Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 21 martie 2008  privind criteriile, metodologia şi procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 21 martie 2008 privind criteriile, metodologia şi procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 267 din 4 aprilie 2008
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentele instrucţiuni au ca scop fundamentarea şi stabilirea tarifelor reglementate pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid, denumite în continuare sub termenul generic de petrol, prin Sistemului naţional de transport al petrolului, aşa cum este definit acesta în Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Metodologia de stabilire a tarifelor de transport al petrolului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului este elaborată de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM), în calitate de autoritate competentă, în baza atribuţiilor şi competenţelor conferite prin Legea nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Tariful de transport reprezintă contravaloarea serviciului de transport prestat de titularul acordului petrolier de concesiune, în calitate de transportator comun, pentru transportul, prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, al unei tone de petrol între punctele de preluare a petrolului de la producătorii interni sau din import şi punctele de predare la utilizatori, în condiţiile stabilite prin contract cu beneficiarii.
    (2) Serviciul de transport al petrolului desemnează ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de titularul acordului petrolier de transport pentru sau în legătură cu asigurarea accesului şi utilizarea sistemului de transport.
    (3) Tarifele de transport se stabilesc diferenţiat pentru cele două subsisteme de transport din componenţa Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului (subsistemul pentru transportul petrolului din producţia internă şi subsistemul pentru transportul petrolului din import), în funcţie de caracteristicile tehnice şi de regimul de exploatare ale fiecărui subsistem.
    (4) Tarifele stabilite de la data de 1 ianuarie 2008 nu vor creşte în medie, anual, cu mai mult de 10% faţă de media anului anterior, dacă rata inflaţiei nu va depăşi prognozele actuale sau dacă alte prevederi legislative cu influenţă directă asupra costurilor estimate nu vor influenţa acest procent.
    (5) Tarifele de transport se stabilesc anual de către ANRM şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Excepţie fac tarifele prevăzute la art. 3 alin. (4) lit. C.

    CAP. II
    Metodologia de calcul al tarifelor de transport reglementate
    ART. 3
    (1) Tarifele de transport se determină prin alocarea valorii serviciului de transport la cantităţile de petrol transportate pentru beneficiari, pe distanţele corespunzătoare, utilizându-se o metodologie bazată pe determinarea costului serviciului, definit ca totalitatea veniturilor necesare pentru acoperirea operaţiunilor de transport prin sistem, incluzând:
    - costul de operare, care cuprinde: cheltuielile cu materialele, cheltuielile cu personalul, cheltuielile de întreţinere a conductelor, cheltuielile cu energia, costurile cu amortizarea mijloacelor fixe, redevenţe şi alte taxe aplicabile transportatorului, cheltuielile privind asigurarea pazei conductelor, sumele datorate proprietarilor de terenuri, alte cheltuieli etc.;
    – cota de modernizare, dezvoltare;
    – o rată rezonabilă a profitului.

    (2) Costul de operare al Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului este structurat pe două tipuri de cheltuieli, astfel:
    - cheltuieli convenţional constante, care nu depind de cantităţile de petrol transportate;
    – cheltuieli variabile, care depind de cantităţile de petrol transportate.

    (3) Culegerea cheltuielilor reflectate în situaţiile financiare ale transportatorului, referitoare la operarea Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, este organizată pe relaţii de subsistem în vederea delimitării celor două subsisteme de transport: ŢARĂ şi IMPORT.
    În cadrul subsistemului ŢARĂ, culegerea informaţiilor se realizează pe tronsoane de transport distincte, astfel:
    - tronsoane pe care se realizează transportul prin conducte direct la rafinării;
    – tronsoane prin care se realizează transportul combinat (pe infrastructura SNCFR şi prin conducte) până la rafinării;
    – tronsoane prin care se realizează transportul direct la rafinării prin utilizarea infrastructurii SNCFR.

    În cadrul subsistemului IMPORT, culegerea informaţiilor se realizează pentru fiecare rafinărie, avându-se în vedere tronsoane de transport distincte.

    (4) În final rezultă o formulă de tipul:
    A. Tariful mediu de transport pentru activitatea subsistemului ŢARĂ


                           Q(c) x T(c) + Q(cf) x T(cf) + Q(comb)x T(comb)
        T(t ŢARĂ)[lei/t] = ──────────────────────────────────────────────,
                                  Q(c) + Q(cf) + Q(comb)


    în care:
    T(t ŢARĂ) = tariful mediu de transport al petrolului din producţia internă, în lei/tonă;
    Q(c) = cantitatea transportată numai pe conducte la rafinării, în tone;
    Q(cf) = cantitatea transportată pe infrastructura SNCFR la rafinării, în tone;
    Q(comb) = cantitatea care pentru a ajunge la rafinării se transportă de la rampele de încărcare până la rampele de descărcare pe infrastructura SNCFR şi de aici prin conducte la rafinării, în tone;

    T(c) = tariful pentru transportul realizat numai pe conducte la rafinării, care se determină după formula:


                       Σchelt operare conducte Cota modernizare + Profit
        T(c)[lei/t] = ───────────────────────── + ──────────────────────────,
                                               Q(c)


    unde:
    Σchelt operare conducte = suma cheltuielilor de operare aferente transportului pe conducte direct la rafinarii;


    T(cf) = tariful pentru transportul realizat numai pe infrastructura SNCFR la rafinării este compus din tariful pentru operare în rampe şi tariful pentru operatorii de căi ferate, care se determină după formula:
    T(cf) Σchelt operare rampe cf + Cota modernizare + Profit Σchelt operatori cf + Profit
    [lei/t]=─────────────────────────────────────────────────── + ────────────────────────────,
                                          Q(cf) Q(cf)


    unde:
    Σchelt operare rampe cf = suma cheltuielilor de operare aferente rampelor aparţinătoare ale Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului;
    Σcheltuieli operatori cf = suma taxelor aferente transportului pe infrastructura SNCFR, precum şi taxele de manevră vagoane în rampă;


    T(comb) = tariful pentru transportul combinat (pe infrastructura SNCFR şi prin conducte) realizat până la rafinării, care se determină după formula:


                     Σchelt operare transport combinat + Cota modernizare + Profit
    T(comb)[lei/t] = ─────────────────────────────────────────────────────────────,
                                              Q(comb)


    unde:
    Σchelt operare transport combinat = suma cheltuielilor de operare pentru transportul efectuat atât pe infrastructura SNCFR, cât şi pe conducte până la rafinării.    B. Tariful de transport pentru activitatea subsistemului IMPORT
    Tariful de transport pentru activitatea subsistemului IMPORT se determină pe criteriul distanţei, stabilindu-se tarife de transport pentru fiecare rafinărie, astfel:


                      ΣChelt operare rafinăria(1) + Cota modernizare(1) + Profit(1)
    T(1)IMPORT[lei/t]=─────────────────────────────────────────────────────────────
                                                   Q(1)

                      ΣChelt operare rafinăria(2) + Cota modernizare(2) + Profit(2)
    T(2)IMPORT[lei/t]=─────────────────────────────────────────────────────────────
                                                   Q(2)

                      ΣChelt operare rafinăria(n) + Cota modernizare(n) + Profit(n)
    T(n)IMPORT[lei/t]=─────────────────────────────────────────────────────────────,
                                                   Q(n)


    unde:
    ΣChelt operare rafinăria(1...n) = suma cheltuielilor de operare pentru transportul de la punctul de preluare în Constanţa până la punctul de predare în rafinăria(1.....n);
    Q(1), Q(2).........Q(n) = cantitatea transportată la rafinăria(1....n), în tone.


    Tarifele la subsistemul IMPORT se aplică pe intervale de cantităţi transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte.
    Pentru identificarea valorii de ajustare a tarifelor de transport pe subsistemul IMPORT, valoare cu care se ajustează fiecare grilă de tarifare aprobată anterior pentru fiecare rafinărie, se determină un tarif mediu de transport pentru subsistemul IMPORT, după formula:


                       Q(1)xT(1 IMPORT) + Q(2)xT(2 IMPORT) + .....+ Q(2)xT(n IMPORT)
    T(m IMPORT)[lei/t]=─────────────────────────────────────────────────────────────
                              Q(1) + Q(2) + ........ + Q(n)    C. Alte tarife de transport prin Sistemul naţional de transport al titeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
    Pentru alte operaţiuni de transport, care se solicită a fi realizate într-un flux tehnologic utilizat altfel decât a fost proiectat să funcţioneze sistemul, ANRM va stabili tariful, la solicitarea transportatorului, pentru fiecare operaţiune, avându-se în vedere propunerea furnizată de transportator, posibilităţile tehnice de realizare şi cheltuielile aferente.
    Tariful astfel aprobat va fi comunicat transportatorului.    CAP. III
    Fundamentarea, înaintarea şi analizarea propunerilor de tarife reglementate şi stabilirea acestora
    ART. 4
    (1) Propunerile de tarife şi cererile de revizuire, precum şi datele de fundamentare a acestora, pe categorii de costuri, în conformitate cu metodologia prevăzută în cap. II, se transmit la ANRM de către titularul acordului petrolier de transport, în vederea analizării şi stabilirii tarifelor reglementate.
    (2) Datele de fundamentare se stabilesc ca proiecţii pe o perioadă de un an, pe baza datelor de exploatare curentă rezultate din costurile justificate reflectate în ultimul bilanţ contabil (trimestrial, semestrial, anual), a programelor de investiţii, a contractelor de concesiune sau a oricăror alte angajamente legale, aprobate conform reglementărilor legale în vigoare.
    (3) Proiecţiile anuale ale valorii componentelor costurilor de operare pe perioada de fundamentare vor fi aduse în termeni comparabili, prin corectarea cu indicele anual estimat al preţurilor de consum (IPC) pentru servicii faţă de anul de bază.
    (4) Datele de fundamentare vor fi însoţite de declaraţia de înaintare a propunerii de tarife reglementate, de o notă explicativă privind criteriile de clasificare a costurilor conform metodologiei prezentate, precum şi de nominalizarea persoanei împuternicite să ofere informaţii şi lămuriri privind propunerile înaintate.

    ART. 5
    (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea declaraţiei de înaintare a propunerii de tarife reglementate, respectiv a cererii de revizuire/actualizare a acestora, Direcţia generală inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere (DGISTAMOP) din ANRM va analiza propunerile şi datele de fundamentare prezentate şi va întocmi un referat de analiză care va fi trimis titularului acordului petrolier de transport, care îşi va exprima punctul de vedere privind acceptarea sau contestarea acestuia în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii.
    (2) În cazul contestării referatului de analiză, DGISTAMOP va organiza, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contestării (punctului de vedere), o întâlnire de consultări şi clarificări cu reprezentanţii titularului de acord petrolier de transport. Rezultatele întâlnirii vor fi consemnate într-o minută semnată de toţi cei prezenţi.

    ART. 6
    Referatul de analiză, însoţit de punctul de vedere şi, după caz, de minuta prevăzute la art. 5, se înaintează conducerii ANRM care adoptă hotărârea privind stabilirea sau, după caz, revizuirea tarifelor reglementate.

    ART. 7
    Tarifele reglementate, aprobate de conducerea ANRM, intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 8
    (1) ANRM stabileşte anual tarifele reglementate de transport pe baza propunerilor şi datelor de fundamentare înaintate de titularul acordului petrolier de transport cu cel puţin 60 de zile calendaristice anterior datei de intrare în vigoare.
    (2) ANRM poate revizui semestrial tarifele reglementate de transport din proprie iniţiativă sau la cererea fundamentată a titularului acordului petrolier de transport, dacă cel puţin unul dintre parametrii datelor de fundamentare considerate la stabilirea acestora suferă în termeni reali o variaţie mai mare de +/- 5%. Cererea de revizuire se înaintează ANRM cu cel puţin 60 de zile calendaristice anterior datei de intrare în vigoare.


    ---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016