Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 2008

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 2008‹‹ Pagina 1 din 17

Monitorul Oficial 885 din 29 Decembrie 2008 (M. Of. 885/2008)

CONTRACT-CADRU din 17 decembrie 2008 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 29 decembrie 2008

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) furnizorii şi casele de asigurãri de sãnãtate judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, casa asigurãrilor de sãnãtate a apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti şi casa asigurãrilor de sãnãtate a ministerului transporturilor, denumite în continuare case de asigurãri de sãnãtate, aflaţi în relaţie contractualã, au obligaţia sã respecte prevederile prezentului contract-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a prezentului contract-cadru, elaborate de casa naţionalã de asigurãri de sãnãtate, în temeiul art. 217 alin. (5) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ...

Monitorul Oficial 875 din 23 Decembrie 2008 (M. Of. 875/2008)

 HOTĂRARE nr. 1.687 din 17 decembrie 2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2001 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Aşezări Umane (habitat) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 23 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 711/2001 privind înfiinţarea centrului naţional pentru aşezări umane (habitat), publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 442 din 7 august 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(4) conducerea centrului naţional pentru aşezări umane (habitat) este asigurată de un preşedinte, care este conducătorul ministerului responsabil cu elaborarea şi implementarea strategiei naţionale a locuirii şi a politicilor de locuire, de un vicepreşedinte, care este un secretar de stat din ministerul responsabil cu elaborarea şi ...

Monitorul Oficial 856 din 19 Decembrie 2008 (M. Of. 856/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 1.636 din 10 decembrie 2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 891/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale "Conversmin" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 856 din 19 decembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare, şi ale legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 891/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al societăţii comerciale "conversmin" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei şi finanţelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 619 din 25 ...

Monitorul Oficial 852 din 18 Decembrie 2008 (M. Of. 852/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 1.496 din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 852 din 18 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 46 din 13 ianuarie 2005, se modifică după cum urmează: 1. coloana "durate normale de funcţionare - ani -" de la punctul 1.1.4 "centrale termoelectrice şi nuclearoelectrice, în afară de:" din grupa 1 "construcţii", cuprinsă în tabelul "catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe" de la punctul iii "alte precizări, va avea următorul cuprins:"30-48".2. coloana "durate normale de ...

Monitorul Oficial 847 din 16 Decembrie 2008 (M. Of. 847/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 1.670 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanţărilor rambursabile ce pot fi contractate şi a tragerilor din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 847 din 16 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanţărilor rambursabile ce pot fi contractate şi a tragerilor din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 727 din 28 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:1. titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"hotĂrÂrepentru aprobarea ...

Monitorul Oficial 843 din 15 Decembrie 2008 (M. Of. 843/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 1.617 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 843 din 15 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. ii din legea nr. 132/2008 pentru modificarea şi completarea legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a dispoziţiilor legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.070 din 29 decembrie 1999, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 655 din 31 decembrie 1999, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1prezentele norme metodologice se aplică pentru toate cultele religioase recunoscute potrivit legii, care beneficiază, la cerere, ...

Monitorul Oficial 838 din 12 Decembrie 2008 (M. Of. 838/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 1.593 din 4 decembrie 2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 103/2008 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 838 din 12 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 103/2008 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 97 din 7 februarie 2008, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) suma de 69.660 mii lei se repartizează şi se utilizează conform destinaţiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."2. În anexă, sintagma "total ...

Monitorul Oficial 826 din 09 Decembrie 2008 (M. Of. 826/2008)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 209 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 9 decembrie 2008

Având în vedere că scopul legii nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale îl constituie înlăturarea discrepanţelor existente între persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupele i şi ii de muncă înainte de data de 1 aprilie 2001,ţinând cont că dispoziţiile acestei legi s-au extins şi asupra asiguraţilor sistemului public care au desfăşurat activităţi încadrate în condiţii speciale şi deosebite după această dată,luând în considerare faptul că situaţia persoanelor care au desfăşurat activităţi încadrate în grupele i şi ii de muncă înainte de data de 1 aprilie 2001 ...

Monitorul Oficial 825 din 08 Decembrie 2008 (M. Of. 825/2008)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 8 decembrie 2008

Având în vedere angajamentele internaţionale asumate de românia în calitate de stat membru al organizaţiei naţiunilor unite şi al uniunii europene,ţinând seama de faptul că actele cu forţă juridică obligatorie ale acestor organizaţii stabilesc în sarcina statelor membre obligaţia de a adopta anumite măsuri legislative pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale instituite de consiliul de securitate al organizaţiei naţiunilor unite, în baza art. 41 din carta naţiunilor unite, şi de uniunea europeană în cadrul politicii externe şi de securitate comune,având în vedere că românia nu a adoptat până în prezent unele măsuri de acest tip, cum ar fi stabilirea ...

Monitorul Oficial 824 din 08 Decembrie 2008 (M. Of. 824/2008)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 197 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 824 din 8 decembrie 2008

Având în vedere necesitatea accelerării procesului de reformă a sistemului de sănătate pentru a oferi cetăţenilor servicii medicale de calitate,ţinând cont de faptul că se impune crearea cadrului legal pentru reorganizarea instituţională a ministerului sănătăţii publice, în vederea gestionării eficiente a resurselor umane şi financiare din domeniul sănătăţii publice şi asigurării derulării programelor privind infrastructura în domeniul sanitar,luând în considerare obligaţiile cuprinse în programul naţional de reforme asumate în contextul european al eforturilor pentru atingerea obiectivelor agendei lisabona,având în vedere termenul imediat asumat prin programul naţional de reforme de înfiinţare şi funcţionare a agenţiei naţionale pentru infrastructură sanitară şi dispozitive ...

‹‹ Pagina 1 din 17
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016