Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 14 martie 2008  privind elaborarea şi avizarea programelor anuale de exploatare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 14 martie 2008 privind elaborarea şi avizarea programelor anuale de exploatare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 278 din 9 aprilie 2008
──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 47 din 14 martie 2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 278 din 9 aprilie 2008.
──────────
        Programele anuale de exploatare reprezintă documentaţiile tehnico-economice după care se conduce întreaga activitate de extracţie a resurselor minerale prevăzute de legea minelor, într-o anumită perioadă, de maximum un an calendaristic.
        Titularii licenţelor de exploatare vor întocmi programe anuale de exploatare şi programe de cercetare de detaliu, necesare dirijării exploatării, pe care le vor trimite spre avizare compartimentelor de inspecţie teritorială pentru resurse minerale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, în luna decembrie pentru anul următor.
        Programele anuale de exploatare se întocmesc de către unităţile miniere care execută lucrări de exploatare a zăcămintelor de substanţe minerale utile, precum şi pentru activitatea de prelucrare/preparare desfăşurată în instalaţiile de prelucrare/preparare aparţinând aceluiaşi operator economic.
        Atunci când instalaţiile de prelucrare/preparare fac parte integrantă din unităţile miniere, programele anuale vor conţine şi o secţiune privind prelucrarea/prepararea.
        În cazul în care instalaţiile de prelucrare/preparare nu aparţin operatorilor economici care efectuează exploatarea substanţelor minerale utile, pentru acestea nu se întocmesc programe anuale de exploatare.
        Programul anual de exploatare va cuprinde şi va detalia prevederile Planului de dezvoltare a exploatării pentru anul respectiv, cu referire la lucrările de deschidere, pregătire, exploatare, prelucrare/preparare, necesare să fie executate pentru realizarea producţiei miniere, la parametrii de eficienţă economică, având în vedere în acelaşi timp respectarea normelor de protecţie şi exploatare raţională a zăcămintelor, a prevederilor şi instrucţiunilor privind protecţia mediului, precum şi a normelor de protecţie a muncii.
        Programul anual de exploatare se va elabora pe fiecare perimetru de exploatare pentru care este acordată licenţa de exploatare şi pentru care se va emite avizul compartimentului de inspecţie teritorială pentru resurse minerale, iar atunci când unitatea minieră exploatează aceeaşi substanţă minerală utilă în mai multe perimetre, se va înainta şi un dosar cu centralizarea principalilor parametri tehnico-economici pe total unitate, pentru a avea o privire de ansamblu asupra eficienţei exploatării.
    SECŢIUNEA I
    Întocmirea programelor anuale de exploatare
    A. Generalităţi
    1. Programele anuale de exploatare se întocmesc anual de titularii de licenţă, cu eşalonarea (defalcarea) pe trimestre a tuturor lucrărilor, şi se depun spre avizare la compartimentele de inspecţie teritoriale pentru resurse minerale unde este arondat perimetrul respectiv, până la data de 1 decembrie a fiecărui an pentru anul următor, iar în cazul unităţilor cu capital majoritar de stat, şi cu acordul forului tutelar (companie naţională, consiliu judeţean, primărie etc.). Programele anuale vor fi întocmite de un colectiv de specialişti (din cadrul unităţilor atestate să întocmească asemenea documentaţii), numit prin decizie a conducătorului unităţii, sau de către alte societăţi comerciale, respectiv persoane fizice atestate să elaboreze astfel de documentaţii.
    2. La întocmirea programelor anuale trebuie să se aibă în vedere ca prin executarea lucrărilor programate şi prin modul lor de eşalonare, pe lângă realizarea producţiei prevăzute în licenţă, să se asigure:
    - obţinerea şi menţinerea unor indici de normalitate corespunzători pentru rezervele exploatabile (de bilanţ), deschise, pregătite şi gata pentru exploatare;
    – capacitatea de producţie atât la punctele de extracţie, cât şi la uzinele de prelucrare/preparare;
    – extragerea substanţei utile în condiţii de pierderi şi diluţii minime;
    – evitarea producerii degradării zăcământului/resursei sau a lucrărilor miniere;
    – crearea de stocuri de util în limita necesară asigurării planului de producţie, fără a conduce la degradarea utilului stocat;
    – concentrarea producţiei şi lichidarea panourilor şi resturilor de panouri, precum şi a pilierilor recuperabili;
    – desfăşurarea lucrărilor miniere în condiţii de securitate deplină a personalului şi a zăcământului.

    3. Numărul curent al lucrărilor prevăzute în anexele scrise va figura obligatoriu şi pe planul de situaţie al exploatării şi, în general, pe orice plan topografic din anexele desenate la program, în care figurează acele lucrări.

    B. Conţinutul programului anual de exploatare:
    I. memoriu tehnic;
    - anexe scrise;
    – anexe grafice;

    II. planul de prevenire şi lichidare a avariilor, în volum separat;
    III. proiectul de asecare a formaţiunilor acvifere, în special la zăcămintele de lignit, astfel încât acestea să poată fi exploatate în condiţii de siguranţă, în volum separat.
        Documentele astfel întocmite, cu excepţia planului de prevenire şi lichidare a avariilor, au caracter de secret de serviciu. În cazul zăcămintelor de minereuri radioactive şi auroargentifere se vor aplica prevederile legislaţiei specifice acestui domeniu.


        Memoriu tehnic
        În memoriul tehnic, după prezentarea cifrelor din planul de dezvoltare şi studiul de fezabilitate pentru anul respectiv, pe baza cărora s-a acordat licenţa, care fac obiectul anexelor din programul de exploatare, se vor da explicaţii şi justificări în legătură cu volumul şi cu scopul lucrărilor sau soluţiilor tehnice adoptate.
        Memoriul tehnic va cuprinde capitolele următoare:
    CAP. I
    Prevederi generale
        La elaborarea programelor de exploatare este necesar să se ţină seama de prevederile licenţei de concesionare pentru exploatare, perioada de valabilitate a acesteia, inclusiv de documentaţiile şi avizele pe baza cărora aceasta a fost acordată. De asemenea, se vor menţiona:
    - numărul şi data eliberării licenţei de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
    – numărul şi data hotărârii Guvernului pentru aprobarea licenţei;
    – data începerii derulării licenţei;
    – datele privind operatorul economic: denumirea societăţii, înregistrarea la registrul comerţului, codul fiscal, banca (filiala) şi numărul contului, adresa completă, numărul de telefon/fax şi activitatea pe care o desfăşoară;
    – denumirea perimetrului de exploatare;
    – substanţa minieră utilă exploatată şi principalele utilizări;
    – eventuale modificări intervenite după acordarea licenţei de exploatare şi temeiul legal în baza căruia au fost efectuate;
    – localizarea geografică şi administrativă a perimetrului de exploatare, descrierea reliefului, căile de comunicaţie, alimentarea cu energie etc.;
    – descrierea terenurilor ce vor fi utilizate pentru activităţi miniere şi prezentarea formelor legale de dobândire a dreptului de folosinţă a terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere programate (act de proprietate, închiriere, asociere etc.), în conformitate cu prevederile legii.

    CAP. II
    Rezerve de substanţe minerale utile
    – prezentarea succintă a geologiei regiunii şi a zăcământului;
    – prezentarea cantitativă şi calitativă a rezervelor, numărul avizului de verificare şi înregistrare a rezervelor/resurselor la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
    – mişcarea rezervelor şi a resurselor în anul pentru care se elaborează programul de exploatare (rezerve existente la 1 ianuarie, respectiv la 31 decembrie, extrase, pierderi, identificări şi promovări etc.);
    – prezentarea caracteristicilor şi condiţiilor de zăcământ: forma şi dimensiunile corpurilor, straturilor, filoanelor, grosimea medie, înclinarea zăcământului, adâncimea maximă de exploatare la zi şi în subteran sau combinat, condiţii hidrogeologice, regimul gazodinamic, autoinflamabilitate şi alte condiţii naturale defavorabile;
    – prezentarea sectoarelor, blocurilor tectonice, lentilelor, straturilor, filoanelor, panourilor în care se va desfăşura activitatea în anul preliminat;
    – prezentarea condiţiilor de calitate din zonele ce se vor exploata;
    – caracteristicile calitative ale apelor minerale naturale, terapeutice, precum şi ale nămolurilor şi turbelor terapeutice care urmează a fi exploatate, conform buletinelor de analiză, şi încadrarea în prevederile standardelor, normelor şi instrucţiunilor în vigoare;
    – mişcarea globală preliminată a rezervelor geologice de bilanţ imobilizate în pilierii de siguranţă temporar recuperabili, cu evidenţierea nominală a celor care se vor crea sau exploata în perioada respectivă;
    – gradele de asigurare cu rezervele geologice de bilanţ pe total perimetru, deschise, pregătite şi gata de exploatare, la începutul şi la sfârşitul perioadei pentru care se face şi mişcarea rezervelor, comparaţi cu cei stabiliţi în planul de dezvoltare, studiul de fezabilitate şi în metodele-cadru de exploatare aprobate, care se vor utiliza;
    – mişcarea rezervelor, gradele de asigurare cu rezerve se vor calcula şi se vor evidenţia separat şi pentru zonele afectate de exploatare (deschidere, pregătire, extracţie etc.), precum şi toţi ceilalţi indicatori specifici;
    – coeficienţii de transformare cantitativă şi calitativă, în cazul zăcămintelor de minereuri, comparativ cu prevederile din documentele pe baza cărora s-a acordat licenţa, din ordine, avize etc., în legătură cu pierderile de rezerve, diluţii, inclusiv măsurile preconizate pentru creşterea acestor coeficienţi, respectiv reducerea pierderilor şi a diluţiei.
        În acest capitol se vor mai da explicaţii la datele prezentate în anexele I-XIV, care fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni tehnice.
        Anexele Ia şi Ib se referă la indicatorii specifici din acest capitol şi se va întocmi centralizat pe exploatare (după caz, mină) pentru acelaşi sort de produs minier. În această anexă se vor evidenţia separat toate substanţele utile.
    CAP. III
    Lucrări geologice
        Se arată eficienţa lucrărilor geologice programate în anexa II (m/1.000 tone rezervă geologică promovată), rezervele ce se evidenţiază şi se promovează şi volumul acestora.
        Lucrările geologice (fond de la bugetul de stat şi/sau investiţii în cazul unităţilor cu capital majoritar de stat) trebuie să corespundă, ca volume şi eşalonări, cu prevederile din licenţele de exploatare aprobate, precum şi cu proiectele geologice, aprobate atât pentru lucrările ce se execută în regie, cât şi în antrepriză. În anexa II se vor evidenţia lucrările ce se vor executa, prezentate în unităţi fizice (m, mc), precum şi cantităţile de rezervă ce se pun în evidenţă cu acestea (t, mc). Se vor face subtotaluri pe genuri de lucrări, pe secţii (sectoare) şi mină, făcându-se un total pe exploatare. În această anexă se va face şi o recapitulare cuprinzând totalul general al lucrărilor geologice şi al rezervelor promovate şi evidenţiate.
    CAP. IV
    Lucrări de deschidere şi construcţii miniere
    a) În subteran
        Se arată situaţia documentaţiilor lucrărilor menţionate în anexele IIIa şi IIIb, precum şi justificarea pentru lucrările care nu au documentaţii. Pentru lucrările (obiectivele) fără documentaţii se vor propune termene de proiectare. Se vor arăta, de asemenea, după caz, şi alte aspecte legate de execuţie, corelarea cu lucrările de cercetări geologice, de deschidere şi pregătire a celor ce se execută cu cele deja existente. În anexa IIIa lucrările se vor evidenţia în unităţi fizice (m şi mc) şi se vor defalca pe trimestre.
        Se vor trece toate lucrările de deschidere (galerii, puţuri, suitori, planuri înclinate etc.), construcţiile miniere speciale (camere de maşini de extracţie, de compresoare, de pompe etc.) ce se vor executa în anul la care se referă programul de exploatare. Se vor arăta scopul realizării lor, metodele, utilajele şi materialele folosite pentru executare şi susţinere, pilierii ce trebuie instituiţi pentru protecţia lor, durata de menţinere în funcţiune, iar după ce lucrările respective nu mai sunt necesare, dacă rezervele din pilierii lor pot fi recuperate şi în ce proporţii.
        Lucrările de deschidere a zăcămintelor de sare gemă care se exploatează în soluţie constau în orientarea forajelor şi echiparea acestora pentru această metodă de extragere a sării. Numărul forajelor, metoda de săpare, utilajele folosite, fluidul de foraj, adâncimea, înclinarea, construcţia sondelor, amenajarea platformelor de foraj şi a drumurilor de acces la acestea etc. vor trebui să respecte întocmai prevederile din planul de dezvoltare/studiul de fezabilitate pe baza căruia s-a acordat licenţa. Se va arăta şi modul de verificare a construcţiei sondelor şi de realizare a pilierului de ancoraj al acestora, iar în cazul în care nu corespund prevederilor din proiectele aprobate, se vor arăta măsurile ce vor fi luate pentru remedierea deficienţelor şi menţinerea lor în perfectă stare de funcţionare.
        Pentru lucrările care nu sunt cuprinse în planul de dezvoltare/studiul de fezabilitate, se va prezenta justificarea necesităţii executării acestora.
        De asemenea, se vor arăta impactul asupra protecţiei zăcământului şi a mediului, măsurile ce se vor lua pentru evitarea, respectiv limitarea şi înlăturarea efectelor negative.

    b) În cariere
        Se vor trece toate lucrările de deschidere (drumuri de acces la carieră, respectiv haldă, tranşeele de atac al treptelor în steril şi util, bazine principale de colectare a apelor, amenajarea platformelor pentru montarea utilajelor, a terenurilor pentru haldă etc.) ce se vor executa în anul pentru care este întocmit programul de exploatare. Se vor arăta scopul realizării lor, metodele şi utilajele folosite pentru executare, tranşeele şi elementele geometrice ale acestora, pilierii de protecţie ce se vor institui, dacă este cazul, durata de menţinere în funcţiune, modul şi proporţia de recuperare a rezervelor din pilierii lucrărilor ce nu mai sunt necesare.
        Totodată se vor preciza impactul asupra protecţiei zăcământului şi a mediului, măsurile ce trebuie luate pentru evitarea, respectiv limitarea şi îmbunătăţirea efectelor negative.
        Se va arăta corelarea lucrărilor programate cu cele executate anterior. În anexa IIIb lucrările vor fi exprimate în unităţi fizice (m, mc) şi se vor defalca pe trimestre.
        În mod similar se va proceda şi în cazul balastierelor din terasele râurilor sau din apele curgătoare/lacuri, cu respectarea strictă şi a prevederilor specifice din avizele/autorizaţiile de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale.
        Pentru lucrările care nu sunt cuprinse în planul de dezvoltare/studiul de fezabilitate, se va prezenta justificarea necesităţii executării acestora.

    CAP. V
    Lucrări de pregătire
    a) În subteran
        Se vor trece toate lucrările de pregătire (galerii, suitori, preabataje, planuri înclinate etc.) ce se vor executa în anul preliminat. Se vor arăta scopul realizării lor, metodele, utilajele şi materialele folosite pentru executare şi susţinere, pilierii de protecţie ce trebuie instituiţi pentru protecţia acestor lucrări, durata de menţinere în funcţiune, iar după ce lucrările respective nu mai sunt necesare, dacă rezervele din pilierii acestora pot fi recuperate şi în ce proporţie.
        Se vor evidenţia eficienţa lucrărilor miniere de pregătire (m/1.000 t rezervă pregătită), producţia rezultată din aceste lucrări şi ponderea ei din totalul producţiei.
        Se vor evidenţia şi centraliza separat lucrările miniere executate în util, în steril sau în mixt (util şi steril), modul de evacuare a masei miniere excavate, evitându-se poluarea utilului cu steril.
        Lucrările de pregătire la zăcămintele de sare gemă ce se exploatează în soluţie constau în amorsarea sondelor prin care se va realiza extracţia saramurii. Avându-se în vedere faptul că lucrările de pregătire fac parte din metoda de exploatare, acestea vor trebui să aparţină unei metode-cadru avizate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi care au fost prevăzute în documentaţia pentru licenţă.
        Ansamblul lucrărilor miniere de pregătire trebuie să corespundă unei metode de exploatare cadru, aprobată de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi cuprinsă în planul de dezvoltare/studiul de fezabilitate, pe baza căruia s-a acordat licenţa.
        Se vor evidenţia impactul asupra protecţiei zăcământului, mai ales în cazul zăcămintelor autoinflamabile (cărbuni, sulf, unele pirite etc.), unde se lasă pilieri în spaţiul exploatat, din substanţa utilă respectivă, precum şi în ceea ce priveşte mediul, măsurile ce se vor lua pentru evitarea, respectiv limitarea şi înlăturarea efectelor negative.
        Se va arăta corelarea lucrărilor programate cu cele executate anterior. În anexa IVa lucrările vor fi exprimate în unităţi fizice (m, mc) şi se vor defalca pe trimestre.

    b) În cariere
        Se vor trece toate lucrările de pregătire (descopertă, drumuri în carieră, crearea accesului la extragerea substanţei utile, depunerea sterilului în haldă, exterioară sau/şi interioară, cu toate lucrările ce trebuie să fie executate pentru asigurarea stabilităţii acestora, canale pentru colectarea şi drenarea apelor, staţii de pompe intermediare etc.) ce se vor executa în anul pentru care se elaborează programul de exploatare. Se vor arăta scopul realizării lucrărilor, metodele şi utilajele folosite pentru executare, numărul de trepte de la descopertă şi haldă (unghiul de taluz, berme de siguranţă), pilierii de protecţie ce se vor institui, după caz, durata de menţinere în funcţiune.
        Se vor evidenţia impactul asupra protecţiei zăcământului şi a mediului, măsurile ce trebuie luate pentru evitarea, respectiv limitarea şi înlăturarea efectelor negative.
        Se va arăta corelarea lucrărilor programate cu cele executate anterior. În anexa IVb lucrările vor fi exprimate în unităţi fizice (m, mc) şi se vor defalca pe trimestre.
        În mod similar se va proceda şi în cazul balastierelor din terasele râurilor sau din apele curgătoare/lacuri, cu respectarea strictă şi a prevederilor specifice din avizele/autorizaţiile de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale.

    CAP. VI
    Producţia
    a) În subteran
        Se vor descrie amănunţit metodele de exploatare ce se vor aplica, în care din panouri, astfel încât să se asigure nivelul producţiei şi calitatea acesteia, prevăzute în documentaţiile tehnico-economice pe baza cărora a fost acordată licenţa. Vor putea fi utilizate numai metode de exploatare cadru, avizate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale. În cazul în care există nerealizări în comparaţie cu prevederile din licenţă, se va programa recuperarea acestora în programul de exploatare, iar dacă din motive obiective nu poate fi realizat acest deziderat, se va obţine de la conducerea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, în timp util (înainte de elaborarea programului de exploatare pentru anul următor), aprobarea pentru modificarea eşalonării şi diminuarea nivelului producţiei.
        Se vor arăta criteriile de stabilire a coeficienţilor de transformare cantitativă şi calitativă a rezervelor geologice în rezerve industriale, a gradelor de recuperare a rezervelor, a pierderilor şi diluţiei, modul cum acestea se încadrează în prevederile documentaţiilor aprobate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.
        La zăcămintele de minereuri (sau în alte situaţii asemănătoare) se va urmări exploatarea tuturor panourilor prevăzute în documentaţiile aprobate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, astfel încât să se evite rămânerea unor panouri izolate (cu conţinuturi în util mai mici, respectiv calitate inferioară), a căror exploatare ulterioară devine imposibilă din punct de vedere tehnic şi/sau economic.
        Se va prevedea continuarea exploatării în panourile începute, până la epuizarea rezervelor de bilanţ, oprirea activităţii fiind permisă numai cu aprobarea prealabilă a autorităţii competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        În anexa V se va trece producţia cantitativă şi calitativă după provenienţă (pe categorii de rezerve, metode de exploatare, straturi, filoane, blocuri, corpuri tectonice, sectoare, mine etc.), pe substanţe, iar în cazul zăcămintelor de minereuri, separat pe metale (aur, argint, plumb, zinc, cupru etc.), respectiv la cărbuni pe: antracit, huilă (cocsificabilă, semicocsificabilă, energetică), cărbune brun, lignit şi turbă (îngrăşământ agricol, energetică şi terapeutică). În mod similar se va proceda şi în cazul zăcămintelor de nemetalifere, săruri haloide (sare gemă, în stare solidă sau soluţie) şi roci utile (pe categorii de substanţe şi sorturi).

    b) În cariere
        Metodele de exploatare prevăzute să fie folosite vor fi numai cele cuprinse în documentaţia tehnico-economică pe baza căreia Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a acordat licenţa de exploatare. În situaţia includerii unor noi metode de exploatare, acestea trebuie avizate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale. Programul de exploatare va descrie amănunţit metodele de exploatare respective, fundamentând elementele geometrice (unghiul general de taluz al carierei, numărul de trepte în util, steril sau mixt, unghiurile de taluz, bermele tehnologice, de siguranţă şi înălţimea acestora), respectarea limitelor carierei (în plan orizontal şi vertical), direcţia şi sensul de avansare general al acesteia şi al treptelor, cotele acestora etc.
        Se vor utiliza numai metode de exploatare cadru, avizate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.
        În cazul exploatării unui zăcământ atât în subteran, cât şi în carieră, se vor urmări şi respecta cu stricteţe pilierul şi decalajul dintre cele două moduri de exploatare stabilite în proiectele aprobate conform normelor legale.
        În situaţiile în care există nerealizări comparativ cu prevederile din licenţă, se va programa recuperarea acestora în programul de exploatare, însă, dacă din motive temeinice aceasta nu este posibil, se va obţine aprobarea conducerii Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pentru modificarea eşalonării şi diminuarea nivelului producţiei, înainte de elaborarea programului de exploatare pentru anul următor.
        Se va prevedea exploatarea fără întreruperi a treptelor, eventuale opriri sau întreruperi fiind permise numai în situaţii speciale şi cu acordul prealabil al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.
        Se vor arăta criteriile de stabilire a coeficienţilor de transformare cantitativă şi calitativă a rezervelor geologice în rezerve industriale, a gradelor de recuperare a rezervelor, a pierderilor şi diluţiei şi modul cum acestea se încadrează în prevederile documentaţiilor aprobate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.
        În mod similar se va proceda şi în cazul balastierelor din terasele râurilor sau din apele curgătoare/lacuri, cu respectarea strictă şi a prevederilor specifice din avizele/autorizaţiile de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale.
        La exploatarea zăcămintelor de sare gemă, pe lângă cele arătate în prezentul capitol, se vor arăta în mod deosebit structura şi tectonica zonei afectate de exploatare, precum şi influenţa extragerii sării (în stare solidă, dar mai ales în soluţie) asupra zonei respective. Este interzisă efectuarea de modificări sau adaptări ale metodei-cadru aprobate, fără avizul prealabil al conducerii Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

    c) Ape minerale naturale, terapeutice, nămoluri şi turbe terapeutice
        Pentru ape minerale, geotermale şi terapeutice se vor prezenta sursele (forajele, puţurile, izvoarele etc., cu precizarea situaţiei acestora: de rezervă, în conservare, de observaţie, deteriorate, abandonate, de injecţie etc.) şi zonele în care se realizează exploatarea. În cazul acestor lucrări se vor indica amplasamentul, caracteristicile geologice, hidrogeologice, constructive şi dimensionale, echiparea, starea tehnică, regimul de funcţionare şi de întreţinere.
        Se vor indica tehnologiile utilizate (preparare, degazare, separare, diluare, amestec, transport, stocare, distribuţie, utilizare) pentru valorificarea substanţelor minerale utile extrase.
        Se vor prezenta studii de optimizare a exploatării şi valorificării (funcţionare intermitentă, nestaţionară sau sezonieră a surselor, separare şi folosire a gazelor şi a altor componente utile, utilizare în trepte, recuperare, tratare şi introducere în zăcământ a substanţelor minerale utile după folosire etc.).
        Se vor specifica cantităţile extrase şi folosite, gradul de antrenare în exploatare a rezervelor, gradul de valorificare a resurselor antrenate în exploatare şi eficienţa exploatării şi valorificării pe surse (zone), destinaţii, consumatori şi sezoane.
        Se vor prezenta modul de evaluare a apelor (nămolurilor) uzate (injecţie în subteran, evacuare în emisari de suprafaţă, reintroducere în zăcământ, restituire pentru regenerare etc.) şi măsurile de protecţie a mediului necesare.
        De asemenea, se vor preciza, în cazul apelor minerale îmbuteliate, denumirea comercială a produsului alimentar, sursa şi operatorul economic care se ocupă de valorificarea apei minerale.

    CAP. VII
    Goluri subterane şi rambleierea acestora
        În funcţie de prevederile metodei de exploatare cadru, aprobată şi cuprinsă în documentaţia pentru acordarea licenţei, se vor trata problemele legate de formarea golurilor subterane, de necesitatea rambleierii lor, tipul rambleului (hidraulic, înnămolire, pneumatic, manual), sursele de procurare a rambleului, materialul din care este format acesta, gradul de umplere a golurilor, posibilităţile şi modul de completare a rambleului după tasare sau pierdere (în special în cazul rambleului cu saramură saturată), eliminarea (obturarea) căilor prin care se pierde saramura saturată, eşalonarea în timp a rambleierii golurilor.
        Este absolut necesar ca la mine şi la exploatarea sării prin sonde să fie programate lucrările de exploatare, rambleiere etc., în timp şi spaţiu, astfel încât, odată terminată extragerea utilului dintr-o zonă, aceasta să poată fi închisă şi părăsită definitiv.
    CAP. VIII
    Aeraj şi transport
    a) Aerajul
        Se vor descrie aerajul general al minei şi cel al zonelor unde se execută lucrări miniere, cu specificarea lucrărilor noi ce se vor executa în anul preliminat, şi modul cum acestea se încadrează în schema generală de aeraj, astfel încât să poată fi extrase toate rezervele prevăzute în licenţă. De asemenea, se vor arăta şi lucrările de reparaţii capitale şi întreţinere ce se vor executa pentru menţinerea în stare bună de funcţionare a întregului sistem de aeraj.
        Toate modificările, adaptările, completările etc. vor fi cuprinse în proiectul anual de aeraj care se elaborează în conformitate cu prevederile normelor specifice de protecţie a muncii.

    b) Transportul
        Se va proceda la fel ca în cazul lucrărilor de aeraj, în plus arătându-se măsurile ce se vor lua (lucrările care trebuie executate) pentru evitarea poluării utilului cu steril.
        O atenţie deosebită se va acorda separării utilului de steril în cazul lucrărilor executate în mixt (util şi steril), atât în subteran, cât şi în cariere, luându-se măsuri speciale atunci când sunt folosite mijloace de transport continuu (benzi, hidraulic, pneumatic etc.).

    CAP. IX
    Programul măsurilor tehnice şi organizatorice de protecţie a zăcământului
        Toate lucrările miniere care se execută pentru punerea în valoare a resurselor minerale trebuie să asigure protecţia zăcământului, ţinându-se seama de caracteristicile acestuia (autoinflamabil, emanaţii/erupţii de gaze toxice/explozive, erupţii de apă şi/sau praf de cărbune explozibil, dizolvare etc.) şi ale rocilor înconjurătoare, precum şi de condiţiile hidrogeologice/ hidrologice din zonă, respectiv ale reliefului.
        Lucrările prevăzute în programele anuale, precum şi cele special executate pentru protecţia zăcământului trebuie să asigure obţinerea coeficienţilor de transformare cantitativă şi calitativă a rezervelor de bilanţ în rezerve industriale, a gradelor de recuperare la nivelul prevăzut în documentaţia tehnicoeconomică pe baza căreia Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a acordat licenţa de exploatare, respectiv reducerea pierderilor de exploatare şi a diluţiei sub nivelurile aprobate.
        Se va arăta corelarea lucrărilor prevăzute pentru protecţia zăcământului cu cele executate anterior, insistându-se în special asupra rezultatelor ce se vor obţine pe ansamblu.
    a) În subteran
        În programul de exploatare se vor evidenţia în mod distinct:
    - delimitarea pilierilor şi planşeelor de protecţie pentru protejarea zăcământului, a suprafeţei, a diverselor obiective industriale din subteran/suprafaţă, precum şi a celor civile;
    – pilierii de siguranţă definitivi şi temporari, cei la care se renunţă şi influenţa asupra protecţiei zăcământului şi a mediului înconjurător;
    – urmărirea respectării formei, poziţiei în spaţiu şi dimensiunilor pilierilor, prevăzute în documentaţiile aprobate conform normelor legale;
    – orice mină în exploatare va fi prevăzută cu două legături distincte cu suprafaţa. Masivul de roci între cele două lucrări va fi astfel dimensionat încât, în caz de surpare sau alunecare a uneia dintre ele, să nu fie afectată şi cea de a doua legătură;
    – în perimetrul de exploatare unde terenurile în pantă au tendinţe de alunecare şi prin aceasta pot degrada zăcământul sau obiectivele ce deservesc exploatarea, se vor lua măsuri pentru stabilizarea acestora prin ziduri de sprijin, drenuri, împăduriri etc.;
    – amplasarea lucrărilor de deschidere a minelor, de la zi, se va realiza numai pe baza studiilor geotehnice, fiind interzisă executarea acestora în apropierea imediată a zonelor cu alunecări de teren sau a haldelor;
    – în perimetrele de exploatare a zăcămintelor, în zonele în care s-au determinat rezerve de substanţe minerale utile, indiferent dacă la data respectivă acestea sunt valorificabile sau nu, este interzisă amplasarea haldelor de steril, inclusiv a sterilului provenit de la preparare;
    – acolo unde prin lucrările de exploatare efectul surpării se transmite până la suprafaţă, creându-se denivelări în care se pot forma acumulări de ape, se vor lua măsuri pentru drenarea şi evacuarea apelor.

        Se vor urmări în permanenţă, prin staţii de observaţii topografice, deformările suprafeţei, ca urmare a exploatării subterane, pentru ca pe această bază să se poată lua măsurile ce se impun în vederea limitării fenomenului respectiv:
    - la exploatarea zăcămintelor de sare gemă în stare solidă se va acorda o atenţie deosebită respectării pilierilor intercamerali (formă geometrică, dimensiuni, verticalitate, corelată şi cu pilierii din etajele superioare, respectiv inferioare) şi implicit a formei şi dimensiunilor camerelor din care se extrage sarea, a celor de plafon/vatră (grosime, uniformitate, orizontalitate etc.), a pilierilor marginali, de la acoperişul şi culcuşul zăcământului. Se vor urmări lunar fenomenul de exfoliere a sării, modul cum afectează rezistenţa pilierilor şi ce măsuri se iau pentru combaterea/limitarea acesteia;
    – măsuri pentru prevenirea inundaţiilor de la suprafaţă (canale de gardă, regularizări de torenţi şi alte cursuri de apă, îndiguiri etc.);
    – măsuri pentru prevenirea surpărilor şi alunecărilor de teren care pot afecta exploatarea zăcământului.

        În cazul exploatării zăcămintelor de sare gemă în soluţie este necesar să se măsoare lunar respectarea dimensiunilor şi forma pilierilor dintre sonde, verticalitatea acestora, dacă există zone din pilieri în care sarea a fost dizolvată parţial sau total. De asemenea, se va urmări dacă sunt pierderi de saramură, caverne neprevăzute şi nedorite, apariţii de saramură la suprafaţă sau alte dizolvări necontrolate. În cazul în care totuşi au apărut asemenea situaţii, vor fi stabilite soluţiile ce se vor adopta pentru stoparea acestor fenomene.
        Totodată, se vor specifica măsurile ce se vor lua pentru prevenirea dizolvării necontrolate a zăcămintelor de săruri, inclusiv a zonelor de brecie a sării.
        Se va elabora un program de monitorizare a deformaţiilor şi deplasărilor de la suprafaţă ca urmare a exploatării subterane.
        Este interzisă extragerea saramurii din lacuri sau alte acumulări formate ca urmare a surpării suprafeţei.

    b) În cariere
        Se vor prezenta, în principal, următoarele:
    - taluzurile generale ale carierelor, situaţiile în care se recuperează unele rezerve din acestea şi măsurile ce se vor lua pentru menţinerea stabilităţii rocilor din zona respectivă;
    – dimensiunile şi forma geometrică a treptelor (în util, steril, mixt), măsurile ce se vor lua pentru asigurarea stabilităţii lor în timpul exploatării;
    – măsurile ce se vor lua pentru asigurarea stabilităţii versanţilor, în cazul carierelor colinare;
    – colectarea şi evacuarea apelor de pe versanţi şi din carieră, inclusiv din halda interioară sau exterioară, pentru evitarea inundării carierei şi asigurarea stabilităţii haldelor, luându-se în considerare debitele maxime posibile;
    – respectarea cu stricteţe a pilierului de vatră al carierei, aprobat conform normelor legale, în situaţia în care se exploatează şi în subteran;
    – se va păstra decalajul prevăzut în proiectele aprobate, potrivit prevederilor legale, între baza haldei interioare şi frontul în util. De asemenea, se va evita blocarea cu steril a rezervelor de bilanţ, iar dacă aceasta s-a produs (din diferite motive), se vor specifica măsurile ce se vor lua pentru ca rezervele respective să poată fi exploatate.


    c) În cazul apelor minerale naturale, terapeutice, al nămolurilor şi turbelor terapeutice, se vor prezenta situaţia perimetrelor de protecţie hidrogeologică şi sanitară (numărul şi data actelor de instituire, emitentul), limitele şi condiţiile impuse.
    CAP. X
    Programul de preparare
        Acest capitol se va elabora de operatorii economici care, după extragerea utilului din zăcământ (producţia brută, respectiv extrasul industrial), efectuează şi prelucrarea/prepararea acestuia. În această categorie intră şi instalaţiile de evaporare pentru obţinerea sării (NaCl) din saramură, precum şi staţiile de spălare-sortare a nisipului şi pietrişului sau a altor substanţe minerale utile.
        Se vor prezenta:
    - utilajele şi fluxul tehnologic folosite, produsele valorificabile rezultate (cantitativ şi calitativ), conţinutul sterilului evacuat;
    – depunerea sterilului în iazuri de decantare, halde, construirea acestora, utilajele folosite pentru construcţie şi depunere, măsuri de protecţie a iazurilor şi haldelor, a construcţiilor civile, industriale, de artă etc., din zonă, precum şi a mediului ambiant, în toate componentele sale.

        Se vor evidenţia şi urmări zilnic, cumulat lunar, trimestrial şi anual, următorii indicatori:
    - cantitatea şi calitatea extrasului industrial supus prelucrării/preparării. La zăcămintele de minereuri, când este cazul, se vor arăta tipurile de minereu, cu conţinuturile separate pe fiecare metal şi minereu;
    – produsele, concentratele rezultate, cantitativ şi calitativ, cu conţinuturile în componenţi utili, separat pe fiecare produs/concentrat destinat comercializării;
    – sterilul evacuat, cantitativ şi calitativ, când este cazul, conţinutul în metale;
    – randamentul instalaţiei de prelucrare/preparare;
    – gradul de valorificare, cantitativă şi calitativă, a zăcămintelor, iar la cele de minereuri, şi coeficientul de recuperare a metalelor din zăcământ, pentru fiecare metal.

        Toate prevederile din acest capitol trebuie să se încadreze în conţinutul documentaţiilor pe baza cărora s-a aprobat licenţa. În cazul în care, prin modificările care se doreşte a fi efectuate, se obţin grade de valorificare cantitativă şi calitativă, coeficienţi de recuperare a elementelor utile (metalelor) din zăcământ, pentru fiecare metal, randamente ale instalaţiilor etc., inferioare celor din licenţa aprobată, se va solicita, pe baza unei documentaţii tehnico-economice, aprobarea prealabilă a conducerii Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pentru modificările respective.
        Unităţile de preparare din cadrul unei companii/societăţi care achiziţionează produsele miniere extrase în stare brută în vederea prelucrării/preparării au obligaţia să elaboreze programe anuale, în conformitate cu prevederile licenţei de exploatare aprobate. În aceste situaţii, memoriul tehnic la preliminar va cuprinde următoarele capitole din prezentele instrucţiuni tehnice:
    - Capitolul I - Prevederi generale;
    – Capitolul X - Programul de preparare;
    – Capitolul XI - Protecţia mediului;
    – Capitolul XII - Protecţia muncii;
    – Capitolul XIII - Resurse umane şi utilaje;
    – Capitolul XIV - Alte lucrări;
    – Capitolul XV - Analiza economică.

        Conţinutul acestor capitole se va adapta specificului activităţii de prelucrare/preparare, respectiv pentru staţiile de spălare-sortare a nisipului şi pietrişului sau altor substanţe minerale utile.
    CAP. XI
    Protecţia mediului
        Lucrările cuprinse în acest capitol vor trebui să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul mediului, precum şi cu cele ale altor acte normative din domeniul protecţiei şi refacerii mediului, emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.
        În programul anual de exploatare se vor trece lucrările prevăzute, pentru anul în curs, în acordurile/autorizaţiile de mediu aferente licenţei de exploatare acordate.
        Se vor prezenta influenţa activităţilor miniere asupra mediului (aer, sol, ape de suprafaţă şi subterane, modificarea reliefului, poluarea chimică, radioactivă, biologică, fonică, electromagnetică etc.), măsurile ce se vor lua pentru monitorizarea, respectiv limitarea lor, şi refacerea mediului la parametrii iniţiali, iar acolo unde este cazul, chiar pentru îmbunătăţirea acestora, prevăzându-se totodată şi fondurile necesare.
        De asemenea, se vor prezenta anexa privind valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului şi dovada constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului, precum şi, după caz, anexa privind situaţia lucrărilor executate pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere, în conformitate cu prevederile actelor normative din domeniul protecţiei şi refacerii mediului, emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.
    CAP. XII
    Protecţia muncii
        Se vor arăta aspectele principale privind respectarea normelor de protecţie a muncii în procesul de exploatare şi preparare şi modul în care se va verifica realizarea acestora, lucrările principale prevăzute în programul de exploatare care rezolvă problemele legate de securitatea şi protecţia muncii, eventual prescripţii speciale.
    CAP. XIII
    Resurse umane şi utilaje
        Se vor prezenta:
    - structura de personal existentă şi programată, pe genuri de activităţi (cercetare geologică, dezvoltare, alte investiţii, exploatare, preparare, construcţii-montaj, activităţi conexe etc.), respectiv unităţi şi subunităţi organizatorice;
    – dotarea cu utilaje existentă şi programată, gruparea lor pe genuri de activităţi/unităţi şi subunităţi organizatorice.

    CAP. XIV
    Alte lucrări
    – investiţii, altele decât lucrările miniere de deschidere, respectiv construcţii-montaj, la suprafaţă şi în subteran, utilaje, dotări, asigurarea documentaţiilor şi a surselor de finanţare, în comparaţie cu prevederile din documentaţia pe baza căreia s-a aprobat licenţa şi măsurile ce se vor lua pentru recuperarea eventualelor restanţe;
    – lucrări de reparaţii capitale, curente şi întreţinere a lucrărilor miniere şi utilajelor, inclusiv cele de la instalaţiile de prelucrare-preparare;
    – alimentarea cu energie electrică, pneumatică, hidraulică etc.;
    – capacităţile de însilozare în subteran şi la suprafaţă, inclusiv în conducte şi rezervoare (în cazul saramurii), stocul de substanţă utilă (separat pe metale, tipuri de cărbuni, categorii de substanţe, sorturi etc.) existent în acestea, la începutul şi sfârşitul lunii.
    CAP. XV
    Analiza economică
        Se vor prezenta cheltuielile de producţie, defalcate pe elementele de cheltuieli materiale, energie, amortisment, de personal etc., precum şi sursele de venituri. În cazul societăţilor cu capital majoritar de stat se vor preciza măsurile ce vor fi luate pentru încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, iar acolo unde este posibil, identificarea unor surse noi de venituri şi/sau reducerea cheltuielilor de orice natură, cheltuielile la 1.000 lei producţie marfă, subvenţiile necesare şi alocaţiile bugetare pentru investiţii.
        Se vor evidenţia distinct:
    - taxa pentru activitatea de exploatare la toate perimetrele concesionate, luându-se în calcul suprafeţele integrale stabilite în licenţe;
    – redevenţele miniere ce trebuie achitate trimestrial, pentru toate produsele miniere, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile din licenţele acordate;
    – constituirea garanţiei de mediu, potrivit legislaţiei în vigoare, planului de dezvoltare, de conformare şi refacere a mediului pentru anul preliminat. De asemenea, se vor prevedea şi sumele necesare pentru executarea lucrărilor restante din anii anteriori;
    – cheltuieli la 1.000 lei producţie marfă.


    Anexe scrise
        Anexele fac parte integrantă din programul anual de exploatare şi cuprind indicatorii tehnico-economici care fundamentează memoriul tehnic al acestuia şi pe baza cărora se efectuează analiza şi avizarea acestuia.
    - Anexa Ia - Situaţia rezervelor geologice;
    – Anexa Ib - Situaţia rezervelor deschise;
    – Anexa Ic - Situaţia rezervelor pregătite;
    – Anexa Id - Gradul de asigurare cu rezerve deschise şi pregătite;
    – Anexa II - Lucrări de cercetare geologică;
    – Anexa IIIa - Lucrări de deschidere în subteran;
    – Anexa IIIb - Lucrări de deschidere în cariere;
    – Anexa IIIc - Lucrări de deschidere la exploatarea sării în soluţie;
    – Anexa IVa - Lucrări de pregătire în subteran;
    – Anexa IVb - Lucrări de pregătire în cariere (balastiere);
    – Anexa IVc - Lucrări de pregătire pentru exploatarea sării în soluţie;
    – Anexa Va - Eşalonarea producţiei din subteran;
    – Anexa Vb - Eşalonarea producţiei în cariere (balastiere);
    – Anexa Vc - Eşalonarea producţiei la exploatarea sării în soluţie;
    – Anexa Vd - Producţia pe metode de exploatare;
    – Anexa VIa - Rezerva extrasă, pierderi de exploatare, diluţii, grade de recuperare;
    – Anexa VIb - Rezerva geologică de minereu a panoului nr. ...;
    – Anexa VIc - Fişa de calcul a panoului de minereu nr. ....;
    – Anexa VId - Datele feliilor (treptelor/subtreptelor) de minereu probate;
    – Anexa VIe - Situaţia rezervelor de minereu pierdute în pilieri datorită metodei de exploatare aplicate;
    – Anexa VII - Cenuşa pe straturi şi blocuri la cărbuni;
    – Anexa VIII - Rambleu - înnămolire;
    – Anexa IX - Lucrări de întreţinere;
    – Anexa X - Activitatea de preparare/prelucrare;
    – Anexa XI - Lucrări de protecţie şi refacere a mediului;
    – Anexa XII - Lucrări de conservare;
    – Anexa XIII - Situaţia cheltuielilor de producţie în anul ...;
    – Anexa XIV - Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul ....

        În cazul exploatării apelor minerale naturale, terapeutice, precum şi a nămolurilor şi turbelor terapeutice, se vor prezenta buletinele de analiză, conform legislaţiei în vigoare.

     Anexe grafice
        Programul de exploatare conţine o secţiune distinctă compusă din piese desenate care prezintă în detaliu toate lucrările miniere existente şi cele programate în perioada preliminată şi cuprinde:
    1. Planul general al obiectivului, scara 1:5.000; 1:2.000 sau 1:1.000, care va conţine elemente topografice privind situaţia existentă la începutul anului, precum şi lucrările prevăzute a se executa în cursul perioadei preliminate, defalcate pe trimestre. Pe planul topografic se vor mai completa:
    - limita perimetrului de exploatare aprobat prin licenţa de exploatare;
    – anumite obiective de la suprafaţă care pot fi afectate de exploatarea subterană, în cariere, a sării în soluţie (cursuri de apă, drumuri, căi ferate, construcţii, reţele electrice etc.);
    – perimetrele de protecţie de la suprafaţă şi pilierii de protecţie de lungă durată şi temporari, la nivelul fiecărui strat, filon, corp, bloc tectonic, indicarea obiectivelor din subteran şi de la suprafaţă care se protejează;
    – falii şi accidente tectonice majore;
    – sondele de la suprafaţă, cu indicarea numărului şi cotei de la suprafaţă;
    – zonele cu erupţii de ape (sau posibile) din zăcământ sau lucrări vechi;
    – forajele de cercetare a zăcământului (cele existente, trasate cu culoare neagră, şi cele proiectate, trasate cu culoare roşie);
    – lucrările miniere existente (cele din steril vor fi colorate cu galben şi cele din util, cu maro). Pe fiecare lucrare se vor trece denumirea, stratul, filonul, corpul, blocul tectonic, orizontul, etajul, treapta/subtreapta (pentru cariere) şi cotele punctelor caracteristice;
    – lucrările miniere de deschidere proiectate şi numărul acestora - culoare verde;
    – lucrările miniere de pregătire şi numărul acestora culoare albastră în util şi roşie în steril;
    – prevederile ultimei perioade de până la începerea anului preliminat se vor colora cu violet;
    – punctele topografice principale din reţeaua de sprijin, cu indicarea cotei. Vor fi cotate toate intersecţiile, precum şi punctele de schimbare a pantei. Cotele existente vor fi înscrise cu negru, iar cele proiectate, cu roşu;
    – lucrările miniere cu pante peste 7 la mie se vor marca cu semnul folosit pentru pante înclinate;
    – lucrările miniere părăsite se vor marca distinct, cu semnele convenţionale stabilite;
    – lucrările inaccesibile, dar necesare activităţii de producţie (inundate, surpate, cu gabarite necorespunzătoare), vor fi marcate cu linie plină - în tuş negru - plasată în interiorul lucrării, pe lungimea respectivă;
    – uşile de aeraj şi digurile. Pentru fiecare dig se va înscrie numărul său;
    – traseul curenţilor de aer curat şi viciat, până la suprafaţă.
        Se va acorda o atenţie deosebită reprezentării corecte a intersecţiilor dintre lucrările miniere, precum şi zonelor de suprapunere a acestora.

    2. Planul fiecărui strat, filon, corp, bloc tectonic la scara 1:1.000 sau 1:2.000 (pentru zăcămintele orizontale sau de înclinare mică-medie), cu indicarea următoarelor elemente topografice, va conţine:
    - pilierii de protecţie la nivelul stratului, filonului, corpului, blocului tectonic;
    – falii şi accidente tectonice;
    – sondele de la suprafaţă, cu indicarea numărului de ordine, grosimii şi cotei la care au fost interceptate stratul, filonul, corpul, blocul tectonic;
    – zonele cu erupţii de ape (sau posibile) din zăcământ sau lucrări vechi;
    – forajele de cercetare a zăcământului;
    – lucrările miniere existente (inclusiv abatajele);
    – lucrările de deschidere care se execută pentru stratul, filonul, corpul, blocul tectonic respectiv, cu indicarea legăturii cu scheletul general al minei, precum şi cele de pregătire;
    – punctele topografice, cu indicarea cotei;
    – lucrările de exploatare preliminate. Abatajele vor fi conturate pe trimestre, indicându-se sensul de avansare. Culorile folosite vor fi:
        Preliminarul anual
        roşu - trimestrul I;
        galben - trimestrul II;
        albastru - trimestrul III;
        maro - trimestrul IV.

        Realizările din perioada care precedă sfârşitul anului anterior şi începutul celui preliminat se vor estima pe baza vitezelor de avansare realizate şi se vor contura cu violet. În interiorul suprafeţelor programate a se exploata se vor înscrie numărul abatajului şi al panoului;
    - traseul curenţilor de aer curat şi viciat până la legătura cu lucrările principale de deschidere, puse de acord cu planul topografic de aeraj;
    – lucrările miniere părăsite conform cu cele arătate în planul general;
    – lucrările inaccesibile, dar necesare procesului de producţie;
    – digurile şi construcţiile de aeraj (uşi, crossinguri etc.), cu numărul de inventar al digurilor, puse de acord cu planul topografic.


    3. Profile longitudinale pentru fiecare strat cu înclinare mare, la scara 1:1.000 sau 1:2.000. Se vor trece caroiajul de pe planul topografic şi proiecţia puţurilor din culcuş, pentru a se putea suprapune straturile, filoanele etc. adiacente, în vederea evitării subminării acestora. Pe profile se vor indica faliile-limită de bloc şi cele din interiorul stratului, filonului, delimitarea abatajelor, nivelurile de exploatare existente şi cele programate, focurile active sau reactivate, indicate prin simbolurile respective. Prin semne convenţionale se vor arăta zonele înnămolite şi cele prevăzute a fi înnămolite, cu precizarea volumului de cenuşă.
        Profilul longitudinal al fiecărui puţ sau al altor lucrări principale de legătură cu suprafaţa, cu indicarea cotelor la nivelul suprafeţei şi a fiecărui orizont.

    4. Profile transversale, scara 1:1.000 sau 1:2.000, în dreptul fiecărui abataj din straturi groase, filoane, cu înclinare mare. Pe acestea se vor trece:
    - straturile, filoanele din acoperiş, cu eventuale lucrări de legătură existente;
    – feliile exploatate;
    – lucrările de pregătire vechi, cu cel puţin un orizont deasupra orizontului de aeraj, cu indicarea lucrărilor de închidere (diguri, rambleu, înnămolire);
    – feliile programate a fi exploatate în cursul perioadei, colorate pentru fiecare trimestru;
    – lucrările de pregătire din culcuş şi în strat, filon, cele existente şi cele programate, colorate distinct;
    – digurile existente, de culoare neagră, şi cele preliminate, de culoare roşie, precum şi celelalte construcţii de aeraj;
    – curenţii de aer curat şi viciat;
    – cote la atacări şi la nivelul fiecărei felii, precum şi la orizontul de aeraj şi de transport;
    – zonele înnămolite şi cele programate a fi înnămolite;
    – nivelul anual de exploatare, marcat cu linie roşie. Se va controla ca nivelul şi cotele feliilor de pe secţiunea transversală să corespundă cu cele din profilul longitudinal.

    5. Planul de abataj, scara 1:500, pentru fiecare felie programată a fi exploatată cu abataje frontale, cu front scurt, cu înmagazinare etc., în felii orizontale/înclinate, sau pentru fiecare subetaj, după caz. Totodată va cuprinde lucrările de deschidere şi pregătire existente şi programate de la orizontul inferior şi de aeraj, conturul stratului, filonului etc., la cota feliei curente (de culoare neagră) şi a celei superioare (de culoare roşie), zona propusă a fi exploatată, conturată pe trimestre, curenţii de aer, construcţiile de aeraj la nivelul feliei, digurile, zonele rambleiate sau înnămolite, eventualele scarpe şi accidente tectonice.
    6. Planul topografic cu lucrări de întreţinere va cuprinde lucrările care în cursul anului vor fi rearmate sau planate. Lucrările de rearmare se vor marca cu o linie continuă, colorată în albastru, dispusă pe una dintre marginile lucrării miniere. Numărul de ordine al lucrării şi lungimea care urmează a fi rearmată se vor regăsi în diagrama ataşată la programul de exploatare.
        Lucrările de planare (scăderea vetrei) se reprezintă prin colorarea cu roşu a lucrărilor miniere, pe toată secţiunea lor, în diagramele ataşate la programul anual de exploatare urmând a fi trecute, pe lângă numărul de ordine, denumirea lucrării şi volumul (mc) care urmează a fi planat.

    7. Planul topografic cu lucrările de descopertă în cariere
    8. Planuri topo cu lucrările de exploatare în cariere. Aceste planuri vor cuprinde:
    - planul topografic general al carierei, scara 1:5.000 şi 1:2.000;
    – limitele terenurilor cumpărate, închiriate, concesionate, expropriate etc.;
    – poziţia sondelor executate de la suprafaţă;
    – situaţia treptelor de excavare la începutul perioadei;
    – căile de transport şi amenajările existente şi proiectate;
    – lucrările de evacuare a apelor;
    – planul de situaţie cu evoluţia treptelor de descopertă;
    – planul de situaţie cu evoluţia excavaţiilor în util;
    – secţiuni longitudinale şi transversale care vor cuprinde poziţia stratului, filonului, corpului, blocului tectonic, conform secţiunilor geologice, forajele geologice de la suprafaţă, limitele zonelor expropriate, drumurile de acces, situaţia treptelor de excavare, la începutul şi sfârşitul perioadei, cu indicarea volumelor de steril şi a cantităţilor de util extras.

    9. La exploatarea sării în soluţie se vor întocmi:
    a) planul topografic general, scara 1:5.000, 1:2.000, care va cuprinde:
    - limita perimetrului de exploatare aprobat prin licenţă;
    – câmpurile de exploatare, cu forajele de cercetare (numărul forajului, cota de la suprafaţă şi talpă, cota de intrare şi ieşire din zăcământ);
    – obiectivele existente la suprafaţă în perimetrul de exploatare;

    b) planul topografic al zonei în deschidere, pregătire şi exploatare, scara 1:1.000, 1:500, care va cuprinde: forajele în execuţie, în amorsare, în exploatare, cu numărul forajului, cota de la suprafaţă şi talpă, cota la care se face amorsarea şi la care se exploatează sarea;
    c) profile longitudinale şi transversale, scara 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200, 1:100, prin zăcământ, sondele în amorsare, cele în exploatare, inclusiv camerele de dizolvare, pilierii dintre sonde, albia de scufundare rezultată ca urmare a extragerii sării şi altele necesare într-o/într-un situaţie dată/moment dat.

    10. Fişele forajelor, diagrame, grafice etc.
        Pe anexele grafice prezentate mai sus se va figura (după caz) conturul rezervelor geologice, pe categorii.
        Programele anuale de exploatare vor mai cuprinde şi scheme de evacuare a apelor.
        Aceste documente vor fi elaborate în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.


    SECŢIUNEA a II-a
    Modificarea programelor anuale de exploatare
        Programele anuale de exploatare pot fi adaptate, prin programele trimestriale, în funcţie de condiţiile geominiere întâlnite pe parcursul anului şi care nu au fost cunoscute de operatorul economic, la data elaborării programului respectiv, iar în cazul societăţilor cu capital majoritar de stat, cu aprobarea organelor ierarhice care au aprobat programul anual în cauză.
        În situaţiile în care se aduc modificări esenţiale programelor anuale, este nevoie de un nou aviz din partea compartimentului de inspecţie teritorială pentru resurse minerale la care este arondat obiectivul respectiv. Prin modificări esenţiale se înţelege:
    a) schimbarea soluţiilor de deschidere şi/sau modificarea cu peste 15% a volumului lucrărilor de deschidere programate, dacă acesta afectează indicii de normalitate;
    b) executarea unor lucrări de pregătire neprevăzute în programul anual şi modificarea cu peste 15% a volumului de pregătiri preliminat;
    c) prevederea pentru exploatare a unor panouri necuprinse în programul anual;
    d) schimbări în succesiunea de exploatare a straturilor, filoanelor, corpurilor, blocurilor tectonice, panourilor, feliilor şi ale decalajului dintre acestea, care se pot solda cu subminări de rezerve;
    e) modificări cu privire la numărul şi înălţimea feliilor/treptelor prevăzute în programul anual;
    f) la zăcămintele de sare gemă exploatate în subteran se mai adaugă:
    - modificările aduse metodei de deschidere şi/sau pregătire (dispunere în spaţiu, traseul lucrărilor, dimensiunile şi pantele acestora), adaptarea lucrărilor respective la condiţiile geologice şi/sau hidrogeologice întâlnite pe parcursul executării lor;
    – redimensionarea camerelor de exploatare, schimbarea nivelului de producţie pe an, a sorturilor şi calităţii acestora, prevăzute în documentaţia pe baza căreia s-a acordat licenţa;

    g) în cazul zăcămintelor de sare gemă exploatate în soluţie se mai adaugă: modificările soluţiei de deschidere (număr de sonde, amplasarea lor, adâncimea, construcţia forajelor etc.), de pregătire (metoda de amorsare, adâncimea la care se execută aceasta, diametrul final etc.), metoda de exploatare (cu ridicare continuă a coloanei, în baterie), presiunea de lucru în foraje, diametrele acestora, saramura extrasă în 24 de ore şi concentraţia acesteia, durata de sistare a extracţiei saramurii dintr-o sondă sau mai multe, dacă aceasta depăşeşte perioada prevăzută în programul anual, respectiv mai mult de 3 luni. Se schimbă tipul fluidului izolant, măsurile ce se vor lua în cazul străpungerii necontrolate şi involuntare a pilierilor dintre sonde, marginali sau de tavan etc.;
    h) scăderea gradului de recuperare şi valorificare prin creşterea pierderilor de rezerve avizate de compartimentul de inspecţie teritorială pentru resurse minerale sau prin abandonări de rezerve;
    i) schimbările intervenite în aplicarea metodelor de exploatare sau experimentarea şi aplicarea unor metode noi;
    j) sistarea activităţii de exploatare pentru o durată mai mare de 6 luni;
    k) extragerea unor pilieri de protecţie necuprinşi în program;
    l) redimensionarea pilierilor de protecţie temporari sau de lungă durată;
    m) punerea în exploatare a unor surse (foraje, puţuri, izvoare), sectoare, orizonturi, mine, cariere, balastiere, saline şi câmpuri de sonde pentru extragerea sării în soluţie, care nu au fost prinse în programul iniţial;
    n) schimbarea amplasamentului pentru depozitarea sterilului provenit din cariere, din subteran, de la preparare etc.;
    o) la instalaţiile de prelucrare/preparare se va solicita un nou aviz atunci când se modifică schema sau fluxul de prelucrare/preparare, utilajele, reactivii utilizaţi, extracţia în util (pe fiecare metal sau substanţă), conţinuturile în util (pe fiecare metal sau substanţă), a sterilelor evacuate în iazurile de decantare sau în halde, soluţiile de construcţie şi depunere în acestea, randamentul instalaţiei, gradele de valorificare, construcţia staţiilor de epurare a apelor, metodele şi substanţele utilizate, conţinutul apelor în elemente nocive, la evacuarea în emisar faţă de prevederile programului aprobat. Prin instalaţii de prelucrare se înţelege şi staţiile de spălare-sortare a nisipului şi pietrişului sau a altor substanţe minerale utile.

        În vederea obţinerii avizului de la compartimentul de inspecţie teritorial pentru resurse minerale la care este arondat perimetrul de exploatare, pentru modificări esenţiale la programul anual de exploatare se va elabora şi se va depune de operatorul economic la compartimentul respectiv o documentaţie tehnico-economică care va avea următorul conţinut:
    a) memoriu tehnico-economic, ce va cuprinde:
    - prezentarea lucrărilor care constituie modificări esenţiale la programul anual de exploatare;
    – scopul şi justificarea necesităţii modificărilor propuse;
    – avantajele şi dezavantajele soluţiilor propuse în comparaţie cu cele din programul anual de exploatare aprobat;
    – modul de armonizare cu lucrările existente şi cu cele din programul anual de exploatare deja aprobat;
    – cum se încadrează modificările propuse în prevederile documentaţiei pe baza căreia s-a acordat licenţa. În situaţia în care acestea aduc modificări documentaţiei respective (soluţiei de deschidere şi pregătire, metodelor de exploatare utilizate, transportului, aerajului, asecării, metodelor de prelucrare/preparare, construcţiei haldelor, iazurilor, saleductelor, staţiilor de epurare a apelor, conţinutului acestora în elemente nocive la evacuarea în emisar, măsurilor de protecţie a zăcământului şi securităţii muncii, precum şi a mediului, gradelor de recuperare şi valorificare, produselor obţinute şi calităţii acestora, indicatorilor economici etc.), operatorul economic va prezenta şi aprobările/avizele obţinute de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în vederea utilizării soluţiilor propuse;
    – măsuri specifice noilor propuneri făcute privind protecţia zăcământului, a muncii şi a mediului;

    b) partea grafică:
    - planul topografic, cu situaţia lucrărilor miniere existente şi cu cele prevăzute în programul anual de exploatare aprobat, scara 1:2.000 sau 1:1.000;
    – planul topografic de situaţie, cu lucrările miniere propuse pentru modificarea programului aprobat, încadrate în ansamblul lucrărilor din zonă, scara 1:2.000, 1:1.000, iar după caz, 1:500, 1:200, respectiv 1:100;
    – zonele cu modificările propuse să fie reprezentate grafic, după caz, în plan orizontal, vertical (planul cu înclinarea generală a zăcământului), profile longitudinale şi transversale, la scări adecvate, menţionate mai sus;
    – planurile zonei (minei) vor fi completate cu cote, curenţii de aer, construcţiile de aeraj, precum şi cu cele speciale existente, prevăzute în programul aprobat şi nou-propuse.


    SECŢIUNEA a III-a
    Avizarea programelor anuale de exploatare
        Compartimentele de inspecţie teritoriale pentru resurse minerale avizează programele anuale de exploatare în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni şi ale celorlalte acte normative în vigoare.
        Programele anuale de exploatare, elaborate potrivit prevederilor acestor instrucţiuni, se depun de operatorii economici la compartimentele de inspecţie teritoriale pentru resurse minerale la care este arondat perimetrul pentru care s-a întocmit programul anual de exploatare.
        Programele anuale de exploatare, respectiv modificările acestora vor fi depuse având aprobarea conducerii societăţii (semnătura şi ştampila) atât pe memoriul tehnic, cât şi pe anexele cu volumul şi eşalonarea lucrărilor, precum şi pe anexele grafice.
        Compartimentele de inspecţie teritoriale pentru resurse minerale respective analizează şi avizează programele anuale de exploatare din punctul de vedere al protecţiei şi exploatării raţionale, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii acestora. Acestea emit avizul numai dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii obligatorii:
    a) operatorii economici deţin licenţă de exploatare aprobată prin hotărâre a Guvernului pentru perimetrul în cauză;
    b) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a înaintat licenţa şi nota de fundamentare pentru aprobare, în situaţia în care concesiunea sau darea în administrare pentru exploatare a fost acordată în temeiul art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998*).
        *) Legea minelor nr. 61/1998 a fost abrogată prin Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003.


        Compartimentele de inspecţie teritoriale pentru resurse minerale resping de la avizare programele de exploatare prezentate, dacă:
    1. programul de exploatare nu respectă prevederile din documentaţia tehnico-economică ce a stat la baza acordării licenţei, iar operatorul economic nu a prezentat dovada că Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a aprobat respectivele adaptări, reeşalonări, modificări etc.;
    2. în programul de exploatare sunt cuprinse metode de exploatare care nu sunt avizate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
    3. nu este prevăzută recuperarea restanţelor la executarea lucrărilor de deschidere, pregătire, protecţie a zăcământului şi refacerea mediului;
    4. operatorul economic nu a virat la bugetul de stat taxa pentru activitatea minieră (aferentă anului pentru care s-a elaborat programul de exploatare), are restanţe la achitarea redevenţei miniere sau nu a constituit garanţia bancară pentru refacerea mediului, sub formă de depozit bancar, scrisoare de garanţie bancară sau alte forme prevăzute de legislaţia în vigoare;
    5. este prevăzută sistarea exploatării în unele panouri fără aprobarea prealabilă a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
    6. nu au fost prezentate odată cu programul de exploatare planul de prevenire şi lichidare a avariilor şi proiectul de asecare a formaţiunilor acvifere, în special la zăcămintele de lignit, astfel încât acestea să poată fi exploatate în condiţii de siguranţă;
    7. încalcă orice alte prevederi sau dispoziţii legale în domeniul exploatării rezervelor de substanţe minerale utile şi/sau de protecţie şi refacere a mediului, în toate componentele sale;
    8. programul de exploatare nu ţine seama de măsurile stabilite în avize şi în actele de control ale compartimentului de inspecţie teritorial pentru resurse minerale sau ale organelor de protecţie a mediului şi ale celor din domeniul gospodăririi apelor;
    9. nu sunt descrise terenurile ce vor fi utilizate pentru activităţi miniere şi nu se prezintă formele legale de dobândire a dreptului de folosinţă a terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere programate (act de proprietate, închiriere, asociere etc.).

        În situaţia în care nu sunt îndeplinite prevederile lit. a) şi b), precum şi ale pct. 1-9, compartimentul de inspecţie teritorial pentru resurse minerale va restitui programul de exploatare operatorului economic pentru refacere, stabilind totodată termen (maximum 30 de zile) pentru reînaintare la compartiment, în vederea unor analize şi avizări.
        Avizul compartimentului de inspecţie teritorial pentru resurse minerale va avea următorul conţinut:
        AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
        Direcţia generală inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere
        C.I.T.R.M. ......................
                                AVIZ
                       Nr. ....../Data ........
        Obiect: Avizarea programului de exploatare pe anul ....... , pentru ........... (substanţa, obiectivul), aparţinând ........... (denumirea completă a operatorului economic), localitatea, judeţul (de reşedinţă a operatorului economic).
    CAP. I
    Generalităţi

    – numărul adresei de înaintare a programului anual de exploatare de la operatorul economic şi numărul de înregistrare la compartimentul de inspecţie teritorial pentru resurse minerale;
    – datele privind operatorul economic: denumirea societăţii comerciale, numărul de înregistrare la registrul comerţului, codul fiscal, banca (filiala) şi numărul contului, adresa completă; numărul de telefon/fax şi activitatea pe care o desfăşoară;
    – denumirea perimetrului de exploatare;
    – substanţa minerală utilă exploatată şi principalele utilizări;
    – numărul şi data eliberării licenţei de exploatare de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
    – numărul şi data hotărârii Guvernului de aprobare a licenţei;
    – perioada de valabilitate a licenţei;
    – data începerii derulării licenţei;
    – localizarea geografic-administrativă a perimetrului de exploatare, descrierea reliefului, căilor de comunicaţie, alimentarea cu energie etc.;
    – descrierea terenurilor ce vor fi utilizate pentru activităţi miniere şi prezentarea formelor legale de dobândire a dreptului de folosinţă a terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere programate (act de proprietate, închiriere, asociere etc.), în conformitate cu prevederile legale.

    CAP. II
    Cuprinsul programului de exploatare
        Se vor reda succint conţinutul fiecărui capitol din programul de exploatare şi în special indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în documentaţia pentru acordarea licenţei, situaţia rezervelor, gradele de asigurare, coeficienţii de transformare cantitativă şi calitativă, de recuperare în metal (la zăcămintele de minereuri), de confirmare a rezervelor, gradele de recuperare şi valorificare, nivelul producţiei extrase, prelucrate/preparate, al lucrărilor geologice, de deschidere şi pregătire, pierderi de exploatare, diluţii, randamente la instalaţiile de prelucrare/preparare etc. De asemenea, vor fi prezentate lucrările executate pentru protecţia zăcământului şi a mediului, precum şi măsurile luate pentru refacerea mediului.
    CAP. III
    Observaţii şi constatări
        Se vor face referiri privind respectarea/nerespectarea conţinutului programului anual de exploatare, stabilit prin prezentele instrucţiuni tehnice, precum şi la alte aspecte importante rezultate din analiza programului de exploatare respectiv.
    CAP. IV
    Aviz
        Faţă de cele de mai sus, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - Compartimentul de inspecţie teritorial pentru resurse minerale ............ avizează, din punctul de vedere al protecţiei şi exploatării raţionale a rezervelor de ......... (substanţa), programul de exploatare pe anul ......... la ......(obiectivul), prezentat de .............. (denumirea completă a operatorulului economic), localitatea, judeţul, condiţionat de îndeplinirea următoarelor măsuri: ................................
        Măsurile vor fi numerotate, vor avea o exprimare clară şi vor prevedea responsabilităţi şi termene de executare. Măsurile sunt obligatorii şi se vor referi la unele completări, modificări, rectificări etc., menite să îmbunătăţească protecţia şi exploatarea raţională a zăcământului, protecţia şi refacerea mediului, precum şi măsuri de securitate a muncii, direct referitoare la exploatarea zăcământului.
        Măsurile stabilite mai sus nu se referă la condiţiile obligatorii care constituie motive de respingere pentru avizare a programului (preliminarului) prezentat.
                          Consilier (Expert),
                         .....................
                         (numele şi prenumele)

    SECŢIUNEA a IV-a
    Dispoziţii finale
        Urmărirea realizării programului anual de exploatare se va efectua pe tot parcursul anului, prin controale periodice, rezultatele acestora fiind prezentate în actele de control/notele de constatare întocmite cu aceste ocazii.
        Operatorii economici au obligaţia să raporteze compartimentelor de inspecţie teritoriale la care este arondat perimetrul respectiv, semestrial şi anual, activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute, conform anexelor la prezentele instrucţiuni tehnice, până la data de 10 a lunii următoare semestrului/anului raportat.
        Operatorii economici pot completa documentaţiile la care se referă prezentele instrucţiuni tehnice cu alte capitole, anexe, planuri de situaţii şi schiţe, documente etc., pe care le consideră necesare desfăşurării activităţii lor sau care sunt prevăzute de alte acte normative în vigoare. Modificarea, completarea sau renunţarea la unele capitole din aceste instrucţiuni tehnice, care se referă la aplicarea prevederilor actelor normative privind protecţia şi exploatarea raţională a zăcămintelor de substanţe minerale utile, poate fi efectuată numai cu aprobarea expresă a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.
        Programul anual de exploatare se depune în două exemplare la compartimentul de inspecţie teritorial pentru resurse minerale unde este arondat perimetrul, compartimentul urmând să restituie operatorului economic, odată cu avizul acordat, un exemplar al programului de exploatare purtând, pe fiecare filă, ştampila "pentru neschimbare".
        În cazul în care titularul de licenţă nu este de acord cu avizul compartimentului de inspecţie teritorial pentru resurse minerale la programul anual de exploatare şi se consideră îndreptăţit legal, poate face contestaţie temeinic motivată la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în termen de 30 de zile de la primirea avizului, care va analiza şi va decide în consecinţă.

    ANEXELE la Instrucţiunile tehnice privind elaborarea şi avizarea programelor anuale de exploatare
    ANEXA I a

        OPERATORUL ECONOMIC
                             SITUAŢIA REZERVELOR GEOLOGICE
        SUBSTANŢA:

┌────────────┬─────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │Rezerve la începutul anului │Rezerve la sfârşitul anului │
│ │ ├──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┤
│ │ │Rezerve de │Rezerve în │Rezerve de │Rezerve în │
│ │ │bilanţ │afară de │bilanţ │afară de │
│SPECIFICAŢIE│Categ│ │bilanţ │ │bilanţ │
│ │ ├─────────┬────┼─────────┬────┼─────────┬────┼─────────┬────┤
│ │ │Cantitate│Grad│Cantitate│Grad│Cantitate│Grad│Cantitate│Grad│
│ │ │mii t │asig│mii t │asig│mii t │asig│mii t │asig│
│ │ │(mii mc) │ani │(mii mc) │ani │(mii mc) │ani │(mii mc) │ani │
├────────────┼─────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────────────┼─────┼─────────┴────┴─────────┴────┼─────────┴────┴─────────┴────┤
│Mina │ │ │ │
│(Salina)1 │A │ │ │
│Mina │B │ │ │
│(Salina)2 │C1 │ │ │
│Mina │A+B+ │ │ │
│(Salina)3 │C1 │ │ │
│- │C2 │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
├────────────┼─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │A │ │ │
│ │B │ │ │
│TOTAL │C1 │ │ │
│SUBTERAN │A+B+ │ │ │
│ │C1 │ │ │
│ │C2 │ │ │
├────────────┼─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Cariera 1 │A │ │ │
│Cariera 2 │B │ │ │
│Cariera 3 │C1 │ │ │
│- │A+B+ │ │ │
│- │C1 │ │ │
│- │C2 │ │ │
├────────────┼─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │A │ │ │
│ │B │ │ │
│TOTAL │C1 │ │ │
│CARIERE │A+B+ │ │ │
│ │C1 │ │ │
│ │C2 │ │ │
├────────────┼─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Câmpuri de │ │ │ │
│sonde 1 │A │ │ │
│Câmpuri de │B │ │ │
│sonde 2 │C1 │ │ │
│Câmpuri de │A+B+ │ │ │
│sonde 3 │C1 │ │ │
│- │C2 │ │ │
│- │ │ │ │
│- │ │ │ │
├────────────┼─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │A │ │ │
│ │B │ │ │
│TOTAL SARE │C1 │ │ │
│SOLUŢIE │A+B+ │ │ │
│ │C1 │ │ │
│ │C2 │ │ │
├────────────┼─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Balastiera 1│A │ │ │
│Balastiera 2│B │ │ │
│Balastiera 3│C1 │ │ │
│- │A+B+ │ │ │
│- │C1 │ │ │
│- │C2 │ │ │
├────────────┼─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │A │ │ │
│TOTAL │B │ │ │
│BALASTI- │C1 │ │ │
│ERE │A+B+ │ │ │
│ │C1 │ │ │
│ │C2 │ │ │
├────────────┼─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │A │ │ │
│TOTAL │B │ │ │
│ZĂCĂMÂNT │A+B+ │ │ │
│CONCESIONAT │C1 │ │ │
│ │C2 │ │ │
└────────────┴─────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

        Notă: Situaţia se va întocmi separat pentru fiecare substanţă prevăzută în licenţă.
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC
    CONDUCĂTORUL COMP. GEOLOGIC,

    ANEXA I b

        OPERATORUL ECONOMIC
                                SITUAŢIA REZERVELOR DESCHISE
    a) Situaţia pe mine (sectoare, saline, cariere şi câmpuri de sonde

┌────────────┬─────────┬─────┬────────┬──────────┬─────────┬─────┐
│ │Rezerve │ │Creşteri│ │Rezerve │ │
│ │la │Grad.│de │Rezerve │la │Grad.│
│ │începutul│asig.│rezerve │exploatate│sfârşitul│asig.│
│Specificaţie│anului │ │ │ │anului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│ │mii t │ani │mii t │mii t │mii t │ani │
│ │(mii mc) │ │(mii mc)│(mii mc) │(mii mc) │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│SUBTERAN │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Sector 1 │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ │ │ │
│etc. │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL(mină │ │ │ │ │ │ │
│I, │ │ │ │ │ │ │
│salină │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Sector 1 │ │ │ │ │ │ │
│Sector 2 │ │ │ │ │ │ │
│Sector 3 │ │ │ │ │ │ │
│etc. │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL(mină │ │ │ │ │ │ │
│II, │ │ │ │ │ │ │
│salină │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│- │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│SUBTERAN │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│CARIERE │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Cariere I │ │ │ │ │ │ │
│Treapta 1 │ │ │ │ │ │ │
│Treapta 2 │ │ │ │ │ │ │
│Treapta 3 │ │ │ │ │ │ │
│etc. │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│CARIERĂ I │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Cariera II │ │ │ │ │ │ │
│Treapta 1 │ │ │ │ │ │ │
│Treapta 2 │ │ │ │ │ │ │
│Treapta 3 │ │ │ │ │ │ │
│etc. │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│CARIERA │ │ │ │ │ │ │
│II │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│- │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│CARIERE │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│SARE ÎN │ │ │ │ │ │ │
│SOLUŢIE │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Câmp sonde │ │ │ │ │ │ │
│sare I │ │ │ │ │ │ │
│Sonda 1 │ │ │ │ │ │ │
│Sonda 2 │ │ │ │ │ │ │
│Sonda 3 │ │ │ │ │ │ │
│etc. │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL CÂMP │ │ │ │ │ │ │
│SONDE SARE I│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Câmp sonde │ │ │ │ │ │ │
│sare II │ │ │ │ │ │ │
│Sonda 1 │ │ │ │ │ │ │
│Sonda 2 │ │ │ │ │ │ │
│Sonda 3 │ │ │ │ │ │ │
│etc. │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL CÂMP │ │ │ │ │ │ │
│SONDE SARE │ │ │ │ │ │ │
│II │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│- │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL SARE │ │ │ │ │ │ │
│ÎN │ │ │ │ │ │ │
│SOLUŢIE │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│BALASTIERE │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Balastiera I│ │ │ │ │ │ │
│Sectorul 1 │ │ │ │ │ │ │
│Sectorul 2 │ │ │ │ │ │ │
│Sectorul 3 │ │ │ │ │ │ │
│etc. │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│BALASTIERA I│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Balastiera │ │ │ │ │ │ │
│II │ │ │ │ │ │ │
│Sectorul 1 │ │ │ │ │ │ │
│Sectorul 2 │ │ │ │ │ │ │
│Sectorul 3 │ │ │ │ │ │ │
│etc. │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│BALASTIERA │ │ │ │ │ │ │
│II │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│- │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│BALASTIERE │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│ZĂCĂMÂNT │ │ │ │ │ │ │
│CONCESIONAT │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴─────┴────────┴──────────┴─────────┴─────┘

        Notă: Situaţia se va întocmi separat pentru fiecare substanţă prevăzută în licenţă.

    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. GEOLOGIC,

    ANEXA I c

        OPERATORUL ECONOMIC
                                SITUAŢIA REZERVELOR PREGĂTITE
    b) Situaţia pe mine (sectoare, saline, cariere şi câmpuri de sonde

┌────────────┬─────────┬─────┬────────┬──────────┬─────────┬─────┐
│ │Rezerve │ │ │ │Rezerve │ │
│ │la │Grad.│Creşteri│ │la │ │
│ │începutul│asig.│de │Rezerve │sfârşitul│Grad.│
│ │anului │ │rezerve │exploatate│anului │asig.│
│Specificaţie│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│ │mii t │luni │mii t │mii t │mii t │luni │
│ │(mii mc) │ │(mii mc)│(mii mc) │(mii mc) │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Sector 1 │ │ │ │ │ │ │
│Sector 2 │ │ │ │ │ │ │
│Sector 3 │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL MINA I│ │ │ │ │ │ │
│(salină) │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Sector 1 │ │ │ │ │ │ │
│Sector 2 │ │ │ │ │ │ │
│Sector 3 │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL MINA │ │ │ │ │ │ │
│II │ │ │ │ │ │ │
│(salină) │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│SUBTERAN │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Cariera I │ │ │ │ │ │ │
│Treapta 1 │ │ │ │ │ │ │
│Treapta 2 │ │ │ │ │ │ │
│Treapta 3 │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│CARIERA I │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Cariera II │ │ │ │ │ │ │
│Treapta 1 │ │ │ │ │ │ │
│Treapta 2 │ │ │ │ │ │ │
│Treapta 3 │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│CARIERA │ │ │ │ │ │ │
│II │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│CARIERE │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Câmp sonde I│ │ │ │ │ │ │
│Sonda 1 │ │ │ │ │ │ │
│Sonda 2 │ │ │ │ │ │ │
│Sonda 3 │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL CÂMP │ │ │ │ │ │ │
│SONDE I │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Câmp sonde │ │ │ │ │ │ │
│sare II │ │ │ │ │ │ │
│Sonda 1 │ │ │ │ │ │ │
│Sonda 2 │ │ │ │ │ │ │
│Sonda 3 │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL CÂMP │ │ │ │ │ │ │
│SONDE II │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL SARE │ │ │ │ │ │ │
│ÎN │ │ │ │ │ │ │
│SOLUŢIE │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Balastiera I│ │ │ │ │ │ │
│Sectorul 1 │ │ │ │ │ │ │
│Sectorul 2 │ │ │ │ │ │ │
│Sectorul 3 │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│BALASTIERĂ I│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│Balastiera │ │ │ │ │ │ │
│II │ │ │ │ │ │ │
│Sectorul 1 │ │ │ │ │ │ │
│Sectorul 2 │ │ │ │ │ │ │
│Sectorul 3 │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│BALASTIERĂ │ │ │ │ │ │ │
│II │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│BALASTIERE │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│ZĂCĂMÂNT │ │ │ │ │ │ │
│CONCESIONAT │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴─────┴────────┴──────────┴─────────┴─────┘

        Notă: Situaţia se va întocmi separat pentru fiecare substanţă prevăzută în licenţă.

    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. GEOLOGIC,

    ANEXA I d

        OPERATORUL ECONOMIC
                               GRADUL DE ASIGURARE
                        cu rezerve deschise şi pregătire

┌────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │Rezerve deschise (ani) │Rezerve pregătite (luni) │
│Specificaţie│ │ │
│separat pe: ├────────┬────────┬─────────┼────────┬────────┬─────────┤
│ │Stabilit│Existent│Programat│Stabilit│Existent│Programat│
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│SUBTERAN │ │ │ │ │ │ │
│- Strate │ │ │ │ │ │ │
│(1,2,3...) │ │ │ │ │ │ │
│- Filoane │ │ │ │ │ │ │
│(1,2,3...) │ │ │ │ │ │ │
│- Blocuri │ │ │ │ │ │ │
│(corpuri) │ │ │ │ │ │ │
│tectonice │ │ │ │ │ │ │
│- Orizonturi│ │ │ │ │ │ │
│(1,2,3....) │ │ │ │ │ │ │
│- Etaje │ │ │ │ │ │ │
│(1,2,3...) │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│TOTAL mină I│ │ │ │ │ │ │
│(salină) │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Mina II │ │ │ │ │ │ │
│(salina II) │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│- │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│SUBTERAN │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│CARIERE │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│- Strate │ │ │ │ │ │ │
│(1,2,3...) │ │ │ │ │ │ │
│- Filoane │ │ │ │ │ │ │
│(1,2,3...) │ │ │ │ │ │ │
│- Blocuri │ │ │ │ │ │ │
│(corpuri) │ │ │ │ │ │ │
│tectonice │ │ │ │ │ │ │
│- Trepte/ │ │ │ │ │ │ │
│subtrepte │ │ │ │ │ │ │
│(1,2,3...) │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│CARIERA I │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Cariera II │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│CARIERE │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│SARE ÎN │ │ │ │ │ │ │
│SOLUŢIE │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Câmp sonde 1│ │ │ │ │ │ │
│Câmp sonde 2│ │ │ │ │ │ │
│Câmp sonde 3│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│TOTAL SARE │ │ │ │ │ │ │
│SOLUŢIE │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│BALASTIERE │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Balastiera 1│ │ │ │ │ │ │
│Balastiera 2│ │ │ │ │ │ │
│Balastiera 3│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│BALASTIERE │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│ZĂCĂMÂNT │ │ │ │ │ │ │
│CONCESIONAT │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘

        Notă: Situaţia se va întocmi separat pentru fiecare substanţă prevăzută în licenţă.
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. GEOLOGIC,

    ANEXA II

        OPERATORUL ECONOMIC
                                LUCRĂRI DE CERCETARE GEOLOGICĂ

┌────────────┬───┬───────────┬─────────┬─────────────────┐
│ │ │Perioada │ │Programat în anul│
│ │ │anterioară │ │ │
│Specificaţie│U/M├───────────┤Diferenţe├─────────────────┤
│ │ │ │+ - │Trimestrul │
│ │ │P R │ ├─┬──┬───┬──┬─────┤
│ │ │ │ │I│II│III│IV│Total│
├────────────┼───┼─────┬─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │4 │6│7 │8 │9 │10 │
├────────────┼───┼─────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │m │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼─────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│Lucrări │mil│ │ │ │ │ │ │ │ │
│miniere │lei│ │ │ │ │ │ │ │ │
│- galerii ├───┼─────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│- plane │m │ │ │ │ │ │ │ │ │
│înclinate ├───┼─────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│- suitori │mil│ │ │ │ │ │ │ │ │
│- etc. │lei│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼─────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│TOTAL │m │ │ │ │ │ │ │ │ │
│LUCRĂRI ├───┼─────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│MINIERE │mil│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │m │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼─────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│Foraje │mil│ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │lei│ │ │ │ │ │ │ │ │
│- ├───┼─────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│- │m │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼─────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │mil│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │m │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL FORAJE├───┼─────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │mil│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴───┴─────┴─────┴─────────┴─┴──┴───┴──┴─────┘

        Notă: Situaţia se va întocmi separat pentru fiecare substanţă prevăzută în licenţă.
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. GEOLOGIC,

    ANEXA III a

        OPERATORUL ECONOMIC
                           LUCRĂRI DE DESCHIDERE ÎN SUBTERAN
                                    ÎN ANUL ......

┌──────────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────────────────┐
│ │ │Cumulat │ │ │PROGRAMAT ÎN ANUL │
│ │ │de la │ │ │..... │
│ │U/M │începutul│ │ │TRIMESTRUL │
│Denumirea │Unit. │licenţei │Diferenţa│Realizat├─┬──┬───┬──┬─────┬────┤
│lucrării │fizice │ │+ - │m/1000 t│ │ │ │ │ │m/ │
│ │valoric├────┬────┤ │ │I│II│III│IV│TOTAL│1000│
│ │ │P │R │ │ │ │ │ │ │AN │t │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────┼────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7│8 │9 │10│11 │12 │
├──────────┴───────┴────┴────┴─────────┴────────┴─┴──┴───┴──┴─────┴────┤
│a) DESCHIDERI IN UTIL │
├──────────┬───────┬────┬────┬─────────┬────────┬─┬──┬───┬──┬─────┬────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────┼────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│TOTAL │VALORIC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴───────┴────┴────┴─────────┴────────┴─┴──┴───┴──┴─────┴────┤
│b) DESCHIDERI IN STERIL │
├──────────┬───────┬────┬────┬─────────┬────────┬─┬──┬───┬──┬─────┬────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────┼────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│TOTAL │VALORIC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴───────┴────┴────┴─────────┴────────┴─┴──┴───┴──┴─────┴────┤
│c) DESCHIDERI IN MIXT │
├──────────┬───────┬────┬────┬─────────┬────────┬─┬──┬───┬──┬─────┬────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────┼────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│TOTAL │VALORIC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────┼────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DESCHIDERI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(a+b+c) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴────┴────┴─────────┴────────┴─┴──┴───┴──┴─────┴────┘

        Notă: Lucrările se vor grupa şi totaliza pe tipuri (galerii, puţuri, plane înclinate, suitori etc.), iar la final pe total mină, salină, respectiv total subteran
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCŢIE,

    ANEXA III b

        OPERATORUL ECONOMIC
                         LUCRĂRI DE DESCHIDERE ÎN CARIERE (BALASTIERE)
                                      ÎN ANUL ........

┌──────────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────────────────┐
│ │ │Cumulat │ │ │PROGRAMAT ÎN ANUL │
│ │U/M │de la │ │ │..... │
│ │unit. │începutul│ │ │TRIMESTRUL │
│Denumirea │fizice │licenţei │Diferenţe│Realizat├─┬──┬───┬──┬─────┬────┤
│lucrării │ │ │+ - │m/1000 t│ │ │ │ │ │m/ │
│ ├───────┼───┬─────┤ │ │I│II│III│IV│TOTAL│1000│
│ │valoric│P │R │ │ │ │ │ │ │ │t │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7│8 │9 │10│11 │12 │
├──────────┴───────┴───┴─────┴─────────┴────────┴─┴──┴───┴──┴─────┴────┤
│a) DESCHIDERI IN STERIL │
├──────────┬───────┬───┬─────┬─────────┬────────┬─┬──┬───┬──┬─────┬────┤
│- drumuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acces la ├───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│carieră │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│- tranşee │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de ├───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│atac │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│- plane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│înclinate ├───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│- alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucrări ├───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│LUCRĂRI ÎN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│STERIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴───────┴───┴─────┴─────────┴────────┴─┴──┴───┴──┴─────┴────┤
│b) DESCHIDERI IN UTIL │
├──────────┬───────┬───┬─────┬─────────┬────────┬─┬──┬───┬──┬─────┬────┤
│- tranşee │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de atac ├───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│- plane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│înclinate ├───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│- alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucrări ├───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│LUCRĂRI ÎN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│UTIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴───────┴───┴─────┴─────────┴────────┴─┴──┴───┴──┴─────┴────┤
│c) DESCHIDERI IN MIXT │
├──────────┬───────┬───┬─────┬─────────┬────────┬─┬──┬───┬──┬─────┬────┤
│- drumuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acces la ├───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│carieră │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│- tranşee │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de ├───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│atac │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│- plane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│înclinate ├───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│LUCRĂRI ÎN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│MIXT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───┼─────┼─────────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DESCHIDERI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(a+b+c) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴───┴─────┴─────────┴────────┴─┴──┴───┴──┴─────┴────┘

        Notă: Se va întocmi pe fiecare carieră în parte, pe total licenţă, respectiv, total operator economic.
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCŢIE,

    ANEXA III c

        OPERATORUL ECONOMIC
                         LUCRĂRI DE DESCHIDERE LA EXPLOATAREA SĂRII ÎN SOLUŢIE
                                      ÎN ANUL ........

┌───────────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────────────┬────┬──────┐
│ │ │Cumulat │ │Prev. │PROGRAMAT ÎN │ │ │
│ │U/M │de la │ │în │ANUL....TRIMESTRUL│Dif.│Dif. │
│Denumirea │unit. │începutul│Diferenţe│licenţă│ │+ - │totală│
│lucrării │fizice │licenţei │col. 4-3 │pt. ├──┬──┬───┬──┬─────┤col.│+ - │
│ │ │ │ │anul │ │ │ │ │ │11-6│col. │
│ ├───────┼────┬────┤ │prelim.│I │II│III│IV│TOTAL│ │5+12 │
│ │valoric│P │R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼────┼────┼─────────┼───────┼──┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11 │12 │13 │
├───────────┼───────┼────┼────┼─────────┼───────┼──┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│1. FORAJUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼────┼────┼─────────┼───────┼──┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- săpat ├───────┼────┼────┼─────────┼───────┼──┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼────┼────┼─────────┼───────┼──┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- tubat ├───────┼────┼────┼─────────┼───────┼──┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼────┼────┼─────────┼───────┼──┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│- pilier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ancoraj ├───────┼────┼────┼─────────┼───────┼──┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼────┼────┼─────────┼───────┼──┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│- alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│elemente de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│construcţie├───────┼────┼────┼─────────┼───────┼──┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│a forajului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼────┼────┼─────────┼───────┼──┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│TOTAL F 1 │VALORIC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼────┼────┼─────────┼───────┼──┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│2. FORAJUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼────┼────┼─────────┼───────┼──┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│TOTAL F 2 │VALORIC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼────┼────┼─────────┼───────┼──┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼────┼────┼─────────┼───────┼──┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│TOTAL │VALORIC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│FORAJE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────┴────┴────┴─────────┴───────┴──┴──┴───┴──┴─────┴────┴──────┘

        Notă: Se va întocmi pe câmpuri, licenţă şi, după caz, total operator economic.
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCŢIE,

    ANEXA IV a

        OPERATORUL ECONOMIC
    LUCRĂRI DE PREGĂTIRE ÎN SUBTERAN

┌────────────┬─┬─────────┬─────┬─────────┬───────────┬─────┬───────┐
│ │ │Perioada │ │ │Program.în │ │ │
│ │ │anteri- │ │ │anul ... │ │ │
│ │U│oară │Dife-│ │ │ │Program│
│Specificaţie│/├─────────┤renţe│Realizări├───────────┤TOTAL│m/ │
│ │M│ │+ - │mc/1000 t│Trimestrul │AN │1000 t │
│ │ │P R │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ │ │
│ │ │ │ │ │I│II│III│IV│ │ │
├────────────┼─┼────┬────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼───────┤
│1 │2│3 │4 │5 │6 │7│8 │9 │10│11 │12 │
├────────────┴─┴────┴────┴─────┴─────────┴─┴──┴───┴──┴─────┴───────┤
│PREGĂTIRI ÎN UTIL │
├────────────┬─┬────┬────┬─────┬─────────┬─┬──┬───┬──┬─────┬───────┤
│Sector 1 │m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Sector 2 │m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Sector 3 │m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─┼────┼────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼───────┤
│TOTAL UTIL │m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┴─┴────┴────┴─────┴─────────┴─┴──┴───┴──┴─────┴───────┤
│PREGĂTIRI ÎN STERIL │
├────────────┬─┬────┬────┬─────┬─────────┬─┬──┬───┬──┬─────┬───────┤
│Sector 1 │m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Sector 2 │m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Sector 3 │m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─┼────┼────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼───────┤
│TOTAL STERIL│m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┴─┴────┴────┴─────┴─────────┴─┴──┴───┴──┴─────┴───────┤
│PREGĂTIRI ÎN MIXT │
├────────────┬─┬────┬────┬─────┬─────────┬─┬──┬───┬──┬─────┬───────┤
│Sector 1 │m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Sector 2 │m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Sector 3 │m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─┼────┼────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼───────┤
│TOTAL ÎN │m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│MIXT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─┼────┼────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PREGĂTIRI │m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ÎN SUBTERAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─┴────┴────┴─────┴─────────┴─┴──┴───┴──┴─────┴───────┘

        Notă: Situaţia se va întocmi separat pe mine (saline) şi pe total subteran.
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCŢIE,

    ANEXA IV b

        OPERATORUL ECONOMIC
                         LUCRĂRI DE PREGĂTIRE - ÎN CARIERE (BALASTIERE)

┌────────────┬──┬─────────┬─────┬─────────┬───────────┬─────┬───────┐
│ │ │Perioada │ │ │Program.în │ │ │
│ │ │anteri- │ │ │anul ... │ │ │
│ │ │oară │Dife-│ │ │ │Program│
│Specificaţie│U/├─────────┤renţe│Realizări├───────────┤TOTAL│m/ │
│ │M │ │+ - │mc/1000 t│Trimestrul │AN │1000 t │
│ │ │P R │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ │ │
│ │ │ │ │ │I│II│III│IV│ │ │
├────────────┼──┼────┬────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7│8 │9 │10│11 │12 │
├────────────┼──┼────┴────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼───────┤
│Tranşee │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│treapta I │mc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│descopertă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼─────────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼───────┤
│Treapta I │mc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│descopertă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼─────────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼───────┤
│Treapta II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│descopertă │mc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼─────────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼───────┤
│Treapta III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│descopertă │mc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼─────────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼───────┤
│Total trepte│mc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼─────────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼───────┤
│Curăţire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acoperiş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zăcământ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(strat, │mc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bloc, corp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼─────────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼───────┤
│Total │mc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│descopertă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼─────────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼───────┤
│Staţii de │mc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pompare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│jompuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼─────────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼───────┤
│Canale de │mc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│colectare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│apelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼─────────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼───────┤
│Alte lucrări│mc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼─────────┼─────┼─────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL │mc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──┴─────────┴─────┴─────────┴─┴──┴───┴──┴─────┴───────┘

        Notă: Situaţia se va întocmi separat pe cariere şi pe total cariere.
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCŢIE,

    ANEXA IV c

        OPERATORUL ECONOMIC
                  LUCRĂRI DE PREGĂTIRE PENTRU EXPLOATAREA SĂRII ÎN SOLUŢIE
    ÎN ANUL .......

┌────────────┬─────┬─────────┬─────┬───────┬─────────────────┬────┬──────┐
│ │U/M │Cumulat │ │Prev. │PROGRAMAT ÎN │ │ │
│ │unit.│de la │Dife-│în │ANUL- │Dif.│Dif. │
│Denumirea │fizi-│începu- │renţe│licenţă├─────────────────┤+- │totală│
│lucrării │ce │tul │+- │pt. │TRIMESTRUL │col.│+-col.│
│ │va- │licenţei │col. │anul ├─┬──┬───┬──┬─────┤11-6│5+12 │
│ │loric├────┬────┤4-3 │progra-│I│II│III│IV│TOTAL│ │ │
│ │ │P │R │ │mat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7│8 │9 │10│11 │12 │13 │
├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│1. FORAJUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│- apă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│introdusă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│- fluidul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│izolant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│introdus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│- saramură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extrasă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│concentraţia│g/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│saramurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│- diametrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de dizolvare│m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│atins │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│TOTAL F1 │VA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │LORIC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│2. FORAJUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│TOTAL F2 │VA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │LORIC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼────┼──────┤
│TOTAL FORAJE│VA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │LORIC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────┴────┴────┴─────┴───────┴─┴──┴───┴──┴─────┴────┴──────┘

        Notă: Se va întocmi pe câmpuri, licenţă şi, după caz, total operator economic.
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCŢIE,

    ANEXA V a

        OPERATORUL ECONOMIC
                  EŞALONAREA PRODUCŢIEI - DIN SUBTERAN

┌────────────┬────┬─────────┬──────────────────────┐
│ │ │Cumulaţi │PROGRAMAT ÎN ANUL ……. │
│ │ │anii de │ │
│ │ │la ├──────────────────────┤
│ │ │începutul│În preliminar pe │
│ │ │licenţei │trimestre şi total │
│Specificaţie│U/M │ │ │
│ │ ├─┬─┬─────┼───────┬─┬──┬───┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │În │ │ │ │ │ │
│ │ │P│R│Dif. │licenţă│I│II│III│IV│An│
│ │ │ │ │+- │Total │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │an │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼──┤
│1 │2 │3│4│5 │6 │7│8 │9 │10│11│
├────────────┼────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼──┤
│Sector 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Tone│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │t/zi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼──┤
│TOTAL mină │Tone│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(salină) I │t/zi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼──┤
│Mină (salină│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│II) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Sector 1 │Tone│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │t/zi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼──┤
│TOTAL mină │Tone│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(salină) II │t/zi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼──┤
│Mină III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Sector 1 │Tone│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │t/zi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼──┤
│TOTAL │Tone│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │t/zi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼──┤
│Supus │Tone│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prelucrării/│t/zi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│preparării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴─┴─┴─────┴───────┴─┴──┴───┴──┴──┘

    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCŢIE,

    ANEXA V b

        OPERATORUL ECONOMIC
                  EŞALONAREA PRODUCŢIEI LA EXPLOATAREA, ÎN CARIERE (BALASTIERE)
                                ÎN ANUL ....

┌────────────┬─┬─────────┬─────┬───────┬─────────────────┬──────┬──────┐
│ │ │Cumulat │ │Prev. │PROGRAMAT ÎN │ │ │
│ │ │de la │Dife-│în │ANUL- │ │Dif. │
│ │U│începu- │renţe│licenţă├─────────────────┤Dif.+-│totală│
│Specificaţie│/│tul │+- │pt. │TRIMESTRUL │col. │+-col.│
│ │M│licenţei │col. │anul ├─┬──┬───┬──┬─────┤11-6 │5+12 │
│ │ │P R │4-3 │prelim.│I│II│III│IV│TOTAL│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AN │ │ │
├────────────┼─┼────┬────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│1 │2│3 │4 │5 │6 │7│8 │9 │10│11 │12 │13 │
├────────────┼─┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│1. Treapta 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- extras │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│industrial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(minereu) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- util │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extras │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(metale) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- steril │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extras │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│selectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│2. Treapta 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- extras │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│industrial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(minereu) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- util │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extras │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(metale) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- steril │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extras │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│selectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│3. Treapta 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│TOTAL TREPTE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- extras │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│industrial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- util │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extras │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(metale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- steril │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extras │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│selectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│UTIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│REZULTAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DIN: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│- lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│geologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- lucrări de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│deschidere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- lucrări de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│TOTAL UTIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EXTRAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(METALE) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│TOTAL EXTRAS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│INDUSTRIAL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- Supus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prelucrării/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│preparării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─┴────┴────┴─────┴───────┴─┴──┴───┴──┴─────┴──────┴──────┘

    Notă: Se va întocmi pe substanţe (metale), cariere, licenţe şi pe total operator economic. Ca unităţi de măsură se vor folosi cele prevăzute în licenţa pentru produsul respectiv.
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. PRODUCŢIE,

    ANEXA V c

        OPERATORUL ECONOMIC
                  EŞALONAREA PRODUCŢIEI LA EXPLOATAREA SĂRII ÎN SOLUŢIE
                                     ÎN ANUL ....

┌────────────┬──┬─────────┬─────┬───────┬─────────────────┬──────┬──────┬─┐
│ │ │ │ │ │PROGRAMAT ÎN │ │ │ │
│ │ │Cumulat │Dife-│Prev. │ANUL- │ │ │ │
│SONDA │ │de la │renţa│în ├─────────────────┤Dif.+-│Dif. ├─┤
│ │U/│începu- │+- │licenţă│TRIMESTRUL │col. │totală│ │
│ │M │tul │col. │pt. ├─┬──┬───┬──┬─────┤11-6 │+-col.├─┤
│ │ │licenţei │4-3 │anul │ │ │ │ │TOTAL│ │5+12 │ │
├────────────┤ │P R │ │prelim.│I│II│III│IV│AN │ │ ├─┤
│CÂMPUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼────┬────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7│8 │9 │10│11 │12 │13 │ │
├────────────┼──┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│1. SONDA NR.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│- saramură │mc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extrasă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│- │g/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│concentraţia│l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│saramurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│- sare │t │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extrasă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│- fluid │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│izolant │t │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│utilizat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│- diametrul │m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de dizolvare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│- înălţimea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de ridicare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a │m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│coloanei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extracţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│1. SONDA NR.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼────┼────┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- saramură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extrasă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- │mc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│concentraţia│g/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│medie a │l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│saramurii │t │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- sare │t │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extrasă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- fluid │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│izolant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│utilizat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──┴────┴────┴─────┴───────┴─┴──┴───┴──┴─────┴──────┴──────┴─┘

    Notă: Se va întocmi pe câmpuri, metode-cadru de exploatare, pe licenţă, respectiv pe total operator economic.
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCŢIE,

    ANEXA V d

        OPERATORUL ECONOMIC
                   PRODUCŢIA PE METODE DE EXPLOATARE

┌──────────┬───────────┬───────┬─────────────────────────┬────┬─┐
│ │Cumulaţi │ │ │ │ │
│ │anii │ │ │ │ │
│ │de la │Prev. │PRELIMINAT │% │ │
│ │începutul │în │ │cal.│ │
│ │licenţei │licenţă│ │ │ │
│Metoda de ├────┬────┬─┤pt. │ │ ├─┤
│exploatare│ │ │ │anul │ │ │ │
│ │ │ │ │prelim.├────┬────┬────┬────┬─────┼────┼─┤
│ │P │R │ │ │Tr. │Tr. │Tr. │Tr. │Total│ │ │
│ │tone│tone│%│ ├────┼────┼────┼────┼─────┤10/5├─┤
│ │ │ │ │ │I │II │III │IV │an │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ ├─┤
│ │ │ │ │Tone │tone│tone│tone│tone│tone │ │ │
├──────────┼────┼────┼─┼───────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─┤
│1 │2 │3 │4│5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │ │
├──────────┼────┼────┼─┼───────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─┤
│Metoda de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│exploatare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cadru 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┼────┼─┼───────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│METODE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EXPLOATARE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CADRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┼────┼─┼───────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│metode de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│exploatare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┼────┼─┼───────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─┤
│Pregătiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în util │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┼────┼─┼───────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucrări în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│util │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┼────┼─┼───────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴────┴────┴─┴───────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴─┘

    Notă: Se întocmeşte pe mine (saline), total subteran, cariere, total cariere, câmpuri de sonde, total sare soluţie.
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCŢIE,

    ANEXA VI a

        OPERATORUL ECONOMIC
                     REZERVA EXTRASĂ, PIERDERI DE EXPLOATARE, DILUŢII,
                                     GRADE DE RECUPERARE
                                      ÎN ANUL ........

┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ │Cumulat de la începutul licenţei │Programat in anul ....... │
│ ├───────┬───────┬─────┬───────┬────────┬───────┼───────┬───────┬─────┬───────┬────────┬───────┤
│ │Rezerva│ │ │ │ │Grade │Rezerva│ │ │ │ │Grade │
│Specifi- │explo- │Rezerva│Prod.│ │ │de │explo- │Rezerva│Prod.│ │ │de │
│caţie │atată │extrasă│brută│Diluţie│Pierderi│recupe-│atată │extrasă│brută│Diluţie│Pierderi│recupe-│
│ │x) │ │xx) │ │ │rare │x) │ │ │ │ │rare │
│ │ │ │ │ │ │xxx) │ │ │ │ │ │xxx) │
│ ├───────┼───────┼─────┼────┬──┼─────┬──┼───────┼───────┼───────┼─────┼────┬──┼────┬───┼───────┤
│ │tone │tone │tone │tone│% │tone │% │% │tone │tone │tone │tone│% │tone│% │% │
├─────────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼─────┼──┼───────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼────┼───┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14│15 │16 │17 │
├─────────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼─────┼──┼───────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼────┼───┼───────┤
│Abataje │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│grupate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe metode│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de ex- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ploatare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼─────┼──┼───────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼────┼───┼───────┤
│Similar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│se va │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proceda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cazul ca-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rierelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(balasti-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│erelor) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼─────┼──┼───────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼────┼───┼───────┤
│Pregătiri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în util │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼─────┼──┼───────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼────┼───┼───────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în util │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼─────┼──┼───────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼────┼───┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│UTIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼─────┼──┼───────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼────┼───┼───────┤
│Steril în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│flux │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼─────┼──┼───────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼────┼───┼───────┤
│Steril │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eliminat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(claubat)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼─────┼──┼───────┼───────┼───────┼─────┼────┼──┼────┼───┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│MINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(CARIERĂ,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BALAS- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TIERĂ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴───────┴───────┴─────┴────┴──┴─────┴──┴───────┴───────┴───────┴─────┴────┴──┴────┴───┴───────┘

        x) Rezervă exploatată = Rezerva retrasă + pierderi exploatare
        xx) Producţia brută (extras industrial) = Rezerva extrasă + diluţie
        xxx) Grad de recuperare = rezerva extrasă : rezerva exploatată
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. GEOLOGIC ŞI PRODUCŢIE

    ANEXA VI b

        ZĂCĂMÂNTUL
                     REZERVA GEOLOGICĂ DE MINEREU A PANOULUI Nr.
                              CATEGORIA DE REZERVE

┌─────────────┬──┬──┬──┬──┬───┬───┬────┬─────────────────┬──────────────────┐
│Început │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINUTURI MEDII│METALE │
│exploatare la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│........... │ │ │ │Gr│ │ │ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ │L,│I,│S,│ │Vol│Gr.│ │Au│Ag│Pb│Zn│Cu│S │Au │Ag│Pb│Zn│Cu│S │
│ │ │ │ │ │ │vol│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┤ │ │ │ │ │t/ │Tone├──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │mc │ │ │ │ │ │ │ │kg │kg│t │t │t │t │
│Terminat ├──┼──┼──┼──┼───┤ │ │g/│g/│ │ │ │ ├───┼──┼──┼──┼──┼──┤
│exploatare la│ │ │ │ │ │ │ │t │t │% │% │% │% │8x9│8x│8x│8x│8x│8x│
│............ │m │m │mp│m │mc │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10│11│12│13│14│
├─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│13│14│15 │16│17│18│19│20│
├─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Rez. iniţială│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│panoului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Rez. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│exploatată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terminării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│panoului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Coeficient de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│confirmare, %│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┘

    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. GEOLOGIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. TOPOGRAFIC,

    ANEXA VI c

        ZĂCĂMÂNTUL
                         FIŞA DE CALCUL A PANOULUI DE MINEREU Nr.
    Filonul ....... orizontul/treapta ...... categoria ..... rezerve (masa filoniană)...... conţinuturi metalice medii:
              Au, g/t... Ag, g/t.... Pb, %.... Zn, %..... Cu, %..... S, %......

    Lungimea panoului/(treptei/subtreptei pe distanţa care acesta se exploatează), m......... înălţimea panoului/treptei, subtreptei, m....... grosimea medie a filonului, m .....

┌─┬────┬───────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │REZERVE RECALCULATE │REZERVE REGĂSITE PRIN EXPLOATARE │
│ │ │ │x) │ │
│ │ │ ├───┬────────────────┼───┬─────────────────┬───────────────────────┬────┤
│ │ │ │ │CONŢINUTURI │Can│CONŢINUTURI │METALE │ │
│ │ │ │Can├────────────────┤ti ├─────────────────┼───────────────────────┤ │
│a│Ca- │ │ti │Au Ag Pb Zn Cu S│ta │Au Ag Pb Zn Cu S │Au Ag Pb Zn Cu S │ │
│n│teg.│Specificare │ta │g/t g/t % % % % │te │g/t g/t % % % % │10x 10x 10x 10x 10x 10x│Re- │
│u│de │ │te │ │a, │ │11 12 13 14 15 16 │calc│
│l│rez.│ │a, ├──┬──┬──┬──┬──┬─┤t ├──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┬───┬───┬───┬───┬───┤3-10│
│ │ │ │ │Au│Ag│Pb│Zn│Cu│S│ │Au│Ag│Pb│Zn│Cu│S │Au │Ag │Pb │Zn │Cu │S │+- │
│ │ │ ├───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
│ │ │ │ │g/│g/│ │ │ │ │ │g/│g/│ │ │ │ │10x│10x│10x│10x│10x│10x│ │
│ │ │ │t │t │t │% │% │% │%│t │t │t │% │% │% │% ├───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11 │12 │13 │14 │15 │15 │ │
├─┼────┼───────────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│0│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9│10 │11│12│13│14│15│16│17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │
├─┼────┼───────────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │Situaţia la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │01.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┬──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │Rezerve │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │excavate -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tz 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┤ ├──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │Pierderi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în piliere│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┤ ├──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │Rezerve │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │exploatate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Tz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┤ ├──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │Minereu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │To- │extras -Te│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┤tal ├──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │an │Rezerve │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sem.│excavate -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │I │Tz 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┤ ├──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │Pierderi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în piliere│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┤ ├──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │Rezerve │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │exploatate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Tz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┤ ├──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │Minereu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │extras -Te│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┤ ├──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │Situaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la 01.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┤ ├──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┤ ├──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┤To- ├──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │tal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┤an ├──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │sem.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┤I ├──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┤ ├──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┤ ├──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼──────────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴────┴────┴──────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘

    x) Rezerve recalculate cu luarea în calcul şi a datelor obţinute din lucrările de cercetare, deschidere şi pregătire executate în panoul respectiv după luarea în evidenţă a rezervelor de ANRM.
    DIRECTOR TEHNIC,(INGINER ŞEF)
    GEOLOG-ŞEF,(GEOLOG)

    ANEXA VI d

        ZĂCĂMÂNTUL
                     DATELE FELIILOR (TREPTELOR/SUBTREPTELOR)
                               DE MINEREU PROBATE

┌────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │CONŢINUTURI │ │
│ │ │Înălţimea │ │ │ │
│ │ │faţă de │ │ │ │
│ │ │talpa gal.│Grosimea ├──┬──┬──┬──┬──┬─┤ │
│Nr. │SPECIFICAŢIE│de bază, │medie a │Au│Ag│Pb│Zn│Cu│S│DESCRIEREA│
│crt.│ │sau cota │filonului│ │ │ │ │ │ │GEOLOGICĂ │
│ │ │treptei/ │m ├──┼──┼──┼──┼──┼─┤ │
│ │ │subtreptei│ │g/│g/│ │ │ │ │ │
│ │ │m │ │t │t │% │% │% │%│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴─────────┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴──────────┘

    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. GEOLOGIC,

    ANEXA VI e

        ZĂCĂMÂNTUL
                     SITUAŢIA REZERVELOR DE MINEREU PIERDUTE
                 ÎN PILIERI DATORITĂ METODEI DE EXPLOATARE APLICATĂ

┌──────────────┬───────────┬────┬────┬────────────────┬──────────────────────────┐
│ │Dimensiuni │ │ │CONŢINUTURI │METALE │
│ │ │Vol.│Rez.│ │ │
│ ├─┬────┬────┤ │ ├──┬──┬──┬──┬──┬─┼───┬───┬───┬────┬────┬────┤
│SPECIFICAŢII │ │ │ │ │ │Au│Ag│Pb│Zn│Cu│s│Au │Ag │Pb │Zn │Cu │S │
│ │L│G │I ├────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │Geol│g/│g/│ │ │ │ │kg │kg │t │t │t │t │
│ ├─┼────┼────┤mc │t │t │t │% │% │% │%├───┼───┼───┼────┼────┼────┤
│ │m│m │m │ │ │ │ │ │ │ │ │6x7│6x8│6x9│6x10│6x11│6x12│
├──────────────┼─┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤
│Situaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│iniţială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a panoului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤
│Situaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(după │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│exploatare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a panoului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴─┴────┴────┴────┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴───┴───┴───┴────┴────┴────┤
│Rez. rămase în pilieri la: │
├──────────────┬─┬────┬────┬────┬────┬──┬──┬──┬──┬──┬─┬───┬───┬───┬────┬────┬────┤
│GAL. DE BAZĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤
│GAL. DE CAP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤
│SUITORI Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤
│SUITOR Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤
│% în pilieri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│faţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de situaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│iniţială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤
│% în pilieri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│faţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de situaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finală (după │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│expl.) a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│panoului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─┴────┴────┴────┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴───┴───┴───┴────┴────┴────┘

    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. TOPOGRAFIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. GEOLOGIC,

    ANEXA VII

        OPERATORUL ECONOMIC
                     CENUŞA PE STRAT ŞI BLOCURI LA CĂRBUNI
    ÎN ANUL ......

┌───────┬──────┬─────────┬──────┬───────┬──────┬─────────┐
│ │ │Producţia│Cenuşa│Steril │Cenuşa│Cenuşa │
│ │ │ │ │(prod x│medie │prevăzută│
│STRATUL│BLOCUL├─────────┼──────┤cenuşa)│pe │în │
│ │ │Tone │% │tone │strat │licenţă │
│ │ │ │ │ │% │% │
├───────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤
│ │..... │ │ │ │ │ │
│1 │..... │ │ │ │ │ │
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │STR.1 │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤
│ │..... │ │ │ │ │ │
│n │..... │ │ │ │ │ │
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │STR.n │ │ │ │ │ │
├───────┴──────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤
│TOTAL STRATE │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤
│STERIL ÎN FLUX│ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤
│STERIL │ │ │ │ │ │
│ELIMINAT │ │ │ │ │ │
│(CLAUBAT) │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤
│TOTAL MINĂ │ │ │ │ │ │
│(CARIERĂ) │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴─────────┘

        Situaţia se va întocmi pe trimestre şi media anuală.
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. CALITATE,

    ANEXA VIII

        OPERATORUL ECONOMIC
                                RAMBLEU - INNĂMOLIRE
    IN ANUL ......

┌────────────┬──────────┬──────────────────┐
│ │Cumulat de│ │
│ │la │TRIMESTRUL │
│ │începutul │ │
│ │licenţei │ │
│Specificaţie├──┬──┬────┼──┬──┬───┬──┬─────┤
│ │P │R │ │I │II│III│IV│TOTAL│
│ ├──┼──┤mc/ ├──┼──┼───┼──┼─────┤
│ │ │ │1000│ │ │ │ │mc/ │
│ │mc│mc│t │mc│mc│mc │mc│1000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │t │
├────────────┼──┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│RAMBLEU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│abataj nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ABATAJ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│galeria nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GALERII │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│alte lucrări│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│RAMBLEU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│INNĂMOLIRE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│abataj nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ABATAJE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│galeria nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GALERII │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│alte lucrări│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│INNĂMOLIRE │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──┴──┴────┴──┴──┴───┴──┴─────┘

    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. PRODUCŢIE,

    ANEXA IX

        OPERATORUL ECONOMIC
                                LUCRĂRI DE INTREŢINERE
    IN ANUL ......

┌─────────┬───┬─────────┬─────────────────┐
│ │ │Cumulat │ │
│ │ │de la │TRIMESTRUL │
│Denumirea│U/M│începutul│ │
│lucrării │ │licenţei │ │
│ │ ├────┬────┼─┬──┬───┬──┬─────┤
│ │ │P │R │I│II│III│IV│TOTAL│
├─────────┼───┼────┼────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│REARMĂRI │m │ │ │ │ │ │ │ │
│Lucrarea ├───┼────┼────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│nr. │mii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───┼────┼────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │m │ │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL ├───┼────┼────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│REARMĂRI │mii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───┼────┼────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │m │ │ │ │ │ │ │ │
│PLANĂRI ├───┼────┼────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│Lucrarea │mc │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. ├───┼────┼────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│" │mii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───┼────┼────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │m │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────┼────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│TOTAL │mc │ │ │ │ │ │ │ │
│PLANĂRI ├───┼────┼────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │mii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───┼────┼────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│TOTAL │mii│ │ │ │ │ │ │ │
│GENERAL │lei│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴───┴────┴────┴─┴──┴───┴──┴─────┘

    Notă: Lucrările se vor grupa şi totaliza pe tipuri (galerii, puţuri, plane înclinate, suitori, etc.), iar în final pe total mină, salină, respectiv total subteran.
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. PRODUCŢIE,

    ANEXA X

        OPERATORUL ECONOMIC
                         ACTIVITATEA DE PREPARARE/PRELUCRARE
                                ÎN ANUL ....

┌────────────┬─────┬─────────┬───────┬─────────────────┬──────┬──────┐
│ │ │Cumulat │Prev. │PROGRAMAT ÎN │ │ │
│ │U/M │de la │în │ANUL... │ │Dif. │
│ │unit.│începutul│licenţă├─────────────────┤Dif.+-│Totală│
│Specificaţie│fizi-│licenţei │pt. │TRIMESTRUL │xx) │+- │
│ │ce ├─┬─┬─────┤anul ├─┬──┬───┬──┬─────┤ │xxx) │
│ │% │P│R│Dif. │progr. │I│II│III│IV│TOTAL│ │ │
│ │ │ │ │+- x)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│1 │2 │3│4│5 │6 │7│8 │9 │10│11 │12 │13 │
├────────────┼─────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│- Util supus│Fizic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│preparării/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prelucrării ├─────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│conţinutul │% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în util │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│- Consum de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reactivi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│- Consum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│specific de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reactivi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│- Pierderi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la preparare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prelucrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│-Randamentul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instalaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Concentrate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(sorturi) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obţinute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│- Conţinutul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│concen- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tratelor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│util │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(metale) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│- Coeficient│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(extracţie) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│recuperare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în util │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(metal) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│- Sterile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evacuate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│haldă/iaz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─┼─┼─────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│-Apă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evacuată în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emisar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cantitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conţinut în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│subs. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nocive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────┴─┴─┴─────┴───────┴─┴──┴───┴──┴─────┴──────┴──────┘

        Notă: x) col. 5 = col. 4 - col. 3
              xx) col. 12 = col. 11 - col. 6
              xxx) col. 13 = col. 5 + col. 12

    Se va întocmi separat pe fiecare substanţă, instalaţii preparare/prelucrare şi, dacă este cazul, şi cumulat pe total operator economic.
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL INSTALAŢIEI DE PREP./PRELUCRARE

    ANEXA XI

                         LUCRĂRI DE PROTECŢIE ŞI REFACERE A MEDIULUI
                                    ÎN ANUL .....

┌───────────┬────────────┬─────────────────────┬───────┬──────┐
│ │Cumulat de │PROGRAMAT ÎN ANUL... │ │ │
│ │la │ │Prev. │ │
│ │începutul ├─────────────────────┤in │Dif. │
│Denumirea │licenţei │TRIMESTRUL │lic. in│Totală│
│lucrării │ │ │anul │+- │
│ ├───┬───┬────┼───┬───┬───┬───┬─────┤progra-│xx) │
│ │ │ │Dif.│ │ │ │ │ │mat │ │
│ │P │R │+- │I │II │III│IV │TOTAL│ │ │
│ │ │ │x) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┼───────┼──────┤
│ │mii│mii│mii │mii│mii│mii│mii│mii │ │ │
│ │lei│lei│lei │lei│lei│lei│lei│lei │ │ │
├───────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┼───────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├───────────┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴─────┴───────┼──────┤
│LUCRĂRI DE PROTECŢIA MEDIULUI │ │
├───────────┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬───┬─────┬───────┼──────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴─────┴───────┴──────┤
│TOTAL LUCRĂRI LUCRĂRI DE REFACERE A MEDIULUI │
├───────────┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬───┬─────┬───────┬──────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│LUCRĂRI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴─────┴───────┴──────┘

        Notă: x) col. 4 = col. 3 - 2
              xx) col. 11 = (col. 2 + col. 10)-(col. 3 + col. 9)

    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. MEDIULUI,

    ANEXA XII

        OPERATORUL ECONOMIC
                        LUCRĂRI DE CONSERVARE
    IN ANUL .....

┌─────────────┬────────────┬───────┬─────────────────┐
│ │Lucrări ce │ │ │
│ │trebuie │ │ │
│ │efectuate │ │TRIMESTRUL │
│ │pentru │ │ │
│ │conservarea │U/M │ │
│Obiectiv │minei │fizic ├─┬──┬───┬──┬─────┤
│ │(carierei, │valoric│ │ │ │ │ │
│ │sondei │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │I│II│III│IV│TOTAL│
│ │exploatare a│ │ │ │ │ │ │
│ │sării │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │- │fizic │ │ │ │ │ │
│ │întreţinerea│ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor ├───────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │miniere │valoric│ │ │ │ │ │
│ │(sondei) │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │- închiderea│fizic │ │ │ │ │ │
│ │unor lucrări├───────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │ │valoric│ │ │ │ │ │
│Mină ├────────────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│Salină │- rambleu │ │ │ │ │ │ │
│Carieră │(uscat, │fizic │ │ │ │ │ │
│Sondele │hidraulic, │ │ │ │ │ │ │
│pentru │cu ├───────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│extragerea │saramură), │ │ │ │ │ │ │
│sării │înămolire │valoric│ │ │ │ │ │
│(individuale)│ │ │ │ │ │ │ │
│sau în ├────────────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│câmpuri │ │fizic │ │ │ │ │ │
│ │- aeraj ├───────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │ │valoric│ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │- evacuarea │fizic │ │ │ │ │ │
│ │apelor ├───────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │ │valoric│ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │- alte │fizic │ │ │ │ │ │
│ │lucrări ├───────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│ │ │valoric│ │ │ │ │ │
├─────────────┴────────────┼───────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
│TOTAL CHELTUIELI DE │VALORIC│ │ │ │ │ │
│CONSERVARE │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴───────┴─┴──┴───┴──┴─────┘

    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCŢIE,

    ANEXA XIII

        OPERATORUL ECONOMIC
                  SITUAŢIA CHELTUIELILOR DE PRODUCŢIE
                               ÎN ANUL ....

┌────────────┬─────────┬─────┬────────┬─────────────────┬──────┬──────┐
│ │ │ │ │PRELIMINAT │ │ │
│ │Cumulat │ │ │ │ │ │
│ │de la │Dife-│Prev. în├─────────────────┤ │Dif. │
│ │începu- │renţa│licenţă │Trimestrul │Dif.+-│totală│
│SPECIFICAŢIE│tul │+- │pt. anul│ │col. │col. │
│ │licenţei │col. │prelimi-├─┬──┬───┬──┬─────┤10-5 │4+-11 │
│ │ │3-2 │nat │ │ │ │ │TOTAL│ │ │
│ ├────┬────┤ │ │I│II│III│IV│AN │ │ │
│ │P │R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│amortisment │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│personalul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│Ccheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu protecţia│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│refacerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mediului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│Garanţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consemnată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la bancă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│Redevenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│minieră │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│Taxa pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pt. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de explorare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│licenţei) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│Taxa pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pt. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│licenţei) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la 1000 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│producţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│marfă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────────┴─┴──┴───┴──┴─────┴──────┴──────┘

    Notă: Se va întocmi separat pe licenţe şi, dacă este cazul, şi cumulat pe total operator economic.
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL ECONOMIC AL AGENTULUI ECONOMIC,

    ANEXA XIV

        OPERATORUL ECONOMIC
                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                               PE ANUL ....

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐
│- mii lei - │ │
├──────────────┬────────┬─────┬────────┬─────────────────┬──────┬──────┼─┤
│ │Cumulat │ │ │PRELIMINAT │ │ │ │
│ │de la │Dife-│Prev. în├─────────────────┤ │Dif. ├─┤
│ │începu- │renţa│licenţă │Trimestrul │Dif.+-│totală│ │
│SPECIFICAŢIE │tul │+- │pt. anul├─┬──┬───┬──┬─────┤col. │col. ├─┤
│ │licenţei│col. │prelimi-│ │ │ │ │TOTAL│10-5 │4+-11 │ │
│ ├──┬─────┤3-2 │nat │I│II│III│IV│AN │ │ ├─┤
│ │P │R │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──┼─────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6│7 │8 │9 │10 │11 │12 │ │
├──────────────┴──┴─────┴─────┴────────┴─┴──┴───┴──┴─────┴──────┴──────┼─┤
│A. VENITURI │ │
├──────────────┬──┬─────┬─────┬────────┬─┬──┬───┬──┬─────┬──────┬──────┼─┤
│Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│producţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│marfă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comercializată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──┼─────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│Subvenţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──┼─────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│Servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prestate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──┼─────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│Alte surse de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──┼─────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│TOTAL VENITURI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴──┴─────┴─────┴────────┴─┴──┴───┴──┴─────┴──────┴──────┼─┤
│B. CHELTUIELI │ │
├──────────────┬──┬─────┬─────┬────────┬─┬──┬───┬──┬─────┬──────┬──────┼─┤
│Total costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│producţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(anexa XIII) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──┼─────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──┼─────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conservare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(anexa XII) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──┼─────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──┼─────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──┼─────┼─────┼────────┼─┼──┼───┼──┼─────┼──────┼──────┼─┤
│PROFIT BRUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau PIERDERI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(A-B) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴──┴─────┴─────┴────────┴─┴──┴───┴──┴─────┴──────┴──────┴─┘

        Notă: Se va întocmi separat pe licenţe şi, dacă este cazul, şi cumulat pe total operator economic.
    CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,
    CONDUCĂTORUL ECONOMIC AL OPERATORULUI ECONOMIC,

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


popescu monica
17 Noiembrie 2015
FARA COMENTARII
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016