Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE nr. 48.211 din 12 septembrie 1994  privind perceperea, încasarea, virarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE nr. 48.211 din 12 septembrie 1994 privind perceperea, încasarea, virarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 17 octombrie 1994

    În temeiul art. 2 şi 5 din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice, s-au elaborat prezentele norme metodologice.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    1. Sumele rezultate din aplicarea celor şase categorii de timbre care fac obiectul Legii nr. 35/1994 reprezintă obligaţii de plata ale unităţilor care comercializează produse şi/sau prestează servicii asupra cărora se aplica unul din timbrele instituite, în calitate de unităţi plătitoare, precum şi drepturi cuvenite organizaţiilor de creatori, în calitate de unităţi beneficiare.
    Unităţile plătitoare prevăzute în anexele nr. 1-6 au obligaţia ca până la data de 20 a fiecărei luni, cu excepţia lunii decembrie, la care termenul este 31 ianuarie, să vireze în conturile organizaţiilor de creatori beneficiare, încasările din luna precedenta, reprezentând valoarea timbrului.
    În cazul în care pentru un domeniu cultural exista mai multe organizaţii de creatori legal constituite, conform Decretului-lege nr. 27/1990, repartizarea sumelor încasate se face în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 35/1994.
    Unităţile plătitoare răspund, potrivit legii, pentru respectarea opţiunii creatorului.
    2. Fondurile virate în conturile organizaţiilor de creatori, rămân la dispoziţia acestora, urmând a fi angajate şi utilizate potrivit obiectului de activitate prevăzut în statutul fiecărei organizaţii beneficiare legal constituite, conform Decretului-lege nr. 27/1990, cu aprobarea organului de conducere al acesteia şi cu respectarea întocmai a destinaţiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 35/1994. În acest scop, organizaţiile de creatori vor întocmi şi aproba un buget distinct.
    3. Organizaţiile de creatori legal constituite pot conveni, prin protocol, colectarea sumelor reprezentând valoarea timbrelor prevăzute de lege şi utilizarea acestora pentru realizarea unor programe comune, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 35/1994.
    4. În vederea urmăririi încasării şi utilizării sumelor reprezentând valoarea timbrului, fiecare organizaţie de creatori are obligaţia să constituie, în baza prevederilor art. 2 alin. 3 din Legea nr. 35/1994, un organism financiar format din 1-3 persoane. Se recomandă ca nivelul de salarizare a acestora să nu depăşească nivelul maxim al funcţiilor corespunzătoare din unităţile bugetare.
    Organismele financiare special constituite în cadrul organizaţiilor de creatori au obligaţia ţinerii evidenţei încasărilor rezultate din aplicarea timbrului şi asigurării respectării destinaţiei fondurilor astfel obţinute.
    Cheltuielile ocazionate de funcţionarea organismelor financiare se pot suporta din sumele încasate, reprezentând valoarea timbrului.
    Pentru a se evita efectuarea unor cheltuieli suplimentare, gestionarea sumelor rezultate din aplicarea timbrului poate fi efectuată şi de către organele de specialitate ale organizaţiilor de creatori, cu condiţia ţinerii unei evidente distincte a acestei activităţi şi a asigurării condiţiilor de respectare strictă a prevederilor Legii nr. 35/1994.

    CAP. II
    Organizarea evidentei contabile şi modul de raportare a veniturilor şi cheltuielilor privind execuţia bugetului timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice, prin darea de seama contabila

    1. Unităţile plătitoare care încasează categoriile de timbre reglementate prin Legea nr. 35/1994 sunt obligate să evidenţieze în contabilitatea proprie contravaloarea acestora, după cum urmează:
    - regiile autonome şi societăţile comerciale - indiferent de forma de proprietate a capitalului social - în creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate", analitic distinct, deschis pentru fiecare organizaţie de creatori beneficiară, prin debitul conturilor 531 "Casa" sau 512 "Conturi curente la bănci";
    - asociaţiile familiale care exercita acte de comerţ şi celelalte persoane fizice care au calitatea de comerciant, în "Registrul jurnal de încasări şi plăţi", pe un rând distinct "Sume încasate reprezentând timbrul literar" (cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice) poziţii care se centralizează lunar, în vederea determinării sumelor care urmează a fi virate uniunilor şi organizaţiilor de creatori;
    - instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, din mijloace extrabugetare, organizaţiile de creatori, precum şi alte organizaţii - în creditul contului 231 "Creditori", analitic distinct pentru fiecare organizaţie de creatori beneficiara, prin debitul conturilor 13 "Casa" sau 105, 107, 119, 120 sau 700, după caz.
    2. Unităţile beneficiare - uniuni şi asociaţii de creatori - evidenţiază în contabilitate disponibilităţile băneşti, veniturile şi cheltuielile potrivit Legii nr. 35/1994, cu ajutorul următoarelor conturi:
    119 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială";
    337 "Fonduri cu destinaţie specială"
    - analitic 337.40 "Fondul special din aplicarea timbrului literar" (cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice), după caz;
    421 "Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială"
    - analitic 421.40 "Cheltuieli din Fondul special din aplicarea timbrului literar (cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice), după caz.
    3. Planul de conturi pentru organizaţiile obşteşti şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 315/1985, cu modificările ulterioare, se completează corespunzător cu conturile menţionate la pct. 2. Conţinutul şi funcţiunea conturilor nou-introduse sunt prezentate în anexa nr. 7.
    Anexa nr. 8 cuprinde monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni economico-financiare.
    4. Raportarea veniturilor şi a cheltuielilor privind execuţia bugetului timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice se face distinct cu ajutorul anexei la darea de seama contabila pentru organizaţiile obşteşti, potrivit normelor elaborate de Ministerul Finanţelor.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    1. Denumirea, contul şi banca organizaţiilor de creatori care, până la data elaborării prezentelor norme metodologice, au făcut dovada înfiinţării, organizării şi funcţionarii conform prevederilor legale în vigoare şi care pot beneficia de sumele încasate din cele şase categorii de timbre în condiţiile art. 2 din Legea nr. 35/1994 sunt cuprinse în anexa nr. 9, care poate fi completată ulterior.
    2. Orice alte dispoziţii contrare prevăzute în acte cu caracter normativ în domeniul (ordine, instrucţiuni, norme) îşi încetează aplicabilitatea.

                     Ministru de stat,
                   ministrul finanţelor,
                    Florin Georgescu

               Uniunea Scriitorilor din România
                       Vicepreşedinte,
                      Laurenţiu Ulici

              Asociaţia Scriitorilor Profesionişti
                        din România
                        Preşedinte,
                     Ion Bogdan Lefter

            Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor
                         din România
                         Preşedinte,
                      Adrian Iorgulescu

            Uniunea Interpreţilor, Coregrafilor
             şi Criticilor Muzicali din România
                       Preşedinte,
                     Mihai Brediceanu

             Uniunea Criticilor, Redactorilor
           şi Realizatorilor Muzicali din România
                       Preşedinte,
               Grigore Constantinescu

             Uniunea Teatrală din România
                     Preşedinte,
                    Ion Caramitru

            Uniunea Cineaştilor din România
                    Preşedinte,
                  Mihnea Gheorghiu

                Uniunea Autorilor şi
               Realizatorilor de Film,
                    Preşedinte,
                Sergiu Nicolăescu

          Societatea Creatorilor de Film
                    Preşedinte,
                  Mircea Daneliuc

         Uniunea Artiştilor Plastici din România
                      Preşedinte,
                  Nicolae Aurel Alexi


    ANEXA 1


                    TIMBRUL LITERAR

    1. Potrivit prevederilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice, timbrul literar se determina prin aplicarea procentului de 2% la preţul de vânzare al unei cărţi şi se adaugă acestui preţ.
    2. Timbrul literar se percepe pentru cărţile beletristice (lucrări de proza, critica literară, versuri, piese de teatru, literatura pentru copii, memorialistică, eseuri şi altele de aceeaşi natura), operele clasice sau traducerile cu drepturi de autor expirate, editate sau nu în România.
    3. În cazul lucrărilor care apar în doua sau mai multe volume, cu preţ de vânzare unic pentru toate volumele sau diferenţiat pe volum, valoarea timbrului literar se calculează la preţul de vânzare şi se adaugă acestui preţ, după cum a fost stabilit, pentru toate volumele sau diferenţiat pe volum.
    4. La cărţile editate în seria "casete", care apar în mai multe unităţi componente şi au un singur preţ de vânzare, valoarea timbrului literar este de 2% din preţul de vânzare pentru întreaga caseta şi se adaugă acestui preţ.
    5. Toate unităţile patrimoniale, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate a capitalului social, care editează şi importa cărţi beletristice ce urmează a fi vândute în România sunt obligate să determine valoarea timbrului literar şi să o imprime, distinct, pe fiecare carte, adăugând-o preţului de vânzare al acesteia. Totodată, vor fi imprimate denumirea, banca şi contul uniunii de creaţie pentru care a optat creatorul, titularul dreptului de autor sau moştenitorii acestuia.

    Exemplu: 1.000 lei preţ de vânzare
    ------- 20 lei T.L. Uniunea (asociaţia) ...........
              --------------- Contul nr. ....................
                1.020 lei Total Banca .........................


    6. Unităţi plătitoare
    Toate unităţile patrimoniale, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate a capitalului social, care vând cu amănuntul carte beletristică editată în România sau importata, sunt obligate să vireze în conturile organizaţiilor de creatori beneficiare sumele încasate, rezultate din aplicarea timbrului literar, răspunzând, potrivit legii, pentru respectarea opţiunii creatorului. În acest scop, unităţile plătitoare vor menţiona, într-o situaţie anexa la dispoziţia de plata, titlul lucrării, numărul de exemplare vândute, preţul de vânzare şi suma încasată reprezentând valoarea timbrului literar.
    Unităţile care vând en gros carte beletristică nu au dreptul să încaseze valoarea timbrului literar, cu excepţia cazurilor în care vânzarea se face către persoane fizice sau alte unităţi ce nu achiziţionează carte în scopul revânzării.
    Pentru cărţile beletristice apărute înainte de aplicarea prezentelor norme metodologice şi pentru care, până în momentul vânzării acestora, creatorii sau producătorii nu şi-au exprimat opţiunea cu privire la organizaţia de creatori beneficiara a timbrului literar, precum şi în cazul cărţilor beletristice importate sau pentru cazurile în care cei în drept nu-şi manifesta opţiunea potrivit legii, timbrul literar se virează Uniunii Scriitorilor din România în contul nr. 45101032, B.C.R. Filiala sectorului 1, Bucureşti.
    7. Unităţi beneficiare
    Organizaţiile de creatori beneficiare ale timbrului literar sunt cele stabilite potrivit legii şi imprimate pe cartea beletristică, iar în cazurile prevăzute la ultimul alineat de la pct. 6, Uniunea Scriitorilor din România.
    8. Sumele încasate în condiţiile ultimului alineat de la pct. 6 vor fi utilizate conform protocolului încheiat între uniunile de creaţie legal constituite.


    ANEXA 2


                            TIMBRUL CINEMATOGRAFIC

    1. Potrivit prevederilor art. 1 lit. b) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice, timbrul cinematografic se determina prin aplicarea procentului de 2% la preţul unui bilet şi se adaugă acestui preţ.
    Timbrul cinematografic se percepe pentru spectacolele cinematografice şi video organizate în ţară.
    2. Unităţile plătitoare
    Toate unităţile patrimoniale, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate a capitalului social, care au stabilit prin actul de înfiinţare sau sunt autorizate de către Centrul Naţional al Cinematografiei să organizeze spectacole cinematografice sau video în ţară, sunt obligate să includă în preţul de vânzare al biletului valoarea timbrului cinematografic şi să imprime, pe fiecare bilet, menţiunea "Preţul include timbrul cinematografic".
    Unităţile plătitoare sunt obligate să vireze, în contul organizaţiilor de creatori beneficiare, sumele încasate, rezultate din aplicarea timbrului cinematografic, răspunzând, potrivit legii, pentru respectarea opţiunii creatorului, iar în cazul filmului străin, a distribuitorului.
    Pentru filmele româneşti, producătorul va solicita opţiunea creatorilor pentru uniunea de creaţie din domeniul cinematografiei beneficiara timbrului cinematografic, banca şi contul acesteia, pe care le va comunica distribuitorului.
    3. Unităţile beneficiare
    Organizaţiile de creatori beneficiare ale timbrului cinematografic sunt cele stabilite în condiţiile art. 2 din Legea nr. 35/1994 şi comunicate de către producătorul filmelor româneşti, distribuitorului, iar pentru filmele străine, cele stabilite de distribuitor.


    ANEXA 3


                            TIMBRUL TEATRAL

    1. Potrivit prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice, timbrul teatral se determina prin aplicarea procentului de 5% la preţul unui bilet şi se adaugă acestui preţ.
    Timbrul teatral se percepe pentru spectacolele din ţară ale teatrelor profesioniste, trupelor şi companiilor particulare, instituţiilor şi asociaţiilor care organizează spectacole cu artişti profesionişti din domeniul teatrului, precum şi pentru spectacolele organizate de Uniunea Teatrală din România.
    2. Unităţile plătitoare
    Toate unităţile de spectacol teatral şi oricare alte unităţi care organizează spectacole teatrale în România, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate a capitalului social, sunt obligate să includă în preţul de vânzare al biletului valoarea timbrului teatral şi să imprime distinct, pe fiecare bilet, menţiunea "Preţul include timbrul teatral".
    Unităţile plătitoare sunt obligate să vireze, în conturile organizaţiilor de creatori beneficiare, sumele încasate, rezultate din aplicarea timbrului teatral, răspunzând, potrivit legii, pentru respectarea opţiunii creatorului.
    Denumirea organizaţiei de creatori beneficiara, banca şi contul acesteia vor fi comunicate unităţilor plătitoare de către realizatorul spectacolului teatral pe baza opţiunii creatorilor.
    3. Unităţile beneficiare
    Organizaţiile de creatori beneficiare ale timbrului teatral sunt:
    - Uniunea Teatrală din România, cont de virament nr. 40.10.11.5013 deschis la Credit Bank, Agenţia sectorului 2, Bucureşti;
    - Alte organizaţii de creatori legal constituite conform prevederilor Decretului-lege nr. 27/1990.


    ANEXA 4


                         TIMBRUL MUZICAL

    1. Potrivit prevederilor art. 1 lit. d) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice, timbrul muzical se determina prin aplicarea procentului de 5% la preţul unui bilet şi de 2% la preţul fiecărui disc, fiecărei tipărituri, casete video şi audio înregistrate, cu caracter muzical, altele decât cele folclorice, şi se adaugă acestor preţuri.
    Timbrul muzical se percepe pentru toate spectacolele muzicale realizate în ţară (inclusiv pentru spectacolele din cabarete, baruri şi restaurante cu intrare pe baza de bilet), precum şi pentru înregistrările muzicale, cu excepţia celor folclorice.
    2. Unităţile plătitoare
    Toate unităţile patrimoniale, persoane fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, care realizează spectacole sau înregistrări muzicale în ţară, altele decât cele folclorice, sunt obligate să determine valoarea timbrului muzical şi să o imprime, distinct, împreună cu denumirea, banca şi contul uniunii de creaţie pentru care a optat creatorul, pe fiecare disc, tipăritură, caseta video şi audio înregistrată, cu caracter muzical, altele decât cele folclorice, adăugând-o la preţul acestora, iar pentru spectacolele muzicale să includă, în preţul de vânzare al biletului, valoarea timbrului muzical şi să imprime pe fiecare bilet menţiunea "Preţul include timbrul muzical". Unităţile plătitoare sunt obligate să vireze, în conturile organizaţiilor de creatori beneficiare, sumele încasate, rezultate din aplicarea timbrului muzical, răspunzând, potrivit legii, pentru respectarea opţiunii creatorului sau a interpretului.
    Unităţile care realizează spectacole vor solicita opţiunea interpreţilor pentru uniunea de creaţie beneficiara a timbrului muzical, banca şi contul acesteia.
    Pentru înregistrările muzicale provenite din import, precum şi pentru cele existente în stoc până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice (disc, casete video şi audio şi tipărituri) şi pentru spectacolele muzicale, altele decât cele folclorice, pentru care creatorii nu şi-au manifestat opţiunea, timbrul muzical se virează Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România în contul nr. 4072996510074, B.R.D., Filiala "Victoria" Bucureşti.
    3. Unităţile beneficiare
    Organizaţiile de creatori beneficiare ale timbrului muzical sunt cele nominalizate pe disc, tipăritură, caseta video şi audio înregistrate sau cele stabilite de către realizatorul spectacolului muzical pe baza opţiunii interpreţilor.
    4. Sumele încasate în condiţiile ultimului alineat de la pct. 2 vor fi utilizate conform protocolului încheiat între uniunile de creaţie legal constituite.


    ANEXA 5


                        TIMBRUL FOLCLORIC

    1. Potrivit prevederilor art. 1 lit. e) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice, timbrul folcloric se determina prin aplicarea procentului de 5% la preţul unui bilet şi de 2% la preţul fiecărui disc, fiecărei tipărituri, casete video şi audio folclorice înregistrate şi se adaugă acestor preţuri.
    Timbrul folcloric se percepe pentru toate spectacolele şi înregistrările cu caracter folcloric, realizate în ţară.
    2. Unităţile plătitoare
    Toate unităţile patrimoniale, persoane fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, care realizează spectacole sau înregistrări cu caracter folcloric în ţară sunt obligate să determine valoarea timbrului folcloric şi să o imprime, distinct, pe fiecare disc, tipăritură, caseta video şi audio înregistrate cu caracter folcloric, adăugând-o la preţul acestora, iar pentru spectacolele folclorice să includă în preţul de vânzare al biletului valoarea timbrului folcloric şi să imprime pe fiecare bilet menţiunea "Preţul include timbrul folcloric".
    Unităţile plătitoare sunt obligate să vireze, în conturile organizaţiilor de creatori beneficiare, sumele încasate, rezultate din aplicarea timbrului folcloric, răspunzând, potrivit legii, pentru respectarea opţiunii realizatorului sau a interpretului.
    Unităţile care realizează spectacole vor solicita opţiunea interpreţilor pentru uniunea de creaţie beneficiara a timbrului folcloric, banca şi contul acesteia.
    Pentru înregistrările muzicale folclorice - inclusiv cele existente în stoc la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice (disc, casete video şi audio şi tipărituri), precum şi pentru spectacolele muzicale folclorice pentru care creatorii nu şi-au manifestat opţiunea, timbrul folcloric se virează Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România în contul nr. 4072996510074, B.R.D., Filiala "Victoria" Bucureşti, până la înfiinţarea în domeniul folcloric a primei organizaţii de creatori legal constituită, conform Decretului-lege nr. 27/1990.
    3. Unităţile beneficiare
    Până la înfiinţarea, în domeniul folcloric, a primei organizaţii de creatori legal constituită, conform Decretului-lege nr. 27/1990, sumele provenite din aplicarea timbrului folcloric se încasează de către Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, urmând a fi utilizate potrivit prevederilor art. 3 lit. j) din Legea nr. 35/1994, pentru editarea de către Institutul de Etnografie şi Folclor a colecţiei "Disc-document".
    După înfiinţarea unei organizaţii de creaţie în domeniul folcloric, se vor aplica prevederile art. 2 din Legea nr. 35/1994.


    ANEXA 6


                     TIMBRUL ARTELOR PLASTICE

    1. Potrivit prevederilor art. 1 lit. f) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice, timbrul artelor plastice se determina prin aplicarea procentului de 0,5% la preţul de vânzare al operei de artă şi se adaugă acestui preţ.
    Timbrul artelor plastice se percepe pentru operele de arta din domeniile picturii, sculpturii, graficii, artei decorative şi artei aplicate.
    2. Unităţile plătitoare
    Toate unităţile patrimoniale, persoane fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, care vând sau achiziţionează (prin contract sau direct) în ţară, de la persoane fizice sau juridice, operele de arta din domeniile prevăzute la alineatul precedent, sunt obligate să determine valoarea timbrului artelor plastice şi să o aplice distinct, pe fiecare operă de arta, adăugând-o la preţul de vânzare al acesteia.
    Unităţile plătitoare sunt obligate să vireze, în conturile organizaţiilor de creatori beneficiare, sumele încasate, rezultate din aplicarea timbrului artelor plastice, răspunzând, potrivit legii, pentru respectarea opţiunii creatorului.
    3. Unităţile beneficiare
    Organizaţiile de creatori beneficiare ale timbrului artelor plastice sunt:
    - Uniunea Artiştilor Plastici din România, cont de virament nr. 45.36.74.5092, deschis la B.C.R., Filiala sectorului 1, Bucureşti;
    - Alte organizaţii de creatori legal constituite, conform prevederilor Decretului-lege nr. 27/1990.


    ANEXA 7


                            INSTRUCŢIUNI
         privind conţinutul şi funcţionarea conturilor nou-introduse

    Contul 119 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială"
    Cu ajutorul acestui cont organizaţiile obşteşti ţin evidenta mijloacelor băneşti existente în conturile de disponibil reprezentând fondurile cu destinaţie specială constituite potrivit reglementărilor în vigoare la dispoziţia acestora - fondul special din aplicarea timbrului literar (cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice) -, precum şi a mişcării lor ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate conform bugetelor de venituri şi cheltuieli privind fondurile cu destinaţie specială.
    Contabilitatea analitica se ţine separat pe feluri de fonduri cu destinaţie specială.
    În cadrul acestui cont, evidenţa analitică a plăţilor de casă se conduce pe articolele şi alineatele clasificaţiei economice a indicatorilor financiari, potrivit bugetului aprobat. Sunt considerate plăţi de casa sumele virate din contul de disponibil pentru achitarea furnizorilor pentru livrări de materiale, lucrări executate şi servicii prestate, procurarea de carnete de cecuri cu limita de suma, ridicarea numerarului din contul de disponibil pentru acordarea avansurilor spre decontare, precum şi pentru alte plăţi efectuate în conformitate cu normele legale. Evidenta plăţilor de casa se ţine cu ajutorul "Fisei pentru operaţiuni bugetare".
    Contul 119 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează sumele încasate pentru constituirea fondurilor cu destinaţie specială potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar în creditul sau, sumele plătite, redistribuite sau restituite din aceste fonduri. Soldul debitor al contului reprezintă mijloacele băneşti existente în contul de disponibil la bancă.
    Contul 119 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" se debitează prin creditul conturilor:
    13. "Casa"
    - cu sumele depuse în numerar în contul de disponibil la banca, reprezentând încasări prin casierie pentru constituirea fondurilor cu destinaţie specială, potrivit normelor în vigoare;
    115 "Disponibil pentru investiţii"
    - la sfârşitul anului, cu disponibilităţile băneşti aflate în contul de disponibil pentru investiţii rămase neutilizate şi virate în contul de disponibil a fondurilor cu destinaţie specială;
    150 "Carnete de cecuri cu limita de suma"
    - cu soldul carnetelor de cecuri cu limita de suma nefolosit şi virat în contul de disponibil al fondurilor cu destinaţie specială;
    213 "Alte decontări"
    - cu sumele necheltuite de subunităţi şi restituite organizaţiei obşteşti care le-a transmis, pentru finanţarea unor acţiuni prevăzute în bugetul aprobat pentru fondurile cu destinaţie specială;
    220 "Debitori"
    - cu sumele încasate de la debitori direct în contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială;
    225 "Clienţi"
    - cu sumele încasate în contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială, pentru produsele livrate, serviciile prestate etc.;
    - cu sumele încasate de la clienţi în contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială din valorificarea materialelor rezultate în urma scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe din fonduri cu destinaţie specială, potrivit normelor în vigoare, după ce s-au scăzut cheltuielile efectuate pentru aceste operaţiuni;
    - cu sumele încasate din valorificarea materialelor rezultate din declasarea sau scoaterea din uz a obiectelor de inventar, potrivit normelor în vigoare, după ce s-au scăzut cheltuielile efectuate pentru aceste operaţiuni;
    231 "Creditori"
    - cu sumele virate eronat în contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială şi care urmează a fi restituite beneficiarilor;
    337 "Fonduri cu destinaţie specială"
    - cu sumele primite în contul de disponibil pentru constituirea fondului cu destinaţie specială, potrivit normelor în vigoare.
    Contul 119 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" se creditează prin debitul conturilor:
    13 "Casa"
    - cu sumele ridicate din contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială, pentru efectuarea plăţilor în numerar prin casierie;
    115 "Disponibil pentru investiţii"
    - cu sumele virate în conturile de disponibil deschise la băncile finanţatoare, pentru acoperirea plăţilor privind investiţiile realizate din fondurile cu destinaţie specială;
    150 "Carnete de cecuri cu limita de suma"
    - cu sumele virate din contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială, pentru procurarea de carnete de cecuri cu limita de suma;
    159 "Alte valori"
    - cu valoarea tichetelor de călătorie, a timbrelor fiscale şi poştale, a bonurilor cantităţi fixe de carburanţi etc., procurate şi achitate din contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială;
    213 "Alte decontări"
    - cu sumele transmise subunităţilor, pentru finanţarea unor acţiuni prevăzute în bugetul aprobat pentru fondurile cu destinaţie specială;
    220 "Debitori"
    - cu sumele preluate eronat din contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială, care urmează a fi reclamate băncii şi recuperate;
    - cu sumele virate altor unităţi drept garanţii pentru serviciile ce urmează a fi prestate (convorbiri telefonice, gaze, energie termica etc.);
    231 "Creditori"
    - cu sumele virate în contul altor unităţi, care au fost reţinute în prealabil de la personalul remunerat din fonduri cu destinaţie specială (chirii, pensii alimentare, popriri în baza unor hotărâri judecătoreşti, rate pentru locuinţe proprietate personală, bunuri procurate cu plata în rate etc.);
    - cu sumele restituite unităţilor beneficiare din contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială provenite din virări eronate în cont;
    - cu sumele datorate Fondului special pentru sănătate.
    232 "Decontări cu bugetul statului"
    - cu impozitele, taxele, contribuţiile etc., virate bugetului de stat potrivit normelor legale în vigoare;
    233 "Decontări privind asigurările sociale"
    - cu sumele reprezentând contribuţii de asigurări sociale de stat, virate din contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială în contul bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit normelor legale în vigoare;
    - cu contribuţia pentru pensia suplimentară reţinută de la personalul remunerat din fonduri cu destinaţie specială, virată în contul bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit normelor legale în vigoare;
    234 "Furnizori"
    - cu sumele plătite din contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială, pentru materialele achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate;
    235 "Decontări privind contribuţia la constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj"
    - cu sumele virate din contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială, reprezentând contribuţia unităţii pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj;
    - cu sumele virate din contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială, reprezentând contribuţia personalului pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj;
    337 "Fonduri cu destinaţie specială"
    - cu sumele plătite, redistribuite sau restituite din contul de disponibil cu destinaţie specială, potrivit reglementărilor în vigoare;
    421 "Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială"
    - cu sumele virate din contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială, reprezentând cheltuieli care, prin natura lor, se înregistrează direct în contul de cheltuieli, potrivit reglementărilor în vigoare.
    Contul 337 "Fonduri cu destinaţie specială"
    Cu ajutorul acestui cont organizaţiile obşteşti ţin evidenta fondurilor cu destinaţie specială constituite în conformitate cu normele în vigoare.
    Contabilitatea analitica se tine pe feluri de fonduri cu destinaţie specială, ca de exemplu: sume încasate reprezentând timbrul literar, sume încasate reprezentând timbrul cinematografic etc. şi se evidenţiază în contabilitate cu ajutorul contului 337.40 "Fondul special din aplicarea timbrului literar" (cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice), astfel:
    337.40.01 - Fondul special din aplicarea timbrului literar;
    337.40.02 - Fondul special din aplicarea timbrului cinematografic;
    337.40.03 - Fondul special din aplicarea timbrului teatral;
    337.40.04 - Fondul special din aplicarea timbrului muzical;
    337.40.05 - Fondul special din aplicarea timbrului folcloric;
    337.40.06 - Fondul special din aplicarea timbrului artelor plastice.
    Contul 337 "Fonduri cu destinaţie specială" este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează fondurile constituite, iar în debitul sau sumele cheltuite sau virate unităţilor din subordine. Soldul creditor al contului reprezintă fondurile existente la dispoziţia organizaţiei obşteşti.
    Contul 337 "Fondul cu destinaţie specială" se creditează prin debitul conturilor:
    119 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială"
    - cu sumele primite în contul de disponibil, pentru constituirea fondului cu destinaţie specială, potrivit normelor în vigoare;
    13 "Casa"
    - cu sumele încasate în numerar pentru constituirea fondului cu destinaţie specială, potrivit normelor în vigoare.
    Contul 337 "Fonduri cu destinaţie specială" se debitează prin creditul conturilor:
    119 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială"
    - cu sumele plătite, redistribuite sau restituite din contul de disponibil cu destinaţie specială, potrivit reglementărilor în vigoare;
    415 "Cheltuieli pentru investiţii în continuare"
    - la sfârşitul anului, cu valoarea lucrărilor de investiţii rămase neterminate la finele anului precedent, care în anul curent au fost terminate, recepţionate, puse în funcţiune şi înregistrate la mijloace fixe;
    421 "Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială"
    - la finele anului, cu totalul cheltuielilor efectuate din fondurile cu destinaţie specială, pentru închiderea contului de cheltuieli.
    Contul 421 "Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială"
    Cu ajutorul acestui cont organizaţiile obşteşti ţin evidenta cheltuielilor efectuate din fondurile special constituite potrivit reglementărilor în vigoare.
    Contabilitatea analitica a plăţilor de casa şi a cheltuielilor efective se conduce distinct în cadrul fiecărui fond, pe articole şi alineate potrivit "Clasificaţiei economice" - anexa nr. 1 la "Clasificaţia indicatorilor financiari", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 691/1990 - cu ajutorul "Fisei pentru operaţiuni bugetare", ca de exemplu în contul analitic 421.40 "Cheltuieli din fondul special din aplicarea timbrului literar (cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice), astfel:
    421.40.01 - Cheltuieli din Fondul special din aplicarea timbrului literar;
    421.40.02 - Cheltuieli din Fondul special din aplicarea timbrului cinematografic;
    421.40.03 - Cheltuieli din Fondul special din aplicarea timbrului teatral;
    421.40.04 - Cheltuieli din Fondul special din aplicarea timbrului muzical;
    421.40.05 - Cheltuieli din Fondul special din aplicarea timbrului folcloric;
    421.40.06 - Cheltuieli din Fondul special din aplicarea timbrului artelor plastice.
    Uniunile şi asociaţiile de creatori vor organiza evidenta cheltuielilor şi pe destinaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 35/1994.
    Contul 421 "Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială" este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează plăţile efectuate din fondurile cu destinaţie specială, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar în creditul acestui cont se înregistrează, la finele anului, totalul cheltuielilor efectuate pentru închiderea contului.
    Soldul debitor al contului în cursul anului reprezintă cheltuielile efectuate până la un moment dat.
    Contul 421 "Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială" se debitează prin creditul conturilor:
    119 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială"
    - cu sumele virate din contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială reprezentând cheltuieli care prin natura lor se înregistrează direct în contul de cheltuieli, potrivit reglementărilor în vigoare;
    13 "Casa"
    - cu sumele plătite în numerar care prin natura lor se înregistrează direct în contul de cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială, potrivit reglementărilor în vigoare;
    150 "Carnete de cecuri cu limita de suma"
    - cu cheltuielile de transport şi alte servicii, achitate din carnete de cecuri cu limita de suma;
    159 "Alte valori"
    - cu valoarea tichetelor de călătorie, a timbrelor fiscale şi poştale, precum şi a altor valori utilizate în acţiunile finanţate din fondurile cu destinaţie specială;
    213 "Alte decontări"
    - cu valoarea deconturilor de cheltuieli primite de la subunităţile cărora li s-au transmis mijloace băneşti sau materiale pentru realizarea acţiunilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al fondului cu destinaţie specială;
    220 "Debitori"
    - cu valoarea deconturilor de cheltuieli depuse de personalul unităţii pentru justificarea avansurilor primite;
    230 "Decontări cu personalul"
    - la sfârşitul lunii, cu salariile şi alte drepturi de personal, pe baza statelor respective;
    233 "Decontări privind asigurările sociale de stat"
    - cu contribuţia la asigurările sociale de stat, datorată asupra salariilor, conform reglementărilor în vigoare, inclusă în cheltuielile din fondurile cu destinaţie specială;
    234 "Furnizori"
    - cu valoarea obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe care nu necesita montaj, procurate de la furnizori, precum şi a lucrărilor executate şi a serviciilor prestate de aceştia organizaţiilor obşteşti (234 = 119, respectiv 234 = 115);
    235 "Decontări privind contribuţia la constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj"
    - cu contribuţia unităţii pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj, conform reglementărilor în vigoare, inclusă în cheltuielile din fondurile cu destinaţie specială;
    600 "Materiale"
    - cu valoarea materialelor, la preţ de înregistrare, consumate pentru realizarea acţiunilor prevăzute în bugetul aprobat pentru fondul cu destinaţie specială;
    - cu valoarea perisabilităţilor la materialele determinate în condiţiile şi în limitele stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare;
    - cu diferenţele dintre preţul de înregistrare şi cel de decontare, aferente ambalajelor refolosibile restituite furnizorilor;
    - cu preţul de înregistrare al materialelor constatate în plus cu ocazia inventarierii (în roşu), cu excepţia celor care provin din neînregistrarea unor intrări de materiale în unitate, pentru care se procedează la înregistrarea lor;
    - cu preţul de înregistrare al materialelor restituite la magazie ca nefolosite (în roşu);
    601 "Materiale în prelucrare"
    - la terminarea operaţiunilor de prelucrare a materialelor, cu preţul de înregistrare al materialelor utilizate în prelucrare, pentru închiderea contului. (Concomitent, se înregistrează obiectele sau produsele rezultate în urma prelucrării: 01 = 310, în cazul mijloacelor fixe; 602 = 311, în cazul obiectelor de inventar şi 620 = 531, în cazul produselor).
    Contul 421 "Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială" se creditează prin debitul conturilor:
    220 "Debitori"
    - cu sumele trecute în sarcina persoanelor vinovate sau reclamate de terţi, pentru cheltuieli nelegale sau neeconomicoase constatate în anul în care au fost efectuate;
    337 "Fonduri cu destinaţie specială"
    - la finele anului, cu totalul cheltuielilor efectuate din fondurile cu destinaţie specială, pentru închiderea contului de cheltuieli;
    415 "Cheltuieli pentru investiţii în continuare"
    - la finele anului cu cheltuielile efectuate, aferente investiţiilor rămase neterminate din fondurile cu destinaţie specială, care se continua în anul următor.


    ANEXA 8


                                 MONOGRAFIE
         privind înregistrarea în contabilitate a principalelor
                   operaţiuni economico-financiare

┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│Nr.│ Explicarea operaţiunii │ Contul │ Contul │
│crt│ │ debitor │ creditor│
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 1.│Sume încasate în numerar pentru constituirea │ 13 = │ 337 │
│ │fondului cu destinaţie specială │ │ (analitic │
│ │ │ │ distinct │
│ │ │ │ pe feluri │
│ │ │ │ de fonduri)│
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 2.│Depunerea la bancă a sumelor încasate în │ 119 = │ 13 │
│ │numerar pentru constituirea fondului cu │ │ │
│ │destinaţie specială │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 3.│Sume încasate prin contul de disponibil pen- │ 119 = │ 337 │
│ │tru constituirea fondului cu destinaţie │ │ (analitic │
│ │specială │ │ distinct │
│ │ │ │ pe feluri │
│ │ │ │ de fonduri)│
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 4.│Sume transmise subunităţilor pentru alimen- │ 337 = │ 119 │
│ │tarea conturilor de disponibilităţi din │ (analitic │ │
│ │fonduri cu destinaţie specială ale acestora │ distinct │ │
│ │ │ pe feluri │ │
│ │ │ de fonduri) │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 5.│Sume primite de subunităţi de la organizaţia │ 119 = │ 337 │
│ │obştească pentru alimentarea conturilor de │ │ (analitic │
│ │disponibilităţi din fonduri cu destinaţie │ │ distinct │
│ │specială ale acestora │ │ pe feluri │
│ │ │ │ de fonduri) │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 6.│Sume transmise subunităţilor pentru finan- │ 213 = │ 119 │
│ │tarea unor acţiuni prevăzute în bugetul │ │ │
│ │fondului cu destinaţie specială al organi- │ │ │
│ │zaţiei obşteşti │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 7.│Sume primite de subunităţi pentru finanţarea │ 119 = │ 213 │
│ │unor acţiuni prevăzute în bugetul fondului │ │ │
│ │cu destinaţie specială al organizaţiei │ │ │
│ │obşteşti │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 8.│Sume virate în conturile de disponibil des- │ 115 = │ 119 │
│ │chise la băncile finanţatoare pentru acope- │ │ │
│ │rirea plăţilor privind investiţiile reali- │ │ │
│ │zate din fondurile cu destinaţie specială │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 9.│Aprovizionarea cu materiale de la furnizori │ 600 = │ 234 │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│10.│Aprovizionarea cu obiecte de inventar sau │ 421 = │ 234 │
│ │mijloace fixe care nu necesita montaj, │concomitent, │ după caz: │
│ │procurate de la furnizori, precum şi înre- │ 602 = │ 311 │
│ │gistrarea lucrărilor executate şi a servi- │ 01 = │ 310 │
│ │ciilor prestate de aceştia organizaţiei │ │ │
│ │obşteşti │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│11.│Plata furnizorilor pentru materialele şi │ 234 = │ 119 │
│ │obiectele de inventar procurate, precum şi │ │ │
│ │pentru lucrările executate şi serviciile │ │ │
│ │prestate de aceştia organizaţiei obşteşti │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│12.│Plata furnizorilor pentru obiectele de in- │ 234 = │ 115 │
│ │ventar de natura mijloacelor fixe care nu │ │ │
│ │necesita montaj, procurate pe seama dispo- │ │ │
│ │nibilităţilor pentru investiţii │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│13.│Sume plătite din cont care prin natura lor │ 421 = │ 119 │
│ │se înregistrează direct în contul de │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│14.│Deconturile de cheltuieli depuse de titu- │ 421 = │ 220 │
│ │larii de avans pentru justificarea avan- │ │ │
│ │surilor spre decontare │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│15.│Deconturile de cheltuieli primite de la │ 421 = │ 213 │
│ │subunităţile cărora li s-au transmis mij- │ │ │
│ │loace băneşti sau materiale pentru reali- │ │ │
│ │zarea acţiunilor prevăzute în bugetul de │ │ │
│ │venituri şi cheltuieli al fondului cu │ │ │
│ │destinaţie specială │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│16.│Salariile cuvenite personalului, inclusiv │ 421 = │ % │
│ │contribuţia la asigurările sociale de stat │ │ 230 │
│ │şi contribuţia unităţii la constituirea │ │ 233 │
│ │fondului pentru plata ajutorului de şomaj │ │ 235 │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│17.│Consumurile de materiale │ 421 = │ 600 │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│18.│Plata salariilor │ │ │
│ │- ridicarea numerarului de la banca │ 13 = │ 119 │
│ │- salariile achitate personalului │ 230 = │ 13 │
│ │- virarea impozitului aferent salariilor │ 232 = │ 119 │
│ │- virarea contribuţiei la asigurările │ 233 = │ 119 │
│ │ sociale de stat │ │ │
│ │- virarea contribuţiei unităţii şi a per- │ 235 = │ 119 │
│ │ sonalului pentru constituirea fondului │ │ │
│ │ pentru plata ajutorului de şomaj │ │ │
│ │- virarea sumelor cuvenite altor unităţi │ 231 = │ 119 │
│ │ (chirii, rate, popriri, fondul special │ │ │
│ │ pentru sănătate etc.) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│19.│Înregistrarea cheltuielilor efectuate afe- │ 415 = │ 421 │
│ │rente investiţiilor rămase neterminate la │ │ │
│ │finele anului, din fondurile cu destinaţie │ │ │
│ │specială care se continua în anul următor │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│20.│La finele anului, închiderea contului de │ 337 = │ 421 │
│ │cheltuieli, cu totalul cheltuielilor efec- │ │ │
│ │tuate din fondurile cu destinaţie specială │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│21.│La sfârşitul anului curent înregistrarea │ 337 = │ 415 │
│ │lucrărilor de investiţii rămase neterminate │ │ │
│ │la finele anului precedent, care în anul │ │ │
│ │curent au fost terminate, recepţionate, │ │ │
│ │puse în funcţiune şi înregistrate la │ │ │
│ │mijloace fixe │ │ │
└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘    ANEXA 9                                    LISTA
           organizaţiilor de creatori care, până la data elaborării
         prezentelor norme metodologice, au făcut dovada înfiinţării,
     organizării şi funcţionarii conform prevederilor legale în vigoare

   1. Uniunea Scriitorilor din România
      cont virament nr. 45.10.62.62., B.C.R. - S.M.B.

   2. Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România
      cont virament nr. 45.10.80.12.108., B.C.R., Filiala sectorului 1,
      Bucureşti.

   3. Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România
      cont virament nr. 4072996510074, B.R.D., Filiala "Victoria" Bucureşti.

   4. Uniunea Criticilor, Redactorilor şi Realizatorilor Muzicali din
      România
      cont virament nr. 4072996061338, B.R.D. - S.M.B., Filiala "Unirea".

   5. Uniunea Cineaştilor din România
      cont virament nr. 45.10.0.23.2., B.C.R. - S.M.B. 55100.

   6. Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de Film
      cont virament nr. 40.10.11.50.12., Credit Bank, sectorul agricol
      Ilfov.

   7. Asociaţia "Societatea Creatorilor de Film"
      cont virament nr. 40.00.53.00.07.27.000.2., Banca Românească; bd.
      Unirii nr. 35, Bucureşti, cod poştal 70401.

   8. Uniunea Teatrală din România
      cont virament nr. 40.10.11.5013., Credit Bank, Agenţia sectorului 2,
      Bucureşti.

   9. Uniunea Artiştilor Plastici din România
      cont virament nr. 45.36.74.5092., B.C.R., Filiala sectorului 1,
      Bucureşti.

  10. Convenţia Autorilor, Producătorilor şi Realizatorilor Creaţiilor
      Artistice şi Altor Creaţii Intelectuale din România
      cont virament nr. 46.39.08.52.60.221., Banca "Dacia Felix" - S.M.B.


                                     -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016