Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele aprilie 2008 Twitter Facebook

Acte altele aprilie 2008

Monitorul Oficial 333 din 30 Aprilie 2008 (M. Of. 333/2008)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 30 aprilie 2008

Având în vedere prevederile art. 249 din tratatul de instituire a comunităţii europene, care creează obligaţia româniei, în calitate de stat membru al uniunii europene, de a transpune în dreptul intern directivele comunitare,ţinând seama că directiva 2005/56/ce a parlamentului european şi a consiliului din 26 octombrie 2005 privind fuziunea transfrontalieră a societăţilor de capitaluri este în vigoare în statele membre de la data publicării în jurnalul oficial al uniunii europene, termenul de transpunere acordat acestora fiind 15 decembrie 2007,având în vedere că directiva 2007/63/ce a parlamentului european şi a consiliului din 13 noiembrie 2007 de modificare a directivelor consiliului 78/855/cee ...

Monitorul Oficial 331 din 25 Aprilie 2008 (M. Of. 331/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 428 din 16 aprilie 2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 681/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 25 aprilie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 681/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "fluidizare trafic pe dn 1 km 8+100-km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului bucureşti - obiect 7 - completarea centurii rutiere a municipiului bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între dn 7 şi dn 1a", publicată în monitorul oficial ...

Monitorul Oficial 307 din 18 Aprilie 2008 (M. Of. 307/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 422 din 16 aprilie 2008 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 270/2008 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 307 din 18 aprilie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicÎn anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 270/2008 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 200 din 14 martie 2008, după liniuţa a doua se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:– "secretarul general adjunct din ministerul internelor şi reformei administrative, care va îndeplini şi atribuţiile de coordonator ale secretarului de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului din ministerul internelor şi reformei administrative, în lipsa acestuia".prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul internelor şi reformei ...

Monitorul Oficial 297 din 16 Aprilie 2008 (M. Of. 297/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 393 din 9 aprilie 2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 16 aprilie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. ii alin. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea legii cetăţeniei române nr. 21/1991,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,zsuzsanna peter,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statministrul internelor şi reformei administrative,cristian davidbucureşti, 9 aprilie 2008.nr. 393.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat favorabilcererile de acordare a cetăţeniei române, conform art. 8din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de ...

Monitorul Oficial 299 din 16 Aprilie 2008 (M. Of. 299/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 402 din 9 aprilie 2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale implantabile active EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 16 aprilie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale implantabile active, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 304 din 6 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 3, punctul 7.4 va avea următorul cuprins:"7.4. În cazul în care nici producătorul şi nici reprezentantul său autorizat nu au sediul într-un stat membru al uniunii europene, obligaţia de a păstra documentaţia tehnică disponibilă pentru autorităţi revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa comunitară ...

Monitorul Oficial 292 din 15 Aprilie 2008 (M. Of. 292/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 392 din 9 aprilie 2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 292 din 15 aprilie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii alin. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea legii cetăţeniei române nr. 21/1991,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa nr. 1, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.art. 2se acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa nr. 2, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate.art. 3anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,zsuzsanna peter,secretar de statp. ministrul ...

Monitorul Oficial 286 din 14 Aprilie 2008 (M. Of. 286/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 380 din 31 martie 2008 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi contul statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 14 aprilie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 3 din hotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi contul statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) aprobă acordarea plafoanelor de garantare pentru ...

Monitorul Oficial 280 din 10 Aprilie 2008 (M. Of. 280/2008)

CODUL DE CONDUITA din 28 februarie 2008 al personalului cu atributii de control din sistemul de asigurari sociale de sanatate EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 10 aprilie 2008

SecŢiunea 1 dispoziţii generale 1. personalul cu atribuţii de control din cadrul structurilor de control exercitã prerogativele de putere publicã pentru realizarea atribuţiilor în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în actele normative de organizare şi funcţionare proprii, cu prevederile specifice din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu reglementãrile din legislaţia asigurãrilor sociale de sãnãtate şi cu principiile şi normele stabilite prin prezentul cod de conduitã. 2. În sensul prevederilor prezentului cod de conduitã, personalul cu atribuţii de control este constituit din funcţionari publici cu pregãtire corespunzãtoare care exercitã ...

Monitorul Oficial 278 din 09 Aprilie 2008 (M. Of. 278/2008)

 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 14 martie 2008 privind elaborarea şi avizarea programelor anuale de exploatare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 9 aprilie 2008

──────────aprobate prin ordinul nr. 47 din 14 martie 2008, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 278 din 9 aprilie 2008.──────────programele anuale de exploatare reprezintă documentaţiile tehnico-economice după care se conduce întreaga activitate de extracţie a resurselor minerale prevăzute de legea minelor, într-o anumită perioadă, de maximum un an calendaristic.titularii licenţelor de exploatare vor întocmi programe anuale de exploatare şi programe de cercetare de detaliu, necesare dirijării exploatării, pe care le vor trimite spre avizare compartimentelor de inspecţie teritorială pentru resurse minerale ale agenţiei naţionale pentru resurse minerale, în luna decembrie pentru anul următor.programele anuale de exploatare se întocmesc de ...

Monitorul Oficial 270 din 07 Aprilie 2008 (M. Of. 270/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 363 din 26 martie 2008 pentru completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 270 din 7 aprilie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iÎn hotărârea guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, la articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Începând cu anul 2008, finanţarea lucrărilor de alimentare cu apă a satelor executate în ...

Monitorul Oficial 267 din 04 Aprilie 2008 (M. Of. 267/2008)

 INSTRUCŢIUNI din 21 martie 2008 privind criteriile, metodologia şi procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 267 din 4 aprilie 2008

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele instrucţiuni au ca scop fundamentarea şi stabilirea tarifelor reglementate pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid, denumite în continuare sub termenul generic de petrol, prin sistemului naţional de transport al petrolului, aşa cum este definit acesta în legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(2) metodologia de stabilire a tarifelor de transport al petrolului prin sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului este elaborată de agenţia naţională pentru resurse minerale (anrm), în calitate de autoritate competentă, în baza atribuţiilor şi competenţelor conferite prin legea nr. 238/2004, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 252 din 01 Aprilie 2008 (M. Of. 252/2008)

CONTRACT-CADRU din 19 martie 2008 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 1 aprilie 2008

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) furnizorii şi casele de asigurãri de sãnãtate judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, casa asigurãrilor de sãnãtate a apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti şi casa asigurãrilor de sãnãtate a ministerului transporturilor, denumite în continuare case de asigurãri de sãnãtate, aflaţi în relaţie contractualã, au obligaţia sã respecte prevederile prezentului contract-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a prezentului contract-cadru, elaborate de casa naţionalã de asigurãri de sãnãtate, în temeiul art. 217 alin. (5) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016