Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MANUAL OPERATIONAL din 23 noiembrie 2007  pentru activitatea de observare si verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

MANUAL OPERATIONAL din 23 noiembrie 2007 pentru activitatea de observare si verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 55 bis din 24 ianuarie 2008
MANUAL OPERAŢIONAL din 23 noiembrie 2007
pentru activitatea de observare şi verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii*)
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 bis din 24 ianuarie 2008

------------
*) Aprobat de <>Ordinul nr. 2181 din 23 noiembrie 2007 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2008.


INTRODUCERE

Ministerul Economiei şi Finanţelor a fost desemnat organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intrã sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
În acest sens, a fost adoptatã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã prin <>Legea nr. 228/2007 şi <>Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 .
Verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie publicã, dupã publicarea anunţului de participare panã la atribuirea şi semnarea contractului. În situaţiile excepţionale reglementate de lege, în care este permisã încheierea contractului fãrã publicarea prealabilã a anunţului de participare, verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie începând cu transmiterea invitaţiei de participare la negociere/ordinului de cumpãrare, panã la atribuirea şi semnarea contractului. Verificarea aspectelor procedurale în domeniul achiziţiilor publice se exercitã prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice şi prin structurile subordonate, existente în cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice teritoriale, denumite în continuare compartimente de verificare a achiziţiilor publice, precum şi a serviciului de verificare a achiziţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a municipiului Bucureşti.
Prezentul Manual operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii a fost elaborat în baza art. 23 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 , denumitã în continuare Normele aprobate prin <>Hotarârea Guvernului nr. 942/2006 .

PREZENTARE GENERALÃ

Acest Manual se adreseazã în special observatorilor din cadrul Unitãţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice, denumitã în continuare UCVAP şi compartimentelor de verificare a achiziţiilor publice, denumite în continuare CVAP şi explicã detaliat paşii pe care trebuie sã-i parcurgã observatorii pentru a contribui la asigurarea conformitãţii procedurilor derulate în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publicã cu legislaţia în domeniu, prevãzând şi documentele ce trebuiesc întocmite în cadrul acestor proceduri.
Manualul poate fi util şi autoritãţilor contractante pentru a cunoaşte mai bine responsabilitãţile pe care le au în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi pentru a cunoaşte etapele de verificare proceduralã parcurse de cãtre observatori.
Manualul operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii cuprinde 8 capitole, dupã cum urmeazã:
> Capitolul 1 prezintã importanţa activitãţii de observare şi verificare, cadrul legislativ aplicabil, abrevieri şi definiţii ce sunt folosite în cuprinsul Manualului. Tot în acest capitol este prezentat modul de organizare şi funcţionare a U.C.V.A.P., precum şi principiile şi regulile de conduitã ale observatorilor.
> Capitolul 2 trateazã aspecte privind planificarea activitãţii de observare şi verificare proceduralã, precum şi modelele formularelor de program de activitate anual, trimestrial şi lunar.
> Capitolul 3 cuprinde activitatea desfãşuratã de observatori de la primirea înştiinţãrilor autoritãţilor contractante, pânã la emiterea deciziei de verificare şi a ordinului de serviciu, inclusiv. Decizia de verificare şi ordinul de serviciu cuprind numele observatorilor desemnaţi la respectiva procedurã de atribuire.
> Capitolul 4 prezintã etapele de verificare proceduralã, listele de verificare ce urmeazã a fi întocmite de observatorii desemnaţi, în funcţie de tipul procedurii, precum şi instrucţiunile de urmat pas cu pas. De asemenea este descrisã activitatea de observare şi verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi de servicii.
> Capitolul 5 prezintã abaterile disciplinare, precum şi rãspunderea disciplinarã a observatorilor pentru abaterile disciplinare sãvârşite.
> Capitolul 6 cuprinde Raportãrile C.V.A.P. şi Raportul anual al U.C.V.A.P..
> Capitolul 7 prezintã modelele formularelor folosite în activitatea de observare şi verificare proceduralã, precum şi instrucţiunile de completare a acestora.
> Capitolul 8 conţine dispoziţii finale.

CONTRIBUŢII LA ELABORAREA MANUALULUI

La elaborarea acestui Manual, U.C.V.A.P. a beneficiat de un Proiect de asistenţã tehnicã finanţat din fonduri PHARE. Proiectul de asistenţã tehnicã a cuprins şi pregãtirea unui numãr de 10 formatori, din rândul observatorilor. De asemenea, consultantul extern a propus un proiect de program de instruire a observatorilor, pe termen mediu.
La definitivarea Manualului s-au avut în vedere şi propunerile observatorilor C.V.A.P. rezultate în urma celor 5 seminarii organizate în Bucureşti şi judeţele Constanţa, Vâlcea, Bihor şi Sibiu, cu participarea consultantului extern.


CAP. 1
AUTORITATE ŞI RESPONSABILITATE

Secţiunea 1.1
Importanţa activitãţii de observare şi verificare proceduralã

În contextul angajamentelor asumate de România în cadrul Capitolului 21 "Politica regionalã şi coordonarea instrumentelor structurale" şi al recomandãrilor Comisiei Europene, România s-a angajat sã dezvolte un sistem de control ex-ante pentru achiziţiile publice la nivel central şi local, care sã sprijine autoritãţile contractante în aplicarea conformã a legislaţiei în domeniu sub aspect procedural şi care sã permitã corectarea în timp util a neconcordanţelor sesizate, pânã la semnarea contractului.
Implementarea unui sistem eficient de verificare proceduralã a achiziţiilor publice contribuie la:
a) promovarea concurenţei între operatorii economici;
b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici;
c) asigurarea transparenţei şi integritãţii procesului de achiziţie publicã;
d) asigurarea utilizãrii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de cãtre autoritãţile contractante.
În sfera achiziţiilor publice sunt incluse achiziţiile efectuate de autoritãţile contractante definite în cadrul <>art. 8 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , precum şi achiziţiile efectuate de cãtre orice operator economic, în urmãtoarele cazuri:
a) atribuirea contractului de lucrãri de cãtre un operator economic care nu are calitatea de autoritate contractantã, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ urmãtoarele condiţii:
> respectivul contract este subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de cãtre o autoritate contractantã;
> valoarea estimatã a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 2.500.000 euro;
b) atribuirea contractului de servicii de cãtre un operator economic care nu are calitatea de autoritate contractantã, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ urmãtoarele condiţii:
> respectivul contract este subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de cãtre o autoritate contractantã;
> valoarea estimatã a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro".
Funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente atribuirii contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, este în responsabilitatea Unitãţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice, denumitã în continuare UCVAP.
UCVAP verificã etapele procesului de achiziţie publicã parcurse de autoritãţile contractante, dupã publicarea anunţului de participare şi pânã la atribuirea şi semnarea contractului, fãcând posibilã:
- corectarea în timp util a erorilor şi/sau omisiunilor;
- corectarea neconformitãţilor din documentele întocmite pe parcursul procesului de achiziţie publicã, de concesiune de lucrãri publice şi de concesiune de servicii;
- corectarea neconcordanţelor, pe parcursul derulãrii procedurii de atribuire, cu legislaţia în domeniu;
- reducerea numãrului de contestaţii formulate în cadrul procedurii de atribuire, înainte de încheierea şi semnarea contractului;
- parcurgerea de cãtre autoritãţile contractante a tuturor etapelor procedurale ale unei proceduri de achiziţie.

1.1. - Cadrul legislativ
Exercitarea funcţiei de verificare proceduralã a procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de servicii se realizeazã în temeiul urmãtoarelor acte normative:
> <>Ordonanţa de Urgentã a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii publice;
> <>Legea nr. 228/2007 pentru aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã;
> <>Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã;
> <>Hotãrârea Guvernului nr. 1083/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii publice aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 ;
> <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1679/2006 privind completarea <>Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Verificarea proceduralã are la bazã urmãtoarele acte normative:
> <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
> <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publicã din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
> <>Hotãrârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publicã prin mijloace electronice din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
> <>Hotãrârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevãzute în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
> <>Ordinul Preşedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publicã;
> Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrãri, de bunuri şi de servicii;
> Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale;
> Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom) nr. 1182/71 din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplicã termenelor, datelor şi expirãrii termenelor;
Legislaţie complementarã pentru activitatea de verificare proceduralã:
> <>Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
> <>Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
> <>Legea nr. 21/1996 legea concurenţei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
> <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
> <>Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
> <>Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru întãrirea disciplinei contractuale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
> <>Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã;
> <>Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduitã a funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
> <>Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
> Codul de procedurã civilã;
> Alte acte normative, aceastã enumerare fiind minimã.
1.2. - Abrevieri şi definiţii
1.3.1. - Abrevieri┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│UCVAP │Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CVAP │Compartimentul de verificare a achiziţiilor publice şi serviciul de │
│ │verificare a achiziţiilor publice din DGFP a municipiului Bucureşti │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Manual │Manualul operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a │
│ │atribuirii contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de │
│ │concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de │
│ │servicii │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ANRMAP │Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea │
│ │Achiziţiilor Publice │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│AM │Autoritãţi de management │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DGFP │Direcţia Generalã a Finanţelor Publice │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│AC │Autoritate Contractantã │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│OUG │Ordonanţa de urgenţã a Guvernului │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│MO │Monitorul Oficial al României │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│HG │Hotãrârea Guvernului │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CNSC │Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│JOUE │Jurnalul Oficial al Uniunii Europene │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SEAP │Sistemul Electronic de Achiziţii Publice │
└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


1.3.2. Definiţii


┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Observator │Funcţionar public din cadrul UCVAP sau OVAR. │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Observator │Observator nominalizat prin Ordin de serviciu pentru │
│desemnat │observarea şi verificarea aspectelor procedurale aferente │
│ │procesului de atribuire a contractului de achiziţie publicã/ │
│ │concesiune sau pentru constatarea şi sancţionarea │
│ │contravenţiilor. │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Verificare │Urmãrirea parcursului prevãzut de legislaţia specificã achiziţiilor
│proceduralã│publice, în timpul derulãrii procedurii de atribuire, respectiv de│
│ │la publicarea anunţului de participare/transmiterea invitaţiei de │
│ │participare, pânã la finalizarea activitãţii de verificare. │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Perioada │Verificarea proceduralã cuprinde etapele procesului de achiziţie │
│supusã │publicã, dupã publicarea anunţului de participare pânã la │
│verificãrii│finalizarea activitãţii de verificare. În cazul în care nu are loc│
│ │semnarea contractului, activitatea de verificare înceteazã la │
│ │comunicarea rezultatului privind procedura de atribuire. │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Analiza │Examinarea documentaţiei de atribuire, verificarea existenţei │
│documenta- │din punct de vedere formal, informaţiile minime prevãzute de │
│ţiei de │legislaţia în domeniu. │
│atribuire │ │
│întocmitã │ │
│de autori- │ │
│tatea con- │ │
│tractantã │ │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Observarea │Observarea, în timpul şedinţelor de deschidere şi de evaluare a │
│conformitã-│ofertelor a îndeplinirii atribuţiilor comisiei de evaluare, în │
│ţii oferte-│sensul urmãririi de cãtre aceasta ca ofertele operatorilor │
│lor depuse │economici sã respecte întocmai criteriile, cerinţele, regulile sau│
│de operato-│alte informaţii solicitate prin documentaţia de atribuire. │
│rii econo- │ │
│mici cu │ │
│documenta- │ │
│ţia de │ │
│atribuire │ │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Verificarea│Examinarea documentelor întocmite pe parcursul procedurii │
│acurateţei │de atribuire a contractelor de achiziţie publicã pentru a │
│documente- │determina dacã acestea prezintã erori sau omisiuni, în formã │
│lor │şi/sau conţinut, faţã de prevederile legislaţiei în domeniu. │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fonduri │Sume alocate din bugetele prevãzute la art. 1 alin. (2) din │
│publice │<>Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi │
│ │completãrile ulterioare. │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Zile │Zile calendaristice, în afara cazului în care se menţioneazã cã │
│ │sunt zile lucrãtoare. │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Zile │ Nu includ sâmbetele, duminicile şi sãrbãtorile legale. │
│lucrãtoare │ │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Modul de │Calculul termenelor se efectueazã în conformitate cu: │
│calcul al │ - Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom) nr. 1182/71 │
│termenelor │ din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se │
│ │ aplicã termenelor, datelor şi expirãrii termenelor; │
│ │ - Codul de procedurã civilã, art. 101. │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Finalizarea│Atribuirea şi semnarea contractului. În cazul în care nu are loc │
│activitãţii│semnarea contractului, activitatea de verificare înceteazã la │
│de verifi- │data expirãrii termenului legal de contestare a comunicãrii │
│care │rezultatului procedurii de atribuire. │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data │Data la care autoritatea contractantã informeazã UCVAP şi │
│înştiinţã- │care trebuie sã coincidã cu data transmiterii cãtre Monitorul │
│rii UCVAP │Oficial a anunţului de participare sau a invitaţiei de participare│
│ │sau data ordinului de cumpãrare pentru materiile prime │
│ │achiziţionate prin bursa de mãrfuri. │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data │Data transmiterii anunţului de participare spre publicare în │
│iniţierii │Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau în SEAP, acolo unde │
│procedurii │nu se publicã în JOUE, sau data transmiterii invitaţiei de │
│de │participare în cazul negocierii fãrã publicarea prealabilã a unui │
│atribuire │anunţ de participare/transmiterea cãtre bursa a ordinului de │
│ │cumpãrare. │
└───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘Prezentul tabel se completeazã cu definiţiile prevãzute la <>art. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 .

1.3. - Organizare şi funcţionare
UCVAP este organizatã şi funcţioneazã ca direcţie generalã în subordinea ministrului economiei şi finanţelor şi este responsabilã pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intrã sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã.
UCVAP are ca obiectiv verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a urmãtoarelor contracte:
a) contractele de lucrãri şi contractele de concesiune de lucrãri cu valoare estimatã, fãrã TVA, mai mare sau egalã cu 500.000 euro;
b) contractele de servicii şi contractele de concesiune de servicii cu valoare estimatã, fãrã TVA, mai mare sau egalã cu 75.000 euro;
c) contractele de furnizare cu valoare estimatã, fãrã TVA, mai mare sau egalã cu 75.000 euro;
d) acordurile cadru încheiate în vederea atribuirii contractelor prevãzute la lit. a - c, precum şi verificarea documentelor întocmite în cadrul acestor proceduri.
Verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie publicã, de concesiune de lucrãri publice şi de concesiune de servicii, dupã publicarea anunţului de participare pânã la atribuirea şi semnarea contractului. În situaţiile excepţionale reglementate de lege, în care este permisã încheierea contractului fãrã publicarea prealabilã a anunţului de participare, verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie începând cu transmiterea invitaţiei de participare/ordinului de cumpãrare la negocierea fãrã publicarea unui anunţ de participare, pânã la atribuirea şi semnarea contractului.
Funcţionarii publici din cadrul UCVAP sunt denumiţi observatori şi se supun prevederilor <>Legii nr. 188/1999 , republicatã.
UCVAP are urmãtoarele atribuţii principale:
a) Îndeplineşte funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intrã sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
b) Coordoneazã şi îndrumã metodologic activitatea desfãşuratã de compartimentele de verificare a achiziţiilor publice teritoriale şi urmãreşte îndeplinirea programului de activitate anual, trimestrial şi lunar;
c) Asigurã stabilirea şi aplicarea unui cadru unitar de elaborare şi implementare a procedurilor de verificare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
d) Urmãreşte derularea procedurilor în legãtura cu procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
e) Analizeazã documentaţia întocmitã de autoritatea contractantã în scopul atribuirii contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
f) Întocmeşte, în timp util, note intermediare care conţin şi recomandãrile pentru corectarea abaterilor, ori de câte ori pe parcursul unei proceduri de achiziţie publicã se constatã neconformitãţi în aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;
g) Emite avizul cu caracter consultativ pe baza notelor intermediare neremediate, în situaţia în care sunt constatate neconcordanţe în aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;
h) Elaboreazã raportul de activitate pentru fiecare procedurã de atribuire a contractului de achiziţie publicã, a contractului de concesiune de lucrãri publice şi a contractului de concesiune de servicii ce a fost supusã verificãrii, dupã finalizarea activitãţii de observare;
i) Elaboreazã şi propune spre aprobare programul de activitate anual, trimestrial şi lunar al UCVAP şi al CVAP, pe baza informaţiilor şi datelor din planurile de achiziţii publice ale autoritãţilor contractante;
j) Colaboreazã cu ANRMAP, CNSC, autoritãţile de management, cu alte structuri de control şi instituţii publice, în baza protocoalelor încheiate cu acestea;
k) Elaboreazã programul de pregãtire profesionala a personalului implicat în activitatea de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri şi a contractelor de concesiune de servicii, pe care îl supune aprobãrii ministrului;
l) Constatã contravenţiile şi aplicã sancţiunile prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, aprobatã prin <>Legea nr. 228/2007 ;
m) Sesizeazã organele de cercetare penalã în cazul constatãrii de abateri care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni;
n) Întocmeşte şi prezintã periodic şi/sau ori de câte ori se solicitã conducerii ministerului, informãri, note şi sinteze privind modul de realizare a sarcinilor din programele de activitate;
o) Prezintã conducerii ministerului propuneri pentru îmbunãtãţirea reglementãrilor din domeniul verificãrii aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã;
p) Evalueazã performanţele personalului din aparatul propriu al UCVAP şi propune mãsuri pentru îmbunãtãţirea nivelului de pregãtire profesionalã şi perfecţionarea abilitãţilor de comunicare;
q) Acţioneazã pentru menţinerea unui înalt grad de integritate, eticã şi moralã a observatorilor în activitatea de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri şi a contractelor de concesiune de servicii şi pentru respectarea Codului de conduitã eticã al observatorului;
r) Avizeazã proiectele de acte normative din domeniul achiziţiilor publice sau care fac referire la legislaţia privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii publice;
s) Reprezintã Ministerul Economiei şi Finanţelor în relaţiile cu autoritãţile şi instituţiile publice din ţarã, precum şi cu instituţiile similare din strãinãtate şi organismele internaţionale în domeniul achiziţiilor publice;
t) Participã, dupã caz, în comisiile de recrutare şi promovare a personalului din subordine şi a personalului din cadrul compartimentelor de verificare a achiziţiilor publice teritoriale;
u) Îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de conducerea ministerului, conform legii;
Funcţiile UCVAP sunt prezentate sintetic în Diagrama nr. 1.

Diagrama nr. 1


Funcţiile UCVAP
Scop şi funcţii principale


┌────────────┐ ┌─────────────────┐
│Verificarea │ ┌────────────────────────────────┐ │OUG nr. 30/2006 │
│ priveşte │ │*Dupã publicarea anunţului de │ │art. 1 alin. 3 │
│ etapele │ │ participare/ transmiterea │ │Normele aprobate │


│de achiziţie│ │* Atribuirea şi semnarea │ │ nr. 942/2006 │
│ publicã │ │ contractului │ │ art. 1 alin. 2 │


└────────────┘ └────────────────────────────────┘ │ art. 10 alin. 1 │
└─────────────────┘
┌───────────────────────────────┐
│a) Contractele de lucrãri şi │
│contractele de concesiune de │
┌-->│lucrãri cu valoare estimatã, │--┐
| │fãrã TVA, mai mare sau egalã │ |
| │ cu 500.000 euro. │ |
| └───────────────────────────────┘ |
┌────────────┐ | ┌───────────────────────────────┐ |
│Obiectul │ | │b) Contractele de serviciii │ |
│verificãrii │ |-->│ şi contractele de concesiune │ |
│procedurale │ | │estimatã, fãrã TVA, mai mare │ | ┌───────────────┐
│aferente │ | │sau egalã cu 75.000 euro. │ | │OUG nr. 30/2006│
│de atribuire│ | | └───────────────┘
└────────────┘ | ┌───────────────────────────────┐ |
| │c) Contractele de furnizare cu │ |


| │mare sau egalã cu 75.000 euro. │ |


| └───────────────────────────────┘ |
| |
| ┌───────────────────────────────┐ |
| │d) Acordurile cadru încheiate │ |


│ contractelor prevãzute │
│ la lit. a) - c) │


└───────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────┐
│ a) Coordoneazã şi îndrumã activitatea│
┌->│ aparatului propriu privind aplicarea │--┐
| │ unitarã a procedurilor de verificare │ |
| │ în domeniu │ |
| └──────────────────────────────────────┘ |
| ┌──────────────────────────────────────┐ |
| │ b) Asigurã stabilirea şi aplicarea │ |
|->│ unui cadru unitar de elaborare şi │--|
| │ implementare a procedurilor de │ |
| │ verificare │ |
| └──────────────────────────────────────┘ |
| |
| |
| ┌──────────────────────────────────────┐ |
| │ c) Verificã şi urmãreşte derularea │ |
| │ procedurilor de atribuire a │ |
| │ contractelor de achiziţie publicã, │ |
|->│ a contractelor de concesiune de │--|
| │ lucrãri publice şi a contractelor │ |
| │ de concesiune de servicii, finanţate │ |
| │ din fonduri publice, cu respectarea │ |
| │ legislaţiei în domeniu │ |
| └──────────────────────────────────────┘ |
| |
| ┌──────────────────────────────────────┐ | ┌────────────────┐
┌───────────┐ | │ d) Analizeazã documentaţia întocmitã │ | │OUG nr. 30/2006 │
│Atribuţiile│-|->│ de autoritatea contractantã în │--|->│art. 4 │
│ UCVAP │ | │ scopul atribuirii contractelor │ | │Normele aprobate│
└───────────┘ | └──────────────────────────────────────┘ | │prin HG │
| | │nr. 942/2006 │
| | │ art. 4 │
| | └────────────────┘
| ┌─────────────────────────────────────┐ |
| │ e) Întocmeşte note intermediare, ori│ |
| │ de câte ori pe parcursul unei │ |
| │ proceduri de achiziţie publicã se │ |


| │ legislaţiei în domeniu │ |


| └─────────────────────────────────────┘ |
| ┌──────────────────────────────────────┐ |
| │ f) Emite avizul consultativ, pe baza │ |
| │ notelor intermediare, în situaţia în │ |
|->│ care sunt neconcordanţe în aplicarea │--|
| │ legislaţiei în domeniu │ |
| └──────────────────────────────────────┘ |
| |
| |
| ┌──────────────────────────────────────┐ |
| │ g) Elaboreazã raportul de activitate │ |
|->│ pentru fiecare procedurã de atribuire│--|
| │ ce a fost supusã verificãrii │ |
| └──────────────────────────────────────┘ |
| |
| |
| ┌──────────────────────────────────────┐ |
| │ h) Încheie Protocoale cu autoritãţile│ |
└->│ şi instituţiile implicate │--┘
└──────────────────────────────────────┘


1.4. - Organizare şi funcţionare
1.4.1. - Organizarea UCVAP
U.C.V.A.P. funcţioneazã la nivel de direcţie generalã şi este condusã de un director general şi de un director general adjunct, fiind structuratã pe 3 servicii de coordonare şi verificare proceduralã. Fiecare serviciu este condus de cãtre un şef de serviciu, iar în absenţa şefului de serviciu de cãtre un înlocuitor al acestuia, stabilit în baza unei Note interne aprobatã de directorul general sau de directorul general adjunct, dupã caz.
UCVAP funcţioneazã în mod independent din punct de vedere operaţional faţã de structurile implicate în managementul şi contractarea fondurilor publice, precum şi faţã de ANRMAP şi CNSC.
1.4.2. - Organizarea CVAP
În structura fiecãrei direcţii generale a finanţelor publice teritoriale funcţioneazã un compartiment de verificare a achiziţiilor publice, iar în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bucureşti funcţioneazã un serviciu de verificare a achiziţiilor publice.
CVAP sunt coordonate metodologic şi procedural de UCVAP, iar administrativ sunt subordonate directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice teritoriale.
Observatorii din compartimentele de verificare a achiziţiilor publice au competenţã teritorialã pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã derulate de autoritãţile contractante din judeţul respectiv şi care sunt cuprinse în programul de verificare transmis de UCVAP.
Competenţa teritorialã a CVAP privind îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã poate fi delegatã altei structuri de verificare de cãtre directorul general al UCVAP.
1.5. - Codul de conduitã eticã a observatorului
Codul privind conduita eticã a observatorului desemnat pentru exercitarea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, stabileşte ansamblul principiilor şi regulilor de conduitã care trebuie sã guverneze activitatea acestora. Observatorul din cadrul UCVAP şi CVAP acţioneazã conform prevederilor Constituţiei României, republicatã. Statutului funcţionarilor publici, Codului de conduitã a funcţionarilor publici, precum şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţii din care face parte.
Scopul acestui cod constã în crearea cadrului etic necesar desfãşurãrii activitãţii de observare şi verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, astfel încât observatorul sã îşi îndeplineascã cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi sã se abţinã de la orice faptã care ar putea sã aducã prejudicii instituţiei publice în care îşi desfãşoarã activitatea.
Obiectivul prezentului cod de conduitã este dezvoltarea unui comportament moral şi onorabil în îndeplinirea unui serviciu public care sã contribuie la:
a) promovarea concurenţei între operatorii economici;
b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici;
c) asigurarea transparenţei şi integritãţii procesului de achiziţie publicã;
d) asigurarea utilizãrii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea corectã a procedurilor de atribuire de cãtre autoritãţile contractante.
În activitatea de verificare a aspectelor procedurale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice observatorii vor respecta urmãtoarele principii fundamentale:
a) Imparţialitate şi independenţã:
> Observatorul va evita orice acţiune arbitrarã care ar putea influenţa în mod negativ entitãţile implicate în procesul de atribuire a achiziţiilor publice precum şi aplicarea unui tratament diferenţiat.
> Observatorul nu trebuie sã se supunã niciunei imixtiuni în ceea ce priveşte realizarea activitãţii sale şi comunicarea rezultatelor.
> Observatorul este obligat sã aibã o atitudine obiectivã, neutrã faţã de orice interes politic, economic, religios sau de altã naturã, în exercitarea funcţiei publice.
> Constatãrile din documentele întocmite trebuie sã fie precise, bazate pe date şi documente expuse clar, eliminandu-se orice elemente şi descrieri personale, inutile şi neconcludente.
b) Egalitate şi corectitudine:
> Autoritãţile contractante şi operatorii economici vor fi trataţi în conformitate cu principiile egalitãţii şi tratamentului egal.
> Când iau decizii, observatorii se vor asigura cã mãsurile luate sunt în concordanţã cu scopul urmãrit, şi anume asigurarea conformitãţii procedurilor verificate cu legislaţia în domeniu.
c) Transparenţa:
> Principiul transparenţei derivã din dreptul la informare al cetãţenilor, potrivit art. 31 din Constituţia României, republicatã.
> Acest principiu trebuie corelat cu dreptul autoritãţii contractante la confidenţialitatea informaţiilor la care observatorii UCVAP au acces.
d) Rãspundere şi responsabilitate:
> Aplicarea principiului transparenţei trebuie coroboratã cu rãspunderea şi responsabilitatea observatorilor desemnaţi pentru activitatea de observare şi verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã.
e) Profesionalism:
> Profesionalismul observatorilor în activitatea de observare şi verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice presupune o pregãtire continuã, precum şi obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţã, eficienţã, corectitudine şi conştiinciozitate.
f) Integritate moralã:
> Observatorilor UCVAP le este interzis sã solicite sau sã accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau sã abuzeze în vreun fel de aceastã funcţie.
g) Libertatea gândirii şi a exprimãrii:
> Observatorii UCVAP pot sã-şi exprime şi sã-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea legislaţiei europene, a legislaţiei naţionale, a ordinii de drept şi a bunelor moravuri.
h) Confidenţialitate şi acurateţea informaţiei:
> Activitatea observatorilor UCVAP nu va fi realizatã pentru obţinerea unor beneficii personale. Informaţiile oferite în cursul activitãţii lor vor fi imparţiale şi corecte. Informaţiile primite/cerute de cãtre actorii din sistemul achiziţiilor publice vor fi date numai în baza unui act normativ şi în limita competenţelor.
Regulile de conduitã profesionalã prevãzute de prezentul cod de conduitã sunt obligatorii pentru toţi observatorii desemnaţi pentru exercitarea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã.
Regula nr. 1: Unui observator implicat în activitatea de observare şi verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţii publice îi este interzisã solicitarea sau acceptarea unui cadou pentru o acţiune de verificare care urmeazã sã fie desfãşuratã sau care ar putea fi desfãşuratã. Un cadou este în general definit ca având o valoare economicã, fie cã este vorba de bani, un serviciu, un împrumut, o cãlãtorie, o distracţie, un obiect sau promisiune.
Regula nr. 2: Observatorii trebuie sa aibã o ţinutã decentã, corespunzãtoare demnitãţii şi prestigiului funcţiei publice pe care o deţin.
Regula nr. 3: Observatorii în activitatea de observare şi verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã nu pot primi compensaţii pentru serviciile prestate de ei de la autoritãţile contractante.
Regula nr. 4: Este interzis observatorului sã participe, în deplinã cunoştinţã de cauzã, la activitatea de verificare a procedurilor de atribuire iniţiate de autoritãţile contractante unde soţul/soţia acestuia şi/sau rudele sale de gradul întâi (pãrinţi sau copii), urmeazã sã încheie contracte, ei înşişi sau prin intermediul unei entitãţi pentru care au un interes financiar.
Regula nr. 5: Observatorii nu pot accepta şi alte îndatoriri care ar putea împieta asupra desfãşurãrii activitãţilor realizate în funcţia publicã, de exemplu, implicarea în activitãţi care ar determina sau ar induce dezvãluirea de informaţii confidenţiale care fac parte din activitatea lor şi în legãturã cu funcţia publicã, cu excepţia funcţiilor didactice desfãşurate în afara programului de lucru.
Regula nr. 6: Observatorii îşi vor limita singuri participarea la verificarea acelor proceduri la care au un interes personal de naturã patrimonialã, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care le revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.
Regula nr. 7: Observatorii vor raporta sau prezenta documente doveditoare, când este posibil, în legãturã cu încercarea oricãrei entitãţi de a corupe, de a mitui şi/sau de a influenţa procesul de luare a deciziilor în cadrul procesului de achiziţii publice prin metode îndoielnice.
Regula nr. 8: Observatorii trebuie sã-şi desfãşoare activitatea în mod imparţial. Constatãrile lor trebuie sã fie ferme, clare, nediscriminatorii şi în spiritul şi litera legii.
Regula nr. 9: Este interzisã folosirea în orice manierã şi în mod deliberat de cãtre un observator a informaţiilor confidenţiale pentru câştiguri personale imediate sau viitoare sau pentru câştiguri imediate sau viitoare ale altei persoane.
Regula nr. 10: Observatorii sunt obligaţi sã-şi perfecţioneze permanent pregãtirea profesionalã pentru a putea cunoaşte în orice moment evoluţia legislativã în ceea ce priveşte procedurile de atribuire a achiziţiilor publice.
Regula nr. 11: Observatorii vor participa, ori de cate ori sunt trimişi la programe de pregãtire profesionalã organizate prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamã sau alte instituţii competente, care sã le îmbunãtãţeascã cunoştinţele teoretice şi activitatea profesionalã,.
Regula nr. 12: La solicitãrile venite din partea presei, referitoare la furnizarea de informaţii cu privire la verificarea atribuirii unor contracte de achiziţii publice, observatorii vor rãspunde solicitãrilor numai prin intermediul Direcţiei de Comunicare Relaţii Publice, Mass-media şi Transparenţa din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.
Respectarea prevederilor prezentului cod este obligatorie pentru tot personalul UCVAP şi CVAP, iar nerespectarea acestuia poate atrage rãspunderea disciplinarã, contravenţionala, civilã sau penalã, dupã caz, în conformitate cu <>Legea nr. 188/1999 republicatã, sau alte acte normative aplicabile.

CAP. 2
Planificarea activitãţii

2.1. Planificarea activitãţii la nivel central
Activitãţi premergãtoare
● Primirea programelor anuale de achiziţii de la autoritãţile contractante.
Referinţe
● Normele aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 , art. 6 - 8.
Activitatea de verificare proceduralã în domeniul achiziţiilor publice se exercitã de UCVAP şi CVAP, pe baza de programe anuale, trimestriale şi lunare, aprobate de ministrul economiei şi finanţelor.
Întocmirea programelor de activitate se va face în funcţie de:
a) personalul disponibil;
b) arhiva notelor intermediare emise de observatori;
c) deciziile luate de autoritatea contractantã pentru remedierea sau nu a neconformitãtilor constatate şi descrise în Notele intermediare;
d) avizele consultative emise cãtre autoritatea contractantã;
e) gradul de risc rezultat în urma efectuãrii analizei de risc.
> Proiectul programului de activitate anual se întocmeşte de UCVAP pânã la sfârşitul anului curent pentru anul urmãtor şi cuprinde principalele direcţii de acţiuni pe care observatorii le vor desfãşura. Programul anual aprobat de ministrul economiei şi finanţelor va fi comunicat compartimentelor teritoriale de verificare a achiziţiilor publice pânã pe data de 15 ianuarie a fiecãrui an. Modelul proiectului programului de activitate anual este prezentat în Tabelul nr. 1.
> Programul de activitate trimestrial al UCVAP se întocmeşte pe baza programului anual pana la data de 25 a ultimei luni a trimestrului curent pentru trimestrul urmãtor şi va fi supus spre aprobare ministrului economiei şi finanţelor. Modelul proiectului programului de activitate trimestrial este prezentat în Tabelul nr. 2.
Programul de activitate trimestrial conţine:
1. autoritãţile contractante;
2. tipul procedurilor de atribuire;
3. numãrul procedurilor de atribuire supuse verificãrii procedurale pentru fiecare autoritate contractantã şi pentru fiecare tip de procedurã;
4. estimarea resurselor umane pentru verificarea procedurilor.
La întocmirea programului de activitate trimestrial se au în vedere:
1. informaţiile privind programele anuale de achiziţii publice, transmise de autoritãţile contractante cãtre UCVAP;
2. prioritãţile convenite din cooperarea cu ANRMAP şi cu autoritãţile de management;
3. rezultatele verificãrilor efectuate în trimestrul anterior.
> Programul de activitate lunar nominalizeazã procedurile ce vor fi verificate în funcţie de anunţurile de participare publicate sau invitaţiile de participare/ordinele de cumpãrare transmise, în cazul procedurii de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare şi observatorii desemnaţi pentru fiecare procedurã de atribuire ce va fi supusã verificãrii.
Programul de activitate lunar se întocmeşte pânã în data de 25 ale lunii curente pentru luna urmãtoare şi se supune spre aprobare ministrului economiei şi finanţelor. Modelul proiectului programului de activitate lunar este prezentat în Tabelul nr. 3.
Programele de activitate pot fi actualizate în urmãtoarele situaţii:
1. modificarea programelor de achiziţii publice ale autoritãţilor contractante;
2. identificarea în SEAP a unor anunţuri de participare despre care UCVAP nu a fost înştiinţatã;
3. în oricare altã situaţie dispusã de conducerea ministerului;
4. conform protocoalelor încheiate cu diverse instituţii.
Actualizarea se face de cãtre fiecare serviciu de coordonare şi verificare proceduralã, în baza unui Referat avizat de directorul general adjunct. Actualizãrile Programului de activitate vor fi prezentate directorului general şi apoi înaintate, spre aprobare, ministrului economiei şi finanţelor. Procedurile noi, introduse în programe, vor fi înscrise separat la rubrica "Alte acţiuni". Programele de activitate aprobate se transmit, de cãtre fiecare serviciu de coordonare şi verificare proceduralã, CVAP din judeţele arondate. Autoritãţile contractante nu pot face obiecţii cu privire la includerea sau neincluderea, în programul de activitate, a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã iniţiate.
Instrucţiuni pas cu pas
1. Fiecare serviciu de coordonare şi verificare proceduralã va notifica, pânã la data de 5 decembrie a anului curent, autoritãţile contractante arondate, pentru transmiterea pânã la sfârşitul anului a programelor de achiziţii publice pe care le vor derula în anul urmãtor. Se va preciza ca acestea sã cuprindã toate informaţiile prevãzute la <>art. 4, alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 ;
2. Se va solicita autoritãţilor contractante transmiterea programelor de achiziţii publice în format electronic, însoţite de o adresã de înaintare semnatã, ştampilatã şi înregistratã;
3. Primirea programelor anuale de achiziţii de la autoritãţile contractante este solicitatã în conformitate cu <>art. 7, alin. (2) din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 ;
4. Se va verifica existenţa, în cadrul programelor de achiziţii publice ale autoritãţilor contractante, a tuturor informaţiilor prevãzute în <>art. 4, alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 ;
5. Se vor selecta procedurile care îndeplinesc condiţiile prevãzute la <>art. 1, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 , cuprinse în Programele de achiziţii publice ale autoritãţilor contractante, urmând a fi înregistrate în baza de date a UCVAP, pe mãsura primirii lor;
6. Fiecare serviciu întocmeşte proiectul programului trimestrial şi/sau lunar pentru serviciul respectiv şi pentru CVAP din judeţele pentru care este responsabil cu coordonarea metodologicã şi proceduralã, pe baza informaţiilor cuprinse în listele stabilite conform pct. 5;
7. Verificarea proiectelor de programe trimestriale şi/sau lunare de cãtre şefii serviciilor de coordonare şi verificare proceduralã;
8. Prezentarea proiectelor de programe trimestriale şi/sau lunare, pentru avizare, directorului general adjunct;
9. Prezentarea programelor de activitate pentru trimestrul urmãtor, ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobare;
10. Transmiterea programului trimestrial aprobat, tuturor compartimentelor de verificare a achiziţiilor publice;
11. Prezentarea programelor de activitate lunare ministrului economiei şi finanţelor, pentru aprobare;
12. Transmiterea programelor de activitate lunare, aprobate, tuturor CVAP.
2.2. - Planificarea activitãţii la nivel teritorial
CVAP-urile vor respecta programele anuale, trimestriale şi lunare aprobate de ministrul economiei şi finanţelor, transmise de UCVAP, iar în cazul în care se impune, pot propune actualizarea acestora. Serviciul sub a cãrui coordonare metodologica şi procedurala se aflã judeţul respectiv, va prezenta un referat motivat pentru aprobare.
Instrucţiuni pas cu pas
1. Notificarea, pânã în data de 5 decembrie a anului curent, a autoritãţilor contractante din judeţul respectiv pentru transmiterea pânã la sfârşitul anului a programelor de achiziţii publice pe care le vor derula în anul urmãtor. Se va preciza ca acestea sã cuprindã toate informaţiile prevãzute la <>art. 4, alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 şi adresa unde vor fi transmise;
2. Se va solicita autoritãţilor contractante transmiterea programelor de achiziţii publice pe suport CD sau dischetã, însoţite de o adresã de înaintare semnatã, ştampilatã şi înregistratã;
3. Primirea programelor anuale de achiziţii de la autoritãţile contractante este solicitatã în conformitate cu <>art. 7, alin. (2) din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 ;
4. Verificarea existenţei, în cadrul programelor de achiziţii publice ale autoritãţilor contractante, a tuturor informaţiilor prevãzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;
5. Întocmirea listelor cu procedurile care îndeplinesc condiţiile prevãzute la <>art. 1, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 , pe mãsura primirii programelor de achiziţii de la autoritãţile contractante;
6. Transmiterea listelor prevãzute la pct. 5, serviciilor de coordonare şi verificare proceduralã din cadrul UCVAP, în a cãror coordonare metodologicã se aflã.
7. Formularea de propuneri pentru actualizarea programului, în cazurile în care se impune;
8. Transmiterea propunerilor formulate, însoţite de cu Referat de motivare, serviciului din cadrul UCVAP în a cãrui coordonare metodologicã se aflã.
Diagrama nr. 2 prezintã modul de planificare a activitãţii de verificare şi observare.

Tabelul nr. 1

PROGRAMUL DE ACTIVITATE PE ANUL......


┌────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Direcţii de acţiuni programate │ Perioada │ Personal │
│crt.│ │ estimatã │ estimat │
│ │ │ (nr. zile) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘

Întocmit:...............
Data:...................


DIRECTOR GENERAL,
..................Tabelul nr. 2

PROGRAMUL DE ACTIVITATE PE TRIMESTRUL.....................


┌────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Autoritatea │ Tipul procedurii │ Numãrul │ Numãr personal │
│Crt.│ Contractantã │ de atribuire │ procedurilor │ │
│ │ │ │ de atribuire │ │
├────┼───────────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 0. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼───────────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────────────────┴───────────────┴────────────────┘


Întocmit:..................
Data:.....................

DIRECTOR GENERAL,
.................


Tabelul nr. 3

PROGRAMUL DE ACTIVITATE PE LUNA..........


┌───┬────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│Nr.│Denumire │ Tipul │Obiectul│Valoarea│Data/ora │ Obser- │ Data │
│crt│autoritate │ procedurii │contrac-│Estimatã│deschi- │ vatori │estimatã │
│ │contractantã│de atribuire│tului │în euro │derii │desemnaţi│ de │
│ │ │ │ │fãrã TVA│ofertelor│ │finalizare│
├───┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┤
│ │Alte actiuni │
├───┼────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│...│ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

Întocmit:...................
Data:.......................

DIRECTOR GENERAL,
.................


Informaţii necesare pentru completarea formularelor:
a) informaţiile rezultate din realizarea programului de activitate al anului precedent;
b) programul anual al achiziţiilor publice transmis de autoritãţile contractante;
c) programarea altor activitãţi (participãri la seminarii sau cursuri de pregãtire profesionalã);
d) programarea concediilor de odihnã;
e) înştiinţãrile primite de la autoritãţile contractante;
f) anunţurile de participare publicate în SEAP şi/sau Monitorul Oficial al României, Partea a VI -a;
g) protocoalele de colaborare cu alte instituţii;
h) rezultatul analizei de risc.

Pentru îndeplinirea programelor de activitate lunare ale CVAP, observatorii vor fi desemnaţi de cãtre directorul executiv al DGFP, numai dintre funcţionarii publici ai acestui compartiment.

Dagrama nr. 2


Planificanea activitãţii de observare şi verificare

┌──────────┐┌─────┐┌────┐┌──────┐┌───────────┐┌─────────┐┌──────────────┐┌────┐
│Autoritãţi││UCVAP││CVAP││ANRVAP││Autoritatea││Ministrul││Alte structuri││Ob- │
│contrac- ││ ││ ││ ││ de ││ MEF ││ de control şi││ser-│
│tante ││ ││ ││ ││Management ││ ││ instituţii ││va- │
└──────────┘└─────┘└────┘└──────┘└───────────┘└─────────┘│ publice ││ţii │
| └──────────────┘└────┘
v
┌────────────┐
│Pregãteşte │
│şi aprobã │
│Planul │
│Anual al │
│Achiziţiilor│
│(PAC) │ ┌───────────────────┐
└────────────┘ │ Normele aprobate │
| ┌─────────────┐ │prin HG nr.925/2006│
| │Solicitã │ │ art. 4(2) │
┌───────────┐ │autoritãţilor│ └───────────────────┘
│Primesc │ ┌─────────────┐ │contractante │
│notificarea│ │ Solicitã │ │ PAC │ ┌───────────────────┐
│ UCVAP │<─┤autoritãţilor│ └────┬────────┘ │ Normele aprobate │
└───────────┘ │contractante │ │ │prin HG nr.942/2006│
| ^ │ PAC │ │ │ art. 7(2) │
| │ └─────────────┘ │ └───────────────────┘
| └────────────────────────────┘
|
┌───────────┐
│ ├─────────────────────────────┐
│ │ v
│ Trimit │ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐
│ PAA cãtre │ │Centralizeazã │ │Centralizeazã │
│ UCVAP pânã│->│datele,inclusiv│ │datele,inclusiv│
│ la 31 dec.│ │precizãri dacã │ │ precizãri dacã│
│ │ │este cazul; │ │este cazul │
└───────────┘ │centralizarea │ │centralizarea │
| │intrãrilor │ │intrãrilor │
| └─────┬─────────┘ └───────┬───────┘ ┌──────────────────┐
| v v │ OUG. nr. 30/2006│
| ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ art. 1 alin. (2) │
| │ Preselecţia │ │Preselecţia │ └──────────────────┘
| │ procedurilor, │ │procedurilor, │
| │ dupã pragul │ │dupã pragul │
| │ valoric │ │valoric │
| │ Lucrãri: mai │ │Lucrãri: mai │
| │ mare sau egal │ │mare sau egal │
| │cu 500.000 euro │ │cu 500.000 euro │
| │Servicii&produse:│ │Servicii&produse:│
| │mai mare sau │ │mai mare sau │
| │egal cu 75.000 │ │egal cu 75.000 │
| │ euro │ │ euro │
| └───────┬─────────┘ └───────┬─────────┘ ┌───────────────────┐
| v │ │ Normele aprobate │
| ┌──────────────────┐ │ │prin HG nr.942/2006│
| │Transmitere UCVAP │<─────────┘ │ art. 7(2) │
| └───────┬──────────┘ │ Protocoale şi │
| │ ┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐ │ colaborãri │
| │ │Propu-││Propu-││Propu-││Propu-│ └───────────────────┘
| │ │neri ││neri ││neri ││ neri │ ┌───────────────────┐
| │ └──┬───┘└──┬───┘└──┬───┘└──┬───┘ │Normele aprobate │
| v v v v v │prin HG nr.942/2006│
| ┌────────────────────────────────── │ art. 7(1) │
| v └───────────────────┘
| ┌───────────────┐
| │Analiza de risc│
| └───────────────┘
| ┌────────────────────┐ ┌───────────────────┐
| │Elaboreazã planurile├───────────────────┐ │Normele aprobate │
| │anuale, trimestriale│ │ │prin HG nr.942/2006│
| │ şi lunare │ v │ art. 6 │
| └────────────────────┘ ┌───────────┐ └───────────────────┘
| DA │ Planurile │
| ┌─────────────────────────┤ UCVAP │
| │ │ sunt │
| v │ aprobate │
| ┌──────────────┐ └───────────┘
| │Definitivarea │
| │planificãrii │
| │activitãţii │
| │ UCVAP │
| └───────┬──────┘
v │ ┌────────────┐
┌────────┐ │ │Transmiterea│ ┌───────────────────┐
│Anunţul │ ├────────┤programului │ │ OUG nr. 30/2006 │
│ de │ │ │trimestrial │ │ art. 5(2) │
│partici-│ │ │ aprobat │ │Normele aprobate │
│pare şi │ │ └────────────┘ │prin HG nr.942/2006│
│Fişa de │ │ │ art. 9 │
│prezen- │ │ └───────────────────┘
│ tare │ │
└─┬──────┘ │
│ v
│ ┌────────────────┐
│ │Verificã poziţia│
└────>│din programul de├──────────────┐
│ activitate │ DA │
└───────┬────────┘ │
NU │ v
┌───────┴────────┐ ┌─────────────────────┐
│ Modificãri ├─────>│ Cãtre Etapa 1 │
│ de plan │ │Începerea activitãţii│
└────────────────┘ │ de verificare │
└─────────────────────┘CAP. 3
Etape premergãtoare activitãţii de observare şi verificare

3.1. - Înştiinţarea UCVAP
Autoritãţile contractante au obligaţia de a înştiinţa UCVAP asupra procedurilor de achiziţie ce urmeazã a fi derulate, în conformitate cu prevederile <>art. 5, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 pentru contractele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 1, alin. (2) din acelaşi act normativ, la:
1. Momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, dupã publicarea acestuia în SEAP.
2. Momentul transmiterii invitaţiei de participare, în cazul negocierii fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare.
3. Momentul transmiterii ordinului de cumpãrare cãtre bursã, pentru produse fungibile care sunt cotate pe piaţa de disponibil.
Înştiinţãrile vor fi transmise la sediul UCVAP astfel:
a) prin postã, cu confirmare de primire, la adresa "B-dul MIrcea Vodã, nr. 44, Sector 3, Bucureşti";
b) prin fax, la numãrul de telefon "302.53.90";
c) prin mijloace electronice;
d) prin orice combinaţie a modalitãţilor prevãzute la lit. a-c.
Înştiinţãrile vor fi însoţite de o documentaţie care va cuprinde:
a) anunţul de participare, publicat în SEAP sau invitaţia de participare/ordinul de cumpãrare, în cazul procedurii de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare;
b) anunţul de participare transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, cu adresa de însoţire datatã şi înregistratã;
c) Fişa de prezentare întocmitã conform modelului prevãzut în Capitolul 7, punctul 7.1, din prezentul Manual.
Modelul fişei de prezentare poate fi descãrcat de pe pagina de internet a Ministerului Economiei şi Finanţelor - www.mfinante.ro.
Orice document trebuie înregistrat la UCVAP în momentul primirii, respectiv în momentul transmiterii. Neînştiinţarea UCVAP conform procedurii de mai sus, constituie contravenţie, în conformitate cu prevederile <>art. 10, alin. (1), lit. a din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 . Constatarea şi sancţionarea contravenţiei sunt de competenţa observatorilor desemnaţi, prin ordin de serviciu, la respectiva procedurã de atribuire.
Înştiinţãrile primite sunt repartizate serviciilor de coordonare şi verificare proceduralã pentru verificare formalã şi efectuarea analizei de risc.
Observatorii UCVAP vor completa baza de date proprie cu informaţiile cuprinse în documentaţia primitã, urmând ca datele introduse sã fie supuse analizei de risc, metodã prin care este realizatã selecţia procedurilor de atribuire, conform prevederilor <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 şi ale <>art. 9 din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 .
Activitate de verificare formalã a înştiinţãrilor constã în:
a) verificarea dacã înştiinţarea aparţine unei autoritãţi contractante, aşa cum este definitã la <>art. 8 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 ;
b) verificarea dacã documentaţia transmisã de autoritatea contractantã este completã;
c) verificarea dacã valoarea estimatã, pe tipuri de contracte, se încadreazã în pragurile prevãzute la <>art. 1, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 ;
d) verificarea naturii sursei de finanţare;
e) verificarea existenţei semnãturii şi ştampilei reprezentantului autoritãţii contractante pe fişa de prezentare.
Dacã documentaţia transmisã nu este completã se va solicita completarea acesteia. Solicitarea se face de cãtre observatorul cãruia i-a fost repartizatã lucrarea, de îndatã, prin telefon, fax sau e-mail.
În cazul în care sunt identificate situaţiile prevãzute mai jos, înştiinţãrile se claseazã în mod direct, respectiv dacã:
a) valoarea estimatã se încadreazã sub pragurile prevãzute la <>art. 1, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 ;
b) sursa de finanţare este asiguratã din "fonduri proprii" ale unui agent economic, cu excepţia contractelor sectoriale;
c) achiziţia publicã nu este efectuatã de o autoritate contractantã din cele prevãzute la <>art. 8 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 ;
Schematic, aceastã activitate este prezentatã în Diagrama nr. 3.

Informarea privind iniţierea procedurii - Diagrama 3┌───────────┐ ┌────────┐ ┌───────┐ ┌──────┐ ┌───────┐ ┌───────┐
│Autoritate │ │ SEAP │ │ANRVAP │ │ JOUE │ │ MD │ │ UCVAP │
│controlatã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┬───────┘ └────────┘ └───────┘ └──────┘ └───────┘ └───────┘

v
┌──────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────────────────────┐
│Transmite ├───>│ Anunţurile ├──>│Verificare anunţ transmis│
│anunţuri │ │sunt transmise│ │de cãtre autoritatea │
└───┬──────┘ │ ANRVAP │ │ contractantã şi dã │
│ ^ └──────────────┘ │acceptul de publicare │
│ │ └──────────┬──────────────┘
│ │ │
│┌───┴──────┐ v 2 zile lucrãtoare
││Corecteazã│ NU ┌──────────────────────┐
│└──────────┘ └─────────┬────────────┘
│ │DA
│ v
│ ┌─────────────┐ ┌──────────────────────┐
│ │Înregistreazã│ │Emite cãtre operatorul│
│ │acceptul emis│<──────┤SEAP acceptul de │
│ │de ANRVAP │ │publicare pentru │
│ └─────┬───────┘ │anunţul respectiv │
│ │ └──────────────────────┘
│ │
│ v
│ NU ┌──────────┐ DA
│ ┌───┤peste prag├───┐
│ │ └──────────┘ │
│ │ │
│ v v
│ ┌────────┐ ┌─────────────┐
│ │ Publicã│ │ Transmite │ ┌───────────┐
│ │ anunţul│ │anunţul cãtre├───────────>│ Publicarea│
│ │ │ │ JOUE │ │ anunţului│
│ └────────┘ └─────────────┘ └───────────┘


v
┌────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│Înştiinţeazã│ │Înregistreazã│ │Înregistreazã│
│ UCVAP + │ 1 zi lucrãtoare │ anunţul ├────>│înştiinţarea │
│transmitere ├───────────────────────────> │ respectiv │ │primitã de la│
│anunţ de │ └──────┬──────┘ │autoritatea │
│participare │ v │contractantã │
│cãtre MO. │ ┌─────────────┐ └─────┬───────┘
└────────────┘ │ Publicã │ │
│ respectivul │ v
│ anunţ │ ┌─────────┐
└─────────────┘ DA │Este în │ NU
┌───────┤termen? ├────┐
│ └─────────┘ │
│ │
│ ┌───────────────┐ │
│ │ Constituie │ │
│ │ contravenţie │ │
│ │ şi se │ │
│ │ sancţioneazã │<─┘
│ │ conform OUG. │
│ │ nr. 30/2006 şi│
│ │ OG nr. 2/2001 │
│ └──────┬────────┘
│ │
│ v
│ ┌──────────────┐
│ │ Începe │
└──>│ activitatea │
│ de verificare│
└──────────────┘3.2. - Analiza de risc
Analiza de risc se realizeazã pentru toate procedurile de atribuire a contractelor prevãzute la <>art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 , cu excepţia prioritãţilor convenite cu A.N.R.M.A.P. şi A.M. prin protocoalele de colaborare încheiate. Analiza de risc constã în stabilirea unui barem pe baza criteriilor precizate la <>art. 9 din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 . Baremul va împãrţi procedurile de atribuire a contractelor în categorii de risc scãzut, mediu, şi mare.
Pentru efectuarea analizei de risc este utilizatã Metoda matricei globale de apreciere a riscului. Dupã evaluarea fiecãrui criteriu de risc analizat, se procedeazã la întocmirea matricei globale. Rezultatul obţinut din matricea globala se încadreazã într-o clasã de risc, astfel:
a) unui punctaj mai mare sau egal cu 2,50 îi corespunde un risc mare;
b) unui punctaj cuprins între 2,50 şi 1,50 inclusiv îi corespunde un risc mediu;
c) unui punctaj mai mic de 1,50 îi corespunde un risc scãzut.
Autoritãţile contractante nu pot face obiecţii cu privire la selectarea pentru verificare.

Instrucţiuni pas cu pas
1. Înştiinţãrile autoritãţilor contractante privind iniţierea procedurilor de achiziţie publicã se vor repartiza observatorilor de cãtre şeful de serviciu, în momentul primirii acestora;
2. Pentru toate înştiinţãrile repartizate, observatorii, vor verifica dacã sunt însoţite de documentaţia prevãzutã la <>art. 10, alin. (2) din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 . Dacã aceastã condiţie nu este îndeplinitã, observatorii vor solicita autoritãţii contractante, în scris, prin e-mail sau telefonic, completarea şi transmiterea documentelor care lipsesc;
3. În termen de cel mult 2 zile lucrãtoare de la primirea lucrãrii, observatorul va întocmi analiza de risc pe baza informaţiilor din Fişa de prezentare, iar cele care se încadreazã la procedura de clasare directã vor fi arhivate în dosarul "Înştiinţãri clasate", însoţite de Nota de clasare;
4. Observatorul responsabil cu lucrarea primitã va verifica dacã procedura respectivã este inclusã în Programul de activitate trimestrial şi în programul lunar;
5. Dacã procedura de atribuire nu este inclusã în programele de mai sus, se prezintã şefului de serviciu rezultatul analizei de risc (mare, mediu sau scãzut), acesta propunând sau nu actualizarea programelor de activitate;
6. În cazul în care procedura nu este selectatã pentru verificare se va întocmi Nota de clasare, aprobatã de şeful de serviciu, care va fi arhivatã în dosarul "Înştiinţãri clasate".
7. Pentru procedurile noi, propuse a fi incluse în programul de activitate lunar la rubrica "Alte acţiuni", includerea acestora se va face pe baza Referatului avizat de directorul general adjunct, şeful de serviciu nominalizând observatorii desemnaţi pentru efectuarea activitãţii de observare şi verificare proceduralã.
8. Deciziile de verificare şi ordinele de serviciu se emit de îndatã, dupã parcurgerea paşilor descrişi mai sus, astfel:
- la UCVAP de cãtre directorul general sau directorul general adjunct;
- la CVAP de cãtre directorul executiv, conform adreselor înaintate de UCVAP.

CAP. 4
Etape de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã

Etapele activitãţii de observare şi verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã sunt obligatorii pentru observatorii desemnaţi. (Diagrama nr. 4).
Aceste etape sunt:
Etapa 1 - Începerea activitãţii de verificare;
Etapa 2 - Analiza documentaţiei de atribuire;
Etapa 3 - Urmãrirea directã a derulãrii procedurii de atribuire;
Etapa 4 - Finalizarea activitãţii de verificare.

Diagrama nr. 4


Activitatea UCVAP

╔══════╗ ╔══════╗ ╔══════╗ ╔═══════╗
║ 1 ║ ║ 2 ║ ║ 3 ║ ║ 4 ║
╚══════╝ ╚══════╝ ╚══════╝ ╚═══════╝

...........................................................................
. .
. .
. ╔══════╗ ╔══════╗ ╔══════╗ ┌─────── .
. ╚══════╝ ╚══════╝ ╚══════╝ └─────── .
. | .
.....|.....................................................................
|
.....|.....................................................................
. | .
. V ╔══════╗ .
. ╔══════╗ ╔══════╗ ╔══════╗ ║ ║DA ┌────── ╔═══╗ .
. ╚══════╝ ╚══════╝ ╚══════╝ ║ ║ └────── ╚═══╝ . .
. ╚══════╝ | . .
. NU | | . .


. | . .
. | . .
. V ╔══════╗ . .


. ╔══════╗ ╔══════╗ ╔══════╗ ║ ║DA ┌────── ╔═══╗ . .
. ╚══════╝ ╚══════╝ ╚══════╝ ║ ║ └────── ╚═══╝ . .
. ╚══════╝ | . .
. NU | | . .


. | ╔═════════════════════╗ . .
. V ║ ║ . .
. ╔══════╗ ╔══════╗ ║ ║ . .
. ║ 21 ║---->║ 22 ║ ║ ║ . .
. ╚══════╝ ╚══════╝ ║ ║ . .
. | ║ ║ . .
. | ║ 23 ║ . .
II . | ║ ║ ╔════╗ . .


. | ║ ║ ║ ║DA┌───── ╔═══╗ . .
. ║ ║ ║ ║ └───── ╚═══╝ . .
. ║ ║ ╚════╝ | . .
. ║ ║ NU | | . .
. ║ ║ | | . .
. ║ ║ | | . .
. ║ ║ | | . .
. ╚═════════════════════╝ | | . .
. | | . .


. | . .
. | . .
. V ╔══════╗ . .


. ╔══════╗ ╔══════╗ ╔══════╗ ║ ║ ┌────┐ . .
. ╚══════╝ ╚══════╝ ╚══════╝ ║ ║ └────┘ .
. ╚══════╝ | .
............................................│...............|..............
│ |
............................................│...............|..............
. │ | .
. v DA | .
. ╔═══════╗ ┌──────┐ | ╔═══════╗ .
. ╚═══════╝ └──────┘ ╚═══════╝ .
. .
. ╔══════╗ ╔════╗ ╔════╗ ╔═══════╗ .
III . ║ ║──>║ 36 ║──>║ 38 ║─────────────────────────────────>║ 40 ║ .
. ║ ║ ╚════╝ ╚════╝ ╚═══════╝ .
. ║ 35 ║ ╔════╗ ╔════╗ ╔═══════╗ .
. ║ ║──>║ 37 ║──>║ 39 ║─────────────────────────────────>║ 41 ║ .
. ╚══════╝ ╚════╝ ╚════╝ ╚═══════╝ .
. .
...........................................................................

LEGENDA:


1 = Etapa
2 = Sarcini
3 = Elementele verificãrii
4 = Documente
5 = Planificare şi organizare
6 = UCVAP îşi planificã şi întocmeşte programul de activitate
7 = Programele anuale de achiziţii publice de la autoritatea contractantã
şi efectuarea analizei de risc
8 = Program de activitate (anual/trimestrial/lunar) UCVAP şi CVAP
9 = Etapa 1
Începerea activitãţii de verificare
10 = Înregistrarea deciziei de verificare la autoritatea contractantã şi
verificarea regulilor de publicitate
11 = Lista de verificare nr. 1
Verificarea respectãrii regulilor de publicitate şi a termenelor
legale pentru orice procedurã de atribuire
12 = Existã neconcordanţe?
13 = Nota intermediarã
Recomandãri de remediere
14 = Notã intermediarã neremediatã
15 = Etapa 2
Verificarea documentaţiei de atribuire
16 = Verificarea legalitãţii iniţierii procedurii de atribuire şi
conformitatea documentaţiei de atribuire cu prevederile legale
17 = Lista de verificare nr. 2
Verificarea legalitãţii iniţierii procedurii de atribuire
Lista de verificare nr. 3
Verificarea documentaţiei de atribuire
18 = Existã neconcordanţe?
19 = Notã intermediarã
Recomandãri de remediere
20 = Notã intermediarã neremediatã
21 = Etapa 3
Verificarea derulãrii procedurii de atribuire
22 = Verificarea respectãrii aspectelor procedurale prevãzute de lege pe
parcursul derulãrii fiecãrei proceduri
23 = În funcţie de procedura aleasã se va verifica modul de derulare al
şedinţelor de selectare/deschidere/evaluare/intocmirea Raportului de
atribuire
Lista de verificare nr. 4
Şedinţa de deschidere a ofertelor
Lista de verificare nr. 5
Şedinţa de evaluare a ofertelor
Lista de verificare nr. 6
Stabilirea ofertelor ca fiind inacceptabile, neconforme sau admisibile
Lista de verificare nr. 7
Conţinutul raportului procedurii de atribuire
Lista de verificare nr. 8
Reguli suplimentare pentru procedura de licitaţie restrânsã
Lista de verificare nr. 9
Reguli suplimentare pentru procedura de dialog competitiv
Lista de verificare nr. 10
Preselecţia candidaţilor (în situaţia în care este prevãzutã
organizarea acestei etape)
Lista de verificare nr. 11
Şedinţa de negociere
Lista de verificare nr. 12
Şedinţa de negociere
Lista de verificare nr. 13
Acordul cadru
Lista de verificare nr. 14
Elemente/condiţii esenţiale referitoare la contractele subsecvente
care urmeazã sã fie atribuite
Lista de verificare nr. 15
Licitaţia electronicã
Lista de verificare nr. 16
Concesiuni
24 = Existã neconcordanţe?
25 = Nota intermediarã
Recomandãri de remediere
26 = Notã intermediarã neremediatã
27 = Etapa 4
Finalizarea activitãţii de verificare
28 = Verificarea modului de finalizare a procedurii de atribuire şi
semnarea contractului
29 = Lista de verificare nr. 17
Verificarea contractului
30 = Existã notã intermediarã neremediatã
31 = Aviz consultativ
32 = UCVAP
Autoritatea contractantã
33 = Raport de activitate
34 = ANRMAP şi Autoritatea de Management
35 = Raportãri
36 = CVAP
37 = UCVAP
38 = lunar/trimestrial
39 = anual
40 = Raportãri la UCVAP
41 = Raportãri supuse aprobãrii ministrului MEF


4.1. Etapa 1 - Începerea activitãţii de verificare

Descrierea activitãţii
Aceastã etapã cuprinde activitatea de verificare desfãşurata de observatorii desemnaţi imediat ce au primit Ordinul de serviciu şi Decizia de verificare pentru procedura de achiziţie publicã ce urmeazã a face obiectul activitãţii de observare şi verificare proceduralã.

Activitãţi premergãtoare
Întocmirea şi aprobarea Programului de activitate lunar.

Referinţe
● Normele aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 art. 9; art. 10; art. 11.

Personal implicat
Observatorii desemnaţi

Instrucţiuni pas cu pas
1. Observatorul desemnat prin ordinul de serviciu va semna o Declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate (conform modelului şi instrucţiunilor prezentate în Capitolul 7);
2. În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat sã se abţinã de la exercitarea activitãţii de verificare şi sã-l informeze de îndatã pe şeful ierarhic cãruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat sã ia mãsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luãrii la cunoştinţã;
3. Observatorul desemnat prin Ordinul de serviciu va transmite autoritãţii contractante, în maximum 3 zile lucrãtoare de la data desemnãrii, Decizia de verificare împreunã cu rezultatul analizei de risc pentru procedura de atribuire selectatã pentru verificare, prin poştã, fax sau personal. Un exemplar al Deciziei de verificare, cu numãrul de înregistrare de la autoritatea contractantã, se anexeazã la dosarul procedurii verificate. Ordinul de serviciu se prezintã la autoritatea contractantã şi se ataşeazã la dosarul procedurii;
4. Decizia de verificare constituie şi solicitare de prezentare a documentaţiei de atribuire. Documentaţia de atribuire va fi însoţitã de Declaraţia de conformitate prin care reprezentantul legal al autoritãţii contractante îşi asumã rãspunderea întocmirii acesteia, cu respectarea legislaţiei în domeniu, sub semnãturã;
5. Dacã documentaţia de atribuire nu a fost însoţitã de declaraţia de conformitate, aceasta va fi solicitatã în scris mentionându-se şi termenul de trei zile, de la înregistrarea solicitãrii, pentru transmitere;
6. Observatorul desemnat începe întocmirea Fişei procedurii, conform modelului din Capitolul 7, pct. 7.10 şi instrucţiunilor de completare aferente;
7. Activitatea de verificare a observatorului desemnat începe prin verificarea respectãrii regulilor de publicitate, respectiv dacã:
- a fost publicat un anunţ de intenţie;
- anunţul de participare a fost publicat în SEAP;
- anunţul de participare a fost transmis cãtre Monitorul Oficial al României, Partea VI-a;
- anunţul de participare cuprinde toate informaţiile solicitate de legislaţia în domeniu.
8. Observatorul verificã respectarea prevederilor <>art. 50 din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , şi anume dacã anunţul publicat la nivel naţional conţine aceleaşi informaţii faţã de cele existente în anunţul publicat în SEAP, respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
9. Dacã observatorul constatã neconformitãţi, neconcordanţe, erori, omisiuni sau depãşiri de termene faţã de legislaţia aplicabilã în domeniu emite de îndatã, Note intermediare întocmite conform modelului şi instrucţiunilor prevãzute la Capitolul 7 din prezentul Manual.
10. Notele intermediare semnate de observatori se înregistreazã de îndatã la autoritatea contractantã, pentru ca aceasta sã poatã decide efectuarea corecţiilor necesare;
11. În cazul în care, pentru verificarea unei proceduri de atribuire au fost desemnaţi 2 sau mai mulţi observatori şi existã divergenţe de opinii la întocmirea notei intermediare, atunci acest document va fi întocmit şi semnat de observatorul care apreciazã cã au fost depistate neconcordanţe/abateri în aplicarea legislaţiei în domeniu;
12. Observatorii desemnaţi vor urmãri deciziile autoritãţii contractante luate conform <>art. 17 din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 pentru neconformitãţile descrise în Notele intermediare emise;
13. Notele întermediare neremediate de cãtre autoritãţile contractante vor sta la baza emiterii Avizului consultativ.
Pentru aceastã etapã de verificare, observatorul va întocmi Lista de verificare nr. 1.
Sintetic, aceastã activitate este prezentatã în Diagrama nr. 5.

Lista de verificare nr. 1 - Verificarea respectãrii regulilor de publicitate


Autoritatea contractantã :.........................
Decizia de verificare nr. .........................
Tip procedurã .....................................

┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────────┐
│ Aspecte procedurale verificate │Da/│ Observaţii │
│ │Nu │(act normativ art.,│
│ │ │ alin.) │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
𗈕. Dacã a fost publicat un anunţ de intenţie? │ │ │
│ Data şi locul? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
𗈖. Anunţul de participare s-a publicat în SEAP? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
𗈗. Anunţul de participare s-a publicat în │ │ │
│ Monitorul Oficial? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
𗈘. S-au respectat termenele minime prevãzute de lege? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
𗈙. A fost respectat termenul de transmitere a │ │ │
│ anunţului de participare cãtre Monitorul Oficial? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
𗈚. Cele douã anunţuri conţin aceleaşi informaţii? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
𗈛. Au fost precizate toate cerinţele minime de │ │ │
│ calificare solicitate prin documentaţia de │ │ │
│ atribuire? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
𗈜. Se menţioneazã în anunţul de participare, (dacã │ │ │
│ este cazul) justificarea accelerãrii procedurii? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
𗈝. A fost întocmitã Nota justificativã privind │ │ │
│ accelerarea procedurii? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────────┤
󧓒. Alte observaţii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data: │
│Observator desemnat: SEMNÃTURA │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Instrucţiuni de completare a listelor de verificare
Lista de verificare se întocmeşte de cãtre observatorul desemnat, pentru fiecare procedurã de atribuire verificatã. Dacã prin Ordinul de serviciu au fost desemnaţi mai mulţi observatori se întocmeşte o singurã listã de verificare.
Lista de verificare cuprinde elementele şi informaţiile pe care observatorul le-a verificat, precum şi constatãrile respective.
Pentru fiecare constatare care reflectã o neconformitate sau o neconcordanţã cu prevederile legale, observatorul va prezenta, detaliat, aspectele constatate, în Notele intermediare emise, cu indicarea articolului, alineatului şi actului normativ încãlcat, precum şi cu recomandarea legalã pentru remediere.
Pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii verificate, orice situaţie pentru care nu existã o reglementare explicitã se interpreteazã prin prisma principiilor prevãzute la <>art. 2, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , fãcându-se menţiuni la rubrica "Observaţii" cu privire la principiul încãlcat.
Lista de verificare se completeazã în mod obligatoriu, la momentul efectuãrii verificãrilor procedurale, prin completarea tuturor rubricilor aferente.
La rubrica "Observaţii" se trece actul normativ, articolul, alineatul, principiul atât pentru situaţiile conforme cu legislaţia, cât şi pentru încãlcãri ale acesteia.
Observatorii rãspund de:
a) constatãrile înscrise în lista de verificare;
b) concordanţa dintre conţinutul listei de verificare şi notele intermediare emise;
c) conţinutul notelor intermediare emise;
d) legalitatea recomandãrilor fãcute pentru remedierea neconformitãţilor sau neconcordanţelor.
Lista de verificare reprezintã un înscris esenţial al Dosarului activitãţii de observare şi verificare pentru procedura de atribuire verificatã şi stã la baza întocmirii Notei intermediare, dupã caz precum şi a Raportului de activitate. Aspectele procedurale de observat şi verificat, cuprinse în lista de verificare, sunt minimale, putând fi completate de cãtre observatorii desemnaţi în funcţie de situaţiile întâlnite la autoritatea contractantã pe parcursul derulãrii activitãţii de verificare.

Diagrama nr. 5


Etapa 1 - începerea activitãţii de verificare

╔════════════╗ ╔═════════╗ ╔════════╗ ╔══════════╗
║Autoritãţi ║ ║ UCVAP ║ ║ CVAP ║ ║Observaţii║
║Contractante║ ║ ║ ║ ║ ║ ║
╚════════════╝ ╚═════════╝ ╚════════╝ ╚══════════╝
│ │
│ v
│ ═════════
│ ( 1 )
│ ═════════
v │
┌────────────┐ │
│ 2 │ │ ╔══════════╗
│ │ v ║ 3 ║
└─────┬──────┘ ╔═════════╗ ╚══════════╝
│ ║ 4 ║
├────────────────║ ║
│ ╚════╤════╝ ╔══════════╗
│ │ ║ 5 ║
│ v ╚══════════╝
│ ╔═════════╗ ╔════════╗
│ ║ 6 ║───────>║ 7 ║
│ ╚════╤════╝ ╚═══╤════╝ ╔══════════╗
│ │ │ ║ 8 ║
│ v v ╚══════════╝
│ ┌─────────┐ ┌────────┐
│ │ 9 │ │ 10 │ ╔══════════╗
│ └────┬────┘ └───┬────┘ ║ 11 ║
│ │ │ ╚══════════╝
│ │ │
v v v
╔═══════════╗ ╔═════════╗ ╔════════╗
║ 12 ║<───────>║ 13 ║ ║ 14 ║
║ ║ ║ ║ ║ ║
╚═══════════╝ ╚════╤════╝ ╚═══╤════╝
^ │ │
│ │ │
│ v │
└──────────────────────────────┬────────┘

v
╔════════════╗
║ 15 ║
╚═════╤══════╝

v
╔═════════╗
║ ║
DA ║ ║ NU
┌────────╢ 16 ╟─────┐
│ ║ ║ │
│ ║ ║ │
│ ╚═════════╝ │
│ │
v │
┌─────────┐ │
│ 17 │ │
└─────┬──┬┘ v
│ │DA ════════
│ └───────────────>( 20 )
│ ════════
┌─────┴───┐
│ 18 │
└─────┬───┘


v
╔═════════╗
║ 19 ║
╚═════════╝

LEGENDA:


1 = Dupã etapa iniţialã
2 = La momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare
sau a invitaţiei de participare, autoritatea contractantã are
obligaţia de a înştiinţa UCVAP asupra procedurii de achiziţie care
urmeazã a fi derulatã.
3 = OUG nr. 30/2006 art. 10(1-a)
Normele aprobate prin <>HG nr. 942/2006 art. 10(1,2,3)
4 = Înregistreazã documentele în ziua primirii
5 = Normele aprobate prin <>HG nr. 942/2006 art. 10(4)
6 = Efectueazã analiza de risc
7 = Adresa de solicitare nominalizare observatori şi emiterea deciziei de
verificare
8 = Normele aprobate prin <>HG nr. 942/2006 art. 9
9 = Emite decizia de verificare şi o transmite autoritãţii contractante +
analiza de risc
10 = Emiterea deciziei de verificare şi transmiterea acestuia autoritãţii
contractante + analiza de risc
11 = OUG nr. 30/2006
Normele aprobate prin <>HG nr. 942/2006 art. 11
12 = Înregistrarea deciziei de verificare şi solicitarea documentaţiei
de atribuire
13 = Înregistreazã decizia la autoritatea contractantã şi verificã
respectarea regulilor de publicitate
14 = Înregistrarea deciziei la autoritatea contractantã şi verificarea
regulilor de publicitate
15 = Lista de verificare nr. 1
Verificarea respectãrii regulilor de publicitate şi a termenelor
de atribuire
16 = Existã neconcordanţe?
17 = Notã intermediarã
Recomandãri de remediere
18 = Notã intermediarã neremediatã
19 = Se preia în avizul consultativ din etapa finalã 4
20 = Cãtre etapa 2


Instrucţiuni privind modul de verificare a termeneior minime prevãzute de legislaţia în domeniu
Regula nr. 1 - termenele se calculeazã în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE, Euratom) nr. 1182/71 privind stabilirea regulilor care se aplicã termenelor, datelor şi expirãrii termenelor şi ale art. 101 din Codul de procedurã civilã.
Regula nr. 2 - perioadele stabilite nu vor fi mai mici decât perioadele minime stabilite de lege, pentru fiecare procedurã în parte, dupã cum urmeazã:
În cazul procedurii de licitaţie deschisã: perioada de timp cuprinsã între data transmiterii spre publicare a anunţului de participare şi data limitã de depunere a ofertelor poate fi redusã dupã cum urmeazã:
1. Dacã:
> valoarea estimatã a contractului este mai mare decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:
> nu a fost publicat un anunţ de intenţie


- zile -
┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Termenul minim │ Dacã se │ Dacã documentaţia │Dacã se transmite │
│ care poate fi │ transmite │ este accesibilã în│electronic la │
│ acordat pentru │ electronic │ SEAP │JOUE, │
│ depunerea │ la JOUE │ │iar documentaţia │
│ ofertelor │ │ │este accesibilã în│
│ │ │ │ SEAP │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 52 │ 45 │ 47 │ 40 │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘2. Dacã:
> valoarea estimatã a contractului este mai mare decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:
> a fost publicat un anunţ de intenţie- zile -
┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Termenul minim │ Dacã se │ Dacã documentaţia │Dacã se transmite │
│ care poate fi │ transmite │ este accesibilã în│electronic la │
│ acordat pentru │ electronic │ SEAP │JOUE, │
│ depunerea │ la JOUE │ │iar documentaţia │
│ ofertelor │ │ │este accesibilã în│
│ │ │ │ SEAP │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 36 │ 29 │ 31 │ 24 │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘3. Dacã:
> valoarea estimatã a contractului este mai micã sau egalã cu pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
> existã doar obligaţia publicãrii anunţului de participare în SEAP;


- zile -
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Termenul minim care poate fi acordat │ Dacã documentaţia este accesibilã │
│ pentru depunerea ofertelor, dacã se │ în SEAP │
│ transmite în SEAP │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 28 │ 23 │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘În cazul procedurii de licitaţie restrânsã: perioada de timp cuprinsã între data transmiterii spre publicare a anunţului de participare la etapa de selectare a candidaţilor şi data limitã de depunere a candidaturilor poate fi redusã dupã cum urmeazã:
1. Dacã valoarea estimatã a contractului este mai mare decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:


-zile -
┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Termenul minim │ Termenul minim nu│ Dacã se transmite │Dacã se transmite │
│ care poate fi │poate fi respectat│ electronic la JOUE│electronic la │
│ acordat pentru │ din motive de │ │JOUE, iar perioada│
│ depunerea │ urgenţã │ │minimã nu poate fi│
│ candidaturilor │ │ │respectatã din │
│ │ │ │motive de urgenţã │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 37 │ 15 │ 30 │ 10 │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘2. Dacã:
> valoarea estimatã a contractului este egalã sau mai micã decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Termenul minim care poate fi acordat pentru depunerea candidaturilor │
│ dacã se transmite în SEAP │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘În cazul licitaţiei restrânse ofertele se depun la etapa a II-a a acestei proceduri, dupã ce s-a realizat într-o primã etapã selectarea candidaţilor. Etapa de evaluare a ofertelor se iniţiazã prin transmiterea unei invitaţii de participare operatorilor economici selectaţi în prima etapã, însoţitã de documentaţia de atribuire.
În cazul etapei a II-a a procedurii de licitaţie restrânsã: perioada de timp cuprinsã între data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a II-a a procedurii şi data limitã de depunere a ofertelor poate fi redusã dupã cum urmeazã:
1. Dacã:
> valoarea estimatã a contractului este mai mare decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
> nu a fost publicat un anunţ de intenţie;-zile -
┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Termenul minim │ Dacã perioada │ Dacã documentaţia │Dacã se transmite │
│ care poate fi │minimã nu poate fi│ este accesibilã în│electronic la │
│ acordat pentru │ respectatã din │ SEAP │JOUE, iar perioada│
│ depunerea │motive de urgenţã │ │minimã nu poate fi│
│ ofertelor │ │ │respectatã din │
│ │ │ │motive de urgenţã │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 40 │ 12 │ 35 │ 12 │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘2. Dacã:
> valoarea estimatã a contractului este mai mare decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
> a fost publicat un anunţ de intenţie;- zile -
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Termenul minim care poate fi acordat │ Dacã perioada minimã nu poate fi │
│ pentru depunerea ofertelor │respectatã din motive de urgenţã │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 22 │ 12 │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘3. Dacã:
> valoarea estimatã a contractului este egalã sau mai micã decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;


- zile -
┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Termenul minim │ Dacã documentaţia │Dacã perioada minimã nu │
│ care poate fi acordat │ este accesibilã │poate fi respectatã din │
│ pentru depunerea │ în SEAP │ motive de urgenţã │
│ ofertelor │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 22 │ 17 │ 12 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘În cazul procedurii de dialog competitiv: perioada de timp cuprinsã între data transmiterii spre publicare a anunţului de participare la etapa I a procedurii şi data limitã de depunere a candidaturilor poate fi redusã dupã cum urmeazã:
1. Dacã:
> valoarea estimatã a contractului este mai mare decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:- zile -
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Termenul minim care poate fi acordat │ Dacã se transmite electronic la │
│ pentru depunerea candidaturilor │ JOUE │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 37 │ 30 │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘2. Dacã:
> valoarea estimatã a contractului este egalã sau mai micã decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:-zile-
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Termenul minim care poate fi acordat pentru depunerea candidaturilor │
│ dacã se transmite în SEAP este de │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘În cazul aplicãrii procedurii de dialog competitiv, data limitã pentru depunerea ofertelor finale se stabileşte de comun acord cu candidaţii preselectaţi în cadrul rundelor de dialog. Se transmite o invitaţie de participare la etapa de evaluare a ofertelor finale, care trebuie sã conţinã:
> referinţe privind anunţul de participare publicat;
> data limitã stabilitã pentru depunerea ofertelor;
> adresa la care se transmit ofertele;
> limba/limbile în care trebuie elaborate ofertele;
> data deschiderii ofertelor;
> precizãri referitoare la prezentarea unor documente suplimentare.
În cãzul procedurii de negociere cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare: perioada de timp cuprinsã între data transmiterii spre publicare a anunţului de participare la etapa I a procedurii şi data limitã de depunere a candidaturilor poate fi redusã dupã cum urmeazã:
1. Dacã:
> valoarea estimatã a contractului este mai mare decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci:┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Termenul minim │ Perioada nu poate│ Dacã se transmite │Dacã se transmite │
│ care poate fi │fi respectatã din │ electronic la JOUE│electronic la │
│ acordat pentru │ motive de urgenţã│ │JOUE, iar perioada│
│ depunerea │ │ │nu poate fi │
│ candidaturilor │ │ │respectatã din │
│ │ │ │motive de urgenţã │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 37 │ 15 │ 30 │ 10 │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘2. Dacã:
> valoarea estimatã a contractului este egalã sau mai micã decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,


-zile-
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Termenul minim care poate fi acordat pentru depunerea candidaturilor │
│ dacã se transmite în SEAP este de │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘În cazul aplicãrii procedurii de negociere, oferta finalã se depune la solicitarea autoritãţii contractante adresatã candidatului care în urma negocierilor, a prezentat cea mai avantajoasã ofertã.
În cazul procedurii de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare: legislaţia în vigoare nu impune respectarea unor termene minime, dar observatorul are obligaţia de a verifica dacã autoritatea contractantã a prevãzut un termen rezonabil între data transmiterii invitaţiei de participare şi data deschiderii ofertelor, pentru a putea fi parcurse procedurile interne ale UCVAP şi pentru a putea permite întocmirea în bune condiţii a ofertei/ofertelor.
În cazul procedurii de concurs de soluţii: perioada de timp cuprinsã între data transmiterii spre publicare a anunţului de participare şi data limitã de depunere a proiectelor trebuie sã fie de cel puţin 52 de zile, nefiind aplicabilã nicio reducere a acestei perioade.

4.2. Etapa 2 - Analiza documentaţiei de atribuire
Descrierea activitãţii
Aceastã etapã cuprinde activitatea de analizã desfãşuratã de observatorul desemnat, dupã transmiterea Deciziei de verificare şi pânã la participarea la şedinţa de deschidere a ofertelor. Decizia de verificare constituie şi solicitare de prezentare de cãtre autoritatea contractantã a documentaţiei de atribuire. Documentaţia de atribuire este însoţitã de Declaraţia de conformitate. Declaraţia de conformitate este o declaraţie scrisã, de asumare a rãspunderii autoritãţii contractante pentru întocmirea documentaţiei de atribuire, prin folosirea modelului prezentat în Capitolul 7, pct. 7.5, semnatã de reprezentantul legal al autoritãţii contractante şi de şeful compartimentului de achiziţii publice.
Documentaţia de atribuire este elaboratã, sau dupã caz definitivatã sub coordonarea compartimentului intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publicã al autoritãţii contractante. Documentaţia de atribuire trebuie sã fie clarã, completã, fãrã echivoc şi sã respecte prevederile legale. Documentaţia de atribuire trebuie sã cuprindã, fãrã a se limita la cele ce urmeazã, cel puţin:
a) informaţii generale privind autoritatea contractantã, în special cu privire la adresã - inclusiv telefon, fax, e-mail - persoane de contact, mijloace de comunicare, etc;
b) instrucţiuni privind date limitã care trebuie respectate şi formalitãţile care trebuie îndeplinite în legãturã cu participarea la procedura de atribuire;
c) dacã sunt solicitate, cerinţele minime de calificare, precum şi documentele care urmeazã a fi prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;
d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivã, aceasta din urmã fiind utilizatã în cazul aplicãrii procedurii de dialog competitiv sau de negociere;
e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare;
f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigãtoare, corespunzãtor prevederilor <>Cap. V -Secţiunea a 3-a din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 ;
g) instrucţiuni privind modul de utilizare a cãilor de atac;
h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Activitate premergãtoare
Începerea activitãţii de verificare

Referinţe
● <>Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , art. 20; art. 33;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 , art. 4-15;
● <>Ordinul nr. 155/2006 , Cap. IV; SubCap. IV; Secţiunea 5;
● <>Ordinul nr. 155/2006 , Formular "Paşi de urmat".
● <>Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 , art. 5; 10;
● Normele aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 , art. 13.

Personalul implicat
Observatorul desemnat

Instrucţiuni pas cu pas
1. Dupã ce a primit Decizia de verificare, autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite observatorului desemnat, la adresa indicatã, documentaţia de atribuire aferentã procedurii, în termen de 3 zile lucrãtoare de la înregistrarea deciziei. În situaţia în care observatorul duce personal Decizia de verificare la autoritatea contractantã, acesta va solicita şi punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire şi a Declaraţiei de conformitate. În cazul în care reprezentantul autoritãţii contractante nu poate semna Declaraţia de conformitate pe loc, observatorul va înregistra o adresã prin care solicitã Declaraţia de conformitate semnatã şi stampilatã.
2. Dacã documentaţia de atribuire nu este primitã în termenul solicitat, observatorul desemnat aplicã, dupã caz, sancţiunea contravenţionalã prevãzutã la <>art. 10, alin. (1). lit. b) din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 sau avertisment - în cazul în care apreciazã cã fapta este de gravitate redusã, în temeiul prevederilor <>art. 11 din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 , coroborat cu prevederile <>art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
3. Aplicarea sancţiunii contravenţionale nu anuleazã obligaţia autoritãţii contractante de a pune la dispoziţia observatorului documentaţia de atribuire.
4. Observatorul verificã existenţa condiţiilor preliminare pentru iniţierea procedurii de achiziţie prevãzute la <>art. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 , completând Lista de verificare nr. 2, în termen de maxim 3 zile lucrãtoare de la înregistarea Deciziei de verificare.
5. Observatorul analizeazã documentaţia de atribuire, completând Lista de verificare nr. 3, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la primirea acesteia.
6. Documentaţia de atribuire trebuie sã conţinã aceleaşi cerinţe minime ca cele prevãzute în anunţul de participare. In cazul în care cerinţele din anunţul de participare nu se regãsesc în documentaţia de atribuire se aplicã cele din anunţ.
7. Se analizeazã dacã specificaţiile tehnice din caietul de sarcini indicã o anumitã origine, sursã, producţie, un procedeu special, o marcã de fabricã sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţã de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
8. Dacã observatorul constatã neconformitãti, neconcordanţe, erori sau omisiuni faţã de legislaţia aplicabilã în domeniu, emite Note intermediare.
9. Notele intermediare se înregistreazã de îndatã la autoritatea contractantã, pentru ca aceasta sã poatã opera corecţiile necesare, conform recomandãrilor, înaintea datei limitã de depunere a candidaturilor/ofertelor.
10. Observatorul va urmãri deciziile autoritãţii contractante luate în conformitate cu <>art. 17 din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 .
11. Dacã autoritatea contractantã decide sã continue procedura fãrã remedierea neconformitãtilor semnalate, observatorul emite Avizul consultativ, pe baza Notelor intermediare neremediate.
12. Avizul consultativ, prevãzut la <>art. 5, alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 , se emite de structura UCVAP sau CVAP, prin completarea modelului din Capitolul 7, şi se transmite autoritãţii contractante în cel mult 3 zile lucrãtoare de la finalizarea activitãţii de verificare.
13. UCVAP/CVAP are obligaţia de a transmite Avizul consultativ şi ANRMAP, precum şi, dupã caz, organului ierarhic superior al autoritãţii contractante.
14. În cazul proiectelor finanţate din fonduri europene. Avizul consultativ se transmite şi autoritãţii de management competente.
Pentru aceastã etapã de verificare, observatorul va întocmi Lista de verificare nr. 2 si Lista de verificare nr. 3.
Sintetic activitatea este prezentatã în Diagrama nr. 6.

Lista de verificare nr. 2 - Verificarea iegalitãţii iniţierii procedurii de atribuire


Autoritatea contractantã: .....................
Decizia de verificare nr. .....................
Tip procedurã .................................

┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────────┐
│Nr. │ Aspecte procedurale verificate │Da/│ Observaţii │
│crt.│ │Nu │(act normativ art.,│
│ │ │ │ alin.) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 1.│A fost întocmitã Nota justificativã privind │ │ │
│ │selectarea procedurii (cu excepţia procedurilor │ │ │
│ │de licitaţie deschisã sau restrânsã)? │ │ │
│ │Este avizatã de compartimentul juridic? │ │ │
│ │Este aprobatã de conducãtorul autoritãţii? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 2.│Procedura verificatã este inclusã în Programul │ │ │
│ │anual al achiziţiilor publice? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 3.│Programul anual al achiziţiilor publice este │ │ │
│ │avizat de compartimentul financiar contabil şi │ │ │
│ │aprobat de cãtre conducãtorul autoritãţii │ │ │
│ │contractante? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 4.│Au fost identificate fondurile disponibile? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 5.│A fost întocmitã Nota justificativã privind │ │ │
│ │estimarea valorii contractului? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 6.│A fost întocmitã Nota justificativã privind │ │ │
│ │cerinţele minime referitoare situaţia economicã │ │ │
│ │şi financiarã ori la capacitatea tehnicã şi/sau │ │ │
│ │profesionalã a operatorilor economici? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 7.│A fost întocmitã Nota justificativã privind │ │ │
│ │stabilirea factorilor de evaluare şi a ponderii │ │ │
│ │acestora? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 8.│Documentaţia de atribuire a fost întocmitã de │ │ │
│ │o firmã de consultanţã cu supervizarea │ │ │
│ │compartimentului intern de achiziţii publice? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 9.│A fost semnatã Declaraţia de conformitate? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 10.│Alte observaţii │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────────┤
│Data: │
│ │
│Observator desemnat: SEMNÃTURA │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru completarea listei de verificare sunt aplicabile instrucţiunile precizate la Lista de verificare nr. 1.

Lista de verificare nr. 3 - Analiza documentaţiei de atribuire


Autoritatea contractantã: ...................
Decizia de verificare nr. ...................
Tip procedurã ...............................

┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────────┐
│Nr. │ Aspecte procedurale analizate │Da/│ Observaţii │
│crt.│ │Nu │ (lege, art., │
│ │ │ │ alin.) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 1.│Informaţii generale privind autoritatea │ │ │
│ │contractantã (adresã, telefon, fax, e-mail) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 2.│Persoana de contact │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 3.│Mijloace de comunicare │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 4.│Termene pentru participarea la procedurã │ │ │
│ │(corespunzãtor anunţului de participare) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 5.│Criteriile de calificare/selecţie sunt definite │ │ │
│ │clar şi se referã la: │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ │a. situaţia personalã a candidatului sau │ │ │
│ │ ofertantului │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ │b. autorizãrile necesare pentru desfãşurarea │ │ │
│ │ activitãţii profesionale │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ │c. situaţia economicã şi financiarã │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ │d. capacitatea tehnicã şi/sau profesionalã │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ │e. standarde de asigurare a calitãţii │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ │f. standarde privind managementul mediului │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 6.│Existã definite în caietul de sarcini │ │ │
│ │specificaţii tehnice care indicã o anumitã │ │ │
│ │origine, sursã, producţie, un procedeu special, │ │ │
│ │o marcã de fabricã sau de comerţ, un brevet de │ │ │
│ │invenţie, o licenţã de fabricaţie, care au ca │ │ │
│ │efect favorizarea sau eliminarea anumitor │ │ │
│ │operatori economici sau a anumitor produse? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 7.│Orice referire în specificaţiile tehnice, la │ │ │
│ │standarde sau norme este însoţitã de "sau │ │ │
│ │echivalent"? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 8.│Orice definiţie din specificaţiile tehnice care │ │ │
│ │poate favoriza anumiţi operatori economici │ │ │
│ │este însoţitã de "sau echivalent"? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 9.│Instrucţiunile privind modul de elaborare şi │ │ │
│ │depunere a ofertei tehnice şi a celei financiare,│ │ │
│ │au fost menţionate şi sunt clare? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 10.│Ponderile şi sistemul de determinare a factorilor│ │ │
│ │de evaluare sunt clar definite? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 11.│Cerinţele referitoare la calificare sunt diferite│ │ │
│ │de factorii de evaluare? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 12.│Factorii de evaluare a ofertelor au legãturã │ │ │
│ │directã cu natura şi obiectul contractului? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 13.│Existã instrucţiuni referitoare la utilizarea │ │ │
│ │cãilor de atac? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 14.│Existã informaţii referitoare la clauzele │ │ │
│ │contractuale obligatorii? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 15.│Garanţia de participare depãşeşte 2% din valoarea│ │ │
│ │estimatã a contractului de achiziţie? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 16.│Garanţia de bunã execuţie depãşeşte 10% din │ │ │
│ │preţul contractului fãrã TVA? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 17.│Perioada de valabilitate a ofertelor se plaseazã │ │ │
│ │într-un interval rezonabil de timp? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 18.│Perioada de valabilitate a garanţiei de │ │ │
│ │participare şi perioada de valabilitate a │ │ │
│ │ofertelor sunt corelate? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 19.│A fost menţionat cursul de referinţã pentru │ │ │
│ │ofertele care vor fi prezentate într-o altã │ │ │
│ │monedã? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 20.│Alte observaţii │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────────┤
│ Data: │
│ │
│ Observator desemnat: SEMNÃTURA │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru completarea listei de verificare sunt aplicabile instrucţiunile precizate la Lista de verificare nr. 1.

Diagrama nr. 6

Etapa 2 - Analiza documentaţiei de atribuire╔═══════════════════════╗ ╔═════════════╗ ╔══════════════╗
║Autoritãţi Contractante║ ║ UCVAP/CVAP ║ ║ Observaţii ║
╚═══════════════════════╝ ╚═══════╤═════╝ ╚══════════════╝
^ │
│ v
│ ╔══════════╗
│ ║Observator║
│ ║desemnat ║
│ ╚═╤════════╝
│ │
│ v
│ ════════════
│ (Dupã etapa 1)
│ ════════╤═══
│ │
│ │
│ v
│ ┌──────────────┐
│ │Observatorul │
│ │solicitã │
│ │autoritãţii │ ╔════════════════╗
│ │contractante │ ║OUG nr. 30/2006 ║


│ │de atribuire │ ║Normele aprobate║
│ │în termen de │ ║prin HG nr. 942/║
│ 𗈗 zile │ 󩎪 art. 13(3) ║


│ └──────┬───────┘ ╚════════════════╝
│ │
│ │
│ ┌──────────────────┘
│ │
│ v
│ ┌────────────┐
│ │ A trimis │
│ │Autoritatea │NU
│ │Contractantã├───────┐
│ │documentaţia│ │
│ │ în 3 zile │ │
│ │lucrãtoare? │ │
│ └────┬───────┘ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ v
╔══════┴═════════╗ │ ┌────────────────────────────┐ ╔════════════════╗
║Se inregistreazã║ │ │ Se constatã fapta │ ║OUG nr. 30/2006 ║


║la autoritatea ║ │ │ autoritatea contractantã │ ╚════════════════╝
║contractantã ║ │ │cu o amendã de 5000-7000 RON│


╚════════════════╝ │ └────────────────────────────┘


│ ╔══════════════════════════╗
└─────>║Verificarea legalitãţii ║
║iniţierii procedurii de ║
║atribuire şi conformitatea║
║documentaţiei de atribuire║
║cu prevederile legale ║
╚════════╤═════════════════╝

v
╔══════════════════════════╗
║Lista de verificare nr. 2 ║ ╔════════════════╗
║Verificarea legalitãţii ║ ║OUG nr. 30/2006 ║
║iniţierii procedurii de ║ ║art. 3 ║


║Lista de verificare nr. 3 ║ ║prin HG nr. 925/║
║Verificarea documentaţiei ║ 󩎪 art. 7-15 ║
║de atribuire ║ ╚════════════════╝
╚════════╤═════════════════╝


V
DA ╔══════════════╗ NU


┌───╢ Existã ╟─────────┐
│ ║neconcordanţe?║ │
│ ╚══════════════╝ │
v │
┌─────────────────┐ v
│Notã intermediarã│ DA ═════════════
│Recomandãri de ├───────────>(Cãtre etapa 3)
│remediere │ ═════════════
└────────┬────────┘

v
┌─────────────────┐
│Notã intermediarã│
│neremediatã │
└────────┬────────┘

v
╔══════════════════╗
║Se preia în avizul║
║consultativ din ║
║etapa finalã 4 ║
╚══════════════════╝Etapa 3 - Verificarea derulãrii procedurilor de atribuire
Aceastã etapã cuprinde activitatea de verificare desfãşuratã de observatorul desemnat dupã analiza documentaţiei de atribuire şi pânã la finalizarea activitãţii de verificare. În acest capitol, sunt prezentate pe larg regulile care trebuie respectate de observator, pentru fiecare tip de procedurã în parte.
În aceastã etapã, observatorul este prezent la şedinţa de deschidere a ofertelor şi la şedinţele de evaluare, observând modul de lucru al comisiei de evaluare şi respectarea întocmai a cerinţelor din documentaţia de atribuire. Observatorul nu face parte din comisia de evaluare şi nu semneazã procesele verbale întocmite în urma derulãrii şedinţelor.

4.3.1. - Verificarea derulãrii procedurii de licitaţie deschisã
În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (2), lit. a din Normele aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 , observatorii desemnaţi participã la şedinţa de deschidere a ofertelor şi la şedinţele ulterioare ale comisiei de evaluare, având ca obiect evaluarea, analiza şi adjudecarea ofertei câştigãtoare. (Diagrama nr. 7). Autoritatea contractantã are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaţie electronicã, caz în care are obligaţia de a prevedea aceastã decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

1 - Şedinţa de deschidere

Descrierea activitãţii
Aceastã etapã cuprinde activitatea de verificare a respectãrii aspectelor procedurale prevãzute de lege pe parcursul derulãrii şedinţei de deschidere a ofertelor.
Şedinţa de deschidere se finalizeazã printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţii operatorilor economici care au depus oferte, în care se consemneazã modul de desfãşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor şi elementele principale ale fiecãrei oferte.
Concomitent cu participarea la şedinţa de deschidere, observatorul va înregistra la autoritatea contractantã o adresã prin care solicitã calendarul şedinţelor de evaluare, adresã întocmitã conform modelului prezentat în Cap. 7, punctul 7.9.

Activitãţi premergãtoare
● Analiza documentaţiei de atribuire

Referinţe
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 , art. 33;
● <>Ordinul nr. 155/2006 , Capitolul IV; SubCap IV; Secţiunea 5

Personalul implicat
Observatorul desemnat

Instrucţiuni pas cu pas
1. Deschiderea ofertelor trebuie sã aibã loc la data, ora si locul stabilit în anunţul de participare.
2. Observatorii desemnaţi vor observa dacã la şedinţa de deschidere sunt prezenţi toţi membrii comisiei de evaluare, sau în situaţia în care sunt absenţe, dacã existã înlocuiri cu membrii de rezervã, care sunt operatorii economici ce au depus oferte şi cine sunt reprezentanţii împuterniciţi prezenţi la deschidere, întocmind în acest scop "Lista participanţilor la şedinţa de deschidere".
3. Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o ofertã având ca singurã motivaţie absenta de la şedinţa de deschidere a reprezentanţilor operatorului economic care a depus oferta respectivã.
4. Comisia de evaluare şi membrii cooptaţi au obligaţia de a semna declaraţii de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajeazã sã respecte prevederile <>art. 74 din Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 şi prin care confirmã cã nu se aflã într-o situaţie care implicã existenţa unui conflict de interese.
5. În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor, observatorii desemnaţi vor urmãri dacã se verificã de cãtre comisia de evaluare modul de respectare a regulilor formale de depunere şi prezentare a ofertelor şi a documentelor care le însoţesc.
6. Observatorii desemnaţi vor urmãri dacã plicurile sunt sigilate, dacã sunt deschise de cãtre preşedintele comisiei de evaluare şi dacã acesta respectã obligaţia legalã de a anunţa urmãtoarele informaţii:
a) denumirea (numele) ofertanţilor;
b) modificãrile şi retragerile de oferte;
c) existenţa garanţiilor de participare;
d) elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv preţul;
e) cursul de referinţã care va sta la baza comparãrii preţurilor la evaluarea ofertelor prezentate într-o altã monedã;
f) propuneri de oferte alternative (dacã este cazul);
7. Dacã printre ofertanţi, se regãsesc întreprinderi mici şi mijlocii, observatorul va urmãri respectarea dispoziţiilor <>Legii nr. 346/2004 .
8. Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de deschidere care trebuie sã includã informaţiile anunţate de cãtre preşedintele comisiei.
9. Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor va fi semnat de cãtre membrii comisiei şi de cãtre reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi la deschiderea ofertelor.
10. Observatorul nu semneazã procesul-verbal al şedinţei de deschidere, putând fi doar menţionat faptul cã a particiat la şedinţa de deschidere, dacã comisia de evaluare considerã acest lucru necesar;
11. Reprezentanţii ofertanţilor prezenţi vor primi câte o copie a procesului verbal al şedinţei de deschidere;
12. Observatorul se asigurã, prin documente doveditoare, cã obligaţia comisiei de evaluare de a transmite un exemplar al procesului-verbal al şedinţei de deschidere tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacã aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere, a fost îndeplinitã.
13. Pe parcursul derulãrii şedinţei de deschidere observatorii desemnaţi întocmesc Lista de verificare nr. 4 şi vor solicita o copie a procesului verbal al şedinţei de deschidere.
14. Dacã este cazul, pentru toate neconformitãţile cu legea constatate, observatorul va emite Notã intermediarã în cadrul şedinţei.
15. În cazul în care şedinţa de deschidere se desfãşoarã în afara programului de lucru al autoritãţii contractante şi registratura nu funcţioneazã, nota intermediarã emisã, se va înmâna preşedintelui comisiei de evaluare, sub semnãtura si cu menţionarea datei. În cazul refuzului preşedintelui comisiei de evaluare, se va face menţiona acest aspect în nota intermediarã, care va fi înregistratã la autoritatea contractantã, în prima zi lucrãtoare.
16. Pentru alte aspecte sesizate de cãtre observator, dar care nu reprezintã neconformitãţi, se vor face menţiuni în Raportul de activitate.
17. Dupã finalizarea şedinţei de deschidere, observatorul înmâneazã preşedintelui comisiei de evaluare, adresa pentru comunicarea calendarului şedinţelor de evaluare, întocmitã conform modelului din Capitolul 7, punctul 7.9. Adresa se întocmeşte în 2 exemplare, se înregistrezã la autoritatea contractantã, un exemplar rãmâne la preşedintele comisiei de evaluare, iar un exemplar se ataşeazã la Dosarul procedurii.

Activitãţile urmãtoare
a) Participarea la şedinţele comisiei de evaluare

Lista de verificare nr. 4 - Şedinţa de deschidere a ofertelor


Autoritatea contractantã: .........
Decizia de verificare nr. .........
Tip procedurã .....................

┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────────┐
│Nr. │ Aspecte procedurale verificate │Da/│ Observaţii │
│crt.│ │Nu │(act normativ art.,│
│ │ │ │ alin.) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 1.│Autoritatea contractantã a desemnat comisia de │ │ │
│ │evaluare? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 2.│Existã experţi cooptaţi? Din cadrul autoritãţii │ │ │
│ │contractante şi/sau din cadrul altor instituţii? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 3.│Este permisã participarea la şedinţã a │ │ │
│ │reprezentanţilor împuterniciţi ai operatorilor │ │ │
│ │economici care au depus oferte? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 4.│Preşedintele comisiei de evaluare declarã │ │ │
│ │deschisã şedinţa şi citeşte componenţa comisiei │ │ │
│ │de evaluare? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 5.│Preşedintele comisiei de evaluare precizeazã │ │ │
│ │procedura de atribuire aleasã de autoritatea │ │ │
│ │contractantã şi prezintã temeiul legal al │ │ │
│ │acesteia? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 6.│Preşedintele comisiei de evaluare anunţã │ │ │
│ │operatorii economici care au depus oferte? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 7.│Ofertele respinse au fost depuse dupã data şi ora│ │ │
│ │limitã indicate în anunţul de participare sau nu │ │ │
│ │sunt însoţite de garanţia de participare? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 8.│Toate ofertele sunt sigilate şi ştampilate │ │ │
│ │conform precizãrilor din documentaţia de │ │ │
│ │atribuire? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 9.│Preşedintele comisiei de evaluare deschide │ │ │
│ │ofertele şi anunţã: │ │ │
│ │a) denumirea ofertanţilor; │ │ │
│ │b) modificãrile şi retragerile de oferte; │ │ │
│ │c) existenţa garanţiilor de participare; │ │ │
│ │d) elementele principale ale propunerilor │ │ │
│ │ financiare, inclusiv preţul; │ │ │
│ │e) cursul de referinţã care va sta la baza │ │ │
│ │ comparãrii ofertelor preţurilor la evaluarea │ │ │
│ │ ofertelor prezentate într-o altã monedã; │ │ │
│ │f) propuneri de oferte alternative. │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 10.│Pe parcursul derulãrii şedinţei de deschidere │ │ │
│ │au fost constatate situaţii speciale? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 11.│Procesul verbal al şedinţei de deschidere include│ │ │
│ │informaţiile anunţate de preşedintele comisiei de│ │ │
│ │evaluare? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 12.│Deciziile comisiei de evaluare au fost luate │ │ │
│ │cu votul a 2/3 din numãrul membrilor sãi? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 13.│Alte observaţii │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────────┤
│Data: │
│ │
│Observator desemnat: SEMNÃTURA │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anexa la Lista de verificare nr. 4

Lista participanţilor ia şedinţa de deschidere


┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────┐
│Nr. │Numele şi prenumele │Da/Nu│Comentarii│
│Crt.│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤
│ 1.│Comisia de evaluare: │ │ │
│ 𗈕.......................... Preşedinte │ │ │
│ 𗈖......................... Membru │ │ │
│ 𗈗......................... Membru │ │ │
│ │ ......................... │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤
│ 2.│Reprezentanţii ofertanţilor │ │ │
│ 𗈕......................... pt. S.C. .................. │ │ │
│ 𗈖......................... pt. S.C.................... │ │ │
│ │ ..................................................... │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤
│ 3.│Alte persoane prezente │ │ │
│ 𗈕 ............................... │ │ │
│ 𗈖 ............................... │ │ │
│ │ ......................... │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────┤
│Data ................... │
│ │
│Observator desemnat SEMNÃTURA │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru completarea listei de verificare sunt aplicabile instrucţiunile precizate la Lista de verificare nr. 1.

2 - Şedinţele de evaluare a ofertelor

Descrierea activitãţii
Aceastã etapã cuprinde activitatea de verificare a respectãrii aspectelor procedurale prevãzute de lege, pe parcursul derulãrii şedinţelor de evaluare a ofertelor. Observatorul desemnat are obligaţia de a participa la activitãţile comisiei de evaluare pentru a observa dacã aceasta îşi îndeplineşte atribuţiile privind:
a) verificarea cerinţelor minime de calificare;
b) stabilirea clarificãrilor la documentele prezentate de ofertanţi;
c) primirea rãspunsurilor la solicitãrile de clarificãri, precum şi a documentelor solicitate;
d) stabilirea operatorilor economici calificaţi;
e) verificarea ofertelor;
f) stabilirea clarificãrilor cu privire la ofertele prezentate, precum şi primirea rãspunsurilor la acestea;
g) stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum şi a celor admisibile;
h) dacã este cazul, derularea etapei suplimentare de licitaţie electronicã
i) stabilirea ofertei/ofertelor câştigãtoare sau, dupã caz, anularea procedurii

Toate activitãţile comisiei de evaluare, prezentate mai sus, se pot desfãşura într-o singurã sau mai multe şedinţe de evaluare.

Activitãţi premergãtoare
● Participarea la şedinţa de deschidere ofertelor

Referinţe
● <>Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , Capitolul V, Secţiunea 2;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 , Capitolul VI;
● <>Ordinul nr. 155/2006 , Capitolul IV; SubCap IV; Secţiunea 7;

Personalul implicat
Observatorul desemnat

Instrucţiuni pas cu pas
1. La întrunirile comisiei de evaluare au dreptul sã participe numai membrii acesteia, experţii cooptaţi şi observatorii desemnaţi. Pentru fiecare şedinţã de evaluare, observatorul va întocmi "Lista participanţilor la şedinţa de evaluare".
2. Se va avea în vedere calendarul estimativ de derulare a procedurii şi perioada solicitatã pentru valabilitatea ofertelor, iar în cazul în care observatorul nu este înştiinţat, se va menţiona acest aspect în Raportul de activitate.
3. Se va observa, dacã au fost verificate prioritar, de cãtre comisia de evaluare, urmãtoarele aspecte:
a) dacã viciile de formã ale documentelor şi ofertelor prezentate de cãtre operatorul economic se remediazã de cãtre comisia de evaluare, dar numai cu acceptul acestuia. Dacã operatorul economic nu acceptã remedierea acestora, atunci oferta se considerã neconformã.
b) dacã, pentru fiecare ofertã în parte, comisia stabileşte care sunt clarificãrile necesare, completãrile formale şi confirmãrile necesare pentru evaluarea acesteia.
c) dacã este stabilitã perioada de timp rezonabilã acordatã pentru transmiterea clarificãrilor.
d) dacã ofertantul nu transmite, în perioada stabilitã, clarificãrile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi consideratã neconformã.
e) dacã ofertantul modificã, prin rãspunsurile pe care le prezintã, conţinutul propunerii tehnice, iar aceasta nu mai rãspunde în mod substanţial cerinţelor caietului de sarcini, oferta sa va fi consideratã neconformã.
f) dacã ofertantul modificã, prin rãspunsurile pe care le prezintã, conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi consideratã neconformã, cu excepţia situaţiei privind corectarea erorilor aritmetice.
g) dacã ofertantul nu acceptã completarea sau remedierea omisiunilor sau condiţioneazã acest lucru de modificarea propunerii financiare, atunci oferta sa va fi consideratã neconformã.
h) în cazul atribuirii unui contract de furnizare, oferta care conţine o cantitate mai micã decât cantitatea totalã solicitatã prin caietul de sarcini se considerã oferta neconformã.
i) se resping ofertele necorespunzatoare, respectiv cele care sunt irelevante în raport cu obiectul contractului, inacceptabile sau neconforme.
Indiferent de numãrul şedinţelor de evaluare, observatorul va completa urmãtoarele liste de verificare:
a) Lista de verificare nr. 5, cuprinzând observaţiile privind modul de evaluare, de cãtre comisie, a cerinţelor minime de calificare, a respectãrii procedurii de solicitare a unor clarificãri, dacã sunt necesare, primirea rãspunsurilor şi eventual a documentelor solicitate, stabilirea operatorilor economici calificaţi;
b) Lista de verificare nr. 6 cuprinzând observaţiile privind derularea şedinţei de evaluare privind verificarea de cãtre comisie a ofertelor, stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum şi a celor admisibile.

Lista de verificare nr. 5 - Şedinţa de evaluare a ofertelor


Autoritatea contractantã: ........................
Decizia de verificare nr. ........................
Tip procedurã ....................................

┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────────┐
│Nr. │ Aspecte procedurale verificate │Da/│ Observaţii │
│crt.│ │Nu │(act normativ art.,│
│ │ │ │ alin.) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 1.│Orice decizie cu privire la calificarea │ │ │
│ │ofertanţilor a fost adoptatã de cãtre comisia │ │ │
│ │de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare │ │ │
│ │şedinţei de deschidere? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 2.│Procesul verbal al şedinţei de deschidere a │ │ │
│ │fost transmis operatorilor economici care nu │ │ │
│ │au participat la şedinţa de deschidere? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 3.│Calificarea ofertanţilor se face numai pe │ │ │
│ │baza criteriilor enunţate în anunţul de │ │ │
│ │participare şi documentaţia de atribuire? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 4.│La şedinţele de evaluare au participat alte │ │ │
│ │persoane decât membrii comisiei de │ │ │
│ │evaluare, experţii cooptaţi şi observatorii? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 5.│Toate şedinţele de evaluare s-au desfãşurat │ │ │
│ │la sediul autoritãţii contractante? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 6.│Pe parcursul şedinţelor de evaluare, │ │ │
│ │comisia de evaluare a asigurat securitatea │ │ │
│ │ofertelor depuse? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 7.│Solicitarea de completare a documentelor │ │ │
│ │de calificare ce lipsesc este permisã prin │ │ │
│ │documentaţia de atribuire care nu exclude │ │ │
│ │prezentarea ulterioarã a acelor documente? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 8.│Este permisã completarea documentelor │ │ │
│ │lipsã în situaţia în care ofertantul a omis sã │ │ │
│ │prezinte mai mult de 3 dintre documentele │ │ │
│ │solicitate prin documentaţia de atribuire sau │ │ │
│ │dacã acceptarea depunerii documentelor ar │ │ │
│ │crea un beneficiu evident în raport cu alţi │ │ │
│ │ofertanţi? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 9.│Prin solicitãrile de clarificare s-a asigurat │ │ │
│ │respectarea principiul tratamentului egal şi a │ │ │
│ │regulilor de transmitere şi primire a datelor? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 10.│Comisia de evaluare a finalizat activitatea │ │ │
│ │de evaluare în perioada de valabilitate a │ │ │
│ │ofertelor? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 11.│Orice decizie a comisiei de evaluare al │ │ │
│ │întrunit votul a cel puţin 2/3 din numãrul │ │ │
│ │membrilor sãi? │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┤
│ 12.│Alte observaţii │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────────┤
│ Data: │
│ │
│ Observator desemnat: SEMNÃTURA │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Pentru completarea listei de verificare, sunt aplicabile instrucţiunile precizate la Lista de verificare nr. 1.

Lista de verificare nr. 6 - Stabilirea ofertelor ca fiind inacceptabile, neconforme sau admisibile

Autoritatea contractantã: ............................
Decizia de verificare nr. ............................
Tip procedurã ........................................┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│Nr.│ Aspecte procedurale verificate │Da/│Observaţii│
│Crt│ │Nu │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 1.│Orice decizie a comisiei de evaluare a întrunit votul a │ │ │
│ │cel puţin 2/3 din numãrul membrilor sãi? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 2.│Comisia de evaluare a verificat dacã: │ │ │
│ │ a) Situaţia personalã a ofertantului corespunde │ │ │
│ │ cerinţelor prevãzute de art. 180 si 181 din OUG │ │ │
│ │ nr. 34/2006? │ │ │
│ │ b) Oferta îndeplineşte cerinţele minime de calificare? │ │ │
│ │ c) Oferta este alternativã, dar anunţul de participare │ │ │
│ │ nu permite depunerea variantelor? │ │ │
│ │ d) Oferta respectã regulile obligatorii referitoare la │ │ │
│ │ protecţia mediului, angajaţilor, etc, dacã acestea │ │ │
│ │ au fost solicitate? │ │ │
│ │ e) Preţul din oferta financiarã depãşeşte valoarea │ │ │
│ │ fondurile disponibile? │ │ │
│ │ f) Oferta are un preţ anormal de scãzut? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 3.│Comisia de evaluare a verificat dacã: │ │ │
│ │ a) Oferta tehnicã îndeplineşte specificaţiile solicitate│ │ │
│ │ prin caietul de sarcini? │ │ │
│ │ b) Clauzele contractuale conţin propuneri ce sunt în │ │ │
│ │ mod evident dezavantajoase pentru autoritatea │ │ │
│ │ contractantã? │ │ │
│ │ c) Propunerea financiarã, conţine preţuri care nu sunt │ │ │
│ │ rezultatul liberei concurenţe? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 4.│Oferta financiarã conţine vicii de formã sau erori │ │ │
│ │aritmetice pe care ofertantul nu a fost de acord sã le │ │ │
│ │remedieze? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 5.│Alte observaţii │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┤
│Data: │
│ │
│ │
│Observator desemnat: SEMNÃTURA: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru completarea listei de verificare, sunt aplicabile instrucţiunile precizate la Lista de verificare nr. 1.

3. Şedinţa de stabilire a ofertei câştigãtoare

Descrierea activitãţii
Aceastã etapã cuprinde observarea activitãţii comisiei de evaluare privind respectarea aspectelor procedurale pentru stabilirea ofertei câştigãtoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicãrii criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

Activitate premergãtoare
Urmãrirea şedinţelor comisiei de evaluare pentru stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme si admisibile.

Referinţe
● <>Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , art. 200; 201; 206; 207; 208;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 , art. 82, 83;
● <>Ordinul nr. 155/2006 , Capitolul IV; SubCap. IV; Secţiunea 8;

Personalul implicat
Observatorul desemnat

Instrucţiuni pas cu pas
1. Alegerea ofertei câştigãtoare trebuie sã se facã pe baza criteriului de atribuire stabilit în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire;
2. Dacã criteriul utilizat a fost "preţul cel mai scãzut", atunci evaluarea ofertelor se realizeazã prin compararea preţului, fãrã TVA, al fiecãrei oferte admisibile în parte şi prin întocmirea, în ordinea descrescãtoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza cãruia se stabileşte oferta câştigãtoare.
3. Dacã criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publicã a fost "oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere economic", clasamentul se întocmeşte în ordinea crescãtoare a punctajului acordat. Punctajul obţinut de fiecare ofertã, reprezintã media aritmeticã a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de evaluare în parte.
4. Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie sã întruneascã votul a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor sãi.
5. Observatorul va solicita o copie a Raportului procedurii de atribuire şi va verifica acurateţea modului de întocmire, mai înainte de semnarea acestuia de cãtre membrii comisiei de evaluare.
6. Observatorul va verifica dacã Raportul procedurii de atribuire a fost aprobat de conducãtorul autoritãţii contractante şi dacã comunicãrile cãtre participanţii la procedurã au fost transmise în termenul legal.
7. Observatorul va completa Lista de verificare nr. 7 cu privire la conţinutul Raportului procedurii de atribuire.

Lista de verificare nr. 7- Aplicarea criteriului de atribuire şi conţinutul raportului procedurii de atribuire
Autoritatea contractantã: ............................
Decizia de verificare nr. ............................
Tip procedurã ........................................


┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│Nr.│ Aspecte procedurale verificate │Da/│Observaţii│
│Crt│ │Nu │(act norma│
│ │ │ │ativ, art.│
│ │ │ │alin.) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 1.│A fost respectat criteriul de atribuire │ │ │
│ │menţionat în anunţul de participare, şi │ │ │
│ │dupã caz ponderile factorilor de │ │ │
│ │evaluare? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 2.│Membrii comisiei de evaluare au întocmit │ │ │
│ │fişele individuale de punctaj? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │A fost menţionat în Raportul procedurii │ │ │
│ │obiectul contractului? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 2.│A fost menţionatã denumirea ofertanţilor │ │ │
│ │care au participat la procedurã? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 3.│Au fost indicate ofertele respinse şi motivele pe baza │ │ │
│ │cãrora s-a luat aceastã decizie? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 4.│A fost indicatã denumirea ofertantului câştigãtor, preţul│ │ │
│ │ofertei şi motivele pe baza cãrora s-a luat acesta │ │ │
│ │decizie? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 5.│A fost indicatã partea din contract ce urmeazã a fi │ │ │
│ │subcontractatã, împreunã cu numele subcontractantilor, │ │ │
│ │dacã este cazul? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 6.│Preşedintele si membrii comisiei de evaluare au semnat │ │ │
│ │raportul procedurii de atribuire? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 7.│Raportul procedurii a fost aprobat de reprezentantul │ │ │
│ │legal al autoritãţii contractante? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 7.│ Alte observaţii │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┤
│Data: │
│ │
│ │
│Observator desemnat: SEMNÃTURA │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru completarea listei de verificare, sunt aplicabile instrucţiunile precizate la Lista de verificare nr. 1.

Principalele etape de verificare a derulãrii procedurii de licitaţie deschisã┌────────────────┐ ┌─────────────────┐


| │ contractante │ │ │ |


| └──┬────┬────────┘ └────────┬────────┘ |
| ┌─┴┐ │ │ |
| └──┘ │ | ┌──┐ |
| │ | ┌──────𗍪 │ |
| │ | │ └──┘ |
| │ | v |
| │ | ┌──┐ |
| │ | 𗈗 │ |
| │ | └┬─┘ |
| │ | │ |
| │ | v |
| │ | ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐Da ┌──┐ |
| │ └──┘ └──┘ └┬─┘ └┬─┤ | |


| │ │Nu │ | |


| │ ┌───────────────┘ │ | |
| │ v │ | |
| │ ┌──┐ │ | |
| │ 𗈜 │<───────────────────────┘ | |
| │ └┬─┘ | |
| │ │ | |
| │ v | |
| │ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐Da ┌──┐ | |
| │ └──┘ └──┘ └┬─┘ ├─┬┘ | |
| │ │Nu │ │ | |
| ┌───────────────────────────────────┘ │ | |
| v │ | |
| ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ │ | |
| └┬─┘ └──┘ └┬─┘ | |
| │ ^ │ | |
| │ │ │ | |
| v v v | |
| ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐Da ┌───┐ | |
| └┬─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └┬─┘ └┬─┬┘ | |
| │ │ │ │ | |
| │ ┌───────────────┘Nu │ | |
| v v │ | |
| ┌──┐ ┌──┐ │ | |


| └┬─┘<----- └┬─┘ | |
| │ | │ | |
| v | v | |


| ┌──┐ | ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐Da ┌──┐ | |
| └┬─┘ | ┌─────>└──┘ └──┘ └┬─┘ └┬─┤ | |
| v | │ │Nu │ │ | |
| ┌──┐ | │ │ │ │ | |
| 󧓠│ | │ │ │ │ | |
| └┬─┘ | │ │ │ │ | |
| │ | │ ┌───────────────┘ │ | |
| v | │ v │ | |
| ╔═══════╗ | │ ┌──┐ │ | |


| ║ ║ | │ | └┬─┘ | |
| ╞═══════╡ | │ | v | |


| │Nu Da│ | │ | ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐Da ┌──┐ | |
| ┌─┴┐ ┌┴─┐ | │ | └──┘ └──┘ └┬─┘ ├──┘ |


| └┬─┘ └┬─┘ │ | │ │ |


| └─┬──┘ │ | │ │ ┌──┐ |
| │ │ | │ ├──>󧓮│ |
| │ │ | v │ └──┘ |
| v ┌─────┘ v ┌──┐ │ |
| ┌──┐ ┌─┴┐ ┌──┐ ┌──┐ 󧓯│<───┘ |
| 󧓰├─>󧓱├────>󧓲├─>󧓳│ └──┘ |
| └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ | |


| |
-------------------------------------------

Legeandã:


─────────
1 - Înregistrarea decizie de verificare şi solicitarea documentaţiei
de atribuire
2 - UCVAP Observator desemnat
3 - Etapa 1 Începerea activitãţii de verificare
4 - Înregistrarea deciziei la autoritatea contractantã şi verificarea
regulilor de publicitate
5 - Lista de verificare nr. 1 Verificarea respectãrii regulilor de
publicitate şi a termenelor legale pentru orice procedurã de
atribuire
6 - Existã neconcordanţe?
7 - Notã intermediarã Recomandãri de remediere
8 - Etapa 2 Verificarea documemtaţiei de atribuire
9 - Veridicarea legalitãţii iniţierii procedurii de atribuire şi
conformitatea documentaţiei de atribuire cu prevederile legale
10 - Lista de verificare nr. 2 Verificarea legalitãţii iniţierii
procedurii de atribuire Lista de verificare nr. 3 Verificarea
documentaţiei de atribuire
11 - Existã neconcordanţe?
12 - Notã intermediarã Recomandãri de remediere
13 - Deschiderea ofertelor într-o şedinţã publicã
14 - Adresa prin care se solicitã calendarul şedinţelor de evaluare
15 - Etapa 3.1 Verificarea modului de derulare a şedinţei de deschidere
16 - Proces-verbal de deschidere
17 - Rãspuns la adresa prin care s-a solicitat calendarul şedinţelor
de evaluare
18 - Verificarea respectãrii aspectelor procedurale prevãzute de lege
pe parcursul derulãrii şedinţei de deschidere
19 - Lista de verificare nr. 4 Şedinţa de deschidere a ofertelor
20 - Existã neconcordanţe?
21 - Notã intermediarã Recomandãri de remediere
22 - Comisia de evaluare analizeazã criteriile de clificare ale
ofertanţilor
23 - Comisia de evaluare verificã conformitatea a Ofertelor tehnice
24 - Comisia de evaluare verificã conformitatea a Ofertelor financiare
25 - Etapa 3.2 Verificarea modului de derulare a şedinţelor de evaluare
a ofertelor
26 - Verificarea respectãrii aspectelor procedurale prevãzute de lege pe
parcursul derulãrii şedinţei de evaluare a ofertelor
27 - Lista de verificare nr. 5 Şedinţa de evaluare a ofertelor Lista de
verificare nr. 6 Stabilirea ofertelor ca fiind inacceptabile,
neconforme sau admisibile Lista de verificare nr. 7 Conţinutul
raportului procedurii de atribuire
28 - Existã neconcordanţe?
29 - Notã intermediarã Recomandãri de remediere
30 - Este criteriul de atribuire "oferta cea mai avantajoasã
dpdv economic"?
31 - Stabileşte oferta cu preţul cel mai scãzut
32 - Comisia de evaluare evalueazã Oferta şi aplicã alogoritmul
de punctare
33 - Etapa 4 Finalizarea activitãţii de verificare
34 - Verificarea modului de finalizare a procedurii de atribuire şi
semnarea contractului
35 - Lista de verificare nr. 16 Concesiuni
36 - Existã notã intermediarã neremediatã
37 - Aviz consultativ
38 - ANRMAP şi Autoritatea de Management
39 - Raport de activitate Înregistrarea avizului consultativ
dupã caz
40 - Comisia de evaluare întocmeşte Raportul de atribuire pe care
îl transmite observatorului
41 - Aprobarea raportului de atribuire
42 - Informarea ofertanţilor despre oferta câştigãtoare
43 - Semnarea contractului4.3.2. - Verificarea derulãrii procedurii de licitaţie restrânsã
În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (2), lit. a) din Normele aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 , observatorii desemnaţi participã la toate şedinţele comisiei de evaluare. În mod suplimentar faţã de etapele descrise în cadrul Secţiunii 4.3.1 -Verificarea derulãrii procedurii de licitaţie deschisã, pentru procedura de licitaţie restrânsã, va fi parcursã şi etapa de selectare a candidaţilor.
Procedura de licitaţie restrânsã se desfãşoarã, de regulã, în douã etape:
1. Etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de selecţie;
2. Etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de atribuire.

1. - Etapa de selectare a candidaţilor
Descrierea activitãţii
Aceastã etapã cuprinde activitatea de verificare privind respectarea de cãtre comisia de evaluare a aspectelor procedurale prevãzute de lege pe parcursul selectãrii candidaţilor prin aplicarea criteriilor de selecţie indicate în anunţul de participare. Şedinţa de selectare a candidaţilor se finalizeazã printr-un Raport intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, înaintat conducãtorului autoritãţii contractante, spre aprobare.
Concomitent cu participarea la şedinţa de selectare a candidaţilor, observatorul va înregistra la autoritatea contractantã o adresã prin care solicitã calendarul şedinţelor comisiei de evaluare pentru procedura de atribuire, adresã întocmitã conform modelului prezentat în Cap. 7, punctul 7.9.

Activitãţi premergãtoare
● Analiza documentaţiei de atribuire

Referinţe

● <>Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , Capitolul III, Secţiunea 3, art. 81 - art. 93;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 , Capitolul IV, Secţiunea 2, art. 41 - art. 45;
● <>Ordinul nr. 155/2006 , Formular 1B, Formular 16 B - Paşi de urmat.

Personalul implicat
Observatorul desemnat

Instrucţiuni pas cu pas
1. Observatorul va verifica dacã în perioada cuprinsã între data publicãrii anunţului de participare şi data limitã de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantã a asigurat oricãrui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire.
2. Se vor verifica elementele principale indicate în anunţul de participare şi anume: criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile, numãrul minim al candidaţilor pe care autoritatea contractantã intenţioneazã sã îi preselecteze şi, dacã este cazul, numãrul maxim al acestora. Numãrul minim indicat în anunţul de participare nu trebuie sã fie mai mic de 5.
3. Dupã expirarea datei limitã de depunere a candidaturilor, observatorii desemnaţi vor observa dacã Comisia de evaluare a selectat candidaţii pe baza criteriilor de selecţie prevãzute în anunţul de participare, fapt consemnat în Raportul intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, înaintat conducãtorului autoritãţii contractante spre aprobare. Criteriile de selecţie trebuie sã fie obiective, nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecţie prevãzute în anunţul de participare.
4. Se va verifica dacã autoritatea contractantã a comunicat rezultatul aplicãrii primei etape a procedurii de atribuire cãtre toţi candidaţii admişi, precum şi celor respinşi sau neselectaţi cu menţionarea motivelor concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturilor respective.
5. În cazul în care numãrul candidaţilor care corespund criteriilor de selecţie este mai mic decât numãrul minim din anunţul de participare, observatorii desemnaţi trebuie sã verifice decizia autoritãţii contractante, respectiv dacã:
a. anuleazã procedura de licitaţie restrânsã;
b. continuã procedura numai cu acei candidaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie, în mãsura în care numãrul acestora este, totuşi, suficient pentru a asigura o concurenţã realã.
Pe lângã listele de verificare nr. 1 - 7, observatorul va completa şi Lista de verificare nr. 8, conţinând verificãrile minime specifice procedurii de licitaţie restrânsã.
Sintetic, activitatea de verificare a derulãrii procedurii de licitaţie restrânsã este prezentatã în Diagrama nr. 8.

Lista de verificare nr. 8 - Reguli suplimentare pentru procedura de licitaţie restrânsã
Autoritatea contractantã: ...............................
Decizia de verificare nr. ...............................
Tip procedurã ...........................................


┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│Nr.│ Aspecte procedurale verificate │Da/┤Observaţii│
│Crt│ │Nu │(act norma│
│ │ │ │ativ, art.│
│ │ │ │alin.) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │Anunţul de participare publicat a cuprins informaţiile │ │ │
│ │minime prevãzute la art. 85 alin. (3) din OUG │ │ │
│ │nr. 34/2006 │ │ │
│ │ a) criteriile de selecţie │ │ │
│ 1.│ b) regulile aplicabile │ │ │
│ │ c) numãrul minim al candidaţilor care trebuie │ │ │
│ │ selectaţi │ │ │
│ │ d) numãrul maxim al candidaţilor │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 2.│Numãrul minim de candidaţi prevãzut în anunţul de │ │ │
│ │participare este de cel puţin 5? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 3.│Selectarea candidaţilor se face numai pe baza criteriilor│ │ │
│ │enunţate în anunţul de participare ? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │Numãrul de candidaţi selectaţi dupã prima etapã este: │ │ │
│ 4.│ a) egal cu numãrul minim din anunţul de participare │ │ │
│ │ b) mai mic decât numãrul minim din anunţul de │ │ │
│ │ participare │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │În cazul în care numãrul candidaţilor este mai mic, │ │ │
│ │autoritatea contractantã: │ │ │
│ 5.│ a) anuleazã procedura de atribuire │ │ │
│ │ b) continuã procedura de atribuire │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 6.│Numãrul de candidaţi selectaţi este de │ │ │
│ │cel puţin 3? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 7.│Procesul verbal intermediar de evaluare al primei etape │ │ │
│ │a procedurii de licitaţie restrânsã reflectã modul de │ │ │
│ │desfãşurare a acesteia? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 8.│Autoritatea contractantã a transmis │ │ │
│ │Invitaţia de participare cãtre toţi candidaţii selectaţi?│ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 9.│Invitaţia de participare cãtre candidaţii selectaţi a │ │ │
│ │cuprins informaţiile minime prevãzute la art. 88 din OUG │ │ │
│ │nr. 34/2006? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓒.│Autoritatea contractantã a anexat la 10. invitaţia de │ │ │
│ │participare şi documentaţia de atribuire ? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓓.│În cazul în care documentaţia este accesibilã prin SEAP, │ │ │
│ │invitaţia de participare precizeazã şi modul de accesare │ │ │
│ │ a acesteia ? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓔.│A fost respectat termenul de transmitere a invitaţiei de │ │ │
│ │participare? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓕.│Au fost solicitate clarificãri privind documentaţia de │ │ │
│ │atribuire? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓖.│Autoritatea contractantã a transmis cãtre toţi candidaţii│ │ │
│ │rãspunsul la solicitãrile de clarificãri ? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓗.│S-a respectat termenul şi forma de rãspuns la │ │ │
│ │solicitãrile de clarificãri de cãtre autoritatea │ │ │
│ │contractantã? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓘.│S-a respectat termenul prevãzut la art. 92 din OUG │ │ │
│ │nr. 34/2006? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓙.│Alte observaţii │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┤
│Data: │
│ │
│ │
│Observator desemnat: SEMNÃTURA │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru completarea listei de verificare sunt aplicabile instrucţiunile precizate la Lista de verificare nr. 1

Principalele etape de verificare a derulãrii procedurii de licitaţie restrânsã┌──────────────────────┐ ┌───────────────────────┐
│Autoritãţi contractate│ │ UCVAP/CVAP │
└──────┬──────────┬────┘ └───────────┬───────────┘
│ │ v
│ │ ┌───────┐
v │ ┌───────┤ 2 │
┌──────────┐ │ v └───────┘
└──────────┘ │ | │ 3 │
│ | └──┬────┘
│ | v
│ | ┌───────┐ ┌───────┐ ┌─────┐Da┌─────┐
│ └───────┘ └───────┘ └──┬──┘ └─┬─┬─┘ |
│ ┌─────────────────────┘Nu │ |
│ v │ |
│ ┌───────┐ │ |
│ │ 8 │<─────────────────────────┘ |
┌────────────┘ └──┬────┘ |
│ ^ v |
v | ┌───────┐ ┌───────┐ ┌─────┐Da┌─────┐ |
┌────────────┐ | │ 9 ├─>│ 10 ├─>│ 11 ├─>│ 12 ├-->|
└──────┬─────┘ | | │ | │ |
┌────────────┐ | ┌─────────────────────┘Nu │ |
│ 14 │ | │ │ |
└──────┬─────┘ | │ │ |
v | v │ |
┌────────────┐ | ┌───────────────┐ │ |
└──────┬─────┘ | └──────┬────────┘ |
v | │ |
┌────────────┐ | │ |
└─────┬──────┘ ┌───────┐ ┌───────┐ ┌─────┐Da┌─────┐ |
│ │ 18 ├─>│ 19 ├─>│ 20 ├─>│ 21 ├->|
│ └───────┘ └───────┘ └──┬──┘ └┬──┬─┘ |


│ │ │ |
│ │ │ |
│ │ │ |
│ │ │ |


│ ┌────────────────────────────┘ │ |
│ │ │ |
└────────────────────┐ ├──────────────────────────────────────┘ |
v v |
┌────────────┐ |
│ 22 │ |
└────────────┘ ┌───────────┐ |
└───────────┘

Legendã:
───────
1 - Înregistrarea decizie de verificare şi solicitarea documentaţiei
de atribuire
2 - Observator desemnat
3 - Etapa 1 Începerea activitãţii de verificare
4 - Înregistrarea deciziei la autoritatea contractantã şi verificarea
regulilor de publicitate
5 - Lista de verificare nr. 1 Verificarea respectãrii regulilor de
publicitate şi a termenelor legale pentru orice procedurã de
atribuire
6 - Existã neconcordanţã?
7 - Notã intermediarã Recomandãri de remediere
8 - Etapa 2 Verificarea documentaţiei de atribuire
9 - Veridicarea legalitãţii iniţierii procedurii de atribuire şi
conformitatea documentaţiei de atribuire cu prevederile legale
10 - Lista de verificare nr. 2 Verificarea legalitãţii iniţierii
procedurii de atribuire Lista de verificare nr. 3 Verificarea
documentaţiei de atribuire
11 - Existã neconcordanţe?
12 - Notã intermediarã Recomandãri de remediere
13 - Depunerea candidaturilor
14 - Selecteazã candidaţii Trebuie trimis observatorului desemnat un
Raport intermediar de selecţie Candidaţii sunt informaţi
15 - Emiterea Invitaţiei de participare la licitaţie
16 - Rãspunsuri la solicitãrile de clarificãri primite de la
candidaţi, în timpul legal
17 - Etapa 3 Verificarea modului de derulare a şedinţelor de deschidere/
selectare
18 - Verificarea respectãrii aspectelor procedurale prevãzute de lege pe
parcursul derulãrii şedinţelor
19 - Lista de verificare nr. 8 Reguli suplimentare pentru procedura
de licitaţie restrânsã
20 - Existã neconcordanţe?
21 - Notã intermediarã Recomandãri de remediere
22 - Se desfãşoarã conform principalelor etape de verificare a derulãrii
procedurii de licitaţie deschisã
23 - Aviz consultativ4.4. Verificarea derulãrii altor proceduri de atribuire

4.4.1. Verificarea derulãrii procedurii de atribuire "dialog competitiv"
În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (2), lit. a din Normele aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 , observatorii desemnaţi participã la toate şedinţele comisiei de evaluare. În mod suplimentar faţã de etapele descrise în cadrul Secţiunii 4.3.2 -Verificarea derulãrii procedurii de licitaţie restrânsã, pentru procedura de dialog competitiv, va mai fi parcursã şi etapa de dialog cu candidaţii selectaţi.
Verificarea derulãrii procedurii de dialog competitiv se va efectua conform celor trei etape specifice, şi anume:
1. Etapa de preselecţie a candidaţilor, a cãrei verificare se desfãşoarã conform regulilor menţionate în Secţiunea 4.3.2. din Manual.
2. Etapa de dialog cu candidaţii selectaţi, a cãrei verificare se desfãşoarã conform regulilor de verificare expuse în continuare.
3. Etapa de evaluare a ofertelor finale depuse, a cãrei verificare se desfãşoarã conform regulilor de verificare menţionate în Secţiunea 4.3.1 din Manual.

Dialogul cu candidaţii selectaţi
Descrierea activitãţii
Verificarea activitãţii comisiei de evaluare în cadrul şedinţelor specifice procedurii de atribuire "dialog competitiv" în care se discutã opţiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum şi orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încât soluţiile identificate sã corespundã necesitãţilor obiective ale autoritãţii contractante.
Aceastã etapã constã în organizarea de întâlniri cu fiecare candidat admis în parte, pe parcursul cãrora se deruleazã un dialog cu scopul realizãrii celor menţionate în paragraful anterior, iar autoritatea contractantã are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţã de toţi participanţii.

Activitãţi premergãtoare
● Participarea la şedinţele de selecţie a candidaţilor

Referinţe
● <>Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 art. 94-109
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 art. 46 - 52,
● <>Ordinul nr. 155/2006 , Formular 1C, Formular 16 C - Paşi de urmat.

Personalul implicat
Observatorul desemnat

Instrucţiuni pas cu pas
1. Se verificã dacã sunt întrunite condiţiile prevãzute la <>art. 94 din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 pentru alegerea acestui tip de procedurã, Nota justificativã privind estimarea valorii contractului şi poziţia din programul anual al achiziţiilor publice;
2. În cadrul acestei etape, observatorul va verifica informaţiile cuprinse în invitaţia de participare (transmisã cãtre toţi candidaţii selectaţi) la etapa a 2-a a procedurii de dialog competitiv, şi anume:
a) referinţe privind anunţul de participare publicat;
b) adresa la care va avea loc dialogul competitiv şi data/ora lansãrii acestuia;
c) limba/limbile în care se va derula dialogul;
d) dacã este cazul, precizãri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sã le prezinte în scopul verificãrii declaraţiilor sau completãrii documentelor, prezentate în prima etapã pentru demonstrarea capacitãţii tehnice şi economico-financiare;
3. Se verificã dacã autoritatea contractantã a transmis, odatã cu invitaţia de participare la etapa a 2-a a procedurii de dialog competitiv şi un exemplar al documentaţiei de atribuire care a inclus şi documentaţia descriptivã;
4. Dacã autoritatea contractantã, a fãcut în cadrul documentaţiei descriptive cel puţin o descriere a necesitãţilor, obiectivelor şi constrângerilor pe baza cãrora se va derula dialogul pentru identificarea soluţiilor viabile, precum şi, dacã este cazul, primele care vor fi acordate participanţilor la dialog;
5. Se verificã dacã în cadrul documentaţiei descriptive, autoritatea contractantã a prevãzut posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numãrul de soluţii discutate, iar reducerea succesivã a soluţiilor discutate se realizeazã numai pe baza factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire;
6. Se verificã dacã discuţiile ce au loc între autoritatea contractantã se poartã cu fiecare candidat admis, în parte, iar în cadrul acestui dialog se discutã opţiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum şi orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încât soluţiile identificate sã corespundã necesitãţilor obiective ale autoritãţii contractante;
7. Se verificã dacã autoritatea contractantã a avut întâlniri cu fiecare candidat admis;
8. Se verificã dacã membrii comisiei de evaluare au consemnat problemele discutate şi aspectele convenite, într-un proces verbal încheiat la sfârşitul fiecãrei întâlniri cu candidaţii admişi, întâlniri efectuate în timpul derulãrii dialogului, pânã la identificarea soluţiei/ soluţiilor corespunzãtoare;
9. Se verificã dacã autoritatea contractantã a transmis comunicãrile cu privire la rezultatul etapei de dialog, tuturor participanţilor;
10. Se verificã dacã autoritatea contractantã a recurs la o etapã intermediarã de dialog cu candidaţii admişi. Observatorul va verifica dacã s-a menţionat cã se va derula aceastã etapã intermediarã în documentaţia descriptivã şi respectiv cã s-a asigurat ca numãrul de participanţi este suficient de mare astfel încât sã nu afecteze concurenţa realã;
11. Se verificã dacã autoritatea contractantã a informat toţi participanţii la dialog care vor prezenta propunerea tehnicã şi/sau financiarã parţialã despre modalitatea de desfãşurare a fazei intermediare;
12. Se va observa modul de evaluare a propunerilor tehnice şi/sau financiare de cãtre autoritatea contractantã;
13. Se verificã dacã la finalizarea fazelor intermediare de reducere a numãrului de participanţii, comisia de evaluare a întocmit un Raport de şedinţã care trebuie înaintat conducãtorului autoritãţii contractante pentru a fi aprobat;
14. Se verificã dacã raportul de şedinţã a fost înaintat conducãtorului autoritãţii contractante şi dacã acesta a fost aprobat;
15. Se verificã dacã a fost transmis rezultatul fazelor intermediare de dialog cãtre toţi participanţii, dupã ce a fost aprobat raportul de şedinţã de cãtre conducãtorul autoritãţii contractante, respectiv decizia de finalizare a procedurii şi anume:
a) anularea procedurii conform <>art. 209 alin. (1) lit. b din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , sau
b) continuarea procedurii în funcţie de identificarea soluţiei viabile. Observatorul va completa pe parcursul derulãrii procedurii de atribuire urmãtoarele liste de verificare:
1. Etapa de selectare a candidaţilor - listele de verificare nr. 1, 2, 3, 4 şi 8;
2. Etapa de dialog cu candidaţii selectaţi - Lista de verificare nr. 9, conţinând verificãrile minime specifice numai procedurii de dialog competitiv;
3. Etapa de evaluare a ofertelor - listele de verificare nr. 5, 6 şi 7.
În cazul în care, în cadrul listelor de verificare menţionate mai sus, se regãsesc elemente care nu fac referire la procedura de dialog competitiv, se va face menţiunea "nu este cazul".
Sintetic, activitatea este prezentatã în Diagrama nr. 9.

Lista de verificare nr. 9 - Reguli suplimentare pentru procedura de dialog competitiv
Autoritatea contractantã: ...............................
Decizia de verificare nr. ...............................
Tip procedurã ...........................................


┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│Nr.│ Aspecte procedurale verificate │Da/│Observaţii│
│Crt│ │Nu │(act norma│
│ │ │ │ativ, art.│
│ │ │ │alin.) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈕. │Invitaţia de participare la etapa a 2-a a procedurii │ │ │
│ │conţine informaţiile prevãzute la art 104 din OUG │ │ │
│ │nr. 34/2006? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈖. │Invitaţia de participare a fost însoţitã de 2 un exemplar│ │ │
│ │al documentaţiei de atribuire? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈗. │În cazul în care documentaţia este o accesibilã prin │ │ │
│ │SEAP, anunţul de participare descrie modul de accesare │ │ │
│ │a acesteia? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈘. │Dialogul se desfãşoarã la data şi locul indicate în │ │ │
│ │invitaţia de participare? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈙. │Dialogul cu candidaţii selectaţi se desfãşoarã │ │ │
│ │individual, cu fiecare dintre aceştia? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈚. │Au fost întocmite procese verbale pentru fiecare şedinţã │ │ │
│ │de dialog? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈛. │În procesele verbale au fost consemnate toate problemele │ │ │
│ │discutate şi aspectele legate de identificarea solutiei/ │ │ │
│ │solutiilor viabile? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈜. │În cadrul documentaţiei descriptive, o autoritatea │ │ │
│ │contractantã a stipulat cã derularea etapei de dialog se │ │ │
│ │efectueazã în runde succesive? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈝. │Participanţii la dialog au prezentat propuneri tehnice │ │ │
│ │şi/sau financiare parţiale? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓒.│Dacã autoritatea contractantã a avut în vedere reducerea │ │ │
│ │numãrului de participanţi, aceasta a anunţat toţi │ │ │
│ │participanţii la dialog cu privire la modalitatea de │ │ │
│ │desfãşurare a fazei intermediare, factorii de evaluare şi│ │ │
│ │modul concret de aplicare a acestora? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓓.│Comisia de evaluare a întocmit un raport la finalizarea │ │ │
│ │fiecãrei faze intermediare? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓔.│Rapoartele de evaluare pentru fiecare fazã intermediarã │ │ │
│ │au fost înaintate conducãtorului autoritãţii contractante│ │ │
│ │spre aprobare? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓕.│Compartimentul intern specializat a informat toţi │ │ │
│ │participanţii la dialog în legãturã cu rezultatul fazei │ │ │
│ │intermediare dupã obţinerea aprobãrii? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓖.│Ultima rundã se desfãşoarã numai cu participanţii │ │ │
│ │selectaţi în cadrul fazei intermediare organizate │ │ │
│ │anterior? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓗.│A fost identificatã soluţia viabilã? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓘.│În cazul în care nu a fost identificatã soluţia viabilã, │ │ │
│ │autoritatea contractantã a luat decizia de anulare a │ │ │
│ │procedurii conform art. 209 alin. 1 lit b din GUG │ │ │
│ │nr. 34/2006? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓙.│Autoritatea contractantã a transmis Invitaţia de depunere│ │ │
│ │a ofertelor cãtre toţi participanţii selectaţi? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓚.│Autoritatea contractantã a respectat termenul prevãzut │ │ │
│ │la art. 107 din OUG nr. 34/2006? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓛.│Invitaţia de depunere a ofertei finale conţine toate │ │ │
│ │informaţiile prevãzute la art. 108 din OUG nr. 34/2006? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓜.│Alte observaţii │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┤
│Data │
│ │
│ │
│Observator desemnat SEMNÃTURA │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru completarea listei de verificare sunt aplicabile instrucţiunile precizate la Lista de verificare nr. 1.

Principalele etape de verificare a derulãrii procedurii de dialog competitiv┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────┐
| └──────┬──────────┬────┘ └──────────┬───────────┘ |
| │ │ v |
| │ │ ┌─────┐ |
| v │ ┌──────┤ 2 │ |
| ┌──────────┐ │ v └─────┘ |
| └──────────┘ │ | │ 3 │ |
| │ | └──┬───┘ |
| │ | v |
| │ | ┌──────┐ ┌─────┐ ┌─────┐Da┌─────┐Nu |
| │ └──────┘ └─────┘ └──┬──┘ └─┬─┬─┘ | |
| │ ┌──────────────────┘Nu │ | |
| │ v │ | |
| │ ┌──────┐ │ | |
| │ │ 8 │<───────────────────────┘ | |
| ┌────────────┘ └──┬───┘ | |
| │ ^ v | |
| v | ┌──────┐ ┌─────┐ ┌─────┐Da┌─────┐ | |
| ┌────────────┐ | │ 9 ├─>│ 10 ├─>│ 11 ├─>│ 12 ├-->| || v | │ │ | |


| ┌────────────┐ | ┌──────────────────┘ │ | |
| │ 14 │ | │ │ | |
| └──────┬─────┘ | │ │ | |
| v | v │ | |
| ┌────────────┐ | ┌────────────┐ Nu │ | |
| └──────┬─────┘ | └─────┬──────┘ | |
| v | │ | |
| ┌────────────┐ | │ | |
| │ 16 │-- v | |
| └─────┬──────┘ ┌──────┐ ┌─────┐ ┌─────┐Da┌─────┐ | |
| │ │ 18 ├─>│ 19 ├─>│ 20 ├─>│ 21 ├->| |
| │ └──────┘ └─────┘ └──┬──┘ └┬──┬─┘Nu| |


| │ │Nu │Da | |
| │ │ │ | |


| │ ┌─────────────────────────┘ │ | |
| └────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┘ | |
| v v v | |
| ┌──────────┐ | |
| │ 22 │ | |
| └──────────┘ ┌───────────┐ | |
| └───────────┘ |
| |Legendã:


───────
1 - Înregistrarea decizie de verificare şi solicitarea documentaţiei
de atribuire
2 - UCVAP Observator desemnat
3 - Etapa 1 Începerea activitãţii de verificare
4 - Înregistrarea deciziei la autoritatea contractantã şi verificarea
regulilor de publicitate
5 - Lista de verificare nr. 1 Verificarea respectãrii regulilor de
publicitate şi a termenelor legale pentru orice procedurã de
atribuire
6 - Existã neconcordanţã?
7 - Notã intermediarã Recomandãri de remediere
8 - Etapa 2 Verificarea documentaţiei de atribuire
9 - Veridicarea legalitãţii iniţierii procedurii de atribuire şi
conformitatea documentaţiei de atribuire cu prevederile legale
10 - Lista de verificare nr. 2 Verificarea legalitãţii iniţierii
procedurii de atribuire Lista de verificare nr. 3 Verificarea
documentaţiei de atribuire
11 - Existã neconcordanţe?
12 - Notã intermediarã Recomandãri de remediere
13 - Deschide candidaturile ofertanţilor
14 - Selecteazã candidaţii Raport intermediar de selecţie
Candidaţii sunt informaţi
15 - Şedinţa de dialog cu candidaţii
16 - Informarea candidaţilor pentru depunerea ofertelor
17 - Etapa 3 Verificarea modului de derulare a şedinţei de deschidere/
selectare şi de dialog
18 - Verificarea respectãrii aspectelor procedurale prevãzute de lege pe
parcursul derulãrii şedinţelor
19 - Lista de verificare nr. 8 Reguli suplimentare pentru procedurã
de licitaţie restrânsã Lista de verificare nr. 9 Reguli suplimentare
pentru procedura de dialog competitiv
20 - Existã neconcordanţe?
21 - Notã intermediarã Recomandãri de remediere
22 - Se desfãşoarã conform principalelor etape de verificare a derulãrii
procedurii de licitaţie deschisã
23 - Aviz consultativ4.4.2. Verificarea derulãrii procedurii de negociere

Negocierea este procedura de achiziţie publicã prin care autoritatea contractantã deruleazã consultãri cu candidaţii selectaţi si negociazã clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia.
Negocierea poate fi:
1. Negociere cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare.
2. Negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare.

1. Negocierea cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare:
Descrierea activitãţii
Aceastã procedurã se desfãşoarã, de regulã, în 2 etape:
> etapa de preselectare a candidaţilor;
> etapa de derulare a negocierilor cu fiecare candidat preselectat în parte şi de negociere a ofertelor.

Activitãţi premergãtoare
● Participarea la şedinţele de selecţie a candidaţilor

Referinţe
● <>Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , art. 110-121;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 , art. 53 - 56;
● <>Ordinul nr. 155/2006 , Formular 1E şi 16D - Paşi de urmat.

Personalul implicat
Observatorul desemnat

Instrucţiuni pas cu pas
1. Se verificã dacã sunt întrunite condiţiile prevãzute la <>art. 110 din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 pentru alegerea acestui tip de procedurã, respectiv existenţa Notei justificativã privind estimarea valorii contractului şi poziţia din programul anual al achiziţiilor publice.
2. Se verificã existenţa Filei de buget/aprobare obţinere credit/act normativ în care sã fie prevãzutã destinaţia şi suma aprobatã/acord de finanţare sau alt document care sã dovedeascã existenta unei surse de finanţare.
3. Se analizeazã dacã documentaţia de atribuire conţine cel puţin urmãtoarele informaţii:
a) descrierea necesitãţilor, obiectivelor şi constrângerilor autoritãţii contractante, pe baza cãrora se vor desfãşura negocierile;
b) informaţii referitoare la utilizarea etapei de preselecţie a candidaţilor, dacã este cazul;
c) criterii de preselecţie utilizate;
d) numãrul minim de candidaţi care vor fi preselectaţi şi, dacã este cazul, numãrul maxim al acestora;
e) posibilitatea de a desfãşura negocierile în runde succesive, dacã este cazul;
f) factorii de evaluare;
g) informaţii referitoare la utilizarea unei etape finale de licitaţie electronicã, dacã este cazul.
4. Se verificã modul de preselectare a candidaţilor, conform regulilor de verificare prevãzute la procedura de licitaţie restrânsã.
5. Se verificã respectarea regulilor formale de transmitere a invitaţiilor de participare cãtre candidaţii preselectaţi la cea de-a doua etapã a procedurii de negociere cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare.
6. Participã la derularea negocierilor sau, dupã caz, a rundelor succesive de negocieri sau, la întâlnirea finalã cu fiecare candidat în parte.
Pe lângã listele de verificare nr. 1 - 7, observatorul va completa şi Listele de verificare nr. 10 şi nr. 11, conţinând verificãrile minime specifice numai procedurii de negociere cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare.
Sintetic, activitatea este prezentatã în Diagrama nr. 10.
Lista de verificare nr. 10 - Preselectia candidaţilor (în situaţia în care este prevãzutã organizarea acestei etape)
Autoritatea contractantã: ...............................
Decizia de verificare nr. ...............................
Tip procedurã ...........................................


┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│Nr.│ Aspecte procedurale verificate │Da/│Observaţii│
│Crt│ │Nu │(act norma│
│ │ │ │ativ, art.│
│ │ │ │alin.) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈕. │La preselectia candidaţilor au participat numai membrii │ │ │
│ │comisiei de evaluare? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈖. │Preselecţia se realizeazã numai pe bazã de criterii │ │ │
│ │obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest │ │ │
│ │scop numai criteriile de preselecţie prevãzute în │ │ │
│ │anunţul de participare? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈗. │Regulile aplicate sunt cele indicate în anunţul de │ │ │
│ │participare? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈘. │Numãrul minim de candidaţi selectaţi este cel puţin egal │ │ │
│ │cu cel prevãzut în anunţul de participare? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈙. │Numãrul minim de candidaţi preselectaţi este mai mic │ │ │
│ │de 3? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈚. │În cazul în care candidaţii care îndeplinesc criteriile │ │ │
│ │de preselecţie este mai mic decât numãrul minim indicat │ │ │
│ │în anunţul de participare, autoritatea contractantã │ │ │
│ │decide: │ │ │
│ │ a) anularea procedurii │ │ │
│ │ b) continuarea procedurii cu acei candidaţi care │ │ │
│ │ îndeplinesc criteriile solicitate, în mãsura în │ │ │
│ │ care numãrul acestora este suficient pt. a │ │ │
│ │ asigura o concurenţã realã │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈛. │Invitaţia de participare s-a transmis concomitent, cãtre │ │ │
│ │toţi candidaţii preselectaţi, la cea de-a doua etapã │ │ │
│ │a procedurii? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈜. │Invitaţia este transmisã numai acelor operatori economici│ │ │
│ │care şi-au depus candidatura în prima etapã şi au │ │ │
│ │îndeplinit criteriile de preselecţie? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈝. │Invitaţia de participare cuprinde cel puţin urmãtoarele │ │ │
│ │informaţii: │ │ │
│ │ a) referinţe privind anunţul de participare publicat │ │ │
│ │ b) adresa la care vor avea loc negocierile şi data │ │ │
│ │ lansãrii acestora │ │ │
│ │ c) limba/limbile în care se vor derula negocierile │ │ │
│ │ d) dacã este cazul, precizãri referitoare la │ │ │
│ │ documentele suplimentare pe care operatorii │ │ │
│ │ economici trebuie sã le prezinte în scopul │ │ │
│ │ verificãrii declaraţiilor sau completãrii │ │ │
│ │ documentelor, prezentate în prima etapã pt. │ │ │
│ │ demonstrarea capacitãţii tehnice şi │ │ │
│ │ economico-financiare. │ │ │
│ │ e) informaţii detaliate şi complete privind │ │ │
│ │ criteriul de atribuire aplicat pentru │ │ │
│ │ stabilirea ofertei câştigãtoare. │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓒.│Raportul intermediar de evaluare reflectã modul de lucru │ │ │
│ │al comisiei de evaluare? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓓.│Alte observaţii │ │ │
│ │ │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┤
│Data │
│ │
│ │
│Observator desemnat SEMNÃTURA │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru completarea listei de verificare, sunt aplicabile instrucţiunile precizate la Lista de verificare nr. 1.

Lista de verificare numãrul 11 - Şedinţa de negociere
Autoritatea contractantã: ..............................
Decizia de verificare nr. ..............................
Tip procedurã ..........................................


┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│Nr.│ Aspecte procedurale verificate │Da/│Observaţii│
│Crt│ │Nu │(act norma│
│ │ │ │ativ, art.│
│ │ │ │alin.) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈕. │Negocierea se deruleazã numai cu candidaţii preselectaţi?│ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈖. │Negocierea se deruleazã cu fiecare candidat preselectat │ │ │
│ │în parte? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈗. │În cadrul negocierilor s-au determinat toate aspectele │ │ │
│ │tehnice, financiare şi juridice ale viitorului contract? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈘. │Pe durata negocierilor, autoritatea contractantã a │ │ │
│ │asigurat aplicarea tratamentului egal faţã de toţi │ │ │
│ │candidaţii, respectiv nu a furnizat informaţii într-o │ │ │
│ │manierã discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora │ │ │
│ │dintre candidaţi un avantaj în raport cu ceilalţi? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈙. │Autoritatea contractantã nu a dezvãluit, fãrã acordul │ │ │
│ │candidatului în cauzã, propunerea de ofertã sau alte │ │ │
│ │informaţii confidenţiale prezentate de acesta? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈚. │Dacã este prevãzut în documentaţia de atribuire, │ │ │
│ │negocierile s-au desfãşurat în runde succesive? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈛. │Reducerea succesivã a propunerilor de ofertã se │ │ │
│ │realizeazã pe baza factorilor de evaluare stabiliţi în │ │ │
│ │documentaţia de atribuire? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈜. │Negocierile se deruleazã pânã la momentul în care fiecare│ │ │
│ │participant la negocieri declarã cã oferta preliminarã │ │ │
│ │pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunãtãţitã? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈝. │Participanţii prezintã elementele finale ale propunerii │ │ │
│ │tehnice şi financiare, pentru care urmeazã sã se aplice │ │ │
│ │factorii de evaluare? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓒.│Comisia de evaluare a întocmit procesul-verbal al │ │ │
│ │flecarei şedinţe de negociere? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓓.│Comisia de evaluare a întocmit raportul procedurii? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
󧓔.│Alte observaţii │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┤
│Data │
│ │
│ │
│Observator desemnat SEMNÃTURA │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru completarea listei de verificare, sunt aplicabile instrucţiunile precizate la Lista de verificare nr. 1.


Principalele etape de verificare a derulãrii procedurii de negociere cu publicarea prealablã a unui anunţ de participare┌────────────┐ ┌─────────────┐
| │contractante│ └─────┬───────┘ |
| └─────┬────┬─┘ v |
| ┌┴─┐ │ ┌──┐ |
| └──┘ │ | v └──┘ |
| │ | ┌──┐ |
| │ | │ 3│ |
| │ | └┬─┘ |
| │ | v |
| │ | ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐Da ┌──┐ NU |
| │ └──┘ └──┘ └─┬┘ └┬┬┘ | |
| │ │ |│ | |
| │ ┌─────────────┘ │ | |
| │ v Nu │ | |
| │ ┌──┐ Da│ | |
| │ 𗈜 │<──────────────────┘ | |
| │ └┬─┘ | |
| │ v | |
| │ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐Da ┌──┐ | |
| │ ^ └──┘ └──┘ └──┘ └┬─┘ └┬┬┘Nu | |
| │ | │ |│ | |
| v ┌────────────────────┘ │ | |
| ┌──┐ v │ | |
| 󧓖│--| ┌──┐ Da│ | |
| ┌──┐ | └┬─┘ | |
| 󧓗│--| v | |
| └┬─┘ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐Da ┌──┐ NU | |
| │ └──┘ └──┘ └─┬┘ └┬┬┘ | |
| │ │ |│ | |
| │ ┌───────────────┘ │ | |
| v v Nu │ | |
| ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ Da│ | |
| └┬─┘ └──┘ └┬─┘ | |
| v v | |
| ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐Da ┌──┐Nu | |
| └┬─┘ └──┘ └──┘ └──┘ Nu └┬─┘ └┬┬┘ | |
| v │ |│ | |
| v ┌──────────────┘ │ | |
| │ v │ | |
| ┌┴─┐ ┌──┐ Da│ | |
| 󧓦│ 󧓨│<────────────────────┘ | |
| └┬─┘ └┬─┘ | |
| │ │ | |
| v v | |
| ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐Da ┌──┐ | |
| └┬─┘ ┌──────┤ │ └──┘ └┬─┘ └┬─┘ | |


| │ │ │ | | |
| │<-------------------│-----------------------│------ | |
| │ │ │ | |


| │ │ ┌──────────────┘ | |
| ┌──┐ | │ ┌─┴─┐ | |
|┌┴──┴─┐ | │ | └─┬─┘ | |
|│Nu │ | │ | │ | |
|└─┐ ┌┘ | │ | │ | |
| │ │ | │ | │ | |
| v v | │ | v | |
| ┌──┐┌──┐ | │ | ┌────┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ | |
| └┬─┘└─┬┘ │ | └────┘ └──┘ └┬─┘Da └┬─┘ |
| └─┬──┘ │ | │ │ |
| v │ | │ │ ┌──┐ |
| ┌────┐ │ | Nu│ ├───>󧓸│ |
| │ 40 │ │ | v │ └──┘ |
| └─┬──┘ │ | ┌──┐ │ |
| v │ | 󧓹│<────┘ |
| ┌────┐ │ | └┬─┘ |
| │ 41 ├───────────────┘ | | |
| └─┬──┘ | | |
| v | | |
| ┌────┐ | | |
| └────┘ |Legendã:


───────
1 - Înregistrarea decizie de verificare şi solicitarea documentaţiei
de atribuire
2 - UCVAP Observator desemnat
3 - Etapa 1 Începerea activitãţii de verificare
4 - Înregistrarea deciziei la autoritatea contractantã şi verificarea
regulilor de publicitate
5 - Lista de verificare nr. 1 Verificarea respectãrii regulilor de
publicitate şi a termenelor legale pentru orice procedurã de
atribuire
6 - Existã neconcordanţe?
7 - Notã intermediarã Recomandãri de remediere
8 - Etapa 2 Verificarea documemtaţiei descriptive
9 - Veridicarea legalitãţii procedurii
10 - Veridicarea legalitãţii iniţierii procedurii de atribuire şi
conformitatea documentaţiei de atribuire cu prevederile legale
11 - Lista de verificare nr. 2 Verificarea legalitãţii iniţierii
procedurii de atribuire Lista de verificare nr. 3 Verificarea
documentaţiei de atribuire
12 - Existã neconcordanţe?
13 - Notã intermediarã Recomandãri de remediere
14 - Deschide candidaturile ofertanţilor
15 - Preselecteazã candidaţii Raport intermediar de selecţie
Candidaţii sunt informaţi
16 - Etapa 2.1 Verificarea modului de derulare a şedinţei de
preselectare
17 - Verificarea respectãrii aspectelor procedurale prevãzute de
lege pe parcursul derulãrii şedinţei de preselectare
18 - Lista de verificare nr. 10 Preselecţia candidaţilor (în
situaţia în care este prevãzutã organizarea acestei etape)
19 - Existã neconcordanţe?
20 - Notã intermediarã Recomandãri de remediere
21 - Autoritatea contractantã invitaţia de participare simultan
candidaţilor selectaţi
22 - Comisia organizeazã negocieri cu fiecare candidat selectat în
parte, pânã la identificarea celei mai avantajoase oferte
23 - Adresa prin care se solicitã calendarul şedinţelor de evaluare
24 - Rãspunsul la adresa prin care se solicitã calendarul şedinţelor
de evaluare
25 - Etapa 3 Verificarea modului de derulare a şedinţei de negociere
26 - Verificarea respectãrii aspectelor procedurale prevãzute de
lege pe parcursul derulãrii şedinţei de negociere
27 - Lista de verificare nr. 11 Şedinţa de negociere
28 - Existã neconcordanţe?
29 - Notã intermediarã Recomandãri de remediere
30 - Comisia de evaluare verificã conformitatea Ofertelor tehnice
ale ofertelor
31 - Comisia de evaluare verificã ofertele financiare
32 - Etapa 3.1 Verificarea modului de derulare a şedinţei de evaluare
a ofertelor
33 - Verificarea respectãrii aspectelor procedurale prevãzute de lege
pe parcursul derulãrii şedinţei de evaluare a ofertelor
34 - Lista de verificare nr. 5 Şedinţa de evaluare a ofertelor Lista de
verificare nr. 6 Stabilirea ofertelor ca fiind inacceptabile,
neconforme sau admisibile Lista de verificare nr. 7 Conţinutul
raportului procedurii de atribuire
35 - Existã neconcordanţe?
36 - Notã intermediarã Recomandãri de remediere
37 - Este criteriul de atribuire "oferta cea mai avantajoasã
dpdv economic"?
38 - Stabileşte oferta cu preţul cel mai scãzut
39 - Comisia de evaluare evalueazã Oferta
40 - Autoritatea contractantã are obligaţia de a solicita cã cea mai
avantajoasã ofertã sã fie confirmatã şi prezentatã într-o
Ofertã finalã
41 - Comisia de evaluare întocmeşte Raportul de atribuire pe care îl
transmite observatorului
42 - Informarea ofertanţilor despre oferta câştigãtoare şi semnarea
contractului
43 - Etapa 4 Finalizarea activitãţii de verificare
44 - Verificarea modului de finalizare a procedurii de atribuire
şi semnarea contractului
45 - Lista de verificare nr. 16 Concesiuni
46 - Existã neconcordanţe?
47 - Aviz consultativ
48 - ANRMAP şi Autoritatea de Management
49 - Raport de activitate Înregistrarea avizului consultativ dupã caz2. Negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare
Descrierea activitãţii
Negocierea fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare se aplicã atunci când autoritatea contractantã se încadreazã în una din situaţiile prevãzute la art. 122 şi <>art. 252 din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 .
Activitãţi premergãtoare
● Analiza documentaţiei de atribuire
Referinţe
● <>Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , art. 122, 123 şi 252, 253;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 , art. 57 - 60;
● <>Ordinul nr. 155/2006 , Formular 16E - Paşi de urmat.

Personalul implicat
Observatorul desemnat

Instrucţiuni pas cu pas
1. Se verificã dacã sunt întrunite condiţiile prevãzute la <>art. 122/252 din Ordonanta de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 pentru alegerea acestui tip de procedurã, respectiv existenţa Notei justificative privind estimarea valorii contractului şi poziţia din programul anual al achiziţiilor publice.
2. Se verificã existenţa Filei de buget/aprobare obţinere credit/act normativ în care sã fie prevãzutã destinaţia şi suma aprobatã/acord de finanţare sau alt document care sã dovedeascã existenta unei surse de finanţare.
3. Se verificã dacã documentaţia de atribuire conţine cel puţin urmãtoarele informaţii:
a) informaţii generale privind autoritatea contractantã, în special cu privire la adresã - inclusiv telefon, fax, e-mail - persoane de contact, mijloace de comunicare etc.
b) instrucţiuni privind date limitã care trebuie respectate şi formalitãţi care trebuie îndeplinite în legãturã cu participarea la procedura de atribuire;
c) dacã sunt solicitate, cerinţele minime de calificare, precum şi documentele care urmeazã sã fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;
d) documentaţia descriptivã;
e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice si financiare;
f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigãtoare.
4. Se verificã dacã invitaţia de participare la negociere a fost transmisã cãtre unul sau, dacã este posibil, cãtre mai mulţi operatori economici.

Lista de verificare numãrul 12 - Şedinţa de negociere
Autoritatea contractantã: ...............................
Decizia de verificare nr. ...............................
Tip procedurã ...........................................


┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│Nr.│ Aspecte procedurale verificate │Da/│Observaţii│
│Crt│ │Nu │(act norma│
│ │ │ │ativ, art.│
│ │ │ │alin.) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈕. │La şedinţa de negociere sunt prezenţi toţi membrii │ │ │
│ │comisiei de evaluare? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈖. │S-a solicitat garanţia de participare? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈗. │Garanţia de participare este în forma şi în cuantumul │ │ │
│ │solicitate prin documentaţia de atribuire? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈘. │S-au derulat negocierile cu ofertantul/ofertanţii care │ │ │
│ │au depus oferte admisibile? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈙. │Elementele care se negociazã, precum şi rezultatul │ │ │
│ │obţinut în urma negocierii au fost: │ │ │
│ │a) preţul │ │ │
│ │b) termenul de livrare/execuţie │ │ │
│ │c) altele (se vor preciza) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈚. │Comisia de evaluare a întocmit procesul verbal al │ │ │
│ │şedinţei de negociere? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈛. │Comisia de evaluare a întocmit raportul procedurii de │ │ │
│ │atribuire? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈜. │Alte observaţii │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┤
│Data │
│ │
│ │
│Observator desemnat SEMNÃTURA │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru completarea listei de verificare, sunt aplicabile instrucţiunile precizate la Lista de verificare nr. 1.

4.4.3. Verificarea derulãrii procedurii concurs de soluţii
Concursul de soluţii este procedura specialã prin care se achiziţioneazã, îndeosebi, în domeniul amenajãrii teritoriului, al proiectãrii urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrãrii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale, de cãtre un juriu, cu sau fãrã acordarea de premii.

Concursul de soluţii se organizeazã:
a) ca o procedurã independentã, în care concurenţii pot obţine premii şi/sau prime de participare, sau
b) ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii, fiind aplicabile regulile detaliate în cadrul secţiunilor anterioare.

Referinţe
● <>Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , art. 131-141;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 ;
● <>Ordinul nr. 155/2006 , Formular 1F, 16G - Paşi de urmat.

Personalul implicat
Observatorul desemnat

Reguli specifice minime
1. Documentaţia de concurs trebuie sã cuprindã toate informaţiile prevãzute la <>art. 133 din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 ;
2. Concursul de soluţii se iniţiazã prin publicarea unui anunţ de participare, transmis spre publicare cu cel puţin 52 de zile înainte de data limitã de depunere a proiectelor;
3. Autoritatea contractantã are obligaţia de a numi un juriu format din cel puţin 3 membri cu pregãtire profesionalã şi experienţã relevantã în domeniu, precum şi cu probitate moralã recunoscutã.
4. În cazul în care concurenţilor li s-a solicitatat o anumitã calificare profesionalã, atunci cel puţin o treime din numãrul membrilor juriului trebuie sã aibã acea calificare sau una echivalentã.
5. Proiectele trebuie sã fie prezentate anonim, acest anonimat urmând a fi pãstrat pânã în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie.

4.5. - Verificarea derulãrii procedurilor speciale de atribuire
4.5.1. - Verificarea procedurii de atribuire a unui Acord cadru
Acordul cadru este o modalitate specialã de atribuire a contractului de achiziţie publicã. Încheierea acordului cadru se face, de regulã, prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisã sau licitaţie restrânsã. Prin excepţie, pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantã are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevãzute la <>art. 18 din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 numai în circumstanţele specifice prevãzute de aceastã ordonanţã.

Descrierea activitãţii
Se vor parcurge etapele corespunzãtoare procedurii de achiziţie publicã utilizatã pentru atribuirea contractului pe baza acordului-cadru (licitaţie deschisã, licitaţie restrânsã etc.)

Referinţe
● <>Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , Cap.4, Secţiunea 1, art. 142 -150;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 , Cap. V, art. 65 - 70;
● <>Ordinul nr. 155/2006 , Capitolul IV;

Personalul implicat
Observatorul desemnat

Instrucţiuni pas cu pas - suplimentare
1. Se va urmãri ca documentaţia de atribuire sã cuprindã setul minim de informaţii prevãzute în Listele de verificare nr. 13 si 14.
2. Se va verifica dacã valoarea estimatã este consideratã ca fiind valoarea maximã estimatã, fãrã TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publicã ce se anticipeazã sã fie atribuite în baza acordului-cadru respectiv, pe întreaga sa duratã.
3. Se va urmãri dacã operatorul economic sau, dupã caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru sunt stabiliţi prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie prevãzute în documentaţia de atribuire.

Lista de verificare numãrul 13 - Acordul cadru
Autoritatea contractantã: ...............................
Decizia de verificare nr. ...............................
Tip procedurã ...........................................


┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│Nr.│ Aspecte procedurale verificate │Da/│Observaţii│
│Crt│ │Nu │(act norma│
│ │ │ │ativ, art.│
│ │ │ │alin.) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈕. │Care este durata acordului-cadru? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈖. │Dacã durata este mai mare de 4 ani, autoritatea │ │ │
│ │contractantã a justificat aceastã decizie? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈗. │Care este numãrul sau intervalul în care se va încadra │ │ │
│ │numãrul de operatori economici care vor fi parte a │ │ │
│ │acordului cadru? │ │ │
│ │a) un singur operator economic │ │ │
│ │b) mai mulţi operatori economici (se va consemna │ │ │
│ │ numãrul/interval de numãr) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈘. │Care este modalitatea de atribuire a contractelor │ │ │
│ │subsecvente? │ │ │
│ │a) fãrã reluarea competiţiei │ │ │
│ │b) cu reluarea competiţiei, dacã acordul-cadru urmeazã │ │ │
│ │ sã fie încheiat cu mai mulţi operatori economici │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈙. │În cazul în care contractele subsecvente se atribuie │ │ │
│ │prin reluarea competiţiei, se verificã dacã documentaţia │ │ │
│ │de atribuire cuprinde: │ │ │
│ │a) criteriul de atribuire a contractelor subsecvente │ │ │
│ │b) factorii de evaluare a contractelor subsecvente │ │ │
│ │c) alte reguli │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈚. │Este prevãzut calendarul estimativ de aplicare a │ │ │
│ │procedurii? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈛. │Este prevãzut calendarul estimativ de atribuire a │ │ │
│ │contractelor subsecvente? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈜. │Sunt prevãzute estimãrile cantitãţilor minime şi maxime │ │ │
│ │care ar putea face obiectul unui singur contract │ │ │
│ │subsecvent? │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
𗈝. │Alte observaţii │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┤
│Data │
│ │
│ │
│Observator desemnat SEMNÃTURA │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Pentru completarea listei de verificare, sunt aplicabile instrucţiunile precizate la Lista de verificare nr. 1.

Lista de verificare nr. 14 - Elemente/condiţii esenţiale referitoare la contractele subsecvente care urmeazã sã fie atribuite
Autoritatea contractantã: ...............................
Decizia de verificare nr. ...............................
Tip procedurã ...........................................┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┐
│Nr. │ Aspecte procedurale verificate │ Da/ │ Observaţii (act │
│crt.│ │ Nu │normativ ,art.,alin.)│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈕. │Sunt prevãzute obligaţiile pe care │ │ │
│ │operatorii economici şi le-au asumat │ │ │
│ │prin propunerea tehnicã, aşa cum sunt │ │ │
│ │stipulate la art. 68, litera a din │ │ │
│ │<>HG nr. 925/2006 ? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈖. │Preţurile tarifare unitare ale angajamen- │ │ │
│ │telor financiare sau comerciale sunt cele │ │ │
│ │pe care operatorii economici şi le-au │ │ │
│ │prevãzut în propunerea financiarã? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈗. │Sunt prevãzute condiţii specifice şi │ │ │
│ │formule de ajustare a preţului, dupã caz? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈘. │Pentru situaţia în care contractele │ │ │
│ │subsecvente se atribuie prin reluarea │ │ │
│ │competiţiei, sunt stipulate: │ │ │
│ │- elementele/condiţiile care rãmân │ │ │
│ │ neschimbabile pe toatã durata │ │ │
│ │ respectivului acord │ │ │
│ │- elementele/condiţiile care vor face │ │ │
│ │ obiectul reluãrii competiţiei │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈙. │ Alte observaţii │ │ │
├────┴──────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────┤
│Data │
│Observator desemnat SEMNÃTURA │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru completarea listei de verificare, sunt aplicabile instrucţiunile precizate la Lista de verificare nr. 1.

4.5.2 Sistemul dinamic de achiziţii

Descrierea activitãţii
Sistemul de achiziţie dinamic poate fi lansat numai prin intermediul SEAP, cu respectarea regulilor de comunicare şi transmitere a datelor prevãzute de legislaţia în vigoare. Aceastã modalitate specialã de atribuire a unor contracte de achiziţie publicã poate fi folositã pentru achiziţionarea unor produse de uz curent, ale cãror caracteristici generale disponibile pe piaţã satisfac nevoile autoritãţii contractante. Durata unui sistem de achiziţie dinamic nu poate depãşi 4 ani, cu excepţia unor cazuri excepţionale, justificate în mod corespunzãtor.

Activitãţi premergãtoare
Începerea activitãţii de verificare.

Referinţe
● <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 - Capitolul IV, Secţiunea 2, art. 151 - 160;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 - art. 4, 38;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1660/2006 ;

Personalul implicat
Observatorul desemnat

Instrucţiuni pas cu pas

1. Referinţa privind utilizarea sistemului de achiziţie dinamic trebuie inclusã de cãtre autoritatea contractantã în programul anual al achiziţiilor publice.
2. Autoritatea contractantã are obligaţia de a publica un anunţ de participare în care precizeazã cã pentru atribuirea contractelor de achiziţie publicã se utilizeazã un sistem dinamic de achiziţie.
3. Caietul de sarcini trebuie sã indice, alãturi de caracteristicile produselor ce urmeazã a fi achiziţionate, şi informaţiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit şi instrucţiunile de accesare.
4. Autoritatea contractantã are obligaţia de a permite, prin mijloace electronice, accesul nerestricţionat, începând cu momentul publicãrii anunţului de participare şi pânã la închiderea sistemului de achiziţie dinamic, la conţinutul documentaţiei de atribuire.
5. Observatorul se va asigura cã regulile procedurii de licitaţie deschisã sunt respectate în toate fazele sistemului de achiziţie dinamic, cu privire la analiza documentaţiei de atribuire şi a condiţiilor preliminare iniţierii procedurii, calificarea ofertanţilor, acceptarea din punct de vedere tehnic, a ofertelor orientative şi finale, evaluarea ofertelor şi atribuirea contractului.
6. Autoritatea contractantã trebuie sã finalizeze calificarea ofertanţilor şi acceptarea din punct de vedere tehnic a ofertelor iniţiale primite, în termen de 15 zile de la primirea ofertelor orientative.
7. Ofertanţii trebuie informaţi imediat cu privire la admiterea în sistemul de achiziţie dinamic, sau, dupã caz, a deciziei de respingere a ofertei orientative.
8. Pentru fiecare contract, se emite un nou anunţ simplificat de participare.
9. Autoritatea contractantã are obligaţia de a invita toţi ofertanţii admişi în sistemul de achiziţie dinamic, pentru depunerea unei oferte ferme.
10. Autoritatea contractantã atribuie contractul ofertantului care a prezentat cea mai avantajoasã ofertã pe baza aplicãrii criteriului de atribuire stabilit în anunţul de participare.

Activitatea urmãtoare
Semnarea contractului de achiziţie.

4.5.3 - Licitaţia electronicã

Descrierea activitãţii
Legislaţia în vigoare stabileşte cã etapele oricãrei achiziţii publice se pot desfãşura şi electronic, în timp ce anumite proceduri pot avea loc numai prin mijloace electronice. Licitaţiile electronice se pot derula doar utilizând facilitãţile sistemului naţional electronic de achiziţii publice - SEAP.

Activitãţi anterioare
Începerea activitãţii de verificare proceduralã

Referinţe
● <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , art. 161-169;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1660/2006 .

Personal implicat
Observatorul desemnat

Instrucţiuni pas cu pas
1. În cazul procedurii de licitaţie electronicã ca etapã finalã a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, aplicatã în cazurile prevãzute la art. 110, lit. a, observatorul desemnat trebuie sã întocmeascã Lista de verificare nr. 15.
2. Multe dintre etapele procedurale care în mod normal trebuie verificate de observator, sunt derulate prin SEAP. Totuşi observatorul verificã respectarea regulilor de publicitate, documentaţia de atribuire, modul de lucru al comisiei de evaluare,etc. conform regulilor aplicabile pentru procedura de licitaţie deschisã.
3. Licitaţia electronicã, ca etapã finalã a procedurilor de licitaţie deschisã, licitaţie restrânsã sau negociere cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, aplicate în cazurile prevãzute la <>art. 110, alin. (1), lit. a din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 se aplicã în cazul în care autoritatea contractantã a prevãzut aceastã etapã în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. Etapa finalã a procedurii de licitaţie electronicã poate avea loc numai dacã aceastã posibilitate a fost menţionatã în anunţul de participare.
4. Înainte de a organiza licitaţia electronicã, autoritatea contractantã trebuie sã desfãşoare evaluarea iniţialã conform criteriilor stabilite în documentaţia de atribuire.
5. Autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite în SEAP rezultatul procedurii de atribuire în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data la care sistemul informatic permite accesul la propunerile financiare ale ofertanţilor ale cãror oferte au fost considerate admisibile.

Activitãţi urmãtoare
Semnarea contractului de achiziţie publicã

Lista de verificare nr. 15 - Licitaţia electronicã
Autoritatea contractantã: ...............................
Decizia de verificare nr. ...............................
Tip procedurã ...........................................┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┐
│Nr. │ Aspecte procedurale verificate │ Da/ │ Observaţii (act │
│crt.│ │ Nu │normativ, art.,alin.)│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈕. │Procedura de achiziţie poate fi derulatã │ │ │
│ │prin intermediul SEAP? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈖. │Decizia utilizãrii unei licitaţii electro-│ │ │
│ │nice este stipulatã în anunţul de partici-│ │ │
│ │pare şi în documentaţia de atribuire? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈗. │Documentaţia de atribuire include │ │ │
│ │specificaţiile tehnice care sunt │ │ │
│ │cuantificabile? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈘. │Documentaţia de atribuire include orice │ │ │
│ │limite de valoare pânã la care caracte- │ │ │
│ │risticile prevãzute la punctul anterior │ │ │
│ │pot fi îmbunãtãţite, aşa cum rezultã din │ │ │
│ │specificaţiile referitoare la obiectul │ │ │
│ │contractului? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈙. │Documentaţia de atribuire include │ │ │
│ │informaţiile ce vor deveni disponibile │ │ │
│ │pentru ofertanţi în cursul licitaţiei │ │ │
│ │electronice şi momentul când aceste │ │ │
│ │informaţii vor deveni disponibile? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈚. │Dacã de la operatorii economici se │ │ │
│ │solicitã vreun document în alt format │ │ │
│ │decât cel electronic, a fost indicatã │ │ │
│ │perioada limitã de timp pentru depunere? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈛. │Dacã în cazul licitaţiei restrânse, │ │ │
│ │comisia de evaluare a introdus în SEAP │ │ │
│ │numele şi punctajul obţinut de candidaţi, │ │ │
│ │şi dacã au fost selectaţi pentru etapa │ │ │
│ │urmãtoare? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈜. │Evaluarea tehnicã a ofertelor s-a │ │ │
│ │finalizat, iar rezultatele au fost │ │ │
│ │introduse în SEAP? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈝. │Dacã criteriul de atribuire utilizat este │ │ │
│ │oferta cea mai avantajoasã ofertã din │ │ │
│ │punct de vedere economic, punctajele │ │ │
│ │obţinute privind evaluarea tehnicã au fost│ │ │
│ │introduse în SEAP? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
󧓒. │Autoritatea contractantã a introdus │ │ │
│ │rezultatele achiziţiei în SEAP în termen │ │ │
│ │de 10 zile de la consultarea ofertelor │ │ │
│ │financiare? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
󧓓. │Alte observaţii │ │ │
├────┴──────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────┤
│Data: │
│Observator desemnat: SEMNÃTURA │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru completarea listei de verificare, sunt aplicabile instrucţiunile precizate la Lista de verificare nr. 1.

4.6 - Verificarea derulãrii procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Descrierea activitãţii
Contractele de concesiune de lucrãri publice/servicii au aceleaşi caracteristici cu contractele de achiziţie publicã, cu deosebirea cã, în contrapartidã, contractantul primeşte dreptul de a exploata lucrãrile sau serviciile şi preia cea mai mare parte a riscurilor legate de proiectarea şi execuţia unor lucrãri/servicii. Autoritatea contractantã are calitatea de concedent, în timp ce contractantul are calitatea de concesionar.

Distincţia dintre contractul de concesiune şi contractul de achiziţie publicã se realizeazã în funcţie de distribuţia riscurilor, dupã cum urmeazã:
1. Contractul prin intermediul cãruia contractantul, în calitate de concesionar, primeşte dreptul de a exploata rezultatul lucrãrilor executate, preluând astfel şi cea mai mare parte din riscurile aferente realizãrii şi exploatãrii lucrãrilor respective, este considerat a fi contract de concesiune de lucrãri publice, în caz contrar fiind considerat contract de achiziţie publicã de lucrãri;
2. Contractul prin intermediul cãruia contractantul, în calitate de concesionar, primeşte dreptul de a exploata serviciile, preluând astfel şi cea mai mare parte din riscurile aferente exploatãrii acestora, este considerat a fi contract de concesiune de servicii, în caz contrar fiind considerat contract de achiziţie publicã de servicii.

Contractele de concesiune de lucrãri publice şi contractele de concesiune de servicii, pot fi atribuite prin una din urmãtoarele proceduri:
1. licitaţia deschisã;
2. licitaţia restrânsã;
3. dialogul competitiv;
4. negociere cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, atunci când, urmare aplicãrii procedurilor de licitaţie deschisã, licitaţie restrânsã sau dialog competitiv, nu au fost depuse oferte sau niciuna dintre ofertele depuse nu a fost consideratã admisibilã.

Având în vedere cele prezentate, verificarea procedurilor de atribuire se face dupã regulile corespunzãtoare procedurilor de achiziţie menţionate mai sus şi prevãzute la Cap. 4. Totuşi, corespunzãtor naturii specifice a contractelor de concesiune de lucrãri publice/servicii, analiza documentaţiei de atribuire se face dupã o listã de verificare distinctã.

Activitãţi anterioare
Etapa de planificare şi organizare

Referinţe
● <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 - Capitolul VII, art. 217 - 228
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 71/2007

Personalul implicat
Observatorul desemnat

Activitãţi desfãşurate
Pentru aplicarea efectivã a procedurilor de atribuire, respectiv licitaţia deschisã, licitaţia restrânsã, dialogul competitiv sau negocierea cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, contractele de concesiune se verificã conform Cap. 4 din Manual.
Studiul de fundamentare analizezã riscurile proiectului şi demonstreazã faptul cã acest tip de contract este fezabil în comparaţie cu contractul de achiziţie publicã. Întreaga responsabilitate pentru aceste etape revine colectivului de coordonare şi supervizare desemnat de cãtre autoritatea contractantã.

Instrucţiuni specifice
1. În mod suplimentar faţã de o procedurã de achiziţie publicã, observatorul va verifica:
a. existenta studiului de fundamentare;
b. existenţa aprobãrii, prin hotãrâre, ordin, decizie a autoritãţii contractante, a studiului de fundamentare;
c. existenţa deciziei administrative pentru asumarea duratei maxime a contractului de concesiune aprobatã de reprezentantul legal al autoritãţii contractante.
d. existenţa raportului de avizare a finalizãrii studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, aprobatã de conducãtorul autoritãţii contractante.
e. dacã în anunţul de participare sunt menţionate criteriile de calificare/selecţie;
f. dacã criteriile solicitate se referã numai la criteriile precizate la <>art. 17, alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 71/2007 ;
g. dacã s-a utilizat un criteriu de atribuire care:
- nu are legãturã directã cu natura şi obiectul contractului.
- nu reflectã un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantã îl poate obţine.
- dacã s-a stabilit o pondere pentru fiecare criteriu utilizat.
h. dacã se respectã regulile de publicitate prin publicarea anunţului în JOUE, SEAP sau MO, dupã caz.
2. Observatorul va verifica dacã comisia de evaluare a fost constituitã din cel puţin 5 membri, autoritatea contractantã având obligaţia de a nominaliza şi membri de rezervã, pe lângã membrii comisiei de evaluare.
3. Publicarea anunţului de participare în JOUE este obligatorie dacã valoarea estimatã a contractului de concesiune ce urmeazã sã fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro, indiferent de procedura aplicatã, autoritatea contractantã având obligaţia de a transmite spre publicare anunţul cu cel puţin 45 de zile înainte de data limitã de depunere a aplicaţiilor.
4. Documentaţia de atribuire trebuie sã conţinã cel puţin informaţiile enumerate în Lista de verificare nr. 16.
5. În cazul observãrii de neconformitãţi, observatorul desemnat va emite o Notã intermediarã, precizând actul normativ încãlcat, art., alin., precum şi recomandãrile pentru corectare, conform modelului din Cap. 7.
6. Existenţa Raportului de specialitate al experţilor cooptaţi.
7. Dacã oferta admisibilã îndeplineşte cumulativ condiţiile prevãzute la art. 32, alin. (2) şi <>art. 33 din Hotãrârea Guvernului nr. 71/2007

Activitãţi urmãtoare
● pentru procedura de licitaţie deschisã: observarea şedinţei de deschidere a ofertelor;
● pentru procedura de licitaţie restrânsã: observarea şedinţei de deschidere a plicurilor conţinând documentele de calificare şi selecţie.

Lista de verificare nr. 16 - Analiza documentaţiei de atribuire pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de servicii
Autoritatea contractantã: ...............................
Decizia de verificare nr. ...............................
Tip procedurã ...........................................┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┐
│Nr. │ Analiza documentaţiei │ Da/ │ Observaţii (act │
│crt.│ │ Nu │normativ, art.,alin.)│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈕. │Documentaţia de atribuire este clarã, │ │ │
│ │neechivocã şi conţine urmãtoarele │ │ │
│ │informaţii: │ │ │
│ │ a) Informaţii generale (adresa, telefon,│ │ │
│ │ fax, e-mail) referitoare la autorita-│ │ │
│ │ tea contractantã │ │ │
│ │ b) Persoana de contact │ │ │
│ │ c) Metode de obţinere a clarificãrilor │ │ │
│ │ şi a altor informaţii │ │ │
│ │ d) Calendarul procedurii şi termene │ │ │
│ │ limitã │ │ │
│ │ e) Procedura aplicatã │ │ │
│ │ f) Cerinţe minime de calificare │ │ │
│ │ g) Criterii de selecţie (numai în cazul │ │ │
│ │ procedurii retrânse) │ │ │
│ │ h) Criterii de atribuire │ │ │
│ │ i) Ponderea fiecãrui factor de evaluare │ │ │
│ │ (numai dacã criteriul de evaluare │ │ │
│ │ este oferta economicã cea mai │ │ │
│ │ avantajoasã din punct de vedere │ │ │
│ │ economic) │ │ │
│ │ j) Estimarea cantitãţilor minime şi │ │ │
│ │ maxime ce pot fi solicitate pe │ │ │
│ │ parcursul derulãrii contractului │ │ │
│ │ k) Instrucţiunile pentru ofertanţi refe-│ │ │
│ │ ritor la modul de întocmire a ofertei│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈖. │Valoarea garanţiei de participare │ │ │
│ │depãşeşte 2% din valoarea estimatã a │ │ │
│ │contractului de concesiune? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈗. │Valoarea garanţiei de bunã execuţie │ │ │
│ │depãşeşte 10% din valoarea estimatã a │ │ │
│ │contractului de concesiune? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈘. │Criteriile de calificare/selecţie sunt │ │ │
│ │clar definite şi se referã numai la │ │ │
│ │urmãtorii factori: │ │ │
│ │ a) situaţia personalã a candidatului │ │ │
│ │ sau ofertantului │ │ │
│ │ b) capacitatea de exercitare a activi- │ │ │
│ │ tãţii profesionale │ │ │
│ │ c) situaţia economicã şi financiarã │ │ │
│ │ d) capacitatea tehnicã şi/sau │ │ │
│ │ profesionalã │ │ │
│ │ e) standarde de asigurarea calitãţii │ │ │
│ │ f) standarde de managementul mediului │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈙. │Criteriile de calificare sunt relevante │ │ │
│ │în raport cu natura şi complexitatea │ │ │
│ │contractului? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈚. │Criteriile de calificare sunt proporţio- │ │ │
│ │nale în raport cu valoarea estimatã a │ │ │
│ │contractului? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈛. │Criteriile de atribuire sunt clar definite│ │ │
│ │şi numai în legãturã cu urmãtorii factori:│ │ │
│ │ a) nivelul tarifelor de utilizare plã- │ │ │
│ │ tibile de cãtre beneficiarii finali │ │ │
│ │ b) nivelul redevenţei │ │ │
│ │ c) gradul de preluare a riscului de │ │ │
│ │ cãtre concesionar │ │ │
│ │ d) planurile de finanţare şi dezvoltare │ │ │
│ │ prezentate │ │ │
│ │ e) nivelul calitativ, tehnic şi funcţio-│ │ │
│ │ nal al soluţiilor tehnice propuse │ │ │
│ │ f) modul de asigurare a protecţiei │ │ │
│ │ mediului │ │ │
│ │ g) modul de rezolvare a unor probleme │ │ │
│ │ sociale │ │ │
│ │ h) termenele de realizare a unor │ │ │
│ │ investiţii │ │ │
│ │ i) durata concesiunii │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈜. │Criteriile de evaluare nu includ factori │ │ │
│ │legaţi de calificarea ofertanţilor? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈝. │Orice referinţã la standardele sau normele│ │ │
│ │din specificaţiile tehnice este însoţitã │ │ │
│ │de sintagma "sau echivalent"? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
󧓒. │Specificaţiile tehnice includ urmãtoarele:│ │ │
│ │ > obiectivele pe termen lung, mediu şi │ │ │
│ │ imediat ale proiectului │ │ │
│ │ > modul de operare vizat pentru derula- │ │ │
│ │ rea proiectului, inclusiv, dacã este │ │ │
│ │ cazul, investiţiile pe care concesio- │ │ │
│ │ narul va fi obligat sã le realizeze │ │ │
│ │ şi termenul de realizare a acestora │ │ │
│ │ > descrierea activitãţilor, condiţii │ │ │
│ │ generale tehnice şi de calitate │ │ │
│ │ > dacã existã, condiţii speciale impuse │ │ │
│ │ de natura activitãţilor care vor fi │ │ │
│ │ incluse în obiectul contractului de │ │ │
│ │ concesiune. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
󧓓. │Proiectul de contract include: │ │ │
│ │ 1. termene şi obligaţii clare pentru │ │ │
│ │ fiecare parte; │ │ │
│ │ 2. alocarea riscurilor între concedent │ │ │
│ │ şi concesionar; │ │ │
│ │ 3. definirea clarã a nivelului perfor- │ │ │
│ │ manţei pe care trebuie sã îl atingã │ │ │
│ │ concesionarul; │ │ │
│ │ 4. posibilitatea concendentului de a │ │ │
│ │ verifica îndeplinirea performanţelor;│ │ │
│ │ 5. clauze contractuale privind modul în │ │ │
│ │ care concesionarul se obligã sã │ │ │
│ │ prezinte concedentului rapoarte cu │ │ │
│ │ privire la modul de realizare a │ │ │
│ │ obligaţiilor contractuale │ │ │
│ │ 6. modalitatea de transferare a infra- │ │ │
│ │ structurii, în momentul începerii │ │ │
│ │ contractului; │ │ │
│ │ 7. clauza de terminare │ │ │
├────┴──────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────┤
│Data: │
│Observator desemnat: SEMNÃTURA │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru completarea listei de verificare, sunt aplicabile instrucţiunile precizate la Lista de verificare nr. 1.

4.7 - Procedura de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

Cadrul general privind regimul juridic al contravenţiilor este reglementat de <>Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 , aprobatã de <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Constatarea sãvârşirii contravenţiei şi aplicarea sancţiunii sunt consemnate într-un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, întocmit de observatorul desemnat.
Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se semneazã de cãtre observatorul desemnat şi de reprezentantul persoanei juridice - autoritatea contractantã contravenientã.
În cazul în care reprezentantul autoritãţii contractante contraveniente nu se aflã de faţã, refuzã sau nu poate sã semneze, observatorul desemnat va face menţiune despre aceste împrejurãri, care trebuie sã fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz, procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnãtura acestuia. Nu poate avea calitatea de martor un alt observator.
În lipsa unui martor, observatorul desemnat va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.
UCVAP are obligaţia de a transmite observatorilor carnete conţinând procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
Dacã aceeaşi persoanã juridicã a sãvârşit mai multe fapte care constituie contravenţii, sancţiunea se va aplica pentru fiecare faptã.
Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul autoritãţii contractante lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei sãvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnãturii observatorului desemnat atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constatã şi din oficiu.
În momentul încheierii procesului-verbal, observatorul desemnat este obligat sã aducã la cunoştinţa reprezentantului autoritãţii contractante contraveniente dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal, la rubrica "Alte menţiuni", sub sancţiunea nulitãţii procesului-verbal.
Observatorul desemnat, este competent sã constate şi sã aplice sancţiunile prevãzute de <>art. 10, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 .

Pentru abateri de la legislaţia în vigoare, care prezintã un grad scãzut de pericol social sau abateri care prezintã circumstanţe atenuante demonstrate, observatorul desemnat este abilitat sã aplice prevederile <>art. 38 din Ordonanţa nr. 2/2001 .
Avertismentul se adreseazã oral atunci când reprezentantul legal este prezent la constatarea contravenţiei şi sancţiunea este aplicatã de observatorul desemnat în calitate de agent constatator. Dacã reprezentantul autoritãţii contractante nu este prezent la constatarea contravenţiei, avertismentul se socoteşte executat prin întocmirea şi comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este întocmit de cãtre observatorii desemnaţi şi se încheie în momentul constatãrii faptei, respectiv în cadrul procesului de verificare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publicã, înainte de întocmirea raportului de activitate.
În cazul în care observatorii desemnaţi au constatat contravenţii şi au aplicat sancţiunile contravenţionale prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 , acest lucru se va consemna în Raportul de activitate întocmit pentru procedura de achiziţie publicã verificatã.
În cazul în care o autoritate contractantã sãvârşeşte acelaşi tip de faptã, constatatã în acelaşi timp, la mai multe proceduri de achiziţie publicã distincte care au fãcut obiectul verificãrii, complementar se aplicã prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 , respectiv:
> Art. 10, alin. (2): "Când contravenţiile au fost constate prin acelaşi proces verbal, sancţiunile se cumuleazã fãrã a putea depãşi dublul maximului amenzii prevãzut pentru contravenţia cea mai gravã".
> "Art. 20, alin. (1): "Dacã o persoanã sãvârşeşte mai multe contravenţii constatate în acelaşi timp de acelaşi agent constatator, se încheie un singur proces verbal".

Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data sãvârşirii faptei.
Executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie dacã procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lunã de la data aplicãrii sancţiunii.
Dacã reprezentantul autoritãţii contractante contraveniente este prezent la încheierea procesului-verbal, exemplarul 2 (de culoare roşie) se înmâneazã acestuia, fãcându-se menţiune în acest sens în procesul-verbal. Reprezentantul autoritãţii contractante contraveniente va semna de primire.
În cazul în care reprezentantul autoritãţii contractante contraveniente nu este prezent sau, deşi prezent, refuzã sã semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de cãtre observatorul desemnat în termen de cel mult o lunã de la data încheierii, prin poştã cu confirmare de primire.
Evidenta carnetelor conţinând procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se ţine de cãtre persoana anume împuternicitã de cãtre directorul general al UCVAP, cu respectarea regulilor privind evidenţa şi circuitul imprimatelor cu regim special.

Procesele-verbale se arhiveazã conform reglementãrilor stabilite pentru imprimatele cu regim special.

Modelul registrului de evidenţã a proceselor-verbale este urmãtorul:

REGISTRU DE EVIDENŢÃ A PROCESELOR-VERBALE┌──────┬─────────────┬────────────┬────────────────────────┬────────────────┐
│ Nr. │ Seria şi │ Data/locul │ Observatorul desemnat │ Autoritatea │
│ crt. │ numãrul │ încheierii │ care a încheiat │ contractantã │
│ │ Procesului- │ Procesului │ Procesul- verbal │ contravenientã │
│ │ verbal │ verbal │ │ │
├──────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────┴─────────────┴────────────┴────────────────────────┴────────────────┘4.8 Finalizarea activitãţii de verificare proceduralã

Descrierea activitãţii

Aceastã etapã cuprinde activitatea desfãşuratã de observator dupã aprobarea Raportului de atribuire a procedurii sau, dupã caz, a deciziei de anulare şi pânã la finalizarea activitãţii de verificare.

Activitatea premergãtoare
Participarea la şedinţa de stabilire a ofertei câştigãtoare

Referinţe
● <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 ;
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 ;
● <>Ordinul nr. 155/2006 .

Personalul implicat
Observatorul desemnat

Instrucţiuni pas cu pas
4.8.1 Raportul de activitate
1. Activitatea de verificare proceduralã a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã este finalizatã prin întocmirea, de cãtre observatorul desemnat, a Raportului de activitate.
2. Întocmirea Raportului de activitate este obligatorie pentru fiecare procedurã de atribuire finalizatã prin:
a) anularea procedurii de atribuire;
b) încheierea contractului de achiziţie publicã.
3. În cazul în care autoritatea contractantã recurge la anulare, observatorul verificã urmãtoarele aspecte:
a) dacã motivul anulãrii se înscrie la unul din aliniatele <>art. 209 ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 ;
b) dacã se face înainte de data transmiterii comunicãrii privind rezultatul aplicãrii procedurii de atribuire;
c) dacã se face înainte de data încheierii contractului;
d) dacã termenul de comunicare este pânã la 3 zile lucrãtoare de la data anulãrii;
e) dacã în comunicare au fost incluse urmãtoarele elemente:
- motivul concret care a determinat anularea;
- încetarea obligaţiilor pe care operatorii economici le-au creat prin depunerea ofertelor.
f) dacã s-a comunicat în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, rezultatul acesteia.
4. În cazul în care autoritatea contractantã încheie contractul de achiziţie publicã, observatorul verificã urmãtoarele:
a) dacã compartimentul intern specializat de achiziţii publice a comunicat tuturor candidaţilor/ofertanţilor rezultatul procedurii;
b) modul de transmitere a comunicãrilor (prin fax, poştã, mijloace electronice);
c) dacã, în funcţie de modul de transmitere al comunicãrii cãtre candidaţi/ofertanţi, au fost respectate termenele de 3/6 zile lucrãtoare;
d) dacã informarea ofertanţilor/candidaţilor respinşi sau care au avut oferte declarate câştigãtoare, a fost întocmitã cu respectarea <>art. 207 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 ;
e) dacã comunicarea cãtre ofertantul/ofertanţii declarat/declaraţi câştigãtor/câştigãtori a conţinut si invitaţia pentru semnarea contractului,
f) dacã autoritatea contractantã a respectat termenele de aşteptare prevãzute la <>art. 205 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , cu excepţia cazurilor prevãzute la art. 122, lit. c şi <>art. 252, lit. c din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 .
5. Observatorul trebuie sã constate în mod obligatoriu urmãtoarele:
a) existenţa scrisorii de garanţie bancarã în cuantumul şi forma solicitate prin documentaţia de atribuire;
b) dacã contractul conţine clauzele contractuale obligatorii prevãzute în documentaţia de atribuire sau, dupã caz, corespunde formal cu modelul prezentat în cadrul documentaţiei de atribuire;
c) dacã contractul se semneazã cu ofertantul declarat câştigãtor;
d) dacã, prin clauzele contractuale, nu s-a modificat oferta declaratã câştigãtoare;
e) dacã la contract s-au ataşat contractele de subcontractare, dupã caz;
6. Dupã parcurgerea acestor etape, observatorul întocmeşte Raportul de activitate, în termen de 5 zile lucrãtoare de la finalizarea procedurii de achiziţie publicã, prin completarea modelului prevãzut la Capitolul 7-"Formulare şi instrucţiuni de completare".
7. În cazul UCVAP, Raportul de activitate se avizeazã pentru conformitate cu modelul prevãzut la cap.7, punctul 7.8, de cãtre şeful serviciului din care observatorul face parte şi se transmite autoritãţii contractante printr-o adresã de înaintare, sub semnãtura directorului general sau a directorului general adjunct.
8. În cazul CVAP, Raportul de activitate se avizeazã pentru conformitate de cãtre directorul executiv al D.G.F.P. şi se transmite autoritãţii contractante cu adresã de înaintare, semnatã de directorul executiv.
9. în cazul Serviciului de verificare proceduralã din cadrul D.G.F.P. Bucureşti, Raportul de activitate se avizeazã pentru conformitate de cãtre şeful de serviciu şi se transmite autoritãţii contractante printr-o adresã de înaintare, sub semnãtura directorului executiv al D.G.F.P. Bucureşti.

Sintetic, activitatea este prezentatã în Diagrama nr. 11.

Lista de verificare nr. 17 - Verificarea contractului semnat de autoritatea contractantã şi de ofertantul câştigãtor┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┐
│Nr. │ Aspecte procedurale verificate │ Da/ │ Observaţii (act │
│crt.│ │ Nu │normativ, art.,alin.)│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈕. │Contractul a fost semnat de ambele pãrţi, │ │ │
│ │primind numãr de înregistrare de la │ │ │
│ │autoritatea contractantã? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈖. │Contractul a fost transmis observatorului │ │ │
│ │în termen de 3 zile lucrãtoare de la data │ │ │
│ │semnãrii acestuia? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈗. │Contractul a fost semnat cu ofertantul │ │ │
│ │declarat câştigãtor? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈘. │A fost constituitã garanţia de bunã │ │ │
│ │execuţie în cuantumul şi forma solicitate │ │ │
│ │prin documentaţia de atribuire? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈙. │În cazul în care autoritatea contractantã │ │ │
│ │nu poate încheia contractul cu ofertantul │ │ │
│ │a cãrui ofertã a fost stabilitã ca fiind │ │ │
│ │câştigãtoare, datoritã faptului cã ofer- │ │ │
│ │tantul în cauzã se aflã într-o situaţie │ │ │
│ │de forţã majorã, atunci aceasta a │ │ │
│ │declarat câştigãtoare oferta clasatã pe │ │ │
│ │locul doi? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈚. │Oferta declaratã câştigãtoare a fost │ │ │
│ │modificatã prin clauzele contractuale? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈛. │Au fost prevãzute clauze de revizuire a │ │ │
│ │preţurilor conform art. 97 din HG nr. │ │ │
│ �/2006? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈜. │Au fost anexate contractele de │ │ │
│ │subantreprizã? │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────┤
𗈝. │Alte observaţii │ │ │
├────┴──────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────┤
│Data │
│Observator desemnat: SEMNÃTURA │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Pentru completarea listei de verificare, sunt aplicabile instrucţiunile precizate la Lista de verificare nr. 1.

Diagrama nr. 11

Etapa 4 - Finalizarea activitãţii de verificare

┌─────────────────────────┐ ┌───────────────┐
└───────────┬─────────────┘ └────────┬──────┘ |
│ v |
│ ┌────────────────────┐ |
└─────────────┐ ┌─────────┤ Observator desemnat│ |
│ │ └────────────────────┘ |
v v |
┌───────────────┐ |
│ Dupã etapa 3 │ |
└─────┬─────────┘ |
│ |
│ |
┌──────────────────────────┴────────────┐ |
│ │ |
│ ┌─────────────┐ │ |
│ │Informarea │ │ |
│ │ofertanţilor │ │ |
│ | │câştigãtoare │ | │ ┌─────────────┐ |
│ | │şi semnarea │ | v │Lista de │ |
│ | │contractului │ | ┌────────────┐ │verificare │ |
│ | └─────────────┘ | │Verificarea │ │nr. 16 │ ┌───────┐ ┌─────────┐ |
│ | | │modului de │ │Verificarea │ │ Sunt │ │Informare│ |
└>| | │finalizare │ │contractului │ │consta-│DA │insti- │ |


| | │de atribuire│ │ autoritatea │ │ necon-│ │ compe- │
| | │şi semnarea │ │ contractantã│ │ formi-│ │ tente │


| | │contractului│ │ şi de │ │ tãţi │ └───┬─────┘
| | └────────────┘ │ ofertantul │ └───┬───┘ v
| ┌───────────────┐ | │ câştigãtor │ NU │ ┌─────────────────┐
| │Informarea │ | └─────────────┘ │ │Transmiterea │
└--│despre anulare/│--┘ │ │Raportului de │
│suspendare │ │ │ activitate la │
└────┬──────────┘ │ │autoritatea │
│ │ │contractantã │
│ │ │cu menţionarea │
│ │ │neconformitãţilor│
│ │ │constatate │
│ │ └──┬──────────────┘
│ │ | │
│ │ | │ ┌────────────┐
v │ | │ │ ANRMAP │


│ │ │ de │
│ │ │Management │
│ │ │ etc. │


│ v └────────────┘
│ ┌────────────────────────┐
│ │Transmiterea Raportului │


v │autoritatea contractantã│


┌───────────────┐ │ în termen de 5 zile │
│Autoritatea │ │ lucrãtoare │
│înregistreazã │ └────────────────────────┘
│raportul de │
│activitate │
│cu/fãrã avizul │
│consultativ │
│primit de la │
│ UCVAP │
└───────────────┘4.8.1 Dosarul procedurii verificate

Dosarul procedurii verificate va cuprinde toate informaţiile şi documentele primite de la autoritatea contractantã( cu numãr de înregistrare, semnãturã şi ştampilã) în copie, iar acolo unde se impune «copie conform cu originalul» sau emise de cãtre observator, din momentul înştiinţãrii, inclusiv, şi pânã la momentul semnãrii contractului de achiziţie publicã, inclusiv Raportul de activitate.

Documentele pe care trebuie sã le conţinã dosarul procedurii verificate sunt:
1. Fişa procedurii;
2. Înştiinţarea autoritãţii contractante;
3. Analiza de risc;
4. Decizia de verificare;
5. Ordinul de serviciu;
6. Documentaţia de atribuire;
7. Declaraţia de imparţialitate şi confidenţialitate;
8. Listele de verificare întocmite de observatorii desemnaţi, în funcţie de procedura de atribuire vor avea anexate:
a) pentru neconformitãţi constatate - Notele intermediare întocmite şi deciziile autoritãţii contractante de remediere sau nu a acestora;
b) pentru conformitãţi constatate - documentul justificativ.
9. Avizul consultativ;
10. Adresa pentru comunicarea calendarului procedurii;
11. Adresa pentru informarea cu privire la data semnãrii contractului;
12. Adresele pentru eventualele informaţii solicitate autoritãţii contractante;
13. Rãspunsurile la adresele transmise autoritãţilor contractante;
14. Notele justificative, în funcţie de procedura de atribuire;
15. Anunţurile din SEAP, Monitorul Oficial, anunţul de intenţie;
16. Copia Programului anual de achiziţii (extras), unde se aflã poziţia pentru care s-a iniţiat procedura;
17. Procesele verbale de deschidere şi de evaluare;
18. Raportul procedurii;
19. Comunicãrile cãtre participanţii la procedurã;
20. Contractul de achiziţie semnat de operatorul economic şi de autoritatea contractantã.

Documentele care aparţin autoritãţii contractante se vor ataşa la dosarul procedurii în copie, iar în cazuri justificate pot fi certificate prin sintagma "copie conform cu originalul", sub semnãtura, fie a şefului compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice, fie a conducãtorului autoritãţii contractante.

Arhivarea dosarelor procedurii

Fiecare observator are obligaţia de a arhiva dosarele procedurilor de achiziţie publicã pe care le-a verificat cu respectarea urmãtoarelor reguli:
1. Documentele cuprinse în dosar se ordoneazã cronologic (actele mai vechi trebuie sã fie deasupra, iar cele mai noi dedesubt);
2. Se îndepãrteazã acele, clamele, agrafele metalice, filele nescrise, filele duble;
3. Dosarele nu trebuie sã aibã mai mult de 200 - 300 de file; în cazul depãşirii acestui numãr, se constituie mai multe volume ale aceluiaşi dosar;
4. Filele dosarului se numeroteazã, în colţul din dreapta sus; în cazul dosarelor compuse din mai multe volume, filele se numeroteazã începând cu numãrul 1 pentru fiecare volum;
5. Pe coperta dosarului se înscriu: denumirea unitãţii şi a serviciului, numãrul de dosar din inventar, anul, datele de început şi de sfârşit, numãrul de file, termenul de pãstrare;
6. La sfârşitul fiecãrui an calendaristic se vor inventaria toate dosarele procedurilor, se vor numerota şi se vor depozita într-un fişet ce se va încuia, din arhiva unitãţii;
7. Se va întocmi, pe fiecare serviciu în parte, lista cu dosarele procedurilor arhivate conform formularului prezentat mai jos;┌─────────┬────────────┬──────────────┬────────────────┐
│ Numãr │ Observator │ Autoritatea │ Data arhivãrii │
│ dosar │ │ contractantã │ │
├─────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴────────────┴──────────────┴────────────────┘8. Şefii de serviciu au obligaţia de a nominaliza o singurã persoanã din cadrul serviciului care are dreptul de a depune şi scoate din arhivã dosare arhivate;
9. Scoaterea unui dosar din arhivã se face cu cerere scrisã semnatã de persoana care doreşte dosarul, motivând solicitarea, în condiţiile legii. Cererea este aprobatã de conducerea UCVAP, iar observatorii nominalizaţi vor scoate dosarul din arhivã şi vor urmãri returnarea dosarului în arhivã;
10. Persoana nominalizatã pentru arhivã rãspunde de evidenţa dosarelor arhivate.

CAP. 5
Rãspunderea observatorilor

Observatorii rãspund de îndeplinirea atribuţiilor care le revin prin fişa postului, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate, potrivit legii. Astfel, observatorii rãspund de constatãrile înscrise în notele intermediare, în Avizul consultativ, precum şi în raportul de activitate pentru fiecare procedurã de achiziţie publicã verificatã.
Încãlcarea de cãtre observatori, cu vinovãţie, a îndatoririlor de serviciu corespunzãtoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduitã profesionalã şi civicã prevãzute de lege, atrage rãspunderea disciplinarã, contravenţionalã, civilã sau penalã, dupã caz, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã.
Rãspunderea juridicã a funcţionarului public nu se poate angaja dacã acesta a respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile instituţiei publice în care îşi desfãşoarã activitatea.
Pe parcursul activitãţii de observare şi verificare proceduralã corespondenţa observatorilor desemnaţi cu autoritãţile contractante se face prin adrese scrise, semnate şi înregistrate la acestea.

Urmãtoarele fapte sãvârşite de observatori constituie abateri disciplinare:
a) întârzierea sistematicã în efectuarea lucrãrilor;
> nerespectarea termenelor înscrise, pentru mai mult de trei lucrãri;
> transmiterea cu întârziere a mai mult de douã raportãri;
> neparticiparea la şedinţa de deschidere a unei singure proceduri, în mod nejustificat;
> neparticiparea la cel mult douã şedinţe de evaluare la procedurile unde sunt desemnaţi;
b) neglijenţa repetatã în rezolvarea lucrãrilor:
> prezentarea repetatã de lucrãri cu erori;
> centralizarea eronatã a raportãrilor primite din teritoriu;
> nestudierea documentaţiilor de atribuire sau studierea necorespunzãtoare a acestora;
> neemiterea notelor intermediare ori de câte ori constatã neconformitãţi în derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã unde sunt desemnaţi;
> emiterea de note intermediare fãrã bazã legalã;
c) absenţe nemotivate de la serviciu;
> trei absenţe nemotivate, consecutiv, de la serviciu;
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru:
> întârzierea, nemotivat, de mai mult de trei ori consecutiv, cu mai mult de douã ore faţã de ora de începere a programului de lucru;
> plecarea nemotivatã, în timpul programului de lucru sau înainte de ora încheierii acestuia, de mai mult de trei ori;
e) intervenţiile sau stãruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialitãţii lucrãrilor cu acest caracter;
g) manifestãri care aduc atingere prestigiului instituţiei publice în care îşi desfãşoarã activitatea;
h) manifestãri care aduc atingere onoarei, reputaţiei şi demnitãţii persoanelor din cadrul instituţiei în care îşi desfãşoarã activitatea, precum şi persoanelor cu care intrã în legãturã în exercitarea funcţiei publice, prin:
> întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
> dezvãluirea unor aspecte ale vieţii private;
> formularea unor sesizãri sau plângeri calomnioase
i) desfãşurarea în timpul programului de lucru a unor activitãţi cu caracter politic;
j) refuzul nejustificat de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
k) încãlcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilitãţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
l) alte fapte prevãzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici.

Sancţiunile disciplinare sunt:
a) mustrare scrisã;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadã de pânã la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, dupã caz, de promovare în funcţia publicã pe o perioadã de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publicã pe o perioadã de pânã la un an;
e) destituirea din funcţia publicã.

La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurãrile în care aceasta a fost sãvârşitã, gradul de vinovãţie şi consecinţele abaterii, comportarea generalã în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile legii. Mustrarea se poate aplica direct de cãtre persoana care are competenţa legalã de numire în funcţia publicã. Celelalte sancţiuni disciplinare se aplicã de persoana care are competenţa legalã de numire în funcţia publicã, la propunerea comisiei de disciplinã. Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât dupã cercetarea prealabilã a faptei sãvârşite şi dupã audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnatã în scris, sub sancţiunea nulitãţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputã se consemneazã într-un proces-verbal.
În conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, funcţionarul public are obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului, modificãrile privind domiciliul sãu, dupã caz, reşedinţa, precum şi schimbãrile intervenite în starea civilã, în termen de 5 zile de la producerea acestor modificãri.

CAP. 6
Raportãri

6.1 - Raportãrile CVAP

Conform <>art. 24, lit. a din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 , CVAP-urile au obligaţia de a raporta UCVAP, procedurile de achiziţie publicã verificate şi rezultatele acestora. Astfel, în scopul îmbunãtãţirii organizãrii, funcţionãrii şi eficientizãrii activitãţii, CVAP-urile vor întocmi urmãtoarele raportãri:

> Lunar şi trimestrial, pânã cel târziu în data de 10 a lunii/trimestrului în curs, pentru luna/trimestrul anterioarã/-or un Raport privind activitatea de verificare pentru luna/trimestrul anterioarã/-or prin utilizarea formularelor standard prevãzute mai jos.
> Raportãrile lunare şi trimestriale se semneazã de cãtre directorul executiv şi se transmit UCVAP în format electronic, la adresa de e-mail: raportare.ucvap@mfinante.ro.
> Exemplarul în format de hârtie, se înregistrezã în Registrul propriu de corespondenţã şi se îndosariazã.
> Raportãrile vor fi întocmite de cãtre personalul din cadrul CVAP-urilor, în format xls, cu caractere arial, 10, respectând coloanele din formularele standard şi instrucţiunile de completare aferente.

SERVICIUL/COMPARTIMENTUL DE VERIFICARE A ACHIZIŢIILOR PUBLICE..............

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
pentru activitatea desfãşuratã în perioada...............

┌───┬──────┬──────────┬──────────┬──────────────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┐
│Nr.│Obser-│Decizii de│Total pro-│ Proceduri │Rapoarte de│Proceduri │ Note │Avize │Amenzi │
│crt│vator │verificare│ceduri în │ contestate, │activitate │rãmase în │Interme-│consul-│aplicate/ │
│ │desem-│ emise │verificare│ din care │ finalizate│verificare│ diare │tative │încasate/ │
│ │ nat │ pentru │ pentru ├──────────┬───────┤pentru luna│ │ rem./ │ │contestate│
│ │ │ luna │ luna │ Proc. │Decizii│ în curs │ │ nerem. │ │ │
│ │ │ în curs │ în curs │suspendate│ CNSC │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┴───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=3-4-5 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤
𗈕. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤
𗈖. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤
│...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─┬────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────┴──────────┴──────────┴──────────────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┘Întocmit: ........................
Data întocmirii: .................
Aprobat: .........................

Instrucţiuni de completare
> În coloana nr. 1, se va menţiona numele şi prenumele observatorul desemnat.
> În coloana nr. 2, se va menţiona numãrul deciziilor de verificare emise în perioada de raportare, pentru desemnarea observatorului indicat în coloana nr. 1.
> În coloana nr. 3, se va menţiona numãrul procedurilor de achiziţie publicã la care observatorul a fost desemnat pentru verificare şi care nu au fost finalizate prin întocmirea unui raport de activitate, datat anterior perioadei de raportare.
> În coloana nr. 4, se va menţiona numãrul procedurilor de atribuire pentru care s-a depus contestaţie, cu indicarea numãrului procedurilor aflate în perioada de suspendare şi a numãrului contestaţiilor soluţionate.
> În coloana nr. 5, se va menţiona numãrul rapoartelor de activitate finalizate în perioada de raportare.
> În coloana nr. 6, se va menţiona numãrul procedurilor rãmase în verificare, dupã scãderea procedurilor finalizate prin întocmirea unui raport de activitate şi respectiv a procedurilor aflate în perioada de suspendare, ca urmare a depunerii unei contestaţii.
> În coloana nr. 7, se va menţiona numãrul Notelor intermediare emise, cu precizarea numãrului Notelor intermediare remediate, prin decizia autoritãţii contractante.
> În coloana nr. 8, se va menţiona numãrul Avizelor consultative emise în baza Notelor intermediare neremediate.
> În coloana nr. 9, se va menţiona numãrul amenzilor aplicate/încasate/contestate.

SERVICIUL/COMPARTIMENTUL DE VERIFICARE A ACHIZIŢIILOR PUBLICE..............

SITUAŢIE PRIVIND STADIUL PROCEDURILOR AFLATE ÎN VERIFICARE
pentru observatorul...........................

┌───┬─────────┬──────┬────────┬──────┬───────────┬──────┬────┬─────────────────┬────────┬───────┬──────┐
│Nr.│Procedura│Deci- │ Data │Data │ Data │Data │Data│ Data │ Data │Data │Proce-│
│ │de achi- │zia de│şedinţei│apro- │ adresei │depu- │ şi │ finalizãrii │ înşti- │transm.│ duri │
│ │ ziţie │veri- │de des- │bãrii │de solici- │nerii │ nr.│ procedurii │ inţare │Raport │rãmase│
│ │ verifi- │ficare│chidere │rapor-│ tare a │con- │dec.├────────┬────────┤ UCVAP │ de │ în │
│ │ catã │ │ │tului │înştiinţã- │tes- │CNSC│Semnare │ Data │semnare │activi-│veri- │
│ │ │ │ │proce-│rii pt sem-│taţiei│ │contract│deciziei│contract│ tate │ficare│
│ │ │ │ │durii │narea con- │ │ │ │ de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ tractului │ │ │ │ anulare│ │ │ │
├───┼─────────┼──────┼────────┼──────┼───────────┼──────┼────┼────────┴────────┼────────┼───────┼──────┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┼─────────┼──────┼────────┼──────┼───────────┼──────┼────┼─────────────────┼────────┼───────┼──────┤
𗈕. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────┼────────┼──────┼───────────┼──────┼────┼─────────────────┼────────┼───────┼──────┤
𗈖. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────┼────────┼──────┼───────────┼──────┼────┼─────────────────┼────────┼───────┼──────┤
│...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─┬───────┼──────┴────────┴──────┴───────────┴──────┴────┴─────────────────┴────────┴───────┼──────┤
│TOTAL│ ..... │ │ .... │
└─────┴───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘Întocmit: ........................
Data întocmirii: .................
Verificat: .......................


În detalierea informaţiilor prezentate în tabelul "SITUAŢIE CENTRALIZATOARE pentru activitatea desfãşuratã în perioada ...............", se va completa şi tabelul "SITUAŢIE PRIVIND STADIUL PROCEDURILOR AFLATE ÎN VERIFICARE PENTRU OBSERVATORUL..........".

Instrucţiuni de completare
> În coloana nr. 1, se vor menţiona toate procedurile aflate în verificare, cu precizarea coordonatelor de identificare necesare (autoritatea contractantã/tipul procedurii/obiectul procedurii).
> În coloana nr. 2, se va menţiona numãrul şi data Deciziei de verificare.
> În coloana nr. 3, se va menţiona data şedinţei de descliidere a ofertelor/documentelor de calificare şi selecţie.
> În coloana nr. 4, se va menţiona numãrul de înregistrare şi data aprobãrii Raportului de atribuire al procedurii.
> În coloana nr. 5, se va menţiona data adresei de solicitare a înştiinţãrii pentru semnarea contractului şi respectiv numãrul de înregistrare al acestei adrese la autoritatea contractantã.
> În coloanele nr. 6 şi 7 se vor menţiona informaţii privind depunerea sau nu a unei contestaţii, cu indicarea datei depunerii contestaţiei şi a numãrului şi datei deciziei CNSC.
> În coloana nr. 8, se va menţiona data finalizãrii procedurii, cu indicarea numãrului de înregistrare al contractului, sau dupã caz a deciziei de anulare a procedurii.
> În coloana nr. 9 se va menţiona data înştiinţãrii observatorului cu privire la semnarea contractului.
> În coloana nr. 10 se va menţiona numãrul şi data Raportului de activitate, precum şi numãrul şi data înregistrãrii Raportului de activitate la autoritatea contractantã.
> În coloana nr. 11, se va menţiona justificarea nefinalizãrii activitãţii de verificare.

SERVICIUL/COMPARTIMENTUL DE VERIFICARE A ACHIZIŢIILOR PUBLICE....

RAPORT
privind activitatea de verificare
proceduralã desfãşuratã în trimestrul.......
de Compartimentul de Verificare a
Achiziţiilor Publice..............┌───┬────────────────┬────────────┬──────────┬───────┬───────┬────────┬────────┐
│Nr.│Nr. înregistrare│Autoritatea │Procedura │Note │Avize │Rapoarte│Contes- │
│ │ bazã │contractantã│verificatã│inter- │consul-│de │taţii │
│ ├──────┬─────────┤ ├───┬──────┤mediare│tative │activi- │înain- │
│ │ UCVAP│CVAP │ │Tip│Con- │emise │emise │tate │tate/ │
│ │ │ │ │ │tract │ │ │ │modul de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │soluţio-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nare │
├───┼──────┼─────────┼────────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────────┼────────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────┴─────────┴────────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴────────┘Întocmit:..................
Data:......................

DIRECTOR EXECUTIV
.................

Instrucţiuni de completare
> La coloana nr. 1, se completeazã, în ordine crescãtoare, procedurile raportate.
> La coloana nr. 2, se completeazã, nr. şi data adresei primite de la UCVAP.
> La coloana nr. 3, se completeazã cu nr. şi data adresei înregistrate în evidenţa DGFP-urilor şi repartizatã CVAP.
> La coloana nr. 4, se completeazã denumirea autoritãţii contractante verificate.
> La coloana nr. 5, se completeazã tipul procedurii (licitaţie deschisã, licitaţie restrânsã, dialog competitiv, concurs de soluţii, negociere cu publicarea prealabilã a anunţului de participare, negociere fãrã publicarea prealabilã a anunţului de participare, etc).
> La coloana nr. 6, se completeazã tipul contractului (furnizare, servicii, lucrãri, concesiune de servicii, concesiune de lucrãri, sectorial de furnizare, sectorial de servicii, sectorial de lucrãri);
> La coloana nr. 7 se completeazã numãrul şi data Notelor inermediare emise.
> La coloana nr. 8 se completeazã numãrul şi data Avizelor consultative emise.
> La coloana nr. 9 se completeazã numãrul şi data Raportului de activitate/numãrul de înregistrare al Raportului de activitate la autoritatea contractantã.
> La coloana nr. 10 se completeazã numãrul de înregistrare al contestaţiei la C.N.S.C/numãrul şi data deciziei de soluţionare a contestaţie
6.2 - Raportãrile UCVAP
Conform <>art. 25 din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 , U.C.V.A.P. are obligaţia de a prezenta ministrului economiei şi finanţelor, în luna ianuarie a fiecãrui an, un raport anual asupra activitãţii de verificare desfãşurate de aparatul central şi teritorial în anul precedent.
Raportul anual de activitate va avea ca anexã (orientativ) formularul prevãzut mai jos.

UNITATEA PENTRU COORDONAREA ŞI VERIFICAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE

RAPORT ANUAL
asupra activitãţii de verificare desfãşurate
de aparatul central şi teritorial


┌────┬────────┬──────┬────────┬─────┬───────┬───────┬────┬─────┬──────┬───────┐
│Nr. │Structu-│Aut. │Obiectul│Tip │Valoare│Sursa │Data│Data │Note │Avize │
│crt.│ra UCVAP│contr.│constr. │proc.│ │finanţ.│ini-│fina-│inter-│consul-│
│ │ │ │ │ │ │ │ţie-│liza-│me- │tative │
│ │ │ │ │ │ │ │re │re │diare │ │
├────┼────────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────┼─────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────┼─────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────┼─────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────┴────────┴─────┴───────┴───────┴────┴─────┴──────┴───────┘Întocmit:...............
Data:...................

DIRECTOR GENERAL
................

CAP. 7
Formulare şi instrucţiuni de completare

În activitatea de observare şi verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii sunt folosite urmãtoarele formulare:
7.1 Fişa de prezentare
7.2 Decizia de verificare
7.3 Ordinul de serviciu
7.4 Declaraţia de imparţialitate şi confidenţialitate
7.5 Declaraţia de conformitate
7.6 Nota intermediarã
7.7 Avizul consultativ
7.8 Raportul de activitate
7.9 Fişa procedurii
7.10 Adresa de solicitare a calendarului şedinţelor de evaluare
7.11 Adresa de solicitare a contractului de achiziţie publicã semnat
7.12 Tabelul listelor de verificare

7.1 Fişa de prezentare
1. Denumirea autoritãţii contractante:...........................
2. C.U.I. .................................
3. Obiectul contractului:...........................
4. 4.Valoarea estimatã a contractului: ..............lei, fãrã TVA, echivalent a......Euro
5. Tipul şi dimensiunea autoritãţii contractante respectiv activitatea principalã a autoritãţii contractante:┌──────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────┬────┐
│Ministere ori alte autoritãţi publice │ │ │ │
│centrale inclusiv cele subordonate │ │Servicii publice centrale │ │
│la nivel regional sau local │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────┼────┤
│Agenţii naţionale │ │Apãrare │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────┼────┤
│Autoritãţi locale │ │Ordine publicã / siguranţã│ │
│ │ │naţionalã │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────┼────┤
│Alte instituţii guvernate de legea │ │Mediu │ │
│publicã │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────┼────┤
│Instituţie europeanã / organizaţie │ │Construcţii şi amenajarea │ │
│internaţionalã │ │teritoriului │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────┼────┤
│Agent economic │ │Sãnãtate │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────┼────┤
│Alte tipuri de autoritãţi contractante│ │Economic-Financiar │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────┼────┤
│ │ │Protecţie socialã │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────┼────┤
│ │ │Culturã, religie şi │ │
│ │ │activitãţi recreative │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────┼────┤
│ │ │Educaţie │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────┼────┤
│ │ │Activitãţi relevante: │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────┼────┤
│ │ │ - Energie │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────┼────┤
│ │ │ -Apã │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────┼────┤
│ │ │ - Poştã │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────┼────┤
│ │ │ - Transport │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────┼────┤
│ │ │ Altele │ │
└──────────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────┴────┘6. Sursa de finanţare:


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐
│A. Fonduri europene │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│B.Fonduri bugetare │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│C Credite externe contractate sau garantate de stat │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│D. Cofinanţare I │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
│E. Alte fonduri (se vor menţiona), │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┘6. Procedura de achiziţie publicã utilizatã:...................
7. Istoricul şi experienţa autoritãţii contractante în domeniul achiziţiilor publice:


┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────┐
│A. Nr. total de proceduri de atribuire de │ │ │ │
│contracte de achiziţie publicã derulate în │ │ │ │
│ultimii 3 ani │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│B. Nr. total de proceduri de atribuire de │ │ │ │
│contracte de achiziţie publicã anulate din vina │ │ │ │
│autoritãţii contractante în ultimii 3 ani │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────┘8. Tip contract de achiziţie publicã:


┌───────────────────────────────────────┬────────┐
│A. Contract de furnizare │ │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│B. Contract de servicii │ │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│C. Contract de concesiune de servicii │ │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│D. Contract de lucrãri │ │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│E. Contract de concesiune de lucrãri │ │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│F. Contract sectorial │ │
└───────────────────────────────────────┴────────┘Reprezentant legal al autoritãţii contractante,
Nume, Semnãturã şi Ştampilã

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "FIŞA DE PREZENTARE"

Fişa de prezentare, semnatã de conducãtorul autoritãţii contractante şi ştampilatã, se întocmeşte şi se transmite UCVAP împreunã cu anunţul de participare, sau invitaţia de participare, dupã caz, în baza <>art. 10, alin. (2) din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau a invitaţiei de participare/ordinului de cumpãrare, dupã caz.
Este documentul care stã la baza selectãrii procedurii în vederea verificãrii şi cuprinde informaţiile necesare pentru efectuarea analizei de risc.
Formularul este pus la dispoziţia autoritãţilor contractante, de unitãţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor sau poate fi descãrcat de pe pagina de internet www.mfinante.ro
7.2 Decizia de verificare

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice/
Compartimentul de verificare a achiziţiilor publice - D.G.F.P. ...
Nr. ........din...........................

DECIZIE DE VERIFICARE


┌──┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
𗈕.│Denumire autoritate contractantã │ │
├──┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
𗈖.│Adresa │ │
├──┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
𗈗.│Tel/Fax/e-mail │ │
├──┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
𗈘.│Cod unic de identificare │ │
├──┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
𗈙.│Reprezentant legal │ │
├──┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
𗈚.│Procedura de achiziţie publicã │ │
└──┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘Vã înştiinţãm cã procedura de achiziţie publica de mai sus a fost selectatã în vederea verificãrii, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publica, aprobatã prin <>Legea nr. 228/2007 .
Observatorii desemnaţi sunt:
- ................
- ................
Va rugãm sã luaţi mãsuri pentru a asigura observatorilor accesul neângrãdit la toate documentele şi informaţiile legate de procedura de achiziţie.
Prezenta decizie de verificare constituie şi solicitare de prezentare, prin punerea la dispoziţie a documentaţiei aferente procedurii de achiziţie publicã, în conformitate cu <>art. 11, alin. (2) din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 .
Prezenta Decizie de verificare a fost emisã în baza <>art. 11 din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 .

Director general/
Director executiv D.G.F.P...............
Nume, Prenume, Semnãturã, Stampilã

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Decizie de verificare"

Reprezintã documentul prin care U.C.V.A.P./D.G.F.P................. înştiinţeazã autoritatea contractantã cu privire la selectarea pentru verificare a procedurii de achiziţie publicã iniţiatã de aceasta.
Decizia de verificare se întocmeşte de cãtre observatorii desemnaţi pentru efectuarea verificãrii procedurii de achiziţie publicã şi se semneazã de cãtre directorul general al UCVAP/ directorul executiv al D.G.F.P.............sau de cãtre o altã persoanã împuternicitã în acest sens.
Se întocmeşte în douã exemplare din care:
- un exemplar se transmite autoritãţii contractante conform <>art. 11 din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 prin poştã, cu confirmare de primire, sau prin înmânare directã cu semnãturã şi data de primire pe exemplarul doi;
- exemplarul unu este însoţit de rezultatul analizei de risc al procedurii de atribuire respective;
- exemplarul doi se va anexa la Raportul de activitate.
Pe parcursul derulãrii procedurii de atribuire, observatorul desemnat poate fi înlocuit, pe motive temeinice, în baza unei note întocmite de şeful de serviciu şi aprobatã de directorul general al U.C.V.A.P. sau în cazul CVAP de cãtre directorul executiv. Observatorul desemnat, care înlocuieşte, va finaliza activitatea de observare şi verificare, nefiind posibilã revenirea celui înlocuit. La înlocuire se emite o nouã Decizie de verificare, cu acelaşi numãr, dar cu o nouã datã a emiterii.

7.3 Ordinul de serviciu

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice
Compartimentul de verificare a achiziţiilor publice - D.G.F.P. ...

ORDIN DE SERVICIU nr. .....
Dl/D-na....................

Este observator desemnat pentru efectuarea verificãrii aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractului de achiziţie publicã, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã.
La autoritatea contractantã:............................................
Codul unic de identificare:....................................
Sediul:............................................
...................................................
Procedura de achiziţie publicã....................contract......
Se legitimeazã cu legitimaţia nr..............................

Director general U.C.V.A.P./
Director executiv D.G.F.P..........

Nume, Prenume, Semnãturã,Ştampilã

Data: ........

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Ordin de serviciu"

Reprezintã documentul prin care observatorii sunt împuterniciţi sã îndeplineascã funcţia de verificare a aspectelor procedurale, prin urmãrirea modului de atribuire a contractelor de achiziţii publice, la autoritatea contractantã nominalizatã.
Prin excepţie, pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publicã pentru care UCVAP a fost înştiinţatã cu întârziere sau nu a fost înştiinţatã, observatorii desemnaţi vor fi împuterniciţi folosind acelaşi model de ordin de serviciu.
Ordinul de serviciu se întocmeşte de observatorii desemnaţi şi se semneazã de cãtre directorul general al U.C.V.A.P./Directorul executiv al D.G.F.P..........sau de altã persoanã împuternicitã în acest sens.
Se întocmeşte într-un exemplar pentru echipa de observatori desemnaţi sau pentru fiecare observator desemnat în parte.

7.4 Declaraţia de imparţialitate şi confidenţialitate

DECLARAŢIE
DE IMPARŢIALITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE

Subsemnatul............., observator desemnat sã particip la verificarea modului de atribuire a contractului de achiziţie publicã de ........... prin procedura de .............. organizatã de .............
În temeiul <>art. 20 din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 , declar pe proprie rãspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii urmãtoarele:
- sunt familiarizat cu legislaţia aplicabilã procedurii de achiziţie menţionate mai sus şi îmi voi îndeplini sarcinile cu responsabilitate şi onestitate;
- sunt independent faţã de toate pãrţile implicate în procedura de atribuire, dupã cunoştinţa mea neexistând nici o împrejurare trecutã sau prezentã care sã ridice suspiciuni asupra independenţei mele. în mãsura în care o astfel de împrejurare apare pe parcursul verificãrilor întreprinse, mã oblig sã aduc la cunoştinţã U.C.V.A.P. aceastã împrejurare solicitând înlocuirea mea de îndatã;
- în momentul desemnãrii nu am rude sau afini pânã la gradul IV în cadrul autoritãţii contractante. În cazul în care aceastã situaţie apare pe parcursul derulãrii procedurii de achiziţie publicã în cadrul autoritãţii contractante sau a ofertanţilor mã oblig sã anunţ aceastã situaţie imediat ce a apãrut;
- aportul meu la întocmirea documentelor la care voi participa va fi obiectiv şi va respecta pe deplin principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publicã;
- voi pãstra confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor şi documentelor de care iau la cunoştinţã în cursul activitãţii mele şi voi folosi informaţiile numai în acest scop;
- Informaţiile confidenţiale nu vor fi dezvãluite nici unei terţe persoane. Dezvãluirea de informaţii confidenţiale cãtre angajaţi sau experţi din interiorul sau exteriorul UCVAP va putea fi fãcutã doar cu acordul scris al conducerii acesteia;
- nu mã voi asocia cu un eventual ofertant/candidat în mai sus menţionata procedurã de achiziţie publicã.

Semnãtura,
Data

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate"

Se semneazã de personalul U.C.V.A.P., precum şi al compartimentelor de verificare a achiziţiilor publice din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice, într-un singur exemplar, imediat dupã desemnarea ca observatori la procedura de achiziţie publicã pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire.
Se anexeazã la Raportul de activitate al procedurii.

7.5 Declaraţia de conformitate

Declaraţie de conformitate

Autoritatea contractantã.........(denumirea autoritãţii contractante) certificã prin prezenta cã documentaţia de atribuire aferentã procedurii..........(tipul procedurii) iniţiatã pentru achiziţia publicã de .............(obiectul achiziţiei publice) este conformã cu legislaţia în vigoare.

Data

Reprezentantul autoritãţii contractante
(numele şi semnãtura)

Şef compartiment achiziţii publice
(numele şi semnãtura)

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului

Se completeazã de şeful compartimentului intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publicã.
Este o declaraţie scrisã de asumare a rãspunderii reprezentantului autoritãţii contractante pentru întocmirea conform legilslatiei în domeniu a documentaţiei de atribuire.
Se completeazã şi se transmite împreunã cu documentaţia de atribuire observatorilor desemnaţi pentru verificare proceduralã.

7.6 Notã intermediarã

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice
Compartimentul de verificare a achiziţiilor publice - D.G.F.P....
Nr. ........./.............

NOTÃ INTERMEDIARÃ


┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Numãrul şi data de înregistrare la autoritatea │ │
│contractantã │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Denumirea autoritãţii contractante │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Codul unic de identificare │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Sediul autoritãţii contractante │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Procedura de achiziţie publicã │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Tipul contractului de achiziţie publicã şi obiectul │ │
│acestuia │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘Prezenta notã s-a încheiat în baza art. 4, alin. (1), lit.e) şi <>art. 14 lit. a din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 , de cãtre.........., având funcţia de......... la Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor/Compartimentul de verificare a achiziţiilor publice din cadrul D.G.F.P..........în calitate de observatori desemnaţi conform Deciziei de verificare nr. ...../.........şi a Ordinului de serviciu nr. .../..............

1. Descrierea aspectului procedural verificat şi a abaterilor constatate în aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice:
..........................................................
2. Actul normativ încãlcat cu precizarea conţinutului art., alin., lit.:
..........................................................
3. Recomandãri pentru corectarea abaterii:
..........................................................
Facem precizarea cã întreaga responsabilitate pentru deciziile adoptate revine autoritãţii contractante care poate dispune mãsuri în conformitate cu prevederile <>art. 17 din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 .
Netrimiterea în termen de cel mult 3 (trei) zile de la prezenta Notã Intermediarã la U.C.V.A.P/ C.V.A.P. a deciziilor* luate de autoritatea contractantã se sancţioneazã conform <>art. 10, alin. (1), lit. b din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 .
Neremedierea abaterilor prezentate în Nota intermediarã conduce la emiterea Avizului consultativ în termen de 3 (trei) zile de la finalizarea activitãţii de verificare.

Nume şi prenume observatori
..........................

Instrucţiuni de compietare şi utilizare a formularului "Notã intermediarã"

Se completeazã în baza <>art. 14, lit. a din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 de cãtre observatorii desemnaţi, imediat ce se constatã abateri sau neconformitãţi în aplicarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice.
Nota intermediarã se întocmeşte în douã exemplare care se înregistreazã la autoritatea contractantã de îndatã ce a fost constatatã o abatere/neconformitate în aplicarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice pe parcursul procedurii de atribuire. Un exemplar se depune la autoritatea contractantã, iar un exemplar se anexeazã la Raportul de activitate al procedurii de achiziţie publicã verificatã.
La punctul 1 observatorul descrie aspectul procedural verificat, la care s-au constatat abateri, precum şi abaterile în aplicarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice.
La punctul 2 se va indica actul normativ încãlcat cu precizarea conţinutului art., alin., lit. pentru fiecare dintre abaterile prezentate la punctul 1.
La punctul 3 observatorul va preciza recomandãrile pentru corectarea abaterilor semnalate.
Deciziile luate de autoritatea contractantã se transmit la UCVAP/CVAP, în termen de cel mult 3 (trei) zile de la înregistrarea notei intermediare. în caz contrar este aplicabilã sancţiunea prevãzutã la <>art. 10, lit. b din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 .
Observatorii rãspund de constatãrile înscrise în notele intermediare, conform <>art. 18, alin. (2) din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 şi au obligaţia de a urmãri mãsurile luate de autoritatea contractantã.
7.7 - Avizul consultativ

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice
Compartimentul de verificare a achiziţiilor publice - D.G.F.P.....

AVIZ CONSULTATIV nr. ..../..........

Avizul consultativ a fost emis în conformitate cu <>art. 4, lit. d din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã


┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Procedura de achiziţie publicã │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Tipul contractului de achiziţie publicã │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Obiectul contractului de achiziţie publicã │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Denumirea autoritãţii contractante │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Codul unic de identificare │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Sediul autoritãţii contractante │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Observatorii desemnaţi │ │
└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘Prezentul aviz consultativ are la bazã urmãtoarele Note intermediare neremediate înregistrate la autoritatea contractantã pe parcursul derulãrii procedurii de atribuire:┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Nota intermediarã │ Abateri înregistrate │
│neremediatã │ │
│(Numãr/datã) │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
𗈕. ............ │ 1. Încãlcarea art.....alin...lit...din.....│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
𗈖. ........... │ 2. .................................. │
└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘Data:

Director general U.C.V.A.P./
Director executiv DGFP
Nume,prenume, semnãtura, ştampila


Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Aviz consultativ"

Se completeazã în baza <>art. 15 din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 de cãtre observatorii desemnaţi şi conţine notele intermediare cu abaterile constatate şi neremediate de cãtre autoritatea contractantã.
Pentru o procedurã de atribuire poate fi emis numai un singur aviz consultativ.
Observatorii rãspund de constatãrile înscrise în avizul consultativ, conform <>art. 18, alin. (2) din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 .
Avizul consultativ se întocmeşte, de regulã, în trei exemplare, astfel:
- un exemplar se anexeazã la Raportul de activitate;
- un exemplar se transmite la autoritatea contractantã în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrãtoare de la stabilirea ofertei câştigãtoare;
- un exemplar se transmite Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

În cazul proiectelor finanţate din fonduri europene. Avizul consultativ se întocmeşte în 4 (patru) exemplare, iar un exemplar se transmite şi autoritãţii de management competente.
Avizul consultativ se transmite, dupã caz, şi organului ierarhic superior al autoritãţii contractante, caz în care se mai întocmeşte un exemplar.

7.8 Raportul de activitate

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea achiziţiilor Publice
Compartimentul de verificare a achiziţiilor publice - D.G.F.P.....

RAPORT DE ACTIVITATE
încheiat la data de.......

Capitolul 1 - Informaţii generale

- Informaţii despre observatori

Se vor preciza pentru fiecare observator desemnat numele şi prenumele, funcţia, numãrul legitimaţiei, structura din care face parte şi numãrul/data ordinului de serviciu. De asemenea, se vor preciza:
> temeiul legal al efectuãrii verificãrii procedurale;
> numãrul şi data transmiterii Deciziei de verificare;
> întocmirea şi semnarea declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate;
> precizarea datelor calendaristice în care observatorii desemnaţi au fost prezenţi la autoritatea contractantã.

1.2. - Informaţii despre autoritatea contractantã:

Se vor preciza datele de identificare ale autoritãţii contractante şi alte informaţii relevante în legãturã cu aceasta, respectiv:

> denumirea autoritãţii contractante;
> reprezentantul legal;
> codul unic de identificare;
> sediul şi tipul autoritãţii contractante;
> istoricul şi experienţa în domeniul achiziţiilor publice;
> componenţa comisiei de evaluare (juriului) şi actul de numire.

1.3. - Informaţii despre achiziţia publicã:

Se vor preciza toate informaţiile referitoare la procedura de atribuire verificatã, respectiv:

> tipul şi obiectul contractului;
> procedura de achiziţie publicã aplicatã supusã verificãrii;
> codul CPV;
> valoarea estimatã a contractului de achiziţie publicã (lei şi euro, fãrã TVA, la cursul de schimb al Bãncii Naţionale a României din data de......);
> criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publicã şi dupã caz, factorii de evaluare şi ponderea acestora;
> calendarul derulãrii procedurii de atribuire.

Capitolul 2 - Observaţii privind verificarea aspectelor procedurale

2.1. - Observaţii privind respectarea reguiiior de publicitate şi a termenelor prevãzute de legislaţia aplicabilã în domeniu

Se vor descrie aspectele procedurale verificate şi se vor prezenta observaţiile rezultate din activitatea de verificare efectuatã, conform Capitolului 4, Secţiunea 4.1, precum şi din completarea Listei de verificare nr. 1 din Manual.
Se vor descrie detaliat Notele intermediare întocmite precum şi deciziile autoritãţii contractante referitoare la remedierea sau nu a neconformitãtilor constatate.

- Observaţii privind legalitatea iniţierii procedurii

Se vor descrie aspectele procedurale verificate şi se vor prezenta observaţiile rezultate din activitatea de verificare efectuatã, conform Capitolului 4, Secţiunea 4.1, precum şi din completarea Listei de verificare nr. 2 din Manual, urmãrindu-se în mod prioritar:

> existenţa procedurii supuse verificãrii în programul anual al achiziţiilor publice, cu indicarea poziţiei;
> identificarea surselor de finanţare prin care se vor asigura fondurile necesare în vederea îndeplinirii contractului de achiziţie publicã;
> existenta documentaţiei de atribuire;
şi se vor descrie aspectele procedurale verificate şi observaţiile rezultate. În cazul altor proceduri decât procedurile de licitaţie deschisã şi licitaţie restrânsã vor fi prezentate circumstanţele care au condus la selectarea acestora.
Se vor menţiona Notele intermediare întocmite, precum şi deciziile autoritãţii contractante referitoare la remedierea sau nu a neconformitãtilor constatate.

- Observaţii privind analiza documentaţiei de atribuire

Se vor descrie aspectele procedurale verificate şi se vor prezenta observaţiile rezultate din activitatea de verificare efectuatã conform Capitolului 4, Secţiunea 4.2 din Manual, precum şi din completarea Listei de verificare nr. 3 şi respectiv în funcţie de tipul procedurii şi al listelor de verificare suplimentare.

Se vor menţiona Notele intermediare întocmite precum şi deciziile autoritãţii contractante referitoare la remedierea sau nu a neconformitãtilor constatate.

- Observaţii privind modul de desfãşurare a şedinţei de deschidere a ofertelor

Se vor descrie aspectele procedurale verificate şi se vor prezenta observaţiile rezultate din activitatea de verificare efectuatã conform Capitolului 4, Secţiunea 4.3 din Manual, precum şi din completarea Listei de verificare nr. 4 şi dupã caz a listelor de verificare menţionate în Tabelul listelor de verificare prevãzut la Capitolul 7, punctul 7.12 din Manual, în funcţie de tipul procedurii.
Se vor menţiona Notele intermediare întocmite precum şi deciziile autoritãţii contractante referitoare la remedierea sau nu a neconformitãtilor constatate.

2.5. - Observaţii privind modul de desfãşurare a şedinţelor de evaluare a ofertelor

Se vor descrie aspectele procedurale şi se vor prezenta observaţiile rezultate din activitatea de verificare efectuatã conform Capitolului 4, Secţiunea 4.4 din Manual precum şi din completarea Listei de verificare nr. 5, Listei de verificare nr. 6, şi dupã caz a listelor suplimentare cuprinse în Tabelul listelor de verificare prevãzut la capitolul 7, punctul 7.12 din Manual, în funcţie de tipul procedurii. Se vor menţiona şedinţele de evaluare la care au participat observatorii desemnaţi.
Se vor menţiona Notele intermediare întocmite precum şi deciziile autoritãţii contractante referitoare la remedierea sau nu a neconformitãtilor constatate.

2.6. - Observaţii privind modul de finalizare a procedurii de atribuire

Se vor descrie aspectele procedurale şi se vor prezenta observaţiile rezultate din activitatea de verificare efectuatã conform Capitolului 4, Secţiunea 4.6 din Manual, precum şi din completarea Listelor de verificare cuprinse în Tabelul listelor de verificare prevãzut la capitolul 7, punctul 7.12 din Manual, în funcţie de tipul procedurii.
Se vor menţiona Notele intermediare întocmite precum şi deciziile autoritãţii contractante referitoare la remedierea sau nu a neconformitãtilor constatate.

Capitolul 3 - Concluzii şi recomandãri

Se vor preciza:
> existenţa contestaţiilor privind procedura de atribuire;
> dacã observatorii au solicitat preşedintelui comisiei de evaluare din cadrul autoritãţii contractante informaţii suplimentare scrise, de naturã sã conducã la lãmurirea aspectelor procedurale legate de derularea procedurii de atribuire;
> dacã au fost ridicate înscrisuri sau alte documente, şi dacã toate informaţiile şi documentele menţionate în raportul de activitate au fost puse la dispoziţie de autoritatea contractanta.
> dacã a fost emis aviz consultativ;
> dacã observatorii desemnaţi au constatat contravenţii şi au aplicat sancţiunile contravenţionale prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 ;
> recomandãri pentru atingerea scopului prevãzut la <>art. 2, alin.1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , precum şi pentru aplicarea corespunzãtoare a art. 3 şi a <>art. 71 din Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 .

Anexe:

1. Decizia de verificare şi Ordinul de serviciu;
2. Notele intermediare emise şi înregistrate la autoritatea contractantã pe parcursul derulãrii procedurii de achiziţie publicã;
3. Avizul consultativ emis în condiţiile neremedierii notelor intermediare emise;
4. Declaraţia de imparţialitate şi confidenţialitate
5. Alte situaţii, tabele, documente, acte, informaţii transmise în scris de A.C., necesare susţinerii constatãrilor.

Observatori desemnaţi,
...................
(numele, prenumele şi semnãtura)

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Raport de activitate"

Raportul de activitate se întocmeşte de observatorii desemnaţi pentru fiecare procedura de achiziţie publicã verificatã, dupã finalizarea activitãţii de observare.
În Raportul de activitate observatorii desemnaţi consemneazã principalele constatãri şi descriu aspectele procedurale observate şi verificate, anexând toate notele intermediare întocmite şi înregistrate la autoritatea contractantã, pe parcursul derulãrii procedurii de atribuire, precum şi avizul consultativ, dacã este cazul.
Raportul de activitate se întocmeşte în doua exemplare, se înregistreazã la Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice/Compartimentul de verificare a achiziţiilor publice, iar un exemplar se transmite autoritãţii contractante în termen de 5 zile lucrãtoare de la finalizarea activitãţii de verificare. Acesta se întocmeşte şi în cazul în care nu se ajunge la semnarea contractului.
Observatorii vor sesiza organele competente în legãturã cu constatãrile efectuate cu ocazia activitãţii de observare şi verificare şi care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevãzute de legea penalã. în aceastã situaţie observatorii au obligaţia de a prezenta constatãrile respective într-o adresã ce va fi comunicatã şi autoritãţii contractante.
Informaţiile din prezentul model de Raport de activitate constituie cerinţe minime necesare a fi îndeplinite şi va fi adaptat în funcţie de elementele caracteristice ale procedurii de atribuire la care se referã.

7.9 Adresa de solicitare a calendarului şedinţelor de evaluare

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea achiziţiilor Publice
Compartimentul de verificare a achiziţiilor publice - D.G.F.P.....

Autoritatea contractantã..............

În atenţia Domnului................- Preşedintele Comisiei de evaluare

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (2), lit.a din Normele aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 , observatorii desemnaţi prin Decizia de verificare nr. ...../........, vor participa la toate şedinţele comisiei de evaluare, ulterior şedinţei de deschidere.
Vã rugãm sã ne transmiteţi, în termen de trei zile de la primirea prezentei adrese. Calendarul şedinţelor comisiei de evaluare, precum şi fiecare actualizare, cuprinzând datele, orele şi locul de desfãşurare a acestora.
Netrimiterea în termen de 3 zile a documentelor şi informaţiilor solicitate constituie contravenţie, prevãzutã la <>art. 10, alin. (1), lit. b din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 .

Observatori desemnaţi,
.....................

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului

Se întocmeşte de observatorii desemnaţi, în douã exemplare, din care unul se înregistreazã la autoritatea contractantã la şedinţa de deschidere.
Observatorii desemnaţi pot solicita autoritãţii contractante, pe parcursul derulãrii procedurii de atribuire, şi alte informaţii sau documente necesare activitãţii de observare şi verificare, cu adaptarea corespunzãtoare a formularului.

7.10 - Fişa procedurii

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Pubiice
Compartimentul de verificare a achiziţiilor publice - D.G.F.P. ..

Observator:..................; Autoritatea contractantã:.....
Observator desemnat..........; Obiectul procedurii:..........
Anunţ de participare SEAP nr.

FIŞA PROCEDURII

1. Data înştiinţãrii..................................;
2. Data primirii lucrãrii.............................;
3. Data analizei de risc..............................;
4. Data întocmirii Deciziei de verificare.............;
5. Data întocmirii Ordinului de serviciu..............;
6. Data înregistrãrii Deciziei de verificare la autoritatea contractantã ...
7. Data primirii/ridicãrii documentaţiei de atribuire.........................
8. Perioada de analizã a documentaţiei (de la, la ..).........................

Documente întocmite dupã parcurgerea paşilor de verificare:

> Note intermediare (nr. şi data).......................................
> Adrese de solicitare informaţii/documente (nr. şi data).
> Data transmiterii documentelor menţionate mai sus: ...
> Punctele de vedere primite:..........................................

9. Data şedinţei de deschidere................................

Documente întocmite dupã parcurgerea paşilor de verificare:

> Note intermediare (nr. şi data)...................................
> Decizia luatã de autoritatea contractantã..................

10. Numãrul de înregistrare a adresei de solicitare a Calendarului şedinţelor de evaluare .................................;
11. Calendarul şedinţelor de evaluare:

> Data şedinţei de evaluare nr. 1..........................................;
> Note intermediare întocmite (nr. şi data)............................;
> Decizia luatã de autoritatea contractantã...........................;

12. Data Raportului procedurii...........................................................;
13. Data depunerii adresei pentru înştiinţarea finalizãrii procedurii..........;
14. Note intermediare rãmase neremediate (nr. şi data)..........................;
15. Aviz consultativ (nr. şi data).........................................;
16. Modul de finalizare al procedurii:


┌──┬──┐
Anulare: │da│nu│
└──┴──┘
┌──┬──┐
Semnare Contract: │da│nu│
└──┴──┘> Data semnãrii contractului:..............................;
> Constatãri privind conformitatea contractului:.......;
> Adresa de informare a instituţiei competente:.......;

17. Contestaţii depuse:............................................;
18. Modul de soluţionare al contestaţiilor:................;
19. Încheierea verificãrii:...........................................;

> Data întocmirii raportului de activitate:............................;
> Data prezentãrii pentru avizare şefului de serviciu:...........;
> Data prezentãrii directorului general:.............................;
> Data transmiterii la autoritatea contractantã:...................;
> Numãr de înregistrare de la autoritatea contractantã:..........;

Pentru conformitatea datelor
(semnãtura observatorului)

Instrucţiuni de completare a "Fişei de urmãrire":

Fişa procedurii se întocmeşte de cãtre observatorul/observatorul desemnat pentru fiecare procedurã aflatã în verificare şi se ataşeazã pe coperta interioarã a dosarului de verificare a procedurilor la care a participat.
Este un document prin care observatorul desemnat îşi asumã rãspunderea pentru activitatea de verificare desfãşuratã la procedura de achiziţie publicã/concesiune unde a fost desemnat, precum şi sinteza rezultatelor verificãrii acesteia.
Completarea fişei se face începând cu primirea lucrãrii de la şeful de serviciu şi pânã la încheierea procedurii.
Observatorii desemnaţi rãspund de datele şi informaţiile din fişã conform prevederilor <>art. 18 din Normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 .
Şeful de serviciu urmãreşte, prin sondaj, întocmirea Fişei procedurii pe parcursul derulãrii activitãţii de observare şi verificare proceduralã.
Întocmirea corespunzãtoare a acestei Fişe reprezintã un aspect esenţial ce va fi avut în vedere la evaluarea performanţelor profesionale ale observatorului.

7.11 - Adresa de solicitare a copiei contractului de achiziţie semnat de ambele pãrţi

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea achiziţiilor Publice
Compartimentul de verificare a achiziţiilor publice - D.G.F.P....

Autoritatea contractantã............

În atenţia D-lui..................- Reprezentant legal al autoritãţii contractante

În conformitate cu prevederile <>art. 1, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, observatorii desemnaţi prin Decizia de verificare nr................./..............., verificã etapele procesului de achiziţie publicã, dupã publicarea anunţului de participare pânã la atribuirea şi semnarea contractului.
Vã rugãm sã ne transmiteţi, în termen de o zi lucrãtoare de la înregistrare, contractul de achiziţie publicã semnat de ambele pãrţi, ca urmare a derulãrii procedurii de atribuire....................................
Netrimiterea documentelor şi informaţiilor referitoare la procesul de atribuire a contractului care face obiectul verificãrii, solicitate de observatorii desemnaţi constituie contravenţia prevãzutã la <>art. 10 alin. (1), lit. b din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 .

Observatori desemnaţi,

Instrucţiuni de completare:
Se întocmeşte de observatorii desemnaţi, în douã exemplare, din care unul se înregistreazã la autoritatea contractantã, la şedinţa de evaluare în care se întocmeşte Raportul procedurii şi numai în cazul în care sunt desemnate oferte câştigãtoare.

Tabelul listelor de verificare


┌───────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬──────────┬─────┬───────┬───────┐
│ │Licitaţie│Licitaţie│Dialog│Nego-│Concurs │Acord│Sistem │Conce- │
│ │deschisã │restrânsã│compe-│ciere│de soluţii│cadru│dinamic│siuni │
│ │ │ │titiv │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼───────┤
│Lista nr.1 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼───────┤
│Lista nr.2 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼───────┤
│Lista nr.3 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ - │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼───────┤
│Lista nr.4 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼───────┤
│Lista nr.5 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼───────┤
│Lista nr.6 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼───────┤
│Lista nr.7 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼───────┤
│Lista nr.8 │ - │ X │ - │ - │ - │ X │ - │ - │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼───────┤
│Lista nr.9 │ - │ - │ X │ - │ - │ X │ - │ - │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼───────┤
│Lista nr.10│ - │ - │ - │ X │ - │ X │ - │ - │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼───────┤
│Lista nr.11│ - │ - │ - │ X │ │ X │ - │ - │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼───────┤
│Lista nr.12│ - │ - │ - │ X │ - │ X │ - │ - │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼───────┤
│Lista nr.13│ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │ - │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼───────┤
│Lista nr.14│ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │ - │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼───────┤
│Lista nr.15│ X │ X │ - │ X │ - │ - │ - │ - │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼───────┤
│Listanr.16 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ X │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼───────┤
│Lista nr.17│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
└───────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴──────────┴─────┴───────┴───────┘CAP. 8
Dispoziţii finale

Observatorii sunt obligaţi sã aplice prevederile din prezentul Manual, sã completeze listele de verificare la procedurile de atribuire unde sunt desemnaţi pentru verificarea aspectelor procedurale. Informaţiile din listele de verificare sunt minime, observatorii putând adãuga şi alte informaţii obţinute din activitatea de observare şi verificare, cu respectarea prevederilor legale.
Observatorii sunt îndreptãţiţi, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 , sã constate contravenţii şi sã aplice sancţiuni, urmãrind ca sancţiunea aplicatã sã fie proporţionalã cu gradul de pericol social al faptei sãvârşite de autoritatea contractantã. în analiza efectuatã observatorii vor identifica şi vor avea în vedere toate circumstanţele edificatoare ale fiecãrui caz.
Observatorii au obligaţia sã observe şi sã verifice, în limitele competenţelor şi obiectiv, aspectele procedurale în timpul derulãrii lor, precum şi sã îndrume autoritãţile contractante prin recomandãri legale, pentru corectarea neconformitãtilor şi neconcordantelor constatate, ori de câte ori este cazul.
Observatorii desemnaţi au obligaţia sã observe, în mod obiectiv, aspectele procedurale aferente procedurii de atribuire, precum şi, prin recomandãrile cuprinse în notele intermediare, sã contribuie la conformitatea procedurii de atribuire cu legislaţia în domeniu.
Observatorii desemnaţi decid asupra felului şi volumului constatãrilor, în funcţie de circumstanţele fiecãrei proceduri în parte şi de limitele prevãzute de lege. Instrucţiunile şi listele de verificare de completat, cuprinse în prezentul Manual sunt minime.
Observaţiile ce se înscriu în raportul de activitate trebuie sã fie precise, bazate pe date şi documente expuse clar, eliminându-se orice elemente şi descrieri personale, inutile şi neconcludente, care încarcã nejustificat conţinutul acestuia. Relaţiile dintre autoritãţile contractante şi observatori trebuie sã fie fundamentate pe bunã-credinţã, în scopul realizãrii cerinţelor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
În exercitarea atribuţiilor de serviciu observatorii din cadrul U.C.V.A.P. şi C.V.A.P. sunt investiţi cu exerciţiul autoritãţii publice şi beneficiazã de protecţie, potrivit legii.
Prezentul Manual se modificã şi se completeazã prin Ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
In sprijinul aplicãrii corecte a prevederilor din Manual, se pot emite Circulare.

------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016