Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 1994 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 1994

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 1994‹‹ Pagina 2 din 4

Monitorul Oficial 121 din 16 Mai 1994 (M. Of. 121/1994)

 HOTĂRÂRE nr. 199 din 9 mai 1994 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 din 16 mai 1994

În temeiul art. 27 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrunicolae vĂcĂroiucontrasemnează:ministrul justiţiei,gavril iosif chiuzbaianbucureşti, 9 mai 1994.nr. 199.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

Monitorul Oficial 133 din 30 Mai 1994 (M. Of. 133/1994)

 HOTĂRÂRE nr. 212 din 18 mai 1994 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română a unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 133 din 30 mai 1994

În temeiul art. 27 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română a persoanelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.p. prim-ministrudan mircea popescu,ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,contrasemnează:ministrul justiţiei,gavril iosif chiuzbaianbucureşti, 18 mai 1994.nr. 212.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

Monitorul Oficial 135 din 31 Mai 1994 (M. Of. 135/1994)

 CONVENŢIA din 4 noiembrie 1950 pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, amendata prin Protocoalele nr. 3, 5 şi 8 şi completată prin Protocolul nr. 2*) EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994

──────────*) text revizuit în conformitate cu prevederile protocolului nr. 3, intrat în vigoare la 21 septembrie 1970, ale protocolului nr. 5, intrat în vigoare la 20 decembrie 1971, şi ale protocolului nr. 8, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990 şi cuprinzând, în afară de acestea, textul protocolului nr. 2 care, în conformitate cu art. 5 paragraful 3, face parte integrantă din convenţie o dată cu intrarea sa în vigoare la 21 septembrie 1970──────────guvernele semnatare, membre ale consiliului europei, luând în considerare declaraţia universala a drepturilor omului, proclamata de adunarea generală a naţiunilor unite la 10 decembrie 1948, considerind ca ...

Monitorul Oficial 225 bis din 19 August 1994 (M. Of. 225 bis/1994)

 NORME METODOLOGICE din 20 iunie 1994 privind conţinutul-cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitaţie, al ofertelor şi al contractelor pentru execuţia investiţiilor publice (Anexa la Ordinul comun MF-MLPAT nr. 792/13N din 20 iunie 1994)*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 bis din 19 august 1994

--------*) aprobate de ordinul nr. 792/13n din 20 iunie 1994 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 225 din 19 august 1994.  - cuprins -capitolul i. - prevederi generalecapitolul ii. - conŢinutul-cadru al proiectelor, pe faze de proiectare a investiŢiilor publice  1. - conŢinutul-cadru al studiului de prefezabilitate  2. - conŢinutul-cadru al studiului de fezabilitate  3. - conŢinutul-cadru al proiectului tehniccapitolul iii. - conŢinutul-cadru Şi prezentarea unitarĂ a documentelor de licitaŢiecapitolul iv. - conŢinutul-cadru Şi prezentarea unitarĂ a ofertelorcapitolul v. - procedura de lucru a comisiei de licitaŢiecapitolul vi. - conŢinutul-cadru al documentelor pentru achiziŢia dintr-o singurĂ sursĂ (încredinţarea directă a execuţiei)capitolul ...

Monitorul Oficial 202 din 04 August 1994 (M. Of. 202/1994)

 HOTĂRÂRE nr. 393 din 15 iulie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 4 august 1994

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă regulamentul privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.art. 2hotărârea intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în monitorul oficial al româniei.  p. prim-ministrudan mircea popescu,ministru de stat, ministrul muncii  şi protecţiei socialecontrasemnează:--------------  ministrul lucrărilor publice   şi amenajării teritoriului,  marin cristea ministru de stat,  ministrul finanţelor,florin georgescubucureşti, 15 iulie 1994nr. 393.anexĂ  regulament privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţiicap. 1prevederi generaleart. 1prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii, indiferent de forma de organizare, de relaţiile de subordonare sau de forma lor ...

Monitorul Oficial 167 din 01 Iulie 1994 (M. Of. 167/1994)

 HOTĂRÎRE Nr. 362 din 27 iunie 1994 privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalităţilor de încasare a creanţelor României din activitatea de comerţ exterior şi alte activităţi externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale şi comerciale înainte de 31 decembrie 1989 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 167 din 1 iulie 1994

Guvernul româniei hotărăşte: art. 1În baza legii nr. 29/1994 privind autorizarea guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanţelor provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, derulata înainte de 31 decembrie 1989, se constituie comisia interdepartamentala pentru avizarea modalităţilor de încasare a creanţelor româniei din activitatea de comerţ exterior şi alte activităţi externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale şi comerciale înainte de 31 decembrie 1989. art. 2comisia interdepartamentala este condusă de un secretar de stat din ministerul finanţelor şi are în componenta opt membri, dintre care: trei reprezintă ministerul finanţelor, doi - ministerul comerţului şi cîte unul ...

Monitorul Oficial 163 din 29 Iunie 1994 (M. Of. 163/1994)

 HOTĂRÂRE nr. 326 din 18 iunie 1994 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română de catre unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 163 din 29 iunie 1994

În temeiul art. 27 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română a persoanelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.prim-ministrunicolae vacaroiucontrasemnează:ministrul justiţiei,gavril iosif chiuzbaianbucureşti, 18 iunie 1994nr. 326.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

Monitorul Oficial 193 din 28 Iulie 1994 (M. Of. 193/1994)

 HOTĂRÂRE nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 28 iulie 1994

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în monitorul oficial al româniei.art. 3prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă.prim-ministru  nicolae vĂcĂroiucontrasemnează:   ----------------  ministrul lucrărilor publice   şi amenajării teritoriului,marin cristea  p. ministru de stat,   ministrul finanţelor, dan mogoş,  secretar de statanexĂ  regulament *)   de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora-----------------*) lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice nu fac obiectul prezentului regulament.cap. iprevederi generaleart. 1recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care ...

 HOTĂRÎRE Nr. 272 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 28 iulie 1994

Guvernul româniei hotărăşte: art. 1se aprobă regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. art. 2prevederile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici români sau străini, instituţii publice, organe ale administraţiei publice centrale şi locale, care, potrivit legii, intervin în procesul de construire sau deţin calitatea de investitori, proprietari sau utilizatori de construcţii, oricare ar fi sursa de finanţare sau forma de proprietate. art. 3prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în monitorul oficial al româniei. art. 4prevederile contrare prezentei hotărâri se abroga. prim-ministrunicolae ...

Monitorul Oficial 205 din 09 August 1994 (M. Of. 205/1994)

 ORDONANŢA nr. 28 din 22 iulie 1994 privind plata majorărilor de întîrziere şi a unor sume restante datorate statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 9 august 1994

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din constituţia româniei şi al art. 1 lit. e) din legea nr. 72/1994 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, guvernul româniei emite prezenta ordonanţă. art. 1majorările de întârziere prevăzute de lege, datorate şi neplătite de către agenţii economici, indiferent de forma de proprietate a acestora, până la data de 31 iulie 1994, pentru neefectuarea la termenele legale a vărsămintelor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale ca urmare a lipsei de disponibilitati băneşti, cauzată de plati restante, se amina la plata până la data de 30 ...

‹‹ Pagina 2 din 4
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016