberă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 20 septembrie 1994

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se numeşte comisia de recepţie pentru obiectivul de investiţii "port constanţa sud - zona liberă", în componenţa prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.art. 2hotărârea guvernului nr. 474/1992 îşi încetează aplicabilitatea.prim-ministru  nicolae vĂcĂroiu  contrasemnează:-----------------ministrul transporturilor,aurel novacbucureşti, 10 august 1994.nr. 529.anexĂ  comisia de recepŢie   pentru obiectivul de investiţii "port constanţa sud - zona liberă"preşedinte 1. mihai sabău - director general - ministerul transporturilorvicepreşedinte 2. daniel badina - şef serviciu porturi - ministerul transporturilormembri: 3. naumof gheorghe - şef serviciu - ministerul transporturilor 4. mariana popescu ...

 HOTĂRÂRE nr. 527 din 10 august 1994 privind transmiterea, fără plată, a obiectivului "Extinderea centralei termice" de la Societatea Comercială "Rulmenţi" Alexandria - S.A. la Regia Autonomă "Edilul", situat în municipiul Alexandria, judeţul Teleorman EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 20 septembrie 1994

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, fără plată, a obiectivului "extinderea centralei termice", situat în municipiul alexandria, judeţul teleorman, din patrimoniul societăţii comerciale "rulmenţi" alexandria - s.a. în patrimoniul regiei autonome "edilul".art. 2transmiterea obiectivului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol de predare-primire, cu întreg activul şi pasivul existent, după efectuarea probelor de funcţionare.art. 3capitalul social al societăţii comerciale "rulmenţi" alexandria - s.a., reevaluat în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 26/1992, se diminuează cu valoarea mijloacelor fixe prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, majorându-se în mod corespunzător, cu aceasta valoare, patrimoniul regiei autonome "edilul".art. 4personalul care ...

Monitorul Oficial 262 din 19 Septembrie 1994 (M. Of. 262/1994)

 HOTĂRÂRE nr. 507 din 5 august 1994 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 19 septembrie 1994

În temeiul art. 18 din legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol,guvernul româniei hotărăşte:articol unic se aprobă instrucţiunile privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitului, cuprinse în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministru  nicolae vĂcĂroiucontrasemnează:   ----------------ministru de stat,  ministrul finanţelor,florin georgescubucureşti, 5 august 1994.nr. 507.anexĂinstrucŢiuni   privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului   pe venitul agricol, formularistica corespunzătoare referitoarela aşezarea şi urmărirea impozitului1. impozitul pe venitul agricol, reglementat prin legea nr. 34/1994, constituie venit al bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, conform art. 20 din lege, şi este utilizat pentru acoperirea ...

Monitorul Oficial 247 din 31 August 1994 (M. Of. 247/1994)

 ORDONANŢĂ nr. 68 din 26 august 1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 31 august 1994

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din constituţia româniei şi ale art. 1 lit. l) din legea nr. 72/1994 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei emite următoarea ordonanţă:până la adoptarea prin lege a unor reglementări speciale privind protejarea patrimoniului cultural naţional, prevederile ordonanţei guvernului nr. 27/1992 privind unele măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural naţional, adoptată cu modificări prin legea nr. 11/1994, se completează cu dispoziţiile prezentei ordonanţe.art. 1 În sensul prezentei ordonanţe, patrimoniul cultural naţional este compus din bunuri culturale mobile şi imobile cu valoare deosebită, de interes public, care sunt mărturii de neînlocuit ale ...

Monitorul Oficial 242 din 29 August 1994 (M. Of. 242/1994)

 ORDONANTA nr. 51 din 12 august 1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publica şi siguranţa naţionala EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 242 din 29 august 1994

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din constituţia româniei şi ale art. 1 lit. g) din legea nr. 72/1994 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, guvernul româniei emite următoarea ordonanţa: art. 1personalul din ministerul apărării naţionale, ministerul de interne, ministerul justiţiei - direcţia generală a penitenciarelor, serviciul roman de informaţii, serviciul de informaţii externe, serviciul de protecţie şi paza, serviciul de telecomunicaţii speciale are dreptul, în timp de pace, la echipament, precum şi la materiale de resortul echipamentului (materiale de spălat şi igiena, materiale de gospodărie, materiale pentru atelierele de reparaţii şi întreţinere, rechizite şi furnituri de birou, materiale ...

Monitorul Oficial 225 din 19 August 1994 (M. Of. 225/1994)

 ORDONANŢA nr. 36 din 5 august 1994 privind unele măsuri pentru organizarea activităţii Regiei Autonome a Lignitului Tîrgu Jiu în vederea continuării lucrărilor de exploatare a lignitului în cariere EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 19 august 1994

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din constituţia româniei şi al art. 1 lit. c) din legea nr. 72/1994 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, guvernul româniei emite următoarea ordonanţa: art. 1În scopul asigurării continuării lucrărilor de exploatare a lignitului în cariere de către regia autonomă a lignitului tirgu jiu, ministerul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului va emite avize şi acorduri de mediu pentru obiectivele miniere aflate în execuţie în cadrul obiectivelor cuprinse în programul energetic naţional, până la 31 decembrie 1994. până la termenul prevăzut la alin. 1, regia autonomă a lignitului tirgu jiu va prezenta ministerului apelor, pădurilor ...

‹‹ Pagina 1 din 4
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016