Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele ianuarie 2008 Twitter Facebook

Acte altele ianuarie 2008

Monitorul Oficial 72 din 30 Ianuarie 2008 (M. Of. 72/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 76 din 23 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului naţional director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 72 din 30 ianuarie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 617/2004 privind înfiinţarea şi organizarea comitetului naţional director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 391 din 3 mai 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"art. 2^1la încheierea programului internaţional privind munca copilului, comitetul director asigură preluarea responsabilităţilor acestuia în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea programelor de acţiune pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, acordarea de consultanţă agenţiilor de ...

ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 14 noiembrie 2007 privind cooperarea dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare in scopul implementarii Regulamentului Consiliului (CE) nr. 343/2003 din 18 februarie 2003 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 30 ianuarie 2008

Aranjament administrativ din 14 noiembrie 2007 privind cooperarea dintre guvernul româniei şi guvernul republicii ungare în scopul implementãrii regulamentului consiliului (ce) nr. 343/2003 din 18 februarie 2003 emitent: act internaŢional publicat În: monitorul oficial nr. 72 din 30 ianuarie 2008 guvernul româniei şi guvernul republicii ungare (denumite în continuare separat parte contractantã, iar împreunã, pãrţi contractante), în vederea implementãrii eficiente a prevederilor art. 23 alin. (1) din regulamentul consiliului (ce) nr. 343/2003 din 18 februarie 2003 stabilind ...

Monitorul Oficial 71 bis din 30 Ianuarie 2008 (M. Of. 71 bis/2008)

 CODUL din 13 decembrie 2007 reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale*) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 bis din 30 ianuarie 2008

──────────*) aprobat de ordinul nr. 54 din 13 decembrie 2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 71 din 30 ianuarie 2008.──────────cap. idispoziŢii generaledomeniu de aplicareart. 1codul reţelei reglementează condiţiile şi regulile de utilizare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale (snt) din românia.art. 2prevederile codului reţelei sunt în conformitate cu prevederile legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi se aplică de către anre, sntgn transgaz s.a. mediaş, numit în continuare operatorul sistemului de transport (ost) şi de utilizatorii acestuia.art. 3autoritatea competentă (ac) aprobă modificarea şi/sau completarea codului reţelei, la propunerea ost şi/sau a ...

Monitorul Oficial 59 din 25 Ianuarie 2008 (M. Of. 59/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 58 din 16 ianuarie 2008 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 59 din 25 ianuarie 2008

În temeiul art. 29 alin. (3) şi al 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 49 alin. (2) şi (3) din legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se recunoaşte statutul de organizare şi funcţionare a cultului creştin baptist - uniunea bisericilor creştine baptiste din românia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă decretul prezidiului marii adunări naţionale nr. 1.203/1950 pentru aprobarea statutului de organizare şi funcţionare a cultului creştin baptist din republica populară română, nepublicat, cu ...

Monitorul Oficial 55 bis din 24 Ianuarie 2008 (M. Of. 55 bis/2008)

MANUAL OPERATIONAL din 23 noiembrie 2007 pentru activitatea de observare si verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii*) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 bis din 24 ianuarie 2008

Manual operaŢional din 23 noiembrie 2007 pentru activitatea de observare şi verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii*) emitent: ministerul economiei Şi finanŢelor publicat În: monitorul oficial nr. 55 bis din 24 ianuarie 2008 ------------ *) aprobat de ordinul nr. 2181 din 23 noiembrie 2007 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 55 din 24 ianuarie 2008. ...

Monitorul Oficial 48 din 22 Ianuarie 2008 (M. Of. 48/2008)

CONTINUTUL-CADRU din 9 ianuarie 2008 al studiului de prefezabilitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

A. piese scrise date generale: 1. denumirea obiectivului de investiţii; 2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numãrul); 3. titularul investiţiei; 4. beneficiarul investiţiei; 5. elaboratorul studiului. necesitatea şi oportunitatea investiţiei 1. necesitatea investiţiei: a) scurtã prezentare privind situaţia existentã, din care sã rezulte necesitatea investiţiei; b) tabele, hãrţi, grafice, planşe desenate, fotografii etc., care sã expliciteze situaţia existentã şi necesitatea investiţiei; c) deficienţele majore ale situaţiei actuale privind ...

CONTINUTUL-CADRU din 9 ianuarie 2008 al studiului de fezabilitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

A. piese scrise date generale: 1. denumirea obiectivului de investiţii; 2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numãrul); 3. titularul investiţiei; 4. beneficiarul investiţiei; 5. elaboratorul studiului. informaţii generale privind proiectul 1. situaţia actualã şi informaţii despre entitatea responsabilã cu implementarea proiectului; 2. descrierea investiţiei: a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actualã, necesitatea ...

CONTINUTUL-CADRU din 9 ianuarie 2008 al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

A. piese scrise date generale: 1. denumirea obiectivului de investiţii; 2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numãrul); 3. titularul investiţiei; 4. beneficiarul investiţiei; 5. elaboratorul documentaţiei. descrierea investiţiei: 1. situaţia existentã a obiectivului de investiţii: - starea tehnicã, din punctul de vedere al asigurãrii cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii; - valoarea de inventar a construcţiei; - actul doveditor al forţei majore, dupã caz; ...

Monitorul Oficial 49 bis din 22 Ianuarie 2008 (M. Of. 49 bis/2008)

TRATAT*) din 28 martie 2006 de la Singapore privind dreptul marcilor**) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 bis din 22 ianuarie 2008

---------- *)ratificat de legea nr. 360 din 4 decembrie 2007 , publicata in monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 49 din 22 ianuarie 2008. **) traducere. tlt/r/dc/30 original: englezã data: 28 martie 2006 organizaŢia mondialĂ a proprietĂŢii intelectuale geneva conferinŢa diplomaticĂ ...

Monitorul Oficial 46 din 21 Ianuarie 2008 (M. Of. 46/2008)

 NORME METODOLOGICE din 15 ianuarie 2008 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007 EMITENT: Ministerul Economiei şi Finanţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 46 din 21 ianuarie 2008

──────────aprobate prin ordinul nr. 116 din 15 ianuarie 2008, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 48 din 21 ianuarie 2008.──────────autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale. situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note explicative.situaţiile financiare ale anului 2007 ...

Monitorul Oficial 43 din 18 Ianuarie 2008 (M. Of. 43/2008)

 NORME METODOLOGICE din 19 decembrie 2007 de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 43 din 18 ianuarie 2008

──────────*) aprobate prin hotĂrÂrea nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în monitorul oficial nr. 43 din 18 ianuarie 2008.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziţia asociaţiilor de proprietari şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale a cadrului general pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, exploatarea şi administrarea clădirilor-blocuri de locuinţe-condominii, precum şi exercitarea controlului financiar-contabil şi de gestiune asupra activităţii asociaţiilor de proprietari, în aplicarea prevederilor legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.art. 2(1) În scopul reprezentării şi susţinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 43 din 18 ianuarie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 59 din legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice de aplicare a legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 400/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 311 din 8 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte ...

Monitorul Oficial 28 din 15 Ianuarie 2008 (M. Of. 28/2008)

Monitorul Oficial 26 din 14 Ianuarie 2008 (M. Of. 26/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 9 ianuarie 2008 pentru modificarea anexei "Repartizarea sumelor pe specii, rase şi linii" la Hotărârea Guvernului nr. 853/2007 privind aprobarea repartizării sumei de 4.319.385 lei de la bugetul de stat pe anul 2007, destinată finanţării programelor de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, pe specii şi rase EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 26 din 14 ianuarie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa "repartizarea sumelor pe specii, rase şi linii" la hotărârea guvernului nr. 853/2007 privind aprobarea repartizării sumei de 4.319.385 lei de la bugetul de stat pe anul 2007, destinată finanţării programelor de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, pe specii şi rase, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 527 din 3 august 2007, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,dacian cioloşministrul economiei şi finanţelor,varujan vosganianbucureşti, 9 ianuarie ...

Monitorul Oficial 13 din 08 Ianuarie 2008 (M. Of. 13/2008)

 ORDONANŢĂ nr. 65 din 19 august 1994 (*republicată*) privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi *) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 13 din 8 ianuarie 2008

──────────*) republicată în temeiul art. iv din ordonanţa guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 84 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări prin legea nr. 269/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 678 din 4 octombrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.──────────ordonanţa guvernului nr. 65/1994 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 243 din 30 august 1994, a fost aprobată cu modificări prin legea nr. 42/1995, publicată în monitorul oficial al româniei, ...

Monitorul Oficial 8 din 07 Ianuarie 2008 (M. Of. 8/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 1.580 din 19 decembrie 2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 8 din 7 ianuarie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 417 din 22 iunie 2007, se completează după cum urmează:1. la articolul 3, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) stabileşte utilizarea plafoanelor valorice pentru garanţii, care vor fi utilizate de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016